Kajakklubben Vikingen Silistria.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kajakklubben Vikingen Silistria."

Transkript

1 Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens beretning 4 Regnskab 5 Budget og planer for kommende sæson 6 Orientering om EPP (European Paddle Pass) v/ John Erik Kristensen og Gert Bøwadt 7 Behandling af indkomne forslag 8 Valg af kasserer: Ejlev Kuur modtager genvalg 9 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 10 Valg af 1 og 2 suppleant 11 Valg af revisorer 12 Uddeling af pokaler 13 Eventuelt Marianne Nissen modtager genvalg René Andersen modtager ikke genvalg Formanden bød velkommen kl 19:06 Ad 1: Ad 2: Igen i år blev John Erik valgt med klapsalve Han konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt Ingen bemærkninger 25 nye seniorer og 3 juniorer, der i alt har roet km 4272 alle nye medlemmer blev godkendt JaWs 1 af

2 Ad 3: Beretning: Det har på mange måder været et lidt atypisk år i klubben forstået på den måde, at sommeren 2007 ikke har været blandt de mest aktive i klubbens historie målt i km km blev det til og det svarer til et gennemsnit på 274 km I gennemsnit er det 10 km mindre pr medlem end det foregående år, men sammenlagt er det 5789 km færre end året før Klubbens ugentlige handicapløb var ikke just særligt velbesøgt og deltagelsen i div løb var heller ikke stor, og jeg tror det er første gang i løbet af de år jeg har været medlem, at kun 3 af klubbens medlemmer deltog i Tour de Gudenå! Heraf måtte en udgå med skade mens de to sidste gennemførte løbet på trods af løbets neutralisering om lørdagen og en tidtagning løbsledelsen absolut ikke fortjener ros for Vi har også haft en enkelt deltager på Dalslandløbet og der er allerede nu et par stykker, som har tilmeldt sig løbet i år Heller ikke på ungdomssiden er det blevet til den fremgang vi havde håbet på Flere af vore ungdomsroere skulle på efterskole og i gang med uddannelse, og desværre har vi ikke haft den tilgang vi kunne håbe Det håber vi på vi får igen, og bestyrelsen planlægger en hvervekampagne for at få noget tilgang på ungdomsfronten Det gør vi fordi vi stadig gerne vil have gang i kaproningen for ungdom Både fordi det giver mere liv til klubben, men også fordi vi mener vi har et godt tilbud og en sund sport, som børn og unge kan have glæde af Da vi for 2½ år siden besluttede at etablere et Kraftcenter sammen med Skjold og MKC var det naturligvis også med udsigten til, at de ungdomsroere vi på daværende tidspunkt havde, og som gav udtryk for gerne at ville træne og ro konkurrence skulle have nogle gode og udfordrende muligheder Desværre havde vi ingen roere med på Kraftcentret sidste år, og derfor har vi nu truffet beslutning om at lukke Kraftcentret ned for en periode Det betyde ikke, at vi ikke fortsat vil gøre en indsats for at få gang i ungdomsafdelingen men derimod at vi har besluttet at vende aktiviteten mere indad i vores egen klub og koncentrere os om at aktiviteten skal foregår her på bugten og med udgangspunkt i vores egen klub JaWs 2 af

3 Vi vil gerne gøre mere ud af mulighederne for træning, og derfor har vi sagt ja til et tilbud om at købe en katamaran-trænerbåd som tidligere har tilhørt Elitecentret på Bagsværd Rostadion Elitecentret på Bagsværd stod overfor at skulle have skiftet alle deres trænerbåde ud med nye, og det betød at vi gennem en kontakt i Team Danmark fik mulighed for at købe den bedste at de gamle trænerbåde Bestyrelsen har spurgt os lidt frem og både instruktionsudvalget og ungdomsudvalget har givet udtryk for, at en sådan trænerbåd var en god investering til klubben, idet det kan bruges både i forhold til ungdomsarbejdet, men også i forhold til begynderinstruktion Den kan bruges på handicap-aftener og som følgebåd Derudover giver det mulighed for at lave deciderede træningsaftener for de medlemmer der er interesserede i at intensivere træningen Jeg mener det er en god investering for klubben kr har vi givet for båden inkl en 20 hestes Yamaha motor Da jeg i sidste uge talte med stadioninspektøren på Bagsværd fik jeg at vide at vi har gjort en rigtig god forretning, for det er den bedste at bådene vi har fået, og det er ikke længe siden de selv gav alene for motoren til denne båd I praksis betyder det at vi faktisk kan sælge motoren alene fortjeneste, hvis det viser sig vi ikke får det udbytte af den, som vi ønsker Vi har ved Naturforvaltningen lejet en af stadepladserne her på stranden, og det betyder at motoren kommer til at være her i klubben Hvis vi har behov for at bruge den til et stævne på Brabrand Sø, kan den skilles ad og transporteres derud, men det er alene Vikings båd, og det er derfor op til os selv at passe godt på den Måske bliver det også muligt at lægge en mindre robane ud her ved kysten Båden bliver hentet på lørdag Et par andre nyanskaffelser er det også blevet til Klubben har i år anskaffet to nye kajakker Det er to stabile turbåde en Cost-runner og en Coast-line og faktiske mener jeg i det stor hele vi har en ganske pæn bådpark Et af de områder der har været stor aktivitet omkring er turudvalget Der har været rigtig mange ture og flere af dem også med stor deltagelse, og jeg ved at udvalget er godt i gang med planlægningen af den nye sæson, og efter hvad jeg har hørt bliver det høje aktivitetsniveau fastholdt JaWs 3 af

4 Materialeudvalget har været lige så flittigt som vanligt og jeg har ikke andre efterretninger end at det går planmæssigt med reparation af skader, så bådparken skulle være intakt til sæsonen begynder For at skaffe mere plads til ungdomsroningen - men også i forhold til et voksende medlemstal i forhold til den volumen klubben kan bære, besluttede vi for et par år siden at nedjustere medlemstallet og stræbe efter et stabilt medlemstal på medlemmer Det har betydet, at vi de sidste par år kun har haft 2 voksen-instruktionshold Måske har det været en medvirkende årsag til, at den seneste sæson ikke har været så aktiv Vi er nu på det medlemsniveau, som vi antalsmæssigt ønskede, og det betyder at vi i den kommende ro-sæson igen åbner op for 4 voksne hold Om det kun bliver tre med lidt flere begyndere bliver op til instruktionsudvalget selv at beslutte Vi håber at denne tilbagevenden til flere begynderhold også medvirker til at øge aktivitetsniveauet i klubben I starten af december måned indbød forbundet til et møde i Kolding omkring overgangen til EPP European Padle Pass EPP er bla en overgang til ensartede retningslinier for hvilke niveauer en kajakroer frigives på og dermed kan søge optagelse eller frigives til andre klubber ikke kun i Danmark, men også andre europæiske lande der har tilsluttet sig EPP Det betyder en omstrukturering i forbundets kursusvirksomhed, fordi alle kajakroere fremover vil blive frigivet med en EPP-licens på forskelligt niveau og derfor også noget vi her i klubben skal forholde os til og tænke os godt om i forhold til, hvordan vi vil forvalte den nye ordning Samtidig kommer det til at betyde, at det enkelte medlem med sit licens i hånden kan gå ind i en anden europæisk klub og låne en båd, hvis man feks er på rejse i et af de lande, som har tilmeldt sig EPP Endnu er det meget nyt og hverken forbundet eller i vores egen bestyrelse er vi færdige med at diskutere overgangen til den nye ordning Det bliver bla et tema på det kommende årsmøde i forbundet den sidste weekend i marts Som det fremgår af dagsordenen, vil Gert og John Erik i løbet af i aften introducere jer til den nye ordning ud fra det oplæg de fik på mødet i Kolding Men som sagt er vi endnu ikke så langt, at vi helt konkret ved hvad det kommer til at indebære hverken for forbundet og for vores egen klub Men at det kommer til at fylde meget i forhold til kommende instruktionsforløb er der ingen tvivl om Jeg vil opfordre jer til at klikke ind på forbundets JaWs 4 af

5 hjemmeside: wwwkano-kajakdk og følge udviklingen omkring EPP, for det bliver noget vi her i klubben bliver nødt til at forholde os til For både bestyrelsen og jubilæumsudvalget har planlægningen af klubbens 75 års jubilæum den 2 februar været et område der har fyldt meget Dejligt er det derfor, at vi nu kan konstatere at det blev en forrygende god dag Åben-hus arrangementet om eftermiddagen her i klubben var yderst velbesøgt og vi har kunnet regne os frem til at mellem nuværende og tidligere medlemmer og gæster besøgte klubben denne dag Med hjælp fra en masse velvillige medlemmer fik vi lavet en lækker buffet og stemningen var helt i top Jubilæumsfesten i Turbine-hallen var også en succes Det var et godt lokale om end akustikken kunne have været bedre og maden var dejlig Alle fik en 4-retters menu med tilhørende 2 glas vin for de 350 kr som vi havde fastsat deltagelsen til Der var en hyggepianist under maden og til slut et godt danseorkester Det bedste var nu nok alligevel oplevelsen af at et par af vore medlemmer er yderst dygtige og underholdende intertainere Christoph holdt en munter tale efterfulgt at en koroplevelse uden lige med hjælp fra morgen-roerne og jeg tror ikke mange af os på forhånd vidste, at Christoph kunne jodle Også Asgers kreativitet var helt i top og hans Viking-blues med causerier over at være og blive Viking-kajakroer fremført som Dan Turell var helt uforligneligt og jeg håber vi måske til en klubaften eller måske Sct Hans Aften kan få en gentagelse, hvor det fortjener alle vores medlemmer faktisk at overvære Christoph og Asgers dygtige indslag var uden sammenligning med til at gøre aftenen til en helt speciel god oplevelse Tak skal I begge ha Det vi som bestyrelse er mest stolte over er uden tvivl, at det lykkedes at få lavet et flot jubilæumsskrift på over 100 sider hvor klubbens 75-årige historie beskrives At det lykkedes skyldes dels et meget aktivt, engageret og vedholdende udvalg men først og sidst vores bladredaktør Asger Müllers store arbejde Han havde ikke bare ideen til hvordan det skulle gøres han var også redaktør, layouter og trykker på jubilæumsskriftet, og vi skylder alle sammen Asger en stor tak for JaWs 5 af

6 hans indsats Det er mest af alt ham vi kan takke for at klubbens historie nu ligger i dokumenteret form i et flot jubilæumsskrift Den positive stemning der kom til udtryk i medlemskredsen gennem hele dagen skal vi fastholde og udbygge Alle er vi meget forskellige men jeg mener vi har en klub der også har plads og rum for forskellighederne Jeg håber den positive ånd og stemning som jubilæet har afstedkommet kan videreføres Det kan bla ske ved, at I slutter om de kommende klubaftener på onsdage, hvor et udvalg der blev nedsat på medlemsmødet vil arbejde for, at der fortsat afvikles handicap-løb men at dette udvides til en klubaften, hvor alle er velkomne til at ro og klubben byder på kaffe og et stykke franskbrød når aktiviteterne på vandet slutter Måske bliver der også plads til fællesspisninger rundt om grillen på disse klubaftener Gæster har vi også plads til Til slut vil jeg gerne komme med et par opfordringer: Vores bladredaktør har været en væsentlig årsag til at vi har fået så fint et jubilæumsskrift men han har mod på mere Han vil meget gerne have bidrag og kvalificere vores medlemsblad mere Mange har en god historie både nye og gamle og Asger modtager dem gerne til bladet Jeg kan ikke opfordre nok til at I bakker om det arbejde Asger laver med bladet men stoffet er det vigtigt I bidrager til Send jeres ideer og historier til Asger han hjælper også gerne med opstilling og at få sat de rigtige ord på, så der er ingen undskyldning for ikke at bidrage Brug også klubbens hjemmeside flittigt her kan I hente mange informationer også om de aktiviteter der opstår spontant og derfor ikke kan nå at komme med i bladet Min sidste opfordring er den, at hvis I i familien eller i nabolaget har kendskab til børn og unge, som kunne tænkes at få en god oplevelse ved at lære og ro kajak så tag dem med herned om mandagen Ungdomsudvalget vil meget gerne have flere børn og unge og de arbejder seriøst i forhold til at give de unge en god oplevelse Måske får I også selv noget ud af at have hjulpet et ungt menneske til at dyrke en god og sund sport Det var jeg på bestyrelsens vegne havde valgt at berette over årets forløb meget mere kunne sikkert nævnes, men I er velkomne til stille spørgsmål til den efterfølgende debat både hvis I har JaWs 6 af

7 spørgsmål I ikke har fået svar på, eller ideer som I ønsker at fremme Spørgsmål: Erik Madsen: Hvad er effekten af de skærpede regler for privat båd plads på nu km 250, og hvad hvis de ikke blev nået? Formanden: De km 250 er reglen, men at bestyrelsen kan dispensere, hvis der feks er tale om et medlem, der pga længerevarende sygdom ikke havde fået roet de påkrævede km 250 Ib Vang: Ros til Mariann og Asger for deres store arrangement i forbindelse med jubilæet John Erik: Konstaterede efter en rundspørgen at beretningen var godkendt Ad 4: Regnskab Ejlev Kuur Ejlev oplyste, at der i 2007 var budgetteret med et forventet underskud på kr 23000,- Han var næsten ked af at sige, at underskuddet på grund af manglende aktivitet var vendt til et overskud på kr ca 78000,- Regnskabet blev godkendt uden kommentarer Ad 5: Budget og planer for kommende sæson - Ejlev: Indtægtssiden: Stævnearrangementer: Kun ÅM Øvrige indtægter: Kraftcenter Århus Kajak sat i bero Indestående delt mellem de 2 klubber, ca 15000,- til hver Udgiftssiden: Kajakmateriel: Katamaran + 2 kajakker Kursus: EPP Euoropean Paddle Pass Jubilæum: ca 44000,- Kontingentudgifter: Kontingent til DKF steget i 2008 JaWs 7 af

8 Budgetteret underskud på 25600,- Udgifter generelt nedjusteret i forhold til 2007 Mariann: Jens Ole: Der formentlig skulle bruges penge til nye fliser ved det bagerste bådehus Jens Ole fra Husudvalget ville indhente tilbud på dette Klubhusets gavl trængte til maling, så hvis der er nogen, der kender en, som vil stille et stillads til rådighed, så er det meget velkomment Materialeudvalg Svend: Der har været 2 holdt til reparation af kajakker, og der er styr på vedligeholdelsen Der kunne til næste sæson godt bruges nye hænder Mariann: Bjørn: Svend: Mona: Bestyrelsen har talt om at afholde en konkurrence om, hvem der kan klargøre (vokse og efterse) flest kajakker Præmien kunne evt være en ny pagaj Bjørn var utilfreds med, at han var blevet sat til at vedligeholde en Malik, da dette var en båd, som han aldrig anvendte Han mente, at det er bedre, hvis medlemmerne skulle vedligeholde de både, som de selv anvender Dette så der er mere ansvar/incitament til at gøre arbejdet bedre Man prioterer ikke medlemmerne kontra den kajak, de mest anvender Der er i øvrigt ikke noget til hinder for, at vedligeholde mere end én kajak Mona mente ikke, at dette var noget, der skulle diskuteres på Generalforsamling Turudvalg Synnøve & Marianne: Der er lavet turkalender, der forefindes i papir og på hjemmesiden Det er planen, at der skal sendes en mail ud til de, der har ønsket at stå på en mailingliste når der sættes turopslag op i klubhuset Mona oplyste, at der manglede en tovholder til Møgelø Mariann oplyste, at medlemmer, der ønskede at tage til Silver lake skulle vide, at der var tale om en tur, hvor man ikke blev serviceret yderligere end booking af camping plads Festudvalg ej tilstede JaWs 8 af

9 Ungdomsudvalg Gert: Der har ikke været så mange nye, som man havde håbet på, derfor var det muligt, at man skulle til at tænke på hvervekampagner Man ror mandage fra 17:00 19:00 Kapudvalg Steen: Der er ikke så meget at sige der er ingen kaproere i Viking Gert: Der håbes på, at nogle af ungdomsroerne vil ro kap De tages bla med til Danske Bank Cup Indbydelser ophænges Instruktionsudvalg John Erik: Der optages i 2008; 40 nye og nogle overflyttere Der bliver 3 hold Der er begynder informationsmøde søndag den 9 marts kl 10:00 i klubhuset Der er instruktørsamling torsdag den 27 marts kl 19:00 i klubhuset Der er svømmehal for nuværende medlemmer i Egelund Svømmehal den 29 marts kl 13:45 Svømmehal for de nye: 05 april 2008 kl 14:45 Egelund 12 april april Tour De Gudenå Bjarne Laursen: Der var intet svar kommet på den protestmail, som man havde sendt til ledelsen af arrangementet TDG kører igen i års som ellers dette er den september Hjælperne hygger på broen søndag morgen, hvor der heppes på roerne I 2007 havde der været en del problemer med tilmeldingen, da Viking-mail ej virkede Dette er forhåbentlig bedre i 2008 Ib Vang: Bliver det taget op på repræsentantskabsmødet, at stævnet i 2007 var så dårligt JaWs 9 af

10 organiseret? Ejlev: TDG hører ej under Dansk Kano og Kajakforbund Web-udvalg Gert: Der har været så mange problemer med udbyderen, at denne skiftes snarest Der er ingen planer om radikale ændringer af opbygningen af siden Der skal opfordres til medlemmer til at undersøge, om de data (mail-adr ect) er tidssvarende som er på hjemmesiden Bladudvalg Asger: Mere stof efterlyses nu hvor antallet af blade er hævet fra 2 til 3 udgivelser om året De er deadline den 10 marts 2008 Man vil gerne have udvalgene på banen Der udkommer blade i april, sommer og efterår Ad 6: Orientering om EPP (European Paddle Pass) John Erik Kristensen og Gert Bøwadt Der blev vist PowerPoint fra en introduktion som man havde været til Der opfordres til at gå ind på hjemmesiden wwweuropaddlepassdk Peter M: John Erik: Gert: Hvad menes der under EPP 3 som deltager i gruppe under ledelse? pga tidspres var man nød til at forcere orienteringen Entring er et must for at opnå EPP2 Kort debat mellem Erik, Peter, Mariann, Jørgen, John Erik og Mona Ad 7: Indkomne forslag Peter Møller havde stillet forslag om fjernelse af entringsprøven fra Langtursretten Peter: Ønske om at trække forslaget igen pga EPP Dette for ikke at tildele rettigheder, der efterfølgende skal inddrages igen JaWs 10 af

11 Synnøve: Ib: John Erik: Støtte til Peters nu trukne forslag Betragtning vedr entring i forbindelse med TDG 2007 næppe anvendelig Der bør være mere skærpede krav vedr turansvarlige Entringsprøven er en duelighedsprøve i denne henseende Som eksempel kan nævnes at Kolding har reglen: Kan du entre, så må du ro alene, hvis ikke, skal man altid være min 2 roere (hvilket jo skal bruges til makkerhjælp) Mariann: Synnøve: Mariann: Der er for mange regler i klubben, og for eftertiden vil bestyrelsen til at gå mere efter den formastelige i stedet for at udstede forbud og regler der rammer bredt Reglerne overholdes ikke på ture, hvor der er flere, der ikke har langtursret, der ror uden ledsagelse Indskærpede at det var et fælles ansvar at reglerne overholdes Bjarne L: Som ikke indehaver er det paradoksalt, at han tit hjælper nye langtursretindehavere blot for at sætte tingene lidt i perspektiv Debat: Jørgen, Peter M, Mariann, Mona og Bjørn Ad 8: Ad 9: Ejlev Kuur blev genvalgt som kasserer Marianne Nissen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem René Andersen, der gik af, blev takket for sin indsats om modtog et par flasker vin Som afløsning for René, foreslog formanden Svend Petersen, der blev valgt som bestyrelsesmedlem Ad 10: Som suppleanter blev valgt: 1 suppleant: Søren Otto Jensen 2 suppleant: Peter Møller Ad 11: Som revisorer blev genvalgt: Erik Grav Petersen & Asbjørn Karlsson JaWs 11 af

12 Ad 12: Uddeling af Pokaler: Pokaler mærkat Steen Erik Jørgensen 3759 Herre: Torben Hviid 2855 Christoph Erbsmehl 2683 Finn Herrik 2638 Plade m mat overflade Sorte bogstaver og tal Dimension: 30 x 75 mm mærkat Synnøve Jørgensen 1700 Dame: Lissi Skriver 1103 Mona Larsen 1082 Mette Merete Larsen 812 Plade m mat overflade Sorte bogstaver og tal Dimension: 30 x 75 mm Herre begynder: 2007 Jens Ole Hansen 484 Dame begynder: 2007 Rebekka Thomsen 588 Handicap-fad: 2007 Gert Bøwadt All round-pokal: 2007 Asger Müller JaWs 12 af

13 Kap-pokal: Ej uddelt Talent-pokal Ej uddelt rekord-pokal: Ej uddelt Langturs nåle: Gert Bøwadt Sølv m krans 4404 km Ad 13: Eventuelt: René: Lidt reklame for VM i bowling på lørdag blev aflyst Marianne Andrésen: Erik Madsen: Invitation fra Skjold vedr foredrag om grønlandstur Det bør være en pligt for deltagende medlemmer på ture, at udpege én til at skrive i bladet Mona L: På ingen måde enig med Erik om indlæg til blad Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede den ordinære generalforsamling JaWs 13 af

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nr. 2/2009 Januar 106. årgang Indhold Forord... 3 Havnestyrmand Haas... 4 Farvel og på gensyn!... 7 Standerhejsnings invitation... 8 Senior gymnastik...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Jørgen Samson 24.09.1918-03.02.2005 Et langt og konstruktivt liv, til gavn for alle kano- og kajakroere DKF s miljøpris

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

LIMNYT Nr. 4 December 2012

LIMNYT Nr. 4 December 2012 LIMNYT Nr. 4 December 2012 Nogle roere træner seriøst og stiller op til forskellige konkurrencer her er det Merle, der laver en overbæring under DM Marathon...mens andre hellere vil hygge sig og lave sjov

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere