Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011"

Transkript

1 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011

2 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne CVR: Årsrejse

3 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten gælder også, hvis din aftale med forsikringsselskabet ændres væsentligt, f.eks. vedrørende dækningssum eller dækningsomfang. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg dvs., hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev eller pr. har vi lov til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter forsikringens ikrafttræden og til din rettidige fortrydelse. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten. Forsikringspolicen er bekræftelse af aftalen. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg, har du efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. Disse informationer har du fået i vores folder Nyttig information enten sammen med tilbuddet, eller sammen med policen. Hvis du f.eks. modtager forsikringspolicen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået de yderligere oplysninger senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til den følgende hverdag. Du skal give besked til Bornholms Brandforsikring A/S, Tornegade 8, 3700 Rønne eller på Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Bornholms Brandforsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Bornholms Brandforsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/CVR-nummer. Årsrejse 3

4 Indhold Hvor kan du henvende dig? Hvor kan du henvende dig? 6 Et par ord til indledning Værd at vide, før du læser vilkårene 7 Generelt om vilkårene 7 Årsrejse (Grunddækning) 7 Tillægsdækning 7 SOS International a/s 7 Har du en kronisk eller eksisterende sygdom? 7 Fælles vilkår 1 Hvem er sikret? 8 2 Hvor dækker forsikringen? 8 3 Hvilke rejser er dækket? 8 4 Forsikringens betaling 9 5 Gebyr 9 6 Indeksregulering 9 7 Varighed, opsigelse og ændring 9 8 Hvis skaden sker 10 9 Regres Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Krig, naturkatastrofer og atomskader Ankenævn Lovgivning Generelle undtagelser på forsikringen 11 Årsrejse 15 Hvornår dækker forsikringen? 12 Europa eller Verden 16 Hvis du får ødelagt nogle feriedage i udlandet Hvis du får ødelagt nogle feriedage i Danmark Hvis du får behov for sygeledsagelse Hvis du må tilkalde personer hjemmefra Hvis du bliver kaldt hjem Hvis du må efterlade din transportmiddel på feriestedet Hvis din bagage bliver forsinket Hvis du kommer for sent til dit transportmiddel Hvis du bliver forsinket på rejsen Hvis du bliver evakueret Hvis du bliver overfaldet Hvis du får brug for krisehjælp Hvis du bliver nødt til at leje en anden feriebolig* Hvis du kommer til at ødelægge noget i den lejede feriebolig* Økonomisk hjælp hvis du eller din bagage bliver tilbageholdt Hvis du får brug for behandling hos tandlæge, fysioterapeut eller kiropraktor Hvis du får brug for sygetransport 19 Sygeforsikring 33 Hvis du får brug for Sygeforsikringen 20 4 Årsrejse

5 Årsafbestilling 34 Har du en kronisk eller eksisterende sygdom? 21 (tillægsdækning) 35 Hvornår dækker forsikringen? Afbestilling af rejser i Danmark Sygdom eller tilskadekomst Skilsmisse, afskedigelse og ikke beståede eksaminer Skade på din bolig eller din virksomhed Hvis din rejseledsager* afbestiller sin rejse Hvilke udgifter er dækket? Hvilke udgifter er ikke dækket? Hvordan dokumenterer du dit krav? 23 Ordliste 24 Årsrejse 5

6 Hvor kan du henvende dig? Hvor kan du henvende dig? Har du brug for akut hjælp? Hvis du har brug for akut hjælp på ferierejsen, kan du kontakte SOS International a/s døgnet rundt SOS International a/s Nitivej 6 DK 2000 Frederiksberg Danmark Telefon Telefax Telex 15124SOSdk Har du spørgsmål til forsikringen? Ring til Bornholms Brandforsikring, hvis du har spørgsmål til forsikringen. Du finder telefonnummeret på din police. Vil du anmelde en skade? Ring til Bornholms Brandforsikring på telefon , hvis du vil anmelde en skade, efter at du er kommet hjem. Du kan også anmelde en skade via internettet på 6 Årsrejse

7 Et par ord til indledning Værd at vide, før du læser vilkårene Din Årsrejse knytter sig til din indboforsikring i Bornholms Brandforsikring. Derfor ophører din Årsrejse, hvis din indboforsikring ophører. Din bagage, dit private ansvar og dine muligheder for at få retshjælp er omfattet af din indboforsikring, og dækningen af dette sker derfor efter indboforsikringens vilkår. Generelt om vilkårene I vilkårene er som udgangspunkt nævnt de skader, som forsikringen dækker. Skader eller situationer,som ikke er nævnt, er derfor ikke dækket. Vær dog opmærksom på de generelle undtagelser, der er nævnt i punkt 14 Generelle undtagelser på forsikringen. Selv om der i vilkårene står du, gælder vilkårene også for de personer, som er nævnt i punkt 1 Hvem er sikret?. Når du rejser uden for Danmark i det område, der er dækket af Sundhedskortet* i op til 1 måned, er årsrejseforsikringen et supplement til Sundhedskortet*. Sundhedskortet* dækker dig bl.a. ved sygdom, og derfor er det vigtigt, at du husker kortet. I den efterfølgende måned er du dækket af Årsrejseforsikringen. Hvis du rejser over 2 måneder*, skal du supplere årsrejseforsikringen med en forsikring for den konkrete rejse. Når du rejser uden for et af de lande, som er omfattet af Årsrejse Europa*, er det vigtigt, at du enten har købt Årsrejse Verden eller en forsikring for den konkrete rejse for at være dækket. Hvis du rejser erhvervsmæssigt, skal du have en Erhvervsrejseforsikring. I vilkårene finder du ord, som er markeret med*. Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordlisten.du finder ordlisten bagerst i dine vilkår. Sker der under rejsen en skade, som er omfattet af forsikringen og som medfører, at din rejse forlænges ud over 2 måneder*, så forlænges dækningen på Årsrejseforsikringen automatisk.det kan fx være, hvis du bliver indlagt på et hospital lige inden din hjemrejse ved udgangen af den 2 måneders dækningsperiode. Årsrejse (Grunddækning) Forsikringen findes med to dækninger: Årsrejse Europa* Årsrejse Verden inkl. Europa*. Du kan se i din police, hvilken dækning du har købt. Tillægsdækning Årsrejsen kan suppleres med tillægsdækningen Årsafbestilling. Du kan se i din police, om du har købt tillægsdækningen. SOS International A/S Vi samarbejder med SOS International A/S (SOS) for at sikre dig en effektiv skadehjælp døgnet rundt. SOS kan hjælpe og tilbyde skadeservice direkte på dit feriested. De kan fx tale med lægen eller hospitalet i udlandet, hvis der er sproglige vanskeligheder, de kan hjælpe dig med at booke hotel eller fly hjem, hvis du må forlade feriestedet efter en skade, og de kan sørge for en foreløbig erstatningsudbetaling, hvis du har akut behov for økonomisk hjælp efter en skade, der er dækket af forsikringen. Har du en kronisk eller eksisterende sygdom? Hvis du har en kronisk eller eksisterende sygdom, skal du kontakte den offentlige rejsesygesikring, inden du rejser i det område, der er dækket af Sundhedskortet*. Her kan du få en forhåndsvurdering*, så du ved, hvordan du er dækket, hvis uheldet er ude. Rejser du uden for det område Sundhedskortet* dækker, skal du kontakte SOS. Har du købt eller vil købe Årsafbestilling, og er du i tvivl om dækningen, kan du kontakte Bornholms Brandforsikring. Den offentlige rejsesygesikring kan kontaktes på Årsrejse 7

8 Fælles vilkår 1 Hvem er sikret? A Forsikringstageren B Forsikringstagerens husstand Dvs. familiemedlemmer, der bor hos forsikringstageren, herunder plejebørn, og de personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn. Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestilles med fast parforhold. For at være omfattet af forsikringen, skal de pågældende personer være tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse på Bornholm. Logerende er ikke omfattet af forsikringen. C Forsikringstagerens eller husstandens ugiftebørn under 21 år, der ikke bor hjemme For at være omfattet af forsikringen må de pågældende personer hverken leve i et fast parforhold eller have fastboende børn hos sig. D Udeboende delebørn For at være omfattet af forsikringen skal barnet være barn af et medlem af husstanden, være under 21 år på tidspunktet for afrejsen og i øvrigt rejse sammen med et medlem af husstanden. Det pågældende barn må hverken leve i fast parforhold eller have fastboende børn hos sig. E Hvilke betingelser stiller vi? Det er en betingelse, at de sikrede er omfattet af den offentlige sygesikring i Danmark. 2 Hvor dækker forsikringen? 3 Hvilke rejser er dækket? 8 Årsrejse Forsikringen dækker rejser enten i Europa* eller i hele verden. Du kan se i policen, hvor din forsikring dækker. Forsikringen dækker ikke rejser i Danmark, A Private ferierejser og studierejser Forsikringen dækker 1. dine private ferierejser i udlandet af op til 2 måneders* varighed 2. studierejser i udlandet af op til 2 måneders* varighed, når du ikke er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet. Forsikringen dækker derfor de samme typer rejser som den offentlige rejsesygesikring,uanset om du har købt Årsrejse Europa* eller Årsrejse Verden. Forsikringen dækker dog i 2 måneder*, hvor den offentlige rejsesygesikring kun dækker den første måned. B Private ferierejser i Danmark Forsikringen giver også erstatning for ødelagte feriedage, se punkt 17, samt afbestilling af rejser i Danmark, når betingelserne i punkt 36 er opfyldt. Du kan se på din police, om du har købt Årsafbestillingsforsikringen. C Private ferierejser i forbindelse med erhvervsaktiviteter Udover de rejser, som er omfattet af den offentlige rejsesygesikring, dæk ker forsikringen 1. Når hovedformålet* med den samlede rejse er privat ferierejse i udlandet. bortset fra dækning af kompensation for ødelagte feriedage i punkt 17 og dækning ved afbestilling af rejser i Danmark som nævnt i punkt Den private ferierejse til udlandet, som bliver afholdt i kombination* med erhvervsrejser. For begge typer af rejser dækker forsikringen den private rejse i udlandet i op til 2 måneders* varighed. Hvis du skal være dækket under en erhvervsrejse, skal du købe en erhvervsrejseforsikring. D Hvilke betingelser stiller vi? 1. Ved rejser til det område, som er dækket af Sundhedskortet* over 1 måneds varighed og ved private ferierejser kombineret med erhvervsrejser, er det en forudsætning for dækning, at forsikrede har indhentet det blå kort*. Forsikringen dækker de udgifter, som forsikrede ikke får dækket af det blå kort*. 2. Det er en betingelse, at rejsen ikke er fuldt ud betalt af forsikredes arbejdsgiver eller egen virksomhed. Disse rejser betragtes som erhvervsrejser og kræver en erhvervsrejseforsikring. 3. Det er en betingelse, for dækningen af den private ferierejse, som ligger forinden eller i forlængelse af en erhvervsrejse, at forsikrede kan dokumentere fordelingen mellem den private ferierejse og erhvervsrejsen.

9 Fælles vilkår 3 Hvilke rejser er dækket? (fortsat) 4 Forsikringens betaling Se om dokumentation i punkt 3 E. A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Bornholms Brandforsikrings gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. C Betalingsadresse Påkrav om betaling sendes til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Bornholms Brandforsikring have besked hurtigst muligt. D Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplysning E Dokumentation Til dokumentation skal du sende os: 1. Original flybillet eller rejsebevis. 2. Dokumentation for fordelingen mellem den private ferierejse, erhvervsrejsen og de erhvervsmæssige aktiviteter, dokumentation for afholdte feriedage, dokumentation for egenbetaling af rejsen, ophold eller lignende. om sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Bornholms Brandforsikring et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikringstageren retten til erstatning. For hvert rykkerbrev Bornholms Brandforsikring sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af Bornholms Brandforsikrings prisliste på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Bornholms Brandforsikring. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven, og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 5 Gebyr Hvilke gebyrer? Bornholms Brandforsikring har ret til at kræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser fx opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. 6 Indeksregulering A Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer og andre beløb, der er nævnt i police eller vilkår bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. B Indeksregulering af prisen Prisen bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. Gebyrerne fremgår af prislisten på www. Bornholmsbrand.dk. Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Bornholms Brandforsikring. C Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Bornholms Brandforsikring bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 7 Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden). Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Bornholms Brandforsikring opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Bornholms Brandforsikring. B Opsigelse ved skade Fra den dag Bornholms Brandforsikring har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at Bornholms Brandforsikring har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren og Bornholms Brandforsikring opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. Årsrejse 9

10 Fælles vilkår 7 Varighed, opsigelse og ændring (fortsat) I stedet for at opsige forsikringen, kan Bornholms Brandforsikring - også med mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår fx ved at begrænse dækningen eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Bornholms Brandforsikring skal have skriftlig besked inden. C Ændring af vilkår og pris Bornholms Brandforsikring kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftlig med mindst 1 måneds varsel. Ændrer Bornholms Brandforsikring vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen (årsdagen). Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. 8 Hvis skaden sker A En skade skal anmeldes hurtigt Sker der en skade, skal SOS eller Bornholms Brandforsikring have besked hurtigst muligt. Hvis der er behov for akut hjælp, står SOS til rådighed døgnet rundt. Sikrede har pligt til at følge de anvisninger, som SOS giver og i øvrigt give SOS alle de informationer, som SOS har brug for. 9 Regres A Hvad er regres? Regres betyder, at Bornholms Brandforsikring har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. B Reglerne Hvis SOS og/eller Bornholms Brandforsikring har betalt en erstatning eller udlagt et beløb, som viser sig at være betalt, uden at Bornholms Brandforsikring har været forpligtet til at erstatte, B Dokumentation For at kunne behandle en anmeldt skade, skal forsikrede indhente og aflevere den dokumentation, som er nævnt i vilkårene under beskrivelsen af den konkrete dækning til SOS eller Bornholms Brandforsikring. Hvis det er nødvendigt, skal SOS eller Bornholms Brandforsikring have den nødvendige fuldmagt til at indhente andre relevante informationer. har Bornholms Brandforsikring regres for beløbet. C Udgifter, som ikke bliver erstattet af Bornholms Brandforsikring Forsikringen erstatter ikke udgifter, forsikrede har ret til at få betalt fra anden side, fx rejsebureau, transportselskab, anden forsikring, Sundhedskortet*, Nordisk Konvention* eller det blå kort*. 10 Hvis skaden også er dækket af anden forsikring 11 Krig, naturkatastrofer og atomskader 10 Årsrejse Ud over undtagelserne i punkt 14 Generelle undtagelser på forsikringen dækker forsikringen ikke skader, som direkte eller indirekte er en følge af A Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når de sikrede er på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Er der aftalt tilsvarende forsikring med andet selskab mod samme risiko, og dette selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller ind - skrænkes, hvis forsikring tillige er aftalt med andet selskab, gælder samme forbehold for denne forsikring. Eksempelvis har en lang række kreditkort tilknyttet en rejseforsikring, hvor forsikrede kan være dækket mod samme risiko. Denne bestemmelse vedrører udelukkende det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. Det er en betingelse, at 1. der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer. 2. sikrede ikke selv deltager i handlingerne. B Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark inkl. Færøerne og Grønland. C Atomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.

11 Fælles vilkår 12 Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem sikrede og Bornholms Brandforsikring om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til selskabet ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V. Tlf.: mellem kl. 10 og 13. B Sådan kan der klages Forsikrede skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis forsikrede får helt eller delvist medhold i klagen eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. C Klageskema Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan fås hos 1. Bornholms Brandforsikring 2. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 14 Generelle undtagelser på forsikringen A Rejser som de danske myndigheder fraråder Forsikringen dækker ikke rejser til et område, som Det Danske Udenrigsministerium, Statens Serum Institut eller lignende offentlig dansk myndighed fraråder privatpersoner at rejse til. B Forsæt, grov uagtsomhed, selvforskyldt beruselse og lignende Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af 1. forsikredes forsæt. Dette gælder uanset sikredes sindstilstand og tilregnelighed. 2. forsikredes grove uagtsomhed. 3. forsikredes selvforskyldte beruselse, selvforskyldte påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer. Undtagelsen gælder dog ikke punkterne 18 om sygeledsagelse, 19 om tilkaldelse, og punkterne om sygetransport og Sygeforsikring. C Sikredes deltagelse i forskellige aktiviteter Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af 1. forsikredes deltagelse i slagsmål. 2. forsikredes overtrædelse af straffeloven. 3. forsikredes deltagelse eller træning i a. professionel sport, dvs. hvor sporten er sikredes hovederhverv. b. bjergbestigning. c. ekspeditioner fx rejser til et uberørt eller ukendt område. d. faldskærmsudspring. D Behandlingsrejser Forsikringen omfatter ikke rejser, hvor formålet er at blive behandlet på en klinik, hospital eller lignende. Der henvises i øvrigt til dækningen Sygeforsikring i punkt 33. Årsrejse 11

12 Årsrejse - Europa eller Verden Din Årsrejse knytter sig til din indboforsikring i Bornholms Brandforsikring. Derfor ophører din Årsrejse, hvis din indboforsikring ophører. Din bagage, dit private ansvar og dine muligheder for at få retshjælp er omfattet af din indboforsikring, og dækningen af dette sker derfor efter indboforsikringens vilkår. 15 Hvornår dækker forsikringen? A Dækningen træder i kraft Dækningen træder i kraft, når rejsen begynder. Det vil sige, når du forlader din private bopæl eller dit opholdssted* i Danmark. B Dækningen slutter Dækningen slutter, når du er kommet tilbage til din private bopæl eller dit opholdssted* i Danmark. C Hvilke betingelser stiller vi? Det er en betingelse, at du har bestilt din Årsrejse, inden du rejser. 16 Hvis du får ødelagt nogle feriedage i udlandet A Hvis du kommer på hospitalet, bliver hjemtransporteret eller kaldt hjem 1. Forsikringen dækker, hvis dine feriedage bliver ødelagte, fordi du bliver a. indlagt på hospitalet, fordi du bliver akut syg* eller kommer til skade. b. transporteret hjem efter aftale med SOS eller den offentlige rejsesygesikring. c. kaldt hjem til Danmark som beskrevet i punkt 20 Hvis du bliver kaldt hjem. B Hvis du bliver syg uden at komme på hospitalet 1. Forsikringen dækker, hvis dine feriedage bliver ødelagte, fordi du bliver akut syg* eller kommer til skade, men ikke bliver indlagt på hospitalet eller transporteret hjem. Det er en betingelse, at sygdommen eller skaden fører til, at din bevægelsesfrihed bliver begrænset* så væsentligt, at du er tvunget til at opholde dig indenfor, og at det understøttes af lægens diagnose. C Hvis du ikke kan deltage i en planlagt sportsaktivitet 1. Forsikringen dækker, hvis dine feriedage bliver ødelagte, fordi du bliver akut syg* eller kommer til skade på en sportsferie*, og det betyder, at du ikke kan deltage i den planlagte sportsaktivitet. D Hvad dækker forsikringen? 1. Forsikringen betaler kompensation for de ødelagte feriedage med rejsens pris pr. dag*. Kompensationenbegynder fra den dag, hvor du a. første gang var hos lægen b. blev indlagt på hospitalet c. blev transporteret hjem eller d. rejste hjem, fordi du blev kaldt hjem. 2. Erstatningen for hele husstanden kan højst være kr. pr. rejse for Årsrejse Europa* kr. pr. rejse for Årsrejse Verden. Beløbene er fastsat i E Kompensation Vi betaler kompensation til enten 1. dig 2. dig og en person fra din husstand, som er med på rejsen 3. dig og en rejseledsager* eller 4. dig og din husstand, som er med på rejsen ( kun i relation til punkt 16 A). F Hvordan dokumenterer du dit krav? 1. original flybillet eller rejsebevis 2. anden dokumentation for rejsens pris og varighed 3. kopi af journal fra lokal læge eller lokalt hospital. Af journalen skal diagnosen og perioden for et eventuelt hospitalsophold eller sygdommens eller tilskadekomstens varighed fremgå. Hvis varigheden ikke fremgår af journalen, fastsætter vi antal dage på baggrund af et skøn fra vores egen læge. 12 Årsrejse

13 Årsrejse - Europa eller Verden 17. Hvis du får ødelagt nogle feriedage i Danmark 18 Hvis du får behov for sygeledsagelse Forsikringen giver kompensation for ødelagte feriedage, når du holder ferie i Danmark af en varighed på mindst 3 overnatninger. A Hvis du kommer på hospitalet mv Forsikringen dækker, hvis dine feriedage bliver ødelagte, fordi du 1. bliver indlagt på hospitalet, fordi du bliver akut syg* eller kommer til skade. 2. bliver akut syg* eller kommer til skade, men ikke bliver indlagt på hospitalet. Det er en betingelse, at sygdommen eller skaden fører til, at din bevægelsesfrihed bliver begrænset* så væsentligt, at du er tvunget til at opholde dig indenfor, og at det bliver understøtte af lægens diagnose. 3. må afbryde din ferie pga. alvorlig sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie*. B Hvad dækker forsikringen? Forsikringen betaler kompensation for de ødelagte feriedage med rejsens pris pr. dag*, når din rejse har en varighed af minimum 3 overnatninger. Kompensationen begynder den dag, hvor du: 1. første gang var hos lægen A Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker, hvis en sygeledsager bliver hos dig eller ledsager dig, fordi du 1. akut er blevet alvorligt syg 2. er kommet alvorligt til skade eller 3. er død. B Hvilke betingelser stiller vi? 1. Ledsagelsen skal altid være aftalt med enten SOS eller den offentlige rejsesygesikring. 2. Transporten skal ske ved først mulige afgang. C Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker de ekstraudgifter*, som dine sygeledsagere har til kost, logi og lokaltransport*, og sygeledsagernes ekstraudgifter* til transport hjem til Danmark på samme klasse som den planlagte. Forsikringen dækker også ekstraudgifter* til at indhente den planlagte rejserute, hvis dine sygeledsagere fortsætter rejsen. 2. Vi betaler erstatning for enten a. din husstand, som er med på rejsen, eller 2. blev indlagt på hospitalet eller 3. måtte afbryde din ferie pga. alvorlig sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie*. C Kompensation Vi betaler kompensation til enten 1. dig 2. dig og en person fra din husstand, som er med på rejsen, eller 3. dig og en rejseledsager* 4. dig og din husstand, som er med på rejsen (kun i relation til punkt 17 A1-3). Erstatningen for hele husstanden kan højst være kr. (2011) pr. rejse. D Dokumentation 1. original flybillet eller rejsebevis 2. anden dokumentation for rejsens pris og varighed 3. kopi af journal fra lokal læge eller lokalt hospital. Af journalen skal diagnosen og perioden for et eventuelt hospitalsophold eller sygdommens eller tilskadekomstens varighed fremgå. Hvis varigheden ikke fremgår af journalen, fastsætter vi antal dage på baggrund af et skøn fra vores egen læge. b. op til 3 sygeledsagere efter dit eget valg. Ved sygeledsagelse dækker forsikringen dog altid børn under 18 år, som du har med på rejsen. 3. Erstatningen kan højst være kr. til kost, logi og lokaltransport*. Den samlede erstatning hertil for sygeledsagelse og tilkaldelse (se punkt 19) kan aldrig overstige kr. i alt. Beløbene er fastsat i D Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke udgifter, som er dækket af fx Sundhedskortet* og det blå kort* i relation til punkt 3A og 3C. E Forsikring af dine sygeledsagere Hvis dine sygeledsagere ikke selv har købt en rejse forsikring, vil de automatisk være dækket af en forsikring, der svarer til denne rejseforsikring. F Hvordan dokumenterer du dit krav? 1. original flybillet eller rejsebevis. 2. kopi af journal fra lokal læge eller lokalt hospital. 3. original dokumentation for udgifterne Årsrejse 13

14 Årsrejse - Europa eller Verden 19 Hvis du må tilkalde personer hjemmefra A Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker op til 3 personer, der bliver tilkaldt fra Danmark, fordi du 1. akut er blevet alvorligt syg 2. er kommet alvorligt til skade eller 3. er død. B Hvilke betingelser stiller vi? Det er en betingelse 1. at tilkaldelsen er aftalt med SOS 2. at SOS vurderer, at du skal opholde dig på hospitalet i mindst 3 døgn, og 3. at du ikke kan blive transporteret hjem inden for 3 døgn. C Hvad dækker forsikringen? 1. Forsikringen dækker udgifter til kost, logi, lokaltransport* og selve rejsen for de personer, der bliver tilkaldt fra Danmark. 2. Erstatningen kan højst være kr. til kost, logi* og lokaltransport*. Den samlede erstatning hertil for tilkaldelse og sygeledsagelse (se punkt 18) kan aldrig overstige kr. i alt. Beløbene er fastsat i D Forsikring af de tilkaldte personer Hvis de tilkaldte personer ikke selv har købt en rejseforsikring, vil de automatisk være dækket af en forsikring, der svarer til denne rejseforsikring. E Hvordan dokumenterer du dit krav? 1. original flybillet eller rejsebevis. 2. kopi af journal fra lokal læge eller lokalt hospital. 3. original dokumentation for udgifterne 20 Hvis du bliver kaldt hjem A Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker, hvis du bliver kaldt hjem til Danmark, fordi 1. en person i din nærmeste familie* a. er blevet indlagt på hospitalet pga. en alvorlig, uventet og akut sygdom. b. er blevet indlagt på hospital efter at være kommet alvorligt til skade. c. er død. 2. du skal være til stede, fordi a. der er sket en væsentlig skade i din private bolig eller din egen virksomhed pga. brand, storm, oversvømmelse eller indbrudstyveri. b. der er sket en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i din egen virksomhed. c. en medarbejder har begået bedrageri i din egen virksomhed. B Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker de ekstraudgifter*, du har til transport hjem til Danmark. C Hvilke betingelser stiller vi? Forsikringen dækker kun én hjemkaldelse pr. rejse, og det er en betingelse, at du kommer hjem mere end 12 timer før det tidspunkt, hvor du skulle være kommet hjem. D Hvis din rejseledsager bliver kaldt hjem Forsikringen dækker de ekstraudgifter*, du har til transport hjem, hvis din rejseledsager* bliver kaldt hjem til Danmark af en af de årsager, der er nævnt i punkt 20 A, og du ellers skulle have fortsat rejsen alene. Dette gælder, selv om rejseledsageren* ikke har købt sin rejseforsikring i Bornholms Brandforsikring. E Hvis du genoptager din rejse Hvis du genoptager din rejse, dækker forsikringen ekstraudgifterne* til rejsen tilbage til feriestedet. Det er en betingelse, at der er mere end 7 dage tilbage af din ferie, når du er klar til at rejse tilbage. Du skal altid aftale transporten med SOS, inden du rejser tilbage. Hvis du rejser tilbage, kan du ikke samtidig få kompensation for ødelagte feriedage efter punkt 16, men du kan få dækket de turistmæssige udgifter*, som du ikke har haft mulighed for at benytte. F Hvordan dokumenterer du dit krav? 1. en kopi af den lægelige dokumentation ved sygdom eller tilskadekomst. 2. en kopi af dødsattesten ved dødsfald. 3. en kopi af politianmeldelsen ved brand, tyveri og bedrageri. 4. original dokumentation for dine ekstraudgifter og eventuelt turistmæssige udgifter* original flybillet eller rejsebevis. 14 Årsrejse

15 Årsrejse - Europa eller Verden 21 Hvis du må efterlade dit transportmiddel* på feriestedet 22 Hvis din bagage bliver forsinket A Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker, hvis du må efterlade dit transportmiddel* på et feriested i et land i Europa*, fordi du er blevet 1. transporteret hjem som sygeledsager som beskrevet i punkt 18, 2. kaldt hjem til Danmark som beskrevet i punkt 20, 3. evakueret som beskrevet i punkt 25, eller 4. transporteret hjem som beskrevet i punkt 32. B Hvilke betingelser stiller vi? Det er en betingelse, 1. at transporten af transportmidlet er aftalt med SOS inden transporten A Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker, når den bagage, du har indskrevet, er forsinket i mere end 4 timer i forhold til din ankomst til feriestedet uden for Danmark. B Hvilke betingelser stiller vi? Det er en betingelse, 1. at bagagen er indskrevet til samme transportmiddel som dig. 2. at erstatningskøbet* eller leje af udstyr sker på feriestedet, og inden du modtager bagagen. C Hvad dækker forsikringen? 1. Forsikringen dækker de ekstraudgifter* du har til erstatningskøb*, som er rimelige og nødvendige, for at du kan fortsætte ferien. 2. For dele af bagagen, som er udstyr i form af klapvogne, udstyr til ski, finder sted 2. at der ikke er andre med på rejsen, som kan køre transportmidlet, og 3. at transporten af transportmidlet ikke er dækket fra anden side fx det røde kort*. C Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker de ekstraudgifter*, du har til at få transportmidlet transporteret enten hjem til Danmark, eller til det sted hvor du befinder dig efter endt hospitalsindlæggelse eller evakuering. D Hvordan dokumenterer du dit krav? original dokumentation for dine ekstraudgifter*. golf eller lignende, dækker vi alene udgiften til leje af tilsvarende udstyr i perioden, hvor udstyret er forsinket. 3. Forsikringen dækker de ekstraudgifter*, som du ikke allerede har fået godtgjort eller erstattet fra rejseudbyderen, transportselskabet eller lignende. Erstatningen kan højst være kr. (2011) for hver forsikret person. D Hvordan dokumenterer du dit krav? 1. original dokumentation fra transportselskabet for forsinkelsen (PIR-rapport Property Irregularity Report). 2. original dokumentation for erstatningskøbene* eller lejeudgifterne. 3. original flybillet eller rejsebevis. 23 Hvis du kommer for sent til dit transportmiddel A Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker, hvis du kommer for sent til dit planlagte transportmiddel og derfor må benytte en anden afgang til at indhente din rejserute. B Hvilke betingelser stiller vi? 1. Du skal være blevet forsinket, efter du har forladt din bopæl eller dit opholdssted*. Forsinkelsen skal være uforskyldt og uforudsigelig. 2. Du skal være taget af sted fra din bopæl eller opholdssted i rimelig tid*. 3. Billetten eller ferierejsen skal være bestilt senest 24 timer før, du er rejst fra din bopæl i Danmark. 4. Hvis rejsen omfatter flyskift, skal den officielle minimum transfertid* være indregnet i tidsplanen. 5. Det er en betingelse, at ekstraudgifterne* som nævnt under punkt 23 C ikke bliver betalt af rejseudbyderen, transportselskabet eller andre. C Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker de ekstraudgifter*, du har til transport, kost og logi*. Transporten skal være på samme klasse som den oprindeligt planlagte. Kost, logi* og lokaltransport* er dækket med højst kr. i døgnet for hver forsikret person, indtil du har indhentet din rejserute. Erstatningen kan højst være kr. for hver sikret person. Beløbene er fastsat i D Hvordan dokumenterer du dit krav? 1. original flybillet eller rejsebevis. 2. original dokumentation for forsinkelsen. 3. originale bilag for ekstraudgifter*. Årsrejse 15

16 Årsrejse - Europa eller Verden 24 Hvis du bliver forsinket på rejsen A Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker, hvis dit planlagte transportmiddel er forsinket pga. mekanisk svigt i transportmidlet eller klimatiske forhold. B Hvilke betingelser stiller vi? 1. Det er en betingelse, at du ankommer mere end 8 timer senere end dit planlagte ankomsttidspunkt enten til feriestedet eller til Danmark. 2. Det er en betingelse, at ekstraudgifterne* som nævnt under punkt 24 C ikke bliver betalt af rejseudbyderen, transportselskabet eller andre. C Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker de ekstraudgifter*, du har til transport, kost og logi*. Erstatningen kan højst være kr. (2011) i døgnet for hver sikret person i op til 5 døgn. D Hvordan dokumenterer du dit krav? 1. original flybillet eller rejsebevis. 2. originale bilag fra transportselskabet med årsag til forsinkelsen. 3. originale bilag for ekstraudgifter*. 4. anden original dokumentation for forsinkelsen (fx redningshjælp eller værkstedsregning). 25 Hvis du bliver evakueret A Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker, hvis 1. det danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed under din rejse opfordrer til evakuering. 2. de lokale myndigheder stiller krav om evakuering fra det sted, hvor du opholder dig, pga. naturkatastrofe, skovbrand, terroristangreb, epidemi e.l. 3. du ufrivilligt bliver tilbageholdt af de lokale myndigheder ved naturkatastrofe, skovbrand, terroristangreb, epidemi e.l. B Hvilke betingelser stiller vi? Det er en betingelse, at behovet for evakuering er opstået akut på feriestedet og ikke skyldes forhold, som er almindeligt kendte på det tidspunkt, hvor du rejser til feriestedet. Det er også en betingelse, at du ikke tidligere har ladet være med at følge en opfordring til evakuering fra det danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut, en lignende offentlig dansk myndighed eller de lokale myndigheder. C Hvad dækker forsikringen? 1. Forsikringen dækker dine ekstraudgifter* ved evakueringen som nævnt i punkt 25 A nr. 1 med højst kr. (2011) for hele husstanden. 2. Hvis du ufrivilligt bliver evakueret eller tilbageholdt af de lokale myndigheder, som er nævnt i punkt 25 A nr. 2 og 3, dækker forsikringen dine ekstraudgifter* til indenrigstransport, kost og logi* med højst kr. (2011) for hele husstanden. 3. Forsikringen dækker også tab eller beskadigelse af den bagage, som du må efterlade ved evakueringen. Erstatningen kan højst være kr. (2011) for hver forsikret person. D Hjælpen kan være begrænset Bornholms Brandforsikring og SOS kan have begrænsede muligheder for at yde assistance i områder, hvor der fx er krig eller livstruende epidemier. E Hvordan dokumenterer du dit krav? 1. original flybillet eller rejsebevis. 2. original dokumentation for kravet om evakuering eller hjemrejse. 3. original dokumentation for ekstraudgifter*. 16 Årsrejse

17 Årsrejse - Europa eller Verden 26 Hvis du bliver overfaldet A Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker, hvis du bliver overfaldet af en anden person på ferien og kommer til skade. B Hvilke betingelser stiller vi? Det er en betingelse, at 1. du anmelder overfaldet til det lokale politi. 2. du har været hos en lokal læge, tandlæge eller på det lokale hospital. 3. du ikke er blevet overfaldet af en rejseledsager*, uanset om din rejseledsager* har købt en rejseforsikring i Bornholms Brandforsikring. 4. du ikke er blevet overfaldet i forbindelse med, at du begår en strafbar handling. C Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker det beløb, som en overfaldsmand ville blive dømt til at betale efter lov om erstatningsansvar i Danmark. Erstatningen kan højst være kr. (2011). D Hvordan dokumenterer du dit krav? 1. original flybillet eller rejsebevis. 2. original politirapport. 3. kopi af journal fra lokal læge, tandlæge eller lokalt hospital. 27 Hvis du får brug for krisehjælp A Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker, hvis du får brug for krisehjælp på feriestedet efter røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion, indbrud, naturkatastrofe, livstruende epidemi eller terroristangreb. B Hvilke betingelser stiller vi? Det er en betingelse, at 1. begivenheden har medført en akut, psykisk krise, og 2. SOS har vurderet, at det er nødvendigt med krisehjælp. C Hvad dækker forsikringen? SOS kriseteam yder krisehjælpen, og hvis SOS anbefaler det, dækker forsikringen også udgifter til psykologbehandling - efter du er kommet hjem til Danmark - med højst 5 behandlinger. D Hvordan dokumenterer du dit krav? 1. original flybillet eller rejsebevis. 2. original politirapport. 28 Hvis du bliver nødt til at leje en anden feriebolig* A Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker, hvis du må leje en anden, tilsvarende feriebolig*, fordi du ikke kan benytte den feriebolig*, du har bestilt og betalt. B Hvilke betingelser stiller vi? Det er en betingelse, at du ikke kan benytte ferieboligen* pga. brandskade, vandskade, tyveriskade, oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofer. C Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker de ekstraudgifter*, du har til leje af en tilsvarende feriebolig*. Erstatningen kan højst være kr. for hele husstanden. Forsikringen dækker også ekstraudgifter* til kost med højst kr. for hele husstanden. Beløbene er fastsat i 2011 D Hvordan dokumenterer du dit krav? 1. original dokumentation for leje af den bestilte feriebolig*. 2. original dokumentation for, at du ikke kunne benytte ferieboligen*. 3. originale bilag for ekstraudgifter*. Årsrejse 17

18 Årsrejse - Europa eller Verden 29 Hvis du kommer til at ødelægge noget i den lejede feriebolig* A Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker, hvis du som privatperson bliver juridisk ansvarlig i det land, du befinder dig i, og får et erstatningsansvar for en skade på inventaret eller bygningsdelene i din lejede feriebolig*. B Hvornår dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke dit erstatningsansvar for 1. skader, som er sket på eller under din brug af legetøj, hobby- og sportsudstyr, hvis motorkraft er over 5 hk. 2. skader, som er sket på eller under din brug af motordrevet køretøj - uanset motorens størrelse. Denne undtagelse gælder dog ikke skade på inventar i autocampere. 3. skader, som er sket, mens du var i et kontraktforhold bortset fra selve lejeaftalen på ferieboligen*. 4. skader, som er sket, mens du var i et erhvervs- eller arbejdsforhold - uanset om arbejdet var lønnet eller ulønnet. 5. skader, som skyldes dyr. 6. skader, som er nævnt under punkt 14 Generelle undtagelser på forsikringen. Forsikringen dækker heller ikke bøder eller bodslignende krav. C Hvilke betingelser stiller vi? Det er en betingelse, at du overlader det til Bornholms Brandforsikring at tage stilling til, om du har pådraget dig et erstatningsansvar. Hvis du selv anerkender erstatningspligten eller kravet, er det ikke bindende for Bornholms Brandforsikring. Du risikerer derfor selv at måtte betale erstatningen og eventuelle omkostninger. D Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker dit erstatningsansvar. Erstatningen er højst 2 mio. kr. i alt pr. skadebegivenhed. Beløbet bliver ikke indeksreguleret. E Hvordan dokumenterer du dit krav? 1. original flybillet eller rejsebevis. 2. dokumentation for leje af ferieboligen*. 3. dokumentation for erstatningskravet. 4. navn og adresse på alle implicerede personer. 5. original politirapport. 30 Økonomisk hjælp hvis du eller din bagage bliver tilbageholdt A Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker, hvis du eller din bagage bliver tilbageholdt af de lokale myndigheder. B Hvilke betingelser stiller vi? Det er en betingelse, at tilbageholdelsen ikke skyldes 1. erhvervsmæssige forhold. 2. arbejdsmæssige forhold. 3. kontraktlige forhold. 4. straffesager med undtagelse af færdselssager. C Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker udgifter til kaution og advokatomkostninger. De samlede udgifter kan højst være kr. (2011) for hver sikret person. D Hvornår skal du betale kautionen tilbage? Hvis kautionen bliver frigivet, skal du betale den tilbage til Bornholms Brandforsikring med det samme. Du skal også betale kautionen tilbage, hvis den ikke bliver frigivet, fordi du 1. ikke har betalt en bøde eller erstatning, du er dømt til at betale. 2. ikke møder op til et retsmøde e.l. 3. på anden måde er ansvarlig for, at kautionen ikke bliver frigivet. 18 Årsrejse

19 Årsrejse - Europa eller Verden 31 Hvis du får brug for behandling hos tandlæge, fysioterapeut eller kiro - praktor A. Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker, hvis du bliver akut syg* eller kommer til skade på ferierejsen. B Hvad dækker forsikringen? Forsikringen erstatter rimelige og nødvendige udgifter i udlandet til 1. akut smertestillende tandbehandling, hvis behandlingen ikke kan vente, til du kommer hjem til Danmark. Hvis den akutte smertestillende tandbehandling er en specialbehandling fx kronebehandling eller rodbehandling, skal den være godkendt af SOS eller Bornholms Brandforsikring, inden behandlingen starter. Tandbehandling er dækket med højst kr. (2011) for hver forsikret person. 2. lægeordineret behandling af fysioterapeut eller kiropraktor med op til 5 behandlinger i udlandet for hver forsikret person. C Hvordan dokumenterer du dit krav? 1. original flybillet eller rejsebevis. 2. kopi af journal fra læge, hospital, tandlæge, fysioterapeut eller kiropraktor. 3. original dokumentation for ekstraudgifterne*. 32 Hvis du får brug for sygetransport A Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker sygetransport, hvis du er blevet akut syg* eller kommer til skade på din ferierejse. B Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i udlandet til 1. transport med ambulance fra sygdoms- eller ulykkesstedet til behandlingsstedet. 2. sygetransport til og fra det nærmeste, egnede behandlingssted. 3. transport til Danmark med almindeligt transportmiddel, ambulance eller ambulancefly. 4. hjemtransport af efterladt bagage, som følge af din hjemtransport. 5. transport til Danmark ved død, hvis du befinder dig uden for det område, der er omfattet af Sundhedskortet*. 6. ekstraudgifter* til kost, logi* og lokaltransport* indtil sygetransporten kan ske, hvis denne ligger efter tidspunktet for den planlagte hjemrejse. Kost, logi* og lokaltransport* er dækket med højst kr. (2011) i døgnet for hver forsikret person. Erstatningen kan højst være kr. (2011) for hver forsikret person. C Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke udgifter til sygetransport 1. som skyldes, at du frygter smittefare. 2. som er dækket af Sundhedskortet* eller Nordisk Konvention*. 3. med ambulancefly, hvor transport kan finde sted på anden lægelig forsvarlig måde. D Hvilke betingelser stiller vi? Det er en betingelse, at 1. din sygdom eller tilskadekomst er dækket af Sundhedskortet*, hvis du rejser i det område, som er omfattet af den offentlige rejsesygesikring eller af Sygeforsikringen i punkt 33, hvis du rejser i et land uden for Sundhedskortets* område. 2. SOS godkender transporten og formidler en eventuel hjemtransport eller indhentning af rejserute. E Hvordan dokumenterer du dit krav? Hvis du selv har haft udgifter til sygetransport, skal du sende os 1. original flybillet eller rejsebevis. 2. kopi af journal fra lokal læge eller lokalt hospital. 3. original dokumentation for ekstraudgifter*. Årsrejse 19

20 Sygeforsikring Har du købt Årsrejse Europa* dækker din forsikring Sygeforsikring : når du rejser inden for det geografiske Europa*, men uden for det område, som er omfattet af Sundhedskortet*, når din rejse inden for det geografiske Europa* er omfattet af punkt 3 A og 3 C. Hvis du har købt Årsrejse Verden, dækker din forsikring Sygeforsikring : når du rejser uden for de lande, som er omfattet af Sundhedskortet, samt når din rejse i disse lande er omfattet af punkt 3 A og 3 C. Du kan se i din police, hvilken Årsrejse du har købt. Hvis du har en kronisk eller eksisterende sygdom, skal du kontakte SOS, inden du rejser og få en forhåndsvurdering*, så du ved, om eller hvordan du er dækket, hvis uheldet er ude. 33 Hvis du for brug for Sygeforsikringen 20 Årsrejse A Hvad dækker Sygeforsikringen? Hvis du bliver akut syg* eller kommer til skade på ferierejsen, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter i udlandet i op til 1 år til 1. behandling hos en autoriseret læge og lægeordineret medicin. 2. lægeordineret ophold og behandling på et hospital. 3. kost og logi* fra det tidspunkt, hvor du bliver udskrevet fra et hospital, og indtil du kan rejse hjem, blive transporteret hjem eller indhente din planlagte rejserute. Det er en betingelse, at det sker efter aftale med SOS. 4. behandling i forbindelse med graviditet i indtil en måned før det forventede fødselstidspunkt. 5. behandling af et for tidligt født barn, hvis barnet er født mere end en måned før det forventede fødselstidspunkt. 6. Indhentning af rejserute efter endt sygdom eller tilskadekomst, til det sted, hvor du ifølge din rejseplan skulle befinde dig. B Hvad dækker Sygeforsikringen ikke? 1. Hvis din rejse er omfattet af dækningen på den offentlige rejsesygesikring (se punkt 3 A), dækker sygeforsikringen ikke den første måned af din rejse, når rejsen er inden for Sundhedskortets* område. 2. Forsikringen dækker ikke de udgifter, som du kan få dækket af det blå kort*. 3. Forsikringen dækker ikke udgifter a. til behandling af en kronisk syg dom eller eksisterende lidelse, hvis der sker en forværring*, som med rimelighed kunne forventes. b. til kontrol, behandling eller medicin til at holde en kronisk sygdom eller en eksisterende lidelse stabil. c. som skyldes, at du har standset behandlingen eller har fået afslag på behandling af en kronisk sygdom eller lidelse. d. som vedrører et behandlingsbehov, du kendte inden din afrejse fra Danmark. e. som skyldes, at du er udeblevet fra et aftalt kontrolbesøg for en kronisk sygdom eller eksisterende lidelse. f. til behandling og ophold i udlandet, hvis SOS læge har besluttet - og den læge, som behandler dig, har godkendt - at behandlingen kan vente, til du er kommet hjem til Danmark. g. til fortsat behandling og indlæggelse på et hospital - hvis du nægter at lade dig transportere hjem, selvom SOS læge har besluttet, at du kan transporteres hjem, og den læge, som behandler dig, har godkendt transporten. h. som skyldes, at du ikke følger de anvisninger, som du får af den læge, som behandler dig, og / eller af SOS s læge. i. kosmetiske indgreb. C Hvilke betingelser stiller vi? Det er en betingelse, at du har købt Årsrejse Verden, hvis du rejser til et land uden for Europa*. D Hvordan dokumenterer du dit krav? 1. original flybillet eller rejsebevis. 2. kopi af journal fra læge eller hospital. 3. original dokumentation for ekstraudgifter*.

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Huginsvej 2 B 3400 Hillerød Telefon

Læs mere

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK 1.0 Fællesbetingelser Fællesbetingelser Forsikringen består af: Forsikringspolice Forsikringsvilkår Lov om forsikringsaftaler Forsikringen gælder for den/de

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Vilkår for FDM Rejseforsikring

Vilkår for FDM Rejseforsikring 1 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211 FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01. [1] n sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.620-0002 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Indhold SIDE DÆKNING ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 3 Autohjælp 4 Fører- og passagerulykkesforsikring 7 Trækkrog 7 Fri kilometer 7 Reparation ved stenslag

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

LEV-Forsikring. Indbodækning. Hvemerdækket? Hvemerikkedækket? Hvad omfatter indbodækningen? Forsikringsbetingelser. Brand. Tyveri

LEV-Forsikring. Indbodækning. Hvemerdækket? Hvemerikkedækket? Hvad omfatter indbodækningen? Forsikringsbetingelser. Brand. Tyveri Indbodækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For indbodækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for boforsikring. Hvemerdækket?

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere