Ejler Møller Petersen 8/4-2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejler Møller Petersen 8/4-2015"

Transkript

1 MØDE Mødenavn: MEDudvalgsmøde Mødested: Aulaen Mødedato: 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Mødeindkalder: Anja Mathiesen Obligatoriske deltagere: Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise Kirkegaard Tommy Hansen Pernille Stage Rusbjerg Bente Mikkelsen Jean Philip Ricard Peter Frentz Ejler Møller Petersen Anita Nørgaard Lars Peter Andersen Johnny Dollerup Christensen Valgfri deltagere: Bjarne Larsen Tilstede: Torben Høyer (TH) Finn Mikkelsen (FM) Frits Vittrup (FV) Ingerlise Kirkegaard (IK) Tommy Hansen (THA) Pernille Stage Rusbjerg (PSR) Bente Mikkelsen (BM) Jean Philip Ricard (JPR) Peter Frentz (PF) Ejler Møller Petersen (EMP) Anita Nørgaard (AN) Lars Peter Andersen (LPA) Johnny Dollerup Christensen (J Bjarne Larsen (BL) Fraværende: Udfærdiget af: Anja Mathiesen Referat udfærdiget: 25. marts 2015 Referatet godkendt af Torben Høyer 26/ og Ejler Møller Petersen 8/ Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Busselskabets personalesager, håndtering, specielt vedr. rusmidler 4. LMU kursus den 25. marts - opfølgning på samarbejdsmøde november. 5. TR kontor Syd. 1

2 6. Køretider, undersøgelse af irsk firma, hvordan ser den ud. 7. Ny linjeføring på ruter. De er fastlagt, må vi se dem? 8. Status på fejl på lønsedler. 9. Disponeringens åbningstid, jævnfør referat af MED 25. marts Lederuddannelse (information december) 11. Personaleredegørelse a. Aldersfordeling i Busselskabet b. Kønsfordeling i de forskellige afd. c. Personaleomsætning d. Hvor mange medarbejdere på særlige vilkår e. Udgifter til uddannelse og kurser, fordelt på adm., værksted, chauffør, f. Registrerede arbejdsulykker : Nærved-ulykke uden fravær/ulykke med fravær 12. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt uden bemærkninger. PF betvivlede, at BL kunne deltage i møderne, da han ikke var medlem. TH svarede, at han ønskede BL s tilstedeværelse, dels på grund af BL s generelle HR-funktion, og dels fordi TH har uddelegeret jobbet som arbejdsmiljøansvarlig til BL. PF var ikke tilfreds med den forklaring, men ville gå videre med det. PF understregede, at han ville have det med i referatet. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt uden bemærkninger. 3. Personalesager EMP ønskede at drøfte ledelsens reaktion i konkrete personalesager. BL svarede, at håndteringen af personalesager altid evalueres efterfølgende, med henblik på at sikre er ordentlig behandling. TH påpegede, at MEDudvalget ikke kan drøfte konkrete sager, og det er ej heller et forum for konkret sagsbehandling. Herefter fulgte en principiel drøftelse af den nye rusmiddellov. Den betyder bl.a. at man ALDRIG kan ryge f.eks. hash, hvis man er buschauffør. Der går meget lang tid, før det er ude af blodet. 2

3 EMP spurgte, om BAAS har udstyr til at lave en umiddelbar måling ved en mistanke. BL bekræftede dette, men tilføjede, at udstyret desværre har vist sig ikke at være så driftssikkert som forventet. En løsning undersøges. TH konkluderede, at der måske burde laves en konkret information om konsekvenserne af den nye lov om rusmidler. 4. LMU-kursus Kurset er en opfølgning på samarbejdsmødet i november. Så emnet er samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og kommunikation. Kurset er også foranlediget af nye HMU og LMU regler. Kurset er efterfølgende blevet flyttet til den 28. april. 5. TR kontor Syd PF sagde, at det lokale, som TR erne har fået stillet til rådighed ved kantinen på St. Syd ikke er optimalt, da der er offentlig adgang til det. BL påpegede, at der ikke står noget i MEDaftalen om, at der skal være et lokale til rådighed, som udelukkende bruges til TR kontor. Hvis lokalet ved kantinen ikke dur, kan TR henvises til andre lokaler fx det lille mødelokale over værkstedet. TH tilføjede, at det er en generel udfordring at have St. Syd som BAAS administrative område. Bygningerne er uhensigtsmæssigt placeret og bygget til noget andet. Mulighederne i forhold til et TR kontor er derfor begrænsede, men der er jo fortsat tilbud om lokaler over værkstedet. 6. Køretider/7. Ny linjeføring på ruter FM orienterede: Linje 12, 13, 15 flyttes ned i det gamle linjeforløb på Kystvejen. Desuden bliver der ændret på nogle ruteføringer i Holme-området og for linje 17 Ruteændringerne er beskrevet på hjemmesiden. I køreplanlægningen er der givet en del mere tid på en række linjer. Køretidsundersøgelser viser stor variation fra tur til tur, fra chauffør til chauffør og fra dag til dag. Desuden viser undersøgelserne, at 23 % af afgangene går for tidligt både fra endestation og stoppesteder. BM bad om at få adgang til disse oplysninger. FM henviste til loggen for køreplanlægning på BAAS hjemmeside, hvor alle de oplysninger, som vurderes at være relevante er tilgængelige. FM henviste desuden 3

4 til Idas og FV s "Drop-ind møder på stationerne, hvor chaufførerne havde mulighed for at komme med input til planlæggerne om køretider og fremkommelighedsproblemer. EMP undrede sig over, at der køres for tidligt fra endestationer. Han mente, at der må være en forklaring fx at urene busserne ikke passer. FM sagde, at det måske kan gælde nogle gange, men ikke generelt. Mellemtiderne er et problem og har klart indflydelse på, at der køres for tidligt fra stoppesteder. Det skulle der gerne blive rettet op på i den nye køreplan. JPR sagde, at det nye rettidighedstal sammen med grøn kørsel vil koste mere køretid. FM sagde, at Aarhus Kommune er har gjort opmærksom på dette, men de for tidlige kørsler svækker BAAS argumentation. FM meddelte at køreplanlægningen og turplanlægningen overgår til MT fra 1. juli. BM undrede sig over, at BAAS fremover skal køre igennem Aalborggade. FM udtrykte forståelse for bekymringen. BAAS gør kommunen opmærksom på, at det skal sikres, at busserne kan komme igennem Aalborggade og køretiden skal være rigtig. Men det er en proces og hele byen ændrer sig FV tilføjede, at buskørsel i Aalborggade klart er en udfordring, som det ser ud i dag, men enden af Sønder Ringgade ændres, så der bliver plads til busser og kørselsretningen i Chr. Wærumsgade vendes. Parkede biler er udfordringen og Aarhus Kommune er gjort opmærksom på det. PF spurgte, om det er muligt at får adgang til den irske køretidsundersøgelse. FM svarede at det er en meget omfattende undersøgelse med flere millioner sider. Der er ikke lavet en decideret rapport, men udtræk fra Sirius. Der kan evt. arrangeres et møde, hvor der gives eksempler fra undersøgelsen. BM spurgte, om det stadig er meningen at køretavlerne skal væk, når realtidssystemet sættes i drift. FM svarede, at det skal sikres at systemet virker, før de gamle køretavler afskaffes. Så der køres med begge dele i en periode. Herefter fulgte en drøftelse ved rettidighedsmål, køreplan og realtidssystem. FM sagde, at det selvfølgelig ikke er optimalt, at realtidssystemet er baseret på de nye rettidighedsmål, mens køreplanen er baseret på de gamle. BAAS ser frem til, at det afstemmes i den nye køreplan. TH opfordrede til at melde spørgsmål om realtidssystemet (og rejsekortet) ind til BL, AM eller stationslederne, så de kan besvares samlet. 4

5 FM gjorde opmærksom på, at der pt. ikke krav om at bruge skærmen, og systemet er slet ikke færdigmonteret endnu. En del chauffører har prøvet skærmen af ren nysgerrighed og der er mange positive tilbagemeldinger. Realtidsapp en bliver sandsynligvis tidligst tilgængelig for passagererne den 26/4. TH meddelte, at der bliver testperiode med realtidssystemet for chaufførerne fra den 10. april til den 22. april. Her skal chaufførerne bruge systemet som om det var i drift. 8. Fejl på lønsedler BM udtrykte undren over, at der ved årsskiftet stadig var fejl på lønsedler og kun på nogle. IK sagde, at sagen er blevet undersøgt og Silkeborg Data har meddelt, at det var en fejl i deres system. Forklaringen er ikke fyldestgørende, men de har lovet at det ikke sker igen. BM sagde, at der efter hvad hun har hørt, også har været problemer med afløsernes lønsedler. IK understregede, at der ved alle de fejl, der dukker op retter henvendelse til SD. Hun gjorde opmærksom på, at det ikke er nogen lille opgave at skifte system. Men det er ikke tilfredsstillende på nogen måde. EMP spurgte, hvor meget kontrol af lønsedler der er fra BAAS side. Skal chaufførerne selv tjekke og rette henvendelse til lønafdelingen, hvis der er fejl. IK svarede, at BAAS kontrollerer lønsedlerne i et vist omfang men også er nødt til at forlade sig på, at medarbejderne selv tjekker. 9.Disponeringens åbningstid BM henviste til referatet fra MEDudvalgsmødet i marts 2014, hvor der blev luftet en idé om at udvide disponeringens åbningstider. IK sagde, at der ikke er planer om, at ændre på Disponeringens åbningstider. Disponeringen er åben for telefoniske henvendelser fra kl , men man er velkommen til at henvende sig personligt i hele Administrationens åbningstid fra kl BM påpegede, at det ikke fremgår af hjemmesiden, og det var heller ikke præciseret på det nyligt udsendte opslag om Administrationens nye åbningstider. IK sagde, at det var en fejl, at det ikke står rigtigt på hjemmesiden. Det vil blive rettet. 5

6 JR spurgte, om det er muligt at få udvidet telefonåbningstiden for de små stationer. Det kan være svært at nå at ringe, hvis man er på arbejde mellem kl , og man kan ikke så nemt smutte forbi kontoret. IK sagde, at en sådan løsning ikke umiddelbart er planen. Man kan sende en mail og bede om at blive ringet op uden for åbningstiden. Man kan også ringe på BAAS hovednummer og bede om, at Disponeringen får besked om at ringe. JR syntes, at det bør fremgå af hjemmesiden. IK meddelte, at det overvejes. EMP og JR var meget glade for Jane og Oles besøg på St. Nord den 25. februar. IK meddelte, at Jane og Ole også synes, det var en god oplevelse, og der bliver flere besøg i år (forår og efterår). Så evalueres der på, om det skal gentages næste år. 10. Lederuddannelse BM spurgte om 360 graders vurderingen af mellemlederne er gennemført. Hun udtrykte undren over, at lederne selv skal vælge de medarbejdere, som skal vurdere dem. TH forklarede, at det er et generelt koncept ved 360 graders undersøgelser, at de der undersøges har indflydelse på, hvem der spørges. De evaluerede ledere har suverænt selv valgt, hvem de ønsker at blive evalueret af, og de valgte har omfattet chauffører og folk de arbejder sammen med på tværs (andre mellemledere) + en håndfuld chefer. Fredag den 20. marts mødes direktionen og BL med de medarbejdere, der har været igennem undersøgelsen. Her skal de fremlægge resultaterne. Målingerne er gennemført, men opfølgningen er ikke overstået. LP spurgte, om undersøgelsen også er gennemført på værkstedet.th sagde, at undersøgelsen kun har omfattet er lederne i trafikafdelingen. Herefter skal det vurderes, om det er noget, som skal bruges i Administrationen og teknisk afdeling. 11. Personaleredegørelse a. Aldersfordeling i Busselskabet b. Kønsfordeling i de forskellige afd. c. Personaleomsætning d. Hvor mange medarbejdere på særlige vilkår e. Udgifter til uddannelse og kurser, fordelt på adm., værksted, chauffør, f. Registrerede arbejdsulykker : Nærved-ulykke uden fravær/ulykke med fravær 6

7 BM havde bedt om en opgørelse over ovenstående inspireret af et HMUmøde, hvor en sådan oversigt i forhold til MT blev præsenteret. En opgørelse over de ønskede områder blev omdelt og gennemgået. Aldersfordeling: er den suverænt største gruppe mht. alder. BAAS har nogle enkelte chauffører, som er over 70. Kønsfordeling: Der er en meget stor overvægt af mandlige ansatte i BAAS: Kun 77 af de ansatte er kvinder mod 570 mænd. Personaleomsætning: Der er ikke de store udsving. Udsving i 2013 skyldes, at mange er gået på pension. BM spurgte, om alle fleksjobbere er chauffører. IK svarede, at der er 3 af de 11 ansatte i fleksjob, som ikke er chauffører; en medarbejder på værkstedet, en i planafdelingen, og fra uge 13 er der også en i Administrationen to gange to timer om ugen. Hun har været på prøve i en måned. BM undrede sig over hvad udgiften til uddannelse af chauffører dækker over. Er det ikke MT som betaler? BL svarede, at Fly High og rejsekortkurserne er etableret og afviklet af MT, men BAAS har lønudgiften. Vi får refusion, men den er ikke fratrukket her. BAAS betaler for EU-kurser, AMR-kurser o. lign. JPR kunne godt tænke sig, at refusionen fremgik af opgørelsen. Efter mødet har BM bedt om en oversigt over registrerede arbejdsulykker, hvoraf det fremgår, hvor mange af disse som omfatter chauffører. Den har IK lavet og opdagede i den forbindelse et par fejl vedr. arbejdsskader i den omdelte oversigt. De korrekte tal for arbejdsskader og nu fordelt på chauffører og øvrige ansatte - ser således ud: Registrerede arbejdsulykker I alt BAAS - chf BAAS øvrige I alt Eventuelt BM bad om, at man på næste MEDudvalgsmøde drøfter en opdatering af reglerne for frihed til særlige begivenheder. BAAS er fortsat med kommunens oversigt, men 7

8 BM påpegede, at man vel fx ikke nødvendigvis skal holde fri den dag, man holder sølvbryllup. Festen holdes evt. en anden dag. Emnet er vendt med FV, som har henvist til FM. TH bifaldt ideen om en opdatering af reglerne. BM ønskede at vide, om Crew Web fungerer. Hun undrede sig over, at der kan sendes en timeseddel ud uden tekst, når chaufføren har været på arbejde. Sanne Gaarsdal har arbejdet på sagen, og siger at det dur nu, men det gør det ikke. TH sagde, at det ikke er et spørgsmål, som skal drøftes på et MEDudvalgsmøde. Det ville kunne afklares før MEDmødet. Han anbefalede at kontakte Sanne Gaarsdal igen. BM spurgte, om der er nyt vedr. muligheden for at se timebanker i Crew Web. IK henviste til Sanne Gaarsdal. AN påpegede, at der er chauffører som spørger, hvornår de kan blive introduceret i den nye version af Crew Web. FV sagde, at de nye funktioner, som skulle komme ikke er kommet endnu. Den nye version er stort set ligesom den gamle. Når de nye funktioner kommer, bliver der mulighed for at blive undervist i dem. TH opfordrede til at lave en tidsplan for projektet. 8

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud?

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Juli 2012 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Læs side 4-5 Seminar for seniorstyrken Læs side 6-7 Nye kontrakter Læs side 10-11 Den halve maraton blev en hel succes Læs side

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Overfyldte bybusser er et sikkerhedsstempel s. 4 Busrevy s. 5 Fleksibilitet s. 6 BAR s. 7 Tækker 1900 stafetten s. 8 Marselisløbet

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune.

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune. Den Selvbetjente Biblioteksfilial Realisering 2006 Evaluering af et projekt på Gjern Bibliotek et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune Efteråret 2007 Evaluering - november 2007 ved Mogens Larsen & Karen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere