19. Folkeoplysende virksomhed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. Folkeoplysende virksomhed."

Transkript

1 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie fra 1600 til Red. Anne Margrete Berg, Lis Frost og Anne Olsen. Kbh. 1984; bd. 2 s Balle-Petersen, Margaretha m.fl.: At overskride grænser. Første melding om den landsdækkende erfaringsindsamling fra folkeoplysningens udviklingsarbejde under 10 punkts programmet. Kbh s Balle-Petersen, Margaretha m.fl.: I virkeligheden. Anden melding om den landsdækkende erfaringsindsamling fra folkeoplysningens udviklingsarbejde under 10 punkts programmet. Kbh s Birkelund, Regner: Rodfæstet universalitet og demokrati Om folkeoplysningens idégrundlag. I: Demokrati og livslang læring. Red. Lotte Rahbek Schou. Kbh s. (Voksenuddannelse, folkeoplysning, demokrati); s Carlsen, Jørgen: Tak for oplysningen! I: Højskolebladet. Årg. 122 (1997), s [i anledning af Ove Korsgaard: Kampen om lyset] 7760 Christensen, Frederik: Den grundtvigske familie. I: O, dejlige land. Vartovbogen 1998, s Ehlers, Søren: Den lokale og den centrale virkelighed. I: Materialer og metoder i historisk-pædagogisk forskning. Rapport fra nordisk symposium ved Institut for Dansk Skolehistorie, Schæffergården, København, november Red. Lejf Degnbol. Kbh s.; s Ehlers, Søren: Folkelige bevægelser og græsrodsbevægelser. I: Voksenundervisning voksenpædagogik. En håndbog. Red. Ole Breinholdt m.fl. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek); s Ehlers, Søren: Folkeoplysning og politik. Om den politiske styring af folkeoplysningen I: Uddannelseshistorie. 1988, s Ehlers, Søren: Fremtiden tilhører ungdommen. Opdragelse og kvalificering af unge i stationsbyen Gilleleje ca I: Nyt fra stationsbyen. Nr. 13 (1988), s Ehlers, Søren: Hvad er folkeoplysning? I: Dansk Kirketidende. Årg. 147, nr. 25 (1995), s Ehlers, Søren: Hvad er folkeoplysning? I: Stort og småt om store og små. Festskrift til Hans Vejleskov 23. november Red. Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. Kbh s.; s Ehlers, Søren: The Decline and Fall of Nordic "Folkeoplysning og Voksenundervisning". Nordic Policy-making in Relation to the Transition from Adult Education to Adult Learning - A Historical Perspective. I: Identity, education and citizenship. Multiple interrelations. Red. Jonas Sprogøe og Thyge Winther-Jensen. Frankfurt s. (Komparatistische Bibliothek; 13); s Ehlers, Søren: To spor i Danmark. Om lokalhistorie og folkeoplysning. I: Lokalhistorie uden grænser. Festskrift til Anders Friedrichsen 23. marts Red. Søren Ehlers og Henrik Zip Sane. Farum s.; s Ehlers, Søren: Ungdommens opdragelse. Et nyt samfundsproblem. Om foranstaltninger for unge før 1. verdenskrig. I: Ungdomskultur. Nr. 3 (1989), s Ehlers, Søren: Ungdomsliv. Studier i den folkeoplysende virksomhed for unge i Danmark Kbh s Ehlers, Søren: Voksenpædagogik/voksenuddannelse. I: Forskningstidsskrift fra Danmarks Lærerhøjskole. Årg. 5, nr. 7 (2001), s Folkeoplysning, krop og dannelse. Red. Jørgen Gleerup og Niels Kayser Nielsen. Vejle s. (DGI forskning) 7773 Fra til Om voksenundervisning gennem 40 år Red. Johs. Fosmark. Karleby s. (Dansk Aften- og Ungdomsskoleforening) 348

2 7774 Habermann, Ulla og Bjarne Ibsen: Den frivillige sektor i Danmark. 150 års historisk udvikling. Odense s Henningsen, Axel: Beiträge zur Geschichte der Erwachsenenbildung in Schleswig-Holstein. Neumünster s Jacobsen, Bo: Studier i dansk voksenundervisning og folkeoplysning. Sociopsykologiske analyser. Kbh s Jensen, Carl: Oplysningsforeningen. I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Bd. 77 (1990), s [Foreningen til Oplysningens Fremme i Ringsted og Omegn, stiftet 1884] 7778 Juncker, Beth: Når barndom bliver kultur? (Æstetik, kunst og pædagogik). I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1999, nr. 4, s Kayser Nielsen, Niels og Vagn Wåhlin: Folkeoplysning og ungdomsliv i Danmark Omkring Søren Ehlers disputats. I: Historie. 2001, nr. 1, s Korsgaard, Ove: Den store krigsdans om kirke og folk. I: Dannelsens forvandlinger. Red. Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie. Oslo s.; s Korsgaard, Ove: Folkeoplysning, det civile samfund og velfærdsstaten. I: Velfærd og folkeoplysning. Red. Søren Eigaard. Odense s.; s Korsgaard, Ove: Kampen om lyset. Dansk voksenoplysning gennem 500 år. Kbh s Korsgaard, Ove: Kundskabs-kapløbet. Uddannelse i videnssamfundet. Kbh s Korsgaard, Ove: Learning and the changing Concept of Enlightenment. Danish Adult Education over five Centuries. I: International Review of Education. 2000, s Korsgaard, Ove: The struggle for enlightenment. Danish adult education during 500 years. English summary of Kampen om lyset - dansk voksenoplysning gennem 500 år. Kbh s Korsgaard, Ove: The Struggle for the People. Five hundred years of Danish history in short. Kbh s Livslang uddannelse/udvikling. Grundtrækkene i en integreret uddannelsespolitik. Oplæg til/med debat. Red. Per Himmelstrup m.fl. Kbh s Lyby, Thorkild C.: "Skolen for livet". Grundtvigs tanker om folkeoplysning. I: Dannelse, uddannelse, universiteter. Festskrift til Henning Lehmann den 31. januar Red. Carsten Bach-Nielsen. Århus s.; s Madsen Poulsen, Flemming: Studiekredsen som arbejdsmønster i dansk folkeoplysende tradition. Nykøbing F s Mørch Jacobsen, Kim: 3½ år med udviklingscenteret. I: Uddannelse. Årg. 21 (1988), s [Udviklingscenter for Folkeoplysning og Voksenundervisning] 7791 Nielsen, Helge: Folkebibliotekernes forgængere. Oplysning, almue- og borgerbiblioteker fra 1770erne til Kbh s Rodin, Kjell: Det hele liv. Kvindeligt Arbejderforbunds uddannelsesindsats Red. Kirsten Floris, Kirsten Junge og Mogens Kristensen. Kbh s Roesdahl, Else: Skrift og bog. Tid og fornøjelser. I: Dagligliv i Danmarks middelalder. En arkæologisk kulturhistorie. Red. Else Roesdahl. Kbh s.; s Salling Olesen, Henning: Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring. Kbh s. (Unge Pædagogers serie; B 42) 7795 Skovgaard-Petersen, Vagn: The influence of the state in Danish adult education. I: The state and adult education. Historical and systematical aspects. Red. Franz Pöggeler. Frankfurt am Main s. (Studies in pedagogy, andragogy, and gerontology; 4); s Skovgaard-Petersen, Vagn: Ungdomsliv - som disputats. I: Uddannelseshistorie. 2000, s Skovmand, Roar: Lys over landet. Træk af arbejderoplysningens historie i Danmark. Kbh s Stallvik, Tor: Folkehøgskule, folkupllysning og voksenopplæring. I: Grundtvig och folkupplysningen. En samling artiklar som knyter an till N.F.S. Grundtvigs tankevärld. Kungälv s.; s Stoltze Madsen, John: Træk af de voksenpædagogiske centres historie. Århus s. 349

3 7800 Strange Nielsen, A.: Kundskab er magt. Fortsættelsesskoler i landbosamfundet. Bruunsminde i Toksværd - og andre skoler for den ukonfirmerede ungdom. Kbh s Stræde, Johs.: Folkeoplysning og folkeoplysningslovgivning. I: Askov lærlinge. 1990, s Søgaard Larsen, Michael: 10 punkts programmet for voksenundervisning og folkeoplysning. I: Skolen gennem 100 år. En udstilling i anledning af 100 års jubilæet. Kbh s.; s Tindbæk, Poul-Erik: Folkeoplysning og forandring. Århus s Voksenliv og læreprocesser i det moderne samfund. Red. Bjarne Gorm Hansen m.fl. Kbh s. [1. udg. 1997] 7805 Voksenundervisningen i Norden. Red. Johan Engelhardt. Kbh s Wahlgren, Bjarne: Folkeoplysning og arbejdsliv. I: Stort og småt om store og små. Festskrift til Hans Vejleskov 23. november Red. Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. Kbh s.; s Winther-Jensen, Thyge: Ungdomsliv - som disputats. I: Uddannelseshistorie. 2000, s [i anledning af Søren Ehlers: Ungdomsliv (1999)] 7808 Winther-Jensen, Thyge: Voksenpædagogik. Grundlag og ideer. Kbh s. [1. udg. 1996] 7809 Ørom, Anders: At oplyse forstanden og forbedre hjertet: borgerlig oplysning om almueoplysning i Danmark I: Biblioteksarbejde. Årg. 6, nr. 17 (1985), s [ændringerne i forståelsen af oplysningsforestillingerne] Dansk Folkeoplysnings Samråd 7810 Mikkelsen, Kent og Jens E. Olesen: 50 år med dansk folkeoplysning Kbh s. Dansk Aften- og Ungdomsskole Forening (DAUF) 7811 Storm, Ole: 50 års jubilæum i Dansk Aften- og Ungdomsskole Forening. Kbh s Habekost, K.: DAUF 60, Rids af den danske aftenskole og Dansk Aften- og Ungdomsskole Forenings historie. Odense s Folkeuniversiteter 7813 Albeck, Gustav: Universitet og folk. Bidrag til den folkelige universitetsundervisnings historie i Danmark med et udblik til Folkeuniversiteterne i Norge og Sverige. Kbh s Olesen, Jens E.: Folkeoplysning og folkeuniversitet. I: Stort og småt om store og små. Festskrift til Hans Vejleskov 23. november Red. Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. Kbh s.; s København 7815 Folkeuniversitetet. Glimt fra tiden Red. Hans Vejleskov, Jens E. Olesen, Jørgen Mejer. Kbh s. Århus 7816 Bernhard, Carl August: Folkeuniversitetet i Århus. I: Aarhus Universitet Red. Gustav Albeck. Århus s. (Acta Jutlandica; 51); s Kundskab er glæde. Sprog og folkeoplysning i Århus i 40 år - en bog udgivet i anledning af 40-års jubilæet i efteråret Red. Carl August Bernhard. Århus s. Kolding 7818 Kolding Folkeuniversitet 100 år. Red. Bent Petersen og Harald Rasmussen. Kolding s Højskolen Jahre Heimvolkhochschule = Folkehøjskolen i 150 år. I: Slesvigland. Årg. 15, nr. 4 (1994), s [højskoler i Sønderjylland] 7820 Ambrosius Madsen, Ulla: Højskolelærerliv. Mellem idealer, traditioner og pædagogisk praksis. Kbh s Andersen, Casper og Hans Henrik Hjermitslev: Højskole, naturvidenskab og 350

4 dannelse Et forsøg på at bedrive idehistorie under stadig hensyntagen til historien. I: Semikolon. Årg. 2, nr. 4 (2002), s Andersen, Kaj: Skolen for livet. Livets skole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 23 (1975), s Andresén, Arne: Hvordan begyndte det egentlig? I: Højskolebladet. Årg. 115 (1990), s [Højskolernes Sekretariat. Landsforeningen af Højskoleelever] 7824 Appel, Erik: Fra højskolernes ungdomstid. I: Højskolebladet. Årg. 88 (1963), s , , [Dalum, Hindholm og Grundtvigs Højskole på Marielyst] 7825 Appel, Jacob: Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. I: Uddannelseshistorie. 2000, s Arnfred, J.Th.: Højskolen og Vestjylland. I: Vestjyder Fortæller. Årg. 5 (1969), s Arnfred, J.Th.: Konstanter og forandringer. I: Højskolebladet. Årg. 100 (1975), s [højskolebetænkningen fra 1957] 7828 Arnfred, Øivind: Den danske folkehøjskole i international sammenhæng. I: Højskolebladet. Årg. 105 (1980), s Bache Larsen, Stine: Højskolebevægelsens kønsopfattelse i 1880 erne. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Bangsgaard, Vibeke: Frihed for Loke såvel som for Thor. Selvrealisation som den bevidsthedsdannende faktor, højskolen udgjorde for kvinder i perioden i Danmark. Utrykt speciale, Odense Universitet, Begtrup, Holger: Det grundtvigske livssyn og den grundtvigske skole. I: Højskolebladet. Årg. 100 (1975), s Behrend, Harald og Norbert Lochner: Geschichte und Gegenwart der Heimvolkshochschulen in Dänemark. Erster Teil einer Untersuchung über die Bedeutung der Heimvolkshochschule»dänischer Richtung»«für die Integration der Erwachsenenbildung in das Bildungssystem. Osnabrück s. (Beiträge zur Erwachsenenbildung; 11) 7833 Berker, Peter: Christen Kolds Volkshochschule. Eine Studie zur Erwachsenenbildung im Dänemark des 19. Jahrhunderts. Münster s Betænkning vedr. folkehøjskolen. Kbh s. (Betænkning; 261) 7835 Bjerre, Siliam: Højskolerne i Randers Amt. En oversigt. I: Historisk Aarbog fra Randers Amt. Årg. 74 (1980), s Bjorkstrand, Gustav: Folkehögskolan och antikulturen. I: Grundtvig och folkupplysningen. En samling artiklar som knyter an till N.F.S. Grundtvigs tankevärld. Kungälv s.; s Bjørn, Claus: Folkehøjskolen og andelsbevægelsen. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1971, s Bjørn, Lars Thorkild: Krigen stoppede højskolen. I anledning af den første sjællandske højskoles 150 års dag. I: Højskolebladet. Årg. 119 (1994), s [skolen i Sundbylille i Jørlunde sogn] 7839 Bloch, Elisabeth: På forventet efterbevilling. Om tildeling af offentlige tilskud til højskoler og landbrugsskoler i Odense amtsrådskreds 1856 til I: Uddannelseshistorie. 2002, s Bording, Axel: Almendannelsen i den frie grundtvigske skolebevægelse - set i historisk perspektiv. I: Højskolebladet. Årg. 120 (1995), s Borish, Steven M.: Danish social movements in a time of global destabilization. Essays on the heritage of Reventlow and Grundtvig, the efterskole, the postmodern. Vejle s Borish, Steven M.: The land of the living. The Danish folk high schools and Denmark s non violent path to modernization. Nevada City s Borup, Ernst J.: Den danske Folkehøjskole. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Brandt Hansen, Sigurd: Hvad er meningen med det hele? I: Højskolebladet. Årg. 103 (1978), s. 50, 53 [om Grundtvig og Kolds menneskesyn] 7845 Breinholdt, Ole og Norbert Vogel: Om folkehøjskolen. Kbh s. (Gyldendals Pædagogiske Bibliotek) 7846 Brems, Marianne: Strømninger udefra. En undersøgelse af højskolebevægelsens forhold til nazismen med udgangspunkt i Højskolebladet. Utrykt speciale, Ros- 351

5 kilde Universitet, Bruhn, Verner: Flere end Askov. Højskoler i Ribe amt. I: Uddannelseshistorie. 1991, s Bugge, K.E.: The School for Life. The Basic Ideas of Grundtvig s Educational Thinking. I: Heritage and Prohecy. Grundtvig and the English-speaking World. Århus s. (Skrifter udg. Grundtvig-Selskabet; 24); s Buur Hansen, Niels: En højskole er en højskole er en højskole. I: Voksenuddannelse under forandring. Red. Jørgen Gleerup Kbh s. (Voksenuddannelse, folkeoplysning, demokrati); s Byberg, Kirsten: Højskolen og den folkelige sangtradition ca I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1973, s Bøgh, Jørgen: Højskolen og besættelsen. I: Højskolebladet. Årg. 110 (1985), s Christensen, Ole, Poul Christensen og Peter Warrer: Højskolebevægelse og Almendannelse. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Christiansen, C.P.O.: Folkehøjskolen og tidens krav. I: Højskolebladet. Årg. 101 (1976), s [genoptryk fra Højskolebladet 1934] 7854 Christiansen, Niels Finn: Arbejderne og højskolen. I: Højskolebladet. Årg. 114 (1989), s Clausen, P.L.: Den sønderjyske højskole gennem 100 år. I: Højskolebladet. Årg. 89 (1964), s Cordua, Lise:»Ånd«eller»Brød«? En undersøgelse af årsagerne til at den grundtvigianske højskole fik stor succes, mens arbejderhøjskolens succes var begrænset. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Dam, Poul: Højskolernes dannelsesidealer i 1870erne. Illustreret gennem sangbøgerne. I: Uddannelseshistorie. 1991, s Dam, Poul: Om højskolehistorisk forskning. I: Højskolebladet. Årg. 110 (1985), s Damgaard Nielsen, Christen: Højskolen midt i tiden - ikke tidens. I anledning af højskolens 150 års dag. I: Århus Stift. Årg. 32 (1994), s Damgaard, Aage: Højskolen i går, i dag, i morgen. I: Højskolebladet. Årg. 116 (1991), s Damgaard-Nielsen, Gunnar: Den historiske højskoles kerne. I: Højskolebladet. Årg. 86 (1961), s Danevad Jørgensen, Ole: Folkehøjskolen, gymnastik og det sociale spørgsmål. I: Den Jyske Historiker. Nr (1980), s Den foranderlige folkehøjskole. Kompetenceudvikling i en ny tid. Red. Søren Ehlers. Kbh s Dragsbo, Peter: Die deutschen Volkshochschulen. Architekturdenkmäler im Grenzland. I: Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig. Jahrg. 2005, h. 80, s [Volkshochschule Tingleff; Heimvolkshochschule in Nordborg] 7865 Education for life. International conference on the occasion of the bicentenary of N.F.S. Grundtvig. Kbh s. [særnr. af Nordisk tidsskrift for voksenopplæring] 7866 Ehlers, Søren: En lokal grundtvigsk bevægelse. Etableringen af grundtvigske institutioner i Nordvestsjælland Utrykt speciale, Københavns Universitet, Ehlers, Søren: En lokal grundtvigsk bevægelse. Etableringen af grundtvigske institutioner i Nordvestsjælland udg. Odense s. [1. udg. 1977] klasse 10 år! Red. Peter v. Sperling. Århus s Elvekjær, Ove: Akademi i Kungälv. I: Højskolebladet. Årg. 96 (1971), s Engberg, Hanne: Grundtvigs højskolesyn, som det ses i»haandbog i Verdenshistorie«. I: Grundtvig och folkupplysningen. En samling artiklar som knyter an till N.F.S. Grundtvigs tankevärld. Kungälv s.; s Engberg, Poul: Den folkelige historie bag højskolehistorien. Rønshoved s Engberg, Poul: Den fortællende højskole og den samfundskritiske. I: Højskolebladet. Årg. 102 (1977), s Engberg, Poul: Den historiske højskole og opløsningen i kulturmønsteret. I: Højskolebladet. Årg. 85 (1960), s Engberg, Poul: Halvgudelivet i dødningesal. Træk af folkehøjskolens indre historie. Århus s Engelbrecht Simonsen, Jakob: Den 352

6 danske Folkehøjskole. Selvforståelsen fra tid til anden. Utrykt speciale, RUC, Eriksen, Mette: A plain and active life on earth. A holistic cultural perspective. I: Ethnologia Scandinavica. Vol. 19 (1989), s Eriksen, Mette: Højskolestil og landbolivsform. En etnologisk undersøgelse af kulturel stabilitet i grundtvigsk højskolemiljø. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Eriksen, Mette: Kulturhistorie med plovfurer. Folkehøjskolen og den kulturhistoriske forskning i Danmark. I: Fortid og Nutid. Bd. 35 (1988), s Fog Pedersen, Arne: Professor H.N. Clausen og den grundtvigske folkehøjskole. I: Dansk Udsyn. Årg. 63, nr. 2 (1983), s [Rødding Højskole] 7880 Folkehøjskolen Udvikling og vilkår. Red. Ebbe Lundgaard. Kbh s Gerlach Hansen, Olaf: N.F.S. Grundtvigs højskoletanke mellem mystik og politik, vision og taktik. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Grosen, Uffe: Folkehøjskolen i 1930erne. I: Dansk Udsyn. Årg. 43 (1963), s Grundtvig, N.F.S.: En Høiskole for Folke- og Borger-Liv. I: Højskolebladet. Årg. 100 (1975), s Grundtvig, N.F.S.: To Dialoger om Højskolen. 1. Academiet i Soer - en sød Drøm. 2. Samtale mellem en Forfatter og en Bonde med Deltagelse af en Magister og en Naturforsker. Udg. Dan Ch. Christensen. Holbæk s Gunnergaard Poulsen, Rasmus og Henrik Dalnæs:»Sablen og den bløde hat«- Højskolerne og forsvaret af Danmark Utrykt speciale, Københavns Universitet, Hansen, Hans Chr.: Poul la Cours indførelse af matematikken i den danske folkehøjskole. I 100-året for la Cours»Historisk Mathematik«. I: Nordisk matematisk Tidskrift. Årg. 29, hft. 4 (1981), s , 196; Dansk Udsyn. Årg. 62, nr. 1 (1982), s Hansen, Lars: På vej til højskole og valgmenighed. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1976, s Harbsmeier, Andreas: Højskoledanmarks mest indflydelsesrige tænkere. I: Højskolebladet. Årg. 134, sep. (2009), s Harbsmeier, Andreas: Højskolens koldkrigere. I: Højskolebladet. Årg. 134, nov. (2009), s [en række højskoler spillede en central rolle særligt i 1970 ernes ideologiske kampe og var genstand for en del opmærksomhed fra PET] 7890 Hartby, Inger: Navn på deres arbejde. De glemte kvinder i folkehøjskolen. I: Folk og kultur. 2003, s Hartby, Inger: Højskolekvinden mor, søster, datter. Højskolekvindens kulturelle status og vilkår Odense s Hartby, Inger: Højskolens døtre. Odense s. [livsvilkårene for kvinderne og dagligdagen på danske højskoler; revid. udgave af ph.d.-afhandling 2003] 7893 Hemmingsen, Mogens: Folkehøjskolen på 150-årsdagen. I: Højskolebladet. Årg. 119 (1994), s Henningsen, Hans: Højskole i 150 år. Bøger omkring et jubilæum. I: Grundtvig studier. 1995, s , Henningsen, Hans: Højskolens fronter. Vejen s Henningsen, Hans: The Danish Folk High School. I: Heritage and Prohecy. Grundtvig and the English-speaking World. Århus s. (Skrifter udg. Grundtvig- Selskabet; 24); s Holmboe, Lars Klüver: Voksenuddannelse. Pædagogik og didaktik. Den danske folkehøjskole. En bestemmelse af dens samfundsmæssige funktion og af den aktuelle undervisningssituation. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Høiberg, Erling: Højskolen og den tidligste danske georgisme. I: Historie. Ny rk., bd. 10 (1972), s Højlund, Niels: Højskolen. Fortid - nutid - fremtid. Kbh s Højskoleeleverne En statistisk undersøgelse foretaget af undervisningsministeriets udvalg vedr. folkehøjskolen. Kbh s. (Betænkning; 178) 7901 Højskolen til debat Red. Finn 353

7 Slumstrup. Kbh s. (En debatbog fra Vindrose) 7902 Højskolen til debat. Red. Johannes Rosendahl. Kbh s Højskolens ungdomstid i breve. Udg. Roar Skovmand. Kbh bd Hørby, Kai: Grundtvigs højskoletanke og Sorø Akademis reform I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1967, s Hørby, Kai: N.F.S. Grundtvigs plan om en dansk, folkelig højskole i Sorø, med særligt henblik på Universitetsdirektionens stilling i sagen. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Jensen, Jens F.: Arbejderhøjskolen - og»det socialdemokratiske dannelses-paradoks«. Delstudie i arbejderbevægelsens kultur-politik og -praksis. I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 11 (1981), s Kjær, Holger: Højskolens grund. Kolding s. [N.F.S. Grundtvig] 7908 Kjær, Holger: Svensk folkehøjskole og dansk. I: Højskolebladet. Årg. 95 (1970), s Klonteig, Olav:»Menneskelivet er underligt«. Menneskesyn i grundtvigsk folkehøjskole og folkeopplysning. Oslo s Knudsen, Jørgen: Højskole og ideologi. I: Højskolebladet. Årg. 105 (1980), s Knudsen, Peter: Højskole og bevægelseskultur. En analyse af udviklingen i bevægelseskulturen , m.h.p. ideer, rammer og indhold, eksemplificeret ved udvalgte højskoler. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Knudsen, Susanne: På højskole. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie fra 1600 til Red. Anne Margrete Berg, Lis Frost og Anne Olsen. Kbh. 1984; bd. 1 s Korsgaard, Ove: Delingsføreruddannelse og demokratiuddannelse. Et stykke højskolehistorie. I: Vartovbogen. 1997, s Korsgaard, Ove: Den højskolehistoriske slagmark. Højskolerne har altid påtaget sig uddannelsesmæssige opgaver. I: Højskolebladet. Årg. 130, nr. 1 (2005), s Korsgaard, Ove: Et læringssted for kulturel mangfoldighed. Grundtvigs forslag til en folkehøjskole i Flensborg. I: Grænseforeningens årbog. 2008, s Korsgaard, Ove: Grundtvigs oplysningstanker. Om at knytte bånd og løse knuder. I: Grundtvig Studier. 2000, s Korsgaard, Ove: Hvordan erindres folkehøjskolens historie. I: Grundtvig studier 2006, s Krarup, Jens Kr.: Højskoleidéen og årene efter ungdomsoprøret. I: Ribe Stiftsbog. 1979, s Kristiansen, Erling: Bedstefaders lommebog - højskole og hvad deraf fulgte for godt et århundrede siden. I: Højskolebladet. Årg. 125, nr. 20 (2000), s Krøgholt, Ditte og Jakob: Højskoleelever før og nu. I: Vartovbogen. 1984, s Kylling, Pernille: Piger kommer på højskole og kvinder holder højskole. En studie i højskolebevægelsen med særlig henblik på kvinderne ca Utrykt speciale, Københavns Universitet, Lampe, Jens Kongsted: Tre brødre Terkelsen i oplysningens tjeneste. I: Østjysk hjemstavn. Årg. 66 (2001), s [Frede, Holger og Johs. Terkelsen. Danebod Højskole] 7923 Larsen, Torkild Mads: Mennesket er ingen abekat. Grundtvigs tanker om den folkelige højskole, med specielt henblik på perioden Odense s Larson, Dean G.: A comparison of the spread of the folk high school idea in Denmark, Finland, Norway, Sweden and the United States. Bloomington, Indiania s Lubowitz, Frank: 100 Jahre Nordschleswigscher Volkshochschulverein. I: Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig. 2005, Heft 80, s Lönnroth, Lars:»Frihet för Loke som för Thor«. Den nordiske mytologin som politiskt redskap i grundtvigiansk bonde- og folkhögskolemiljö. Aalborg s. (Serie om folkekultur; 1) 7927 Midt i højskolen. En antologi om det folkelige, det politiske, det universelle og det historisk-poetiske. Udgivet i anledning af Foreningen for Folkehøjskolers 100 års jubilæum. Red. Else-Marie Boyhus. Kbh s Morris, Annemarie: Højskolens nødvendighed som eksamensfri skole. I: Vartov- 354

8 bogen. 2000, s Møller, Inge Birgit: Højskolens litteratursyn, på grundlag af»højskolebladet« , med særlig henblik på den moderne litteratur. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Møller, Aage: Det danske menneskeliv og folkeliv og den danske højskole. I: Højskolebladet. Årg. 101 (1976), s [genoptryk fra Højskolebladet september 1932] 7931 Nielsen, Leif: Højskolerne i Frederiksborg Amt. I: Fra Frederiksborg Amt. 1982, s Nielsen, Vilhelm: Folkehøjskolen mellem Grundtvig og Marx. I: Grundtvig och folkupplysningen. En samling artiklar som knyter an till N.F.S. Grundtvigs tankevärld. Kungälv s.; s Nielsen, Vilhelm: Folkehøjskolerne Rekruttering og indhold. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1978, s Nissen, Erik B.: Omkring den danske folkehøjskole siden krigen. I: Højskolebladet. 1959, s Nissen, Gunhild: Udfordringer til højskolen. Danske folkehøjskoler 1844 til Kbh s Nissen, Henrik S.: Femte maj. 50 års dag i et dilemma. I: Højskolebladet. Årg. 120 (1995), s [bl.a. højskolens forhold til modstandskampen] 7937 Novrup, Johannes: Strukturændringerne og Folkehøjskolen. I: Højskolebladet. Årg. 101 (1976), s [genoptryk af Højskolebladet 1958] 7938 Olsen, Lone: Grundtvig i Thy - og den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær. I: Vartovbogen. 2008/2009, s [højskolen i Thy] 7939 Pedersen, Kim Arne: Dannelsesbegrebet som element i folkehøjskolens selvforståelse. I: Grundtvig studier. 2006, s [Grundtvigs ånds-, oplysnings- og dannelsesbegreber i relation til folkehøjskolen] 7940 Petersen, Chr.: Den historiske folkehøjskole. I: Højskolebladet. Årg. 96 (1971), s , Possing, Birgitte: Højskole-historie- (er). I: Uddannelseshistorie. 1987, s Rapport fra Højskoleudvalget. Kbh s Rapport fra højskoleudvalget. Kbh s Rasmussen, Peter-Ulf: Peter Munch, Det ny Aarhundrede og Højskolen. En analyse af P. Munchs tidsskrift Det ny Aarhundrede med særligt henblik på forholdet til folkehøjskolen. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Riis, Knud: Højskolens religion. Vejle s Rosendal, Jens: Historisk-poetisk højskole - hvad er det? I: Højskolebladet. Årg. 103 (1978), s , Rosendal, Johs.: Højskolen I: Højskolebladet. 1948, s , , , Rostbøll, Torben: Den traditionelle højskole i dag. I: Fyens Stiftsbog. 1978, s Rydal, Ole: Den moderne højskole - asernes eller jætternes? I: Tidehverv. Årg. 58, nr. 9 (1984), s Rykind-Eriksen, Mads: Højskolen i den samfundsmæssige moderniseringsproces - en behandling af højskoleverdenens idéudvikling ca belyst særligt ud fra Engelsholm Højskoles oprettelse og virke. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Rørdam, Thomas: Danskundervisning på højskolerne. I: Dansk Udsyn. Årg. 47 (1967), s Rørdam, Thomas: De danske folkehøjskoler. Kbh s. [oprindelig udg. med titlen: Folkehøjskolen (1966)] 7953 Rørdam, Thomas: Folkehøjskolen siden 1945 i statistisk belysning. I: Folkehøjskolen i 70 erne. Red. Mads Nissen Styrk. Kbh s. (Unge Pædagogers Pædagogiske Serie; B2); s Rørdam, Thomas: Højskoleideen og tiden efter ungdomsoprøret. I: Ribe Stiftsbog. 1979, s Rørdam, Thomas: The Danish folk high schools. 2. udg. Kbh s. (Danish information handbooks) [1. udg. 1966] 7956 Sangbogsstriden I: Højskolebladet. Årg. 100 (1975), s Schjørring, Jens Holger: Folkekirke, folkehøjskole og livsoplysning i 2. halvdel af det 19. årh. i Danmark. I: Historie & samfundsfag. Årg. 42, nr. 3 (2003). s

9 7958 Schultz Petersen, Kr.: Arven. I: Højskolebladet. Årg. 106 (1981), s [højskolebevægelsen fra 1960 erne til 1981] 7959 Simon, Erica:»- og solen står med bonden op -«. De nordiske folkehøjskolers idéhistorie. Vejen s Simon, Erica: Den nordiska folkhögskolans identitet i historiskt perspektiv. Christopher Bruun och Vonheims idéologi. I: Højskolebladet. Årg. 104 (1979), s , Simon, Erica: Réveil national et culture populaire en Scandinavie. La genèse de la højskole nordique Kbh., Stockholm s. (Scandinavian university books) 7962 Skjøth, Lise: Den danske folkehøjskole og billedkunsten - de første 100 år. I: Folkevirke. Årg. 49, nr. 4 (1994), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Folkehøjskolen set udefra - med 100 års mellemrum. I: Slægter, skjolde, steder. Festskrift til Knud Prange 6. juni Red. Tommy P. Christensen m.fl. Odense s.; s Skovmand, Helge: Et folkeligt fællesblad for den danske højskolebevægelse. I: Højskolebladet. Årg. 101 (1976), s Skovmand, Roar: Grundtvigs højskoletanker og Grundtvigs Højskole. I: Dansk Udsyn. Årg. 66, nr. 4 (1986), s Skovmand, Roar: Igen en højskoledagbog fra 1880erne. I: Uddannelseshistorie. 1984, s Skovmand, Roar: Samspillet mellem Nordens folkehøjskoler indtil anden verdenskrig. Århus s. (Skrifter udg. Jysk Selskab for Historie; 41) 7968 Skovmand, Roar: The rise and growth of the Danish folk high school. I: Grundtvig studier. Bd. 26 (1973), s Spur, Bent: Fyn i åndslivets historie. Højskolens vugge. Kolding s Søe, Poul Erik: Verden er gal - det er vor lykke. I: Højskolebladet. Årg. 119 (1994), s Tekster om folkehøjskolen. Kbh s Thomsen, Mette: Folkehøjskolernes forhold til æstetikken. I: Højskolebladet. Årg. 106 (1981), s [Vallekilde og Askov] 7973 Thomsen, Mette: Kunsten og folkehøjskolen. Kbh s Thorgaard, Sven: Den»historiske«højskole. I: Højskolebladet. Årg. 102 (1977), s , Thorlø, Herman: Indre Missions højskoler og højskoleungdom før og nu. I: Indre Missions Tidende. Årg. 101 (1954), s Udredning om folkehøjskolens udvikling og vilkår Kbh s., bilag 7977 Vestergaard Hansen, Mette: De grundtvigske højskolers demokrati- og læreprocesforståelse i 1990 erne i lyset af arven fra Grundtvig og Kold. Utrykt speciale, RUC, Vestergaard, Marianne: De usynlige kvinder. I: Højskolebladet. Årg. 108 (1983), s [om højskolens kvinder] 7979 Vesth Nielsen, Tine: Bed og arbejd. Indre Missions højskolearbejde. I: Den jyske historiker. Nr. 62/63 (1993), s Vodsgård, Hans Jørgen: Arvesølvet. En traditionsbesindelse ud fra højskoleloven af I: Højskolebladet. Årg. 125 (2000), s Wemmelund, Peter G.: Tvillingliv og ægteskab. En undersøgelse af N.F.S. Grundtvigs højskoletanke, dens personlige forudsætninger og dens virkeliggørelse. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Wigotski, Susanne: Kvindestemmer. En komparativ analyse af ægteskabsopfattelsen i borgerskabet og højskolemiljøet i 1800-tallets Danmark. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Yde, Henrik: Den grundtvigske folkehøjskole og den socialistiske arbejderbevægelse. Historiske modsætninger og aktuelle mødepunkter. I: Højskolebladet. Årg. 114 (1989), s Yde, Henrik: Før selv de mindste af de små får del i livets glæde. Grundtvigsk folkeoplysning og socialistisk arbejderbevægelse - et historisk rids. Kolding s. [særtryk af Kolding Højskoles tidsskrift Tryk 1984] 7985 Zerlang, Martin: Grundtvigianismen og den folkelige kultur. I: Dansk litteraturhistorie. Bd. 6: Lise Busk-Jensen m.fl.: Dannelse, folkelighed, individualisme Kbh s.; s Ægidius, Jens Peter: Bragesnak. Oden- 356

10 se bd. [mytologi i dansk tradition og folkeoplysning] 7987 Ægidius, Jens Peter: Grundtvig, mytologien og højskolen. I: Den frie Lærerskole. Årg. 29, nr. 4 (1981), s Ægidius, Jens Peter: Mytologi og folkehøjskole. Bredsten s. (Fri nordisk folkehøjskoles småskrifter; 32) Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark 7989 Kirk, Tom: Liv og død. Ved en hundredårs fødselsdag. I: Højskolebladet. Årg. 116 (1991), s Rørdam, Thomas: Foreningen for Folkehøjskoler udg s. Højskolebladet 7991 Dybkjær, Tage: Højskolebladet - selvejende institution i 25 år. I: Højskolebladet. Årg. 108 (1983), s Rud, Anne Majken M. Snerup: En analyse af Højskolebladets indhold med særligt henblik på det oplysende stof. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Skovmand, Helge: Højskolebladets kurs. Hvor styrede det hen fra begyndelsen? I: Højskolebladet. Årg. 101 (1976), s Wedel Berthelsen, Anders: Højskolebladet Historien om Danmarks ældste nulevende kulturmagasin. I: Højskolebladet. Årg. 131, nr. 6/8 (2006), s Højskoleforeningen for Holbæk og Omegn 7995 Oplysning om livet i 100 år. Festskrift ved Højskoleforeningen for Holbæk og Omegns 100 års jubilæum den 14. oktober Red. Poul A. Frederiksen s. Københavns Højskoleforening 7996 Milthers, Vilhelm: Minderune til Københavns Højskoleforenings 75-årsdag 13. april Kbh s Tudvad, Haakon: Københavns Højskoleforening Kbh s. Odense Højskoleforening 7998 Odense Højskoleforening Red. Paul Elmholt m.fl. Odense s. Højskoleforeningen for Randers og Omegn 7999 Bjørnbak, E.: Randers Højskoleforenings Historie. Festskrift ved Jubilæet den 6. Februar Randers s Rye, Axel: - men ordet lever stadig. Højskoleforeningen for Randers og Omegn Randers s. Roskilde Højskoleforening 8001 Andersson, Vibeke: Roskilde Højskoleforening marts Brudstykker af foreningens historie. Roskilde s Andersson, Vibeke: Roskilde Højskoleforening I: ROMU. 1988, s Sorø og Omegns Højskoleforening 8003 Bramsen, Knud Aage: Sorø og Omegns Højskoleforening gennem 100 år. I: Jul i Sorø. Årg. 38 (1990), s Enkelte højskoler Arresødal Højskole 8004 Jølver, H.: Arresødal Højskole. I: Frederiksværkegnens Museumsforenings Årbog. 1982, s Antvorskov Højskole 8005 Nissen, Erik B.: En højskole gennem 50 år. I: Højskolebladet. 1959, s Antvorskov højskole gennem 50 år Red. Erik B. Nissen. Antvorskov s. Ask Højskole 8007 Lyby, Thorkild C.: Kundskab og ånd. Ask Højskole Malling s Elberling, Niels H.: Ask har solide rødder. Interview med Johannes Berggren. I: Højskolebladet. Årg. 129, nr. 7 (2004), s Jubilæumsskrift Ask Højskole 135 år. Red. Johannes Berggren og Inge Kristensen. Malling s. Askov Højskole 8010 Arnfred, J.Th.: Askov Højskole i 357

11 mands minde. Kbh s Arnfred, J.Th.: Askov Højskoles historie. Foredrag ved nordisk højskolemøde i Askov 19. august I: Højskolebladet. Årg. 95 (1970), s Bjørn, Inge: Tidsbilleder. I: Dansk udsyn. Årg. 74, nr. 2 (1995), s [især årene 1953, 1968, 1973] 8013 Brovst, Bjarne Nielsen: Jeppe Aakjær på Askov Højskole Herning s Engberg, Poul: Askov Højskoles historie. Herning s. [debat: Højskolebladet. Årg. 129, nr. 19 (2004), s ] 8015 Engberg-Pedersen, H.: De genstridige i Askov. I: Højskolebladet. Årg. 115 (1990), s [om de begivenheder, der førte til, at H. Engberg-Pedersen tog sin afsked som Askov højskoles forstander 1970] 8016 Frandsen, Agner og Svend Åge Knudsen: Askov. En historisk billedbog. Askov s Hamre, Bjørn: Da det grundtvigske frisind blev sat på en prøve. Om Askov Højskoles forhold til radikalismen i slutningen af forrige århundrede. I: Dansk Udsyn. Årg. 72, nr. 3 (1993), s Henningsen, Hans: Askov Højskole i 80 erne - og noget af 90 erne. I: Dansk udsyn. Årg. 74, nr. 2 (1995), s Lund, Ellen Margrethe: Nord og syd for den gamle grænse I: Sønderjysk Månedsskrift. Årg. 44 (1968), s [Askov og Rødding højskoler] 8020 Lund, Hans: Askov Højskole Kbh s Primdahl, Marie: Askov Højskole. I: Vartovbogen. 2001, s Slumstrup, Finn: I skyggen af krisen. Et personligt billede. I: Dansk udsyn. Årg. 74, nr. 2 (1995), s [Askov-krisen, 1970 erne] Bornholms Folkehøjskole 8023 Møller, Svend Aage: Bornholms højskoleliv. Nexø; Åkirkeby s. [udg. i anledning af Bornholms Folkehøjskoles 100 års jubilæum] 8024 Møller, Svend Aage: Højskoleliv i 100- året. I de korte kursers tegn. I: Jul på Bornholm. Årg. 61 (1993), s Rasmussen, Ebbe Gert: Elever på Bornholms Folkehøjskole vinteren Et metodisk bidrag til den tidlige bornholmske højskolebevægelse. I: Bornholmske Samlinger. 2. rk., bd. 10 (1976), s Rasmussen, Ebbe Gert: Elever på Bornholms Folkehøjskole vinteren Et fortsat metodisk bidrag til den tidlige bornholmske højskolebevægelse. I: Bornholmske Samlinger. 2. rk., bd. 12 (1978), s Thorborg, Bente og Karsten Thorborg: Bornholms højskole. Et mysterium af en succes. Mens en lang række højskoler landet over slås med alvorlig elevnedgang, så har Bornholms Højskole oplevet et veritabelt boom. I: Højskolebladet. Årg. 125 (2000), s Yde, Henrik: Bornholms Folkehøjskole i Østermarie og dens sidste forstander. I: Bornholmske Samlinger. 3. rk., bd. 2 (1988), s [Alfred Foverskovs ( ) forstanderperiode ] Brande Højskole år - et øjeblik. 10 år med Brande Højskole. Brande s. Brøderup Højskole 8030 Jensen, Jens Marinus og Kr. Bruun: Brøderup i 100 år. Næstved s. Brøns Højskole 8031 Andersen, P.O.: Brøns højskole. I: Sønderjysk Månedsskrift. Årg. 31 (1955), s Båring Højskole 8032 Engberg, Johs.: I: Årsskrift for Båring Højskole. 1969, s Baaring Højskole Fortællinger. Red. Niels Ole Frederiksen m.fl. Asperup s Marcussen, Grethe: Her rejstes en skole. I: Vends. 2009, s Danebod Højskole 8035 Danebod Højskole i tiden Red. Gunner Rasmussen. Augustenborg s Rasmussen, Gunnar: Danebod Højskole. En sønderjysk højskoles indsats i det folkelige arbejde. Fra genforeningen 1920 til 358

12 årtusindeskiftet Egmont Højskolen 8037 Egmont Højskolen Red. Anette Bjerregaard, Jens Krogslund, Dieter Paul Küssner. Odder s Klitgaard Larsen, Hanne: Klædt på til livet. En krønike om Egmont Højskolen år med Egmont Højskolen. Odder s Pedersen, Michael: Solidaritet, myndighed og værdighed et øjebliksbillede. 50 år med Egmont Højskolen. Odder s. Elev Højskole 8040 Andersen, Olaf: Elev Højskole I: Østjysk Hjemstavn. Årg. 14 (1949), s Engelsholm Højskole 8041 Andresen, Jørgen, Helle Andresen og Kresten Andresen: 50 år med Engelsholm højskole. Bredsten s. Esbjerg Højskole 8042 Arbejderhøjskolen i Esbjerg. Tidsbilleder fra Arbejderhøjskolens historie. Red. Erik Stubtoft. Esbjerg s Bomholt, Julius m.fl.: Esbjerg Højskole Esbjerg s Bomholt, Julius, Poul Hansen og Ivar Nørgaard: Esbjerg Højskole Esbjerg s Huhle, Robert: Reaktionære betragtninger. I: Højskolebladet. Årg. 105 (1980), s Fjellerad Højskole 8046 Bjørnbak, Thomas: Fjellerad Højskole Bearb. Poul Erik Kristensen. Ny udg. Kongerslev s. [1. udg. 1870] 8047 Vedsted, C.O.: Højskole og Andelsmejeri. En epoke i Østhimmerland. I: Fra Himmerland og Kjær Herred. 1972, s Vedsted, C.O.: Nogle oplysninger om den Bjørnbakske bondehøjskole i Fjellerad. I: Fra Himmerland og Kjær Herred. 1974, s Fårevejle Højskole 8049 Olsen, Vald.: Fårevejle Højskole gennem 50 år. En lille billedreportage og lidt mere. Holbæk , 20 s. Galtrup Højskole 8050 Schmidt, August F.: Bidrag til Galtrup Højskoles ældre historie. I: August F. Schmidt: Fra Mors. Bd. 1. Braband 1957 s Gjerlev Højskole 8051 Østergaard, Peter: Den høiere Bondeskole i Gjerlev og Dalbyneder Højskole. I: Historisk Aarbog fra Randers Amt. 1972, s Give Højskole 8052 Pluk fra studiematerialer om Give Højskole. I: Årsskrift for Give Egnens Museum. 1995, s [ ] Grundtvigs Højskole, Frederiksborg 8053 Borup, Ernst J.: Da Grundtvigs Højskole blev til. I: Højskolebladet. 1956, s Grundtvigs Højskole Frederiksborg. Red. S. Haugstrup Jensen. Hillerød s Harpens kraft. Frederiksborg Højskole 100 år. Red. Fritz Norlan og Erling Christiansen. Århus s Mariegaard, Anton: Højskole i Hillerød i hundrede år. Hillerød s. (Småskrifter fra Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune; 4:1995) 8057 Vind, Ole: Grundtvigs Højskole Frederiksborg. Hillerød s. [udg. i forb. m. 150-års jubilæum] Grundtvigs Højskole på Marielyst 8058 Monrad Møller, Anders: Vejen til Sorø? Forspil til Grundtvigs Højskole på Marielyst. I: Uddannelseshistorie. 2004, s ; også trykt i: Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november Red. Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard-Petersen. Kbh s.; s Gymnastikhøjskolen ved Viborg 8059 En idé, et byggeri, en skole. Gymnastikhøjskolen ved Viborg Viborg 359

13 s Gymnastikhøjskolen ved Viborg. 40 år Red. Olav Ballisager, Laust Riis-Søndergaard og Eva Fredslund Hansen. Viborg s Rasmussen, Troels: Lederuddannelse og demokrati. En gymnastikhøjskoles historie. Odense s Rasmussen, Troels: Lederuddannelse og demokrati. I: Idræt, krop og demokrati. Red. Ove Korsgaard, Bo Vestergård Madsen, Niels Kayser Nielsen. Kbh s. (Voksenuddannelse, folkeoplysning, demokrati); s Hadsten Højskole 8063 Hadsten Højskole gennem 100 år Red. Ole Brunsbjerg, Solveig Dam Jensen og Sven Primdal. Hadsten s Nielsen-Svinninge, H.C.: Da Hadsten Højskole blev bygget. I: Hadsten-Bogen. 1954, s Nielsen-Svinninge, H.C.: Da jeg købte Hadsten Ungdomsskole og byggede Hadsten Højskole I: Hadsten-Bogen. 1948, s. 35 Haslev Højskole (se også Haslev Idrætsefterskole) 8066 Krarup, Jens Kr.: Haslev Højskole Haslev s Vesth Nielsen, Tine: Skole og mission. Studier i Haslev højskoles historie gennem 100 år behandlet i bogen:»det største træ har været frø«med tillæg af et videnskabeligt apparat. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, 1992 Haslev, Den Udvidede Højskole 8068 Den udvidede Højskole, Haslev. 50 års jubilæum Red. Sten Friislund s Andersen, Jens C.: Nyttig til tjenesten. Haslev udvidede højskole gennem 40 år. I: Indre Missions Tidende. Årg. 103 (1956), s Herning Højskole 8070 Højskolen på Heden. Herning Højskole i 25 år. Red. Helle og Knud Arnfred m.fl. Herning s. Hindholm Højskole 8071 Bjørn, Claus: Hindholm. I: Den Frie Lærerskole. Årg. 26, nr. 1 (1978), s Mølbak, Keld: Hindholm højskole efter 15 års forløb. I: Børnesagens Tidende. Årg. 45 (1950), s Nissen, Erik B.: 25 år på den genopstandne Hindholm Højskole. I: Højskolebladet. 1959, s ; bemærkning af Jens Nielsen, s Pedersen, Johannes: Fra friskolens og bondehøjskolens første tid. Striden paa Hindsholm ved Kerteminde i 1850 erne. Kbh s. (Kirkehistoriske Studier; 2. rk. 11) Hoptrup Højskole 8075 Hoptrup Højskole. Jubilæumsskrift Red. Poul Larsen m.fl. Hoptrup s Hoptrup Højskole Udg. Hoptrup Højskoles elevforening. Hoptrup s Nielsen, Axel: Landevejskroen der blev højskole. I: Sønderjysk Månedsskrift. Årg. 46 (1970), s. 1-6 Høng Højskole, Husmandskole og Efterskole 8078 Boisen, Inger og Finn: Træk af Høng Højskoles, Husmandsskoles og Efterskoles historie. I: Årsskrift for Høng Højskoles, Husmandsskoles og Efterskoles Elevforening. 1966, s Den Internationale Højskole 8079 Education for development. The International People s College, Elsinore - Denmark Red. Jørgen Milwertz. Helsingør s The International People s College Udg. Den Internationale Højskole s Kjær, Poul: Når en højskole er international. Jubilæumsbetragtninger. I: Højskolebladet. Årg. 121 (1996), s [75 års jubilæum] 8082 Kristiansen, Kristof: Verdens ældste internationale højskole. En lærerstuderende mødte tilfældigt en gruppe kvækere sådan fødtes Den Internationale Højskole ved Hel- 360

14 singør. I: Højskolebladet. Årg. 129, nr. 21 (2004), s Lawson, Max: The International People s College. A celebration of 75 years of working for peace and international friendship. Helsingør s. Jaruplund Højskole 8084 Jaruplund Højskole - dengang og nu. Red. Egon Rasmussen. Jaruplund s Riis-Søndergaard, Laust: Brobyggeren. Interview med Gerd Diercksen. I: Højskolebladet. Årg. 130, nr. 7 (2005), s Jetsmark højere Bondeskole 8086 Christensen, P. og Edv. Bertelsen: Da højskolebevægelsen kom til Vendsyssel. Om oprettelsen af en højere bondeskole for 100 aar siden. I: Vendsysselske Årbøger. Bd. 23 (1960), s Den jyske Pensionisthøjskole 8087 Den jyske Pensionisthøjskole i Nr. Nissum Lemvig s. Jørlunde Højskole 8088 Knudsen Pedersen, Søren: Hjørlunde Højskole og Valgmenighedskirke. Slagelse s. Klank Højskole og Efterskole 8089 Klank Højskole og Efterskole Galten s. Sproghøjskolen på Kalø 8090 Sproghøjskolen på Kalø Festskrift i anledning af Sproghøjskolens 25 års jubilæum. Red. Finn Andersen. Grenå s Skovmand, Erik: Sproghøjskolen på Kalø. I: Højskolebladet. Årg. 101 (1976), s Kolding Højskole år i bevægelse. Red. Kristian Bennedsen. Kolding s. [udg. i anledning af 15-års jubilæet] 8093 Eksperimenter! Kolding Højskole. 25 års jubilæum Red. Hans Evermann m.fl. Kolding s Geertsen, Uffe: Forhåbningernes tid. Kolding Højskoles 25 år - et eksperiment til eftertanke. I: Højskolebladet. Årg. 124 (1999), s. 3-9 Krabbesholm Højskole 8095 Krabbesholm højskoles 50-års jubilæum. I: Højskolebladet. 1957, s Thorgaard, Sven: Højskolehistorie. I: Højskolebladet. Årg. 103 (1978), s Elberling, Niels H.: Æstetikken er livsvigtig på Krabbesholm. Interview med Kurt Finsten. I: Højskolebladet. Årg. 128, nr. 9 (2003), s Skive kommunes historie bind III. Red. Niels Mortensen. Skive s.; s Skive Kommunes historie. Red. Gudrun Gormsen m.fl. Skive bd.; bd. II s Krebjerg Højskole 8100 Bjerre, Poul: To højskoler. I: Højskolebladet. Årg. 111 (1986), s [Rødding og Krejbjerg højskolernes begyndelse og senere historie] Krogerup Højskole 8101 Krogerup Red. Erik Knudsen og Per Fløe s Krogerup højskole 25. Red. Erik Knudsen m.fl s. Kvindehøjskolen 8103 Kvindehøjskolen Bredebro s Mejer Jensen, Ingrid: 10 år i bevægelse. En beretning om Kvindehøjskolen. I: Højskolebladet. Årg. 113 (1988), s Rudby, Tonie: Kvindehøjskolen lever! og kan snart fejre 15 års jubilæum. I: Pan. Årg. 40, nr. 6 (1993), s. 19 Køng Højskole 8106 Køng Højskole 75 Aar. I: Højskolebladet. Årg. 77 (1952), s Køng højskole i ethundrede og ti år. Red. Bent Bille m.fl. - Glamsbjerg s P.: Køng Højskole 75 år. I: Højskolebladet. Årg. 77 (1952), s

15 Levring Højskole 8109 Overby, Ejgil: Levring Højskole I: Brudstykker fra Blicheregnen. Årg. 18 (1997), s. 7-21; årg. 19 (1998), s Overby, Ejgil: Se klart på naturen og tænk på din Gud fragmenter fra Levring Højskoles levetid og Eline Begtrups livsforløb, delvis belyst gennem breve til Nanna og Salomon J. Frifelt. I: Fra Viborg Amt. Årg. 62 (1997), s LO-Skolen, Helsingør 8111 Mikkelsen, Birger: Fra vision til virkelighed. Historien om LO-Skolens tilblivelse s. Lundby Højskole 8112 Auken, Eva: Dannelsen af grundtvigske institutioner i Vesthimmerland Med særlig henblik på Lundby Højskole og Søttrup Frimenighed. I: Fra Himmerland og Kjær Herred. Årg. 72 (1983), s Auken, Eva: Dannelsen af Grundtvigske institutioner i Vesthimmerland med særligt henblik på Lundby Højskole og Søttrup frimenighed. Utrykt speciale, Københavns Universitet Luthersk Missionsforenings Højskole 8114 Luthersk Missionsforenings Højskole i 25 år. Red. Frits Larsen. Hillerød s. Løgumkloster Højskole 8115 Tid til at plante. Red. Harald Nielsen. Løgumkloster s. [i anledning af 25-års jubilæet] Lønne Højskole 8116 Søe, Jeppe: Lønnes mulighedsværdi. I: Vartovbogen. 2008/2009, s [etableringen af højskolen 1985 og dens stifter Poul Erik Søe] Magleaas Højskole 8117 Magleaas Birkerød bd Dam, Poul: Magleaas Højskole. I: Fra Frederiksborg Amt. 1983, s Mellerup Højskole 8119 Østergaard, Peter: Mellerup højskole et 100-års minde. I: Historisk Årbog fra Randers Amt. Årg. 74 (1980), s Nordens Folkelige Akademi 8120 Höjer, Björn: Nordens folkliga akademi. 10 år. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1978, s Klonteig, Olav: Eit brennpunkt for nordisk folkeopplysning. Nordens Folkliga Akademi i 20 år. Kungälv s Skovmand, Roar: Nordens Folkelige Akademi bliver til. I: Højskolebladet. Årg. 91 (1966), s Skovmand, Roar: Nordens Folkelige Akademi ved et vagtskifte. I: Højskolebladet. Årg. 103 (1978), s Nordsøhøjskolen 8124 Bangsgaard, Bibi og Poul Holm Bangsgaard: 10 år med Nordsøhøjskolen. I: Fra egnens fortid. 1993, s Nørgaards Højskole 8125 En beretning om stifteren af Nørgaards Højskole, Arne Nørgaard, højskolens start og virke og dens kommende flytning til Bjerringbro under navnet Nørgaards Højskole, Bjerringbro. Bjerringbro s Nørgaards Højskole Red. H.P. Johansen m.fl. Bjerringbro s Nørgaards Højskole 25. Jubilæumsskrift Red. Gerda Skovmand Madsen. Bjerringbro s. (Elevskrift for Nørgaards Højskole 1980) Nørre Nissum Høj- og Efterskole 8128 Kaag, Laurits: Nr. Nissum Højskole under beslaglæggelsens vilkår. I: Hardsyssels Årbog. 2 rk., bd. 4 (1970), s Nielsen, Johan: Højskoleminder fra vinteren I: Nr. Nissum Højskole og Efterskole. Årg. 60, nr. 12 (1968), s Nørre Nissum Højskole. Indre Missions første højskole november Red. Niels Braad m.fl. Lemvig s Therkildsen, I.M.: Nr. Nissum Højskole 70 år. I: Indre Missions Tidende. Årg. 104 (1957), s Nørre Ørslev Højskole og Ungdomsskole 8132 Holm Pedersen, Knud: Nørre Ørslev 362

16 Højskole/Ungdomsskole. I: Jul på Falster. Årg. 6 (2000), s Nørre Ørslev Højskole og Ungdomsskole Jubilæumsskrift. Nr. Ørslev s. Oddense Højskole 8134 Kolstrup, Jens: Hvad skal bondekarlen lære? Kampen om Oddense Højskoles læseplaner I: Skivebogen. Bd. 80 (1989), s Odder Højskole 8135 Andersen, Inger Margrethe: Skole for livet. Odder Højskole i hundrede år. Odder s. Ollerup Højskole 8136 Hedegaard, Jens Peter: Da Ollerup Folkehøjskole flyttede til Faaborg. Erindringsbillede fra besættelsestiden. I: Stavn. 1994, s Bloch, Jens: Tekstil, gymnastik, livsglæde. Den danske tekstilindustris nyere historie Carite, gymnastikken og Ollerup Gymnastikhøjskole Techla Lundgaards liv i gymnastikkens verden. U.st s. Pensionisthøjskolen i Tisvilde 8138 Pensionisthøjskolen i Tisvilde Tisvildeleje s. Pensionisthøjskolen Marielyst år. Pensionisthøjskolen Marielyst. Jubilæumsskrift. Red. Torben Hviid, Kåre Lind og Ole Madsen. Væggerløse s Johansen, Astrid: Marielyst 100 år Væggerløse s. Pensionisthøjskolen Strand 8141 Jubilæumsskrift Sønderborg s. Den Rejsende Højskole 8142 Amdi Petersen, Mogens: Pædagogisk rapport s. Risgård Højskole 8143 Jakobsen, Ejnar: Risgård Højskole I: Vendsyssel Årbog. 1975, s Roskilde Højskole år som arbejderhøjskole. I: Arbejderhøjskolen. Nr. 45 (1955), s april I: Arbejderhøjskolen. Nr. 45 (1955), s Farver Petersen, Knud: Roskilde Højskole en arbejdsplads og kulturcenter. I: Jul i Roskilde. Årg. 70 (1996), s Skovmand, Roar: Roskilde Højskole 50 år. I: Arbejderhøjskolen. Nr. 49 (1957), s Træk af Roskilde Højskoles historie, nutid og fremtid. Roskilde s. Ry Højskole 8149 Munk Pedersen, Hans m.fl.: - at se med egne øjne. En krønike om Ry Højskole Ry s. Ryslinge Højskole 8150 Nørgaard Nielsen, Viggo: Ånd og handling. En krønike om Ryslinge Højskole Ryslinge s. Rødding Højskole 8151 Bjerre, Poul: To højskoler. I: Højskolebladet. Årg. 111 (1986), s [Rødding og Krejbjerg højskoler] 8152 Ehlers, Søren: Rødding - et symbol. I: Den Frie Lærerskole. Årg. 26, nr. 1 (1978), s Elle Jensen, F.: Biskop Daugaard og Rødding Højskole. I: Sønderjyske Årbøger. 1956, s Fog Pedersen, Mette: 25 år på højskole. Kbh s. (MagnaPrintserien; 108) [1. udg. 1969] 8155 Havsteen-Mikkelsen, Mette Eriksen: Rødding højskole i Lunds tid. Et kulturbillede. I: Uddannelseshistorie. 1994, s Jensen, Søren: Frederik Helveg og Rødding Højskole. I: Vartovbogen. 1995, s Kargaard Thomsen, Hans: På højskole i I: Siden Saxo. Årg. 3, nr. 1 (1986), s [brev fra højskoleforstander Johan Wegener ( ), Rødding Højskole] 8158 Korsgaard, Ove: Rødding Højskole. Et danisierungsinstitut. I: Slægtsgården. Årg. 52, nr. 313 (1994), s Lyby, Thorkild C.: Grundtvig og Rød- 363

17 ding Højskole. I: Grundtvig studier. 1999, s , Pedersen, John og Käthe Z.S. Pedersen: Rødding Højskole I: Sønderjysk Månedsskrift. 1994, nr. 10/11, s Pedersen, Käthe Z.S. og John Pedersen: Rødding Højskole Rødding s Lund, Ellen Margrethe: Nord og syd for den gamle grænse I: Sønderjysk Månedsskrift. Årg. 44 (1968), s [Askov og Rødding højskoler] 8163 Holck, Dorthe Esbjørn: Jubilæumstale den 7. november. I: Højskolebladet. Årg. 119 (1994), s [Rødding Højskoles 150 års jubilæum] Den røde Højskole 8164 Den røde Højskole 10 år. Red. Lissy Jensen. Svendborg s. Rødkilde Højskole/Naturhøjskole 8165 Karlshøj, Else: Rødkilde Højskole - Niels og Carl Larsen. I: Uddannelseshistorie. 1988, s. 164 [højskoleophold i 1880 erne] 8166 Rødkilde 125 år. Jubilæumsskrift. Stege s. Rønde Højskole & Efterskole 8167 Rønde Højskole Kolind s I hjerterne begynder Rønde Højskole 100 år. Red. Henning Nørhøj og Poul Abildgaard. Rønde s Jørgensen, Bjarne: Rønde Højskole. I: Folk og liv på Røndeegnen. Bd. 6 (1984), s Kristophersen, Arne: Rønde Højskole under besættelsen. I: Folk og liv på Røndeegnen - dengang. Bd. 7 (1985), s Rønde Højskole Rønde Efterskole Jubilæumsskrift. Red. Henning Nørhøj, Thorsten Rysgaard og Ellen Diederich. Rønde s. Rønshoved Højskole 8172 Fædre og arv. Rønshoved Højskole Et tilbageblik med bidrag til den nødvendige samtale om højskolens nutid og fremtid. Red. Poul Engberg, Peter Værum, Erik Lindsø. Kruså s. Sandbjerg Folkehøjskole 8173 Lampe, Jens Kongsted: Sandbjerg Folkehøjskole. I: Årsskrift for Sottrup Sogn. 1986, s Skals Højskole 8174 Ambrosius, Alma: Skals Højskole. I: Årsskrift for Møldrup kommunes lokalhistoriske arkiv. 1984, s Jørgensen, Jørgen: Skals Højskole. Et Højskole ophold i vinteren Udg. Søren O. de Fey Bertelsen. I: Årsskrift for Møldrup kommunes lokalhistoriske Arkiv. 1998, s Skamlingsbankens Højskole 8176 Schmidt, August F.: Skamlingsbankens Højskole. I: Vejle Amts Årbog. 1961, s Skelund Højskole 8177 Hammer, Ole Holger: Skelund Højskole. I: Gammelt Nyt. Nr. 43 (2007), s Skælskør Folkehøjskole, Antvorskov Højskole 8178 Skælskør Folkehøjskole, Antvorskov Højskole: et jubilæumsskrift Red. Evald Gunnarsen. Skælskør s. Snoghøj Gymnastikhøjskole 8179 Andresen, Sune: Snoghøj Gymnastikhøjskole. 25 år. I: Højskolebladet. 1950, s Engberg, Poul: Inspiration fra Lorens Frølich. Lorens Frølichs nordisk-mytologiske billeder på Snoghøj Højskole. I: Vartovbogen. 2001, s Korsgaard, Klara Aalbæk: Anna og Jørgine. En historisk fortælling om to kvinder, deres gymnastik og deres højskole. Odense s. [Anna Krogh og Jørgine Abildgaard] 8182 Korsgaard, Klara Aalbæk: Det sønderjyske spørgsmål. I: Idræt, krop og demokrati. Red. Ove Korsgaard, Bo Vestergård Madsen, Niels Kayser Nielsen. Kbh s. (Voksenuddannelse, folkeoplysning, demokrati); s Riis-Søndergaard, Laust: Fra fiskenet til internet. Højskolen Snoghøj har haft mange liv - fra fiskerhøjskole til IT-højskole. I: Høj- 364

18 skolebladet. Årg. 128, nr. 2 (2003), s Snoghøj Gymnastikhøjskole Anna Krogh - Jørgine Abildgaard Red. Paul Christiansen s. Sommerhøjskolen i Anstalten ved Herstedvester 8185 Clausen, Susanne:»Et frisk pust udefra «. En analyse af sommerhøjskolen i Anstalten ved Herstedvester. Kbh s. (Bachelorserien. Sociologisk Institut; 7:1998) Støvring Højskole 8186 Hulgård, Svenåge: Støvring Højskole. I: Aalborg Stiftsbog. 1973, s Støvring Højskole - Himmerlands folkehøjskole Jubilæumsskrift. Red. Aa. Laumark. Støvring s. Særslev Højskole 8188 Rasmussen, Bent: Særslev Højskole - højskolen på Sletten. I: Sletten. Bogense. 2000, s Søftofte Højskole 8189 Dragsdahl, Johannes: Verden er ny. Historien om Søtoftegaard. Almind s. Sønderborg Idrætshøjskole 8190 Jubilæumsskrift Red. Bent Brier. Sønderborg s. Sdr. Felding Højskole 8191 Bak, Jens: Hvor kragerne vendte. Sdr. Felding Højskole gennem 10 år. Sdr. Felding s. Testrup Højskole 8192 Birkelund, Regner: Livs-oplysning. Kbh s. (Scientia et salus) [revideret ph.d.-afhandling] 8193 Birkelund, Regner: Livs-Oplysning. Testrup Højskole En udmøntning af Grundtvigs pædagogiske tanker i sygeplejeuddannelsen? Ph.d.-afhandling, Danmarks Lærerhøjskole, Carlsen, Jørgen og Hans Møller: Testrup Højskole Mårslet s Jensen, Jens Marinus og I.C. Hauch: Testrup Højskole Kolding s Voigt, Nanna: De første år på Testrup højskole. I: Århus Stifts Årbøger. Årg. 45 (1953), s Volkshochschule Tingleff 8197 Erinnerungen von Schülerinnen der Volkshochschule Tingleff. I: Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig. Jahrg. 2005, h. 80, s Lubowitz, Frank: Volkshochschule Tingleff. Die ersten Jahrzehnte I: Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig. Jahrg. 2005, h. 80, s Tommerup Højskole 8199 Andersen, Jens C.: Indre Missions Højskole på Fyn. Tommerup Højskole fylder 50 år. I: Indre Missions Tidende. Årg. 103 (1956), s Thing, Niels: Tommerup Højskole gennem 70 år Tommerup s Tommerup Højskole Red. N. Thing. Tommerup s. Try Højskole 8202 Dalsgaard, Elmer: Talerstolen på Try Højskole. I: Vendsyssel nu og da. Bd. 3 (1979), s Muldkjær, Frode: Try Højskole. Sidste akt. I: Højskolebladet. Årg. 103 (1978), s Tylands Folkehøjskole 8204 Andersen, Olaf: Tylands folkehøjskole I: Historisk Årbog for Thisted Amt. 1948, s Ubberup Højskole 8205 Elberling, Niels H.: En rig mand købte en fattiggård. I: Højskolebladet. Årg. 128, nr. 4 (2003), s Uldum Højskole 8206 Bukdal, Jørgen: Den første højskoles 125 års jubilæum. I: Højskolebladet. Årg. 98 (1973), s Bækhøj, Lars: Uldum Højskole 100 Aar. 365

19 I: Højskolebladet. 1949, s år. Uldum Højskole Juni-grundloven Red. Helge Hansen. Uldum s Hattinger-Jacobsen, J.: Folkehøjskolen i Uldum. Kongerigets ældste Højskole i Omrids af Højskolebevægelsens første Aarhundrede. Odense s Søe, Poul Erik: Den sørenske skole. I: Tidsskriftet Den Frie Lærerskole. Årg. 26, nr. 2 (1978), s Unge Hjems Højskole og Efterskole 8211 Unge Hjems Højskole Red. Claus Grymer. Højbjerg s. Vallekilde Højskole 8212 Riis, Dagny: Højskole og højskolepiger fra 1890erne. I: Højskolebladet. Årg. 115 (1990), s Vallekilde folkehøjskole Red. Jørgen Jessen. Holbæk s Veit, Georg: Hvad var Vallekilde. I: Tidsskriftet Den Frie Lærerskole. Årg. 26, nr. 1 (1978), s Vejlby Højskole 8215 Greve, Niels: Vejlby Højskole. I: Østjysk Hjemstavn. Årg. 73 (2008), s [oprettet 1907] Vejlefjord Højskole 8216 Vejlefjord Højskole 25 år Vejle s. Vestbirk Højskole 8217 Vestbirk Højskole Red. Jens Grøn, Merete Maarbjerg og Jørgen Sejr. Østbirk s. Vestjyllands Højskole 8218 Vestjyllands Højskole Jubilæumsskrift. Red. Niels Jørgen Jensen og Bent Mikkelsen. Ringkøbing s Kraftværk. Vestjyllands Højskole. Ringkøbing s. [40 års jubilæum] Villerup Højskole 8220 Larsen, Uffe: Thylands glemte højskole - Villerup ( ). I: Historisk årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred. 1983, s Vinding Højskole 8221 Vinding Højskole Red. Anna Grethe Jørgensen. Vejle s. Vivild Højskole 8222 Bjerre, Siliam: Vivild Højskole. I: Historisk Årbog fra Randers Amt. Årg. 74 (1980), s Voldby Højskole 8223 Klausen, H.: Voldby Højskole. I: Nørre Djurs Egnsarkiv. 1979, s Vrå Folkehøjskole 8224 Christensen, Frederik: Vraa Højskole. I: Aalborg Stiftsbog. 1973, s Festskrift ved Vrå Højskoles 100 års jubilæum. Red. Frederik Christensen. Vrå s Schierff, Karen: Lys over landet. Et jubilæumsskrift for Vrå Folkehøjskole Vrå s. Ældre på Højskole i Udlandet jubilæumsskrift - Ældre på Højskole i Udlandet. Red. Anne Lise Hansen m.fl. Jelling s jubilæumsskrift - Støtteforeningen for Ældre på Højskole i Udlandet. Red. Eva Maurer m.fl. Jelling s. Højskolen Østersøen 8229 Therkelsen, Knud-Erik: Højskolen Østersøen. De første erfaringer. I: Højskolebladet. Årg. 119 (1994), s Aaby Højskole, Aabybro Ungdomsskole 8230 Aaby Højskole, Aabybro Ungdomsskole Red. A. Truelsen. Hjørring s. Aagaard Højskole 8231 Bøgh Andersen, Niels: Aagaard højskole I: Jul. Flensborg. 1971, s Schmidt, August F.: Aagaard Højskole og H.M. Tofte. I: Grænsevagten. Årg. 31 (1949), s

20 Aalsrode Folkehøjskole 8233 Katholm, Niels: Aalsrode Folkehøjskole og mændene bag den. I: Grenaa og omegn før og nu. 2000, s Danske Folkehøjskolers Lærerforening 8234 Danske Folkehøjskolers Lærerforening Kbh s Daghøjskoler. Produktionsskoler 8235 Daghøjskolen. Udg. AOF Høng- Dianalund-Gørlev bd Dupont, Søren og Søren Ehlers: Daghøjskolernes udvikling. Kbh s En skoleform bliver til. Blikke på produktionsskolen gennem 25 år! Red. Marianne Søgaard Sørensen og Peter Fløe. Vejle s Kragelund, Morten: Produktionsskoler. I: Håndarbejde i skolen. Årg. 21, nr. 4 (1986), s. 7-8 Brusgård Produktionshøjskole 8239 Jensen, Ole B.: Brusgård Produktionshøjskole. En evaluering af udviklingen Aalborg s. Odense Produktions-Højskole 8240 Petersen, Jens Åge S.: Elsesminde - Odense Produktions-Højskole. Udvikling igennem 25 år. Odense s. Esbjerg Daghøjskole 8241 Højhus, Inge: Esbjerg Daghøjskole. En evaluering af daghøjskolens virkefelt gennem de første 5 år. Esbjerg s. Daghøjskolen De Frie Fugle 8242 Daghøjskolen De Frie Fugle. Jubilæumsårsskrift Esbjerg s. [udg. i forbindelse med 10-års jubilæum] Kvindedaghøjskolen, Næstved 8243 Billeder fra Rislev - Næstved. Næstved s. [udg. i anledning af 10 års jubilæum] Kvindedaghøjskolen, Aalborg 8244 Kvindedaghøjskolen. 10 år i Aalborg Red. Tine Munk. Aalborg s. Multicenter Syd 8245 Skovgaard Andersen, Per m.fl.: års produktionsskole. Et jubilæumshæfte. Nyk. F s Aftenskoler. Oplysningsforbund 8246 Amtskonsulenternes saga. Spredte glimt af fritidsundervisningen i 60 -, 70 - og 80 erne (samlet af amtskonsulenterne for fritidsundervisning). Nykøbing F s Betænkning om vilkår for tilskud til folkeoplysning. Kbh s. (Betænkning; 1164) 8248 Betænkning vedr. fritidsundervisning for voksne. Afgivet af det af undervisningsministeren nedsatte udvidede aftenskoleudvalg. Kbh s. (Betænkning; 396) 8249 Bovin, Birgitte: Voksenuddannelse. En undersøgelse af rekrutteringen til de amtskommunale enkeltfagskurser Kbh s Carpens, Lars og Kim Mørch Jacobsen: Rekrutteringen til fritidsundervisning for voksne i Danmark. Kbh s Ehlers, Søren: Aftenskoler. I: Siden Saxo. Årg. 4, nr. (1987), s [lærer, bibliotekar Jørgen Banke ( ) og aftenskolen] 8252 Ehlers, Søren: Oplysningens formål. Om lovgivning, organisering og forvaltning af oplysningsvirksomhed - historisk set. I: Voksenuddannelse under forandring. Red. Jørgen Gleerup Kbh s. (Voksenuddannelse, folkeoplysning, demokrati); s Eigaard, Søren, Harry Haue og Helge Larsen: Aftenskolens historie i Danmark. Folkeoplysning i 200 år. Kbh s Eigaard, Søren: Verdens bedste fritidslov. I: Velfærd og folkeoplysning. Red. Søren Eigaard. Odense s.; s [fri- 367

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester Damer 18 + Slagspil 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F.

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen.

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen. Børge Rødkjær Andersen Fjordvej 2 Vedr. ejendommen Fjordvej 2 Svend Ingvard Søndergaard Porsevej 2 Vedr. ejendommen Porsevej 2 Wendy Nørgaard Porsevej 4 Vedr. ejendommen Porsevej 4 Karsten Iversen Rubyvej

Læs mere