Kirstens klumme Alt om vores CSR-projekt Nyt om Ringkøbing-afdelingen Frivilligdag 09 Hjælpen er nær: Handymenprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirstens klumme Alt om vores CSR-projekt Nyt om Ringkøbing-afdelingen Frivilligdag 09 Hjælpen er nær: Handymenprojekt"

Transkript

1 nyhedsbrev 2. Årgang. Nr. 3, 2009 Læs i dette nummerc Kirstens klumme Alt om vores CSR-projekt Nyt om Ringkøbing-afdelingen Frivilligdag 09 Hjælpen er nær: Handymenprojekt skudt i gang En varig løsning for Frivilligcentrene: Læs ministerens ord

2 Forord fra formanden Kære frivillige, ansate, medlemmer, m.fl. Er det ikke utroligt som iden flyver af sted, sidst jeg skrev il jer, var det sommer med dens dute og farver. Nu er det eterårets farver og dute (ikke mindst gyllekørsel) der viter én om næsen, alt eter vindretningen. Hvad har vi så brugt sommeren il???? Bl.a. ferie for alle store og små, men der har også været akivteter i frivilligcentret. Der har været flere udflugter, på to hjul, i bus, med børn og voksne i skøn forening. Den udflugt jeg deltog i, var den for de frivillige, der gik langs Vestkysten. Hold da op et flot program Jonna og Bo Trelborg havde strikket sammen, vi så og oplevede mange ing den dag, som slutede med middag på Sandslotet i Lyngvig. Stor tak il dem begge. En lille opfordring il de af jer, der er glade for at synge. Det er der lejlighed il hver mandag aten, fra på Egvad plejehjem, hvor frivillige synger med beboerne. Alle er velkommen. I dag blæser det kratigt, det får mig il at slute med et par vers fra Henning Tot Bro. Forlæns lever vi livet Lev dit liv mens du har det Baglæns forstår vi engang Lev det i silhed og storm Det som vil snære og tynge Se, fuglene flyver mod vinden Det løsner sig ote i sang I modvind ta r livet sin form Med venlig hilsen Sonja Laursen Genåbnet i Ringkøbing Det er med glæde, at vi nu kan meddele, at kontoret i Ringkøbing ater har åbent. I forbindelse med Lillian S. Christensens sygdom, har vi ansat Hanne Gade som vikar. Kontoret er åbent irsdag il torsdag kl

3 Kirstens Klumme Vi vil gøre en forskel Værdien af det frivillige sociale arbejde er svær at gøre op i kroner og øre, og spørgsmålet er da også om det er en øvelse vi skal lave. Skal vi ikke hellere se på, hvilken forskel de frivillige er med il at gøre for de mange mennesker de på en eller anden måde hjælper i form af: - En besøgsven - En voksenven - En frivillig il at pumpe kørestolen - En frivillig il lydavisen - En frivillig il Genbrugsbuikken - En frivillig il caféen Der bliver større og større foresillinger om og forventninger il det frivillige sociale arbejde. Samidig er det en udbredt opfatelse, at frivilligheden er for nedadgående. Tit hører man bemærkninger som: Folk tænker kun på sig selv, og gider ikke gøre noget for andre, og i hvert fald ikke grais! I Danmark udfører 35% af befolkningen frivilligt arbejde, og yderligere 1/3 vil udføre frivilligt arbejde, hvis muligheden viser sig. Mange har den undskyldning, at de arbejder meget og længe og derfor ikke har id il at lave frivilligt arbejde Den problemaik har vi taget op i Frivilligcentret, hvor vi p.t. prøver et samarbejde med erhvervslivet af CSR projektet hvor det bl.a. går ud på, at nogle virksomheder kan give deres ansate fri x-antal imer om måneden netop il at udføre frivilligt arbejde. Det kan også være en del af en seniorpoliik. (læs mere om projektet andet steds i nyhedsbrevet) På den måde håber vi, at flere og yngre kan udføre frivilligt arbejde i de mange foreninger, som vi heldigvis har i Ringkøbing-Skjern kommune. I Frivilligcentret prøver vi at skabe debat, synlighed og anerkendelse af den værdi, som det frivillige arbejde har i samfundet. Vi mener som mange andre, at det frivillige arbejde ligefrem er en forudsætning for at bevare vort velfærdssamfund. Vi prøver hele iden at tage tråden op, når foreninger eller enkeltpersoner får en god ide. I Frivilligcentret skal vi også være omsillingsparate.

4 Der er sket meget siden Frivilligcentret startede, dels i Ringkøbing og dels i Tarm. Der er stor forskel på de ydelser, som foreninger m.fl. eterspørger. Det er ikke kun foreninger og enkeltpersoner, som eterspørger ydelser; kommunale medarbejdere reter også ind imellem henvendelse il os om nye projekter. F.eks. er projektet Hjælpen er Nær et projekt som udspringer af en henvendelse fra en kommunal ergoterapeut (se omtale andet steds i nyhedsbrevet). Vi er glade for alle henvendelser, men vi er særlig opmærksomme, når henvendelserne kommer fra kommunen, idet vi ikke skal have den situaion, hvor de frivillige går ind og forpligtende overtager kommunale opgaver. Der er alid en ekstra overvejelse ved disse henvendelser, for på den ene side vil de frivillige f.eks. gerne slå il hvis der sidder mennesker på et plejehjem, som gerne vil have et besøg, el.lign., men vi går alid ind og kigger på om det er en kommunal opgave, som nu pludselig bliver lagt i frivillig regi. I Frivilligcentret er en af vore opgaver at synliggøre det frivillige sociale arbejde og alle de mange frivillige sociale foreninger, som vi har i kommunen. Vi har lige aholdt en fælles frivillighedsdag og alle er enige om, at det skal være en ilbagevendende begivenhed én gang årligt. Og ud over alt dete vil vi i Frivilligcentret, stadig arbejde for at styrke samarbejdet mellem den frivillige sektor, erhvervslivet og kommunen. Som formanden for Frivilligrådet, Susanne Larsen siger: Vi vil være påtrængende hjælpsomme overfor poliikere og presse, så det bliver klart for alle, at det kan betale sig at investere i den frivillige indsats. Om dete nummer Vi har travlt på Frivilligcentret. Vi får virkelig langet nogle varer over disken. Jeg tror dete nummer bære præg af denne travlhed. Frivilligdag, CSR-projekt, Hjælpen er Nær og desværre også sygdom i staben, har spændt os hårdt for. Derfor er der ingen FOKUS-arikel i dete nummer. Det skal dog ikke være ilfældet næste gang. Bud på gode historier fra foreningerne modtages gerne. Dete nummer er skrevet i et nyt program. Så kan alt jo gå galt. Konceptet ønskes hele iden udviklet. God læselyst. Ansvarshavende redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Quark. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder og billeder fra Wazari:

5 Hjælpen er nær I samarbejde med Ældre Sagen i Ringkøbing-Skjern kommune, Social og Sundhed, Ringkøbing-Skjern Kommune er Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ved at opbygge et korps af handymen m/k il at rykke betrængte medborgere il undsætning med småopgaver, der kan gøre dagligdagen letere. Baggrunden for projekt Hjælpen er Nær, er en henvendelse fra hjemmeplejen i Ringkøbing-Skjern kommune. Hjemmeplejen skal ikke længere udføre bestemte arbejdsopgaver, og det har givet vanskeligheder for mange ældre, som ikke kan få hjælpen mere. Formålet med projektet er at lete hverdagen for den enkelte borger, som ikke er i stand il selv at pumpe kørestol, skite el-pærer, sy en knap eller flyte havemøbler rundt og lignende opgaver, som ikke er en opgave som hjemmeplejen kan udføre. Tilbuddet gælder folkepensionister og føridspensionister i Ringkøbing-Skjern kommune. Tilbuddet om et par hjælpende hænder gælder kun mindre opgaver, som kan klares på ca. en ime. Der udføreres ikke arbejdsopgaver som hører under hjemmehjæpsordningen eller kræver autoriserede håndværkere. For at gøre brug af ordningen opkræves et gebyr på 20 kroner. Vi har i det forløbende annonceret eter handymen m/k il ordningen og mange har meldt sig. Man er stadig velkommen il at henvende sig il Frivilligcentret, hvis man vil deltage i ordningen. Vi foreventer, at sende ilbuddet ud il Kommunens borgere i november måned. Sund og varieret kost i hverdagen Ny brochure for Børns Voksenvenner Lederen af køkkenet Åkanden i Tarm, Lone Fløe, fortæller om sund og varieret mad i hverdagen. Torsdag, den 19. November kl Den Gode Café, Nygade 1, Tarm. Begrænset deltagerantal, ilmelding nødvendig Ring. tlf.: Fri entre. I forbindelse med, at Børns Voksenvenner gerne vil udvide deres ilbud il også at omfate resten af Kommunen foruden Tarm-Skjern, har Frivilligcentret været behjælpelig med at lave en ny folder for foreningen. Folderen kan ahentes på Frivilligcentret eller ilsendes ved henvendelse samme sted.

6 Frivilligdag 09 Den 29. august havde Frivilligcentret arrangeret frivilligdag i fire af kommune byer. Om for middagen var der således godt gang i akiviteterne blandt de mange frivillige foreninger i Skjern, Ringkøbing, Tarm og Videbæk. Intenionen med en frivilligdag er at synliggøre og sæte fokus på det frivillige sociale arbejde i Ringkøbing-Skjern kommune. Vi bringer her nogle indtryk fra dagen. Tarm Frivilligdag 09 begyndte med det bedste tørvejr il at sille teltene op, men måte senere bestå prøven med regn og torden. Folk fra de 17 frivillige foreninger sad klar il at høre åbningstaleren, viceborgmester Kent Skaaning. Han indledte med at sige: Der er ikke aling man kan have kontrol med, og heller ikke aling man skal have kontrol med. Det frivillige sociale arbejde skal have frie tøjler il at udføre sit arbejde for de mennesker, som har brug for det. Og han ilføjede: Byrådet skal sørge for, at rammerne er i orden og ellers lade de frivillige selv udfylde dem. Frivillig Chrisian Chrisiansen havde det helt store udtræk med for at vise, hvad man kan lære i Datasuen.

7 Frivilligdag fortsat - Tarm Skaaning sagde også et par ord om at værne om alle de frivillige som laver et stort og uegennyigt arbejde. Han slutede med at takke alle som laver frivilligt arbejde. Dagen forløb i øvrigt med ture i veteranbrandbil. Erna Andersen fra Parkinson foreningen serverede nylavede vafler, som også var meget populære. Et 8 mands orkester spillede hele formiddagen, il stor glæde for de fremmødte. Og som lederen af orkesteret sagde, så var det jo også en slags frivilligt arbejde. Foreningerne hyggede sig, men alt for få var forbi og se alle de mange gode ilbud. På trods heraf, var der dog flere, som meldte sig som frivillige il bl.a. Hjælpen er Nær et handymanprojekt for ældre, Den Gode Café og genbrugsbuikken. Ringkøbing Med blafrende teltduge og kaffe, frugt og sundt slik på alle borde, sillede 11 foreninger op på torvet i Ringkøbing for at vise hvad de står for og hvilke ilbud de har il borgerne i Ringkøbing. Hele torvet summede af liv fra kl il kl Dagen starter med åbningstale af provst Lone Hvejsel. På grund af vejret måte Teatret OM godt nok aflyse deres foresillingen. Men det var et ganske godt besøgt marked, både af store og små, som det for øvrigt plejer at være, når de frivillige foreninger i Ringkøbing siller op. Der blev spist rigig meget frugt, og som andre steder blev der fundet brugere og frivillige bl.a. il Ringkøbing-Skjern Lydavis. Lone Hvejsel holdt en tale, der var god at få forstand af.

8 Frivilligdag forsat - Skjern På trods af jævnlige skybrud havde de 11 foreninger, der lørdag den 29 august var samlet for at vise hvilke ilbud de har il borgerne i Skjern, en dejlig formiddag. Pensionisforeningen fik udleveret en masse foldere med årets spændende program. Og både Ældresagen, Dansk Røde Kors og Børns Voksenvenner fik tegnet nye medlemmer / frivillige. Værestedet i Skjern leverede den gode stemning med kaffe og kage og lune frikadeller og kartoffelsalat il frokost. Mange gik også glade hjem med én af de fine gaver fra Værestedets tombola. Der var god stemning i teltet og de frivillige fik talt sammen på kryds og tværs og med nysgerrige, der kom for at orientere sig om frivilligt socialt arbejde. Som en der netop var blevet ledig sagde: man kan jo lige så godt bruge iden, il at gøre noget godt. Ud over de nævnte havde Frivilligcentrets Skjern-Tarm afdeling samlet: Scleroseforeningen, Sundhedscenter Vest, Ringkøbing- Skjern Lydavis, Ældresagens besøgsvenner og Ældrerådet. Værestedet sørgede for caféstemning i Skjern I Videbæk stod ote foreninger klar il at vise hvad de står for og, hvilke ilbud og hvilke job man kan få som frivillige i de pågældende foreninger. I Videbæk var Frivilligdag 09 en del af arrangementet Blomster og Blå Blink. Foreningerne var her placeret to forskellige steder i byen. I Bredgade hvor man kunnen møde LM s venskabsmiddage, Røde Kors, Ældrerådet og Frivilligcentret med Lydavisgruppen. På Torvet kunne man møde Kirkens Genbrug, Scleroseforeningen, Nateravnene og Bakkelys Venner. Samtlige stande var bemandet med frivillige fra de ote foreninger. Som ved de andre arrangementer var der kaffe og lidt godt il ganen ved hver stand. Der var mange gæster. Ikke mindst Røde Kors skrabelodder trak mange mennesker. Der var opbakning il at gøre det igen. Det vil således være tredje i træk. Videbæk

9 En varig løsning Ringkøbing-Skjern Frivilligcenter havde to repræsentanter med, da Frivilligt Forum den 2. september, aholdt høring om frivilligcentrenes fremid i Fællessalen på Chrisiansborg. Vi hørte det med vore egne øre... For første gang i frivilligcentrenes 20- årige historie, afgav en social- og indenrigsminister, Karen Ellemann, løte om permanent statslig finansiering. Der er ingen tvivl om, at det satspuljeprojekt som også Frivilligcenter Ringkøbing- Skjern har været en del af, har været stærkt medvirkende il dete resultat. Karen Ellemann konstaterede, at de 49 millioner som satspuljeordførerne bevilligede i 2005 il en styrkelse og udvikling af frivilligcentrenes arbejde, var særdeles godt givet ud. Ministeren fremhævede, hvordan Aalborg Universitets evaluering af forløbet havde konkluderet, at frivilligcentrene bl.a. havde forbedret indsatsen i forhold il at styrke foreningernes arbejde og deres samarbejde med kommunerne. Derfor er det også ministerens vision, at der kommer et frivilligcenter i alle landets kommuner. Det er endnu for idligt at sige, hvad disse absolut løterige idéer kommer il at betyde i praksis. Men i Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern betragter vi selvfølgelig ilsagnet som et stærkt signal om, at det nu i hvert fald kun kan gå frem ad. En atale vil ligge klar inden nytår Frivilligcentrene som Knudepunkter - Pluk fra ministerens tale: Frivilligcentrenes rolle i fremidens frivillige sociale sektor bliver: at bidrage il at styrke det personlige ansvar og lokalsamfundenes rolle i velfærdssamfundet. - at være det knudepunkt, hvor man kan henvende sig uanset om man ønsker at være frivillig, er kommune, privat virksomhed eller forening med brug for et godt råd. Karen Elleman mens hun leverede det glade budskab

10 Frivilligcentrene skal medvirke il at gøre den frivillige indsats stærk og sammenhængende levende og leilgængelig. Stærk fordi centrene skal være med il at støte op om foreningerne og styrke deres arbejde. Sammenhængende fordi centrene skal skabe sammenhæng mellem kommunernes og foreningernes sociale indsats, så summen bliver en styrket lokal indsats. Levende fordi centrene skal være med il at understøte udviklingen i det lokale frivillige arbejde. Og leilgængelig fordi frivilligcentrene skal gøre det letere for dem, der gerne vil være med il at løte ansvaret i det sociale arbejde, at finde vej ind i det frivillige engagement. Læs hele ministerens tale her (det talte ord gælder). Desuden link il Frivilligcenterundersøgelsen: htp://www.frivilligforum.dk/?mode=readnews&id=138: Læs mere om dete emne i ariklen Frivilligcentrene status oktober 09 Teatret OM og Frivilligcentret indgår atale Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern har fra lokalerne i Ringkøbing og Den gode Café samt snart også Hvide Sande og Videbæk, ønsket at præsentere lokale kunstnere på vores vægge. I Frivilligcentret ønsker vi, at bidrage il at skærpe folks kreaive sanser. Teatret OM har med deres mange grais offentlige optrædener, med deres inddragelse af frivillige i deres arbejde og deres kreaivitet meget at bidrage med il Frivilligcentrets målgrupper; af inspiraion og glæde ved at se ingene på en, indimellem, ny måde. Det har derfor været et logisk skridt at indgå en atale med det lokale egnsteater. Samarbejdet vil bestå i informaion om de to insituioners akiviteter overfor deres respekive baglande. Frivilligcentret vil rundsende informaion om Teatrets nye iltag. Tilbud om deltagelse i forskellige teatersammenhænge, kan også komme på tale. Lige som Teatret lejlighedsvis vil give de frivillige foreniger mulighed for at opleve generalprøver el. lign.

11 CSR - tre bogstaver, der kan give flere frivillige? I sidste nummer af Nyhedsbrevet fortalte vi for første gang om vores nye iltag: et samarbejde med erhverslivet om at skaffe flere frivillige, eksperise og ressourcer il foreningslivet. Siden da har frivilligcentret gjort følgende: c Fået en lokal grafisk virksomhed il at udarbjede et logo for projektet. c I samarbejde med den ilslutede gruppe af erhvervsfolk, har vi udarbejdet et chartre for samarbejdet. Dvs. et dokument som ikke er juridisk bindende, men en målsætning som erhvervsvirksomheder skal ilslute sig, for at kunne deltage i projektet. c Forskellige hjemmesideløsninger er under overvejelse. c Arikler i Jyske Vestkysten, Ringkøbing-Skjern Dagblad og Vesterhavsposten. c Alle foreninger, der figurerer i Den Sociale Vejviser har fået brev vedrørende Frivilligcentrets nye iniiaiv om et CRS samarbejde her i området. Før sommerferien havde vi bedt 25 foreninger om at sende en os deres ønsker il et muligt erhvervssamarbejde. Der kom utroligt mange gode bud ind il os. Ud fra denne prøveboring, har vi nu turde sende ud il alle foreninger. Vi håber, at de fleste foreninger kan se deres fordel i at deltage i dete samarbejde. Det er grais for foreningerne at deltage og Frivilligcentret står for alt arbejdet inklusiv at lægge jobs på en hjemmeside. Derfor gør vi det: I Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns vedtægter står: Frivilligcentret skal synliggøre det frivillige sociale arbejde generelt i lokalområdet samt formidle frivillige, ulønnede jobs il organisaioner eller enkeltpersoner I Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern føler vi, at vi ved at indgå i dete samarbejde, kan bakke foreningernes gode arbejde op på en mere effikiv måde, end vi hidil har gjort det. Foreningerne får på denne måde muligheden for at få kontakt il de mennesker, der i dag er svære at nå pga. af arbejde og mindre børn, samt seniorer på vej på pension.

12 Smid berøringsangsten for erhverslivet Den 8. oktober aholdt Frivilligcenter Århus en meget spændende konference. Temaet var det meget aktuelle: partnerskaber mellem erhvervsliv og den frivillige verden. Det er spændende fordi det er ved at blive en meget vigig del af det at lave frivillig socialt arbjede. Og det er naturligvis spændende, fordi vi her i Ringkøbing-Skjern er ved at lave vores eget erhvervssamarbejde. Med særlig interesse fulgte jeg samarbejet mellem Livsværksstederne og Nordea i Århus. For nok er der tale om et projekt, der på mange måder er meget større end noget vi kender il i Ringkøbing-Skjern. Men helt basalt handler det om mødet mellem to kulturer: de frivillige og erhvervslivet. Livsværkstederne har været heldige at få del i de satspujemidler, der er blevet afsat il frivillig gældsrådgivning. Det der fik leder af Livsværkstederne, Verner Klarskov il at ryste på hånden var, at han lige pludselig skulle integrere i bankansate i sin i forvejen brogede forsamling af frivillige. I dag kigger Verner Klarskov ilbage på et forløb, der kun eterlader rystelser på hovedet over hans egne forbehold. Han siger: i dag må jeg sille mig det spørgsmål: Har vi været for fastlåste? Har jeg været for forudindtaget i forhold il den oplevelse, jeg har hat af mit møde med alle disse frivillige og engagerede bankfolk. Verner Klarskov, der hver dag arbejder med at integere mange forskellige kulturer er selvrandsagende: Jeg har været for fuld af foredomme overfor CSR. Jeg har ment, at det var alt for eventpræget. Og så viste virkeligheden sig at være helt uproblemmaisk i forhold il den professionalisme og det engagement, bankfolkene mødte op med. f a k t a b o x CSR Betyder Cooporate Social Responsibility. Oversat il dansk: Fælles Socialt Ansvar. Alle foreninger i Ringkøbing- Skjern Kommune er blevet opfordret il at deltage I et lokalt CSR-projekt som frivilligcentret har taget iniiaiv il. Se mere på vores hjemmeside: htp://www.frivilligvest.dk/ind ex.php?id=1268 Verner Klarskov, leder Livsværksstederne Se mere om Livsværkstederne her: Uddrag af en ministers vision: En vision som handler om en stærk frivillig sektor med flere frivillige og endnu bedre samspil mellem foreninger, kommuner og erhvervsliv. Social og indenrigstminister Karen Ellermann, 2. sept. 2009

13 Fra den anden side, fortæller idligere direktør i Nordea Jens Ole Theilmann om sin oplevelse: Jeg var på vej på pension. Derfor kom denne ordning som en gave fra himlen. Det er dejligt, at man stadig kan bruge sine evner. På den måde var overgangen il pension meget letere. Og Verner Klarskov supplerer: Vi har også lært meget. Han opfordrer de frivillige, der er på vej ind i et samarbjede med erhvervslivet il at bruge det il at tænke stort: Tænk på alle de sure opgaver og alle de projekter man ikke kan udføre, fordi man ikke har eksperisen. Se dete som en mulighed for kompetanceudvikling af ens forening, sluter Verner Klarskov, der også mener, at man skal smide berøringsangsten for erhvervslivet. Som den indsate faktabox med et citat af Karen Ellemann viser, er samarbejde med erhvervsliv en meget fremtrædende del af fremidens poliik på frivilligområdet. Dialogmøde Kommuneinformaion Mandag den 26. oktober 2009 kl aholdes det årlige dialogmøde (stormøde) i Højmark Forsamlingshus. En aten med fokus på det frivillige sociale arbejde og samarbejdet mellem kommunen og de frivillige. Mødet er for alle, der udfører frivilligt socialt arbejde i kommunen. Tilmelding senest den på mail: eller telefon Valg il Frivilligrådet opsilling af kandidater Har du lyst il at være med il at sæte fokus og debat på vilkår og muligheder for det frivillige sociale arbejde her i kommunen, så er chancen her! Sil op som kandidat il Frivilligrådet for 2010 il Valget holdes på dialogmødet den 26. oktober 2009 klokken i Højmark Forsamlingshus. Vær opmærksom på, at rådets vedtægter er blevet revideret fra sidste frivilligrådsvalg. Ændringerne indebærer blandt andet mere åbne regler for opsilling og valghandling. Kravene il de opsillede er nu udelukkende, at de skal: være bosiddende i kommunen lave frivilligt socialt arbejde Kandidater, der ønsker at sille op, skal udfylde en opsillingserklæring, der skal være modtaget af frivilligkonsulenten, senest den 16. oktober Opsillingserklæring og yderligere oplysninger kan fås på:

14 Hus søges Frivilligcentret er på udkig eter nye lokaler i Ringkøbing. Det har vi egentlig været længe. Det står i vores arbejdsplan for 2009 og leder af afdelingen, har allerede lavet forskellige sonderinger i første del af året, men nu skal det være. Vi har brug for nye lokaler inden nytår. Vi søger følgende: Central beliggenhed (synlighed), handicapvenlig indretning (toilet mv.), m2, lidt ahængig af ruminddeling. Der skal være kontorfaciliteter samt i det mindste mulighed for lån af mødelokaler. Vi deler meget gerne lokaler sammen med anden/andre forening/er. Ovenstående er den korte version. Baggrunden for ovenstående skal findes i vores vedtægter og vores landsforenings mindstekrav, som vi skal opfylde for at være med i landsforeningen. Disse kræver dels, at frivilligcentret kan være synligt, dels at centret er fysisk ilgængeligt for alle borgere. Kender du il ledige lokaler, der opfylder vores ønsker, opfordres du il at henvende dig enten på tlf.: eller Fondsdonaioner På vegne af KOL-gymnasterne, der holder il i Frivilligcentrets lokaler i Hvide Sande, og Selvhjælpsgrupperne i Ringkøbing-Skjern, har Frivilligcentret søgt og modtaget 2500 kr., der er anvendt il stole il KOL-gymnasik. I anledning af Broderloge nr. 17 Steen Blichers 125 års dag, modtog Frivilligcentret ,- Daglig leder Kirsten Kolby, deltog i den fornemme ceremoni og takkede på foreningens vegne for donaionen. Pengene kommer il at gøre godt i Datastuen i Frivilligcentrets afdeling i Tarm.

15 Frivilligcentrene status oktober 2009 Der tages vigige beslutninger om frivilligcentrenes økonomiske fremid i dete eterår. Husk Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling den 8. november. Evalueringen af satspuljeprojektet er gennemført af forsker ved Aalborg Universitet, Lars Skov Henriksen. Evalueringen fastslår, at frivilligcenterkonceptet virker! Frivilligcentrene lykkes med at være lokale knudepunkter for udvikling af det frivillige arbejde, at være bindeled mellem kommunen og de frivillige foreninger, og ikke mindst understøte iværksætelse af nye iniiaiver. Lars Skov Henriksen konkluderer, at hvis kommunerne og staten fortsat ønsker at simulere udviklingen af lokale iniiaiver og borgernes engagement i frivilligt arbejde, så er der brug for lokale kratcentre. Lars Skov Henriksen anbefaler, at finansiering af frivillicentrene også i fremiden skal ske i et miks mellem statslige og kommunale midler. Videre anbefaler han, at der skal være ilstrækkelige ressourcer faglig kompetent ledelse og medarbejderimer. En tredje og væsentlig anbefaling er, at frivilligcentrene bør have en selvstændig og uahængig organisering, og de lokale foreninger bør have adgang il indflydelse og ejerskab. Samidig er frivilligcentret ahængig af et godt og illidsfuldt samarbejde med kommunen. Satsforhandlingerne startede den 1. oktober, og vi ved, at der ligger et forslag il permanent statslig medfinansiering af frivilligcentrene. Vi ved ikke, hvordan forslaget er udformet og heller ikke, hvor mange midler der er tale om. Satsforhandlingerne afslutes sædvanligvis hen over eteråret og vedtagne forslag træder i krat fra januar næste år. Desværre foreligger resultatet af satsforhandlinger først eter afslutningen af kommunernes budgeforhandlinger. Det er en alvorlig udfordring mange steder. Frise tror, at kommunerne har afsat midler på budgeterne for næste år il frivilligcentrene fordi centrene ikke kan undværes, og i illid il, at der kommer en statslig medfinansiering. I år samles ind il kvinderne i den 3. verden. Meld dig il på din lokalafdelig af Dansk Flygtningehjælp eller ved henvendelse il dit frivilligcenter.

16 Kommunens hjemmeside har fået ny udseende: Af Kirsten Nørgaard, Kommunens Frivilligkonsulent. Vi lægger il stadighed løbende oplysninger ind på kommunens hjemmeside Klik med musen på Om kommune klik på frivilligt arbejde i billedets venstre side klik frivilligt socialt arbejde og vælg, om du vil læse om sidste nyt, ældreakiviteter( 79), frivilligt socialt arbejde ( 18) m.m. Hold især øje med sidste nyt. Her vil i løbet at eteråret blive informeret om aholdelse af stormøde for alle på frivillighedsområdet, valg il Frivilligrådet og dialogmøde i december for de frivillige på ældreområdet Du kan på hjemmesiden også læse om Frivilligrådet og dets arbejde. I kan endvidere ilmelde jer, så I automaisk ilsendes en mail med Frivilligrådets referater. Se vejledning under sidste nyt på siden om frivilligt socialt arbejde. Ny akivitets- og frivilligkonsulent Den 1. november 2009 starter Mona Vermedal Høgh som akivitets- og frivilligkonsulent. Hun overtager Janne Nielsens silling, som har været ledig siden den , hvor Janne fik nyt arbejde som akivitetsleder i kommunens sydlige område. Mona Høgh kommer fra en anden silling i kommunen - kontaktperson i socialpsykiatrien. Hun er uddannet pædagog og har idligere arbejdet meget med frivilligområdet bl.a. som leder af de Frivilliges hus i Herning.

17 Husk deadline for ansøgning om ilskud fra 18 og 79-puljerne i 2010 For 18-puljen il frivilligt socialt arbejde gælder: Ansøgningsfristerne er 30. november 2009 og 31. maj Der kan søges hel- og halvårligt il iniiaiver i For 79-puljen il forebyggende og akiverende iltag for pensionister og +60-årige gælder: Ansøgningsfristen er 30. november 2009 for etablerede foreninger m.v. Der søges helårligt il iniiaiver i Dog vil det være muligt at søge senest den 31. maj 2010 il nye iniiaiver, enkeltarrangementer, samt uforudsete udgiter for etablerede foreninger. Presse siden sidst Herning Folkeblad Frivillige på netet Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Her bliver frivillige synlige Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Frivillige uddannet i førstehjælp JV - Erhvervsliv vil lave frivilligt socialt arbejde Vesterhavsposten De frivillige og erhvervslivet Vesterhavsposten Bemærkelsesværdigt samarbejde JV, Frivillige gør fælles front og sæter skub i åbyerne Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Find et frivilligt arbejde i dag Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Bliv Frivillig i arbejdsiden htp://www.dagbladetringskjern.dk/apps/pbcs.dll/aricle?aid=/ /drs/ /1432/liv Dagbladet Ringkøbing-Skjern, God frivilligdag trods regn Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Frivilligdag i regn og torden Dagbladet Ringkøbing-Skjern, En gavmild formiddag i logden Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Diabeikere moiveres Kontaktoplysninger: Tarm / Daglig leder af Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern: man. -tors.: kl Tlf.: Ringkøbing: irs. - tors.: kl Tlf.: Videbæk: tors. kl Tlf.: Hvide Sande: irs. kl Tlf.:

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 3 Juni 2010 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Et nyt nummer er på gaden. Og det er virkelig et nyt nummer. Jeg har denne gang været så heldig, at kunne dele mine

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 8. 2012 Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune Danskernes Kulturvaner 2012 Budget 2013: Hver 2. kommune sparer på biblioteket Dokk1 Cliff Hansen & Biblioteket Jens

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere