19. Folkeoplysende virksomhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. Folkeoplysende virksomhed."

Transkript

1 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie fra 1600 til Red. Anne Margrete Berg, Lis Frost og Anne Olsen. Kbh. 1984; bd. 2 s Balle-Petersen, Margaretha m.fl.: At overskride grænser. Første melding om den landsdækkende erfaringsindsamling fra folkeoplysningens udviklingsarbejde under 10 punkts programmet. Kbh s Balle-Petersen, Margaretha m.fl.: I virkeligheden. Anden melding om den landsdækkende erfaringsindsamling fra folkeoplysningens udviklingsarbejde under 10 punkts programmet. Kbh s Birkelund, Regner: Rodfæstet universalitet og demokrati Om folkeoplysningens idégrundlag. I: Demokrati og livslang læring. Red. Lotte Rahbek Schou. Kbh s. (Voksenuddannelse, folkeoplysning, demokrati); s Carlsen, Jørgen: Tak for oplysningen! I: Højskolebladet. Årg. 122 (1997), s [i anledning af Ove Korsgaard: Kampen om lyset] 7760 Christensen, Frederik: Den grundtvigske familie. I: O, dejlige land. Vartovbogen 1998, s Ehlers, Søren: Den lokale og den centrale virkelighed. I: Materialer og metoder i historisk-pædagogisk forskning. Rapport fra nordisk symposium ved Institut for Dansk Skolehistorie, Schæffergården, København, november Red. Lejf Degnbol. Kbh s.; s Ehlers, Søren: Folkelige bevægelser og græsrodsbevægelser. I: Voksenundervisning voksenpædagogik. En håndbog. Red. Ole Breinholdt m.fl. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek); s Ehlers, Søren: Folkeoplysning og politik. Om den politiske styring af folkeoplysningen I: Uddannelseshistorie. 1988, s Ehlers, Søren: Fremtiden tilhører ungdommen. Opdragelse og kvalificering af unge i stationsbyen Gilleleje ca I: Nyt fra stationsbyen. Nr. 13 (1988), s Ehlers, Søren: Hvad er folkeoplysning? I: Dansk Kirketidende. Årg. 147, nr. 25 (1995), s Ehlers, Søren: Hvad er folkeoplysning? I: Stort og småt om store og små. Festskrift til Hans Vejleskov 23. november Red. Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. Kbh s.; s Ehlers, Søren: The Decline and Fall of Nordic "Folkeoplysning og Voksenundervisning". Nordic Policy-making in Relation to the Transition from Adult Education to Adult Learning - A Historical Perspective. I: Identity, education and citizenship. Multiple interrelations. Red. Jonas Sprogøe og Thyge Winther-Jensen. Frankfurt s. (Komparatistische Bibliothek; 13); s Ehlers, Søren: To spor i Danmark. Om lokalhistorie og folkeoplysning. I: Lokalhistorie uden grænser. Festskrift til Anders Friedrichsen 23. marts Red. Søren Ehlers og Henrik Zip Sane. Farum s.; s Ehlers, Søren: Ungdommens opdragelse. Et nyt samfundsproblem. Om foranstaltninger for unge før 1. verdenskrig. I: Ungdomskultur. Nr. 3 (1989), s Ehlers, Søren: Ungdomsliv. Studier i den folkeoplysende virksomhed for unge i Danmark Kbh s Ehlers, Søren: Voksenpædagogik/voksenuddannelse. I: Forskningstidsskrift fra Danmarks Lærerhøjskole. Årg. 5, nr. 7 (2001), s Folkeoplysning, krop og dannelse. Red. Jørgen Gleerup og Niels Kayser Nielsen. Vejle s. (DGI forskning) 7773 Fra til Om voksenundervisning gennem 40 år Red. Johs. Fosmark. Karleby s. (Dansk Aften- og Ungdomsskoleforening) 348

2 7774 Habermann, Ulla og Bjarne Ibsen: Den frivillige sektor i Danmark. 150 års historisk udvikling. Odense s Henningsen, Axel: Beiträge zur Geschichte der Erwachsenenbildung in Schleswig-Holstein. Neumünster s Jacobsen, Bo: Studier i dansk voksenundervisning og folkeoplysning. Sociopsykologiske analyser. Kbh s Jensen, Carl: Oplysningsforeningen. I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Bd. 77 (1990), s [Foreningen til Oplysningens Fremme i Ringsted og Omegn, stiftet 1884] 7778 Juncker, Beth: Når barndom bliver kultur? (Æstetik, kunst og pædagogik). I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1999, nr. 4, s Kayser Nielsen, Niels og Vagn Wåhlin: Folkeoplysning og ungdomsliv i Danmark Omkring Søren Ehlers disputats. I: Historie. 2001, nr. 1, s Korsgaard, Ove: Den store krigsdans om kirke og folk. I: Dannelsens forvandlinger. Red. Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie. Oslo s.; s Korsgaard, Ove: Folkeoplysning, det civile samfund og velfærdsstaten. I: Velfærd og folkeoplysning. Red. Søren Eigaard. Odense s.; s Korsgaard, Ove: Kampen om lyset. Dansk voksenoplysning gennem 500 år. Kbh s Korsgaard, Ove: Kundskabs-kapløbet. Uddannelse i videnssamfundet. Kbh s Korsgaard, Ove: Learning and the changing Concept of Enlightenment. Danish Adult Education over five Centuries. I: International Review of Education. 2000, s Korsgaard, Ove: The struggle for enlightenment. Danish adult education during 500 years. English summary of Kampen om lyset - dansk voksenoplysning gennem 500 år. Kbh s Korsgaard, Ove: The Struggle for the People. Five hundred years of Danish history in short. Kbh s Livslang uddannelse/udvikling. Grundtrækkene i en integreret uddannelsespolitik. Oplæg til/med debat. Red. Per Himmelstrup m.fl. Kbh s Lyby, Thorkild C.: "Skolen for livet". Grundtvigs tanker om folkeoplysning. I: Dannelse, uddannelse, universiteter. Festskrift til Henning Lehmann den 31. januar Red. Carsten Bach-Nielsen. Århus s.; s Madsen Poulsen, Flemming: Studiekredsen som arbejdsmønster i dansk folkeoplysende tradition. Nykøbing F s Mørch Jacobsen, Kim: 3½ år med udviklingscenteret. I: Uddannelse. Årg. 21 (1988), s [Udviklingscenter for Folkeoplysning og Voksenundervisning] 7791 Nielsen, Helge: Folkebibliotekernes forgængere. Oplysning, almue- og borgerbiblioteker fra 1770erne til Kbh s Rodin, Kjell: Det hele liv. Kvindeligt Arbejderforbunds uddannelsesindsats Red. Kirsten Floris, Kirsten Junge og Mogens Kristensen. Kbh s Roesdahl, Else: Skrift og bog. Tid og fornøjelser. I: Dagligliv i Danmarks middelalder. En arkæologisk kulturhistorie. Red. Else Roesdahl. Kbh s.; s Salling Olesen, Henning: Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring. Kbh s. (Unge Pædagogers serie; B 42) 7795 Skovgaard-Petersen, Vagn: The influence of the state in Danish adult education. I: The state and adult education. Historical and systematical aspects. Red. Franz Pöggeler. Frankfurt am Main s. (Studies in pedagogy, andragogy, and gerontology; 4); s Skovgaard-Petersen, Vagn: Ungdomsliv - som disputats. I: Uddannelseshistorie. 2000, s Skovmand, Roar: Lys over landet. Træk af arbejderoplysningens historie i Danmark. Kbh s Stallvik, Tor: Folkehøgskule, folkupllysning og voksenopplæring. I: Grundtvig och folkupplysningen. En samling artiklar som knyter an till N.F.S. Grundtvigs tankevärld. Kungälv s.; s Stoltze Madsen, John: Træk af de voksenpædagogiske centres historie. Århus s. 349

3 7800 Strange Nielsen, A.: Kundskab er magt. Fortsættelsesskoler i landbosamfundet. Bruunsminde i Toksværd - og andre skoler for den ukonfirmerede ungdom. Kbh s Stræde, Johs.: Folkeoplysning og folkeoplysningslovgivning. I: Askov lærlinge. 1990, s Søgaard Larsen, Michael: 10 punkts programmet for voksenundervisning og folkeoplysning. I: Skolen gennem 100 år. En udstilling i anledning af 100 års jubilæet. Kbh s.; s Tindbæk, Poul-Erik: Folkeoplysning og forandring. Århus s Voksenliv og læreprocesser i det moderne samfund. Red. Bjarne Gorm Hansen m.fl. Kbh s. [1. udg. 1997] 7805 Voksenundervisningen i Norden. Red. Johan Engelhardt. Kbh s Wahlgren, Bjarne: Folkeoplysning og arbejdsliv. I: Stort og småt om store og små. Festskrift til Hans Vejleskov 23. november Red. Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. Kbh s.; s Winther-Jensen, Thyge: Ungdomsliv - som disputats. I: Uddannelseshistorie. 2000, s [i anledning af Søren Ehlers: Ungdomsliv (1999)] 7808 Winther-Jensen, Thyge: Voksenpædagogik. Grundlag og ideer. Kbh s. [1. udg. 1996] 7809 Ørom, Anders: At oplyse forstanden og forbedre hjertet: borgerlig oplysning om almueoplysning i Danmark I: Biblioteksarbejde. Årg. 6, nr. 17 (1985), s [ændringerne i forståelsen af oplysningsforestillingerne] Dansk Folkeoplysnings Samråd 7810 Mikkelsen, Kent og Jens E. Olesen: 50 år med dansk folkeoplysning Kbh s. Dansk Aften- og Ungdomsskole Forening (DAUF) 7811 Storm, Ole: 50 års jubilæum i Dansk Aften- og Ungdomsskole Forening. Kbh s Habekost, K.: DAUF 60, Rids af den danske aftenskole og Dansk Aften- og Ungdomsskole Forenings historie. Odense s Folkeuniversiteter 7813 Albeck, Gustav: Universitet og folk. Bidrag til den folkelige universitetsundervisnings historie i Danmark med et udblik til Folkeuniversiteterne i Norge og Sverige. Kbh s Olesen, Jens E.: Folkeoplysning og folkeuniversitet. I: Stort og småt om store og små. Festskrift til Hans Vejleskov 23. november Red. Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. Kbh s.; s København 7815 Folkeuniversitetet. Glimt fra tiden Red. Hans Vejleskov, Jens E. Olesen, Jørgen Mejer. Kbh s. Århus 7816 Bernhard, Carl August: Folkeuniversitetet i Århus. I: Aarhus Universitet Red. Gustav Albeck. Århus s. (Acta Jutlandica; 51); s Kundskab er glæde. Sprog og folkeoplysning i Århus i 40 år - en bog udgivet i anledning af 40-års jubilæet i efteråret Red. Carl August Bernhard. Århus s. Kolding 7818 Kolding Folkeuniversitet 100 år. Red. Bent Petersen og Harald Rasmussen. Kolding s Højskolen Jahre Heimvolkhochschule = Folkehøjskolen i 150 år. I: Slesvigland. Årg. 15, nr. 4 (1994), s [højskoler i Sønderjylland] 7820 Ambrosius Madsen, Ulla: Højskolelærerliv. Mellem idealer, traditioner og pædagogisk praksis. Kbh s Andersen, Casper og Hans Henrik Hjermitslev: Højskole, naturvidenskab og 350

4 dannelse Et forsøg på at bedrive idehistorie under stadig hensyntagen til historien. I: Semikolon. Årg. 2, nr. 4 (2002), s Andersen, Kaj: Skolen for livet. Livets skole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 23 (1975), s Andresén, Arne: Hvordan begyndte det egentlig? I: Højskolebladet. Årg. 115 (1990), s [Højskolernes Sekretariat. Landsforeningen af Højskoleelever] 7824 Appel, Erik: Fra højskolernes ungdomstid. I: Højskolebladet. Årg. 88 (1963), s , , [Dalum, Hindholm og Grundtvigs Højskole på Marielyst] 7825 Appel, Jacob: Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. I: Uddannelseshistorie. 2000, s Arnfred, J.Th.: Højskolen og Vestjylland. I: Vestjyder Fortæller. Årg. 5 (1969), s Arnfred, J.Th.: Konstanter og forandringer. I: Højskolebladet. Årg. 100 (1975), s [højskolebetænkningen fra 1957] 7828 Arnfred, Øivind: Den danske folkehøjskole i international sammenhæng. I: Højskolebladet. Årg. 105 (1980), s Bache Larsen, Stine: Højskolebevægelsens kønsopfattelse i 1880 erne. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Bangsgaard, Vibeke: Frihed for Loke såvel som for Thor. Selvrealisation som den bevidsthedsdannende faktor, højskolen udgjorde for kvinder i perioden i Danmark. Utrykt speciale, Odense Universitet, Begtrup, Holger: Det grundtvigske livssyn og den grundtvigske skole. I: Højskolebladet. Årg. 100 (1975), s Behrend, Harald og Norbert Lochner: Geschichte und Gegenwart der Heimvolkshochschulen in Dänemark. Erster Teil einer Untersuchung über die Bedeutung der Heimvolkshochschule»dänischer Richtung»«für die Integration der Erwachsenenbildung in das Bildungssystem. Osnabrück s. (Beiträge zur Erwachsenenbildung; 11) 7833 Berker, Peter: Christen Kolds Volkshochschule. Eine Studie zur Erwachsenenbildung im Dänemark des 19. Jahrhunderts. Münster s Betænkning vedr. folkehøjskolen. Kbh s. (Betænkning; 261) 7835 Bjerre, Siliam: Højskolerne i Randers Amt. En oversigt. I: Historisk Aarbog fra Randers Amt. Årg. 74 (1980), s Bjorkstrand, Gustav: Folkehögskolan och antikulturen. I: Grundtvig och folkupplysningen. En samling artiklar som knyter an till N.F.S. Grundtvigs tankevärld. Kungälv s.; s Bjørn, Claus: Folkehøjskolen og andelsbevægelsen. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1971, s Bjørn, Lars Thorkild: Krigen stoppede højskolen. I anledning af den første sjællandske højskoles 150 års dag. I: Højskolebladet. Årg. 119 (1994), s [skolen i Sundbylille i Jørlunde sogn] 7839 Bloch, Elisabeth: På forventet efterbevilling. Om tildeling af offentlige tilskud til højskoler og landbrugsskoler i Odense amtsrådskreds 1856 til I: Uddannelseshistorie. 2002, s Bording, Axel: Almendannelsen i den frie grundtvigske skolebevægelse - set i historisk perspektiv. I: Højskolebladet. Årg. 120 (1995), s Borish, Steven M.: Danish social movements in a time of global destabilization. Essays on the heritage of Reventlow and Grundtvig, the efterskole, the postmodern. Vejle s Borish, Steven M.: The land of the living. The Danish folk high schools and Denmark s non violent path to modernization. Nevada City s Borup, Ernst J.: Den danske Folkehøjskole. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Brandt Hansen, Sigurd: Hvad er meningen med det hele? I: Højskolebladet. Årg. 103 (1978), s. 50, 53 [om Grundtvig og Kolds menneskesyn] 7845 Breinholdt, Ole og Norbert Vogel: Om folkehøjskolen. Kbh s. (Gyldendals Pædagogiske Bibliotek) 7846 Brems, Marianne: Strømninger udefra. En undersøgelse af højskolebevægelsens forhold til nazismen med udgangspunkt i Højskolebladet. Utrykt speciale, Ros- 351

5 kilde Universitet, Bruhn, Verner: Flere end Askov. Højskoler i Ribe amt. I: Uddannelseshistorie. 1991, s Bugge, K.E.: The School for Life. The Basic Ideas of Grundtvig s Educational Thinking. I: Heritage and Prohecy. Grundtvig and the English-speaking World. Århus s. (Skrifter udg. Grundtvig-Selskabet; 24); s Buur Hansen, Niels: En højskole er en højskole er en højskole. I: Voksenuddannelse under forandring. Red. Jørgen Gleerup Kbh s. (Voksenuddannelse, folkeoplysning, demokrati); s Byberg, Kirsten: Højskolen og den folkelige sangtradition ca I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1973, s Bøgh, Jørgen: Højskolen og besættelsen. I: Højskolebladet. Årg. 110 (1985), s Christensen, Ole, Poul Christensen og Peter Warrer: Højskolebevægelse og Almendannelse. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Christiansen, C.P.O.: Folkehøjskolen og tidens krav. I: Højskolebladet. Årg. 101 (1976), s [genoptryk fra Højskolebladet 1934] 7854 Christiansen, Niels Finn: Arbejderne og højskolen. I: Højskolebladet. Årg. 114 (1989), s Clausen, P.L.: Den sønderjyske højskole gennem 100 år. I: Højskolebladet. Årg. 89 (1964), s Cordua, Lise:»Ånd«eller»Brød«? En undersøgelse af årsagerne til at den grundtvigianske højskole fik stor succes, mens arbejderhøjskolens succes var begrænset. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Dam, Poul: Højskolernes dannelsesidealer i 1870erne. Illustreret gennem sangbøgerne. I: Uddannelseshistorie. 1991, s Dam, Poul: Om højskolehistorisk forskning. I: Højskolebladet. Årg. 110 (1985), s Damgaard Nielsen, Christen: Højskolen midt i tiden - ikke tidens. I anledning af højskolens 150 års dag. I: Århus Stift. Årg. 32 (1994), s Damgaard, Aage: Højskolen i går, i dag, i morgen. I: Højskolebladet. Årg. 116 (1991), s Damgaard-Nielsen, Gunnar: Den historiske højskoles kerne. I: Højskolebladet. Årg. 86 (1961), s Danevad Jørgensen, Ole: Folkehøjskolen, gymnastik og det sociale spørgsmål. I: Den Jyske Historiker. Nr (1980), s Den foranderlige folkehøjskole. Kompetenceudvikling i en ny tid. Red. Søren Ehlers. Kbh s Dragsbo, Peter: Die deutschen Volkshochschulen. Architekturdenkmäler im Grenzland. I: Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig. Jahrg. 2005, h. 80, s [Volkshochschule Tingleff; Heimvolkshochschule in Nordborg] 7865 Education for life. International conference on the occasion of the bicentenary of N.F.S. Grundtvig. Kbh s. [særnr. af Nordisk tidsskrift for voksenopplæring] 7866 Ehlers, Søren: En lokal grundtvigsk bevægelse. Etableringen af grundtvigske institutioner i Nordvestsjælland Utrykt speciale, Københavns Universitet, Ehlers, Søren: En lokal grundtvigsk bevægelse. Etableringen af grundtvigske institutioner i Nordvestsjælland udg. Odense s. [1. udg. 1977] klasse 10 år! Red. Peter v. Sperling. Århus s Elvekjær, Ove: Akademi i Kungälv. I: Højskolebladet. Årg. 96 (1971), s Engberg, Hanne: Grundtvigs højskolesyn, som det ses i»haandbog i Verdenshistorie«. I: Grundtvig och folkupplysningen. En samling artiklar som knyter an till N.F.S. Grundtvigs tankevärld. Kungälv s.; s Engberg, Poul: Den folkelige historie bag højskolehistorien. Rønshoved s Engberg, Poul: Den fortællende højskole og den samfundskritiske. I: Højskolebladet. Årg. 102 (1977), s Engberg, Poul: Den historiske højskole og opløsningen i kulturmønsteret. I: Højskolebladet. Årg. 85 (1960), s Engberg, Poul: Halvgudelivet i dødningesal. Træk af folkehøjskolens indre historie. Århus s Engelbrecht Simonsen, Jakob: Den 352

6 danske Folkehøjskole. Selvforståelsen fra tid til anden. Utrykt speciale, RUC, Eriksen, Mette: A plain and active life on earth. A holistic cultural perspective. I: Ethnologia Scandinavica. Vol. 19 (1989), s Eriksen, Mette: Højskolestil og landbolivsform. En etnologisk undersøgelse af kulturel stabilitet i grundtvigsk højskolemiljø. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Eriksen, Mette: Kulturhistorie med plovfurer. Folkehøjskolen og den kulturhistoriske forskning i Danmark. I: Fortid og Nutid. Bd. 35 (1988), s Fog Pedersen, Arne: Professor H.N. Clausen og den grundtvigske folkehøjskole. I: Dansk Udsyn. Årg. 63, nr. 2 (1983), s [Rødding Højskole] 7880 Folkehøjskolen Udvikling og vilkår. Red. Ebbe Lundgaard. Kbh s Gerlach Hansen, Olaf: N.F.S. Grundtvigs højskoletanke mellem mystik og politik, vision og taktik. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Grosen, Uffe: Folkehøjskolen i 1930erne. I: Dansk Udsyn. Årg. 43 (1963), s Grundtvig, N.F.S.: En Høiskole for Folke- og Borger-Liv. I: Højskolebladet. Årg. 100 (1975), s Grundtvig, N.F.S.: To Dialoger om Højskolen. 1. Academiet i Soer - en sød Drøm. 2. Samtale mellem en Forfatter og en Bonde med Deltagelse af en Magister og en Naturforsker. Udg. Dan Ch. Christensen. Holbæk s Gunnergaard Poulsen, Rasmus og Henrik Dalnæs:»Sablen og den bløde hat«- Højskolerne og forsvaret af Danmark Utrykt speciale, Københavns Universitet, Hansen, Hans Chr.: Poul la Cours indførelse af matematikken i den danske folkehøjskole. I 100-året for la Cours»Historisk Mathematik«. I: Nordisk matematisk Tidskrift. Årg. 29, hft. 4 (1981), s , 196; Dansk Udsyn. Årg. 62, nr. 1 (1982), s Hansen, Lars: På vej til højskole og valgmenighed. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1976, s Harbsmeier, Andreas: Højskoledanmarks mest indflydelsesrige tænkere. I: Højskolebladet. Årg. 134, sep. (2009), s Harbsmeier, Andreas: Højskolens koldkrigere. I: Højskolebladet. Årg. 134, nov. (2009), s [en række højskoler spillede en central rolle særligt i 1970 ernes ideologiske kampe og var genstand for en del opmærksomhed fra PET] 7890 Hartby, Inger: Navn på deres arbejde. De glemte kvinder i folkehøjskolen. I: Folk og kultur. 2003, s Hartby, Inger: Højskolekvinden mor, søster, datter. Højskolekvindens kulturelle status og vilkår Odense s Hartby, Inger: Højskolens døtre. Odense s. [livsvilkårene for kvinderne og dagligdagen på danske højskoler; revid. udgave af ph.d.-afhandling 2003] 7893 Hemmingsen, Mogens: Folkehøjskolen på 150-årsdagen. I: Højskolebladet. Årg. 119 (1994), s Henningsen, Hans: Højskole i 150 år. Bøger omkring et jubilæum. I: Grundtvig studier. 1995, s , Henningsen, Hans: Højskolens fronter. Vejen s Henningsen, Hans: The Danish Folk High School. I: Heritage and Prohecy. Grundtvig and the English-speaking World. Århus s. (Skrifter udg. Grundtvig- Selskabet; 24); s Holmboe, Lars Klüver: Voksenuddannelse. Pædagogik og didaktik. Den danske folkehøjskole. En bestemmelse af dens samfundsmæssige funktion og af den aktuelle undervisningssituation. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Høiberg, Erling: Højskolen og den tidligste danske georgisme. I: Historie. Ny rk., bd. 10 (1972), s Højlund, Niels: Højskolen. Fortid - nutid - fremtid. Kbh s Højskoleeleverne En statistisk undersøgelse foretaget af undervisningsministeriets udvalg vedr. folkehøjskolen. Kbh s. (Betænkning; 178) 7901 Højskolen til debat Red. Finn 353

7 Slumstrup. Kbh s. (En debatbog fra Vindrose) 7902 Højskolen til debat. Red. Johannes Rosendahl. Kbh s Højskolens ungdomstid i breve. Udg. Roar Skovmand. Kbh bd Hørby, Kai: Grundtvigs højskoletanke og Sorø Akademis reform I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1967, s Hørby, Kai: N.F.S. Grundtvigs plan om en dansk, folkelig højskole i Sorø, med særligt henblik på Universitetsdirektionens stilling i sagen. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Jensen, Jens F.: Arbejderhøjskolen - og»det socialdemokratiske dannelses-paradoks«. Delstudie i arbejderbevægelsens kultur-politik og -praksis. I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 11 (1981), s Kjær, Holger: Højskolens grund. Kolding s. [N.F.S. Grundtvig] 7908 Kjær, Holger: Svensk folkehøjskole og dansk. I: Højskolebladet. Årg. 95 (1970), s Klonteig, Olav:»Menneskelivet er underligt«. Menneskesyn i grundtvigsk folkehøjskole og folkeopplysning. Oslo s Knudsen, Jørgen: Højskole og ideologi. I: Højskolebladet. Årg. 105 (1980), s Knudsen, Peter: Højskole og bevægelseskultur. En analyse af udviklingen i bevægelseskulturen , m.h.p. ideer, rammer og indhold, eksemplificeret ved udvalgte højskoler. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Knudsen, Susanne: På højskole. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie fra 1600 til Red. Anne Margrete Berg, Lis Frost og Anne Olsen. Kbh. 1984; bd. 1 s Korsgaard, Ove: Delingsføreruddannelse og demokratiuddannelse. Et stykke højskolehistorie. I: Vartovbogen. 1997, s Korsgaard, Ove: Den højskolehistoriske slagmark. Højskolerne har altid påtaget sig uddannelsesmæssige opgaver. I: Højskolebladet. Årg. 130, nr. 1 (2005), s Korsgaard, Ove: Et læringssted for kulturel mangfoldighed. Grundtvigs forslag til en folkehøjskole i Flensborg. I: Grænseforeningens årbog. 2008, s Korsgaard, Ove: Grundtvigs oplysningstanker. Om at knytte bånd og løse knuder. I: Grundtvig Studier. 2000, s Korsgaard, Ove: Hvordan erindres folkehøjskolens historie. I: Grundtvig studier 2006, s Krarup, Jens Kr.: Højskoleidéen og årene efter ungdomsoprøret. I: Ribe Stiftsbog. 1979, s Kristiansen, Erling: Bedstefaders lommebog - højskole og hvad deraf fulgte for godt et århundrede siden. I: Højskolebladet. Årg. 125, nr. 20 (2000), s Krøgholt, Ditte og Jakob: Højskoleelever før og nu. I: Vartovbogen. 1984, s Kylling, Pernille: Piger kommer på højskole og kvinder holder højskole. En studie i højskolebevægelsen med særlig henblik på kvinderne ca Utrykt speciale, Københavns Universitet, Lampe, Jens Kongsted: Tre brødre Terkelsen i oplysningens tjeneste. I: Østjysk hjemstavn. Årg. 66 (2001), s [Frede, Holger og Johs. Terkelsen. Danebod Højskole] 7923 Larsen, Torkild Mads: Mennesket er ingen abekat. Grundtvigs tanker om den folkelige højskole, med specielt henblik på perioden Odense s Larson, Dean G.: A comparison of the spread of the folk high school idea in Denmark, Finland, Norway, Sweden and the United States. Bloomington, Indiania s Lubowitz, Frank: 100 Jahre Nordschleswigscher Volkshochschulverein. I: Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig. 2005, Heft 80, s Lönnroth, Lars:»Frihet för Loke som för Thor«. Den nordiske mytologin som politiskt redskap i grundtvigiansk bonde- og folkhögskolemiljö. Aalborg s. (Serie om folkekultur; 1) 7927 Midt i højskolen. En antologi om det folkelige, det politiske, det universelle og det historisk-poetiske. Udgivet i anledning af Foreningen for Folkehøjskolers 100 års jubilæum. Red. Else-Marie Boyhus. Kbh s Morris, Annemarie: Højskolens nødvendighed som eksamensfri skole. I: Vartov- 354

8 bogen. 2000, s Møller, Inge Birgit: Højskolens litteratursyn, på grundlag af»højskolebladet« , med særlig henblik på den moderne litteratur. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Møller, Aage: Det danske menneskeliv og folkeliv og den danske højskole. I: Højskolebladet. Årg. 101 (1976), s [genoptryk fra Højskolebladet september 1932] 7931 Nielsen, Leif: Højskolerne i Frederiksborg Amt. I: Fra Frederiksborg Amt. 1982, s Nielsen, Vilhelm: Folkehøjskolen mellem Grundtvig og Marx. I: Grundtvig och folkupplysningen. En samling artiklar som knyter an till N.F.S. Grundtvigs tankevärld. Kungälv s.; s Nielsen, Vilhelm: Folkehøjskolerne Rekruttering og indhold. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1978, s Nissen, Erik B.: Omkring den danske folkehøjskole siden krigen. I: Højskolebladet. 1959, s Nissen, Gunhild: Udfordringer til højskolen. Danske folkehøjskoler 1844 til Kbh s Nissen, Henrik S.: Femte maj. 50 års dag i et dilemma. I: Højskolebladet. Årg. 120 (1995), s [bl.a. højskolens forhold til modstandskampen] 7937 Novrup, Johannes: Strukturændringerne og Folkehøjskolen. I: Højskolebladet. Årg. 101 (1976), s [genoptryk af Højskolebladet 1958] 7938 Olsen, Lone: Grundtvig i Thy - og den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær. I: Vartovbogen. 2008/2009, s [højskolen i Thy] 7939 Pedersen, Kim Arne: Dannelsesbegrebet som element i folkehøjskolens selvforståelse. I: Grundtvig studier. 2006, s [Grundtvigs ånds-, oplysnings- og dannelsesbegreber i relation til folkehøjskolen] 7940 Petersen, Chr.: Den historiske folkehøjskole. I: Højskolebladet. Årg. 96 (1971), s , Possing, Birgitte: Højskole-historie- (er). I: Uddannelseshistorie. 1987, s Rapport fra Højskoleudvalget. Kbh s Rapport fra højskoleudvalget. Kbh s Rasmussen, Peter-Ulf: Peter Munch, Det ny Aarhundrede og Højskolen. En analyse af P. Munchs tidsskrift Det ny Aarhundrede med særligt henblik på forholdet til folkehøjskolen. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Riis, Knud: Højskolens religion. Vejle s Rosendal, Jens: Historisk-poetisk højskole - hvad er det? I: Højskolebladet. Årg. 103 (1978), s , Rosendal, Johs.: Højskolen I: Højskolebladet. 1948, s , , , Rostbøll, Torben: Den traditionelle højskole i dag. I: Fyens Stiftsbog. 1978, s Rydal, Ole: Den moderne højskole - asernes eller jætternes? I: Tidehverv. Årg. 58, nr. 9 (1984), s Rykind-Eriksen, Mads: Højskolen i den samfundsmæssige moderniseringsproces - en behandling af højskoleverdenens idéudvikling ca belyst særligt ud fra Engelsholm Højskoles oprettelse og virke. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Rørdam, Thomas: Danskundervisning på højskolerne. I: Dansk Udsyn. Årg. 47 (1967), s Rørdam, Thomas: De danske folkehøjskoler. Kbh s. [oprindelig udg. med titlen: Folkehøjskolen (1966)] 7953 Rørdam, Thomas: Folkehøjskolen siden 1945 i statistisk belysning. I: Folkehøjskolen i 70 erne. Red. Mads Nissen Styrk. Kbh s. (Unge Pædagogers Pædagogiske Serie; B2); s Rørdam, Thomas: Højskoleideen og tiden efter ungdomsoprøret. I: Ribe Stiftsbog. 1979, s Rørdam, Thomas: The Danish folk high schools. 2. udg. Kbh s. (Danish information handbooks) [1. udg. 1966] 7956 Sangbogsstriden I: Højskolebladet. Årg. 100 (1975), s Schjørring, Jens Holger: Folkekirke, folkehøjskole og livsoplysning i 2. halvdel af det 19. årh. i Danmark. I: Historie & samfundsfag. Årg. 42, nr. 3 (2003). s

9 7958 Schultz Petersen, Kr.: Arven. I: Højskolebladet. Årg. 106 (1981), s [højskolebevægelsen fra 1960 erne til 1981] 7959 Simon, Erica:»- og solen står med bonden op -«. De nordiske folkehøjskolers idéhistorie. Vejen s Simon, Erica: Den nordiska folkhögskolans identitet i historiskt perspektiv. Christopher Bruun och Vonheims idéologi. I: Højskolebladet. Årg. 104 (1979), s , Simon, Erica: Réveil national et culture populaire en Scandinavie. La genèse de la højskole nordique Kbh., Stockholm s. (Scandinavian university books) 7962 Skjøth, Lise: Den danske folkehøjskole og billedkunsten - de første 100 år. I: Folkevirke. Årg. 49, nr. 4 (1994), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Folkehøjskolen set udefra - med 100 års mellemrum. I: Slægter, skjolde, steder. Festskrift til Knud Prange 6. juni Red. Tommy P. Christensen m.fl. Odense s.; s Skovmand, Helge: Et folkeligt fællesblad for den danske højskolebevægelse. I: Højskolebladet. Årg. 101 (1976), s Skovmand, Roar: Grundtvigs højskoletanker og Grundtvigs Højskole. I: Dansk Udsyn. Årg. 66, nr. 4 (1986), s Skovmand, Roar: Igen en højskoledagbog fra 1880erne. I: Uddannelseshistorie. 1984, s Skovmand, Roar: Samspillet mellem Nordens folkehøjskoler indtil anden verdenskrig. Århus s. (Skrifter udg. Jysk Selskab for Historie; 41) 7968 Skovmand, Roar: The rise and growth of the Danish folk high school. I: Grundtvig studier. Bd. 26 (1973), s Spur, Bent: Fyn i åndslivets historie. Højskolens vugge. Kolding s Søe, Poul Erik: Verden er gal - det er vor lykke. I: Højskolebladet. Årg. 119 (1994), s Tekster om folkehøjskolen. Kbh s Thomsen, Mette: Folkehøjskolernes forhold til æstetikken. I: Højskolebladet. Årg. 106 (1981), s [Vallekilde og Askov] 7973 Thomsen, Mette: Kunsten og folkehøjskolen. Kbh s Thorgaard, Sven: Den»historiske«højskole. I: Højskolebladet. Årg. 102 (1977), s , Thorlø, Herman: Indre Missions højskoler og højskoleungdom før og nu. I: Indre Missions Tidende. Årg. 101 (1954), s Udredning om folkehøjskolens udvikling og vilkår Kbh s., bilag 7977 Vestergaard Hansen, Mette: De grundtvigske højskolers demokrati- og læreprocesforståelse i 1990 erne i lyset af arven fra Grundtvig og Kold. Utrykt speciale, RUC, Vestergaard, Marianne: De usynlige kvinder. I: Højskolebladet. Årg. 108 (1983), s [om højskolens kvinder] 7979 Vesth Nielsen, Tine: Bed og arbejd. Indre Missions højskolearbejde. I: Den jyske historiker. Nr. 62/63 (1993), s Vodsgård, Hans Jørgen: Arvesølvet. En traditionsbesindelse ud fra højskoleloven af I: Højskolebladet. Årg. 125 (2000), s Wemmelund, Peter G.: Tvillingliv og ægteskab. En undersøgelse af N.F.S. Grundtvigs højskoletanke, dens personlige forudsætninger og dens virkeliggørelse. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Wigotski, Susanne: Kvindestemmer. En komparativ analyse af ægteskabsopfattelsen i borgerskabet og højskolemiljøet i 1800-tallets Danmark. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Yde, Henrik: Den grundtvigske folkehøjskole og den socialistiske arbejderbevægelse. Historiske modsætninger og aktuelle mødepunkter. I: Højskolebladet. Årg. 114 (1989), s Yde, Henrik: Før selv de mindste af de små får del i livets glæde. Grundtvigsk folkeoplysning og socialistisk arbejderbevægelse - et historisk rids. Kolding s. [særtryk af Kolding Højskoles tidsskrift Tryk 1984] 7985 Zerlang, Martin: Grundtvigianismen og den folkelige kultur. I: Dansk litteraturhistorie. Bd. 6: Lise Busk-Jensen m.fl.: Dannelse, folkelighed, individualisme Kbh s.; s Ægidius, Jens Peter: Bragesnak. Oden- 356

10 se bd. [mytologi i dansk tradition og folkeoplysning] 7987 Ægidius, Jens Peter: Grundtvig, mytologien og højskolen. I: Den frie Lærerskole. Årg. 29, nr. 4 (1981), s Ægidius, Jens Peter: Mytologi og folkehøjskole. Bredsten s. (Fri nordisk folkehøjskoles småskrifter; 32) Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark 7989 Kirk, Tom: Liv og død. Ved en hundredårs fødselsdag. I: Højskolebladet. Årg. 116 (1991), s Rørdam, Thomas: Foreningen for Folkehøjskoler udg s. Højskolebladet 7991 Dybkjær, Tage: Højskolebladet - selvejende institution i 25 år. I: Højskolebladet. Årg. 108 (1983), s Rud, Anne Majken M. Snerup: En analyse af Højskolebladets indhold med særligt henblik på det oplysende stof. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Skovmand, Helge: Højskolebladets kurs. Hvor styrede det hen fra begyndelsen? I: Højskolebladet. Årg. 101 (1976), s Wedel Berthelsen, Anders: Højskolebladet Historien om Danmarks ældste nulevende kulturmagasin. I: Højskolebladet. Årg. 131, nr. 6/8 (2006), s Højskoleforeningen for Holbæk og Omegn 7995 Oplysning om livet i 100 år. Festskrift ved Højskoleforeningen for Holbæk og Omegns 100 års jubilæum den 14. oktober Red. Poul A. Frederiksen s. Københavns Højskoleforening 7996 Milthers, Vilhelm: Minderune til Københavns Højskoleforenings 75-årsdag 13. april Kbh s Tudvad, Haakon: Københavns Højskoleforening Kbh s. Odense Højskoleforening 7998 Odense Højskoleforening Red. Paul Elmholt m.fl. Odense s. Højskoleforeningen for Randers og Omegn 7999 Bjørnbak, E.: Randers Højskoleforenings Historie. Festskrift ved Jubilæet den 6. Februar Randers s Rye, Axel: - men ordet lever stadig. Højskoleforeningen for Randers og Omegn Randers s. Roskilde Højskoleforening 8001 Andersson, Vibeke: Roskilde Højskoleforening marts Brudstykker af foreningens historie. Roskilde s Andersson, Vibeke: Roskilde Højskoleforening I: ROMU. 1988, s Sorø og Omegns Højskoleforening 8003 Bramsen, Knud Aage: Sorø og Omegns Højskoleforening gennem 100 år. I: Jul i Sorø. Årg. 38 (1990), s Enkelte højskoler Arresødal Højskole 8004 Jølver, H.: Arresødal Højskole. I: Frederiksværkegnens Museumsforenings Årbog. 1982, s Antvorskov Højskole 8005 Nissen, Erik B.: En højskole gennem 50 år. I: Højskolebladet. 1959, s Antvorskov højskole gennem 50 år Red. Erik B. Nissen. Antvorskov s. Ask Højskole 8007 Lyby, Thorkild C.: Kundskab og ånd. Ask Højskole Malling s Elberling, Niels H.: Ask har solide rødder. Interview med Johannes Berggren. I: Højskolebladet. Årg. 129, nr. 7 (2004), s Jubilæumsskrift Ask Højskole 135 år. Red. Johannes Berggren og Inge Kristensen. Malling s. Askov Højskole 8010 Arnfred, J.Th.: Askov Højskole i 357

11 mands minde. Kbh s Arnfred, J.Th.: Askov Højskoles historie. Foredrag ved nordisk højskolemøde i Askov 19. august I: Højskolebladet. Årg. 95 (1970), s Bjørn, Inge: Tidsbilleder. I: Dansk udsyn. Årg. 74, nr. 2 (1995), s [især årene 1953, 1968, 1973] 8013 Brovst, Bjarne Nielsen: Jeppe Aakjær på Askov Højskole Herning s Engberg, Poul: Askov Højskoles historie. Herning s. [debat: Højskolebladet. Årg. 129, nr. 19 (2004), s ] 8015 Engberg-Pedersen, H.: De genstridige i Askov. I: Højskolebladet. Årg. 115 (1990), s [om de begivenheder, der førte til, at H. Engberg-Pedersen tog sin afsked som Askov højskoles forstander 1970] 8016 Frandsen, Agner og Svend Åge Knudsen: Askov. En historisk billedbog. Askov s Hamre, Bjørn: Da det grundtvigske frisind blev sat på en prøve. Om Askov Højskoles forhold til radikalismen i slutningen af forrige århundrede. I: Dansk Udsyn. Årg. 72, nr. 3 (1993), s Henningsen, Hans: Askov Højskole i 80 erne - og noget af 90 erne. I: Dansk udsyn. Årg. 74, nr. 2 (1995), s Lund, Ellen Margrethe: Nord og syd for den gamle grænse I: Sønderjysk Månedsskrift. Årg. 44 (1968), s [Askov og Rødding højskoler] 8020 Lund, Hans: Askov Højskole Kbh s Primdahl, Marie: Askov Højskole. I: Vartovbogen. 2001, s Slumstrup, Finn: I skyggen af krisen. Et personligt billede. I: Dansk udsyn. Årg. 74, nr. 2 (1995), s [Askov-krisen, 1970 erne] Bornholms Folkehøjskole 8023 Møller, Svend Aage: Bornholms højskoleliv. Nexø; Åkirkeby s. [udg. i anledning af Bornholms Folkehøjskoles 100 års jubilæum] 8024 Møller, Svend Aage: Højskoleliv i 100- året. I de korte kursers tegn. I: Jul på Bornholm. Årg. 61 (1993), s Rasmussen, Ebbe Gert: Elever på Bornholms Folkehøjskole vinteren Et metodisk bidrag til den tidlige bornholmske højskolebevægelse. I: Bornholmske Samlinger. 2. rk., bd. 10 (1976), s Rasmussen, Ebbe Gert: Elever på Bornholms Folkehøjskole vinteren Et fortsat metodisk bidrag til den tidlige bornholmske højskolebevægelse. I: Bornholmske Samlinger. 2. rk., bd. 12 (1978), s Thorborg, Bente og Karsten Thorborg: Bornholms højskole. Et mysterium af en succes. Mens en lang række højskoler landet over slås med alvorlig elevnedgang, så har Bornholms Højskole oplevet et veritabelt boom. I: Højskolebladet. Årg. 125 (2000), s Yde, Henrik: Bornholms Folkehøjskole i Østermarie og dens sidste forstander. I: Bornholmske Samlinger. 3. rk., bd. 2 (1988), s [Alfred Foverskovs ( ) forstanderperiode ] Brande Højskole år - et øjeblik. 10 år med Brande Højskole. Brande s. Brøderup Højskole 8030 Jensen, Jens Marinus og Kr. Bruun: Brøderup i 100 år. Næstved s. Brøns Højskole 8031 Andersen, P.O.: Brøns højskole. I: Sønderjysk Månedsskrift. Årg. 31 (1955), s Båring Højskole 8032 Engberg, Johs.: I: Årsskrift for Båring Højskole. 1969, s Baaring Højskole Fortællinger. Red. Niels Ole Frederiksen m.fl. Asperup s Marcussen, Grethe: Her rejstes en skole. I: Vends. 2009, s Danebod Højskole 8035 Danebod Højskole i tiden Red. Gunner Rasmussen. Augustenborg s Rasmussen, Gunnar: Danebod Højskole. En sønderjysk højskoles indsats i det folkelige arbejde. Fra genforeningen 1920 til 358

12 årtusindeskiftet Egmont Højskolen 8037 Egmont Højskolen Red. Anette Bjerregaard, Jens Krogslund, Dieter Paul Küssner. Odder s Klitgaard Larsen, Hanne: Klædt på til livet. En krønike om Egmont Højskolen år med Egmont Højskolen. Odder s Pedersen, Michael: Solidaritet, myndighed og værdighed et øjebliksbillede. 50 år med Egmont Højskolen. Odder s. Elev Højskole 8040 Andersen, Olaf: Elev Højskole I: Østjysk Hjemstavn. Årg. 14 (1949), s Engelsholm Højskole 8041 Andresen, Jørgen, Helle Andresen og Kresten Andresen: 50 år med Engelsholm højskole. Bredsten s. Esbjerg Højskole 8042 Arbejderhøjskolen i Esbjerg. Tidsbilleder fra Arbejderhøjskolens historie. Red. Erik Stubtoft. Esbjerg s Bomholt, Julius m.fl.: Esbjerg Højskole Esbjerg s Bomholt, Julius, Poul Hansen og Ivar Nørgaard: Esbjerg Højskole Esbjerg s Huhle, Robert: Reaktionære betragtninger. I: Højskolebladet. Årg. 105 (1980), s Fjellerad Højskole 8046 Bjørnbak, Thomas: Fjellerad Højskole Bearb. Poul Erik Kristensen. Ny udg. Kongerslev s. [1. udg. 1870] 8047 Vedsted, C.O.: Højskole og Andelsmejeri. En epoke i Østhimmerland. I: Fra Himmerland og Kjær Herred. 1972, s Vedsted, C.O.: Nogle oplysninger om den Bjørnbakske bondehøjskole i Fjellerad. I: Fra Himmerland og Kjær Herred. 1974, s Fårevejle Højskole 8049 Olsen, Vald.: Fårevejle Højskole gennem 50 år. En lille billedreportage og lidt mere. Holbæk , 20 s. Galtrup Højskole 8050 Schmidt, August F.: Bidrag til Galtrup Højskoles ældre historie. I: August F. Schmidt: Fra Mors. Bd. 1. Braband 1957 s Gjerlev Højskole 8051 Østergaard, Peter: Den høiere Bondeskole i Gjerlev og Dalbyneder Højskole. I: Historisk Aarbog fra Randers Amt. 1972, s Give Højskole 8052 Pluk fra studiematerialer om Give Højskole. I: Årsskrift for Give Egnens Museum. 1995, s [ ] Grundtvigs Højskole, Frederiksborg 8053 Borup, Ernst J.: Da Grundtvigs Højskole blev til. I: Højskolebladet. 1956, s Grundtvigs Højskole Frederiksborg. Red. S. Haugstrup Jensen. Hillerød s Harpens kraft. Frederiksborg Højskole 100 år. Red. Fritz Norlan og Erling Christiansen. Århus s Mariegaard, Anton: Højskole i Hillerød i hundrede år. Hillerød s. (Småskrifter fra Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune; 4:1995) 8057 Vind, Ole: Grundtvigs Højskole Frederiksborg. Hillerød s. [udg. i forb. m. 150-års jubilæum] Grundtvigs Højskole på Marielyst 8058 Monrad Møller, Anders: Vejen til Sorø? Forspil til Grundtvigs Højskole på Marielyst. I: Uddannelseshistorie. 2004, s ; også trykt i: Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november Red. Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard-Petersen. Kbh s.; s Gymnastikhøjskolen ved Viborg 8059 En idé, et byggeri, en skole. Gymnastikhøjskolen ved Viborg Viborg 359

13 s Gymnastikhøjskolen ved Viborg. 40 år Red. Olav Ballisager, Laust Riis-Søndergaard og Eva Fredslund Hansen. Viborg s Rasmussen, Troels: Lederuddannelse og demokrati. En gymnastikhøjskoles historie. Odense s Rasmussen, Troels: Lederuddannelse og demokrati. I: Idræt, krop og demokrati. Red. Ove Korsgaard, Bo Vestergård Madsen, Niels Kayser Nielsen. Kbh s. (Voksenuddannelse, folkeoplysning, demokrati); s Hadsten Højskole 8063 Hadsten Højskole gennem 100 år Red. Ole Brunsbjerg, Solveig Dam Jensen og Sven Primdal. Hadsten s Nielsen-Svinninge, H.C.: Da Hadsten Højskole blev bygget. I: Hadsten-Bogen. 1954, s Nielsen-Svinninge, H.C.: Da jeg købte Hadsten Ungdomsskole og byggede Hadsten Højskole I: Hadsten-Bogen. 1948, s. 35 Haslev Højskole (se også Haslev Idrætsefterskole) 8066 Krarup, Jens Kr.: Haslev Højskole Haslev s Vesth Nielsen, Tine: Skole og mission. Studier i Haslev højskoles historie gennem 100 år behandlet i bogen:»det største træ har været frø«med tillæg af et videnskabeligt apparat. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, 1992 Haslev, Den Udvidede Højskole 8068 Den udvidede Højskole, Haslev. 50 års jubilæum Red. Sten Friislund s Andersen, Jens C.: Nyttig til tjenesten. Haslev udvidede højskole gennem 40 år. I: Indre Missions Tidende. Årg. 103 (1956), s Herning Højskole 8070 Højskolen på Heden. Herning Højskole i 25 år. Red. Helle og Knud Arnfred m.fl. Herning s. Hindholm Højskole 8071 Bjørn, Claus: Hindholm. I: Den Frie Lærerskole. Årg. 26, nr. 1 (1978), s Mølbak, Keld: Hindholm højskole efter 15 års forløb. I: Børnesagens Tidende. Årg. 45 (1950), s Nissen, Erik B.: 25 år på den genopstandne Hindholm Højskole. I: Højskolebladet. 1959, s ; bemærkning af Jens Nielsen, s Pedersen, Johannes: Fra friskolens og bondehøjskolens første tid. Striden paa Hindsholm ved Kerteminde i 1850 erne. Kbh s. (Kirkehistoriske Studier; 2. rk. 11) Hoptrup Højskole 8075 Hoptrup Højskole. Jubilæumsskrift Red. Poul Larsen m.fl. Hoptrup s Hoptrup Højskole Udg. Hoptrup Højskoles elevforening. Hoptrup s Nielsen, Axel: Landevejskroen der blev højskole. I: Sønderjysk Månedsskrift. Årg. 46 (1970), s. 1-6 Høng Højskole, Husmandskole og Efterskole 8078 Boisen, Inger og Finn: Træk af Høng Højskoles, Husmandsskoles og Efterskoles historie. I: Årsskrift for Høng Højskoles, Husmandsskoles og Efterskoles Elevforening. 1966, s Den Internationale Højskole 8079 Education for development. The International People s College, Elsinore - Denmark Red. Jørgen Milwertz. Helsingør s The International People s College Udg. Den Internationale Højskole s Kjær, Poul: Når en højskole er international. Jubilæumsbetragtninger. I: Højskolebladet. Årg. 121 (1996), s [75 års jubilæum] 8082 Kristiansen, Kristof: Verdens ældste internationale højskole. En lærerstuderende mødte tilfældigt en gruppe kvækere sådan fødtes Den Internationale Højskole ved Hel- 360

14 singør. I: Højskolebladet. Årg. 129, nr. 21 (2004), s Lawson, Max: The International People s College. A celebration of 75 years of working for peace and international friendship. Helsingør s. Jaruplund Højskole 8084 Jaruplund Højskole - dengang og nu. Red. Egon Rasmussen. Jaruplund s Riis-Søndergaard, Laust: Brobyggeren. Interview med Gerd Diercksen. I: Højskolebladet. Årg. 130, nr. 7 (2005), s Jetsmark højere Bondeskole 8086 Christensen, P. og Edv. Bertelsen: Da højskolebevægelsen kom til Vendsyssel. Om oprettelsen af en højere bondeskole for 100 aar siden. I: Vendsysselske Årbøger. Bd. 23 (1960), s Den jyske Pensionisthøjskole 8087 Den jyske Pensionisthøjskole i Nr. Nissum Lemvig s. Jørlunde Højskole 8088 Knudsen Pedersen, Søren: Hjørlunde Højskole og Valgmenighedskirke. Slagelse s. Klank Højskole og Efterskole 8089 Klank Højskole og Efterskole Galten s. Sproghøjskolen på Kalø 8090 Sproghøjskolen på Kalø Festskrift i anledning af Sproghøjskolens 25 års jubilæum. Red. Finn Andersen. Grenå s Skovmand, Erik: Sproghøjskolen på Kalø. I: Højskolebladet. Årg. 101 (1976), s Kolding Højskole år i bevægelse. Red. Kristian Bennedsen. Kolding s. [udg. i anledning af 15-års jubilæet] 8093 Eksperimenter! Kolding Højskole. 25 års jubilæum Red. Hans Evermann m.fl. Kolding s Geertsen, Uffe: Forhåbningernes tid. Kolding Højskoles 25 år - et eksperiment til eftertanke. I: Højskolebladet. Årg. 124 (1999), s. 3-9 Krabbesholm Højskole 8095 Krabbesholm højskoles 50-års jubilæum. I: Højskolebladet. 1957, s Thorgaard, Sven: Højskolehistorie. I: Højskolebladet. Årg. 103 (1978), s Elberling, Niels H.: Æstetikken er livsvigtig på Krabbesholm. Interview med Kurt Finsten. I: Højskolebladet. Årg. 128, nr. 9 (2003), s Skive kommunes historie bind III. Red. Niels Mortensen. Skive s.; s Skive Kommunes historie. Red. Gudrun Gormsen m.fl. Skive bd.; bd. II s Krebjerg Højskole 8100 Bjerre, Poul: To højskoler. I: Højskolebladet. Årg. 111 (1986), s [Rødding og Krejbjerg højskolernes begyndelse og senere historie] Krogerup Højskole 8101 Krogerup Red. Erik Knudsen og Per Fløe s Krogerup højskole 25. Red. Erik Knudsen m.fl s. Kvindehøjskolen 8103 Kvindehøjskolen Bredebro s Mejer Jensen, Ingrid: 10 år i bevægelse. En beretning om Kvindehøjskolen. I: Højskolebladet. Årg. 113 (1988), s Rudby, Tonie: Kvindehøjskolen lever! og kan snart fejre 15 års jubilæum. I: Pan. Årg. 40, nr. 6 (1993), s. 19 Køng Højskole 8106 Køng Højskole 75 Aar. I: Højskolebladet. Årg. 77 (1952), s Køng højskole i ethundrede og ti år. Red. Bent Bille m.fl. - Glamsbjerg s P.: Køng Højskole 75 år. I: Højskolebladet. Årg. 77 (1952), s

15 Levring Højskole 8109 Overby, Ejgil: Levring Højskole I: Brudstykker fra Blicheregnen. Årg. 18 (1997), s. 7-21; årg. 19 (1998), s Overby, Ejgil: Se klart på naturen og tænk på din Gud fragmenter fra Levring Højskoles levetid og Eline Begtrups livsforløb, delvis belyst gennem breve til Nanna og Salomon J. Frifelt. I: Fra Viborg Amt. Årg. 62 (1997), s LO-Skolen, Helsingør 8111 Mikkelsen, Birger: Fra vision til virkelighed. Historien om LO-Skolens tilblivelse s. Lundby Højskole 8112 Auken, Eva: Dannelsen af grundtvigske institutioner i Vesthimmerland Med særlig henblik på Lundby Højskole og Søttrup Frimenighed. I: Fra Himmerland og Kjær Herred. Årg. 72 (1983), s Auken, Eva: Dannelsen af Grundtvigske institutioner i Vesthimmerland med særligt henblik på Lundby Højskole og Søttrup frimenighed. Utrykt speciale, Københavns Universitet Luthersk Missionsforenings Højskole 8114 Luthersk Missionsforenings Højskole i 25 år. Red. Frits Larsen. Hillerød s. Løgumkloster Højskole 8115 Tid til at plante. Red. Harald Nielsen. Løgumkloster s. [i anledning af 25-års jubilæet] Lønne Højskole 8116 Søe, Jeppe: Lønnes mulighedsværdi. I: Vartovbogen. 2008/2009, s [etableringen af højskolen 1985 og dens stifter Poul Erik Søe] Magleaas Højskole 8117 Magleaas Birkerød bd Dam, Poul: Magleaas Højskole. I: Fra Frederiksborg Amt. 1983, s Mellerup Højskole 8119 Østergaard, Peter: Mellerup højskole et 100-års minde. I: Historisk Årbog fra Randers Amt. Årg. 74 (1980), s Nordens Folkelige Akademi 8120 Höjer, Björn: Nordens folkliga akademi. 10 år. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1978, s Klonteig, Olav: Eit brennpunkt for nordisk folkeopplysning. Nordens Folkliga Akademi i 20 år. Kungälv s Skovmand, Roar: Nordens Folkelige Akademi bliver til. I: Højskolebladet. Årg. 91 (1966), s Skovmand, Roar: Nordens Folkelige Akademi ved et vagtskifte. I: Højskolebladet. Årg. 103 (1978), s Nordsøhøjskolen 8124 Bangsgaard, Bibi og Poul Holm Bangsgaard: 10 år med Nordsøhøjskolen. I: Fra egnens fortid. 1993, s Nørgaards Højskole 8125 En beretning om stifteren af Nørgaards Højskole, Arne Nørgaard, højskolens start og virke og dens kommende flytning til Bjerringbro under navnet Nørgaards Højskole, Bjerringbro. Bjerringbro s Nørgaards Højskole Red. H.P. Johansen m.fl. Bjerringbro s Nørgaards Højskole 25. Jubilæumsskrift Red. Gerda Skovmand Madsen. Bjerringbro s. (Elevskrift for Nørgaards Højskole 1980) Nørre Nissum Høj- og Efterskole 8128 Kaag, Laurits: Nr. Nissum Højskole under beslaglæggelsens vilkår. I: Hardsyssels Årbog. 2 rk., bd. 4 (1970), s Nielsen, Johan: Højskoleminder fra vinteren I: Nr. Nissum Højskole og Efterskole. Årg. 60, nr. 12 (1968), s Nørre Nissum Højskole. Indre Missions første højskole november Red. Niels Braad m.fl. Lemvig s Therkildsen, I.M.: Nr. Nissum Højskole 70 år. I: Indre Missions Tidende. Årg. 104 (1957), s Nørre Ørslev Højskole og Ungdomsskole 8132 Holm Pedersen, Knud: Nørre Ørslev 362

16 Højskole/Ungdomsskole. I: Jul på Falster. Årg. 6 (2000), s Nørre Ørslev Højskole og Ungdomsskole Jubilæumsskrift. Nr. Ørslev s. Oddense Højskole 8134 Kolstrup, Jens: Hvad skal bondekarlen lære? Kampen om Oddense Højskoles læseplaner I: Skivebogen. Bd. 80 (1989), s Odder Højskole 8135 Andersen, Inger Margrethe: Skole for livet. Odder Højskole i hundrede år. Odder s. Ollerup Højskole 8136 Hedegaard, Jens Peter: Da Ollerup Folkehøjskole flyttede til Faaborg. Erindringsbillede fra besættelsestiden. I: Stavn. 1994, s Bloch, Jens: Tekstil, gymnastik, livsglæde. Den danske tekstilindustris nyere historie Carite, gymnastikken og Ollerup Gymnastikhøjskole Techla Lundgaards liv i gymnastikkens verden. U.st s. Pensionisthøjskolen i Tisvilde 8138 Pensionisthøjskolen i Tisvilde Tisvildeleje s. Pensionisthøjskolen Marielyst år. Pensionisthøjskolen Marielyst. Jubilæumsskrift. Red. Torben Hviid, Kåre Lind og Ole Madsen. Væggerløse s Johansen, Astrid: Marielyst 100 år Væggerløse s. Pensionisthøjskolen Strand 8141 Jubilæumsskrift Sønderborg s. Den Rejsende Højskole 8142 Amdi Petersen, Mogens: Pædagogisk rapport s. Risgård Højskole 8143 Jakobsen, Ejnar: Risgård Højskole I: Vendsyssel Årbog. 1975, s Roskilde Højskole år som arbejderhøjskole. I: Arbejderhøjskolen. Nr. 45 (1955), s april I: Arbejderhøjskolen. Nr. 45 (1955), s Farver Petersen, Knud: Roskilde Højskole en arbejdsplads og kulturcenter. I: Jul i Roskilde. Årg. 70 (1996), s Skovmand, Roar: Roskilde Højskole 50 år. I: Arbejderhøjskolen. Nr. 49 (1957), s Træk af Roskilde Højskoles historie, nutid og fremtid. Roskilde s. Ry Højskole 8149 Munk Pedersen, Hans m.fl.: - at se med egne øjne. En krønike om Ry Højskole Ry s. Ryslinge Højskole 8150 Nørgaard Nielsen, Viggo: Ånd og handling. En krønike om Ryslinge Højskole Ryslinge s. Rødding Højskole 8151 Bjerre, Poul: To højskoler. I: Højskolebladet. Årg. 111 (1986), s [Rødding og Krejbjerg højskoler] 8152 Ehlers, Søren: Rødding - et symbol. I: Den Frie Lærerskole. Årg. 26, nr. 1 (1978), s Elle Jensen, F.: Biskop Daugaard og Rødding Højskole. I: Sønderjyske Årbøger. 1956, s Fog Pedersen, Mette: 25 år på højskole. Kbh s. (MagnaPrintserien; 108) [1. udg. 1969] 8155 Havsteen-Mikkelsen, Mette Eriksen: Rødding højskole i Lunds tid. Et kulturbillede. I: Uddannelseshistorie. 1994, s Jensen, Søren: Frederik Helveg og Rødding Højskole. I: Vartovbogen. 1995, s Kargaard Thomsen, Hans: På højskole i I: Siden Saxo. Årg. 3, nr. 1 (1986), s [brev fra højskoleforstander Johan Wegener ( ), Rødding Højskole] 8158 Korsgaard, Ove: Rødding Højskole. Et danisierungsinstitut. I: Slægtsgården. Årg. 52, nr. 313 (1994), s Lyby, Thorkild C.: Grundtvig og Rød- 363

17 ding Højskole. I: Grundtvig studier. 1999, s , Pedersen, John og Käthe Z.S. Pedersen: Rødding Højskole I: Sønderjysk Månedsskrift. 1994, nr. 10/11, s Pedersen, Käthe Z.S. og John Pedersen: Rødding Højskole Rødding s Lund, Ellen Margrethe: Nord og syd for den gamle grænse I: Sønderjysk Månedsskrift. Årg. 44 (1968), s [Askov og Rødding højskoler] 8163 Holck, Dorthe Esbjørn: Jubilæumstale den 7. november. I: Højskolebladet. Årg. 119 (1994), s [Rødding Højskoles 150 års jubilæum] Den røde Højskole 8164 Den røde Højskole 10 år. Red. Lissy Jensen. Svendborg s. Rødkilde Højskole/Naturhøjskole 8165 Karlshøj, Else: Rødkilde Højskole - Niels og Carl Larsen. I: Uddannelseshistorie. 1988, s. 164 [højskoleophold i 1880 erne] 8166 Rødkilde 125 år. Jubilæumsskrift. Stege s. Rønde Højskole & Efterskole 8167 Rønde Højskole Kolind s I hjerterne begynder Rønde Højskole 100 år. Red. Henning Nørhøj og Poul Abildgaard. Rønde s Jørgensen, Bjarne: Rønde Højskole. I: Folk og liv på Røndeegnen. Bd. 6 (1984), s Kristophersen, Arne: Rønde Højskole under besættelsen. I: Folk og liv på Røndeegnen - dengang. Bd. 7 (1985), s Rønde Højskole Rønde Efterskole Jubilæumsskrift. Red. Henning Nørhøj, Thorsten Rysgaard og Ellen Diederich. Rønde s. Rønshoved Højskole 8172 Fædre og arv. Rønshoved Højskole Et tilbageblik med bidrag til den nødvendige samtale om højskolens nutid og fremtid. Red. Poul Engberg, Peter Værum, Erik Lindsø. Kruså s. Sandbjerg Folkehøjskole 8173 Lampe, Jens Kongsted: Sandbjerg Folkehøjskole. I: Årsskrift for Sottrup Sogn. 1986, s Skals Højskole 8174 Ambrosius, Alma: Skals Højskole. I: Årsskrift for Møldrup kommunes lokalhistoriske arkiv. 1984, s Jørgensen, Jørgen: Skals Højskole. Et Højskole ophold i vinteren Udg. Søren O. de Fey Bertelsen. I: Årsskrift for Møldrup kommunes lokalhistoriske Arkiv. 1998, s Skamlingsbankens Højskole 8176 Schmidt, August F.: Skamlingsbankens Højskole. I: Vejle Amts Årbog. 1961, s Skelund Højskole 8177 Hammer, Ole Holger: Skelund Højskole. I: Gammelt Nyt. Nr. 43 (2007), s Skælskør Folkehøjskole, Antvorskov Højskole 8178 Skælskør Folkehøjskole, Antvorskov Højskole: et jubilæumsskrift Red. Evald Gunnarsen. Skælskør s. Snoghøj Gymnastikhøjskole 8179 Andresen, Sune: Snoghøj Gymnastikhøjskole. 25 år. I: Højskolebladet. 1950, s Engberg, Poul: Inspiration fra Lorens Frølich. Lorens Frølichs nordisk-mytologiske billeder på Snoghøj Højskole. I: Vartovbogen. 2001, s Korsgaard, Klara Aalbæk: Anna og Jørgine. En historisk fortælling om to kvinder, deres gymnastik og deres højskole. Odense s. [Anna Krogh og Jørgine Abildgaard] 8182 Korsgaard, Klara Aalbæk: Det sønderjyske spørgsmål. I: Idræt, krop og demokrati. Red. Ove Korsgaard, Bo Vestergård Madsen, Niels Kayser Nielsen. Kbh s. (Voksenuddannelse, folkeoplysning, demokrati); s Riis-Søndergaard, Laust: Fra fiskenet til internet. Højskolen Snoghøj har haft mange liv - fra fiskerhøjskole til IT-højskole. I: Høj- 364

18 skolebladet. Årg. 128, nr. 2 (2003), s Snoghøj Gymnastikhøjskole Anna Krogh - Jørgine Abildgaard Red. Paul Christiansen s. Sommerhøjskolen i Anstalten ved Herstedvester 8185 Clausen, Susanne:»Et frisk pust udefra «. En analyse af sommerhøjskolen i Anstalten ved Herstedvester. Kbh s. (Bachelorserien. Sociologisk Institut; 7:1998) Støvring Højskole 8186 Hulgård, Svenåge: Støvring Højskole. I: Aalborg Stiftsbog. 1973, s Støvring Højskole - Himmerlands folkehøjskole Jubilæumsskrift. Red. Aa. Laumark. Støvring s. Særslev Højskole 8188 Rasmussen, Bent: Særslev Højskole - højskolen på Sletten. I: Sletten. Bogense. 2000, s Søftofte Højskole 8189 Dragsdahl, Johannes: Verden er ny. Historien om Søtoftegaard. Almind s. Sønderborg Idrætshøjskole 8190 Jubilæumsskrift Red. Bent Brier. Sønderborg s. Sdr. Felding Højskole 8191 Bak, Jens: Hvor kragerne vendte. Sdr. Felding Højskole gennem 10 år. Sdr. Felding s. Testrup Højskole 8192 Birkelund, Regner: Livs-oplysning. Kbh s. (Scientia et salus) [revideret ph.d.-afhandling] 8193 Birkelund, Regner: Livs-Oplysning. Testrup Højskole En udmøntning af Grundtvigs pædagogiske tanker i sygeplejeuddannelsen? Ph.d.-afhandling, Danmarks Lærerhøjskole, Carlsen, Jørgen og Hans Møller: Testrup Højskole Mårslet s Jensen, Jens Marinus og I.C. Hauch: Testrup Højskole Kolding s Voigt, Nanna: De første år på Testrup højskole. I: Århus Stifts Årbøger. Årg. 45 (1953), s Volkshochschule Tingleff 8197 Erinnerungen von Schülerinnen der Volkshochschule Tingleff. I: Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig. Jahrg. 2005, h. 80, s Lubowitz, Frank: Volkshochschule Tingleff. Die ersten Jahrzehnte I: Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig. Jahrg. 2005, h. 80, s Tommerup Højskole 8199 Andersen, Jens C.: Indre Missions Højskole på Fyn. Tommerup Højskole fylder 50 år. I: Indre Missions Tidende. Årg. 103 (1956), s Thing, Niels: Tommerup Højskole gennem 70 år Tommerup s Tommerup Højskole Red. N. Thing. Tommerup s. Try Højskole 8202 Dalsgaard, Elmer: Talerstolen på Try Højskole. I: Vendsyssel nu og da. Bd. 3 (1979), s Muldkjær, Frode: Try Højskole. Sidste akt. I: Højskolebladet. Årg. 103 (1978), s Tylands Folkehøjskole 8204 Andersen, Olaf: Tylands folkehøjskole I: Historisk Årbog for Thisted Amt. 1948, s Ubberup Højskole 8205 Elberling, Niels H.: En rig mand købte en fattiggård. I: Højskolebladet. Årg. 128, nr. 4 (2003), s Uldum Højskole 8206 Bukdal, Jørgen: Den første højskoles 125 års jubilæum. I: Højskolebladet. Årg. 98 (1973), s Bækhøj, Lars: Uldum Højskole 100 Aar. 365

19 I: Højskolebladet. 1949, s år. Uldum Højskole Juni-grundloven Red. Helge Hansen. Uldum s Hattinger-Jacobsen, J.: Folkehøjskolen i Uldum. Kongerigets ældste Højskole i Omrids af Højskolebevægelsens første Aarhundrede. Odense s Søe, Poul Erik: Den sørenske skole. I: Tidsskriftet Den Frie Lærerskole. Årg. 26, nr. 2 (1978), s Unge Hjems Højskole og Efterskole 8211 Unge Hjems Højskole Red. Claus Grymer. Højbjerg s. Vallekilde Højskole 8212 Riis, Dagny: Højskole og højskolepiger fra 1890erne. I: Højskolebladet. Årg. 115 (1990), s Vallekilde folkehøjskole Red. Jørgen Jessen. Holbæk s Veit, Georg: Hvad var Vallekilde. I: Tidsskriftet Den Frie Lærerskole. Årg. 26, nr. 1 (1978), s Vejlby Højskole 8215 Greve, Niels: Vejlby Højskole. I: Østjysk Hjemstavn. Årg. 73 (2008), s [oprettet 1907] Vejlefjord Højskole 8216 Vejlefjord Højskole 25 år Vejle s. Vestbirk Højskole 8217 Vestbirk Højskole Red. Jens Grøn, Merete Maarbjerg og Jørgen Sejr. Østbirk s. Vestjyllands Højskole 8218 Vestjyllands Højskole Jubilæumsskrift. Red. Niels Jørgen Jensen og Bent Mikkelsen. Ringkøbing s Kraftværk. Vestjyllands Højskole. Ringkøbing s. [40 års jubilæum] Villerup Højskole 8220 Larsen, Uffe: Thylands glemte højskole - Villerup ( ). I: Historisk årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred. 1983, s Vinding Højskole 8221 Vinding Højskole Red. Anna Grethe Jørgensen. Vejle s. Vivild Højskole 8222 Bjerre, Siliam: Vivild Højskole. I: Historisk Årbog fra Randers Amt. Årg. 74 (1980), s Voldby Højskole 8223 Klausen, H.: Voldby Højskole. I: Nørre Djurs Egnsarkiv. 1979, s Vrå Folkehøjskole 8224 Christensen, Frederik: Vraa Højskole. I: Aalborg Stiftsbog. 1973, s Festskrift ved Vrå Højskoles 100 års jubilæum. Red. Frederik Christensen. Vrå s Schierff, Karen: Lys over landet. Et jubilæumsskrift for Vrå Folkehøjskole Vrå s. Ældre på Højskole i Udlandet jubilæumsskrift - Ældre på Højskole i Udlandet. Red. Anne Lise Hansen m.fl. Jelling s jubilæumsskrift - Støtteforeningen for Ældre på Højskole i Udlandet. Red. Eva Maurer m.fl. Jelling s. Højskolen Østersøen 8229 Therkelsen, Knud-Erik: Højskolen Østersøen. De første erfaringer. I: Højskolebladet. Årg. 119 (1994), s Aaby Højskole, Aabybro Ungdomsskole 8230 Aaby Højskole, Aabybro Ungdomsskole Red. A. Truelsen. Hjørring s. Aagaard Højskole 8231 Bøgh Andersen, Niels: Aagaard højskole I: Jul. Flensborg. 1971, s Schmidt, August F.: Aagaard Højskole og H.M. Tofte. I: Grænsevagten. Årg. 31 (1949), s

20 Aalsrode Folkehøjskole 8233 Katholm, Niels: Aalsrode Folkehøjskole og mændene bag den. I: Grenaa og omegn før og nu. 2000, s Danske Folkehøjskolers Lærerforening 8234 Danske Folkehøjskolers Lærerforening Kbh s Daghøjskoler. Produktionsskoler 8235 Daghøjskolen. Udg. AOF Høng- Dianalund-Gørlev bd Dupont, Søren og Søren Ehlers: Daghøjskolernes udvikling. Kbh s En skoleform bliver til. Blikke på produktionsskolen gennem 25 år! Red. Marianne Søgaard Sørensen og Peter Fløe. Vejle s Kragelund, Morten: Produktionsskoler. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 21, nr. 4 (1986), s. 7-8 Brusgård Produktionshøjskole 8239 Jensen, Ole B.: Brusgård Produktionshøjskole. En evaluering af udviklingen Aalborg s. Odense Produktions-Højskole 8240 Petersen, Jens Åge S.: Elsesminde - Odense Produktions-Højskole. Udvikling igennem 25 år. Odense s. Esbjerg Daghøjskole 8241 Højhus, Inge: Esbjerg Daghøjskole. En evaluering af daghøjskolens virkefelt gennem de første 5 år. Esbjerg s. Daghøjskolen De Frie Fugle 8242 Daghøjskolen De Frie Fugle. Jubilæumsårsskrift Esbjerg s. [udg. i forbindelse med 10-års jubilæum] Kvindedaghøjskolen, Næstved 8243 Billeder fra Rislev - Næstved. Næstved s. [udg. i anledning af 10 års jubilæum] Kvindedaghøjskolen, Aalborg 8244 Kvindedaghøjskolen. 10 år i Aalborg Red. Tine Munk. Aalborg s. Multicenter Syd 8245 Skovgaard Andersen, Per m.fl.: års produktionsskole. Et jubilæumshæfte. Nyk. F s Aftenskoler. Oplysningsforbund 8246 Amtskonsulenternes saga. Spredte glimt af fritidsundervisningen i 60 -, 70 - og 80 erne (samlet af amtskonsulenterne for fritidsundervisning). Nykøbing F s Betænkning om vilkår for tilskud til folkeoplysning. Kbh s. (Betænkning; 1164) 8248 Betænkning vedr. fritidsundervisning for voksne. Afgivet af det af undervisningsministeren nedsatte udvidede aftenskoleudvalg. Kbh s. (Betænkning; 396) 8249 Bovin, Birgitte: Voksenuddannelse. En undersøgelse af rekrutteringen til de amtskommunale enkeltfagskurser Kbh s Carpens, Lars og Kim Mørch Jacobsen: Rekrutteringen til fritidsundervisning for voksne i Danmark. Kbh s Ehlers, Søren: Aftenskoler. I: Siden Saxo. Årg. 4, nr. (1987), s [lærer, bibliotekar Jørgen Banke ( ) og aftenskolen] 8252 Ehlers, Søren: Oplysningens formål. Om lovgivning, organisering og forvaltning af oplysningsvirksomhed - historisk set. I: Voksenuddannelse under forandring. Red. Jørgen Gleerup Kbh s. (Voksenuddannelse, folkeoplysning, demokrati); s Eigaard, Søren, Harry Haue og Helge Larsen: Aftenskolens historie i Danmark. Folkeoplysning i 200 år. Kbh s Eigaard, Søren: Verdens bedste fritidslov. I: Velfærd og folkeoplysning. Red. Søren Eigaard. Odense s.; s [fri- 367

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Velkommen til Vartov-Arkivet

Velkommen til Vartov-Arkivet 1 af 6 27-10-2012 10:17 Hjem Nyt fra arkivet Samlinger Webudstillinger Efterlysninger Om Vartov-Arkivet Kontakt Links Velkommen til Vartov-Arkivet Vartov-Arkivet Farvergade 27, Opg. B 1463 København K.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

8. Efterskolen. 8.1 I almindelighed. 8.2 Efterskolen lokalt

8. Efterskolen. 8.1 I almindelighed. 8.2 Efterskolen lokalt 8. Efterskolen 8.1 I almindelighed 5496 Ambrosius Madsen, Ulla: Hverdagsliv og læring i efterskolen. Kbh. 1995. 200 s. 5497 Balle, Thorstein: Arbejdsskole i efterskoleregi. I: Uddannelse. Årg. 16 (1983),

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

9. Ungdomsskolen. 9.1 I almindelighed. 9.2 Ungdomsskolen lokalt. nedsatte pædagogiske arbejdsudvalg for ungdomsskolen. Kbh. 1966. 441 s.

9. Ungdomsskolen. 9.1 I almindelighed. 9.2 Ungdomsskolen lokalt. nedsatte pædagogiske arbejdsudvalg for ungdomsskolen. Kbh. 1966. 441 s. 9. Ungdomsskolen 9.1 I almindelighed 5595 Betænkning om revision af loven om ungdomsskoler og aftenskoler m.v. for så vidt angår fritidsforanstaltninger. Kbh. 1965. 61 (Betænkning; 261) 5596 Betænkning

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Sprogø - øen i midten

Sprogø - øen i midten Sprogø - øen i midten 38.78 Kirkebæk, Birgit Letfærdig og løsagtig - kvindeanstalten Sprogø 1923-1961 / Birgit Kirkebæk. - Holte : SocPol, 2004. - 324 sider : ill. I bogen undersøges det hvem "Sprogø-pigen"

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Marathon

Danske Politimesterskaber i Marathon Arrangør: PI-København Danske Politimesterskaber i Marathon d. 23. maj 2010 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen De Danske Politimesterskaber 2010 afvikles jo i forbindelse med Copenhagen Marathon med PI-Københavns

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 05-05-2013 14:29:28 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 98282 Kristine R. Christensen 07-282 Jelling FS Skydning 200/18 200/15 400/33 2 84520 Rasmus Kirkholt

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Friskolearkivet. http://www.friskolearkivet.dk/arkivfonde.html. 1 af 5 27-10-2012 10:41. Arkivfonde

Friskolearkivet. http://www.friskolearkivet.dk/arkivfonde.html. 1 af 5 27-10-2012 10:41. Arkivfonde 1 af 5 27-10-2012 10:41 Friskolearkivet Arkivfonde Forside Tilbage til Om arkivalierne Videnscenter for Fri Skole Arkivfonde registreret i Arkibas4 Status pr. 26-05-2010 Skoler Aptrup Friskole A 400 Bjergby

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003 Køn Plac Fornavn Efternavn Klub Sluttid Km/t Kvinde 1 Ingelise Jensen Herning Løbeklub 01:32:36 13,7 Kvinde 2 Anne Mette Kristoffersen 01:36:36 13,1 Kvinde 3 Marianne Nielsen 01:36:55 13,1 Kvinde 4 Marianne

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V 12. august 2008 Sag nr. 12317 Høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.) Danmarks Biavlerforening

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering

Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering Unge uden ungdomsuddannelse på højskole Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering 1 Kære UU, kommune og højskole I denne folder er der samlet eksempler på, hvordan man på forskellige måder

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Flygtninge på højskole i integrationsfasen. Om kommunal finansiering og højskoleliv

Flygtninge på højskole i integrationsfasen. Om kommunal finansiering og højskoleliv Flygtninge på højskole i integrationsfasen Om kommunal finansiering og højskoleliv 1 Indhold Kære kommune, sprogcenter og højskole Udlændinge på højskole... 3 Højskoleophold i integrationsfasen Flygtninge

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Startliste til U23 DM linieløb 2015

Startliste til U23 DM linieløb 2015 Startliste til U23 DM linieløb 2015 Rygnr.: Navn: Klub: 1 Emil Bækhøj Halvorsen (DEN19940418 ) Riwal Platform Cycling Team 2 Casper Pedersen (DEN19960315 ) Riwal Platform Cycling Team 3 Martin Grøn (DEN19931011

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere