Denne bog blev udgivet på spansk i 1972 med titlen UN CASO PERFECTO og på dansk i 1972 med titlen UFOS i FOKUS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne bog blev udgivet på spansk i 1972 med titlen UN CASO PERFECTO og på dansk i 1972 med titlen UFOS i FOKUS."

Transkript

1 1

2 Denne bog blev udgivet på spansk i 1972 med titlen UN CASO PERFECTO og på dansk i 1972 med titlen UFOS i FOKUS. Denne e-udgave af UFOS i FOKUS, er scannet fra den danske 1972 udgave og sat op på ny i samme format, da en faksimileudgave af bogen med dens ca. 180 sider ville generere en meget stor fil. I denne e-bog er teksten kun redigeret de steder, hvor der havde indsneget sig trykfejl. Indholdet fra den oprindelige bog afspejler den tids ufoforskning og holdning til ufoerne eller, som man dengang også betegnede dem,»de flyvende tallerkner«. 2

3 3

4 Antonio Ribera - Rafael Farriols UFOS i FOKUS er oversat af Tatta Hasselbalch efter UN CASO PERFECTO Copyright Editorial Pomaire S.A. Barcelona Dansk copyright 1972 SUFOI Skandinavisk UFO Information i kommission STRUBES FORLAG ISBN Hostrup Film-Grafik, Aarhus 4

5 FORORD Astronomen dr. J. Allen Hynek har gennem 14 år været videnskabelig rådgiver for Project Bluebook, Det Amerikanske Flyvevåbens undersøgelseskommission, vedrørende UFO-problemer. Et af de store problemer ved arbejdet i UFO-kommissionen var at stykke bevismaterialet sammen, bid for bid. Hver observation gav sit lille stykke til mosaikken, men da UFOerne selvsagt ikke melder sig på tid og sted, var og er enhver form for UFO-forskning et tålmodighedsarbejde. Det kan derfor ikke undre nogen, at dr. Hynek flere gange har fremsat ønske om at blive i stand til at undersøge»den perfekte UFO-observation«, for derved at kunne fremskaffe et tilnærmelsesvis sikkert bevis for UFOernes eksistens alene gennem analyse af et enkelt UFO-tilfælde. Et klart og veldokumenteret tilfælde, der ikke efterlod nogen tvivl om tilstedeværelsen af flyvende tallerkener i vor atmosfære. Denne bog beskriver et tilfælde, der synes at nærme sig opfyldelsen af dette ønske. De to spanske forskere Antonio Ribera og Rafael Farriols har indsamlet og analyseret den omfangsrige dokumentation for disse observationer, deriblandt skriftlige erklæringer fra tyve vidner, spor efter tallerkenerne, fotografier af disse, samt en analyse af nogle mystiske metalrør fundet ved landingsstedet. Hvad enten man benytter betegnelsen UFO (Uidentificeret Flyvende Objekt), flyvende tallerken eller»ikke-jordisk rumsonde«, som professor James McDonald gør det, må man i hvert fald erkende, at Ribera og Farriols har bidraget væsentligt til det efterhånden overvældende bevismateriale for disse genstandes eksistens. Erling Jensen Skandinavisk UFO Information, SUFOI 5

6 6

7 1. KAPITEL Problemets hovedlinjer Under den almindelige benævnelse»uidentificerede flyvende objekter«sigter vi til alle de himmelfænomener, som ikke kan bringes ind under nogen af de kendte, naturlige eller kunstige kategorier, såsom meteorer, himmellegemer, luftfartøjer, spejlinger og, i de senere år, raketter og satellitter. Antallet af disse uidentificerede genstande er større, end menigmand tror; selv om de ofte kan reduceres til kendte fænomener, idet det så drejer sig om en forveksling, er der tilfælde (se statistikken længere fremme), som det er umuligt at forklare, De subjektive fænomener, såsom hallucinationer, bør anbringes inden for en særlig kategori, selv om man må advare mod misbrug af ordet hallucination, eftersom dette i sin medicinske betydning dækker en lidet almindelig psykopatologisk tilstand. Endnu mere må der advares mod begrebet kollektiv hallucination, Disse og andre lignende udtryk plejer at blive brugt på må og få af folk, som ingenting ved om medicinsk sprogbrug, og om de psykopatologiske fænomener i det hele taget. Vidnet plejer at være mere sandfærdigt, end mange formoder, og når antallet af vidner er meget stort (ifølge professor Hermann Oberth har mennesker set»flyvende tallerkener«), bliver man nødt til at søge forklaringen i en virkelighed, som er uafhængig af vidnet, og ikke i en forvrængning af vidnets bevidsthedsprocesser. Blandt de vidner, som professor Oberth omtaler (og i dag vil dette antal være endnu større), ville procentdelen af sindslidende således efter alle sandsynlighedslove være minimal. Man må altså anerkende, at disse vidner har set»noget«, Hvad er det, de har set? Videnskaben og UFOerne Her støder vi mod»de lærdes«karakteristiske tavshed. Viden skabsmanden, teknikeren og den private forsker er som regel konservative. De er skeptiske over for alt nyt, over for alt usædvanligt, over for alt, hvad der adskiller sig fra deres felt af viden og forsøg. Mange»lærde«lever under en konstant 7

8 frygt for at begå et fejltrin og passer meget på deres personlige anseelse, som jo også er absolut nødvendig for deres faglige forhold. For dem er det meget behageligere og sikrere at rette sig efter de fastlagte normer og bedømme virkeligheden efter dem. Desuden baserer videnskabsmanden sin fremgangsmade på forsøg og på resultaterne deraf. For at fremsætte en hypotese om et fænomen må han have studeret og analyseret det hundreder af gange i laboratoriet. Hidtil har ingen videnskabsmand kunnet bringe en»flyvende tallerken«ind i laboratoriet for at veje, måle og analysere den. Betyder dette, at de flyvende tallerkener ikke eksisterer? Vi må ikke forveksle årsag med virkning. Det betyder bare, at videnskabsmændene ikke kan underkaste fænomenet de normer for empirisk forsøg, som de anser for de eneste gyldige. I den sidste tid har vi imidlertid haft rådighed over en mere videnskabelig måde at studere problemet på, og derfor er der ikke mere noget, der retfærdiggør visse videnskabsmænds modvilje. Denne metode er»orthotenien«hvis love blev formuleret af Aime Michel og fastlagt af Jacques Vallee. Den består i at eliminere tilfældigheden og de subjektive faktorer ved at tegne»orthoteniske«linjer, d.v.s. linjer med maximal jordkrumning (rette linjer i merkatorprojektion), som går gennem tre eller flere punkter, hvor der har været observationer. Til denne metode kan man føje det statistiske studium af fænomenet, således som det f. eks. er blevet gjort af dr. Vallee under den franske»bølge«i 1954 med to hundrede landingstilfælde, som han satte på hulkort og fik undersøgt på et EDB-anlæg. Denne undersøgelse gav nogle virkelig overraskende og afslørende resultater. Behovet for en ny benævnelse En anden omstændighed, som ikke har gavnet sagen i videnskabelige kredse (selv om man retfærdigvis må erkende, at ikke alle videnskabsmænd holder sig fra den), er den populære betegnelse. Navnet har haft medgang:»flyvende tallerkener«på dansk, platillos volantes på spansk, soucoupes volantes på fransk, pires vocadores på portugisisk, flying saucers på engelsk, fliegende Untertassen eller Scheiben på tysk, dischi volanti på italiensk, letayusche tarélki på russisk, o.s.v. Navnet er gået over i alle Jordens sprog. Det er et navn, der prøver at beskrive de uidentificerede objekters form med et populært 8

9 billede. Det blev skabt af den nordamerikanske civilpilot Kenneth Arnold. Den 24. juni 1947 kl. 14 fløj han i sit lille private fly fra Chehalis til Yakima i staten Washington. I meters højde, i ren og klar luft, så han, en række blink nord for Rainier-bjerget. Da han kiggede nærmere efter, skimtede han ni skinnende og tilsyneladende metalliske genstande, der bevægede sig i en række på højde med de sneklædte tinder. De var skiveformede og syntes at være holdt sammen af et usynligt bånd, idet de hvert andet eller tredje sekund svingede lidt og skiftede kurs på en gang (et træk, der senere er iagttaget i mange lignende tilfælde). Arnold beregnede farten og afstanden: De var omkring 40 km borte, og hastigheden var næsten km i timen. Deres størrelse forekom ham enorm, omtrent som en firemotorers C-54. De var som sagt skiveformede, og da han senere beskrev dem, sagde han, at de lignede to tallerkener* lagt sammen med hulheden indad. Observationen varede omkring tre minutter. Denne iagttagelse indleder det, vi kunne kalde»den nye UFO tid«, som endnu ikke er forbi. For at finde en ny terminologi har den private franske forsker Jacques Vallee foreslået benævnelsen»arnolds fænomen«. Major Donald E. Keyhoe sagde allerede i 1954:»Hvis Arnold havde kaldt dem»flyvende skiver«eller simpelt hen»ukendte objekter«, kunne hele spørgsmålet have været anderledes; men fra begyndelsen ansås»tallerkenerne«for at være en hindring for enhver alvorlig forskning.«(flying Saucers from Outer Space)**. Vi har foreslået V.E.D. (»Vehiculo Extra terrestre Dirigido«, d.v.s. styret ikke-jordisk fartøj), selv om vi ikke har noget at indvende mod benævnelsen»flyvende tallerken«. De ikke-jordiske fartøjer, som besøger os, har virkelig form som en tallerken eller som to tallerkener lagt sammen med den hule side indad. Sådan ser de ud. De ligner tallerkener, og betegnelsen er populær, sympatisk og slet ikke dårlig. Når vi har foreslået forkortelsen V.E.D. for at betegne disse fartøjer, er det, fordi det abstrakte og ubestemte begreb»tallerken, der flyver«, ikke indebærer tilstrækkelig dækning for den, der studerer dem og kender * Saucers, egl.: underkopper. SUFOI. ** Udkommet på dansk under titlen»flyvende Tallerkener fra Verdensrummet«(De Unges Forlag 1954). SUFOI. 9

10 deres sande væsen. Vi ved, at de er intelligent styrede. Vi kan ikke sige, at de altid er bemandede; vi vover kun at påstå, at de er styrede, selv om vi må konstatere, at de i mange tilfælde, hvoriblandt det, vi vil beskrive her, er bemandede. Det er vor pligt at vove visse påstande. Vi vil ikke bare bringe nyheder. Det er nødvendigt for os at oplyse og sætte vor mening på spil. Disse fartøjer ER faktisk IKKE-JORDISKE og STYREDE. Det hævder vi, og vi har i sinde at vise det i denne bog. Trods alt synes vi, at den, der har lyst, skal blive ved med at kalde dem»flyvende tallerkener«. Vi opfordrer altså alle videbegærlige til at samarbejde med os i en lidenskabsløs undersøgelse af det, der uden tvivl er den største gåde, menneskeheden står overfor. I denne undersøgelse må vi gå frem efter en streng metode, uden forudfattede meninger. Tror De på atomet? Der findes ikke noget mere enfoldigt spørgsmål end dette:»tror De på flyvende tallerkener?«det er det samme som at spørge:»tror De på atomet?«på dette område ved man besked eller ej. Man studerer bare, man beviser, når man kan, man fremsætter hypoteser, og man udvikler teorier. Uden på forhånd at tage stilling for eller imod vil vi prøve at lægge et arbejde frem, i hvis første del vi vil forsøge at indføre læseren i hovedemnet ved at gøre ham bekendt med fremragende forskeres meninger og beretninger; og i anden del vil vi gøre rede for iagttagelsen i San José de Valderas (Madrid), denne bogs virkelige hovedemne. Man har udtænkt mange hypoteser for at forklare de iagttagne fænomeners oprindelse. Den hypotese, der forklarer de fle ste spørgsmål, er den interplanetariske, E.T.H. (Extra Terrestrial Hypothesis) ifølge dr. J. E. McDonald, idet vi ikke må glemme, at den jordiske teknik er ude af stand til at konstruere maskiner udstyret med fremdriftsmidler, som kan udføre svimlende accelerationer, tilsyneladende retvinklede kursændringer og andre manøvrer, som man har set UFOerne foretage. Vi må heller ikke glemme, at ingen nation på Jorden ville finde på at prøve sine forsøgsmodeller over et potentielt fjendeland, eller blive ved med at fabrikere raketter af konventionel type i et rumkapløb, som koster millioner af dollars eller rubler. 10

11 Man har også med stor iver forfægtet»spejlingshypotesen«, hvis fortaler er professor Donald H. Menzel, en kendt og agtet astro fysiker og direktør for Harvard universitetets observatorium. I sin bog»flying Saucers«(1952) forklarede Menzel UFOerne som spejlinger og først og fremmest som et lysbrydningsfænomen, frembragt af temperaturinversionslag, hvori der kan opstå spejlinger, der er i stand til at bevæge sig med stor hastighed. Dette forklarede faktisk en lille del af iagttagelserne, men da»air Technical Intelligence Center«overbragte Menzel deres bedste rapporter (hvoriblandt de 51, som Albert M. Chop fra USAF in formationskontor sendte til Keyhoe den 25. februar 1953, og som indtil da havde været»top Secret«), så undlod Menzel at svare, fordi han var ude af stand til at forklare dem efter sin teori. Ifølge Michel består Menzels metode i at udvælge nogle forklarlige tilfælde og forklare dem. Alle forsøg på en forklaring er altså utilstrækkelige; de tager kun en side af fænomenet i betragtning, eller dur kun for nogle isolerede tilfælde. Men som den nu afdøde kaptajn Ruppelt, der var leder af»projekt Blue Book«, sagde:»når en radar på Jorden opfanger en UFO, radarfolkene observerer den visuelt, en jager går på vingerne for at forfølge den, piloten ser og etablerer kontakt med den ved hjælp af radaren om bord, og tingen dernæst fjerner sig på en nærmest fræk måde... SÅ ER DET MULIGT, AT JORDEN BLIVER BESØGT AF INTER- PLANETARISKE FARTØJER«. Ruppelt og hans personale rejste mange tusinde km i forbindelse med deres undersøgelser. De bekræftede hundreder af rapporter og analyserede tusinder for at nå til den overraskende slutning, de fremsatte. 11

12 2. KAPITEL Tekniske sider af UFO-problemet Kenneth Arnolds berømte observation er fra juni Den amerikanske statssekretær James Forrestal gik ind for konstruktionen af en kunstig satellit og underskrev den 30. december samme år bestemmelsen om at oprette en kommission, der skulle studere UFO-problemet i samarbejde med A.T.I.C. Denne kommission fik det meget betegnende navn»project Sign«. Otte dage efter, den 7. januar 1948, indtraf det kendte tilfælde, som kostede en pilot livet, da han forfulgte en»kæmpemæssig metalgenstand«(det var hans egne ord i radiotelefonen) med en propeljager F-51 over Godman luftbasen, ikke langt fra Fort Knox (Kentucky). Men endnu før, under den anden verdenskrig ( ), observerede piloterne fra både de allierede. og aksemagterne nogle mærkelige lysende fænomener, som de beskrev som»ildkugler«, der i formation forfulgte maskinerne på den europæiske front (Elsass-Lothringen og Bayern), hvor natjagereskadrille 415 opererede med base i Dijon; de blev tillige observeret i det fjerne Østen. Disse observationer markerede muligvis indledningen til den systematiske udforskning af vor planet, som siden begyndte;»ildkuglerne«kunne stamme fra en fjern base og være fjernsty rede. For klarheds skyld vil vi kalde dem»fjernmodtagerøjne«.* I 1947 ser det ud til, at der er påbegyndt en undersøgelse med små rekognosceringsfartøjer udsendt fra tallerkenerne og muligvis bemandede. I juni 1948 indtraf det berømte tilfælde, hvor et DC-3 fly, ført af Chiles og Whitted, var lige ved at støde mod en tenformet UFO, som udsendte et blåt lys gennem to rækker»vinduer«. Få dage efter bragte»project Sign«en»endelig«rapport til Pentagon. Rapporten kom til den konklusion, at UFOerne i betragtning af det store antal iagttagelser, som ikke tillod nogen normal forklaring, måtte være interplanetariske fartøjer. Men general Vandenberg, som på det tidspunkt var chef for generalstaben, afviste det barsk. * UFO-loger bruger ofte betegnelsen»telemeterskiver«, afledt af det græske ord for fjernmåling, telemetri. 12

13 »Projekt Sign«blev opgivet, og over dets aske rejste sig»projekt Grudge«(også et betegnende navn: grudge betyder indædt vrede eller forbitrelse), som netop havde den mission at vise, at UFOerne ikke eksisterede. Den 27. dec blev omtalte projekt officielt opløst og efterlod bevis for sin eksistens med en rapport på 600 sider. Men»Projekt Grudge«gik i graven uden en tilfredsstillende forklaring på ca. 23 % af observationerne, om hvilke den omtalte rapport afgav følgende troskyldige erklæring:»der bliver 23 % af observationerne tilbage, som vi ikke kan forklare, men til hvilke der ikke desto mindre må findes en forklaring, for vi tror ikke på»flyvende tallerkener«(sic). Man kunne lykønske teknikerne i»projekt Grudge«for sådan en»videnskabelig«erklæring... teknikere, hvor blandt andre var dr. J. AlIen Hynek, en fremragende astrofysiker fra universitetet i Ohio, som var enga geret af ATIC for at frasortere alle de oplysninger, der drejede sig om normale himmellegemer. De flyvende tallerkener syntes officielt at være begravede, ind til general Cabell gav kaptajn Ed Ruppelt ordre til at lade»pro ject Grudge«genopstå på grund af et nyt tilfælde, der var indtruffet den 10. sept i Fort Monmouth (New Jersey), da radar folkene på et tidspunkt, hvor der befandt sig betydningsfulde gæster på stedet, gav meddelelse om, at der passerede en tallerken, som bevægede sig hurtigere end et jetfly. I marts 1952 blev Ruppelts kontor lavet om til et selvstyrende organ, som skiftede navn til»project Blue Book«. Observationer modtaget i ATIC Fra 1947 til slutningen af 1952 modtog man meldinger. Fra juni 1947 til slutningen af 1948 fik man ca. 50 meldinger månedligt. I 1949, 1950 og 1951 skete der et bemærkelsesværdigt fald, nemlig fra 50 til 10 månedlige meldinger. I december 1951 begynder en stigning, og det månedlige gennemsnit går op fra 10 til 20 meldinger. I løbet af 1952 blev stigningen så stor, at man måtte modtage i alt meldinger, hvilket vil sige et månedligt gennemsnit på I 1953 er der stor nedgang, men det månedlige gennemsnit er stadig lidt mere end 20 meldinger. Året 1954 tæller 450 meldinger eller et månedligt gennemsnit på Den første del af 1955 tæller 189 meldinger - et gennemsnit på 30 om måneden. 13

14 Her slutter de oplysninger, som blev indsamlet af Ruppelt og gengivet af Michel Carrouges i»les apparitions de Martiens«, s. 33 (Fayard, Paris 1963). Ifølge andre kilder har antallet af meldinger, som er undersøgt i tiåret , nået tallet Af de 4400 meldinger, som indtil slutningen af 1952 er samlet af ATIC (Air Technical Intelligence Center), er de blevet undersøgt grundigt. Dette analytiske arbejde blev taget meget alvorligt, og det blev udført af teknikere, som var anset for at være skeptiske, og som betjente sig af de mest moderne metoder, bl. a. elektroniske regnemaskiner; de disponerede over store kapaciteter, civile videnskabelige rådgivere, knyttet til ATIC under tavshedspligt. Slutresultatet af ATIC's undersøgelser ser sådan ud: Balloner.. Flyvemaskiner.. Himmellegemer Forskelligt. Svindel... Utilstrækkelige oplysninger.. Uidentificerede. 18,51 % 11,76 % 14,20 % 4,21 % 1,66 % 22,72 % 26,94 % Disse meldinger stammede fra følgende personer: Piloter og luftfartsmedarbejdere.. Videnskabsmænd og ingeniører... Teknikere i kontroltårne Radarfolk... Civile og militære observatører. 17,1 % 5,7 % 1,0 % 12,5 % Læg mærke til disse vidners tekniske kvalitet; en stor del af dem er vant til at granske himlen, og især de militære og civile piloter er i stand til øjeblikkeligt at identificere enhver maskintype, som bevæger sig hen over den. Dette til benefice for dem, der hævder, at det kun er de uvederhæftige, som ser»flyvende tallerkener«. 14

15 26,94 % uidentificerede betyder det ganske anselige antal af 429 tilfælde - et tal, som ifølge Ruppelt muligvis må ganges med 10 - da man formentlig kun har modtaget rapport om 10% af de observationer, som er foretaget over USA fra juni 1947 til slutningen af Skønt»Project Blue Book«, som Ruppelt ledede, blev opgivet* (Ruppelt selv døde i 1962), fortsatte de opmærksomme undersøgelser af problemet senere inden for USAF til trods for de»beroligende«resultater, der blev offentliggjort af Pentagon. Ifølge troværdige kilder har det nordamerikanske luftvåben investeret mere end dollars i undersøgelserne af UFOerne altså i studiet af noget, som ikke eksisterer, hvis vi skal tro samme luftvåben. Det, der sker - og det er, når alt kommer til alt, naturligt er, at alle meddelelser om UFOer er censureret på forhånd, fordi der over dette spørgsmål hviler den strengeste hemmeligholdelse. Sagen betragtes altså som»top Secret«. Det er som nævnt naturligt, at det må være sådan. Blandt årsagerne er der den, at ingen myndighed (statsmagt) ville bryde sig om offentligt at erkende, at der eksisterer nogle maskiner, som er meget mere avancerede end deres mest moderne og hurtige jetfly; maskiner, der svarer til flyvemaskinen, som denne svarer til luftskibet; maskiner, der kort sagt er ujordiske, - eftersom ingen nation på Jorden er i stand til at konstruere dem endnu. Som professor James E. McDonald så udmærket har sagt om UFO-problemet:»Hypotesen om, at de er ujordiske, er den mindst utilfredsstillende«. Professor McDonald var** doktor i fysik og direktør for instituttet for atmosfærisk fysik i Tucson (Arizona) samt professor ved det meteorologiske fakultet på universitetet i Arizona. Det var netop ham, som satte fingeren på det ømme punkt ved en meddelelse, som blev givet på den amerikanske bladudgiverforenings årsmøde (Washington D.C., 22. april 1967), idet han pegede på den virkeligt skyldige i den kampagne af tvivl, som havde omgivet alt, hvad der angik UFOerne siden 1953.*** I januar nævnte år samledes i to dage * Den seneste officielle nedlæggelse af»project Blue Book«fandt sted i ** til sin alt for tidlige død i sommeren SUFOI. *** Foredraget er udgivet på dansk under titlen»ufo'er - det største videnskabelige problem i vor tid?«, UFO-NYT s Forlag SUFOI. 15

16 en komite af lærde, hvis formand var H. P. Robertson, teoretisk fysiker ved Instituttet for Teknologi i Californien, for at undersøge en samling UFO-observationer, som»project Blue Book«skaffede dem fra USAF. Antallet af disse rapporter blev minimalt (det kom ikke op over et par dusin), og den tid, som blev helliget studiet, var også meget kort. Alligevel var det nok til, at Robertson og hans assistenter kunne afgive følgende responsum: 1. At der ikke var beviser for nogen som helst fjendtlighed i forbindelse med UFO-fænomenet; 2. at der ikke var beviser for eksistensen af maskiner fra en»fremmed fjendtlig magt«i nogen af de rapporter, som de havde fået forelagt; og 3. de anbefalede et program, som kunne give folk oplysning om beskaffenheden af de forskellige naturfænomener, som kunne ses på himlen (meteorer, jetspor, solspejlinger, balloner o.s.v.) for at»fjerne den aura af mystik«, som UFOerne»desværre«havde erhvervet. Men til disse tre anbefalinger, der var resultatet af en overfladisk og forhastet undersøgelse af et fænomen, som de fem forskere aldrig havde studeret før, føjede man en fjerde, lavet specielt på opfordring af repræsentanter fra CIA, som deltog i denne komites sidste konferencer. (Disse repræsentanter for CIA var dr. H. Marshall Chadwell, mr. Ralph L. Clark og mr. Philip G. Strong. Den højeste tilstedeværende militærperson fra USAF var kommandør Garland; F. C. Durant, leder af ATIC, og dr. J. A. Hynek var»associerede medlemmer«af komiteen). Den omtalte fjerde anbefaling, tilføjet af CIA, krævede en systematisk»bagatellisering (debunking) af UFOerne«(sic!). Formålet med denne bagatellisering, som den fremstilles i Robertson-rapporten, var ifølge professor McDonald at»gøre folks interesse for UFOerne så lille som muligt«. (Senere blev rapporten strengt censureret af CIA). Hvilke motiver havde CIA for at give denne anbefaling til luftvåbnet, som derefter så trofast fulgte den i 14 år? Det er meget enkelt: Undgå, at de militære informationsmidler, radarnettet o.s.v., i tilfælde af et angreb mod USA fra en fjendtlig magt (der er selvfølgelig tale om USSR) skulle blive generet i deres virksomhed ved at blive brugt til UFOobservationer, så de ikke kunne bruges til at finde den virkelige angriber. Da de»lærde«fra Robertson-komiteen ikke skønnede, 16

17 at UFOerne var fjendtlige, mente CIA, at de for enhver pris måtte fjernes fra folks bevidsthed af hensyn til USA's forsvar. Og således blev det, som uden tvivl er»vor tids største videnskabelige problem«, for at sige det med professor McDonalds ord, reduceret til en art humbug, idet man skabte en psykose af latterlighed, som endnu består, men som nu begynder at forsvinde, takket være andre forskeres arbejde. Alligevel er CIA's mangel på interesse kun tilsyneladende. I virkeligheden foretager den en privat og strengt hemmelig undersøgelse af problemet, som følgende begivenheder viser: a. I mange tilfælde, som ved den kendte»landing«i Socorro (New Mexico), var en af deres agenter den første på pletten for at undersøge sagen før politiet og luftvåbnet. b. Mange af USA's militære baser (f. eks. i Nordcanada og Thule) sender en rutinemæssig rapport til USAF, når der viser sig en UFO, men en anden meget mere detaljeret til CIA. Det er den, major Hector Quintanilla, talsmand for luftvåbnet, bruger til sine søforklaringer, når han taler om planeten Venus, prøveballoner o.s.v. c. Det mærkelige faktum, at CIA»udelukkende«interesserer sig for de tilfælde, der er hændt. om natten og/eller med skyfri himmel. Dette faktum står uden tvivl i forbindelse med nogle spionsatellitter af typen»samos«, som bliver fyret ud i rummet hver 12. eller 15. dag af NASA, og som er forsynet med meget følsomme celler, der er i stand til at afsløre den allermindste temperaturforandring på jordens overflade. Når instrumenterne i disse satellitter viser, at der er en UFO i nærheden (som forårsager en temperaturforandring på Jordens overflade), sender CIA sine agenter ud for at undersøge terrænet - søge efter landingsspor, brændte jordområder, forlydender om besætning o.s.v. - alt sammen ting, som satellitten ikke kan registrere fra 180 km's højde. Alligevel er sløret over hemmeligheden ikke blevet løftet, til trods for de modige bestræbelser fra professor McDonald og major Keyhoe, direktør for NICAP (National Investigations Committee on Aerial Phenomena). Men takket være en anden begavet privat forskers arbejde, franskmanden Aimee Michel, er vi i dag i besiddelse af et vrerktøj, som tillader os at nærme os problemet på en strengt videnskabelig måde, nemlig på basis af iagttagelsen og undersøgelsen af det gensidige forhold mellem de objektive data. 17

18 Orthotenien Denne fremgangsmåde, som vi allerede har omtalt, er orthotenien (efter det græske ord orthotenos: udstrakt på ret linje). Ved at studere den franske»bølge«fra efteråret 1954, hvor man registrerede i hundredvis af iagttagelser og oven i købet»landinger«, gjorde Aimee Michel en overraskende opdagelse: flere iagttagelser fra en eneste dag ordnede sig på en ret linje, eller for at sige det mere korrekt, på linje med maksimal jordkrumning, det, som i navigation kaldes en orthodromisk linje. Denne udelukkede med et slag tilfældighedsfaktoren i mange af iagttagelserne, herunder»canularfaktoren«, et fransk udtryk, som betyder svindel eller spøg. Nogle af de orthotenier, som Michel opdagede, var meget lange, f. eks. linjen Southend (England) - Po di Gnocca (Italien), som strakte sig skråt ned gennem Frankrig over adskillige observationssteder. Endvidere konstaterede Michel et overraskende faktum: dannelsen af orthoteniske net på en enkelt dag, som opløstes præcis ved midnat og viste et andet mønster den følgende dag. For det meste dannede de orthoteniske linjer stjerneagtige figurer, idet de udgik som egerne i et hjul fra»spredningscentrum«. I disse»centrer«havde man i alle tilfældene iagttaget tilstedeværelsen af den store»skycylinder«,»cigar«... eller moderskib, hvis vi skal kalde tingene ved deres navn. Langs de radiære linjer registrerede man lys, ildkugler, skiver,»landinger«, og somme tider små menneskelignende skikkelser ved siden af de landede skiver. Det er, som om der var en omfattende udforskning i gang, gennemført efter de strengeste regler for navigation, man kunne forestille sig. (Mennesket vil blive nødt til at betjene sig af en lignende teknik, når det drejer sig om at udforske en af vore nabokloder i rummet, Mars f. eks.). 18

19 3. KAPITEL En slags indledning Da vor ven Salvador Texidor fra Madrid i juni 1967 sendte os et udklip af hovedstadsavisen»informaciones«fra 2. juni med to fotografier af»flyvende tallerkener«, vidste vi ikke, at vi havde fået fingre i noget, der med tiden skulle vise sig at være verdens bedst dokumenterede tilfælde. Vi ser læserens vantro ansigt for os. Verdens bedst dokumenterede tilfælde! Det har været et meget besværligt hverv at få samlet brikkerne til dette puslespil, en efter en, og endnu kan det ikke siges, at undersøgelsen er helt færdig. Der er et par løse ender, som dog ikke forhindrer, at UFO-tilfældet fra San Josè de Valderas må anses for et af de bedst registrerede til dato. Dokumentationen er overdådig og mangeartet. Den omfatter dels et usædvanlig klart fotografisk materiale, sammensat af to indbyrdes uafhængige fotografiserier, dels omkring en snes vidner, hvoraf mange blev personligt udspurgt af forskerne, og deres erklæringer blev optaget på magnetbånd. Sagens akter omfatter også materielle spor af genstanden, nemlig et metalrør med et mystisk indhold. Både røret og de plasticstrimler, der var indeni, blev omhyggeligt analyserede i det nationale rumforskningsinstitut (INT A). Læseren vil senere finde resultatet af disse analyser. Vi inviterer altså læseren til, sammen med os, at trænge til bunds i undersøgelsen af dette tilfælde - det mest fuldendte, i hvert fald blandt de offentliggjorte - som har været genstand for nærværende indgående monografiske studium, der begyndte i året

20 4. KAPITEL Aluche-landingen Tilfældet fra den 1. juni 1967 begynder i virkeligheden den 6. februar Dette gør det ikke til»det længste tilfælde i verden«, men det drejer sig om to forskellige tilfælde... og om en rigtig UFO, må vi tilføje, for genstandene, der blev observeret i de to tilfælde, er så ens, at det efter alt at dømme godt kunne dreje sig om det samme fartøj - eller om dets tvillingebror. Skønt det virkelige emne for denne bog er et dybtgående stdium af San Jose de Valderas-tilfældet, benytter vi alle de oplysninger, vi har om tilfældet fra Aluche, af den simple grund, at de to tilfælde kompletterer hinanden fuldt ud. Da det drejer sig om to iagttagelser med meget ensartede træk, med over et års mellemrum, af to UFOer af samme art og herkomst og med samme adfærd, stiller vi dem sammen i denne bog for at kunne give læseren den mest detaljerede oplysning om et fuldendt tilfælde, omend der som nævnt er tale om to enestående observationer, der går hånd i hånd og støtter hinanden på en helt forbløffende måde. Lad os begynde med tilfældet fra Aluche. Fra det har vi flere glimrende vidnesbyrd og en serie fotografier af de spor, der blev efterladt i den hårde jord på landingsstedet. I San Jose de Valderas-tilfældet og fra landingen i Santa Monica har vi ingen fotografier af sporene, selv om vi har sikkerhed for, at de har været der. Men vi vil fremlægge en serie fotografier af UFOen i flugt, og de må anses som de bedste, der kendes. Lad os komme til kendsgerningerne. Hele den spanske presse offentliggjorde den 8. februar følgende notits, som var blevet udsendt af pressebureauet Cifra: Madrid, den 7. - Klokken var omkring 8.00 i går (søndag) aftes, da en uidentificeret genstand, som ifølge vidners beskrivelse svarede til forestillingerne om de meget omtalte»flyvende tallerkener«, landede på gården El Relajal, i kvarteret Aluche nær ved Casa del Campo, og et par sekunder senere startede på ny for at forsvinde op under himmelen. 20

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Kim Møller Hansen Roswell SUFOI

Kim Møller Hansen Roswell SUFOI Kim Møller Hansen Roswell SUFOI side 1 Roswell 1. udgave, 2013 Af Kim Møller Hansen 2013 Kim Møller Hansen Udgivet af Skandinavisk UFO Information (SUFOI) Postboks 95 6200 Åbenrå www.ufo.dk info@sufoi.dk

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet En af de mest opsigtsvækkende opdagelser inden for astronomien er, at Universet udvider sig. Det var den

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Blast of Giant Atom Created Our Universe

Blast of Giant Atom Created Our Universe Blast of Giant Atom Created Our Universe Artikel af Donald H. Menzel i det amerikanske tidsskrift Popular Science Magazine, december 1932. Menzel var direktør for Harvard Observatory og velbevandret inden

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse LAD DER BLIVE LYD Af Lis Raabjerg Kruse Prøv du at skrive det i dit interview folk tror, man er fuldstændig bindegal det er jeg måske også. Men det er rigtigt, det jeg siger! Verden bliver til en stjernetåge,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 230/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Kreta. 09.07. 17.07.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.906 kr. Voldsomme lydgener fra naboens hane,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Eventyret om det skæve slot

Eventyret om det skæve slot 24 Eventyret om det skæve slot Tema I Børnekulturhus Ama r er et eventyr om, hvordan det lykkedes at bygge landets første børnekulturhus opført fra grunden på baggrund af hårdt arbejde fra en ildsjæl og

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

FINDINGS FROM THE ELECTION OBSERVATION

FINDINGS FROM THE ELECTION OBSERVATION FINDINGS FROM THE ELECTION OBSERVATION 5 th of March 2012 I forbindelse med det russiske præsidentvalg d. 04-03-2012 har SILBA udført en begrænset valgobservation i Skt. Petersborg. Procedure Valgobservatørerne

Læs mere

Italien Rossella Masi, lærer Rapport om undervisningsbesøg Wien, Østrig 15.12. -19.12.2008

Italien Rossella Masi, lærer Rapport om undervisningsbesøg Wien, Østrig 15.12. -19.12.2008 Italien Rossella Masi, lærer Rapport om undervisningsbesøg Wien, Østrig 15.12. -19.12.2008 Før besøget Jeg begyndte mine forberedelser til turen med at deltage i fire fem-timers moduler i engelsk, en del

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Kim Møller Hansen UFO-styrt

Kim Møller Hansen UFO-styrt Kim Møller Hansen UFO-styrt Fakta & Myter Kim Møller Hansen UFO-styrt SUFOI side 1 UFO-styrt 1. udgave, 2013 Af Kim Møller Hansen 2013 Kim Møller Hansen Udgivet af Skandinavisk UFO Information (SUFOI)

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Jeg er professor N. Magnussen og jeg er fascineret af fysik. Kineserne opfandt krudtet omkring år 250 e. Kr. De brugte det til at producere

Jeg er professor N. Magnussen og jeg er fascineret af fysik. Kineserne opfandt krudtet omkring år 250 e. Kr. De brugte det til at producere TM Jeg er professor N. Magnussen og jeg er fascineret af fysik. Kineserne opfandt krudtet omkring år 250 e. Kr. De brugte det til at producere fyrværkeri og våben til at skræmme deres fjenders heste. Mange,

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Hvorfor lyser de Sorte Huller? Niels Lund, DTU Space

Hvorfor lyser de Sorte Huller? Niels Lund, DTU Space Hvorfor lyser de Sorte Huller? Niels Lund, DTU Space Først lidt om naturkræfterne: I fysikken arbejder vi med fire naturkræfter Tyngdekraften. Elektromagnetiske kraft. Stærke kernekraft. Svage kernekraft.

Læs mere

ham, og nu var de kærester og holdt i hånd og var lykkelige og sagde fjollede lyde til hinanden. Men bortset fra det var Birgers dage, ja, hele liv

ham, og nu var de kærester og holdt i hånd og var lykkelige og sagde fjollede lyde til hinanden. Men bortset fra det var Birgers dage, ja, hele liv 1. Panikangst Birgers far, Bent, havde et motto; det lød nogenlunde sådan her: Intet er så skidt, at det ikke kan blive værre. Egentlig kom det af den kendte talemåde om, at intet er så skidt, at det ikke

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt)

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt) Verbernes former Der er to slags verbeformer på dansk: de, der beskriver en situation, som den ser ud, mens den er der; og de der beskriver resultatet eller betydningen af situationen på et senere tidspunkt

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7 Indledning og problemformulering Anden verdenskrig blev afsluttet i 1945 og det lod USA i en fronts krig med Japan. Den 6. august 1945 kastet USA bomben little boy over Hiroshima. Man har anslået at 80.000

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Projekt UFO - tro, løgne og kold krig

Projekt UFO - tro, løgne og kold krig Projekt UFO - tro, løgne og kold krig KIM MØLLER HANSEN SKANDINAVISK UFO INFORMATION KIM MØLLER HANSEN Projekt UFO tro, løgne og kold krig SKANDINAVISK UFO INFORMATION Projekt UFO tro, løgne og kold krig

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Julemandens arv. Kapital 13

Julemandens arv. Kapital 13 Kapital 13 Klimaet var behageligt på Galapagos på denne tid af året. Der var 23 grader og en lille hvid sky strøg ind foran solen nu og da og gav lidt skygge. Johnny så op mod toppen af plateauet på midten

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Verdens alder ifølge de højeste autoriteter

Verdens alder ifølge de højeste autoriteter Verdens alder ifølge de højeste autoriteter Alle religioner har beretninger om verdens skabelse og udvikling, der er meget forskellige og udsprunget af spekulation. Her fortælles om nogle få videnskabelige

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Søren Jessen. Mallebuh. Søren Jessen. Kobberdragen. 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3. Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011

Søren Jessen. Mallebuh. Søren Jessen. Kobberdragen. 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3. Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011 Søren Jessen Søren Jessen Kobberdragen 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3 Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011 Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Fornuftens tidsalder Første og anden del af Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Thomas Paine Fornuftens tidsalder Første og anden del Forlaget Fritanken Originalens titel Age of Reason, Part First Udgivet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Det autentiske liv 15. marts 2007.

Det autentiske liv 15. marts 2007. 1 Det autentiske liv 15. marts 2007. Jeg har i aften været så letsindig at love at holde et foredrag over emnet Det autentiske Liv. Det var i hvert fald sådan det føltes for nogle måneder siden, da jeg

Læs mere

Kapitel 18. 11. december Sidste artikler og et

Kapitel 18. 11. december Sidste artikler og et Kapitel 18. 11. december Sidste artikler og et nyt job. Et sted i Paris Hele dagen havde der været en hektisk aktivitet. Olaf havde ret i at han ikke havde nogen tilknytning til den russiske mafia. De

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

Matematikkens filosofi filosofisk matematik

Matematikkens filosofi filosofisk matematik K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Det Naturvidenskabelige Fakultet Matematikkens filosofi filosofisk matematik Flemming Topsøe, topsoe@math.ku.dk Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

En helt almindelig død

En helt almindelig død En helt almindelig død Af Det begynder - eller rettere, ender - på et kontor, som slet ikke er et kontor. Over for ham sidder en mand, som ligner en læge, men ikke er det. Manden smiler imødekommende.

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm:

Læs mere