Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger"

Transkript

1 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen med i dommerpanelet til Lilleskolernes plakatkonkurrence Jubilæum på Hørsholm Lille Skole Kalender Finanslovsforslag med fald i tilskudstakster Finanslovsforslaget for 2011, som regeringen fremlagde i formiddags, blev den gyser mange forventede. Finanslovstaksten falder med 0,34 % og tilskudstaksterne falder følgelig med omkring ½ procent. Nedgangsmønstret brydes af SFO-tilskuddet, der stiger med 1 %, mens bygningstilskuddet reduceres med hele 3,13 %. Spørgsmålet om beregningen af besparelsen på 1 % af 2010 bevillinger besvares ikke klart i finanslovsforslaget. Se tal nedenfor og yderligere kommentar på næste side. Takster og udvalgte tal for frie grundskoler i 2010 forslag til finanslov Forslag Finanslov for 2011, pr. 24/8-10 Grundtilskud: Pr. elev for de første 40 elever Maksimum pr. skole 2010 Finanslov Ændring Fællesudgifter: Takst 1 (første 220 elever) ,30 % Takst 2 (fra elev nr. 221) ,31 % Undervisningstilskud: Takst 1 (elever under 13 år) ,52 % Takst 2 (på/over 13år) ,52 % Takst 3 (for 10. kl.) ,39 % Kostafdelinger tilskud pr. elev ,10 % Bygningstilskud ,13 % SFO tilskud ,04 % 0 % ændring Antal skoler Antal elever Tilskudsandel/ koblingsprocent 75 % 74 % Driftstilskud pr. elev (Finanslovstakst) ,34 % Kommunalt bidrag ,66 % Antal børn i SFO Pulje til specialundervisning 211,5 mio. 212,5 mio. Vikarudgifter m.v. 54,5 mio. 64,7 mio. Fripladstilskud til skolen 21,7 mio. 27,3 mio. Fripladstilskud til SFO 5,5 mio. 5,6 mio. Befordring af syge og invaliderede elever 1,1 mio. 1,1 mio. Befordringstilskud 20,0 mio. 2,5 mio. Befordring brobygning 0,5 mio. 0,5 mio. Tilskud til certificering af tilsynsførende 4,0 mio. 4,0 mio. Bidrag til barselsfonden ca. 19,0 mio. ca. 19,0 mio. Fleksjobbidrag pr. måned pr. årsværk 308 kr. 302 kr. side 1 af 5

2 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr august 2010 Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Det springer i øjnene, at det kommunale bidrag stiger med 221 kr. pr. elev samtidig med, at den gennemsnitlige driftstilskudstakst falder med 146 kr. pr. elev. Baggrunden er regeringens genopretningspakke. Her besluttede man at reducere de frie grundskolers koblingsprocent til de gennemsnitlige udgifter i folkeskolen med 1 procentpoint i hvert af de følgende år, samtidigt med at man lader den kommunale bidragsprocent stige med 1 procentpoint hvert år. Konsekvensen er, at de frie grundskolers tilskud falder, samtidig med at kommunernes andel af udgifterne til sektoren stiger mens statens andel falder. Ifølge finanslovsforslaget er det hensigten at koblingsprocenten i årene nedsættes til 74 %, 73 %, 72 % og 71 % i Samtidig skal det kommunale bidrag forhøjes fra 85 % i 2010, til 86 % i 2011 og stigende med et procentpoint hvert år frem til 2014, hvor bidraget efter planen i finanslovsforslaget skal udgøre 90 %. Det kommunale bidrag beregnes af det beløb, koblingsprocenten udløser. Det vil populært sagt sige, at det kommunale bidrag i 2011 på kr. pr. elev udgør 86 % af de 74 % af de gennemsnitlige kommunale udgifter. 1 % besparelse i 2010 Spørgsmålet om, hvordan den bebudede besparelse på 1 % af 2010 bevillingerne udmøntes, er stadig uklart. Det fremgår dog af forslaget til finanslov for 2011, at Undervisningsministeriet ønsker bemyndigelse til at foretage en reduktion i tilskud vedrørende 2011, svarende til Finansministeriets krav om 1 % begrænsninger af 2010 bevillingerne. Det er dog fortsat uklart, om 1 % besparelsen vil omfatte alle takster (typer af tilskud), eller om det kun vil omfatte nogle af tilskudstyperne. Fx er det et åbent spørgsmål om specialundervisningstilskud, bygningstilskud og SFO-tilskud vil indgå. Ved præsentationen af finanslovsforslaget i dag lovede ministeriet, at man snart vil komme med yderligere orientering om, hvilke takster der vil indgå. Ministeriet tilkendegav, at besparelsen muligvis bliver trukket allerede i marts måned 2011 hvor man tidligere har regnet med maj måned. Ministeriet et i gang med at undersøge hvordan den foreslåede 1 % besparelse skal håndteres i forhold til skolernes regnskab for Barselsfonden koster ekstra Skolernes tilskud i 2011 vil yderligere blive reduceret med et beløb til dækning af det merforbrug, der har været i Barselsfonden i Finansministeriet har i juni måned udsendt et cirkulære, der pålægger Undervisningsministeriet at finde 70,4 mio. kroner til dækning af det samlede merforbrug på 213 mio. kroner i Det anslås, at de frie grundskoler skal bidrage med et beløb på knap 200 kr. pr. elev. Ministeriet regner med, at det ekstraordinære bidrag trækkes af skolernes tilskud samtidig med 1 % besparelsen. Bygningstilskud uden p/l Årsagen til det dramatiske fald i bygningstaksten er, at ministeriet har side 2 af 5

3 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr august 2010 besluttet at gå over til et nyt beregningsprincip. Hidtil har der været anvendt en særlig bygnings-p/l (prisog lønregulering) for de frie grundskoler. Den afskaffes og erstattes af en regulering på grundlag af den opregningsfaktor, som Finansministeriet hvert år melder ud og som ministerierne skal bruge i deres budgetlægning. Baggrunden er, at man herved får en ensartet reguleringsmekanisme for bygningstilskuddene til de mange forskellige skoleformer under Undervisningsministeriet. Grunden til at at den ændrede beregningsmåde udløser en nedgang er, at finansministeriet har meldt en negativ opregningsfaktor ud for 2009 på ca. 4 % og pålagt ministerierne at indregne den i reguleringen af bygningstaksten for En lang forklaring på en kedelig tilskudsnedgang. Udsigten for de kommende år: Massiv nedskæring En samlet årlig reduktion af bevillingerne til de frie grundskoler på millioner kroner i forhold til 2009 kan forventes i 2014, hvis de nuværende forslag gennemføres. Der er med andre ord noget at kæmpe for politisk og der ligger store udfordringer til skolernes ledelser. Reduktionen sker primært i kraft af den gradvise nedsættelse af koblingsprocenten, men andre poster, som fx bortfaldet af befordringstilskuddet, trækker også ned. Nedgangen kan illustreres med enhedsomkostningen pr. elev. Af finanslovsforslaget for 2011 opgives enhedsomkostningen til undervisningstilskud til: Årstal 1000 kr , , , , , , , , , ,7 (angivet i 2011 kroner) PHP Tilskud til lederuddannelse stadig muligt Som tidligere skrevet udbyder Lilleskolerne for første gang en lederuddannelse på diplom-niveau. Forløbet varer fra oktober 2010 til marts 2011 og giver i alt 10 ECTS. Hele forløbet koster 6000 kr. pr. deltager, da uddannelsen får tilskud via Kompetenceportalen til den resterende del af kursusafgiften, som i alt er på kr. Vær i den forbindelse opmærksom på at regeringen i sit finanslovsforslag ønsker at skære i efter- og videreuddannelse. Det er derfor sandsynligt, at tilskuddet fra Kompetenceportalen fremover vil blive mindre eller helt bortfalde. Så hvis I ønsker at tage en kompetencegivende lederuddannelse af høj kvalitet til en favorabel pris, bør I tilmelde jer i år. Sidste frist for tilmelding er d. 17. september. IL side 3 af 5

4 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr august 2010 Jubilæum i Hørsholm I fredags, den 20. august, fejrede Hørsholm Lille Skoles elever og lærere, at skolen fyldte 40 år. Efter et fælles morgenmøde, hvor nogle af skolens ældste lærere fortalte historier fra skolens barndom, blev dagen markeret ved, at skolens ældste og yngste elever sammen med skolens ældste lærer plantede en blodbøg på gårdspladsen. Herefter sendte skolens knap 200 elever hver en rød ballon til vejrs alle fik is og skolens nykomponerede fødselsdagssang blev også sunget. Til foråret er der fødselsdagsfest den 7. maj, for alle som har eller har haft tilknytning til skolen. Det er da herlige billeder på en dag præget af et barskt finanslovsforslag. Erik Clausen med i dommerpanelet til Lilleskolernes plakatkonkurrence Husk at indsende jeres skoles bidrag til Lilleskolernes Plakatkonkurrence senest d. 17. september. Alle forslag bliver vurderet af en dommerkomité bestående af: Erik Clausen, skuespiller, instruktør og kunstmaler Mille Obel Høier, leder af Frontløberne, et kulturprojekthus for unge i Århus Michael Mossefin, grafisk designer og direktør i kommunikationsbureauet Paramedia samt forælder på Byens Skole i Valby, Torben Berg, skoleleder på Roskilde Lille Skole, tidligere formand for Lilleskolerne. Alle deltagende skoler modtager et flot diplom med dommernes vurdering af skolens billeder. Desuden vil alle forslag blive udstillet dels på Lilleskolernes sekretariat, dels ved Bestyrelsestræf Vinderplakaten vil blive udgivet til Lilleskolernes Dag, og derudover modtagere vinderen en flot præmie. Læs de sidste nyheder om konkurrencen i denne udsendelse og sørg gerne for at give opslagene om konkurrencen videre til skolens billedkunstlærere. IL side 4 af 5

5 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr august 2010 KALENDER september Ledertræf 2010 i Juelsminde oktober Lilleskolernes Lederuddannelse starter med et internat på Fyn. Herefter følger 4 undervisningsdage (4/11, 24/11, 11/1, 3/2 og internat marts samt eksamen i marts) oktober Introkursus for nyansatte lærere i Kerteminde 3. november Regionsmøde i Jylland 6. november Lilleskolens Dag november Regionsmøde på Sjælland november Specialundervisningstræf december Ledermøde 8. februar 2011 Introkursus for nyansatte Opfølgningskursusdag 9. februar Ledermøde 7. april Ledermøde april Bestyrelsestræf og Repræsentantskabsmøde maj Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i Jylland 8. juni Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer på Sjælland september Ledertræf november Sekretærkursus 2011 side 5 af 5

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 40 8. marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

TR nyt. Nyt i TRnyt. Fremtiden starter i skolen 2. runde

TR nyt. Nyt i TRnyt. Fremtiden starter i skolen 2. runde Nr. 6 AUGUST 2014 TR nyt Nyt i TRnyt Det er nu anden gang, at TRnyt udsendes i det nye udsendelsessystem. Sidst i nyhedsbrevet finder du afsnittet Idéer til kollegerne. Det er en nyskabelse, der vil være

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes hus Middelfartvej 77 5466 Asperup Telefon 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 CVR nr. 46675118 19. februar 2014 Skolemeddelelse

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 I de seneste dage har flere landsdækkende medier blandt andet Søndagsavisen og Berlingske været ude

Læs mere

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne Fordomme og fakta om privatskoler Indhold Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler Fakta: Privatskolernes kerne 5 Fordomme og fakta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Privatskolerne koster samfundet penge Kun

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015

ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015 ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015 Fordelingssekretariatet: Sommerferie Deltag i Fordelingssekretariatets og Undervisningsministeriets orienteringsdage Friplads- og opholdsstøtte: Forældreansøgningsskema

Læs mere

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Tilsyn med 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031 elevbetaling

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere