Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan"

Transkript

1 Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan

2 Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer Vkseninitieret aktivitet Børnekultur Rutiner Del 4. Evaluering Bilag: Fælles mål 2

3 Indledning Du sidder nu med Faabrg-Midtfyn Kmmunes kravspecifikatin fr pædaggiske læreplaner. Denne kravspecifikatin sætter rammerne fr en helt ny måde at arbejde med den pædaggiske læreplan i Faabrg-Midtfyn Kmmune. Intentinen bag kravspecifikatinen er at frenkle det kmplicerede. Kravspecifikatinen er en skabeln fr den pædaggiske læreplan. En skabeln, der både fastsætter ngle rammer fr frmen såvel sm et niveau fr indhldet i den pædaggiske læreplan. Kravspecifikatinen fastsætter fælles læringsmål fr dagtilbudsmrådet i kmmunen. Disse mål er fastsat af Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn. Dette betyder, at de enkelte dagtilbud ikke længere skal fastsætte egne mål fr de 6 læreplanstemaer. De anvendte mål er udarbejdet i verensstemmelse med intentinerne i dagtilbudslven g tilhørende vejledning. Målene er lavet på baggrund af materiale sm frskere g eksperter har udviklet i frbindelse med vejledninger til læreplansarbejdet, dermed afspejler målene aktuel viden g frskning på 0-6 års mrådet Fr institutiner bestående af flere matrikler giver læreplansdkumentet mulighed fr at vise det fælles værdigrundlag g de frskellige læringsmiljøer. Ifølge kravspecifikatinen skal der laves beskrivelser g dkumentatin af henhldsvis en vkseninitieret aktivitet, et eksempel på børnekultur g en rutine i hverdagen, fx spisning. I disse beskrivelser g dkumentatiner skal der bl.a. redegøres fr, hvrdan de 6 læreplanstemaer er i spil i jeres praksis. Undervisningsfrløbet vil netp fkusere på denne nye måde at arbejde med den pædaggiske læreplan. Dette er en elektrnisk udgave af kravspecifikatinen, der er velegnet til at lægge på hjemmesiderne. Dkumentet indehlder farvede felter med verskrifter g infrmatiner m dagtilbudsmrådet. Under disse felter skal der beskrives, hvrdan I udmønter tingene ud fra de angivne hjælpespørgsmål. 3

4 Del 1. Lvgrundlag Lvgrundlaget er dagtilbudslvens Frmålet med den pædaggiske læreplan "Et af de centrale frmål fr dagtilbud er, at dagtilbud skal bidrage til at fremme børns trivsel, læring g udvikling af kmpetencer. Sm et værktøj hertil skal alle dagtilbud mfattet af dagtilbudslven udarbejde en pædaggisk læreplan. Læreplanen udarbejdes i frhld til t aldersgrupper: 0-2 år g fra 3 år til barnets sklestart." Den pædaggiske læreplan danner grundlag fr en pædaggisk praksis, der lever p til lvgivningens intentiner m: At bidrage til at styrke børnenes læring g udvikling generelt At bidrage til, at der sættes fkus på børn med særlige behv At bidrage til en mere systematisk tilgang til det pædaggiske arbejde At bidrage til en større synlighed g deraf følgende invlvering g dialg med frældre, fagsekretariat g plitikere At bidrage til at børnenes kmpetencer ved sklestart styrkes Læreplanerne skal gennem refleksin, der bygger på dkumentatin g evaluering, være et redskab til udvikling af praksis, samtidig med at den skal ses sm en vej til beskrivelse af den pædaggiske praksis sm dkumentatin fr frældre, fagsekretariat.a. 4

5 Del 2. Generelle plysninger Institutinens navn Blåtands Børnehave Fakta m institutinen Adresse g institutinstype: Rudmevej 99, Rudme Herringe, Ringe Børnehave med 3 6 årige børn Beskriv, hvilket miljø institutinen er beliggende i, på landet, i byen, med mulighed fr at benytte ffentlige transprtmidler, i mråde med stisystem. lign.: Børnehaven er beliggende på landet. Sammen med Rudme Friskle er den mdrejnings punkt fr et aktivt g engageret landsby miljø. Vi er tæt på naturen, g har adgang til skv g små søer. Landsbyen er mgivet af marker g landbrug, Vi har ca små 2km til et ffentligt stisystem, g vi har mulighed fr at tage bussen til Ringe, en gang der ind ca kl 8 00 g hjem igen ved 13 tiden Åbningstider g lukkedage: Vi har åbent man-trs, fre Vi har lukket i ugerne 28,29,30 I uge 42 Og i uge 7 Institutinens årsnrm det gennemsnitlige antal børn i institutinen i et budgetår: Vi er nrmeret til 25 børn Persnale. Beskriv, hvilken type ansatte der er i institutinen i frhld til faggruppe, uddannelse g særlige ekspertiser: I skrivende stund : 1 pædagg 30 timer (vikar) 1 pædagg med sprgvejleder uddannelse, støttepædagg erfaring, g ledelses erfaring 1 pædaggmedhjælper 37 timer Fysiske rammer. Beskriv, hvr mange fysiske bygninger institutinen består af, nybyggeri, gammelt hus, trapper, stre rum, små rum, legeplads m.m.: Vi er bsiddende i et lille hus fra mkring Vi har t børnetiletter g et vksen tilet. Vi har t grupperum. Det en indikerer at her er der plads til at bygge med kldser /tgbane/ dubl mm. Her er der gså indrettet en dukkekrg g det er i dette rum vi har vres kreative materialer. Der er gså et brd med stle g en bænk, hvr der er 8 siddepladser. 5

6 I det andet rum er der en hygge briks med bløde puder g adgang til bøger der er reler med div spil g i et afskærmet hjørne er der indrettet en Leg krg. Der er pstillet brde g taburetter, sm vi både er kreative ved, spilller spil ved, g spiser ved. I dette rum er der et lille te køkken med vn g pvaskemaskine I et separat rum har vi kntr. Evt. institutinens prfil fx idrætsbørnehave, grøn institutin: Vres prfil er vi har Frisklen sm vres nærmeste g daglige samarbejdspartner g vi deltager i div. Fællesarrangementer g fredags sang, g tager del i sklens emneuger på sidelinjen. Legepladsen er lille g hyggelig. Der er mange træer g buske der både kan bruges til at klatre i ( ikke lige nu) g lave huler i. Vi har legehuse, sandkasse gynger g rutsjebane, g frskellige køretøjer. Vi bruger sklens mkringliggende legeplads meget, hvr der er mere plads g flere mtriske udfrdringer. Institutinens værdier Beskriv institutinens fælles værdier, g hvrdan I frhlder jer til Den sammenhængende Børneplitiks grundlæggende værdier. I vres arbejde med børnene tager vi afsæt i Fåbrg Midfyns kmmunes værdier g nrmer på børn g unge mrådet. Børn griber naturligt øjeblikkets muligheder. De vil lege, undersøge, afprøve, tale, synge,mm., på hver deres måde i verensstemmelse med hver deres behv.. Når vi tager udgangspunkt i dette spntane, bliver al tale m mtivatin verflødig g læring g udvikling kan få fri prces Vi ser børnene sm aktive medspillere i tilrettelæggelsen af deres hverdag. Børn er innvative g vi imødekmmer dem med interesse g bærer ved til deres bål. Dermed anerkender vi børnenes ide g nysgerrighed, så de kan bevare deres lyst til selv at tage initiativ g lære nyt. Fr s er leg lig med læring. Børn gør sig mange erfaringer i livet g dem barbejder de i legen, med hinanden. Vi tager medansvar fr at deres sciale g sansemtriske udvikling, g tilstræber en varieret dagligdag, med planlagte g impulsive aktiviteter. Vi udfrdrer dem både på det sciale, persnlige,mtriske, sprglige plan. Sammen med børnene er vi sm vksne pmærksmme, nærværende,interesserede, rummelige, med skabende g psøgende. Vi lægger vægt på at børnehaven er et sted hvr alle føler sig hjemme, g hvr børnene udvikler sig i eget temp, med støtte g guidning af frskellig art fra s. Vi tilstræber et miljø g en atmsfære hvr msrg, tryghed, glæde g medbestemmelse er fremherskende.vi ønsker at børnene skal føle sig værdsat, g at de lærer at drage msrg fr andre g fr miljøet, at de lærer at lytte g give udtryk fr egne tanker g følelser. Vi har sm vksne et strt ansvar sm rllemdeller, g vres tilgang til børnene er inkluderende, g anerkendende. Inklusin er et nøglerd i vres hverdag, g vi bruger vres faglighed g empati sm redskaber der hvr det er svært at blive en del af fællesskabet. 6

7 Børn frældre g persnale, er et frpligtende fællesskab, sm vres børnehave lever i g sm den netp derfr kan tilbyde. Den imødekmmende samtale g indbyrdes respekt er grundvilkår i alle relatiner, g sm sådan bliver en værdifuld g brugbar erfaring fr børnene. De til en hver tid gældende aftalemål Link g evt. bilag sm prcesplaner/årshjul/milepæle. Giv en krt beskrivelse af, hvad det betyder fr institutinens arbejde i det pågældende år Vi har en rytme i børnehaven, der følger årets gang. Der er mange traditiner der er årstidsbestemte her i Danmark, g dem har vi taget til s. (jul, fastelavn, påske, sankthans ), vi klipper g klistrer, vi maler g tegner g synger de sange der hører sig til. Vres års hjul er undervejs. Vi er ved at tilrette det så de følger Rudme Friskles års hjul. Der er vres hensigt at vres rytme bliver snet ind i sklens på den måde at vi ikke kun følger de traditinelle danske traditiner, men at vi aktivt deltager i emneuger, g arrangementer på sklen, eller sideløbende med sklen. 7

8 Børn med særlige behv I henhld til dagtilbudslvens 8 stk. 4 skal den pædaggiske læreplan beskrive relevante metder g aktiviteter samt eventuelle mål, der pstilles g iværksættes fr børn med særlige behv. En central intentin med de pædaggiske læreplaner er at styrke den pædaggiske indsats ver fr børn med særlige behv. I Faabrg-Midtfyn Kmmune tager vi udgangspunkt i en systemisk, anerkendende tilgang til det enkelte barn, g dermed til relatinerne mkring det enkelte barn. Læringsmålene i den pædaggiske læreplan er gældende fr alle børn. Der differentieres via beskrivelser af relevante metder g aktiviteter g ved iværksættelse af prcedure i henhld til Indsatsguide. Når det bserveres, at et barn har særlige behv, udarbejdes der i samarbejde med frældrene en indsatsplan fr barnets videre udvikling, g Indsatsguiden følges fr det videre frløb. Med udgangspunkt i Den sammenhængende Børneplitik er der udarbejdet en Handleguide til alle, der arbejder med børn g unge i hverdagen. Handleguiden beskriver prcedurer, rller, ansvar g frventninger til alle, når løsning af prblemer kræver bidrag fra flere instanser i kmmunen. Beskriv: Hvrdan arbejder I med indsatsplaner? Hvrdan inddrager I Indsatsguiden samt Handleguiden? Hvilke metder g aktiviteter anvender I? Hvrdan arbejder I systematisk med evaluering g dkumentatin? Hvrdan samarbejder I tværfagligt? Hvrdan samarbejder I med frældre? Når vi får/pdager et barn med særlige behv i børnehaven, Tager vi afsæt i handleguiden. Vi snakker med frældrene hører m barnets første pasningssted, g tager evt. kntakt dertil. Derefter laves der indsatsplan på barnet, i samarbejde i samarbejde med frældrene. Disse indsatsplaner bruges i hverdagen g hele persnalegruppen har indsigt i dem. De tages p til revidering på vres persnalemøde en gang m måneden, fr at se m vi arbejder hen mr vres mål fr barnet, ved behv laves det nye indsatsplaner, løbende i samarbejde med frældrene så de hele tiden er pdateret. Hvis vi vurderer ar der er behv fr anden faglig vurdering,kntakter vi relevante faggrupper i BUR. Børn med særlige behv placerer vi på børnelinien,fra det øjeblik vi sptter dem g bruger denne sm retningslinie fr vres videre arbejde med barnet. Alle børn har en primær vksen tilknyttet, gså børn med særlige behv, g det er denne vksen der ansvaret fr samarbejdet med frældrene g kntakten til de div. Samarbejdspartnere. Deltager i møder mkring barnet, g gså sørger fr at indsatsplaner bliver evalueret,. Sm primær vksen har man ansvaret fr at 8

9 persnalegruppen er pdateret mkring barnets situatin, g ansvar fr at barnet tages p til dialg så billedet af barnet i persnalegruppen bliver så nuanceret sm muligt. Det er vigtigt fr s at pintere at vres tilgang til børnene altid er inkluderende g anerkendende, g vres tilgang til frældrene er ligeledes anerkendende g inkluderende. Det er vigtigt fr s at frældrene føler sig set g hørt g at de bliver mødt på en anerkendende g ligeværdig måde. Børn med særlige behv, deltager i de aktiviteter der planlægges fr alle børnene i institutinen. Børn med særlige behv, har brug fr ekstra guidning g msrg, af barnets primær vksen. Alt hvad vi fretager s mkring g med børn med særlige behv, udspringer af de indsatsplaner der er lavet på barnet. Når vi i det fregående skriver alt, er det frdi vi gså er mkring børnene når det handler m guidning i frhld til barnets sciale udvikling, g hjælp til at indgå i sciale relatiner g fællesskab med de andre børn. Vi har persnalemøder en gang m måneden, hvr vi får vendt aktuelle emner, samt evt indsatsplaner, læreplaner, planlægning af kmmende lkalmøder, årshjul mm. Vi har planer m at indføre pædaggisk dag 2 gange årligt, g har allerede haft et. 9

10 Overgange Mdtagelse af nye børn Beskriv: Hvrdan gør I? Hvem invlveres? Hvrdan tager I imd? Hvrdan samarbejder I med andre institutiner? Hvrdan infrmeres frældrene? Det vigtigt fr s at dem der kmmer ind i vres hus føler sig gdt taget imd. Vi bliver fra tid til anden kntaktet af frældre der gerne vil have deres børn skrevet p til børnehaven. Vi skriver børn der ønsker plads p på vres venteliste, g de bliver kntaktet når der er plads. Vi tager en samtale med dem, hvr vi får beskrevet vres hverdag, g hvad vi lægger vægt på, g ligeledes hvr de har mulighed fr at kmme med spørgsmål. Det er gså her de kan frtælle s m deres guldklump, g m de ønsker tanker g behv der er fr dem g deres barn. Når det så er ved at være tiden til at barnet skal starte hs s kntaktes frældrene, fr at vi kan være sikre på at de stadig er interesserede i pladsen. Vi inviterer børn g frældre til at besøge s p til børnehave start, så børnene kan se deres nye børnehave. Lige inden de starter sender vi et lille brev til barnet fra børnehaven, der frtæller at vi glæder s til barnet starter. Vi anbefaler at frældrene giver sig tid til at køre deres barn ind, i det temp der brug fr, så pstarten bliver så gd en plevelse sm muligt. Hvad er det så vi knkret gør!! Vi har på frhånd valgt hvem der skal tage imd barnet g dets frældre, altså barnets primær vksen. Vi lægger str vægt på at der er gd kemi mellem barnet g dets primær vksen, g hvis vi plever at barnet vælger den primære vksne fra, g vælger en anden,så vil det blive den persn bar net vælger der bliver primær vksen. Den primære vksnes pgaver er at skabe en gensidig kntakt til barnet baseret på tryghed g tillid, g hjælpe barnet til at indgå i relatiner med andre børn. Altså deltage i lege g aktiviteter med barnet til barnet selv slipper. Overgange Intern vergang Beskriv: Hvilke vergange der er tale m fx fra lille gruppe til mellem gruppe el. vuggestue til børnehave Hvrdan frbereder I børn/persnale? 10

11 Hvrdan infrmeres frældrene? Den eneste interne vergang vi har er når det er tid til at lave førskle gruppe. Det er baseret på samtaler med frældrene, så vi får klarhed ver m der fr ngens vedkmmende er behv fr udskudt sklestart. Vi Taler med børnene m hvrnår det bliver deres tur til at kmme i sklegruppe, g de glæder sig meget. 11

12 Overgange Overgang til andre institutiner Beskriv: Hvad gør I? Hvem invlveres? Hvrdan tager I imd? Hvrdan samarbejder I med andre institutiner? Hvrdan infrmeres frældrene?.hvis et Barn skal til en anden institutin, taler vi med frældrene m i hvr høj grad der er behv fr at vi aktivt deltager i vergangen, g m der er infrmatiner m barnet der vil være hensigtsmæssigt at videresende Overgange Overgang til skle Beskriv: Hvad gør I? Hvrdan frberedes børnene? Hvrdan infrmeres frældrene? Hvrdan verleverer I viden? Hvrdan samarbejder I med skler? Hvert år i Januar pretter vi en sklegruppe, hvr vi har fkus på kmmende sklestart. Vi arbejder målrettet med børnene, i en kntekst hvr der er fkus på fællesskab, sciale kmpetencer, børnenes alsidige persnlige udvikling. Vi arbejde/ leger bgstaver g tal ind i hverdagen, g børnene får små pgaver de kan løse. Vi er pmærksmme på det enkelte barn trivsel i gruppen, g slår ikke større brød p end vi kan bage, netp med fkus på at det skal være sjvt, lærerigt g give en succes plevelse. Vi tager afsæt i de seks læreplans temaer, således at vi berører dem alle på en eller anden facn. Vi tager på ture med gruppen, både fr at samle viden, men gså fr at styrke fællesskabet g give børnene en plevelse. 12

13 Børn med særlige behv der er avanceret til førsklegruppen, vil stadig have behv fr særlig msrg g guiding hvilket vi yder i det mfang det er nødvendigt Hen på fråret, intensiveres samarbejdet med sklen, g der er netp en ny plan på vej, hvr børnene integreres i sklens SFO ngle dage i ugen. Ligeledes er der et par dage hvr børnene prøver at kmme i børnehaveklasse inden det fr alvr går løs. Vi har førskle samtaler med frældrene, g verleverings samtale med børnehaveklassen inden smmerferien. I frhld til verlevering fra børnehave til børnehaveklsaase har vi skærpet fkus på børn med særlige behv. Vi hlder ekstra frældresamtaler med fkus på barnets skleparathed, hvr både skle g repræsentanter fra BUR deltager. Her verlevere vi vres erfaringer mkring barnet g beskriver barnet så nuanceret sm muligt. Med frældrenes gdkendelse fremlægger vi al det skriftlige materiale der er mkring barnet. 13

14 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer Dkumentatin 3.1 Vkseninitieret aktivitet Praksisbeskrivelse af vkseninitieret aktivitet Sammenhæng Ifølge dagtilbudslven er lederen ansvarlig fr at dkumentere, hvrdan g hvrvidt de metder g aktiviteter, der har været anvendt i arbejdet med at pfylde de pstillede mål samt børnemiljøet, bidrager til, at målene indfries. På baggrund af dkumentatinen evalueres de pædaggiske tiltag. Dkumentatin g evaluering hænger sammen, idet evalueringen sker på baggrund af dkumentatinen. Hvilken aktivitet har I valgt? Hvrfr er denne aktivitet valgt? Hvad siger frskning/tidens strømning/terierne hvr henter I jeres inspiratin? Vi blev inspireret på en 5 års fødselsdag, hvr Ole g hans mr netp havde været ude g fange haletudser i en nærliggende sø. Da vi km til fødselsdagen std haletudserne i et strt glas på brdet til skue fr alle. Straks var der ngle af børnene der spurgte m vi dg ikke gså skulle have haletudser i børnehaven. Så vi har valgt at tage ud i naturen med en lille gruppe børn i alderen 4-5år, fr at fange haletudser. Haletudserne skal b i børnehaven i en peride, indtil de begynder at blive frøer, til glæde g læring fr alle. De børn der var med på turen får en fælles plevelse sammen med hinanden g sammen med s vksne. De får en ny viden sm de videregiver hjemme i børnehaven. Der var meget fkus mkring haletudserne mens de var her i børnehaven g blev til frøer. Det blev til et fælles prjekt sørge fr at give dem mad g snakke m hvr langt de var kmmet med deres ben. Derved fik hvert barn en individuel plevelse mkring frø prjektet. Der er mere g mere fkus på naturen, naturens ressurcer, g hvr skrøbelig dens balance egentlig er, g hvr vigtigt det er at passe på den. Men før vi kan lære at passe på den, er vi nødt til at få øje på den. Vi ser det sm vres vksen ansvar, gennem plevelser leg g videns søgning at frmidle kendskab til naturen g ngle af dens fænmener, på en måde så børnene får lyst til at udfrske den g så børnene behandler dyr g planter respektfuldt. Vi er inspireret af mange frskellige teretikere i frbindelse med det at tage børn med ud i naturen. Barndmmens natur har str betydning sm referenceramme, identitetsskabende faktr g sm erfaringer flk viderebringer til de næste generatiner altså en del af kulturarven. Endvidere har naturen samlet set en str betydning, fr udfldelse g scialiserings prcesser citat Kaae 2003 Inspireret af venstående har naturvejleder Lasse Thmas Edlev, lavet en undersøgelse mkring betydningen af barndmmens naturplevelser. Han knkluderer at barndmmens naturplevelser har str betydning fr barnets almene dannelse, sm bærer af persnlige, kulturelle g sciale værdier. 14

15 Piagets` terier m akkmdatin g assimilatin, verskridende læring g tilføjende læring har til frmål at skabe balance mellem nye erfaringer g etableret viden. Her har vi sm pædagger et strt ansvar fr at barnet hele tiden tilføjes nye læringsmuligheder, gså ifht naturen. Vres didaktiske vervejelser mkring aktiviteten. Vi har valgt en gruppe børn der til daglig ikke umiddelbart har en masse fællesskab. Ved at tage dem med i prjektet, tage dem med ud på en fælles pgave, håber vi på at styrke gruppens fællesskab, give dem en fælles erfarings platfrm hvr de til en hver tid g i andre, sammenhænge, kan dele de plevelser de havde sammen på turen. Altså at give dem en helt unik plevelse sm kun de har sammen. Vi har valgt at tage børnene med ud i naturen fr, at fange haletudser, fr derefter at kunne følge haletudsernes udvikling fra haletudse til frø, g så sætte dem tilbage i naturen. Vi synes det er vigtigt, at børn får et gdt g respektfuldt frhld til naturen, g at vi samtidig er med til at fylde på deres nysgerrighed, ved at give dem indblik i, hvad der fregår i kulisserne. Vi er meget bevidste m at den vksenstyrede aktivitet vi har valgt, samt det emne vi har fkuseret på, er et emne hvr vi rent teretisk kan følge med g at vi vksne har en gd basisviden, sm vi kan videregive.. Vi lægger str vægt på, at vi er klædt på til at, vi sm vksne, kan besvare børnenes spørgsmål g via nettet g bøger, har vi været i stand til at pirre deres nysgerrighed g give dem yderlige viden. Vi ser det sm en altafgørende pgave, at præsentere børnene fr viden, plevelser, g fakta, i en kntekst der er funderet i respektfuldhed fr naturen. Vi trr på at vi er med til at frme børnenes bevidsthed m naturen g dens skrøbelighed ved i små bidder at give dem knkrete erfaringer/plevelser. Vi er inspireret af tidligere erfaring med haletudser, g den dejlige plevelse det er at følge et spirende liv. Det tidlige frår g alt det der spirer frem, har gså været en inspiratinskilde, g da vi en dag gik frbi en sø km ideen m at hlde haletudser. Vi har naturligvis været inde på nettet g undersøge, m man måtte fange dem, hvrdan de skal passes, mm., g har hele tiden haft en snak med børnene m at vi kun havde dem til låns g at der ikke er så mange frøer tilbage ude i naturen, så de var vigtigt at sætte dem tilbage igen Vi er ligeledes inspireret af at passe gdt på naturen, i alle dens facetter, at naturen er skrøbelig, g at tidens strømninger er præget af hvr vigtig det er at vi passer på vres mgivelser g være med til at videregive denne viden til børnene, i sammenhænge de kan frstå.. Praksisbeskrivelse af vkseninitieret aktivitet Mål g Tegn Opstil mål g tegn fr det pædaggiske arbejde med udgangspunkt i Jeres aftalemål, læringsmål g værdier Hvilke relatiner g hvilken kultur ønsker I samtidig at fremme/skabe Natur g naturfænmener: Mål: At børnene udvikler respekt g frståelse fr g plever glæden ved at være i naturen. At børn lærer naturen at kende med alle sanser, g plever den sm kilde til viden g rum fr leg, plevelse g udfrskning. 15

16 Læringsmål 3-5 årige Børnene udtrykker lyst til at færdes i naturen. Børnene eksperimenterer med årsag, virkning g sammenhæng. Børnene håndterer g frtæller m dyr g planter g levesteder mv. Tegn: At børn håndterer naturen g insekter respektfuldt. At børnene tilegner viden m haletudser g bruger den. At børnene viser nysgerrighed g er videns søgende mkring haletudsernes liv g udvikling At børnene viser lyst til at frmidle deres plevelser g viden mkring haletudse turen At børnene bruger deres plevelser af haletudse turen, til inspiratin til leg Vres erfaring siger s, at hver gang børn i fællesskab får en plevelse, pstår der emner til leg, ligesm der pstår et fundament til, at skabe relatiner. Hver gang børn har en plevelse sammen, skaber det samhørighed. Ngle børn har brug fr mange plevelser sammen, før der bliver skabt relatiner g samhørighed, andre har kun brug fr ganske få, før det sker. Ved at tage børnene med ud i naturen, g giver dem ngle aha g juhu plevelser, er det vres intentin, at de på sigt udvikler en nysgerrig g respektfuld mgang med naturen. Vi ønsker at børnene får et respektfuldt g ydmygt frhld til naturen. At de ser naturen sm et skatkammer af plevelser g eventyr, sm er herligt at frdybe sig i

17 Praksisbeskrivelse af vkseninitieret aktivitet Tiltag Knkret aktivitet Planlægning af indhld/frmål Frberedelse, "hvr skal vi hen", hvrfr? Gennemførelse, hvrdan g hvad? Dkumentatin, hvad skal vi "have med hjem", g hvad giver det anledning til? Rammer generelt, tid, børnegruppe, gruppestørrelse. De fysiske rammer, betydning g muligheder. Hvrdan gør I, hvem gør hvad? Hvilke regler er der Vi udvalgte 10 børn, i alderen 3-5 år, sm er fysisk aktive, g sm vi vidste, ville fr en juhu plevelse, trds den lange gåtur. Vi samlede derfr de 10 børn, g havde en snak med børnene, m at vi skulle ud at finde haletudser, g fik en lang snak m haletudser g hvad vi skulle bruge, når vi nu skulle fange dem. Børnene fik lv til at give deres bud på, hvad de trede der skulle bruges til at fange haletudser. Der km kvalificerede gæt, g et af dem var, at det nk var bedst at bruge et fiskenet. De børn der havde et fiskenet derhjemme, fik lv at tage dem med, til turen. Da vi skulle gå langt, blev vi enige m, både børn g vksne, at have nget at spise g drikke med. Vi fandt et akvarium, så vi havde nget at transprtere haletudserne i. Vi fandt billeder g materiale, sm mhandler haletudser, g læste det sammen med børnene. Den dag turen skulle fregå, var der hektisk aktivitet. De børn der skulle med, var aktive medspillere i prjektet. Der blev fundet fiskenet frem, pakket trækvgne g alle var spændte på, m vi verhvedet fik fanget en haletudse. Det fløj rundt med spørgsmål så sm: hvr skal de fanges?, hvr langt er der?, hvr mange skal vi fange? Hele vejen ned til søen snakkede vi m haletudser. Det viste sig at være rigtig svært, at finde haletudserne da vi endelig km ned til søen. Frhldene ved søen, var meget udfrdrende, da der var meget lidt plads g meget stejlt, så vi måtte skiftedes til at prøve at fiske. Vejret var ikke med s, det havde regnet, så der var gså meget glat, g derfr endnu mere mtrisk udfrdrende at skulle fiske g samtidig hlde balancen. Vi plevede at mange af børnene, havde svært ved at kunne vente på tur, g vi plevede samtidig str skuffelse hs det enkelte barn, ver at de ikke kunne fange en haletudse. Men når man nu ikke kunne fange ngle haletudser, kunne man j fange pinde, mudder, skøjteløbere g andre små insekter, så fiskenettene blev flittigt brugt. Dagens stre helt, blev dg den unge g smukke Kristffer, (vksen), sm fangede den eneste haletudse. Hjemturen var hård g våd, børnene var trætte g havde brugt deres energi. Da vi km hjem, fik vi sat en pumpe i akvariet, g fik frtalt børnene hvr vigtigt det er, at der kmmer luft ned til haletudsen, så den kan trække vejret. Da Ole bliver hentet, synes Oles mr, at det er synd at vi kun havde fanget en enkelt haletudse, så næste dag, km Ole med et glas fyldt med haletudser. Børnene har løbende været med til, at fdre haletudserne, g vi har sammen nøje fuldt, haletudsernes udvikling. Da haletudserne havde tabt halen g fået ben, blev de bragt tilbage til deres vante habitat. Fra at vi tg på haletudse tur, til haletudserne sm frøer blev sat ud i gen, gik der mkring en måned. Det er en helt klart vksen styret aktivitet, hvr vi vksne sætter rammer g regler. På turen handler det m at færdes sikkert i trafikken, at følges ad hånd i hånd, g ved tydelig vksen guidning lære at færdes sikkert mkring søen. 17

18 Da haletudserne er etableret hjemme, handler det m at passe på haletudserne sm et fælles ansvar, ved at fdre dem på skift en gang m dagen, sørge fr at alle ved at de ikke må tages p, eller at der ikke må puttes ting g sager ned til dem, g sm vksen pirre børnenes nysgerrighed mkring tudsernes udvikling ved at vise nysgerrighed g interesse g dele viden med børnene. Praksisbeskrivelse af vkseninitieret aktivitet Evaluering Synliggør jeres praksis ved at dkumentere i frhld til jeres mål g tegn. Dkumentér ved hjælp af datamateriale (frtællinger, interview, ft, tegninger eller andet) jeres praksis i aktiviteten. Kmmentér datamaterialet, således at det bliver tydeligt, hvad I lægger vægt på g synes er vigtigt. PRAKSIS/MÅL OG TEGN I frhld til de mål vi har sat s i frbindelse med den vksenstyrede aktivitet, plever vi at de tegn vi ser hs børnene, vidner m at vi er gdt på vej i at pnå vres mål. Vi ser tegn på at: - børnene snakker m turen med glæde - børnene vil gerne på tur igen - at plevelserne på turen, giver inspiratin til leg - at børnene passer på kryb g kravl på vres legeplads - at børnene indtager naturen g dens planter, kryb g kravl med en nysgerrighed hvr de ønsker at få viden m det de finder, hs de vksne. ( bøger, internet) - Det er ikke kun haletudser, vi har lært nget m i frbindelse med dette prjekt. Vi har i stigende grad g i takt med at fråret vågner, plevet en større nysgerrighed m de insekter, der er at finde på legepladsen, hvad hedder de, hvad spiser de, hvr br de?. Vi har derfr flittigt brugt internettet g de natur bøger vi har i børnehaven, til at søge viden sammen med børnene. En Frtælling: Få dage efter turen satte Majse g Rasmus en leg i gang, der handlede m haletudser. De fandt hver en spand g gik på pdagelse på legepladsen. Her samlede de sten g pinde p sm de tg med hjem i sandkassen. Her gravede de et hul akvarium fyldte det med vand ( der gdt nk sivede vær, men pyt ) g puttede deres haletudser ned i. Legen udviklede sig g der km flere børn til, med flere haletudser, så det blev nødvendigt med flere akvarier i sandkassen. Hvis der var ngle der spurgte ind til haletudserne, havde både Majse g Rasmus svar parat. hvr stre bliver de var der en der spurgte kæmpe stre svarede Rasmus mens han med armene viste en meget str hale tudse Hvad spiser de spurgte en anden, Fiskemad svarede Majseg viste lidt vissent græs der var revet i småstykker, du må gdt prøve at fdre dem. Over de næste mange dage var der mange haletudse lege i gang, hist g her. 18

19 Kmmentarer til frtælling g tegn Det at børnene har taget plevelserne fra turen til sig på en måde så det indgår i deres leg synes vi er en succes. De viser s tydeligt at de har haft en gd plevelse, en gd fælles plevelse sm de gennem leg frmår at frmidle til de andre børn. De viser s gennem deres nysgerrighed fr haletudsernes udvikling, at det er nget der ptager dem, at det er spændende. Deres øgede nysgerrighed g videbegærlighed, mkring de dyr g planter de finder på deres vej viser s at vres mål er nået. Praksisbeskrivelse af vkseninitieret aktivitet De 6 læreplanstemaer Gør rede fr, hvrdan de 6 læreplanstemaer er i spil i jeres praksis i aktiviteten g hvad I vil gøre fr evt. yderligere at styrke dem. På hvilken måde indgår: Barnets alsidige persnlige udvikling Krp g bevægelse Sciale kmpetencer Sprg Naturen g naturfænmener Kulturelle udtryksfrmer g værdier Barnets alsidige persnlige udvikling Da vi j har været de styrende i frhld til hvem der skulle være med på turen, kan man sige at børnene på den måde er tvunget ind i et fællesskab de ikke umiddelbart selv har valgt. Men vi er af den verbevisning, at vi samtidig har åbnet ngle andre døre p fr dem, så de får mulighed fr at få øje på nye fællesskaber. De rammer vi satte mkring turen, g vres rlle sm nærværende, g frmidlende vksne, mener vi har givet den enkelte tryghed til at : Turde gå ind i andre relatiner, turde gå helt ned til søen, turde fiske, frmå at gå så lang en tur, givet plads til at det enkelte barn gså trygt har kunnet sige fra når tålmdigheden med at slap p. Krp g bevægelse Børnene er blevet udfrdret på deres udhldenhed g deres mtriske kunnen. På hjemvejen i regn g rusk, var børnene rigtig trætte, men da vi gav s til at synge sammen, var det sm m sangen transfrmerede sig til fællesskab, der igen blev til en energi, så de kunne lidt igen. Sciale kmpetencer Børnene løser en planlagt aktivitet i samarbejde med andre. Den kntekst g det fællesskab de er blevet en del af, frdre at de er nødt til at følge ngle regler. så sm at vente på tur, lytte til hinanden, tage hensyn til hinanden g udvise tålmdighed. 19

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE ÅRETS TEMA 2017 SPROG-KROP OG BEVÆGELSE Min læreplan fr hele året i 2017. I hele periden vil jeg anvende g præsentere frskellige aktiviteter hvr leg g bevægelse, barnets sprglige udvikling er indtænkt

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER Fr at kmme hele vejen rundt g pfylde kravene i Dagtilbudslven g den Pædaggiske Perspektivplan, har vi elleve pædaggiske principper, der alle indgår i læreplanens seks

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 11 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk Gruppernes besvarelser på de 8 temaer: Gruppe 1 Bent Sørensen Allan Kristiansen Maybritt S. Nielsen Drthe Prehn Tema 1 Vis psitive følelser vis at du er glad fr barnet. Følelsesmæssig tilgængelighed. Glæde.

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Det vil ofte være en vekselvirkning af alle 3 former for læring og i disse processer vil vi, som voksne, også få nye erfaringer og ny læring.

Det vil ofte være en vekselvirkning af alle 3 former for læring og i disse processer vil vi, som voksne, også få nye erfaringer og ny læring. Bilag: PÆDAGOGIK / LÆREPLAN fra vres virksmhedsplan Overrdnede pædaggiske mål: Vre mål med det pædaggiske arbejde er, at give børnene en glad g tryg tid hs s, sm udvikler dem hen imd en gd sklestart g

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: 38 74 69 20 Fax: 38 74 69 24 bruk@bruk.dk P-nr : 1002991175 Danske Bank: 4180 3125024289 www.sbbu.dk CVR : 17937219 Jjjjj Års- g Virksmhedsplan

Læs mere

Lynghøjens læreplan 2010 LYNGHØJENS

Lynghøjens læreplan 2010 LYNGHØJENS LYNGHØJENS LÆREPLAN 2010 1 Indhldsfrtegnelse Beskrivelse af Lynghøjen: Side 03-03 Fredericia kmmunes Børne g Unge plitik: Side 03-03 De 6 læreplanstemaer med mål: Side 03-08 Barnets sciale kmpetencer Kulturelle

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i 1000Fryd og Hættegården

Pædagogiske læreplaner i 1000Fryd og Hættegården Pædaggiske læreplaner i 1000Fryd g Hættegården Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015

MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015 MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015 JEG ER NOGET! LYKKE ER AT GÅ OG VADE OP TIL KNÆENE I BLADE GÅ PÅ BARE, SORTE FØDDER OG SÅ NYE GULERØDDER. GLÆDE ER AT SE HVORDAN AT SOLENS GNISTER RAMMER VANDET. SE! DE HEDE

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Årsplan for 2. Årgang. Strøbyskolen. Skoleåret 2009/2010

Årsplan for 2. Årgang. Strøbyskolen. Skoleåret 2009/2010 Årsplan fr 2. Årgang Strøbysklen Skleåret 2009/2010 1 Indhldsfrtegnelse Årsplan fr 2. årgang... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Årsplan fr elevens persnlige udvikling... 3 Skle/hjem samarbejde... 4 Klassemødet...

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016 Vidensrejse Ontari, Canada 28. maj 1. juni 2016 Indhld Indledning... 3 Prgram... 4 Inspiratin g refleksin ver besøget... 5 Side 2 af 6 Indledning Børn & Familieudvalget, direktøren fr Børn & Kultur, chef

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Kommunikation. set i forhold til den vanskelige samtale Bachelorprojekt 2015. Susanne Nestved Boilesen STUDIE NR. KPS11525

Kommunikation. set i forhold til den vanskelige samtale Bachelorprojekt 2015. Susanne Nestved Boilesen STUDIE NR. KPS11525 Kmmunikatin 09 01 2015 set i frhld til den vanskelige samtale Bachelrprjekt 2015 STUDIE NR. KPS11525 Indhldsfrtegnelse Indledning:... 2 Prblemfrmulering:... 3 Metde g afgrænsning:... 3 Systemisk kmmunikatins

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011 Trivselsstrategi fr Hareskv Skle Vedtaget: 16. nvember 2008 Revideret: 8. februar 2011 1 Indhldsfrtegnelse GOD TRIVSEL FOR ALLE PÅ HARESKOV SKOLE 3 HVAD FORSTÅR VI VED TRIVSEL OG MISTRIVSEL, KONFLIKTER

Læs mere