Uden titel. Handlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uden titel. Handlingen"

Transkript

1

2 Uden titel

3 Uden titel Handlingen

4 PREELUDE

5 nsrettet Hej nye, de taler højt, hundene gør dem i munden, jeg er så den nye, men jeg har mange år på bagen, sidder bare løst i min skjorte og den kalder på koldt vand varmen stiger, sygt andet eller netop sygt, for jeg holder ikke til mere, månen kom tændte lys, jeg gik rundt i lejligheden, og tændte lys kontakterne er nye, kontrakterne er de samme som altid, intet nyt, jeg kan høre havet spille mens frosten sprænger hul, men der bliver sgu da ikke sprængt hul, huden, hundene, sommeren, vi stod her, det kan vi altid sige, vi siger det, vi stod her, og du har ingen mulighed for Firenze, eller et ndet sæt skvulpende nætter tæt på havet, bølgerne slog en art rod mod huset den nat fjernede de am, det sker bare ikke, det sker aldrig, så vi er de nye, jeg kunne kalde dig min egen syngende erden, men verdenen er ikke, du ved, en dum musik, så Miles Davis og John Coltrane på outube.com fra 1959, det vælter løs, vejudsigten lover regn, problemet står så i alle de rustne plæneklippere, de ruster og græsset vokser, vokser det hele ryger ad helvede til, jeg fik en lyst til røgen, jeg skal bare ikke ryge, jeg skal komme sale med ekkoer ind i kæften, folde ekkoerne ud som rig røg, på med lyden, hørt de døende vende sig, stak, stikker dem ind i jorden, man siger jorden er giftig i Canada, så jeg kan rende ad helvede til, altid ad vejene, plæneklipperens fuck ud folden ud, trimme, drømte du om den trimmede kat, jeg drømte om den trimmede kat og den kom gående så eg sagde hej trimmede kat og den blev stående og overvejede situationen det var kapitalismen jeg å der lige ind i de fuldt ud åbne gullige pupiller ansigtet drejede sig ikke længere om kærlige nsigter men om for nu er vi her og vi her nu, arkitektur, smalle samtaler i køkkenet, huskede silden, ild er vigtigt, forstå at om femtusind år findes ingen, vejret holder sig oppe under skyerne og skyerne river, penslen maler, ægget rammer gulvet, men bare rolig, jeg tog en tur ud i landet, motorvejen rævede kørekort op af lommen, lyset skinnede frem og faldt uden mørke i baghånden, jeg talte ydene af den færdigmalede regn, jeg forsøgte ikke at forklare om dagen, over for dig, over lige verfor dig, sad en mand, han havde allerede haft gang i plæneklipperen, han lænede sig op ad askinen, det gjorde han bare ikke, han faldt tilbage, tag plads, han faldt tilbage i havestolen og ørrede sved af panden med oversiden af højre hånd, lidt sved på hans overlæbe, røde løbere røde lodrøde, månen kunne komme, det ville være mægtigt, sidde hele natten, ryge en joint, vente på kandalen, nogen har sluppet ilden løs, i mit bed ild, faklerne viste vejen, jeg slog græsset men faldt m landede i en havestol, regn og hårdt vejr, det at havestolen stod ude året rundt, misfarvninger, u ved nok, til tandlægen, igen til tandlægen, jeg bad ikke om det, koppen var tom som en tom kop, affen drukket, det lader til at en tom kop endte i hav, jeg spulede stolen med haveslangen, her er are en syg lang lige i et stræk motorvej, tror du mig, kaffen var drukket, huden malede sig selv hvid, er var ingen reklamer, musikken tog en uventet drejning, ikke musik som musik, men musik som en Helt Store Musik mellem os når lagnerne langer ud, ånder, sveden, langer ud, lagner der klistrer øs, forbindelse, du vil vide hvor god, hvide menneske, skriv efter historien, jagt nyhederne, hundene an glamme, ambulancerne bære vores ansigter til en regn falder, vi drømmer om regnen, hvisker øde liv om liv, ilden vi mangler ild, vi mangler silden, så tilbage igen, nej, ingen vej, korridoren ind stoppede lige op, en fiks anordning cigaretter i lommen, den forstyrrede sol solene øjnene ukkes, sveden på panden løber, se landskabet, se ekkoet, sort røg, bag for mange ansigter, isdannelsen, kuplen hejren dør en plæne, søjler, søjlerne jeg siger, søjlerne er flotte, det er are ikke pænt og rent, det er inficeret og ildelugtende som havet hvis så bare jeg kunne stille mig p og pisse vise tænderne skæve søm, pas på dine fingre min egen hånd, lad dem ikke ryge røgen ed i lungerne, lad ikke syge træer spille så græsset rejser sig, dø og dø ud, mærke plæneklipperen, ænk på den iskolde øl, den der, mens haven trimmes, venter, vent barn, vend om vend om, skibene ejler og månen dør, overmandet, omringet, himlen har det lyse skær, alt kan ske, det sker hele tiden, t jeg forveksler dig, jeg ser dig på gaden, kommer gående ved fodgængerovergangen ved en eller nden plaza i Rom, og der står du pludselig som en antændt busk, fjernsynet skider, det stinker, ja jeg ed det ikke, nej, jeg ved det sgu godt, så kan man læse Radio Fiesole læse om noget, bare læse, ælte døren til en bar, jeg er hjemme, synger det med syninger i luften skide svaler, saven ruster i et kur mens nogen skider i skuret ved siden af, man opruster, det hele ruster, og når orange himmel, kke, at himlen nogensinde har været orange, man ser det fra månen, fuck, jeg glemte, vi ser ikke så odt ud, sammen, gående hånd i hånd vil du give mig en hånd, nogen øver skalaer på en trompet, eg gætter ikke, jeg græder indvendig, som om, hvis nu springvandet, nej, det må vente, du må se dig godt for, passe på dine øjne, vi hilser på hinanden, jeg lader mit hår løbe dit hår løber ud af farven og ind i natten, vanvittig snestorm og vi stod i kjole og hvidt og kjole, vi var klar, man kalder det vist for klar, taxaerne kom aldrig, sneen væltede frem, træerne var så nøgne, blodet, vi taler lige om et åbent brud, en flænge og et sår, et snitsår direkte drama transmissionen vender tilbage reklamer, hvor taler de, de taler mærkeligt, jeg undersøger lugten af brændt kød, vi er næsten hjemme, Wien var ikke Zürich så af sted, pakke taskerne, løbe i ilden, vente, se sig godt for, jeg så hende lige, vi om gående, hun havde en top og korte shorts på, Lissabon men jeg var der naturligvis ikke, hvad ed jernet og vandet og smagen af blod, og cola, byens vold, volden byen, vi kom hjem igen, det rejer sig slet ikke om noget fast, du tog nogle kilo på SO WHAT spiller af Miles Davis og John oltrane, det hele er virkelig dejligt, rusten, saven, saven venter i et skur mens nogen skider og kider, varmen siver, hundene gipser, har det hårdt, har et hårdt ar, lige hvor begyndelsen tog fat, andt form, vi sidder bare så dårligt, så vi går ned i Jysk og køber nye havestole, denne gang, ønsker vi

6 mørkere havestole, så hårdt vejr, vejret, årstiderne, vi siger til sælgeren, det går ikke med hvide havestole, han er blind, da vi åbner pungen, men ikke mere en blind mand end en blind høne, trækker ham rundt, vi ser rigtig nok, vi ser gode ud, vi er det gode folk, vi er klar, vi køber et sæt, 6 tole og 1 langt bord, vi tager det, vi vil gerne have dét sæt, sådan vi er klar, vi er det gode folk, jeg igger på dig, måske kigger du også på mig, så vi kigger på hinanden og er glade, vi er meget glade, vi øber sættet, for sættet faldt i vores smag, vi har nogenlunde ens smag i mange ting, vi har været gift i 3 år, vi køber sættet, vi har en trailer, en god trailer, og vores nye sæt havestole og bord, bordet, det ele passer perfekt på vores trailer, det mangler ikke, der mangler sgu ikke noget, vi kan plante ødderne tilbage, vente, dreje os, vente vinden regnen hagl vi er klar, vi har aldrig været mere lar, end nu, nu er vi klar, så kom forbi, jeg ænser ikke hendes fejl, hun har et morderisk blik, drænet, ul, det dagen bringer, hvad bringer den ikke, vi sidder i vores have, og alt er godt, jeg har aldrig ejet ornemmelse for slud, sludderen Sus, men susen i træerne, vender gravene, op, op på rad og række, vi tak dem, de må holde sig, holde sig inde, jeg slår græs for helvede, men du står allerede gabende i øren, ventende, afventende, på hvad, spørger jeg ikke, end ikke spøger jeg, for jeg ved jo godt hvad et handler om n mørk og stormfuld aften Han går utålmodigt, han slentrer forbipasserende men udenom. Han er ikke mere i sin mors mave, det var ikke i går, han lå ikke derinde i går, han er ikke født i går. Henrik Abrahamsen splendid musiker og arbejdede på en mur, en meget høj mur, muren over alle mure set fra verdensrummet set derfra den største mur den kinesiske mur er en nu knækket rygsøjle for længst uddød som en mur. En rygsøjle som en mur en lyd, lyden af knoer mod træ, døren af træ, kom ind!

7 Linearised ello new, they speak loudly, the dogs makes them in his mouth, I am so new, but I have many ears old, is just loose in my shirt and it calls on the cold water - the heat rises, ill or otherwise just ick of I hold no more, the moon was lit candles, I went around the apartment and lit candles - the ontacts are new, the contracts are the same as always, nothing new, I can hear the ocean while laying frost burst hole, but it sgu da not blown hole skin, dogs, summer, we were here, we can lways say we say what we got here, and you have no way of Florence, or another set of surge final ight close to the sea, waves, a kind rooted at the house the night they removed him, it happens just hat it never happens, so we are the new, I could call you my own singing world but the world is ot, you know, a stupid music as Miles Davis and John Coltrane on youtube.com of 1959, verturning the loose, vejudsigten promise rain, the problem is that in all the rusty lawnmowers, the usting and the grass is growing, growing - the whole smoke through hell, I got a taste for the smoke, just not smoking, I will get rooms with echoes into the mouth, folding echoes are as rich smoke, ith sound, heard the dying turn, put, sticking them into the ground, they say the soil is toxic in anada, so I can backhoe through hell, always at a roadside mower's fuck off fold out, trim, dreamed bout it trimmed cat, I dreamed about it trimmed cat and was transient so I said hello trimmed cat nd was standing and was considering the situation - it was capitalism I go there straight into the fully pen yellowish pupils - the face was no longer the loving faces but for now we are here and we are ere now, architecture, narrow conversations in the kitchen, remembered herring, herring is mportant to understand that if femtusind years is no, the weather keeps up in the clouds and the louds driver, paint brushes, egg frames floor, but do not worry, I took a trip out into the country, alled the highway driving out of his pocket, the light shining forward and fell outside the dark on a tring I spoke the sounds of the pre painted rain, I tried not to explain a day to you, than just to you, at a man, he had already had time in the mower, he leaned up against the machine, did he just not e fell back, take place, he fell back into a chair and have dried the sweat of the brow to the top of he right hand, a little sweat on his upper, red carpet red blood red moon could, it would be great, itting all night, smoking a joint, waiting for the scandal, some have escaped the fire away, in my bed n fire, the torch showed the way, I found the grass but fell down - landing in a havestol, rain and ard weather, it is to have a chair stood out all year round, causing discoloration, you know enough or the dentist, again to the dentist, I did not ask what cup was empty as an empty cup, coffee rinking, it seems to be an empty cup ended up in the ocean, I spulede chair with garden hose, here re just a sick long straight in a stretch of motorway, believe you me, the coffee was drunk, skin ainted themselves white, there was no advertising, the music took an unexpected twist, no music as usic, but music as the great music between us when sheets hoses out, breathe, sweating, hoses out, abel sheets are loose, connection, you will know how good white man, after the write history, unting news, the dogs can be glam, ambulances carry our faces with a rain fall, we dream of rain, hispers sweet life about life, the fire - we do not have fire, we lack the herring, then back again, no, o road corridor wind stopped up, a nifty device - cigarettes in his pocket, the disturbed sun - OLENE - eyes closed, sweat on forehead runs, see the landscape, see the echo, black smoke behind any faces, deformities, the dome - herons door - a lawn, pillars, columns - I say, the columns are ine, it's just not nice and clean, it is infected and smelling the sea - if I could just put me up and piss - how teeth - crooked nails, watch your fingers my hand, let them not smoke smoke into the lungs, o not play so sick trees, the grass stands up, die and die out, brand mower, think about the cold eer, it is, while the garden trim, wait, wait child, turn on turn on the ships sailing and the moon oor, the man, surrounded, the sky, the bright light, anything can happen, it happens all the time that confuse you, I see you on the street, come by pedestrian crossings at any plaza in Rome, and it says ou suddenly ignited by a bush, television, fucking, it sucks, yes, I do not know, no, I know sgu it ell, you can read the Radio Fiesole - read about something, just read, pass the door to a bar, I'm ome, sing it with seams in the air fucking condenser, saw rusting in a shed but no fucking in the hed beside the we rearming, all rusting and when orange sky, not that the sky has ever been a range, you see it from the moon, fuck, I forgot, we look not so good together, transient - hand in and - you will give me a hand, no pollinator scales on a trumpet, I guess not, I weep inside as if the ountain now, no, it must wait, you have to look good for you, beware of your eyes, we welcome ach other, I let my hair run - your hair will run out of color and into the night, crazy snowstorm nd we were in evening dress and gown, we knew we call the show for clear, taxis never came, the now toppled forward, trees were so naked, blood, we are talking just about an open fracture, a gash nd a wound, a cut - direct drama - transmission returns - advertisements where they talk, they speak trangely, I examine the smell of roasted meat, we are almost home, Vienna, Zurich was not - as the ite coordinator, run for the fire, wait, look good, I just saw her, we got temporary, she had a top and hort shorts in Lisbon - but I was obviously not what with the iron and the water and the taste of lood, and cola, the city's violence, the violence the city, we came home again, this is not something ixed, you took a few kilograms of SO WHAT played by Miles Davis and John Coltrane, the verything is really nice, rust, saw, saw waiting in a shed while a fucking and fucking, heat leak, the ogs plaster, it has hard, have a hard scars, just the beginning addressed, took shape, we are just so bad

8 As we move into the Jysk and buy new havestole, this time, we want darker havestole as severe weather, weather, seasons, we say to the seller, it does not go with white havestole he is blind, when e open the purse, but not more than a blind man a blind hen, drag him around, we see great nough, we look good out, we are the good people we are ready, we buy a set, 6 chairs and 1 long able, we take what we want the set that way - we know we are good people, I look at you, maybe ou look at me, so we look at each other and are happy, we are delighted we buy the set of the set decreased in our taste, we have similar tastes in many things we have been married for 23 years, we buy the set, we have a trailer, a good trailer, and our new set havestole and board, table, everything fits perfectly in our trailer, it does not mean missing sgu not something we can plant your feet back, waiting, turning us wait the wind - rain - hail - we are ready, we have never been more ready than now, now we are ready, then came over, I heed not her fault she has a murderous look, drained, lul, the day brings, what brings it, we sit in our garden, and everything is good, I have never owned sense of sleet, sleet deren Sus, but the swish of the trees, facing graves, up, up and at rad row, we stack them, they must stay, stay inside, I turn grass to hell, but you are already gaping in the doorway, waiting, on hold, what, author I am not even joking me, for I know well what it is about A dark and stormy night e impatiently he strolling passers-by but out of this. He is no longer in his mother's stomach, it was ot yesterday, he was not there yesterday, he was not born yesterday. Henrik Abrahamsen splendid usician and worked on a wall, a very high wall, the wall of all walls - as seen from space - set then he largest wall - the Chinese wall is now broken spine is long extinct as a wall. A vertebral column as wall - a sound, the sound of knoer against wood door with wood, come in!

9 Linearised ej nye, de taler højt, hundene gør dem i munden, jeg er så ny, men jeg har mange år gammelt, er are løs i min skjorte, og det opfordrer det kolde vand - varmen stiger, syge eller på anden måde bare yge for jeg holder ikke mere, månen var tændte stearinlys, jeg gik rundt i lejligheden og tændte tearinlys - de kontakter er nye, de kontrakter, er de samme som altid, ikke noget nyt, jeg kan høre avet, mens du spiller frost sprænge hul, men det sgu da ikke blæste hul hud, hunde, sommer, vi var er, vi kan altid sige, at vi siger, hvad vi kom her, og du har ingen mulighed for Firenze, eller et ndet sæt bølge endelig nat tæt på havet, bølger, en slags rødder ved huset natten de fjernede ham, det ker bare, at det aldrig sker, så vi er de nye, jeg kunne ringe til dig min egen sang verden, men verden er ikke, du kender, en dum musik som Miles Davis og John Coltrane på youtube.com af 1959, vælter det løs, vejudsigten lover regn, problemet er, at i alle de rustne plæneklippere, de rustende og græsset vokser, vokser - hele røg gennem helvede, jeg fik smag for den røg, jeg bare ikke at ryge, vil jeg få værelser med ekkoer ind i munden, falsning ekkoer er så rige røg, med lyd, hørte den døende igen sat, stikker dem i jorden, siger de jorden er giftig i Canada, så jeg kan Dybdeskeen gennem helvede, altid på et vejene plæneklipperens fuck off fold ud, trim, drømt om det klippede kat, jeg drømte om det klippede kat og var forbigående, så jeg sagde goddag klippede kat og stod og overvejede situationen - det var kapitalismen jeg går der lige ind i helt åben gullig elever - ansigtet var ikke længere den kærlige ansigter, men for nu er vi her, og vi er her nu, arkitektur, smalle samtaler i køkkenet, huskes sild, sild er vigtigt at forstå, at hvis femtusind år er nej, vejret holder op i skyerne og skyerne driver, pensler, æg rammer gulvet, men bare rolig, jeg tog en tur ud i det land, kaldet motorvejen kører ud af lommen, lyset skinnede frem og faldt uden mørke i snor jeg talte lyde forbehandlingscyklusser malet regn, jeg forsøgte ikke at forklare en dag for dig, end netop til dig, sad en mand, han havde allerede haft gang i plæneklipperen, han lænede sig mod maskinen, gjorde han bare ikke han faldt tilbage, finde sted, han faldt tilbage i en stol og har tørrede sved af panden til toppen af højre, lidt sved på hans øverste, røde løber rød blodrøde måne kunne det ville være dejligt, sidder hele natten, at ryge en joint, venter på den skandale, nogle har undsluppet ilden væk, i min seng om brand, lommelygten viste den måde, jeg fandt i græsset, men faldt ned - landing i en havestol, regn og hårdt vejr, det er at have en stol stod ud hele året rundt, misfarvninger, du kender nok til tandlægen, igen til tandlægen, jeg ikke spørge, hvad kop var tom som en tom kop, kaffe drikker, det forekommer være en tom kop endte i havet, jeg spulede stol med haven slange, her er blot en syg længe straight i en strækning af motorvejen, tror du mig, kaffen var drukket, hud malet sig vide, var der ingen reklamer, musik tog en uventet drejning, ingen musik som musik, men musik om den store musik mellem os, når ark slanger ud, trække vejret, sveden, slanger ud, etiket ark er øse, tilslutning, vil du vide, hvordan god hvid mand, efter at skrive historie, jagt nyheder, hundene an glam, ambulancer varetage vores ansigter med en regn falde, vi drømmer om regn, hvisker søde iv om livet, den brand - vi har ikke brand, vi mangler sild, derefter tilbage igen, nej, ingen ejkorridor vind stoppede op, en fiks anordning - cigaretter i lommen, den afbrudte søn - SOLENE - jne lukket, sved på panden løber, se landskabet, se ekko, sort røg bag mange ansigter, deformiteter, uplen - herons dør - en græsplæne, søjler, søjler - Jeg siger, kolonnerne er fint, det er bare ikke pæn g ren, det er inficeret, og lugte havet - hvis jeg bare kunne stille mig op og pisse - vise tænder - kæve negle, se dine fingre min hånd, lad dem ikke røg røg ned i lungerne, ikke spiller så syge træer, ræsset står op, dø og dø ud, mærke plæneklipperen, så tænk på den kolde øl, det er, mens haven rim, vent, vent barn, tænde tænde for skibe, der sejler og månen dør, manden, omgivet, himlen, det ys, alt kan ske, det sker hele tiden, at jeg blander dig, jeg ser dig på gaden, kommer som fodgænger verfarter på ethvert plaza i Rom, og det siger du pludselig antændes af en busk, tv, fucking, det tinker, ja, jeg ved det ikke, nej, jeg ved sgu godt, du kan læse Radio Fiesole - læse om noget, netop æst, passerer døren til en bar, jeg er hjemme, synge den med sømme i luften forpulede svaleren, så uster i en stald, men ingen fucking i skuret ved siden af vi opruste, alle rustende og hvornår orange himmel, ikke at himlen nogensinde har været en orange, du ser det fra månen, fuck, jeg har glemt, vi ser ikke så godt sammen, forbigående - hånd i hånd - du vil give mig en hånd, der ikke bestøver skalaer på en trompet, jeg gætter ikke Jeg græder indeni, som om springvand nu, nej, det må vente, er du nødt til at se godt ud for dig, passe på dine øjne, vi glæder os over hinanden, jeg lader mit hår køre - dit hår vil løbe tør for farve og i nat, skøre snestorm og vi var i kjole og hvidt og kjole, vidste vi, at vi kalder showet for klare, hyrevogns aldrig kom, sneen væltede frem, træer var så nøgne, blod, taler vi kun om et åbent brud, en flænge og et sår, en nedskæring - direkte drama - transmission afkast - reklamer, hvor de tal, de taler mærkeligt, jeg undersøge lugt af brændt kød, vi er næsten hjemme, Wien, Zürich var ikke - som de site koordinator, køre for brand, vente, se godt ud, jeg så hende, fik vi midlertidig, hun havde en top og korte shorts i Lissabon - men jeg var selvfølgelig ikke, hvad der med jern-og vand-og smagen af blod, og cola, byens vold, vold i byen, vi kom hjem igen, dette er ikke noget fast, du har taget et par kg, så det, der spilles af Miles Davis og John Coltrane, "Alt er virkelig rart, rust, så, så venter i en stald, mens en fucking og forpulede, varme lækker, hundene gips har det hårdt, har et hårdt ar, bare starten rettet, tog form, vi er lige så slemt som vi bevæger os ind i ysk og købe nye havestole, denne gang, vi ønsker mørkere havestole som hårdt vejr, vejret, årstider, vi siger til sælgeren, det ikke går med hvide havestole han er blind, når vi åbner pung, men ikke mere

10 end en blind mand, en blind høne, trække ham rundt, ser vi store nok, vi ser godt ud, vi er de gode mennesker vi er klar, vi køber et sæt, 6 stole og 1 lang bordet, vi tager, hvad vi ønsker, at indstille den måde - vi ved, vi er gode mennesker, jeg ser på dig, måske du Se på mig, så vi ser på hinanden og er glade, vi er meget glade for vi køber det sæt af sættet faldt i vores smag, vi har samme smag i mange ting, vi har været gift i 23 år, vi køber det sæt, vi har en trailer, en god trailer, og vores nye sæt havestole og bord, bordet, alt passer perfekt i vores trailer, betyder det ikke, mangler sgu ikke noget, vi kan plante fødderne tilbage, venter, at dreje os vente vinden - regn -- hagl - vi er klar, har vi aldrig æret mere klar end nu, nu vi er klar, så kom forbi, jeg lytter ikke hendes skyld, hun har en ødbringende se, afløbne, lul, dagen bringer, hvilket bringer det, vi sidder i vores have, og alt er godt, eg har aldrig ejet følelse af tøsne, slud deren Sus, men suse af træer, der står over grave, op, op og på ad række, vi stak dem, de skal opholde sig, blive inde, jeg slå græs til helvede, men du har allerede abende i døren og venter, afventende, hvad, spørger jeg ikke engang spøgende mig, for jeg ved godt vad det drejer sig om n mørk og stormfuld nat Han utålmodigt han strolling forbipasserende ved, men ud af dette. Han er ikke længere i sin mors mave, var det ikke i går, han ikke var der i går, var han ikke er født i går. Henrik Abrahamsen fremragende musiker og arbejdede på en væg, en meget høj mur, alle vægge - set fra rummet - sæt derefter den største væggen - den kinesiske mur er nu brudt rygsøjlen er lang uddød som en mur. En rygsøjle som en mur - en lyd, lyden af knoer mod træ dør med træ, kommer ind i billedet! ARTIG FIG. SKETZDED

11 MESSET

12 En dag, tidligt, snert af aftenens stadig i sig, muligvis et daggry. Cézanne taler om den nuance vi nu har. Vinter? Vinter alle tiders! Men det underfundige lys, ikke fremkaldt af mennesker men af fugle uden dirigent. Ind i hovedet, lysekrone kronet hoved, lydligt helvede uden rigtigt at vride tonernes tons. En dag, sanser i brak. Han pisser ude op ad vejrets raseri.

13 Han, en mand efter barndom, nej tid med teenageproblemer, efterfølgende mand, en mand er ikke en kvinde, der er forskellen; pikken, han har en pik, han har haft en pik hele sit liv, han vokser op, pikken vokser, med en krans af roller, han er god nok, han finder en rolle der passer til en grimasse, ser sig selv i spejlet fuldt ud nøgen, ser dér er jeg en mand siger det frem foran spejlet, med lemmet stift, se hans tøj, han tager tøj fra skabet, se bukserne uden huller, bukserne lynes op. Han er god nok hvis man spørger andre, det er dem der kender ham man skal spørge, dem der ikke kender ham kan ikke svare korrekt, spørg ikke en af mange eks, eller dem alle stillet op der i hans pande. Han tjener penge, enge er noget man skal bruge til mange ting, penge er vigtige, penge kan føles som mønter eller edler, men ikke ved at pisse tjener han penge. Man tjener penge ved at arbejde, han arbejder ikke, an leger, en mulighed, en chance bød sig, han er fodboldspiller, den lokale fodboldklubs 2. ivisionshold, stjerne, stjerner, stjerner funkler himlen. Skud i baghovedet en rød hane springer ud af aghovedet, tilbyder tilskuere at drikke whisky, er den da helt alkoholiseret? Det er aften, aften er det, ordi det ikke er morgen, middag eller eftermiddag, han har tøj, han har tøj hvis han jogger, tøj til fint iddagsselskab, casual dresscode ja jovist. Han jogger, at jogge er et godt tempo, han skal holde formen, ogen er fjender, støv under sengen, han skal holde formen for at holde sig i form, han er orsvarsspiller, han laver fejl, i forsvaret er det yderst vigtigt ikke at lave fejl, han laver fejl, han er ikke forsvarsspiller, han er hjemme, hjemme er en mindre lejlighed under himlen, virker som om lejligheden er lige under himlen hvis stjernerne som nu til aften taber lidt glimt, han sidder ikke i vindueskarmen og lader stjernerne dryppe, det kan man gøre, han har ikke tid, tid er noget relativt noget tid er noget relativt noget dét har han aldrig sagt. Hvem taler han med? Det skal strammes døden siger jeg dig. Det lader til at aften og dag denne tid bytter plads stjerner er dagens rov nu. Det flyder ed gamle flasker. Det kører ikke sig selv, selvmord, udvej, tilbage i fitnesscentret taler han med Lis. et handler bare ikke du ved det handler om at holde sig i form ikke? Holde sig til formen mens ormen skider en skrot. Oppe øverst hersker loftsrummene med ejendommens beboeres fortid, her lyttede de ind, smed ud, det vigtigste gemmes i papkasser, flyttekasser, støv, kommer ikke uden om tøv, fint lag, han er deroppe, hans rov, men efter hvad? En pegefinger skriver i støvet, støvet i et fint ag, en flade, en af mange flader, papkassens. Papkassen har et fint lag støv, en af fladerne, fladen opad, et er der han er, han er oppe, helt oppe under taget, men han har ikke lang vej, han skriver sit navn i tøvet, i det fine lag støv, med pegefingeren. Lis er gift med postbuddet, siger du ikke, men de bor et ndet sted, han er oppe under taget, han bor en sal under loftet hvor loftrummene er, ejendommens eboere har et loftrum hver, selvfølgelig ikke at hver beboer har sit eget loftsrum, nej kender du det? ver lejlighed har en fortid, hver lejlighed har sit eget loftsrum, loftrum er fortiden, fortiden, nej, oget smider man ud under flytning, men noget gemmes, bliver der brugt tanker ud i hvad skal blive g hvad i containeren? Lis. Lis lister omkring en kondicykel, hun smider kiloene op, smider dem af, un har kommet meget i fitnesscentret, hun vejede flere kilo da de blev konfirmeret end nu. Cyklen r bare vidunderlig for min røv. Hun siger ikke noget i den retning, røv lyder underligt i hvert fald i is mund, fine Lis, Lis med de mange dumme kister. De sidder der nu. Man spoler ikke tiden tilbage il alderen de delte under konfirmationen. Lis ser godt ud. Har I hørt at nej, hun er gift med ostmand Finn, han kører rundt i en gul Fiat. En mindre varevogn. Undervognsbehandlet hos Mikkel ekaniker (husker I ham ) Skoven var orange, det første tegn i retning af en ny tid, tiden der ikke r ny som ny, men ny som en gammel bekendt, i et nyt lys, de satans eksplosioner af gul, rød, orange. inter er jo ikke ny, xx. Hvem er denne xx? Denne anonyme plante, min plante er anonym og ammel, har sin plads; ting har jo deres pladser. Vi kørte en tur. Kom gennem landskabet, kom ud i andskabet, han sagde noget, jeg svarede, det er som en film, min kaffe smager af Amfetamin, men det r en lang drøm, en lang drøm kørte vi ud i landskabet og vi ser ikke hinanden, vi ser aldrig inanden, vi er os, vi er hinanden, vi ser ikke hinanden for vi er én. En dag vil skuldrene ikke gøre ndt, en dag som i dag er jeg ingen, ikke eng, tilbage i sengen, tilbage, under dynen, nu ved jeg det, iger han da. Men jeg har ikke tid, man forventer noget, men regner ikke med noget, men det egner, jeg tror at det regner du hvor lang tid har du siddet op i min seng, siddet i lampens lys, siddet ed ansigtet begravet i bogen? Du min ven, ja, kom tilbage, nej. Nej har en under lyd, en statue i sig, n magt, jeg ser altid statuer som magt, som tegn regnende tegn, uden for regler udenfor regn, denfor regnende lyd en TJAK TJAK TJAK, mod ruden, forventer vi ikke ikke? Ved du hvad Erna nej ngen intet liv. Der er intet liv i det, livet er hele tiden et andet sted, jeg forventer regn, jeg regner ed regn, jeg regner ned over sentenserne men finder ikke noget, og da han vinkede mens toget orlod perronen vidste jeg at jeg var sidste havn, mens skibene falder til, de falder til med en elvfølgelighed, venter byen. Alle skal da have fisk. Jeg personligt spiser pizza, hvis jeg ikke spiser izza drikker jeg kaffe, regn ned, regn ned. Den gyldne saloon, MAI THAI, tak. De sidder nej da de ligger ned, har hver deres liggestol, jeg glemmer ikke nogen, jeg glemmer aldrig nogen. De to, ham og hende, og mig, jeg, vi sidder godt, ligger godt, jeg har aldrig drømt om Thailand, jeg tror at paraplyerne bor der, og cyklerne i Kina. Hvorfor gik han uden at sige noget, Erna, Lis; jeg ved det ikke, han havde ligesom en mørk sky i ansigtet. En mørk sky i ansigtet er en slavisk regn, men regn er ikke nogens slave, regn er det evige kavaleri og regn kan man have tillid til. Nu ligger vi her og solen er skarp, vandet er azur. En konge, tre hellige konger, de kommer der, nej, de kommer ingen steder, Den gyldne Saloon, MAI THAI, nej, jeg ved virkelig ikke hvad der gik af ham, han kunne hvile sig op ad mørk sky, stene, stene, stene mens røgen fra cigaretten, hang ham omkring øjnene. Han kom aldrig hjem fra den bytur. Han fandt et nyt hjem, ligesom nu, nu bor jeg her og her er der godt, i dag

STILLE TERROR WOYZECK/010

STILLE TERROR WOYZECK/010 STILLE TERROR WOYZECK/010 STILLE TERROR myspace.com/hoerevaernpaabudt WOYZECK/010 17.2.10 To gange dobbeltespresso på Den Franske. Vand og mælk 148 Stod med Peter, der var også andre, vi var en helt masse

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

STILLE TERROR. Til et så naturligt for stort bål på mund

STILLE TERROR. Til et så naturligt for stort bål på mund STILLE TERROR Til et så naturligt for stort bål på mund STILLE TERROR myspace.com/hoerevaernpaabudt Til et så naturligt for stort bål på mund ordentligt vaskede poter på katten en ufarbar himmel som den

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen 7. - 9. klassetrin 1. udg. 27-07-2011, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2011, af Finn

Læs mere

Unge Alkohol. En novellesamling skrevet af elever fra 7. - 9. klasse

Unge Alkohol. En novellesamling skrevet af elever fra 7. - 9. klasse & Unge Alkohol En novellesamling skrevet af elever fra 7. - 9. klasse GODA Foreningen God Alkoholkultur udskrev i november 2013 en novellekonkurrence, hvor elever fra 7. - 10. klasse kunne skrive deres

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Om lidt bli r her stille Tekst: Kim Larsen - Leif Petersen, 1986 Musik: Kim Larsen, 1986. Svantes Svanesang Benny Andersen (1973)

Om lidt bli r her stille Tekst: Kim Larsen - Leif Petersen, 1986 Musik: Kim Larsen, 1986. Svantes Svanesang Benny Andersen (1973) Svantes Svanesang Benny Andersen (1973) Timerne føles så korte ingenting varer ved. Mor jer nu godt, når jeg er borte Jeg ønsker jer sange og kærlighed Bag mig er misbrugte dage. Foran mig noget jeg ikke

Læs mere

Denne fantastiske sangbog er samlet af Tommy, Calle og rahbek, opsat af rahbek og trykt med hjælp fra BN. Hil Dobbelthesten!... og Slots!

Denne fantastiske sangbog er samlet af Tommy, Calle og rahbek, opsat af rahbek og trykt med hjælp fra BN. Hil Dobbelthesten!... og Slots! obbelthestens officielle sangbog 2006 Indhold Indhold... 2 Red Warszawa - lkohol... 3 lexanderband - u er kun smuk når jeg er stiv... 4 Oasis - Wonderwall... 5 Nirvana - bout irl... 7 Nirvana - Polly...

Læs mere

Pegasusdøren. Kapitel 1

Pegasusdøren. Kapitel 1 Pegasusdøren Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-21-5 Kapitel 1 Udenfor regnede

Læs mere

MANGLER. Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net

MANGLER. Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net MANGLER Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net MANGLER Af medlemmer hos Forfattervaerk.net Forsideillustration af Nanna Kolborg og den juridiske bid... Den enkelte forfatters copyright er beskyttet

Læs mere

opmærksomhed, før hun beskæftigede sig med sidste logon tidspunkt. Der var et minus på omkring 10.000 kroner på deres fælleskonto.

opmærksomhed, før hun beskæftigede sig med sidste logon tidspunkt. Der var et minus på omkring 10.000 kroner på deres fælleskonto. 1.12. Skrevet af Mai Elliot havde ikke noget forhold til jul udover at hans far havde plejet at gå på pub med sine kolleger og drikke sig fra sans og samling juleaften og hans mor hånligt og synligt irriteret

Læs mere

Et langt digt MENINGSLØSHEDEN I DENS FULDE PRAGT NIELS G. W. SERUP

Et langt digt MENINGSLØSHEDEN I DENS FULDE PRAGT NIELS G. W. SERUP MENINGSLØSHEDEN I DENS FULDE PRAGT NIELS G. W. SERUP 2010 2011 A Long Poem (MENINGSLØSHEDEN I DENS FULDE PRAGT) Copyright 2010 2011 Niels G. W. Serup Denne bog er tilgængelig under Creative Commons Attribution-Share

Læs mere

Følg Hele Verden i Skole på Facebook

Følg Hele Verden i Skole på Facebook LÆSERAKETTEN 2015 1 Følg Hele Verden i Skole på Facebook Kære elever og forældre Som familie kan I følge Hele Verden i Skole via Facebook. I år handler materialet om børn og unge i Guatemala. Læs med i

Læs mere

Bogen er skrevet i foråret 2000 i forbindelse med projektet Læringsnet Midt/Vest.

Bogen er skrevet i foråret 2000 i forbindelse med projektet Læringsnet Midt/Vest. Havernes Hemmelighed Bogen er skrevet i foråret 2000 i forbindelse med projektet Læringsnet Midt/Vest. Forfatteren Niels Stokholm har skrevet første kapitel, de følgende er skrevet af 6. klasser fra Lemvig,

Læs mere

Drukningen. Kapitel 1

Drukningen. Kapitel 1 Kapitel 1 Drukningen Hun vågnede. Blinkede mod det uigennemtrængelige mørke. Gabte og trak vejret gennem næsen. Hun blinkede igen. Mærkede en tåre løbe, mærkede, hvordan den opløste saltet fra andre tårer.

Læs mere

FANDANGO 3. Af Trine May og Susanne Arne-Hansen

FANDANGO 3. Af Trine May og Susanne Arne-Hansen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå FANDANGO 3 Af Trine May og Susanne Arne-Hansen Dette er en pdf-fil med Fandango 3. Grundbog Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Dalkons Prinsesse. NIL Bogklubben 2007 - Dalkons Prinsesse. 1. kapitel. Skrevet af Jakob Jørgensen. Jakob Jørgensen har skrevet 1. kapitel.

Dalkons Prinsesse. NIL Bogklubben 2007 - Dalkons Prinsesse. 1. kapitel. Skrevet af Jakob Jørgensen. Jakob Jørgensen har skrevet 1. kapitel. Dalkons Prinsesse Jakob Jørgensen har skrevet 1. kapitel. NIL Bogklubben 2007 - Dalkons Prinsesse De andre kapitler skrives af: 6. a Højslev Skole, Skive kommune 6. b Højslev Skole, Skive kommune 6. a

Læs mere

Ildens oprindelse / 15. Kultur og tro / 25 Ræven Antonio / 26. Bunkeren / 31. Natur og klima / 45 Venskabsknob / 47

Ildens oprindelse / 15. Kultur og tro / 25 Ræven Antonio / 26. Bunkeren / 31. Natur og klima / 45 Venskabsknob / 47 Alle børn har ret til uddannelse. IBIS er med til at sikre, at alle børn i verden kommer i skole. Når du læser historierne i LæseRaketten, er du med til at sætte fokus på børns ret til skolegang. LÆSERAKETTEN

Læs mere

Havet. Noveller og digte om havet September 2010 i 6. E

Havet. Noveller og digte om havet September 2010 i 6. E Havet Noveller og digte om havet September 2010 i 6. E Samurai Stens største kamp af Jakob 2 Undervandshospitalet af Sasha 4 Den ikke tophemmelige undervandsbase af Jonas 5 Vampyr-sirene af Stine 9 Hævn,

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

POLITISK MENUET SKUESPIL I TO AKTER. Kaj Himmelstrup. Har du kommentarer modtages de gerne på kaj.himmelstrup@mail.tele.dk PERSONERNE.

POLITISK MENUET SKUESPIL I TO AKTER. Kaj Himmelstrup. Har du kommentarer modtages de gerne på kaj.himmelstrup@mail.tele.dk PERSONERNE. POLITISK MENUET SKUESPIL I TO AKTER Kaj Himmelstrup Har du kommentarer modtages de gerne på kaj.himmelstrup@mail.tele.dk PERSONERNE Herskeren Den håndgangne Kassemesteren Elle, en klog kone Kvinden Danne

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Rød EIGHTY DAYS. Vina Jackson VINA JACKSON EIGHTY DAYS. International bestseller DEN EROTISKE EIGHTY DAYSTRILOGI ÆS AFSLUTNINGEN PÅ

Rød EIGHTY DAYS. Vina Jackson VINA JACKSON EIGHTY DAYS. International bestseller DEN EROTISKE EIGHTY DAYSTRILOGI ÆS AFSLUTNINGEN PÅ 147 mm Bag pseudonymet Vina Jackson gemmer der sig to engelske forfattere en mand og en kvinde. 220 mm EIGHTY DAYS RØD er tredje og sidste bog efter EIGHTY DAYS GUL og EIGHTY DAYS BLÅ. Den erotiske trilogi

Læs mere

Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE

Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE NUDANSK UDGAVE H.C. ANDERSEN Eventyr 2005 DET KONGELIGE BIBLIOTEK H.C. Andersen Eventyrbog til Indvandrerfamilier er udgivet af Det Kongelige Bibliotek og udarbejdet

Læs mere

PERSONLIGE FORTÆLLINGER I ET HISTORISK PERSPEKTIV

PERSONLIGE FORTÆLLINGER I ET HISTORISK PERSPEKTIV PERSONLIGE FORTÆLLINGER I ET HISTORISK PERSPEKTIV Unge fra de fire KULT-gymnasier Sankt Annæ Gymnasium, Aurehøj Gymnasium, Ingrid Jespersens Gymnasieskole og Nørre Gymnasium udgiver i tæt samarbejde med

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

NAK EN AND SKRIVEFORLAGET

NAK EN AND SKRIVEFORLAGET Andrea Poulsen NAK EN AND SKRIVEFORLAGET ANDREA POULSEN NAK EN AND Læseprøve NAK EN AND Copyright 2014 Andrea Poulsen All rights reserved Udgivet 2014 af Skriveforlaget, København Bogen er sat med Baskerville

Læs mere

Udvalgt. Den sidste vindrytter. Første del af. af Nick Clausen, Tellerup, 2012. (læseprøve)

Udvalgt. Den sidste vindrytter. Første del af. af Nick Clausen, Tellerup, 2012. (læseprøve) Udvalgt Første del af Den sidste vindrytter af Nick Clausen, Tellerup, 2012 (læseprøve) 1 Kian var ikke som andre unge. Tanken var første gang dukket op for omkring et par år siden. Bevidst, i hvert fald.

Læs mere