Laurids marts 2000 LAURIDS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laurids marts 2000 LAURIDS"

Transkript

1 LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1

2 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede nu kryds i kalenderen og vær med til at få indflydelse på dit barns skole. Hvis I husker indlægget her i LAURIDS efter sidste års generalforsamling, vil I kunne erindre, at det var en meget nedslående oplevelse med hensyn til forældrefremmøde. Der var faktisk flere lærere end forældre til stede!!! Generalforsamlingen skal gerne være stedet, hvor I forældre møder op og hører, hvordan den af jer valgte bestyrelse og den siddende ledelse har forvaltet skolens fælles resurser til gavn for jeres børn. Man kan også her få et indtryk af og forholde sig til, hvilke områder de samme mennesker på jeres vegne vil satse på fremover, og fremfor alt vil I her kunne være med til at skabe en debat om de prioriteringer, der dels har været foretaget og dels skal foretages fremover. Generalforsamlingen er stedet, hvor I kan komme til orde, kan være med til at skabe en dialog til gavn for alle - specielt jeres børn (og I behøver ikke nødvendigvis at blive valgt til bestyrelsen, hvis I ikke absolut brænder for det, fordi I har en mening eller et godt forslag). Det vil være enormt dejligt for skolen (bestyrelse, ledelse, lærere og jeres børn) som sådan, hvis rigtig mange forældre vil være med til at gøre denne aften til en spændende oplevelse fremfor bare en tør, kedelig generalforsamling, der skal overstås, og hvor ingen tør/ønsker at forholde sig til noget positivt såvel som negativt. Derfor: Dette skal opfattes som en meget kraftig opfordring til at møde op og være med til at sætte dit/jeres præg på generalforsamlingen og dermed også på jeres barns skoles dagligdag - så vi ses meget gerne onsdag den 26. april!!! Redaktion: Helle Klein Ruth Carlsen Morten Lotz Troels Jensen Deadline for indlæg til næste nr.: Fredag d. 28. april

3 forårsaktiviteter Af Peter Holm Så kom foråret! Vintergækkerne står og nikker og krokusserne lyser op med deres dejlige gule hoveder. Mange buske har allerede fået knopper og solsorte og gråspurve kæmper om deres territorier. Er det ikke dejligt, selvom det kan være lidt koldt. Og frem for alt, det er lyst om morgenen! For skolen er det også en tid, hvor der bruges energi på andre ting end undervisning. 10M er lige gået i gang med deres musical, Hair, og på den anden side af bordet er vi så småt gået i gang med forberedelsen af det nye år. De næste 50 dage vil uden tvivl gå med fagfordeling. Hvilke lærere til hvilke klasser til næste år, hvem er her og hvem skal have orlov. Der sker et par nye ting i det kommende skoleår. Lærerne skal pr. 1/8 arbejde under en ny overenskomst og en ny arbejdstidsaftale. Den går blandt andet ud på, at lærerne skal undervise lidt mere. Samtidig får de lidt mindre tid til forberedelse. Samtidig har lærerrådet og jeg besluttet, at vi vil prøve at arbejde med team- samarbejde. Det går ud på, at de 2-3 lærere, der har klassen mest, skal arbejde mere sammen om eleverne. Det er i bund og grund det, vi har praktiseret i flere år, nu bliver det bare formaliseret en smule. Det er nu et krav, til gengæld gives der lidt tid til det. Ud over det, kan vi konstatere, at de nye lønformer er kommet til de private skoler også. Der skal bl.a. gives et undervisningstillæg, når man kommer over en vis undervisningstid. At der sker disse ændringer, kan få betydning for klasserne. Det er vigtigt, at der er en sammenhæng mellem teamdannelse og faglighed, og det er vigtigt, at der er så få lærere på klasserne som muligt, uden det går ud over fagligheden. Den store øvelse går nu ud på at få det til at fungere, og vi forsøger at fastholde dansk- og matematiklæreren samt klasselærerfunktionen. Det kan dog ske, at enkelte lærere er nødt til at afgive et fag eller en klasse, så det hele kan gå op; men jeg er sikker på, at det nok skal lykkes til alles tilfredshed. Inden dette skoleår blev det vedtaget, at alle elever i 6. og 7. skulle vælge mindst ét valgfag i hver periode. Dette for at aktivere og inspirere eleverne. Der er naturligvis forbundet visse udgifter med det, hvis eleverne skal transporteres med en bus til en sportshal. Desværre har vi åbenbart ikke meldt godt nok ud, at valgfag er undervisning på lige fod med dansk og matematik, og at der er mødepligt, når man har meldt sig. Det er forstemmende at se, hvor mange elever, der bare bliver væk. Det er træls for kammeraterne, at der skal ventes forgæves og at der måske ikke kan stilles hold, og det er ærgerligt, at vi skal bruge penge på en stor bus og en hal, hvis mindre kunne gøre det. Det må da også være irriterende for elever, hvis de ikke kommer og dermed ikke hører eventuelle ændringer til næste gang. Vil I ikke godt tale med jeres unge mennesker om det!? Tak! Til slut skal jeg så lige nævne, at vi har forsøgt at lade eleverne bruge elektroniske skriveredskaber til terminsprøven. Der er høstet både positive og negative erfaringer med det, men vi må nok se i øjnene, at vi er nødt til at prøve igen til eksamen til sommer. 3

4 edb til terminsprøven Af: Troels Kirkeskov Jensen I år tog vi så springet! Vi har gennem et par år gået rundt om beslutningen om hvorvidt eleverne i de ældste klasser skulle have mulighed for at benytte edb-maskiner til deres eksamen. Vi har stået i mellem argumenterne om at det naturligvis er det eneste rigtige i forhold til en effektiv skriveproces for de elever, der er vant til at bruge grejet og så de lettere uoverskuelige konsekvenser disse små husaltre ville give os. Mest af praktisk, men også af økonomisk art. Hvordan skulle vi skaffe alle disse computere? Ville elever og forældre evt. selv fragte dem frem og tilbage? Hvad siger forsikringen? Hvor meget strøm skal der til, hvordan skaffer vi det og hvad koster det? Hvilke programmer må eleverne bruge og hvad skal vi kontrollere? Hvad sker der, hvis noget går galt og hvilke rettigheder har eleverne så? Hvordan skal man give ordenskarakterer? Hvor kan vi have så mange computere, så det generer færrest mulige? Hvor meget larmer det mon? Hvordan skal opsynet være under prøverne og hvad koster dét så? Hvad gør de mon andre steder? Projektet skreg på en arbejdsgruppe, der ville begive sig af med at undersøge hvilken model der kunne anvendes hos os. Så vi nedsatte sådan en gruppe. Efter at have snakket med folk på andre skoler og i undervisningsministeriet, elektrikeren og økonomiudvalget og en hel del andre besluttede vi, at det eneste rigtige for os ville være, at eleverne selv måtte medbringe deres computere og printere. Især fordi vi med syv eksamensklasser ikke på skolen ville kunne skaffe det nødvendige antal computere. Så vi var nødt til at finde ud af, om eleverne (og deres forældre) ville være med. Prøvekluden skulle være terminsprøverne i januar. Vi ville så kunne nå at rette de værste fejldispositioner inden skriftlig eksamen i maj. Eller evt. aflyse hele herligheden, hvis terminsprøven var en fiasko. Omkring 60 elever meddelte os i efteråret, at de var interesserede i at benytte computer til terminsprøven. Det var så mange, at det skulle sættes i gang. Proceduren var til prøven den, at børnene og deres forældre skulle aflevere computere og printere i gymnastiksalen (9. klasse) og i X-House (10. klasse) om eftermiddagen dagen inden den første prøve, og hente dem igen umiddelbart efter sidste prøve. Elektrikeren havde sørget for rigelige mængder strøm og pedellerne havde lagt ledninger 4

5 og dåser ud så alle kunne forsyne sig. Alt forløb planmæssigt og de småproblemer, der opstod, var hurtigt løst. 19 elever i de to 9. klasser og 29 elever i de fem 10. klasser lavede inden prøven en bindende tilmelding til at kunne benytte computer. En langt større del (ca. 60%) end vi havde regnet med tog bærbare computere med. Da disse bruger væsentligt mindre strøm end de stationære, behøvede vi ikke at have bekymringer med den beregnede forsyning. I 9. klasse skulle alle sidde sammen i gymnastiksalen. Her gav nogle få af de elever, der skrev i hånden udtryk for at støjen fra printerne ind imellem var generende. Særligt når mange printede på én gang, I 10. klasse sad alle med en computer i lokalerne på X-House og generede således kun sig selv. Alle, der benyttede sig af computerne, var meget tilfredse med at have haft muligheden. Det er forståeligt nok. De skal ikke længere afsætte en stor del af tiden til at skrive deres kladde ind. De kan nu nøjes med at koncentrere sig om opgaven og så lave layout på den i slutningen af prøven. Jeg er ikke tvivl om at anvendelsen af edb til de skriftlige prøver er kommet for at blive, og der vil givetvis være endnu flere der benytter sig af muligheden til sommer. Bortset fra transporten er der ikke rigtigt noget, der taler imod. 5

6 afsked med egnethedserklæringerne Af Kurt Petersen, skolevejleder l år skal vi så sige farvel - for nogle et vemodigt, for andre et glædeligt farvel - til egnethedserklæringerne til de gymnasiale uddannelser. Altså, i år er det sidste gang, vi skal give et - egnet/måske egnet og i meget sjældne tilfælde ikke egnet til de af vores elever i 9. og 10. klasse, som ønsker at fortsætte på en gymnasial uddannelse. Hvorfor nu det? Det har været et klart politisk ønske, at der ikke mere skal være nogen forskelsbehandling på de forskellige ungdomsuddannelser. Altså, hvorfor skal man erklæres egnet til gymnasiet m.m., når man ikke skal til de øvrige ungdomsuddannelser? Så man kan kalde det en ligestilling mellem de gymnasiale, de tekniske, de merkantile og social/sundheds-ungdomsuddannelserne. På alle de nævnte, undtagen de gymnasiale, har der været fri adgang. Men hvad betyder dette så? Bliver der fri adgang til de gymnasiale uddannelser? ja og nej! Fremover vil det blive sådan, at hver elev fra 6. til 10. klasse skal udarbejde en uddannelsesbog, i hvilken den enkelte elev redegør for sine stærke og svage skolemæssige sider m.m., interesser og fremtidsplaner på det uddannelsesmæssige område. Denne uddannelsesbog skal danne ramme om årlige uddannelsessamtaler med klasselærer og skolevejleder ( i 6. og 7. klasse mest klasselærer), og skal underskrives af eleven, forældre, klasselærer og skolevejleder. Efter 9. og 10. klasse skal uddannelsesbøgerne danne grundlag for en egentlig uddannelsesplan, som skal følge eleven. Hvis der i denne uddannelsesplan - som også underskrives af de før omtalte - er bemærkninger som: det vil være vanskeligt for dig at gennemføre gymnasiet, så vil eleven sandsynligvis skulle til optagelsesprøve. Så helt fri adgang til de gymnasiale uddannelser bliver der næppe. Men man kan måske sige, at der bliver en vis form for ligestilling. Man kunne jo også godt tænke sig, at der i elevens uddannelsesplan stod en bemærkning som: det er måske ikke en god ide, at du bliver tømrer, da du har en svag ryg, og derfor er det måske ikke sikkert, at vedkommende elev kan optages på Teknisk Skole på byggefaget. Det sidste eksempel er dog kun et tankeeksperiment. Alt i alt kan man sige, det bliver en spændende fremtid vi går i møde på vejledningsområdet, vejledningen bliver klart styrket, hvilket også har været intentionen med det nye vejledningscirkulære. Der bliver i hvert fald nok at se til. 6

7 hverdagen i sfo Af: Lene, Beata, Mogens og Maj-Britt Skolefritidsordningen er en integreret del af skolen, hvor børnene tilbringer en stor del af deres fritid. Derfor er det vigtigt at børnene så vidt muligt selv kan vælge, med hvem de vil lege, hvor de vil lege og hvad de vil lege, eller om de vil deltage i vores planlagte aktiviteter. Vi mener at legen har stor betydning for børnenes udvikling af flere grunde bl.a. - gennem legen afprøver og bearbejder børnene de indtryk og oplevelser de får fra omgivelserne - i legen får fantasien og kreativiteten frit spil - i legen opstår venskaber og børnene lærer at tage hensyn til andre, at samarbejde samt løse konflikter. Vi mener at det er vores opgave at være med til at skabe gode legemuligheder og give plads til børnenes leg i stedet for at aktivere børnene hele tiden. Desuden lægger vi meget vægt på at give børnene trygge rammer, hvor de kan trives og udvikle sig til kreative og sociale individer. Hvad er børnene optaget af? Hvad laver de i SFO? Hver dag kl kommer en flok glade og højrøstede børn forventningsfulde i SFO. Hver især har de mange bud på hvad de skal lave i løbet af eftermiddagen, for nu er skolen slut for i dag og legen kan endelig begynde. Som udgangspunkt har vi voksne besluttet at børnene skal starte deres dag i SFO med frisk luft, fordi vi synes det er vigtigt at få sig rørt, at få brændt noget energi af samt at få masser af frisk luft. Herefter er der mange forskellige muligheder for børnene, og aktiviteterne er mange - lige fra; - gymnastiksalsaktiviteter - tegne / male kreativitet - spille spil - lege - og meget mere Derudover laver vi forskellige aktivitetstilbud som børnene kan vælge at deltage i. Vi er lige startet på et stort maskeprojekt, som skal afsluttes med en udstilling på skolen. Vi arbejder med både gips og papirmasker, og børnene udformer selv deres egen maske. Fysisk udfoldelse. Heldigvis holder alle vores børn meget af fysisk aktivitet. Vi har nemlig valgt at bruge nogle af vore økonomiske midler på forskellige ting, som giver børnene mulighed for at bruge kroppen. Vi har lejet os ind i Århus gymnastik-og trampolincenter, et stort slaraffenland af skumpuder, nedgravede trampoliner, springgulv m.m. Vi tager alle børnene med dertil en gang pr. måned, og det er noget vi alle nyder. Der er stor forskel på børnene når vi kører i bus dertil (meget højrøstede ) og når vi kører hjem ( stilhed ) Endvidere har vi indkøbt 8 par skøjter i forskellige størrelser, og har med stor succes besøgt Musikhusets skøjtebane med børnene. Desuden tager vi af og til på Børnekulissen; et sted hvor man kan komme og klæde sig ud, blive sminket, spille teater, danse m.m. 7

8 sfo fodboldbrag Onsdag den 3/2 var imødeset med stor spænding af såvel børn som voksne i Laursens SFO. Her skulle det nemlig afgøres hvem der havde det bedste fodboldhold, Laursens Realskoles SFO eller Elise Smith Skoles SFO. En kamp der skulle spilles på Børnenes Jord. Inden kampens start havde vi snakket en del om at fodbold er et holdspil; - at man derfor står sammen og bakker hinanden op som kammerater - at man ikke skælder hinanden ud, hvis man kommer til at lave en lille fejl Da Elise Smith Skole dukkede op på Børnenes Jord med næsten 50 børn, var der for alvor brug for sportsånd og godt kammeratskab. De 14 børn ( drenge og piger ) der havde valgt at spille for os, klarede - til trods for mange udskiftninger- opgaven til 13 med pil op. Kammeratskabet og sportsånden var i top da vi vandt det store opgør så sikkert som 9-0. Så kære 10 F, tør I mon udfordre os til kamp? 8

9 hvad synes børnene? Vi har spurgt nogle børn hvad de synes om SFO. DAVID BH.KL: Det er sjovt at komme i gymnastiksalen. Det er sjovt at lege med kammeraterne, især når vi leger med micromachines og klodser. CLAUS 1.KL: Det er bedst når vi må spille nintendo, og så er det godt at lege med hinanden. OONA 2. KL: Det er sjovt at være her, fordi man kan lave mange ting. ANDERS 3.KL: Det er godt fordi vi hygger os. Men jeg synes det er irriterende at der kun er et toilet. JESPER 3.Kl: Det er sjovt fordi vi nogle gange skal på tur f.eks. i springhallen. CHRISTINA 2.KL: Det er sjovt fordi der er masser af spil. Af: 3. klasse 3. kl. discofest i sfo Vi synes det ville være sjovt at arrangere en discofest for de andre børn. Vi fandt på mange spændende ting: - Asger stod i boldboden sammen med Anders og Sarah. Man kunne få slik hvis man ramte dåserne. - Freya var spåkone, der kunne fortælle om fremtiden. - Louise var vagten for spåkonen - Anne B var ballonpigen som stod for ballondans. - Jesper stod for musikken og lyseffekter - Ulrik stod for at dele saft og kage ud Det var en rigtig god fest og alle havde det sjovt. 9

10 en skolestart på lr Af Annette & Tim Friche Nyhed - skoletrøjer Så oprandt dagen... vores dreng skulle starte i skole, væk var den trygge tid i børnehaven, den kendte dagligdag, samt de kendte omgivelser. Børnehavebarnet var nu blevet til et skolebarn med skoletaske, penalhus m.m. Hvor er der meget at tage stilling til, såvel for børn som forældre... skoledcg, skolekammerater, fritidsordning, nye voksne, andre rammer og normer, hvordan vil det da gå vores dreng? Vi var inden den store dag, flere gange blevet præsenteret for både de voksne, og de lokaler hvor den nye årgang skulle slå deres folder, både i skole og ikke mindst fritid, og ved selvsyn konstateret at hvad umiddelbart måtte mangle i husrum, ville der forhåbentlig være i hjerterum, hvilket vi senere har set, at det er der. Fritidsordningen ansatte før det nye skoleårs begyndelse ny leder... hvordan stedet har virket før, har vi ikke den store fornemmelse for, men hvordan det virker nu, har vi en meget fin forståelse af... for det virker bare... til trods for få rum...fælles lokaler... få ansatte... skolegård med begrænsede muligheder, er det bare fint som dagligdagen i fritidsordningen afvikles. Eks kunne her nævnes god planlægning, ture ud af huset til andet end "Jorden" for såvel hele gruppen samt små grupper, Vi oplever, at vores barn er tryg ved fritidsordningen, og at der er en venlig og rar omgangstone på stedet, de fysiske rammer til de "små" er hyggelige. Lidt malurt... garderobeforholdene er kaotiske. Forslag: Hvad med at døbe/navngive fritidsordningen - udskrive en konkurrence? Skolen har fået lavet en SWEAT-SHIRT med skolens logo. Farven er sort. Består af: 65% Bomuld, 35% Polyester. Fås i størrelser fra 4/6 år til XL. Pris: kr. (bestillingsseddel vedlagt) MADS & METTE fra 6a viser her de nye sweatshirts 10

11 praktikanter på lr Af Jeannet Straagaard - klasselærer 5.kl. Af Peter Holm Mobiltelefoni Vi har i 5.klasse haft 2.års praktikanter (Lene og Christine). De har været hos os i 2 gange 3 uger og har haft klassen til henholdsvis dansk og formning. Jeg spurgte børnene om, hvad de synes om at have praktikanter. Svarene var så positive og dejlige, at jeg har valgt at bringe dem her i bladet. Hvordan synes I det har været at have praktikanter? * Det har været sjovt at lave noget andet end det vi plejer * Det har været godt at prøve noget nyt * Det har været rart at få noget ekstra opmærksomhed og mere hjælp i timerne. Fordi de har været to, så har man kunnet få mere hjælp. * Det var dejligt at de var så gode til at rose os. * De har virkelig været gode til at planlægge, og vi har prøvet meget forskelligt. * Det har været godt, fordi vi har lært at tegne ansigter - som man rigtig gør - og vi har fået lov til at tegne mere end vi plejer! * Det er flot at de allerede er så gode, når de ikke engang er rigtige lærere endnu. * Det er rart at prøve at få nogle andre lærere, end dem vi altid har. * Vi vil gerne have praktikanter igen, men så helst nogle mænd! Synes I, de kan blive dygtigere til noget? * De skal lære at skælde ud og turde bede os tie stille!! * De skal lære at forklare lidt bedre, de skal huske at vi er børn og ikke voksne! Som efterhånden garvet lærer og for første gang praktiklærer, må jeg også sige, at det har været en god oplevelse. Det er berigende for alle med sådan et par gæster. Og jeg er glad for at 5.klasse tog så åbent og venligt imod Lene og Christine. Et hjertesuk! Jeg synes, det er godt, at så mange elever får deres egen mobiltelefon. Som forholdene er, kan det være godt, at man kan komme i kontakt med sin pode i løbet af dagen. Desværre er der nogen, der har misforstået det og tror, at de må bruge telefonerne hele tiden og altid. Det må de ikke! Og det er ikke nok, at de skruer ned for lyden, for det er ikke meningen, at de skal skrive sms-besked i løbet af timen, og det er ikke meningen, at de skal bruge den som regnemaskine eller spille spil på den. Altså, mobiltelefoner skal være slukkede i timerne og de må ikke ligge fremme på bordene. Læg dem i tasken eller i en lomme, så de ikke frister til brug. Af Ruth Carlsen Korttelefonen REMINDER Kære forældre - især til de mindre elever. Vil I ikke nok udstyre jeres børn med et telekort - det kan erhverves på kontoret formedelst 30 kr. Det er et belastnings - måske endda et overbelastningsproblem af lærerværelsets telefonlinie, der ligeså stille accelererer, efterhånden som børnenes telekort bliver opbrugt, og de glemmer at få købt et nyt. Eleverne, især i de mindre klasser (de har jo heller ingen mobiltelefon!!) har ofte behov for at ringe til jer forældre i skoletiden for at lave aftaler med hinanden efter skoletid. - Det vil være en stor hjælp, hvis I vil huske at udstyre dem et telekort. - TAK FOR HJÆLPEN. 11

12 Indlæg til støjdebatten Fra forældrerådet i 2. kl. Indlægget i det seneste skoleblad om højt støjniveau har inspireret os til at tage opfordring fra redaktionen op om at deltage i debatten. Uro og støj Lige som forældrene i 1. kl. har vi haft tilsvarende oplevelse af, at der er megen uro på skolen. Som ofte er det helt tilfældigt, at man finder ud af, hvilke forhold, der hersker på skolen - som f.eks. når man skal hente sit barn midt på skoledagen. Umiddelbart tror man, at det er et enkeltstående tilfælde, men det har vist sig, at det er en oplevelse, som de fleste får, hvis man kommer uden for normal "besøgstid". Fra skolens side forventes det, at børnene møder veloplagte, dvs. har fået en ordentlig nattesøvn og spist morgenmad. På samme måde kunne vi godt ønske, at der er ro omkring spisepausen, for alt for tit sker det, at madpakken kommer med hjem igen. Ligeledes vil det sikkert gavne miljøet, at der er ro på gangene, når der undervises, og at aktiviteterne i klasserne holdes på et niveau, så det ikke forstyrrer de tilstødende klasser. Børnene på Laursens Realskole er nok ikke mere urolige end børn på andre skoler, men der mangler måske nogle regler og/eller opsyn. Det bliver spændende at høre, hvad lærerrådets diskussion munder ud i. Forældreindflydelse Netop i lyset af det problem, som forældrene i 1. klasse tager op, vil vi som forældreråd i 2. klasse gerne opfordre til, at der støttes op om de arrangementer, der rent faktisk er på skolen, og hvor vi som forældre har mulighed for at bringe emner op til debat. Specielt vil vi gerne fremhæve generalforsamlingen som en mulighed til at få nogle ting på banen, som man ønsker løst eller diskuteret i et bredere forum. At det gavner oplevede de forældre fra vores klasse, som var tilstede ved den seneste generalforsamling. De tog her et aktuelt problem op. Problemet drejede sig om, at børnene i pasningen forstyrrede musikskolens elever, når de skulle i IT-lokalet om eftermiddagen. Musikundervisningen foregik nemlig i det lokale, som også fungerer som gennemgangslokale til IT-lokalet. På den anden side burde det ikke gå ud over børnene i pasningen, at de fleste lokaler er optaget til andet formål om eftermiddagen - også selv om musikskolen er et aktiv for skolen. Det viste sig imidlertid, at da problemet først blev bragt på bane, kunne det umiddelbart løses ved, at man åbnede for en anden indgang til IT-lokalet. Dette er blot et eksempel på, at forhold, som måske undrer os, eller som vi finder uhensigtsmæssige, måske kan løses, hvis vi bare bruger de muligheder, vi har for at påvirke skolen og dens ledelse. Vi synes, at vi skylder os selv og ikke mindst børnene, at vi viser større interesse for, hvordan hverdagen på skolen er. Til den pågældende generalforsamling var lærerne bedre repræsenteret end forældrene! Skulle vi ikke tage os sammen og komme til møder og arrangementer, der vedrører dagligdagen på skolen? Vi mener, vi har en god skole, men den kan gøres endnu bedre, hvis vi som forældre holder os bedre orienteret om, hvad der er gang i på skolen. 12

13 morgentrafik Møde til tiden? Det sker af og til, at lærerne i vores klasse gør opmærksom på, at der er mange, der kommer for sent. Det er ikke godt! Men desværre er det ikke kun i vores klasse, det er et problem. Vi, der stadig har børn i de små klasser, kommer nok mere på skolen, end mange andre gør, og vi kan konstatere, at der er en del, der ikke er på skolen, når det ringer ind om morgenen. Når timerne kun er på 45 min, kan man faktisk ikke være bekendt at komme dryssende efter ringetid pga. de forstyrrelser, det giver. Har man på skolen overvejet at have det som en målsætning, at timerne skal starte straks efter ringetid? På andre skoler praktiseres det på den måde, at man ikke får adgang til klassen, hvis man kommer mere end 5 minutter for sent. Af: Peter Holm På foranledning af en beboer i kvarteret skal jeg hermed opfordre forældre, der kører deres barn til skole, til, at al afsætning af elever til Laursens Realskole sker fra kantstenen og ikke fra kørebanemidten i Hjelmensgade!!! Jeg ved godt, at parkeringsforholdene i Hjelmensgade ikke er gode. Jeg ved også godt, at det kun tager et øjeblik at sætte sit barn af. Alligevel kan jeg godt forstå, at de billister, der skal gennem gaden, kan finde det irriterende at skulle vente på, at flere elever bliver sat af i rækkefølge ud for porten. Skal vi derfor ikke forsøge at finde et hul i rækken af biler i højre side af gaden, også af hensyn til vore børn. Det vil selvfølgelig også kræve, at lærerne kan være på plads ved klassen lige efter ringetid. Hvis vi som forældre lader være med at opholde lærerne, så snart timerne er begyndt (det forekommer typisk i de små klasser), har lærerne i det mindste mulighed for at gå til time. Hvis man har ting at drøfte med lærerne, opfordres der til, at man benytter sig af "Åbent hus", som er ca. en gang om måneden, eller kontakte læreren uden for skoletid, så man ikke tager tid fra en hel klasse. Mon Skolebestyrelsen og Lærerrådet vil tage dette op for at se, om der ikke kan strammes op på det med at "møde til tiden". 13

14 fastelavn I år havde alle børn (og deres forældre) gjort fantastisk meget ud af udklædningen. Derfor var der rigtig mange flotte børn i fantasifulde kostumer. Vi var ude med kameraet for at fange nogle situationer med børnene. Og en enkelt (træt?) lærer! 14

15 ferieplan 2000/2001 Sommerferie (lørdag den 17. juni) - onsdag 2. august 2000 (SFO åbner mandag den 31. juli) Efterårsferie: lørdag den 14. okt. - søndag den 22. okt (SFO er åben) Juleferie: søndag 17. dec. - tirsdag den 2. januar 2001 NB: juleafslutning lørdag den 16. december!! (SFO er lukket fredag 22. dec.- tirsdag 2. jan.) Vinterferie: lørdag den 10. febr. - søndag den 18. febr (SFO er åben) Påskeferie: lørdag den 7. april - mandag den 16. april 2001 (SFO er lukket) St. Bededag: fredag den 11. maj - søndag den 13. maj 2001 Kr.Himmelf.: torsdag den 24. maj -søndag den 27.maj 2001 (SFO er lukket) Pinseferie: lørdag den 2. juni - mandag den 4. juni 2001 Grundlovsdag tirsdag den 5. juni 2001 (SFO er lukket) Sommerferie lørdag den 23. juni - (SFO er lukket juli) De nævnte dage er inklusive!!! Åbent-hus -aftnerne i skoleåret 2000/2001 er nedenstående dage: Onsdag den 6. september 2000 kl Onsdag den 1. november 2000 kl Onsdag den 7. februar 2001 kl Onsdag den 7. marts 2001 kl Derudover afholdes de sædvanlige forældremøder og konsultationer i efteråret 2000 og i foråret

16 kalender 16 MARTS: 1. Åbent hus kl lærermøde m øvelejr 3. Gammel -elevfest kl b på lejr 7. bhv.kl. konsultation 8. bhv.kl. konsultation 9. 10b konsultation Bestyrelsesmøde m opfører musicalen HAIR 14. 6a konsultation kl. konsultation c til Prag kl. konsultation a klassefest f til Garda 27. 8b konsultation APRIL: 3. 7a konsultation Nye børnehaveklassebørn på besøg kl. på lejr 5. Lærermøde 6. 6b forældremøde 7.a SMG.arrangement 8. LAURA forårskoncert kl. konsultation 11. 7b konsultation kl. konsultation 6b klassefest 13. Bestyrelsesmøde Påskeferie 26. Skolens generalforsamling - husk at møde op!!!!! 30. 7ab konfirmation - TIL LYKKE!!! MAJ: 2. Forårskoncert kl. 3. Lærermøde kl. på lejr Skriftlige prøver for 9. & 10.kl. 11. Bestyrelsesmøde 18. Sidste skoledag for kl. 19. Store Bededag 22. Mundtlige prøver for 9. & 10.kl. starter (slutter 14. juni) ab i praktik

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen 1955-1959 - side 6 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere

Himalayan Project. Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013. www.nepalhelp.dk

Himalayan Project. Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013. www.nepalhelp.dk Himalayan Project Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013 www.nepalhelp.dk formand: næstformand: kasserer: sekretær: medlem: medlem: medlem: Bestyrelsen Himalayan Project Det var så enkelt,

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere