Kajakklubben Vikingen Silistria.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kajakklubben Vikingen Silistria."

Transkript

1 Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens beretning 4 Regnskab 5 Budget og planer for kommende sæson 6 Orientering om EPP (European Paddle Pass) v/ John Erik Kristensen og Gert Bøwadt 7 Behandling af indkomne forslag 8 Valg af kasserer: Ejlev Kuur modtager genvalg 9 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 10 Valg af 1 og 2 suppleant 11 Valg af revisorer 12 Uddeling af pokaler 13 Eventuelt Marianne Nissen modtager genvalg René Andersen modtager ikke genvalg Formanden bød velkommen kl 19:06 Ad 1: Ad 2: Igen i år blev John Erik valgt med klapsalve Han konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt Ingen bemærkninger 25 nye seniorer og 3 juniorer, der i alt har roet km 4272 alle nye medlemmer blev godkendt JaWs 1 af

2 Ad 3: Beretning: Det har på mange måder været et lidt atypisk år i klubben forstået på den måde, at sommeren 2007 ikke har været blandt de mest aktive i klubbens historie målt i km km blev det til og det svarer til et gennemsnit på 274 km I gennemsnit er det 10 km mindre pr medlem end det foregående år, men sammenlagt er det 5789 km færre end året før Klubbens ugentlige handicapløb var ikke just særligt velbesøgt og deltagelsen i div løb var heller ikke stor, og jeg tror det er første gang i løbet af de år jeg har været medlem, at kun 3 af klubbens medlemmer deltog i Tour de Gudenå! Heraf måtte en udgå med skade mens de to sidste gennemførte løbet på trods af løbets neutralisering om lørdagen og en tidtagning løbsledelsen absolut ikke fortjener ros for Vi har også haft en enkelt deltager på Dalslandløbet og der er allerede nu et par stykker, som har tilmeldt sig løbet i år Heller ikke på ungdomssiden er det blevet til den fremgang vi havde håbet på Flere af vore ungdomsroere skulle på efterskole og i gang med uddannelse, og desværre har vi ikke haft den tilgang vi kunne håbe Det håber vi på vi får igen, og bestyrelsen planlægger en hvervekampagne for at få noget tilgang på ungdomsfronten Det gør vi fordi vi stadig gerne vil have gang i kaproningen for ungdom Både fordi det giver mere liv til klubben, men også fordi vi mener vi har et godt tilbud og en sund sport, som børn og unge kan have glæde af Da vi for 2½ år siden besluttede at etablere et Kraftcenter sammen med Skjold og MKC var det naturligvis også med udsigten til, at de ungdomsroere vi på daværende tidspunkt havde, og som gav udtryk for gerne at ville træne og ro konkurrence skulle have nogle gode og udfordrende muligheder Desværre havde vi ingen roere med på Kraftcentret sidste år, og derfor har vi nu truffet beslutning om at lukke Kraftcentret ned for en periode Det betyde ikke, at vi ikke fortsat vil gøre en indsats for at få gang i ungdomsafdelingen men derimod at vi har besluttet at vende aktiviteten mere indad i vores egen klub og koncentrere os om at aktiviteten skal foregår her på bugten og med udgangspunkt i vores egen klub JaWs 2 af

3 Vi vil gerne gøre mere ud af mulighederne for træning, og derfor har vi sagt ja til et tilbud om at købe en katamaran-trænerbåd som tidligere har tilhørt Elitecentret på Bagsværd Rostadion Elitecentret på Bagsværd stod overfor at skulle have skiftet alle deres trænerbåde ud med nye, og det betød at vi gennem en kontakt i Team Danmark fik mulighed for at købe den bedste at de gamle trænerbåde Bestyrelsen har spurgt os lidt frem og både instruktionsudvalget og ungdomsudvalget har givet udtryk for, at en sådan trænerbåd var en god investering til klubben, idet det kan bruges både i forhold til ungdomsarbejdet, men også i forhold til begynderinstruktion Den kan bruges på handicap-aftener og som følgebåd Derudover giver det mulighed for at lave deciderede træningsaftener for de medlemmer der er interesserede i at intensivere træningen Jeg mener det er en god investering for klubben kr har vi givet for båden inkl en 20 hestes Yamaha motor Da jeg i sidste uge talte med stadioninspektøren på Bagsværd fik jeg at vide at vi har gjort en rigtig god forretning, for det er den bedste at bådene vi har fået, og det er ikke længe siden de selv gav alene for motoren til denne båd I praksis betyder det at vi faktisk kan sælge motoren alene fortjeneste, hvis det viser sig vi ikke får det udbytte af den, som vi ønsker Vi har ved Naturforvaltningen lejet en af stadepladserne her på stranden, og det betyder at motoren kommer til at være her i klubben Hvis vi har behov for at bruge den til et stævne på Brabrand Sø, kan den skilles ad og transporteres derud, men det er alene Vikings båd, og det er derfor op til os selv at passe godt på den Måske bliver det også muligt at lægge en mindre robane ud her ved kysten Båden bliver hentet på lørdag Et par andre nyanskaffelser er det også blevet til Klubben har i år anskaffet to nye kajakker Det er to stabile turbåde en Cost-runner og en Coast-line og faktiske mener jeg i det stor hele vi har en ganske pæn bådpark Et af de områder der har været stor aktivitet omkring er turudvalget Der har været rigtig mange ture og flere af dem også med stor deltagelse, og jeg ved at udvalget er godt i gang med planlægningen af den nye sæson, og efter hvad jeg har hørt bliver det høje aktivitetsniveau fastholdt JaWs 3 af

4 Materialeudvalget har været lige så flittigt som vanligt og jeg har ikke andre efterretninger end at det går planmæssigt med reparation af skader, så bådparken skulle være intakt til sæsonen begynder For at skaffe mere plads til ungdomsroningen - men også i forhold til et voksende medlemstal i forhold til den volumen klubben kan bære, besluttede vi for et par år siden at nedjustere medlemstallet og stræbe efter et stabilt medlemstal på medlemmer Det har betydet, at vi de sidste par år kun har haft 2 voksen-instruktionshold Måske har det været en medvirkende årsag til, at den seneste sæson ikke har været så aktiv Vi er nu på det medlemsniveau, som vi antalsmæssigt ønskede, og det betyder at vi i den kommende ro-sæson igen åbner op for 4 voksne hold Om det kun bliver tre med lidt flere begyndere bliver op til instruktionsudvalget selv at beslutte Vi håber at denne tilbagevenden til flere begynderhold også medvirker til at øge aktivitetsniveauet i klubben I starten af december måned indbød forbundet til et møde i Kolding omkring overgangen til EPP European Padle Pass EPP er bla en overgang til ensartede retningslinier for hvilke niveauer en kajakroer frigives på og dermed kan søge optagelse eller frigives til andre klubber ikke kun i Danmark, men også andre europæiske lande der har tilsluttet sig EPP Det betyder en omstrukturering i forbundets kursusvirksomhed, fordi alle kajakroere fremover vil blive frigivet med en EPP-licens på forskelligt niveau og derfor også noget vi her i klubben skal forholde os til og tænke os godt om i forhold til, hvordan vi vil forvalte den nye ordning Samtidig kommer det til at betyde, at det enkelte medlem med sit licens i hånden kan gå ind i en anden europæisk klub og låne en båd, hvis man feks er på rejse i et af de lande, som har tilmeldt sig EPP Endnu er det meget nyt og hverken forbundet eller i vores egen bestyrelse er vi færdige med at diskutere overgangen til den nye ordning Det bliver bla et tema på det kommende årsmøde i forbundet den sidste weekend i marts Som det fremgår af dagsordenen, vil Gert og John Erik i løbet af i aften introducere jer til den nye ordning ud fra det oplæg de fik på mødet i Kolding Men som sagt er vi endnu ikke så langt, at vi helt konkret ved hvad det kommer til at indebære hverken for forbundet og for vores egen klub Men at det kommer til at fylde meget i forhold til kommende instruktionsforløb er der ingen tvivl om Jeg vil opfordre jer til at klikke ind på forbundets JaWs 4 af

5 hjemmeside: wwwkano-kajakdk og følge udviklingen omkring EPP, for det bliver noget vi her i klubben bliver nødt til at forholde os til For både bestyrelsen og jubilæumsudvalget har planlægningen af klubbens 75 års jubilæum den 2 februar været et område der har fyldt meget Dejligt er det derfor, at vi nu kan konstatere at det blev en forrygende god dag Åben-hus arrangementet om eftermiddagen her i klubben var yderst velbesøgt og vi har kunnet regne os frem til at mellem nuværende og tidligere medlemmer og gæster besøgte klubben denne dag Med hjælp fra en masse velvillige medlemmer fik vi lavet en lækker buffet og stemningen var helt i top Jubilæumsfesten i Turbine-hallen var også en succes Det var et godt lokale om end akustikken kunne have været bedre og maden var dejlig Alle fik en 4-retters menu med tilhørende 2 glas vin for de 350 kr som vi havde fastsat deltagelsen til Der var en hyggepianist under maden og til slut et godt danseorkester Det bedste var nu nok alligevel oplevelsen af at et par af vore medlemmer er yderst dygtige og underholdende intertainere Christoph holdt en munter tale efterfulgt at en koroplevelse uden lige med hjælp fra morgen-roerne og jeg tror ikke mange af os på forhånd vidste, at Christoph kunne jodle Også Asgers kreativitet var helt i top og hans Viking-blues med causerier over at være og blive Viking-kajakroer fremført som Dan Turell var helt uforligneligt og jeg håber vi måske til en klubaften eller måske Sct Hans Aften kan få en gentagelse, hvor det fortjener alle vores medlemmer faktisk at overvære Christoph og Asgers dygtige indslag var uden sammenligning med til at gøre aftenen til en helt speciel god oplevelse Tak skal I begge ha Det vi som bestyrelse er mest stolte over er uden tvivl, at det lykkedes at få lavet et flot jubilæumsskrift på over 100 sider hvor klubbens 75-årige historie beskrives At det lykkedes skyldes dels et meget aktivt, engageret og vedholdende udvalg men først og sidst vores bladredaktør Asger Müllers store arbejde Han havde ikke bare ideen til hvordan det skulle gøres han var også redaktør, layouter og trykker på jubilæumsskriftet, og vi skylder alle sammen Asger en stor tak for JaWs 5 af

6 hans indsats Det er mest af alt ham vi kan takke for at klubbens historie nu ligger i dokumenteret form i et flot jubilæumsskrift Den positive stemning der kom til udtryk i medlemskredsen gennem hele dagen skal vi fastholde og udbygge Alle er vi meget forskellige men jeg mener vi har en klub der også har plads og rum for forskellighederne Jeg håber den positive ånd og stemning som jubilæet har afstedkommet kan videreføres Det kan bla ske ved, at I slutter om de kommende klubaftener på onsdage, hvor et udvalg der blev nedsat på medlemsmødet vil arbejde for, at der fortsat afvikles handicap-løb men at dette udvides til en klubaften, hvor alle er velkomne til at ro og klubben byder på kaffe og et stykke franskbrød når aktiviteterne på vandet slutter Måske bliver der også plads til fællesspisninger rundt om grillen på disse klubaftener Gæster har vi også plads til Til slut vil jeg gerne komme med et par opfordringer: Vores bladredaktør har været en væsentlig årsag til at vi har fået så fint et jubilæumsskrift men han har mod på mere Han vil meget gerne have bidrag og kvalificere vores medlemsblad mere Mange har en god historie både nye og gamle og Asger modtager dem gerne til bladet Jeg kan ikke opfordre nok til at I bakker om det arbejde Asger laver med bladet men stoffet er det vigtigt I bidrager til Send jeres ideer og historier til Asger han hjælper også gerne med opstilling og at få sat de rigtige ord på, så der er ingen undskyldning for ikke at bidrage Brug også klubbens hjemmeside flittigt her kan I hente mange informationer også om de aktiviteter der opstår spontant og derfor ikke kan nå at komme med i bladet Min sidste opfordring er den, at hvis I i familien eller i nabolaget har kendskab til børn og unge, som kunne tænkes at få en god oplevelse ved at lære og ro kajak så tag dem med herned om mandagen Ungdomsudvalget vil meget gerne have flere børn og unge og de arbejder seriøst i forhold til at give de unge en god oplevelse Måske får I også selv noget ud af at have hjulpet et ungt menneske til at dyrke en god og sund sport Det var jeg på bestyrelsens vegne havde valgt at berette over årets forløb meget mere kunne sikkert nævnes, men I er velkomne til stille spørgsmål til den efterfølgende debat både hvis I har JaWs 6 af

7 spørgsmål I ikke har fået svar på, eller ideer som I ønsker at fremme Spørgsmål: Erik Madsen: Hvad er effekten af de skærpede regler for privat båd plads på nu km 250, og hvad hvis de ikke blev nået? Formanden: De km 250 er reglen, men at bestyrelsen kan dispensere, hvis der feks er tale om et medlem, der pga længerevarende sygdom ikke havde fået roet de påkrævede km 250 Ib Vang: Ros til Mariann og Asger for deres store arrangement i forbindelse med jubilæet John Erik: Konstaterede efter en rundspørgen at beretningen var godkendt Ad 4: Regnskab Ejlev Kuur Ejlev oplyste, at der i 2007 var budgetteret med et forventet underskud på kr 23000,- Han var næsten ked af at sige, at underskuddet på grund af manglende aktivitet var vendt til et overskud på kr ca 78000,- Regnskabet blev godkendt uden kommentarer Ad 5: Budget og planer for kommende sæson - Ejlev: Indtægtssiden: Stævnearrangementer: Kun ÅM Øvrige indtægter: Kraftcenter Århus Kajak sat i bero Indestående delt mellem de 2 klubber, ca 15000,- til hver Udgiftssiden: Kajakmateriel: Katamaran + 2 kajakker Kursus: EPP Euoropean Paddle Pass Jubilæum: ca 44000,- Kontingentudgifter: Kontingent til DKF steget i 2008 JaWs 7 af

8 Budgetteret underskud på 25600,- Udgifter generelt nedjusteret i forhold til 2007 Mariann: Jens Ole: Der formentlig skulle bruges penge til nye fliser ved det bagerste bådehus Jens Ole fra Husudvalget ville indhente tilbud på dette Klubhusets gavl trængte til maling, så hvis der er nogen, der kender en, som vil stille et stillads til rådighed, så er det meget velkomment Materialeudvalg Svend: Der har været 2 holdt til reparation af kajakker, og der er styr på vedligeholdelsen Der kunne til næste sæson godt bruges nye hænder Mariann: Bjørn: Svend: Mona: Bestyrelsen har talt om at afholde en konkurrence om, hvem der kan klargøre (vokse og efterse) flest kajakker Præmien kunne evt være en ny pagaj Bjørn var utilfreds med, at han var blevet sat til at vedligeholde en Malik, da dette var en båd, som han aldrig anvendte Han mente, at det er bedre, hvis medlemmerne skulle vedligeholde de både, som de selv anvender Dette så der er mere ansvar/incitament til at gøre arbejdet bedre Man prioterer ikke medlemmerne kontra den kajak, de mest anvender Der er i øvrigt ikke noget til hinder for, at vedligeholde mere end én kajak Mona mente ikke, at dette var noget, der skulle diskuteres på Generalforsamling Turudvalg Synnøve & Marianne: Der er lavet turkalender, der forefindes i papir og på hjemmesiden Det er planen, at der skal sendes en mail ud til de, der har ønsket at stå på en mailingliste når der sættes turopslag op i klubhuset Mona oplyste, at der manglede en tovholder til Møgelø Mariann oplyste, at medlemmer, der ønskede at tage til Silver lake skulle vide, at der var tale om en tur, hvor man ikke blev serviceret yderligere end booking af camping plads Festudvalg ej tilstede JaWs 8 af

9 Ungdomsudvalg Gert: Der har ikke været så mange nye, som man havde håbet på, derfor var det muligt, at man skulle til at tænke på hvervekampagner Man ror mandage fra 17:00 19:00 Kapudvalg Steen: Der er ikke så meget at sige der er ingen kaproere i Viking Gert: Der håbes på, at nogle af ungdomsroerne vil ro kap De tages bla med til Danske Bank Cup Indbydelser ophænges Instruktionsudvalg John Erik: Der optages i 2008; 40 nye og nogle overflyttere Der bliver 3 hold Der er begynder informationsmøde søndag den 9 marts kl 10:00 i klubhuset Der er instruktørsamling torsdag den 27 marts kl 19:00 i klubhuset Der er svømmehal for nuværende medlemmer i Egelund Svømmehal den 29 marts kl 13:45 Svømmehal for de nye: 05 april 2008 kl 14:45 Egelund 12 april april Tour De Gudenå Bjarne Laursen: Der var intet svar kommet på den protestmail, som man havde sendt til ledelsen af arrangementet TDG kører igen i års som ellers dette er den september Hjælperne hygger på broen søndag morgen, hvor der heppes på roerne I 2007 havde der været en del problemer med tilmeldingen, da Viking-mail ej virkede Dette er forhåbentlig bedre i 2008 Ib Vang: Bliver det taget op på repræsentantskabsmødet, at stævnet i 2007 var så dårligt JaWs 9 af

10 organiseret? Ejlev: TDG hører ej under Dansk Kano og Kajakforbund Web-udvalg Gert: Der har været så mange problemer med udbyderen, at denne skiftes snarest Der er ingen planer om radikale ændringer af opbygningen af siden Der skal opfordres til medlemmer til at undersøge, om de data (mail-adr ect) er tidssvarende som er på hjemmesiden Bladudvalg Asger: Mere stof efterlyses nu hvor antallet af blade er hævet fra 2 til 3 udgivelser om året De er deadline den 10 marts 2008 Man vil gerne have udvalgene på banen Der udkommer blade i april, sommer og efterår Ad 6: Orientering om EPP (European Paddle Pass) John Erik Kristensen og Gert Bøwadt Der blev vist PowerPoint fra en introduktion som man havde været til Der opfordres til at gå ind på hjemmesiden wwweuropaddlepassdk Peter M: John Erik: Gert: Hvad menes der under EPP 3 som deltager i gruppe under ledelse? pga tidspres var man nød til at forcere orienteringen Entring er et must for at opnå EPP2 Kort debat mellem Erik, Peter, Mariann, Jørgen, John Erik og Mona Ad 7: Indkomne forslag Peter Møller havde stillet forslag om fjernelse af entringsprøven fra Langtursretten Peter: Ønske om at trække forslaget igen pga EPP Dette for ikke at tildele rettigheder, der efterfølgende skal inddrages igen JaWs 10 af

11 Synnøve: Ib: John Erik: Støtte til Peters nu trukne forslag Betragtning vedr entring i forbindelse med TDG 2007 næppe anvendelig Der bør være mere skærpede krav vedr turansvarlige Entringsprøven er en duelighedsprøve i denne henseende Som eksempel kan nævnes at Kolding har reglen: Kan du entre, så må du ro alene, hvis ikke, skal man altid være min 2 roere (hvilket jo skal bruges til makkerhjælp) Mariann: Synnøve: Mariann: Der er for mange regler i klubben, og for eftertiden vil bestyrelsen til at gå mere efter den formastelige i stedet for at udstede forbud og regler der rammer bredt Reglerne overholdes ikke på ture, hvor der er flere, der ikke har langtursret, der ror uden ledsagelse Indskærpede at det var et fælles ansvar at reglerne overholdes Bjarne L: Som ikke indehaver er det paradoksalt, at han tit hjælper nye langtursretindehavere blot for at sætte tingene lidt i perspektiv Debat: Jørgen, Peter M, Mariann, Mona og Bjørn Ad 8: Ad 9: Ejlev Kuur blev genvalgt som kasserer Marianne Nissen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem René Andersen, der gik af, blev takket for sin indsats om modtog et par flasker vin Som afløsning for René, foreslog formanden Svend Petersen, der blev valgt som bestyrelsesmedlem Ad 10: Som suppleanter blev valgt: 1 suppleant: Søren Otto Jensen 2 suppleant: Peter Møller Ad 11: Som revisorer blev genvalgt: Erik Grav Petersen & Asbjørn Karlsson JaWs 11 af

12 Ad 12: Uddeling af Pokaler: Pokaler mærkat Steen Erik Jørgensen 3759 Herre: Torben Hviid 2855 Christoph Erbsmehl 2683 Finn Herrik 2638 Plade m mat overflade Sorte bogstaver og tal Dimension: 30 x 75 mm mærkat Synnøve Jørgensen 1700 Dame: Lissi Skriver 1103 Mona Larsen 1082 Mette Merete Larsen 812 Plade m mat overflade Sorte bogstaver og tal Dimension: 30 x 75 mm Herre begynder: 2007 Jens Ole Hansen 484 Dame begynder: 2007 Rebekka Thomsen 588 Handicap-fad: 2007 Gert Bøwadt All round-pokal: 2007 Asger Müller JaWs 12 af

13 Kap-pokal: Ej uddelt Talent-pokal Ej uddelt rekord-pokal: Ej uddelt Langturs nåle: Gert Bøwadt Sølv m krans 4404 km Ad 13: Eventuelt: René: Lidt reklame for VM i bowling på lørdag blev aflyst Marianne Andrésen: Erik Madsen: Invitation fra Skjold vedr foredrag om grønlandstur Det bør være en pligt for deltagende medlemmer på ture, at udpege én til at skrive i bladet Mona L: På ingen måde enig med Erik om indlæg til blad Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede den ordinære generalforsamling JaWs 13 af

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 27. Februar 2007 kl. 19:00 I Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af nye medlemmer. 3. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015

Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015 Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015 Referat: Ad 1) Valg af referent og ordstyrer Referent: Carsten L. Buus (Viking) Ordstyrer: Erik Madsen (Viking) Ad 2) Præsentation af

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra medlemsmøde og Ekstra ordinær generalforsamling Onsdag den 30.09.2009 Kl. 19:00 i Kajakklubben Viking

Referat fra medlemsmøde og Ekstra ordinær generalforsamling Onsdag den 30.09.2009 Kl. 19:00 i Kajakklubben Viking Referat fra medlemsmøde og Ekstra ordinær generalforsamling Onsdag den 30.09.2009 Kl. 19:00 i Kajakklubben Viking Referat: 1. Velkomst Formanden, Svend bød velkommen til medlemsmøde og ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2008 Kajakklubben VIKING Silistria Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2008 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 2. Opfølgning af referat fra sidst Der var ikke noget at følge op på. 3.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Referat af Efterårsgeneralforsamling 2008-10-25 1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsorden ifølge lovene. 2. Formandens beretning for sæsonen. Formanden

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt.

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt. Referat af Bestyrelsesmøde IBK Dato: Mandag d. 17. august Tid: 18.30 Sted: Hos Anne Marie, Slotsherrensvej 74, Vanløse Deltagere: Anne Marie Christian Claus Hanne Jørgen Mette Ole Torben Dagsorden: 1.

Læs mere

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året.

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året. Efterårsgeneralforsamlingen 2010 Dagsorden efter lovene: 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning

Læs mere

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 Deltagere:, Kajakklubben Viking; Marianne Nissen og Finn Herrik, MKC; Max Kayak og Jørn Maler Jensen, HEI; Claus Iversen og Tayo Lill Andreasen, Skjold; Morten

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00

lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00 Indbydelse til generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenå lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00 i klubhuset Fællesningen er rykket til kl. 11.00 og der er gule ærter kl. 13.00 Dagsorden i henhold

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

ÅKS 2015 Referat for møde i ÅKS

ÅKS 2015 Referat for møde i ÅKS ÅKS 2015 Referat for møde i ÅKS DAGSORDEN torsdag den 17.09 2015 Deltagere: Skjold: Trine MKC: Max J og Rikke Viking: Ejlev K., Carsten B., Erik Egå Rosport: Claus I. ÅKKK: ingen Afbud: Morten, Claus og

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Torsdag d. 22 januar 2015 kl.19.00 På Græstedgård, Hovedhuset, lokale 10 Udlejervej 13B, 3650 Ølstykke Sanny byder alle

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05

Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05 Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af nye medlemmer 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab 5. Budget og planer for kommende sæson

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling. Tirsdag den 28. februar 2006 kl. 19:00 i Kajakklubben Viking.

Referat fra den ordinære generalforsamling. Tirsdag den 28. februar 2006 kl. 19:00 i Kajakklubben Viking. Referat fra den ordinære generalforsamling. Tirsdag den 28. februar 2006 kl. 19:00 i Kajakklubben Viking. Formand; Mariann startede mødet kl. 19:07 ved at byde velkommen til de hele 46 fremmødte medlemmer.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014 Tikøb den 14.01.15 REFERAT af AFDELINGSGENERALFORSAMLING I TIKØB GOLF 14.01.15 1. a. Valg af dirigent: Per Svendsen blev valgt som dirigent. Oplyste at indkaldelsen havde været i Helsingør Dagblad med

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Vikingen. 23. årgang nr. 1 Kajakklubben Viking April 2008

Vikingen. 23. årgang nr. 1 Kajakklubben Viking April 2008 Vikingen 23. årgang nr. 1 Kajakklubben Viking April 2008 Formandens ord Jubilæum 2008 Åbent brev fra bestyrelsen Fotos fra generalforsamling Aktivitetskalender 2008 Pokaler og mærker 2007 Ud og indstigning

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. Ingen er indkommet

2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. Ingen er indkommet Efterårsgeneralforsamling 2011 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning for sæsonen. 4) Kassereren

Læs mere

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/3-2016 Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede 1. Valg af dirigent Søren H 2. Valg af referent Niels Verner 3. Formandens

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

I alt 51 medlemmer, incl. bestyrelsesmedlemmer, var mødt frem ved mødets start.

I alt 51 medlemmer, incl. bestyrelsesmedlemmer, var mødt frem ved mødets start. REFERAT Emne: Årsmøde Tid: Torsdag 17. marts 2016 kl. 19.00 Sted: Arions Hus, Tulipanvej 28 A, 8240 Risskov Referent: Maja Dyremose Kopi til: Bestyrelsen, kontoret, Tove Jørvang og Børge Olesen til elektronisk

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2008

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2008 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2008 Generalforsamling den 27. november 2008 kl. 19.00 i Grindsted Gokart Klub. Edvard Madsen bød velkommen til 28 fremmødte medlemmer. Edvard delte

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

I gennem året har der naturligvis været en del aktiviteter, som jeg her vil ridse kort op.

I gennem året har der naturligvis været en del aktiviteter, som jeg her vil ridse kort op. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. OKTOBER 2007 1. Valg af dirigent Kasper Østerbye blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt indkaldt.

Læs mere

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere