PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAKKEREJSE-ANKENÆVNET"

Transkript

1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard Rejser A/S REJSEMÅL Ø-rundrejse Det Tabte Paradis, Dansk Vestindien PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt kr. (ekskl. afbestillingsforsikring, inkl. enkeltværelsestillæg og udflugtspakker) Manglende udlevering af forsikringsbetingelser for afbestillingsforsikring inden aftalens indgåelse samt manglende oplysning om, i hvilket forsikringsselskab afbestillingsforsikringen var tegnet. Tilbagebetaling af yderligere kr. svarende til Fuld dækning af rejsen excl. afbestillingsforsikring. SAGEN INDBRAGT 1. august 2007 Bureauet har inden ankenævnsbehandlingen tilbagebetalt kr. ****************************** Ankenævnets afgørelse Klagerens krav om yderligere kompensation tages ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales ikke.

2 2 Sagsfremstilling Klageren købte den 21. februar 2007 en ø-rundrejse Det Tabte Paradis, Dansk Vestindien for 3 personer for perioden fra fredag den 23. marts 2007 til lørdag den 7. april 2007 med indkvartering i et dobbeltværelse og et enkeltværelse på hotel Holiday Inn Port of Miami eller Wyndham Miami Airport i perioden marts 2007, i et dobbeltværelse og et enkeltværelse på hotel Island Beachcomber, St. Thomas i perioden marts 2007 og i et Superior dobbeltværelse og et enkeltværelse med udsigt på Hotel King Christian, St. Croix i perioden 31. marts 2007 til 6. april Med morgenmad på St. Croix og udflugtspakke på både St. Thomas og St. Croix med udflugter i henhold til dag-til-dag-programmet. Samtidig købte klageren en afbestillingsforsikring. Af prislisten fremgår om forsikringer bl.a. følgende: GOUDA REJSEFORSIKRING Vi anbefaler, at De bestiller Gouda rejseforsikring samtidig med afbestillingsforsikringen. På denne måde udvides dækningen i tilfælde af, at De skulle få en sygdom/lidelse, som gør at Gouda ikke ønsker at dække Dem på rejseforsikringen. Se øvrige betingelser i særskilt brochure, eller på Ikke inkluderet i rejsens pris * Rejseforsikring. Se tabel fra Gouda Rejseforsikring på side 2 * Sygdomsafbestillingsforsikring kr. 600 pr person (6 % af kr ). Af bureauets Almindelige Rejsebetingelser fremgår bl.a. følgende: Afbestilling ved sygdom m.m. Vi anbefaler, at De hos Stjernegaard Rejser A/S tegner en sygeafbestillingsforsikring, der dækker afbestilling i tilfælde af akut sygdom, ulykkestilfælde, privat brand eller indbrud samt dødsfald, der måtte indtræffe inden afrejsen hos Dem selv, Deres ægtefælde, samlever, børn forældre, svigerforældre, svigerbørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller max 3 rejseledsagere. Stjernegaard Rejser A/S tegner forsikringen gennem Gouda Forsikring og afbestillingsforsikringen skal tegnes sammen med bestilling af rejsen. Af fakturaen fremgår bl.a. følgende: Da vi skal have disse flybilletter udstedt senest 1 måned før (på fredag), skal jeg bede Jer indbetale beløbet direkte på vore konto i Den Danske Bank reg. xxxx, kto. xxxx xxx xxx, senest d. 23/02-07.

3 3 Efter udstedelse/betaling af flybilletterne, kan disse hverken ændres eller refunderes. Klageren gør gældende, at Vi modtager aldrig forsikringsbetingelser eller police, hvorfor vi intet kender til dækningsbetingelserne. Klageren har nærmere begrundet sin klage i brev af 23. maj 2007 til det indklagede bureau og gør yderligere gældende: Først ville vi rejse den 10. marts det var for sent, og siden den 17. marts 2007, hvilket også var for sent. Det kunne derfor tidligst blive den 23. marts 2007, hvilket vi så bestemte os for. Vi modtager i samme uge Deres faktura nr dateret den 21. februar 2007 på beløbet kr ,00. Inden Deres faktura er blevet udstedt, er vi telefonisk af Dem blevet tilbudt en frivillig sygdomsafbestillingforsikring, som vi ligeledes telefonisk accepterer. Vi modtager aldrig forsikringsbetingelser eller police, hvorfor vi intet kender til dækningsbetingelserne. Min hustru får den 14. marts 2007 konstateret brystkræft i det højre bryst, og vi afmelder telefonisk samme dag rejsen til Dem. Senere modtager vi fra Gouda Rejseforsikring formularer som udfyldes og returneres. Min hustrus egen læge fremsender ligeledes dokumentation for sygdomsforløbet sammen med hendes sygejournal. Til vor store overraskelse modtager vi fra Gouda Rejseforsikring den 8. maj 2007 afslag på erstatning for rejsen, idet de henholder sig til paragraf i forsikringsbetingelserne. Dagen efter svarer jeg Gouda Rejseforsikring i h. t. vedlagte , og beder dem vurdere sagen endnu engang, da vi føler, at vi har været i god tro under hele forløbet, siden rejsen blev bestilt og betalt. Den 21. maj 2007 modtager vi fra Gouda Rejseforsikring endnu et afslag på vor anmodning. De vedlægger desuden Forsikringsbetingelser nr. 711, som vi med 100 % garanti aldrig tidligere har set eller modtaget. Da jeg i dag nærlæser Deres faktura, står der desuden nederst med småt "Dette rejsearrangement kan ikke ændres eller annulleres uden omkostninger for Dem, efter at flybilletter etc. er udstedt." Vi har den 14. marts 2007 afmeldt rejsen, og vi har forinden ikke modtaget hverken billetter eller andre rejsedokumenter - kun en faktura. Jeg mener, at det er Deres pligt og ansvar at udlevere Forsikringsbetingelserne nr. 711, således at vi kunne være blevet oplyst om dækningsbetingelserne inden afrejsen. Da dette imidlertid ikke er sket, pådrager De Dem erstatningsansvaret, da Gouda Forsikringsselskab forsøger at unddrage sig sit ansvar under henvisning paragraf Vi føler os noget magtesløse i dette spil. Vi har været i den tro, at vi har købt en afbestillings-

4 4 forsikring af Dem, som i tilfælde af - hvilken som helst - sygdom træder i kraft. Vi har betalt præmien til Dem, idet beløbet er anført på Deres faktura. Vi har intet betalt til Gouda Rejseforsikring, og vi har hverken fra Dem eller Gouda Rejseforsikring modtaget nogen forsikringspolice/bestemmelser. I brev af 22. august 2007 til Ankenævnet anfører klageren yderligere: Vi modtager muligvis fakturaen den 22/2/2007 fra Stjernegaard Rejser A/S. Fakturaen er udstedt den 21/2/2007. Vi er i telefonisk kontakt med Stjernegaard Rejser A/S, som beder om betaling senest den 23/2/2007, idet rejsen skal betales senest 1 måned før afrejse. Betalingen overføres fredag den 23/2/2007 og modtages af Stjernegaard Rejser A/S den 26/2/2007, da den 24+25/2/2007 er en weekend. Vi får at vide af Stjernegaard Rejser A/S at betalingen er vigtig, da vi i modsat fald ikke kan forvente af afrejse den 23/3/2007, da man skal afgive bestilling til flyselskabet om antallet af flysæder senest 1 måned før afrejse. Havde vi på det tidspunkt udbedt os Forsikringsselskabet Gouda's rejsebestemmelser for afbestillingsforsikringer, ville det ikke have været os muligt at gennemlæse disse før betalingen var sket. Om vi da senere havde annulleret rejsen, havde det ikke ændret vor situation. Jeg mener fortsat at fejlen ligger hos Stjernegaard Rejser A/S, der ikke udleverer afbestillingsbestemmelserne, da rejsen bestilles den 19/2/2007, hvorved vi havde haft mere tid til at gennemlæse disse før betaling finder sted. Inden ankenævnsbehandlingen har bureauet tilbagebetalt kr. til klageren, men klageren stiller sig ikke tilfreds hermed. Klageren kræver tilbagebetaling af yderligere kr. svarende til Fuld dækning af rejsen excl. afbestillingsforsikring. Bureauet gør i brev af 30. maj 2007 til klageren bl.a. gældende: Jeg skal starte med og beklage, at I ikke har modtaget forsikringsbetingelserne for den afbestillingsforsikring vi tegner igennem Gouda Rejseforsikring. Det er dog med stor undring, at dette er tilfældet, da de som fast procedure bliver sendt ud med alle nye fakturaer. Selve policen modtages derimod først sammen med de endelige billetter ca. 10 dage før afrejse.

5 5 Det er altid kundens eget ansvar at indhente de relevante betingelser, og da vi i vore almindelige rejsebetingelser gør opmærksom på, at vi tegner afbestillingsforsikringen hos Gouda rejseforsikring, kunne dette være sket ved direkte henvendelse til dem eller os. På trods af, at vi har fået jeres flybilletter udstedt, og dette normalt betyder der ikke er nogen mulighed for refundering, vil vi gerne tilbyde at refundere 50% af rejsens pris, i alt ,- som vi snarest overfører direkte til jeres konto. Vi har desværre ingen mulighed for at tilbyde Jer mere, da resten er og bliver et forsikringsspørgsmål, på hvilket vi ingen indflydelse har. I brev af 31. august 2007 til Ankenævnet gør bureauet yderligere gældende: Vi har afvist kundens krav, idet afbestillingen skyldes sygdom og derfor anses for en forsikringssag. Kundens påstand om aldrig at have modtaget forsikringsbetingelserne vedr. afbestillingsforsikring hos Gouda Rejseforsikring, er påstand mod påstand, da standardproceduren hos os er, at betingelserne altid vedlægges kundens faktura. I øvrigt mener vi, at det er kundes ansvar at sikre sig de relevante oplysninger vedr. fakturaen, på hvilken der også står: Ved indbetaling af depositum bekræfter De samtidig at De har læst og accepteret de for denne rejse relevante vilkår og rejsebetingelser. Under de almindelige rejebetingelser i prislisten, side 11, oplyses det desuden at Stjernegaard Rejser A/S tegner afbestillingsforsikring gennem Gouda Rejseforsikring. Vi har refunderet kunderne 50 % af rejsens pris iht. almindelige rejsebetingelser. Ankenævnets afgørelse Det fremgår af fakturaen, at klageren ved købet af rejsen havde tegnet en sygdomsafbestillingsforsikring gennem bureauet. Af bureauets Almindelige Rejsebetingelser fremgår endvidere, at forsikringen bliver tegnet hos forsikringsselskabet Gouda Forsikring A/S. Selvom bureauet ved salg af afbestillingsforsikringer bør anføre på billetten/rejsebeviset, hos hvilket forsikringsselskab forsikringen er tegnet, bærer den rejsende selv ansvaret for at kontrollere, hvilken dækning den tegnede forsikring omfatter, og såfremt dette ikke tydeligt fremgår, undersøge dette før afrejse. Ankenævnet finder således, at det har påhvilet klageren selv at rette henvendelse til bureauet eller det forsikringsselskab, hvor forsikringen blev tegnet.

6 6 Ved en sådan henvendelse ville klageren være blevet opmærksom på, at den tegnede forsikring ikke dækkede sygdom eller tilskadekomst der var til stede ved købet af forsikringen. Da det manglende kendskab til forsikringsbetingelserne således må anses for at bero på klagerens egne forhold, kan Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. Da klageren ikke har fået medhold i sin klage, tilbagebetales det indbetalte gebyr på 275,00 kr. ikke, ligesom bureauet ikke pålægges sagsomkostninger. Som følge heraf b e s t e m m e s : Klagerens krav om yderligere kompensation tages ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Hedegaard Madsen Formand

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0289 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER MI (4 voksne /2 børn) v/advokat TJ SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800

2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800 Namibia Safari og himbafolk Specialsafari med biolog og storvildtsjæger Lars Ørlund til bl. a. Naukluftørkenen og himbaerne 2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800 Aarsleff Adventure w w w.l i v s r e j s

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0208 afsagt den 17. april 2015 ****************************** KLAGER RKS (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Penguin

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere