Tilfredshed med nye turnus, men...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredshed med nye turnus, men..."

Transkript

1 inform Marts 2009 B U S S E L S K A B E T Å R H U S S P O R V E J E Tilfredshed med nye turnus, men... Læs side 10 Placering på nye stationer Læs side 4-5 Status på turnusundersøgelsen. Chaufføruddannelsen forbedres markant Læs side 6 Åbent hus på Jegstrupvej Læs side 8

2 Indhold Personalepolitik og kundeservice Placering på nye stationer Chaufføruddannelsen forbedres markant Åbent hus på Jegstrupvej Seniordage og omsorgsdage Tilfredshed med nye turnus, men... Budget 2009 Grøn diesel i tanken Byggeriet på Stokagervej Sporvogne og trambusser Sikkerhedsarbejdets årshjul Roser Goddag og farvel Synspunkt inform nr. 255 marts 2009 internt personaleblad for Busselskabet Århus Sporveje Busselskabet Århus Sporveje Jegstrupvej Hasselager Redaktion: Torben Høyer (ansvarsh. redaktør) og Anja L. Mathiesen (redaktør) Grafisk: Remedie Tryk: Uni Tryk Oplag: ca stk. Næste blad udkommer: Juni 2009 Eftertryk ikke tilladt

3 Personalepolitik og kundeservice Arbejdsglæde, god omgangstone og gensidig respekt på alle niveauer i organisationen er udgangspunktet for god kundeservice Af direktør Torben Høyer Busselskabet har nået en række milepæle gennem de sidste år. Det har ikke kunnet lade sig gør uden et stort engagement fra medarbejderne hele vejen rundt. Fremtiden for rekrutteringen ser positiv ud. Pt. er der 40 på venteliste til chaufførjobbet, vel at mærke ansøgere med kørekort. Økonomien ser godt ud. Vi kommer ud med et positivt økonomisk resultat for 2008, der er bedre end budgetteret, og afviklingen af den daglige busdrift sker fortsat med en meget stor sikkerhed. Samtidig skal vi have udviklet personalepolitikken i Busselskabet, og vi skal have udviklet kvalitet og service overfor passagererne. Det er dem vi er her for i sidste ende - alle sammen. Hinandens kunder og leverandører En meget simpel model for at komme videre rummes i følgende udsagn: Vi er hinandens kunder og leverandører! Det skal gælde fra vaskebanen, til er, til mekanikeren, til den administrative medarbejder. Og det skal ikke mindst gælde mellem ledelse og medarbejdere. Vi i ledelsen skal huske, at alle medarbejdere i Busselskabet ønsker at lave et godt job, når de er på arbejde. Det skal smitte af i den daglige omgangsform og i den daglige kommunikation, også via opslag m.v. Konkrete problemer, udfordringer mellem ledelse og konkrete medarbejdere løses i dialog med tillidsrepræsentanter m.v. Vi er hinandens kunder og leverandører, og derfor: Ingen dårlige historier på et simpelt rygteniveau, ingen negativ omtale af de andre afdelinger, uanset hvor sjovt og underholdende det er lige i øjeblikket. Projekt på linje 4 og 24 Det er min ambition, at vi gennem konkrete udviklingsprojekter skal styrke den opfattelse i hele organisationen. Det vi tager fat på nu er et konkret projekt med linje 4 og linje 24. Vi danner en gruppe omkring de to udbudslinjer hvor vaskebanen, chauffører fra linjen, mekanikere og stationslederen sætter sig sammen og følger op på produktionen. Fungerede de ting, der skal fungere i bussen for at chaufføren kan lave et godt servicearbejde for passagererne? Er bussen OK vedligeholdelses- og rengøringsmæssigt? Har der været klager, skader eller 0 tolerance på linjen, og hvordan er de håndteret. Grundlæggende handler det om at den enkelte føler sig værdsat og forstået i den proces, der samlet får passagererne til at få en god oplevelse i bussen. Fælles opfattelse af opgaverne er udgangspunktet for god kundeservice. 3

4 4

5 Placering på nye stationer Nord-aktiviteter på henholdsvis Bryggervej og Stokagervej Af produktionschef Finn Mikkelsen Som det formodentlig allerede er bekendt, blev der ikke enighed med ejeren af grunden i True. Derfor opstår der en ny situation, idet vi så er nødsaget til at fastholde en række aktiviteter på Bryggervej noget længere end ventet. Det kan dog samtidig oplyses, at Århus Kommune fortsat arbejder aktivt på at få etableret et alternativt anlæg til det planlagte i True. Dette anlæg påregnes for indeværende at være klar til ibrugtagning til køreplanskiftet i juni Det interessante her og nu er imidlertid, hvilke Nord aktiviteter vi fastholder endnu en periode på Bryggervej, og hvilke der flyttes til Stokagervej. Station Syd er jo ikke berørt af flytningen. Bryggervej Den Nord kørsel, det var planlagt at flytte til True sammen med chauffører (tjenestemænd og overenskomstansatte), klargøring, mekanikere, ledelse mv., bliver indtil videre på Bryggervej. Efter aftale med tillidsrepræsentanterne fra FOA, vil også de mindst 45 tjenestemandsansatte chauffører, det var planlagt at flytte til Stokagervej i juni måned i år, indtil videre blive på Bryggervej. Dog således, at disse mindst 45 chauffører stort set vil komme til at køre den kørsel, der var planlagt for dem fra Stokagervej. Der vil snarest blive udsendt materiale til de tjenestemandsansatte chauffører på Nord med henblik på indplaceringen gældende fra køreplanskiftet juni Dette selvom at hele chaufførgruppen forbliver på Bryggervej. Stokagervej Herefter vil det kun blive aktuelt at flytte ca. 100 overenskomstansatte chauffører fra Bryggervej til Stokagervej i forbindelse med køreplanskiftet juni Disse ca. 100 chauffører flyttes sammen med et antal fra klargøringen, et antal mekanikere mv. og en stationsleder til Stokagervej for at varetage den udbudte kørsel, Busselskabet vandt efter den seneste licitation i 2008 linjerne 6, 7, 8, 16 og lidt industri-/natbuskørsel. Det er Busselskabets ønske og håb, at vi alle bliver glade for det/de nye anlæg med de nye muligheder og udfordringer, der vil følge med ændringerne i selskabets nye fysiske rammer. 5

6 Chaufføruddann markant I uge 14 skal det første hold af Busselskabets chauffører i gang med lovpligtig efteruddannelse Af projektchef Bjarne Larsen I 2003 blev det i EU besluttet, at alle nuværende og kommende er skal gennemføre efteruddanelse hvert 5. år. Gennemførelsen i Danmark blev fastlagt ved udstedelsen af et direktiv fra Transportministeriet i august Direktivet er herefter blevet omsat til et konkret uddannelsesforløb, som det første hold af chauffører fra Busselskabet skal gennemgå i uge 14. Efteruddannelsens indhold og forventninger Uddannelseskravet er 37 timers uddannelse pr. chauffør, mindst hvert 5. år. Busselskabet har i samarbejde med Teknisk Skole i Århus lavet et program, som indeholder såvel obligatoriske som valgfrie elementer. Programmet, som ses øverst på næste side, betyder, at de 37 timer holdes som en samlet kursusuge. Som det fremgår af programmet kommer man vidt omkring i ugens løb. Og om fredagen skal den enkelte chauffør selv vælge sig ind på et emne, som han/hun har interesse for. Udover ovenstående program, ligger der obligatorisk to kørelektioner (2x45 minutter). Det er aftalt med Teknisk Skole, at de to lektioner ligger samlet (90 minutter), sådan at muligheden for køretekniske udfordringer kan øges. Den enkelte chauffør vil altså skulle forlade skemaundervisningen i 90 minutter, for at gennemføre de to kørelektioner. Om onsdagen undervises der emneopdelt. Derved bliver der også plads til, at man kan gennemføre en tur på en lille manøvrebane, som bliver etableret ved Teknisk Skole. Formålet med banen er at øve teknisk svære passager, som Busselskabet ved forårsager en del skader. Et varieret forløb Det er tilstræbt, at forløbet bliver tilpas varieret både indholds- og undervisningsmæssigt, i bestræbelserne på at få et kvalitativt godt forløb. Dette forudsætter selvfølgelig at deltagerne er aktive og medlevende, således at underviserne hele tiden kan tilpasse forløbet. 6

7 elsen forbedres Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Velkomst og intro kursusmål og plan Intro køretimer og energirigtig ksl. mv. Førstehjælp Hjerte Intro opdatering af færdselsregler Arbejde med færdselsreglerne Opsamling af færdselsregler Intro relevant transportlovgivning mv. Arbejde med transportlovgivningen og andre relevante bestemmelser Lunge Redning Intro temaarbejdet sidst på ugen Intro & gennemgang af manøvreøvelser Trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel Risikolære, forebyggelse af uheld, ulykker & skader Arbejdsregler samt køre-/hviletidsregler Opsamling på og viderebearbejdning af onsdagens emner Kommunikation & kulturforståelse Oplæg til fredagens temaarbejde Temaarbejde med de overordnede emner: - brancheforhold - trafikkontrakter - trafikpolitik - arbejdsmiljø - helbred - trivsel samt opsamling, refleksion og perspektivering Evaluering Afslutning Hvornår skal jeg på kursus? Deltagelse på kurset planlægges ud fra ens fødselsdato, som det fremgår af nedenstående. Fødselsdato (i måneden) Efteruddannelsen gennemføres senest Særlige regler Chauffører der den 10. september 2008 er fyldt 60 år, kan dog vente indtil senest den 31. december Alle der var over 60 år på dette tidspunkt er blevet spurgt, om de ønsker deltagelse efter fødselsdato eller først i forud. Hvis man således skal have gennemført sin uddannelse f.eks. ultimo 2009, skal man have besked om, hvornår man skal deltage i kurset senest i løbet af august Administrationen vil skrive ud til den enkelte chauffør om tidspunktet for deltagelse. 1,2, eller 3. 4,5, eller 6 7,8, eller 9 10,11, eller 12 13,14, eller 15 16,17, eller 18 19,20, eller 21 22,23, eller 24 25,26, eller 27 28,29, 30 eller juni december juni december juni december juni december juni december 2013 Chauffører der allerede har et kvalifikationsbevis, skal først have dette fornyet efter 5 år. Busselskabet har skrevet ud til de chauffører, der muligvis har et sådant, og modtaget en del tilbagemeldinger. Men har du gennemført uddannelse, og ikke modtaget en henvendelse, bedes du fremsende dokumentation til Charlotte Budtz i Administrationen. Ingen dispensation Udover dette er der ingen mulighed for at give dispensation for kurset, såfremt man vil fungere som. Manglende gennemførelse af kurset medfører et kørselsforbud. For at undgå dette, vil Busselskabet forsøge at komme foran ovenstående plan. Derfor er der etableret så mange kurser i foråret, at nogle af de, der er født den 4., 5. og 6. kan forvente at skulle deltage allerede i foråret. Chaufførens eget ansvar Det er dog vigtigt at understrege, at det er den enkelte chaufførs eget ansvar, at have gennemført uddannelsen til tiden, og dagligt at medbringe det chaufføruddannelsesbevis, der bliver udstedt, når kurset er gennemført. De gældende regler på området fortolkes rimeligt stramt. Blandt andet betyder fravær på grund af sygdom betyder at kurset skal tages om Evaluering Kurset i uge 14 er det første i den lange række af kurser, der skal gennemføres. Derfor vil der ske en kraftig evaluering af dette forløb. Skulle der vise sig behov for tilpasning, vil dette naturligvis ske. Har du spørgsmål, kommentarer m.v. er du velkommen til at kontakte Bjarne Larsen på tlf eller Busselskabet vil planlægge dette uddannelsesforløb cirka et ½ år 7

8 Åbent hus Velkommen til Station Syd på Jegstrupvej Af kommunikationsmedarbejder Anja L. Mathiesen Fredag den 23. januar var alle Busselskabets ansatte og diverse samarbejdspartnere inviteret til åbent hus i de nyrenoverede lokaler på Jegstrupvej. Rigtig mange valgte at kigge ind til en pølse og en forfriskning. Som en overraskelse leverede reklame bureauet AFA JC Decaux brødet til kaffen i form af en ca. 2 meter lang buskage. Den nye hovedindgang Buskagen skæres for Torben Høyer byder velkommen Fuldt hus Kø ved pølsebordet Hyggesnak ved bordene Buskage fra AFA JCDecaux

9 Seniordage og omsorgsdage Hvem kan få senior- og omsorgsdage i Busselskabet og hvornår og hvordan Af fuldmægtig Sanne Gaarsdal Dette indlæg forsøger at give klarhed over, hvilke rettigheder Busselskabets medarbejdere har til at afholde seniorog omsorgsdage. Seniordage generelt Ved de seneste overenskomstforhandlinger blev det aftalt, at seniormedarbejdere på KL s område fra januar 2009 har ret til seniordage. Samtlige medarbejdere ansat indenfor det kommunale område har ret til seniordage fra det kalenderår, hvori medarbejderen fylder 60 år. Der er dog blevet forhandlet forskellige ordninger hjem for forskellige overenskomstgrupper. Således er nogle medarbejdergrupper berettiget til seniordage allerede fra det kalenderår, hvor medarbejderen fylder 58 år. Desuden varierer antallet af seniordage for de forskellige medarbejdergrupper. Specielt for seniordage generelt Seniordage kan konverteres til bonus eller pension. Antallet af seniordage er varierende for forskellige overenskomstgrupper. Seniordage kan overføres til efterfølgende kalenderår, hvis medarbejderen under hensyntagen til driften har søgt at afholde sine seniordage, og dette er blevet forhindret af Busselskabet. Ikke afholdte seniordage kan udbetales ved fratrædelse. Seniordage for alle ansatte ved busselskabet Alle kommunalt ansatte har som udgangspunkt ret til: 2, 3 og 4 dage ved henholdsvis 60, 61 og 62 år, samt 4 dage i alle efterfølgende år. Denne gruppe omfatter Busselskabets er. Af tilkøbsmodeller er blandt andet en model hvor medarbejderen får 5 seniordage pr. år fra kalenderåret hvor medarbejderen fylder 60 år, og alle efterfølgende år. Denne gruppe omfatter i Busselskabet håndværkere, assistenter, mestre og driftsledere, samt kontor- og IT-personale. En anden tilkøbsmodel giver ret til: 2, 3 og 4 dage ved henholdsvis 58, 59 og 60 år, samt 4 dage i alle efterfølgende år. Denne gruppe omfatter i Busselskabet specialarbejdere. Specielt for seniordage for er Seniordage kan ikke afholdes i weekender, i perioden for feriekøreplanen samt i perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar. Seniordage skal af hensyn til driften varsles senest 8 uger, inden de ønskes afholdt. Hver seniordag giver ret til 7 timer og 24 minutters frihed. Seniordage afholdes altid som hele fridage, mens friheden trækkes time for time. Omsorgsdage generelt Alle medarbejdere indenfor det kommunale område, som er biologiske forældre, adoptivforældre, eller indehavere af forældremyndigheden over børn i alderen 0 til 7 år, har i hvert kalenderår fra barnets fødsel til og med det år hvori barnet fylder 7 år ret til to omsorgsdage pr. barn. Specielt for omsorgsdage generelt Omsorgsdage kan kun overføres til efterfølgende kalenderår, hvis barsel har hindret afholdelse af omsorgsdage. Ellers bortfalder ubrugte omsorgsdage altid. Omsorgsdage kan afholdes over hele kalenderåret og på samtlige arbejdsdage. Omsorgsdage skal varsles tidligst muligt, af hensyn til driften. Omsorgsdage kan afholdes som hele eller halve fridage Specielt for omsorgsdage for er Omsorgsdage, der søges afholdt i weekender, i perioden for feriekøreplanen og i perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar, gives der først endeligt tilsagn om, dagen før de ønskes afholdt. Fælles for seniordage og omsorgsdage Afvikling af seniordage og omsorgsdage skal foretages under hensyntagen til driften. Vi anbefaler derfor, at dagene søges afholdt spredt over året, da der ellers i for mange tilfælde vil blive givet afslag. Gældende for er Dage, der er søgt senest 8 uger inden de ønskes afholdt, vil der blive givet endeligt tilsagn om senest en uge efter, de er søgt. (på nær omsorgsdage søgt i weekender, perioden for feriekøreplanen og i perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar). Dagene søges ved skriftlig ansøgning til vagtdisponeringen. Afviklingsgaranti for er Pr. 1. januar 2009 er der en samlet afviklingsgaranti for er gældende pr. arbejdsdag, der falder udenfor weekender, perioden for feriekøreplanen og i perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar. Afviklingsgarantien sikrer tre pladser til afvikling af seniordage og omsorgsdage pr. station. Garantien er fordelt således, at der på hver af de to stationer nord og syd, er en sikker plads til chauffører, der kører på udbudsdelen, og to sikre pladser til chauffører, der kører den ikke udbudte kørsel. Eventuelle spørgsmål vedrørende seniorog/eller omsorgsdage kan rettes til Administrationen eller vagtdisponeringen. 9

10 10

11 Tilfredshed med nye turnus, men... Status på turnusundersøgelsen Af direktør Torben Høyer På en skala fra 1 til 9 er tilfredsheden med de nye turnusformer 7,2, og det kan vi kun være tilfredse med. Men der er fortsat mange ting, der kan blive bedre. Selv om undersøgelsen handlede om turnus, er der også blevet plads til mange kommentarer og forbedringsforslag i forhold til dagligdagen for chaufførerne. Disse punkter tages op i sikkerhedsorganisationen. Du kan se hele CRECEAS undersøgelsesrapport på: under "Tjenester". Hovedkonklusionen Hovedkonklusionen på undersøgelsen af chaufførernes opfattelse af de nye turnusformer fremgår af følgende citat fra rapporten: Der er overvejende en stor tilfredshed med de nye turnus, udbuddet af turnustyper og muligheden for at vælge - og der opleves en klar forbedring i forhold til de foregående turnusser. Tilfredsheden er størst blandt chauffører på fast dagtype og 2 skift (ME og EA). Den laveste tilfredshed findes blandt chauffører på 3-skift (MEA) Undersøgelsen viser samtidig, at chaufførerne ønsker yderligere forbedringer i forhold til reduktion af forekomsten af modur og bedre sammenhæng mellem turnustyper og weekendkørsel, samt pausemønster. Hvad angår omfang af lange vagter er billedet mere broget. Nogle ønsker flere lange vagter og dermed også flere fridage, mens andre ønsker helt at undgå lange vagter. I forhold til weekendarbejde foretrækker de fleste dog de lange weekendvagter og fast fri hver anden weekend. Endvidere viser undersøgelsen et behov for, at en række ting i tilknytning til selve buskørslen kommer til at fungere bedre. Det drejer sig i første række om mere fleksibilitet i forhold til placering af afspadseringsdage og ferie og i tilknytning hertil mulighed for et bedre overblik over, hvem der eventuelt kan byttes med. Hertil kommer et ønske om bedre information og kommunikation i forhold til opgaverne i dagligdagen det vil sige i forhold til værkstedet og mellemlederne. (citat slut). Individuelle hensyn Det er selvfølgelig glædeligt, at tilfredshed med turnus er udbredt, men Busselskabet skal i endnu højere grad fokusere på de dagligdags problemer for den enkelte. Samtidig skal dialogen med tillidsrepræsentanterne om en udvikling af turnusmodellerne fortsætte. En anden stor udfordring fremgår af følgende citat fra side 5 i rapporten: De mest fremherskende mønstre i udsagnene er, at tilfredshed og trivsel i forhold til de nye turnusser er meget knyttet til, hvorvidt medarbejderne oplever, at den valgte/tildelte turnus passer til den enkeltes personlighed og livssituation. Dvs. mange beskriver tilfredshed med at have fået en turnus, som passer til, hvorvidt man som person primært er oplagt til at arbejde om morgenen eller om aftenen - eller populært sagt om man er A eller B menneske. Ligeledes er der også mange udsagn som beskriver overvejende tilfredshed med turnus, fordi den tilgodeser familiens rytme, delebørn, ægtefællens arbejdstid, fritidsinteresser, transporttid til arbejdet mv. (citat slut). Det er således klart en udfordring både for ledelsen og tillidsrepræsentanterne at finde frem til en række turnusser, der kan leve op til kravet om individuelle hensyn. De mest fremherskende mønstre i udsagnene er, at tilfredshed og trivsel i forhold til de nye turnusser er meget knyttet til, hvorvidt medarbejderne oplever, at den valgte/tildelte turnus passer til den enkeltes personlighed og livssituation. 11

12 Budget 2009 Vundet udbud, yngre vognpark, nye automater og ny station i Lystrup har betydet, at Busselskabets budget for 2009 er mindre end budgettet for 2008 Af økonomichef Ingerlise Kirkegaard Medio sommeren 2008 vandt Busselskabet Midttrafiks 3. udbud af rutekørsel i Århus Kommune, der startede d. 2. november Dermed var budgettet for ca. 20 % af kørslen fastsat, idet prisen i udbuddet gælder i 7 år og 8 mdr. Som følge af det 3. udbud blev der beregnet en ny køreplantimepris på de resterende 80 % af kørslen i Århus kommune restproduktionen. Den nye beregning for køreplantimeprisen blev vedtaget på driftsrådsmødet d. 8. december 2008, og dermed var de sidste 80 % af budgettet på plads. Den ny køreplantimepris på restproduktionen er ligeledes gældende fra d. 2. november. Begge kontrakter satsreguleres 2 gange årligt, således at prisen følger prisudviklingen I nedenstående tabel (tabel 1) ses budgettet for 2009 i mio. kr. og i fastprisindeks pr. 1. september Der anvendes fastprisindeks af hensyn til sammenlignelighed. Budget 2008 vs. budget 2009 For at kunne se udviklingen i indtægter og omkostninger viser den næste tabel (tabel 2) det samlede budget for 2008 ligeledes i mio. kr. og fastprisindeks sammenholdt med det samlede budget for Indtægter Der er budgetteret med en nedgang på 2 mio. kr. i nettoindtægt fra busdriften, hvilket skyldes, at omkostningerne samlet set forventes lavere. Når omkostningerne falder, kan Busselskabet byde med køreplantimepris. Variable chaufføromkostninger Som det fremgår, er der en stigning i de variable chaufføromkostninger. Denne stigning skyldes, at offentlige virksomheder pr. 1. januar 2009 er blevet pålagt at skulle betale lønsumsafgift, og denne merudgift er indregnet i budgettet for Variable vognomkostninger Det lille fald i de variable vognomkostninger skyldes, at vognparken er blevet markant yngre som følge af store investeringer i nye busser i 2008 og Dermed er der budgetteret med færre omkostninger til vedligeholdelse. Direkte faste vognomkostninger Faldet i de direkte faste vognomkostninger kan henføres til, at omkostninger vedr. vedligeholdelse og tømning af de nye automater bliver betydeligt billigere, bl.a. fordi at det forventes at automaterne skal tømmes sjældnere og recirkulere mønt, og at der er mulighed for at betale med dankort. Ændringerne i alderssammensætningen på de forskellige bustyper i vognparken har ligeledes medvirket til faldet i de direkte faste vognomkostninger. Indirekte faste vognomkostninger De indirekte faste vognomkostninger er budgetteret med knap 4 mio. kr. mindre hvilket skyldes, at der på budgetlægningstidspunktet var forventet udflytning fra Bryggervej, hvilket ville betyde et fald i huslejeudgifter samt færre omkostninger til drift af anlæggene. Ydermere forventes der et lavere forbrug af konsulentomkostninger primært i forbindelse med softwareanskaffelser. Det budgetterede overskud/margin er større i budget 2009 end i budget 2008, hvilket skyldes, at der er indregnet en større margin i det 3. udbud end på restproduktionen Tabel 1 Samlet Rest- 3. budget produktion udbud 2009 Nettoindtægt, busdrift 330,5 70,8 401,3 Reklameindtægter 6,4 1,6 8,0 Indtægter i alt 336,9 72,4 409,3 Variable chaufføromkostninger 176,6 43,4 220,0 Variable vognomkostninger 60,5 12,0 72,5 Faste vognomkostninger, direkte 47,5 9,1 56,6 Faste vognomkostninger, indirekte 49,0 5,7 54,7 Udgifter i alt 333,6 70,3 403,9 Margin / overskud 3,3 2,1 5,4 Køreplantimer i kontraktberegning Tabel 2 Samlet Samlet budget budget Ændring Nettoindtægt, busdrift 403,3 401,3-2,0 Reklameindtægter 8,0 8,0 0,0 Indtægter 411,3 409,3-2,0 Variable chaufføromkostninger 215,4 220,0 4,6 Variable vognomkostninger 73,2 72,5-0,7 Faste vognomkostninger, direkte 59,9 56,6-3,3 Faste vognomkostninger, indirekte 58,6 54,7-3,9 Udgifter i alt 407,1 403,9-3,2 Margin / overskud 4,3 5,4 1,2 Køreplantimer i kontraktberegning

13 Grøn diesel i tanken Den 18. februar 2009 havde Busselskabet fint besøg, da en af selskabets busser som den første bybus i landet kørte en prøvetur på diesel iblandet 5 procent biodiesel Af kommunikationsmedarbejder Anja L. Mathiesen Foto: Flemming Nielsen, Story2Media Prøveturen var startskuddet til brugen af biodiesel i Danmark, og siden har den miljøvenlige diesel været blandet i dieselen i samtlige af Busselskabets busser og De Grønne busser. Udover en hel del pressefolk, deltog repræsentanter for Region Midtjylland, Århus Kommune, Færdselsstyrelsen, Daka Biodiesel og Oliebranchen i Danmark - som tilsammen står bag projektet, der kaldes B5next - i arrangementet og prøveturen. Biodieselen er produceret af animalsk affald og fremstilles af Daka Biodiesel i Løsning. Fra den 1. marts og frem til november vil 5 procent af den være blandet i dieselen på samtlige tankstationer i Århus Kommune. Buskage Regionsformand Bent Hansen Rådmand Peter Thyssen Bent Hansen og Peter Thyssen hælder de grønne dråber i tanken På prøvetur Sådan! 13

14 Byggeriet på Stokagervej Af projektchef Preben Bach Christensen Med en forsinkelse på 8 dage gik opførelsen af den nye station i gang på Stokagervej den 12. januar Udgravning til værksted og klargøring Støbning af pude til lift Liften ankommer Montering af liftkasse 14

15 Sporvogne og trambusser Bymuseet fortæller historien om den kollektive trafik i Århus Bymuseet modtog i 2008 en stor samling genstande fra Busselskabet Århus Sporvejes sporvogns- og busdrift. Fra den 1. april 2009 og frem til den 18. oktober vises et bredt udsnit af denne samling på Århus Bymuseum i udstillingen kaldet Sporvogne og Trambusser. Forskellige uniformer, poletter, billetter, billetmaskiner, værktøj og redskaber samt malerier og fotografier fortæller her historien om den kollektive trafik. Historien kort fortalt Den kollektive trafik i Århus begynder med hestetrukne sporvogne i 1884, drevet af Århus Sporvejsselskab. I 1904 får byen de første elektriske sporvogne og i 1928 overtager Århus Kommune driften. I 1971 kører sporvognene for sidste gang i Århus. Hvorefter alle ruter bliver betjent med de gule busser, der i mange år i Århus bliver kaldt trambusser, sandsynligvis fordi man i 1932 vælger at købe en ny type bus, Triangel Trambus hos De Forenende Automobilfabrikker i Odense. Navnet holder ved helt op til 1970 erne. Mærker På udstillingen kan man bl.a. se et udvalg af forskellige mærker, som poletterne bliver kaldt i Århus. Disse mærker har været brugt helt siden 1904 og findes i flere forskellige varianter op gennem perioden. Der er eksempler på sjældne varianter, mærker med stavefejl, som man har forsøgt at dække over ved at bore et hul i det forkerte bogstav. I 1920 erne, hvor der var mangel på mønter, blev poletterne angiveligt brugt som skillemønt i Århus. Museet er desuden så heldig at have få lov til at låne to modeller af henholdsvis en sporvogn og en bybus, begge fremstillet på Sporvejenes værksteder. Den ene er blevet brugt til at køre forfriskninger i forbindelse med udflugter, når medarbejderne deltog i f.eks. Marselisløbet under Århus Festuge. Bymuseet har til huse i Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C. Læs mere om museet på 15

16 Sikkerhedsarbejdets årshjul Af direktør Torben Høyer Busselskabet har i samarbejde med sikkerhedsrepræsentanterne revideret arbejdet med sikkerhed. Baggrunden for revisionen var et fælles ønske om at tilpasse sikkerhedsrepræsentanternes forslag til ændringer bl.a. til turnus og til produktionsplanlægningen i Busselskabet. Eller sagt på en anden måde: Hvis man har ændringer til turnus eller køretiderne er det mest hensigtsmæssigt at ændringsforslagene kommer frem inden planlægningen løber af stabelen. Resultatet af ændringerne fremgår af dette såkaldte sikkerhedshjul: Skemaet er udarbejdet af Chris Gade og Torben Høyer Herudover tager sikkerhedsrepræsentanterne selvfølgelig diverse problemer, som f.eks. genskins - problemerne i Solaris busserne op i løbet af året. Roser Af trafikleder Klaus Jensen 3154 Lars Horup Andersen har fået ros fra en passager, fordi han gav sig tid til at vente på hende, da hun i Park Alle kom løbende med sine børnebørn for at nå bussen Dorthe Ø. Stoltenborg, har fået ros fra en passager for sin behagelige kørsel og sin ekstraordinære service, da hun på linje 3, gav sig tid til at hjælpe en passager ind i bussen Kent Stokholm, har fået ros fra en passager for sin behagelige og forudseende kørsel. På trods af myldretid gav han sig tid til at hjælpe ventende bilister ud fra sidevejene og tra-fikkaosset i Park Alle blev håndteret på bedste og roligste måde. På trods af ovennævnte nåede bussen frem til tiden. 16

17 Af overassistent Ole Henriksen Goddag og Farvel... Nyt personale i november Fadime Simsek 3671 Thomas Wohlfart 3673 Bernd Jennerjahn 3674 Matin Orywal 3675 Mike van der Meer 3676 Marc Steine 3677 Olaf Goetz 3678 Björn Hansen 3679 Heinz-Detlev Strathmann-Cybursky 3680 Toni Schwerkolt 3681 Volker Klindwort 3682 El-Habib Kafi 3683 Hans-Ulrich Martelock 3684 Jens Hartmann 3685 Christian Stampfer 3686 Ralf-Hans Plagemann 3687 Wolfgang Schuhmann 3689 Panagiotis Pantelidis 3690 Marco Mogge 3691 Joachim Karl Schulz 3692 Nico Bunde 3693 Hans-Henning Momsen 3694 Elmi Ismail Sabri 3695 Abdol Qadir Salehi 3696 Abdirisak Abdillahi Elmi 3697 Shuan Shabahn Nyt personale i januar Michael B.G. Sørensen specialarbejder 8077 Preben Nielsen trafikleder 3719 Peter Quade Nielsen 3720 Janusz Lewinski 3721 Davor Zujic 3722 Abdullahi Hassan 3723 Halil Karsiyakali 3724 Egon Rosenkrantz Andersen 17

18 Af overassistent Ole Henriksen Goddag og Farvel... Nyt personale i januar fortsat 3726 Farooq Barekzai 3730 Thea Sabine Zachi 3731 Oliver R. E. Juul 3732 Palle P.S. Pedersen 3733 Klaus Borgbjerg 3734 Allan Rieger Hildan 3735 Craig Peers 3736 Jesper Larsen 3737 Thuvarakan Kandasamy 3738 Chico M. Eriksen 3739 Peter H. Gudmundsen 3740 Susanne Breum 3741 Mohammad Reza Azizi 3742 Tina H. Jensen 3743 Morten Mørch 3744 Nawzad Sobkowicz 3745 Shakram Yazdi Sotoudeh 3746 Rene M. Hansen 3747 Torben Theill 3748 Knud Jensen 3750 Erik Andersen 3751 Jørgen Werenberg 6278 Hans-Peter Nielsen specialarbejder Nyt personale i februar Ib Christensen 3753 Jacob Christian Raaby 3754 Mohamed Ahmed Ali 3755 Finn Prang 3756 Jacob T. T. Petersen 3758 Kristjan Kristjansson Fratrådt pr. 31. oktober Karsten Klemmen 5098 Niels Møller Nielsen håndværker 6122 Svend Møller Nielsen specialarbejder

19 Fratrådt pr. 30. november Kurt Flemming Jørgensen 2142 Jens Fjord Jensen 2986 Thomas Pagh 3022 Mohammad Waziri 3402 Mustafa H. Farid 3570 Katarzyna Christensen 3648 Ove Bak 3651 Eileen Gorgees 3652 Helle Bøttker Laursen 3654 Ahmed Lund 3655 Said Etemadi Yamchi 3657 Abdul Nasser Ali 3658 Nazir Ahmed Syltani 3659 Karina Engelund Fratrådt pr. 31. december Arve Meum 2293 Marianne Krogh Nissen Fratrådt pr. 31. januar Lars Feilberg Jensen 3636 Helle Hvass 5021 Jens Aage Søballe Pedersen 8073 Chang Lee Nielsen trafikleder 2510 Dan A. Kristensen 2665 Abdullah B. A. Chhidi Fratrådt pr. 28. februar Gitte Madsen Groth Nye afløsere med tidligere ansættelse hos Busselskabet 8354 Børge Bisgård Jensen (2818) 8356 Jens Chr. Fjord Jensen (2142) 8357 Georg Alois Kunze (861) 8358 Lars Feilberg Jensen (3007) 2339 Niels V. Laursen 2400 P. E. Venderby 2781 Peter E. H. Rasmussen 8050 Freddy Verner Thomassen automatmester 8359 Aage Häuser Petersen (1532) 19

20 B RETURADRESSE: Busselskabet Århus Sporveje - Jegstrupvej Hasselager SYNSPUNKT Synspunkt afspejler ikke nødvendigvis Busselskabet Århus Sporvejes holdninger. Busselskabet kan derfor ikke tages til indtægt for indlæggenes indhold. Farvel Tyskland - Goddag Danmark Af Holger Przystuppa (3566) og Jan Visscher (3558) Kære kolleger Vi har siden februar 2008 været ansat som er i Busselskabet Århus Sporveje. I 2007 besluttede vi os for at flytte fra Tyskland og søgte information på Internettet om jobmuligheder i vores område. Baggrunden for vores beslutning var den privatøkonomiske situationen og arbejdsmiljøet i Tyskland. Holger var i Tyskland ansat som i et privat busselskab, mens Jan arbejdede i et offentligt busselskab. Timelønnen var for os begge mellem 8 og 12 Euro. Der var lange arbejdsdage og ubetalte pauser. Arbejdsbetingelserne er meget anderledes end i Danmark. For eksempel var følgende karakteristisk for jobbet som i Tyskland: Op til 16 timers arbejde om dagen 6 dages arbejde, 2 dage fri. Efter den 6. dag blev man ringet op og fik at vide, at man skulle arbejde den næste dag. Så i realiteten 7 arbejdsdage og 1 dag fri! Meget kort udlignings-/reguleringstid Ofte ingen toiletter ved endestationerne Ingen mulighed for at forlade bussen, da indbrud truede. Pauser skulle også afholdes i bussen Mange aggressive passagerer. Trusler var dagligdag. Vores danske kolleger tog helt fra starten meget godt imod os. Men i begyndelsen var der dog en del sproglige forståelsesproblemer. Mens vi var på 6 ugers sprogkursus i Esbjerg kendte vi slet ikke byen Århus. Derfor var vi glade for, at vi de 3 første uger i Busselskabet fik anvist en vejleder, som lærte os alt om kørsel af bus i Århus. Vi synes samlet set, at arbejdsmiljøet i Busselskabet er godt men har da også et par små bemærkninger. Blandt andet er førerpladsen kun delvis ren. Da vi nu allerede har boet her i mere end et år og begge har fået vores familier herop, føler vi os nu helt hjemme. Det kan vi også takke vores kollegers mange gode råd og informationer for. Det har gjort vores flytning til Danmark lettere. De forventninger vi generelt havde til Danmark er blevet opfyldt. I dag føler vi os 100% integreret hos Busselskabet. Der findes dog sikkert tyske chauffører, som har gjort sig andre erfaringer, og som ikke kan dele vores opfattelse og meninger. Fakta Busselskabet har siden januar 2008 ansat 42 tyske chauffører 5 er af forskellige grunde rejst tilbage til Tyskland, så der er fortsat 37 tyske chauffører i Busselskabet. Redaktionen Jegstrupvej Hasselager Tlf.: Fax:

Buschauffør. i Busselskabet Aarhus Sporveje

Buschauffør. i Busselskabet Aarhus Sporveje Buschauffør i Busselskabet Aarhus Sporveje Busselskabet Aarhus Sporveje er byens kollektive busselskab. Langt den største del medarbejderne er buschauffører, men vi har naturligvis mange andre faggrupper.

Læs mere

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 U D K A S T Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra HMU-mødet den 31. august 2010. Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 229 / 12.7.2007

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 229 / 12.7.2007 Aktionsgruppens Mailservice Nr. 229 / 12.7.2007 Indhold 1. Reaktion på et interview i JPÅrhus.. Reaktion på et interview i JPÅrhus. Direktør Høyer havde en hurtig reaktion på interviewet i JPÅrhus, som

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Efteruddannelse for rute- og bybus chauffører. Undervisningsplan Uddannelses nummer 40527

Efteruddannelse for rute- og bybus chauffører. Undervisningsplan Uddannelses nummer 40527 Undervisningsplan Uddannelses nummer 40527 Efteruddannelseskursus, for rute- og bybuschauffører Varighed 5 dage, uden mulighed for merit eller afkortning af de 37 lektioner. Nedennævnte undervisningsplan

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 13. december 2011 De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Bilag D for B-kontrakter

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. oktober 2008 1-15-0-75-1-08 Lone Winther Jensen lwj@midttrafik.dk 87 40 82 21 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 234 /

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 234 / Aktionsgruppens Mailservice Nr. 234 / 4.8.2007 Indhold 1. Nyheder. Nyheder. From: Villy Fink Isaksen To: Bendt Bendtsen ; 'Torben Høyer' Cc: 'Jan Nonbo' ; '(SR) Jean Philip Ricard' ; Torben Lund ; Alex

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Er chaufførerne dygtige og positive, bliver kunderne tilfredse og de anbefaler andre at bruge bussen. Målinger fra uddannelses- og bonusprogram

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Sanne byder velkommen. Sanne informerer om lederevalueringen. Det er i uge 15. Den vil være elektronisk. Hun opfordrer ALLE til at besvare den. Resultatet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. april 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23. april 2010 Midttrafik

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015 Udvalg fælles for skole og børnehave Rengøringsudvalg Inge Møller Anita Post El-udvalg Jens Boll Leif Poulsen Martin

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Referat fra mødet i Midttrafiks Hoved-MEDudvalg den 12. juni 2008

Referat fra mødet i Midttrafiks Hoved-MEDudvalg den 12. juni 2008 Referat fra mødet i Midttrafiks Hoved-MEDudvalg den 12. juni 2008 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Lars Peter Andersen, Jørgen Madsen, Torben Høyer, Morten Christensen, Bjarne Larsen, Flemming Mogensen,

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Nr. 12 september 2008

Nr. 12 september 2008 Fremtidens skole Fremtidens skole blev skudt i gang med en startkonference i slutningen af august i Nationalmuseets festsal. Her blev der givet bud på, hvordan vi udvikler den folkeskole, som vi har i

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik

Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik Chaufføruddannelse - et rotationsprojekt hos City Trafik i Aalborg Indlæg ved Virksomhedskonsulent Erik Nielsen

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: Marts 2008 Afskedsreception for forretningsfører Tage Poulsen d. 28. marts 2008 kl. 13.00 16.00 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk

Læs mere

Voksne Hanner Klasse A - DM 2009

Voksne Hanner Klasse A - DM 2009 Voksne Hanner Klasse A - DM 2009 Grønne 58 131 2 Grp 1 Ring nr Opdrætter DORIS BSK Blå 49 21 2 Grp 2 Ring nr Opdrætter Grågrønne 31 164 122 113 4 Grp 3 Ring nr Opdrætter R1500 KARL KARL Grå 74 103 163

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013 Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk Den 12. april 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Børn og Unge Svar på 10-dages forespørgsel fra Anne Mette Villadsen, Det Konservative

Læs mere

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 200 /

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 200 / Aktionsgruppens Mailservice Nr. 200 / 16.3.2007 Indhold 1. Brev til Torben Høyer fra Kjeld K. Kaasgaard. 2. Bacheloropgave. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Ansættelsesbrev? 5. Brev fra Frits Vittrup:

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Offentligt/privat. Hvem styrer busdriften?

Offentligt/privat. Hvem styrer busdriften? Offentligt/privat F O A F A G O G A R B E J D E Hvem styrer busdriften? FOTO: JØRGEN HANSEN Kollektiv trafik er ikke en privatsag Vi er bekymrede for den kollektive trafik. Vi synes, at der bør bestå et

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 6. november 2009 kl. 12:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 12.30-14.15. Mogens Nyholm var forhindret

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen

Læs mere

POINT EFTER DM Øvrige udstiller der ikke har udstillet eller fået point i sidste 4 udstillinger er ikke medtaget

POINT EFTER DM Øvrige udstiller der ikke har udstillet eller fået point i sidste 4 udstillinger er ikke medtaget Klasse A op/ned 2006 Varietets 2006 2007 Varietets 2007 2008 2009 Totalt Bent Andreasen & Lars Voss 70 108 1 123 106 408 Karl Juhl 10 2 5 4 19 18 58 Betty & Svend - Aage Knudsen 2007 24 17 41 Benny Nielsen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentanterne Århus Sporveje, Busselskabet Bryggervej 35, 8240 Risskov. Sikkerhedsrepræsentanternes Årsberetning 2008

Sikkerhedsrepræsentanterne Århus Sporveje, Busselskabet Bryggervej 35, 8240 Risskov. Sikkerhedsrepræsentanternes Årsberetning 2008 Sikkerhedsrepræsentanterne Århus Sporveje, Busselskabet Bryggervej 35, 8240 Risskov Sikkerhedsrepræsentanternes Årsberetning 2008 Indledning Årets sikkerhedsarbejde har haft igen i år et stort omfang.

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden sprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødet blev afholdt kl. 12.45-15.30

Læs mere

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale Møde den: 6. februar 2013 kl. 09.00-12.00 Mødelokale 130 LSU Økonomi og Planlægning - Temadag Referat Deltagere: Gitte Bak Ditlefsen, Lene Bødskov, Malene Loft Sørensen, Henriette Jaquet, Lene Stensig,

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 18. juni 2010 kl. 09:30 afholdt ved Busselskabet Århus Sporveje, Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Hans

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 23. marts 2007 kl. 09:30 I Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Mødet blev afviklet kl. 10.00-12.10. Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Dagsorden, koordineringsmøde den 22. april 2009 Sted: TR- kontoret Station Nord Tid: 0930-1600 Referat fra koordineringsmødet den 22. april 2009 kl. 0930 1730 Tilstede: Ernst Jæger Frederiksen, Ghita Sørensen,

Læs mere

Stationsudvalgsmøde på Syd

Stationsudvalgsmøde på Syd Stationsudvalgsmøde Dato 9. december 2014 Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Syd Mødested: Aulaen Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fax: 72409901 www.busselskabet.dk Mødedato: 9. december

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat af møde Den 18. august 2016 kl. 18.00-20.30 Afdeling Falkenborg MØDEDELTAGERE Kasper Thorsen Tanja Jakobsen Jens-Jørgen Mølvig Camilla Cordius Charlotte Drue Claus Hauritz

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro.

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Mødt: Lars Otte Koefoed, Kasper Knudsen, Anne Gitte Bang

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning fra den 1. januar 2009.

Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning fra den 1. januar 2009. Til: Sagsnr.: 008/07 Dato: 0-09-009 Sag: Sagsbehandler: Vejledning om seniordage Kjeld Bartels Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne.

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne. Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Prof. udvalget Divisionsforeningen Brøndby, den 12. maj 2015 Journalnummer 1293-15-mcn Nyhedsbrev maj 2015 Kære alle Sommeren står

Læs mere

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013 Brøndby den 14. oktober 2013 Journal nr.2123-13-fs Referat af bestyrelsesmøde nr.3 2013-2014 Mandag d. 7. oktober 2013, kl. 17.30 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense Deltagere: Per Bertelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester Damer 18 + Slagspil 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F.

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

3. Bemærkninger: Der skal forevises udfyldte lektionsplaner for holdet, samt kopi af deltagernes kørekort.

3. Bemærkninger: Der skal forevises udfyldte lektionsplaner for holdet, samt kopi af deltagernes kørekort. Bilag B: Tjekliste for tilsyn på godkendt uddannelsescenter på baggrund af bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Orange punkter skal

Læs mere

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil Efteruddannelse for lastbilchauffører Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil 3F Tr a n s p o r t g r u p p e n November 2008 2 Bedre grund- og efteruddannelse

Læs mere

Referat fra Ledelsesmøde 20. marts 2012 kl. 12.00 14.00, Pouls kontor, Ledelsessekretariatet, Regionshospitalet Herning. Referat

Referat fra Ledelsesmøde 20. marts 2012 kl. 12.00 14.00, Pouls kontor, Ledelsessekretariatet, Regionshospitalet Herning. Referat Hospitalsenheden Vest Staben HR HR-chef Lasse P. Hansen Plan- og sekretariatschef Poul Michaelsen Økonomichef Preben L. Sørensen Kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling

Læs mere

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat.

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat. Dagsorden/referat af bestyrelsesmøde 25.03.2010. Deltagere Bestyrelsen: Anette Jørgensen, Anne Bjerregaard, Bente Jakobsen, Henning Jakobsen, Ingerlise Thage, Anne Sørensen, Randi Pedersen, Helle Marqweis,

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e Referat Møde nr. 7-2013 Bestyrelsesmøde mandag 6. maj 2013 kl. 19.00 22.00 Indkaldt: forældrebestyrelsen, skolelederen, lærerrepræsentanten. Tilstede: Martin, Peter, Louise, Susanne, Jonas, Neel, Jesper

Læs mere

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere