Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge"

Transkript

1 Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge

2 D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens Hus arbejder for dansens udvikling og forankring i hele landet. Vores motivation er at medvirke til, at endnu flere mennesker kan møde dansen i den kommune, hvor de bor hele året rundt. Ikke mindst har vi en vision om, at mange flere børn og unge møder dans som en kunstart og æstetisk aktivitet i deres hverdag. Men hvad skal der egentlig til, for at det lykkes? Af Anna Katrine Korning og Ulla Gad Dansekonsulenter, Dansens Hus Når kunst giver mening Toldkammeret i Helsingør en dag i december. Fem lærerstuderende fortæller om deres erfaringer fra projektet KUNST- SKAB, hvor de har samarbejdet med to kunstnere om at udvikle og gennemføre nogle kunstneriske laboratorier for skoleelever. Vi, der sidder med den kulturelle baggrund, er ikke i tvivl om, hvad disse kunstneriske oplevelser giver eleverne. Sådan er det altid. Der, hvor det nye træder frem, er da de studerende fortæller, at dette projekt har gjort en forskel. De føler, at de, som noget unikt i forhold til læreruddannelsen i øvrigt, har fået en forståelse for, hvad de kunstneriske processer handler om. De har oplevet det på egen krop og har gennem projektet fået konkrete redskaber til at arbejde i disse anderledes læringsrum. De både vil og kan inddrage kunstneriske metoder i deres undervisning, når de engang får job ude i skolerne. Denne oplevelse giver rigtig god mening i vores forståelse af, at kunsten har en rolle at spille, også i skoleverdenen. Vejarbejde i krydsfeltet Kvalificering af krydsfeltet mellem kunstnerisk og pædagogisk verden er ét af Dansens Hus fokuspunkter i , fordi det er én af vejene til børn og unges møde med kunstformen dans. Vi udbyder derfor til stadighed danseworkshops for lærere og pædagoger, og har, sammen med vore partnere i Kulturpakker, taget hul på et samarbejde med landets læreruddannelser. Møder mellem de to verdener, der som i eksemplet ovenfor er vellykkede, kræver relevante tilbud fra vores side, men det kræver også, at pædagoger og lærere har kendskab til dans og kunst fra deres uddannelse, og det kræver klare signaler fra stat og kommuner om, at man ønsker kunst som en del af børn og unges dannelse. Danseplaner I mange kommuner findes der hele fødekæder for nogle kunstneriske tilbud, og hos nogle få kommuner anes der også en struktur for dansen. Når vi taler med engagerede ansatte i disse kommuner, oplever vi et stort ønske om at sætte dansen på dagsordenen. Det er et ønske, vi deler, og derfor lyder startskuddet i februar 2012 for et partnerskab mellem Dansens Hus og en håndfuld kommuner, hvor fokus er på udvikling af danseplaner i kommunerne. Vi glæder os til samarbejdet og er meget spændte på, hvad processen med danseplaner kan føre til på længere sigt. Vi tror på, at det er noget af dét, der skal til Og de har jo den der bevægelsesglæde og det smitter af. Det lyser jo ud af dem. Det har været en eye opener til en helt ny verden. Idrætslærer, Gribskov Gymnasium Det, at de er professionelle, er utroligt givende for både børn og voksne. De kan levere varen på en helt anden måde end vi andre. Hvor vi hele tiden skal være tusindkunstnere, kommer de med det ene fokus. Det har klart betydning, at børnene oplever, at her er en person, som kan danse, og som med sin krop kan vise, hvad dans er, eller kan være. Børnene mærker, at her er en person, som kan og vil noget med dansen, og som har noget at byde ind med på en anden måde end os andre. Lærer, Lisbjergskolen

3 Eleverne har et helt andet fokus, når der kommer nogen udefra. Det giver en helt anden dynamik i klasserne, at der kommer nogen, der bare kan det. De kan vise noget, som jeg kun kan fortælle om. Idrætslærer, Egedal Gymnasium og HF Det er altid utroligt givende og inspirerende at arbejde sammen med de professionelle dansere. Danseren kommer med sin faglige danseballast. De er gode til at se muligheder, er kreative og kan koreografere ud fra næsten ingenting. Pædagog, Lisbjergskolen Et givende møde med den professionelle dans I Dansens Hus sender vi professionelle dansere ud på landevejene for at optræde for eller skabe danseprocesser med børn og unge. Men hvorfor er det så væsentligt, at det er professionelle, vi arbejder med? Af Ulla Gad, Dansekonsulent, Dansens Hus Foto Martin Dam Kristensen og Søren Malmose På en konference i Dansens Hus i 2010 om børns ret til at møde kunst sagde Peter Bastian Mødet med et menneske der kan noget, som man ikke var klar over fandtes, er vigtigt! Denne udtalelse er en god overskrift for, hvorfor børn skal møde professionelle kunstnere fordi de kan noget, og kan noget andet. Når børn og unge oplever kunst og bliver guidet af professionelle kunstnere, får de mulighed for at opleve forskellige aspekter af sig selv og hinanden og ikke mindst af noget, der både er større end dem selv og helt anderledes, end de på forhånd havde forestillet sig. Når en professionel danseoptræden sidder i skabet, kvalificeres nu et med Beth Junckers ord, og publikum bliver bare en lille smule rigere på, hvor mangfoldig verden kan være. Når der arbejdes i dansekunstneriske processer, er det ikke blot trin, der læres. Der danses, skabes, optrædes, kigges og reflekteres også, og det åbner for æstetiske erkendelsesmuligheder for den enkelte. De børn, unge og voksne, vi krydser gennem vore dansetiltag, sætter, som citaterne her på siden vidner om, stor pris på mødet med de professionelle dansere. I øjeblikket er dansen ude i en rivende udvikling i hele landet, som betyder stor efterspørgsel på professionelle dansere rundt omkring i kommunerne. Som man kan læse andetsteds her i magasinet, opleves der f. eks. i Nordjylland en mangel på professionelle dansere med udgangspunkt i det kunstneriske felt. Det er en udfordring, som skal løses for at sikre en videre udvikling af dansen i hele landet. Vi tror, at efteruddannelse af flere dansere er et godt sted at starte, men løsningen skal også findes i kommunerne. Tænk hvis kommunerne kunne samarbejde om at udvikle halvtids- eller heltidsstillinger til dansere, som på den måde kunne flytte til området og være en ressource på det børnekulturelle felt. S I D E 3 D A N S F O R B Ø R N O G U N G E /

4 I S K O L E N O G G Y M N A S I E T D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / S I D E 4 Besøg af Dans for Børn I efteråret 2011 havde specialskolen Skolen ved Stadion i Haderslev Kommune besøg af kompagniet Åben Dans med en bid af forestillingen Arme og Ben og noget midt imellem og et danselaboratorium. Her fortæller en lærer fra skolen, hvad et besøg indeholdende både dans for og med eleverne i ordningen Dans for Børn, giver eleverne. Af Helle Bettina Johansen, Lærer, Skolen ved Stadion. En oplevelse med professionel kunst Som oplevelse af professionel kunst var besøget aldeles givende for børnene. Det er af stor betydning, at det er professionelle dansere, der kommer på besøg. Det giver børnene en mulighed for at opleve kvalitet og professionalisme, som de ikke nødvendigvis får mulighed for i andre sammenhænge senere i livet. Vores elever var meget optaget af forestillingen, netop fordi den i høj grad bar præg af kreativitet og dygtighed. Forestillingen vakte elevernes nysgerrighed og beundring. Mærk dansen på egen krop Det var inspirerende at være med i et danselaboratorium. Med de elever vi har i specialskolen - overvejende drenge - kan det være svært at motivere alle, og det er grænseoverskridende at boltre sig på dansegulvet. Men de tog rigtig godt imod dansen, fordi danserne havde gjort det så utrolig enkelt og ukompliceret. Børnene magtede opgaven og kunne følge med hele vejen. Jeg havde gjort opmærksom på målgruppen i forvejen, og selvom vi voksne kunne fristes til at synes, det var lige til den tynde side, var det perfekt for børnene. Dans i skolen kræver inspirerede lærere Trods det, at besøget var inspirerende, er jeg usikker på, om det vil få betydning for dansens rolle i skolen mere generelt. Det går lettest i de klasser, hvor der er lærere og pædagoger, der i forvejen brænder for dansen, men det er også klart en fordel at have været med på en lærerworkshop i dans. Så ved vi, hvad der venter børnene og kan dermed forberede dem på, hvad de skal møde.

5 I S K O L E N O G G Y M N A S I E T Hvad er det der sker? Dans for Børn er et møde med dans for børn i alle aldre, der vender op og ned på forestillingen om, hvad denne kropslige kunstart kan være for en størrelse. Ordningen har eksisteret siden 2007, og det skønnes, at børnehavebørn og skoleelever nu har mødt dans gennem ordningen. På baggrund af en evaluering udarbejdet af PLUSS Leadership for Statens Kunstråd og Dansens Hus egne evalueringer med deltagende lærere og pædagoger, har vi samlet nogle konklusioner og udtalelser om ordningen. S I D E 5 D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / Af Astrid Lavsen Jensen Projektmedarbejder, Dansens Hus Foto Martin Dam Kristensen Dans med bivirkninger Mange voksne fortæller, at de oplever børnene på en ny måde i dansebesøgets rammer, og at børn, der normalt ikke bevæger sig, bliver aktive. Elever, som betragtes som utilpassede og støjende i klasseundervisningens traditionelle form, opfører sig pludselig anderledes, når de får mulighed for æstetisk-fysisk udfoldelse. Danseforestillingen stiller krav til børnenes koncentration og fantasi, og danselaboratoriet bygger på samarbejde og opmærksomhed. Det har børn brug for, mener lærere og pædagoger, der har deltaget i ordningen. Super at børnene kunne se, lytte og fantasere og derefter selv danse og være aktive. God blanding. Mødet med den professionelle danser Dans for Børn er et dansemøde af høj kunstnerisk og formidlingsmæssig kvalitet, ikke mindst takket være de professionelle dansere, der tager rundt på lande vejene med ordningen. Det kommer til udtryk hos flere adspurgte lærere og pædagoger: De tre dansere var vældigt dygtige til at få eleverne til at bevæge sig og udføre de forskellige danse/bevægelser. De formåede at få ALLE til at deltage i alt. Lærere og pædagoger udfordres Ordningen inspirerer lærere og pædagoger til at arbejde videre med dans, og lærerworkshoppen er et vigtigt skridt på vejen til at give dem nogle arbejdsredskaber. Men workshoppen er også i sig selv en udfordring for lærerne: Jeg var lidt bange. Men det har været fantastisk. Det overgår alle mine forventninger! Alle de små ting man kan gøre i hverdagen. Vi får en kropslig erfaring. Vi ville ikke have kunnet læse os til det her. Workshoppen flytter nogle grænser og sætter gang i refleksioner over, at dans kan være mere end bare bevægelse til musik. Det her har fat i noget rigtigt. Man kan kalde det Styret frihed. Det er fremragende øvelser, som sætter fri. Det skaber innovation. Det er kreativt! Man får lyst til at bruge sin krop. Det her er ikke præstationsforbundet. Hvad sker der efter Dans for Børn? Jeg er blevet styrket i, at vi skal have mere dans i skolen. Bevægelse, fantasi, kreativitet. Det kan bruges i dansk, i pauser, i musik, billedkunst. Det er meget fleksibelt. Og ungerne kan blive meget aktive - lyder fortællingen fra mange af de adspurgte lærere, der gerne vil arbejde videre med dans efter at have været med i Dans for Børn og særligt på grund af workshoppen, føler de sig rustet til det. I sæson 2011/12 afprøver vi en workshop-model, hvor omdrejningspunktet er dans som kunstfagligt område uden fokus på det enkelte besøg i ordningen. Modellen gør det nemmere for lærerne at bruge timer på at deltage i workshoppen, og vi mener, den kan inspirere flere lærere og skabe større relevans for dem og deres faglighed.

6 I S K O L E N O G G Y M N A S I E T D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / S I D E 6 Kultur på et Sølvfad Kommunale medarbejdere og andre interessenter var en efterårsdag i oktober inviteret til erfaringsudveksling på konferencen Kultur på et sølvfad. En konference hvor deltagerne hørte om fordele og udfordringer ved at samle kunstneriske tilbud under én hat. Kulturpakker stod bag konferencen og havde til lejligheden bedt en gruppe skoleelever være værter for konferencen, som foregik i Roskilde. Af Anna Katrine Korning, Dansekonsulent, Dansens Hus Foto Martin Dam Kristensen Fakta om Kulturpakker Består af kompetencecentrene Teatercentrum, Levende Musik i Skolen og Dansens Hus. I 2011/2012 deltager tre kommuner i Kulturpakker; Haderslev, Skanderborg og Kalundborg. Evalueringsrapporten Kultur på et sølvfad og referater m.m. fra konferencen findes på Evaluering af ordningen Afsættet for konferencen var Kulturpakkesamarbejdets erfaringer fra de tre år på landevejen og evalueringen af ordningens første år. Evalueringen blev i 2008 igangsat af Kulturpakker, som bad Center for Kulturpolitiske Studier stå for evalueringen. Det overordnede formål med evalueringen var at indsamle erfaringer og vurdere, om den opstillede model for formidling af levende kunst i skolen opfylder fremtidige krav for en formidlingsstruktur, der samler kunstarterne og fokuserer på udviklingen af lokale netværk. En af konklusionerne i evalueringen er, at der er en stor gevinst for både skolerne og kulturlivet ved at formidle kunsten til skolerne i pakkeform. Med én samlet kommunikationskanal er det lettere og mere overskueligt for både skoler og kompetencecentre at tilvælge kunst. Overskueligheden længe leve Kalundborg Kommune har deltaget i Kulturpakker i to år, og kommunens børnekulturkonsulent Søren Vind fremhævede i sit oplæg på konferencen, hvordan han, som kommunal kontaktperson i Kulturpakkesamarbejdet, ser ordningen som et redskab til at skabe overblik i kommunens kunst- og kulturtilbud. Et overblik som er nødvendigt, hvis han skal arbejde hen imod en strategisk planlægning af den kommunale indsats på børnekulturområdet. Søren Vind fremhævede samtidig vigtigheden af kun at have én kontaktperson for de tre kunstarter i Kulturpakker. Koordinatoren i Kulturpakker er bindeleddet mellem kommunerne og ordningen og sørger for, at kommunerne får et samlet overblik samt tydelig information om ordningens arrangementer. Så er det op til Søren at formidle det videre til skolerne. Har skolerne tid til kunsten? I en travl skolehverdag med mange mål der skal nås, er det en meget konkret problemstilling at finde den fornødne tid til at prioritere kunsten i skolen. Søren Vind påpegede udfordringerne ved at finde tid og finansiering til lærernes deltagelse i workshops og festivals, og dermed også at finde lønnede timer til kontaktlærerne på skolerne. Udfordringer som i Kalundborg bliver løst ved at have stærke og positive tilkendegivelser fra skolelederne, når det drejer sig om at bringe kunsten ind i skolen. Plads til forbedringer Selvom både evalueringen og kommunernes tilbagemeldinger er positive i forhold til ordningens struktur og indhold, ønsker Kulturpakker at videreudvikle ordningen både i dybden og i bredden for også fremadrettet at fremstå som et attraktivt kunsttilbud i kommuner og deres institutioner. Evalueringen peger på, at det er oplagt at udvide ordningen til flere kunstarter og at samarbejde mere på tværs af kunstarterne. De nuværende kunstområder er fælles om at være performative kunstarter, men Kulturpakker vil gerne finde nye fællesnævnere i fremtiden bl.a. gennem optagelse af andre kunstarter i ordningen. Kompetencecentrene er alle enige om, at der er store gevinster ved samarbejdet i Kulturpakker. De tre kompetencecentre er kommet ind i samarbejdet med egne formidlingsstrukturer, som er blevet underlagt diskussion og vurdering for at nå frem til en fælles formidlingsstruktur. Der udveksles viden og udvikles nye projekter, som fra starten går på tværs af kompetencecentrene. Konferencen i Roskilde var således en god anledning for Kulturpakker til at samle op på og dele de erfaringer, som ordningen har fået gennem sin nu tre-årige levetid. Samtidig gav konferencen også mulighed for at få deltagernes gode råd og kommentarer med på vejen i udviklingen af Kulturpakker.

7 I S K O L E N O G G Y M N A S I E T Dans en salme Hvorfor danse en salme kan man spørge? For det første er der i skolerne kommet mere fokus på bevægelse. Samtidig er der i folkekirken kommet babysalmesang, børnerytmik og andre tiltag, hvor sang og bevægelse er kernepunkterne. For det andet så er der meget, der tyder på, at mennesker i alle aldre bedre husker en sang, hvis de samtidig har bevæget sig til den. Sangen sidder mere i kroppen. Af Rachel Wille Christoffersen, Konsulent, Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg Helsingør Foto: Rachel Wille Christoffersen I september måned 2011 deltog 11 forskellige klasser fra indskolingen i projekt Dans en salme. Her fik eleverne mulighed for at udtrykke sig gennem dans til udvalgte salmer. Klasserne kom fra otte forskellige skoler fordelt i kommunerne Hørsholm, Fredensborg og Helsingør. På god fod med salmerne Klasserne startede med et besøg i henholdsvis Kokkedal og Vestervang kirker, hvor de sang salmer, og til hver salme blev der sat enkle og illustrerende bevægelser til, som også var beskrevet i et undervisningsmateriale. Tilbage på skolerne arbejdede eleverne videre med salmerne og opgaven bestod i at fortolke og synge salmerne. Specielt skulle de arbejde med salmen Nu titte til hinanden, fordi denne salme var valgt af danserne til skolebesøget. Med kroppen til sang Senere i projektet kom en professionel danser på besøg på skolen med en uddybende danseworkshop, som skulle give eleverne en oplevelse af, hvordan de kunne udtrykke sig gennem dans. Dans er en del af fagformålene for idræt i folkeskolen. Derfor kunne lærerne også bruge idrætstimerne i dette projekt. Dansernes opgave var først at introducere børnene for, hvad dans kan være og muligheder for selv at udvikle bevægelser. Sammen med danseren skabte de bevægelsesforløb til salmen Nu titte til hinanden. På nogle skoler viste klasserne deres fortolkning til andre klasser. Det var en god oplevelse for eleverne at danse til en salme og få en fornemmelse af, at det var et musikstykke, som de også kunne udtrykke sig til i bevægelser. Salmer er andet end dem man synger siddende på en kirkebænk. Samtidig fik eleverne forskellige oplevelser af det med at synge og bevæge sig til en salme. Der var rigtig mange gode tilbagemeldinger fra både lærere og elever, når danseren var på besøg. Det var en utrolig positiv oplevelse, at kombinere salmer og moderne dans. Det gav en større forståelse af salmen og den blev en del af kroppen. Samtidig kunne man se, at når eleverne arbejdede i workshop ene, hvor det sker i fællesskab, så bliver det en fælles oplevelse, som klassen har sammen. Det giver en social forståelse. Erfaringen fra projektet er, at indskolingen, især 1. klasserne, ikke er store nok. Hvis vi skal prøve projektet igen vil vi udbyde det til klasse. En anden erfaring er, at det kan være en god ide at starte projektet med en workshop til lærerne, så de er sporet mere ind på projektet. Vi arbejder på at kunne udbyde projektet Dans en salme igen i skoleåret 2012/2013. S I D E 7 D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / Om projektet: Dans en salme er et pilotprojekt, hvor den grundlæggende ide er udarbejdet af Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg-Helsingør. Projektet er udarbejdet med sparring fra Dansens Hus, danser Lars Bjørn og danser Anamet Magven. Projektet indeholdt et undervisningsmateriale, som blev sendt til de deltagende klasser, et besøg i en lokal kirke og besøg ude på skolen af en professionel danser.

8 I S K O L E N O G G Y M N A S I E T D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / S I D E 8 D.A.N.S. i gymnasiet Gymnasiets idrætsundervisning er mere end boldspil og armbøjninger. I projektet D.A.N.S. må eleverne finde deres indre danser frem og bruge kroppen som udtryksredskab. Af Astrid Lavsen Jensen Projektmedarbejder, Dansens Hus Foto: Søren Malmose D.A.N.S. er det nyeste projekt fra Dansekonsulenterne. Alle gymnasier på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm blev inviteret til at deltage i projektet. 19 gymnasier med 38 klasser i alt sagde Ja tak til at få besøg af en professionel danser og Fakta: D.A.N.S. afsluttes med en fællesdag, hvor de deltagende gymnasier mødes i Dansehallerne i København. Her får eleverne et indblik i den professionelle danseverden og bliver præsenteret for workshops med forskellige stilarter og møder professionelle dansere og kompagnier. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Dansekonsulenterne i Dansens Hus og en gruppe professionelle dansere, samt flere gymnasielærere. D.A.N.S. er støttet af Statens Kunstråd gennem Huskunstnerordningen. Se vores helt nye film om D.A.N.S. på (børn og unge) blive udfordret på deres kreative bevægelsesevner i løbet af skoleåret 2011/2012. Dans som udfordrer kreativiteten og kropsbevidstheden Fire gange varetager den professionelle danser undervisningen i idrætstimerne og giver elever og lærere en personlig og praktisk indføring i dansens arbejdsmetoder og processer. Vi vil gerne udvide deltagernes kendskab til dans som et kreativt og kunstnerisk fagområde og måske give dem lyst til at arbejde videre med dans. Målet med projektet er at få den indre danser frem i alle elever ved at udfordre dem på deres kropsbevidsthed og sætte fokus på, hvordan man kan udtrykke sig med sin krop. Det er vores forhåbning, at D.A.N.S. vil have betydning på længere sigt, og at dans vil blive en integreret del af idrætsundervisningen, fortæller dansekonsulent Anna Katrine Korning. Derfor tilbyder vi lærerne en inspirationsworkshop i dans, hvor de bliver ført ind i det forestående projekt, men også bliver inspireret til at arbejde videre med dans. Vi vil gerne styrke lærerne i at tage fat på dansen og give dem redskaber til at undervise i musik og bevægelse, som er et krav i de faglige mål for idræt. Gymnasielærerne siger om elevernes udbytte: Det er rigtig godt, at eleverne ser nogen, der kan noget. De bliver mere helstøbt også som idrætsmennesker - ved at blive præsenteret for det størst mulige spektrum af bevægelsesmuligheder. Det var en rigtig god proces at komme igennem. De har set hinanden fra nogle kreative sider De var kreative sammen og grinede sammen. Det er et fåtal af ting, du bliver præsenteret for i gymnasiet, hvor der ikke er noget, der er rigtigt eller forkert. I dansen får du en ramme, der er ikke helt frie tøjler, men du får en ramme, og du er fri til at bevæge dig og find så selv på noget. Og det er der mange, der har det svært med, fordi de er presset ind i skolen, og her er der noget rigtigt og forkert. Det går der lige lidt tid med, og så kan de faktisk godt lide det. Det var interessant som lærer at se nogle af de elever, som har haft nogle problemer, f.eks. i boldspil, så kommer der pludselige nogle sider frem der, og de blomstrer. Det at stå frem og vise noget og arbejde med den kreative proces at de lærer at udvikle materiale og være kreative det er der brug for i de jobs de senere hen kan få. Det er de dog ikke bevidste om lige nu.

9 I S K O L E N O G G Y M N A S I E T Et significant moment med D.A.N.S. Prøv at tænke tilbage på og beskriv en situation i danseundervisningen, der var speciel for dig - dit significant moment. Sådan lød opgaven til eleverne fra Solrød Gymnasium, som deltog i projektet D.A.N.S. Vi har valgt at viderebringe en af disse beskrivelser for at få elevernes stemme på banen. Af Alexander Elev, Solrød Gymnasium Vi startede nyt emne i idræt, hvor vi skulle danse og være akrobatiske. Dans minder mig om tider, hvor jeg er glad, og samtidig også tider hvor livet har været hårdt, og jeg har haft brug for at komme væk fra alt det hektiske i min hverdag. I dansen skulle vi danne vores koreografi ud fra vores cpr. nummer, så vi ville have vores grundlæggende trin, og så alle ikke dansede den samme dans. Ud over vores grundtrin skulle vi give vores dans mere fylde, altså tilsætte den niveauer i forskellige plan. Ved at vi skulle udforske vores kreative side i dans, gjorde det, at jeg følte mig godt tilpas, og at jeg kunne udfordre mig selv. Men da jeg fik at vide, at vi skulle fremlægge vores dans for de andre, kunne jeg mærke en lille panik sprede sig inden i. Det blev heldigvis lavet om til, at vi skulle have en partner. Det at vi er to på af gangen gør, at man ikke føler sig lige så udsat. Jeg kunne høre min indre stemme sige, Dette kan du jo sagtens, du har danset til mange større forsamlinger, men i det øjeblik man kender dem, der skal overvære dansen, bliver man pludselig usikker i sin sag. Tanker som kan de li det?, ser det klodset ud? osv., går gennem hovedet på mig. Fra det ene øjeblik går man fra at være helt afklaret med situationen til i det næste at være helt forvirret. Da jeg begyndte og danse, lagde jeg mærke til alt i rummet, hvor der var mørkt i lokalet, hvor der var lyst, hvor jeg bedst kunne danse, for at et mindre antal elever ville se mig danse. Jeg lagde mærke til, om de andre dansere havde store bevægelser, så de ville tiltrække sig mere opmærksomhed end mig. Min krop gjorde ikke, som jeg havde øvet. Så snart folk sidder og stirrer på én, gør kroppen mærkeligt, benene føltes tunge og det virkede ikke, som om der var ordentlig forbindelse fra hjernen og ned til dem. Ligeledes var det med armene, intet virkede som det skulle. I dette øjeblik kunne jeg høre mit hjerte slå hårdere og hårdere, jeg kunne høre mit tunge åndedrag. Men som at vågne af en trance opdager man, at der kun er gået få sekunder, man bliver klar i hovedet og dansen går præcis, som man havde planlagt. Dette var en oplevelse af total koncentration blandet med frygt! S I D E 9 D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / Gymnasielærerne siger... om lærernes eget udbytte: Man er blevet inspireret. Det kan godt være, at når jeg gør det, så er det på en anden måde, men jeg er blevet inspireret. Dans er jo mere abstrakt end fodbold eller badminton, og det jeg fandt ud af på lærerworkshoppen, det er, hvordan man kan gøre det abstrakte mere konkret, så de kan håndtere det altså give dem nogle konkrete rammer. Opgaverne ligger meget op til, at det er eleverne selv, der skal udføre opgaverne, og man behøver ikke selv vise noget. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert og på den måde er det nemt at bruge det.

10 I F R I T I D E N D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / S I D E 1 0 Fra projekt til forankring Af Jens Hostrup Souschef, Jammerbugt Kulturskole Foto: Kasper Jensen Jammerbugt Kulturskole har i skoleåret 2010/2011 været medspiller i danseprojektet Klar, Parat, DANS sammen med kulturskolerne i henholdsvis Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord kommuner. Formålet med projektet var at udvikle dansen som kunstart i kulturskolerne. Da begrebet kulturskoler, der som oftest dækker områderne: musik, billedkunst, dans og drama, er forholdsvis nyt, og da disse skoler oftest er udsprunget af musikskolerne, er erfaringerne på danseområdet meget sparsomme. Således var denne mangel på erfaring fælles for de fire kulturskoler, da vi kastede os ud i projektet. Hvert delprojekt skulle udmunde i en forestilling eller et færdigt værk, der ud over dansen skulle indeholde et for egnen typisk kulturgeografisk særkende. Således valgte vi i Jammerbugt Kulturskole at lave en dansefilm, hvor handlingen skulle knyttes til et havbådprojekt ved Slettestrand. Havet og fiskeriet har altid haft en stor betydning for egnen omkring Jammerbugten, og dette ville vi skildre gennem dansen. Resultatet blev en meget spændende og indimellem grænsebrydende film. Der blev stillet meget store krav til børnene i Klar-Parat-DANS og lov om kulturskoler? I juni 2011 afholdt Dansens Hus, Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL) og Børnekulturens Netværk en konference om dans og kulturskoler. Målet med konferencen var dobbelt: nemlig at sætte fokus på dans som et kunstnerisk fag i kulturskolerne, og at komme et skridt videre i debatten om en kulturskolelov. I tråd med konferencen arbejder et Kulturskolesamråd på at komme nærmere en lov om kulturskoler. Samrådet består af repræsentanter fra kunstarterne og fra DMKL, og det afholder 1. februar 2012 et arbejdsseminar, som skal danne udgangspunkt for en handleplan frem mod en kulturskolelov. Dansens Hus repræsenterer dansen i samrådet. form af lange danseforløb, megen venten på at blive filmet, og krav om at udvikle en koreografi, der skulle være spændende og egnet til at blive filmet. Således blev børnenes udholdenhed både fysisk og psykisk sat på en hård prøve samtidig med, at de oplevede en meget abstrakt idé blive til et meget konkret slutprodukt i form af en film, de selv havde været med til at skabe. Denne film blev vist på kulturskolens årsmøde, hvor man afholdt en filmfestival med uddeling af Jammyér til alle de medvirkende. For børnene blev hele projektet en oplevelse, de aldrig vil glemme. En strategi for dansen Efter afslutningen af projektet lå det i luften, at der skulle udvikles en decideret danseafdeling i kulturskolen. Vi valgte som et led i en slags dansestrategi at deltage i Dansens Hus tilbud om en DANSEballade. Dette blev en stor succes med 25 deltagere. DANSEballaden blev et fællesprojekt med det nærliggende asylcenter med børn derfra, og med børn fra skolerne i kommunen. Kulturskolen har igen tilmeldt sig DAN- SEballaden i 2012, men indtil da har vi sat os som mål at få gang i en mere permanent danseundervisning. Kommunen og asylcenteret har til sammen bevilget kr. pr. år til formålet. Der skal derfor hovedsageligt udarbejdes selvfinansierende projekter og hold således, at pengene kan række til et kvalificeret tilbud. Rikke Mapstone, som var koreograf og dansepædagog under kulturskolens første danseprojekt, er blevet ansat som medkoordinator således, at hun sammen med kulturskolen skal udvikle danseområdet. Hovedopgaven bliver at etablere dans som fysisk og æstetisk aktivitet i kulturskolen uden at skulle konkurrere med allerede eksisterende (sparsomme) dansetilbud i kommunen. I første omgang forsøger vi at etablere egentlige dansehold i kulturskoleregi rundt om på skolerne, og i anden omgang at indgå et nærmere samarbejde med skolerne om evt. danseundervisning i forbindelse med fagene idræt, musik og drama. Den helt store udfordring bliver at skaffe professionelle dansere til opgaven i et område af Danmark, hvor den slags ikke ligefrem hænger på træerne. Praktisk om Jammerbugt Kulturskoles dansefilm Udover projektleder Jens Hostrup var der tilknyttet koreograf og dansepædagog Rikke Mapstone, filmfotograf Morten Lykke og komponist Louis Franz Aguirre. Rekruttering af deltagere skete gennem en audition og workshop på to skoler. I alt deltog 16 børn - 14 piger og 2 drenge i aldersgruppen 8-13 år. De fleste deltagere havde ingen danseerfaring. Projektet afvikledes over i alt 30 timer fordelt på to weekender og to hverdage. Projektet blev støttet af Kulturaftale Nordjylland og Statens Kunstråd.

11 I F R I T I D E N DANSEballade i et nyt univers I 2011 præsenterede Dansens Hus en helt ny side af det populære sommerprojekt: danseballaden.dk. Vi åbnede dermed op for et interaktivt DANSEballade-univers, der giver mulighed for at udveksle dans på tværs af ballader i hele landet. Af Astrid Lavsen Jensen, Projektmedarbejder, Dansens Hus Foto Søren Malmose Hjemmesiden er også en info- og inspirationskanal for kommuner, forældre, presse og andre interesserede og har en video- og fotodatabase. Den væsentligste funktion på hjemmesiden er dog DANSEballade-universet, der henvender sig til deltagerne, men også kan invitere andre danseglade børn og unge indenfor. Kom ind i universet Forud for DANSEballaden bliver alle deltagere inviteret indenfor i DANSEballade-universet. Her kan de for eksempel dykke ned i; Quizzen: Hvor meget ved du om dans? Se film fra sidste års DANSEballade Møde de professionelle dansere i projektet Se, hvad man skal huske at tage med til DANSEballaden Tyvstarte på årets fællesdans Få gode råd til at stå på en scene Universet er tænkt som en indgang, der formidler dans i øjenhøjde og også viser dans fra flere perspektiver end blot DANSEballadens. Det er derfor vores forhåbning, at hjemmesiden bliver brugt uden for DANSEballade-sæsonen og vil øge interessen for dans som scenekunst og som æstetisk aktivitet. Hjemmesiden har skabt stor interesse for mere kontinuerlige dansetilbud a la Danseballaden, og vi mærker gennem mange forældrehenvendelser, at der mangler dansetilbud i kommunerne med en kunstnerisk tilgang til dansen. Et landsdækkende dansefællesskab sender videohilsener Projektets store geografiske omfang og bevægelsesmæssige forskellighed, fremhæves med videohilsener på DANSEballadeTV. Her kan de enkelte hold uploade videoklip, hvor deltagerne øver på deres forestilling, skaber egne koreografier eller fortæller om deres oplevelser med DANSEballaden. Videohilsenerne er en god mulighed for at vise projektets mange facetter, og vi håber, at deltagerne gennem hilsnerne vil opleve en større følelse af et DAN- SEballade-fællesskab og en fornemmelse af at være del af et landsdækkende projekt. I 2011 blev DANSEballadeTV brugt flittigt, og der ligger nu mange fine film. S I D E 1 1 D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / Gå ind på klik på ikonet videohilsner og se de mange glade filmklip fra sommeren Nyt i 2012 Flere kommuner oplever interesse fra tidligere DANSEballade-deltagere, der er blevet for gamle til at være med og derfor søger et lignende dansetilbud. Hvis din kommune gerne vil tilbyde DANSEballaden for en ældre målgruppe i sommeren 2012, er du velkommen til at kontakte os.

12 Dansekonsulenterne 2011/2012 D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / Husk i 2012 Tilmelding til Dans for Børn Skal børn i din kommune have besøg af Dans for Børn i sæson 2012/2013 Tilmelding for kommuner via tilmeldingsskema på Det er stadig muligt at købe forløb i indeværende skoleår. J DANSEballaden I 2012 løber DANSEballaden af stablen i uge 27 og 32 i hele Danmark. Der er tilmelding for kommuner via J SWOPfestivalen Åben Dans byder velkommen til Danmarks første internationale dansefestival for børn og unge! Festivalen løber af stablen fra d maj 2012 og byder på et overflødighedshorn af håndplukkede danske og europæiske danseforestillinger for børn og unge. Læs mere på J Workshops i danseformidling for dansere, lærere og pædagoger Maria Speth, under SWOP-festivallen d. 24. maj 2012 kl på biblioteket i Roskilde. For mere info kontakt Michael Platt (UK) d september 2012 i Århus. Kursus i anerkendende feed-back i danse- og performanceundervisningen d. 3. november 2012 kl i Dansehallerne. Tilmelding via J Seminar om kulturskoler Den 1. februar afholder DMKLs kulturskoleudvalg og Kulturskolesamrådet en fælles seminardag i Odense, hvor alle kunstfag og DMKL medlemmer inviteres. For mere info kontakt J Kort nyt Ny bevilling til Kulturpakker Dansens Hus, Teatercentrum og Levende Musik i Skolen har i december modtaget en ny bevilling fra Statens Kunstråd til at videreudvikle Kulturpakker som formidlingsmodel for kunstoplevelser i kommunerne. Læs mere J DaCi 2015 København har fået værtskabet for Dance and the Child Internationals konference i Konferencen afholdes i juni/juli og byder børn og unge, danseundervisere og danseforskere fra hele verden velkomne i København. I 2012 afvikles konferencen i Taiwan. Læs mere på J Kontakt: Dansekonsulenterne i Dansens Hus København: Anna Katrine Korning, tlf , Dansens Hus, Pasteursvej 14, 1799 København V Aarhus: Ulla Gad, tlf , Dansens Hus, Vester Allé 3c, 8000 Aarhus C (Børn og Unge) Udgivet af Dansekonsulenterne i Dansens Hus Grafisk Design: ZangenbergDesign Tryk: Werks Grafiske Hus Fotografer forside og bagside: Søren Malmose Martin Dam Kristensen Peter Halskov Lars Svanholm

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

DANSEballaden Foto: Jamel Sundoo, DANSEballadens fællesdag i Næstved

DANSEballaden Foto: Jamel Sundoo, DANSEballadens fællesdag i Næstved DANSEballaden 2011 Foto: Jamel Sundoo, DANSEballadens fællesdag i Næstved Rapport af Dansekonsulenterne, august 2011 Rapport om DANSEballaden 2011 Når det er sommerferie og børnene holder fri fra skole,

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Kulturpakker - en kulturel løftestang

Kulturpakker - en kulturel løftestang Kulturpakker - en kulturel løftestang Evaluering af Kulturpakker 2011-12 Nærværende evaluering er skrevet ud fra besvarelser maj 2012 fra kulturpakkekontakter og skoleledere i Haderslev, Kalundborg og

Læs mere

Resume af 3 evalueringsrapporter

Resume af 3 evalueringsrapporter !1 Resume af 3 evalueringsrapporter - En forskningsbaseret evaluering af programaktiviteter i det landsdækkende projekt Ta fat om dansen, der er projektstyret af Dansehallerne og støttet af Nordea-fonden.

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge

Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge Danseforeningen Global Kidz udfordrer elever i en tryg ramme, og skolebesøgene giver nye medlemmer særligt blandt minoritetsunge. Københavns Kommune

Læs mere

Dans for børn og unge 2013

Dans for børn og unge 2013 Dans for børn 2013 og unge Et år som dansepartner I 2012 indgik Dansehallerne nye partnerskaber med kommuner om at sætte turbo på dansen. Gennem tiltaget Dance Attack ønsker vi i årene 2012 2014 at øge

Læs mere

Scenekunst i Danmark veje til udvikling

Scenekunst i Danmark veje til udvikling Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 248 Offentligt 1 Scenekunst i Danmark veje til udvikling Høringssvar fra Dansens Hus Generelt er det glædeligt, at dansen er bragt på banen i denne rapport om

Læs mere

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans.

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans. I n t r o d u k t i o n t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2. - 5. k l a s s e i musik og idræt er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det store dansekendskab,

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner Læs mere om Kulturrygsækken på www.copenhagenkids.dk Tak for samarbejde til Tak for tilskud til 2013/14 Daginstitutioner KULTURRYGSÆKKEN Tilbud om kunst og kultur til daginstitutionerne i København Kulturrygsækken

Læs mere

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.!

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.! Svar fra Tali Rázga, kunstnerisk leder af Gazart Hvilken rolle spiller Dansehallerne for dit arbejde på børn og unge-området? - Dansehallerne har været en betydelig aktør ift mit undervisningsarbejde.

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Bliv Dance Attack kommune i 2013 og indgå i et dansepartnerskab med Dansehallerne

Bliv Dance Attack kommune i 2013 og indgå i et dansepartnerskab med Dansehallerne Bliv Dance Attack kommune i 2013 og indgå i et dansepartnerskab med Dansehallerne Vil I som kommune sætte fokus på dans som aktivitet til jeres borgere? Sig ja til at blive Dance Attack kommune, og I vil

Læs mere

forventningsko og oplevelseskort

forventningsko og oplevelseskort Forventnings-Fo r v e n t n i n g s k og oplevelseskort (FØR OPLEVELSEN Oversigt over ) forventningsko ti l el ev rt R V ko ENTN Op le ve lsf Oes I N G S KO R T FOR FØR OG EFTER DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Kreative Børn. projektstatus 2012

Kreative Børn. projektstatus 2012 Kreative Børn projektstatus 2012 Indhold KMØ Ramme* Mål* Afsættet* Delprojekter/aktiviteter* Laboratorier: udvikling af workshops. Afvikling af workshops i skoler (-og dagtilbud) Viden og erfaringsopsamling/deling

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap HVAD KAN JEG BLIVE? er en interaktions forestilling i 3 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. Hvor

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

enkelt og begejstrende. Kan samarbejde på alle niveauer. kommunikere, kunne samarbejde med folk der ikke er som hende selv etc.

enkelt og begejstrende. Kan samarbejde på alle niveauer. kommunikere, kunne samarbejde med folk der ikke er som hende selv etc. DEN NYE SKOLE - DEN BRÆNDENDE PLATFORM For et par år siden indrykkede Gentofte Kommune en stillingsannonce med efterspørgsel på disse kompetencer: Du har relevant uddannelse. Har overblik, udsyn og initiativ.

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Til alle forældre på Urbanskolen Som et nyt tiltag vil skolebestyrelsen på Urbanskolen fremlægge en årsberetning for det forløbne skoleår. Vi håber, at du

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Reformationsjubilæet 2017

Reformationsjubilæet 2017 Navn: Efterskolefestival 2017: Individ og fællesskab Fra Luther til 2017 v. Peter Sørensen KFUM/KFUK Emne: Læringsfestival for efterskoleelever. Målgruppe: Efterskoleelever i 8. til 10. klasse. Tid, sted

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Fortællinger og praksisværktøjer

Fortællinger og praksisværktøjer fordi forandring og forvandling handler om at se, hvad et andet menneske kan blive og ikke kun, hvad det er lige nu Et mentorkursus for dig, der vil skabe inklusion Fortællinger og praksisværktøjer - der

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

DANSEballaden 2008. Et sommerprojekt som forandrer. Rapport udarbejdet for Dansekonsulenterne i Dansens Hus

DANSEballaden 2008. Et sommerprojekt som forandrer. Rapport udarbejdet for Dansekonsulenterne i Dansens Hus DANSEballaden 2008 Et sommerprojekt som forandrer Rapport udarbejdet for Dansekonsulenterne i Dansens Hus 1 Indhold Resumé: Kort om DANSEballaden 2008 Projektbeskrivelse 1 Faktuelle oplysninger 2 Presse

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Musik- & Kulturskolerne præsenterer SINUS. Et digitalt læringsunivers SINUS er et nyt praktisk onlineværktøj til musikskolelærere og elever

Musik- & Kulturskolerne præsenterer SINUS. Et digitalt læringsunivers SINUS er et nyt praktisk onlineværktøj til musikskolelærere og elever Musik- & Kulturskolerne præsenterer SINUS Et digitalt læringsunivers SINUS er et nyt praktisk onlineværktøj til musikskolelærere og elever Et socialt og kreativt fællesskab Et digitalt værktøj til musikundervisningen

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

DANSEballaden 2009 Rapport, 22. oktober 2009

DANSEballaden 2009 Rapport, 22. oktober 2009 DANSEballaden 2009 Rapport, 22. oktober 2009 1 DANSEballaden 2009 Rapport, 22. oktober 2009 Den syvende DANSEballade blev afviklet over to uger i sommerferien 2009. Projektet var igen i år en stor succes,

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE SALAAM 2010/11 Polleke. Foto: Salaam Film & Dialog PROJEKTBESKRIVELSE Salaam Filmfestival er i fuld gang med at planlægge den kommende landsturné fra september til marts 2011. Publikum er elever fra skoler

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Hvad gør kunst og kultur for skolen og hvem griber opgaven. September 2017

Hvad gør kunst og kultur for skolen og hvem griber opgaven. September 2017 Hvad gør kunst og kultur for skolen og hvem griber opgaven September 2017 Folkeskolens formål 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Evaluering DANS & INKLUSION. Med deltagelse af fjorten indskolingsklasser i Silkeborg Kommune 2012

Evaluering DANS & INKLUSION. Med deltagelse af fjorten indskolingsklasser i Silkeborg Kommune 2012 Evaluering DANS & INKLUSION Med deltagelse af fjorten indskolingsklasser i Silkeborg Kommune 2012 Moderne dans er at bevæge sig ud i det ukendte og dér møde sig selv og hinanden på en ny måde og i et fælles

Læs mere

KULTURENS BØRN. Kreative børn 2016-17

KULTURENS BØRN. Kreative børn 2016-17 KULTURENS BØRN Kreative børn 2016-17 Intro Kære skoler Kulturinstitutionerne, Ungdomsskolen, Børnekulturkonsulenten og Uddannelseshuset arbejder sammen om at styrke samarbejdet og formidlingen af kulturtilbud

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

forventningsko og oplevelseskort

forventningsko og oplevelseskort Forventnings-Fo r v e n t n i n g s k og oplevelseskort (FØR OPLEVELSEN Oversigt over ) forventningsko ti l el ev rt R V ko ENTN Op le ve lsf Oes I N G S KO R T FOR FØR OG EFTER DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

LINJEdans, RUMlerier, FORM og ARKITEKTURfornemmelser

LINJEdans, RUMlerier, FORM og ARKITEKTURfornemmelser LINJEdans, RUMlerier, FORM og ARKITEKTURfornemmelser - Et GRATIS forløb for, af og med førskolebørn i Lolland og Guldborgsund kommuner. - Et Lolland Billedskole-projekt ved billedkunstner Mini Blume med

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Unge og alkohol En dialog i øjenhøjde - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Baggrund for projektet Ung til Yngre Omkring hver femte voksne

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Hvad er ekstraordinær god ledelse?

Hvad er ekstraordinær god ledelse? Hvad er ekstraordinær god ledelse? Hvorfor er det vigtigt med god ledelse? Fordi alt andet ikke skaber den livskvalitet, som jeg mener vi fortjener og har mulighed for at have. God ledelse handler til

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere