Tilfredshed med nye turnus, men...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredshed med nye turnus, men..."

Transkript

1 inform Marts 2009 B U S S E L S K A B E T Å R H U S S P O R V E J E Tilfredshed med nye turnus, men... Læs side 10 Placering på nye stationer Læs side 4-5 Status på turnusundersøgelsen. Chaufføruddannelsen forbedres markant Læs side 6 Åbent hus på Jegstrupvej Læs side 8

2 Indhold Personalepolitik og kundeservice Placering på nye stationer Chaufføruddannelsen forbedres markant Åbent hus på Jegstrupvej Seniordage og omsorgsdage Tilfredshed med nye turnus, men... Budget 2009 Grøn diesel i tanken Byggeriet på Stokagervej Sporvogne og trambusser Sikkerhedsarbejdets årshjul Roser Goddag og farvel Synspunkt inform nr. 255 marts 2009 internt personaleblad for Busselskabet Århus Sporveje Busselskabet Århus Sporveje Jegstrupvej Hasselager Redaktion: Torben Høyer (ansvarsh. redaktør) og Anja L. Mathiesen (redaktør) Grafisk: Remedie Tryk: Uni Tryk Oplag: ca stk. Næste blad udkommer: Juni 2009 Eftertryk ikke tilladt

3 Personalepolitik og kundeservice Arbejdsglæde, god omgangstone og gensidig respekt på alle niveauer i organisationen er udgangspunktet for god kundeservice Af direktør Torben Høyer Busselskabet har nået en række milepæle gennem de sidste år. Det har ikke kunnet lade sig gør uden et stort engagement fra medarbejderne hele vejen rundt. Fremtiden for rekrutteringen ser positiv ud. Pt. er der 40 på venteliste til chaufførjobbet, vel at mærke ansøgere med kørekort. Økonomien ser godt ud. Vi kommer ud med et positivt økonomisk resultat for 2008, der er bedre end budgetteret, og afviklingen af den daglige busdrift sker fortsat med en meget stor sikkerhed. Samtidig skal vi have udviklet personalepolitikken i Busselskabet, og vi skal have udviklet kvalitet og service overfor passagererne. Det er dem vi er her for i sidste ende - alle sammen. Hinandens kunder og leverandører En meget simpel model for at komme videre rummes i følgende udsagn: Vi er hinandens kunder og leverandører! Det skal gælde fra vaskebanen, til er, til mekanikeren, til den administrative medarbejder. Og det skal ikke mindst gælde mellem ledelse og medarbejdere. Vi i ledelsen skal huske, at alle medarbejdere i Busselskabet ønsker at lave et godt job, når de er på arbejde. Det skal smitte af i den daglige omgangsform og i den daglige kommunikation, også via opslag m.v. Konkrete problemer, udfordringer mellem ledelse og konkrete medarbejdere løses i dialog med tillidsrepræsentanter m.v. Vi er hinandens kunder og leverandører, og derfor: Ingen dårlige historier på et simpelt rygteniveau, ingen negativ omtale af de andre afdelinger, uanset hvor sjovt og underholdende det er lige i øjeblikket. Projekt på linje 4 og 24 Det er min ambition, at vi gennem konkrete udviklingsprojekter skal styrke den opfattelse i hele organisationen. Det vi tager fat på nu er et konkret projekt med linje 4 og linje 24. Vi danner en gruppe omkring de to udbudslinjer hvor vaskebanen, chauffører fra linjen, mekanikere og stationslederen sætter sig sammen og følger op på produktionen. Fungerede de ting, der skal fungere i bussen for at chaufføren kan lave et godt servicearbejde for passagererne? Er bussen OK vedligeholdelses- og rengøringsmæssigt? Har der været klager, skader eller 0 tolerance på linjen, og hvordan er de håndteret. Grundlæggende handler det om at den enkelte føler sig værdsat og forstået i den proces, der samlet får passagererne til at få en god oplevelse i bussen. Fælles opfattelse af opgaverne er udgangspunktet for god kundeservice. 3

4 4

5 Placering på nye stationer Nord-aktiviteter på henholdsvis Bryggervej og Stokagervej Af produktionschef Finn Mikkelsen Som det formodentlig allerede er bekendt, blev der ikke enighed med ejeren af grunden i True. Derfor opstår der en ny situation, idet vi så er nødsaget til at fastholde en række aktiviteter på Bryggervej noget længere end ventet. Det kan dog samtidig oplyses, at Århus Kommune fortsat arbejder aktivt på at få etableret et alternativt anlæg til det planlagte i True. Dette anlæg påregnes for indeværende at være klar til ibrugtagning til køreplanskiftet i juni Det interessante her og nu er imidlertid, hvilke Nord aktiviteter vi fastholder endnu en periode på Bryggervej, og hvilke der flyttes til Stokagervej. Station Syd er jo ikke berørt af flytningen. Bryggervej Den Nord kørsel, det var planlagt at flytte til True sammen med chauffører (tjenestemænd og overenskomstansatte), klargøring, mekanikere, ledelse mv., bliver indtil videre på Bryggervej. Efter aftale med tillidsrepræsentanterne fra FOA, vil også de mindst 45 tjenestemandsansatte chauffører, det var planlagt at flytte til Stokagervej i juni måned i år, indtil videre blive på Bryggervej. Dog således, at disse mindst 45 chauffører stort set vil komme til at køre den kørsel, der var planlagt for dem fra Stokagervej. Der vil snarest blive udsendt materiale til de tjenestemandsansatte chauffører på Nord med henblik på indplaceringen gældende fra køreplanskiftet juni Dette selvom at hele chaufførgruppen forbliver på Bryggervej. Stokagervej Herefter vil det kun blive aktuelt at flytte ca. 100 overenskomstansatte chauffører fra Bryggervej til Stokagervej i forbindelse med køreplanskiftet juni Disse ca. 100 chauffører flyttes sammen med et antal fra klargøringen, et antal mekanikere mv. og en stationsleder til Stokagervej for at varetage den udbudte kørsel, Busselskabet vandt efter den seneste licitation i 2008 linjerne 6, 7, 8, 16 og lidt industri-/natbuskørsel. Det er Busselskabets ønske og håb, at vi alle bliver glade for det/de nye anlæg med de nye muligheder og udfordringer, der vil følge med ændringerne i selskabets nye fysiske rammer. 5

6 Chaufføruddann markant I uge 14 skal det første hold af Busselskabets chauffører i gang med lovpligtig efteruddannelse Af projektchef Bjarne Larsen I 2003 blev det i EU besluttet, at alle nuværende og kommende er skal gennemføre efteruddanelse hvert 5. år. Gennemførelsen i Danmark blev fastlagt ved udstedelsen af et direktiv fra Transportministeriet i august Direktivet er herefter blevet omsat til et konkret uddannelsesforløb, som det første hold af chauffører fra Busselskabet skal gennemgå i uge 14. Efteruddannelsens indhold og forventninger Uddannelseskravet er 37 timers uddannelse pr. chauffør, mindst hvert 5. år. Busselskabet har i samarbejde med Teknisk Skole i Århus lavet et program, som indeholder såvel obligatoriske som valgfrie elementer. Programmet, som ses øverst på næste side, betyder, at de 37 timer holdes som en samlet kursusuge. Som det fremgår af programmet kommer man vidt omkring i ugens løb. Og om fredagen skal den enkelte chauffør selv vælge sig ind på et emne, som han/hun har interesse for. Udover ovenstående program, ligger der obligatorisk to kørelektioner (2x45 minutter). Det er aftalt med Teknisk Skole, at de to lektioner ligger samlet (90 minutter), sådan at muligheden for køretekniske udfordringer kan øges. Den enkelte chauffør vil altså skulle forlade skemaundervisningen i 90 minutter, for at gennemføre de to kørelektioner. Om onsdagen undervises der emneopdelt. Derved bliver der også plads til, at man kan gennemføre en tur på en lille manøvrebane, som bliver etableret ved Teknisk Skole. Formålet med banen er at øve teknisk svære passager, som Busselskabet ved forårsager en del skader. Et varieret forløb Det er tilstræbt, at forløbet bliver tilpas varieret både indholds- og undervisningsmæssigt, i bestræbelserne på at få et kvalitativt godt forløb. Dette forudsætter selvfølgelig at deltagerne er aktive og medlevende, således at underviserne hele tiden kan tilpasse forløbet. 6

7 elsen forbedres Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Velkomst og intro kursusmål og plan Intro køretimer og energirigtig ksl. mv. Førstehjælp Hjerte Intro opdatering af færdselsregler Arbejde med færdselsreglerne Opsamling af færdselsregler Intro relevant transportlovgivning mv. Arbejde med transportlovgivningen og andre relevante bestemmelser Lunge Redning Intro temaarbejdet sidst på ugen Intro & gennemgang af manøvreøvelser Trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel Risikolære, forebyggelse af uheld, ulykker & skader Arbejdsregler samt køre-/hviletidsregler Opsamling på og viderebearbejdning af onsdagens emner Kommunikation & kulturforståelse Oplæg til fredagens temaarbejde Temaarbejde med de overordnede emner: - brancheforhold - trafikkontrakter - trafikpolitik - arbejdsmiljø - helbred - trivsel samt opsamling, refleksion og perspektivering Evaluering Afslutning Hvornår skal jeg på kursus? Deltagelse på kurset planlægges ud fra ens fødselsdato, som det fremgår af nedenstående. Fødselsdato (i måneden) Efteruddannelsen gennemføres senest Særlige regler Chauffører der den 10. september 2008 er fyldt 60 år, kan dog vente indtil senest den 31. december Alle der var over 60 år på dette tidspunkt er blevet spurgt, om de ønsker deltagelse efter fødselsdato eller først i forud. Hvis man således skal have gennemført sin uddannelse f.eks. ultimo 2009, skal man have besked om, hvornår man skal deltage i kurset senest i løbet af august Administrationen vil skrive ud til den enkelte chauffør om tidspunktet for deltagelse. 1,2, eller 3. 4,5, eller 6 7,8, eller 9 10,11, eller 12 13,14, eller 15 16,17, eller 18 19,20, eller 21 22,23, eller 24 25,26, eller 27 28,29, 30 eller juni december juni december juni december juni december juni december 2013 Chauffører der allerede har et kvalifikationsbevis, skal først have dette fornyet efter 5 år. Busselskabet har skrevet ud til de chauffører, der muligvis har et sådant, og modtaget en del tilbagemeldinger. Men har du gennemført uddannelse, og ikke modtaget en henvendelse, bedes du fremsende dokumentation til Charlotte Budtz i Administrationen. Ingen dispensation Udover dette er der ingen mulighed for at give dispensation for kurset, såfremt man vil fungere som. Manglende gennemførelse af kurset medfører et kørselsforbud. For at undgå dette, vil Busselskabet forsøge at komme foran ovenstående plan. Derfor er der etableret så mange kurser i foråret, at nogle af de, der er født den 4., 5. og 6. kan forvente at skulle deltage allerede i foråret. Chaufførens eget ansvar Det er dog vigtigt at understrege, at det er den enkelte chaufførs eget ansvar, at have gennemført uddannelsen til tiden, og dagligt at medbringe det chaufføruddannelsesbevis, der bliver udstedt, når kurset er gennemført. De gældende regler på området fortolkes rimeligt stramt. Blandt andet betyder fravær på grund af sygdom betyder at kurset skal tages om Evaluering Kurset i uge 14 er det første i den lange række af kurser, der skal gennemføres. Derfor vil der ske en kraftig evaluering af dette forløb. Skulle der vise sig behov for tilpasning, vil dette naturligvis ske. Har du spørgsmål, kommentarer m.v. er du velkommen til at kontakte Bjarne Larsen på tlf eller Busselskabet vil planlægge dette uddannelsesforløb cirka et ½ år 7

8 Åbent hus Velkommen til Station Syd på Jegstrupvej Af kommunikationsmedarbejder Anja L. Mathiesen Fredag den 23. januar var alle Busselskabets ansatte og diverse samarbejdspartnere inviteret til åbent hus i de nyrenoverede lokaler på Jegstrupvej. Rigtig mange valgte at kigge ind til en pølse og en forfriskning. Som en overraskelse leverede reklame bureauet AFA JC Decaux brødet til kaffen i form af en ca. 2 meter lang buskage. Den nye hovedindgang Buskagen skæres for Torben Høyer byder velkommen Fuldt hus Kø ved pølsebordet Hyggesnak ved bordene Buskage fra AFA JCDecaux

9 Seniordage og omsorgsdage Hvem kan få senior- og omsorgsdage i Busselskabet og hvornår og hvordan Af fuldmægtig Sanne Gaarsdal Dette indlæg forsøger at give klarhed over, hvilke rettigheder Busselskabets medarbejdere har til at afholde seniorog omsorgsdage. Seniordage generelt Ved de seneste overenskomstforhandlinger blev det aftalt, at seniormedarbejdere på KL s område fra januar 2009 har ret til seniordage. Samtlige medarbejdere ansat indenfor det kommunale område har ret til seniordage fra det kalenderår, hvori medarbejderen fylder 60 år. Der er dog blevet forhandlet forskellige ordninger hjem for forskellige overenskomstgrupper. Således er nogle medarbejdergrupper berettiget til seniordage allerede fra det kalenderår, hvor medarbejderen fylder 58 år. Desuden varierer antallet af seniordage for de forskellige medarbejdergrupper. Specielt for seniordage generelt Seniordage kan konverteres til bonus eller pension. Antallet af seniordage er varierende for forskellige overenskomstgrupper. Seniordage kan overføres til efterfølgende kalenderår, hvis medarbejderen under hensyntagen til driften har søgt at afholde sine seniordage, og dette er blevet forhindret af Busselskabet. Ikke afholdte seniordage kan udbetales ved fratrædelse. Seniordage for alle ansatte ved busselskabet Alle kommunalt ansatte har som udgangspunkt ret til: 2, 3 og 4 dage ved henholdsvis 60, 61 og 62 år, samt 4 dage i alle efterfølgende år. Denne gruppe omfatter Busselskabets er. Af tilkøbsmodeller er blandt andet en model hvor medarbejderen får 5 seniordage pr. år fra kalenderåret hvor medarbejderen fylder 60 år, og alle efterfølgende år. Denne gruppe omfatter i Busselskabet håndværkere, assistenter, mestre og driftsledere, samt kontor- og IT-personale. En anden tilkøbsmodel giver ret til: 2, 3 og 4 dage ved henholdsvis 58, 59 og 60 år, samt 4 dage i alle efterfølgende år. Denne gruppe omfatter i Busselskabet specialarbejdere. Specielt for seniordage for er Seniordage kan ikke afholdes i weekender, i perioden for feriekøreplanen samt i perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar. Seniordage skal af hensyn til driften varsles senest 8 uger, inden de ønskes afholdt. Hver seniordag giver ret til 7 timer og 24 minutters frihed. Seniordage afholdes altid som hele fridage, mens friheden trækkes time for time. Omsorgsdage generelt Alle medarbejdere indenfor det kommunale område, som er biologiske forældre, adoptivforældre, eller indehavere af forældremyndigheden over børn i alderen 0 til 7 år, har i hvert kalenderår fra barnets fødsel til og med det år hvori barnet fylder 7 år ret til to omsorgsdage pr. barn. Specielt for omsorgsdage generelt Omsorgsdage kan kun overføres til efterfølgende kalenderår, hvis barsel har hindret afholdelse af omsorgsdage. Ellers bortfalder ubrugte omsorgsdage altid. Omsorgsdage kan afholdes over hele kalenderåret og på samtlige arbejdsdage. Omsorgsdage skal varsles tidligst muligt, af hensyn til driften. Omsorgsdage kan afholdes som hele eller halve fridage Specielt for omsorgsdage for er Omsorgsdage, der søges afholdt i weekender, i perioden for feriekøreplanen og i perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar, gives der først endeligt tilsagn om, dagen før de ønskes afholdt. Fælles for seniordage og omsorgsdage Afvikling af seniordage og omsorgsdage skal foretages under hensyntagen til driften. Vi anbefaler derfor, at dagene søges afholdt spredt over året, da der ellers i for mange tilfælde vil blive givet afslag. Gældende for er Dage, der er søgt senest 8 uger inden de ønskes afholdt, vil der blive givet endeligt tilsagn om senest en uge efter, de er søgt. (på nær omsorgsdage søgt i weekender, perioden for feriekøreplanen og i perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar). Dagene søges ved skriftlig ansøgning til vagtdisponeringen. Afviklingsgaranti for er Pr. 1. januar 2009 er der en samlet afviklingsgaranti for er gældende pr. arbejdsdag, der falder udenfor weekender, perioden for feriekøreplanen og i perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar. Afviklingsgarantien sikrer tre pladser til afvikling af seniordage og omsorgsdage pr. station. Garantien er fordelt således, at der på hver af de to stationer nord og syd, er en sikker plads til chauffører, der kører på udbudsdelen, og to sikre pladser til chauffører, der kører den ikke udbudte kørsel. Eventuelle spørgsmål vedrørende seniorog/eller omsorgsdage kan rettes til Administrationen eller vagtdisponeringen. 9

10 10

11 Tilfredshed med nye turnus, men... Status på turnusundersøgelsen Af direktør Torben Høyer På en skala fra 1 til 9 er tilfredsheden med de nye turnusformer 7,2, og det kan vi kun være tilfredse med. Men der er fortsat mange ting, der kan blive bedre. Selv om undersøgelsen handlede om turnus, er der også blevet plads til mange kommentarer og forbedringsforslag i forhold til dagligdagen for chaufførerne. Disse punkter tages op i sikkerhedsorganisationen. Du kan se hele CRECEAS undersøgelsesrapport på: under "Tjenester". Hovedkonklusionen Hovedkonklusionen på undersøgelsen af chaufførernes opfattelse af de nye turnusformer fremgår af følgende citat fra rapporten: Der er overvejende en stor tilfredshed med de nye turnus, udbuddet af turnustyper og muligheden for at vælge - og der opleves en klar forbedring i forhold til de foregående turnusser. Tilfredsheden er størst blandt chauffører på fast dagtype og 2 skift (ME og EA). Den laveste tilfredshed findes blandt chauffører på 3-skift (MEA) Undersøgelsen viser samtidig, at chaufførerne ønsker yderligere forbedringer i forhold til reduktion af forekomsten af modur og bedre sammenhæng mellem turnustyper og weekendkørsel, samt pausemønster. Hvad angår omfang af lange vagter er billedet mere broget. Nogle ønsker flere lange vagter og dermed også flere fridage, mens andre ønsker helt at undgå lange vagter. I forhold til weekendarbejde foretrækker de fleste dog de lange weekendvagter og fast fri hver anden weekend. Endvidere viser undersøgelsen et behov for, at en række ting i tilknytning til selve buskørslen kommer til at fungere bedre. Det drejer sig i første række om mere fleksibilitet i forhold til placering af afspadseringsdage og ferie og i tilknytning hertil mulighed for et bedre overblik over, hvem der eventuelt kan byttes med. Hertil kommer et ønske om bedre information og kommunikation i forhold til opgaverne i dagligdagen det vil sige i forhold til værkstedet og mellemlederne. (citat slut). Individuelle hensyn Det er selvfølgelig glædeligt, at tilfredshed med turnus er udbredt, men Busselskabet skal i endnu højere grad fokusere på de dagligdags problemer for den enkelte. Samtidig skal dialogen med tillidsrepræsentanterne om en udvikling af turnusmodellerne fortsætte. En anden stor udfordring fremgår af følgende citat fra side 5 i rapporten: De mest fremherskende mønstre i udsagnene er, at tilfredshed og trivsel i forhold til de nye turnusser er meget knyttet til, hvorvidt medarbejderne oplever, at den valgte/tildelte turnus passer til den enkeltes personlighed og livssituation. Dvs. mange beskriver tilfredshed med at have fået en turnus, som passer til, hvorvidt man som person primært er oplagt til at arbejde om morgenen eller om aftenen - eller populært sagt om man er A eller B menneske. Ligeledes er der også mange udsagn som beskriver overvejende tilfredshed med turnus, fordi den tilgodeser familiens rytme, delebørn, ægtefællens arbejdstid, fritidsinteresser, transporttid til arbejdet mv. (citat slut). Det er således klart en udfordring både for ledelsen og tillidsrepræsentanterne at finde frem til en række turnusser, der kan leve op til kravet om individuelle hensyn. De mest fremherskende mønstre i udsagnene er, at tilfredshed og trivsel i forhold til de nye turnusser er meget knyttet til, hvorvidt medarbejderne oplever, at den valgte/tildelte turnus passer til den enkeltes personlighed og livssituation. 11

12 Budget 2009 Vundet udbud, yngre vognpark, nye automater og ny station i Lystrup har betydet, at Busselskabets budget for 2009 er mindre end budgettet for 2008 Af økonomichef Ingerlise Kirkegaard Medio sommeren 2008 vandt Busselskabet Midttrafiks 3. udbud af rutekørsel i Århus Kommune, der startede d. 2. november Dermed var budgettet for ca. 20 % af kørslen fastsat, idet prisen i udbuddet gælder i 7 år og 8 mdr. Som følge af det 3. udbud blev der beregnet en ny køreplantimepris på de resterende 80 % af kørslen i Århus kommune restproduktionen. Den nye beregning for køreplantimeprisen blev vedtaget på driftsrådsmødet d. 8. december 2008, og dermed var de sidste 80 % af budgettet på plads. Den ny køreplantimepris på restproduktionen er ligeledes gældende fra d. 2. november. Begge kontrakter satsreguleres 2 gange årligt, således at prisen følger prisudviklingen I nedenstående tabel (tabel 1) ses budgettet for 2009 i mio. kr. og i fastprisindeks pr. 1. september Der anvendes fastprisindeks af hensyn til sammenlignelighed. Budget 2008 vs. budget 2009 For at kunne se udviklingen i indtægter og omkostninger viser den næste tabel (tabel 2) det samlede budget for 2008 ligeledes i mio. kr. og fastprisindeks sammenholdt med det samlede budget for Indtægter Der er budgetteret med en nedgang på 2 mio. kr. i nettoindtægt fra busdriften, hvilket skyldes, at omkostningerne samlet set forventes lavere. Når omkostningerne falder, kan Busselskabet byde med køreplantimepris. Variable chaufføromkostninger Som det fremgår, er der en stigning i de variable chaufføromkostninger. Denne stigning skyldes, at offentlige virksomheder pr. 1. januar 2009 er blevet pålagt at skulle betale lønsumsafgift, og denne merudgift er indregnet i budgettet for Variable vognomkostninger Det lille fald i de variable vognomkostninger skyldes, at vognparken er blevet markant yngre som følge af store investeringer i nye busser i 2008 og Dermed er der budgetteret med færre omkostninger til vedligeholdelse. Direkte faste vognomkostninger Faldet i de direkte faste vognomkostninger kan henføres til, at omkostninger vedr. vedligeholdelse og tømning af de nye automater bliver betydeligt billigere, bl.a. fordi at det forventes at automaterne skal tømmes sjældnere og recirkulere mønt, og at der er mulighed for at betale med dankort. Ændringerne i alderssammensætningen på de forskellige bustyper i vognparken har ligeledes medvirket til faldet i de direkte faste vognomkostninger. Indirekte faste vognomkostninger De indirekte faste vognomkostninger er budgetteret med knap 4 mio. kr. mindre hvilket skyldes, at der på budgetlægningstidspunktet var forventet udflytning fra Bryggervej, hvilket ville betyde et fald i huslejeudgifter samt færre omkostninger til drift af anlæggene. Ydermere forventes der et lavere forbrug af konsulentomkostninger primært i forbindelse med softwareanskaffelser. Det budgetterede overskud/margin er større i budget 2009 end i budget 2008, hvilket skyldes, at der er indregnet en større margin i det 3. udbud end på restproduktionen Tabel 1 Samlet Rest- 3. budget produktion udbud 2009 Nettoindtægt, busdrift 330,5 70,8 401,3 Reklameindtægter 6,4 1,6 8,0 Indtægter i alt 336,9 72,4 409,3 Variable chaufføromkostninger 176,6 43,4 220,0 Variable vognomkostninger 60,5 12,0 72,5 Faste vognomkostninger, direkte 47,5 9,1 56,6 Faste vognomkostninger, indirekte 49,0 5,7 54,7 Udgifter i alt 333,6 70,3 403,9 Margin / overskud 3,3 2,1 5,4 Køreplantimer i kontraktberegning Tabel 2 Samlet Samlet budget budget Ændring Nettoindtægt, busdrift 403,3 401,3-2,0 Reklameindtægter 8,0 8,0 0,0 Indtægter 411,3 409,3-2,0 Variable chaufføromkostninger 215,4 220,0 4,6 Variable vognomkostninger 73,2 72,5-0,7 Faste vognomkostninger, direkte 59,9 56,6-3,3 Faste vognomkostninger, indirekte 58,6 54,7-3,9 Udgifter i alt 407,1 403,9-3,2 Margin / overskud 4,3 5,4 1,2 Køreplantimer i kontraktberegning

13 Grøn diesel i tanken Den 18. februar 2009 havde Busselskabet fint besøg, da en af selskabets busser som den første bybus i landet kørte en prøvetur på diesel iblandet 5 procent biodiesel Af kommunikationsmedarbejder Anja L. Mathiesen Foto: Flemming Nielsen, Story2Media Prøveturen var startskuddet til brugen af biodiesel i Danmark, og siden har den miljøvenlige diesel været blandet i dieselen i samtlige af Busselskabets busser og De Grønne busser. Udover en hel del pressefolk, deltog repræsentanter for Region Midtjylland, Århus Kommune, Færdselsstyrelsen, Daka Biodiesel og Oliebranchen i Danmark - som tilsammen står bag projektet, der kaldes B5next - i arrangementet og prøveturen. Biodieselen er produceret af animalsk affald og fremstilles af Daka Biodiesel i Løsning. Fra den 1. marts og frem til november vil 5 procent af den være blandet i dieselen på samtlige tankstationer i Århus Kommune. Buskage Regionsformand Bent Hansen Rådmand Peter Thyssen Bent Hansen og Peter Thyssen hælder de grønne dråber i tanken På prøvetur Sådan! 13

14 Byggeriet på Stokagervej Af projektchef Preben Bach Christensen Med en forsinkelse på 8 dage gik opførelsen af den nye station i gang på Stokagervej den 12. januar Udgravning til værksted og klargøring Støbning af pude til lift Liften ankommer Montering af liftkasse 14

15 Sporvogne og trambusser Bymuseet fortæller historien om den kollektive trafik i Århus Bymuseet modtog i 2008 en stor samling genstande fra Busselskabet Århus Sporvejes sporvogns- og busdrift. Fra den 1. april 2009 og frem til den 18. oktober vises et bredt udsnit af denne samling på Århus Bymuseum i udstillingen kaldet Sporvogne og Trambusser. Forskellige uniformer, poletter, billetter, billetmaskiner, værktøj og redskaber samt malerier og fotografier fortæller her historien om den kollektive trafik. Historien kort fortalt Den kollektive trafik i Århus begynder med hestetrukne sporvogne i 1884, drevet af Århus Sporvejsselskab. I 1904 får byen de første elektriske sporvogne og i 1928 overtager Århus Kommune driften. I 1971 kører sporvognene for sidste gang i Århus. Hvorefter alle ruter bliver betjent med de gule busser, der i mange år i Århus bliver kaldt trambusser, sandsynligvis fordi man i 1932 vælger at købe en ny type bus, Triangel Trambus hos De Forenende Automobilfabrikker i Odense. Navnet holder ved helt op til 1970 erne. Mærker På udstillingen kan man bl.a. se et udvalg af forskellige mærker, som poletterne bliver kaldt i Århus. Disse mærker har været brugt helt siden 1904 og findes i flere forskellige varianter op gennem perioden. Der er eksempler på sjældne varianter, mærker med stavefejl, som man har forsøgt at dække over ved at bore et hul i det forkerte bogstav. I 1920 erne, hvor der var mangel på mønter, blev poletterne angiveligt brugt som skillemønt i Århus. Museet er desuden så heldig at have få lov til at låne to modeller af henholdsvis en sporvogn og en bybus, begge fremstillet på Sporvejenes værksteder. Den ene er blevet brugt til at køre forfriskninger i forbindelse med udflugter, når medarbejderne deltog i f.eks. Marselisløbet under Århus Festuge. Bymuseet har til huse i Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C. Læs mere om museet på 15

16 Sikkerhedsarbejdets årshjul Af direktør Torben Høyer Busselskabet har i samarbejde med sikkerhedsrepræsentanterne revideret arbejdet med sikkerhed. Baggrunden for revisionen var et fælles ønske om at tilpasse sikkerhedsrepræsentanternes forslag til ændringer bl.a. til turnus og til produktionsplanlægningen i Busselskabet. Eller sagt på en anden måde: Hvis man har ændringer til turnus eller køretiderne er det mest hensigtsmæssigt at ændringsforslagene kommer frem inden planlægningen løber af stabelen. Resultatet af ændringerne fremgår af dette såkaldte sikkerhedshjul: Skemaet er udarbejdet af Chris Gade og Torben Høyer Herudover tager sikkerhedsrepræsentanterne selvfølgelig diverse problemer, som f.eks. genskins - problemerne i Solaris busserne op i løbet af året. Roser Af trafikleder Klaus Jensen 3154 Lars Horup Andersen har fået ros fra en passager, fordi han gav sig tid til at vente på hende, da hun i Park Alle kom løbende med sine børnebørn for at nå bussen Dorthe Ø. Stoltenborg, har fået ros fra en passager for sin behagelige kørsel og sin ekstraordinære service, da hun på linje 3, gav sig tid til at hjælpe en passager ind i bussen Kent Stokholm, har fået ros fra en passager for sin behagelige og forudseende kørsel. På trods af myldretid gav han sig tid til at hjælpe ventende bilister ud fra sidevejene og tra-fikkaosset i Park Alle blev håndteret på bedste og roligste måde. På trods af ovennævnte nåede bussen frem til tiden. 16

17 Af overassistent Ole Henriksen Goddag og Farvel... Nyt personale i november Fadime Simsek 3671 Thomas Wohlfart 3673 Bernd Jennerjahn 3674 Matin Orywal 3675 Mike van der Meer 3676 Marc Steine 3677 Olaf Goetz 3678 Björn Hansen 3679 Heinz-Detlev Strathmann-Cybursky 3680 Toni Schwerkolt 3681 Volker Klindwort 3682 El-Habib Kafi 3683 Hans-Ulrich Martelock 3684 Jens Hartmann 3685 Christian Stampfer 3686 Ralf-Hans Plagemann 3687 Wolfgang Schuhmann 3689 Panagiotis Pantelidis 3690 Marco Mogge 3691 Joachim Karl Schulz 3692 Nico Bunde 3693 Hans-Henning Momsen 3694 Elmi Ismail Sabri 3695 Abdol Qadir Salehi 3696 Abdirisak Abdillahi Elmi 3697 Shuan Shabahn Nyt personale i januar Michael B.G. Sørensen specialarbejder 8077 Preben Nielsen trafikleder 3719 Peter Quade Nielsen 3720 Janusz Lewinski 3721 Davor Zujic 3722 Abdullahi Hassan 3723 Halil Karsiyakali 3724 Egon Rosenkrantz Andersen 17

18 Af overassistent Ole Henriksen Goddag og Farvel... Nyt personale i januar fortsat 3726 Farooq Barekzai 3730 Thea Sabine Zachi 3731 Oliver R. E. Juul 3732 Palle P.S. Pedersen 3733 Klaus Borgbjerg 3734 Allan Rieger Hildan 3735 Craig Peers 3736 Jesper Larsen 3737 Thuvarakan Kandasamy 3738 Chico M. Eriksen 3739 Peter H. Gudmundsen 3740 Susanne Breum 3741 Mohammad Reza Azizi 3742 Tina H. Jensen 3743 Morten Mørch 3744 Nawzad Sobkowicz 3745 Shakram Yazdi Sotoudeh 3746 Rene M. Hansen 3747 Torben Theill 3748 Knud Jensen 3750 Erik Andersen 3751 Jørgen Werenberg 6278 Hans-Peter Nielsen specialarbejder Nyt personale i februar Ib Christensen 3753 Jacob Christian Raaby 3754 Mohamed Ahmed Ali 3755 Finn Prang 3756 Jacob T. T. Petersen 3758 Kristjan Kristjansson Fratrådt pr. 31. oktober Karsten Klemmen 5098 Niels Møller Nielsen håndværker 6122 Svend Møller Nielsen specialarbejder

19 Fratrådt pr. 30. november Kurt Flemming Jørgensen 2142 Jens Fjord Jensen 2986 Thomas Pagh 3022 Mohammad Waziri 3402 Mustafa H. Farid 3570 Katarzyna Christensen 3648 Ove Bak 3651 Eileen Gorgees 3652 Helle Bøttker Laursen 3654 Ahmed Lund 3655 Said Etemadi Yamchi 3657 Abdul Nasser Ali 3658 Nazir Ahmed Syltani 3659 Karina Engelund Fratrådt pr. 31. december Arve Meum 2293 Marianne Krogh Nissen Fratrådt pr. 31. januar Lars Feilberg Jensen 3636 Helle Hvass 5021 Jens Aage Søballe Pedersen 8073 Chang Lee Nielsen trafikleder 2510 Dan A. Kristensen 2665 Abdullah B. A. Chhidi Fratrådt pr. 28. februar Gitte Madsen Groth Nye afløsere med tidligere ansættelse hos Busselskabet 8354 Børge Bisgård Jensen (2818) 8356 Jens Chr. Fjord Jensen (2142) 8357 Georg Alois Kunze (861) 8358 Lars Feilberg Jensen (3007) 2339 Niels V. Laursen 2400 P. E. Venderby 2781 Peter E. H. Rasmussen 8050 Freddy Verner Thomassen automatmester 8359 Aage Häuser Petersen (1532) 19

20 B RETURADRESSE: Busselskabet Århus Sporveje - Jegstrupvej Hasselager SYNSPUNKT Synspunkt afspejler ikke nødvendigvis Busselskabet Århus Sporvejes holdninger. Busselskabet kan derfor ikke tages til indtægt for indlæggenes indhold. Farvel Tyskland - Goddag Danmark Af Holger Przystuppa (3566) og Jan Visscher (3558) Kære kolleger Vi har siden februar 2008 været ansat som er i Busselskabet Århus Sporveje. I 2007 besluttede vi os for at flytte fra Tyskland og søgte information på Internettet om jobmuligheder i vores område. Baggrunden for vores beslutning var den privatøkonomiske situationen og arbejdsmiljøet i Tyskland. Holger var i Tyskland ansat som i et privat busselskab, mens Jan arbejdede i et offentligt busselskab. Timelønnen var for os begge mellem 8 og 12 Euro. Der var lange arbejdsdage og ubetalte pauser. Arbejdsbetingelserne er meget anderledes end i Danmark. For eksempel var følgende karakteristisk for jobbet som i Tyskland: Op til 16 timers arbejde om dagen 6 dages arbejde, 2 dage fri. Efter den 6. dag blev man ringet op og fik at vide, at man skulle arbejde den næste dag. Så i realiteten 7 arbejdsdage og 1 dag fri! Meget kort udlignings-/reguleringstid Ofte ingen toiletter ved endestationerne Ingen mulighed for at forlade bussen, da indbrud truede. Pauser skulle også afholdes i bussen Mange aggressive passagerer. Trusler var dagligdag. Vores danske kolleger tog helt fra starten meget godt imod os. Men i begyndelsen var der dog en del sproglige forståelsesproblemer. Mens vi var på 6 ugers sprogkursus i Esbjerg kendte vi slet ikke byen Århus. Derfor var vi glade for, at vi de 3 første uger i Busselskabet fik anvist en vejleder, som lærte os alt om kørsel af bus i Århus. Vi synes samlet set, at arbejdsmiljøet i Busselskabet er godt men har da også et par små bemærkninger. Blandt andet er førerpladsen kun delvis ren. Da vi nu allerede har boet her i mere end et år og begge har fået vores familier herop, føler vi os nu helt hjemme. Det kan vi også takke vores kollegers mange gode råd og informationer for. Det har gjort vores flytning til Danmark lettere. De forventninger vi generelt havde til Danmark er blevet opfyldt. I dag føler vi os 100% integreret hos Busselskabet. Der findes dog sikkert tyske chauffører, som har gjort sig andre erfaringer, og som ikke kan dele vores opfattelse og meninger. Fakta Busselskabet har siden januar 2008 ansat 42 tyske chauffører 5 er af forskellige grunde rejst tilbage til Tyskland, så der er fortsat 37 tyske chauffører i Busselskabet. Redaktionen Jegstrupvej Hasselager Tlf.: Fax:

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud?

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Juli 2012 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Læs side 4-5 Seminar for seniorstyrken Læs side 6-7 Nye kontrakter Læs side 10-11 Den halve maraton blev en hel succes Læs side

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Overfyldte bybusser er et sikkerhedsstempel s. 4 Busrevy s. 5 Fleksibilitet s. 6 BAR s. 7 Tækker 1900 stafetten s. 8 Marselisløbet

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

FOA 2009. Statusrapport. Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E

FOA 2009. Statusrapport. Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E FOA 2009 F O A F A G O G A R B E J D E Statusrapport Teknik- og Servicesektoren Omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Hejdi Lundsgaard Layout og indhold: Tenik- og Servicesektoren Oplag: 200 expl. Tryk: FOAs

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

BRANDING. Kærlighed på jobbet. Danske Fragtmænd. mennesker. i ord, billeder og handling. Det handler om

BRANDING. Kærlighed på jobbet. Danske Fragtmænd. mennesker. i ord, billeder og handling. Det handler om Danske Fragtmænds Medarbejderblad Nr. 11 september 2010 BRANDING Tema: Image Danske Fragtmænd i ord, billeder og handling Kærlighed på jobbet JAN SUNDE: Det handler om mennesker Eksperter til arbejdsmiljø

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010 Velkommen til det nye 221,00 286,00 181,50* 133,50 450,00 429,00 439,00 439,00 CF 3F A-kasse Efterlønsordning FOA TF A-kasse Efterlønsordning Chaufførernes Fagforening Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012 Fængselsfunktionæren 6 Fængselsforbundet Juni 2012 Nr. 6-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Grønland ønsker samme standard som Danmark 17 Voldsomt overfald under alenevagt 18 Færre kollegaer får slag

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere