Distriktet ved Tuse Næs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distriktet ved Tuse Næs"

Transkript

1 Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for jer som forældre så I kan få et overblik over afdelingens aktiviteter og vores pædagogiske praksis. I årsplaner finder I: - Godt at vide, med div. praktiske informationer - Daglige aktiviteter, en kort beskrivelse af vores dagligdag, hvor vi redegør for vores pædagogiske tanker bag aktiviteterne. Her finder i også læringsmålene til underbygning af vores pædagogiske læreplaner og en kobling til Holbæk Kommunes børne- og ungepolitik og Strategien for fremtidens dagtilbud. - Årets arrangementer, med datoer og beskrivelser på afdelingens traditioner - Kalenderoversigt Børne- og unge politik Børne - og unge politik har fokus på den anderkende tilgang til det enkelte barn, for at sikre en tidlig og rettidig indsats fysisk udfoldelse i det daglige kompetenceudvikling for personalet Strategi for fremtidens dagtilbud I 2013 har vi fået udarbejdet en strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune. Strategien skal være med til at sætte retning for det pædagogiske arbejde i kommunens dagtilbud. Det er politisk besluttet at vi i 2014 skal have fokus på - Læringsmiljøer eks. fysisk læringsramme, læreplaner og læringsmål - Sprog sprogindsatsen - DGI motorik og fysisk udfoldelse (DIF for Tusenfryd) Læreplaner Som noget nyt skal alle distrikter have en læreplan for hele distriktet. Derfor har vi igangsat et uddannelsesforløb for alle medarbejdere i distriktet, men fokus på arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Personalet og bestyrelsen vil sidst på året have udarbejdet den nye læreplan og principper for dokumentation. Derfor vil læreplansarbejdet være forskelligt i afdelingerne frem til foråret I vil som forældre opleve at vi sætter en fælles retning med udgangspunkt i den anderkendende tilgang til det enkelte barn. Men de enkelte afdelinger har stadig mulighed for at tilbyde forskellige aktiviteter og metoder i det daglige. Kerneopgaven For at sikre at vi som personaler bruger vores tid rigtigt, vil vi i samarbejde med bestyrelsen arbejde med at præcisere vores kerneopgave. Hele børneområdet i Holbæk Kommune har læring og trivsel som kerneopgave. Derfor vil I som forældre opleve at personalet tager nuværende praksis og traditioner op til genovervejelse. Gavner det vi gør læringen for det enkelte barn og/eller børnegruppen. Det er vigtigt at vi bruger de personaleressourcer som vi har til rådighed rigtigt. Relevante link *strategien for fremtidens dagtilbud* *Holbæk Kommunes børn- og unge politik* *Status på arbejdet med pædagogiske læreplaner** læsepolitk** sundhedspolitik* *kvalitetsrapporter* *lederaftaler*

2 Godt at vide om Troldemosen Velkommen til Troldemosen, som er en integreret daginstitution med plads til 44 børnehave børn og 12 vuggebørn. Vi har delt børnene op i en vuggestue-afdeling og i en børnehave-afdeling. I børnehaven er børnene aldersopdelt på 2 grupper. De voksne er fordelt på tværs af grupperne, da vi er et forholdsvis lille hus. Personalefordeling Når man bliver ansat i Troldemosen bliver man ansat i hele huset. Så der kan forekomme rotation af personalet, alt efter hvor der er brug for ressourcerne. Spilopperne (som er vuggestuegruppen) Marianne B pædagog (30 timer) Marianne P medhjælper (30 timer) Anne pædagog (37 timer) Personale i børnehaven Britta pædagogisk assistent (32 timer.) Sanne medhjælper i fleksjob (20 timer). Annette pædagog (30 timer.) pædagog (30 timer) Medhjælper i vores køkken Bente Løntilskud Pædagogisk leder Jeanette pædagog ansat 20 timer. Ud over det faste personale, modtager vi personer, som i løntilskud, arbejdsprøvning og praktik..

3 Fysiske rammer Vi ligger i naturskønne omgivelser på Tuse Næs, hvilket vi ynder at gøre brug af i form af små ture. Vi har en mægtig stor og skøn legeplads, hvor der er rig mulighed for at udforske naturen, være fysisk aktiv, få udfordret alle sanser eller finde et roligt hjørne. Vi har hængekøjer, pilehytter, piletunneler, og en dejlig bålplads. Vi har indrettet et træ-værksted på legepladsen, hvor børnene ifølge med en voksen, kan udfolde sig. Vores store legeplads er ret så kuperet, så når den første sne falder, så har vi vores egne kælkebakker. Bakkerne/højene er suveræne til at styrke børnene i deres motoriske færdigheder. Vi har cykelstier rundt på hele legepladsen, hvor børnene har mulighed for at cykle. Vi har et stort klatrestativ og en boldbane, som ligeledes udfordrer børnene motorisk og socialt. I sommeren 2011 fik vi bygget en scene, som vi bruger til teater og forskellige arrangementer/aktiviteter. I hverdagen bruger børnene scenen til alle mulige fantastiske lege. Kun deres fantasi sætter grænser. Vi har gynger, både store og små, legehuse og sandkasser. Vi har klatretræer og rigtig mange steder, hvor der kan findes krible-krable dyr. Foran huset har vi en lille legeplads, som benyttes af vuggestuebørnene, her er også rig mulighed for at udfordre sanserne og finde ro til fordybelse. Vi har en stor redegynge, sandkasse, legehus og flisebelagt områder, så børnene kan køre på motorcykler eller gå en lille tur med dukkevognen. Her har vi også en lille høj, som er med til at styrke børnenes motoriske udvikling. Indimellem leger vuggestuebørnene på den store legeplads. Legepladsen deler vi med dagplejerne, som har legestue i vores institution. Forældresamarbejde I Troldemosen vægter vi forældresamarbejdet højt. Det er vigtigt for barnets udvikling og trivsel, at vi fra start får en god dialog. Vi mener, at det er jer som forældre, der har den største viden om barnet, og for at hjælpe barnet bedst muligt, er det vigtigt, at vi deler den viden og at vi bruger den i vores videre samarbejde. Vi opfordrer til, at I fortæller os, hvis der sker ændringer i familien, som kan påvirke barnet, så vi kan imødekomme jeres barns behov. Når jeres barn skal starte i vuggestuen inviteres I til, at besøge os og høre om hvordan hverdagen

4 foregår i Troldemosen. Desuden vil I modtage vuggestuens velkomst folder. Alle vuggestuebørn bliver tilbudt en 2 års samtale, hvor vi taler ud fra profilarket som vuggestuen har udarbejdet. Når jeres barn skal I børnehave overleverer personalet til børnehaven efter aftale med jer forældre. Der udleveres velkomst folder fra Børnehaven. Hvis jeres barn flytter fra dagplejen til børnehaven, får I tilbudt en overleveringssamtale. Denne samtale tilbyder vi, for at sikre os, at den viden der er omkring det enkelte barn ikke går tabt. I Børnehaven udarbejder vi profilark på de kommende skolebørn, de udarbejdes i september eller oktober året før skole start. Forældre tilbydes samtale.. Vi er selvfølgelig i tæt dialog med jer i hverdagen om hvordan dagen har været for jeres barn. Derudover så er der altid plads og mulighed for en samtale, hvis forældrene eller personalet ønsker det. For at få et godt samarbejde forventer vi at I kommer til os, hvis I undre jer over noget eller har spørgsmål til vores hverdag. På samme måde kan I forvente at vi kommer til jer hvis vi bliver bekymret over jeres barns trivsel. Vi afholder hvert år forskellige arrangementer, hvor I som forældre bliver indbudt og vi forventer, at I støtter op om disse arrangementer. Indkøring af nye børn Inden dit barn starter i Troldemosen forventer vi, at I kommer på besøg, da vi ønsker at tage ordentligt imod Jer og Jeres barn. Vi beder Jer ringe i forvejen og aftale en tid, så vi kan afsætte tid til at vise Jer rundt. Her vil I have mulighed for at stille spørgsmål og vi kan afstemme krav og forventninger til vores fremtidige samarbejde. Det er meget individuelt, hvordan børn reagerer på at begynde et nyt sted. For de mindste børn er det en kæmpe omvæltning at komme hjemmefra og til vuggestuen. For de nye børn kan børnehaven virke stor og uoverskuelig. Vores egne vuggestuebørn kender huset og er vant til alle voksne, alligevel oplever de en forandring. Det er vigtigt med en god opstart. Derfor aftales der individuelle indkørings-aftaler med hver enkel forælder. Praktiske ting ved start i Troldemosen. I modtager ved første møde et stamkort, som vi vil bede Jer om at udfylde inden Jeres barn starter. Vi skal have Jeres underskrift på, om vi må tage digitale billeder, og om vi må bruge billederne til hjemmeside, folder eller opslag.

5 Gæstebørn I Troldemosen har vi samarbejde med Distriktets dagpleje. Dagplejerne på Tuse Næs har legestue i Troldemosen, her er de i heldagslegestue en gang om ugen. Dagplejerne bruger Troldemosens legeplads og har mulighed for at deltage i arrangementer. Vi tilbyder dagplejebørnene at komme i gæstepleje når dagplejen har brug for ekstra pladser i forbindelse med ferie og sygdom. Dagplejerne kommer på besøg i vuggestuen eller børnehaven alt efter barnets alder. Så barnet får en god og tryg oplevelse ved gæstedagpleje. Dagpleje forældre er meget velkomne til at komme på besøg i Troldemosen og hilse på os, så I også er trygge ved at aflevere jeres barn. Fravær ved ferie og sygdom Vi forventer at I giver os besked, hvis Jeres barn er syg eller holder ferie. Derfor henstiller vi til, at I ringer og giver besked efter kl Sygdom Vi modtager IKKE syge børn i institutionen. Vi kontakter jer hvis jeres barn er utilpas og derfor ikke kan indgå i dagens rytme, eller har feber. Feber kan være tegn på smitsom sygdom. Når børn er syge, er det ikke hensigtsmæssigt, at de skal være i deres dagtilbud. Dels kan de smitte, så flere børn og voksne bliver syge og dels af hensyn til deres egen tryghed og velbefindende. Der kan være forskellige opfattelser af hvornår et sygt barn må komme i institution igen. Derfor læner vi os op af retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som du kan læse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Vi har også en oversigt over smitsomme sygdomme i institutionen. Sovemuligheder Det er vigtigt for børns fysiske og psykiske sundhed at sove godt, roligt og nok. De små vuggestuebørn sover i barnevogn og følger deres egen søvn rytme. De har mulighed for at sove inde og ude. De store vuggestuebørn sover efter frokost til de selv vågner. Barnets søvn om dagen styres af et naturligt behov. Afbrydes barnets naturlige behov for søvn om dagen. Kan det påvirke nattesøvnen negativt. Overtrætte børn bliver hyperaktive når de ikke kan mere. I vuggestuen er sut og sovebamse en rart ting at have med. I børnehave kan de små børnehave børn få sig en middagslur efter frokost. De sover inde i små senge og har deres egen dyne og pude. De må meget gerne medbringe sut og sovebamse. Der sidder en voksen inde hos børnene til alle sover. Hvis der er børn der ikke kan falde i søvn, vil de komme med ud, når den voksne forlader rummet. Der vil være opsyn under middagsluren Når børnene vågner står de selv op og tager kontakt til en voksen, som hjælper med at få tisset og få tøjet på igen. I øvrigt følger vi Holbæk Kommune retningslinjer for Børn der sover i dagtilbud. Madpakker Alle børn medbringer hver dag en frokost madpakke og en eftermiddags-madpakke. Vuggestuebørnene får et lille måltid til morgensamlingen bestående af brød og mælk. Husk navn på madpakkerne. Vi henstiller til, at der ikke gives slik, saft eller andre sukkerholdige ting med i madpakkerne. Vi ønsker alle, at Jeres børn får så sund og næringsrig en kost som mulig, så deres trivsel og udvikling går i den rigtige retning. Derfor har vi udarbejdet en kostpolitik som vores forældreråd har godkendt. Denne skal vi i samarbejde med jer leve op til. I børnehaven medbringer børnene drikkedunk.

6 Husk at tage de gamle madpakker og frugt poser med hjem. Fødselsdage Vi fejrer dit barn med flag og sang og en lille hjemmelavet gave Vi holder gerne barnets fødselsdag i institutionen i barnets gruppe - hvis andet ikke er aftalt. Børnehaven: Der må medbringes boller, frugt, grøntsager/dip, kage, popcorn, men ikke slik. Vi henstiller til at I minimerer sukkerindholdet i det I medbringer. Børnehaven tager gerne hjem til fødselsdag. Vi bliver altid nødt til at kigge på personaleressourcerne lige netop den dag. Vuggestuen holder fødselsdag i institutionen. I er velkomme til at medbringe boller, frugt og grøntsager/dip. Vi vil gerne frabede os, at I medbringer kage eller lignende. Medbragt legetøj Legetøj må gerne medbringes i institutionen, men det er på eget ansvar. Det er altid Jer og Jeres barn der har ansvaret for, at legetøjet kommer med hjem igen. Børnene er velkomne til selv at tage sin egen 2 hjulet cykel med. Husk altid cykelhjelm, der passer Jeres barn. Institutionen har intet ansvar overfor eventuelt ødelagt eller bortkommet legetøj. Husk navn Legetøj såvel som cykler, skal kunne lånes ud til andre børn, medmindre barnet har lagt det tilbage på egen plads. Vi henstiller til legetøj uden LYD. Aflevering og afhentning Når Jeres barn skal afleveres eller hentes, skal barnet henholdsvis krydses ind eller ud i fremmødelisterne af den voksne. I rubrikken beskeder kan der stå korte beskeder fra personalet eller andre forældre, f.eks. legeaftaler. Børnene må IKKE selv sætte kryds eller slette, da vi som personaler skal kunne stole på, at vi har de børn, som der er kryds ud for! Det er vigtigt, at I siger goddag og farvel til en af medarbejderne. Det er rart for Jer og os, at vi har set hinanden. Samtidig kan vi udveksle beskeder. Som sidegevinst er det et opdragende moment.

7 Vi skal have besked hvis: Barnet bliver hentet af andre end Jer. Barnet er syg eller holder fri meget gerne efter kl 7.00 Der har været konflikt mellem Jer og barnet eller andet der kan påvirke barnets dag. Alle starter aktiviteter ved 9-tiden. For jeres barn trivsel og læring er det meget vigtigt at jeres barn møder så det kan være med i vores aktiviteter. Vi har valgt at det er her vi er flest voksne på arbejde, så vi kan sikre nogle gode lærerige formiddage for alle børn. Kommer I med jeres barn efter at vores aktiviteter er gået i gang har vi svært ved at modtage eventuelle beskeder fra jer. Dagligdags aktiviteter Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og møder barnet der hvor det er, i dets udvikling. Vi er meget opmærksomme på hvornår vi skal gå forrest, bag eller ved siden af barnet. Pædagogik Vi har respekt for hinanden og for vores forskellighed og tager hensyn til individuelle behov. Vi lægger stor vægt på fællesskabet, dette gælder både i forhold til børn, forældre og medarbejdere. Målet for vores pædagogiske arbejde er, at skabe børn, der bliver bevidste om deres egen værdi, udviser selvstændighed, har gode sociale kompetencer, samt sproglige og motoriske færdigheder. Vi bestræber os på, igennem vores års hjul og læreplaner, at styrke børnenes kompetencer og viden indenfor de seks læreplantemaer Personlig Social Sprog Kulturel Krop og bevægelse Natur Vi giver børnene tid og rum til at kunne fordybe sig i aktuelle emner. For at nå vores mål er det vigtigt, at vi som voksne er nærværende, at vi i samarbejde med forældrene, drager omsorg, bekymrer os om barnet, samt skaber en god hverdag, som styrker barnets velbefindende. Gennem omsorgen vil vi støtte barnet i at indgå i samvær med andre børn og derved udvikle sin personlighed. For os betyder omsorg, at barnet bliver holdt af, værdsat, forstået, taget alvorligt og respekteret af de mennesker, det omgås.

8 Socialt samvær Vi mener, det er vigtigt at skabe et socialt samvær i hele institutionen og sammenhold i gruppen/grupperne, så huset derved fungerer som en social helhed. Vi ønsker at alle børn får mulighed for at knytte venskab/venskaber. I vores pædagogiske arbejde prøver vi på, at være med til at give grobund for, at børnene får øjnene op for hinanden. Vi opfordrer Jer forældre til, at give Jeres barn mulighed for at få legekammerater med hjem. Hvad er det så vi arbejder med? at lytte at vente på tur at forstå følelser at give plads til andre at samarbejde med andre at prøve at forstå retfærdighed at lære at bruge ordet jeg og ikke vi at løse konflikter på en positiv måde at tage ansvar for egne handlinger og dens konsekvenser at hurtige børn skal lære at give plads til langsommere børn og omvendt at vide hvad glad, trist, vred, overrasket, bange og ubehag er. Leg Vi mener at det er en af vores fornemmeste opgaver, at give barnet lov til at lege. Det er igennem leg, at barnet udvikler sin personlighed og kan spejle sig i forskellige roller. Det er igennem legen, at barnet afprøver egne og omverdenens grænser, udvikler fantasi og kreativitet. Gennem legen bearbejder barnet følelsesmæssige oplevelser og indøver mange færdigheder. Det er derfor vigtigt, at børnene får lov at lege både stille og vilde/støjende lege. Nogle lege skal være styret af voksne, mens andre er fri leg for børnene. Motorik krop og bevægelse Gode bevægelsesvaner grundlægges i barndommen og visionen er at, vi voksne skal være aktive rollemodeller så børnene udvikler bevægelsesglæde. Det er vigtigt, at børnene får mulighed for at bruge deres krop meget, for derved at udvikle deres motoriske færdigheder. Vi ved, at en god motorik styrker den sproglige og følelsesmæssige udvikling, samt at det giver barnet mange gode muligheder for positive jeg-kan -oplevelser.

9 For at børn bliver fortrolige med deres krop og lyst til bevægelse skal de udfordres fra de er helt små. Dette kan vi tilbyde børnene i Troldemosen på vores store legeplads som har cykelbane, gynger, hængekøjer, sandkasse, bakker, buske, og træer at klatre i. Udgangspunktet for vores aktiviteter er selve glæden og begejstringen ved at bevæge sig, fordi det fremmer børns lyst, mod og vilje til at bruge kroppen og derved skaber et fundament for livslang fysisk aktivitet. Vi voksne er aktive rollemodeller i forhold til børnene. Arbejdet med krop og bevægelse har desuden en lang række positive effekter i forhold til børns kognitive, motoriske, sociale, mentale, emotionelle udvikling og ikke mindst gavner det deres sundhed generelt.. Hvordan arbejder vi med at udvikle barnets motorik: Lad barnet prøve selv Succesoplevelser Mange gentagelser Højt aktivitetsniveau. (Tillade vilde lege. Det er ved b.la. at bruge muskler og få pulsen op at barnet udvikler sig). Voksne rollemodeller Sansestimulation Vi er certificeret DGI institution. Dette betyder at vi har et særligt fokus på krop, bevægelse og sansning og dagens DGI er er en fast aktivitet hver dag på vores aktivitetsplan. Personalet i alle børnehaver og vuggestuer i Holbæk kommune har gennemgået et fælles uddannelsesforløb, på i alt 4 moduler. Disse indeholdt bl.a. noget om: - fælles forståelse og fælles sprog - de voksne som rollemodeller - balance mellem udfordring, fællesskab og sundhed begrundet valg af aktiviteter dokumentation fokus på sanserne fælles kropserfaring børns motoriske udvikling konsekvensen af manglende motorisk aktivitet o.m.a. Under forløbet har personalet udarbejdet en bevægelsespolitik. Vores viden skal opdateres en gang året hvor vi så bliver recertificeret.

10 Legeplads Vi har en fantastisk stor legeplads som bare indbyder til mange forskellige aktiviteter, børnene er ude dagligt uanset vind og vejr. På legepladsen har de større mulighed for at bevæge sig end indenfor og dermed bedre mulighed for at udvikle de motoriske færdigheder, som er aldersvarende. Mange af vores børn lærer at cykle på tohjulede cykler i en tidlig alder. Legepladsen er indrettet så vi har mulighed for at styrke børnene i styrke, koordination, balance og mod. Sandkasselege lægger op til de mere finmotoriske lege. I vinterhalvåret har vi mulighed for at gå i hallen. Her kan der laves forhindringsbaner, boldspil og diverse konkurrencer. Sprog Et veludviklet sprog er med til at styrke de sociale relationer børnene imellem. I har som forældre et medansvar i forhold til at tale, lytte og læse med Jeres barn dagligt. Det er i samarbejdet vi styrker Jeres barn på bedst mulig måde. Institutionen har et tæt samarbejde med kommunens talepædagog. Vi holder samlingsstunder hver dag, hvor sang, musik, rim, remser, begreber, mundmotoriske lege er vigtige aktiviteter for alle børn. Hver stue har deres traditioner og emner som de beskæftiger sig med, for at styrke børnenes sproglige udvikling.

11 Fri for mobberi Vi arbejder med Fri fra mobberi. Fri for Mobberi er et pædagogisk antimobbeprogram, som forebygger og afhjælper mobning i børnehaver, SFO'er og de mindste skoleklasser. Mary Fonden og Red Barnet står sammen om antimobbeprogrammet Fri for Mobberi, Fri for Mobberi er udviklet til at forebygge mobning blandt børn i alderen 3 til 8 år og består af en kuffert med pædagogiske redskaber for eksempel Bamseven, samtaletavler og rytmik. Disse redskaber gør det let at tale med børnene om et ellers abstrakt emne som mobning. Og undersøgelser viser, at mange af børnene bliver mere omsorgsfulde over for hinanden. Vi planlægger aktiviteter, som er rette imod at styrke de sociale kompetencer hos børnene i børnehaven. Vi har følgende mål for udvikling: Mål for udvikling: - At børnene skal lære at acceptere og respektere hinandens forskelligheder. - At børnene lære om at udvise empati og tage hensyn til de andre børn og være en god ven. - At børnene skal lære at bruge de voksne, hvis de kommer i situationer, de syntes er svære at håndtere. Disse mål ønsker vi at nå igennem følgende aktiviteter: Metode: - Synge sange som omhandler at være en god ven og at vi alle er forskellige. - Vi taler ud fra kortene fra fri for mobberi. - Vi leger sociale sanglege hvor børnene kommer tæt på hinanden. - Vi tegner tegninger af hinanden og taler om, at vi ikke alle er ens. - Vi laver samarbejdslege. - Vi læser mobbe historier - Vi laver rollespil - Den gode stol.

12 Læreplaner I Troldemosen arbejder vi efter vores årshjul, som vi planlægger vores pædagogiske aktiviteter ud fra. Disse aktiviteter planlægges, evalueret og dokumenteres igennem læreplaner som er et lovkrav at alle kommunale institutioner arbejder med, for at sikre at alle børn får de bedste forudsætninger for udvikling, trivsel og læring. Her i efteråret 2014 skal alle Holbæk Kommune ansatte der arbejder indenfor daginstitutioner i gang med at reviderer læreplanerne og der venter et spændende arbejde for alle personaler i at være med til at sætte sit eget og institutionens præg på det kommende arbejde med læreplaner. Lige så snart vi ved mere om de reviderede læreplaner melder vi ud om det fremadrettede arbejder i Troldemosen. Vores Årshjul ser således ud: Januar/ Februar Marts/ April/ Maj Juni/ Juli / August September/ Oktober November/December Tema: Den gode historie/ Drama/Fastelavn Tema: Påske. Så & spire/ skov Tema: Cirkus Sang & Musik Gamle sanglege Tema : Kroppen og hvad vi putter i den? Høster, fra jord til bord Tema: Julegaver og julehygge Efter hvert forløb evaluerer vi. Indsamler dokumentation. Hvad var godt, var der noget der kunne ændres, hvorfor blev det ikke som vi ønskede, hvilke betingelser var til stede. Aktivitetsplaner Vi udarbejder ugeplaner/aktivitetsplaner. Dette er for, at I kan vide hvad dagen/ugen byder på for jeres barn. Her kan i også se hvis der er ændringer, vi kender til i forhold til fx møde tider. Vi hænger først ugeplanen op fredagen før. Planen hænger i gangen når I kommer ind, ligesom al information fra huset gør. Det er vigtigt at I kigger på den, meget gerne sammen med jeres barn inden i går hjem. Mange børn kan godt lide at vide hvad næste dag byder på. De fleste af dagene er vi blandet på tværs af grupperne Mælkebøtte og Solsikke, det giver rigtig god menig da børnene spejler sig meget i hinanden, og vi kan have aktiviteter i gang alle ugens dage. Der kan selvfølgelig forekomme ændringer i planen.

13 Sådan kan en ugeplan se ud i børnehaven: Aktivitetsplan Mælkebøtterne og solsikker Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling på stuerne, hvor vi synger vores mobbesange Dagens Dgi-leg Hulahop-stopdans Turdag gruppe 1. Natur parløb ved jagthytten. Gruppe 2. Vi har den gode stol Frokost Sovetid Vi andre går ud og leger Samling på stuerne, hvor vi synger vores mobbesange Solsikkerne Går i hallen og leger samarbejdslege. Mælkebøtter leger Dgi-lege på legepladsen frokost Sovetid Vi andre går ud og leger eftermiddags mad Samling på stuerne, hvor vi synger vores mobbesange Dagens Dgi-leg, Bilvask Mælkebøtter Vi leger sanglege, og læse forskellige historie Solsikkerne Ser filmen Dumbo frokost Sovetid Vi andre går ud og leger Samling på stuerne, hvor vi synger vores mobbesange Dagens Dgi-leg Trebensløb Vi har bål dag, hvor alle børn kan laver snobrød frokost Sovetid Vi andre går ud og leger eftermiddags mad Samling på stuerne, hvor vi synger vores mobbesang Dagens Dgi-leg Venneløb leg inde eller på legepladsen frokost Sovetid Vi andre går ud og leger eftermiddags mad eftermiddags mad eftermiddags mad

14 Nyhedsbrev Den sidste uge i måneden udkommer vores nyhedsbrev. Her kan I læse om hvad der er sket i huset eller kommer til at ske. Det er vigtigt at alle læser nyhedsbrevet så vi kan holde jer informeret om hvad der sker i Troldemosen. Hverdagen i børnehaven Velkommen hos mælkebøtterne og solsikkerne Dagens rytme: Kl Troldemosen åbner og der tilberedes og spises morgenmad. De børn der ikke har spist hjemme, tilbydes morgenmad, som består af gryn, grød, cornflakes og mælk. Hvis jeres barn ikke kan spise det vi serverer, forventer vi at barnet spiser hjemmefra. Børnene går i gang med diverse lege, enten i køkkenet eller på stuerne. Kl. ca 9.00 I vinter perioden starter vi dagen med at holde samling. Her bliver der taget mange forskellige emner op, alt lige fra at forberede børnene til dagens aktivitet, til at snakke om aftaler. Nogle gange ønsker børnene at optræde for hinanden, fortælle en lille historie eller fortælle om oplevelser de har, eller har haft.. Her kan der også snakkes om, hvem der er kommet, om farver, årstider og sunget sange. I sommerperioden vil samlingen rykkes til før frokost, da vi går tidligt på legepladsen om morgen. Klokken 9:15 starter dagens DGI leg som styrker børnenes sanser og motorik. Solsikkerne og Mælkebøtterne laver enten aktiviteter hver for sig eller på tværs af grupperne, alt efter emne på årshjulet og interesse. 4 1 Kl. ca 10:00 Dagens årshjul aktiviteter går i gang. Kl. ca Alle børnene vasker hænder sætter sig på deres faste spise plads. Herefter henter duksene madkasser og drikkedunke og deler dem ud. Vi lægger vægt på, at børnene lærer almindelig bordskik og bestræber os på, at måltidet foregår i stille og rolige omgivelser. Nogen gange spiser vi madpakkerne ude på legepladsen. Kl. ca Sovebørnene bliver puttet og alle de andre børn går på legepladsen. Alt efter vejret varierer den faste ude-tid. Vi er ude uanset vejret, så her gælder det om den rette påklædning. Kl. ca tiden

15 Sovebørnene tages op efter middagsluren og børnene samles i deres gruppe, hvor de spiser deres medbragte eftermiddags frugt. Vi varierer meget mellem at spise indenfor og udenfor, i forhold til årstid og vejr. Herefter leger børnene på stuerne eller legepladsen. Kl. ca tiden Vi begynder lige så stille på oprydningen ude som inde. Vi FORVENTER at Jeres barn deltager i oprydningen inden I forlader institutionen. De resterende børn samles på en stue eller legepladsen, hvor der er mulighed for at lege videre. Kl Alle børn skal være afhentet og ude af institutionen inden kl , da personalets arbejdstid slutter og Troldemosen lukker. HUSK! Fredag lukkes kl Skiftetøj i børnehaven Dit barn skal altid have skifte tøj og sko med der svarer til årstiden. Derudover skal der være skiftetøj i barnets kasse, der svarer til et par sæt tøj incl. sokker og undertøj. Der skal være et par hjemmesko, specielt i vinterhalvåret. Vi hjælper og guider børnene med at lægge deres tøj på plads i garderoben. Det er jeres ansvar som forældre, at holde orden på garderobepladsen, så den er overskuelig for Jeres barn. DET ER RIGTIG GODT MED NAVN I TØJ, SKO OG STØVLER Praktiske oplysninger i børnehaven: Vores nærmeste nabo er Hallen i Udby. Denne bruger vi en gang om ugen. Når vi er i hallen skal alle børn medbringe Gymnastiksko Drikkedunk med vand Når vi skal på tur, skal alle børn medbringe: Rygsæk med bryst spænde Madkasse og maden skal være let at spise i naturen. Drikkedunk med vand De kommende skolebørn Om efteråret har vi har en gruppe børn, som består af de kommende børnehaveklassebørn. Dem ønsker vi at sætte ekstra fokus på og vise dem, hvem de skal følges med i skole og hvad det vil sige at gå i skole. Fra efteråret samarbejder vi med Udby Skole, så vi sikre at der er en rød tråd fra Troldemosen til Skolen. Vi arbejder med at gøre de kommende skolebørn skoleparate. Det kan være fristende at tro, at jo flere bogstaver og tal barnet har styr på, jo lettere bliver det at starte i skole. Dette er desværre ikke tilfældet. Om man er skoleparat handler ikke kun om

16 akademiske færdigheder. Det er vigtigt at barnet er trænet i og modent nok til at samarbejde med andre og ikke mindst på andres præmisser. Kan barnet udskyde behov. Kan det vente på at det bliver ens tur. Så det er noget vi har særligt fokus på i skolegruppen, udover selvfølgelig at skrive bogstaver og tal. Som de fleste børn er meget glade for. Hverdagen i vuggestuen: Velkommen hos Spilopperne Vi har ingen regler om at børnene skal være her til en bestemt tid, men for de fleste børn er det en rigtig god ide, at være her senest så de kan nå at lande, inden vi skal spise frokost. Ved 9-tiden får børnene et let formiddagsmåltid; frugt, knækbrød og lignende. Formiddagsmåltidet bruger vi også som samling. Vi snakker om hvem der er kommet, krydser af i protokollen, synger et par sange og læser måske en bog. Hvis I afleverer mens vi holder samling, er det vigtig at forstyrre så lidt som muligt, har I brug for at give en længere besked så giv os et lille tegn, så en af os kan gå med jer ud på gangen. På den måde bliver der ro til både børnenes samling og voksensnak. Efter samling går vi i gang med formiddagens aktiviteter; leger på stuen, går på legepladsen, går en tur, maler, rytmikker m.m.. Kl. ca. 11 spiser vi frokost og bagefter er det tid til en middagslur. Børnene skal selv have madpakker med, både til frokost og til eftermiddagsmad. Fra ca sover børnene til middag. Vi tager naturligvis hensyn til de børn der har brug for at sove mere og på andre tider. Børn under 2 år sover i barnevogne eller i høje krybber. De har af sikkerhedsmæssige årsager seler på og er under forsvarligt opsyn. Børn over 2 år har mulighed for at sove i krybber på

17 gulvet uden sele, men det vil blive vurderet i samarbejde med dig som forældre, hvad der vil være bedst for dit barn. Børnene må meget gerne tage sin sut, yndlingsbamse eller hyggeklud med. Personalet og forældre aftaler indbydes, hvilke sove tilbud det enkelte barn skal have. Vores holdning er, at børnene vågner når de er færdige med at sove. Efter middagsluren spiser vi eftermiddagsmad. Resten af dagen går med at lege. Inde eller ude, lidt afhængig af årstid og vejret. Kl. ca går vi oftest sammen med børnehaven og lukker nogle af stuerne af. Kl (16.30 om fredagen) lukker Troldemosen Efter sygdom med feber anbefaler vi at barnet har en feberfri dag derhjemme, hvis barnet møder i institution uden at være helt rask har det, på grund af nedsat modstandskraft, større risiko for at få komplikationer eller pådrage sig en anden sygdom. Dertil kommer risikoen for at smitte andre børn og personale i institutionen. Efter sygdom med dårlig mave/diarre forventer vi at barnet har haft mindst en normal afføring inden det igen kommer i vuggestuen. I øvrigt følger vi sundhedsstyrelsen anbefalinger for sygdom og sundhed i daginstitution. I skal selv medbringe skiftetøj, sutsko, bleer, madpakker og tøj så barnet kan lege både ude og inde. Husk navn i alt!

18 Årets traditioner: I Troldemosen har vi nogle traditioner, som går igen år efter år. Vi afholder fastelavn, påske, sommerfest, høstfest, motionsdag og julearrangement med Luciaoptog. Fastelavn I børnehaven slår vi katten af tønden og der bliver kåret en kattedronning og en kattekonge ved en lille "ceremoni". Børnene og de voksne kommer udklædt. Nogle år har vi gået "modeshow", hvor alle børnene kommer op på vores scene, så de kan vise deres fine udklædningstøj frem for de andre. Når alt dette er overstået spiser vi indholdet af tønden sammen. I vuggestuen bliver der slået katten af posen. Her er de voksne også klædt ud, men altid så børnene kan genkende dem. Børnene må også meget gerne klædes ud, hvis de har lyst. Det hele foregår på børnenes præmisser. Når vi har slået katten af posen, spiser vi sammen indholdet af den. Forældre må deltage, og kommer selvfølgelig udklædt som alle os andre Dato: uge Ansvarlig: Sanne og Marianne P Påske Påsken fejrer vi med et brag af en påskefrokost. Denne er for børnene og personalet i Troldemosen. I tiden op til hygger vi med at klippe og klister, og ikke mindst få sået vores karse. Vuggestuen deltager evt. med de største børn eller holder ellers påskefrokost på stuen. Dato: uge 13 Ansvarlig: Britta og Marianne P

19 Sommerfest Hvert år holder vi en sommerfest og her er alle forældre og søskende velkomne. Det er forskelligt fra år til år hvad festens tema er. Børnene kan fx underholde med forskellige aktiviteter som de har været optaget af i løbet af foråret, Ellers er sommerfesten en oplagt mulighed for at hygge, snakke og spise aftenmaden sammen med de børn og voksne, som Jeres børn til dagligt færdes iblandt. Det er forældrerådet, der står for arrangementet. Dato: 12. juni 2015 Ansvarlig: Forældrerådet, Britta, Jeanette og Anne Afslutning for kommende skolebørn Hvert år gør vi lidt ekstra ud af en tur for de kommende skolebørn. Det afhænger af børnenes interesse, hvor turen går til. Dato: uge 25 Ansvarlig: Annette Høstfest Hvert år fejrer vi høsten med en hyggelig fest i vores cykelskur. Her bliver der pyntet op med blomster og masser af lyskæder. Dagen før festen hjælper børnene med at forberede maden, som vi så vidt muligt laver på bålet. Der bliver så serveret en lille buffet for børnene. Alle børnene sidder på halmballer og spiser deres mad. Som tradition øver vi os også på at synge "Marken er majet". Denne fest er for børn og personale. Vuggestuen deltager med de ældste børn. Dato: 23. september 2014 Ansvarlig: Annette og Sanne

20 Motionsdag Den årlige motionsdag afholdes altid fredag inden efterårsferien, og sætter hele institutionen i bevægelse. Det er forskelligt, hvilke aktiviteter vi laver fra år til år. Efteråret 2012 og efteråret 2013 afholdt vi en stor olympiade-dag. Der blev dystet på livet løs i de fem discipliner: hurtigløb, bowling, spaghetti-fisk, rispose-kast, kartoffelstafet. Alle både børn og voksne, var meget entusiastiske, hvilket resulterede i flere verdensrekorder. Dagen blev afsluttet med en flot medajle-ceremoni, hvor alle børn fik en flot guldmedalje. Dato: uge 41 Ansvarlig: Marianne B og Karina Juletræ Hvert år er vi på besøg i Udby kirke, hvor præsten fortæller lidt om julen. Børnene hjælper med at pynte juletræ. Vi synger et par salmer og slutter af med jule hygge. Vi går i Udby kirke til julegudstjeneste i december. Dato: Når præsten kan Ansvarlig: Annette Julearrangement Vi markerer hvert år julen, ved at inviterer forældre og bedsteforældre til luciafest, hvor børnene går Lucia og vi julehygger. Dato: 4 december 2014 Ansvarlig: Karina og Annette

Side 3 - Årsplan 2015-16 Side 3 - Børne- og unge politik Side 3 - Læreplaner Side 4 - Godt at vide om Troldemosen Side 4 - Personalefordeling Side 4

Side 3 - Årsplan 2015-16 Side 3 - Børne- og unge politik Side 3 - Læreplaner Side 4 - Godt at vide om Troldemosen Side 4 - Personalefordeling Side 4 Side 3 - Årsplan 2015-16 Side 3 - Børne- og unge politik Side 3 - Læreplaner Side 4 - Godt at vide om Troldemosen Side 4 - Personalefordeling Side 4 - Personale i Spilopperne (som er vuggestuegruppen)

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Velkommen til Ågerup Børnehus!

Velkommen til Ågerup Børnehus! Velkommen til Ågerup Børnehus! Krogvejen 4, Ågerup, 4390 Vipperød. 1 Kære forældre. Velkommen til Ågerup børnehus! Vi håber, på et godt samarbejde med jer, og vi glæder os til, at lære jeres barn at kende.

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Du skal være på Dit mærke er Dine primærvoksne er: Vi glæder os til, du starter i vuggestue. Med venlig hilsen Alle de voksne i Daginstitutionen

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Folder vuggestuen. Her bor vi:

Folder vuggestuen. Her bor vi: Folder vuggestuen Her bor vi: Børnehuset ligger i et naturskønt område med Krengrupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der god mulighed for bevægelse, sansmæssige oplevelser og ro til fordybelse. Velkommen.

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - Vuggestuen i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle lidt om

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C Velkommen til Børnehuset Bakkegården Børnehuset Bakkegården Risingsvej 43 5000 Odense C 63 75 23 80 Kære du og dine forældre ønskes hjertelig velkommen til Børnehuset Bakkegården Du har fået plads i Børnehuset

Læs mere

Velkommen i Svalen. En daginstitution for de 0-6 årige. Et godt sted at være

Velkommen i Svalen. En daginstitution for de 0-6 årige. Et godt sted at være Velkommen i Svalen Et godt sted at være En daginstitution for de 0-6 årige Skolegade 2, Holbøl 6340 Kruså. Tlf. : 73 76 84 45 Mail:svalen@aabenraa.dk Hjemmeside: svalen-holbøl.dk eller svalen-holboel.dk

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger.

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger. Indhold Praktiske oplysninger... 1 Aflevering og afhentning... 1 Dagens rytme... 1 Mad og madpakker... 2 Skiftetøj... 3 Blebørn... 3 Fravær ved ferie... 3 Sygdom... 3 Fødselsdage... 4 Medbragt legetøj...

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Dagplejer Maria Juel Keested

Dagplejer Maria Juel Keested Dagplejer Maria Juel Keested Jeg hedder Maria Juel Keested (1976) og er gift med Thomas, sammen har vi to børn Michelle (1999) og Michlas (2001) Vi har hunden Nanna og et par katte, Hunden er lukket ude

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper Mariehønsene & Bamserne Fleksafdelingen består af 2 grupper: Mariehønsene og Bamserne. Begge grupper er normeret til max. 20 børn mellem 2 og 5 år. Der er to pædagoger

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 1 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

Velkomst- og Informationsmappe

Velkomst- og Informationsmappe Velkomst- og Informationsmappe 1 Indhold Velkommen til Børnehuset Baobab... 3 En rolig start... 3 Sovetider... 4 Legen... 4 Aktiviteter... 4 Traditioner... 5 Udeliv... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon Velkommen til Børnehaven i D.I.I. Byleddet Byleddet 22a, 8220 Brabrand Telefon 87 13 83 28 Velkommen til børnehaven i Byleddet Med denne lille pjece vil vi gerne byde jeres barn og jer forældre velkommen

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Mål og Værdier: I Kristrup

Læs mere

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen:

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: I vores gruppe er vi 5 dagplejer, Kit, Marianne, Lotte, Anja og Annette P. Vi har tilsammen 20 børn i alderen 0-3 år. Lige nu har vi rigtig mange nye små, som

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Velkommen til Junglen. En integreret institution. for 0-6 årige. Profil: Sang og Bevægelse

Velkommen til Junglen. En integreret institution. for 0-6 årige. Profil: Sang og Bevægelse Velkommen til Junglen En integreret institution for 0-6 årige Profil: Sang og Bevægelse Når du starter i Junglen Indkøring Kære: Vi byder dig og din familie velkommen i Junglen. Du skal starte på stuen.

Læs mere

Velkomst og fakta om dagplejen

Velkomst og fakta om dagplejen Velkomst og fakta om dagplejen Mette Hindkjær Klintevej 64 6000 Kolding Tlf. 41274749 Mine åbningstider: Mandag tirsdag 6.45-16.15 Onsdag torsdag 6.30-1615 Fredag 6.30-15.45 Jeg hedder Mette, og er født

Læs mere

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.:

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen til vuggestuen i Eventyrhaven Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen.

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets børnehaven Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen.... 5 Modulordning

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Sjælsø

Velkommen i Børnehuset Sjælsø Velkommen i Børnehuset Sjælsø Informationsmappe 2010 Oversigt: Velkommen til Børnehuset Sjælsø o Praktiske oplysninger o Pædagogiske aktiviteter o Lukkedage o Dagsrytme Velkommen i vuggestuen o Indkøring

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Skovparken!

Velkommen til Børnehaven Skovparken! Velkommen til Børnehaven Skovparken! Med disse sider vil vi gerne give jer nogle praktiske oplysninger og give jer et indtryk af, hvordan det er at gå i vores børnehave. Der er specielt to forhold, der

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Velkommen til vores vuggestue

Velkommen til vores vuggestue Velkommen til vores vuggestue Med denne folder får du nogle vigtige praktiske informationer om dit barns hverdag i vuggestuen. Heri beskrives, hvad vi tilbyder, og hvad vi forventer af dig i det fremtidige

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade.

Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade. Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade. Børnehaven Bredstrupsgades lokale sundhedspolitik er udarbejdet i et samarbejde mellem personale og forældrebestyrelse. Sundhedspolitikken har sit udgangspunkt

Læs mere

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer. Langhøj Dagtilbud Mariehønen Integreret vuggestue og børnehave Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.dk http://langhoej.struer.dk Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. Når

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE VUGGESTUEN

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE VUGGESTUEN VELKOMMEN I BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE VUGGESTUEN VELKOMMEN KÆRE FORÆLDRE Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen i Børnehuset Den Grønne Kile! Hæftet indeholder mange vigtige og praktiske oplysninger

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækkegården

Velkommen til Børnehuset Bækkegården Velkommen til Børnehuset Bækkegården Børnehuset Bækkegården Daglig leder: kate Halbech bækkegårds plads 3 Tlf: 27599696 3650 Ølstykke mail: kate.halbech@egekom.dk Telefon numre i huset. Rødderne: 72599694

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker

Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker Forældrefolder Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Velkommen til Hækkemosen Opstart Vi vil gerne have,at I ringer og aftaler et besøg i børnehaven inden I starter, så I kan se børnehaven,

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRN OG FORÆLDRE I

VELKOMMEN TIL BØRN OG FORÆLDRE I VELKOMMEN TIL BØRN OG FORÆLDRE I SKALS BØRNEHAVERNE VUGGESTUEN I KÆRHUSET Børnehaven Kærhuset Kærvej 11g 8832 Skals Tlf. 87871480 hg@viborg.dk Hjemmeside: Børnehaven Kærhuset Vuggestuen i Børnehaven Kærhuset

Læs mere

Velkommen i idrætsdagpleje hos Mie

Velkommen i idrætsdagpleje hos Mie Velkommen i idrætsdagpleje hos Mie Jeg bor på Brummers vej 6 4540 Fårevejle Mobil: 24 81 83 49 Her bor jeg Min familie og jeg mit navn er Mie og er født i år 1981, jeg bor sammen med min mand Jes, som

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 1 Indholdsfortegnelse Forord Vores adresse Åbningstider Nye børn - nye forældre Målsætning Vore mål og ønsker Forældresamarbejdet

Læs mere

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 -

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 - D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-12 - - 1 - Andre oplysning Det skal du huske hver dag En eftermiddagsmadpakke, så dit barn kan holde sig mæt til det skal hjem. Et par hjemmesko

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

Børnehuset Frydenlund

Børnehuset Frydenlund Børnehuset Frydenlund 1 2 Mærkedage og traditioner Forår Fastelavn i henholdsvis vuggestue og børnehave Storebørnsture i børnehaven Påskehygge i henholdsvis vuggestue og børnehave Forårsdag i børnehaven,

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er:

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: VELKOMMEN TIL BØRNEINSTITUTIONEN HAMPELAND Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: Nærvær Anerkendelse. Samarbejde Struktur. Kære og forældre. Velkommen

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkommen i Gittes dagpleje

Velkommen i Gittes dagpleje Velkommen i Gittes dagpleje 1 Jeg hedder Gitte Gudmandsen og min mand hedder Toni. Vi har to drenge, Kasper og Lasse. Lasse er stadig hjemmeboende. Jeg vil med denne bog give jer indblik i min dagpleje.

Læs mere

Velkommen til Trollskoven

Velkommen til Trollskoven Velkommen til Trollskoven Information til nye børn og forældre TROLLESGAVE 5 A, Fensmark, 4684 Holmegaard, Tlf. 55884634 / 25450090. Mail-adresse: Frit Fensmark@naestved.dk Hjemmeside: www.holmegaard.dk/holmegaardskolen

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets vuggestuegruppen Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme i vuggestuen.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen....

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Åbningstider: Mandag fredag 6:

Åbningstider: Mandag fredag 6: Den Grønne Kile er for 3-6 årige i Hvalsø kommune og kan rumme 40 børnehavebørn. Med denne lille folder får du her kort de vigtigste og praktiske oplysninger samt et lille indtryk af hverdagen i børnehuset.

Læs mere

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større 1 Praktiske informationer Børnehuset Rævehøjen er normeret til 60 børn. 24 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer og 1 gruppe bestående af 36 børnehavebørn, opdelt

Læs mere

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard Daginstitutionen - en informationspjece til forældre Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard HVAD ER EN DAGINSTITUTION? 2 DERFOR ER DET VIGTIGT AT GÅ I DAGINSTITUTION? 3 HVERDAGEN I DAGINSTITUTIONEN 3 SAMLING

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børnehaveafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den pædagogiske

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere