Den Offentlige Lederuddannelse. Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Offentlige Lederuddannelse. Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4."

Transkript

1 Den Offentlige Lederuddannelse Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer

2 Baggrunden for DOL o En del af udmøntningen af regeringens Kvalitetsreform for den offentlige sektor. o Udspringer af den trepartsaftale, som regeringen har indgået med parterne på det offentlige arbejdsmarked o Ønske om et nyt, højt kvalificeret udbud af lederuddannelses-moduler på diplomniveau, som gav den offentlige leder en fleksibel, generel ledelsesfaglig og praksisnær lederuddannelse o Gennemsigtighed på et marked kendetegnet ved mange både private og offentlige aktører. Målet var at sikre, at lederne ikke ender i en uddannelsesmæssige blindgyde, hvor de ikke kunne få deres kurser fra private udbydere anerkendt. Certificeringen af uddannelse sikrede kvalitetsniveauet.

3 Ordinær uddannelse Efter-og videre uddannelse Kand. Master LVU Videregående uddannelse Ungdomsuddannelse EUD,SOSU, landbrug KVU MVU Gymnasiale uddannelser Bach. Specialundervisning Diplom VVU GVU AMU hf avu Voksen-uddannelse Grunduddannelse Folkeskoler, efterskoler og privatskoler FVU ordblinde Produktionsskoler Folke-oplysning Hus-& håndarb. Folkehøjskoler Aftenskoler Daghøjskoler Folkeuniversitet

4 DOL certificeret uddannelse målrettet offentlig ledelse DOL er en selvstændig diplomuddannelse Fagligt niveau svarende til diplomniveauet Der udstedes bevis for en fuld DOL. Kan konverteres til diplombevis. Ingen krav om rækkefølge i gennemførelsen, dvs. høj grad af fleksibilitet Adgangskrav: Minimum erhvervsakademiniveau (KVU-niveau) + 2 års erhvervserfaring. Alternativ: Realkompetencevurdering Eksamen efter hvert fag Anerkendt, certificeret uddannelse ECTS

5 ECTS-systemet European Credit Transfer System er udviklet for at lette uddannelser på tværs af landegrænserne og for at skabe større gennemskuelighed. 60 ects = et (studie-)årsværk ~ 1680 timer 5 ects ~ 140 timer fordelt på undervisning (4 x 6 timer), læsning, forberedelse individuelt og i grupper, opgaveskrivning og eksamen.

6 Opbygning af DOL Standardmoduler Valgmoduler Specialemodul

7 Den Offentlige lederuddannelse - DOL A. Grundmoduler: Det personlige lederskab Kommunikation Personaleledelse Udvikling, forandring og innovation Organisation og styring Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere 6 moduler á 5 ects A = 30 ects B. Valgmoduler Der skal vælges 3 valgmoduler blandt de aktuelt udbudte 13 moduler. Flere vil komme til 3 moduler á 5 ects = 15 ects C. Specialemodul Afgangsprojekt med en selvvalgt problemstilling indenfor ledelsesområdet 15 ects A+B+C = 60 ects

8 DOL har fokus på og viden om den offentlige ledelsesopgave Undervisningen relaterer sig 100% til det offentliges karakteristika. Ledelsesteorierne omsættes til de offentlige organisationers praksis og bliver nærværende for de offentlige ledere. Fokus på både leadership og management. COK s undervisere har stor erfaring med ledelse i det offentlige og undervisning af offentlige ledere, og dækker alle specialer indenfor offentlig ledelse ind.

9 Grundmoduler: Det personlige lederskab Kommunikation Personaleledelse Udvikling, forandring og innovation Organisation og styring Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere Valgmoduler: Coaching Teamledelse Strategisk ledelse Ledelse og økonomistyring Modernisering i offentlige organisationer Ledelse og HR COK s udbud Valgmoduler, fortsat: Projektledelse Ledelse af forandringsprocesser Ledelse, kommunikation og organisation Ledelse af ekstern kommunikation og pressehåndtering Ledelse af kvalitetsudvikling, dokumentation og evaluering i pædagogisk virksomhed Fagprofessionel ledelse pædagogisk ledelse Sektorledelse Ledelse og ledelsesfilosofi Ledelse og kompetenceudvikling Ledelse på tværs af fag og sektorgrænser Specialemodul

10 Merit hvis man er i gang med en lederuddannelse på diplomniveau DOL giver merit til DIL (Diplom i Ledelse) En hel DOL = En hel DiL (kræver dog to særlige valgmoduler ) DIL giver merit til DOL

11 COK s DOL på det kommunale landkort Næsten alle forløb er efter kommunale udbud af DOL/DIL Udbuddene er meget forskellige: Rammeaftaler forpligtende samarbejder COK byder alene eller i konsortier COK er certificeret i 24 moduler på DOL COK har kunder blandt godt 20 kommuner COKs markedsandel: 67%

12 Evaluering af DOL lidt fakta Kommunale ledere dominerer målgruppen 91% Både erfarne og nye ledere største gruppe er institutionsledere/-chefer efterfulgt af afdelingsledere/chefer Typisk DOL-deltager har en mellemlang videregående uddannelse Mange lukkede hold - mulighed for den enkelte organisation at tilpasse/skræddersy undervisningens indhold ift. lokale forhold + spare tid og udgifter Topledelse/HR udvikler og planlægger forløb

13 Evaluering af DOL den individuelle effekt Høj grad af relevans og anvendelighed ifht. lederens opgaver og hverdag kan omsættes

14 Evaluering af DOL den individuelle effekt Bedre ledere i praksis styrket deres handlekompetencer 50% er i meget høj eller høj grad blevet bedre til at håndtere forandringer i organisationen 68 % er i høj grad eller meget høj grad blevet bedre til at kommunikere med deres medarbejdere 54 % oplever, at de i meget høj grad eller høj grad understøtter læring og kompetenceudvikling i deres organisation

15 Evaluering af DOL den organisatoriske effekt Næstved Kommune -fra individuel lederudvikling til strategisk organisationsudvikling Næstved Kommune har ifm. lanceringen af DOL valgt at sende samtlige ledere på DOL-uddannelse og dermed tone indholdet i uddannelsen præcist efter deres eget ønsker og behov. Det giver mulighed for at alle ledere får konkret kendskab til kommunale metoder, koncepter og modeller (f.eks. MUS-koncept, resultatstyringsmodel, projektstyringsmodeller eller tilgange til innovation). Samtidig får lederne udviklet et fælles sprog på tværs af de kommunale forvaltninger.

16 Evaluering af DOL den organisatoriske effekt HR og topledelse mere involveret i udvikling og planlægning strategisk og organisatorisk fokus Blik for sammenhæng med organisationens tilgang til ledelse/ledelsesværdier Blik for hvis man vil have bestemte ledelseskompetencer styrket udvælge særlige moduler Blik for sammenhæng med organisatoriske indsatser og prioriteringer, fx ifm. omorganisering af daginstitutionsområdet med områdeledelse

17 KL og COK evaluering - hvad betyder det for organisationen? Bedre og mere sammenhængskraft i den store organisation Næstved Kommune: Vi ønskede et ledelsessystem som tænkte i helheder, og hvor den enkelte så sig selv som ansat i Organisationen Næstved Kommune og ikke på det enkelte fagområde. Det er i høj grad lykkedes. Uddannelsen er i stand til at koble til Næstved Kommune, så den er blevet en Næstvedmodel og tænke i netværk på tværs af fagområder Brøndby Kommune: DOL en har også både udfordret og gjort op med ledernes tilbøjelighed til at være super sagsbehandlere og dyrke enkeltsagspolitik. De er blevet bedre til at se tingene i en større sammenhæng fx med kanalstrategien. Populært sagt er sammenhængskraften øget i hele organisationen

18 KL og COK evaluering - hvad betyder det for organisationen? Øget strategisk forståelse ifht. ledelsesopgaven Århus Kommune: At tænke strategisk er blevet lettere for lederne, man forstår rammerne i den organisation, man er en del af. Man kan forklare strategien og beslutninger over for medarbejderne Brøndby Kommune: Fx når vi er ved at implementere nogle nye strategier. Der kan vi se, at det går bedre hos lederen nu, end det ville have gjort før DOL, fordi de forstår strategisk ledelse på en helt anden måde nu. De forstår at give en strategi mening oversættelses- og implementeringsopgaven

19 KL og COK evaluering - hvad betyder det for organisationen? Understøtter og styrker en vi -kultur Anonym: Lederne har opdaget, at det ikke er så forskelligt at være leder i fx en daginstitution og på et ældrecenter Århus Kommune: Der er skabt en anden fortælling om det at være leder som en del af en større organisation: Lederne har flyttet sig fra det med at være personaleledere og tage afstand fra sit politiske system til at føle sig som en del af noget større. De ved, at de skal have omsat de politiske beslutninger, og det nytter ikke noget, at man stiller sig op som leder og sviner sit organisation til. Den viden, indsigt og teori og drøftelser om ledelse der foregår på uddannelsen, er med til at lederen bliver mere klar og bevidst om det ansvar og den opgave han/hun har som leder du er ikke tillidsrepræsentant for dine medarbejdere

20 KL og COK evaluering - hvad betyder det for organisationen? Professionalisering af ledelse ledelsesfaglighed fremfor fagfaglighed Nyborg Kommune: Lederne har fået øje på det generelle i ledelse: Der er noget der er ens på tværs af fagområder. De mærker et engagement fra lederne i den fælles ledelsesopgave. De oplever at uddannelsen har givet lederne mulighed for at tale på tværs: vi taler ledelse og ikke konkret opgaveløsning. Ikke det enkelte fagområde som er konteksten men hele kommunen Lederne kan tale sammen på tværs fordi vi taler ledelse og ikke de enkelte opgaver Næstved Kommune: Nu ligger der ikke kun synsninger bag holdninger til, hvad god ledelse er men derimod teoretisk viden og ballast. Der gør det muligt for lederne at drøfte ledelse på en anden måde, hvor det ikke kun er den enkeltes personlige mening/ erfaring med ledelse, som danner grundlag for diskussionen, men teorien

21 COK som leverandør af DOL COK udbyder en så vidt muligt skræddersyet uddannelse Pensum målrettet offentlig ledelse Underviserkompetencer Afviklingsform fleksibel Bruge vores kendskab til kunden til at tematisere forløbet

22 COK som leverandør af DOL Eksempler på skræddersyede forløb: Generelt: egne tilgange/koncepter, topledelse og andre i undervisningsrummet, egne undervisere (Næstved, Århus, Gribskov ) Strategisk, fx. Ny Virkelighed Ny Velfærd, nyt ledelsesgrundlag med 5 ledestjerner (Odense) Organisatorisk, fx ny områdeledelse på daginstitutionsområdet (Frederikssund) Særlige politiske prioriteringer, fx etablering af et Innovationsakademi med fokus på kompetenceudvikling af alle lag (Nordfyn Kommune) Sammenhæng til eksisterende intern ledelsesudvikling (Gribskov, Ergoterapeutforeningen)

23 COK som leverandør af DOL fokus på jeres lederpraksis COK udbyder en praksisnær lederuddannelse. Vores undervisning sker først og fremmest med afsæt i lederens egen praksis og er optaget af at skabe læringsbølger med fokus på afprøvning, omsættelighed og styrkelse af konkrete kompetencer til at gå hjem og gøre.

24 COK som leverandør af DOL fokus på jeres handlekompetencer COK udbyder en praksisnær lederuddannelse. Vores undervisning sker først og fremmest med afsæt i lederens egen praksis Vores undervisning er optaget af at skabe læringsbølger med fokus på afprøvning og omsættelighed Vores undervisning er ikke undervisning men læring, - vi uddanner ikke gode studerende, men gode ledere

25 COK - referenceprojekter Næstved etablering af Næstved Lederakademi på DOL Østjysk Ledelsesakademi etablering af tværkomunalt samarbejde omkring talent- og ledelsesudvikling Randers, Syddjurs, Norddjurs, Mariagerfjord, Favrskov Nyborg DOL standarduddannelse for 25 ledere Haderslev, Frederikshavn partnerskabsaftaler om lederudvikling sammen med det lokale UC Nordfynd Innovationsakademi fokus på ledelsesudvikling indenfor innovation Trekantsområdet fokus på digital ledelse ifm. digitalisering i/af den offentlige sektor

26 DOL i COK - kontaktpersoner Martin Nielsen Tlf.nr Jeanet Hardis Tlf.nr

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov Bliv en bedre leder uddan dig efter behov WWW.OFFENTLIGLEDERUDDANNELSE.DK Tag del i DOL og få papir på professionel ledelse! God ledelse i den offentlige sektor er til gavn for både borgere, medarbejdere

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Lederuddannelse ja tak

Lederuddannelse ja tak Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 4:2009:December Lederne er vilde med uddannelse. Hvis de selv kunne bestemme, ville ni

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere