Tilfredshed med nye turnus, men...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredshed med nye turnus, men..."

Transkript

1 inform Marts 2009 B U S S E L S K A B E T Å R H U S S P O R V E J E Tilfredshed med nye turnus, men... Læs side 10 Placering på nye stationer Læs side 4-5 Status på turnusundersøgelsen. Chaufføruddannelsen forbedres markant Læs side 6 Åbent hus på Jegstrupvej Læs side 8

2 Indhold Personalepolitik og kundeservice Placering på nye stationer Chaufføruddannelsen forbedres markant Åbent hus på Jegstrupvej Seniordage og omsorgsdage Tilfredshed med nye turnus, men... Budget 2009 Grøn diesel i tanken Byggeriet på Stokagervej Sporvogne og trambusser Sikkerhedsarbejdets årshjul Roser Goddag og farvel Synspunkt inform nr. 255 marts 2009 internt personaleblad for Busselskabet Århus Sporveje Busselskabet Århus Sporveje Jegstrupvej Hasselager Redaktion: Torben Høyer (ansvarsh. redaktør) og Anja L. Mathiesen (redaktør) Grafisk: Remedie Tryk: Uni Tryk Oplag: ca stk. Næste blad udkommer: Juni 2009 Eftertryk ikke tilladt

3 Personalepolitik og kundeservice Arbejdsglæde, god omgangstone og gensidig respekt på alle niveauer i organisationen er udgangspunktet for god kundeservice Af direktør Torben Høyer Busselskabet har nået en række milepæle gennem de sidste år. Det har ikke kunnet lade sig gør uden et stort engagement fra medarbejderne hele vejen rundt. Fremtiden for rekrutteringen ser positiv ud. Pt. er der 40 på venteliste til chaufførjobbet, vel at mærke ansøgere med kørekort. Økonomien ser godt ud. Vi kommer ud med et positivt økonomisk resultat for 2008, der er bedre end budgetteret, og afviklingen af den daglige busdrift sker fortsat med en meget stor sikkerhed. Samtidig skal vi have udviklet personalepolitikken i Busselskabet, og vi skal have udviklet kvalitet og service overfor passagererne. Det er dem vi er her for i sidste ende - alle sammen. Hinandens kunder og leverandører En meget simpel model for at komme videre rummes i følgende udsagn: Vi er hinandens kunder og leverandører! Det skal gælde fra vaskebanen, til er, til mekanikeren, til den administrative medarbejder. Og det skal ikke mindst gælde mellem ledelse og medarbejdere. Vi i ledelsen skal huske, at alle medarbejdere i Busselskabet ønsker at lave et godt job, når de er på arbejde. Det skal smitte af i den daglige omgangsform og i den daglige kommunikation, også via opslag m.v. Konkrete problemer, udfordringer mellem ledelse og konkrete medarbejdere løses i dialog med tillidsrepræsentanter m.v. Vi er hinandens kunder og leverandører, og derfor: Ingen dårlige historier på et simpelt rygteniveau, ingen negativ omtale af de andre afdelinger, uanset hvor sjovt og underholdende det er lige i øjeblikket. Projekt på linje 4 og 24 Det er min ambition, at vi gennem konkrete udviklingsprojekter skal styrke den opfattelse i hele organisationen. Det vi tager fat på nu er et konkret projekt med linje 4 og linje 24. Vi danner en gruppe omkring de to udbudslinjer hvor vaskebanen, chauffører fra linjen, mekanikere og stationslederen sætter sig sammen og følger op på produktionen. Fungerede de ting, der skal fungere i bussen for at chaufføren kan lave et godt servicearbejde for passagererne? Er bussen OK vedligeholdelses- og rengøringsmæssigt? Har der været klager, skader eller 0 tolerance på linjen, og hvordan er de håndteret. Grundlæggende handler det om at den enkelte føler sig værdsat og forstået i den proces, der samlet får passagererne til at få en god oplevelse i bussen. Fælles opfattelse af opgaverne er udgangspunktet for god kundeservice. 3

4 4

5 Placering på nye stationer Nord-aktiviteter på henholdsvis Bryggervej og Stokagervej Af produktionschef Finn Mikkelsen Som det formodentlig allerede er bekendt, blev der ikke enighed med ejeren af grunden i True. Derfor opstår der en ny situation, idet vi så er nødsaget til at fastholde en række aktiviteter på Bryggervej noget længere end ventet. Det kan dog samtidig oplyses, at Århus Kommune fortsat arbejder aktivt på at få etableret et alternativt anlæg til det planlagte i True. Dette anlæg påregnes for indeværende at være klar til ibrugtagning til køreplanskiftet i juni Det interessante her og nu er imidlertid, hvilke Nord aktiviteter vi fastholder endnu en periode på Bryggervej, og hvilke der flyttes til Stokagervej. Station Syd er jo ikke berørt af flytningen. Bryggervej Den Nord kørsel, det var planlagt at flytte til True sammen med chauffører (tjenestemænd og overenskomstansatte), klargøring, mekanikere, ledelse mv., bliver indtil videre på Bryggervej. Efter aftale med tillidsrepræsentanterne fra FOA, vil også de mindst 45 tjenestemandsansatte chauffører, det var planlagt at flytte til Stokagervej i juni måned i år, indtil videre blive på Bryggervej. Dog således, at disse mindst 45 chauffører stort set vil komme til at køre den kørsel, der var planlagt for dem fra Stokagervej. Der vil snarest blive udsendt materiale til de tjenestemandsansatte chauffører på Nord med henblik på indplaceringen gældende fra køreplanskiftet juni Dette selvom at hele chaufførgruppen forbliver på Bryggervej. Stokagervej Herefter vil det kun blive aktuelt at flytte ca. 100 overenskomstansatte chauffører fra Bryggervej til Stokagervej i forbindelse med køreplanskiftet juni Disse ca. 100 chauffører flyttes sammen med et antal fra klargøringen, et antal mekanikere mv. og en stationsleder til Stokagervej for at varetage den udbudte kørsel, Busselskabet vandt efter den seneste licitation i 2008 linjerne 6, 7, 8, 16 og lidt industri-/natbuskørsel. Det er Busselskabets ønske og håb, at vi alle bliver glade for det/de nye anlæg med de nye muligheder og udfordringer, der vil følge med ændringerne i selskabets nye fysiske rammer. 5

6 Chaufføruddann markant I uge 14 skal det første hold af Busselskabets chauffører i gang med lovpligtig efteruddannelse Af projektchef Bjarne Larsen I 2003 blev det i EU besluttet, at alle nuværende og kommende er skal gennemføre efteruddanelse hvert 5. år. Gennemførelsen i Danmark blev fastlagt ved udstedelsen af et direktiv fra Transportministeriet i august Direktivet er herefter blevet omsat til et konkret uddannelsesforløb, som det første hold af chauffører fra Busselskabet skal gennemgå i uge 14. Efteruddannelsens indhold og forventninger Uddannelseskravet er 37 timers uddannelse pr. chauffør, mindst hvert 5. år. Busselskabet har i samarbejde med Teknisk Skole i Århus lavet et program, som indeholder såvel obligatoriske som valgfrie elementer. Programmet, som ses øverst på næste side, betyder, at de 37 timer holdes som en samlet kursusuge. Som det fremgår af programmet kommer man vidt omkring i ugens løb. Og om fredagen skal den enkelte chauffør selv vælge sig ind på et emne, som han/hun har interesse for. Udover ovenstående program, ligger der obligatorisk to kørelektioner (2x45 minutter). Det er aftalt med Teknisk Skole, at de to lektioner ligger samlet (90 minutter), sådan at muligheden for køretekniske udfordringer kan øges. Den enkelte chauffør vil altså skulle forlade skemaundervisningen i 90 minutter, for at gennemføre de to kørelektioner. Om onsdagen undervises der emneopdelt. Derved bliver der også plads til, at man kan gennemføre en tur på en lille manøvrebane, som bliver etableret ved Teknisk Skole. Formålet med banen er at øve teknisk svære passager, som Busselskabet ved forårsager en del skader. Et varieret forløb Det er tilstræbt, at forløbet bliver tilpas varieret både indholds- og undervisningsmæssigt, i bestræbelserne på at få et kvalitativt godt forløb. Dette forudsætter selvfølgelig at deltagerne er aktive og medlevende, således at underviserne hele tiden kan tilpasse forløbet. 6

7 elsen forbedres Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Velkomst og intro kursusmål og plan Intro køretimer og energirigtig ksl. mv. Førstehjælp Hjerte Intro opdatering af færdselsregler Arbejde med færdselsreglerne Opsamling af færdselsregler Intro relevant transportlovgivning mv. Arbejde med transportlovgivningen og andre relevante bestemmelser Lunge Redning Intro temaarbejdet sidst på ugen Intro & gennemgang af manøvreøvelser Trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel Risikolære, forebyggelse af uheld, ulykker & skader Arbejdsregler samt køre-/hviletidsregler Opsamling på og viderebearbejdning af onsdagens emner Kommunikation & kulturforståelse Oplæg til fredagens temaarbejde Temaarbejde med de overordnede emner: - brancheforhold - trafikkontrakter - trafikpolitik - arbejdsmiljø - helbred - trivsel samt opsamling, refleksion og perspektivering Evaluering Afslutning Hvornår skal jeg på kursus? Deltagelse på kurset planlægges ud fra ens fødselsdato, som det fremgår af nedenstående. Fødselsdato (i måneden) Efteruddannelsen gennemføres senest Særlige regler Chauffører der den 10. september 2008 er fyldt 60 år, kan dog vente indtil senest den 31. december Alle der var over 60 år på dette tidspunkt er blevet spurgt, om de ønsker deltagelse efter fødselsdato eller først i forud. Hvis man således skal have gennemført sin uddannelse f.eks. ultimo 2009, skal man have besked om, hvornår man skal deltage i kurset senest i løbet af august Administrationen vil skrive ud til den enkelte chauffør om tidspunktet for deltagelse. 1,2, eller 3. 4,5, eller 6 7,8, eller 9 10,11, eller 12 13,14, eller 15 16,17, eller 18 19,20, eller 21 22,23, eller 24 25,26, eller 27 28,29, 30 eller juni december juni december juni december juni december juni december 2013 Chauffører der allerede har et kvalifikationsbevis, skal først have dette fornyet efter 5 år. Busselskabet har skrevet ud til de chauffører, der muligvis har et sådant, og modtaget en del tilbagemeldinger. Men har du gennemført uddannelse, og ikke modtaget en henvendelse, bedes du fremsende dokumentation til Charlotte Budtz i Administrationen. Ingen dispensation Udover dette er der ingen mulighed for at give dispensation for kurset, såfremt man vil fungere som. Manglende gennemførelse af kurset medfører et kørselsforbud. For at undgå dette, vil Busselskabet forsøge at komme foran ovenstående plan. Derfor er der etableret så mange kurser i foråret, at nogle af de, der er født den 4., 5. og 6. kan forvente at skulle deltage allerede i foråret. Chaufførens eget ansvar Det er dog vigtigt at understrege, at det er den enkelte chaufførs eget ansvar, at have gennemført uddannelsen til tiden, og dagligt at medbringe det chaufføruddannelsesbevis, der bliver udstedt, når kurset er gennemført. De gældende regler på området fortolkes rimeligt stramt. Blandt andet betyder fravær på grund af sygdom betyder at kurset skal tages om Evaluering Kurset i uge 14 er det første i den lange række af kurser, der skal gennemføres. Derfor vil der ske en kraftig evaluering af dette forløb. Skulle der vise sig behov for tilpasning, vil dette naturligvis ske. Har du spørgsmål, kommentarer m.v. er du velkommen til at kontakte Bjarne Larsen på tlf eller Busselskabet vil planlægge dette uddannelsesforløb cirka et ½ år 7

8 Åbent hus Velkommen til Station Syd på Jegstrupvej Af kommunikationsmedarbejder Anja L. Mathiesen Fredag den 23. januar var alle Busselskabets ansatte og diverse samarbejdspartnere inviteret til åbent hus i de nyrenoverede lokaler på Jegstrupvej. Rigtig mange valgte at kigge ind til en pølse og en forfriskning. Som en overraskelse leverede reklame bureauet AFA JC Decaux brødet til kaffen i form af en ca. 2 meter lang buskage. Den nye hovedindgang Buskagen skæres for Torben Høyer byder velkommen Fuldt hus Kø ved pølsebordet Hyggesnak ved bordene Buskage fra AFA JCDecaux

9 Seniordage og omsorgsdage Hvem kan få senior- og omsorgsdage i Busselskabet og hvornår og hvordan Af fuldmægtig Sanne Gaarsdal Dette indlæg forsøger at give klarhed over, hvilke rettigheder Busselskabets medarbejdere har til at afholde seniorog omsorgsdage. Seniordage generelt Ved de seneste overenskomstforhandlinger blev det aftalt, at seniormedarbejdere på KL s område fra januar 2009 har ret til seniordage. Samtlige medarbejdere ansat indenfor det kommunale område har ret til seniordage fra det kalenderår, hvori medarbejderen fylder 60 år. Der er dog blevet forhandlet forskellige ordninger hjem for forskellige overenskomstgrupper. Således er nogle medarbejdergrupper berettiget til seniordage allerede fra det kalenderår, hvor medarbejderen fylder 58 år. Desuden varierer antallet af seniordage for de forskellige medarbejdergrupper. Specielt for seniordage generelt Seniordage kan konverteres til bonus eller pension. Antallet af seniordage er varierende for forskellige overenskomstgrupper. Seniordage kan overføres til efterfølgende kalenderår, hvis medarbejderen under hensyntagen til driften har søgt at afholde sine seniordage, og dette er blevet forhindret af Busselskabet. Ikke afholdte seniordage kan udbetales ved fratrædelse. Seniordage for alle ansatte ved busselskabet Alle kommunalt ansatte har som udgangspunkt ret til: 2, 3 og 4 dage ved henholdsvis 60, 61 og 62 år, samt 4 dage i alle efterfølgende år. Denne gruppe omfatter Busselskabets er. Af tilkøbsmodeller er blandt andet en model hvor medarbejderen får 5 seniordage pr. år fra kalenderåret hvor medarbejderen fylder 60 år, og alle efterfølgende år. Denne gruppe omfatter i Busselskabet håndværkere, assistenter, mestre og driftsledere, samt kontor- og IT-personale. En anden tilkøbsmodel giver ret til: 2, 3 og 4 dage ved henholdsvis 58, 59 og 60 år, samt 4 dage i alle efterfølgende år. Denne gruppe omfatter i Busselskabet specialarbejdere. Specielt for seniordage for er Seniordage kan ikke afholdes i weekender, i perioden for feriekøreplanen samt i perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar. Seniordage skal af hensyn til driften varsles senest 8 uger, inden de ønskes afholdt. Hver seniordag giver ret til 7 timer og 24 minutters frihed. Seniordage afholdes altid som hele fridage, mens friheden trækkes time for time. Omsorgsdage generelt Alle medarbejdere indenfor det kommunale område, som er biologiske forældre, adoptivforældre, eller indehavere af forældremyndigheden over børn i alderen 0 til 7 år, har i hvert kalenderår fra barnets fødsel til og med det år hvori barnet fylder 7 år ret til to omsorgsdage pr. barn. Specielt for omsorgsdage generelt Omsorgsdage kan kun overføres til efterfølgende kalenderår, hvis barsel har hindret afholdelse af omsorgsdage. Ellers bortfalder ubrugte omsorgsdage altid. Omsorgsdage kan afholdes over hele kalenderåret og på samtlige arbejdsdage. Omsorgsdage skal varsles tidligst muligt, af hensyn til driften. Omsorgsdage kan afholdes som hele eller halve fridage Specielt for omsorgsdage for er Omsorgsdage, der søges afholdt i weekender, i perioden for feriekøreplanen og i perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar, gives der først endeligt tilsagn om, dagen før de ønskes afholdt. Fælles for seniordage og omsorgsdage Afvikling af seniordage og omsorgsdage skal foretages under hensyntagen til driften. Vi anbefaler derfor, at dagene søges afholdt spredt over året, da der ellers i for mange tilfælde vil blive givet afslag. Gældende for er Dage, der er søgt senest 8 uger inden de ønskes afholdt, vil der blive givet endeligt tilsagn om senest en uge efter, de er søgt. (på nær omsorgsdage søgt i weekender, perioden for feriekøreplanen og i perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar). Dagene søges ved skriftlig ansøgning til vagtdisponeringen. Afviklingsgaranti for er Pr. 1. januar 2009 er der en samlet afviklingsgaranti for er gældende pr. arbejdsdag, der falder udenfor weekender, perioden for feriekøreplanen og i perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar. Afviklingsgarantien sikrer tre pladser til afvikling af seniordage og omsorgsdage pr. station. Garantien er fordelt således, at der på hver af de to stationer nord og syd, er en sikker plads til chauffører, der kører på udbudsdelen, og to sikre pladser til chauffører, der kører den ikke udbudte kørsel. Eventuelle spørgsmål vedrørende seniorog/eller omsorgsdage kan rettes til Administrationen eller vagtdisponeringen. 9

10 10

11 Tilfredshed med nye turnus, men... Status på turnusundersøgelsen Af direktør Torben Høyer På en skala fra 1 til 9 er tilfredsheden med de nye turnusformer 7,2, og det kan vi kun være tilfredse med. Men der er fortsat mange ting, der kan blive bedre. Selv om undersøgelsen handlede om turnus, er der også blevet plads til mange kommentarer og forbedringsforslag i forhold til dagligdagen for chaufførerne. Disse punkter tages op i sikkerhedsorganisationen. Du kan se hele CRECEAS undersøgelsesrapport på: under "Tjenester". Hovedkonklusionen Hovedkonklusionen på undersøgelsen af chaufførernes opfattelse af de nye turnusformer fremgår af følgende citat fra rapporten: Der er overvejende en stor tilfredshed med de nye turnus, udbuddet af turnustyper og muligheden for at vælge - og der opleves en klar forbedring i forhold til de foregående turnusser. Tilfredsheden er størst blandt chauffører på fast dagtype og 2 skift (ME og EA). Den laveste tilfredshed findes blandt chauffører på 3-skift (MEA) Undersøgelsen viser samtidig, at chaufførerne ønsker yderligere forbedringer i forhold til reduktion af forekomsten af modur og bedre sammenhæng mellem turnustyper og weekendkørsel, samt pausemønster. Hvad angår omfang af lange vagter er billedet mere broget. Nogle ønsker flere lange vagter og dermed også flere fridage, mens andre ønsker helt at undgå lange vagter. I forhold til weekendarbejde foretrækker de fleste dog de lange weekendvagter og fast fri hver anden weekend. Endvidere viser undersøgelsen et behov for, at en række ting i tilknytning til selve buskørslen kommer til at fungere bedre. Det drejer sig i første række om mere fleksibilitet i forhold til placering af afspadseringsdage og ferie og i tilknytning hertil mulighed for et bedre overblik over, hvem der eventuelt kan byttes med. Hertil kommer et ønske om bedre information og kommunikation i forhold til opgaverne i dagligdagen det vil sige i forhold til værkstedet og mellemlederne. (citat slut). Individuelle hensyn Det er selvfølgelig glædeligt, at tilfredshed med turnus er udbredt, men Busselskabet skal i endnu højere grad fokusere på de dagligdags problemer for den enkelte. Samtidig skal dialogen med tillidsrepræsentanterne om en udvikling af turnusmodellerne fortsætte. En anden stor udfordring fremgår af følgende citat fra side 5 i rapporten: De mest fremherskende mønstre i udsagnene er, at tilfredshed og trivsel i forhold til de nye turnusser er meget knyttet til, hvorvidt medarbejderne oplever, at den valgte/tildelte turnus passer til den enkeltes personlighed og livssituation. Dvs. mange beskriver tilfredshed med at have fået en turnus, som passer til, hvorvidt man som person primært er oplagt til at arbejde om morgenen eller om aftenen - eller populært sagt om man er A eller B menneske. Ligeledes er der også mange udsagn som beskriver overvejende tilfredshed med turnus, fordi den tilgodeser familiens rytme, delebørn, ægtefællens arbejdstid, fritidsinteresser, transporttid til arbejdet mv. (citat slut). Det er således klart en udfordring både for ledelsen og tillidsrepræsentanterne at finde frem til en række turnusser, der kan leve op til kravet om individuelle hensyn. De mest fremherskende mønstre i udsagnene er, at tilfredshed og trivsel i forhold til de nye turnusser er meget knyttet til, hvorvidt medarbejderne oplever, at den valgte/tildelte turnus passer til den enkeltes personlighed og livssituation. 11

12 Budget 2009 Vundet udbud, yngre vognpark, nye automater og ny station i Lystrup har betydet, at Busselskabets budget for 2009 er mindre end budgettet for 2008 Af økonomichef Ingerlise Kirkegaard Medio sommeren 2008 vandt Busselskabet Midttrafiks 3. udbud af rutekørsel i Århus Kommune, der startede d. 2. november Dermed var budgettet for ca. 20 % af kørslen fastsat, idet prisen i udbuddet gælder i 7 år og 8 mdr. Som følge af det 3. udbud blev der beregnet en ny køreplantimepris på de resterende 80 % af kørslen i Århus kommune restproduktionen. Den nye beregning for køreplantimeprisen blev vedtaget på driftsrådsmødet d. 8. december 2008, og dermed var de sidste 80 % af budgettet på plads. Den ny køreplantimepris på restproduktionen er ligeledes gældende fra d. 2. november. Begge kontrakter satsreguleres 2 gange årligt, således at prisen følger prisudviklingen I nedenstående tabel (tabel 1) ses budgettet for 2009 i mio. kr. og i fastprisindeks pr. 1. september Der anvendes fastprisindeks af hensyn til sammenlignelighed. Budget 2008 vs. budget 2009 For at kunne se udviklingen i indtægter og omkostninger viser den næste tabel (tabel 2) det samlede budget for 2008 ligeledes i mio. kr. og fastprisindeks sammenholdt med det samlede budget for Indtægter Der er budgetteret med en nedgang på 2 mio. kr. i nettoindtægt fra busdriften, hvilket skyldes, at omkostningerne samlet set forventes lavere. Når omkostningerne falder, kan Busselskabet byde med køreplantimepris. Variable chaufføromkostninger Som det fremgår, er der en stigning i de variable chaufføromkostninger. Denne stigning skyldes, at offentlige virksomheder pr. 1. januar 2009 er blevet pålagt at skulle betale lønsumsafgift, og denne merudgift er indregnet i budgettet for Variable vognomkostninger Det lille fald i de variable vognomkostninger skyldes, at vognparken er blevet markant yngre som følge af store investeringer i nye busser i 2008 og Dermed er der budgetteret med færre omkostninger til vedligeholdelse. Direkte faste vognomkostninger Faldet i de direkte faste vognomkostninger kan henføres til, at omkostninger vedr. vedligeholdelse og tømning af de nye automater bliver betydeligt billigere, bl.a. fordi at det forventes at automaterne skal tømmes sjældnere og recirkulere mønt, og at der er mulighed for at betale med dankort. Ændringerne i alderssammensætningen på de forskellige bustyper i vognparken har ligeledes medvirket til faldet i de direkte faste vognomkostninger. Indirekte faste vognomkostninger De indirekte faste vognomkostninger er budgetteret med knap 4 mio. kr. mindre hvilket skyldes, at der på budgetlægningstidspunktet var forventet udflytning fra Bryggervej, hvilket ville betyde et fald i huslejeudgifter samt færre omkostninger til drift af anlæggene. Ydermere forventes der et lavere forbrug af konsulentomkostninger primært i forbindelse med softwareanskaffelser. Det budgetterede overskud/margin er større i budget 2009 end i budget 2008, hvilket skyldes, at der er indregnet en større margin i det 3. udbud end på restproduktionen Tabel 1 Samlet Rest- 3. budget produktion udbud 2009 Nettoindtægt, busdrift 330,5 70,8 401,3 Reklameindtægter 6,4 1,6 8,0 Indtægter i alt 336,9 72,4 409,3 Variable chaufføromkostninger 176,6 43,4 220,0 Variable vognomkostninger 60,5 12,0 72,5 Faste vognomkostninger, direkte 47,5 9,1 56,6 Faste vognomkostninger, indirekte 49,0 5,7 54,7 Udgifter i alt 333,6 70,3 403,9 Margin / overskud 3,3 2,1 5,4 Køreplantimer i kontraktberegning Tabel 2 Samlet Samlet budget budget Ændring Nettoindtægt, busdrift 403,3 401,3-2,0 Reklameindtægter 8,0 8,0 0,0 Indtægter 411,3 409,3-2,0 Variable chaufføromkostninger 215,4 220,0 4,6 Variable vognomkostninger 73,2 72,5-0,7 Faste vognomkostninger, direkte 59,9 56,6-3,3 Faste vognomkostninger, indirekte 58,6 54,7-3,9 Udgifter i alt 407,1 403,9-3,2 Margin / overskud 4,3 5,4 1,2 Køreplantimer i kontraktberegning

13 Grøn diesel i tanken Den 18. februar 2009 havde Busselskabet fint besøg, da en af selskabets busser som den første bybus i landet kørte en prøvetur på diesel iblandet 5 procent biodiesel Af kommunikationsmedarbejder Anja L. Mathiesen Foto: Flemming Nielsen, Story2Media Prøveturen var startskuddet til brugen af biodiesel i Danmark, og siden har den miljøvenlige diesel været blandet i dieselen i samtlige af Busselskabets busser og De Grønne busser. Udover en hel del pressefolk, deltog repræsentanter for Region Midtjylland, Århus Kommune, Færdselsstyrelsen, Daka Biodiesel og Oliebranchen i Danmark - som tilsammen står bag projektet, der kaldes B5next - i arrangementet og prøveturen. Biodieselen er produceret af animalsk affald og fremstilles af Daka Biodiesel i Løsning. Fra den 1. marts og frem til november vil 5 procent af den være blandet i dieselen på samtlige tankstationer i Århus Kommune. Buskage Regionsformand Bent Hansen Rådmand Peter Thyssen Bent Hansen og Peter Thyssen hælder de grønne dråber i tanken På prøvetur Sådan! 13

14 Byggeriet på Stokagervej Af projektchef Preben Bach Christensen Med en forsinkelse på 8 dage gik opførelsen af den nye station i gang på Stokagervej den 12. januar Udgravning til værksted og klargøring Støbning af pude til lift Liften ankommer Montering af liftkasse 14

15 Sporvogne og trambusser Bymuseet fortæller historien om den kollektive trafik i Århus Bymuseet modtog i 2008 en stor samling genstande fra Busselskabet Århus Sporvejes sporvogns- og busdrift. Fra den 1. april 2009 og frem til den 18. oktober vises et bredt udsnit af denne samling på Århus Bymuseum i udstillingen kaldet Sporvogne og Trambusser. Forskellige uniformer, poletter, billetter, billetmaskiner, værktøj og redskaber samt malerier og fotografier fortæller her historien om den kollektive trafik. Historien kort fortalt Den kollektive trafik i Århus begynder med hestetrukne sporvogne i 1884, drevet af Århus Sporvejsselskab. I 1904 får byen de første elektriske sporvogne og i 1928 overtager Århus Kommune driften. I 1971 kører sporvognene for sidste gang i Århus. Hvorefter alle ruter bliver betjent med de gule busser, der i mange år i Århus bliver kaldt trambusser, sandsynligvis fordi man i 1932 vælger at købe en ny type bus, Triangel Trambus hos De Forenende Automobilfabrikker i Odense. Navnet holder ved helt op til 1970 erne. Mærker På udstillingen kan man bl.a. se et udvalg af forskellige mærker, som poletterne bliver kaldt i Århus. Disse mærker har været brugt helt siden 1904 og findes i flere forskellige varianter op gennem perioden. Der er eksempler på sjældne varianter, mærker med stavefejl, som man har forsøgt at dække over ved at bore et hul i det forkerte bogstav. I 1920 erne, hvor der var mangel på mønter, blev poletterne angiveligt brugt som skillemønt i Århus. Museet er desuden så heldig at have få lov til at låne to modeller af henholdsvis en sporvogn og en bybus, begge fremstillet på Sporvejenes værksteder. Den ene er blevet brugt til at køre forfriskninger i forbindelse med udflugter, når medarbejderne deltog i f.eks. Marselisløbet under Århus Festuge. Bymuseet har til huse i Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C. Læs mere om museet på 15

16 Sikkerhedsarbejdets årshjul Af direktør Torben Høyer Busselskabet har i samarbejde med sikkerhedsrepræsentanterne revideret arbejdet med sikkerhed. Baggrunden for revisionen var et fælles ønske om at tilpasse sikkerhedsrepræsentanternes forslag til ændringer bl.a. til turnus og til produktionsplanlægningen i Busselskabet. Eller sagt på en anden måde: Hvis man har ændringer til turnus eller køretiderne er det mest hensigtsmæssigt at ændringsforslagene kommer frem inden planlægningen løber af stabelen. Resultatet af ændringerne fremgår af dette såkaldte sikkerhedshjul: Skemaet er udarbejdet af Chris Gade og Torben Høyer Herudover tager sikkerhedsrepræsentanterne selvfølgelig diverse problemer, som f.eks. genskins - problemerne i Solaris busserne op i løbet af året. Roser Af trafikleder Klaus Jensen 3154 Lars Horup Andersen har fået ros fra en passager, fordi han gav sig tid til at vente på hende, da hun i Park Alle kom løbende med sine børnebørn for at nå bussen Dorthe Ø. Stoltenborg, har fået ros fra en passager for sin behagelige kørsel og sin ekstraordinære service, da hun på linje 3, gav sig tid til at hjælpe en passager ind i bussen Kent Stokholm, har fået ros fra en passager for sin behagelige og forudseende kørsel. På trods af myldretid gav han sig tid til at hjælpe ventende bilister ud fra sidevejene og tra-fikkaosset i Park Alle blev håndteret på bedste og roligste måde. På trods af ovennævnte nåede bussen frem til tiden. 16

17 Af overassistent Ole Henriksen Goddag og Farvel... Nyt personale i november Fadime Simsek 3671 Thomas Wohlfart 3673 Bernd Jennerjahn 3674 Matin Orywal 3675 Mike van der Meer 3676 Marc Steine 3677 Olaf Goetz 3678 Björn Hansen 3679 Heinz-Detlev Strathmann-Cybursky 3680 Toni Schwerkolt 3681 Volker Klindwort 3682 El-Habib Kafi 3683 Hans-Ulrich Martelock 3684 Jens Hartmann 3685 Christian Stampfer 3686 Ralf-Hans Plagemann 3687 Wolfgang Schuhmann 3689 Panagiotis Pantelidis 3690 Marco Mogge 3691 Joachim Karl Schulz 3692 Nico Bunde 3693 Hans-Henning Momsen 3694 Elmi Ismail Sabri 3695 Abdol Qadir Salehi 3696 Abdirisak Abdillahi Elmi 3697 Shuan Shabahn Nyt personale i januar Michael B.G. Sørensen specialarbejder 8077 Preben Nielsen trafikleder 3719 Peter Quade Nielsen 3720 Janusz Lewinski 3721 Davor Zujic 3722 Abdullahi Hassan 3723 Halil Karsiyakali 3724 Egon Rosenkrantz Andersen 17

18 Af overassistent Ole Henriksen Goddag og Farvel... Nyt personale i januar fortsat 3726 Farooq Barekzai 3730 Thea Sabine Zachi 3731 Oliver R. E. Juul 3732 Palle P.S. Pedersen 3733 Klaus Borgbjerg 3734 Allan Rieger Hildan 3735 Craig Peers 3736 Jesper Larsen 3737 Thuvarakan Kandasamy 3738 Chico M. Eriksen 3739 Peter H. Gudmundsen 3740 Susanne Breum 3741 Mohammad Reza Azizi 3742 Tina H. Jensen 3743 Morten Mørch 3744 Nawzad Sobkowicz 3745 Shakram Yazdi Sotoudeh 3746 Rene M. Hansen 3747 Torben Theill 3748 Knud Jensen 3750 Erik Andersen 3751 Jørgen Werenberg 6278 Hans-Peter Nielsen specialarbejder Nyt personale i februar Ib Christensen 3753 Jacob Christian Raaby 3754 Mohamed Ahmed Ali 3755 Finn Prang 3756 Jacob T. T. Petersen 3758 Kristjan Kristjansson Fratrådt pr. 31. oktober Karsten Klemmen 5098 Niels Møller Nielsen håndværker 6122 Svend Møller Nielsen specialarbejder

19 Fratrådt pr. 30. november Kurt Flemming Jørgensen 2142 Jens Fjord Jensen 2986 Thomas Pagh 3022 Mohammad Waziri 3402 Mustafa H. Farid 3570 Katarzyna Christensen 3648 Ove Bak 3651 Eileen Gorgees 3652 Helle Bøttker Laursen 3654 Ahmed Lund 3655 Said Etemadi Yamchi 3657 Abdul Nasser Ali 3658 Nazir Ahmed Syltani 3659 Karina Engelund Fratrådt pr. 31. december Arve Meum 2293 Marianne Krogh Nissen Fratrådt pr. 31. januar Lars Feilberg Jensen 3636 Helle Hvass 5021 Jens Aage Søballe Pedersen 8073 Chang Lee Nielsen trafikleder 2510 Dan A. Kristensen 2665 Abdullah B. A. Chhidi Fratrådt pr. 28. februar Gitte Madsen Groth Nye afløsere med tidligere ansættelse hos Busselskabet 8354 Børge Bisgård Jensen (2818) 8356 Jens Chr. Fjord Jensen (2142) 8357 Georg Alois Kunze (861) 8358 Lars Feilberg Jensen (3007) 2339 Niels V. Laursen 2400 P. E. Venderby 2781 Peter E. H. Rasmussen 8050 Freddy Verner Thomassen automatmester 8359 Aage Häuser Petersen (1532) 19

20 B RETURADRESSE: Busselskabet Århus Sporveje - Jegstrupvej Hasselager SYNSPUNKT Synspunkt afspejler ikke nødvendigvis Busselskabet Århus Sporvejes holdninger. Busselskabet kan derfor ikke tages til indtægt for indlæggenes indhold. Farvel Tyskland - Goddag Danmark Af Holger Przystuppa (3566) og Jan Visscher (3558) Kære kolleger Vi har siden februar 2008 været ansat som er i Busselskabet Århus Sporveje. I 2007 besluttede vi os for at flytte fra Tyskland og søgte information på Internettet om jobmuligheder i vores område. Baggrunden for vores beslutning var den privatøkonomiske situationen og arbejdsmiljøet i Tyskland. Holger var i Tyskland ansat som i et privat busselskab, mens Jan arbejdede i et offentligt busselskab. Timelønnen var for os begge mellem 8 og 12 Euro. Der var lange arbejdsdage og ubetalte pauser. Arbejdsbetingelserne er meget anderledes end i Danmark. For eksempel var følgende karakteristisk for jobbet som i Tyskland: Op til 16 timers arbejde om dagen 6 dages arbejde, 2 dage fri. Efter den 6. dag blev man ringet op og fik at vide, at man skulle arbejde den næste dag. Så i realiteten 7 arbejdsdage og 1 dag fri! Meget kort udlignings-/reguleringstid Ofte ingen toiletter ved endestationerne Ingen mulighed for at forlade bussen, da indbrud truede. Pauser skulle også afholdes i bussen Mange aggressive passagerer. Trusler var dagligdag. Vores danske kolleger tog helt fra starten meget godt imod os. Men i begyndelsen var der dog en del sproglige forståelsesproblemer. Mens vi var på 6 ugers sprogkursus i Esbjerg kendte vi slet ikke byen Århus. Derfor var vi glade for, at vi de 3 første uger i Busselskabet fik anvist en vejleder, som lærte os alt om kørsel af bus i Århus. Vi synes samlet set, at arbejdsmiljøet i Busselskabet er godt men har da også et par små bemærkninger. Blandt andet er førerpladsen kun delvis ren. Da vi nu allerede har boet her i mere end et år og begge har fået vores familier herop, føler vi os nu helt hjemme. Det kan vi også takke vores kollegers mange gode råd og informationer for. Det har gjort vores flytning til Danmark lettere. De forventninger vi generelt havde til Danmark er blevet opfyldt. I dag føler vi os 100% integreret hos Busselskabet. Der findes dog sikkert tyske chauffører, som har gjort sig andre erfaringer, og som ikke kan dele vores opfattelse og meninger. Fakta Busselskabet har siden januar 2008 ansat 42 tyske chauffører 5 er af forskellige grunde rejst tilbage til Tyskland, så der er fortsat 37 tyske chauffører i Busselskabet. Redaktionen Jegstrupvej Hasselager Tlf.: Fax:

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Dagsorden, koordineringsmøde den 22. april 2009 Sted: TR- kontoret Station Nord Tid: 0930-1600 Referat fra koordineringsmødet den 22. april 2009 kl. 0930 1730 Tilstede: Ernst Jæger Frederiksen, Ghita Sørensen,

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

Velfærd for buschauffører

Velfærd for buschauffører Velfærd for buschauffører Jan Aage Hansen Forhandlingssekretær 3F Transportgruppen Kampmannsgade 4 DK-1790 København V jan.aage.hansen@3f.dk 2 Aalborg rutebilstation 3 Velfærd for buschauffører Ved indgang

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0286 Klageren: Indklagede: XX på vegne af ægtefællen YY 6000 Kolding Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik

Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik Chaufføruddannelse - et rotationsprojekt hos City Trafik i Aalborg Indlæg ved Virksomhedskonsulent Erik Nielsen

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT REFERAT 04/03/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 3. marts 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ejler Møller Petersen 8/4-2015

Ejler Møller Petersen 8/4-2015 MØDE Mødenavn: MEDudvalgsmøde Mødested: Aulaen Mødedato: 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 10.00-12.00 Mødeindkalder: Anja Mathiesen Obligatoriske deltagere: Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Aftale af 25-9-2012 incl. ændringer maj 2013 DECENTRAL ARBEJDSTIDSAFTALE FOR OVERENSKOMSTANSATTE BUSCHAUFFØRER VED BUSSELSKABET, AARHUS SPORVEJE

Aftale af 25-9-2012 incl. ændringer maj 2013 DECENTRAL ARBEJDSTIDSAFTALE FOR OVERENSKOMSTANSATTE BUSCHAUFFØRER VED BUSSELSKABET, AARHUS SPORVEJE Busselskabet, Aarhus Sporveje. 3F TLB, Aarhus Aftale af 25-9-2012 incl. ændringer maj 2013 DECENTRAL ARBEJDSTIDSAFTALE FOR OVERENSKOMSTANSATTE BUSCHAUFFØRER VED BUSSELSKABET, AARHUS SPORVEJE GÆLDENDE FRA

Læs mere

TUC DEKRA, Transport- og befordringsbranchen

TUC DEKRA, Transport- og befordringsbranchen TUC DEKRA, Transport- og befordringsbranchen LASTBIL-chauffør BUS-& RUTEBUS-chauffør TAXI-& LIMOUSINE-chauffør EU Efteruddannelse Køreteknik ADR (farligt gods) Energirigtig kørsel Kørehviletid 1 TUC DEKRA

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Henrik E. Jørgensen, Charlotte Dalby,

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Sanne byder velkommen. Sanne informerer om lederevalueringen. Det er i uge 15. Den vil være elektronisk. Hun opfordrer ALLE til at besvare den. Resultatet

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2014 1-15-0-75-819-2-14 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet 3. marts 2014 Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0304 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Ferieregler Tinglev Indhold

Ferieregler Tinglev Indhold Ferieregler Tinglev Indhold Ferieordning generelt...2 Sommerperioden...4 Vinterperioden...5 Feriegrupper Rotation... 6 Afspadsering... 7 det er muligt at søge afspadsering gennem feriesystemet...7 Ferienumre...

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Bliv bedre til dansk og matematik med løn

Bliv bedre til dansk og matematik med løn Juli 2013 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Bliv bedre til dansk og matematik med løn Læs side 14 40 nye busser Læs side 5 ISO miljøcertificering af Busselskabet Læs side 6-7 Elektronisk information i nyt design

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Århus Sporveje Busselskabet Bryggervej 35, 8240 Risskov www.sporveje.dk Tlf. 8940 9900 Fax 8940 9910 SE/CVR-nr. 28 13 93 22 bus@aarhus.

Århus Sporveje Busselskabet Bryggervej 35, 8240 Risskov www.sporveje.dk Tlf. 8940 9900 Fax 8940 9910 SE/CVR-nr. 28 13 93 22 bus@aarhus. Busselskabet Århus Sporveje Busselskabet Bryggervej 35, 8240 Risskov www.sporveje.dk Tlf. 8940 9900 Fax 8940 9910 SE/CVR-nr. 28 13 93 22 bus@aarhus.dk Den 6. november 2006 th Kopi: PT, CN J.nr. BSK/2005/00312-112

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Den 17. april 2007 kl. 14.00-14.45 Bjarne Bohsen, Afdelingschef IT Udvikling, Sydbank og Morten Mencke, Senior konsulent, Progressive IT 1 Agenda Introduktion

Læs mere