Himalayan Project Nr årgang - Himalayan Project - September 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Himalayan Project Nr.9. - 4. årgang - Himalayan Project - September 2002"

Transkript

1 Himalayan Project Nr årgang - Himalayan Project - September 2002 Junbesi-dalen er et af Jordens virkelige fredscentre. Det er strengt forbudt i hele dalen at slå nogetsomhelst ihjel. Straffen er en hovedrysten og en mild irettesættelse. Der er mange klostre med mange munke og nonner. Deres meditation, sammen med blafrende bedeflag og mani-sten, giver en fornemmelse af ånd, som er overalt. Nede til højre ligger Junbesi som genlyder af glad latter og børnesang. Højere oppe ligger Mopung, hvor bønderne synger plov-studen rundt på marken. Her er en hilsen en stort grin med rod i hjertet og et Namaste (jeg hilser din sjæl). Og oppe over det hele troner Numbur, alle Solu-dalenes hellige Vandmoder. En næsten perfekt idyl indtil maoisterne trådte ind på scenen. Bestyrelsen: formand: næstformand: kasserer: sekretær: medlem: Himalayan Project Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive? fax Flemming Worm, Hybenvej 41, 7800 Skive? fax Gisela Franke, Thomsensgade 22 1, 7800 Skive? Wilbert Lyngsø, Fennebakken 297, 8800 Viborg? fax Jeannett Fruergård, Gl.Skolevej 5, Lånum, 7850 Stoholm? www. himalayan-project. subnet. dk Krise Nepal er i krise - måske knap så dyb som den har været, men stadig dyb, og dyb nok. Himalayan Project er ikke i krise. Vi er 112 medlemmer, hvilket er enormt flot i forhold til så mange andre ulandsforeninger - selv mange af dem, som er inde i varmen hos Danida, har væsentlig færre medlemmer. Sidste år var vi 114 medlemmer og forrige år 94. Det kunne se ud som om vi har mistet to medlemmer siden sidste år; men det har vi ikke; vi er i stedet blevet 34 flere medlemmer. Der er nemlig 23 medlemmer i 2001, som ikke har fornyet deres medlemskab, og 8 var endda medlemmer i både år 2000 og Det må skyldes en forglemmelse, at medlemskabet ikke er fornyet, så dette blad er alligevel også udsendt til jer 23 i et håb om, at det vil minde dig om at forny dit medlemskab var medlemmer i 2000 men ikke i 2001 og i år. Der er sikkert nogle, som af ukendte årsager, bare ikke vil være med længere; men der er også gode folk imellem, som hermed får en sidste chance for at være med. Men hvad så med en godt opbakket forening, som arbejder i et land i krise. Er vore napalesiske aktiviteter i krise? Både Ja og Nej! Tag for eksempel de 11 brugte Pentium I PC er som vi har fået forærende af Statoil, og som vi ville distribuere forskellige steder i Solu her i efteråret. Maoisterne har lukket de små vandkraftværker, så der er ikke strøm til maskinerne. Og vi vil kunne forvente at maoisterne vil stjæle dem som det nyttige udstyr de er, eller smadre dem som det dekadente grej de også er. Så nu udsætter vi dette projekt på ubestemt tid. (For resten, så mangler vi stadig 8 monitorer, en del CD-rom-drev, ledninger, licenser på Windows98 og Office, og andet smågrej. Så hvis du har noget liggende, så kontakt en af bestyrelsesmedlemmerne.) Men på den anden side så tag lige nogle af vore andre projekter. Chhumbu Skole Heldigvis har maoisterne endnu ikke forulempet vor skole eller dens lærere. Rent faktisk har de anerkendt vores skole som en retfærdigt og socialt fungerende enhed. Men det lille 1 kw vandkraftværk, som landsbyen havde arbejdet så hårdt på at etablere, et blevet ødelagt. Og folk er bange for at bringe breve og penge fra sted til sted, for pludselig er maoisterne der og truer folk til at erkende åbent hvad de laver og hvad de bærer på. Så vore rapporter derudefra er mangelfulde. Men der er sket en del siden sidst. Den pengeoverførsel, der sidste år forsvandt pga. lokal banksjusk, men som vi fik tilvejebragt i efteråret, blot for at se blive bankrøvet af maoisterne, er siden blevet erstattet af bankens forsikringsselskab. Så nu er pengene endelig ankommet til Chhumbu. Vi har siden overført endnu et beløb, og har fået besked på, at de er gået glat igennem. 2

2 På trods af at vi tidligere har fået den besked, at distriktets undervisningsmyndigheder (DEO) ikke havde lærerkvote til at efterkomme vores ønske om at få ansat en offentligt betalt lærer, så ser det nu ud til at det alligevel skal lykkes. Stillingen er bevilget, men der er problemer med at få nogen til at flytte til Chhumbu. Det er normalt hinduer fra lavlandet, som besætter de offentlige stillinger, og de finder det ikke særlig attraktivt at havne langt ude i buddhisternes bjerge. Vi arbejder nu på at få en af vore tre lærere anerkendt som offentligt ansat, så er vi ude over alle problemer med dårligt engagement. Men til gengæld har DEO meddelt, at de ikke kan godkende skolen som primary level (1.-5. klasse). Det var ellers meningen at 4. klasse skulle have startet her ved undervisningsårets begyndelse. Vi har endnu ikke fået en ordentlig forklaring, men formodentlig handler det om klassekvotienter og befolkningsgrundlag, og om 3 klasseværelser og 3 lærere til 5 klasser; men også om at DEO ved en godkendelse også overtager en forpligtelse til at sikre, at skolen kan føres videre i fremtiden. Og de har desværre mange dårlige erfaringer med udenlandske donorer, som starter en skole op for derefter at lade den klare sig selv. Og DEO ved udmærket at Skivehus Rotary Klub afslutter sit engagement i skolen ved udgangen af næste skoleår. Jeg må selv gå til undervisningsdirektøren og høre hans begrundelser og forklare ham, at vi ikke har tænkt os at løbe fra vore forpligtelser og ansvar. Hvis det offentlige vil yde deres, så skal vi nok fortsætte med at yde vores. Men DEO har dog godkendt skolen som preprimary school (1.-3. klasse), hvilket medfører at det offentlige tildeler skolen alle grundbøger i nepali og matematik. Vi skal således nu kun betale for mere videregående undervisningsmateriale i fagene matematik, science og engelsk. Skolen går her efter monsunen i gang med at udføre vejsikring af skolevejen. Selv om vejen, der går forbi skolen, blot er en jordsti med enkelte trin beregnet for ren fodtransport, så er det immervæk en hovedvej mellem sidste kørbare vej og hele Everestområdet. Ofte er børnene kommet i klemme på deres skolevej, når tungtlastede kulier fylder det meste af vejens bredde, eller når en flok muldyr kommer stormende ned ad stien. Vejen er nu ved at blive gjort bredere med små vigepladser, hvor børnene kan smutte ind. - Og så har de lagt skiferfliser på gulvet i lærerværelset. Hvis det ser godt ud, og hvis budgettet viser sig at holde, så går vi videre med at lægge fliser i alle klasseværelserne. I monsuntiden omdannes gulvene til mudderælte, så skoene bliver våde og tæerne kolde. Skolekomiteen er stadig svag, men måske er de ved at vågne op. For landsbyen har endelig forstået, at vi var utilfredse med visse dele af deres arbejde, som vi syntes de var sluppet for nemt og billigt om ved. De har nu indvilget i, for egen regning, at færdiggøre toiletbygningen og at forstærke muren under skolegården, som skrider ned under hver monsunperiode. Jeg er spændt på hvem det er, som skal have et stort skulderklap for denne indsats. Normalt opholder vi os kun i Chhumbu i to dage når vi besøget bygden; men i år vil jeg blive lidt længere, så vi kan få snakket alt igennem, og jeg kan nå at lære indbyggerne bedre at kende og måske derigennem få lidt mere liv pustet i de mest aktive af dem. Til vinter vil et par unge mennesker fra Salling besøge Chhumbu og Sagar- Bakanje i små 3 uger. De vil bare selv prøve at falde til ro i et afsidesliggende bondesamfund, men også prøve at få et indtryk af vores lokale skoleforhold og at forsøge at give en hånd med i undervisningen. Især i Sagar-Bakanje vil de ældre elever blive ellevilde med at lære og snakke lidt anderledes engelsk end det nepaliengelsk, som de er vant til. Sagar-Bakanje Lower Secondary School er jo nabo-skolen til Chhimbu skole. Og det er jo dér, at vore børn skal fortsætte skolegangen efter underskolen. Vi har for to år siden lovet skolekomiteen at vi vil donere skolen Dkr til en opgradering af skolen. De må selv om, hvordan, og over hvor lang tid de vil udnytte beløbet, når blot målet er en væsentlig forbedring af skolen og forhåbentlig en igangsætter, som vil leve i lang tid fremover. Skolekomiteen har nu indhentet tilladelser fra DEO og fået tilsagn om støtte fra flere andre offentlige og private instanser, så for et halvt år siden, hvor skolelederen var på en af sine ture til Kathmandu, fik vi en tre-liniers med besked på at sende pengene. Vi mailede straks tilbage, at vi måtte have en beskrivelse af formål, beløb og bankkonto; men da var han allerede på vej hjem igen. Fire måneder senere fik vi en ansøgning, som forklarede tilfredsstillende om formålet for deres projekt; men før vi fik reageret, var han atter borte. For nylig fik vi så igen en mail, hvor han atter udtrykker undren over, at pengene ikke er afsendt. Det har vist sig umuligt at forklare skriftligt, at vi ikke sender hele beløbet på én gang. Der kan blive tale om halv- eller hel-års-budget med aflæggelse af regnskab før næste forsendelse. Og så skal vi stadig bruge en sikker forsendelsesmetode og et kontonummer. Det ser virkelig ud til, at de ikke forstår hvad jeg skriver eller måske hvad det hele handler om. Men de bliver nødt til at lære at kommunikere på et højere niveau og at forstå at følge visse forretningsprincipper. Især i et land som Nepal hvor penge nemt bliver brugt til andre formål, end de var bestemt til. Så problemet bliver næppe løst før jeg har taget del i adskillige komitemøder på stedet sidst i september. Og så er det spørgsmålet, om de kan nå at få deres projekt sat i gang i år, eller om de må vente, eller om de allerede er i gang på forventet efterbevilling. Projektet er at opgradere med ét klassetrin, så skolen nu også har en 8. Klasse, som giver eleverne mulighed for at få papirer på en 3 4

3 mellemskole-eksamen. Og skolen kan slette Lower i dens navn og kalde sig Sagar-Bakanje Secondary School (Shree Chandra Jyoti Secondary School, Sagar-Bakanje). I Junbesi ser det lidt håbløst ud. Maoisterne har besat byen i perioder og tyraniseret de mere velstående og de mere veluddannede. De har sat de lokale beslutningstagere skakmat, så de har været handlingslammede. De har sprængt elværket, klippet telefonledningen og kontrollerer hvad folk bærer på af breve, så nu kommer der ikke flere nyheder direkte derfra. Heller ikke når de er en tur i Kathmandu, får vi nyheder, for også dér bliver de overvågede, blot fra efterretningsvæsenets side. Men de rygter der er kommet os for øre fortæller om massiv fraflytning fra byen til andre steder i området, til Kathmandu og til udlandet. Det er især alle de aktive og velbegavede, de veluddannede og veletablerede, de relativt velhavende og dem med overskud som er borte. Med andre ord, alle de som vi samarbejder med om vore små projekter. Kvindegruppen har afvist at sy skoleuniformer til Chhumbu. Men madlavningskurset i Mopung blev gennemført med stor tilslutning. Sprogkurset gik vist i sig selv. Vores idé om at arbejde med skovrejsning mødte modstand herhjemmefra. Vi fik at vide, at vore idéer ikke ville medføre udbetaling af støtte fra Danida. Vore idéer gik ud på at forsyne lokalbefolkningen med håndgribelige værktøjer til forståelse af skoven og dens udnyttelse, i form af undervisningsmateriale, håndbøger, naturguider, landkort, planlægningsværktøjer, klimamålinger, jordbundsprøver, kortlægning osv - det duer bare ikke. Det skal handle om uhåndgribeligheder som kapacitetsopbygning, participatoriske alliancer, organisationsvurdering, relationer, appraisal og en lang række endnu finere ord. Men hvis maoisterne fortsat øver stor indflydelse i Junbesi-dalen, så kan det hele også være lige meget. Så er der ikke plads til små og store luftige idéer. Så må vi vente og se, hvor det hele bærer hen. Her i efteråret vil jeg tage derud, og ved selvsyn danne mig et overblik over situationen og få en snak med folk. Og få etableret sikre kommunikationskanaler. Men heldigvis er vores slagskib Chhimbu Primary School velfungerende og uberørt af krisen, så vel er Nepal i krise men Himalayan Project s nepalesiske engagement er ikke i krise. Vores indsats gør stadig en forskel på Lamjura Danda. Og så er der jo vores Scholarship Project, hvor vi nu støtter 15 unge menneskers uddannelse lige fra 2. Klasse op til lægestudiet. Flere donorer begynder at have stor glæde af kommunikationen med deres børn, hvoraf flere har lært at sende s. Og alle modtagerne er uendelig taknemmelige og 5 lykkelige for den chance i livet, som denne støtte betyder. Det er ofte vanskeligt for dem at udtrykke dette i et brev; men det er ufatteligt tydeligt og varmt, når vi møder dem i Kathmandu eller ude i bjergene. Hvad er det så for en chance vi giver dem? Hvis den nepalesiske krise fortsætter, så er det slet ikke sikkert at uddannelse er nogetsomhelst værd. Men det må ikke være sandt. Når samfundet atter begynder at udvikle sig, så vil der atter være behov for veluddannede folk. Hvis du gerne vil være sponsor for en ung nepaleser, eller kender nogen der vil, så tøv ikke med at kontakte bestyrelsen eller kig på vor hjemmeside Communist Party of Nepal People s Liberation Army (Maoist) Den politiske situation i Nepal er fortsat uafklaret. Maoisthæren, som hovedsagelig består af utilfredse unge fra landdistrikterne, voksede støt gennem de sidste 2-3 år. Mens den illegale bevægelse endnu var lille, fik den en del sympati fra befolkningen på grund af dens kamp mod uretfærdigheden og kadrenes oftest rimelige og anstændige optræden, om end der var en del brutal vold. Men efterhånden, som den blev større, blev behovet for penge til våben, uniformer og fortæring større og kunne ikke længere dækkes gennem mere eller mindre frivillige donationer. Bankrøverier og tømning af hærens våbenlagre blev hyppigere, og efterhånden blev indsamlingen af donationer og direkte røverier fra private også mere almindelige. I starten formede denne pengeindsamling sig nærmest som en slags skat fra de mere velhavende eller strafgebyrer fra folk, som ikke var kommet helt reelt til deres penge. I reglen kunne offeret forhandle om beløbets størrelse; men sjældent undslå sig. Men gradvist blev indsamlingen mere tvangspræget under dødstrusler og ingen kunne vide sig sikre overfor pengeindsamlerne. Den folkelige støtte og forståelse aftog gradvist. Og blandt de, som vi normalt havde nemmest ved at komme i kontakt med, de veluddannede og velstillede, var støtten overhovedet ikke til stede. Maoisterne og regeringen forhandlede i løbet af sidste sommer om løsning af konflikten; men da forhandlingerne brød sammen sidste efterår, mens vi gik rundt i Solu og tilså vore projekter, brød en åben krig ud. Maoisterne gennemførte en masse små og lidt større raids i det vestlige og centrale Nepal, og helt uventet et storstilet angreb i Solu maoister angreb Salleri med sin militærforlægning på 80 mand og Phaplu Airstrip med en politistyrke på mand. Banken blev røvet, Amtsgården brændt ned, lufthavnen smadret, 36 soldater og politifolk blev dræbt, nogle embedsmænd blev henrettet, et ukendt men mindre antal civile blev dræbt i krydsilden og formodentlig blev omkring 200 maoister dræbt. Maoisterne 6

4 smadrede ansigterne på deres faldne kammerater eller de skar deres hoveder af for at undgå genkendelse og repressalier. Straks herefter indførte regeringen en undtagelsestilstand, som varer endnu. Hæren, som hidtil havde set til fra sidelinien, blev nu sat aktivt ind i kampen mod maoisterne, som blev erklæret terrorister. Pressen fik mundkurv på og skriver nu dagligt kun om vellykkede militæroperationer, faldne terrorister og formodede terrorister, tilbageerobring af våben, forhindrede terroraktioner, deserterende maoister og i det hele taget en maoisthær, som er i opløsning. Det var næppe hele sandheden. De rygter, som nåede os ad bagvejen, fortalte at maoisterne stadig opførte sig lidt som Robin Hood; men at de i deres tiltagende styrke og magt blev mere hårdhændede i deres opdragelse af folket. Elværker blev smadret, så folk ikke hengav sig til dekadent læsning om aftenen, hvor de skulle sove. Muldyrkaravaner, som bragte ris til Solu og hvede tilbage til lavlandet, blev standset, varerne brændt og driverne tæsket, fordi der ingen grund er til, at man skal spise andre produkter end dem, som man selv dyrker, og fordi det er driverne der tjener merværdien ved denne transport. Provisoriske Folkedomstole blev hurtigt indkaldt for at dømme klassefjender; dommen givet på forhånd og hverken folket eller offeret forstod forbrydelsen. Mine venner Master Kazi Sherpa og hans kone Ang Chokpa var så småt ved at trække sig tilbage efter et langt aktivt liv i Junbesi. Kazi blev først i 1960'erne opdaget af Sir Edmund Hillary (manden der besteg Mount Everest) og denne sørgede for Kazi s uddannelse. De byggede i fællesskab skolen i Junbesi, som efterhånden blev udvidet til High School, hvor Kazi blev skoleleder. Ang Chokpa er en frejdig og stærk kone, som gradvist omdannede og udvidede deres hus til et lille gæstehus. Der var flere småhoteller i Junbesi, men hvis man ville have et rent værelse med lys og luft og også gerne ville have god og velsmagende mad, så var det hos Ang Chokpa. De er aldrig blevet rige på deres indsatser; men de er dog heller ikke fattige. Deres gode engelskkundskaber og deres store ærlighed og troværdighed, gav dem mange udenlandske venner, som gennem Kazi satte gang i mange gode udviklingsprojekter i hele dalen. Familien har aldrig profiteret økonomisk på disse pengestrømme; men fik dog fra deres udenlandske venner studiestøtte til deres børn, som i dag er meget veluddannede og gode samfundsborgere. Lad være, at maoisternes ideologi er den fundamentalistisk kommunistisk, hvor alle, der rager lidt over de andre må være udbyttere og klassefjender. Men denne lille familie har udelukkende skabt sig deres vilkår ud fra ærligt tjente penge gennem et godt og aktivt liv. De har altid været meget socialt bevidste og ydet en stor personlig indsats i udviklingen af lokalområdet. Og de har altid været på de svages side med hjælp og støtte, når livet faldt hårdt ud. Ingen er nogensinde gået forgæves til Kazi og Chokpa, hvis noget var vigtigt. Men for et halvt år siden havde de et meget ubehageligt møde med en maoistkadre, som leder tankerne hen på den kinesiske kulturrevolutions tid og de kinesiske maoisters udrensninger i Tibet. Efter mødet blev Kazi indlagt på hospital i Kathmandu. Da han var kommet sig nogenlunde forfattede han følgende brev sammen med sin søn, som de sendte rundt i Verden til deres venner. Jeg har fået lov af familien til at oversætte det og trykke det. Det er kun en lille begivenhed i forhold til så mange af de større i denne del af Kloden; men det er en sjælden tæt og indlevende fortælling om vilkårene for en lille familie i en lille landsby i et lille fjernt land. Tæt på døden Junbesi, Solukhumbu, 21. Januar 2002 Med de igangværende voldelige aktiviteter fra de såkaldte Maoister, Folkets Revolution, er de fleste af udviklingsaktiviteterne nu gået helt i stå i Junbesi ligesom i andre dele af Nepal. De maoistiske oprørere har jævnligt opsøgt Junbesi og forlangt penge fra os, og de har overfaldet os landsbyboere både mentalt og fysisk. Junbesi, som er populær blandt turister og et af de mere velkendte steder i Solu-Khumbu District, har været et centralt mål for maoisterne gennem årene. Politistationen i Junbesi blev bombet 16. Juni 2000, hvor 3 politifolk blev dræbt. Dette var det første af den slags angreb i hele Solu- Khumbu District. Den næste voldelige aktion i Junbesi var et alvorligt angreb på civile. Et ældre ægtepar fra landsbyen blev tæsket næsten ihjel for ikke at ville yde bespisning og ophold for en gruppe maoister, og de blev kun reddet i kraft af en bekostelig helikopter-aktion til Kathmandu. Samme dag kom den samme gruppe også til vores hus og forlangte hundrede tusinde Rupees og truede med alvorlige konsekvenser, hvis vi ikke ville være i stand til at imødekomme deres krav. Vi anmodede maoisterne om at vurdere vores sag igen, da det beløb, som de forlangte, var ud over vor finansielle rækkevidde. På den ene side følte jeg, at hvis jeg bønfaldt dem, så ville de måske overveje min situation, og ikke mindst i kraft af mine 32 års profession som lærer og skoleleder på den lokale Hillary High School og min øvrige indsats for mit lokalsamfunds udvikling. De påstår jo, at de er Folkets Røst, og jeg troede at de måske ville forstå min situation; men det viste sig ikke at være tilfældet. De vendte det døve øre til min anmodning. Vi var tvunget til at forhandle med dem af frygt for deres velkendte barbariske omgang med folk og af frygt for vores families sikkerhed. Min kone, Ang Chokpa, fortalte dem af frygt, at hun ville give dem Rupees næste gang de kom. Men det var de ikke umiddelbart villige til at acceptere. De sagde at de ville tage vor sag op til overvejelse og 7 8

5 komme tilbage. Ang Chokpa havde jo givet dem sit ord, og jeg anede ikke hvordan vi skulle skaffe et så stort pengebeløb. Men jeg havde jo bemærket deres utilfredse miner da de forlod os. Så kom Phaplu- og Salleri-hændelsen i Solu-Khumbu den 25. november 2002, som efterlod os alle chokerede. Mere end hundrede mennesker blev dræbt. Noget lignende er aldrig før sket i Nepal s historie. På tredjedagen efter angrebet på distriktshovedstaden Salleri blev hele landet erklæret i undtagelsestilstand. Umiddelbart medførte denne undtagelsestilstand at livet igen blev ganske normalt i vor lille bygd, og vi følte en vis fornemmelse af sikkerhed, når militærpatruljer gik igennem Junbesi under deres patruljeringer i området. Gennem de sidste måneder arbejdede jeg derfor, udover lidt deltidsarbejde på skolen, med restaureringen af den gamle Landsby-Gompa (buddhistisk tempel) i Junbesi og overvågning af renovationen af den gamle Kani (en traditionel indgangsportal ved indgangen til en bygd). Ang Chokpa havde gang i noget reparationsarbejde i vores hjem og passede vores lille gæstehus. På sin vis var vores liv i Junbesi mere normalt i sammenligning med, hvad vi hørte fra folk andre steder i landet, men da vidste vi endnu intet om hvilket ilde skæbne, der ventede os. Det var omkring kl den 21. januar 2002, da jeg som sædvanlig var i gang med min aftenbøn i vores Gompa-værelse på første sal. Ang Chokpa var i køkkenet nedenunder og hun havde netop givet tømrerne fri efter dagens arbejde. Jeg hørte hende snakke med nogen dernede; men jeg kunne ikke fornemme, hvad hun sagde. Jeg kiggede ud af vinduet og så til min overraskelse en bande i kampuniform, bevæbnede med geværer, på vores terrasse. Det var maoisterne, der var kommet tilbage. De kom op og greb mig i armene og tvang mig ned i køkkenet nedenunder. En kraftig mand stod der foran trappen og kiggede på mig med store hårde øjne. Øjeblikkeligt, da jeg så ham, genkendte jeg ham. Han er en af anførerne af maoist-banderne og han har været i Junbesi flere gange før. Folk kalder ham Pratishtha. Jeg tiltalte ham ydmygt Namaste! Mr. Pratishtha, men der kom ingen svar. Han råbte i stedet Få denne Kazi ud! og jeg så ind i hans bistre ansigt. Da jeg kiggede omkring så jeg seks maoist-soldater stå parat. Alle var bevæbnede med geværer undtagen anføreren, som havde en revolver i bæltet. To af soldaterne slæbte mig udenfor og tvang mig ned på bænken. Bind den idiot! Din Lort! Så du vil have vor vurdering, ikke sandt Kazi? råbte anføreren. Han ladede revolveren med to kugler og pegede den imod mit hoved. Min krop blev følelsesløs, og jeg følte mig så hjælpeløs, for jeg vidste ikke hvad han var på vej til at gøre. Jeg blev tvunget ned på knæ og havde ikke den fjerneste anelse om, hvad jeg kunne gøre. Jeg hørte ham lade revolveren og følte at nu skulle jeg dø. Det næste jeg husker var, at jeg lukkede øjnene, og alt blev sort omkring mig. Jeg kunne ikke tænke på noget som helst andet end at vente, der for enden af hans ladte våben. Pludselig kom Ang Chokpa løbende ud for at dække mig. Hun var fuld af tårer og meget skræmt. Jeg så hende råbe hjælpeløst, og hun bønfaldt dem om ikke at dræbe mig. Hun dækkede mig forfra og hylede af frygt. Hun kom ned på knæ og bøjede sig ned, Hav barmhjertighed med min mand, Herre! Tag bare alt hvad vi har; men spar min mands liv. Hvad har vi dog gjort forkert? Vil I ikke nok spare os, hav medlidenhed!. Mens hun råbte begyndte mit hjerte at synke dybere og jeg kunne føle den ydmygelse og smerte, som vi skulle igennem. Ang Chokpa og jeg bønfaldt adskillige gange og endelig forlangte anføreren penge. Da han talte viste der sig ingen tegn på nåde i hans ansigt. Af hans kolde stemme kunne jeg forestille mig hvor ondskabsfuld han kunne være. Ang Chokpa sagde at pengene var ovenpå i vores soveværelse. Anføreren beordrede os til øjeblikkeligt at hente de penge, og vi blev begge skubbet indenfor. Jeg talte meget høfligt til dem og fortalte, at jeg havde kun bedt om en revurdering og intet mere; men de ville ikke lytte. I stedet angreb anføreren mig med sin jernstav og forsøgte at ramme mig i hovedet. Jeg afværgede slaget med min hånd, så han ikke ramte hovedet. Det var meget smertefuldt. Sir, hvad har jeg gjort forkert? spurgte jeg ham og endnu et kraftigt slag fulgte. Dette andet slag ramte mig på håndleddet. Nu kom Ang Chokpa igen ind, fortvivlet råbende og dækkede mig fra alle sider. Hun ville ikke vige til siden; men de kraftige slag blev ved med at regne ned. Hun bad om nåde, men anføreren ville ikke lytte. Ved den mindste lyd fra min side blev staven igen anvendt. Jeg forsøgte hele tiden at beskytte mit hoved. Et af slagene ramte min venstre hånds tommel, og jeg begyndte at bløde kraftigt. Herunder forsøgte de flere gange at slæbe Ang Chokpa hen i et hjørne af rummet, men hun blev ved med at komme tilbage og forsvare mig. Efter at have slået mig mange gange blev jeg slæbt ovenpå til soveværelset for at finde pengene frem. Du er en ond undertrykker, og dine 32 år som underviser er intet andet en udnyttelse. Du har suget blodet ud af de fattige, og du har ingen ret til at leve i dette store palads af et hus. Hvad i alverden snakkede han om? Jeg kunne ikke fatte, hvordan han kunne dømme os sådan. Ang Chokpa og jeg har svedt og slidt igennem to årtier for at bygge dette hus, og hvordan kunne dette ufølsomme væsen forstå den lange historie bag dets tilblivelse. Der er et nepalesisk udtryk som siger Murkha dekhi daiba darauchha (Selv guderne frygter tåberne), så vi fandt det bedst at forholde os tavse. Så fik vi at vide, at vore største fejltagelser var, først at vi havde hjulpet det ældre ægtepar med redningsaktionen til Kathmandu, efter at de var blevet mishandlet af maoisterne, og dernæst at vi ikke for længe siden havde fremsendt de penge, som de havde forlangt. 9 10

6 Ovenpå i vores soveværelse blev jeg tvunget til at åbne kufferten. Jeg vovede ikke at se op eller sige noget mere. Mit blod dryppede overalt på gulvet. Ang Chokpa, som var blevet tvunget til at forblive nedenunder, fik sig vristet fri og kom nu op ad trappen. Hun hjalp mig med kufferten og med at finde pengene frem. Hun prøvede at tælle pengene; men kunne ikke fordi hun var så rædselsslagen. Jeg talte pengene. Hver eneste seddel, jeg vendte, blev tilsølet med blod fra min blødende finger. Vi samlede pengene lidt efter lidt. Vi tømte vore lommer og gemmer. Nogle penge tilhørte konstruktionsarbejdet på Gompa en og Kani en, og nogle tilhørte den lokale telefonboks. Således var vi heldige næsten at være i besiddelse af det beløb, som de havde forlangt, lige bortset fra fem tusinde Rupees. Vi var i besiddelse af femoghalvfems tusinde Rupees, som vi overrakte til anføreren, men det ville han ikke acceptere. Han befalede os råbende at give ham de resterende femtusinde Rupees og slog mig igen med staven. Vi sagde, at vi ville låne resten fra vore naboer og sendte hurtigt tømreren ud for at finde pengene. Vi følte en vis lettelse, da vi gav dem alle pengene; men det var ikke ovre endnu. De slæbte mig udenfor igen. Anføreren sagde at jeg skulle stå frem for folket, og så kunne jeg ikke vide, hvad han yderligere havde i sinde. Han slog mig igen med staven. Jeg formåede igen på en eller anden måde at værge for mig med armen; men denne gang afbøjede staven, så den alligevel ramte mig i venstre side af hovedet tæt på tindingen. Nu var både mine albuer, hænder, fingre og mit hoved svulmet op. Jeg har hørt at stå frem for folket er ensbetydende med døden. Jeg har hørt om talrige tilfælde rundt omkring i landet, hvor maoisterne havde taget nogen frem for folket for derefter at banke dem ihjel. Da følte jeg virkelig at mit liv lakkede mod enden. Ang Chokpa og jeg selv bønfaldt nu, som det var det sidste vi skulle gøre i livet. Med megen bønfaldelse og tiggen lod de mig endelig være; men advarede mig med, at de ville dræbe mig næste gang, hvis jeg rapporterede denne episode til myndighederne eller medierne. Vi fik også det ultimatum, at vi inden en måned skulle have yderlige hundrede tusinde Rupees klar til deres afhændelse. Vi havde intet andet valg end at gå ind på deres betingelser. Da de endelig forsvandt, følte vi os så lettede. Jeg takkede Gud. Havde det ikke været for Ang Chokpa var jeg helt sikkert blevet dræbt. Jeg gik op til vores soveværelse og Ang Chokpa fulgte efter. Vi så på hinanden og kunne ikke forstå, hvad vi havde været igennem. Det havde været et frygteligt mareridt for os. Vi græd stille i mørket og delte vores smerte. Kazi and Ang Chokpa Sherpa Junbesi, Solukhumbu Siden brevet blev skrevet, var maoisterne i en periode fast indkvarteret i 11 Junbesi, og kun tre af bygdens 23 husstande var fortsat beboede. Resten flygtede til Kathmandu, hvor de boede og nogle fortsat bor hos venner og familie på ubestemt tid, mens den røde fane vajer fra toppen af stupaen. Kazi og Chokpa blev af gamle venner hentet til Frankrig. En anden fremtrædende familie har søgt asyl i USA. En overgang så det ud til at maoisterne atter havde forladt Solu, og folk vendte gradvist tilbage; men var meget bange. Maoisterne kom tilbage i kortere periode og forsvandt igen. Og nu for en måned siden angreb hæren maoisterne nede mellem Salleri og Okhaldunga og dræbte 15, og to dage senere afleverede 60 maoister deres våben og overgav sig. Og sådanne signaler har vist sig den sidste tid over hele landet. En mere effektiv hær, flere dræbte og tilfangetagne maoister, flere afhoppere blandt de ledende, mange der kaster våben, men stadig står de stærkt i de vestlige distrikter. Hæren modtager store summer og materialer fra USA, England og andre i forbindelse med terrorbekæmpelse; helikoptere, missiler, natkikkerter, små walkies og andet special agent udstyr, store computere og overvågningsudstyr. Den almindelige borger ved snart ikke, hvem han skal frygte mest, maoisterne eller hæren. s bliver scannet, politispioner alle vegne, breve åbnes. Folk holder deres mund og lader som ingenting, og holder op med at kommunikere med omverdenen. Der kommer stadig turister, og nogle vader endog omkring som intet var hændt i de mest betændte områder. Der er færre end før, men der er stadig en del og deres antal er ved at øges igen. Premierministeren fyrede parlamentet, da de brokkede sig over undtagelsestilstanden. Nu har Højesteret meddelt, at Premierministeren havde ret til at gøre det, men at den uholdbare situation skal afprøves af folket, så der bliver afholdt folkeafstemning den 13. november. Kongen bliver promoveret og udtaler sig om politik. Hæren og Kongen, som ser ud til at erhverve en del af den magt tilbage, som de mistede i Den Konge som var den del af det kup, der dræbte hele den daværende demokratisk indstillede kongefamilie for lidt over et år siden. Jeg har været længe om at tage mig sammen til at beslutte hvad jeg skulle. Men endelig tog jeg mig sammen, da næsten alle flybilletter var udsolgt. Men den 11. september var der plads nok, så nu tager jeg derom og checker alting af for alle jer medlemmer af Himalayan Project. Og så skal jeg nok fortælle jer om det hele i næste nummer af bladet. Alle I som er medlemmer i Med venlig hilsen Kurt Lomborg! P.S.: Hvis nogen har noget vigtigt at fortælle mig, mens jeg er borte, som fx at du vil sponsorere et scholarship, så kan jeg kontaktes via 12

7 13

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

PROJEKTKATALOG UPPER SOLU, NEPAL Januar 2008

PROJEKTKATALOG UPPER SOLU, NEPAL Januar 2008 PROJEKTKATALOG UPPER SOLU, NEPAL Januar 2008 Skivehus Rotary Klub, Distrikt 1440, har siden 1997 været involveret i et meget vellykket skoleprojekt i landsbyen Chhimbu i det nordøstlige Nepal. Vores klub

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

»En gave i en virkelig grim indpakning«

»En gave i en virkelig grim indpakning« »En gave i en virkelig grim indpakning«hiv er i dag ikke en sygdom, man dør af, men den er fuld af tabu og skam. Den er stadig præget af uvidenhed, der gør det til en kamp at leve med hiv. Mads Damgaard

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere