Redaktionelt. I dette nummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktionelt. I dette nummer"

Transkript

1

2 På næste side starter vi med en oversættelse af Srila Prabhupadas Light of the Bhagavata, en af hans mindre kendte bøger, der aldrig er udkommet på dansk. Vi har givet den den danske titel I Bhagavatams lys. Vi håber, I vil nyde den. Læser du bøger, du ikke kan lide? Det gør en amerikansk professor, Dr. Benjamin Wiker, der har skrevet en bog om bøger, der ikke blot var elendige, men ligefrem har været med til at ødelægge verden. Lalitanatha omtaler den på side 10 til skræk og advarsel. For nylig havde vi besøg af en af Prabhupadas disciple Narayani Mataji, der holdt en række foredrag i templet og i Kalkis sommerhus i Nordsjælland. Jatayu bringer et interview med hende på side 7. Samtidig med Narayani Devi var Hare Krishna Prabhu fra Italien på besøg for hjælpe de hengivne med at lave harinama i København. Det blev til et par smukke bhajans på Strøget med uddeling af hjemmebagte italienske prasadam-småkager og masser af interessante og interesserede menneskesker, der stoppede op for at høre mere. Den juni aflagde Bir Krishna Goswami besøg i templet, hvor han blandt andet viste lysbilleder fra Govardhana og fortalte om Sandipani Muni School i Vrindavana, hvor fattige Brijbasi-børn får en enestående mulighed for at gå i skole og samtidig blive trænet i den Krishna-bevidste kultur og livsstil. På grund af sommerferien bliver august-bladet forsinket nogle dage og kan først forventes Redaktionelt Af Lalitanatha Dasa og Dandaniti Devi Dasi fremme den 5. august. Det er ikke os, men vores trykker, der holder sommerferie. Vi holder nemlig aldrig ferie. Eller også laver vi ikke andet. Det er vi aldrig blevet helt kloge på endnu, for tjeneste til Krishna er ikke som et arbejde eller noget, som man vil holde fri fra. Apropos ferie har vi lige holdt, hvad der nok er vores sommerferie for i år, nemlig en uge i Helsinki, hvor vi deltog i indvielsen af den finske afdeling af Bhaktivedanta College efterfulgt af et seminar med Bhakti Vidya Purna Maharaja og en række lærere fra Mayapurs dagskoler. Flere artikler er inspireret heraf, deriblandt en artikel om, hvad der foregår i den finske yatra, køkkensiden og en artikel om den ædle kunst at servere prasadam. Husk som omtalt i de forrige blade, at der er Ratha-yatra og Festival of India på Rådhuspladsen i København lørdag den 4. juli. Blandt de mange hengivne, der kommer for at hjælpe til med festivalen, er Mahavishnu Swami fra England. I dette nummer Redaktionelt 2 Vi håber så mange som muligt vil Srila møde op og gøre Prabhupadas side 3 dagen til endnu en uforglemmelig oplevelse og modtage Narayani Devi Dasi 7 Herren Jagannatha, Baladeva og Lokanath Goswami 9 Subhadra-devis Ideer, der barmhjertighed. forskruede verden 10 Nyt fra Hare Krishna udgives af Det Internationale Samfund for Krsnabevidsthed (ISKCON) i Danmark, grundlægger-acarya A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Copyright 2009, alle rettigheder forbeholdes. ISSN Redaktion: Lalitanatha Dasa/Leif Asmark Jensen (ansvarshavende) Dandaniti Devi Dasi/Dorte Skou Jensen Layout: Ananta Sri Dasa/Anders Grønlund Adresse: Sørningevej 39, Skamstrup, 4440 Mørkøv Tlf.: Girokonto Bankkonto: Den Danske Bank reg. 3534, konto Alle indlæg, kommentarer, spørgsmål osv. er velkomne. Kontakt redaktionen for næste deadline. -2- ISKCON-universitet åbner i Finland 15 Prasadam-seva 17 Ordliste & notitser 20 Børneside 21 Ekadasi-lasagne 22

3 Srila Prabhupadas side I Bhagavatams lys Light of the Bhagavata er titlen på en bog, Srila Prabhupada skrev i 1961 til en verdenskonference i Japan, The Congress for Cultivating the Human Spirit, hvis arrangører havde bedt ham stå for en udstilling om Srimad-Bhagavatam. Prabhupada valgte at basere udstillingen på 10. Bogs tyvende kapitel, der er en beskrivelse af efteråret i Vrindavana. Samtidigt var hans plan at få en dygtig orientalsk maler til at lave illustrationer til hans kommentarer. Desværre løb projektet ud i sandet. Srila Prabhupada kom ikke til Japan, og hans manuskript blev ikke udgivet, imens han levede. Efter hans bortgang i 1977 besluttede BBT at udgive bogen og kontaktede en kendt kinesisk malerinde, Madame Li Yun Sheng, der lavede 48 enestående malerier til manuskriptets 48 tekster. Light of the Bhagavata ( måske Srila Prabhupadas mest unikke bog) så således dagens lys i 1984 som en smuk komposition af Srila Prabhupadas tankevækkende kommentarer med Madame Li s nænsomme billeder. I dette nummer bringes bogens første tre vers med kommentarer og billeder, der desværre er i sort-hvid og således ikke kommer til deres fulde ret. Men vi kan opfordre alle til at anskaffe sig bogen fra BBT og se malerierne, som de virkelig er. Det er ikke planen at trykke hele bogen i ét stræk her i bladet (det ville fylde Prabhupadas spalte det næste halvandet år), men vi vil de næste år ind imellem have uddrag fra bogen. Tekst 1 Tilsynekomsten af skyer under ledsagelse af torden og lynglimt over hele himlen er som et billede på livgivende håb. Tildækket af mørkeblå skyer virker himlen kunstigt udklædt. Tordenen og lynene inde i skyerne er tegn på håb om en ny måde at leve på. klare himmels. Denne glemsel giver ophav til det falske egos separatisme. Derfor buldrer de levende væsener, individuelt og kollektivt, som tordnende skyer: Jeg er dette, Det er vores, eller Det er mine. Denne ånd af falsk separatisme kaldes rajas kvalitet, og den giver ophav til en skabende kraft efter uafhængigt at have herredømme over tamas kvalitet. Lynglimtet er den eneste stråle af håb, der kan lede en til kundskabens vej, og derfor sammenlignes det med sattvas kvalitet, godhed. Den ubegrænsede himmel eller den altgennemtrængende Absolutte Sandhed (Brahman) er ikke-forskellig fra den tildækkede del af himlen, men samtidig er hele himlen forskellig fra den ubetydelige del, der er tilbøjelig til at blive tildækket af den mørke sky. Skyen med dens ledsagelse af torden og lyn kan umuligt dække den ubegrænsede himmel. Derfor er den Absolutte Sandhed, der sammenlignes med hele himlen, samtidigt ét med det manifesterede levende væsen og forskelligt fra ham. Det levende Den skyfrie himmel, der breder sig uendeligt i alle retninger, sammenlignes med den Absolutte Sandhed. De levende væsener er sandheder, der er manifesteret i relation til den materielle naturs kvaliteter. Den mørkeblå sky dækker kun en uanselig del af den ubegrænsede himmel, og denne ubetydelige tildækning sammenlignes med uvidenhedens kvalitet eller det levende væsens glemsel af dets virkelige natur. Et levende væsen er lige så rent som den ubegrænsede himmel. Han bliver imidlertid tildækket af glemslens sky i sin tilbøjelighed til at nyde den materielle verden. På grund af denne kvalitet, der kaldes tamas (uvidenhed), anser han sig selv for at være forskellig fra den Absolutte Helhed og glemmer sin renhed, der er som den væsen er kun en stikprøve af den Absolutte -3-

4 Sandhed og er tilbøjelig til at blive dækket af den midlertidige sky af uvidenhed. Der er forskellige grupper af filosoffer, der generelt opdeles i monister og dualister. Monisten tror på enheden imellem den Absolutte Sandhed og det levende væsen, imens dualisten tror på det levende væsen og den Absolutte Sandhed som separate identiteter. Over disse to filosofier står acintya-bhedabheda tattvafilosofien, sandheden om samtidig enhed og forskellighed. Denne filosofi blev givet af Herren Sri Caitanya Mahaprabhu i Hans forklaring af Vedanta-sutraerne. Vedanta er grundlaget for alle filosofiske fortolkninger, og derfor kan Vedanta ikke være en bestemt klasse filosoffers absolutte ejendom. En oprigtig søger efter den Absolutte Sandhed kaldes en vedantist. Veda betyder viden. Et hvilket som helst område af viden er en del af den vediske viden, og vedanta betyder den endelige konklusion på alle grene af viden. Ligesom filosofi kaldes videnskaben over alle videnskaber, er Vedanta den endegyldige filosofi over alle filosofiske spekulationer. rette øjeblik begynder regnskyl at falde på jorden, selv på hårde klipper, og landet bliver oversvømmet. Velfærdsstaten pålægger sine borgere forskellige former for svidende skatter indkomstskat, salgsskat, ejendomsskat, terminsskat, forbrugsafgift, told og så mange andre skatter. Men i rette tid, når skatterne har hobet sig op og er blevet til en stor sum penge, bruges de på borgernes tarv på forskellige måder. Ikke desto mindre sker det somme tider, at skatteydelserne falder rundt omkring i staten som regn på stenhjertede mennesker, der ikke ved, hvordan de bruger Tekst 2 Solens brændende varme fordamper vand fra havene, floderne, søerne og vandreservoirerne, og der er kun lidt vand at se noget sted. Folk bliver tørstige og kigger hele tiden resigneret op på himlen efter regn. Men i pengene rigtigt, og bortøder dem på sansetil- -4-

5 fredsstillelse. Det almindelige menneske tror, at den ulige fordeling af regn repræsenterer naturens vrede over vores syndige handlinger. Det er der et gran af sandhed i. Hvis der således skal ske en ligelig fordeling af de statsindkrævede skatter, behøver borgerne at være pinligt ærlige og moralske. De bør være ærlige i betaling af skatter til staten og bør have ærlige repræsentanter til at stå for administrationen. I den moderne opbygning af demokratiske stater har borgerne ingen grund til at beklage sig, for hele administrationen forestås af folket selv. Hvis folk selv er uærlige, skal det administrative maskineri være korrupt. Selv om en fordømt folkelig regering gives et godt eller smart navn, kan folk ikke have en god regering, hvis de ikke selv er gode, uanset hvilket parti, der står for administrationen. Derfor er en god karakter i bevidstheden hos folk flest den første grundlæggende forudsætning for en god regering og ligelig fordeling af rigdommen. I fortiden lærte kongerne politisk filosofi fra ideelle lærere, og borgerne fra landsby til landsby blev undervist i principperne for selvrealisering, sådan som de vediske kodekser giver dem for både materiel og åndelig ophøjnelse af samfundet. Derfor var borgerne Gudsbevidste og ærlige i deres handlesæt, og kongerne var ansvarlige for statens velfærd. De samme grundlæggende principper accepteres af de demokratiske regeringer af i dag, for de uansvarlige partier bliver altid stemt ud og må vige magten til fordel for et ansvarligt parti i en bedre regering. I den kosmiske regering er der kun et parti, der består af Guds tjenere, og de ansvarlige guddomme på de forskellige planeter opretholder de kosmiske love i henhold til den Højeste Herres ordrer. Der er forskellige yajnaer, der foreskrives for forskellige tidsaldre, og i den nuværende jernindustris tidsalder anbefales det yajna, der oplyser massernes sind med Gudsbevidsthed. Denne yajna-proces kaldes sankirtana-yajna eller massebevægelsen til udvikling af menneskets tabte åndelige bevidsthed. Så snart folk slutter sig til denne bevægelse igennem åndelig sang, dans og fest, bliver de automatisk lovlydige og ærlige. Lydighed er disciplinens første bud. Folk er blevet lovbrydere overfor Guds love, og derfor fordeles hverken regn eller rigdom ligeligt. Et i bund og grund lovbrydende menneske kan ikke have nogen form for gode kvalifikationer. Når lovbrydende ledere leder lovbrydende folk, bliver hele administrationens atmosfære forurenet og farefyldt, ligesom når en blind mand leder andre blinde mænd. Statsskatterne bør derfor bruges på at opbygge karakteren hos folk i almindelighed. Det vil bringe lykke til statens borgere. Tekst 3 Tiltrukket af elektricitet over hele himlen og drevet af stærke vinde oversvømmer skyerne gradvist jordens overflade for at tilfredsstille de trængende mennesker med vand, der er deres livgivende substans. Skyerne giver mennesket regn som Herrens barmhjertighed, for Herren er venligt indstillet overfor det trængende levende væsen. Vi bør hele tiden huske på, at Gud altid er venlig imod os. På trods af vores grove ulydighed imod lovene i Guds natur er Herren venlig nok til at sørge for vores opretholdelse. Vand er en af de vigtigste ting, vi har brug for til vores opretholdelse, for uden vand kan vi hverken dyrke mad eller slukke vores tørst, ligesom der er brug for masser af vand til mange andre formål. Derfor har Herren gemt vand på trefjerdedele af kloden og gjort det salt for at konservere det. Saltvand rådner ikke, og det er forsynets arrangement. Herren har sat den kraftfulde sol Folk lider alligevel på grund af deres egen dårskab. Hvori består den dårskab? Ifølge Bhagavad-gita bør folk udføre yajnaer eller offerhandlinger for tilfredsstillelsen af den Højeste. Den Højeste er altgennemtrængende. Derfor må folk lære at udføre yajnaer for at tilfredsstille den altgennemtrængende Højeste Sandhed. til at fordampe vandet på planeter som jorden -5-

6 og destillere det til ferskvand i skyerne og derefter gemme det på bjergtoppene, ligesom vi gemmer vand i højtliggende vandtanke til senere fordeling. En del af vandet nedfryses til is, så det ikke oversvømmer jorden til ingen nytte. Isen smelter gradvist igennem året, flyder ned igennem de store floder og løber ud mod havet for igen at blive konserveret. Derfor er lovene i Guds natur hverken blinde eller tilfældige, som mennesker med ringe viden konkluderer. Bag naturens love er Guds levende hjerne, ligesom der altid er en lovgiver bag alle statens love. Det spiller ingen rolle, om vi ser lovgiveren bag de almindelige love eller ej. Vi må indrømme, at der er en lovgiver. Materie kan aldrig agere automatisk uden en bagvedliggende levende hånd, og derfor må vi indrømme eksistensen af Gud, det højeste levende væsen, bag naturens love. Herren siger i Bhagavad-gita, at naturen virker under Hans tilsyn. Naturen er kun en kraft, og bag naturen er der et kraftværk og en hjerne, ligesom der bag elektrisk kraft er et er utvivlsomt barmhjertig, men Han giver os kraftværk, hvor alting styres af maskinmesterens Sin nåde, når vi mest har brug for den. Det intelligens. Den materielle natur fungerer så gør Gud, for ellers glemmer vi Ham, så snart godt, som den gør det, og ikke blindt på grund vi får Hans barmhjertighed. Vi bør derfor af Gud, den højeste kraftfuldes, opsyn. I de huske Guds barmhjertighed hele tiden, hvis vediske hymner (Atharva Veda) bekræftes den vi ønsker at undgå lidelse. Vi er for evigt beslægtet med Ham på trods af den ovennævnte samme ting. Alle de naturlige love står under Guds opsyn alene. tilstand af glemsel. Bhagavad-gita bekræfter, Herren spreder Sin nåde i form af regn på at naturens love er strenge, for de styres af de den svedne jord i tider med frygtelig nød. tre forskellige kvaliteter. Men den, der overgiver sig til Herren, overvinder med lethed Han giver regn, når vi praktisk taget er på dødens rand på grund af mangel på vand. Gud naturens strenghed. -6-

7 Velkommen til Danmark, Narayani Devi Dasi Af Jatayu Dasa Kort før frokost den 24. maj gik en 61-årig kvindelig discipel af Srila Prabhupada igennem fordøren til Nava Srivasa Angam-templet i København. Hendes navn var Narayani Devi Dasi, og hun kom for at give et seminar om de fem mest virkningsfulde former for hengiven tjeneste for alle, der havde lyst til at høre hende. Den første dag talte hun om at recitere Hare Krishna, den anden dag om, hvordan man læser skrifterne i et fromt, bønnefuldt sindelag, den tredje dag hvordan vi uddyber vores forhold til Deiteterne, den fjerde dag om at være sammen med Srila Prabhupada, og på den femte dag hvordan man træder ind i Vrindavana-dhama. Narayani er født i Chicago og studerede musik på universitetet i to år, indtil hun mødte sin kommende mand. Udover musik havde hun også talent for at skrive poesi. I 1970 sluttede hun sig til ISKCON, og to år senere flyttede hun til Calcutta, hvor hun gjorde tjeneste fra Narayani Devi Dasi Hun tjente i templet i Bombay fra , og siden 1993 har hun været i Vrindavana. øjekast ). I sommermånederne rejser Narayani verden Imens hun var ved at pakke for at rejse videre, spurgte jeg hende, hvad hun mente var rundt og giver forskellige seminarer og workshops for hengivne. Dette års tur startede med Srila Prabhupadas vigtigste instruktion til hans ti dage i Sverige, og derefter kom hun her til disciple. Uden tøven svarede hun: Syng det Danmark. Herfra gik turen videre til Irland i hellige navn, Hare Krishna. Jeg spurgte hende tre uger med ovennævnte seminar plus en japareform-workshop og en klasse i slokaer. Efter Hun svarede, at det var de hengivnes evne til også, hvad hun syntes bedst om ved Danmark. Irland skal hun til USA, deriblandt Chicago, at lytte opmærksomt. Vi talte også kort om hvor hendes søn bor. muligheden for kvinder til at agere som guruer. Under denne rejse har Narayani sin elskede Narayani kom med den gode pointe, at det er der Deitet af Giridhari med sig. Det forbavser nok de desperat brug for, for det vil lette sannyasierne fleste at høre, at udover Ham har hun tre andre fra det pres, som det er for dem at skulle tage sæt Deiteter hjemme i Vrindavana. sig af deres kvindelige disciple. Før jeg forlod Indenfor de sidste par år har Narayani skrevet hende ovenpå søndagsfesten, stillede jeg et fire bøger. Den sidste udkommer i år i måneden sidste spørgsmål: Har du nogle ord til afsked Kartika i Vrindavana og hedder Bhagavadgita at a glance ( Bhagavad-gita ved første svære at forudsige, men hun sagde dem med til Danmarks hengivne? Hendes ord var ikke -7-

8 så fuldstændig en overbevisning: Syng Hare Krishna og tjen Srimad-Bhagavatam. Det var en fornøjelse af høre Narayani på grund af hendes dybe dedikation til at være en ægte følger af Srila Prabhupada. Hun overbeviste os om, ikke med intelligens eller viden om skrifterne, men med et hjerte fyldt med dybsindige realiseringer af åndeligt liv, at vi skulle bevæge os fremad i vores åndelige liv. På samme tid havde hun en meget mild natur og udstrålede en moderlig ånd. Selv om hun meget intellektuelt citerede vers fra skrifterne for at understøtte, hvad end hun sagde, talte Narayani fra hjertet til vores hjerter og til vores gavn. Hun besvarede ethvert spørgsmål, der blev stillet hende, med et oprigtigt ønske om at hjælpe vedkommende person til at gøre fremskridt i åndeligt liv, og hun var ikke bange for at prædike meget direkte. Mange gange træder disse avancerede hengivne ind i vores liv, men vi forstår sjældent, hvor vigtige de er med hensyn til at hjælpe os til at se nødvendigheden af at bringe Krishna ind i vores daglige liv. I tilfældet med Narayani Devi Dasi var det åbenlyst for alle, at hun var her for at give os et skub fremad i vores åndelige liv. Somme tider tænker jeg, at der er for stor afstand imellem den almindelige hengivne og dem, der er avancerede. Selv om de helt sikkert fortjener stor respekt for alt, hvad de har udrettet, er de også personer, som vi alle burde udvikle personlige forhold til. Det var, hvad Narayani gjorde for mig. Hun fik mig til at mærke, at hun var en virkelig person, som jeg kunne have et forhold til baseret på vores fælles ønske om at række ud efter og finde Krishna. Narayani er en person, hun er moder, og hun er en hengiven, -8- der kom og delte med os de realiseringer, som hun har opsamlet igennem de sidste 40 år. Hun er en simpel og ydmyg sjæl, der har bevist igennem sit eget eksempel, at hvis man blot afhænger af Krishna og bestræber sig med oprigtighed, vil vi alle kunne blive lykkelige i dette liv. Kvinderne følte med det samme, at hun var en beskyttelse for dem, og de tilbød hende spontant deres tjeneste. Narayani var en ting mere, et lille mirakel, der viste, at åndelig fuldkommenhed er indenfor vores rækkevidde. Når jeg talte med andre hengivne, var vi alle enige om, at hun har en fantastisk evne til at inspirere en hengiven til at forøge hans eller hendes ønske om forbedre sig i hengiven tjeneste. For mit eget vedkommende følte jeg virkeligt den sidste seminardag, at jeg ønskede at tage yderligere skridt i at rense mig selv. Kommer hun tilbage næste år? Hun svarer måske, imens vi andre med sikkerhed siger ja.

9 Lokanatha Goswami: Knyttet til Vrindavana-dhama Af Jatayu Dasa Den 15. juli er det Lokanatha Goswamis bortgangsdag Denne vaisnava-tradition, som vi følger, har en overordentlig variationsrigdom med en mangfoldighed af personer, der kommer ind i vores liv som læremestre og perfekte eksempler på rene hengivne af den Højeste Herre, Herren Caitanya Mahaprabhu. Lokanatha Goswami er en ægte åndelig leder i enhver betydning af ordet som en personlig ledsager af Herren og altid absorberet i ren kærlighed til Gud. Han var så avanceret, at Radha og Krishnas lilaer altid udspilledes i hans hjerte. Han var den ældste af goswamierne i Vrindavana og rejste konstant rundt Fra Lokanatha Goswamis tempel, Radha-Gokulananda. over hele Vraja og besøgte de hellige steder, hvor Krishna havde Sine lege. Engang blev Lokanatha Goswami så absorberet de af sig selv at bygge hans Deitet et lille hus, i nama-yajna, at han fik et dybt ønske om at men deres velmente tilbud blev venligt afslået. Lokanatha Goswami var så forsagende, tjene Herren i Hans Deitets-form. Fordi Lokanatha Goswami var så ophøjet en hengiven, at han altid afslog alting, der blev tilbudt ham, indvilligede Krishna i at opfylde hans ønske medmindre det var absolut påkrævet i Herrens og viste Sig foran ham som Deitetsformen Sri tjeneste. Faktisk var hans forsagelse så dyb, at Radha-Vinoda. han bad Krishnadasa Kaviraja, forfatteren til Deiteten så med det samme på Lokanatha Caitanya-caritamrta, om ikke at nævne hans Goswami og bad ham skaffe Ham noget at navn i bogen. spise. Blot ved lyden af Herrens ord flød tårer i Den 15. juli er det denne store vaisnavas bortgangsdag. Ved at meditere på hans kvaliteter og strømme fra Lokanatha Goswamis øjne, imens han tilberedte Herren noget at spise. Nu var bede om hans hjælp kan vi tilegne os den meget problemet så, hvor han skulle have Deiteten, ophøjede kvalitet, som materiel forsagelse og for Lokanatha Goswami rejste konstant rundt ren kærlighed til Herren i Hans Deitetsform over hele Vrindavanas hellige land. Det endte er. Disse ophøjede personligheder fra fortiden med, at han bar Deiteten i en stor pose, der hang levede ikke kun dengang, men er også til stede rundt om hans hals. i dag og vil svare ud af medfølelse på enhver Da Vrajas indbyggere så den dybe kærlighed, hengivens oprigtige bøn om at blive engageret Lokanatha Goswami havde til sin Deitet, tilbød i ren hengiven tjeneste til Sri Krishna. -9-

10 Ideer, der forskruede verden Af Lalitanatha Dasa Den skotske forfatter Thomas Carlyle blev værdier sygner. Mange moderne mennesker oplever livet som ensomt, tomt og meningsløst. engang kritiseret for kun at tale om bøger: Det er kun ideer, Mr. Carlyle, ideer, intet Hvad skyldes alt dette? Det er et komplekst andet end ideer. spørgsmål, og historikere er generelt meget Carlyle svarede: tilbageholdne med at udpege direkte historiske Der var engang en mand, der hed Rousseau. årsagssammenhænge til strømninger i menneskesamfundet. Men når det er sagt, kommer Han skrev en bog med intet andet end ideer. Det andet oplag af bogen var indbundet i huderne fra dem, der lo at nogle personers man ifølge Dr. Wiker alligevel ikke udenom, af det første oplag. ideer bærer en uforholdsmæssig stor Jean Jacques Rousseau tændte den franske revolution i 1789 med Dr. Wiker ser i alt skyld for disse ting. sin bog L origine de på femten bøger, der l inégalité. forskruede verden Ideer er mere end eller i hvert fald ikke verdensfjerne filosoffers diskussioner. Når første er Fyrsten af gjorde den bedre. De ideer spredes, har det Machiavelli (1513), konsekvenser. Dårlige ideer har dårlige af Rene Descartes Diskurs og metode konsekvenser. I den (1637), Leviathanen forbindelse udgav en af Thomas Hobbes amerikansk professor, (1651) og Discourse Dr. Benjamin Wiker, sur l origine et les sidste år en bog, Ten fundaments de l inégalité af Rousseau Books That Screwed up the World [ Ti bøger, der forskruede går han over til de (1755). Herefter verden ], om bøger, ti sværvægtere: Det som han mener verden kommunistiske manifest af Karl Marx ville have været bedre foruden. Jeg har fået og Friedrich Engels bogen til en interessant (1848), Utilitarisme gennemlæsning og tænkte mig at give noget af af John Stuart Mill (1863), Menneskets afstamning af Charles Darwin (1871), Hinsides godt den videre i det følgende. Det sidste århundrede har været vidne til grusomheder imod menneskeheden af uset omfang. revolutionen af Lenin (1917), The Pivot of Civi- og ondt af Friedrich Nietzsche (1886), Staten og Millioner er blevet myrdet i navn af forskellige lisation af Margaret Sanger (1922), Mein Kampf ideologier, millioner af ufødte børn aborteres af Adolf Hitler (1925), En illusions fremtid af af bekvemmelighedshensyn, moralske normer Sigmund Freud (1927), Coming of Age in Samoa smuldrer og traditionelle åndelige og religiøse af Margaret Mead (1928) og Sexual Behavior in -10-

11 the Human Male af Alfred Kinsey (1948). Som prikken over i et afsluttes med The Feminine Mystique af Betty Friedan (1963). Disse bøger har påvirket verden dybt, ofte med destruktive konsekvenser som resultat. Nogle er skyld i millioner af menneskers død, andre gjorde politikere skrupelløse, og nogle gjorde Gud og religion irrelevant og underminerede traditionelle moralske normer. Næsten alle forfatterne med undtagelse af Descartes var åbenlyst eller skjult ateistiske og bidrog i væsentlig grad til den nu dominerende materialisme. Deres essentielle budskab kan reduceres til, hvad Krishna udtaler i Bhagavadgita: De siger, at denne verden er uvirkelig og uden noget grundlag, en verden ingen Gud har nogen magt over. De siger, at den er skabt af et ønske om sex og har ingen anden årsag end begær. (Bg. 16.8) kan ikke have været helt ved siden af, for de næste århundreders naturforskere bekræftede faktisk Hobbes skabelsesmyte. Men hvem ved, om det ikke blot var de næste generationer af materialister, der selv blev enøjede af Hobbes skabelsesmyte og kun så og søgte efter det, der bekræftede deres Hobbes ke ideer. Det er vigtigt at forstå, hvilken rolle sådanne skabelsesmyter spiller. Vores personlige liv og den verden, vi skaber, formes af vores ideer om, hvem vi er, hvad formålet med livet er, hvordan vi bliver lykkelige, hvad frihed er osv. Alt dette udspringer igen fra vores ide om, hvor verden kommer fra. For eksempel skaber en materialistisk skabelsesmyte materialistiske mennesker og et samfund med materialistiske værdier. Udover sin materialistiske skabelsesmyte spredte Hobbes en anden kedelig ide. Han hævdede, at i naturtilstanden, hvor der ingen moral er eller nogen lov og regering, har vi alle RETTEN til at få, hvad vi vil have. Vi har krav på at få det, vi vil have. Måske er det uklart, hvor problematisk denne ide er. Måske er vi så gennemsyrede af Hobbes, at vi ikke kan forestille os noget andet. Men sådan har mennesker ikke altid tænkt. For eksempel opererer vedisk livsforståelse ikke med rettigheder, men med dharma, ens religiøse pligt, som man er forpligtiget til overfor Gud og overfor andre mennesker. Her er en lavpraktisk pointe selvfølgelig, at hvis alle koncentrerer sig om at gøre deres pligter overfor hinanden, er der ingen problemer. Men hvis vi hver især kun tænker på at kræve vores rettigheder og ikke gør vores pligter, får ingen, hvad de har krav på. Går vi lidt dybere ved at studere begreberne nyder og tjener, der er centrale i vedisk filosofi, lærer vi, at Krishna, Gud, er naturligt den eneste nyder, og alle vi andre evige sjæle er naturligt Hans evige tjenere. Vi er af natur indirekte nydere, ligesom en moder nyder ved at give sit barn nydelse og ikke ved selv at nyde. Ligesom hånden kun kan nyde ved at give mad til maven og ikke kan nyde direkte, er den eneste måde, vi kan nyde på, at give Krishna nydelse. Hobbes skabelsesmyte Thomas Hobbes er en af de første i en række af rendyrkede materialister, en 1600-tals forløber for Marx, Darwin, Nietzsche osv. Påfaldende ved Hobbes var, at han havde sin egen skabelsesmyte: ifølge ham levede menneskene oprindeligt i en dyrisk naturtilstand. Der var intet godt eller ondt, ingen moral, og Gud indgår ikke i hans myte. I denne naturtilstand var alle modstandere af alle. Vi har ingen anden natur end den dyriske overlevelsesdrift og stræben efter nydelse på andres bekostning, og det er der intet galt i. For at holde denne dyriske natur i ave og opfylde vores ønsker, er vi dog nu nødt til at indgå i en social kontrakt, hvis overholdelse skal overvåges af en stærk regent, leviathanen. Bemærk, at Hobbes skabelsesmyte var ren fantasi. Han havde intet objektivt at understøtte den med, for han levede, før arkæologien opstod som videnskab i begyndelsen af 1800-tallet. Hans myte var kun en udledning af hans materialistiske verdensbillede. Men selv om det var ren fantasi, var det en kraftfuld fantasi, der formede senere tiders menneske- og naturopfattelse. Her vil nogle måske indvende: Hobbes I Bhagavad-gita bemærker Krishna derfor, at -11-

12 Arjuna har kun én rettighed, nemlig hans ret til at gøre sin pligt uden at nyde af resultatet af sit arbejde. Da Hobbes ide om, at vi er nydere (som han deler med de andre skændige forfattere i Wikers bog), strider imod vores egentlige natur, gør hans ideer os kun mere ulykkelige, selv om han ligesom andre filosoffer blot i bedste hensigt forsøger at komme med et bud på, hvordan mennesket kan blive lykkeligt. hans makabre ideer har været årsag til utallige lidelser. Hans frihedsbegreb er så fjernt som noget fra den vediske ide, hvor frihed er muligheden for at indgå i tætte venskabs- og kærlighedsforhold til andre ved at tjene, give og glæde og ikke at være en hensynsløs Rousseau. Materialismen i lys lue Tanker som Rousseaus pustede liv til den materialisme, der brød i lys lue i midten af 1800-tallet med Marx, Darwin og andre. Konsekvenserne Rousseaus frihed var omfattende. Traditionelle reli- Det er interessant at gå videre til Rousseau, giøse og moralske værdier gled gradvist ud, og der skriver omkring et århundrede efter Hobbes. mennesker begik grusomheder imod hinanden Rousseau deler Hobbes materialisme, og i endnu større grad end tidligere. Gud kommer heller ikke på tale hos ham. Men Marxismen alene endte med at koste mindst ifølge Rousseau var vores oprindelige tilstand 200 millioner mennesker livet som ofre for ikke kaos og lidelse som hos Hobbes. Det var utopien om et kommunistisk paradis. Nogle tværtimod vores lykkeligste tid. Vi vandrede vil sige, at Marx blev misforstået af andre og omkring som frie dyr uden bånd og tyngede ikke kan bebrejdes for de fatale konsekvenser, ikke hinanden med følelse af ansvar, moral og forsøget på at opfylde hans utopi havde. Den forpligtigelse. Vi var lykkelige, for vi havde køber Wiker ikke. En ideologi, der inspirerede ikke andre ønsker og behov end at tilfredsstille en Lenin, en Stalin, en Mao og en Pol Pot til at trangen efter at have sex, spise og sove. begå større forbrydelser imod menneskeheden For Rousseau er vi af natur som aber, der frit end andre nogensinde har gjort, kan ikke gå fri kan vandre rundt og have sex med hinanden, som blot misforstået. Der er noget fatalt sygeligt når vi har lyst til det (den ide opstod længe før ved Marx ideer. Måske er det ideen om, at det Darwin). overhovedet er muligt at gøre denne materielle Rousseau såede hermed et materialistisk frihedsbegreb, verden til et paradis, og at dette mål helliger der siden har haft stor indflydelse. midlerne så meget, at man finder det berettiget Ifølge hans ide om frihed står vores frihed og at ofre alle, der står i vejen for dette mål. lykke i modsætning til andre mennesker og En anden kæde af grusomheder udsprang fra til samfundet. For Rousseau er samfundet en eugenikken eller racehygiejnen, der begyndte unaturlig ting. Ægteskab, familietilknytning og med tvangssteriliseringer af tusinder og endte forældrekærlighed er også unaturlige og årsag med nazisternes udryddelse af millioner af til vores lidelse. Pligt og tjeneste er byrder. Børn uegnede mennesker. Darwin kommer man er ikke en gave, men en byrde. Det gør også ikke uden om her. Rousseau til abortens fader, og verden er nu Nogle vil dog sige, at Darwin ikke kan stilles fuld af Rousseau er. Hvis man skal sige noget til ansvar for eugenikken, for den lå i tiden, godt om Rousseau, må det være, at han i det og Darwin var blot et produkt af sin tid. Men mindste levede efter sin filosofi. Han svælgede Darwin skabte sin tid! Selv om han ikke kan i elskerinder. Med en af dem fik han fem børn, bebrejdes for hele materialismen, der reducerer som han alle stillede udenfor et børnehjem, mennesker til kemiske reaktioner, ændredes alting hvor de sandsynligvis døde, hvilket ikke gav dramatisk med ham, og eugenikbevægelsen ham skrupler. udsprang direkte fra Darwin og darwinismen. Dr. Wiker kalder Rousseau for makaber, og Darwins værste bog var ikke Arternes Op- -12-

13 rindelse, men Menneskets Afstamning fra til erstatning for den naturlige udvælgelse. Hvis man kun læser Arternes Oprindelse, kan Derfor argumenterede Darwin for bevidst avl man tro, at andre blot misbrugte Darwins rent på mennesker med favorisering af stærkere og biologiske teori og uberettiget overførte den udelukkelse af laverestående mennesker. Altså på mennesker. Men i Menneskets Afstamning eugenik. forklarer Darwin selv uden omsvøb, hvad evolutionsteorien betyder for mennesker. Hvis alle Fra Darwin til Nietzsche, Sanger og karaktertræk kommer fra naturlig udvælgelse, Hitler og mennesket blot er et andet dyr, og hvis man Historisk set spredtes eugenikken efter Darwins tid blandt ledende intellektuelle og viden- kan avle på andre dyr for ønskværdige karaktertræk, er slutningen ifølge Darwin, at man skabsfolk, der hverken skammede sig over det også kan avle på mennesker. Og omvendt, hvis eller forsøgte at gemme det af vejen. En af dem man kan fjerne uønskede træk hos dyr igennem var Nietzsche. Han var grundlæggende darwinist og skruede blusset endnu mere op under avl, kan man også fjerne dem hos mennesker på samme måde. Ifølge Darwin ville det være Darwin. Forskellen imellem dem var, at Nietzsche ikke talte om kampen for overlevelsen, tåbeligt ikke at gøre det. Darwin kaldte de forskellige racer for underarter. Siden de kan avle med hinanden, er de godt eller ondt, men kun viljen til magt, som han men om viljen til magt. Ifølge ham er der intet endnu ikke forskellige arter, men med tiden vil anså for at være naturens vigtigste kraft. Løven de blive det ifølge ham. Hvordan? Racerne vil brøler, dræber sin rival og spiser dens unger. Det konkurrere med hinanden, og de overlegne racer store træ overskygger de mindre træer og kvæler vil udslette de svagere racer. Om de historisk dem. For Nietzsche er dette et princip i livet, og nødvendige forandringer, der sker igennem det skal fremelskes i menneskesamfundet, hvis racekonflikter og konkurrence imellem arter bemærkede Darwin, at den fremtidige forandring tionen. Medfølelse, barmhjertighed og hensyn menneskeheden ikke skal hensygne i evolu- vil efterlade et større gab end det nuværende til andre er udtryk for svaghed. Vi må give de med arter, der er højere end den race, der nu bedste og mest kvalificerede, hvad de har brug er den højeste (som tilfældigvis er den hvide for, så de kan manifestere deres indre magt og race, inklusive Darwin), og de lavere racer vil drive evolutionen fremad. Det hele handler om forsvinde. evolution. Springet til Hitler er ikke langt. Darwin lagde ikke skjul på, at han mente, at En lidt senere person i eugenikkens mørke negre og indfødte australiere ligger i bunden historie var Margaret Sanger, en indflydelsesrig amerikansk kvindeaktivist, som et af den evolutionære skala og er tættere på aber end den hvide mand. De vil uundgåeligt blive leksikon beskriver hende. Hun var en fanatisk udslettet, som evolutionen skrider frem. Herfra evolutionist og endnu mere fanatisk fortaler er der ikke langt til at konkludere, at siden det alligevel er naturens gang, hvorfor så ikke hjælpe om visse passager fra hendes hånd er fra hende for eugenik. En uindviet vil have svært at se, naturen på gled? Det hverken sagde eller mente eller fra Adolf Hitler. Hun skrev: Vi er nødt til Darwin, men andre var hurtige til at samle den at skabe en race af renavlede mennesker. Fra tanke op efter ham. Pivot of Civilisation: Vi er nødt til at eliminere Under alle omstændigheder er racisme ren menneskehedens dødvægt. videnskab for Darwin. I fortiden skete evolutionen igennem konflikt og udslettelse imellem målerne er ved at overtage verden og trækker Sanger var besat af undermålerne. Under- racerne. Nu har menneskene bragt kampen for menneskets evolution ned. Ifølge Margaret overlevelse til ophør, men skal evolutionen fortsætte, må menneskene indføre en mekanisme været født, og nu de er født, skal de ikke have Sanger skulle sådanne mennesker aldrig have -13-

14 lov til at få børn. Hun talte ikke om at sende dem til gaskamrene hun skrev nogle år før Hitler men hun var en drivkraft bag tvangssteriliseringslovene. Hvor mange mennesker skulle ifølge Margaret Sanger ikke have levet? På et tidspunkt nævnte hun omkring 10% af befolkningen. Ved en anden lejlighed var det 30%. En tredje gang mente hun, at 45% af amerikanerne var undermålere og ikke burde have lov til at få børn. 50 mio. mennesker? 75 mio. mennesker? Hvert andet menneske skulle ikke være født? Hvor sygeligt det forhåbentligt lyder i vores ører, mente hun det alvorligt og fik mange til at mene det med hende. Læs dem! Som sagt i begyndelsen er historiske årsagssammenhænge svære at fastslå, men går der alligevel ikke, som Dr. Wiker påpeger det, en kronologisk tråd fra Renæssancens tænkere frem til det 20. århundrede? Først udelukkede personer som Hobbes Gud fra billedet og reducerede liv til materie og mennesker til dyr. Gradvist udartede denne opfattelse sig, så vi til sidst står med en Sigmund Freud, der hævder, at al religion udspringer af et ødipuskompleks, eller Alfred Kinsey, der lige så pseudovidenskabeligt slår til lyd for, at enhver form for pervers sex er helt naturlig. Hvad skal vi stille op med disse bøger, som katalyserede denne udvikling? Brænde dem? Censurere dem? Det er præcis, hvad Wiker ikke ønsker. Han vil have, at vi læser dem! Han vil have os til med egne øjne at opdage, hvor vor tids dårlige ideer kommer fra. Måske vi så også genkender dem i os selv, for de gennemsyrer moderne kultur i den grad, at mange af os ikke engang er bevidste om dem. Ten Books That Screwed up the World, Dr. Benjamin Wiker, Regnery Publishing, Washington DC, USA, copyright Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare -14-

15 ISKCON-universitet åbner i Finland Af Lalitanatha Dasa Hare Krishna-templet i Helsinki, Finland, har føjet et nyt program til de allerede mange Krishna-bevidste aktiviteter, der foregår i vores nordiske naboland. Templet holder til i lokaler på anden sal i et baggårdshus ikke langt fra Helsinkis centrum. Forholdene er lidt trange, men det hindrede ikke templet i den 13. juni 2009 at indbyde til en åbningsceremoni med traditionelt vedisk ildoffer for at markere, at templet nu fremover også er et vedisk universitet. Det lyder meget ambitiøst, og det er det også. Dandaniti og jeg var heldige at være med til både åbningsceremonien og den efterfølgende uges seminar, hvor templet og 22 tilmeldte studerende tog forskud på universitetsprogrammet med undervisning af Bhakti Vidya Purna Swami og en håndfuld hengivne lærere fra Bhaktivedanta Academy i Mayapur, Indien. Forelæsningerne omfattede emner som vedisk filosofi, kultur og uddannelse, litteratur, bengalsk kogekunst, yoga, ayurveda mm. For ti år siden blev Bhaktivedanta College grundlagt i Budapest, Ungarn, som verdens Universitetet åbnes med ildoffer hidtil eneste universitetsinstitut, der drives af hengivne. Bhaktivedanta College tilbyder kurser verden. Hengivne har givet skoleprogrammer i og uddannelser i Krishna-bevidsthed og vedisk de sidste 25 år, er officielt godkendte til at undervise i de offentlige finske skoler og har mange filosofi og kultur med mulighed for tildeling af anerkendte universitetsgrader inklusive Ph.d er engagementer i universitetsmiljøet. Mere end til sine studerende. Bhaktivedanta College studerende stifter hvert år bekendtskab finansieres af den ungarnske stat og har nu 350 med Finlands Hare Krishna-hengivne. studerende. Det nye vediske institut i Helsinki I 2002 blev Tattvavada Dasa, tempelpræsident er oprettet som en officiel gren af Bhaktivedanta i Helsinki, indbudt til at hjælpe det finske parlament med en ny religionslov. Ifølge FN s artikel College og kan på samme måde fremover tilbyde studerende undervisning og anerkendte 27 har hvert barn retten til at blive undervist i akademiske grader i Krishna-bevidsthed. dets egen religion. Denne FN-artikel håndhæves Åbningen af det nye institut er den foreløbige ikke i ret mange lande, men det finske parlament kulmination på mange års kultivering af uddannelses- og universitetsmiljøet, et område, hvor er mindst tre børn fra en bestemt religion, kan vedtog efter en lang debat, at hvis der i en by de finske hengivne nok er blandt de førende i forældrene forlange, at deres lokale skole skal -15-

16 Tattvavada fortæller studerende om Krishna. Madlavning med Sri Radhe fra Mayapur var et af kurserne i ugen undervise deres børn i den religion. Som resultat har alle officielt registrerede religioner inklusive Hare Krishna ret til at undervise deres egne børn i de offentlige skoler. Således underviser Tapo Divyam Dasa hver uge syv skoleklasser rundt om i Helsinki i Hare Krishna-religion, og en anden hengiven, Muniraja Dasa, er også fast lærer i nogle skoleklasser hver uge. Tapo Divyam mener, at dette er ret unikt for hengivne over hele verden. Selv om lovginingen har været med dem, er de hengivne ifølge Muniraja ikke kommet sovende til den gunstige situation. Den er resultatet af et stort arbejde og specielt af den indsats, Suhotra Maharaja lagde i Finland igennem mange år. Han trænede de hengivne i, hvordan man begår sig i det akademiske miljø. Specielt betonede han, at man ikke kan komme for at omvende andre, når man har at gøre med materielt lærde personer. Det, hengivne skal gøre, er at tiltrække dem til deres viden og gode kvaliteter. Suhotra Maharaja forlod kroppen for to år siden, men før den tid besøgte han igennem femten år hvert år Finland for at møde akademikere og holde forelæsninger på universiteter over hele Finland. Han vandt respekt overalt igennem sine bøger og filosofiske præsentationer. Nogle universiteter bruger stadig hans bøger som lærebøger. Nu forelæser finske hengivne fast på seks af landets ti universiteter såvel som på seminarier, gymnasier og andre videregående skoler, hvor de når imellem studerende hvert år. I tilgift får templet årligt besøg af skoleelever og studerende, så antallet kommer op på mindst Da vi begyndte at forelæse på universiteterne, fortæller Tattvavada Dasa, troede vi, at det ville være meget vanskeligt at komme ind på dem. Men nu efter sytten år er vores største problem at finde tid nok til alle de steder, hvor de ønsker os. Tattvavada på skolebesøg -16-

17 Prasadam seva Af Dandaniti Devi Dasi Som nævnt andetsteds i bladet deltog min mand og jeg for nylig i et madlavningskursus i Finland med lederen af pigernes gurukula-dagskole i Mayapur i Indien, Sri Radhe Dasi. På kurset lærte vi ikke blot bengalsk, italiensk og kinesisk kogekunst, men også at servere prasadam. Serveringen er lige så vigtig som tilberedningen. Selv meget enkel prasadam kan smage himmelsk, hvis den bliver serveret med kærlighed og opmærksomhed. Jeg har sammenfattet nogle af de vigtigste punkter vedrørende servering. Noget af det følgende skal afpasses efter, om der serveres for mange eller få gæster. Her har jeg hovedsageligt haft servering til en stor søndagsfest i tankerne. 1. Krishna-prasadam er ikke-forskellig fra Krishna og bør serveres og æres med stor respekt og ydmyghed. Det er et privilegium at få lov til at servere og modtage prasadam. Husk, at prasadam er ikke almindelig mad, og hengivne er ikke almindelige personer. 2. Før man starter, bør lederen af serveringen regne ud, hvordan dagens prasadam serveres bedst, specielt hvis det er en stor fest, og sørge for, at tjenerne og serveringen er ordentligt organiserede. 3. Gulvet bør vaskes, før serveringen starter, specielt hvis mange mennesker har gået rundt i prasadam-området. Gør det i god tid, så gulvet kan nå at tørre, inden serveringen starter. Hengivne bliver serveret prasadam Sørg for, at der er prasadam til dem, der serverer. Tjenerne bør være ivrige efter og villige til at servere alting ud, selv om der ikke skulle være noget tilbage til dem. Men kokken eller værten skal sørge for, at der er nok prasadam enten ved at stille noget til side på forhånd, eller ved at sørge for, at resten reserveres til tjenerne, når han under serveringen ser, at en ret er ved at slippe op. 5. Værten eller kokken bør ikke spise, før alle gæsterne er færdige og tilfredse. Men det anbefales, at kokken prøvesmager retterne, før de serveres, så alt er i orden. Det gøres, når ofringerne kommer ud fra alteret. En lille skefuld af alting er nok. Tilsæt så ekstra salt eller sukker, hvor det er nødvendigt. Retter, som skal serveres varme, bør også faktisk være varme, når de serveres. Samtidigt må de helst ikke blive genopvarmet efter at have kølet af. Kokken må altså sørge for, at de bliver holdt varme, indtil de serveres.

18 6. Tjenerne plejer heller ikke at spise før gæsterne, men somme tider bør de gøre det, hvis de er for sultne til at servere med et fredfyldt sind. Hvis man ikke kan vente med at få lov til at sætte sig og selv spise eller er bekymret for, at der ikke bliver noget tilbage, kan man ikke servere ordentligt. Da er det bedre at spise lidt, dog uden at spise for meget, før serveringen. Det bør gøres i en ånd af at ville tjene de hengivne bedre. Undgå så vidt muligt at tage prasadam foran gæster eller tjenere, der ikke spiser før serveringen. 7. Ideelt set bør prasadam serveres af avancerede hengivne, der er rene i sind, krop, vaner og tøj. Måske ser vi ikke os selv som avancerede, men imens vi serverer prasadam, bør vi forsøge at have disse kvaliteter. Vi bør respektere prasadam og servere den på en måde, der glæder Krishna og vaisnavaerne. 8. Det vediske system er, at gæsterne sidder på gulvet i rækker med to rækker overfor hinanden. Dog skal der selvfølgelig tages hensyn til gamle mennesker og andre, der ikke kan sidde på gulvet eller ikke er vant til det. Hvor det er nødvendigt, arrangerer man borde og stole til dem. 9. Som det første skal der lægges et sæde eller en pude ud til alle. Kast ikke puderne på gulvet og skub dem på plads med fødderne. Gå ned i knæene og arranger sæderne med hænderne. De bør lægges i lange, lige rækker med to rækker overfor hinanden med plads nok til, at folk kan sidde behageligt, og tjenerne kan gå imellem rækkerne. 10. Man bruger altid højre hånd til servering, og serveringsskeen drejes mod venstre, når man lægger prasadam på tallerkenen. Brug skeer, der er praktiske til formålet. 11. Server så stille og effektivt som muligt Rør aldrig prasadam eller prasadam-skåle med dine fødder. Træd heller ikke hen over prasadam eller personer, der indtager prasadam! 12. Server i zigzag imellem de to rækker. Man serverer altså ikke hele den ene række først for derefter at vende tilbage i den anden. Man serverer en eller et par stykker i den ene række, vender sig om til den anden række og serverer en eller et par stykker, vender sig igen om til den første række osv. Det gøres for at gæster ikke skal sidde og se dem overfor spise, imens de selv må vente. 13. Server på hug ved at gå ned i knæene med ret ryg. Server ikke bukket fremover med strakte ben og bagdelen op i hovedet på personen i rækken bag dig. Hvis du ikke kan gå fremad, når du er nede i knæ, må du rejse dig, gå frem til næste gæst og igen gå ned i knæ. Udover at være kultiveret er det også god gymnastik og det sundeste for ryggen. 14. Hvem skal serveres først? Det er i orden at servere alle samtidigt, men særlige æresgæster (guruer, sannyasier osv.) skal have først, og ingen begynder at spise, før de er begyndt. Bortset fra det kan man servere gamle mennesker, ældre hengivne og børn først. I større grupper starter man naturligt fra en ende af. 15. Hvis tallerkenen er delt op i flere rum, vender man det største rum imod personen, der spiser. Stil alle tallerknerne på samme måde. En eventuel ske lægges i højre side af tallerkenen, ikke på gulvet. Stil kop eller glas ovenfor og til højre for tallerkenen. 16. SERVERINGSRÆKKEFØLGE. Start med at lægge salt og eventuelt peber og et citronstykke øverst på tallerkenen (hvis det bruges). Der serveres først salat sammen

19 med ris og brød som chapati og puri. Sidstnævnte serveres løbende under hele måltidet. Ris bør ikke serveres med en dyb ske, men skrabes af i et tyndt lag med en flad ske fra serveringsskålens top. Ris anbringes på tallerkenens højre side eller i midten. Hvis der er dal, hældes det ovenpå risen. Herefter serverer man sabji er (grønsagsretter). Først tørre sabjier, derefter våde sabjier, og først de mere enkle sabji er efterfulgt af de mere overdådige. Spinat eller sak serveres til at begynde med. Server altid ris løbende med sabji erne, en lille smule, hver gang en ny sabji serveres. Chutneyer og raita er følger efter sabji erne. Pakora og andet tilbehør kan lægges på tallerknerne til at begynde med og også serveres samtidigt med chutneyen. 17. Drik serveres fra starten af. Det er godt at have én person til at gå rundt med drik hele tiden. Det kan eventuelt være en, der ikke har så megen erfaring med at servere. 18. Server, hvis det er muligt, de søde desserter på deres egen tallerken, og ikke oveni, hvad der er tilbage af det flydende af sabji, chutney, raita osv. Serveringsrækkefølgen er sød, sødere, sødest. 19. Hvis en gæst i begyndelsen beder om meget af en bestemt ret, men du ved, at der er fire sabjier mere og masser af dessert, kan du venligt gøre gæsten opmærksom på det. George Harrison serverer prasadam Lad ikke prasadam falde fra stor højde, men læg den roligt ned uden at røre ved tallerkenen. Læg prasadam et sted, hvor der er frit på tallerkenen, ikke ovenpå saltet, eller hvad der allerede er serveret. Brug din sunde fornuft. Hvor ville du helst selv have det lagt, hvis du var gæsten? 21. Hvis en gæst beder om at få mindre end det, der er på serveringsskeen, træk da skeen tilbage og lad lidt falde tilbage i serveringsskålen. Forsøg ikke at servere en lille smule fra en fuld ske. Mere end hvad der ønskes kan falde af, og det, der bliver tilbage på skeen, anses for at være levninger fra den person. 22. Hvis serveringsskeen rører gulvet eller en tallerken, bør den omgående vaskes (eller smides væk!). Lad aldrig dine hænder røre ved en tallerken, gulv eller spiseservice, imens du serverer. Løft ikke kopperne op for at hælde drik eller srikhand i dem. Rør heller ikke ved din mund, hår, fødder eller nedre del af kroppen. 23. Retter, der serveres med hånden, må ikke kastes på tallerkenen, men lægges pænt uden at der røres ved tallerkenen. Hvis man f.eks. serverer chapatier, lader man ikke en chapati røre ved tallerkenen, imens man selv holder i den. Slip den forsigtigt en centimeter over tallerkenen. Undgå så vidt muligt, men uden at virke stødende, at servere prasadam direkte i folks hænder, medmindre det er små mængder af mahaprasadam. (Fortsættes side 23)

20 Hus til leje De næste to år har vi planer om at bo et andet sted end Skamstrup, så vi vil gerne leje vores hus ud fra omkring 1. september eller 1. oktober. Hvis du/i har lyst til at bo fantastisk og naturskønt på landet med eget lavenergi hus og gennemført, selvforsynende økologisk have, så er det noget for jer. Beliggenhed: Vestsjælland imellem Holbæk og Kalundborg i udkanten af lille landsby, tre kilometer til skole, børnehave, indkøb og tog til København hver time. Kontakt os på tlf eller Dandaniti Devi Dasi og Lalitanatha Dasa. acarya: mester, der lærer igennem sit eget eksempel asrama: livsorden bestemt i forhold til ens stadie i livet. Tempel eller kloster. De hengivnes private område i et tempel. Tempelskole, hvor eleverne bor i skolen bhajana: tilbedelse. (overf.) stillesiddende sang (af Hare Krishna) bhakti: hengivenhed. Hengiven tjeneste brahmana: en person fra den første af de fire samfundsklasser, den intellektuelle chante, chantning: fordansket fra engelsk to chant, der betyder at synge eller recitere Deitet: (fordanskning af Deity :) Guddom. Hellig statue af Krishna. dharma: natur, pligt. Populært oversat som religion ekadasi: den ellevte dag efter fuld- eller nymåne Gaudiya-vaisnavisme: Caitanyas religiøse tradition gopi: kohyrdepige. Krishnas mest fortrolige hengivne i Vrindavana grhastha: en husholder eller gift menneske harinama: Guds hellige navn, (overf.) optog med sang af Krishnas hellige navne (egentlig harinama-sankirtana ) japa: lavmælt fremsigelse af et mantra (ordret: mumlen). japa-mala: kæde, man tæller på under japa Kali-yuga: den nuværende tidsalder, den fjerde af de fire tidsaldre. Den mest faldne og materialistiske tidsalder. Ordliste karmakanda: den frugtstræbende handlings vej kichari: sammenkogt ret med ris, dal-bønner, grøntsager og krydderier kirtana: forherligelse, sang af Hare Krishna (overf.) kombineret med dans maya: illusion, kraft, energi. Oftest: Krishnas illusoriske energi nama-hatta: gruppe af hengivne, der mødes hjemme hos sig selv prasadam: (overf.) mad, der er ofret til Krishna. Ordret betydning: barmhjertighed Ratha-yatra: traditionel vognfestival, specielt kendt fra Jagannatha Puri sadhu: en hellig mand samadhi: bruges her i betydningen mindestempel for en stor person efter hans død sankirtana: fællessang af Hare Krishna. Caitanya Mahaprabhus bevægelse kaldes også sankirtanabevægelsen. sannyasa: den forsagende livsorden sannyasi: munk i forsagelsens livsorden sastra: de åbenbarede skrifter vaisnava: en hengiven af Visnu eller Krishna. Refererer også til monoteist. yajna: offerhandling yatra: tempel i betydningen organisation, institution eller menighed. Også festival, samling. yogi: en, der praktiserer yoga, at forbinde sig med den Højeste -20-

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

HARE KRISHNA ENGLANDSBESØG INTERVIEW MED BHAKTI VIDYAPURNA SWAMI 10 ÅRS JUBILÆUM NYT FRA. Nr. 10, 11. årgang, oktober 2009

HARE KRISHNA ENGLANDSBESØG INTERVIEW MED BHAKTI VIDYAPURNA SWAMI 10 ÅRS JUBILÆUM NYT FRA. Nr. 10, 11. årgang, oktober 2009 Nr. 10, 11. årgang, oktober 2009 Pris 25 kr. HARE KRISHNA NYT FRA 10 ÅRS JUBILÆUM INTERVIEW MED BHAKTI VIDYAPURNA SWAMI ENGLANDSBESØG Nyt fra Hare Krishnas 10 års jubilæum I oktober 1999 gik det første

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

HARE KRISHNA VARSNASRAMA NÅR KRISHNA KALDER BÆREDYGTIGHED I UNGARN NYT FRA. Nr. 11, 14. årgang, november 2011

HARE KRISHNA VARSNASRAMA NÅR KRISHNA KALDER BÆREDYGTIGHED I UNGARN NYT FRA. Nr. 11, 14. årgang, november 2011 Nr. 11, 14. årgang, november 2011 Pris 25 kr. HARE KRISHNA NYT FRA BÆREDYGTIGHED I UNGARN NÅR KRISHNA KALDER VARSNASRAMA Forsidebilledet viser denne gang Københavns nye alter, der blev indviet i oktober

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

KRISHNA HARE MAYAPUR- OPLEVELSE TI PROBLEMER MED DARWIN (NYT FRA) Nr. 5, 18. årgang, juni 2015 - Pris 30 kr. RATHA- YATRA 2015 BHAGAVAD- GITA KAP.

KRISHNA HARE MAYAPUR- OPLEVELSE TI PROBLEMER MED DARWIN (NYT FRA) Nr. 5, 18. årgang, juni 2015 - Pris 30 kr. RATHA- YATRA 2015 BHAGAVAD- GITA KAP. (NYT FRA) HARE KRISHNA Nr. 5, 18. årgang, juni 2015 - Pris 30 kr. RATHA- YATRA 2015 MAYAPUR- OPLEVELSE BHAGAVAD- GITA KAP. 13 TI PROBLEMER MED DARWIN Nyhedsblad for ISKCON i Danmark Grundlægger-acarya

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere