Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013"

Transkript

1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status over noget af det der er sket både ude i den store verden, herhjemme i vores lille land og ikke mindst i vores egen lille andedam Nordfyns kommune. Vi vil dog mest prøve at kigge fremad og se på, hvilke udfordringer vi står overfor, og hvad vi skal beskæftige os med i løbet af det kommende år. Der er stadig krig ude i den store verden, og vi har også stadig danske soldater udstationeret i krigszoner. Vi er en del af den internationale styrke i Afghanistan, og selvom vores opgaver mere og mere bliver at uddanne de lokale soldater til at stå for sikkerheden i deres eget land, er der stadig danske familier, der mister deres fædre ved kamphandlinger dernede. Der er ingen tvivl om, at de gør en forskel derude, og det kan vi godt være stolte af. Syrien er også et af de steder hvor der stadig er uro. Præsidenten har lidt svært ved at se, at han måske ikke er så populær som han tror, og det er nok det arabiske forår, der ikke rigtigt er slået helt igennem her endnu. Den økonomiske krise ligger stadig tungt over Europa og USA. Der er ingen tvivl om, at den nok har varet længere end vi lige troede i starten. Det virker som det er en ond cirkel der er svær at komme ud af. Der kommer ikke mere gang i væksten før folk begynder at få optimismen tilbage og tør bruge penge og investere igen. Så kommer der gang i produktionen, og der bliver arbejdspladser til flere, som så også begynder at bruge penge. Men så længe folk er bange for at miste deres arbejde og gå ned i løn kommer der ikke gang i den. Det ser heller ikke rigtig ud til, at alle bankpakkerne har hjulpet. De er bare blevet brugt til at sikre bankerne selv og deres direktører, i stedet for at komme ud at arbejde. Men vi må jo stadig håbe på, at efter de 7 magre år kommer der 7 fede år igen. En begivenhed sidst på året, der ville få stor betydning for hvordan det ville gå, var præsidentvalget i USA. Det lykkedes for Obama at blive genvalgt, så han kan føre sin politik videre. Der er dog ingen tvivl om, at det er en kæmpe opgave han står overfor, med at få økonomien i USA på ret kurs, og det har stor betydning for resten af verden. Det gør det jo heller ikke nemmere, at han kun har flertal i det ene af kongressens kamre. 1

2 Landspolitisk. Her hjemme kæmper regeringen videre med stort set alle odds imod sig. Der har ikke været mange øjeblikkes ro fra pressens side, men det er og bliver vores lod her i tilværelsen, og det bliver vi nok nødt til at agere ud fra. Der er meget langt mellem de fire partier, der pegede på Helle som statsminister, og det har da også vist sig ikke at være nogen nem opgave at holde sammen på dem. Det er lidt ærgerligt, at de tre andre partier ikke forstår, at det ville være meget mere fornuftigt for regeringen, hvis alle partierne fik lidt med af deres politik, og dermed kunne agere som en mere homogen helhed. Derved ville regeringen fremstå meget stærkere og mere troværdig. Der er alt for megen intern splittelse, og enhedslisten er heller ikke rigtig moden til et ansvar endnu. Sidste år omtalte jeg blandt andet tilbagetræningsreformen, som netop var blevet gennemført. Vi ser nu de første alvorlige konsekvenser af den. Folk begynder at falde ud af dagpengesystemet, og der er ikke udsigt til et job til mange af dem. Det ser heller ikke rigtig ud til at virke det system, der skal sikre, at der er arbejdskraft nok til de virksomheder der har brug for det, eller bare at få dem ført sammen. Der dukker jævnligt tilfælde frem i pressen, hvor man ikke kan få arbejdskraft nok, selvom der er mange ledige. Så er der også hele diskussionen med de udlændige, der kommer herop og overtager mange af vores jobs. Det er heller ikke nemt at forstå, at det er nødvendigt, at folk skal blive længere på arbejdsmarkedet, når der ikke er job til dem. De har snart i mange år sagt, at om få år kommer vi til at mangle arbejdskraft. Men det er vist ikke lige på trapperne. Meningsmålingerne har ikke ligefrem været med os siden folketingsvalget, dog er de vendt en lille smule. Det bliver en kamp frem til næste folketingsvalg, hvis Helle skal fortsætte som statsminister, men den kamp er vi også parate til. Bestyrelsen. Der er nu gået 5 år, siden vi stiftede vores nye partiforening for hele Nordfyns kommune. Efter generalforsamlingen konstituerede vi os med Bernt Nicolaysen som næstformand, Annette Jensen som sekretær og kassereren Bente Egeskov som medlemsansvarlig. Klaus Hummelhoff meddelte til det første bestyrelsesmøde, at han ønskede at stoppe i bestyrelsen på grund af arbejdet. Vores 1. suppleant Bruno Staffensen indtræder derfor i bestyrelsen. Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder i løbet af året, og nogle af dem har været fælles med A-gruppen. Vi har stort set brugt møderne på at drøfte vores aktiviteter og arbejdet i A-gruppen og i kommunalbestyrelsen. Vi er også begyndt på planlægningen af arbejdet frem mod valget i november måned. Vi har deltaget i partiets kongres den september i Ålborg. Vi var tre delegerede her fra Nordfyn af sted, og vi var lidt spændte på stemningen efter den lidt turbulente tid med regeringsgrundlag og finanslov. 2

3 Vi, og det var Bernt Nicolaysen, Bruno Staffensen og undertegnede mødte de andre delegerede fra Middelfart ved indgangen, og vi fandt hurtigt vores pladser hos storkreds Fyn, selvom det var en stor kongres med omkring 1500 deltagere i alt med delegerede, gæster, presse, medarbejdere og tilhørere. Den store opgave der ligger foran os er som sagt regionsråds- og kommunalvalget i november Et kommunalvalg er jo partiforeningens vigtigste opgave. Vi har i første halvdel af 2012 fundet en ny spidskandidat Kim Johansen. Fristen for at melde sig var den den 30. april, og da der ikke var andre kandidater var Kim valgt. Vi har nedsat et kandidatudvalg, som det sidste halve år har arbejdet ihærdigt med at finde øvrige kandidater til vores liste. Der er i øjeblikket 16 kandidater på listen, og der er stadig enkelte der overvejer muligheden. Det er et stærkt hold vi er ved at få sat sammen med Kim Johansen i førertrøjen. Vi har et mål om, at det bliver en liste, som er geografisk, kønsmæssigt, aldersmæssigt, erhvervsmæssigt og lokalt funderet på hele Nordfyn. Deadline er den 1. april, og udfordringen frem mod denne dato er Morud området. Vi er tæt på målet, og jeg synes det tegner godt for valget og fremtiden her i kommunen.. Vi er også så småt gået i gang med at udarbejde vores arbejdsprogram og lave strategi for hele valgkampen. Lørdag den 24. november havde vi samlet en masse gode mennesker henne hos Kim her i Bogense. Der var både bestyrelsesmedlemmer, gruppemedlemmer, kandidater og helt almindelige medlemmer. Der blev lavet brainstorm på indhold i et arbejds- og valgprogram efter oplæg fra Kim, og vi fik nedsat en række arbejdsgrupper der kunne arbejde videre med det. Det er videreførelse af det arbejde vi vil bruge en times tid på her efter generalforsamlingen. Det er planen at arbejdsgrupperne skal være færdige og aflevere deres arbejde senest den 1. marts. Derefter samler vi bestyrelsen og alle arbejdsgrupper til et møde den 6. marts, hvor hver enkelt gruppe fremlægger det de har lavet, og der bliver mulighed for en debat omkring det. Vi regner så med der kan blive nogenlunde enighed om det, og en lille redaktionsgruppe skriver det sammen. Det færdige resultat bliver så sendt ud til alle arbejdsgrupper for en endelig godkendelse. Vi brugte også lidt tid på at snakke strategi, og Kim havde fundet en konsulent, der kom med et inspirerende oplæg. Det skal vi også drøfte videre med kandidaterne her efter generalforsamlingen. Der er mange opgaver her i et valgår, og jeg har prøvet at liste nogle af dem op, så vi kan få dem krydset af efterhånden som de bliver løst. Plan med alle aktiviteter og datoer. Vi er i gang, og det er vigtigt at alle kandidater kender datoerne så tidligt som muligt. Strategi for valgkampen. Det arbejde er også startet. Arbejds- og valgprogram. Det er også startet. Planlægge husstandsomdeling af materialer. Evt. vores blad. Opdatere maillister over medlemmer. Vi har nu omkring 170 mailadresser og mangler at ringe til ca

4 Planlægge klistre og ophænge plakater. Det har vi jo efterhånden lidt erfaring med. Planlægge evt. dør til dør aktiviteter. Planlægge gadeaktiviteter og beskrive dem. Arrangere virksomhedsbesøg. Uddannelse af vores kandidater. Muligvis kan vi bruge centrale kurser. Valgetiske spilleregler skal udarbejdes. Fotografering af kandidater. Annoncering og omfang. Vælgermøder og form. Andre partier? Strategi for læserbreve. Lave et valgkampkontor og en kampagnebil. Lave ansøgninger og finde sponsorer. Finde frivillige til at hjælpe til. Planlægge en valgfest for alle valgkampaktive. Vi har ikke så mange midler til valgkamp denne gang som tidligere, så det er vigtigt vi fokuserer på de aktiviteter der er gratis/billige og virker bedst. Vi har alt i alt omkring til aktiviteter hele året. Ved valget i 2009 havde vi et budget på omkring kr. Vi har derfor brug for jeres hjælp, og i kan risikere at blive kontaktet og spurgt om i vil give en hånd med. Onsdag den 24. april afholder vi så en ekstraordinær generalforsamling. Her skal vi godkende vores arbejdsprogram, kandidaterne, kandidaterklæring og de valgetiske regler. Afstemning om rækkefølgen på listen bliver også sat i gang her. Det kommer ud til urafstemning blandt alle medlemmer, hvis i godkender det under forslag punkt 7. Aktivitetsudvalget. Det har været et lidt stille år med hensyn til aktiviteter. Vi har brugt kræfterne på den traditionsrige 1. maj fest i Bogense, som også blev en flot dag. Det afholdes i samarbejde med AOF og LO, og denne gang var SF også med. Vi afholder evalueringsmøde og det første planlægningsmøde af 1. maj i år umiddelbart efter generalforsamlingen. Derudover har vi deltaget i rosenfestival i Bogense og lavet en sangaften på Cafe 44. Kredsen med den nye formand og folketingskandidat Dan Jørgensen er blevet mere aktive, og kredsens nye aktivitetsudvalg har stået for flere arrangementer. Vi har deltaget samlet i sommerstævnet ved Billeshave efterskole, og det kan jeg kun anbefale jer at deltage i næste gang, som er søndag den 18. august. Der er afholdt 2 sildemøder, som er ved at blive en tradition. Det første i Middelfart med dan Jørgensen og Nicolai Wammen. Det næste i Otterup med Dan Jørgensen og David Miller, og det handlede om det amerikanske præsidentvalg. Det næste bliver afholdt den 4. februar i Strib med Bjarne Coridon. Der er et mere på vej i foråret med Henrik Dam Kristensen. 4

5 Vi har jo besluttet som vi plejer, at alle aktiviteter i år er et led i valgkampen og strategien for den, og derfor også planlægges af de valgkampansvarlige. Informationsudvalget. Det er i år kun lykkedes at få to numre af Nordfyn sendt ud i Vi har stadig ikke fundet en ny redaktør, men ved fælles arbejde i udvalget blev de alligevel færdige. Vi får stadig bladene trykt hos Filipsen i Kolding. Det er et flot stykke arbejde de laver, og vi har efterhånden fået et godt samarbejde med dem. Vi har besluttet, at vi skal have testet prisen igen, inden det næste blad kommer ud. Vi prøver at lave et alsidigt blad med politisk stof herhjemme lokalt, fra folketinget og nede fra EU. Lidt om vores aktiviteter, og artikler om noget helt andet. Vi har besluttet at bladet i år også er en del af valgkampen, og bliver muligvis husstandsomdelt. Vores hjemmeside kører fornuftigt, og vores webmaster Jon får altid siden opdateret så snart vi sender noget til ham. Hjemmesiden vil selvfølgelig indgå som en del af strategien for valgkampen, men der er ingen tvivl om at face book og lignende også vil få en rolle. Vi forsøger også at bruge mail noget mere, men det kræver at vi får de fleste med på den vogn, som jeg tidligere har omtalt. Medlemsudvalget. Vores medlemsudvalg har arbejdet med medlemspleje, og har i samarbejde med bestyrelsen og øvrige udvalg lagt en strategi for hvordan vi ønsker at der tages hånd om nye medlemmer i partiet, hvordan vi får inddraget vores nye medlemmer og hvordan vi fastholder kontakten til det nye medlem fremadrettet. Den indeholder nogle interne procedurer, foldere og mere kendskab til vores medlemmer. Vi har stadig medlemstilbagegang, så det er mere end nogensinde vigtigt at vi får sat fokus på det arbejde. Vi vil gerne have jeres input til aktiviteter, og hvordan vi kan gøre det bedre. Til slut vil jeg og bestyrelsen gerne sige tusind tak til alle der støtter os og vores arbejde. En stor tak til vores samarbejdspartnere LO, 3F og AOF for et godt samarbejde gennem året, og især tak for lån af lokaler hos 3F. Og sidst men ikke mindst vil jeg også rette en stor tak til bestyrelsen og A-gruppen for et godt samarbejde. Det er altid en fornøjelse at være sammen med jer, og vi har altid en god og konstruktiv dialog omkring tingene. Tak for det. 5

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere