Laurids marts 2000 LAURIDS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laurids marts 2000 LAURIDS"

Transkript

1 LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1

2 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede nu kryds i kalenderen og vær med til at få indflydelse på dit barns skole. Hvis I husker indlægget her i LAURIDS efter sidste års generalforsamling, vil I kunne erindre, at det var en meget nedslående oplevelse med hensyn til forældrefremmøde. Der var faktisk flere lærere end forældre til stede!!! Generalforsamlingen skal gerne være stedet, hvor I forældre møder op og hører, hvordan den af jer valgte bestyrelse og den siddende ledelse har forvaltet skolens fælles resurser til gavn for jeres børn. Man kan også her få et indtryk af og forholde sig til, hvilke områder de samme mennesker på jeres vegne vil satse på fremover, og fremfor alt vil I her kunne være med til at skabe en debat om de prioriteringer, der dels har været foretaget og dels skal foretages fremover. Generalforsamlingen er stedet, hvor I kan komme til orde, kan være med til at skabe en dialog til gavn for alle - specielt jeres børn (og I behøver ikke nødvendigvis at blive valgt til bestyrelsen, hvis I ikke absolut brænder for det, fordi I har en mening eller et godt forslag). Det vil være enormt dejligt for skolen (bestyrelse, ledelse, lærere og jeres børn) som sådan, hvis rigtig mange forældre vil være med til at gøre denne aften til en spændende oplevelse fremfor bare en tør, kedelig generalforsamling, der skal overstås, og hvor ingen tør/ønsker at forholde sig til noget positivt såvel som negativt. Derfor: Dette skal opfattes som en meget kraftig opfordring til at møde op og være med til at sætte dit/jeres præg på generalforsamlingen og dermed også på jeres barns skoles dagligdag - så vi ses meget gerne onsdag den 26. april!!! Redaktion: Helle Klein Ruth Carlsen Morten Lotz Troels Jensen Deadline for indlæg til næste nr.: Fredag d. 28. april

3 forårsaktiviteter Af Peter Holm Så kom foråret! Vintergækkerne står og nikker og krokusserne lyser op med deres dejlige gule hoveder. Mange buske har allerede fået knopper og solsorte og gråspurve kæmper om deres territorier. Er det ikke dejligt, selvom det kan være lidt koldt. Og frem for alt, det er lyst om morgenen! For skolen er det også en tid, hvor der bruges energi på andre ting end undervisning. 10M er lige gået i gang med deres musical, Hair, og på den anden side af bordet er vi så småt gået i gang med forberedelsen af det nye år. De næste 50 dage vil uden tvivl gå med fagfordeling. Hvilke lærere til hvilke klasser til næste år, hvem er her og hvem skal have orlov. Der sker et par nye ting i det kommende skoleår. Lærerne skal pr. 1/8 arbejde under en ny overenskomst og en ny arbejdstidsaftale. Den går blandt andet ud på, at lærerne skal undervise lidt mere. Samtidig får de lidt mindre tid til forberedelse. Samtidig har lærerrådet og jeg besluttet, at vi vil prøve at arbejde med team- samarbejde. Det går ud på, at de 2-3 lærere, der har klassen mest, skal arbejde mere sammen om eleverne. Det er i bund og grund det, vi har praktiseret i flere år, nu bliver det bare formaliseret en smule. Det er nu et krav, til gengæld gives der lidt tid til det. Ud over det, kan vi konstatere, at de nye lønformer er kommet til de private skoler også. Der skal bl.a. gives et undervisningstillæg, når man kommer over en vis undervisningstid. At der sker disse ændringer, kan få betydning for klasserne. Det er vigtigt, at der er en sammenhæng mellem teamdannelse og faglighed, og det er vigtigt, at der er så få lærere på klasserne som muligt, uden det går ud over fagligheden. Den store øvelse går nu ud på at få det til at fungere, og vi forsøger at fastholde dansk- og matematiklæreren samt klasselærerfunktionen. Det kan dog ske, at enkelte lærere er nødt til at afgive et fag eller en klasse, så det hele kan gå op; men jeg er sikker på, at det nok skal lykkes til alles tilfredshed. Inden dette skoleår blev det vedtaget, at alle elever i 6. og 7. skulle vælge mindst ét valgfag i hver periode. Dette for at aktivere og inspirere eleverne. Der er naturligvis forbundet visse udgifter med det, hvis eleverne skal transporteres med en bus til en sportshal. Desværre har vi åbenbart ikke meldt godt nok ud, at valgfag er undervisning på lige fod med dansk og matematik, og at der er mødepligt, når man har meldt sig. Det er forstemmende at se, hvor mange elever, der bare bliver væk. Det er træls for kammeraterne, at der skal ventes forgæves og at der måske ikke kan stilles hold, og det er ærgerligt, at vi skal bruge penge på en stor bus og en hal, hvis mindre kunne gøre det. Det må da også være irriterende for elever, hvis de ikke kommer og dermed ikke hører eventuelle ændringer til næste gang. Vil I ikke godt tale med jeres unge mennesker om det!? Tak! Til slut skal jeg så lige nævne, at vi har forsøgt at lade eleverne bruge elektroniske skriveredskaber til terminsprøven. Der er høstet både positive og negative erfaringer med det, men vi må nok se i øjnene, at vi er nødt til at prøve igen til eksamen til sommer. 3

4 edb til terminsprøven Af: Troels Kirkeskov Jensen I år tog vi så springet! Vi har gennem et par år gået rundt om beslutningen om hvorvidt eleverne i de ældste klasser skulle have mulighed for at benytte edb-maskiner til deres eksamen. Vi har stået i mellem argumenterne om at det naturligvis er det eneste rigtige i forhold til en effektiv skriveproces for de elever, der er vant til at bruge grejet og så de lettere uoverskuelige konsekvenser disse små husaltre ville give os. Mest af praktisk, men også af økonomisk art. Hvordan skulle vi skaffe alle disse computere? Ville elever og forældre evt. selv fragte dem frem og tilbage? Hvad siger forsikringen? Hvor meget strøm skal der til, hvordan skaffer vi det og hvad koster det? Hvilke programmer må eleverne bruge og hvad skal vi kontrollere? Hvad sker der, hvis noget går galt og hvilke rettigheder har eleverne så? Hvordan skal man give ordenskarakterer? Hvor kan vi have så mange computere, så det generer færrest mulige? Hvor meget larmer det mon? Hvordan skal opsynet være under prøverne og hvad koster dét så? Hvad gør de mon andre steder? Projektet skreg på en arbejdsgruppe, der ville begive sig af med at undersøge hvilken model der kunne anvendes hos os. Så vi nedsatte sådan en gruppe. Efter at have snakket med folk på andre skoler og i undervisningsministeriet, elektrikeren og økonomiudvalget og en hel del andre besluttede vi, at det eneste rigtige for os ville være, at eleverne selv måtte medbringe deres computere og printere. Især fordi vi med syv eksamensklasser ikke på skolen ville kunne skaffe det nødvendige antal computere. Så vi var nødt til at finde ud af, om eleverne (og deres forældre) ville være med. Prøvekluden skulle være terminsprøverne i januar. Vi ville så kunne nå at rette de værste fejldispositioner inden skriftlig eksamen i maj. Eller evt. aflyse hele herligheden, hvis terminsprøven var en fiasko. Omkring 60 elever meddelte os i efteråret, at de var interesserede i at benytte computer til terminsprøven. Det var så mange, at det skulle sættes i gang. Proceduren var til prøven den, at børnene og deres forældre skulle aflevere computere og printere i gymnastiksalen (9. klasse) og i X-House (10. klasse) om eftermiddagen dagen inden den første prøve, og hente dem igen umiddelbart efter sidste prøve. Elektrikeren havde sørget for rigelige mængder strøm og pedellerne havde lagt ledninger 4

5 og dåser ud så alle kunne forsyne sig. Alt forløb planmæssigt og de småproblemer, der opstod, var hurtigt løst. 19 elever i de to 9. klasser og 29 elever i de fem 10. klasser lavede inden prøven en bindende tilmelding til at kunne benytte computer. En langt større del (ca. 60%) end vi havde regnet med tog bærbare computere med. Da disse bruger væsentligt mindre strøm end de stationære, behøvede vi ikke at have bekymringer med den beregnede forsyning. I 9. klasse skulle alle sidde sammen i gymnastiksalen. Her gav nogle få af de elever, der skrev i hånden udtryk for at støjen fra printerne ind imellem var generende. Særligt når mange printede på én gang, I 10. klasse sad alle med en computer i lokalerne på X-House og generede således kun sig selv. Alle, der benyttede sig af computerne, var meget tilfredse med at have haft muligheden. Det er forståeligt nok. De skal ikke længere afsætte en stor del af tiden til at skrive deres kladde ind. De kan nu nøjes med at koncentrere sig om opgaven og så lave layout på den i slutningen af prøven. Jeg er ikke tvivl om at anvendelsen af edb til de skriftlige prøver er kommet for at blive, og der vil givetvis være endnu flere der benytter sig af muligheden til sommer. Bortset fra transporten er der ikke rigtigt noget, der taler imod. 5

6 afsked med egnethedserklæringerne Af Kurt Petersen, skolevejleder l år skal vi så sige farvel - for nogle et vemodigt, for andre et glædeligt farvel - til egnethedserklæringerne til de gymnasiale uddannelser. Altså, i år er det sidste gang, vi skal give et - egnet/måske egnet og i meget sjældne tilfælde ikke egnet til de af vores elever i 9. og 10. klasse, som ønsker at fortsætte på en gymnasial uddannelse. Hvorfor nu det? Det har været et klart politisk ønske, at der ikke mere skal være nogen forskelsbehandling på de forskellige ungdomsuddannelser. Altså, hvorfor skal man erklæres egnet til gymnasiet m.m., når man ikke skal til de øvrige ungdomsuddannelser? Så man kan kalde det en ligestilling mellem de gymnasiale, de tekniske, de merkantile og social/sundheds-ungdomsuddannelserne. På alle de nævnte, undtagen de gymnasiale, har der været fri adgang. Men hvad betyder dette så? Bliver der fri adgang til de gymnasiale uddannelser? ja og nej! Fremover vil det blive sådan, at hver elev fra 6. til 10. klasse skal udarbejde en uddannelsesbog, i hvilken den enkelte elev redegør for sine stærke og svage skolemæssige sider m.m., interesser og fremtidsplaner på det uddannelsesmæssige område. Denne uddannelsesbog skal danne ramme om årlige uddannelsessamtaler med klasselærer og skolevejleder ( i 6. og 7. klasse mest klasselærer), og skal underskrives af eleven, forældre, klasselærer og skolevejleder. Efter 9. og 10. klasse skal uddannelsesbøgerne danne grundlag for en egentlig uddannelsesplan, som skal følge eleven. Hvis der i denne uddannelsesplan - som også underskrives af de før omtalte - er bemærkninger som: det vil være vanskeligt for dig at gennemføre gymnasiet, så vil eleven sandsynligvis skulle til optagelsesprøve. Så helt fri adgang til de gymnasiale uddannelser bliver der næppe. Men man kan måske sige, at der bliver en vis form for ligestilling. Man kunne jo også godt tænke sig, at der i elevens uddannelsesplan stod en bemærkning som: det er måske ikke en god ide, at du bliver tømrer, da du har en svag ryg, og derfor er det måske ikke sikkert, at vedkommende elev kan optages på Teknisk Skole på byggefaget. Det sidste eksempel er dog kun et tankeeksperiment. Alt i alt kan man sige, det bliver en spændende fremtid vi går i møde på vejledningsområdet, vejledningen bliver klart styrket, hvilket også har været intentionen med det nye vejledningscirkulære. Der bliver i hvert fald nok at se til. 6

7 hverdagen i sfo Af: Lene, Beata, Mogens og Maj-Britt Skolefritidsordningen er en integreret del af skolen, hvor børnene tilbringer en stor del af deres fritid. Derfor er det vigtigt at børnene så vidt muligt selv kan vælge, med hvem de vil lege, hvor de vil lege og hvad de vil lege, eller om de vil deltage i vores planlagte aktiviteter. Vi mener at legen har stor betydning for børnenes udvikling af flere grunde bl.a. - gennem legen afprøver og bearbejder børnene de indtryk og oplevelser de får fra omgivelserne - i legen får fantasien og kreativiteten frit spil - i legen opstår venskaber og børnene lærer at tage hensyn til andre, at samarbejde samt løse konflikter. Vi mener at det er vores opgave at være med til at skabe gode legemuligheder og give plads til børnenes leg i stedet for at aktivere børnene hele tiden. Desuden lægger vi meget vægt på at give børnene trygge rammer, hvor de kan trives og udvikle sig til kreative og sociale individer. Hvad er børnene optaget af? Hvad laver de i SFO? Hver dag kl kommer en flok glade og højrøstede børn forventningsfulde i SFO. Hver især har de mange bud på hvad de skal lave i løbet af eftermiddagen, for nu er skolen slut for i dag og legen kan endelig begynde. Som udgangspunkt har vi voksne besluttet at børnene skal starte deres dag i SFO med frisk luft, fordi vi synes det er vigtigt at få sig rørt, at få brændt noget energi af samt at få masser af frisk luft. Herefter er der mange forskellige muligheder for børnene, og aktiviteterne er mange - lige fra; - gymnastiksalsaktiviteter - tegne / male kreativitet - spille spil - lege - og meget mere Derudover laver vi forskellige aktivitetstilbud som børnene kan vælge at deltage i. Vi er lige startet på et stort maskeprojekt, som skal afsluttes med en udstilling på skolen. Vi arbejder med både gips og papirmasker, og børnene udformer selv deres egen maske. Fysisk udfoldelse. Heldigvis holder alle vores børn meget af fysisk aktivitet. Vi har nemlig valgt at bruge nogle af vore økonomiske midler på forskellige ting, som giver børnene mulighed for at bruge kroppen. Vi har lejet os ind i Århus gymnastik-og trampolincenter, et stort slaraffenland af skumpuder, nedgravede trampoliner, springgulv m.m. Vi tager alle børnene med dertil en gang pr. måned, og det er noget vi alle nyder. Der er stor forskel på børnene når vi kører i bus dertil (meget højrøstede ) og når vi kører hjem ( stilhed ) Endvidere har vi indkøbt 8 par skøjter i forskellige størrelser, og har med stor succes besøgt Musikhusets skøjtebane med børnene. Desuden tager vi af og til på Børnekulissen; et sted hvor man kan komme og klæde sig ud, blive sminket, spille teater, danse m.m. 7

8 sfo fodboldbrag Onsdag den 3/2 var imødeset med stor spænding af såvel børn som voksne i Laursens SFO. Her skulle det nemlig afgøres hvem der havde det bedste fodboldhold, Laursens Realskoles SFO eller Elise Smith Skoles SFO. En kamp der skulle spilles på Børnenes Jord. Inden kampens start havde vi snakket en del om at fodbold er et holdspil; - at man derfor står sammen og bakker hinanden op som kammerater - at man ikke skælder hinanden ud, hvis man kommer til at lave en lille fejl Da Elise Smith Skole dukkede op på Børnenes Jord med næsten 50 børn, var der for alvor brug for sportsånd og godt kammeratskab. De 14 børn ( drenge og piger ) der havde valgt at spille for os, klarede - til trods for mange udskiftninger- opgaven til 13 med pil op. Kammeratskabet og sportsånden var i top da vi vandt det store opgør så sikkert som 9-0. Så kære 10 F, tør I mon udfordre os til kamp? 8

9 hvad synes børnene? Vi har spurgt nogle børn hvad de synes om SFO. DAVID BH.KL: Det er sjovt at komme i gymnastiksalen. Det er sjovt at lege med kammeraterne, især når vi leger med micromachines og klodser. CLAUS 1.KL: Det er bedst når vi må spille nintendo, og så er det godt at lege med hinanden. OONA 2. KL: Det er sjovt at være her, fordi man kan lave mange ting. ANDERS 3.KL: Det er godt fordi vi hygger os. Men jeg synes det er irriterende at der kun er et toilet. JESPER 3.Kl: Det er sjovt fordi vi nogle gange skal på tur f.eks. i springhallen. CHRISTINA 2.KL: Det er sjovt fordi der er masser af spil. Af: 3. klasse 3. kl. discofest i sfo Vi synes det ville være sjovt at arrangere en discofest for de andre børn. Vi fandt på mange spændende ting: - Asger stod i boldboden sammen med Anders og Sarah. Man kunne få slik hvis man ramte dåserne. - Freya var spåkone, der kunne fortælle om fremtiden. - Louise var vagten for spåkonen - Anne B var ballonpigen som stod for ballondans. - Jesper stod for musikken og lyseffekter - Ulrik stod for at dele saft og kage ud Det var en rigtig god fest og alle havde det sjovt. 9

10 en skolestart på lr Af Annette & Tim Friche Nyhed - skoletrøjer Så oprandt dagen... vores dreng skulle starte i skole, væk var den trygge tid i børnehaven, den kendte dagligdag, samt de kendte omgivelser. Børnehavebarnet var nu blevet til et skolebarn med skoletaske, penalhus m.m. Hvor er der meget at tage stilling til, såvel for børn som forældre... skoledcg, skolekammerater, fritidsordning, nye voksne, andre rammer og normer, hvordan vil det da gå vores dreng? Vi var inden den store dag, flere gange blevet præsenteret for både de voksne, og de lokaler hvor den nye årgang skulle slå deres folder, både i skole og ikke mindst fritid, og ved selvsyn konstateret at hvad umiddelbart måtte mangle i husrum, ville der forhåbentlig være i hjerterum, hvilket vi senere har set, at det er der. Fritidsordningen ansatte før det nye skoleårs begyndelse ny leder... hvordan stedet har virket før, har vi ikke den store fornemmelse for, men hvordan det virker nu, har vi en meget fin forståelse af... for det virker bare... til trods for få rum...fælles lokaler... få ansatte... skolegård med begrænsede muligheder, er det bare fint som dagligdagen i fritidsordningen afvikles. Eks kunne her nævnes god planlægning, ture ud af huset til andet end "Jorden" for såvel hele gruppen samt små grupper, Vi oplever, at vores barn er tryg ved fritidsordningen, og at der er en venlig og rar omgangstone på stedet, de fysiske rammer til de "små" er hyggelige. Lidt malurt... garderobeforholdene er kaotiske. Forslag: Hvad med at døbe/navngive fritidsordningen - udskrive en konkurrence? Skolen har fået lavet en SWEAT-SHIRT med skolens logo. Farven er sort. Består af: 65% Bomuld, 35% Polyester. Fås i størrelser fra 4/6 år til XL. Pris: kr. (bestillingsseddel vedlagt) MADS & METTE fra 6a viser her de nye sweatshirts 10

11 praktikanter på lr Af Jeannet Straagaard - klasselærer 5.kl. Af Peter Holm Mobiltelefoni Vi har i 5.klasse haft 2.års praktikanter (Lene og Christine). De har været hos os i 2 gange 3 uger og har haft klassen til henholdsvis dansk og formning. Jeg spurgte børnene om, hvad de synes om at have praktikanter. Svarene var så positive og dejlige, at jeg har valgt at bringe dem her i bladet. Hvordan synes I det har været at have praktikanter? * Det har været sjovt at lave noget andet end det vi plejer * Det har været godt at prøve noget nyt * Det har været rart at få noget ekstra opmærksomhed og mere hjælp i timerne. Fordi de har været to, så har man kunnet få mere hjælp. * Det var dejligt at de var så gode til at rose os. * De har virkelig været gode til at planlægge, og vi har prøvet meget forskelligt. * Det har været godt, fordi vi har lært at tegne ansigter - som man rigtig gør - og vi har fået lov til at tegne mere end vi plejer! * Det er flot at de allerede er så gode, når de ikke engang er rigtige lærere endnu. * Det er rart at prøve at få nogle andre lærere, end dem vi altid har. * Vi vil gerne have praktikanter igen, men så helst nogle mænd! Synes I, de kan blive dygtigere til noget? * De skal lære at skælde ud og turde bede os tie stille!! * De skal lære at forklare lidt bedre, de skal huske at vi er børn og ikke voksne! Som efterhånden garvet lærer og for første gang praktiklærer, må jeg også sige, at det har været en god oplevelse. Det er berigende for alle med sådan et par gæster. Og jeg er glad for at 5.klasse tog så åbent og venligt imod Lene og Christine. Et hjertesuk! Jeg synes, det er godt, at så mange elever får deres egen mobiltelefon. Som forholdene er, kan det være godt, at man kan komme i kontakt med sin pode i løbet af dagen. Desværre er der nogen, der har misforstået det og tror, at de må bruge telefonerne hele tiden og altid. Det må de ikke! Og det er ikke nok, at de skruer ned for lyden, for det er ikke meningen, at de skal skrive sms-besked i løbet af timen, og det er ikke meningen, at de skal bruge den som regnemaskine eller spille spil på den. Altså, mobiltelefoner skal være slukkede i timerne og de må ikke ligge fremme på bordene. Læg dem i tasken eller i en lomme, så de ikke frister til brug. Af Ruth Carlsen Korttelefonen REMINDER Kære forældre - især til de mindre elever. Vil I ikke nok udstyre jeres børn med et telekort - det kan erhverves på kontoret formedelst 30 kr. Det er et belastnings - måske endda et overbelastningsproblem af lærerværelsets telefonlinie, der ligeså stille accelererer, efterhånden som børnenes telekort bliver opbrugt, og de glemmer at få købt et nyt. Eleverne, især i de mindre klasser (de har jo heller ingen mobiltelefon!!) har ofte behov for at ringe til jer forældre i skoletiden for at lave aftaler med hinanden efter skoletid. - Det vil være en stor hjælp, hvis I vil huske at udstyre dem et telekort. - TAK FOR HJÆLPEN. 11

12 Indlæg til støjdebatten Fra forældrerådet i 2. kl. Indlægget i det seneste skoleblad om højt støjniveau har inspireret os til at tage opfordring fra redaktionen op om at deltage i debatten. Uro og støj Lige som forældrene i 1. kl. har vi haft tilsvarende oplevelse af, at der er megen uro på skolen. Som ofte er det helt tilfældigt, at man finder ud af, hvilke forhold, der hersker på skolen - som f.eks. når man skal hente sit barn midt på skoledagen. Umiddelbart tror man, at det er et enkeltstående tilfælde, men det har vist sig, at det er en oplevelse, som de fleste får, hvis man kommer uden for normal "besøgstid". Fra skolens side forventes det, at børnene møder veloplagte, dvs. har fået en ordentlig nattesøvn og spist morgenmad. På samme måde kunne vi godt ønske, at der er ro omkring spisepausen, for alt for tit sker det, at madpakken kommer med hjem igen. Ligeledes vil det sikkert gavne miljøet, at der er ro på gangene, når der undervises, og at aktiviteterne i klasserne holdes på et niveau, så det ikke forstyrrer de tilstødende klasser. Børnene på Laursens Realskole er nok ikke mere urolige end børn på andre skoler, men der mangler måske nogle regler og/eller opsyn. Det bliver spændende at høre, hvad lærerrådets diskussion munder ud i. Forældreindflydelse Netop i lyset af det problem, som forældrene i 1. klasse tager op, vil vi som forældreråd i 2. klasse gerne opfordre til, at der støttes op om de arrangementer, der rent faktisk er på skolen, og hvor vi som forældre har mulighed for at bringe emner op til debat. Specielt vil vi gerne fremhæve generalforsamlingen som en mulighed til at få nogle ting på banen, som man ønsker løst eller diskuteret i et bredere forum. At det gavner oplevede de forældre fra vores klasse, som var tilstede ved den seneste generalforsamling. De tog her et aktuelt problem op. Problemet drejede sig om, at børnene i pasningen forstyrrede musikskolens elever, når de skulle i IT-lokalet om eftermiddagen. Musikundervisningen foregik nemlig i det lokale, som også fungerer som gennemgangslokale til IT-lokalet. På den anden side burde det ikke gå ud over børnene i pasningen, at de fleste lokaler er optaget til andet formål om eftermiddagen - også selv om musikskolen er et aktiv for skolen. Det viste sig imidlertid, at da problemet først blev bragt på bane, kunne det umiddelbart løses ved, at man åbnede for en anden indgang til IT-lokalet. Dette er blot et eksempel på, at forhold, som måske undrer os, eller som vi finder uhensigtsmæssige, måske kan løses, hvis vi bare bruger de muligheder, vi har for at påvirke skolen og dens ledelse. Vi synes, at vi skylder os selv og ikke mindst børnene, at vi viser større interesse for, hvordan hverdagen på skolen er. Til den pågældende generalforsamling var lærerne bedre repræsenteret end forældrene! Skulle vi ikke tage os sammen og komme til møder og arrangementer, der vedrører dagligdagen på skolen? Vi mener, vi har en god skole, men den kan gøres endnu bedre, hvis vi som forældre holder os bedre orienteret om, hvad der er gang i på skolen. 12

13 morgentrafik Møde til tiden? Det sker af og til, at lærerne i vores klasse gør opmærksom på, at der er mange, der kommer for sent. Det er ikke godt! Men desværre er det ikke kun i vores klasse, det er et problem. Vi, der stadig har børn i de små klasser, kommer nok mere på skolen, end mange andre gør, og vi kan konstatere, at der er en del, der ikke er på skolen, når det ringer ind om morgenen. Når timerne kun er på 45 min, kan man faktisk ikke være bekendt at komme dryssende efter ringetid pga. de forstyrrelser, det giver. Har man på skolen overvejet at have det som en målsætning, at timerne skal starte straks efter ringetid? På andre skoler praktiseres det på den måde, at man ikke får adgang til klassen, hvis man kommer mere end 5 minutter for sent. Af: Peter Holm På foranledning af en beboer i kvarteret skal jeg hermed opfordre forældre, der kører deres barn til skole, til, at al afsætning af elever til Laursens Realskole sker fra kantstenen og ikke fra kørebanemidten i Hjelmensgade!!! Jeg ved godt, at parkeringsforholdene i Hjelmensgade ikke er gode. Jeg ved også godt, at det kun tager et øjeblik at sætte sit barn af. Alligevel kan jeg godt forstå, at de billister, der skal gennem gaden, kan finde det irriterende at skulle vente på, at flere elever bliver sat af i rækkefølge ud for porten. Skal vi derfor ikke forsøge at finde et hul i rækken af biler i højre side af gaden, også af hensyn til vore børn. Det vil selvfølgelig også kræve, at lærerne kan være på plads ved klassen lige efter ringetid. Hvis vi som forældre lader være med at opholde lærerne, så snart timerne er begyndt (det forekommer typisk i de små klasser), har lærerne i det mindste mulighed for at gå til time. Hvis man har ting at drøfte med lærerne, opfordres der til, at man benytter sig af "Åbent hus", som er ca. en gang om måneden, eller kontakte læreren uden for skoletid, så man ikke tager tid fra en hel klasse. Mon Skolebestyrelsen og Lærerrådet vil tage dette op for at se, om der ikke kan strammes op på det med at "møde til tiden". 13

14 fastelavn I år havde alle børn (og deres forældre) gjort fantastisk meget ud af udklædningen. Derfor var der rigtig mange flotte børn i fantasifulde kostumer. Vi var ude med kameraet for at fange nogle situationer med børnene. Og en enkelt (træt?) lærer! 14

15 ferieplan 2000/2001 Sommerferie (lørdag den 17. juni) - onsdag 2. august 2000 (SFO åbner mandag den 31. juli) Efterårsferie: lørdag den 14. okt. - søndag den 22. okt (SFO er åben) Juleferie: søndag 17. dec. - tirsdag den 2. januar 2001 NB: juleafslutning lørdag den 16. december!! (SFO er lukket fredag 22. dec.- tirsdag 2. jan.) Vinterferie: lørdag den 10. febr. - søndag den 18. febr (SFO er åben) Påskeferie: lørdag den 7. april - mandag den 16. april 2001 (SFO er lukket) St. Bededag: fredag den 11. maj - søndag den 13. maj 2001 Kr.Himmelf.: torsdag den 24. maj -søndag den 27.maj 2001 (SFO er lukket) Pinseferie: lørdag den 2. juni - mandag den 4. juni 2001 Grundlovsdag tirsdag den 5. juni 2001 (SFO er lukket) Sommerferie lørdag den 23. juni - (SFO er lukket juli) De nævnte dage er inklusive!!! Åbent-hus -aftnerne i skoleåret 2000/2001 er nedenstående dage: Onsdag den 6. september 2000 kl Onsdag den 1. november 2000 kl Onsdag den 7. februar 2001 kl Onsdag den 7. marts 2001 kl Derudover afholdes de sædvanlige forældremøder og konsultationer i efteråret 2000 og i foråret

16 kalender 16 MARTS: 1. Åbent hus kl lærermøde m øvelejr 3. Gammel -elevfest kl b på lejr 7. bhv.kl. konsultation 8. bhv.kl. konsultation 9. 10b konsultation Bestyrelsesmøde m opfører musicalen HAIR 14. 6a konsultation kl. konsultation c til Prag kl. konsultation a klassefest f til Garda 27. 8b konsultation APRIL: 3. 7a konsultation Nye børnehaveklassebørn på besøg kl. på lejr 5. Lærermøde 6. 6b forældremøde 7.a SMG.arrangement 8. LAURA forårskoncert kl. konsultation 11. 7b konsultation kl. konsultation 6b klassefest 13. Bestyrelsesmøde Påskeferie 26. Skolens generalforsamling - husk at møde op!!!!! 30. 7ab konfirmation - TIL LYKKE!!! MAJ: 2. Forårskoncert kl. 3. Lærermøde kl. på lejr Skriftlige prøver for 9. & 10.kl. 11. Bestyrelsesmøde 18. Sidste skoledag for kl. 19. Store Bededag 22. Mundtlige prøver for 9. & 10.kl. starter (slutter 14. juni) ab i praktik

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. marts 2015 Fredagsbrev nr. 816 Næste uge: 28.marts 02.april 05.april Konfirmation i Korskirken Påskeferie Skole igen Lærermøde Forældrerådsmøde Skov.bh.haven 5.kl.forældre

Læs mere

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Sct. Michaels Skole, Sct. Michaels Gade 4, 6000 Kolding Hvad er glidende overgang? Sct. Michaels Skole har efter aftale med Kolding Kommune, mulighed for at

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Apr Maj 2013 Jun Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 April 2013 4 Maduge Nicklas Projekt genbrugsdåser Maduge Morten Projekt Smykker m.m. 15 Maduge Louise Projekt Konfirmation sangskulere m.m.

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

Årsplan for 9. klasse 2014-2015

Årsplan for 9. klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 9. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. 34 Uge 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen Man lærer for livet ikke for skolen Skolebestyrelsesnyt september 2009 SFH en på Birkelundskolen Efter overflytningen fra klub Trekanten er nu både SFH 1 og SFH 2 samlet under samme tag på Birkelundskolen.

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Årsplan for 7. klasse 2013-2014

Årsplan for 7. klasse 2013-2014 2013 Årsplan for 7. klasse 2013-2014 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 34 Fr. 16. aug. Skolefotorgrafering 0., 1., 3., 5., 7. og 9. kl. 35 Ma. 26. aug. Fælles forældremøde

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 24+25 2012

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 24+25 2012 Fælles info Husk. At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16.00 i ugerne 28, 29 og 30. Afslutningsfest for 2. klasserne. I går torsdag den 21. juni- holdt vi afslutning

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Der er godt nok frost i mudderet i skolegården, men solen skinner, og foråret pibler frem. Håber det holder ved vi er klar J

Der er godt nok frost i mudderet i skolegården, men solen skinner, og foråret pibler frem. Håber det holder ved vi er klar J Hold øje uge 9 1. marts Den dag foråret kom til byen. Der er godt nok frost i mudderet i skolegården, men solen skinner, og foråret pibler frem. Håber det holder ved vi er klar J Også i denne uge er medierne

Læs mere

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave Projektbeskrivelse af dreng/pige projekt Luther Udflytterbørnehave 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder - dels overordnede tanker for arbejdet med fokuspunktet barn til barn relationer derudover er

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Nyhedsbrev februar Langemosen

Nyhedsbrev februar Langemosen NYBORG UNGDOMSSKOLE Nyhedsbrev februar F EBRUAR 2015 DENN E G ANG: Nyt på skolen 1 Skriftlige prøver 2 Vigtige datoer 2 London 3 Kære alle! Nyt på skolen Så er godt i gang med sidste del af skoleåret,

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie!

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie! God efterårsferie! 1 6. klasse har lynhurtigt lært sig The Cupsong ærgerligt Fredagsbrevet er lydløst(!), nymalede borde/bænke, friske piger fra 3. klasse, Ludvig fra 6. klasse øver sig i en stille stund

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Til skolen... Sidste skoledag er et farvel til skolen, som har været rammen om en stor del af livet i 9 eller 10 år. Derfor er det vigtigt, at sidste skoledag

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. maj Fredagsbrev nr. 782 Næste uge: 24. maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. maj Indvielse af bålhytte Fællesfoto kl. 09.30(udenfor) Naturskolen 4.kl. Oprykningsdag Dyredag

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere