Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Elinor Bæk Thomsen Operatør: Skive Kommune Rådhuspladsen Skive Kontaktperson: Birte Wind-Larsen CVR. Nr: Resumé Skive kommune vil skabe nye erhvervsmuligheder indenfor genbrug af bygningsmateriale. Det skal bl.a. ske ved at stille krav til genbrug ved nedrivning, renovering og opførsel af kommunale bygninger. Samtidigt skal der udvikles forretningsmodeller, der kan danne basis for en ny erhvervsklynge i kommunen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet kører som det skal, tidsplanen overholdes, trods at der har været stilhed omkring sommermånederne ferietid, men nu starter den sidste del af projektet op, hvor vi skal til at udarbejde de sidste forretningsmodeller, udarbejde indkøbsaftale, bruge det udarbejdede katalog (fra Dania) til udbudsmateriale, alt sammen ud fra ud fra de aktiviteter, som er sket indtil nu. Vi er i gang med at lave animationsfilm, og er så småt i gang med et elektronisk anmeldelsesskema. Der er gang i reklamerne Skive FH ( håndbold) får genbyg skive på ryggen af deres klubtrøjer. Der sættes banner op langs siden og der er lavet en 30 sek. Film om genbyg skive. Der bliver lavet en brochure / hæfte om genbyg Skive der er annoncefinansieret med artikler og interview i eksemplarer, der skal deles ud til interessenter og senere på konferencen. Udover de 2 huse, som er nedrevet for at kunne se forskellen mellem nedrivning med maskine og skånsom nedrivning med mere håndkraft, er der blevet nedrevet et hus (Annes hus) ved Roslev skole, for at give plads for en tilbygning til skolen. Murstenene fra Annes hus blev kørt til Svendborg virksomheden gamle sten og tilbage til Roslev skole, hvor de lige nu bliver muret op i kalkmørtel som indervæg i den nye tilbygning. Ved indvielsen vil der blive lavet en udstilling om vores projekt. Der har været en del udgifter forbundet med nedrivningen af de 3 huse udgifter som er betalt af kommunen (med tilskud fra statens nedrivningspulje), disse udgifter er medtaget under WP5. Projektet er efterhånden blevet kendt udenfor kommunen og der kommer tit forespørgsler fra andre om projektet KL (kommunernes landsforening) er stadig interesseret i vores projekt. Til oktober kommer 2 personer fra Norddjurs Kommune og vil høre om projektet og om de kan bruge noget tilsvarende i deres kommune. Sidst har vi har fået en henvendelse fra vandkunstens arkitekter (kbh), som også vil høre hvad det er vi går og laver og er nu gået i dialog med dem og kan måske få dele af projektet med i en af deres udstillinger. Projektet har taget en meget positiv drejning, som vi i starten ikke helt havde regnet med, og når det skal afsluttes efter den 31.december 2014 vil der være en sidegevinst i form af ideer til nye projekter. Vi anmoder om følgende: At få lov til at lave en ændring i forhold til et af projektets mål - Konferencen (1-dags) udskyder vi til januar måned 2015, hvor vi forventer at det er nemmere at få folk til at komme (januar er en stille måned for de fleste), så kommer den heller ikke i konflikt med den konference som Rethink Business ( Sven Erik) vil holde i november Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Side 2

3 Mål 1 - effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 En ny ressourceplan for Skive Kommune Foreligge et beslutningsgrundlag / udkast til ressourceplan Siden seneste status pr. 1. marts 2014 er det blevet besluttet at forlænge tidsplanen for ressourceplanen for at have mere tid og dermed opnå et bedre resultat. Det betyder at ressourceplanen ikke kan nå at blive politisk vedtaget i 2014, men der vil blive lavet et udkast i 2014, som kommer til politisk behandling og offentlig høring i starten af I ressourceplanen vil der komme et afsnit med fokus på genanvendelse af nedrivningsaffald i Skive. Dette afsnit bliver tilføjet og opdateret så sent som muligt i processen, så mest mulig viden fra projektet kan komme med i ressourceplanen. Resultatkrav 1.2 En ny strategi for anvendelse af brugte komponenter i kommunalt byggeri Resultatkrav 1.3 Ny procedure og dokumenthåndtering ved nedrivning implementeret Udkast inden Skriftlig beskrivelse af den interne metode (og arbejdsgange) (31.december 2014) Det er ikke givet, at der kan opnås enighed om en ny strategi i fagområdet (Kommunale Bygninger), hvilket jo heller ikke er noget, der er fremført som politisk ønske. Hvis der ikke kan opnås enighed, kommer der umiddelbart intet udkast/rapport. Ved seneste status pr. 1. marts 2014 var det undersøgt hvad der fandtes af online systemer til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Èn af muligheder var Kombit Byg og Miljø, som alle kommuner på sigt skal anvende til at søge om bl.a. byggetilladelse. I henhold til KL er der planen at systemet også skal udbygges til at håndtere anmeldelse af nedrivningsaffald, og det var derfor oplagt at samarbejde med KL om at udbygge systemet. Det har dog vist sig at det ikke er muligt at lave relevante ændringer i Kombit Byg og Miljø indenfor projektperioden og Skive Kommune vil i stedet selv lave et system. Der arbejdes pt. at bestemme hvilket system som Skive Kommune skal anvende. Vi arbejder med to løsningsmuligheder. Den ene er udvikling på et eksisterende system, som anvendes i Nomi4S. Nomi4S er et fælleskommunalt affaldsselskab, som Skive Kommune er kommet med i pr. 1. januar Hvis denne løsning vælges vil udviklingen ske i samarbejde med 3 andre kommuner som er med i Nomi4S. Den anden mulighed er udvikling af et nyt system som er specifikt tilpasses kommunens egne ønsker. Der træffes en afgørelse om løsningsmodellen i sep- Side 3

4 Resultatkrav 1.4 Udbudsmateriale med krav til genanvendelse og genbrug af egnede byggematerialer ved nedrivning af kommunale byggeprojekter Skriftligt udbudsmateriale (31.december 2014) tember Arbejdet med at lave faste udbudsregler på det kommunale område - inden for kommunalfuldmagten afventer en mere juridisk bearbejdning af spørgsmålet, som styregruppen vil tage op med administration. Resultatkrav 1.5 Beslutningsgrundlag for indkøbspolitik for anvendelse af genbrugsmaterialer indenfor kommunale bygninger og institutioner Resultatkrav 1.6 Business cases for genbrug af byggematerialer Resultatkrav 1.7 Forretningsmodeller for nye anvendelser af nedrivningsmateriale Materiale til politisk beslutning 3 business cases for konkrete virksomheder - opfølgningstidspunkt er 1.september 2014 og de 3cases endelig færdige. Studenterprojekt inkl. nedrivning af hus gennemført I alt 10 forretningsmodeller beskrevet 1. september 2014) Arbejdet starter op når alt materiale er indsamlet og bearbejdet fra de tidligere aktiviteter. Projektet skal arbejde sammen med indkøbsafdelingen her i kommunen og evt. andre kommuner det er ikke helt besluttet endnu.. Første businesscase, omhandlende genbrug af murstensfraktionen, er udarbejdet og afleveret. Arbejdet med businesscase nummer to, omhandlende uddannelse for nedbrydere, er i gang, og der er blandt andet afholdt møder med videnspersoner og potentielle samarbejdspartnere på området. Emnet for business case nummer 3 forventes at blive en database over nedbrydningsmateriale. projektaktiviteter og afvikling fra uge 10-uge39 uge 10 / workshop 3: status Genbyg Skive, præsentation af studenterprojekter samt ideudvikling og dialog med aktører til inspiration for det videre arbejde i projektgrupperne samt skitse til retningslinjer for nedrivning 2 nænsom nedrivning uge projektarbejde samt opsummering og retningslinjer til nedrivning 2 fra workshop 3 og de studerendes projektarbejder. Uge 18 / nedrivning 2 de studerende følger nedrivningen, registrerer og dokumenterer. Der konkluderes, at der er anvendt de retningslinjer til nænsom nedrivning som var beskrevet fra workshop 3 og de studerendes konklusioner på deres mellemliggende projektarbejde. Uge 19 / workshop 4 status på Genbyg Skive, Status på nedrivning 2 og de studerendes projektarbejder. Workshop om perspektivering, barrierer og forret- Side 4

5 Resultatkrav 1.8 og 3.1 Forening af interessentvirksomheder etableret Mindst 15 virksomheder har underskrevet aftale om deltagelse.(31. december 2014) ningsmuligheder på baggrund af de 3 afholdte workshops. inspirationsoplæg om fremtidens cradle to cradle byggeri og efterfølgende ideworkshop. Vi har udvidet kredsen af deltagere I workshoppen, så den afspejler de aftagere af materialer, Der kommer ud af nedrivning 2. På den måde kan vi inspirere Hinanden og opdage flere muligheder for at skabe nye forretningsområder gennem nye Partnerskaber og netværk. Uge / de studerende udvikler videre på deres forretningsmodeller Uge 24 / offentlig præsentation af de studerendes forretningsmodeller Uge status på Genbyg Skive samt arbejde med afsluttende idekatalog Der er begyndt et arbejde i samarbejde med Sven-Erik fra Rethink Business om at samle forskellige virksomheder, som vil række ud over skive kommune. Mål 2 - aktiviteter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Løbende involvering 5-6 virksomhedsmøder gennemført Dania Erhvervsarkedemiet og Erhvervskontoret har haft møder med en hel del virksomheder i forbindelse med udarbejdelsen af forretningsmodeller, workshop og businesscases. Projekthjemmeside opdateres løbende Alle aktiviteter formidles via hjemmeside og formidling af resultater og sociale medier. Resultatkrav 2.2 Vejlednings- og inspirationsmateriale Implementeringsmanual til kommuner. Animationsfilm Implementeringsmanual vi afventer indhold til manualen Animationsfilmen: Tilbud på opgaven er modtaget og det indledende arbejde er påbegyndt Side 5

6 Resultatkrav 2.3 Cirkulær økonomi konference Beslutning taget om 1- dags konference. Konferencemateriale Der skal afholdes en 1- dags konference i januar 2015 konferencen tænkes lige nu at blive en innovations workshop. Mål 3 organisering Resultatkrav 3.1 Ikke relevant mere lagt sammen med krav Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Total WP 1. Ressourcehåndteringsplan Ansvarlig: Skive Kommune, Natur og Miljø Ressourcepersoner i forvaltningen Trykning og webside Konsulent I alt WP WP 2. Virksomhedsudvikling Ansvarlig: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Afsætning og markedsanalyse Placering og forretningsmodeller Konsulent / rådgivning I alt WP WP 3. Nye forretningsmodeller Ansvarlig: Dania Erhvervsakademi Identifikation af virksomheders behov og muligheder Udvikling og kommercialisering Nedrivning af et hus I alt WP Side 6

7 WP 4. Markedsføring Ansvarlig: Energibyen Skive Udarbejdelse af håndbog i implementering af Cirkulær økonomi Invitation og workshops vedr. etablering af klynger Markedsføringsmateriale Animationsfilm I alt WP WP 5. Kommunal indkøbspolitik for bygge og anlæg Ansvarlig: Kommunale bygninger Erfaringsopsamling fra andre kommuner Udarbejdelse af strategi og politiskbehandling Udarbejdelse af erfaringshåndbog I alt WP WP 6. Projektledelse og etablering af klynge Ansvarlig: Energibyen Skive Drift, styregruppe, sekretariat Projektleder Møder og konferencer Projektadministration økonomi I alt WP Projekt i alt kr Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2013 År 2014 Total RM Medfinansiering kontant Medfinansiering timer Total Side 7

8 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2014 År 2013 År 2014 År 20xx Total WP1: Ressourcehåndteringsplan , , WP2: Virksomhedsudvikling , , WP3: Nye forretningsmodeller , , WP4: Markedsføring , , WP5: Kommunal indkøbspolitik for bygge og anlæg , , WP6: Projektledelse og etablering af klynge , , Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2014 År 2013 År 2014 År 20xx År 20xx Total Tilskud fra Region Midtjylland Medfinansiering af timer fra SET: 326,25 timer a 450 kr Medfinansiering af timer fra Dania: 514 timer a 450 kr Medfinansiering af timer fra Skive Kommune: 1925,50 timer a 450 kr Medfinansiering kontant Skive Kommune Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland ,00 Side 8

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december 2009 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-18-09 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Godkendt af bestyrelsen 24-11-2015. Side 1 af 6

Godkendt af bestyrelsen 24-11-2015. Side 1 af 6 Godkendt af bestyrelsen 24-11-2015 Side 1 af 6 IDEGRUNDLAG Senior Erhvervs væsentligste mission er at danne ramme om jobsøgning for ikke beskæftigede seniorer over 50 år, der ønsker at komme i varigt ustøttet

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere