Laurids marts 2000 LAURIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laurids marts 2000 LAURIDS"

Transkript

1 LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1

2 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede nu kryds i kalenderen og vær med til at få indflydelse på dit barns skole. Hvis I husker indlægget her i LAURIDS efter sidste års generalforsamling, vil I kunne erindre, at det var en meget nedslående oplevelse med hensyn til forældrefremmøde. Der var faktisk flere lærere end forældre til stede!!! Generalforsamlingen skal gerne være stedet, hvor I forældre møder op og hører, hvordan den af jer valgte bestyrelse og den siddende ledelse har forvaltet skolens fælles resurser til gavn for jeres børn. Man kan også her få et indtryk af og forholde sig til, hvilke områder de samme mennesker på jeres vegne vil satse på fremover, og fremfor alt vil I her kunne være med til at skabe en debat om de prioriteringer, der dels har været foretaget og dels skal foretages fremover. Generalforsamlingen er stedet, hvor I kan komme til orde, kan være med til at skabe en dialog til gavn for alle - specielt jeres børn (og I behøver ikke nødvendigvis at blive valgt til bestyrelsen, hvis I ikke absolut brænder for det, fordi I har en mening eller et godt forslag). Det vil være enormt dejligt for skolen (bestyrelse, ledelse, lærere og jeres børn) som sådan, hvis rigtig mange forældre vil være med til at gøre denne aften til en spændende oplevelse fremfor bare en tør, kedelig generalforsamling, der skal overstås, og hvor ingen tør/ønsker at forholde sig til noget positivt såvel som negativt. Derfor: Dette skal opfattes som en meget kraftig opfordring til at møde op og være med til at sætte dit/jeres præg på generalforsamlingen og dermed også på jeres barns skoles dagligdag - så vi ses meget gerne onsdag den 26. april!!! Redaktion: Helle Klein Ruth Carlsen Morten Lotz Troels Jensen Deadline for indlæg til næste nr.: Fredag d. 28. april

3 forårsaktiviteter Af Peter Holm Så kom foråret! Vintergækkerne står og nikker og krokusserne lyser op med deres dejlige gule hoveder. Mange buske har allerede fået knopper og solsorte og gråspurve kæmper om deres territorier. Er det ikke dejligt, selvom det kan være lidt koldt. Og frem for alt, det er lyst om morgenen! For skolen er det også en tid, hvor der bruges energi på andre ting end undervisning. 10M er lige gået i gang med deres musical, Hair, og på den anden side af bordet er vi så småt gået i gang med forberedelsen af det nye år. De næste 50 dage vil uden tvivl gå med fagfordeling. Hvilke lærere til hvilke klasser til næste år, hvem er her og hvem skal have orlov. Der sker et par nye ting i det kommende skoleår. Lærerne skal pr. 1/8 arbejde under en ny overenskomst og en ny arbejdstidsaftale. Den går blandt andet ud på, at lærerne skal undervise lidt mere. Samtidig får de lidt mindre tid til forberedelse. Samtidig har lærerrådet og jeg besluttet, at vi vil prøve at arbejde med team- samarbejde. Det går ud på, at de 2-3 lærere, der har klassen mest, skal arbejde mere sammen om eleverne. Det er i bund og grund det, vi har praktiseret i flere år, nu bliver det bare formaliseret en smule. Det er nu et krav, til gengæld gives der lidt tid til det. Ud over det, kan vi konstatere, at de nye lønformer er kommet til de private skoler også. Der skal bl.a. gives et undervisningstillæg, når man kommer over en vis undervisningstid. At der sker disse ændringer, kan få betydning for klasserne. Det er vigtigt, at der er en sammenhæng mellem teamdannelse og faglighed, og det er vigtigt, at der er så få lærere på klasserne som muligt, uden det går ud over fagligheden. Den store øvelse går nu ud på at få det til at fungere, og vi forsøger at fastholde dansk- og matematiklæreren samt klasselærerfunktionen. Det kan dog ske, at enkelte lærere er nødt til at afgive et fag eller en klasse, så det hele kan gå op; men jeg er sikker på, at det nok skal lykkes til alles tilfredshed. Inden dette skoleår blev det vedtaget, at alle elever i 6. og 7. skulle vælge mindst ét valgfag i hver periode. Dette for at aktivere og inspirere eleverne. Der er naturligvis forbundet visse udgifter med det, hvis eleverne skal transporteres med en bus til en sportshal. Desværre har vi åbenbart ikke meldt godt nok ud, at valgfag er undervisning på lige fod med dansk og matematik, og at der er mødepligt, når man har meldt sig. Det er forstemmende at se, hvor mange elever, der bare bliver væk. Det er træls for kammeraterne, at der skal ventes forgæves og at der måske ikke kan stilles hold, og det er ærgerligt, at vi skal bruge penge på en stor bus og en hal, hvis mindre kunne gøre det. Det må da også være irriterende for elever, hvis de ikke kommer og dermed ikke hører eventuelle ændringer til næste gang. Vil I ikke godt tale med jeres unge mennesker om det!? Tak! Til slut skal jeg så lige nævne, at vi har forsøgt at lade eleverne bruge elektroniske skriveredskaber til terminsprøven. Der er høstet både positive og negative erfaringer med det, men vi må nok se i øjnene, at vi er nødt til at prøve igen til eksamen til sommer. 3

4 edb til terminsprøven Af: Troels Kirkeskov Jensen I år tog vi så springet! Vi har gennem et par år gået rundt om beslutningen om hvorvidt eleverne i de ældste klasser skulle have mulighed for at benytte edb-maskiner til deres eksamen. Vi har stået i mellem argumenterne om at det naturligvis er det eneste rigtige i forhold til en effektiv skriveproces for de elever, der er vant til at bruge grejet og så de lettere uoverskuelige konsekvenser disse små husaltre ville give os. Mest af praktisk, men også af økonomisk art. Hvordan skulle vi skaffe alle disse computere? Ville elever og forældre evt. selv fragte dem frem og tilbage? Hvad siger forsikringen? Hvor meget strøm skal der til, hvordan skaffer vi det og hvad koster det? Hvilke programmer må eleverne bruge og hvad skal vi kontrollere? Hvad sker der, hvis noget går galt og hvilke rettigheder har eleverne så? Hvordan skal man give ordenskarakterer? Hvor kan vi have så mange computere, så det generer færrest mulige? Hvor meget larmer det mon? Hvordan skal opsynet være under prøverne og hvad koster dét så? Hvad gør de mon andre steder? Projektet skreg på en arbejdsgruppe, der ville begive sig af med at undersøge hvilken model der kunne anvendes hos os. Så vi nedsatte sådan en gruppe. Efter at have snakket med folk på andre skoler og i undervisningsministeriet, elektrikeren og økonomiudvalget og en hel del andre besluttede vi, at det eneste rigtige for os ville være, at eleverne selv måtte medbringe deres computere og printere. Især fordi vi med syv eksamensklasser ikke på skolen ville kunne skaffe det nødvendige antal computere. Så vi var nødt til at finde ud af, om eleverne (og deres forældre) ville være med. Prøvekluden skulle være terminsprøverne i januar. Vi ville så kunne nå at rette de værste fejldispositioner inden skriftlig eksamen i maj. Eller evt. aflyse hele herligheden, hvis terminsprøven var en fiasko. Omkring 60 elever meddelte os i efteråret, at de var interesserede i at benytte computer til terminsprøven. Det var så mange, at det skulle sættes i gang. Proceduren var til prøven den, at børnene og deres forældre skulle aflevere computere og printere i gymnastiksalen (9. klasse) og i X-House (10. klasse) om eftermiddagen dagen inden den første prøve, og hente dem igen umiddelbart efter sidste prøve. Elektrikeren havde sørget for rigelige mængder strøm og pedellerne havde lagt ledninger 4

5 og dåser ud så alle kunne forsyne sig. Alt forløb planmæssigt og de småproblemer, der opstod, var hurtigt løst. 19 elever i de to 9. klasser og 29 elever i de fem 10. klasser lavede inden prøven en bindende tilmelding til at kunne benytte computer. En langt større del (ca. 60%) end vi havde regnet med tog bærbare computere med. Da disse bruger væsentligt mindre strøm end de stationære, behøvede vi ikke at have bekymringer med den beregnede forsyning. I 9. klasse skulle alle sidde sammen i gymnastiksalen. Her gav nogle få af de elever, der skrev i hånden udtryk for at støjen fra printerne ind imellem var generende. Særligt når mange printede på én gang, I 10. klasse sad alle med en computer i lokalerne på X-House og generede således kun sig selv. Alle, der benyttede sig af computerne, var meget tilfredse med at have haft muligheden. Det er forståeligt nok. De skal ikke længere afsætte en stor del af tiden til at skrive deres kladde ind. De kan nu nøjes med at koncentrere sig om opgaven og så lave layout på den i slutningen af prøven. Jeg er ikke tvivl om at anvendelsen af edb til de skriftlige prøver er kommet for at blive, og der vil givetvis være endnu flere der benytter sig af muligheden til sommer. Bortset fra transporten er der ikke rigtigt noget, der taler imod. 5

6 afsked med egnethedserklæringerne Af Kurt Petersen, skolevejleder l år skal vi så sige farvel - for nogle et vemodigt, for andre et glædeligt farvel - til egnethedserklæringerne til de gymnasiale uddannelser. Altså, i år er det sidste gang, vi skal give et - egnet/måske egnet og i meget sjældne tilfælde ikke egnet til de af vores elever i 9. og 10. klasse, som ønsker at fortsætte på en gymnasial uddannelse. Hvorfor nu det? Det har været et klart politisk ønske, at der ikke mere skal være nogen forskelsbehandling på de forskellige ungdomsuddannelser. Altså, hvorfor skal man erklæres egnet til gymnasiet m.m., når man ikke skal til de øvrige ungdomsuddannelser? Så man kan kalde det en ligestilling mellem de gymnasiale, de tekniske, de merkantile og social/sundheds-ungdomsuddannelserne. På alle de nævnte, undtagen de gymnasiale, har der været fri adgang. Men hvad betyder dette så? Bliver der fri adgang til de gymnasiale uddannelser? ja og nej! Fremover vil det blive sådan, at hver elev fra 6. til 10. klasse skal udarbejde en uddannelsesbog, i hvilken den enkelte elev redegør for sine stærke og svage skolemæssige sider m.m., interesser og fremtidsplaner på det uddannelsesmæssige område. Denne uddannelsesbog skal danne ramme om årlige uddannelsessamtaler med klasselærer og skolevejleder ( i 6. og 7. klasse mest klasselærer), og skal underskrives af eleven, forældre, klasselærer og skolevejleder. Efter 9. og 10. klasse skal uddannelsesbøgerne danne grundlag for en egentlig uddannelsesplan, som skal følge eleven. Hvis der i denne uddannelsesplan - som også underskrives af de før omtalte - er bemærkninger som: det vil være vanskeligt for dig at gennemføre gymnasiet, så vil eleven sandsynligvis skulle til optagelsesprøve. Så helt fri adgang til de gymnasiale uddannelser bliver der næppe. Men man kan måske sige, at der bliver en vis form for ligestilling. Man kunne jo også godt tænke sig, at der i elevens uddannelsesplan stod en bemærkning som: det er måske ikke en god ide, at du bliver tømrer, da du har en svag ryg, og derfor er det måske ikke sikkert, at vedkommende elev kan optages på Teknisk Skole på byggefaget. Det sidste eksempel er dog kun et tankeeksperiment. Alt i alt kan man sige, det bliver en spændende fremtid vi går i møde på vejledningsområdet, vejledningen bliver klart styrket, hvilket også har været intentionen med det nye vejledningscirkulære. Der bliver i hvert fald nok at se til. 6

7 hverdagen i sfo Af: Lene, Beata, Mogens og Maj-Britt Skolefritidsordningen er en integreret del af skolen, hvor børnene tilbringer en stor del af deres fritid. Derfor er det vigtigt at børnene så vidt muligt selv kan vælge, med hvem de vil lege, hvor de vil lege og hvad de vil lege, eller om de vil deltage i vores planlagte aktiviteter. Vi mener at legen har stor betydning for børnenes udvikling af flere grunde bl.a. - gennem legen afprøver og bearbejder børnene de indtryk og oplevelser de får fra omgivelserne - i legen får fantasien og kreativiteten frit spil - i legen opstår venskaber og børnene lærer at tage hensyn til andre, at samarbejde samt løse konflikter. Vi mener at det er vores opgave at være med til at skabe gode legemuligheder og give plads til børnenes leg i stedet for at aktivere børnene hele tiden. Desuden lægger vi meget vægt på at give børnene trygge rammer, hvor de kan trives og udvikle sig til kreative og sociale individer. Hvad er børnene optaget af? Hvad laver de i SFO? Hver dag kl kommer en flok glade og højrøstede børn forventningsfulde i SFO. Hver især har de mange bud på hvad de skal lave i løbet af eftermiddagen, for nu er skolen slut for i dag og legen kan endelig begynde. Som udgangspunkt har vi voksne besluttet at børnene skal starte deres dag i SFO med frisk luft, fordi vi synes det er vigtigt at få sig rørt, at få brændt noget energi af samt at få masser af frisk luft. Herefter er der mange forskellige muligheder for børnene, og aktiviteterne er mange - lige fra; - gymnastiksalsaktiviteter - tegne / male kreativitet - spille spil - lege - og meget mere Derudover laver vi forskellige aktivitetstilbud som børnene kan vælge at deltage i. Vi er lige startet på et stort maskeprojekt, som skal afsluttes med en udstilling på skolen. Vi arbejder med både gips og papirmasker, og børnene udformer selv deres egen maske. Fysisk udfoldelse. Heldigvis holder alle vores børn meget af fysisk aktivitet. Vi har nemlig valgt at bruge nogle af vore økonomiske midler på forskellige ting, som giver børnene mulighed for at bruge kroppen. Vi har lejet os ind i Århus gymnastik-og trampolincenter, et stort slaraffenland af skumpuder, nedgravede trampoliner, springgulv m.m. Vi tager alle børnene med dertil en gang pr. måned, og det er noget vi alle nyder. Der er stor forskel på børnene når vi kører i bus dertil (meget højrøstede ) og når vi kører hjem ( stilhed ) Endvidere har vi indkøbt 8 par skøjter i forskellige størrelser, og har med stor succes besøgt Musikhusets skøjtebane med børnene. Desuden tager vi af og til på Børnekulissen; et sted hvor man kan komme og klæde sig ud, blive sminket, spille teater, danse m.m. 7

8 sfo fodboldbrag Onsdag den 3/2 var imødeset med stor spænding af såvel børn som voksne i Laursens SFO. Her skulle det nemlig afgøres hvem der havde det bedste fodboldhold, Laursens Realskoles SFO eller Elise Smith Skoles SFO. En kamp der skulle spilles på Børnenes Jord. Inden kampens start havde vi snakket en del om at fodbold er et holdspil; - at man derfor står sammen og bakker hinanden op som kammerater - at man ikke skælder hinanden ud, hvis man kommer til at lave en lille fejl Da Elise Smith Skole dukkede op på Børnenes Jord med næsten 50 børn, var der for alvor brug for sportsånd og godt kammeratskab. De 14 børn ( drenge og piger ) der havde valgt at spille for os, klarede - til trods for mange udskiftninger- opgaven til 13 med pil op. Kammeratskabet og sportsånden var i top da vi vandt det store opgør så sikkert som 9-0. Så kære 10 F, tør I mon udfordre os til kamp? 8

9 hvad synes børnene? Vi har spurgt nogle børn hvad de synes om SFO. DAVID BH.KL: Det er sjovt at komme i gymnastiksalen. Det er sjovt at lege med kammeraterne, især når vi leger med micromachines og klodser. CLAUS 1.KL: Det er bedst når vi må spille nintendo, og så er det godt at lege med hinanden. OONA 2. KL: Det er sjovt at være her, fordi man kan lave mange ting. ANDERS 3.KL: Det er godt fordi vi hygger os. Men jeg synes det er irriterende at der kun er et toilet. JESPER 3.Kl: Det er sjovt fordi vi nogle gange skal på tur f.eks. i springhallen. CHRISTINA 2.KL: Det er sjovt fordi der er masser af spil. Af: 3. klasse 3. kl. discofest i sfo Vi synes det ville være sjovt at arrangere en discofest for de andre børn. Vi fandt på mange spændende ting: - Asger stod i boldboden sammen med Anders og Sarah. Man kunne få slik hvis man ramte dåserne. - Freya var spåkone, der kunne fortælle om fremtiden. - Louise var vagten for spåkonen - Anne B var ballonpigen som stod for ballondans. - Jesper stod for musikken og lyseffekter - Ulrik stod for at dele saft og kage ud Det var en rigtig god fest og alle havde det sjovt. 9

10 en skolestart på lr Af Annette & Tim Friche Nyhed - skoletrøjer Så oprandt dagen... vores dreng skulle starte i skole, væk var den trygge tid i børnehaven, den kendte dagligdag, samt de kendte omgivelser. Børnehavebarnet var nu blevet til et skolebarn med skoletaske, penalhus m.m. Hvor er der meget at tage stilling til, såvel for børn som forældre... skoledcg, skolekammerater, fritidsordning, nye voksne, andre rammer og normer, hvordan vil det da gå vores dreng? Vi var inden den store dag, flere gange blevet præsenteret for både de voksne, og de lokaler hvor den nye årgang skulle slå deres folder, både i skole og ikke mindst fritid, og ved selvsyn konstateret at hvad umiddelbart måtte mangle i husrum, ville der forhåbentlig være i hjerterum, hvilket vi senere har set, at det er der. Fritidsordningen ansatte før det nye skoleårs begyndelse ny leder... hvordan stedet har virket før, har vi ikke den store fornemmelse for, men hvordan det virker nu, har vi en meget fin forståelse af... for det virker bare... til trods for få rum...fælles lokaler... få ansatte... skolegård med begrænsede muligheder, er det bare fint som dagligdagen i fritidsordningen afvikles. Eks kunne her nævnes god planlægning, ture ud af huset til andet end "Jorden" for såvel hele gruppen samt små grupper, Vi oplever, at vores barn er tryg ved fritidsordningen, og at der er en venlig og rar omgangstone på stedet, de fysiske rammer til de "små" er hyggelige. Lidt malurt... garderobeforholdene er kaotiske. Forslag: Hvad med at døbe/navngive fritidsordningen - udskrive en konkurrence? Skolen har fået lavet en SWEAT-SHIRT med skolens logo. Farven er sort. Består af: 65% Bomuld, 35% Polyester. Fås i størrelser fra 4/6 år til XL. Pris: kr. (bestillingsseddel vedlagt) MADS & METTE fra 6a viser her de nye sweatshirts 10

11 praktikanter på lr Af Jeannet Straagaard - klasselærer 5.kl. Af Peter Holm Mobiltelefoni Vi har i 5.klasse haft 2.års praktikanter (Lene og Christine). De har været hos os i 2 gange 3 uger og har haft klassen til henholdsvis dansk og formning. Jeg spurgte børnene om, hvad de synes om at have praktikanter. Svarene var så positive og dejlige, at jeg har valgt at bringe dem her i bladet. Hvordan synes I det har været at have praktikanter? * Det har været sjovt at lave noget andet end det vi plejer * Det har været godt at prøve noget nyt * Det har været rart at få noget ekstra opmærksomhed og mere hjælp i timerne. Fordi de har været to, så har man kunnet få mere hjælp. * Det var dejligt at de var så gode til at rose os. * De har virkelig været gode til at planlægge, og vi har prøvet meget forskelligt. * Det har været godt, fordi vi har lært at tegne ansigter - som man rigtig gør - og vi har fået lov til at tegne mere end vi plejer! * Det er flot at de allerede er så gode, når de ikke engang er rigtige lærere endnu. * Det er rart at prøve at få nogle andre lærere, end dem vi altid har. * Vi vil gerne have praktikanter igen, men så helst nogle mænd! Synes I, de kan blive dygtigere til noget? * De skal lære at skælde ud og turde bede os tie stille!! * De skal lære at forklare lidt bedre, de skal huske at vi er børn og ikke voksne! Som efterhånden garvet lærer og for første gang praktiklærer, må jeg også sige, at det har været en god oplevelse. Det er berigende for alle med sådan et par gæster. Og jeg er glad for at 5.klasse tog så åbent og venligt imod Lene og Christine. Et hjertesuk! Jeg synes, det er godt, at så mange elever får deres egen mobiltelefon. Som forholdene er, kan det være godt, at man kan komme i kontakt med sin pode i løbet af dagen. Desværre er der nogen, der har misforstået det og tror, at de må bruge telefonerne hele tiden og altid. Det må de ikke! Og det er ikke nok, at de skruer ned for lyden, for det er ikke meningen, at de skal skrive sms-besked i løbet af timen, og det er ikke meningen, at de skal bruge den som regnemaskine eller spille spil på den. Altså, mobiltelefoner skal være slukkede i timerne og de må ikke ligge fremme på bordene. Læg dem i tasken eller i en lomme, så de ikke frister til brug. Af Ruth Carlsen Korttelefonen REMINDER Kære forældre - især til de mindre elever. Vil I ikke nok udstyre jeres børn med et telekort - det kan erhverves på kontoret formedelst 30 kr. Det er et belastnings - måske endda et overbelastningsproblem af lærerværelsets telefonlinie, der ligeså stille accelererer, efterhånden som børnenes telekort bliver opbrugt, og de glemmer at få købt et nyt. Eleverne, især i de mindre klasser (de har jo heller ingen mobiltelefon!!) har ofte behov for at ringe til jer forældre i skoletiden for at lave aftaler med hinanden efter skoletid. - Det vil være en stor hjælp, hvis I vil huske at udstyre dem et telekort. - TAK FOR HJÆLPEN. 11

12 Indlæg til støjdebatten Fra forældrerådet i 2. kl. Indlægget i det seneste skoleblad om højt støjniveau har inspireret os til at tage opfordring fra redaktionen op om at deltage i debatten. Uro og støj Lige som forældrene i 1. kl. har vi haft tilsvarende oplevelse af, at der er megen uro på skolen. Som ofte er det helt tilfældigt, at man finder ud af, hvilke forhold, der hersker på skolen - som f.eks. når man skal hente sit barn midt på skoledagen. Umiddelbart tror man, at det er et enkeltstående tilfælde, men det har vist sig, at det er en oplevelse, som de fleste får, hvis man kommer uden for normal "besøgstid". Fra skolens side forventes det, at børnene møder veloplagte, dvs. har fået en ordentlig nattesøvn og spist morgenmad. På samme måde kunne vi godt ønske, at der er ro omkring spisepausen, for alt for tit sker det, at madpakken kommer med hjem igen. Ligeledes vil det sikkert gavne miljøet, at der er ro på gangene, når der undervises, og at aktiviteterne i klasserne holdes på et niveau, så det ikke forstyrrer de tilstødende klasser. Børnene på Laursens Realskole er nok ikke mere urolige end børn på andre skoler, men der mangler måske nogle regler og/eller opsyn. Det bliver spændende at høre, hvad lærerrådets diskussion munder ud i. Forældreindflydelse Netop i lyset af det problem, som forældrene i 1. klasse tager op, vil vi som forældreråd i 2. klasse gerne opfordre til, at der støttes op om de arrangementer, der rent faktisk er på skolen, og hvor vi som forældre har mulighed for at bringe emner op til debat. Specielt vil vi gerne fremhæve generalforsamlingen som en mulighed til at få nogle ting på banen, som man ønsker løst eller diskuteret i et bredere forum. At det gavner oplevede de forældre fra vores klasse, som var tilstede ved den seneste generalforsamling. De tog her et aktuelt problem op. Problemet drejede sig om, at børnene i pasningen forstyrrede musikskolens elever, når de skulle i IT-lokalet om eftermiddagen. Musikundervisningen foregik nemlig i det lokale, som også fungerer som gennemgangslokale til IT-lokalet. På den anden side burde det ikke gå ud over børnene i pasningen, at de fleste lokaler er optaget til andet formål om eftermiddagen - også selv om musikskolen er et aktiv for skolen. Det viste sig imidlertid, at da problemet først blev bragt på bane, kunne det umiddelbart løses ved, at man åbnede for en anden indgang til IT-lokalet. Dette er blot et eksempel på, at forhold, som måske undrer os, eller som vi finder uhensigtsmæssige, måske kan løses, hvis vi bare bruger de muligheder, vi har for at påvirke skolen og dens ledelse. Vi synes, at vi skylder os selv og ikke mindst børnene, at vi viser større interesse for, hvordan hverdagen på skolen er. Til den pågældende generalforsamling var lærerne bedre repræsenteret end forældrene! Skulle vi ikke tage os sammen og komme til møder og arrangementer, der vedrører dagligdagen på skolen? Vi mener, vi har en god skole, men den kan gøres endnu bedre, hvis vi som forældre holder os bedre orienteret om, hvad der er gang i på skolen. 12

13 morgentrafik Møde til tiden? Det sker af og til, at lærerne i vores klasse gør opmærksom på, at der er mange, der kommer for sent. Det er ikke godt! Men desværre er det ikke kun i vores klasse, det er et problem. Vi, der stadig har børn i de små klasser, kommer nok mere på skolen, end mange andre gør, og vi kan konstatere, at der er en del, der ikke er på skolen, når det ringer ind om morgenen. Når timerne kun er på 45 min, kan man faktisk ikke være bekendt at komme dryssende efter ringetid pga. de forstyrrelser, det giver. Har man på skolen overvejet at have det som en målsætning, at timerne skal starte straks efter ringetid? På andre skoler praktiseres det på den måde, at man ikke får adgang til klassen, hvis man kommer mere end 5 minutter for sent. Af: Peter Holm På foranledning af en beboer i kvarteret skal jeg hermed opfordre forældre, der kører deres barn til skole, til, at al afsætning af elever til Laursens Realskole sker fra kantstenen og ikke fra kørebanemidten i Hjelmensgade!!! Jeg ved godt, at parkeringsforholdene i Hjelmensgade ikke er gode. Jeg ved også godt, at det kun tager et øjeblik at sætte sit barn af. Alligevel kan jeg godt forstå, at de billister, der skal gennem gaden, kan finde det irriterende at skulle vente på, at flere elever bliver sat af i rækkefølge ud for porten. Skal vi derfor ikke forsøge at finde et hul i rækken af biler i højre side af gaden, også af hensyn til vore børn. Det vil selvfølgelig også kræve, at lærerne kan være på plads ved klassen lige efter ringetid. Hvis vi som forældre lader være med at opholde lærerne, så snart timerne er begyndt (det forekommer typisk i de små klasser), har lærerne i det mindste mulighed for at gå til time. Hvis man har ting at drøfte med lærerne, opfordres der til, at man benytter sig af "Åbent hus", som er ca. en gang om måneden, eller kontakte læreren uden for skoletid, så man ikke tager tid fra en hel klasse. Mon Skolebestyrelsen og Lærerrådet vil tage dette op for at se, om der ikke kan strammes op på det med at "møde til tiden". 13

14 fastelavn I år havde alle børn (og deres forældre) gjort fantastisk meget ud af udklædningen. Derfor var der rigtig mange flotte børn i fantasifulde kostumer. Vi var ude med kameraet for at fange nogle situationer med børnene. Og en enkelt (træt?) lærer! 14

15 ferieplan 2000/2001 Sommerferie (lørdag den 17. juni) - onsdag 2. august 2000 (SFO åbner mandag den 31. juli) Efterårsferie: lørdag den 14. okt. - søndag den 22. okt (SFO er åben) Juleferie: søndag 17. dec. - tirsdag den 2. januar 2001 NB: juleafslutning lørdag den 16. december!! (SFO er lukket fredag 22. dec.- tirsdag 2. jan.) Vinterferie: lørdag den 10. febr. - søndag den 18. febr (SFO er åben) Påskeferie: lørdag den 7. april - mandag den 16. april 2001 (SFO er lukket) St. Bededag: fredag den 11. maj - søndag den 13. maj 2001 Kr.Himmelf.: torsdag den 24. maj -søndag den 27.maj 2001 (SFO er lukket) Pinseferie: lørdag den 2. juni - mandag den 4. juni 2001 Grundlovsdag tirsdag den 5. juni 2001 (SFO er lukket) Sommerferie lørdag den 23. juni - (SFO er lukket juli) De nævnte dage er inklusive!!! Åbent-hus -aftnerne i skoleåret 2000/2001 er nedenstående dage: Onsdag den 6. september 2000 kl Onsdag den 1. november 2000 kl Onsdag den 7. februar 2001 kl Onsdag den 7. marts 2001 kl Derudover afholdes de sædvanlige forældremøder og konsultationer i efteråret 2000 og i foråret

16 kalender 16 MARTS: 1. Åbent hus kl lærermøde m øvelejr 3. Gammel -elevfest kl b på lejr 7. bhv.kl. konsultation 8. bhv.kl. konsultation 9. 10b konsultation Bestyrelsesmøde m opfører musicalen HAIR 14. 6a konsultation kl. konsultation c til Prag kl. konsultation a klassefest f til Garda 27. 8b konsultation APRIL: 3. 7a konsultation Nye børnehaveklassebørn på besøg kl. på lejr 5. Lærermøde 6. 6b forældremøde 7.a SMG.arrangement 8. LAURA forårskoncert kl. konsultation 11. 7b konsultation kl. konsultation 6b klassefest 13. Bestyrelsesmøde Påskeferie 26. Skolens generalforsamling - husk at møde op!!!!! 30. 7ab konfirmation - TIL LYKKE!!! MAJ: 2. Forårskoncert kl. 3. Lærermøde kl. på lejr Skriftlige prøver for 9. & 10.kl. 11. Bestyrelsesmøde 18. Sidste skoledag for kl. 19. Store Bededag 22. Mundtlige prøver for 9. & 10.kl. starter (slutter 14. juni) ab i praktik

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Marts 2006 6. årgang nummer 3

Marts 2006 6. årgang nummer 3 Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En aktiv måned Februar blev en måned med mange og forskellige aktiviteter på skolen. 8/9. og 9. klasserne havde projektuge og fremlagde deres undersøgelser. Børneseminaret

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 28. november 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 802 Næste uge: 30. november 01. december 02. december Udlejning Baunen Juleemnedag fra kl.08.05-13.00 HK fri Lærermøde Mærkedag: 29. november

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Efterårsferie tilmelding

Efterårsferie tilmelding Efterårsferie tilmelding Selvom vi næsten lige er startet på et nyt skoleår nærmer efterårsferien sig så småt. Få at kunne planlægge vores personaletimer har vi derfor brug for at vide hvem af jeres børn

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri.

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri. Vigtigt!! Hvis lærernes lockout bliver en realitet, skal I være opmærksomme på, at Jeres barn stadig kan komme hos os i SFo en. Men kun i det tidsrum som en almindelig skoledag. Dvs. morgen fritter fra

Læs mere

Kære elever og forældre.

Kære elever og forældre. Flakkebjerg den 3. februar 2015 Kære elever og forældre. Se,se,se, i nat er faldet sne. Nu bli r der fest og glæde, nu skal vi ud med slæde. Se,se,se! I nat er faldet sne. Så kom den endelig sneen, som

Læs mere

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 Kalenderen 1 Isabella (1. klasse) 8 år 16 Hele Fritteren på Katbakken Karoline J.P. (0. klasse) 7 år Peter (3. klasse) 10 år 2 Frittervenner kommer 17 Stjerneskuddene kommer på

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 22. maj 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 823 Næste uge: 26.maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. + 31. maj Lærermøde Fællesfoto (hele skolen) Lærermøde SFO-dyredag Skole-Hjem indskol.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 10+11 2011

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 10+11 2011 Fælles info Fastelavn. Forrige mandag var der fastelavn! Her bringes lidt foto fra arrangementet. En helt særlig tak skal lyde til de mange forældre som bagte fastelavnsboller og til Schweizer Bageriet

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 30. januar 2015 Fredagsbrev nr. 809 Næste uge: 31. januar 03.februar 05.februar 05.februar UGE 7 Baunen udlejet Lærermøde 4.-5.kl. på Asnæs Bibliotek Fastelavn på skolen Bestyrelsesmøde

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Nyttige telefonnumre.

Nyttige telefonnumre. 2008-2009 Højboskolen Toftevej 53 8362 Hørning Tlf. 89 68 16 44 Fax. 89 68 16 34 E-mail: hojboskolen@skanderborg.dk Hjemmeside: www.hoejboskolen.dk Nyttige telefonnumre. Skolens kontor 89 68 16 44 SFO

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger Farsø Skole 2014 0.a 0.b 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 9.a 9.b 9.c A-klasser M-klasser A 3 M 1 A 4 M 2 A 5 M - 3 AKT+ 9 elever 690 elever 64 lærere 20

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

Fritidsordningen. Telefon:

Fritidsordningen. Telefon: Fritidsordningen. Praktiske oplysninger: Fritidsordningen bor på skolen i skolens lokaler. Tilbudet er delt i 2 dele: Fritidsordningen for de 4 yngste klasser og klubben for de 4 ældste. Telefon: 44440030

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

KONTAKT 11/12 nr. 6. Indhold: M A R T S

KONTAKT 11/12 nr. 6. Indhold: M A R T S KONTAKT 11/12 nr. 6 M A R T S Indhold: Aktuelt i s. 2 Siden sidst s.2 Fritternyt s. 3 Volleystævne s. 4 Fastelavnsfest s. 5 Stemningsbilleder s.7 Info s.8 Side 2 AKTUELT I MARTS Tirsdag 06 Ekskursion 8.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde Karen Mette er sygemeldt: Måske har nogle af Jer undret Jer over at Karen Mette ikke har været at finde i et stykke tid her i fritteren. Karen Mette fik før jul problemer med at sove om natten, og har

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Nyt fra Redaktionen. Velkommen til årets første nummer af Heldagsnyt.

Nyt fra Redaktionen. Velkommen til årets første nummer af Heldagsnyt. Februar 2009 Nyt fra Redaktionen Velkommen til årets første nummer af Heldagsnyt. HeldagsNyt er et blad med mange funktioner og en god mulighed for at finde ud af hvad der rør sig i heldagsskolen. Bladet

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Nyhedsbrevet Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Et forrygende efterår Det er fornemmelsen når man nu sidder her med den første vintersne og juletræet tændt, kalendergaverne i sækken og børnene i positiv

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen.

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Månedens udfordring: Torsdag den 29. marts vil vi for

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 25. oktober 2013 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 756 Næste uger: 28. oktober 29. oktober 30. oktober 31. oktober 01. november 8. kl. til Berlin UU-besøg 9.kl. HK fri Skole-hjem 9.kl. Skole-hjem

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 12+13 2011

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 12+13 2011 Fælles info Bevægelsesbane. Vi har haft bevægelses bane igen nu for 2. gang. Og allerede når vi skal noget for 2. gang er der nogle der siger, at det er kedeligt og det gider de ikke. Men det skulle de

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 25 2010

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 25 2010 Fælles info Sol, varme solcreme og skygge. Høj sol, blå himmel og bare tæer i sandalerne... Husk derfor at smøre børnene med solcreme om morgenen. Børnene må gerne selv tage solcreme med, så I selv kontrollerer

Læs mere

Frørup November 2012

Frørup November 2012 Smørhullet Skolen Torsdag 1. Træværksted starter Efteårsfest i 0.F Fredag 2. Forældrekaffe Lørdag 3. Søndag 4. Mandag 5. Tirsdag 6. Åbent hus med klubben Onsdag 7. Udedag/båldag Dagplejen låner gymnastiksalen

Læs mere

I gang med 2007! Godt Nytår! Festerne er færdige og vi skal i gang!

I gang med 2007! Godt Nytår! Festerne er færdige og vi skal i gang! ildeskolenyt! - f jo O I gang med 2007! Godt Nytår! Festerne er færdige og vi skal i gang! December var festernes måned den blev afsluttet med en dejlig juleferie, hvor batterierne blev ladet op, så alle

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 FÆLLES Oliver, Valdemar og Victor sørger for vi kommer tørskoet ind Lukkedage i Allerød kommune 201 Den 14. + 15. + 16. april Den 1. maj: Vi har åbent 7.00 8.15, da skolen

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016 Syddjurs Friskole Ugebrev 40 7. oktober 2016 Ugebrevet udkommer normalt hver fredag. Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com Kontornyt uge 40 Kalender: 10-11/10:

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO)

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Velkommen til Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Fælles information Velkommen til Rødkilde fritidshjem & klub Institutionen er en skolefritidsordning for børn i alderen 6-13 år. I andre

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Skole: Årgang: 2. Måned: Hanstholm skole. År: 2007. dec.

Skole: Årgang: 2. Måned: Hanstholm skole. År: 2007. dec. Skole: Hanstholm skole Årgang: År: Måned: dec. Generel tilfredshed Er du glad for at gå i skole? 9 Hvordan har du det med dine lærere Godt Ved ikke Ikke godt Er du glad for den klasse du går i? Hvordan

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Nyhedsbrev SFO januar 2014 Kære forældre Kinn Ball Spilleværksted STORE KARTONMASKER GYMNASTIKSAL(tirsdage)

Nyhedsbrev SFO januar 2014 Kære forældre Kinn Ball Spilleværksted STORE KARTONMASKER GYMNASTIKSAL(tirsdage) Nyhedsbrev SFO januar 2014 Kære forældre Vi starter ny aktivitetsplan i uge 3. Herunder kan du læse hvad der sker hvornår. Vi har desværre sagt farvel til Lisbeth, da hun skal hellige sig sit studie, og

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013 Fælles info Sygemeldt. Jonna, pædagog på 2. årgang, er desværre blevet ramt af en blodprop og er derfor sygemeldt. Hun er pt. indlagt til genoptræning. Det står klart, at der vil blive tale om en længere

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13 Indhold Indhold... 1 Lokaler og fællesområder... 3 Er du glad for dit klasselokale?... 3 med valgmuligheder... 3 Er der plads nok i klassen?... 4 med valgmuligheder... 4 Er legeområderne på skolen gode?...

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 06.februar 2015 Fredagsbrev nr. 810 Næste uge: UGE 7 16.februar UGE 8 17.februar 17.februar 21.febraur Vinterferie Skole og SFO 9.kl. tur til København 4.-5.kl. projekt uge 5.kl.

Læs mere

Jeg har været utrolig glad for at undervise Jeres allesammens børn, og jeg vil uden tvivl savne dem hver og én!

Jeg har været utrolig glad for at undervise Jeres allesammens børn, og jeg vil uden tvivl savne dem hver og én! Fredagsbrev d.3.2.2017 uge 5. Det er naturligvis aldrig rart at skulle sige farvel, og heldigvis har vi også tid til at øve os, for Michelle har valg at opsige sit job her på skolen med virkning fra 1.

Læs mere

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN VELKOMMEN til Mini-SFO SOLSTRÅLEN Velkommen Regnbuen/Solstrålen er Otterup Realskoles fritidsordning. Alle elever på skolen, fra mini- SFO til 3. klasse, er garanteret en plads. Denne pjece skal kort

Læs mere

August (15 skoledage) 2010 Aalborg Friskole Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg Tlf. 98147033

August (15 skoledage) 2010 Aalborg Friskole Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg Tlf. 98147033 August (15 skoledage) 2010 30 - & 1 31 2 3 4 5 6 7 & 8 Ferie Ferie Ferie Ferie Ferie BHKL INTRO-DAG 32 9 10 11 12 13 14 & 15 Teammøder med fælles Teammøder med fælles opstart opstart Skolestart Gul intro

Læs mere

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart:

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart: Nyhedsbrev for Endnu en måned er gået. Det har været en spændende måned, der har budt på mange sjove aktiviteter og oplevelser. Efteråret nærmer sig og det mærkes ved at børnene er mere indenfor og benytter

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12)

ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12) ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12) AUGUST Mandag 13. august Pædagogisk dag implementering af IT v/thomas Kjærgaard, UCN Tirsdag 14. august Pædagogisk dag kommunikation i skole/ Hvordan skabes pædagogisk ilt v/jan

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere