Distriktet ved Tuse Næs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distriktet ved Tuse Næs"

Transkript

1 Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for jer som forældre så I kan få et overblik over afdelingens aktiviteter og vores pædagogiske praksis. I årsplaner finder I: - Godt at vide, med div. praktiske informationer - Daglige aktiviteter, en kort beskrivelse af vores dagligdag, hvor vi redegør for vores pædagogiske tanker bag aktiviteterne. Her finder i også læringsmålene til underbygning af vores pædagogiske læreplaner og en kobling til Holbæk Kommunes børne- og ungepolitik og Strategien for fremtidens dagtilbud. - Årets arrangementer, med datoer og beskrivelser på afdelingens traditioner - Kalenderoversigt Børne- og unge politik Børne - og unge politik har fokus på den anderkende tilgang til det enkelte barn, for at sikre en tidlig og rettidig indsats fysisk udfoldelse i det daglige kompetenceudvikling for personalet Strategi for fremtidens dagtilbud I 2013 har vi fået udarbejdet en strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune. Strategien skal være med til at sætte retning for det pædagogiske arbejde i kommunens dagtilbud. Det er politisk besluttet at vi i 2014 skal have fokus på - Læringsmiljøer eks. fysisk læringsramme, læreplaner og læringsmål - Sprog sprogindsatsen - DGI motorik og fysisk udfoldelse (DIF for Tusenfryd) Læreplaner Som noget nyt skal alle distrikter have en læreplan for hele distriktet. Derfor har vi igangsat et uddannelsesforløb for alle medarbejdere i distriktet, men fokus på arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Personalet og bestyrelsen vil sidst på året have udarbejdet den nye læreplan og principper for dokumentation. Derfor vil læreplansarbejdet være forskelligt i afdelingerne frem til foråret I vil som forældre opleve at vi sætter en fælles retning med udgangspunkt i den anderkendende tilgang til det enkelte barn. Men de enkelte afdelinger har stadig mulighed for at tilbyde forskellige aktiviteter og metoder i det daglige. Kerneopgaven For at sikre at vi som personaler bruger vores tid rigtigt, vil vi i samarbejde med bestyrelsen arbejde med at præcisere vores kerneopgave. Hele børneområdet i Holbæk Kommune har læring og trivsel som kerneopgave. Derfor vil I som forældre opleve at personalet tager nuværende praksis og traditioner op til genovervejelse. Gavner det vi gør læringen for det enkelte barn og/eller børnegruppen. Det er vigtigt at vi bruger de personaleressourcer som vi har til rådighed rigtigt. Relevante link *strategien for fremtidens dagtilbud* *Holbæk Kommunes børn- og unge politik* *Status på arbejdet med pædagogiske læreplaner** læsepolitk** sundhedspolitik* *kvalitetsrapporter* *lederaftaler*

2 Godt at vide om Troldemosen Velkommen til Troldemosen, som er en integreret daginstitution med plads til 44 børnehave børn og 12 vuggebørn. Vi har delt børnene op i en vuggestue-afdeling og i en børnehave-afdeling. I børnehaven er børnene aldersopdelt på 2 grupper. De voksne er fordelt på tværs af grupperne, da vi er et forholdsvis lille hus. Personalefordeling Når man bliver ansat i Troldemosen bliver man ansat i hele huset. Så der kan forekomme rotation af personalet, alt efter hvor der er brug for ressourcerne. Spilopperne (som er vuggestuegruppen) Marianne B pædagog (30 timer) Marianne P medhjælper (30 timer) Anne pædagog (37 timer) Personale i børnehaven Britta pædagogisk assistent (32 timer.) Sanne medhjælper i fleksjob (20 timer). Annette pædagog (30 timer.) pædagog (30 timer) Medhjælper i vores køkken Bente Løntilskud Pædagogisk leder Jeanette pædagog ansat 20 timer. Ud over det faste personale, modtager vi personer, som i løntilskud, arbejdsprøvning og praktik..

3 Fysiske rammer Vi ligger i naturskønne omgivelser på Tuse Næs, hvilket vi ynder at gøre brug af i form af små ture. Vi har en mægtig stor og skøn legeplads, hvor der er rig mulighed for at udforske naturen, være fysisk aktiv, få udfordret alle sanser eller finde et roligt hjørne. Vi har hængekøjer, pilehytter, piletunneler, og en dejlig bålplads. Vi har indrettet et træ-værksted på legepladsen, hvor børnene ifølge med en voksen, kan udfolde sig. Vores store legeplads er ret så kuperet, så når den første sne falder, så har vi vores egne kælkebakker. Bakkerne/højene er suveræne til at styrke børnene i deres motoriske færdigheder. Vi har cykelstier rundt på hele legepladsen, hvor børnene har mulighed for at cykle. Vi har et stort klatrestativ og en boldbane, som ligeledes udfordrer børnene motorisk og socialt. I sommeren 2011 fik vi bygget en scene, som vi bruger til teater og forskellige arrangementer/aktiviteter. I hverdagen bruger børnene scenen til alle mulige fantastiske lege. Kun deres fantasi sætter grænser. Vi har gynger, både store og små, legehuse og sandkasser. Vi har klatretræer og rigtig mange steder, hvor der kan findes krible-krable dyr. Foran huset har vi en lille legeplads, som benyttes af vuggestuebørnene, her er også rig mulighed for at udfordre sanserne og finde ro til fordybelse. Vi har en stor redegynge, sandkasse, legehus og flisebelagt områder, så børnene kan køre på motorcykler eller gå en lille tur med dukkevognen. Her har vi også en lille høj, som er med til at styrke børnenes motoriske udvikling. Indimellem leger vuggestuebørnene på den store legeplads. Legepladsen deler vi med dagplejerne, som har legestue i vores institution. Forældresamarbejde I Troldemosen vægter vi forældresamarbejdet højt. Det er vigtigt for barnets udvikling og trivsel, at vi fra start får en god dialog. Vi mener, at det er jer som forældre, der har den største viden om barnet, og for at hjælpe barnet bedst muligt, er det vigtigt, at vi deler den viden og at vi bruger den i vores videre samarbejde. Vi opfordrer til, at I fortæller os, hvis der sker ændringer i familien, som kan påvirke barnet, så vi kan imødekomme jeres barns behov. Når jeres barn skal starte i vuggestuen inviteres I til, at besøge os og høre om hvordan hverdagen

4 foregår i Troldemosen. Desuden vil I modtage vuggestuens velkomst folder. Alle vuggestuebørn bliver tilbudt en 2 års samtale, hvor vi taler ud fra profilarket som vuggestuen har udarbejdet. Når jeres barn skal I børnehave overleverer personalet til børnehaven efter aftale med jer forældre. Der udleveres velkomst folder fra Børnehaven. Hvis jeres barn flytter fra dagplejen til børnehaven, får I tilbudt en overleveringssamtale. Denne samtale tilbyder vi, for at sikre os, at den viden der er omkring det enkelte barn ikke går tabt. I Børnehaven udarbejder vi profilark på de kommende skolebørn, de udarbejdes i september eller oktober året før skole start. Forældre tilbydes samtale.. Vi er selvfølgelig i tæt dialog med jer i hverdagen om hvordan dagen har været for jeres barn. Derudover så er der altid plads og mulighed for en samtale, hvis forældrene eller personalet ønsker det. For at få et godt samarbejde forventer vi at I kommer til os, hvis I undre jer over noget eller har spørgsmål til vores hverdag. På samme måde kan I forvente at vi kommer til jer hvis vi bliver bekymret over jeres barns trivsel. Vi afholder hvert år forskellige arrangementer, hvor I som forældre bliver indbudt og vi forventer, at I støtter op om disse arrangementer. Indkøring af nye børn Inden dit barn starter i Troldemosen forventer vi, at I kommer på besøg, da vi ønsker at tage ordentligt imod Jer og Jeres barn. Vi beder Jer ringe i forvejen og aftale en tid, så vi kan afsætte tid til at vise Jer rundt. Her vil I have mulighed for at stille spørgsmål og vi kan afstemme krav og forventninger til vores fremtidige samarbejde. Det er meget individuelt, hvordan børn reagerer på at begynde et nyt sted. For de mindste børn er det en kæmpe omvæltning at komme hjemmefra og til vuggestuen. For de nye børn kan børnehaven virke stor og uoverskuelig. Vores egne vuggestuebørn kender huset og er vant til alle voksne, alligevel oplever de en forandring. Det er vigtigt med en god opstart. Derfor aftales der individuelle indkørings-aftaler med hver enkel forælder. Praktiske ting ved start i Troldemosen. I modtager ved første møde et stamkort, som vi vil bede Jer om at udfylde inden Jeres barn starter. Vi skal have Jeres underskrift på, om vi må tage digitale billeder, og om vi må bruge billederne til hjemmeside, folder eller opslag.

5 Gæstebørn I Troldemosen har vi samarbejde med Distriktets dagpleje. Dagplejerne på Tuse Næs har legestue i Troldemosen, her er de i heldagslegestue en gang om ugen. Dagplejerne bruger Troldemosens legeplads og har mulighed for at deltage i arrangementer. Vi tilbyder dagplejebørnene at komme i gæstepleje når dagplejen har brug for ekstra pladser i forbindelse med ferie og sygdom. Dagplejerne kommer på besøg i vuggestuen eller børnehaven alt efter barnets alder. Så barnet får en god og tryg oplevelse ved gæstedagpleje. Dagpleje forældre er meget velkomne til at komme på besøg i Troldemosen og hilse på os, så I også er trygge ved at aflevere jeres barn. Fravær ved ferie og sygdom Vi forventer at I giver os besked, hvis Jeres barn er syg eller holder ferie. Derfor henstiller vi til, at I ringer og giver besked efter kl Sygdom Vi modtager IKKE syge børn i institutionen. Vi kontakter jer hvis jeres barn er utilpas og derfor ikke kan indgå i dagens rytme, eller har feber. Feber kan være tegn på smitsom sygdom. Når børn er syge, er det ikke hensigtsmæssigt, at de skal være i deres dagtilbud. Dels kan de smitte, så flere børn og voksne bliver syge og dels af hensyn til deres egen tryghed og velbefindende. Der kan være forskellige opfattelser af hvornår et sygt barn må komme i institution igen. Derfor læner vi os op af retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som du kan læse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Vi har også en oversigt over smitsomme sygdomme i institutionen. Sovemuligheder Det er vigtigt for børns fysiske og psykiske sundhed at sove godt, roligt og nok. De små vuggestuebørn sover i barnevogn og følger deres egen søvn rytme. De har mulighed for at sove inde og ude. De store vuggestuebørn sover efter frokost til de selv vågner. Barnets søvn om dagen styres af et naturligt behov. Afbrydes barnets naturlige behov for søvn om dagen. Kan det påvirke nattesøvnen negativt. Overtrætte børn bliver hyperaktive når de ikke kan mere. I vuggestuen er sut og sovebamse en rart ting at have med. I børnehave kan de små børnehave børn få sig en middagslur efter frokost. De sover inde i små senge og har deres egen dyne og pude. De må meget gerne medbringe sut og sovebamse. Der sidder en voksen inde hos børnene til alle sover. Hvis der er børn der ikke kan falde i søvn, vil de komme med ud, når den voksne forlader rummet. Der vil være opsyn under middagsluren Når børnene vågner står de selv op og tager kontakt til en voksen, som hjælper med at få tisset og få tøjet på igen. I øvrigt følger vi Holbæk Kommune retningslinjer for Børn der sover i dagtilbud. Madpakker Alle børn medbringer hver dag en frokost madpakke og en eftermiddags-madpakke. Vuggestuebørnene får et lille måltid til morgensamlingen bestående af brød og mælk. Husk navn på madpakkerne. Vi henstiller til, at der ikke gives slik, saft eller andre sukkerholdige ting med i madpakkerne. Vi ønsker alle, at Jeres børn får så sund og næringsrig en kost som mulig, så deres trivsel og udvikling går i den rigtige retning. Derfor har vi udarbejdet en kostpolitik som vores forældreråd har godkendt. Denne skal vi i samarbejde med jer leve op til. I børnehaven medbringer børnene drikkedunk.

6 Husk at tage de gamle madpakker og frugt poser med hjem. Fødselsdage Vi fejrer dit barn med flag og sang og en lille hjemmelavet gave Vi holder gerne barnets fødselsdag i institutionen i barnets gruppe - hvis andet ikke er aftalt. Børnehaven: Der må medbringes boller, frugt, grøntsager/dip, kage, popcorn, men ikke slik. Vi henstiller til at I minimerer sukkerindholdet i det I medbringer. Børnehaven tager gerne hjem til fødselsdag. Vi bliver altid nødt til at kigge på personaleressourcerne lige netop den dag. Vuggestuen holder fødselsdag i institutionen. I er velkomme til at medbringe boller, frugt og grøntsager/dip. Vi vil gerne frabede os, at I medbringer kage eller lignende. Medbragt legetøj Legetøj må gerne medbringes i institutionen, men det er på eget ansvar. Det er altid Jer og Jeres barn der har ansvaret for, at legetøjet kommer med hjem igen. Børnene er velkomne til selv at tage sin egen 2 hjulet cykel med. Husk altid cykelhjelm, der passer Jeres barn. Institutionen har intet ansvar overfor eventuelt ødelagt eller bortkommet legetøj. Husk navn Legetøj såvel som cykler, skal kunne lånes ud til andre børn, medmindre barnet har lagt det tilbage på egen plads. Vi henstiller til legetøj uden LYD. Aflevering og afhentning Når Jeres barn skal afleveres eller hentes, skal barnet henholdsvis krydses ind eller ud i fremmødelisterne af den voksne. I rubrikken beskeder kan der stå korte beskeder fra personalet eller andre forældre, f.eks. legeaftaler. Børnene må IKKE selv sætte kryds eller slette, da vi som personaler skal kunne stole på, at vi har de børn, som der er kryds ud for! Det er vigtigt, at I siger goddag og farvel til en af medarbejderne. Det er rart for Jer og os, at vi har set hinanden. Samtidig kan vi udveksle beskeder. Som sidegevinst er det et opdragende moment.

7 Vi skal have besked hvis: Barnet bliver hentet af andre end Jer. Barnet er syg eller holder fri meget gerne efter kl 7.00 Der har været konflikt mellem Jer og barnet eller andet der kan påvirke barnets dag. Alle starter aktiviteter ved 9-tiden. For jeres barn trivsel og læring er det meget vigtigt at jeres barn møder så det kan være med i vores aktiviteter. Vi har valgt at det er her vi er flest voksne på arbejde, så vi kan sikre nogle gode lærerige formiddage for alle børn. Kommer I med jeres barn efter at vores aktiviteter er gået i gang har vi svært ved at modtage eventuelle beskeder fra jer. Dagligdags aktiviteter Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og møder barnet der hvor det er, i dets udvikling. Vi er meget opmærksomme på hvornår vi skal gå forrest, bag eller ved siden af barnet. Pædagogik Vi har respekt for hinanden og for vores forskellighed og tager hensyn til individuelle behov. Vi lægger stor vægt på fællesskabet, dette gælder både i forhold til børn, forældre og medarbejdere. Målet for vores pædagogiske arbejde er, at skabe børn, der bliver bevidste om deres egen værdi, udviser selvstændighed, har gode sociale kompetencer, samt sproglige og motoriske færdigheder. Vi bestræber os på, igennem vores års hjul og læreplaner, at styrke børnenes kompetencer og viden indenfor de seks læreplantemaer Personlig Social Sprog Kulturel Krop og bevægelse Natur Vi giver børnene tid og rum til at kunne fordybe sig i aktuelle emner. For at nå vores mål er det vigtigt, at vi som voksne er nærværende, at vi i samarbejde med forældrene, drager omsorg, bekymrer os om barnet, samt skaber en god hverdag, som styrker barnets velbefindende. Gennem omsorgen vil vi støtte barnet i at indgå i samvær med andre børn og derved udvikle sin personlighed. For os betyder omsorg, at barnet bliver holdt af, værdsat, forstået, taget alvorligt og respekteret af de mennesker, det omgås.

8 Socialt samvær Vi mener, det er vigtigt at skabe et socialt samvær i hele institutionen og sammenhold i gruppen/grupperne, så huset derved fungerer som en social helhed. Vi ønsker at alle børn får mulighed for at knytte venskab/venskaber. I vores pædagogiske arbejde prøver vi på, at være med til at give grobund for, at børnene får øjnene op for hinanden. Vi opfordrer Jer forældre til, at give Jeres barn mulighed for at få legekammerater med hjem. Hvad er det så vi arbejder med? at lytte at vente på tur at forstå følelser at give plads til andre at samarbejde med andre at prøve at forstå retfærdighed at lære at bruge ordet jeg og ikke vi at løse konflikter på en positiv måde at tage ansvar for egne handlinger og dens konsekvenser at hurtige børn skal lære at give plads til langsommere børn og omvendt at vide hvad glad, trist, vred, overrasket, bange og ubehag er. Leg Vi mener at det er en af vores fornemmeste opgaver, at give barnet lov til at lege. Det er igennem leg, at barnet udvikler sin personlighed og kan spejle sig i forskellige roller. Det er igennem legen, at barnet afprøver egne og omverdenens grænser, udvikler fantasi og kreativitet. Gennem legen bearbejder barnet følelsesmæssige oplevelser og indøver mange færdigheder. Det er derfor vigtigt, at børnene får lov at lege både stille og vilde/støjende lege. Nogle lege skal være styret af voksne, mens andre er fri leg for børnene. Motorik krop og bevægelse Gode bevægelsesvaner grundlægges i barndommen og visionen er at, vi voksne skal være aktive rollemodeller så børnene udvikler bevægelsesglæde. Det er vigtigt, at børnene får mulighed for at bruge deres krop meget, for derved at udvikle deres motoriske færdigheder. Vi ved, at en god motorik styrker den sproglige og følelsesmæssige udvikling, samt at det giver barnet mange gode muligheder for positive jeg-kan -oplevelser.

9 For at børn bliver fortrolige med deres krop og lyst til bevægelse skal de udfordres fra de er helt små. Dette kan vi tilbyde børnene i Troldemosen på vores store legeplads som har cykelbane, gynger, hængekøjer, sandkasse, bakker, buske, og træer at klatre i. Udgangspunktet for vores aktiviteter er selve glæden og begejstringen ved at bevæge sig, fordi det fremmer børns lyst, mod og vilje til at bruge kroppen og derved skaber et fundament for livslang fysisk aktivitet. Vi voksne er aktive rollemodeller i forhold til børnene. Arbejdet med krop og bevægelse har desuden en lang række positive effekter i forhold til børns kognitive, motoriske, sociale, mentale, emotionelle udvikling og ikke mindst gavner det deres sundhed generelt.. Hvordan arbejder vi med at udvikle barnets motorik: Lad barnet prøve selv Succesoplevelser Mange gentagelser Højt aktivitetsniveau. (Tillade vilde lege. Det er ved b.la. at bruge muskler og få pulsen op at barnet udvikler sig). Voksne rollemodeller Sansestimulation Vi er certificeret DGI institution. Dette betyder at vi har et særligt fokus på krop, bevægelse og sansning og dagens DGI er er en fast aktivitet hver dag på vores aktivitetsplan. Personalet i alle børnehaver og vuggestuer i Holbæk kommune har gennemgået et fælles uddannelsesforløb, på i alt 4 moduler. Disse indeholdt bl.a. noget om: - fælles forståelse og fælles sprog - de voksne som rollemodeller - balance mellem udfordring, fællesskab og sundhed begrundet valg af aktiviteter dokumentation fokus på sanserne fælles kropserfaring børns motoriske udvikling konsekvensen af manglende motorisk aktivitet o.m.a. Under forløbet har personalet udarbejdet en bevægelsespolitik. Vores viden skal opdateres en gang året hvor vi så bliver recertificeret.

10 Legeplads Vi har en fantastisk stor legeplads som bare indbyder til mange forskellige aktiviteter, børnene er ude dagligt uanset vind og vejr. På legepladsen har de større mulighed for at bevæge sig end indenfor og dermed bedre mulighed for at udvikle de motoriske færdigheder, som er aldersvarende. Mange af vores børn lærer at cykle på tohjulede cykler i en tidlig alder. Legepladsen er indrettet så vi har mulighed for at styrke børnene i styrke, koordination, balance og mod. Sandkasselege lægger op til de mere finmotoriske lege. I vinterhalvåret har vi mulighed for at gå i hallen. Her kan der laves forhindringsbaner, boldspil og diverse konkurrencer. Sprog Et veludviklet sprog er med til at styrke de sociale relationer børnene imellem. I har som forældre et medansvar i forhold til at tale, lytte og læse med Jeres barn dagligt. Det er i samarbejdet vi styrker Jeres barn på bedst mulig måde. Institutionen har et tæt samarbejde med kommunens talepædagog. Vi holder samlingsstunder hver dag, hvor sang, musik, rim, remser, begreber, mundmotoriske lege er vigtige aktiviteter for alle børn. Hver stue har deres traditioner og emner som de beskæftiger sig med, for at styrke børnenes sproglige udvikling.

11 Fri for mobberi Vi arbejder med Fri fra mobberi. Fri for Mobberi er et pædagogisk antimobbeprogram, som forebygger og afhjælper mobning i børnehaver, SFO'er og de mindste skoleklasser. Mary Fonden og Red Barnet står sammen om antimobbeprogrammet Fri for Mobberi, Fri for Mobberi er udviklet til at forebygge mobning blandt børn i alderen 3 til 8 år og består af en kuffert med pædagogiske redskaber for eksempel Bamseven, samtaletavler og rytmik. Disse redskaber gør det let at tale med børnene om et ellers abstrakt emne som mobning. Og undersøgelser viser, at mange af børnene bliver mere omsorgsfulde over for hinanden. Vi planlægger aktiviteter, som er rette imod at styrke de sociale kompetencer hos børnene i børnehaven. Vi har følgende mål for udvikling: Mål for udvikling: - At børnene skal lære at acceptere og respektere hinandens forskelligheder. - At børnene lære om at udvise empati og tage hensyn til de andre børn og være en god ven. - At børnene skal lære at bruge de voksne, hvis de kommer i situationer, de syntes er svære at håndtere. Disse mål ønsker vi at nå igennem følgende aktiviteter: Metode: - Synge sange som omhandler at være en god ven og at vi alle er forskellige. - Vi taler ud fra kortene fra fri for mobberi. - Vi leger sociale sanglege hvor børnene kommer tæt på hinanden. - Vi tegner tegninger af hinanden og taler om, at vi ikke alle er ens. - Vi laver samarbejdslege. - Vi læser mobbe historier - Vi laver rollespil - Den gode stol.

12 Læreplaner I Troldemosen arbejder vi efter vores årshjul, som vi planlægger vores pædagogiske aktiviteter ud fra. Disse aktiviteter planlægges, evalueret og dokumenteres igennem læreplaner som er et lovkrav at alle kommunale institutioner arbejder med, for at sikre at alle børn får de bedste forudsætninger for udvikling, trivsel og læring. Her i efteråret 2014 skal alle Holbæk Kommune ansatte der arbejder indenfor daginstitutioner i gang med at reviderer læreplanerne og der venter et spændende arbejde for alle personaler i at være med til at sætte sit eget og institutionens præg på det kommende arbejde med læreplaner. Lige så snart vi ved mere om de reviderede læreplaner melder vi ud om det fremadrettede arbejder i Troldemosen. Vores Årshjul ser således ud: Januar/ Februar Marts/ April/ Maj Juni/ Juli / August September/ Oktober November/December Tema: Den gode historie/ Drama/Fastelavn Tema: Påske. Så & spire/ skov Tema: Cirkus Sang & Musik Gamle sanglege Tema : Kroppen og hvad vi putter i den? Høster, fra jord til bord Tema: Julegaver og julehygge Efter hvert forløb evaluerer vi. Indsamler dokumentation. Hvad var godt, var der noget der kunne ændres, hvorfor blev det ikke som vi ønskede, hvilke betingelser var til stede. Aktivitetsplaner Vi udarbejder ugeplaner/aktivitetsplaner. Dette er for, at I kan vide hvad dagen/ugen byder på for jeres barn. Her kan i også se hvis der er ændringer, vi kender til i forhold til fx møde tider. Vi hænger først ugeplanen op fredagen før. Planen hænger i gangen når I kommer ind, ligesom al information fra huset gør. Det er vigtigt at I kigger på den, meget gerne sammen med jeres barn inden i går hjem. Mange børn kan godt lide at vide hvad næste dag byder på. De fleste af dagene er vi blandet på tværs af grupperne Mælkebøtte og Solsikke, det giver rigtig god menig da børnene spejler sig meget i hinanden, og vi kan have aktiviteter i gang alle ugens dage. Der kan selvfølgelig forekomme ændringer i planen.

13 Sådan kan en ugeplan se ud i børnehaven: Aktivitetsplan Mælkebøtterne og solsikker Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling på stuerne, hvor vi synger vores mobbesange Dagens Dgi-leg Hulahop-stopdans Turdag gruppe 1. Natur parløb ved jagthytten. Gruppe 2. Vi har den gode stol Frokost Sovetid Vi andre går ud og leger Samling på stuerne, hvor vi synger vores mobbesange Solsikkerne Går i hallen og leger samarbejdslege. Mælkebøtter leger Dgi-lege på legepladsen frokost Sovetid Vi andre går ud og leger eftermiddags mad Samling på stuerne, hvor vi synger vores mobbesange Dagens Dgi-leg, Bilvask Mælkebøtter Vi leger sanglege, og læse forskellige historie Solsikkerne Ser filmen Dumbo frokost Sovetid Vi andre går ud og leger Samling på stuerne, hvor vi synger vores mobbesange Dagens Dgi-leg Trebensløb Vi har bål dag, hvor alle børn kan laver snobrød frokost Sovetid Vi andre går ud og leger eftermiddags mad Samling på stuerne, hvor vi synger vores mobbesang Dagens Dgi-leg Venneløb leg inde eller på legepladsen frokost Sovetid Vi andre går ud og leger eftermiddags mad eftermiddags mad eftermiddags mad

14 Nyhedsbrev Den sidste uge i måneden udkommer vores nyhedsbrev. Her kan I læse om hvad der er sket i huset eller kommer til at ske. Det er vigtigt at alle læser nyhedsbrevet så vi kan holde jer informeret om hvad der sker i Troldemosen. Hverdagen i børnehaven Velkommen hos mælkebøtterne og solsikkerne Dagens rytme: Kl Troldemosen åbner og der tilberedes og spises morgenmad. De børn der ikke har spist hjemme, tilbydes morgenmad, som består af gryn, grød, cornflakes og mælk. Hvis jeres barn ikke kan spise det vi serverer, forventer vi at barnet spiser hjemmefra. Børnene går i gang med diverse lege, enten i køkkenet eller på stuerne. Kl. ca 9.00 I vinter perioden starter vi dagen med at holde samling. Her bliver der taget mange forskellige emner op, alt lige fra at forberede børnene til dagens aktivitet, til at snakke om aftaler. Nogle gange ønsker børnene at optræde for hinanden, fortælle en lille historie eller fortælle om oplevelser de har, eller har haft.. Her kan der også snakkes om, hvem der er kommet, om farver, årstider og sunget sange. I sommerperioden vil samlingen rykkes til før frokost, da vi går tidligt på legepladsen om morgen. Klokken 9:15 starter dagens DGI leg som styrker børnenes sanser og motorik. Solsikkerne og Mælkebøtterne laver enten aktiviteter hver for sig eller på tværs af grupperne, alt efter emne på årshjulet og interesse. 4 1 Kl. ca 10:00 Dagens årshjul aktiviteter går i gang. Kl. ca Alle børnene vasker hænder sætter sig på deres faste spise plads. Herefter henter duksene madkasser og drikkedunke og deler dem ud. Vi lægger vægt på, at børnene lærer almindelig bordskik og bestræber os på, at måltidet foregår i stille og rolige omgivelser. Nogen gange spiser vi madpakkerne ude på legepladsen. Kl. ca Sovebørnene bliver puttet og alle de andre børn går på legepladsen. Alt efter vejret varierer den faste ude-tid. Vi er ude uanset vejret, så her gælder det om den rette påklædning. Kl. ca tiden

15 Sovebørnene tages op efter middagsluren og børnene samles i deres gruppe, hvor de spiser deres medbragte eftermiddags frugt. Vi varierer meget mellem at spise indenfor og udenfor, i forhold til årstid og vejr. Herefter leger børnene på stuerne eller legepladsen. Kl. ca tiden Vi begynder lige så stille på oprydningen ude som inde. Vi FORVENTER at Jeres barn deltager i oprydningen inden I forlader institutionen. De resterende børn samles på en stue eller legepladsen, hvor der er mulighed for at lege videre. Kl Alle børn skal være afhentet og ude af institutionen inden kl , da personalets arbejdstid slutter og Troldemosen lukker. HUSK! Fredag lukkes kl Skiftetøj i børnehaven Dit barn skal altid have skifte tøj og sko med der svarer til årstiden. Derudover skal der være skiftetøj i barnets kasse, der svarer til et par sæt tøj incl. sokker og undertøj. Der skal være et par hjemmesko, specielt i vinterhalvåret. Vi hjælper og guider børnene med at lægge deres tøj på plads i garderoben. Det er jeres ansvar som forældre, at holde orden på garderobepladsen, så den er overskuelig for Jeres barn. DET ER RIGTIG GODT MED NAVN I TØJ, SKO OG STØVLER Praktiske oplysninger i børnehaven: Vores nærmeste nabo er Hallen i Udby. Denne bruger vi en gang om ugen. Når vi er i hallen skal alle børn medbringe Gymnastiksko Drikkedunk med vand Når vi skal på tur, skal alle børn medbringe: Rygsæk med bryst spænde Madkasse og maden skal være let at spise i naturen. Drikkedunk med vand De kommende skolebørn Om efteråret har vi har en gruppe børn, som består af de kommende børnehaveklassebørn. Dem ønsker vi at sætte ekstra fokus på og vise dem, hvem de skal følges med i skole og hvad det vil sige at gå i skole. Fra efteråret samarbejder vi med Udby Skole, så vi sikre at der er en rød tråd fra Troldemosen til Skolen. Vi arbejder med at gøre de kommende skolebørn skoleparate. Det kan være fristende at tro, at jo flere bogstaver og tal barnet har styr på, jo lettere bliver det at starte i skole. Dette er desværre ikke tilfældet. Om man er skoleparat handler ikke kun om

16 akademiske færdigheder. Det er vigtigt at barnet er trænet i og modent nok til at samarbejde med andre og ikke mindst på andres præmisser. Kan barnet udskyde behov. Kan det vente på at det bliver ens tur. Så det er noget vi har særligt fokus på i skolegruppen, udover selvfølgelig at skrive bogstaver og tal. Som de fleste børn er meget glade for. Hverdagen i vuggestuen: Velkommen hos Spilopperne Vi har ingen regler om at børnene skal være her til en bestemt tid, men for de fleste børn er det en rigtig god ide, at være her senest så de kan nå at lande, inden vi skal spise frokost. Ved 9-tiden får børnene et let formiddagsmåltid; frugt, knækbrød og lignende. Formiddagsmåltidet bruger vi også som samling. Vi snakker om hvem der er kommet, krydser af i protokollen, synger et par sange og læser måske en bog. Hvis I afleverer mens vi holder samling, er det vigtig at forstyrre så lidt som muligt, har I brug for at give en længere besked så giv os et lille tegn, så en af os kan gå med jer ud på gangen. På den måde bliver der ro til både børnenes samling og voksensnak. Efter samling går vi i gang med formiddagens aktiviteter; leger på stuen, går på legepladsen, går en tur, maler, rytmikker m.m.. Kl. ca. 11 spiser vi frokost og bagefter er det tid til en middagslur. Børnene skal selv have madpakker med, både til frokost og til eftermiddagsmad. Fra ca sover børnene til middag. Vi tager naturligvis hensyn til de børn der har brug for at sove mere og på andre tider. Børn under 2 år sover i barnevogne eller i høje krybber. De har af sikkerhedsmæssige årsager seler på og er under forsvarligt opsyn. Børn over 2 år har mulighed for at sove i krybber på

17 gulvet uden sele, men det vil blive vurderet i samarbejde med dig som forældre, hvad der vil være bedst for dit barn. Børnene må meget gerne tage sin sut, yndlingsbamse eller hyggeklud med. Personalet og forældre aftaler indbydes, hvilke sove tilbud det enkelte barn skal have. Vores holdning er, at børnene vågner når de er færdige med at sove. Efter middagsluren spiser vi eftermiddagsmad. Resten af dagen går med at lege. Inde eller ude, lidt afhængig af årstid og vejret. Kl. ca går vi oftest sammen med børnehaven og lukker nogle af stuerne af. Kl (16.30 om fredagen) lukker Troldemosen Efter sygdom med feber anbefaler vi at barnet har en feberfri dag derhjemme, hvis barnet møder i institution uden at være helt rask har det, på grund af nedsat modstandskraft, større risiko for at få komplikationer eller pådrage sig en anden sygdom. Dertil kommer risikoen for at smitte andre børn og personale i institutionen. Efter sygdom med dårlig mave/diarre forventer vi at barnet har haft mindst en normal afføring inden det igen kommer i vuggestuen. I øvrigt følger vi sundhedsstyrelsen anbefalinger for sygdom og sundhed i daginstitution. I skal selv medbringe skiftetøj, sutsko, bleer, madpakker og tøj så barnet kan lege både ude og inde. Husk navn i alt!

18 Årets traditioner: I Troldemosen har vi nogle traditioner, som går igen år efter år. Vi afholder fastelavn, påske, sommerfest, høstfest, motionsdag og julearrangement med Luciaoptog. Fastelavn I børnehaven slår vi katten af tønden og der bliver kåret en kattedronning og en kattekonge ved en lille "ceremoni". Børnene og de voksne kommer udklædt. Nogle år har vi gået "modeshow", hvor alle børnene kommer op på vores scene, så de kan vise deres fine udklædningstøj frem for de andre. Når alt dette er overstået spiser vi indholdet af tønden sammen. I vuggestuen bliver der slået katten af posen. Her er de voksne også klædt ud, men altid så børnene kan genkende dem. Børnene må også meget gerne klædes ud, hvis de har lyst. Det hele foregår på børnenes præmisser. Når vi har slået katten af posen, spiser vi sammen indholdet af den. Forældre må deltage, og kommer selvfølgelig udklædt som alle os andre Dato: uge Ansvarlig: Sanne og Marianne P Påske Påsken fejrer vi med et brag af en påskefrokost. Denne er for børnene og personalet i Troldemosen. I tiden op til hygger vi med at klippe og klister, og ikke mindst få sået vores karse. Vuggestuen deltager evt. med de største børn eller holder ellers påskefrokost på stuen. Dato: uge 13 Ansvarlig: Britta og Marianne P

19 Sommerfest Hvert år holder vi en sommerfest og her er alle forældre og søskende velkomne. Det er forskelligt fra år til år hvad festens tema er. Børnene kan fx underholde med forskellige aktiviteter som de har været optaget af i løbet af foråret, Ellers er sommerfesten en oplagt mulighed for at hygge, snakke og spise aftenmaden sammen med de børn og voksne, som Jeres børn til dagligt færdes iblandt. Det er forældrerådet, der står for arrangementet. Dato: 12. juni 2015 Ansvarlig: Forældrerådet, Britta, Jeanette og Anne Afslutning for kommende skolebørn Hvert år gør vi lidt ekstra ud af en tur for de kommende skolebørn. Det afhænger af børnenes interesse, hvor turen går til. Dato: uge 25 Ansvarlig: Annette Høstfest Hvert år fejrer vi høsten med en hyggelig fest i vores cykelskur. Her bliver der pyntet op med blomster og masser af lyskæder. Dagen før festen hjælper børnene med at forberede maden, som vi så vidt muligt laver på bålet. Der bliver så serveret en lille buffet for børnene. Alle børnene sidder på halmballer og spiser deres mad. Som tradition øver vi os også på at synge "Marken er majet". Denne fest er for børn og personale. Vuggestuen deltager med de ældste børn. Dato: 23. september 2014 Ansvarlig: Annette og Sanne

20 Motionsdag Den årlige motionsdag afholdes altid fredag inden efterårsferien, og sætter hele institutionen i bevægelse. Det er forskelligt, hvilke aktiviteter vi laver fra år til år. Efteråret 2012 og efteråret 2013 afholdt vi en stor olympiade-dag. Der blev dystet på livet løs i de fem discipliner: hurtigløb, bowling, spaghetti-fisk, rispose-kast, kartoffelstafet. Alle både børn og voksne, var meget entusiastiske, hvilket resulterede i flere verdensrekorder. Dagen blev afsluttet med en flot medajle-ceremoni, hvor alle børn fik en flot guldmedalje. Dato: uge 41 Ansvarlig: Marianne B og Karina Juletræ Hvert år er vi på besøg i Udby kirke, hvor præsten fortæller lidt om julen. Børnene hjælper med at pynte juletræ. Vi synger et par salmer og slutter af med jule hygge. Vi går i Udby kirke til julegudstjeneste i december. Dato: Når præsten kan Ansvarlig: Annette Julearrangement Vi markerer hvert år julen, ved at inviterer forældre og bedsteforældre til luciafest, hvor børnene går Lucia og vi julehygger. Dato: 4 december 2014 Ansvarlig: Karina og Annette

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Velkomstfolder Vuggestuen

Velkomstfolder Vuggestuen - 1 - Velkomstfolder Vuggestuen Vi er en røgfri institution - 2 - Isbjørnen Kære forældre! Velkommen til Isbjørnens vuggestue Vi har i denne pjece forsøgt at sammenfatte nogle praktiske oplysninger, det

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon 3965 6058/ 3965 3723 Fax 3965 6098 E-mail solstraalen@gentofte.dk 11 Side 2 A-B-C

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN VELKOMMEN KÆRE FORÆLDRE Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen i Børnehuset Den Grønne Kile! Hæftet indeholder mange vigtige og praktiske oplysninger og giver

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011...en tryg hverdag for dit barn Limfjordsvej 2 9670 Løgstør T: 99 66 90 70 E: bh@kridt-huset.dk W: www.kridt-huset.dk Velkommen i Børnehaven Kridthuset Børnehaven Kridthuset er

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Stjær-Storring Børnehus - Østerbro

Stjær-Storring Børnehus - Østerbro I juni 1977 åbnede Stjær Børnehave i et dejligt landsbymiljø tæt på skov, marker og vandløb. I børnehavens nærmiljø findes desuden skole, bibliotek og hal. Alt sammen faciliteter som giver os mulighed

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Søndervang 1 7182 Bredsten Tlf. 75 88 14 87 Mail sorch@vejle.dk 1 Kære forældre. Med denne folder byder vi jer velkommen i institutionen Troldebo og giver

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen Personalet i Vuggestuen Refmosegård vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til en god tid sammen og et godt samarbejde. Denne folder vil informere jer om de praktiske oplysninger og vil

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80

Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80 Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80 1 VELKOMMEN TIL DAGINSTITUTION TORSTED. Daginstitution Torsted består af 4 afdelinger. Neptun, Malurt og Sirius som er integrerede institutioner og Natur- og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Aflevering. Afhentning

Aflevering. Afhentning Aflevering Der er vigtigt at jeres barn bliver afleveret på en god og rolig måde. Vær altid opmærksom på at få sagt godmorgen en god ting at lære børnene også. Hvis jeres barn skulle være ked af det og

Læs mere

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af Børnehaven er - en del af Velkommen til Hobitten Vi vil med denne pjece byde Jer velkommen i Hobitten, samt give Jer nogle informationer om børnehaven og vores dagligdag. Kort om Hobitten Hobitten er en

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre

Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre 1 Velkommen Kære forældre Personalet vil gerne byde jer velkommen til Børnehuset Kildebjerg. Vi er en institution

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Velkommen i Grøftekanten

Velkommen i Grøftekanten Velkommen i Velkommen i Grøftekanten Med denne velkomstpjece byder vi hjerteligt velkommen i Grøftekanten. Vi glæder os til I og Jeres barn skal begynde her. Det er vores ønske, at I får en nem og god

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

VELKOMMEN I VUGGESTUEN. Kære

VELKOMMEN I VUGGESTUEN. Kære VUGGESTUEN 2 VELKOMMEN I VUGGESTUEN Kære Du skal gå hos, hvor de voksne hedder Du skal starte d. kl. I løbet af den første uge tager vi en snak med dine forældre for at lære dig lidt bedre at kende, så

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere