Kajakklubben Vikingen Silistria.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kajakklubben Vikingen Silistria."

Transkript

1 Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens beretning 4 Regnskab 5 Budget og planer for kommende sæson 6 Orientering om EPP (European Paddle Pass) v/ John Erik Kristensen og Gert Bøwadt 7 Behandling af indkomne forslag 8 Valg af kasserer: Ejlev Kuur modtager genvalg 9 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 10 Valg af 1 og 2 suppleant 11 Valg af revisorer 12 Uddeling af pokaler 13 Eventuelt Marianne Nissen modtager genvalg René Andersen modtager ikke genvalg Formanden bød velkommen kl 19:06 Ad 1: Ad 2: Igen i år blev John Erik valgt med klapsalve Han konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt Ingen bemærkninger 25 nye seniorer og 3 juniorer, der i alt har roet km 4272 alle nye medlemmer blev godkendt JaWs 1 af

2 Ad 3: Beretning: Det har på mange måder været et lidt atypisk år i klubben forstået på den måde, at sommeren 2007 ikke har været blandt de mest aktive i klubbens historie målt i km km blev det til og det svarer til et gennemsnit på 274 km I gennemsnit er det 10 km mindre pr medlem end det foregående år, men sammenlagt er det 5789 km færre end året før Klubbens ugentlige handicapløb var ikke just særligt velbesøgt og deltagelsen i div løb var heller ikke stor, og jeg tror det er første gang i løbet af de år jeg har været medlem, at kun 3 af klubbens medlemmer deltog i Tour de Gudenå! Heraf måtte en udgå med skade mens de to sidste gennemførte løbet på trods af løbets neutralisering om lørdagen og en tidtagning løbsledelsen absolut ikke fortjener ros for Vi har også haft en enkelt deltager på Dalslandløbet og der er allerede nu et par stykker, som har tilmeldt sig løbet i år Heller ikke på ungdomssiden er det blevet til den fremgang vi havde håbet på Flere af vore ungdomsroere skulle på efterskole og i gang med uddannelse, og desværre har vi ikke haft den tilgang vi kunne håbe Det håber vi på vi får igen, og bestyrelsen planlægger en hvervekampagne for at få noget tilgang på ungdomsfronten Det gør vi fordi vi stadig gerne vil have gang i kaproningen for ungdom Både fordi det giver mere liv til klubben, men også fordi vi mener vi har et godt tilbud og en sund sport, som børn og unge kan have glæde af Da vi for 2½ år siden besluttede at etablere et Kraftcenter sammen med Skjold og MKC var det naturligvis også med udsigten til, at de ungdomsroere vi på daværende tidspunkt havde, og som gav udtryk for gerne at ville træne og ro konkurrence skulle have nogle gode og udfordrende muligheder Desværre havde vi ingen roere med på Kraftcentret sidste år, og derfor har vi nu truffet beslutning om at lukke Kraftcentret ned for en periode Det betyde ikke, at vi ikke fortsat vil gøre en indsats for at få gang i ungdomsafdelingen men derimod at vi har besluttet at vende aktiviteten mere indad i vores egen klub og koncentrere os om at aktiviteten skal foregår her på bugten og med udgangspunkt i vores egen klub JaWs 2 af

3 Vi vil gerne gøre mere ud af mulighederne for træning, og derfor har vi sagt ja til et tilbud om at købe en katamaran-trænerbåd som tidligere har tilhørt Elitecentret på Bagsværd Rostadion Elitecentret på Bagsværd stod overfor at skulle have skiftet alle deres trænerbåde ud med nye, og det betød at vi gennem en kontakt i Team Danmark fik mulighed for at købe den bedste at de gamle trænerbåde Bestyrelsen har spurgt os lidt frem og både instruktionsudvalget og ungdomsudvalget har givet udtryk for, at en sådan trænerbåd var en god investering til klubben, idet det kan bruges både i forhold til ungdomsarbejdet, men også i forhold til begynderinstruktion Den kan bruges på handicap-aftener og som følgebåd Derudover giver det mulighed for at lave deciderede træningsaftener for de medlemmer der er interesserede i at intensivere træningen Jeg mener det er en god investering for klubben kr har vi givet for båden inkl en 20 hestes Yamaha motor Da jeg i sidste uge talte med stadioninspektøren på Bagsværd fik jeg at vide at vi har gjort en rigtig god forretning, for det er den bedste at bådene vi har fået, og det er ikke længe siden de selv gav alene for motoren til denne båd I praksis betyder det at vi faktisk kan sælge motoren alene fortjeneste, hvis det viser sig vi ikke får det udbytte af den, som vi ønsker Vi har ved Naturforvaltningen lejet en af stadepladserne her på stranden, og det betyder at motoren kommer til at være her i klubben Hvis vi har behov for at bruge den til et stævne på Brabrand Sø, kan den skilles ad og transporteres derud, men det er alene Vikings båd, og det er derfor op til os selv at passe godt på den Måske bliver det også muligt at lægge en mindre robane ud her ved kysten Båden bliver hentet på lørdag Et par andre nyanskaffelser er det også blevet til Klubben har i år anskaffet to nye kajakker Det er to stabile turbåde en Cost-runner og en Coast-line og faktiske mener jeg i det stor hele vi har en ganske pæn bådpark Et af de områder der har været stor aktivitet omkring er turudvalget Der har været rigtig mange ture og flere af dem også med stor deltagelse, og jeg ved at udvalget er godt i gang med planlægningen af den nye sæson, og efter hvad jeg har hørt bliver det høje aktivitetsniveau fastholdt JaWs 3 af

4 Materialeudvalget har været lige så flittigt som vanligt og jeg har ikke andre efterretninger end at det går planmæssigt med reparation af skader, så bådparken skulle være intakt til sæsonen begynder For at skaffe mere plads til ungdomsroningen - men også i forhold til et voksende medlemstal i forhold til den volumen klubben kan bære, besluttede vi for et par år siden at nedjustere medlemstallet og stræbe efter et stabilt medlemstal på medlemmer Det har betydet, at vi de sidste par år kun har haft 2 voksen-instruktionshold Måske har det været en medvirkende årsag til, at den seneste sæson ikke har været så aktiv Vi er nu på det medlemsniveau, som vi antalsmæssigt ønskede, og det betyder at vi i den kommende ro-sæson igen åbner op for 4 voksne hold Om det kun bliver tre med lidt flere begyndere bliver op til instruktionsudvalget selv at beslutte Vi håber at denne tilbagevenden til flere begynderhold også medvirker til at øge aktivitetsniveauet i klubben I starten af december måned indbød forbundet til et møde i Kolding omkring overgangen til EPP European Padle Pass EPP er bla en overgang til ensartede retningslinier for hvilke niveauer en kajakroer frigives på og dermed kan søge optagelse eller frigives til andre klubber ikke kun i Danmark, men også andre europæiske lande der har tilsluttet sig EPP Det betyder en omstrukturering i forbundets kursusvirksomhed, fordi alle kajakroere fremover vil blive frigivet med en EPP-licens på forskelligt niveau og derfor også noget vi her i klubben skal forholde os til og tænke os godt om i forhold til, hvordan vi vil forvalte den nye ordning Samtidig kommer det til at betyde, at det enkelte medlem med sit licens i hånden kan gå ind i en anden europæisk klub og låne en båd, hvis man feks er på rejse i et af de lande, som har tilmeldt sig EPP Endnu er det meget nyt og hverken forbundet eller i vores egen bestyrelse er vi færdige med at diskutere overgangen til den nye ordning Det bliver bla et tema på det kommende årsmøde i forbundet den sidste weekend i marts Som det fremgår af dagsordenen, vil Gert og John Erik i løbet af i aften introducere jer til den nye ordning ud fra det oplæg de fik på mødet i Kolding Men som sagt er vi endnu ikke så langt, at vi helt konkret ved hvad det kommer til at indebære hverken for forbundet og for vores egen klub Men at det kommer til at fylde meget i forhold til kommende instruktionsforløb er der ingen tvivl om Jeg vil opfordre jer til at klikke ind på forbundets JaWs 4 af

5 hjemmeside: wwwkano-kajakdk og følge udviklingen omkring EPP, for det bliver noget vi her i klubben bliver nødt til at forholde os til For både bestyrelsen og jubilæumsudvalget har planlægningen af klubbens 75 års jubilæum den 2 februar været et område der har fyldt meget Dejligt er det derfor, at vi nu kan konstatere at det blev en forrygende god dag Åben-hus arrangementet om eftermiddagen her i klubben var yderst velbesøgt og vi har kunnet regne os frem til at mellem nuværende og tidligere medlemmer og gæster besøgte klubben denne dag Med hjælp fra en masse velvillige medlemmer fik vi lavet en lækker buffet og stemningen var helt i top Jubilæumsfesten i Turbine-hallen var også en succes Det var et godt lokale om end akustikken kunne have været bedre og maden var dejlig Alle fik en 4-retters menu med tilhørende 2 glas vin for de 350 kr som vi havde fastsat deltagelsen til Der var en hyggepianist under maden og til slut et godt danseorkester Det bedste var nu nok alligevel oplevelsen af at et par af vore medlemmer er yderst dygtige og underholdende intertainere Christoph holdt en munter tale efterfulgt at en koroplevelse uden lige med hjælp fra morgen-roerne og jeg tror ikke mange af os på forhånd vidste, at Christoph kunne jodle Også Asgers kreativitet var helt i top og hans Viking-blues med causerier over at være og blive Viking-kajakroer fremført som Dan Turell var helt uforligneligt og jeg håber vi måske til en klubaften eller måske Sct Hans Aften kan få en gentagelse, hvor det fortjener alle vores medlemmer faktisk at overvære Christoph og Asgers dygtige indslag var uden sammenligning med til at gøre aftenen til en helt speciel god oplevelse Tak skal I begge ha Det vi som bestyrelse er mest stolte over er uden tvivl, at det lykkedes at få lavet et flot jubilæumsskrift på over 100 sider hvor klubbens 75-årige historie beskrives At det lykkedes skyldes dels et meget aktivt, engageret og vedholdende udvalg men først og sidst vores bladredaktør Asger Müllers store arbejde Han havde ikke bare ideen til hvordan det skulle gøres han var også redaktør, layouter og trykker på jubilæumsskriftet, og vi skylder alle sammen Asger en stor tak for JaWs 5 af

6 hans indsats Det er mest af alt ham vi kan takke for at klubbens historie nu ligger i dokumenteret form i et flot jubilæumsskrift Den positive stemning der kom til udtryk i medlemskredsen gennem hele dagen skal vi fastholde og udbygge Alle er vi meget forskellige men jeg mener vi har en klub der også har plads og rum for forskellighederne Jeg håber den positive ånd og stemning som jubilæet har afstedkommet kan videreføres Det kan bla ske ved, at I slutter om de kommende klubaftener på onsdage, hvor et udvalg der blev nedsat på medlemsmødet vil arbejde for, at der fortsat afvikles handicap-løb men at dette udvides til en klubaften, hvor alle er velkomne til at ro og klubben byder på kaffe og et stykke franskbrød når aktiviteterne på vandet slutter Måske bliver der også plads til fællesspisninger rundt om grillen på disse klubaftener Gæster har vi også plads til Til slut vil jeg gerne komme med et par opfordringer: Vores bladredaktør har været en væsentlig årsag til at vi har fået så fint et jubilæumsskrift men han har mod på mere Han vil meget gerne have bidrag og kvalificere vores medlemsblad mere Mange har en god historie både nye og gamle og Asger modtager dem gerne til bladet Jeg kan ikke opfordre nok til at I bakker om det arbejde Asger laver med bladet men stoffet er det vigtigt I bidrager til Send jeres ideer og historier til Asger han hjælper også gerne med opstilling og at få sat de rigtige ord på, så der er ingen undskyldning for ikke at bidrage Brug også klubbens hjemmeside flittigt her kan I hente mange informationer også om de aktiviteter der opstår spontant og derfor ikke kan nå at komme med i bladet Min sidste opfordring er den, at hvis I i familien eller i nabolaget har kendskab til børn og unge, som kunne tænkes at få en god oplevelse ved at lære og ro kajak så tag dem med herned om mandagen Ungdomsudvalget vil meget gerne have flere børn og unge og de arbejder seriøst i forhold til at give de unge en god oplevelse Måske får I også selv noget ud af at have hjulpet et ungt menneske til at dyrke en god og sund sport Det var jeg på bestyrelsens vegne havde valgt at berette over årets forløb meget mere kunne sikkert nævnes, men I er velkomne til stille spørgsmål til den efterfølgende debat både hvis I har JaWs 6 af

7 spørgsmål I ikke har fået svar på, eller ideer som I ønsker at fremme Spørgsmål: Erik Madsen: Hvad er effekten af de skærpede regler for privat båd plads på nu km 250, og hvad hvis de ikke blev nået? Formanden: De km 250 er reglen, men at bestyrelsen kan dispensere, hvis der feks er tale om et medlem, der pga længerevarende sygdom ikke havde fået roet de påkrævede km 250 Ib Vang: Ros til Mariann og Asger for deres store arrangement i forbindelse med jubilæet John Erik: Konstaterede efter en rundspørgen at beretningen var godkendt Ad 4: Regnskab Ejlev Kuur Ejlev oplyste, at der i 2007 var budgetteret med et forventet underskud på kr 23000,- Han var næsten ked af at sige, at underskuddet på grund af manglende aktivitet var vendt til et overskud på kr ca 78000,- Regnskabet blev godkendt uden kommentarer Ad 5: Budget og planer for kommende sæson - Ejlev: Indtægtssiden: Stævnearrangementer: Kun ÅM Øvrige indtægter: Kraftcenter Århus Kajak sat i bero Indestående delt mellem de 2 klubber, ca 15000,- til hver Udgiftssiden: Kajakmateriel: Katamaran + 2 kajakker Kursus: EPP Euoropean Paddle Pass Jubilæum: ca 44000,- Kontingentudgifter: Kontingent til DKF steget i 2008 JaWs 7 af

8 Budgetteret underskud på 25600,- Udgifter generelt nedjusteret i forhold til 2007 Mariann: Jens Ole: Der formentlig skulle bruges penge til nye fliser ved det bagerste bådehus Jens Ole fra Husudvalget ville indhente tilbud på dette Klubhusets gavl trængte til maling, så hvis der er nogen, der kender en, som vil stille et stillads til rådighed, så er det meget velkomment Materialeudvalg Svend: Der har været 2 holdt til reparation af kajakker, og der er styr på vedligeholdelsen Der kunne til næste sæson godt bruges nye hænder Mariann: Bjørn: Svend: Mona: Bestyrelsen har talt om at afholde en konkurrence om, hvem der kan klargøre (vokse og efterse) flest kajakker Præmien kunne evt være en ny pagaj Bjørn var utilfreds med, at han var blevet sat til at vedligeholde en Malik, da dette var en båd, som han aldrig anvendte Han mente, at det er bedre, hvis medlemmerne skulle vedligeholde de både, som de selv anvender Dette så der er mere ansvar/incitament til at gøre arbejdet bedre Man prioterer ikke medlemmerne kontra den kajak, de mest anvender Der er i øvrigt ikke noget til hinder for, at vedligeholde mere end én kajak Mona mente ikke, at dette var noget, der skulle diskuteres på Generalforsamling Turudvalg Synnøve & Marianne: Der er lavet turkalender, der forefindes i papir og på hjemmesiden Det er planen, at der skal sendes en mail ud til de, der har ønsket at stå på en mailingliste når der sættes turopslag op i klubhuset Mona oplyste, at der manglede en tovholder til Møgelø Mariann oplyste, at medlemmer, der ønskede at tage til Silver lake skulle vide, at der var tale om en tur, hvor man ikke blev serviceret yderligere end booking af camping plads Festudvalg ej tilstede JaWs 8 af

9 Ungdomsudvalg Gert: Der har ikke været så mange nye, som man havde håbet på, derfor var det muligt, at man skulle til at tænke på hvervekampagner Man ror mandage fra 17:00 19:00 Kapudvalg Steen: Der er ikke så meget at sige der er ingen kaproere i Viking Gert: Der håbes på, at nogle af ungdomsroerne vil ro kap De tages bla med til Danske Bank Cup Indbydelser ophænges Instruktionsudvalg John Erik: Der optages i 2008; 40 nye og nogle overflyttere Der bliver 3 hold Der er begynder informationsmøde søndag den 9 marts kl 10:00 i klubhuset Der er instruktørsamling torsdag den 27 marts kl 19:00 i klubhuset Der er svømmehal for nuværende medlemmer i Egelund Svømmehal den 29 marts kl 13:45 Svømmehal for de nye: 05 april 2008 kl 14:45 Egelund 12 april april Tour De Gudenå Bjarne Laursen: Der var intet svar kommet på den protestmail, som man havde sendt til ledelsen af arrangementet TDG kører igen i års som ellers dette er den september Hjælperne hygger på broen søndag morgen, hvor der heppes på roerne I 2007 havde der været en del problemer med tilmeldingen, da Viking-mail ej virkede Dette er forhåbentlig bedre i 2008 Ib Vang: Bliver det taget op på repræsentantskabsmødet, at stævnet i 2007 var så dårligt JaWs 9 af

10 organiseret? Ejlev: TDG hører ej under Dansk Kano og Kajakforbund Web-udvalg Gert: Der har været så mange problemer med udbyderen, at denne skiftes snarest Der er ingen planer om radikale ændringer af opbygningen af siden Der skal opfordres til medlemmer til at undersøge, om de data (mail-adr ect) er tidssvarende som er på hjemmesiden Bladudvalg Asger: Mere stof efterlyses nu hvor antallet af blade er hævet fra 2 til 3 udgivelser om året De er deadline den 10 marts 2008 Man vil gerne have udvalgene på banen Der udkommer blade i april, sommer og efterår Ad 6: Orientering om EPP (European Paddle Pass) John Erik Kristensen og Gert Bøwadt Der blev vist PowerPoint fra en introduktion som man havde været til Der opfordres til at gå ind på hjemmesiden wwweuropaddlepassdk Peter M: John Erik: Gert: Hvad menes der under EPP 3 som deltager i gruppe under ledelse? pga tidspres var man nød til at forcere orienteringen Entring er et must for at opnå EPP2 Kort debat mellem Erik, Peter, Mariann, Jørgen, John Erik og Mona Ad 7: Indkomne forslag Peter Møller havde stillet forslag om fjernelse af entringsprøven fra Langtursretten Peter: Ønske om at trække forslaget igen pga EPP Dette for ikke at tildele rettigheder, der efterfølgende skal inddrages igen JaWs 10 af

11 Synnøve: Ib: John Erik: Støtte til Peters nu trukne forslag Betragtning vedr entring i forbindelse med TDG 2007 næppe anvendelig Der bør være mere skærpede krav vedr turansvarlige Entringsprøven er en duelighedsprøve i denne henseende Som eksempel kan nævnes at Kolding har reglen: Kan du entre, så må du ro alene, hvis ikke, skal man altid være min 2 roere (hvilket jo skal bruges til makkerhjælp) Mariann: Synnøve: Mariann: Der er for mange regler i klubben, og for eftertiden vil bestyrelsen til at gå mere efter den formastelige i stedet for at udstede forbud og regler der rammer bredt Reglerne overholdes ikke på ture, hvor der er flere, der ikke har langtursret, der ror uden ledsagelse Indskærpede at det var et fælles ansvar at reglerne overholdes Bjarne L: Som ikke indehaver er det paradoksalt, at han tit hjælper nye langtursretindehavere blot for at sætte tingene lidt i perspektiv Debat: Jørgen, Peter M, Mariann, Mona og Bjørn Ad 8: Ad 9: Ejlev Kuur blev genvalgt som kasserer Marianne Nissen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem René Andersen, der gik af, blev takket for sin indsats om modtog et par flasker vin Som afløsning for René, foreslog formanden Svend Petersen, der blev valgt som bestyrelsesmedlem Ad 10: Som suppleanter blev valgt: 1 suppleant: Søren Otto Jensen 2 suppleant: Peter Møller Ad 11: Som revisorer blev genvalgt: Erik Grav Petersen & Asbjørn Karlsson JaWs 11 af

12 Ad 12: Uddeling af Pokaler: Pokaler mærkat Steen Erik Jørgensen 3759 Herre: Torben Hviid 2855 Christoph Erbsmehl 2683 Finn Herrik 2638 Plade m mat overflade Sorte bogstaver og tal Dimension: 30 x 75 mm mærkat Synnøve Jørgensen 1700 Dame: Lissi Skriver 1103 Mona Larsen 1082 Mette Merete Larsen 812 Plade m mat overflade Sorte bogstaver og tal Dimension: 30 x 75 mm Herre begynder: 2007 Jens Ole Hansen 484 Dame begynder: 2007 Rebekka Thomsen 588 Handicap-fad: 2007 Gert Bøwadt All round-pokal: 2007 Asger Müller JaWs 12 af

13 Kap-pokal: Ej uddelt Talent-pokal Ej uddelt rekord-pokal: Ej uddelt Langturs nåle: Gert Bøwadt Sølv m krans 4404 km Ad 13: Eventuelt: René: Lidt reklame for VM i bowling på lørdag blev aflyst Marianne Andrésen: Erik Madsen: Invitation fra Skjold vedr foredrag om grønlandstur Det bør være en pligt for deltagende medlemmer på ture, at udpege én til at skrive i bladet Mona L: På ingen måde enig med Erik om indlæg til blad Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede den ordinære generalforsamling JaWs 13 af

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05

Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05 Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af nye medlemmer 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab 5. Budget og planer for kommende sæson

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2007/08 Dato: Tirsdag den 3. juli 2007 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 15. januar 2008 kl. 1915 hos Mariann, P.S. Krøyer vej 16. Tilstede: Mariann, Ejlev, René, Grethe, Marianne og Jacob. speciel indbudt ankom

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 1 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vejledning ersion 2010 V

Vejledning ersion 2010 V Version 2010 2 DKF PaddlePower PaddlePower er et system målrettet undervisningen af børn og unge i kano og kajaksporten. Det er udviklet med henblik på at inspirere og hjælpe klubbernes ungdomstrænere

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere