Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark"

Transkript

1 JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OM BOLIGKONTORET DANMARK SKANDERBORG-AFDELINGEN STILLINGSPROFIL ANSÆTTELSESVILKÅR ANSÆTTELSESUDVALG PROCES- OG TIDSPLAN Side 2 af 10

3 1. Indledning Den almene boligsektor står i disse år overfor en lang række spændende udfordringer og muligheder, hvor der blandt andet opleves stigende forventninger fra beboerne, der stilles større krav til boligerne, og der skal findes bæredygtige løsninger for håndtering af urbaniseringen og ledige boliger i landdistrikterne. Boligkontoret Danmark er en organisation, der blandt andet - og ikke mindst - arbejder for at sikre gode boliger, holde huslejen på et fornuftigt niveau og minimere antallet af ledige boliger samt sikre udførelse af en effektiv administrativ drift. Boligkontoret Danmark indgår i en lang række samarbejder med almene boligorganisationer og øvrige samarbejdspartnere, hvor det primære fokus er at levere god service og sikre en effektiv, kvalitetsbevidst og individuel sagsbehandling. Det er i den ovenstående kontekst, der nu søges en forretningsfører til Skanderborg-afdelingen. Den tidligere forretningsfører for kontoret har valgt at gå på pension, hvorfor stillingen er vakant. Boligkontoret Danmark har i den forbindelse indgået samarbejde med Mercuri Urval om gennemførelse af rekrutteringsprocessen. 1.1 Formål med notatet Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af drøftelser og synspunkter fremkommet i forbindelse med interview med relevante nøglepersoner samt det foreliggende skriftlige materiale. Notatet tjener følgende formål: at udgøre et relevant baggrundsmateriale for interesserede kandidater at vurdere kandidaternes kvalifikationer i forhold til stillingens indhold. Således indgår notatet som grundlag for vurdering af kandidaternes egnethed til stillingen som forretningsfører for Skanderborg-afdelingen. Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Mercuri Urval, konsulent Morten Mølgaard på telefon eller direktør Jesper Lund på telefon Om Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmark (herefter BDK) er en almen boligadministration, der arbejder for gode boliger og boligområder i hele Danmark. BDK administrerer cirka boliger for 59 boligorganisationer og 41 øvrige samarbejdspartnere, herunder kommuner og regioner. BDK er organiseret som en medlemsbaseret/andelsejet forening med 59 boligorganisationer, der alle har stemmer i forhold til at udpege repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på 17 medlemmer (heraf 2 medarbejderrepræsentanter) og en formand, der indgår i et tæt samspil med BDK-direktionen. Repræsentantskabet mødes en gang årligt. Bestyrelse: Formand Lisbeth Riis, Søllerød almene Boligselskab Næstformand: Hans-Christian Andersen, Den Selvejende Byggevirksomhed for Herfølge Direktion: Adm. direktør Michael Demsitz Forvaltningsdirektør Lars Lehmann Økonomidirektør Bent Gail Side 3 af 10

4 Inddragelse og lokal indflydelse Der arbejdes ud fra en holdning om, at alle medlemmer har stor indflydelse gennem inddragelse i lokalråd, netværksgrupper og udvalg - og der sørges for, at der lokalt er mulighed for at præge udviklingen i BDK gennem debatter med direktion, ledere og medarbejdere i organisationen. Stor velfungerende boligadministration en attraktiv arbejdsplads Der er i alt ca. 170 administrative medarbejdere ansat i BDK, og seneste trivselsmålinger indikerer en meget velfungerende arbejdsplads med engagerede medarbejdere. Resultat af trivselsundersøgelse - på en skala fra 1 til 5, med 5 som bedst er Top 5: 2.1 Organisationsdiagram Side 4 af 10

5 2.2 Centraliseret support og lokal forankring I BDK er der truffet et valg om, at man er tilstede dér, hvor beboerne er. BDK er derfor decentralt opbygget med fagligt kompetente afdelingskontorer rundt i landet, som hver betjener et antal boligorganisationer i lokalområdet. Gennem det geografiske nærvær tilbydes en lokalt tilpasset administration, der tilgodeser den enkelte boligorganisations behov og forventninger. Hensynet til den enkelte boligorganisation betyder, at inddragelse af beboerdemokratiet spiller en helt central rolle i samarbejdet mellem BDK og boligorganisationerne. Eksempelvis bestemmer den enkelte boligorganisation, hvorvidt eget logo, grafiske linje, hjemmeside m.m. skal benyttes i markedsføringen, eller om man ønsker at markedsføre sig sammen med BDK. Den centrale administrative support er samlet på hovedkontoret i København, hvor stabsfunktionerne arbejder for at understøtte arbejdet på de lokale afdelingskontorer samt kvalitetssikre og udvikle BDK s serviceydelser til gavn for medlemmerne. Stabsfunktionerne består af HR, it, marketing, økonomi, jura, byg, regnskab, energi og miljø, sekretariat, udvikling, kommunikation, kommunikationsrådgivning. 2.3 Tre centrale indsatsområder BDK arbejder løbende på at udvikle organisationen, medarbejderne og samarbejdet med de lokale boligforeninger. Derudover har BDK udviklet værktøjer på følgende tre områder: 1) Involvering af frivillige. Her er udviklet en konkret værktøjskasse - frivillighedscirklen - med inspiration til, hvordan man bedst muligt involverer frivillige og leder arbejdet. 2) Boligbank: Hvor man som beboer har mulighed for at fastholde retten til en bolig (forrest på ventelisten), selvom man fraflytter den eksisterende bolig. Dette kan eksempelvis være relevant for beboere, der flytter sammen med en partner, men som senere går fra hinanden. Boligbanken medvirker til et større udbud af boliger og sikrer samtidig beboernes muligheder. 3) Råderetsmodel: Råderetsmodellen giver den enkelte beboer større frihed og indflydelse på egen bolig og ændringer af denne. Dette kan eksempelvis forekomme i forbindelse med renovering og fornyelse af boliger/ejendomme, hvor den enkelte beboer har stor indflydelse på timing m.m. 2.4 Værdier BDK er baseret på fem grundlæggende værdier, som udgør hjørnestenene i det daglige arbejde: Nærvær Mangfoldighed Fællesskab Engagement Ordentlighed 2.5 Mission Igennem vores fællesskab at sikre velfungerende boligorganisationer, boliger og boligområder. Vi mener, at alle har ret til et godt sted at bo med størst mulig indflydelse på egne boforhold inden for hjemmets fire vægge såvel som udenfor i nærområdet. Side 5 af 10

6 2.6 Målsætninger BDK s målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv understøtter den vedtagne forretningsstrategi inden for områderne: Administration Drift og vedligeholdelse Byggeri, renoveringer, miljø og energi Boligsocial indsats Beboerdemokratiet. Målsætningsprogrammet består af følgende 15 hovedoverskrifter: 1. Mål for vækst 2. Kommunale boliger i administration 3. Eksterne kunder 4. Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligforeningen 3B 5. Udvikling 6. Drift 7. Byggeri og renoveringer 8. Beboerdemokratiet 9. Beboerne 10. Boligsocial indsats 11. Boligsøgende 12. It 13. Medarbejderne 14. Kommunerne 15. Kommunikation 2.7 Almen social ansvarlighed BDK s repræsentantskab vedtog den 16. juni 2012 en politik for Boligkontorets og boligorganisationernes indsats inden for CSR: Almen Social Ansvarlighed. 2.8 Klima, energi og miljøpolitik BDK s repræsentantskab vedtog på mødet den 16. juni 2012 en politik for Boligkontorets indsats for at blive en bæredygtig boligadministration og tilskynde boligorganisationerne til klimarigtige løsninger ved byggeri, drift m.v.: Boligkontorets klima, energi og miljøpolitik. 2.9 Forvaltningsrevision: Mål for alt BDK arbejder målrettet med forvaltningsrevision og samler hvert år en status i rapporten "Mål for alt til bestyrelsen og boligorganisationerne. Mål for alt indeholder statistik og gennemgang af projekter og undersøgelser samt målinger blandt beboertillidsfolk og medarbejdere God selskabsskik BDK arbejder efter retningslinjer for god selskabsledelse. I pjecen "God selskabsskik" - er en række anbefalinger til arbejdet og tjekskemaet "Følg eller forklar - opfølgning på god selskabsskik", som udfyldes og indsendes til den tilsynsførende kommune hvert år. Skemaet er til brug for beboerne, offentligheden, revision og myndigheder. Side 6 af 10

7 2.11 Markedsføring Markedsføring er det overordnede redskab til at synliggøre værdien af ovenstående punkter/indsatser. 3. Skanderborg-afdelingen Skanderborg-afdelingen yder service til beboere, boligsøgende, bestyrelser, ejendomsfunktionærer og samarbejdspartnere i kommuner. Skanderborg-afdelingen deler lokaler med Skanderborg Andels Boligforening, og er fysisk placeret på Adelgade i Skanderborg. BDK s Skanderborg-afdeling har to medlemmer: Midtjysk Boligselskab, Formand Bjarne Almind Johansen, 72 boligafdelinger og 1956 boliger Samsø Boligselskab, 1 afdeling, 24 boliger. Derudover udføres administration for Samsø Kommune og Silkeborg Kommune, hvor der i alt er 2 afdelinger og 61 boliger. Midtjysk Boligselskab, som udgør den største mængde boliger, udlejer boliger i områderne Skanderborg, Silkeborg, Hammel, Horsens, Nr. Snede, Samsø, samt en række mindre byer i det østlige Midtjylland. Midtjysk Boligselskab har et stort udbud af både store og små attraktive lejeboliger, der passer til behovene hos både familier, singler, unge og seniorer. Selskabet er således for alle - både dem, der vil have frihed og dem, der samtidig ønsker at være en del af et godt fællesskab. Skanderborg-afdelingen er organiseret med en forretningsfører, to driftschefer, en forvaltningskonsulent og 5 sagsbehandlere. Afdelingen har således kompetence i de daglige forretninger med både beboere og de beboervalgte ledelser i boligorganisationerne og boligafdelingerne. De to erfarne driftschefer og forretningsføreren har det direkte samarbejde med afdelingsbestyrelserne. 3.1 Økonomi Økonomien i Midtjysk Boligselskab (som er den væsentligste for Skanderborg-afdelingen) er sund med indtægter og udgifter på niveau med hinanden. Der er en fornuftig egenkapital, og driften er velkørende. Der har gennem en periode været afsat midler til renovering og fornyelse af boligerne med henblik på at gøre det endnu mere attraktivt for borgere at søge bolig gennem selskabet. Der er aktuelt et stort aktivitetsniveau i boligselskabet. Der arbejdes blandt andet med planlægning og opførsel af ca. 100 nye boliger, og der er derudover afsat midler til renoveringsopgaver for ca. 100 mio. kroner. Det fulde budget for Midtjysk Boligselskab kan findes på: 3.2 Kompetenceudvikling, herunder for medarbejdere og ledere på Skanderborg-kontoret BDK har valgt at investere i medarbejdere og ledere og tilbyder forskellige kompetencegivende kurser m.m. Herunder tilbydes der lederuddannelse til alle forretningsførere med det formål at styrke det personlige lederskab og skabe et bedre netværk blandt lederne i BDK. Derudover gennemføres der uddannelse af sagsbehandlerne, som undervises i udlejningsservice, boligjura, Side 7 af 10

8 kundeservice, servicelov og kommunikation. Endelig er der i starten af 2013 igangsat en ny uddannelse for bestyrelsesmedlemmer i de største boligorganisationer, hvor BDK har skabt Det almene bestyrelsesakademi. Uddannelsen for bestyrelsesmedlemmerne er den første professionelle bestyrelsesuddannelse på tværs af boligadministrationer og -organisationer. BDK er netop blevet nomineret for at have et af de bedste CSR initiativer inden for almene boligområder- og organisationer i Europa. Se mere på 4. Stillingsprofil Alle nye medarbejdere får en introduktionsplan for deres første tid i BDK, hvilket også er gældende for den kommende forretningsfører. Der vil i løbet af efteråret 2014 blive mulighed for at blive sat grundigt ind i organisationens opbygning, opgaver og den almene sektor generelt. 4.1 Opgaver og ansvar Forretningsføreren får den daglige ledelse af Skanderborg-afdelingens 9 medarbejdere, der betjener de to ovennævnte boligorganisationer samt en række samarbejdspartnere. Forretningsføreren har opgaven med at sikre en god kvalitet i leverancen af BDK s ydelser og services samt sikre en fortsat udvikling af lokalområdet. Forretningsføreren bliver det centrale omdrejningspunkt og forbindelsesled mellem den lokale indsats og den centrale organisation, og vil skulle indgå i en række møder som blandt andet indebærer 7 til 8 årlige møder med de lokale bestyrelser samt en række møder med de lokale boligafdelinger. I alt forventes det, at den kommende forretningsfører deltager i 40 til 50 aftenmøder. Kort opsummering af de centrale opgaver: Ledelse af Skanderborg-afdelingen - 9 medarbejdere, herunder to driftschefer Sikre et godt samarbejde med BDK s øverste administrative ledelse Sikre samarbejdet med BDK s centrale stabsfunktioner Medlem af BDK s brede ledergruppe, hvor der er deltagelse af alle forretningsførerne Skabe gode relationer til de to lokale boligforeninger og lokalafdelingernes bestyrelser Indgå i bestyrelsesarbejde, lokale boligafdelingsmøder samt centrale møder i organisationen (ca. 40 til 50 aftenmøder årligt) Medvirke til at løse konkrete operationelle opgaver, eksempelvis klagesager og lignende Ansvarlig for kontorets budget og regnskab Løbende håndtere og løse problemer med beboere, beboerdemokrater Skabe socialt engagement og arbejde med involvering af frivillige Være ansvarlig for kommunikationen med kommuner og organisationsbestyrelser. 4.2 Faglige kompetencer Med henblik på at løfte ovenstående opgaver kræves følgende erfaringsmæssige og faglige kompetencer: Relevant ledelseserfaring fra en offentlig/halvoffentlig institution med politisk ledelse Erfaring med økonomi og boligjura Erfaring med almene boligorganisationer og gerne erfaring med lokaldemokrati og bestyrelsesarbejde Side 8 af 10

9 Relevant uddannelse og gerne lederuddannelse Erfaring med opbygning af netværk i professionel sammenhæng gerne inden for branchen, men det er ikke et krav Solide mundtlige og skriftlige kompetencer på dansk. 4.3 Personlige kompetencer Initiativrig og udviklingsorienteret ser muligheder fremfor begrænsninger og udfordrer gerne vaner. Tager selvstændige initiativer og forbedrer løbende den daglige drift Tydelig og retningssættende leder viser vejen for afdelingen og går gerne forrest, også når der skal løses operationelle opgaver Udadvendt og netværksorienteret kan bevæge sig på alle niveauer i organisationen og formår aktivt at skabe gode relationer både til de lokale boligforeninger og -afdelinger og internt i BDK s organisation Politisk tæft og strategisk flair har sans for politiske processer og lokaldemokrati og formår at balancere de mange interesser med blik for strategien Tydelig og inspirerende kommunikator kan gennemskue komplekse forhold, skære ind til benet og formidle pointerne med blik for modtageren og konteksten Robust formår at holde hovedet koldt og agere professionelt, også i konfliktfyldte situationer Involverende og engagerende ledelsesstil formår at motivere medarbejderne og bidrage til en god trivsel på arbejdspladsen Trives i en serviceorganisation med højt til loftet, hvor fokus fastholdes på samarbejdet med kunderne. Inddragende og involverende ledelsesstil evner at navigere i en organisation med et fladt ledelseshierarki, og formår at processe, lytte og sikre ejerskab hos de involverede parter Formidlende nærværende, mærkbar og levende formidler, der kommer ud over rampen. 5. Ansættelsesvilkår Stillingen er med reference til BDK s forvaltningsdirektør, Lars Lehman. Løn forhandles efter kvalifikationer på et attraktivt niveau med en god pensionsordning og gode personaleforhold. Arbejdssted: Adelgade i Skanderborg. 6. Ansættelsesudvalg Ansættelsesudvalget består af: Adm. direktør Forvaltningsdirektør Formand for Midtjysk boligselskab Næstformand for Midtjysk Boligselskab En forvaltningskonsulent En driftschef En boligrådgiver. Side 9 af 10

10 7. Proces- og tidsplan AKTIVITET TIDSANGIVELSE Annoncering / sourcing Fra Ansøgningsfrist Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler Indledende samtaler Test, personvurdering og referencetagning Rapportering og anden samtalerunde Boligkontoret Danmark og Mercuri Urval Forhandling og ansættelse Efter Tiltrædelse Side 10 af 10

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 HR-partner AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation.

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation. RAPPORT 7. JUNI 2011 Røde Kors i forandring - Styrkelse af fællesskabet - Stærkere social profil - Fleksibel og dynamisk organisation - Stærke værdier Styrelsen, juni 2011 RødeKors.dk INDHOLD 1 Strategisk

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Implementering af strategi i FA09

Implementering af strategi i FA09 HD(R) Regnskab og økonomistyring Implementering af strategi i FA09 Hovedopgave, Maj 2014 Handelshøjskolen (CBS) i Købehavn Udarbejdet af: Vejleder: Stig Hartmann Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Problemformulering...

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere