Uden titel. Handlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uden titel. Handlingen"

Transkript

1

2 Uden titel

3 Uden titel Handlingen

4 PREELUDE

5 nsrettet Hej nye, de taler højt, hundene gør dem i munden, jeg er så den nye, men jeg har mange år på bagen, sidder bare løst i min skjorte og den kalder på koldt vand varmen stiger, sygt andet eller netop sygt, for jeg holder ikke til mere, månen kom tændte lys, jeg gik rundt i lejligheden, og tændte lys kontakterne er nye, kontrakterne er de samme som altid, intet nyt, jeg kan høre havet spille mens frosten sprænger hul, men der bliver sgu da ikke sprængt hul, huden, hundene, sommeren, vi stod her, det kan vi altid sige, vi siger det, vi stod her, og du har ingen mulighed for Firenze, eller et ndet sæt skvulpende nætter tæt på havet, bølgerne slog en art rod mod huset den nat fjernede de am, det sker bare ikke, det sker aldrig, så vi er de nye, jeg kunne kalde dig min egen syngende erden, men verdenen er ikke, du ved, en dum musik, så Miles Davis og John Coltrane på outube.com fra 1959, det vælter løs, vejudsigten lover regn, problemet står så i alle de rustne plæneklippere, de ruster og græsset vokser, vokser det hele ryger ad helvede til, jeg fik en lyst til røgen, jeg skal bare ikke ryge, jeg skal komme sale med ekkoer ind i kæften, folde ekkoerne ud som rig røg, på med lyden, hørt de døende vende sig, stak, stikker dem ind i jorden, man siger jorden er giftig i Canada, så jeg kan rende ad helvede til, altid ad vejene, plæneklipperens fuck ud folden ud, trimme, drømte du om den trimmede kat, jeg drømte om den trimmede kat og den kom gående så eg sagde hej trimmede kat og den blev stående og overvejede situationen det var kapitalismen jeg å der lige ind i de fuldt ud åbne gullige pupiller ansigtet drejede sig ikke længere om kærlige nsigter men om for nu er vi her og vi her nu, arkitektur, smalle samtaler i køkkenet, huskede silden, ild er vigtigt, forstå at om femtusind år findes ingen, vejret holder sig oppe under skyerne og skyerne river, penslen maler, ægget rammer gulvet, men bare rolig, jeg tog en tur ud i landet, motorvejen rævede kørekort op af lommen, lyset skinnede frem og faldt uden mørke i baghånden, jeg talte ydene af den færdigmalede regn, jeg forsøgte ikke at forklare om dagen, over for dig, over lige verfor dig, sad en mand, han havde allerede haft gang i plæneklipperen, han lænede sig op ad askinen, det gjorde han bare ikke, han faldt tilbage, tag plads, han faldt tilbage i havestolen og ørrede sved af panden med oversiden af højre hånd, lidt sved på hans overlæbe, røde løbere røde lodrøde, månen kunne komme, det ville være mægtigt, sidde hele natten, ryge en joint, vente på kandalen, nogen har sluppet ilden løs, i mit bed ild, faklerne viste vejen, jeg slog græsset men faldt m landede i en havestol, regn og hårdt vejr, det at havestolen stod ude året rundt, misfarvninger, u ved nok, til tandlægen, igen til tandlægen, jeg bad ikke om det, koppen var tom som en tom kop, affen drukket, det lader til at en tom kop endte i hav, jeg spulede stolen med haveslangen, her er are en syg lang lige i et stræk motorvej, tror du mig, kaffen var drukket, huden malede sig selv hvid, er var ingen reklamer, musikken tog en uventet drejning, ikke musik som musik, men musik som en Helt Store Musik mellem os når lagnerne langer ud, ånder, sveden, langer ud, lagner der klistrer øs, forbindelse, du vil vide hvor god, hvide menneske, skriv efter historien, jagt nyhederne, hundene an glamme, ambulancerne bære vores ansigter til en regn falder, vi drømmer om regnen, hvisker øde liv om liv, ilden vi mangler ild, vi mangler silden, så tilbage igen, nej, ingen vej, korridoren ind stoppede lige op, en fiks anordning cigaretter i lommen, den forstyrrede sol solene øjnene ukkes, sveden på panden løber, se landskabet, se ekkoet, sort røg, bag for mange ansigter, isdannelsen, kuplen hejren dør en plæne, søjler, søjlerne jeg siger, søjlerne er flotte, det er are ikke pænt og rent, det er inficeret og ildelugtende som havet hvis så bare jeg kunne stille mig p og pisse vise tænderne skæve søm, pas på dine fingre min egen hånd, lad dem ikke ryge røgen ed i lungerne, lad ikke syge træer spille så græsset rejser sig, dø og dø ud, mærke plæneklipperen, ænk på den iskolde øl, den der, mens haven trimmes, venter, vent barn, vend om vend om, skibene ejler og månen dør, overmandet, omringet, himlen har det lyse skær, alt kan ske, det sker hele tiden, t jeg forveksler dig, jeg ser dig på gaden, kommer gående ved fodgængerovergangen ved en eller nden plaza i Rom, og der står du pludselig som en antændt busk, fjernsynet skider, det stinker, ja jeg ed det ikke, nej, jeg ved det sgu godt, så kan man læse Radio Fiesole læse om noget, bare læse, ælte døren til en bar, jeg er hjemme, synger det med syninger i luften skide svaler, saven ruster i et kur mens nogen skider i skuret ved siden af, man opruster, det hele ruster, og når orange himmel, kke, at himlen nogensinde har været orange, man ser det fra månen, fuck, jeg glemte, vi ser ikke så odt ud, sammen, gående hånd i hånd vil du give mig en hånd, nogen øver skalaer på en trompet, eg gætter ikke, jeg græder indvendig, som om, hvis nu springvandet, nej, det må vente, du må se dig godt for, passe på dine øjne, vi hilser på hinanden, jeg lader mit hår løbe dit hår løber ud af farven og ind i natten, vanvittig snestorm og vi stod i kjole og hvidt og kjole, vi var klar, man kalder det vist for klar, taxaerne kom aldrig, sneen væltede frem, træerne var så nøgne, blodet, vi taler lige om et åbent brud, en flænge og et sår, et snitsår direkte drama transmissionen vender tilbage reklamer, hvor taler de, de taler mærkeligt, jeg undersøger lugten af brændt kød, vi er næsten hjemme, Wien var ikke Zürich så af sted, pakke taskerne, løbe i ilden, vente, se sig godt for, jeg så hende lige, vi om gående, hun havde en top og korte shorts på, Lissabon men jeg var der naturligvis ikke, hvad ed jernet og vandet og smagen af blod, og cola, byens vold, volden byen, vi kom hjem igen, det rejer sig slet ikke om noget fast, du tog nogle kilo på SO WHAT spiller af Miles Davis og John oltrane, det hele er virkelig dejligt, rusten, saven, saven venter i et skur mens nogen skider og kider, varmen siver, hundene gipser, har det hårdt, har et hårdt ar, lige hvor begyndelsen tog fat, andt form, vi sidder bare så dårligt, så vi går ned i Jysk og køber nye havestole, denne gang, ønsker vi

6 mørkere havestole, så hårdt vejr, vejret, årstiderne, vi siger til sælgeren, det går ikke med hvide havestole, han er blind, da vi åbner pungen, men ikke mere en blind mand end en blind høne, trækker ham rundt, vi ser rigtig nok, vi ser gode ud, vi er det gode folk, vi er klar, vi køber et sæt, 6 tole og 1 langt bord, vi tager det, vi vil gerne have dét sæt, sådan vi er klar, vi er det gode folk, jeg igger på dig, måske kigger du også på mig, så vi kigger på hinanden og er glade, vi er meget glade, vi øber sættet, for sættet faldt i vores smag, vi har nogenlunde ens smag i mange ting, vi har været gift i 3 år, vi køber sættet, vi har en trailer, en god trailer, og vores nye sæt havestole og bord, bordet, det ele passer perfekt på vores trailer, det mangler ikke, der mangler sgu ikke noget, vi kan plante ødderne tilbage, vente, dreje os, vente vinden regnen hagl vi er klar, vi har aldrig været mere lar, end nu, nu er vi klar, så kom forbi, jeg ænser ikke hendes fejl, hun har et morderisk blik, drænet, ul, det dagen bringer, hvad bringer den ikke, vi sidder i vores have, og alt er godt, jeg har aldrig ejet ornemmelse for slud, sludderen Sus, men susen i træerne, vender gravene, op, op på rad og række, vi tak dem, de må holde sig, holde sig inde, jeg slår græs for helvede, men du står allerede gabende i øren, ventende, afventende, på hvad, spørger jeg ikke, end ikke spøger jeg, for jeg ved jo godt hvad et handler om n mørk og stormfuld aften Han går utålmodigt, han slentrer forbipasserende men udenom. Han er ikke mere i sin mors mave, det var ikke i går, han lå ikke derinde i går, han er ikke født i går. Henrik Abrahamsen splendid musiker og arbejdede på en mur, en meget høj mur, muren over alle mure set fra verdensrummet set derfra den største mur den kinesiske mur er en nu knækket rygsøjle for længst uddød som en mur. En rygsøjle som en mur en lyd, lyden af knoer mod træ, døren af træ, kom ind!

7 Linearised ello new, they speak loudly, the dogs makes them in his mouth, I am so new, but I have many ears old, is just loose in my shirt and it calls on the cold water - the heat rises, ill or otherwise just ick of I hold no more, the moon was lit candles, I went around the apartment and lit candles - the ontacts are new, the contracts are the same as always, nothing new, I can hear the ocean while laying frost burst hole, but it sgu da not blown hole skin, dogs, summer, we were here, we can lways say we say what we got here, and you have no way of Florence, or another set of surge final ight close to the sea, waves, a kind rooted at the house the night they removed him, it happens just hat it never happens, so we are the new, I could call you my own singing world but the world is ot, you know, a stupid music as Miles Davis and John Coltrane on youtube.com of 1959, verturning the loose, vejudsigten promise rain, the problem is that in all the rusty lawnmowers, the usting and the grass is growing, growing - the whole smoke through hell, I got a taste for the smoke, just not smoking, I will get rooms with echoes into the mouth, folding echoes are as rich smoke, ith sound, heard the dying turn, put, sticking them into the ground, they say the soil is toxic in anada, so I can backhoe through hell, always at a roadside mower's fuck off fold out, trim, dreamed bout it trimmed cat, I dreamed about it trimmed cat and was transient so I said hello trimmed cat nd was standing and was considering the situation - it was capitalism I go there straight into the fully pen yellowish pupils - the face was no longer the loving faces but for now we are here and we are ere now, architecture, narrow conversations in the kitchen, remembered herring, herring is mportant to understand that if femtusind years is no, the weather keeps up in the clouds and the louds driver, paint brushes, egg frames floor, but do not worry, I took a trip out into the country, alled the highway driving out of his pocket, the light shining forward and fell outside the dark on a tring I spoke the sounds of the pre painted rain, I tried not to explain a day to you, than just to you, at a man, he had already had time in the mower, he leaned up against the machine, did he just not e fell back, take place, he fell back into a chair and have dried the sweat of the brow to the top of he right hand, a little sweat on his upper, red carpet red blood red moon could, it would be great, itting all night, smoking a joint, waiting for the scandal, some have escaped the fire away, in my bed n fire, the torch showed the way, I found the grass but fell down - landing in a havestol, rain and ard weather, it is to have a chair stood out all year round, causing discoloration, you know enough or the dentist, again to the dentist, I did not ask what cup was empty as an empty cup, coffee rinking, it seems to be an empty cup ended up in the ocean, I spulede chair with garden hose, here re just a sick long straight in a stretch of motorway, believe you me, the coffee was drunk, skin ainted themselves white, there was no advertising, the music took an unexpected twist, no music as usic, but music as the great music between us when sheets hoses out, breathe, sweating, hoses out, abel sheets are loose, connection, you will know how good white man, after the write history, unting news, the dogs can be glam, ambulances carry our faces with a rain fall, we dream of rain, hispers sweet life about life, the fire - we do not have fire, we lack the herring, then back again, no, o road corridor wind stopped up, a nifty device - cigarettes in his pocket, the disturbed sun - OLENE - eyes closed, sweat on forehead runs, see the landscape, see the echo, black smoke behind any faces, deformities, the dome - herons door - a lawn, pillars, columns - I say, the columns are ine, it's just not nice and clean, it is infected and smelling the sea - if I could just put me up and piss - how teeth - crooked nails, watch your fingers my hand, let them not smoke smoke into the lungs, o not play so sick trees, the grass stands up, die and die out, brand mower, think about the cold eer, it is, while the garden trim, wait, wait child, turn on turn on the ships sailing and the moon oor, the man, surrounded, the sky, the bright light, anything can happen, it happens all the time that confuse you, I see you on the street, come by pedestrian crossings at any plaza in Rome, and it says ou suddenly ignited by a bush, television, fucking, it sucks, yes, I do not know, no, I know sgu it ell, you can read the Radio Fiesole - read about something, just read, pass the door to a bar, I'm ome, sing it with seams in the air fucking condenser, saw rusting in a shed but no fucking in the hed beside the we rearming, all rusting and when orange sky, not that the sky has ever been a range, you see it from the moon, fuck, I forgot, we look not so good together, transient - hand in and - you will give me a hand, no pollinator scales on a trumpet, I guess not, I weep inside as if the ountain now, no, it must wait, you have to look good for you, beware of your eyes, we welcome ach other, I let my hair run - your hair will run out of color and into the night, crazy snowstorm nd we were in evening dress and gown, we knew we call the show for clear, taxis never came, the now toppled forward, trees were so naked, blood, we are talking just about an open fracture, a gash nd a wound, a cut - direct drama - transmission returns - advertisements where they talk, they speak trangely, I examine the smell of roasted meat, we are almost home, Vienna, Zurich was not - as the ite coordinator, run for the fire, wait, look good, I just saw her, we got temporary, she had a top and hort shorts in Lisbon - but I was obviously not what with the iron and the water and the taste of lood, and cola, the city's violence, the violence the city, we came home again, this is not something ixed, you took a few kilograms of SO WHAT played by Miles Davis and John Coltrane, the verything is really nice, rust, saw, saw waiting in a shed while a fucking and fucking, heat leak, the ogs plaster, it has hard, have a hard scars, just the beginning addressed, took shape, we are just so bad

8 As we move into the Jysk and buy new havestole, this time, we want darker havestole as severe weather, weather, seasons, we say to the seller, it does not go with white havestole he is blind, when e open the purse, but not more than a blind man a blind hen, drag him around, we see great nough, we look good out, we are the good people we are ready, we buy a set, 6 chairs and 1 long able, we take what we want the set that way - we know we are good people, I look at you, maybe ou look at me, so we look at each other and are happy, we are delighted we buy the set of the set decreased in our taste, we have similar tastes in many things we have been married for 23 years, we buy the set, we have a trailer, a good trailer, and our new set havestole and board, table, everything fits perfectly in our trailer, it does not mean missing sgu not something we can plant your feet back, waiting, turning us wait the wind - rain - hail - we are ready, we have never been more ready than now, now we are ready, then came over, I heed not her fault she has a murderous look, drained, lul, the day brings, what brings it, we sit in our garden, and everything is good, I have never owned sense of sleet, sleet deren Sus, but the swish of the trees, facing graves, up, up and at rad row, we stack them, they must stay, stay inside, I turn grass to hell, but you are already gaping in the doorway, waiting, on hold, what, author I am not even joking me, for I know well what it is about A dark and stormy night e impatiently he strolling passers-by but out of this. He is no longer in his mother's stomach, it was ot yesterday, he was not there yesterday, he was not born yesterday. Henrik Abrahamsen splendid usician and worked on a wall, a very high wall, the wall of all walls - as seen from space - set then he largest wall - the Chinese wall is now broken spine is long extinct as a wall. A vertebral column as wall - a sound, the sound of knoer against wood door with wood, come in!

9 Linearised ej nye, de taler højt, hundene gør dem i munden, jeg er så ny, men jeg har mange år gammelt, er are løs i min skjorte, og det opfordrer det kolde vand - varmen stiger, syge eller på anden måde bare yge for jeg holder ikke mere, månen var tændte stearinlys, jeg gik rundt i lejligheden og tændte tearinlys - de kontakter er nye, de kontrakter, er de samme som altid, ikke noget nyt, jeg kan høre avet, mens du spiller frost sprænge hul, men det sgu da ikke blæste hul hud, hunde, sommer, vi var er, vi kan altid sige, at vi siger, hvad vi kom her, og du har ingen mulighed for Firenze, eller et ndet sæt bølge endelig nat tæt på havet, bølger, en slags rødder ved huset natten de fjernede ham, det ker bare, at det aldrig sker, så vi er de nye, jeg kunne ringe til dig min egen sang verden, men verden er ikke, du kender, en dum musik som Miles Davis og John Coltrane på youtube.com af 1959, vælter det løs, vejudsigten lover regn, problemet er, at i alle de rustne plæneklippere, de rustende og græsset vokser, vokser - hele røg gennem helvede, jeg fik smag for den røg, jeg bare ikke at ryge, vil jeg få værelser med ekkoer ind i munden, falsning ekkoer er så rige røg, med lyd, hørte den døende igen sat, stikker dem i jorden, siger de jorden er giftig i Canada, så jeg kan Dybdeskeen gennem helvede, altid på et vejene plæneklipperens fuck off fold ud, trim, drømt om det klippede kat, jeg drømte om det klippede kat og var forbigående, så jeg sagde goddag klippede kat og stod og overvejede situationen - det var kapitalismen jeg går der lige ind i helt åben gullig elever - ansigtet var ikke længere den kærlige ansigter, men for nu er vi her, og vi er her nu, arkitektur, smalle samtaler i køkkenet, huskes sild, sild er vigtigt at forstå, at hvis femtusind år er nej, vejret holder op i skyerne og skyerne driver, pensler, æg rammer gulvet, men bare rolig, jeg tog en tur ud i det land, kaldet motorvejen kører ud af lommen, lyset skinnede frem og faldt uden mørke i snor jeg talte lyde forbehandlingscyklusser malet regn, jeg forsøgte ikke at forklare en dag for dig, end netop til dig, sad en mand, han havde allerede haft gang i plæneklipperen, han lænede sig mod maskinen, gjorde han bare ikke han faldt tilbage, finde sted, han faldt tilbage i en stol og har tørrede sved af panden til toppen af højre, lidt sved på hans øverste, røde løber rød blodrøde måne kunne det ville være dejligt, sidder hele natten, at ryge en joint, venter på den skandale, nogle har undsluppet ilden væk, i min seng om brand, lommelygten viste den måde, jeg fandt i græsset, men faldt ned - landing i en havestol, regn og hårdt vejr, det er at have en stol stod ud hele året rundt, misfarvninger, du kender nok til tandlægen, igen til tandlægen, jeg ikke spørge, hvad kop var tom som en tom kop, kaffe drikker, det forekommer være en tom kop endte i havet, jeg spulede stol med haven slange, her er blot en syg længe straight i en strækning af motorvejen, tror du mig, kaffen var drukket, hud malet sig vide, var der ingen reklamer, musik tog en uventet drejning, ingen musik som musik, men musik om den store musik mellem os, når ark slanger ud, trække vejret, sveden, slanger ud, etiket ark er øse, tilslutning, vil du vide, hvordan god hvid mand, efter at skrive historie, jagt nyheder, hundene an glam, ambulancer varetage vores ansigter med en regn falde, vi drømmer om regn, hvisker søde iv om livet, den brand - vi har ikke brand, vi mangler sild, derefter tilbage igen, nej, ingen ejkorridor vind stoppede op, en fiks anordning - cigaretter i lommen, den afbrudte søn - SOLENE - jne lukket, sved på panden løber, se landskabet, se ekko, sort røg bag mange ansigter, deformiteter, uplen - herons dør - en græsplæne, søjler, søjler - Jeg siger, kolonnerne er fint, det er bare ikke pæn g ren, det er inficeret, og lugte havet - hvis jeg bare kunne stille mig op og pisse - vise tænder - kæve negle, se dine fingre min hånd, lad dem ikke røg røg ned i lungerne, ikke spiller så syge træer, ræsset står op, dø og dø ud, mærke plæneklipperen, så tænk på den kolde øl, det er, mens haven rim, vent, vent barn, tænde tænde for skibe, der sejler og månen dør, manden, omgivet, himlen, det ys, alt kan ske, det sker hele tiden, at jeg blander dig, jeg ser dig på gaden, kommer som fodgænger verfarter på ethvert plaza i Rom, og det siger du pludselig antændes af en busk, tv, fucking, det tinker, ja, jeg ved det ikke, nej, jeg ved sgu godt, du kan læse Radio Fiesole - læse om noget, netop æst, passerer døren til en bar, jeg er hjemme, synge den med sømme i luften forpulede svaleren, så uster i en stald, men ingen fucking i skuret ved siden af vi opruste, alle rustende og hvornår orange himmel, ikke at himlen nogensinde har været en orange, du ser det fra månen, fuck, jeg har glemt, vi ser ikke så godt sammen, forbigående - hånd i hånd - du vil give mig en hånd, der ikke bestøver skalaer på en trompet, jeg gætter ikke Jeg græder indeni, som om springvand nu, nej, det må vente, er du nødt til at se godt ud for dig, passe på dine øjne, vi glæder os over hinanden, jeg lader mit hår køre - dit hår vil løbe tør for farve og i nat, skøre snestorm og vi var i kjole og hvidt og kjole, vidste vi, at vi kalder showet for klare, hyrevogns aldrig kom, sneen væltede frem, træer var så nøgne, blod, taler vi kun om et åbent brud, en flænge og et sår, en nedskæring - direkte drama - transmission afkast - reklamer, hvor de tal, de taler mærkeligt, jeg undersøge lugt af brændt kød, vi er næsten hjemme, Wien, Zürich var ikke - som de site koordinator, køre for brand, vente, se godt ud, jeg så hende, fik vi midlertidig, hun havde en top og korte shorts i Lissabon - men jeg var selvfølgelig ikke, hvad der med jern-og vand-og smagen af blod, og cola, byens vold, vold i byen, vi kom hjem igen, dette er ikke noget fast, du har taget et par kg, så det, der spilles af Miles Davis og John Coltrane, "Alt er virkelig rart, rust, så, så venter i en stald, mens en fucking og forpulede, varme lækker, hundene gips har det hårdt, har et hårdt ar, bare starten rettet, tog form, vi er lige så slemt som vi bevæger os ind i ysk og købe nye havestole, denne gang, vi ønsker mørkere havestole som hårdt vejr, vejret, årstider, vi siger til sælgeren, det ikke går med hvide havestole han er blind, når vi åbner pung, men ikke mere

10 end en blind mand, en blind høne, trække ham rundt, ser vi store nok, vi ser godt ud, vi er de gode mennesker vi er klar, vi køber et sæt, 6 stole og 1 lang bordet, vi tager, hvad vi ønsker, at indstille den måde - vi ved, vi er gode mennesker, jeg ser på dig, måske du Se på mig, så vi ser på hinanden og er glade, vi er meget glade for vi køber det sæt af sættet faldt i vores smag, vi har samme smag i mange ting, vi har været gift i 23 år, vi køber det sæt, vi har en trailer, en god trailer, og vores nye sæt havestole og bord, bordet, alt passer perfekt i vores trailer, betyder det ikke, mangler sgu ikke noget, vi kan plante fødderne tilbage, venter, at dreje os vente vinden - regn -- hagl - vi er klar, har vi aldrig æret mere klar end nu, nu vi er klar, så kom forbi, jeg lytter ikke hendes skyld, hun har en ødbringende se, afløbne, lul, dagen bringer, hvilket bringer det, vi sidder i vores have, og alt er godt, eg har aldrig ejet følelse af tøsne, slud deren Sus, men suse af træer, der står over grave, op, op og på ad række, vi stak dem, de skal opholde sig, blive inde, jeg slå græs til helvede, men du har allerede abende i døren og venter, afventende, hvad, spørger jeg ikke engang spøgende mig, for jeg ved godt vad det drejer sig om n mørk og stormfuld nat Han utålmodigt han strolling forbipasserende ved, men ud af dette. Han er ikke længere i sin mors mave, var det ikke i går, han ikke var der i går, var han ikke er født i går. Henrik Abrahamsen fremragende musiker og arbejdede på en væg, en meget høj mur, alle vægge - set fra rummet - sæt derefter den største væggen - den kinesiske mur er nu brudt rygsøjlen er lang uddød som en mur. En rygsøjle som en mur - en lyd, lyden af knoer mod træ dør med træ, kommer ind i billedet! ARTIG FIG. SKETZDED

11 MESSET

12 En dag, tidligt, snert af aftenens stadig i sig, muligvis et daggry. Cézanne taler om den nuance vi nu har. Vinter? Vinter alle tiders! Men det underfundige lys, ikke fremkaldt af mennesker men af fugle uden dirigent. Ind i hovedet, lysekrone kronet hoved, lydligt helvede uden rigtigt at vride tonernes tons. En dag, sanser i brak. Han pisser ude op ad vejrets raseri.

13 Han, en mand efter barndom, nej tid med teenageproblemer, efterfølgende mand, en mand er ikke en kvinde, der er forskellen; pikken, han har en pik, han har haft en pik hele sit liv, han vokser op, pikken vokser, med en krans af roller, han er god nok, han finder en rolle der passer til en grimasse, ser sig selv i spejlet fuldt ud nøgen, ser dér er jeg en mand siger det frem foran spejlet, med lemmet stift, se hans tøj, han tager tøj fra skabet, se bukserne uden huller, bukserne lynes op. Han er god nok hvis man spørger andre, det er dem der kender ham man skal spørge, dem der ikke kender ham kan ikke svare korrekt, spørg ikke en af mange eks, eller dem alle stillet op der i hans pande. Han tjener penge, enge er noget man skal bruge til mange ting, penge er vigtige, penge kan føles som mønter eller edler, men ikke ved at pisse tjener han penge. Man tjener penge ved at arbejde, han arbejder ikke, an leger, en mulighed, en chance bød sig, han er fodboldspiller, den lokale fodboldklubs 2. ivisionshold, stjerne, stjerner, stjerner funkler himlen. Skud i baghovedet en rød hane springer ud af aghovedet, tilbyder tilskuere at drikke whisky, er den da helt alkoholiseret? Det er aften, aften er det, ordi det ikke er morgen, middag eller eftermiddag, han har tøj, han har tøj hvis han jogger, tøj til fint iddagsselskab, casual dresscode ja jovist. Han jogger, at jogge er et godt tempo, han skal holde formen, ogen er fjender, støv under sengen, han skal holde formen for at holde sig i form, han er orsvarsspiller, han laver fejl, i forsvaret er det yderst vigtigt ikke at lave fejl, han laver fejl, han er ikke forsvarsspiller, han er hjemme, hjemme er en mindre lejlighed under himlen, virker som om lejligheden er lige under himlen hvis stjernerne som nu til aften taber lidt glimt, han sidder ikke i vindueskarmen og lader stjernerne dryppe, det kan man gøre, han har ikke tid, tid er noget relativt noget tid er noget relativt noget dét har han aldrig sagt. Hvem taler han med? Det skal strammes døden siger jeg dig. Det lader til at aften og dag denne tid bytter plads stjerner er dagens rov nu. Det flyder ed gamle flasker. Det kører ikke sig selv, selvmord, udvej, tilbage i fitnesscentret taler han med Lis. et handler bare ikke du ved det handler om at holde sig i form ikke? Holde sig til formen mens ormen skider en skrot. Oppe øverst hersker loftsrummene med ejendommens beboeres fortid, her lyttede de ind, smed ud, det vigtigste gemmes i papkasser, flyttekasser, støv, kommer ikke uden om tøv, fint lag, han er deroppe, hans rov, men efter hvad? En pegefinger skriver i støvet, støvet i et fint ag, en flade, en af mange flader, papkassens. Papkassen har et fint lag støv, en af fladerne, fladen opad, et er der han er, han er oppe, helt oppe under taget, men han har ikke lang vej, han skriver sit navn i tøvet, i det fine lag støv, med pegefingeren. Lis er gift med postbuddet, siger du ikke, men de bor et ndet sted, han er oppe under taget, han bor en sal under loftet hvor loftrummene er, ejendommens eboere har et loftrum hver, selvfølgelig ikke at hver beboer har sit eget loftsrum, nej kender du det? ver lejlighed har en fortid, hver lejlighed har sit eget loftsrum, loftrum er fortiden, fortiden, nej, oget smider man ud under flytning, men noget gemmes, bliver der brugt tanker ud i hvad skal blive g hvad i containeren? Lis. Lis lister omkring en kondicykel, hun smider kiloene op, smider dem af, un har kommet meget i fitnesscentret, hun vejede flere kilo da de blev konfirmeret end nu. Cyklen r bare vidunderlig for min røv. Hun siger ikke noget i den retning, røv lyder underligt i hvert fald i is mund, fine Lis, Lis med de mange dumme kister. De sidder der nu. Man spoler ikke tiden tilbage il alderen de delte under konfirmationen. Lis ser godt ud. Har I hørt at nej, hun er gift med ostmand Finn, han kører rundt i en gul Fiat. En mindre varevogn. Undervognsbehandlet hos Mikkel ekaniker (husker I ham ) Skoven var orange, det første tegn i retning af en ny tid, tiden der ikke r ny som ny, men ny som en gammel bekendt, i et nyt lys, de satans eksplosioner af gul, rød, orange. inter er jo ikke ny, xx. Hvem er denne xx? Denne anonyme plante, min plante er anonym og ammel, har sin plads; ting har jo deres pladser. Vi kørte en tur. Kom gennem landskabet, kom ud i andskabet, han sagde noget, jeg svarede, det er som en film, min kaffe smager af Amfetamin, men det r en lang drøm, en lang drøm kørte vi ud i landskabet og vi ser ikke hinanden, vi ser aldrig inanden, vi er os, vi er hinanden, vi ser ikke hinanden for vi er én. En dag vil skuldrene ikke gøre ndt, en dag som i dag er jeg ingen, ikke eng, tilbage i sengen, tilbage, under dynen, nu ved jeg det, iger han da. Men jeg har ikke tid, man forventer noget, men regner ikke med noget, men det egner, jeg tror at det regner du hvor lang tid har du siddet op i min seng, siddet i lampens lys, siddet ed ansigtet begravet i bogen? Du min ven, ja, kom tilbage, nej. Nej har en under lyd, en statue i sig, n magt, jeg ser altid statuer som magt, som tegn regnende tegn, uden for regler udenfor regn, denfor regnende lyd en TJAK TJAK TJAK, mod ruden, forventer vi ikke ikke? Ved du hvad Erna nej ngen intet liv. Der er intet liv i det, livet er hele tiden et andet sted, jeg forventer regn, jeg regner ed regn, jeg regner ned over sentenserne men finder ikke noget, og da han vinkede mens toget orlod perronen vidste jeg at jeg var sidste havn, mens skibene falder til, de falder til med en elvfølgelighed, venter byen. Alle skal da have fisk. Jeg personligt spiser pizza, hvis jeg ikke spiser izza drikker jeg kaffe, regn ned, regn ned. Den gyldne saloon, MAI THAI, tak. De sidder nej da de ligger ned, har hver deres liggestol, jeg glemmer ikke nogen, jeg glemmer aldrig nogen. De to, ham og hende, og mig, jeg, vi sidder godt, ligger godt, jeg har aldrig drømt om Thailand, jeg tror at paraplyerne bor der, og cyklerne i Kina. Hvorfor gik han uden at sige noget, Erna, Lis; jeg ved det ikke, han havde ligesom en mørk sky i ansigtet. En mørk sky i ansigtet er en slavisk regn, men regn er ikke nogens slave, regn er det evige kavaleri og regn kan man have tillid til. Nu ligger vi her og solen er skarp, vandet er azur. En konge, tre hellige konger, de kommer der, nej, de kommer ingen steder, Den gyldne Saloon, MAI THAI, nej, jeg ved virkelig ikke hvad der gik af ham, han kunne hvile sig op ad mørk sky, stene, stene, stene mens røgen fra cigaretten, hang ham omkring øjnene. Han kom aldrig hjem fra den bytur. Han fandt et nyt hjem, ligesom nu, nu bor jeg her og her er der godt, i dag

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Billedbok. SIMON HIMMELSTRUP ANDERSEN Tekst. MARIANNE RØTHE ARNESEN Illustrasjon. Idé: Louise. Bokbinding: Erik 2 av 2. Trykk: Högskolan för Design

Billedbok. SIMON HIMMELSTRUP ANDERSEN Tekst. MARIANNE RØTHE ARNESEN Illustrasjon. Idé: Louise. Bokbinding: Erik 2 av 2. Trykk: Högskolan för Design READING ECHOES Billedbok SIMON HIMMELSTRUP ANDERSEN Tekst MARIANNE RØTHE ARNESEN Illustrasjon 2012 Eksemplar Idé: Louise Trykk: Högskolan för Design Bokbinding: Erik 2 av 2 Kempkes och Konsthantverk Hernevik

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$ Skitsering af en plan hvis nødudgabet skulle flamme op Rasmus Halling Nielsen Kapitel 1, Episode med første tilbagefald Vi Vi

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen flyver forbi el. lign.

Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen flyver forbi el. lign. 1 ÅRETS 2015 TA FAT OM EN KOREOGRAFI OG KONCEPT: THOMAS EISENHARDT INTRO Gå rundt ml. hinanden lav high fi ves Space lyd 1 Space lyd 2 Space lyd 3 BILLEDE: Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Sagnet om Sorte Hans

Sagnet om Sorte Hans Sagnet om Sorte Hans Vidste I, at der engang her på dette sted lå et hus? Hvis vi i morgen, når der er lyst, går lidt ind i træerne der, så vil I kunne se nogle sten, som udgør ruinerne af, hvad der var

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for Kost og logi Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk troet, at han havde fornemmet, hvor det bar hen. Jeg synes jo næsten, det lyste ud af mig. Men at dømme efter hans reaktion, havde han slet

Læs mere