Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget)"

Transkript

1 Referat: Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og Dato 12. december 2011 Journal Vores ref.nr 3 Referat af repræsentantskabsmøde nr. 3 d. 12. december 2011 i Forhuset Til stede: Lærke Kamstrup Christiansen Adam Cohen Andreas Dyrkjær Annika Andersen Charlotte Wedel Claes Karstensen Iben Guttorm Lin Møller Lotte Vinther Mette Skipper Michael Trabjerg Rikke Flor Thunold Sara Pedersen Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget) 1. Formalia: a) Valg af dirigent og referent. FU indstiller: hhv. Michael og Anne Anne syg så Andreas overtager b) Godkendelse af dagsorden Nyt punkt 1; besøg af kursusansvarlig c) Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde 2, torsdag d. 24. november er udsendt Meget grundigt, kort diskussion omkring hvordan man kan gøre det kortere og mere mundret; Beskrivelse af diskussion og hvad der blev vedtaget. d) Godkendelse af GF referat bliver eftersendt Er blevet sendt til Ronni til rettelse, men han har ikke haft tid til at rette det 2. Meddelelser a. Formandskab b. Vagtbureau Har arbejdet videre med fusion af vagtbureauerne i Odense og Århus og med ansættelsen af en direktør for Vagtbureau Vest c. Medicinerladens bestyrelse Omsætningen i Medicinerladen ikke så god som sidste år. D. 22 januar holder medicinerladens bestyrelse en temadag med diskussion af planer for de næste 5 år; skal omhandle hvordan man får pengestærke kunder (læs; hospitaler og praktiserende læger), så omsætningen øges. Der er ikke råderum i sekundærsektoren til at forny bogparken. Konstitueret med Lotte som formand.

2 En person fra medicinerladen tager til Aalborg for at sælge bøger til de medicinstuderende hér. d. ACUTA Næste udgave i februar. Nye computere bliver købt omkring det tidspunkt e. Lokal medlemsfordelsudvalg Fortæller om hvad de har talt om på medlemsfordelsudvalgs-mødet i dag (omkring ideer til nye aftaler etc.). Der foreslås at man kunne have specielle fordele for hvert semester? Forslaget tages til efterretning af udvalget. f. Mentorordning Rikke fremlægger arbejdet i mentorudvalget: Udvalget har haft første møde. Har lavet plakater og flyers på norsk, svensk og islandsk. Arbejder på at komme med til omgængermøde. g. Andre lokale udvalg Paragraf 7-udvalget: Orienterer om hidtidige arbejde og om tanker omkring overgang til nye procedurer for uddeling af midler grundet ændring af vedtægter ved generalforsamlingen i FADL Århus Kredsforening (Selvom disse først træder i kraft til næste år). h. Hovedforeningen/Hovedbestyrelsen Der fortælles om arbejdet med et fælles medlemssystem. Sara (formand) fortsætter arbejdet indtil hun fremlægger progressionen på møde i Århus til januar (2012). Arbejdet stoppes herefter, såfremt Århus kræver det i. Overenskomstudvalg Forhandlingerne er gået i stå grundet problemer med den nye driftsoverenskomst. Vi vil ikke skrive under på at paragraf 30 udskrives af overenskomst, før den nye driftsoverenskomst er vedtaget. Nyt møde i Regionernes Hus den 20 december. Lægevikargruppen Har holdt møde, vigtigste punkt var hvornår (fra hvilket semestertrin) man bør kunne tage lægevikararbejde, hvis man er studerende i Århus. Annika tager det op i LVG. k. Uddannelsespolitisk udvalg UPU har holdt møde med 15 medlemmer (dobbelt så mange som vanligt!). Talte om 4- årsregel, karrierevejledning, kvote-2, forskning, medicinsk sociologi og medicinstuderendes kår i Aalborg. København mente ikke at Aalborg-studerende skulle kunne overflyttes til Kbh. (til forskel fra studerende fra de andre medicinske studier i Århus og Odense.). l. Andre Hovedforeningsudvalg SUG/SUL (Studenterunderviserne); Vi skal have bedre kravsindsamling. Opfordring til at kontakte studenterunderviserne for at finde ud af hvad de vil have med i en overenskomst. m. FADLs Forlag

3 Der bliver ikke holdt flere fadl-dage (Hvor der har været 25% rabat på forlagets bøger i Medicinerladen). Årsagen er, at det næsten kun er pensum-bøgerne der bliver solgt til arrangementet, mens håbet var, at rabatten ville medføre, at især andre bøger fra forlaget også ville blive solgt. 3. Politiker seminar Oplæg ved deltagerne 7 Aarhus/Aalborg-politikere deltog d december i et politikerseminar, hvor temaet var uddannelsespolitik. Deltagerne fortalte bl.a.: Seminar i Nyborg handlede om uddannelsespolitik, sundhedssystemets opbygning og fremtiden. Der var gode oplæg og diskussioner. Desuden lærte man en masse om sin egen situation som medicinstuderende og kommende læge Keld Møller (Sundhedsøkonom fra SDU) gav oplæg om fremtiden og det skulle vi bruge til at vurdere hvordan FADL kan forberede sig. Bl.a. kunne vi blive mere aggressive med nye områder for FADL-vagter; fx se større lægepraksiser som potentielle kunder og finde nicher. Vigtigt at implementere karriererådgivning. I Århus er vi de eneste, der allerede har fået oprettet det. Vi diskutterede hvordan det bliver med de nye FAMES ift. Uddannelse og praktik. Sara (FADLs formand) sagde, at det var vigtigt at oprette lederuddannelse på studiet i forhold til de 7 lægeroller. Lars Riebers fortalte hvordan man krejler sig til uddannelsesstillinger og introstillinger i den virkelige verden. Meget anderledes end i teorien, hvor man skal kigge på potentiale i stedet for CV. Først fortalte Sarah om hvordan det burde være. Lars fortalte også om 4-årsreglen og de fordele den indebærer (garanti for hoved og introuddannelser til alle). Lars teori var, at dem der ikke når det inden for 4 år vil få tilbudt pakker af mindre attraktive hoveduddannelsesstillinger i pakker i provinsen, fx praksis etc. Han fortalte også at Lægeforeningen arbejder på alternativ til 4-årsreglen og vi diskuterede hvor mange læger der er brug for, men Riebers mente ikke at der var interesse fra statens side i at uddanne for mange, da en læge koster 1 million. Han sagde at der bliver arbejdet på at afskaffe ca. 200 studiepladser på landsplan. 4. Kollegiale vedtægter til debat Oplæg ved Annika De kollegiale vedtægter handler bl.a. om hvor man, som medlem af FADL Aarhus Kredsforening, må tage arbejde, når det ikke sker gennem FADLs vagtbureau. Her i Århus er der ikke klarhed om fortolkningen af reglerne; hverken hvem der har fortolkningsretten, eller hvordan reglerne rent bogstaveligt skal forstås. Hidtil har vagtbureaut blot taget konkret stilling når medlemmer har forespurgt. Medlemmerne

4 er utilfredse med dette, og derfor vil vi gerne tydeliggøre fortolkningen, så folk har en klar liste over hvor de må, og ikke må, tage arbejde. Desuden skal de kollegiale vedtægter vendes til noget positivt, hvor FADL hjælper de studerende med at få den løn, de bør få, også når det ikke er almindeligt SPV-arbejde gennem vagtbureauerne. Annika foreslår, at der i OU bliver arbejdet videre med fortolkningen (når overenskomstforhandlingerne er afsluttede). Dette er der konsensus omkring. 5. FADL t-shirts Ansvarlig for punkt Anne (lærke overtager) Oplæg om forskellige tilbud på t-shirts med det nye FADL logo Anne fortæller at vi skal have nye t-shirts med logo. Hun fremlægger 3 forslag til t-shirts og rammebeløb: 1) Vi printer selv logo og stryger på (30 kr. + t-shirts pris) 2) Panduro hobby (40 kr. + t-shirts pris) 3) Vista-print (60 kr. inkl. t-shirts pris), men meget ringe kvalitet. Den ønskede kvalitet og udformning diskuteredes i plenum og det besluttes at Anne og Annika arbejder videre og bestemmer pris og kvalitet. 5. Nedsætte et fest- og arrangementsudvalg Ansvarlig for punkt Lærke Inspireret af et lignende udvalg i Odense vælger vi også at oprette et sådan udvalg. Som frivillige melder Charlotte, Sarah og Michael sig. Ideer til udvalget er bl.a., at de skal planlægge seriøse, men gode arrangementer, der ikke nødvendigvis går op i alkohol. Der laves endnu ikke noget budget, men der er enighed om, at vi gerne vil bruge penge nok, til at der kan laves gode arrangementer. Beslutnings punkt 6. Nedsætte et rusintro udvalg Ansvarlig for punkt Lærke Lærke fremlægger ideer (inspireret af København) om større synlighed og deltagelse i rusintro-arbejdet. Som led i vores egen rus-intro foreslås at adskillelsen mellem fagforeningen FADL og FADLs Vagtbureau fremhæves - gerne så arrangementet bliver fysisk adskilt så vagtbureau-del foregår i baghus, mens fagforenings-del foregår i forhuset. Desuden foreslås at vi generelt skal deltage mere i rusintro. Vi kan måske blive en del af tutortruppen i Aalborg, så FADL bliver en integreret del af rusintroen i Aalborg. Nye ideer til rus-intro er bl.a. at lave en guidet tur i Århus for de nye studerende (med Iben fra bogladen). Datoen, hvor alle foreninger præsenterer sig for ruserne, er fredag d. 27. januar (til en forelæsning, fremlæggelse varer ca. 10 min)

5 Der besluttes at Lærke, Mette, Michael, Andreas, Annika og Klaes arbejder videre med ideerne og står for rus-introen. 7. Udlejning af forhuset Ansvarlig for punkt Lærke Lærke fortæller om status på udlån af forhus til andre foreninger. Der besluttes at nedsætte et udvalg der skal låse op for de andre foreninger og stå for at reklamere for låne-mulighederne. I forbindelse med udlån pointeres det at der højst kan være 20 i lokalet Lærke, Adam og Klaes melder sig til udvalget. Adam laver en kalender over reservationer (inden næste stud.med sam. Møde d. 11 januar) Mette eller Lin reklamerer for udlånsmuligheden i stud.med.sam 9. Fælles visioner og mål for 2012 Oplæg ved FU Efter diskussion og oplæg vedtages følgende mål: -Sørge for at nye repræsentantskabsmedlemmer føler, at der er højt til loftet, og plads til nye, gode ideer -Bedre kommunikation til medlemmerne -Mere inddragelse af Aalborg Annika: følge op på målsætningerne Hvert udvalg skal vælge konkrete mål under de 3 ovenstående mål og skal ved årets afslutning fremlægge for repræsentantskabet, hvad de har gjort for at gennemføre disse. Punktet er til debat

6 10. Journalkonceptet Oplæg ved Lærke Gammel diskussion mellem de tre kredsforeninger om hvorvidt journalkonceptet må sælges, eller om det skal uddeles som en medlemsfordel. Formandskabet vil prøve at lave en aftale med Medicinerladen om at de kan uddele journalkonceptet til medlemmer der skal i klinik. Der foreslås også at Lone kan udlevere det mod forevisning af studiekort. FU står for det videre arbejde 11. Evaluering af stormødet Oplæg ved Lærke Hvad var godt/skidt ved den faglige del af mødet? Der blev bl.a. sagt: Underligt at Sara aldrig er med i diskussioner Der var en rød tråd gennem hele mødet Godt at få frem hvad de forskellige byer er gode til Godt at få ideer på tværs af byer og udvalg Rigtig gode workshops, fordi man opdagede, hvad kernesagerne er for de forskellige udvalg Hvad var godt/skidt ved den sociale del af mødet? Der blev bl.a. sagt: Les Lanciers var godt Lækkert at københavnerne mødte så talstærkt frem Kan vi finde overnatningsmuligheder til vores gæster i fremtiden? Diskussion af alkohol, hvor meget skal FADL betale og hvor meget skal repræsentantskabsmedlemmerne betale. Punktet er til diskussion 12. Oprydning/hygge/seminar/fest-dag 7/ Oplæg ved FU Der besluttes, at vi skal have en hyggelig og faglig dag d. 7/1, hvor der vil blive ryddet op i forhuset. Samtidig laves et mindre seminar, hvor der er tid til fordybelse i nogle af de politiske emner, vi ikke har tid til at diskutere på et almindeligt repræsentantskabsmøde. 14. Evt. Omkonstituering i UPU: Adam bliver medlem. Andreas informerer om opdateringer af hjemmesiden Næste repræsentantskabsmøde er den 19. januar. Med venlig hilsen Forretningsudvalget

7 Spisning ved Annika Vigtige datoer 30. november stormøde i København 16. december. Julearrangement 7. januar. Oprydning mm. i forhuset. 19. januar. Repræsentantskabsmøde

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk.

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Referat af repræsentantskabsmøde nr. 6 Tirsdag den 16.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C

Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C Tilstede: Nikolaj, Jakob, Mikkel, Søren, Jill, Marianne, Louise, Sofie, Anne, Betty. MR: Peter Dalsgård,

Læs mere

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter.

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter. Ordinær Generalforsamling i FADL København 2014 Fredag den 10.oktober 2014 kl.17.00 i Studenterklubben på Panum Instituttet 1. Valg af dirigent Gunnar Jørgensen vælges. 2. Valg af referenter Amina Nardo-Marino

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/12 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Fiskergade 41, 8000 Aarhus C Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete,

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Mathias valgt som ordstyrer, Peter var storsindet nok til

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2014 HVORFOR ARBEJDE FRIVILLIGT FOR FADL? FÅ SVARET PÅ SIDE 7 2014 ÅRET, HVOR FADL FYLDTE 60! LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 GÅ IKKE GLIP AF ARRANGEMENTERNE! SE OG LÆS MERE PÅ SIDE 5 KØBENHAVNS

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere