Kirstens klumme Alt om vores CSR-projekt Nyt om Ringkøbing-afdelingen Frivilligdag 09 Hjælpen er nær: Handymenprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirstens klumme Alt om vores CSR-projekt Nyt om Ringkøbing-afdelingen Frivilligdag 09 Hjælpen er nær: Handymenprojekt"

Transkript

1 nyhedsbrev 2. Årgang. Nr. 3, 2009 Læs i dette nummerc Kirstens klumme Alt om vores CSR-projekt Nyt om Ringkøbing-afdelingen Frivilligdag 09 Hjælpen er nær: Handymenprojekt skudt i gang En varig løsning for Frivilligcentrene: Læs ministerens ord

2 Forord fra formanden Kære frivillige, ansate, medlemmer, m.fl. Er det ikke utroligt som iden flyver af sted, sidst jeg skrev il jer, var det sommer med dens dute og farver. Nu er det eterårets farver og dute (ikke mindst gyllekørsel) der viter én om næsen, alt eter vindretningen. Hvad har vi så brugt sommeren il???? Bl.a. ferie for alle store og små, men der har også været akivteter i frivilligcentret. Der har været flere udflugter, på to hjul, i bus, med børn og voksne i skøn forening. Den udflugt jeg deltog i, var den for de frivillige, der gik langs Vestkysten. Hold da op et flot program Jonna og Bo Trelborg havde strikket sammen, vi så og oplevede mange ing den dag, som slutede med middag på Sandslotet i Lyngvig. Stor tak il dem begge. En lille opfordring il de af jer, der er glade for at synge. Det er der lejlighed il hver mandag aten, fra på Egvad plejehjem, hvor frivillige synger med beboerne. Alle er velkommen. I dag blæser det kratigt, det får mig il at slute med et par vers fra Henning Tot Bro. Forlæns lever vi livet Lev dit liv mens du har det Baglæns forstår vi engang Lev det i silhed og storm Det som vil snære og tynge Se, fuglene flyver mod vinden Det løsner sig ote i sang I modvind ta r livet sin form Med venlig hilsen Sonja Laursen Genåbnet i Ringkøbing Det er med glæde, at vi nu kan meddele, at kontoret i Ringkøbing ater har åbent. I forbindelse med Lillian S. Christensens sygdom, har vi ansat Hanne Gade som vikar. Kontoret er åbent irsdag il torsdag kl

3 Kirstens Klumme Vi vil gøre en forskel Værdien af det frivillige sociale arbejde er svær at gøre op i kroner og øre, og spørgsmålet er da også om det er en øvelse vi skal lave. Skal vi ikke hellere se på, hvilken forskel de frivillige er med il at gøre for de mange mennesker de på en eller anden måde hjælper i form af: - En besøgsven - En voksenven - En frivillig il at pumpe kørestolen - En frivillig il lydavisen - En frivillig il Genbrugsbuikken - En frivillig il caféen Der bliver større og større foresillinger om og forventninger il det frivillige sociale arbejde. Samidig er det en udbredt opfatelse, at frivilligheden er for nedadgående. Tit hører man bemærkninger som: Folk tænker kun på sig selv, og gider ikke gøre noget for andre, og i hvert fald ikke grais! I Danmark udfører 35% af befolkningen frivilligt arbejde, og yderligere 1/3 vil udføre frivilligt arbejde, hvis muligheden viser sig. Mange har den undskyldning, at de arbejder meget og længe og derfor ikke har id il at lave frivilligt arbejde Den problemaik har vi taget op i Frivilligcentret, hvor vi p.t. prøver et samarbejde med erhvervslivet af CSR projektet hvor det bl.a. går ud på, at nogle virksomheder kan give deres ansate fri x-antal imer om måneden netop il at udføre frivilligt arbejde. Det kan også være en del af en seniorpoliik. (læs mere om projektet andet steds i nyhedsbrevet) På den måde håber vi, at flere og yngre kan udføre frivilligt arbejde i de mange foreninger, som vi heldigvis har i Ringkøbing-Skjern kommune. I Frivilligcentret prøver vi at skabe debat, synlighed og anerkendelse af den værdi, som det frivillige arbejde har i samfundet. Vi mener som mange andre, at det frivillige arbejde ligefrem er en forudsætning for at bevare vort velfærdssamfund. Vi prøver hele iden at tage tråden op, når foreninger eller enkeltpersoner får en god ide. I Frivilligcentret skal vi også være omsillingsparate.

4 Der er sket meget siden Frivilligcentret startede, dels i Ringkøbing og dels i Tarm. Der er stor forskel på de ydelser, som foreninger m.fl. eterspørger. Det er ikke kun foreninger og enkeltpersoner, som eterspørger ydelser; kommunale medarbejdere reter også ind imellem henvendelse il os om nye projekter. F.eks. er projektet Hjælpen er Nær et projekt som udspringer af en henvendelse fra en kommunal ergoterapeut (se omtale andet steds i nyhedsbrevet). Vi er glade for alle henvendelser, men vi er særlig opmærksomme, når henvendelserne kommer fra kommunen, idet vi ikke skal have den situaion, hvor de frivillige går ind og forpligtende overtager kommunale opgaver. Der er alid en ekstra overvejelse ved disse henvendelser, for på den ene side vil de frivillige f.eks. gerne slå il hvis der sidder mennesker på et plejehjem, som gerne vil have et besøg, el.lign., men vi går alid ind og kigger på om det er en kommunal opgave, som nu pludselig bliver lagt i frivillig regi. I Frivilligcentret er en af vore opgaver at synliggøre det frivillige sociale arbejde og alle de mange frivillige sociale foreninger, som vi har i kommunen. Vi har lige aholdt en fælles frivillighedsdag og alle er enige om, at det skal være en ilbagevendende begivenhed én gang årligt. Og ud over alt dete vil vi i Frivilligcentret, stadig arbejde for at styrke samarbejdet mellem den frivillige sektor, erhvervslivet og kommunen. Som formanden for Frivilligrådet, Susanne Larsen siger: Vi vil være påtrængende hjælpsomme overfor poliikere og presse, så det bliver klart for alle, at det kan betale sig at investere i den frivillige indsats. Om dete nummer Vi har travlt på Frivilligcentret. Vi får virkelig langet nogle varer over disken. Jeg tror dete nummer bære præg af denne travlhed. Frivilligdag, CSR-projekt, Hjælpen er Nær og desværre også sygdom i staben, har spændt os hårdt for. Derfor er der ingen FOKUS-arikel i dete nummer. Det skal dog ikke være ilfældet næste gang. Bud på gode historier fra foreningerne modtages gerne. Dete nummer er skrevet i et nyt program. Så kan alt jo gå galt. Konceptet ønskes hele iden udviklet. God læselyst. Ansvarshavende redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Quark. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder og billeder fra Wazari:

5 Hjælpen er nær I samarbejde med Ældre Sagen i Ringkøbing-Skjern kommune, Social og Sundhed, Ringkøbing-Skjern Kommune er Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ved at opbygge et korps af handymen m/k il at rykke betrængte medborgere il undsætning med småopgaver, der kan gøre dagligdagen letere. Baggrunden for projekt Hjælpen er Nær, er en henvendelse fra hjemmeplejen i Ringkøbing-Skjern kommune. Hjemmeplejen skal ikke længere udføre bestemte arbejdsopgaver, og det har givet vanskeligheder for mange ældre, som ikke kan få hjælpen mere. Formålet med projektet er at lete hverdagen for den enkelte borger, som ikke er i stand il selv at pumpe kørestol, skite el-pærer, sy en knap eller flyte havemøbler rundt og lignende opgaver, som ikke er en opgave som hjemmeplejen kan udføre. Tilbuddet gælder folkepensionister og føridspensionister i Ringkøbing-Skjern kommune. Tilbuddet om et par hjælpende hænder gælder kun mindre opgaver, som kan klares på ca. en ime. Der udføreres ikke arbejdsopgaver som hører under hjemmehjæpsordningen eller kræver autoriserede håndværkere. For at gøre brug af ordningen opkræves et gebyr på 20 kroner. Vi har i det forløbende annonceret eter handymen m/k il ordningen og mange har meldt sig. Man er stadig velkommen il at henvende sig il Frivilligcentret, hvis man vil deltage i ordningen. Vi foreventer, at sende ilbuddet ud il Kommunens borgere i november måned. Sund og varieret kost i hverdagen Ny brochure for Børns Voksenvenner Lederen af køkkenet Åkanden i Tarm, Lone Fløe, fortæller om sund og varieret mad i hverdagen. Torsdag, den 19. November kl Den Gode Café, Nygade 1, Tarm. Begrænset deltagerantal, ilmelding nødvendig Ring. tlf.: Fri entre. I forbindelse med, at Børns Voksenvenner gerne vil udvide deres ilbud il også at omfate resten af Kommunen foruden Tarm-Skjern, har Frivilligcentret været behjælpelig med at lave en ny folder for foreningen. Folderen kan ahentes på Frivilligcentret eller ilsendes ved henvendelse samme sted.

6 Frivilligdag 09 Den 29. august havde Frivilligcentret arrangeret frivilligdag i fire af kommune byer. Om for middagen var der således godt gang i akiviteterne blandt de mange frivillige foreninger i Skjern, Ringkøbing, Tarm og Videbæk. Intenionen med en frivilligdag er at synliggøre og sæte fokus på det frivillige sociale arbejde i Ringkøbing-Skjern kommune. Vi bringer her nogle indtryk fra dagen. Tarm Frivilligdag 09 begyndte med det bedste tørvejr il at sille teltene op, men måte senere bestå prøven med regn og torden. Folk fra de 17 frivillige foreninger sad klar il at høre åbningstaleren, viceborgmester Kent Skaaning. Han indledte med at sige: Der er ikke aling man kan have kontrol med, og heller ikke aling man skal have kontrol med. Det frivillige sociale arbejde skal have frie tøjler il at udføre sit arbejde for de mennesker, som har brug for det. Og han ilføjede: Byrådet skal sørge for, at rammerne er i orden og ellers lade de frivillige selv udfylde dem. Frivillig Chrisian Chrisiansen havde det helt store udtræk med for at vise, hvad man kan lære i Datasuen.

7 Frivilligdag fortsat - Tarm Skaaning sagde også et par ord om at værne om alle de frivillige som laver et stort og uegennyigt arbejde. Han slutede med at takke alle som laver frivilligt arbejde. Dagen forløb i øvrigt med ture i veteranbrandbil. Erna Andersen fra Parkinson foreningen serverede nylavede vafler, som også var meget populære. Et 8 mands orkester spillede hele formiddagen, il stor glæde for de fremmødte. Og som lederen af orkesteret sagde, så var det jo også en slags frivilligt arbejde. Foreningerne hyggede sig, men alt for få var forbi og se alle de mange gode ilbud. På trods heraf, var der dog flere, som meldte sig som frivillige il bl.a. Hjælpen er Nær et handymanprojekt for ældre, Den Gode Café og genbrugsbuikken. Ringkøbing Med blafrende teltduge og kaffe, frugt og sundt slik på alle borde, sillede 11 foreninger op på torvet i Ringkøbing for at vise hvad de står for og hvilke ilbud de har il borgerne i Ringkøbing. Hele torvet summede af liv fra kl il kl Dagen starter med åbningstale af provst Lone Hvejsel. På grund af vejret måte Teatret OM godt nok aflyse deres foresillingen. Men det var et ganske godt besøgt marked, både af store og små, som det for øvrigt plejer at være, når de frivillige foreninger i Ringkøbing siller op. Der blev spist rigig meget frugt, og som andre steder blev der fundet brugere og frivillige bl.a. il Ringkøbing-Skjern Lydavis. Lone Hvejsel holdt en tale, der var god at få forstand af.

8 Frivilligdag forsat - Skjern På trods af jævnlige skybrud havde de 11 foreninger, der lørdag den 29 august var samlet for at vise hvilke ilbud de har il borgerne i Skjern, en dejlig formiddag. Pensionisforeningen fik udleveret en masse foldere med årets spændende program. Og både Ældresagen, Dansk Røde Kors og Børns Voksenvenner fik tegnet nye medlemmer / frivillige. Værestedet i Skjern leverede den gode stemning med kaffe og kage og lune frikadeller og kartoffelsalat il frokost. Mange gik også glade hjem med én af de fine gaver fra Værestedets tombola. Der var god stemning i teltet og de frivillige fik talt sammen på kryds og tværs og med nysgerrige, der kom for at orientere sig om frivilligt socialt arbejde. Som en der netop var blevet ledig sagde: man kan jo lige så godt bruge iden, il at gøre noget godt. Ud over de nævnte havde Frivilligcentrets Skjern-Tarm afdeling samlet: Scleroseforeningen, Sundhedscenter Vest, Ringkøbing- Skjern Lydavis, Ældresagens besøgsvenner og Ældrerådet. Værestedet sørgede for caféstemning i Skjern I Videbæk stod ote foreninger klar il at vise hvad de står for og, hvilke ilbud og hvilke job man kan få som frivillige i de pågældende foreninger. I Videbæk var Frivilligdag 09 en del af arrangementet Blomster og Blå Blink. Foreningerne var her placeret to forskellige steder i byen. I Bredgade hvor man kunnen møde LM s venskabsmiddage, Røde Kors, Ældrerådet og Frivilligcentret med Lydavisgruppen. På Torvet kunne man møde Kirkens Genbrug, Scleroseforeningen, Nateravnene og Bakkelys Venner. Samtlige stande var bemandet med frivillige fra de ote foreninger. Som ved de andre arrangementer var der kaffe og lidt godt il ganen ved hver stand. Der var mange gæster. Ikke mindst Røde Kors skrabelodder trak mange mennesker. Der var opbakning il at gøre det igen. Det vil således være tredje i træk. Videbæk

9 En varig løsning Ringkøbing-Skjern Frivilligcenter havde to repræsentanter med, da Frivilligt Forum den 2. september, aholdt høring om frivilligcentrenes fremid i Fællessalen på Chrisiansborg. Vi hørte det med vore egne øre... For første gang i frivilligcentrenes 20- årige historie, afgav en social- og indenrigsminister, Karen Ellemann, løte om permanent statslig finansiering. Der er ingen tvivl om, at det satspuljeprojekt som også Frivilligcenter Ringkøbing- Skjern har været en del af, har været stærkt medvirkende il dete resultat. Karen Ellemann konstaterede, at de 49 millioner som satspuljeordførerne bevilligede i 2005 il en styrkelse og udvikling af frivilligcentrenes arbejde, var særdeles godt givet ud. Ministeren fremhævede, hvordan Aalborg Universitets evaluering af forløbet havde konkluderet, at frivilligcentrene bl.a. havde forbedret indsatsen i forhold il at styrke foreningernes arbejde og deres samarbejde med kommunerne. Derfor er det også ministerens vision, at der kommer et frivilligcenter i alle landets kommuner. Det er endnu for idligt at sige, hvad disse absolut løterige idéer kommer il at betyde i praksis. Men i Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern betragter vi selvfølgelig ilsagnet som et stærkt signal om, at det nu i hvert fald kun kan gå frem ad. En atale vil ligge klar inden nytår Frivilligcentrene som Knudepunkter - Pluk fra ministerens tale: Frivilligcentrenes rolle i fremidens frivillige sociale sektor bliver: at bidrage il at styrke det personlige ansvar og lokalsamfundenes rolle i velfærdssamfundet. - at være det knudepunkt, hvor man kan henvende sig uanset om man ønsker at være frivillig, er kommune, privat virksomhed eller forening med brug for et godt råd. Karen Elleman mens hun leverede det glade budskab

10 Frivilligcentrene skal medvirke il at gøre den frivillige indsats stærk og sammenhængende levende og leilgængelig. Stærk fordi centrene skal være med il at støte op om foreningerne og styrke deres arbejde. Sammenhængende fordi centrene skal skabe sammenhæng mellem kommunernes og foreningernes sociale indsats, så summen bliver en styrket lokal indsats. Levende fordi centrene skal være med il at understøte udviklingen i det lokale frivillige arbejde. Og leilgængelig fordi frivilligcentrene skal gøre det letere for dem, der gerne vil være med il at løte ansvaret i det sociale arbejde, at finde vej ind i det frivillige engagement. Læs hele ministerens tale her (det talte ord gælder). Desuden link il Frivilligcenterundersøgelsen: htp://www.frivilligforum.dk/?mode=readnews&id=138: Læs mere om dete emne i ariklen Frivilligcentrene status oktober 09 Teatret OM og Frivilligcentret indgår atale Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern har fra lokalerne i Ringkøbing og Den gode Café samt snart også Hvide Sande og Videbæk, ønsket at præsentere lokale kunstnere på vores vægge. I Frivilligcentret ønsker vi, at bidrage il at skærpe folks kreaive sanser. Teatret OM har med deres mange grais offentlige optrædener, med deres inddragelse af frivillige i deres arbejde og deres kreaivitet meget at bidrage med il Frivilligcentrets målgrupper; af inspiraion og glæde ved at se ingene på en, indimellem, ny måde. Det har derfor været et logisk skridt at indgå en atale med det lokale egnsteater. Samarbejdet vil bestå i informaion om de to insituioners akiviteter overfor deres respekive baglande. Frivilligcentret vil rundsende informaion om Teatrets nye iltag. Tilbud om deltagelse i forskellige teatersammenhænge, kan også komme på tale. Lige som Teatret lejlighedsvis vil give de frivillige foreniger mulighed for at opleve generalprøver el. lign.

11 CSR - tre bogstaver, der kan give flere frivillige? I sidste nummer af Nyhedsbrevet fortalte vi for første gang om vores nye iltag: et samarbejde med erhverslivet om at skaffe flere frivillige, eksperise og ressourcer il foreningslivet. Siden da har frivilligcentret gjort følgende: c Fået en lokal grafisk virksomhed il at udarbjede et logo for projektet. c I samarbejde med den ilslutede gruppe af erhvervsfolk, har vi udarbejdet et chartre for samarbejdet. Dvs. et dokument som ikke er juridisk bindende, men en målsætning som erhvervsvirksomheder skal ilslute sig, for at kunne deltage i projektet. c Forskellige hjemmesideløsninger er under overvejelse. c Arikler i Jyske Vestkysten, Ringkøbing-Skjern Dagblad og Vesterhavsposten. c Alle foreninger, der figurerer i Den Sociale Vejviser har fået brev vedrørende Frivilligcentrets nye iniiaiv om et CRS samarbejde her i området. Før sommerferien havde vi bedt 25 foreninger om at sende en os deres ønsker il et muligt erhvervssamarbejde. Der kom utroligt mange gode bud ind il os. Ud fra denne prøveboring, har vi nu turde sende ud il alle foreninger. Vi håber, at de fleste foreninger kan se deres fordel i at deltage i dete samarbejde. Det er grais for foreningerne at deltage og Frivilligcentret står for alt arbejdet inklusiv at lægge jobs på en hjemmeside. Derfor gør vi det: I Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns vedtægter står: Frivilligcentret skal synliggøre det frivillige sociale arbejde generelt i lokalområdet samt formidle frivillige, ulønnede jobs il organisaioner eller enkeltpersoner I Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern føler vi, at vi ved at indgå i dete samarbejde, kan bakke foreningernes gode arbejde op på en mere effikiv måde, end vi hidil har gjort det. Foreningerne får på denne måde muligheden for at få kontakt il de mennesker, der i dag er svære at nå pga. af arbejde og mindre børn, samt seniorer på vej på pension.

12 Smid berøringsangsten for erhverslivet Den 8. oktober aholdt Frivilligcenter Århus en meget spændende konference. Temaet var det meget aktuelle: partnerskaber mellem erhvervsliv og den frivillige verden. Det er spændende fordi det er ved at blive en meget vigig del af det at lave frivillig socialt arbjede. Og det er naturligvis spændende, fordi vi her i Ringkøbing-Skjern er ved at lave vores eget erhvervssamarbejde. Med særlig interesse fulgte jeg samarbejet mellem Livsværksstederne og Nordea i Århus. For nok er der tale om et projekt, der på mange måder er meget større end noget vi kender il i Ringkøbing-Skjern. Men helt basalt handler det om mødet mellem to kulturer: de frivillige og erhvervslivet. Livsværkstederne har været heldige at få del i de satspujemidler, der er blevet afsat il frivillig gældsrådgivning. Det der fik leder af Livsværkstederne, Verner Klarskov il at ryste på hånden var, at han lige pludselig skulle integrere i bankansate i sin i forvejen brogede forsamling af frivillige. I dag kigger Verner Klarskov ilbage på et forløb, der kun eterlader rystelser på hovedet over hans egne forbehold. Han siger: i dag må jeg sille mig det spørgsmål: Har vi været for fastlåste? Har jeg været for forudindtaget i forhold il den oplevelse, jeg har hat af mit møde med alle disse frivillige og engagerede bankfolk. Verner Klarskov, der hver dag arbejder med at integere mange forskellige kulturer er selvrandsagende: Jeg har været for fuld af foredomme overfor CSR. Jeg har ment, at det var alt for eventpræget. Og så viste virkeligheden sig at være helt uproblemmaisk i forhold il den professionalisme og det engagement, bankfolkene mødte op med. f a k t a b o x CSR Betyder Cooporate Social Responsibility. Oversat il dansk: Fælles Socialt Ansvar. Alle foreninger i Ringkøbing- Skjern Kommune er blevet opfordret il at deltage I et lokalt CSR-projekt som frivilligcentret har taget iniiaiv il. Se mere på vores hjemmeside: htp://www.frivilligvest.dk/ind ex.php?id=1268 Verner Klarskov, leder Livsværksstederne Se mere om Livsværkstederne her: Uddrag af en ministers vision: En vision som handler om en stærk frivillig sektor med flere frivillige og endnu bedre samspil mellem foreninger, kommuner og erhvervsliv. Social og indenrigstminister Karen Ellermann, 2. sept. 2009

13 Fra den anden side, fortæller idligere direktør i Nordea Jens Ole Theilmann om sin oplevelse: Jeg var på vej på pension. Derfor kom denne ordning som en gave fra himlen. Det er dejligt, at man stadig kan bruge sine evner. På den måde var overgangen il pension meget letere. Og Verner Klarskov supplerer: Vi har også lært meget. Han opfordrer de frivillige, der er på vej ind i et samarbjede med erhvervslivet il at bruge det il at tænke stort: Tænk på alle de sure opgaver og alle de projekter man ikke kan udføre, fordi man ikke har eksperisen. Se dete som en mulighed for kompetanceudvikling af ens forening, sluter Verner Klarskov, der også mener, at man skal smide berøringsangsten for erhvervslivet. Som den indsate faktabox med et citat af Karen Ellemann viser, er samarbejde med erhvervsliv en meget fremtrædende del af fremidens poliik på frivilligområdet. Dialogmøde Kommuneinformaion Mandag den 26. oktober 2009 kl aholdes det årlige dialogmøde (stormøde) i Højmark Forsamlingshus. En aten med fokus på det frivillige sociale arbejde og samarbejdet mellem kommunen og de frivillige. Mødet er for alle, der udfører frivilligt socialt arbejde i kommunen. Tilmelding senest den på mail: eller telefon Valg il Frivilligrådet opsilling af kandidater Har du lyst il at være med il at sæte fokus og debat på vilkår og muligheder for det frivillige sociale arbejde her i kommunen, så er chancen her! Sil op som kandidat il Frivilligrådet for 2010 il Valget holdes på dialogmødet den 26. oktober 2009 klokken i Højmark Forsamlingshus. Vær opmærksom på, at rådets vedtægter er blevet revideret fra sidste frivilligrådsvalg. Ændringerne indebærer blandt andet mere åbne regler for opsilling og valghandling. Kravene il de opsillede er nu udelukkende, at de skal: være bosiddende i kommunen lave frivilligt socialt arbejde Kandidater, der ønsker at sille op, skal udfylde en opsillingserklæring, der skal være modtaget af frivilligkonsulenten, senest den 16. oktober Opsillingserklæring og yderligere oplysninger kan fås på:

14 Hus søges Frivilligcentret er på udkig eter nye lokaler i Ringkøbing. Det har vi egentlig været længe. Det står i vores arbejdsplan for 2009 og leder af afdelingen, har allerede lavet forskellige sonderinger i første del af året, men nu skal det være. Vi har brug for nye lokaler inden nytår. Vi søger følgende: Central beliggenhed (synlighed), handicapvenlig indretning (toilet mv.), m2, lidt ahængig af ruminddeling. Der skal være kontorfaciliteter samt i det mindste mulighed for lån af mødelokaler. Vi deler meget gerne lokaler sammen med anden/andre forening/er. Ovenstående er den korte version. Baggrunden for ovenstående skal findes i vores vedtægter og vores landsforenings mindstekrav, som vi skal opfylde for at være med i landsforeningen. Disse kræver dels, at frivilligcentret kan være synligt, dels at centret er fysisk ilgængeligt for alle borgere. Kender du il ledige lokaler, der opfylder vores ønsker, opfordres du il at henvende dig enten på tlf.: eller Fondsdonaioner På vegne af KOL-gymnasterne, der holder il i Frivilligcentrets lokaler i Hvide Sande, og Selvhjælpsgrupperne i Ringkøbing-Skjern, har Frivilligcentret søgt og modtaget 2500 kr., der er anvendt il stole il KOL-gymnasik. I anledning af Broderloge nr. 17 Steen Blichers 125 års dag, modtog Frivilligcentret ,- Daglig leder Kirsten Kolby, deltog i den fornemme ceremoni og takkede på foreningens vegne for donaionen. Pengene kommer il at gøre godt i Datastuen i Frivilligcentrets afdeling i Tarm.

15 Frivilligcentrene status oktober 2009 Der tages vigige beslutninger om frivilligcentrenes økonomiske fremid i dete eterår. Husk Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling den 8. november. Evalueringen af satspuljeprojektet er gennemført af forsker ved Aalborg Universitet, Lars Skov Henriksen. Evalueringen fastslår, at frivilligcenterkonceptet virker! Frivilligcentrene lykkes med at være lokale knudepunkter for udvikling af det frivillige arbejde, at være bindeled mellem kommunen og de frivillige foreninger, og ikke mindst understøte iværksætelse af nye iniiaiver. Lars Skov Henriksen konkluderer, at hvis kommunerne og staten fortsat ønsker at simulere udviklingen af lokale iniiaiver og borgernes engagement i frivilligt arbejde, så er der brug for lokale kratcentre. Lars Skov Henriksen anbefaler, at finansiering af frivillicentrene også i fremiden skal ske i et miks mellem statslige og kommunale midler. Videre anbefaler han, at der skal være ilstrækkelige ressourcer faglig kompetent ledelse og medarbejderimer. En tredje og væsentlig anbefaling er, at frivilligcentrene bør have en selvstændig og uahængig organisering, og de lokale foreninger bør have adgang il indflydelse og ejerskab. Samidig er frivilligcentret ahængig af et godt og illidsfuldt samarbejde med kommunen. Satsforhandlingerne startede den 1. oktober, og vi ved, at der ligger et forslag il permanent statslig medfinansiering af frivilligcentrene. Vi ved ikke, hvordan forslaget er udformet og heller ikke, hvor mange midler der er tale om. Satsforhandlingerne afslutes sædvanligvis hen over eteråret og vedtagne forslag træder i krat fra januar næste år. Desværre foreligger resultatet af satsforhandlinger først eter afslutningen af kommunernes budgeforhandlinger. Det er en alvorlig udfordring mange steder. Frise tror, at kommunerne har afsat midler på budgeterne for næste år il frivilligcentrene fordi centrene ikke kan undværes, og i illid il, at der kommer en statslig medfinansiering. I år samles ind il kvinderne i den 3. verden. Meld dig il på din lokalafdelig af Dansk Flygtningehjælp eller ved henvendelse il dit frivilligcenter.

16 Kommunens hjemmeside har fået ny udseende: Af Kirsten Nørgaard, Kommunens Frivilligkonsulent. Vi lægger il stadighed løbende oplysninger ind på kommunens hjemmeside Klik med musen på Om kommune klik på frivilligt arbejde i billedets venstre side klik frivilligt socialt arbejde og vælg, om du vil læse om sidste nyt, ældreakiviteter( 79), frivilligt socialt arbejde ( 18) m.m. Hold især øje med sidste nyt. Her vil i løbet at eteråret blive informeret om aholdelse af stormøde for alle på frivillighedsområdet, valg il Frivilligrådet og dialogmøde i december for de frivillige på ældreområdet Du kan på hjemmesiden også læse om Frivilligrådet og dets arbejde. I kan endvidere ilmelde jer, så I automaisk ilsendes en mail med Frivilligrådets referater. Se vejledning under sidste nyt på siden om frivilligt socialt arbejde. Ny akivitets- og frivilligkonsulent Den 1. november 2009 starter Mona Vermedal Høgh som akivitets- og frivilligkonsulent. Hun overtager Janne Nielsens silling, som har været ledig siden den , hvor Janne fik nyt arbejde som akivitetsleder i kommunens sydlige område. Mona Høgh kommer fra en anden silling i kommunen - kontaktperson i socialpsykiatrien. Hun er uddannet pædagog og har idligere arbejdet meget med frivilligområdet bl.a. som leder af de Frivilliges hus i Herning.

17 Husk deadline for ansøgning om ilskud fra 18 og 79-puljerne i 2010 For 18-puljen il frivilligt socialt arbejde gælder: Ansøgningsfristerne er 30. november 2009 og 31. maj Der kan søges hel- og halvårligt il iniiaiver i For 79-puljen il forebyggende og akiverende iltag for pensionister og +60-årige gælder: Ansøgningsfristen er 30. november 2009 for etablerede foreninger m.v. Der søges helårligt il iniiaiver i Dog vil det være muligt at søge senest den 31. maj 2010 il nye iniiaiver, enkeltarrangementer, samt uforudsete udgiter for etablerede foreninger. Presse siden sidst Herning Folkeblad Frivillige på netet Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Her bliver frivillige synlige Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Frivillige uddannet i førstehjælp JV - Erhvervsliv vil lave frivilligt socialt arbejde Vesterhavsposten De frivillige og erhvervslivet Vesterhavsposten Bemærkelsesværdigt samarbejde JV, Frivillige gør fælles front og sæter skub i åbyerne Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Find et frivilligt arbejde i dag Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Bliv Frivillig i arbejdsiden htp://www.dagbladetringskjern.dk/apps/pbcs.dll/aricle?aid=/ /drs/ /1432/liv Dagbladet Ringkøbing-Skjern, God frivilligdag trods regn Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Frivilligdag i regn og torden Dagbladet Ringkøbing-Skjern, En gavmild formiddag i logden Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Diabeikere moiveres Kontaktoplysninger: Tarm / Daglig leder af Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern: man. -tors.: kl Tlf.: Ringkøbing: irs. - tors.: kl Tlf.: Videbæk: tors. kl Tlf.: Hvide Sande: irs. kl Tlf.:

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 3 Juni 2010 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Et nyt nummer er på gaden. Og det er virkelig et nyt nummer. Jeg har denne gang været så heldig, at kunne dele mine

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen.

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen. Frivilligcentrets Styregruppe. Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune. Birthe Bjerg,

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

VINDUE FOR EN FORENING

VINDUE FOR EN FORENING VINDUE FOR EN FORENING Samler lokalsamfundet HVAD ER VINDUE FOR EN FORENING? Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Det er tanken at der rundt omkring i hele landet på denne dag skal

Læs mere

Indhold af dette nummer:

Indhold af dette nummer: Årgang 2, Nummer 2, juni 2009 Nyhedsbrev Indhold af dette nummer: Forord fra formanden Presse siden sidst Kirsten Kolbys klumme Udflugt med Frivilligcentret www.frivilligvest.dk Et par ord fra redaktøren

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Inspirations- og kursuskatalog

Inspirations- og kursuskatalog Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet 2015-2016 Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet 2015-2016 Velkommen Det er dejligt, at du

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 2 2013 Unge og Frivillighed Kommunale frivillige Kommende Kurser og møder Nyt fra Kommunen Frivilligcharteret

nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 2 2013 Unge og Frivillighed Kommunale frivillige Kommende Kurser og møder Nyt fra Kommunen Frivilligcharteret nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 2 2013 Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder og billeder fra www.sxc.hu I de e nummer: Unge og

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011.

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Fokus på frivilligheden med et europæisk Frivillighedsår SÆR NYHEDSBREV med FOKUS PÅ FRIVILLIGHEDEN Synlighedsdage i Kvarterhuset i Kokkedal Ældre

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

HVIS JA, SÅ DELTAG I JCI SVENDBORGS WORKSHOP OM INSIGHTS PERSONPROFIL

HVIS JA, SÅ DELTAG I JCI SVENDBORGS WORKSHOP OM INSIGHTS PERSONPROFIL SVENDBORG JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2012 inviterer til en OPLEVELSESRIG WORKSHOP MED PERSONLIG UDVIKLING Vil du på 60 sekunder kunne fortælle om dine absolutte styrker, svagheder, binde områder og udviklingsområder?

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 22. september 2009 Tlf. dir.: 4477 1836 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: pre@balk.dk Kontakt: Anne Precht Referat

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper www.lunge.dk 0 Kom godt i gang som frivillig i en lokalforening I Danmarks Lungeforening udgør frivilligt arbejde det bærende fundament

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Aktuel debat: Aktive Medborgerhuse NYHEDSBREV. Nyt fra Frivilligcenteret Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret

Aktuel debat: Aktive Medborgerhuse NYHEDSBREV. Nyt fra Frivilligcenteret Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Aktuel debat: Aktive Medborgerhuse NYHEDSBREV September 2015 3/2015 Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Nyt fra Frivilligcenteret...

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

27. 30. september 2012

27. 30. september 2012 Ballerupstjernens program for Frivilligdagene i Ballerup Social- og Integrationsministeriet har atter i år lagt op til afholdelse af Frivillig Fredag. Frivilligrådet under ministeriet har oprettet et sekretariat

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere