Kirstens klumme Alt om vores CSR-projekt Nyt om Ringkøbing-afdelingen Frivilligdag 09 Hjælpen er nær: Handymenprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirstens klumme Alt om vores CSR-projekt Nyt om Ringkøbing-afdelingen Frivilligdag 09 Hjælpen er nær: Handymenprojekt"

Transkript

1 nyhedsbrev 2. Årgang. Nr. 3, 2009 Læs i dette nummerc Kirstens klumme Alt om vores CSR-projekt Nyt om Ringkøbing-afdelingen Frivilligdag 09 Hjælpen er nær: Handymenprojekt skudt i gang En varig løsning for Frivilligcentrene: Læs ministerens ord

2 Forord fra formanden Kære frivillige, ansate, medlemmer, m.fl. Er det ikke utroligt som iden flyver af sted, sidst jeg skrev il jer, var det sommer med dens dute og farver. Nu er det eterårets farver og dute (ikke mindst gyllekørsel) der viter én om næsen, alt eter vindretningen. Hvad har vi så brugt sommeren il???? Bl.a. ferie for alle store og små, men der har også været akivteter i frivilligcentret. Der har været flere udflugter, på to hjul, i bus, med børn og voksne i skøn forening. Den udflugt jeg deltog i, var den for de frivillige, der gik langs Vestkysten. Hold da op et flot program Jonna og Bo Trelborg havde strikket sammen, vi så og oplevede mange ing den dag, som slutede med middag på Sandslotet i Lyngvig. Stor tak il dem begge. En lille opfordring il de af jer, der er glade for at synge. Det er der lejlighed il hver mandag aten, fra på Egvad plejehjem, hvor frivillige synger med beboerne. Alle er velkommen. I dag blæser det kratigt, det får mig il at slute med et par vers fra Henning Tot Bro. Forlæns lever vi livet Lev dit liv mens du har det Baglæns forstår vi engang Lev det i silhed og storm Det som vil snære og tynge Se, fuglene flyver mod vinden Det løsner sig ote i sang I modvind ta r livet sin form Med venlig hilsen Sonja Laursen Genåbnet i Ringkøbing Det er med glæde, at vi nu kan meddele, at kontoret i Ringkøbing ater har åbent. I forbindelse med Lillian S. Christensens sygdom, har vi ansat Hanne Gade som vikar. Kontoret er åbent irsdag il torsdag kl

3 Kirstens Klumme Vi vil gøre en forskel Værdien af det frivillige sociale arbejde er svær at gøre op i kroner og øre, og spørgsmålet er da også om det er en øvelse vi skal lave. Skal vi ikke hellere se på, hvilken forskel de frivillige er med il at gøre for de mange mennesker de på en eller anden måde hjælper i form af: - En besøgsven - En voksenven - En frivillig il at pumpe kørestolen - En frivillig il lydavisen - En frivillig il Genbrugsbuikken - En frivillig il caféen Der bliver større og større foresillinger om og forventninger il det frivillige sociale arbejde. Samidig er det en udbredt opfatelse, at frivilligheden er for nedadgående. Tit hører man bemærkninger som: Folk tænker kun på sig selv, og gider ikke gøre noget for andre, og i hvert fald ikke grais! I Danmark udfører 35% af befolkningen frivilligt arbejde, og yderligere 1/3 vil udføre frivilligt arbejde, hvis muligheden viser sig. Mange har den undskyldning, at de arbejder meget og længe og derfor ikke har id il at lave frivilligt arbejde Den problemaik har vi taget op i Frivilligcentret, hvor vi p.t. prøver et samarbejde med erhvervslivet af CSR projektet hvor det bl.a. går ud på, at nogle virksomheder kan give deres ansate fri x-antal imer om måneden netop il at udføre frivilligt arbejde. Det kan også være en del af en seniorpoliik. (læs mere om projektet andet steds i nyhedsbrevet) På den måde håber vi, at flere og yngre kan udføre frivilligt arbejde i de mange foreninger, som vi heldigvis har i Ringkøbing-Skjern kommune. I Frivilligcentret prøver vi at skabe debat, synlighed og anerkendelse af den værdi, som det frivillige arbejde har i samfundet. Vi mener som mange andre, at det frivillige arbejde ligefrem er en forudsætning for at bevare vort velfærdssamfund. Vi prøver hele iden at tage tråden op, når foreninger eller enkeltpersoner får en god ide. I Frivilligcentret skal vi også være omsillingsparate.

4 Der er sket meget siden Frivilligcentret startede, dels i Ringkøbing og dels i Tarm. Der er stor forskel på de ydelser, som foreninger m.fl. eterspørger. Det er ikke kun foreninger og enkeltpersoner, som eterspørger ydelser; kommunale medarbejdere reter også ind imellem henvendelse il os om nye projekter. F.eks. er projektet Hjælpen er Nær et projekt som udspringer af en henvendelse fra en kommunal ergoterapeut (se omtale andet steds i nyhedsbrevet). Vi er glade for alle henvendelser, men vi er særlig opmærksomme, når henvendelserne kommer fra kommunen, idet vi ikke skal have den situaion, hvor de frivillige går ind og forpligtende overtager kommunale opgaver. Der er alid en ekstra overvejelse ved disse henvendelser, for på den ene side vil de frivillige f.eks. gerne slå il hvis der sidder mennesker på et plejehjem, som gerne vil have et besøg, el.lign., men vi går alid ind og kigger på om det er en kommunal opgave, som nu pludselig bliver lagt i frivillig regi. I Frivilligcentret er en af vore opgaver at synliggøre det frivillige sociale arbejde og alle de mange frivillige sociale foreninger, som vi har i kommunen. Vi har lige aholdt en fælles frivillighedsdag og alle er enige om, at det skal være en ilbagevendende begivenhed én gang årligt. Og ud over alt dete vil vi i Frivilligcentret, stadig arbejde for at styrke samarbejdet mellem den frivillige sektor, erhvervslivet og kommunen. Som formanden for Frivilligrådet, Susanne Larsen siger: Vi vil være påtrængende hjælpsomme overfor poliikere og presse, så det bliver klart for alle, at det kan betale sig at investere i den frivillige indsats. Om dete nummer Vi har travlt på Frivilligcentret. Vi får virkelig langet nogle varer over disken. Jeg tror dete nummer bære præg af denne travlhed. Frivilligdag, CSR-projekt, Hjælpen er Nær og desværre også sygdom i staben, har spændt os hårdt for. Derfor er der ingen FOKUS-arikel i dete nummer. Det skal dog ikke være ilfældet næste gang. Bud på gode historier fra foreningerne modtages gerne. Dete nummer er skrevet i et nyt program. Så kan alt jo gå galt. Konceptet ønskes hele iden udviklet. God læselyst. Ansvarshavende redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Quark. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder og billeder fra Wazari:

5 Hjælpen er nær I samarbejde med Ældre Sagen i Ringkøbing-Skjern kommune, Social og Sundhed, Ringkøbing-Skjern Kommune er Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ved at opbygge et korps af handymen m/k il at rykke betrængte medborgere il undsætning med småopgaver, der kan gøre dagligdagen letere. Baggrunden for projekt Hjælpen er Nær, er en henvendelse fra hjemmeplejen i Ringkøbing-Skjern kommune. Hjemmeplejen skal ikke længere udføre bestemte arbejdsopgaver, og det har givet vanskeligheder for mange ældre, som ikke kan få hjælpen mere. Formålet med projektet er at lete hverdagen for den enkelte borger, som ikke er i stand il selv at pumpe kørestol, skite el-pærer, sy en knap eller flyte havemøbler rundt og lignende opgaver, som ikke er en opgave som hjemmeplejen kan udføre. Tilbuddet gælder folkepensionister og føridspensionister i Ringkøbing-Skjern kommune. Tilbuddet om et par hjælpende hænder gælder kun mindre opgaver, som kan klares på ca. en ime. Der udføreres ikke arbejdsopgaver som hører under hjemmehjæpsordningen eller kræver autoriserede håndværkere. For at gøre brug af ordningen opkræves et gebyr på 20 kroner. Vi har i det forløbende annonceret eter handymen m/k il ordningen og mange har meldt sig. Man er stadig velkommen il at henvende sig il Frivilligcentret, hvis man vil deltage i ordningen. Vi foreventer, at sende ilbuddet ud il Kommunens borgere i november måned. Sund og varieret kost i hverdagen Ny brochure for Børns Voksenvenner Lederen af køkkenet Åkanden i Tarm, Lone Fløe, fortæller om sund og varieret mad i hverdagen. Torsdag, den 19. November kl Den Gode Café, Nygade 1, Tarm. Begrænset deltagerantal, ilmelding nødvendig Ring. tlf.: Fri entre. I forbindelse med, at Børns Voksenvenner gerne vil udvide deres ilbud il også at omfate resten af Kommunen foruden Tarm-Skjern, har Frivilligcentret været behjælpelig med at lave en ny folder for foreningen. Folderen kan ahentes på Frivilligcentret eller ilsendes ved henvendelse samme sted.

6 Frivilligdag 09 Den 29. august havde Frivilligcentret arrangeret frivilligdag i fire af kommune byer. Om for middagen var der således godt gang i akiviteterne blandt de mange frivillige foreninger i Skjern, Ringkøbing, Tarm og Videbæk. Intenionen med en frivilligdag er at synliggøre og sæte fokus på det frivillige sociale arbejde i Ringkøbing-Skjern kommune. Vi bringer her nogle indtryk fra dagen. Tarm Frivilligdag 09 begyndte med det bedste tørvejr il at sille teltene op, men måte senere bestå prøven med regn og torden. Folk fra de 17 frivillige foreninger sad klar il at høre åbningstaleren, viceborgmester Kent Skaaning. Han indledte med at sige: Der er ikke aling man kan have kontrol med, og heller ikke aling man skal have kontrol med. Det frivillige sociale arbejde skal have frie tøjler il at udføre sit arbejde for de mennesker, som har brug for det. Og han ilføjede: Byrådet skal sørge for, at rammerne er i orden og ellers lade de frivillige selv udfylde dem. Frivillig Chrisian Chrisiansen havde det helt store udtræk med for at vise, hvad man kan lære i Datasuen.

7 Frivilligdag fortsat - Tarm Skaaning sagde også et par ord om at værne om alle de frivillige som laver et stort og uegennyigt arbejde. Han slutede med at takke alle som laver frivilligt arbejde. Dagen forløb i øvrigt med ture i veteranbrandbil. Erna Andersen fra Parkinson foreningen serverede nylavede vafler, som også var meget populære. Et 8 mands orkester spillede hele formiddagen, il stor glæde for de fremmødte. Og som lederen af orkesteret sagde, så var det jo også en slags frivilligt arbejde. Foreningerne hyggede sig, men alt for få var forbi og se alle de mange gode ilbud. På trods heraf, var der dog flere, som meldte sig som frivillige il bl.a. Hjælpen er Nær et handymanprojekt for ældre, Den Gode Café og genbrugsbuikken. Ringkøbing Med blafrende teltduge og kaffe, frugt og sundt slik på alle borde, sillede 11 foreninger op på torvet i Ringkøbing for at vise hvad de står for og hvilke ilbud de har il borgerne i Ringkøbing. Hele torvet summede af liv fra kl il kl Dagen starter med åbningstale af provst Lone Hvejsel. På grund af vejret måte Teatret OM godt nok aflyse deres foresillingen. Men det var et ganske godt besøgt marked, både af store og små, som det for øvrigt plejer at være, når de frivillige foreninger i Ringkøbing siller op. Der blev spist rigig meget frugt, og som andre steder blev der fundet brugere og frivillige bl.a. il Ringkøbing-Skjern Lydavis. Lone Hvejsel holdt en tale, der var god at få forstand af.

8 Frivilligdag forsat - Skjern På trods af jævnlige skybrud havde de 11 foreninger, der lørdag den 29 august var samlet for at vise hvilke ilbud de har il borgerne i Skjern, en dejlig formiddag. Pensionisforeningen fik udleveret en masse foldere med årets spændende program. Og både Ældresagen, Dansk Røde Kors og Børns Voksenvenner fik tegnet nye medlemmer / frivillige. Værestedet i Skjern leverede den gode stemning med kaffe og kage og lune frikadeller og kartoffelsalat il frokost. Mange gik også glade hjem med én af de fine gaver fra Værestedets tombola. Der var god stemning i teltet og de frivillige fik talt sammen på kryds og tværs og med nysgerrige, der kom for at orientere sig om frivilligt socialt arbejde. Som en der netop var blevet ledig sagde: man kan jo lige så godt bruge iden, il at gøre noget godt. Ud over de nævnte havde Frivilligcentrets Skjern-Tarm afdeling samlet: Scleroseforeningen, Sundhedscenter Vest, Ringkøbing- Skjern Lydavis, Ældresagens besøgsvenner og Ældrerådet. Værestedet sørgede for caféstemning i Skjern I Videbæk stod ote foreninger klar il at vise hvad de står for og, hvilke ilbud og hvilke job man kan få som frivillige i de pågældende foreninger. I Videbæk var Frivilligdag 09 en del af arrangementet Blomster og Blå Blink. Foreningerne var her placeret to forskellige steder i byen. I Bredgade hvor man kunnen møde LM s venskabsmiddage, Røde Kors, Ældrerådet og Frivilligcentret med Lydavisgruppen. På Torvet kunne man møde Kirkens Genbrug, Scleroseforeningen, Nateravnene og Bakkelys Venner. Samtlige stande var bemandet med frivillige fra de ote foreninger. Som ved de andre arrangementer var der kaffe og lidt godt il ganen ved hver stand. Der var mange gæster. Ikke mindst Røde Kors skrabelodder trak mange mennesker. Der var opbakning il at gøre det igen. Det vil således være tredje i træk. Videbæk

9 En varig løsning Ringkøbing-Skjern Frivilligcenter havde to repræsentanter med, da Frivilligt Forum den 2. september, aholdt høring om frivilligcentrenes fremid i Fællessalen på Chrisiansborg. Vi hørte det med vore egne øre... For første gang i frivilligcentrenes 20- årige historie, afgav en social- og indenrigsminister, Karen Ellemann, løte om permanent statslig finansiering. Der er ingen tvivl om, at det satspuljeprojekt som også Frivilligcenter Ringkøbing- Skjern har været en del af, har været stærkt medvirkende il dete resultat. Karen Ellemann konstaterede, at de 49 millioner som satspuljeordførerne bevilligede i 2005 il en styrkelse og udvikling af frivilligcentrenes arbejde, var særdeles godt givet ud. Ministeren fremhævede, hvordan Aalborg Universitets evaluering af forløbet havde konkluderet, at frivilligcentrene bl.a. havde forbedret indsatsen i forhold il at styrke foreningernes arbejde og deres samarbejde med kommunerne. Derfor er det også ministerens vision, at der kommer et frivilligcenter i alle landets kommuner. Det er endnu for idligt at sige, hvad disse absolut løterige idéer kommer il at betyde i praksis. Men i Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern betragter vi selvfølgelig ilsagnet som et stærkt signal om, at det nu i hvert fald kun kan gå frem ad. En atale vil ligge klar inden nytår Frivilligcentrene som Knudepunkter - Pluk fra ministerens tale: Frivilligcentrenes rolle i fremidens frivillige sociale sektor bliver: at bidrage il at styrke det personlige ansvar og lokalsamfundenes rolle i velfærdssamfundet. - at være det knudepunkt, hvor man kan henvende sig uanset om man ønsker at være frivillig, er kommune, privat virksomhed eller forening med brug for et godt råd. Karen Elleman mens hun leverede det glade budskab

10 Frivilligcentrene skal medvirke il at gøre den frivillige indsats stærk og sammenhængende levende og leilgængelig. Stærk fordi centrene skal være med il at støte op om foreningerne og styrke deres arbejde. Sammenhængende fordi centrene skal skabe sammenhæng mellem kommunernes og foreningernes sociale indsats, så summen bliver en styrket lokal indsats. Levende fordi centrene skal være med il at understøte udviklingen i det lokale frivillige arbejde. Og leilgængelig fordi frivilligcentrene skal gøre det letere for dem, der gerne vil være med il at løte ansvaret i det sociale arbejde, at finde vej ind i det frivillige engagement. Læs hele ministerens tale her (det talte ord gælder). Desuden link il Frivilligcenterundersøgelsen: htp:// Læs mere om dete emne i ariklen Frivilligcentrene status oktober 09 Teatret OM og Frivilligcentret indgår atale Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern har fra lokalerne i Ringkøbing og Den gode Café samt snart også Hvide Sande og Videbæk, ønsket at præsentere lokale kunstnere på vores vægge. I Frivilligcentret ønsker vi, at bidrage il at skærpe folks kreaive sanser. Teatret OM har med deres mange grais offentlige optrædener, med deres inddragelse af frivillige i deres arbejde og deres kreaivitet meget at bidrage med il Frivilligcentrets målgrupper; af inspiraion og glæde ved at se ingene på en, indimellem, ny måde. Det har derfor været et logisk skridt at indgå en atale med det lokale egnsteater. Samarbejdet vil bestå i informaion om de to insituioners akiviteter overfor deres respekive baglande. Frivilligcentret vil rundsende informaion om Teatrets nye iltag. Tilbud om deltagelse i forskellige teatersammenhænge, kan også komme på tale. Lige som Teatret lejlighedsvis vil give de frivillige foreniger mulighed for at opleve generalprøver el. lign.

11 CSR - tre bogstaver, der kan give flere frivillige? I sidste nummer af Nyhedsbrevet fortalte vi for første gang om vores nye iltag: et samarbejde med erhverslivet om at skaffe flere frivillige, eksperise og ressourcer il foreningslivet. Siden da har frivilligcentret gjort følgende: c Fået en lokal grafisk virksomhed il at udarbjede et logo for projektet. c I samarbejde med den ilslutede gruppe af erhvervsfolk, har vi udarbejdet et chartre for samarbejdet. Dvs. et dokument som ikke er juridisk bindende, men en målsætning som erhvervsvirksomheder skal ilslute sig, for at kunne deltage i projektet. c Forskellige hjemmesideløsninger er under overvejelse. c Arikler i Jyske Vestkysten, Ringkøbing-Skjern Dagblad og Vesterhavsposten. c Alle foreninger, der figurerer i Den Sociale Vejviser har fået brev vedrørende Frivilligcentrets nye iniiaiv om et CRS samarbejde her i området. Før sommerferien havde vi bedt 25 foreninger om at sende en os deres ønsker il et muligt erhvervssamarbejde. Der kom utroligt mange gode bud ind il os. Ud fra denne prøveboring, har vi nu turde sende ud il alle foreninger. Vi håber, at de fleste foreninger kan se deres fordel i at deltage i dete samarbejde. Det er grais for foreningerne at deltage og Frivilligcentret står for alt arbejdet inklusiv at lægge jobs på en hjemmeside. Derfor gør vi det: I Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns vedtægter står: Frivilligcentret skal synliggøre det frivillige sociale arbejde generelt i lokalområdet samt formidle frivillige, ulønnede jobs il organisaioner eller enkeltpersoner I Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern føler vi, at vi ved at indgå i dete samarbejde, kan bakke foreningernes gode arbejde op på en mere effikiv måde, end vi hidil har gjort det. Foreningerne får på denne måde muligheden for at få kontakt il de mennesker, der i dag er svære at nå pga. af arbejde og mindre børn, samt seniorer på vej på pension.

12 Smid berøringsangsten for erhverslivet Den 8. oktober aholdt Frivilligcenter Århus en meget spændende konference. Temaet var det meget aktuelle: partnerskaber mellem erhvervsliv og den frivillige verden. Det er spændende fordi det er ved at blive en meget vigig del af det at lave frivillig socialt arbjede. Og det er naturligvis spændende, fordi vi her i Ringkøbing-Skjern er ved at lave vores eget erhvervssamarbejde. Med særlig interesse fulgte jeg samarbejet mellem Livsværksstederne og Nordea i Århus. For nok er der tale om et projekt, der på mange måder er meget større end noget vi kender il i Ringkøbing-Skjern. Men helt basalt handler det om mødet mellem to kulturer: de frivillige og erhvervslivet. Livsværkstederne har været heldige at få del i de satspujemidler, der er blevet afsat il frivillig gældsrådgivning. Det der fik leder af Livsværkstederne, Verner Klarskov il at ryste på hånden var, at han lige pludselig skulle integrere i bankansate i sin i forvejen brogede forsamling af frivillige. I dag kigger Verner Klarskov ilbage på et forløb, der kun eterlader rystelser på hovedet over hans egne forbehold. Han siger: i dag må jeg sille mig det spørgsmål: Har vi været for fastlåste? Har jeg været for forudindtaget i forhold il den oplevelse, jeg har hat af mit møde med alle disse frivillige og engagerede bankfolk. Verner Klarskov, der hver dag arbejder med at integere mange forskellige kulturer er selvrandsagende: Jeg har været for fuld af foredomme overfor CSR. Jeg har ment, at det var alt for eventpræget. Og så viste virkeligheden sig at være helt uproblemmaisk i forhold il den professionalisme og det engagement, bankfolkene mødte op med. f a k t a b o x CSR Betyder Cooporate Social Responsibility. Oversat il dansk: Fælles Socialt Ansvar. Alle foreninger i Ringkøbing- Skjern Kommune er blevet opfordret il at deltage I et lokalt CSR-projekt som frivilligcentret har taget iniiaiv il. Se mere på vores hjemmeside: htp:// ex.php?id=1268 Verner Klarskov, leder Livsværksstederne Se mere om Livsværkstederne her: Uddrag af en ministers vision: En vision som handler om en stærk frivillig sektor med flere frivillige og endnu bedre samspil mellem foreninger, kommuner og erhvervsliv. Social og indenrigstminister Karen Ellermann, 2. sept. 2009

13 Fra den anden side, fortæller idligere direktør i Nordea Jens Ole Theilmann om sin oplevelse: Jeg var på vej på pension. Derfor kom denne ordning som en gave fra himlen. Det er dejligt, at man stadig kan bruge sine evner. På den måde var overgangen il pension meget letere. Og Verner Klarskov supplerer: Vi har også lært meget. Han opfordrer de frivillige, der er på vej ind i et samarbjede med erhvervslivet il at bruge det il at tænke stort: Tænk på alle de sure opgaver og alle de projekter man ikke kan udføre, fordi man ikke har eksperisen. Se dete som en mulighed for kompetanceudvikling af ens forening, sluter Verner Klarskov, der også mener, at man skal smide berøringsangsten for erhvervslivet. Som den indsate faktabox med et citat af Karen Ellemann viser, er samarbejde med erhvervsliv en meget fremtrædende del af fremidens poliik på frivilligområdet. Dialogmøde Kommuneinformaion Mandag den 26. oktober 2009 kl aholdes det årlige dialogmøde (stormøde) i Højmark Forsamlingshus. En aten med fokus på det frivillige sociale arbejde og samarbejdet mellem kommunen og de frivillige. Mødet er for alle, der udfører frivilligt socialt arbejde i kommunen. Tilmelding senest den på mail: eller telefon Valg il Frivilligrådet opsilling af kandidater Har du lyst il at være med il at sæte fokus og debat på vilkår og muligheder for det frivillige sociale arbejde her i kommunen, så er chancen her! Sil op som kandidat il Frivilligrådet for 2010 il Valget holdes på dialogmødet den 26. oktober 2009 klokken i Højmark Forsamlingshus. Vær opmærksom på, at rådets vedtægter er blevet revideret fra sidste frivilligrådsvalg. Ændringerne indebærer blandt andet mere åbne regler for opsilling og valghandling. Kravene il de opsillede er nu udelukkende, at de skal: være bosiddende i kommunen lave frivilligt socialt arbejde Kandidater, der ønsker at sille op, skal udfylde en opsillingserklæring, der skal være modtaget af frivilligkonsulenten, senest den 16. oktober Opsillingserklæring og yderligere oplysninger kan fås på:

14 Hus søges Frivilligcentret er på udkig eter nye lokaler i Ringkøbing. Det har vi egentlig været længe. Det står i vores arbejdsplan for 2009 og leder af afdelingen, har allerede lavet forskellige sonderinger i første del af året, men nu skal det være. Vi har brug for nye lokaler inden nytår. Vi søger følgende: Central beliggenhed (synlighed), handicapvenlig indretning (toilet mv.), m2, lidt ahængig af ruminddeling. Der skal være kontorfaciliteter samt i det mindste mulighed for lån af mødelokaler. Vi deler meget gerne lokaler sammen med anden/andre forening/er. Ovenstående er den korte version. Baggrunden for ovenstående skal findes i vores vedtægter og vores landsforenings mindstekrav, som vi skal opfylde for at være med i landsforeningen. Disse kræver dels, at frivilligcentret kan være synligt, dels at centret er fysisk ilgængeligt for alle borgere. Kender du il ledige lokaler, der opfylder vores ønsker, opfordres du il at henvende dig enten på tlf.: eller Fondsdonaioner På vegne af KOL-gymnasterne, der holder il i Frivilligcentrets lokaler i Hvide Sande, og Selvhjælpsgrupperne i Ringkøbing-Skjern, har Frivilligcentret søgt og modtaget 2500 kr., der er anvendt il stole il KOL-gymnasik. I anledning af Broderloge nr. 17 Steen Blichers 125 års dag, modtog Frivilligcentret ,- Daglig leder Kirsten Kolby, deltog i den fornemme ceremoni og takkede på foreningens vegne for donaionen. Pengene kommer il at gøre godt i Datastuen i Frivilligcentrets afdeling i Tarm.

15 Frivilligcentrene status oktober 2009 Der tages vigige beslutninger om frivilligcentrenes økonomiske fremid i dete eterår. Husk Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling den 8. november. Evalueringen af satspuljeprojektet er gennemført af forsker ved Aalborg Universitet, Lars Skov Henriksen. Evalueringen fastslår, at frivilligcenterkonceptet virker! Frivilligcentrene lykkes med at være lokale knudepunkter for udvikling af det frivillige arbejde, at være bindeled mellem kommunen og de frivillige foreninger, og ikke mindst understøte iværksætelse af nye iniiaiver. Lars Skov Henriksen konkluderer, at hvis kommunerne og staten fortsat ønsker at simulere udviklingen af lokale iniiaiver og borgernes engagement i frivilligt arbejde, så er der brug for lokale kratcentre. Lars Skov Henriksen anbefaler, at finansiering af frivillicentrene også i fremiden skal ske i et miks mellem statslige og kommunale midler. Videre anbefaler han, at der skal være ilstrækkelige ressourcer faglig kompetent ledelse og medarbejderimer. En tredje og væsentlig anbefaling er, at frivilligcentrene bør have en selvstændig og uahængig organisering, og de lokale foreninger bør have adgang il indflydelse og ejerskab. Samidig er frivilligcentret ahængig af et godt og illidsfuldt samarbejde med kommunen. Satsforhandlingerne startede den 1. oktober, og vi ved, at der ligger et forslag il permanent statslig medfinansiering af frivilligcentrene. Vi ved ikke, hvordan forslaget er udformet og heller ikke, hvor mange midler der er tale om. Satsforhandlingerne afslutes sædvanligvis hen over eteråret og vedtagne forslag træder i krat fra januar næste år. Desværre foreligger resultatet af satsforhandlinger først eter afslutningen af kommunernes budgeforhandlinger. Det er en alvorlig udfordring mange steder. Frise tror, at kommunerne har afsat midler på budgeterne for næste år il frivilligcentrene fordi centrene ikke kan undværes, og i illid il, at der kommer en statslig medfinansiering. I år samles ind il kvinderne i den 3. verden. Meld dig il på din lokalafdelig af Dansk Flygtningehjælp eller ved henvendelse il dit frivilligcenter.

16 Kommunens hjemmeside har fået ny udseende: Af Kirsten Nørgaard, Kommunens Frivilligkonsulent. Vi lægger il stadighed løbende oplysninger ind på kommunens hjemmeside Klik med musen på Om kommune klik på frivilligt arbejde i billedets venstre side klik frivilligt socialt arbejde og vælg, om du vil læse om sidste nyt, ældreakiviteter( 79), frivilligt socialt arbejde ( 18) m.m. Hold især øje med sidste nyt. Her vil i løbet at eteråret blive informeret om aholdelse af stormøde for alle på frivillighedsområdet, valg il Frivilligrådet og dialogmøde i december for de frivillige på ældreområdet Du kan på hjemmesiden også læse om Frivilligrådet og dets arbejde. I kan endvidere ilmelde jer, så I automaisk ilsendes en mail med Frivilligrådets referater. Se vejledning under sidste nyt på siden om frivilligt socialt arbejde. Ny akivitets- og frivilligkonsulent Den 1. november 2009 starter Mona Vermedal Høgh som akivitets- og frivilligkonsulent. Hun overtager Janne Nielsens silling, som har været ledig siden den , hvor Janne fik nyt arbejde som akivitetsleder i kommunens sydlige område. Mona Høgh kommer fra en anden silling i kommunen - kontaktperson i socialpsykiatrien. Hun er uddannet pædagog og har idligere arbejdet meget med frivilligområdet bl.a. som leder af de Frivilliges hus i Herning.

17 Husk deadline for ansøgning om ilskud fra 18 og 79-puljerne i 2010 For 18-puljen il frivilligt socialt arbejde gælder: Ansøgningsfristerne er 30. november 2009 og 31. maj Der kan søges hel- og halvårligt il iniiaiver i For 79-puljen il forebyggende og akiverende iltag for pensionister og +60-årige gælder: Ansøgningsfristen er 30. november 2009 for etablerede foreninger m.v. Der søges helårligt il iniiaiver i Dog vil det være muligt at søge senest den 31. maj 2010 il nye iniiaiver, enkeltarrangementer, samt uforudsete udgiter for etablerede foreninger. Presse siden sidst Herning Folkeblad Frivillige på netet Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Her bliver frivillige synlige Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Frivillige uddannet i førstehjælp JV - Erhvervsliv vil lave frivilligt socialt arbejde Vesterhavsposten De frivillige og erhvervslivet Vesterhavsposten Bemærkelsesværdigt samarbejde JV, Frivillige gør fælles front og sæter skub i åbyerne Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Find et frivilligt arbejde i dag Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Bliv Frivillig i arbejdsiden htp:// /1432/liv Dagbladet Ringkøbing-Skjern, God frivilligdag trods regn Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Frivilligdag i regn og torden Dagbladet Ringkøbing-Skjern, En gavmild formiddag i logden Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Diabeikere moiveres Kontaktoplysninger: Tarm / Daglig leder af Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern: man. -tors.: kl Tlf.: Ringkøbing: irs. - tors.: kl Tlf.: Videbæk: tors. kl Tlf.: Hvide Sande: irs. kl Tlf.:

nyhedsbrev Ny mand i lederstolen Læs i dette nummerc Afdelingen i Ringkøbing i nye rammer Frivilligcentrene på inansloven

nyhedsbrev Ny mand i lederstolen Læs i dette nummerc Afdelingen i Ringkøbing i nye rammer Frivilligcentrene på inansloven nyhedsbrev 3. Årgang. Nr. 1, 2010 Læs i dette nummerc Ny mand i lederstolen Afdelingen i Ringkøbing i nye rammer Frivilligcentrene på inansloven Elitesmiley til Den Gode Café Repræsentantskabsmøde 24.3

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

REFERAT Generalforsamling Hjerneskadeforeningen Randers

REFERAT Generalforsamling Hjerneskadeforeningen Randers REFERAT Generalforsamling Hjerneskadeforeningen Randers Tid: torsdag den 29. januar 2015, kl. 19:00 Sted: Cafeen, Bakkevej 1, 8920 Randers NV Generalforsamlingen startede med smørrebrød kl. 18:00. Kl.

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17

STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17 STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17 Der er valg til november Få indflydelse Tænker du af og til: Hvis bare jeg havde indflydelse på de beslutninger, som træffes om forhold, der vedrører 60+ årige i Odense? Så har

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator

Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator Til Ringkøbing-Skjern Kommune 18. juni 2015 Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator Overordnede betragtninger Frivilligcentrets bestyrelse vil gerne kvittere for det synes vi inspirerende

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2/2017

NYHEDSBREV NR. 2/2017 NYHEDSBREV NR. 2/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores nye brochure og vores nye hjemmeside. Endvidere om grupper på vej herunder Trivselsgrupper for børn og unge (skoleelever). Selvhjælp

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 2-2015 Juni. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 2-2015 Juni. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 2-2015 Juni Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.2, juni

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde.

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde. 3. januar 2012 Fremmødt: Thorup, Yvonne, Charlotte, Parbæk, Kåre, Uffe, Søren Kristian Afbud: Jacob Ikke fremmødt: Kim Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre Opfølgning Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Nyhedsbrev uge 51-2012

Nyhedsbrev uge 51-2012 Nyhedsbrev uge 51-2012 Side 1 Glædelig jul!! Side 4...og goddag til Side 2 Sidste skoledag... Side 6 Børnehaven Side 4 Farvel - og tak! - til Jytte Side 8 Kalender, kontakt mm. Glædelig jul!...og godt

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012 APRIL JUNI 2012 2. NUMMER Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER I dette nummer 1 Aktiviteter april-juni 2012 1 Alkjærskolen i Ringkøbing

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Baggrund...4 Aktivt medborgerskab...4 Frivillighed...4

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for frivilligt, socialt arbejde i Herning Kommune

Frivillighedspolitik. Politik for frivilligt, socialt arbejde i Herning Kommune Frivillighedspolitik Politik for frivilligt, socialt arbejde i Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Frivillighedspolitik - vision 7 1 - Midler 9 2 - Samarbejde 11 3 - Tilskudsregler

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Formandsberetning 2008

Formandsberetning 2008 Formandsberetning 2008 Jeg har valgt at opbygge formandsberetningen på følgende måde: Tilbageblik på året der gik Bestyrelsens arbejde Udfordringer for fremtiden Afslutning Tilbageblik på året der gik

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 14. nov. 2016

Referat fra Repræsentantskabsmøde 14. nov. 2016 Referat fra Repræsentantskabsmøde 14. nov. 2016 Afholdt i Æblehaven, Nygade 5, 4640 Faxe Kjeld Folke Jørgensen bød velkommen og vi startede med at synge: jeg vil male dagen. Dagsorden: 1. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2014. TallShips Fredericia 2014. Lidt stemningsbilleder fra TallShips Fredericia den 30. maj til 1. juni: Foto: Peer S.

Nyhedsbrev juni 2014. TallShips Fredericia 2014. Lidt stemningsbilleder fra TallShips Fredericia den 30. maj til 1. juni: Foto: Peer S. Nyhedsbrev juni 2014 TallShips Fredericia 2014 Lidt stemningsbilleder fra TallShips Fredericia den 30. maj til 1. juni: Foto: Peer S. Hansen 1 TRIVSELSPILOTER BROBYGNING Nu foldes TrivselsPilot-metoden

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Velkommen som frivillig på Ringkøbing-Skjern kommunes aktivitetscentre.

Velkommen som frivillig på Ringkøbing-Skjern kommunes aktivitetscentre. Velkommen som frivillig på Ringkøbing-Skjern kommunes aktivitetscentre. Aktivitet Nord og Syd Sundhed og Omsorg Hvem er vi? I Ringkøbing-Skjern kommune er der seks kommunale aktivitetscentre (Se adresserne

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

INDSPIL nr. 25. April 2013

INDSPIL nr. 25. April 2013 April 2013 INDSPIL nr. 25 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENTEN/Susanne Bach Rasmussen: Sponsorpulje fra Novo Nordisk til ildsjæle på Kalundborgegnen Alle ildsjæle på Kalundborgegnen kan nu søge om at få del

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen og Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 101 sprotokol

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere