Home-Start Danmarks bestyrelse ved Anni Korsbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Home-Start Danmarks bestyrelse ved Anni Korsbæk"

Transkript

1 Stillingsprofil Sekretariatsleder for Home-Start Familiekontakt Danmark Opdragsgiver: Home-Start Danmarks bestyrelse ved Anni Korsbæk Arbejdssted: Stilling: Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Mageløs 12, 1. th Odense C Sekretariatsleder Ansættelsesprocedure: Op til 6 kandidater indkaldes til samtale. Der afholdes 1 samtalerunde som vil finde sted Ansættelsesudvalget træffer endelig beslutning inden udgangen af juni. Ansættelsesudvalget består af: Anni Rosengren Korsbæk næstformand for Home-Start Lone Møller Landskoordinator i Home-Start Kirsten Mortensen Koordinator HS Århus og lokalkoordinator repræsentant i bestyrelsen Gitte Nyhus Bestyrelsesmedlem for Home-Start Morten Ronnenberg Rådgiver for Home-Start fra Strategihuset I/S Ansættelsesvilkår: Sekretariatslederen refererer til Home-Starts bestyrelse. Stillingen er en fuldtidsstilling uden øvre arbejdstid. De endelige løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter forhandling. Tiltrædelse 1. august Kort om Home-Start Familiekontakt Danmark (HS) Hvad er HOME-START Familiekontakt? HOME-START Familiekontakt er en non-profit organisation, hvor frivillige tilbyder regelmæssig støtte, venskab og praktisk hjælp til småbørnsfamilier, hovedsageligt i deres eget hjem, ved at hjælpe dem med at forebygge kriser og opbrud. HOME-START Familiekontakt er den danske afdeling af Home-Start Worldwide, der har selvstændige afdelinger i 22 lande. Ved at have mange søsterorganisationer at trække på styrkes grundlaget for erfaringsopsamling og udveksling, så kvaliteten af den frivillige hjælp kan fastholdes og styrkes. HOME-START har sit landssekretariat i Odense og har aktuelt 11 afdelinger fordelt over Jylland, Fyn og Sjælland. Organisationen har aktuelt 1 landskoordinator, 1 sekretariatsmedarbejder på deltid og 11 koordinatorer. Den årlige omsætning i sekretariatet er på under 2 millioner kroner. Hvordan virker Home Start for familierne? HOME-START er for familier under pres, som har mindst ét barn under 7 år. HOME Start tilbyder et støtte fra en familieven i hjemmet minimum to timer en gang om ugen i et halvt år - eller så længe der er behov for det. Hjælpen er gratis og fortrolig.

2 En familieven betyder en uvurderlig støtte til trængte forældre, et frikvarter i hverdagen, et par hjælpende hænder til praktiske gøremål, eller én at tale med om glæder og sorger. En familieven hjælper med det familien selv siger den har behov for madlavning, ture med børnene, papirerne, støvsugning, kontakten til det offentlige eller almindelig råd og vejledning. HOME-START støtter familier i at udvide deres personlige netværk og benytte sig af samfundets andre støttemuligheder. Det viser sig oftest, at familier kommer på ret køl efter kun 6-12 måneder med støtte fra en frivillig. De frivillige fokuserer på at støtte forældrene til at kunne give fornøden omsorg til børnene ved selv at få den fra en familieven. Hvordan er det organiseret? HOME-START er organiseret i lokalafdelinger der dækker et geografisk område, for eksempel en eller flere kommuner. Hver afdeling har en lokal organisering bestående af en bestyrelse af frivillige og en lønnet koordinator der tilsammen har ansvar for afdelingens virke. Home-Start har aktuelt 11 lokalafdelinger, men oplever en voldsom og støt stigende efterspørgsel på hjælp fra børnefamilier, der er under akut pres. Kommunerne registrerer over de sidste fire år en firedobling af antallet af underretninger om børn der mistrives men forvaltningerne har ikke altid selv ressourcerne og metoderne til at gribe ind i tide før det bliver en sag. Home-Start er lykkedes med at skabe en forebyggende model der har dokumenteret effekt, men det tager lang tid at få dette budskab til at blive omsat til handling til trods for stor velvilje i de danske socialforvaltninger. Home-Starts strategiske mål Home-Start har som mål at have så mange afdelinger, at der i enhver kommune er muligheden for at hjælpe børnefamilier undre pres med et tilbuds som Home-Starts. Som en del af sin strategi for ønsker Home-Start inden for de næste 3 år at konsolidere og udvikle organisationen. Home-Start har opsat 3 mål, der skal styrke landssekretariatet og skabe sammenhængskraft og øget kapacitet i organisationen. 1) Styrket faglighed. Videreudvikling og styrkelse af fagligheden i organisationen gennem kompetenceudvikling, systematisk vidensdeling og styrket dokumentation af indsats og effekt. Implementering af praksis-metoder i alle afdelinger for elektronisk opsamling af data om familier og familievenner og deres gennemførte forløb med udgangen af Gennemførsel af en opfølgningsevaluering i start Opdatering af Home-Starts retningslinjer og manual for forebyggende indsats ) Mere synlighed og udbredelse. I juni 2017 at have dialog med relevante forvaltninger i alle 98 danske kommuner for etablering af en lokalafdeling. Plan for markedsføringen over for kommuner, der indeholder blandt andet: kortlægning af eksisterende kontakter og nye kontaktpunkter, brug af eksisterende netværk til påvirkning af forvaltninger, etablering af møder, udarbejdelse af målrettet materiale samt en national konference. I alt 30 afdelinger med udgangen af Systematisk lobby-plan for at få Home-Start på Finansloven. 3) Større økonomisk sikkerhed. Home-Start Danmark og landssekretariatet er sikret økonomisk indtil udgangen af Det er målet at afdelinger skal bidrage til finansiering af landssekretariat, hvortil skal suppleres med indtægter fra private donorer, offentlige midler og diverse fundraising. Inden for en3-5 årig årrække skal HS have sikret sin økonomi mindst 3 år frem på basis af langsigtede aftaler med kommuner og offentlige finansieringsmekanismer.

3 Se yderligere information på Home-Starts hjemmeside Sekretariatslederens ansvar og opgaver Home-Start søger en ny sekretariatsleder til at styrke landssekretariatet og bringe organisationen ind i dens næste fase. Home-Start er konsolideret som en væsentlig aktør for tidlig forebyggende indsats for udsatte børn/ børnefamilier under pres men organisationens kendskabsgrad blandt danske kommuner, fagmiljø og den politiske top er endnu relativt lav. Det vil være sekretariatslederens opgave og ansvar at drive en udvikling, hvor Home-Start som organisation opnår større synlighed og øget kendskabsgrad. Sekretariatslederens opgave vil være at sikre, at denne øgede synlighed omsættes til større udbredelse og derigennem styrket konsolidering økonomisk og organisatorisk. De nøgleresultater sekretariatslederen skal bidrage til at skabe vil være: 15 nye afdelinger på 3 år med grundfinansiering af kommunerne Større politisk synlighed som organisation både som faglig reference for medier, som dén sociale hjælpeorganisation for småbørnsfamilierne uanset om man spørger embedsmænd eller politikere- Det vil sige: At gøre Home-Start kendt som den organisation i Danmark der laver tidlig indsats i praksis Større synlighed for familierne danske børnefamilier skal vide HS findes. Styrket økonomi gennem langsigtede og bæredygtige indtægtsstrukturer Øget samarbejde og erfaringsudveksling med Home-Start Worldwide og andre landes afdelinger af Home-Start Sekretariatslederens opgaver Baggrund Den nuværende landskoordinator ønsker en mere specialistorienteret rolle, men vil fortsat arbejde i organisationen som fagteknisk støtte for koordinatorerne og i forbindelse med oplæring af nye medarbejdere. Den nye sekretariatsleder vil få ledelsesansvaret for organisationen og de opgaver der hører med for dels at nå de organisatoriske mål, dels at videreudvikle Home-Start til en organisation, der er bredt anerkendt for sin professionalisme og humanitære værdigrundlag. Sekretariatslederens opgaver vil især inkludere nedenstående:

4 Personaleledelse: lede og fordeler arbejdet og sikre at personaleressourcerne til en hver tid udnyttes så fleksibelt og effektivt som muligt forestå den overordnede faglige udvikling af Home-Start i overensstemmelse med organisationens og bestyrelsens mål gennemføre MUS med ansatte på sekretariatet Faglig ledelse: være faglig sparringspartner for landskoordinatoren og sekretariatets ansatte. Øvrig faglig ledelse af lokalkoordinatorer sker gennem og med landskoordinatoren. Økonomistyring: Sekretariatslederen er budgetansvarlig for Home-Starts landssekretariats samlede driftsbudget og skal agere herefter ved at sikre en hensigtsmæssig, smidig og økonomisk forsvarlig drift af organisationen og tage nødvendige initiativer til budgettets overholdelse. skal sikre at organisationen igangsætter aktiviteter, der bidrager til fundraising og økonomisk indtægt der står mål med Home-Starts udviklingsplaner Udvikling og omstilling: er forpligtet til at holde sig orienteret om udviklingstendenser indenfor det sociale forebyggelses fagområde og formidle denne viden til medarbejdere og koordinatorer. deltage aktivt i debatter og begivenheder, der vurderes at kunne bidrage effektivt til at nå de overordnede mål Bidrage med skriftlige indlæg i medier og fagdebatter der hvor det vurderes at skabe en effekt til gavn for organisationen. Samarbejde og kommunikation: sikre et højt informationsniveau mellem lokalafdelinger og sekretariat sikre en effektiv kommunikation og et tæt samarbejde mellem Home-Start og dens bevillingsgivere (kommuner, fonde, med videre) Sekretariatslederens kompetencer Sekretariatslederen skal have betydelige strategiske og ledelsesmæssige kompetencer og have indsigt i og interesse for driftsunderstøttelse og udvikling af social hjælpeorganisation. Sekretariatslederen skal bidrage til at forstærke Home-Start Danmarks nationale og internationale profil som en professionel organisation, der leverer effektiv hjælp til børnefamilier under pres. Sekretariatslederen skal kunne bidrage til at videreudvikle og realisere Home-Starts strategi, blandt andet igennem et frugtbart samspil mellem sekretariatet, bestyrelsen, lokalkoordinatorer og eksterne samarbejdspartnere. Sekretariatslederen skal gerne have følgende erfaringer og kompetencer: Lang eller mellemlang videregående uddannelse suppleret med en lederuddannelse. Erfaring med ledelse, også gerne inden for det frivillige sociale arbejde. Strategisk-økonomisk planlægning i en interesseorganisation i et felt med politisk bevågenhed Erfaring med organisationsudvikling

5 Sekretariatslederens profil Sekretariatslederen skal have politisk tæft og være i stand til ubesværet at samarbejde med ledere og politikere fra provinsen til Christiansborg. Som sekretariatsleder skal du være i stand til at knytte kontakter og skabe alliancer med organisationer og /eller andre ledere og medarbejdere inden for og udenfor Home-Start for ad den vej at skabe resultater der styrker Home-Starts organisation. Som person er du udadvendt, og du kan lide at samle folk for din sag. Du begår dig såvel på de bonede gulve i socialministeriet som hos familien med behov for hjælp. Du har sans for detaljen uden at miste det store overblik, og besidder et naturligt drive. Du ser fremad og når dine mål. Fra din tidligere erfaring ved du, at teamwork er afgørende og du kan samtidig være direkte og tydelig, når det kræves. I dit tidligere virke har du bevist, at du er vedholdende og kan få de rette folk i tale. Du besidder en god portion empati, og forstår hvordan du skal agere i et miljø med mennesker i sårbare situationer. Du er stærk såvel strategisk som kommunikativt, og kan formidle dit budskab til alle typer af mennesker. Du kan vise og dokumentere hvordan de her nøgleord kendetegner dig og noget du har gjort: Vedholdende Overbevisende Struktureret Empatisk Udadvendt Direkte Talende Selvstændig Sans for detaljen Proaktiv Teamwork Spørgsmål om stillingen som sekretariatsleder kan rettes til : Fungerende formand Anni Korsbæk Tlf eller Landskoordinator Lone Møller, telefon

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere