Formanden Claus Normann bød velkommen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formanden Claus Normann bød velkommen."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling for Konservative i Hørsholm afholdt tirsdag den 27. januar 2015 kl 19:30 på Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, Hørsholm DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning om virksomheden i det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling 5. Indkomne forslag. 6. Beretning fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelse om gruppens politik 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant for disse 9. Valg af delegerede til partiets landsråd, jvf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation, 4, stk. 2, pkt. 11 og 12 samt suppleanter for disse 10. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse 11.Politisk drøftelse 12. Eventuelt Formanden Claus Normann bød velkommen. Ad 1) Ad 2) Efter forslag fra formanden blev Otto B. Christiansen valgt til dirigent og Erling Rør dam til referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved mail af 7. januar og brev til de som ikke har mail af 9. januar. Formanden aflagde følgende beretning. Der er gået et år siden vor sidste generalforsamling, i denne periode har vi sagt farvel til bestyrelsens næstformand Niels Wendelbo Nielsen og vælgerforeningens mangeårige formand Mogens Petersen. For begge var gældende, at de var utrolige behagelige mennesker, der ydede en stor og engageret indsats for vort parti, og at vi i begge tilfælde skulle sige alt for tidligt farvel. Jeg vil gerne anmode forsamlingen om at mindes Niels og Mogens med 1 minuts tavs hed. Tak. Selve beretningen 2015 er et valgår, det var 2013 og 2014 også, så vi er efterhånden inde i rytmen. I november 2013 havde vi et rigtigt godt Kommunalvalg, hvor vi opnåede 8 kommunal bestyrelsesmedlemmer ud af 19. I indeværende år er dette ændret til 9 med Esbens tilknytning til gruppen. Jeg er ikke i tvivl om, at med den indsats vor gruppe yder i Kommunalbestyrelsen, vil dette tal blive forøget ved næste valgkamp, hvorefter vi er

2 tilbage i den position vi altid har haft i Hørsholm, nemlig den absolutte majoritet i Kommunalbestyrelsen. Selvom om Morten og resten af gruppen har formidlet et godt samarbejde med Kommunalbestyrelsens øvrige partier, har vi stadig nogle store udfordringer: 1. Havnesagen har verseret lige så længe jeg kan huske. Jeg håber, at med den vedtagne beslutning, at der kan ligges låg på sagen inden næste valgkamp. Det er som om, at Venstre ikke vil slippe denne sag, måske fordi det er den eneste, hvor de kan distancere sig. 2. Sjælsmark. Hvor er vi? Har vi passeret kl. 12? Lars Barfoed lovede i sin tid, at det var et klart konservativt krav for en regeringsdeltagelse, at et udrejsecenter aldrig ville blive placeret på Sjælsmark. 3. Mikkelgård og Rungsted Ladegårds er en skændsel for vor kommune, hvis ejeren ikke vil samarbejde, burde det være muligt at få udstedt et påbud om at få ejendommene istandsat/nedrevet. 4. Vi er i gang med at implementere en ny skolestruktur, og det bliver spændende at følge hvorledes dette forløber. En ting er vi konservative imidlertid enige om, inklusion er ikke vor kop te. 5. Og endelig en helt ny bydel på Sygehusgrunden. Det bliver spændende, kan vi forvente nogle helt nye bygge- og energiformer og beboelsesmønstre. Det vil stille store krav til Kommunalbestyrelsen, således at forstå, at området også skal være skelsættende og at traktiv om 50 år. I 2014 havde vi valg til Europaparlamentet. Og igen holdt vi den konservative fane højt. Bendt Bendtsen fik det bedste valg uden for fødeøen i Hørsholm. I 2015 skal vi have valg til Folketinget, hvornår det udskrives ved kun Statsministeren, jeg er af den opfattelse, at det først bliver i juni måned, så Helle Thorning kan slippe af med Johanne. Vi har fået ny kandidat, på vor ekstraordinære generalforsamling blev Mette Thiesen valgt, Mette er ud over Fredensborgkredsen opstillet i Hillerød og Gilleleje. Det var et godt valg og Mette, der er tilstede i aften og som I vil få fornøjelsen af senere, har stort set deltaget i alle vælgerforeningens arrangementer siden valget, ligesom hun er meget synlig i den lokale presse, at hun ovenikøbet får æren for Søllerøds kandidats indlæg viser vel bare, at der er Focus på Mette Thiesen. Mette er en lokal kandidat med Focus på Nordsjælland. Det bliver et hårdt valg og et hårdt slid op til valget. Dels er det afgørende, at det Konservative Folkeparti får et Kredsmandat i Nordsjælland, dels er det afgørende at det

3 er vor kandidat Mette Thiesen, der får dette mandat, hun er oppe mod et par stærke modstandere. Og her er der brug for dig, vi skal alle hver i sær give vort bidrag til, at Det Konservative Folkeparti får et godt valg og atter har fremgang. Vi kan alle give et bidrag på den ene eller anden måde, påvirke dine omgivelser, deltag i arrangementer og inviterer naboen med, vær aktiv i valgkampen eller giv et økonomisk bidrag. Hvis vi alle får overbevist en i vor omgangskreds om at stemme konservativt, er vi allerede godt på vej. Kontakt bestyrelsen og sig, hvor du vil yde en indsats. I efteråret havde vi et rigtig godt Landsråd, det bedst besøgte i mands minde. Vi fik valgt en ny formand Søren Pape Poulsen, og lad os håbe, at vi nu har fundet den rette formand, der atter kan få det Konservative Folkeparti på sporet. Det lykkedes kredsen at få vedtaget et forslag omkring Hovedstadsudligningen, den af de to udligningsordninger, som gør ondt på Nordsjælland, og som betyder at vi skal betale til den velhavende hovedstad. Bestyrelsens aktivitetsudvalg har gjort det fremragende og lavet et stort arbejde. På den politiske front, har vi haft besøg af Bendt Bendtsen, Søren Pape Poulsen og sidst et godt besøgt møde med tidligere Udenrigsminister Per Stig Møller, det kan vist ikke gøres meget bedre, herudover politisk cafe, vinsmagning, gløgg i Gågaden, Grundlovs møde og ikke mindst det tilbagevendende hit, det årlige bankospil. I erkendelse af at jeg er mere til politik end til organisatorisk foreningsarbejde har jeg besluttet at trække mig som formand og ikke genopstille til bestyrelsen. Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og så i arbejdstøjet, nu er det valget der tæller, jeg starter selv i morgen sammen med Mette Thiesen på Rungsted Station. Beretningen blev godkendt. Ad 3) Ad 4) Formanden forelagde i kassererens fravær regnskabet, der blev godkendt med akklamation. Regnskab svarer til budgettet, eneste ekstraudgift har været kr til vor folketingskandidats kampagne. Regnskabet udviser en egen kapital på ,77 kr Budgettet for 2015 blev herefter godkendt og en kontingentjustering som indebar en forhøjelse i næsten alle grupper, med undtagelse af KU/Studerende, blev tiltrådt såldes: Kontingent er herefter fastsat til: Enkelt medlemmer kr. 425, pr.år Ægtepar/samenlevende kr. 700, - pr. år Pensionister kr. 375,- pr. år Pensionist Par kr. 600, - kr. pr. år KU/Studerende kr. 100, - kr pr. år (tidl. 425,- pr. år) (tidl. 650,- pr. år) (tidl. 275,- pr. år) (tidl. 425,- pr. år) (tidl. 275,- pr. år)

4 Ad 5) Indkomne forslag ingen. Der udspandt sig dog en særlig drøftelse omkring opdatering af foreningens vedtægter som senest blev revideret på generalforsamlingen i 2014, idet det fremgår af 2. punktum i 10, at En kandidat kan ikke være opstillet i mere end en kreds. Eftersom vi på opstillings generalforsamlingen i august 2014 valgte Mette Thiesen som Fredensborg-Hørsholm kredsens kandidat, og Mette Thiesen også er opstillet i Hillerødkredsen er der en discrepans. Efter forslag fra formanden for Nordsjællands storkreds Helle Kammann kan problemet løses ved at søge partiets opstillingsudvalg om dispensation fra Hørsholms vedtægter, indtil disse kan bringes i overensstemmelse med partiets på næste års general forsamling. Helle Kammann oplyste samtidig, at man på Nordsjællands Storkreds generalforsamling den 3, marts vil søge at finde en løsning på det problem at der i de 6 nordsjællandske kredse kun er opstillet kvinder (Mette Thiesen, Mette Abildgaard og Pernille Vermund). Ad 6) Ad 7) Ad 8) Punkt 6 falder ind under punkt 11: Politisk drøftelse. Efter forslag fra dirigenten blev det vedtaget at flytte beretningen fra en konservative gruppe i kommunalbestyrelsen til den politiske drøftelse under punkt 11. Den afgående formand indstillede Marianne Preis Balser til ny formand for vælgerforeningen. Denne blev herefter valgt med akklamation. De nuværende bestyrelsesmedlemmer Allan Olesen og René Flatau er valgt for 2 år og fortsætter i bestyrelsen. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev indstillet og valgt: Knud Düring Kristine Ansted Schmidt Eva Juul Lene Pryds Søren Svenningsen (for 1 år) Thomas Dyrby (for 1 år) Som suppleanter valgtes: Viggo H Pedersen Peter Sejer Christensen Ad 9) Som delegerede til partiets landsråd, jf. partiets vedtægter, valgtes: Knud Düring Eva Juul Erling Rørdam Camilla Kann-Fjeldsøe Per Balser Suppleanter: Renè Flatau Thomas Dyrby Viggo H. Pedersen

5 Ad 10) Som revisorer valgtes: Erik B. Andersen og Erling Rørdam blev genvalgt som suppleanter genvalgtes Peter Müller og Hanne Falkensteen. Ad 11) Kredsens folketingskandidat Mette Thiesen holdt følgende indlæg: Der er et yndigt land. Det står med brede bøge. Vi kender alle sangen. Vores nationalsang, som vi for under en måned siden sang sammen, mens champagnepropperne sprang. For vi har virkeligt et dejligt land. Et land med Dannebrog, en kongefamilie, lange lyse og lune sommeraftner og frihed... men friheden er dyrt købt. For samtidig har vi det højeste skattetryk blandt OECD landene. Det er noget, der påvirker virksomhedernes muligheder for vækst og jobskabelse. Og det er bestemt noget, der påvirker familiernes hverdag. For få aftener siden så jeg TV2 s familiedokumentar årgang 0. Her følger vi år efter år nogle børn & deres familier fra forskellige geografiske steder i Danmark. Hvordan familierne lever og udvikler. Og hvordan det går på godt og ondt. Efter 14 sæsoner kom jeg til en åbenbaring forleden aften. Åbenbaringen var ikke, hvordan børnene udviklede sig i alle retninger, og hvordan der var forskel på deres skæbner og liv. Nej, åbenbaringe var, at alle forældre hver og en, rig som fattig måtte knokle benhårdt hver eneste dag året rundt år efter år for at holde sammen på familien. Uanset hvordan familien var opbygget, og hvem forældrene var, så var det forældrene fælles mål at give deres børn netop den opvækst, som de fortjente. Tryghed. - Hygge. - Kærlighed. Ferie. - Fritidsinteresser. Alt, hvad vi holder kært med dette, med vores yndige land. Det var derfor tankevækkende at høre, at en af pigernes store kærlighed, nemlig klaver spil, nu måtte droppes på grund af familiens presse økonomi. Hun var så glad for sit klaverspil. Det gav hende noget at se frem til i hverdagen, det gav hende livskvalitet. I en hverdag, der ellers var præget af depression og stres. Det var derfor ekstra hårdt at høre, at faderen nu fortalte sin datter, at han måtte tage ekstra vagter på fabrikken, netop for at lade hende fortsætte med at spille. Det er i sig selv beundringsværdigt. Ja, faktisk forbilledligt, at en far ofrer sin fritid, så datteren kan fortsætte med hendes passion. Men det er lige så meget bedrøvende og yderst problematisk, at det er vores tårnhøje skattetryk, der pressede familien i knæ. I vores yndige land. Det er lige præcis derfor, jeg vil have en lavere beskatning på vores indtægt. På grund af historier som vores familie i Årgang 0. Med en lavere beskatning på arbejde af den sidst tjente krone kunne faderen nyde samvær med familien fremfor at skulle bruge

6 endnu en weekend på fabrikken. Det er slet ikke godt nok, at familiens eksistens og samvær på den måde, er påvirket af den trængte økonomi. Især ikke når familiens indtægt kommer fra regulært arbejde, og de ikke lever over evne... Snarere tværtimod. Som del af en familie i Danmark oplever jeg på egen krop, hvordan vi i stedet for at belønne flid og arbejdsomhed, straffer de som gør en ekstra indsats. Vi har nemlig en topskat som begrænser og hæmmer. Derfor skal topskatten hurtigst muligt afskaffes, så vi igen kan få et yndigt land. Mange tror at det kun er de højest lønnede som rammes, men jeg som skolelærer betaler faktisk også topskat. Mit byrådsvederlag gør, at jeg rammer topskatten ene og alene, fordi jeg gør en ekstra indsats for mine medborgere i min by. Det er en dybt problematisk. Men det er fortsat en dybt forankret holdning, som vi gang på gang finder på venstrefløjen. Jeg anerkender, at de bredeste skuldre skal bære den tungeste bryde. Det er konservativt hjerteblod da den, der har evnen, også har pligten. Men med det nuværende skattetryk synker de brede skuldre i knæ, og vi ødelægger ikke bare virkelyst og arbejdsomhed vi pålægger også ganske almindelige borgere at betale over 50 pct. i skat af sidst tjente krone. Der er nok en grund til, at vi mange steder i verden kaldes for et socialistisk samfund for så voldsom en beskatning hører ingen steder hjemme. Min mand, to drenge og jeg bor i et dejligt, men helt normalt parcelhus i Hillerød Vest. Vi har en græsplæne til fri leg og boldspil til drengene, vi er tæt på dagtilbud og skoler. Vi er rigtig glade for vores hus. En af de første dage i januar dumpede der en regning ind i vores mailboks. En regning på en væsentlig stigning i vores ejendomsskat på grund af vores grundskyld og det selvom kommunens grundskyld er blandt de laveste i Nordsjælland og at kommunen ikke har hævet den. Heldigvis har vi indtil videre luft i økonomien til at klare det, men der er maser af familier og især pensionister i Danmark som ikke har råd til den massive stigning vi ser i disse år. Mennesker, der må sælge det hus de har beboet i en menneskealder, eller det hus, som de havde drømt om skulle være rammen for deres familieliv mange år frem. Grundskylden er en tikkende bombe under boligejerne, og den risikerer at koste mange familier deres hjem. Der er i den grad behov for ro på området og det er frustrerende, at regeringen endnu en gang sidder på hænderne og lader familierne og boligejerne i stikken. De sender kommunerne i byen for at løbe deres ærinde, når det burde være staten, der var afsender af regningen for den stigende grundskyld. For faktum er, at pengene de

7 6,4 % som grundksylden stiger med bare i år ryger direkte i statskassen. Der må og skal gøres noget. Min farfar var en nøjsom mand. Han arbejdede hele sit liv. Det var ham, der lærte mig om vigtigheden af at have et arbejde og tjene sine egne penge. Han har lært mig meget. Den 29. December udåndede han på Hillerød hospital efter et langt og godt liv. Han var en sparsommelig mand. der investerede og sparede op. Men vigtigst af alt: de midler, han opsparede i livet, skal nu fordeles mellem familiens medlemmer. Hans nøjsomhed, sparsommelig og arbejdsomhed. Alle gode værdier, vi har bygget dette yndige land på. Disse værdier straffes nu på grund af arveafgiften, og det gør mig ærlig talt vred og ked af det. Men det er ikke kun hos os private, at arveafgiften rammer hårdt og uretfærdigt. For nogle måneder siden var jeg på besøg på Foss I Hillerød. Her talte vi med ejeren om virksomhedens produkter og store succes med at skabe sikre fødevareprodukter i tredjeverdens lande. Vi oplevede blandt andet en maskine, der kunne måle om den mælk, der blev hældt i, indeholdt andet end mælk da mange mælkebønder i blandt andet Indien fortynder mælken for t få flere penge. Efter tragedier med giftige fyldstoffer i mælk som fx Kina er der i den grad brug for en virksomhed, som Foss og de produkter, som de udvikler. Foss er en familieejede virksomhed, og det vil de gerne blive ved med at være. Det kan jeg godt forstå. Desværre er det sådan, at vi i Danmark ikke anerkender den store force, der ligger i at bevare et firma i familien gennem generationer. Vi har nemlig en arveafgift der suger livsnødvendig penge ud af vore virksomheder og koster både innovation og arbejdspladser. For vi har skabt et system i Danmark af skatter og afgifter, der i stedet for at hjælpe og fremme vores erhvervsliv, lægger en dyne ned over det og holder det nede i forhånd til de andre lande i verden. I Danmark skyder vi os nemlig i foden ved igen og igen at pålægge erhvervslivet afgifter og skatter som skævvrider konkurrencen i Europa og gør at produktionerne igen og igen flytter til udlandet. Jeg synes ikke blot det er vigtigt at bevare vores virksomheder her i Danmark jeg mener også det er vigtigt at vi bevarer vore produktioner da produktionerne leverer arbejdspladser til mange af de mennesker som er ufag lærte og som ellers ofte er de første der skubbes ud af arbejdsmarkedet. Der er fortsat et yndigt land. Et land med Dannebrog, lange lyse sommeraftner og frihed. Alt det skal vi værne om beskytte/bevare. Det skal vi ikke med vores skattetryk. Det skal sættes ned så Danmarks familier og virksomheder virkelig oplever friheden

8 ved at kunne beholde flere af deres egne penge. Efter Mette Thiesens indlæg flere tilkendegivelser med opbakning til vor kandidat. Borgmester Morten Slotved gav herefter en status for kommunalbestyrelsens arbejde, og status for kommunen. Finansministeren har udstukket besparelser som kommer til at gøre ondt med nedskæring og tilretning på alle driftsområder. I vil komme til at se udlicitering på plejehjem, materielgården og andre områder. Men økonomiudvalget har styr på det. Alligevel har vi mange ting at glæde os over i Hørsholm: - Vi vil ha landets bedste skoler. Derfor er skoleområdet et fokusområde - Et andet fokusområde er social- og seniorområdet under mottoet: Det gode liv på det lange sigt. - Aktiviteterne på/i Kammerrådens hus flytter til Louiselund - Det forebyggende arbejde styrkes med motionscenter for seniorer - Der forventes en afklaring omkring sygehusgrunden i marts/april er prisen rigtig køber kommunen grunden af regionen - Vi vil udvide plejehjems kapaciteten når vi hjemtager Margrethelund fra Rudersdal. - Omkring Sjælsmark er statens behandling under al kritik. Uanset udarbejdelsen af et landsplandirektiv skal kommunen give tilladelse til bygningsmæssige ændringer. Kommunen har intet hørt. - Gågaden er blevet færdig og har fået et værdifuldt løft.- - Renoveringen af Trommen og indretningen af Biblioteket har høstet mange lovord - Der kommer nu biograf i Trommen efter sommeren. - Havnesagen kommer nu ind i gode rammer i et A/S hvor kommunen bestemmer Ad 12) Enkelte kommentarer, ellers intet Otto B. Christiansen Dirigent Erling Rørdam Referent

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV Februar 2015...nyt fra formanden Så blev det igen tid til Nyhedsbrev 2014 blev på alle måder et rigtigt godt år for DF i Brøndby og hele DF i særdeleshed. Vi har i Brøndby oplevet en stor medlemsfremgang,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Andre folks penge Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det er et emne, der ofte vækker diskussion.

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24 NYHEDSBREV August 2015...nyt fra formanden Det seneste Nyhedsbrev blev udsendt i februar måned, så her er orientering om, hvad der er sket siden. Vi vidste jo, at der ville blive folketingsvalg i løbet

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 27. møde Onsdag den 1. december 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Nr. 4 December 2012 Årgang 6

Nr. 4 December 2012 Årgang 6 Nr. 4 December 2012 Årgang 6 HUSK GENERALFORSAMLING 23. JANUAR 2013 Formand Næstformand Poul-Erik Chortsen Michael Pedersen Parkvej 66, 5492 Vissenbjerg Teglværksvej 18, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg tlf.

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Skat eller ikke skat

Skat eller ikke skat Nyhedsbrev nr. 17 April 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Skat eller ikke skat Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Betal din skat med glæde, siges der

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere