Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune"

Transkript

1 JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen og Marie Stegger Aarhus, marts 2012 Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 1. Introduktion Baggrund Den nuværende skoleleder Bodil Munch, Mølleskolen Ry har efter mange års dygtigt og inspirerende lederskab besluttet at gå på pension pr. 31. juli Formål med nærværende notat Formålet med dette notat er: At give potentielle kandidater større viden om Mølleskolen, den specifikke skolelederopgave og den ønskede profil på den kommende skoleleder At sikre en fælles forståelsesramme og beslutningsgrundlag for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval At beskrive de relevante kvalifikationer til ansøgerne i forhold til stillingens indhold, de formulerede krav og forventninger. Notatet indgår således som et fælles grundlag for vurdering af kandidaternes faglige og personlige/ledelsesmæssige kompetencer. Dette notat er udarbejdet på baggrund af en række fokusgruppeinterview afholdt i perioden ultimo februar primo marts 2012 med: Skolebestyrelsen MED-udvalg FU Ledelsen 2. Om Mølleskolen Generelt om Mølleskolen Værdigrundlag Mangfoldighed skaber muligheder. Pædagogiske værdier og principper Mølleskolens værdier afspejler sig i skolens hverdag og i samtlige aktiviteter. I et ligeværdigt og trygt miljø møder alle udfordringer, der fremmer nysgerrighed, læring og udvikling. Alle bidrager aktivt til fællesskabet, som blomstrer og trives ved, at meninger brydes, og forskelligheder respekteres. Børn og unge styrkes i troen på eget værd, så de kan tage medansvar for egen udvikling og læring. Den pædagogiske tilgang er inspireret af LP-modellen. Grundlaget er en anerkendende tilgang med fokus på faglighed og forskellighed. Som konsekvens af dette og en målrettet faglig indsats klarer Mølleskolen sig rigtig fint med hensyn til karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver. Side 2 af 7

3 Mølleskolen er en velfungerende og afdelingsopdelt folkeskole. Der er 3-4 spor på indskolings- og mellemtrinene og 5-6 spor på hvert trin i overbygningen (fra 7. klasse). Herudover er der en række specialklasser, en velfungerende SFO klasse og Skoleklub klasse. Skolens størrelse er medvirkende til, at der er ressourcer til at dække specielle fagområder og tiltag. Eksempelvis er der et velfungerende AKT-korps (lærere og pædagoger, der er specielt uddannede til at tage sig af Adfærd, Kontakt og Trivsel) samt matematik- og læsevejledere, der kan rådgive og vejlede faglærerne samt undervise børn enkeltvis. Der arbejdes årgangsvis og teambaseret for at skabe gode muligheder for holddannelse og samarbejde. Derudover er der en stor ambition om, at børnene skal kende hinanden på tværs af årgangene, ligesom der er et klart udtalt ønske om at gøre brug af børnenes individuelle ressourcer. Derfor er der bl.a. venskabsklasser. En fast ordning, hvor en ældre klasse tager sig af en yngre klasse. Generelt er der stor forældreopbakning, og der er en aktiv og ressourcestærk forældrekreds, der involverende og engagerende støtter op om skolens arbejde. Kultur Stemningen på skolen er præget af en positiv energi, overskud og lyst til videreudvikling. Samarbejdsklimaet opleves konsensussøgende, positivt og produktivt med en stærk identitet og vi-følelse. Det vurderes, at Mølleskolen på mange parametre er blandt de mest velfungerende skoler i Danmark. Trods dette er den generelle holdning, at det fortsat kan gøres endnu bedre: Selvom man er nr. ét, skal man opføre sig som en toer, udtrykker både en stolthed over det, man har præsteret, og en ambition om at gøre tingene endnu bedre. Fakta Mølleskolen har ca.: elever 200 børn i SFO 250 børn i Skoleklub 130 ansatte (lærere, pædagoger og servicepersonale) Økonomi og bygninger Mølleskolen er veldrevet og præget af, at der er styr på drift og økonomi. Udgiften pr. elev på Mølleskolen er ca kr. årligt - en udgift pr. elev, der er markant lavere end mange andre skolers. Side 3 af 7

4 Det samlede budget er ca. 56 mio. kr., og der er tradition for, at budgettet holdes. De fleste bygninger er ældre, men i god stand. Skolen er ombygget i 2004 og virker generelt velholdt. Organisation Skolelederen er kontraktholder i forhold til Skanderborg Kommune og varetager den overordnede ledelse af skolen samt den direkte ledelse af overbygningen. Udover administrativt personale refererer følgende til skolelederen: Viceskoleleder Alma Schack Andersen. Leder af indskoling, specialklasser m.m. Afdelingsleder Keld Virenfeldt Olesen. Leder af mellemtrinnet, PSC.m.m. Afdelingsleder Hanne Ellemann Nielsen. Leder for fagfordeling, prøver, vikarordning, kantine m.m. SFO-leder Grethe Ahrnkiel. Klubleder Helle Solveig Jakobsen. Serviceleder Gunner Andersen. Personaleleder for servicepersonalet samt ansvar for bygninger, inventar og udendørsområderne. 3. Ansættelsesudvalg Ansættelsesudvalg består af: Tre forældrerepræsentanter fra bestyrelsen TR for lærerne TR for pædagogerne To ledelsesrepræsentanter Chefkonsulenten for skoler og specialundervisning Børn- og Ungechefen Ansættelsesudvalget afgiver indstilling til børn og ungechef Annie Noes, Børn og Unge, Skanderborg Kommune, der har den endelige ansættelseskompetence. Skanderborg Kommune har indgået aftale med Mercuri Urval om konsulentassistance i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af ny skoleleder til Mølleskolen, Ry. 4. Yderligere oplysninger om stillingen For yderligere oplysninger om stillingen kan viceskoleleder Alma Schack Andersen kontaktes på telefon / eller børn og ungechef Annie Noes kontaktes på tlf Mercuri Urvals konsulenter på opgaven er Marie Stegger, telefon og Evald Eriksen, telefon Det er muligt at få arrangeret en rundvisning på skolen. Ønskes dette, kontaktes viceskoleleder Alma Schack Andersen på telefon / Side 4 af 7

5 5. Skolelederen Titel: Reference: Primært arbejdssted: Ansættelsestidspunkt: Skoleleder Skolelederen er kontraktholder i Skanderborg Kommune og børn og ungechef Annie Noes, Børn og Unge Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Den 1. august 2012 eller senere Løn- og ansættelsesvilkår: Ansættelsen sker på kontraktvilkår og du indplaceres på løntrin 50 + tillæg i 31/ niveau med mulighed for forhandling af K- tillæg. Hertil kommer kontrakttillæg på 15% - lønniveau ca kr. plus pension. Ansvar og kompetence Overordnet ledelse af Mølleskolen, Ry. Ansvar for skolens produktion, drift, resultat og udvikling. Kompetence til at træffe beslutninger inden for strategiske og budgetmæssige rammer, herunder kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere. Kontraktholder i forhold til Skanderborg Kommune. Arbejdsopgaver Rapportering til skolebestyrelsen og sekretær for denne Strategi og pædagogisk udvikling Profilere Mølleskolen eksternt at være Mølleskolens ansigt udadtil og indadtil: Vedligeholde, skabe og udvikle relationer til elever, forældre, Skanderborg Kommune, øvrige skoler i kommunen samt øvrige interessenter i skoledistriktet At have et helhedssyn på skolen: Sikre det tværgående samarbejde og udnytte tværfaglighed og synergien mellem afdelingerne Vedligeholde og udvikle organisationen Udvikle og effektivisere skolen, herunder forretnings- og arbejdsgange Sikre at skolen ledes og drives effektivt inden for de budgetmæssige rammer Ledelse af afdelings-/funktionsledere, herunder sparring/coaching Udvikle, ansætte og afskedige ledere/medarbejdere Diverse udvalg og ad hoc-/faste møder Side 5 af 7

6 Faglige og personlige kompetencer Faglige og erfaringsmæssige kompetencer Minimum to års ledelseserfaring Undervisningserfaring En grundlæggende overordnet administrativ og økonomisk indsigt og forståelse Stærke skriftlige kommunikative kompetencer på dansk Læreruddannet eller tilegnede kompetencer, der ækvivalerer hermed Gerne en lederuddannelse Primær målgruppe ansat p.t. som skoleleder eller mellemleder på en skole Personlige kompetencer Målsættende kompetencer Er strategisk tænkende og udviklingsorienteret Formår at fastholde den strategiske og målsatte agenda og konkretisere og implementere tiltag i denne kontekst Er arbejdsom og velforberedt Problemløsende kompetencer Er stærk analytisk og evner hurtigere end de fleste at skabe sig et overblik Formår overbevisende at skelne væsentligt fra uvæsentligt at prioritere og beslutte Kan lytte og processe, men kan også udfordre, delegere og følge hensigtsmæssigt op Har viljen og evnen til at træffe de vanskelige og rigtige beslutninger Kommunikerende kompetencer Kan mærkes og er synlig/tydelig i hele organisationen Er en inspirerende og vindende kommunikator i såvel små som store fora Skaber identitet og stolthed indadtil og udadtil Skaber med naturlig autoritet følgeskab i organisationen Øvrige personlige kompetencer Evnen til at respektere og forstå det, der er Evnen til i forlængelse af dette at understøtte og udvikle det særlige drive og den unikke kultur, der eksisterer på Mølleskolen Ledelsesmæssigt mod og handlekraft Administrativ tæft, herunder flair for godt købmandskab Moderne, involverende og uddelegerende ledelse (leadership) En dygtig og kompetent forhandler Positiv energifyldt og munter Side 6 af 7

7 6. Tidsplan Medio marts 2012 Annoncering i relevante digitale medier 22. marts 2012 Annoncering i Folkeskolen 10. april 2012, kl Ansøgningsfrist Ansøgningen mailes til 1. maj samtale med ansættelsesudvalget (sted: Mølleskolen). Der udvælges 2-3 finalekandidater, der sendes til personlighedstest hos Mercuri Urval maj 2012 Personlighedstest og referencetagning, Mercuri Urval 15. maj 2012 Rapportering af finalekandidater v/ Mercuri Urval samt 2. samtalerunde med ansættelsesudvalget (sted: Mølleskolen) maj 2012 Ansættelsesbeslutning samt kontraktforhandling 1. august 2012 Ny leder tiltræder stillingen som skoleleder ved Mølleskolen Side 7 af 7

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 HR-partner AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Har du lysten, viljen og den nødvendige energi til at stå i spidsen for den videre udvikling af en ombygget og spændende skole

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Beskrivelser af ny organisering

Beskrivelser af ny organisering Beskrivelser af ny organisering i Børnebyerne Ørsted, Vivild, Glesborg, Voldby og Mølledistriket samt dagtilbuddene i Grenaa og Auning. Forslag 11. november 2010 Børnebyen Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted,

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Skødstrup Skole søger hermed om at få mulighed for at realisere en ny ledelsesstruktur. Indledning: Skødstrup skoles vilkår og opgaver har ændret sig væsentligt

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere