Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge"

Transkript

1 Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge

2 D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens Hus arbejder for dansens udvikling og forankring i hele landet. Vores motivation er at medvirke til, at endnu flere mennesker kan møde dansen i den kommune, hvor de bor hele året rundt. Ikke mindst har vi en vision om, at mange flere børn og unge møder dans som en kunstart og æstetisk aktivitet i deres hverdag. Men hvad skal der egentlig til, for at det lykkes? Af Anna Katrine Korning og Ulla Gad Dansekonsulenter, Dansens Hus Når kunst giver mening Toldkammeret i Helsingør en dag i december. Fem lærerstuderende fortæller om deres erfaringer fra projektet KUNST- SKAB, hvor de har samarbejdet med to kunstnere om at udvikle og gennemføre nogle kunstneriske laboratorier for skoleelever. Vi, der sidder med den kulturelle baggrund, er ikke i tvivl om, hvad disse kunstneriske oplevelser giver eleverne. Sådan er det altid. Der, hvor det nye træder frem, er da de studerende fortæller, at dette projekt har gjort en forskel. De føler, at de, som noget unikt i forhold til læreruddannelsen i øvrigt, har fået en forståelse for, hvad de kunstneriske processer handler om. De har oplevet det på egen krop og har gennem projektet fået konkrete redskaber til at arbejde i disse anderledes læringsrum. De både vil og kan inddrage kunstneriske metoder i deres undervisning, når de engang får job ude i skolerne. Denne oplevelse giver rigtig god mening i vores forståelse af, at kunsten har en rolle at spille, også i skoleverdenen. Vejarbejde i krydsfeltet Kvalificering af krydsfeltet mellem kunstnerisk og pædagogisk verden er ét af Dansens Hus fokuspunkter i , fordi det er én af vejene til børn og unges møde med kunstformen dans. Vi udbyder derfor til stadighed danseworkshops for lærere og pædagoger, og har, sammen med vore partnere i Kulturpakker, taget hul på et samarbejde med landets læreruddannelser. Møder mellem de to verdener, der som i eksemplet ovenfor er vellykkede, kræver relevante tilbud fra vores side, men det kræver også, at pædagoger og lærere har kendskab til dans og kunst fra deres uddannelse, og det kræver klare signaler fra stat og kommuner om, at man ønsker kunst som en del af børn og unges dannelse. Danseplaner I mange kommuner findes der hele fødekæder for nogle kunstneriske tilbud, og hos nogle få kommuner anes der også en struktur for dansen. Når vi taler med engagerede ansatte i disse kommuner, oplever vi et stort ønske om at sætte dansen på dagsordenen. Det er et ønske, vi deler, og derfor lyder startskuddet i februar 2012 for et partnerskab mellem Dansens Hus og en håndfuld kommuner, hvor fokus er på udvikling af danseplaner i kommunerne. Vi glæder os til samarbejdet og er meget spændte på, hvad processen med danseplaner kan føre til på længere sigt. Vi tror på, at det er noget af dét, der skal til Og de har jo den der bevægelsesglæde og det smitter af. Det lyser jo ud af dem. Det har været en eye opener til en helt ny verden. Idrætslærer, Gribskov Gymnasium Det, at de er professionelle, er utroligt givende for både børn og voksne. De kan levere varen på en helt anden måde end vi andre. Hvor vi hele tiden skal være tusindkunstnere, kommer de med det ene fokus. Det har klart betydning, at børnene oplever, at her er en person, som kan danse, og som med sin krop kan vise, hvad dans er, eller kan være. Børnene mærker, at her er en person, som kan og vil noget med dansen, og som har noget at byde ind med på en anden måde end os andre. Lærer, Lisbjergskolen

3 Eleverne har et helt andet fokus, når der kommer nogen udefra. Det giver en helt anden dynamik i klasserne, at der kommer nogen, der bare kan det. De kan vise noget, som jeg kun kan fortælle om. Idrætslærer, Egedal Gymnasium og HF Det er altid utroligt givende og inspirerende at arbejde sammen med de professionelle dansere. Danseren kommer med sin faglige danseballast. De er gode til at se muligheder, er kreative og kan koreografere ud fra næsten ingenting. Pædagog, Lisbjergskolen Et givende møde med den professionelle dans I Dansens Hus sender vi professionelle dansere ud på landevejene for at optræde for eller skabe danseprocesser med børn og unge. Men hvorfor er det så væsentligt, at det er professionelle, vi arbejder med? Af Ulla Gad, Dansekonsulent, Dansens Hus Foto Martin Dam Kristensen og Søren Malmose På en konference i Dansens Hus i 2010 om børns ret til at møde kunst sagde Peter Bastian Mødet med et menneske der kan noget, som man ikke var klar over fandtes, er vigtigt! Denne udtalelse er en god overskrift for, hvorfor børn skal møde professionelle kunstnere fordi de kan noget, og kan noget andet. Når børn og unge oplever kunst og bliver guidet af professionelle kunstnere, får de mulighed for at opleve forskellige aspekter af sig selv og hinanden og ikke mindst af noget, der både er større end dem selv og helt anderledes, end de på forhånd havde forestillet sig. Når en professionel danseoptræden sidder i skabet, kvalificeres nu et med Beth Junckers ord, og publikum bliver bare en lille smule rigere på, hvor mangfoldig verden kan være. Når der arbejdes i dansekunstneriske processer, er det ikke blot trin, der læres. Der danses, skabes, optrædes, kigges og reflekteres også, og det åbner for æstetiske erkendelsesmuligheder for den enkelte. De børn, unge og voksne, vi krydser gennem vore dansetiltag, sætter, som citaterne her på siden vidner om, stor pris på mødet med de professionelle dansere. I øjeblikket er dansen ude i en rivende udvikling i hele landet, som betyder stor efterspørgsel på professionelle dansere rundt omkring i kommunerne. Som man kan læse andetsteds her i magasinet, opleves der f. eks. i Nordjylland en mangel på professionelle dansere med udgangspunkt i det kunstneriske felt. Det er en udfordring, som skal løses for at sikre en videre udvikling af dansen i hele landet. Vi tror, at efteruddannelse af flere dansere er et godt sted at starte, men løsningen skal også findes i kommunerne. Tænk hvis kommunerne kunne samarbejde om at udvikle halvtids- eller heltidsstillinger til dansere, som på den måde kunne flytte til området og være en ressource på det børnekulturelle felt. S I D E 3 D A N S F O R B Ø R N O G U N G E /

4 I S K O L E N O G G Y M N A S I E T D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / S I D E 4 Besøg af Dans for Børn I efteråret 2011 havde specialskolen Skolen ved Stadion i Haderslev Kommune besøg af kompagniet Åben Dans med en bid af forestillingen Arme og Ben og noget midt imellem og et danselaboratorium. Her fortæller en lærer fra skolen, hvad et besøg indeholdende både dans for og med eleverne i ordningen Dans for Børn, giver eleverne. Af Helle Bettina Johansen, Lærer, Skolen ved Stadion. En oplevelse med professionel kunst Som oplevelse af professionel kunst var besøget aldeles givende for børnene. Det er af stor betydning, at det er professionelle dansere, der kommer på besøg. Det giver børnene en mulighed for at opleve kvalitet og professionalisme, som de ikke nødvendigvis får mulighed for i andre sammenhænge senere i livet. Vores elever var meget optaget af forestillingen, netop fordi den i høj grad bar præg af kreativitet og dygtighed. Forestillingen vakte elevernes nysgerrighed og beundring. Mærk dansen på egen krop Det var inspirerende at være med i et danselaboratorium. Med de elever vi har i specialskolen - overvejende drenge - kan det være svært at motivere alle, og det er grænseoverskridende at boltre sig på dansegulvet. Men de tog rigtig godt imod dansen, fordi danserne havde gjort det så utrolig enkelt og ukompliceret. Børnene magtede opgaven og kunne følge med hele vejen. Jeg havde gjort opmærksom på målgruppen i forvejen, og selvom vi voksne kunne fristes til at synes, det var lige til den tynde side, var det perfekt for børnene. Dans i skolen kræver inspirerede lærere Trods det, at besøget var inspirerende, er jeg usikker på, om det vil få betydning for dansens rolle i skolen mere generelt. Det går lettest i de klasser, hvor der er lærere og pædagoger, der i forvejen brænder for dansen, men det er også klart en fordel at have været med på en lærerworkshop i dans. Så ved vi, hvad der venter børnene og kan dermed forberede dem på, hvad de skal møde.

5 I S K O L E N O G G Y M N A S I E T Hvad er det der sker? Dans for Børn er et møde med dans for børn i alle aldre, der vender op og ned på forestillingen om, hvad denne kropslige kunstart kan være for en størrelse. Ordningen har eksisteret siden 2007, og det skønnes, at børnehavebørn og skoleelever nu har mødt dans gennem ordningen. På baggrund af en evaluering udarbejdet af PLUSS Leadership for Statens Kunstråd og Dansens Hus egne evalueringer med deltagende lærere og pædagoger, har vi samlet nogle konklusioner og udtalelser om ordningen. S I D E 5 D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / Af Astrid Lavsen Jensen Projektmedarbejder, Dansens Hus Foto Martin Dam Kristensen Dans med bivirkninger Mange voksne fortæller, at de oplever børnene på en ny måde i dansebesøgets rammer, og at børn, der normalt ikke bevæger sig, bliver aktive. Elever, som betragtes som utilpassede og støjende i klasseundervisningens traditionelle form, opfører sig pludselig anderledes, når de får mulighed for æstetisk-fysisk udfoldelse. Danseforestillingen stiller krav til børnenes koncentration og fantasi, og danselaboratoriet bygger på samarbejde og opmærksomhed. Det har børn brug for, mener lærere og pædagoger, der har deltaget i ordningen. Super at børnene kunne se, lytte og fantasere og derefter selv danse og være aktive. God blanding. Mødet med den professionelle danser Dans for Børn er et dansemøde af høj kunstnerisk og formidlingsmæssig kvalitet, ikke mindst takket være de professionelle dansere, der tager rundt på lande vejene med ordningen. Det kommer til udtryk hos flere adspurgte lærere og pædagoger: De tre dansere var vældigt dygtige til at få eleverne til at bevæge sig og udføre de forskellige danse/bevægelser. De formåede at få ALLE til at deltage i alt. Lærere og pædagoger udfordres Ordningen inspirerer lærere og pædagoger til at arbejde videre med dans, og lærerworkshoppen er et vigtigt skridt på vejen til at give dem nogle arbejdsredskaber. Men workshoppen er også i sig selv en udfordring for lærerne: Jeg var lidt bange. Men det har været fantastisk. Det overgår alle mine forventninger! Alle de små ting man kan gøre i hverdagen. Vi får en kropslig erfaring. Vi ville ikke have kunnet læse os til det her. Workshoppen flytter nogle grænser og sætter gang i refleksioner over, at dans kan være mere end bare bevægelse til musik. Det her har fat i noget rigtigt. Man kan kalde det Styret frihed. Det er fremragende øvelser, som sætter fri. Det skaber innovation. Det er kreativt! Man får lyst til at bruge sin krop. Det her er ikke præstationsforbundet. Hvad sker der efter Dans for Børn? Jeg er blevet styrket i, at vi skal have mere dans i skolen. Bevægelse, fantasi, kreativitet. Det kan bruges i dansk, i pauser, i musik, billedkunst. Det er meget fleksibelt. Og ungerne kan blive meget aktive - lyder fortællingen fra mange af de adspurgte lærere, der gerne vil arbejde videre med dans efter at have været med i Dans for Børn og særligt på grund af workshoppen, føler de sig rustet til det. I sæson 2011/12 afprøver vi en workshop-model, hvor omdrejningspunktet er dans som kunstfagligt område uden fokus på det enkelte besøg i ordningen. Modellen gør det nemmere for lærerne at bruge timer på at deltage i workshoppen, og vi mener, den kan inspirere flere lærere og skabe større relevans for dem og deres faglighed.

6 I S K O L E N O G G Y M N A S I E T D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / S I D E 6 Kultur på et Sølvfad Kommunale medarbejdere og andre interessenter var en efterårsdag i oktober inviteret til erfaringsudveksling på konferencen Kultur på et sølvfad. En konference hvor deltagerne hørte om fordele og udfordringer ved at samle kunstneriske tilbud under én hat. Kulturpakker stod bag konferencen og havde til lejligheden bedt en gruppe skoleelever være værter for konferencen, som foregik i Roskilde. Af Anna Katrine Korning, Dansekonsulent, Dansens Hus Foto Martin Dam Kristensen Fakta om Kulturpakker Består af kompetencecentrene Teatercentrum, Levende Musik i Skolen og Dansens Hus. I 2011/2012 deltager tre kommuner i Kulturpakker; Haderslev, Skanderborg og Kalundborg. Evalueringsrapporten Kultur på et sølvfad og referater m.m. fra konferencen findes på Evaluering af ordningen Afsættet for konferencen var Kulturpakkesamarbejdets erfaringer fra de tre år på landevejen og evalueringen af ordningens første år. Evalueringen blev i 2008 igangsat af Kulturpakker, som bad Center for Kulturpolitiske Studier stå for evalueringen. Det overordnede formål med evalueringen var at indsamle erfaringer og vurdere, om den opstillede model for formidling af levende kunst i skolen opfylder fremtidige krav for en formidlingsstruktur, der samler kunstarterne og fokuserer på udviklingen af lokale netværk. En af konklusionerne i evalueringen er, at der er en stor gevinst for både skolerne og kulturlivet ved at formidle kunsten til skolerne i pakkeform. Med én samlet kommunikationskanal er det lettere og mere overskueligt for både skoler og kompetencecentre at tilvælge kunst. Overskueligheden længe leve Kalundborg Kommune har deltaget i Kulturpakker i to år, og kommunens børnekulturkonsulent Søren Vind fremhævede i sit oplæg på konferencen, hvordan han, som kommunal kontaktperson i Kulturpakkesamarbejdet, ser ordningen som et redskab til at skabe overblik i kommunens kunst- og kulturtilbud. Et overblik som er nødvendigt, hvis han skal arbejde hen imod en strategisk planlægning af den kommunale indsats på børnekulturområdet. Søren Vind fremhævede samtidig vigtigheden af kun at have én kontaktperson for de tre kunstarter i Kulturpakker. Koordinatoren i Kulturpakker er bindeleddet mellem kommunerne og ordningen og sørger for, at kommunerne får et samlet overblik samt tydelig information om ordningens arrangementer. Så er det op til Søren at formidle det videre til skolerne. Har skolerne tid til kunsten? I en travl skolehverdag med mange mål der skal nås, er det en meget konkret problemstilling at finde den fornødne tid til at prioritere kunsten i skolen. Søren Vind påpegede udfordringerne ved at finde tid og finansiering til lærernes deltagelse i workshops og festivals, og dermed også at finde lønnede timer til kontaktlærerne på skolerne. Udfordringer som i Kalundborg bliver løst ved at have stærke og positive tilkendegivelser fra skolelederne, når det drejer sig om at bringe kunsten ind i skolen. Plads til forbedringer Selvom både evalueringen og kommunernes tilbagemeldinger er positive i forhold til ordningens struktur og indhold, ønsker Kulturpakker at videreudvikle ordningen både i dybden og i bredden for også fremadrettet at fremstå som et attraktivt kunsttilbud i kommuner og deres institutioner. Evalueringen peger på, at det er oplagt at udvide ordningen til flere kunstarter og at samarbejde mere på tværs af kunstarterne. De nuværende kunstområder er fælles om at være performative kunstarter, men Kulturpakker vil gerne finde nye fællesnævnere i fremtiden bl.a. gennem optagelse af andre kunstarter i ordningen. Kompetencecentrene er alle enige om, at der er store gevinster ved samarbejdet i Kulturpakker. De tre kompetencecentre er kommet ind i samarbejdet med egne formidlingsstrukturer, som er blevet underlagt diskussion og vurdering for at nå frem til en fælles formidlingsstruktur. Der udveksles viden og udvikles nye projekter, som fra starten går på tværs af kompetencecentrene. Konferencen i Roskilde var således en god anledning for Kulturpakker til at samle op på og dele de erfaringer, som ordningen har fået gennem sin nu tre-årige levetid. Samtidig gav konferencen også mulighed for at få deltagernes gode råd og kommentarer med på vejen i udviklingen af Kulturpakker.

7 I S K O L E N O G G Y M N A S I E T Dans en salme Hvorfor danse en salme kan man spørge? For det første er der i skolerne kommet mere fokus på bevægelse. Samtidig er der i folkekirken kommet babysalmesang, børnerytmik og andre tiltag, hvor sang og bevægelse er kernepunkterne. For det andet så er der meget, der tyder på, at mennesker i alle aldre bedre husker en sang, hvis de samtidig har bevæget sig til den. Sangen sidder mere i kroppen. Af Rachel Wille Christoffersen, Konsulent, Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg Helsingør Foto: Rachel Wille Christoffersen I september måned 2011 deltog 11 forskellige klasser fra indskolingen i projekt Dans en salme. Her fik eleverne mulighed for at udtrykke sig gennem dans til udvalgte salmer. Klasserne kom fra otte forskellige skoler fordelt i kommunerne Hørsholm, Fredensborg og Helsingør. På god fod med salmerne Klasserne startede med et besøg i henholdsvis Kokkedal og Vestervang kirker, hvor de sang salmer, og til hver salme blev der sat enkle og illustrerende bevægelser til, som også var beskrevet i et undervisningsmateriale. Tilbage på skolerne arbejdede eleverne videre med salmerne og opgaven bestod i at fortolke og synge salmerne. Specielt skulle de arbejde med salmen Nu titte til hinanden, fordi denne salme var valgt af danserne til skolebesøget. Med kroppen til sang Senere i projektet kom en professionel danser på besøg på skolen med en uddybende danseworkshop, som skulle give eleverne en oplevelse af, hvordan de kunne udtrykke sig gennem dans. Dans er en del af fagformålene for idræt i folkeskolen. Derfor kunne lærerne også bruge idrætstimerne i dette projekt. Dansernes opgave var først at introducere børnene for, hvad dans kan være og muligheder for selv at udvikle bevægelser. Sammen med danseren skabte de bevægelsesforløb til salmen Nu titte til hinanden. På nogle skoler viste klasserne deres fortolkning til andre klasser. Det var en god oplevelse for eleverne at danse til en salme og få en fornemmelse af, at det var et musikstykke, som de også kunne udtrykke sig til i bevægelser. Salmer er andet end dem man synger siddende på en kirkebænk. Samtidig fik eleverne forskellige oplevelser af det med at synge og bevæge sig til en salme. Der var rigtig mange gode tilbagemeldinger fra både lærere og elever, når danseren var på besøg. Det var en utrolig positiv oplevelse, at kombinere salmer og moderne dans. Det gav en større forståelse af salmen og den blev en del af kroppen. Samtidig kunne man se, at når eleverne arbejdede i workshop ene, hvor det sker i fællesskab, så bliver det en fælles oplevelse, som klassen har sammen. Det giver en social forståelse. Erfaringen fra projektet er, at indskolingen, især 1. klasserne, ikke er store nok. Hvis vi skal prøve projektet igen vil vi udbyde det til klasse. En anden erfaring er, at det kan være en god ide at starte projektet med en workshop til lærerne, så de er sporet mere ind på projektet. Vi arbejder på at kunne udbyde projektet Dans en salme igen i skoleåret 2012/2013. S I D E 7 D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / Om projektet: Dans en salme er et pilotprojekt, hvor den grundlæggende ide er udarbejdet af Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg-Helsingør. Projektet er udarbejdet med sparring fra Dansens Hus, danser Lars Bjørn og danser Anamet Magven. Projektet indeholdt et undervisningsmateriale, som blev sendt til de deltagende klasser, et besøg i en lokal kirke og besøg ude på skolen af en professionel danser.

8 I S K O L E N O G G Y M N A S I E T D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / S I D E 8 D.A.N.S. i gymnasiet Gymnasiets idrætsundervisning er mere end boldspil og armbøjninger. I projektet D.A.N.S. må eleverne finde deres indre danser frem og bruge kroppen som udtryksredskab. Af Astrid Lavsen Jensen Projektmedarbejder, Dansens Hus Foto: Søren Malmose D.A.N.S. er det nyeste projekt fra Dansekonsulenterne. Alle gymnasier på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm blev inviteret til at deltage i projektet. 19 gymnasier med 38 klasser i alt sagde Ja tak til at få besøg af en professionel danser og Fakta: D.A.N.S. afsluttes med en fællesdag, hvor de deltagende gymnasier mødes i Dansehallerne i København. Her får eleverne et indblik i den professionelle danseverden og bliver præsenteret for workshops med forskellige stilarter og møder professionelle dansere og kompagnier. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Dansekonsulenterne i Dansens Hus og en gruppe professionelle dansere, samt flere gymnasielærere. D.A.N.S. er støttet af Statens Kunstråd gennem Huskunstnerordningen. Se vores helt nye film om D.A.N.S. på (børn og unge) blive udfordret på deres kreative bevægelsesevner i løbet af skoleåret 2011/2012. Dans som udfordrer kreativiteten og kropsbevidstheden Fire gange varetager den professionelle danser undervisningen i idrætstimerne og giver elever og lærere en personlig og praktisk indføring i dansens arbejdsmetoder og processer. Vi vil gerne udvide deltagernes kendskab til dans som et kreativt og kunstnerisk fagområde og måske give dem lyst til at arbejde videre med dans. Målet med projektet er at få den indre danser frem i alle elever ved at udfordre dem på deres kropsbevidsthed og sætte fokus på, hvordan man kan udtrykke sig med sin krop. Det er vores forhåbning, at D.A.N.S. vil have betydning på længere sigt, og at dans vil blive en integreret del af idrætsundervisningen, fortæller dansekonsulent Anna Katrine Korning. Derfor tilbyder vi lærerne en inspirationsworkshop i dans, hvor de bliver ført ind i det forestående projekt, men også bliver inspireret til at arbejde videre med dans. Vi vil gerne styrke lærerne i at tage fat på dansen og give dem redskaber til at undervise i musik og bevægelse, som er et krav i de faglige mål for idræt. Gymnasielærerne siger om elevernes udbytte: Det er rigtig godt, at eleverne ser nogen, der kan noget. De bliver mere helstøbt også som idrætsmennesker - ved at blive præsenteret for det størst mulige spektrum af bevægelsesmuligheder. Det var en rigtig god proces at komme igennem. De har set hinanden fra nogle kreative sider De var kreative sammen og grinede sammen. Det er et fåtal af ting, du bliver præsenteret for i gymnasiet, hvor der ikke er noget, der er rigtigt eller forkert. I dansen får du en ramme, der er ikke helt frie tøjler, men du får en ramme, og du er fri til at bevæge dig og find så selv på noget. Og det er der mange, der har det svært med, fordi de er presset ind i skolen, og her er der noget rigtigt og forkert. Det går der lige lidt tid med, og så kan de faktisk godt lide det. Det var interessant som lærer at se nogle af de elever, som har haft nogle problemer, f.eks. i boldspil, så kommer der pludselige nogle sider frem der, og de blomstrer. Det at stå frem og vise noget og arbejde med den kreative proces at de lærer at udvikle materiale og være kreative det er der brug for i de jobs de senere hen kan få. Det er de dog ikke bevidste om lige nu.

9 I S K O L E N O G G Y M N A S I E T Et significant moment med D.A.N.S. Prøv at tænke tilbage på og beskriv en situation i danseundervisningen, der var speciel for dig - dit significant moment. Sådan lød opgaven til eleverne fra Solrød Gymnasium, som deltog i projektet D.A.N.S. Vi har valgt at viderebringe en af disse beskrivelser for at få elevernes stemme på banen. Af Alexander Elev, Solrød Gymnasium Vi startede nyt emne i idræt, hvor vi skulle danse og være akrobatiske. Dans minder mig om tider, hvor jeg er glad, og samtidig også tider hvor livet har været hårdt, og jeg har haft brug for at komme væk fra alt det hektiske i min hverdag. I dansen skulle vi danne vores koreografi ud fra vores cpr. nummer, så vi ville have vores grundlæggende trin, og så alle ikke dansede den samme dans. Ud over vores grundtrin skulle vi give vores dans mere fylde, altså tilsætte den niveauer i forskellige plan. Ved at vi skulle udforske vores kreative side i dans, gjorde det, at jeg følte mig godt tilpas, og at jeg kunne udfordre mig selv. Men da jeg fik at vide, at vi skulle fremlægge vores dans for de andre, kunne jeg mærke en lille panik sprede sig inden i. Det blev heldigvis lavet om til, at vi skulle have en partner. Det at vi er to på af gangen gør, at man ikke føler sig lige så udsat. Jeg kunne høre min indre stemme sige, Dette kan du jo sagtens, du har danset til mange større forsamlinger, men i det øjeblik man kender dem, der skal overvære dansen, bliver man pludselig usikker i sin sag. Tanker som kan de li det?, ser det klodset ud? osv., går gennem hovedet på mig. Fra det ene øjeblik går man fra at være helt afklaret med situationen til i det næste at være helt forvirret. Da jeg begyndte og danse, lagde jeg mærke til alt i rummet, hvor der var mørkt i lokalet, hvor der var lyst, hvor jeg bedst kunne danse, for at et mindre antal elever ville se mig danse. Jeg lagde mærke til, om de andre dansere havde store bevægelser, så de ville tiltrække sig mere opmærksomhed end mig. Min krop gjorde ikke, som jeg havde øvet. Så snart folk sidder og stirrer på én, gør kroppen mærkeligt, benene føltes tunge og det virkede ikke, som om der var ordentlig forbindelse fra hjernen og ned til dem. Ligeledes var det med armene, intet virkede som det skulle. I dette øjeblik kunne jeg høre mit hjerte slå hårdere og hårdere, jeg kunne høre mit tunge åndedrag. Men som at vågne af en trance opdager man, at der kun er gået få sekunder, man bliver klar i hovedet og dansen går præcis, som man havde planlagt. Dette var en oplevelse af total koncentration blandet med frygt! S I D E 9 D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / Gymnasielærerne siger... om lærernes eget udbytte: Man er blevet inspireret. Det kan godt være, at når jeg gør det, så er det på en anden måde, men jeg er blevet inspireret. Dans er jo mere abstrakt end fodbold eller badminton, og det jeg fandt ud af på lærerworkshoppen, det er, hvordan man kan gøre det abstrakte mere konkret, så de kan håndtere det altså give dem nogle konkrete rammer. Opgaverne ligger meget op til, at det er eleverne selv, der skal udføre opgaverne, og man behøver ikke selv vise noget. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert og på den måde er det nemt at bruge det.

10 I F R I T I D E N D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / S I D E 1 0 Fra projekt til forankring Af Jens Hostrup Souschef, Jammerbugt Kulturskole Foto: Kasper Jensen Jammerbugt Kulturskole har i skoleåret 2010/2011 været medspiller i danseprojektet Klar, Parat, DANS sammen med kulturskolerne i henholdsvis Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord kommuner. Formålet med projektet var at udvikle dansen som kunstart i kulturskolerne. Da begrebet kulturskoler, der som oftest dækker områderne: musik, billedkunst, dans og drama, er forholdsvis nyt, og da disse skoler oftest er udsprunget af musikskolerne, er erfaringerne på danseområdet meget sparsomme. Således var denne mangel på erfaring fælles for de fire kulturskoler, da vi kastede os ud i projektet. Hvert delprojekt skulle udmunde i en forestilling eller et færdigt værk, der ud over dansen skulle indeholde et for egnen typisk kulturgeografisk særkende. Således valgte vi i Jammerbugt Kulturskole at lave en dansefilm, hvor handlingen skulle knyttes til et havbådprojekt ved Slettestrand. Havet og fiskeriet har altid haft en stor betydning for egnen omkring Jammerbugten, og dette ville vi skildre gennem dansen. Resultatet blev en meget spændende og indimellem grænsebrydende film. Der blev stillet meget store krav til børnene i Klar-Parat-DANS og lov om kulturskoler? I juni 2011 afholdt Dansens Hus, Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL) og Børnekulturens Netværk en konference om dans og kulturskoler. Målet med konferencen var dobbelt: nemlig at sætte fokus på dans som et kunstnerisk fag i kulturskolerne, og at komme et skridt videre i debatten om en kulturskolelov. I tråd med konferencen arbejder et Kulturskolesamråd på at komme nærmere en lov om kulturskoler. Samrådet består af repræsentanter fra kunstarterne og fra DMKL, og det afholder 1. februar 2012 et arbejdsseminar, som skal danne udgangspunkt for en handleplan frem mod en kulturskolelov. Dansens Hus repræsenterer dansen i samrådet. form af lange danseforløb, megen venten på at blive filmet, og krav om at udvikle en koreografi, der skulle være spændende og egnet til at blive filmet. Således blev børnenes udholdenhed både fysisk og psykisk sat på en hård prøve samtidig med, at de oplevede en meget abstrakt idé blive til et meget konkret slutprodukt i form af en film, de selv havde været med til at skabe. Denne film blev vist på kulturskolens årsmøde, hvor man afholdt en filmfestival med uddeling af Jammyér til alle de medvirkende. For børnene blev hele projektet en oplevelse, de aldrig vil glemme. En strategi for dansen Efter afslutningen af projektet lå det i luften, at der skulle udvikles en decideret danseafdeling i kulturskolen. Vi valgte som et led i en slags dansestrategi at deltage i Dansens Hus tilbud om en DANSEballade. Dette blev en stor succes med 25 deltagere. DANSEballaden blev et fællesprojekt med det nærliggende asylcenter med børn derfra, og med børn fra skolerne i kommunen. Kulturskolen har igen tilmeldt sig DAN- SEballaden i 2012, men indtil da har vi sat os som mål at få gang i en mere permanent danseundervisning. Kommunen og asylcenteret har til sammen bevilget kr. pr. år til formålet. Der skal derfor hovedsageligt udarbejdes selvfinansierende projekter og hold således, at pengene kan række til et kvalificeret tilbud. Rikke Mapstone, som var koreograf og dansepædagog under kulturskolens første danseprojekt, er blevet ansat som medkoordinator således, at hun sammen med kulturskolen skal udvikle danseområdet. Hovedopgaven bliver at etablere dans som fysisk og æstetisk aktivitet i kulturskolen uden at skulle konkurrere med allerede eksisterende (sparsomme) dansetilbud i kommunen. I første omgang forsøger vi at etablere egentlige dansehold i kulturskoleregi rundt om på skolerne, og i anden omgang at indgå et nærmere samarbejde med skolerne om evt. danseundervisning i forbindelse med fagene idræt, musik og drama. Den helt store udfordring bliver at skaffe professionelle dansere til opgaven i et område af Danmark, hvor den slags ikke ligefrem hænger på træerne. Praktisk om Jammerbugt Kulturskoles dansefilm Udover projektleder Jens Hostrup var der tilknyttet koreograf og dansepædagog Rikke Mapstone, filmfotograf Morten Lykke og komponist Louis Franz Aguirre. Rekruttering af deltagere skete gennem en audition og workshop på to skoler. I alt deltog 16 børn - 14 piger og 2 drenge i aldersgruppen 8-13 år. De fleste deltagere havde ingen danseerfaring. Projektet afvikledes over i alt 30 timer fordelt på to weekender og to hverdage. Projektet blev støttet af Kulturaftale Nordjylland og Statens Kunstråd.

11 I F R I T I D E N DANSEballade i et nyt univers I 2011 præsenterede Dansens Hus en helt ny side af det populære sommerprojekt: danseballaden.dk. Vi åbnede dermed op for et interaktivt DANSEballade-univers, der giver mulighed for at udveksle dans på tværs af ballader i hele landet. Af Astrid Lavsen Jensen, Projektmedarbejder, Dansens Hus Foto Søren Malmose Hjemmesiden er også en info- og inspirationskanal for kommuner, forældre, presse og andre interesserede og har en video- og fotodatabase. Den væsentligste funktion på hjemmesiden er dog DANSEballade-universet, der henvender sig til deltagerne, men også kan invitere andre danseglade børn og unge indenfor. Kom ind i universet Forud for DANSEballaden bliver alle deltagere inviteret indenfor i DANSEballade-universet. Her kan de for eksempel dykke ned i; Quizzen: Hvor meget ved du om dans? Se film fra sidste års DANSEballade Møde de professionelle dansere i projektet Se, hvad man skal huske at tage med til DANSEballaden Tyvstarte på årets fællesdans Få gode råd til at stå på en scene Universet er tænkt som en indgang, der formidler dans i øjenhøjde og også viser dans fra flere perspektiver end blot DANSEballadens. Det er derfor vores forhåbning, at hjemmesiden bliver brugt uden for DANSEballade-sæsonen og vil øge interessen for dans som scenekunst og som æstetisk aktivitet. Hjemmesiden har skabt stor interesse for mere kontinuerlige dansetilbud a la Danseballaden, og vi mærker gennem mange forældrehenvendelser, at der mangler dansetilbud i kommunerne med en kunstnerisk tilgang til dansen. Et landsdækkende dansefællesskab sender videohilsener Projektets store geografiske omfang og bevægelsesmæssige forskellighed, fremhæves med videohilsener på DANSEballadeTV. Her kan de enkelte hold uploade videoklip, hvor deltagerne øver på deres forestilling, skaber egne koreografier eller fortæller om deres oplevelser med DANSEballaden. Videohilsenerne er en god mulighed for at vise projektets mange facetter, og vi håber, at deltagerne gennem hilsnerne vil opleve en større følelse af et DAN- SEballade-fællesskab og en fornemmelse af at være del af et landsdækkende projekt. I 2011 blev DANSEballadeTV brugt flittigt, og der ligger nu mange fine film. S I D E 1 1 D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / Gå ind på klik på ikonet videohilsner og se de mange glade filmklip fra sommeren Nyt i 2012 Flere kommuner oplever interesse fra tidligere DANSEballade-deltagere, der er blevet for gamle til at være med og derfor søger et lignende dansetilbud. Hvis din kommune gerne vil tilbyde DANSEballaden for en ældre målgruppe i sommeren 2012, er du velkommen til at kontakte os.

12 Dansekonsulenterne 2011/2012 D A N S F O R B Ø R N O G U N G E / Husk i 2012 Tilmelding til Dans for Børn Skal børn i din kommune have besøg af Dans for Børn i sæson 2012/2013 Tilmelding for kommuner via tilmeldingsskema på Det er stadig muligt at købe forløb i indeværende skoleår. J DANSEballaden I 2012 løber DANSEballaden af stablen i uge 27 og 32 i hele Danmark. Der er tilmelding for kommuner via J SWOPfestivalen Åben Dans byder velkommen til Danmarks første internationale dansefestival for børn og unge! Festivalen løber af stablen fra d maj 2012 og byder på et overflødighedshorn af håndplukkede danske og europæiske danseforestillinger for børn og unge. Læs mere på J Workshops i danseformidling for dansere, lærere og pædagoger Maria Speth, under SWOP-festivallen d. 24. maj 2012 kl på biblioteket i Roskilde. For mere info kontakt Michael Platt (UK) d september 2012 i Århus. Kursus i anerkendende feed-back i danse- og performanceundervisningen d. 3. november 2012 kl i Dansehallerne. Tilmelding via J Seminar om kulturskoler Den 1. februar afholder DMKLs kulturskoleudvalg og Kulturskolesamrådet en fælles seminardag i Odense, hvor alle kunstfag og DMKL medlemmer inviteres. For mere info kontakt J Kort nyt Ny bevilling til Kulturpakker Dansens Hus, Teatercentrum og Levende Musik i Skolen har i december modtaget en ny bevilling fra Statens Kunstråd til at videreudvikle Kulturpakker som formidlingsmodel for kunstoplevelser i kommunerne. Læs mere J DaCi 2015 København har fået værtskabet for Dance and the Child Internationals konference i Konferencen afholdes i juni/juli og byder børn og unge, danseundervisere og danseforskere fra hele verden velkomne i København. I 2012 afvikles konferencen i Taiwan. Læs mere på J Kontakt: Dansekonsulenterne i Dansens Hus København: Anna Katrine Korning, tlf , Dansens Hus, Pasteursvej 14, 1799 København V Aarhus: Ulla Gad, tlf , Dansens Hus, Vester Allé 3c, 8000 Aarhus C (Børn og Unge) Udgivet af Dansekonsulenterne i Dansens Hus Grafisk Design: ZangenbergDesign Tryk: Werks Grafiske Hus Fotografer forside og bagside: Søren Malmose Martin Dam Kristensen Peter Halskov Lars Svanholm

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

DATS arrangementer i foråret 2015

DATS arrangementer i foråret 2015 2 Pige med kanin. Mathilde Højen fra Femmøller Efterskole. Foto: Lasse Andersen. 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Teater for tumlinge - af Gitte Gry Bech Ballesheim 4 Teater med dagpleje- og vuggestuebørn

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

2015-2016. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget.

2015-2016. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på bogmærker, som giver dig mulighed for at klikke dig ind på netop de områder, der måtte have din interesse. 2015-2016 Dorit Grundahl Kend en

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kreative børn er en samfundsinvestering

Kreative børn er en samfundsinvestering 5 Kreative børn er en samfundsinvestering Foto: Peter Halsskov 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere