forår Københavns kredsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forår Københavns kredsforening"

Transkript

1 Semester forår 2014 Københavns kredsforening

2 Her kan du komme i kontakt med FADL Her kan du komme i kontakt med FADL Lige på den anden side af vejen ved Blegdamsvejindgangen til Panum, på Blegdamsvej 26, finder du FADLs sekretariat. Her kan du få hjælp til at melde dig ind, få svar på spørgsmål om Codan-forsikringen, om vagtbureauet og vores lægevikarkurser, samt hente journalkoncepter og kittelgejl. Du kan kort sagt få alt at vide om FADL og de muligheder FADL tilbyder. Kom og mød FADL I løbet af de første uger af semestret arrangerer FADL en række møder for alle 1. semester-studerende, hvor medlemmer af repræsentantskabet fortæller om foreningen og dens aktiviteter. Her kan du se, hvornår møderne afholdes. HOLD DATO KKF VB Hold 101 Torsdag 30/ Hold 102 Mandag 3/ Hold 103 Onsdag 5/ Hold 104 Tirsdag 4/ Hold 105 Torsdag 30/ Hold 106 Tirsdag 4/ Hold 107 Mandag 3/ Hold 108 Onsdag 5/ Hold 109 Torsdag 6/ Hold 110 Mandag 3/ Hold 111 Onsdag 5/ FADLs Kredsforening, København Blegdamsvej 26, baghuset 2200 København N Tlf: FADLs Sekretariat har åbent for telefonisk henvendelse mandag-fredag kl Åbningstider i receptionen: Mandag fredag kl adresser Formand Thomas Svare Ehlers SEKRETARIATSCHEF Thomas Kjær Jensen Bogholder Ilse M. Jensen SEKRETÆR Ellen Ranløv STUDENTERMEDHJÆLP Cecilie Forsberg Andersen

3 Velkommen til et nyt semester på medicin Uanset om du har studeret medicin længe og blot er ny på Panum, eller om du netop er påbegyndt dit første semester, vil jeg gerne byde dig velkommen på studiet. Min erfaring er, at et nyt semester altid gås i møde med lige dele spænding og forventningsfuldhed. I min hverdag fylder FADL-arbejdet meget, og jeg ser med forventning frem til de ting, vi skal arbejde med i FADL i det kommende forår: Forberedelser til overenskomstforhandlinger 15, studiefremdriftsreform, 4-års reglen, bedre medlemsservice og bedre samarbejde med de andre kredse. Vi er mange, der er engageret i fagforeningsarbejdet, og jeg er stolt af den fagforening, jeg og repræsentantskabet kan præsentere for dig på de følgende sider. Vores arbejde i FADL er forskelligartet og spænder vidt, og vi har lavet dette semesterstartshæfte for at du som ny i Københavns kreds nemt kan danne dig et overblik over, hvad vi kan tilbyde. På de følgende sider finder du udover praktisk information billeder fra vores arrangementer på studiet samt en introduktion til dit repræsentantskab og vores politiske og fagforeningsrelaterede arbejde. God læselyst (i dette hæfte såvel som i pensum). Med ønsket om et godt semester Thomas Ehlers Formand for FADLs afdeling i København, Københavns Kredsforening, KKF. 3

4 KU 1. maj SUG Repræsentanter DHL MFU UPU LVG 4 MFU KU AFU OU LVG SUG UPU medlemsfordelsudvalget - kursusudvalget arrangements- og fordelsudvalget - overenskomstudvalget - lægevikargruppen studenterundervisningsgruppen - uddannelsespolitisk udvalg

5 OU afu Tillidsrepræsentanter JuleBanko FADL din stamme som medicinstuderende Foreningen Af Danske Lægestuderende sikrer danske medicinstuderendes rettigheder på arbejdsmarkedet, indflydelse på studiet og vægt i samfundsdebatten. Drevet af medicinstuderende til medicinstuderende anstrenger FADL sig for, at du allerede under lægeuddannelsen kan udøve dine evner i lægefaglige studiejobs med god løn og gunstige arbejdsvilkår. Som socialt samlingspunkt for medicinstudiet støtter FADL både rusvejledning, revyer og studenterblade og bringer politisk de medicinstuderendes interesser ind bag Christiansborgs mure. Endvidere er FADL et socialt og hyggeligt samlingspunkt under dit uddannelsesforløb med mange sociale og sjove arrangementer og traditioner. 5

6 Repræsentantskabet De ordinære medlemmer består af: Amina Nielsen Nardo-Marino, Bobby Lo, Emil Knudsen List, Erika Nodin, Gitte Hedermann, Ida Roost, Jesper Brink Svendsen, Joachim Paulsen, Jonas Olsen, Josefine Tangen Jensen, Karen Brorup Heje Pedersen, Kasper Kjær Gasbjerg, Mads Marstrand Helsted, Marie Skougaard Nielsen, Mathias Melgaard, Ossian Nilaus Gundel, Peder Emil Warming, Pelle Petersen, Signe Stensen, Thomas Svare Ehlers, Urd Schrøder Holm Hansen. Suppleanterne består af: Andrea Maier, Anne Terp, Gitte Aabye Olsen, Joachim Aidt Becker, Lui Koch, Morten Hvidtfeldt, Nicolai Lloyd Hughes." Repræsentantskabet er FADLs politiske ledelse. Vi er selv studerende på medicin, og vi arbejder på tværs af årgangene med emner, der er relevante for alle medicinstuderende. Det er også os, der forhandler overenskomst og sikrer, at du får en god løn og ordentlige arbejdsforhold, uanset om du er SPV-vagt, studenterunderviser, lægevikar, ventilatør eller andet. Du er altid velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål, når du ser os på vandregangen, på bib eller i studenterklubben. Hvad FADL er de lægestuderendes fagforening. Hvem FADL ledes af repræsentantskabet, som vælges hvert år i oktober i forbindelse med generalforsamlingen. Det er repræsentantskabet, som vælger, hvem der skal være formand. Hvor mange Repræsentantskabet består af 18 medlemmer og 6 suppleanter. Hvordan I ugen op til generalforsamlingen afholdes der valg til repræsentantskabet, og alle medlemmer af FADL kan stemme på de opstillede kandidater. Alle, som er medlem af FADL, kan stille op til valget. Hvor tit Repræsentantskabet mødes en gang om måneden for at diskutere og drøfte generelle ting, som foregår i FADL lokalt (Københavns Kreds) samt nationalt. Hvad mere Mange repræsentanterne sidder i forskellige udvalg, lokale såvel som nationale. De lokale udvalg består af disse to udvalg: MFU, MedlemsfordelsUdvalget og AFU, Arrangementsog ForedragsUdvalget. Blandt de nationale udvalg er der OU, OverenskomstUdvalget, UPU, UddannelsesPolitisk Udvalg, SUG, StudenterUndervisningsUdvalget, LVG. LægeVikarGruppen og KU, KursusUdvalget. 6

7 Arrangementer og foredrag FADL holder årlige arrangementer og foredrag for medlemmer. Her et uddrag af de tilbagevendende succeser! Derudover inviterer FADL til foredrag og informationsaftener året rundt. Senest i november var der informationsaften om andelsboligkøb i samarbejde med Lægernes Pensionsbank. DHL stafetten er en nyere tradition, der har været meget populær. 100 løbere gav deres bedste i Fælledparken, og der var stor opbakning fra tilskuerne. Lundsgaard fyldes hvert år i december, når FADLs julebanko giver medlemmerne mulighed for at vinde flotte præmier og brugbare boggaver. Omkring 600 studerende samles, og efterfølgende serveres æbleskiver. FADL-huset fyldes til fastelavn af udklædte medlemmer, der slår katten af tønden og får fastelavnsboller. 1. maj fejres hvert år med fane og fest! Der marcheres efter morgenmad til Fælledparken i flok, og man hører brandtaler, kampsange og arbejdergejst. 7

8 KU afu UPU SUG MFU OU LVG FADL som fagforening & FADLs udvalg Foreningen af Danske Lægestuderende - Hvem, hvad og hvorfor? Den 28.april fylder FADL 60 år. Det skal naturligvis fejres som det sig hør og bør. Men hvad er FADL egentlig for en størrelse? Historiens vingesus fortæller os, at der under den store polioepidemi i 50 erne arbejdede mange studerende som ventilatører på Blegdamshospitalet. Dengang arbejdede de mange studerende under kummerlige kår, og da Sygehusforeningen oven i købet varslede nedgang i de studerendes løn, skabte det ballade. Det førte til dannelse af FADL, som er og altid har været en studenterdreven fagforening. Dette førte igen til etablering af de gode overenskomster for vore medlemmer som vi kender i dag. Varetagelse af de studerendes interesser FADL er sat i verden for at forbedre vilkårene for de medicinstuderende. Fireårsreglen og fremdriftsreformen er aktuelle eksempler inden for universitetsområdet. Men også arbejdsmiljø, sundhed, psykiatri og lægeuddannelsen samt løn- og ansættelsesvilkår som vagttager er noget der optager os. Hvad får du for dit kontingent? FADL er mere end blot en fagforening i klassisk forstand. Den er i høj grad også en interesseorganisation, der tilbyder kurser og kompetenceudvikling når du skal være lægevikar, gode muligheder og tilbud i form af en favorabel forsikringsordning, bankaftaler og diverse faglige og sociale arrangementer der gør livet som medicinstuderende lidt sjovere. Vi glæder os til at du kigger ind i FADL-huset på Blegdamsvej 26 hvis du vil have en snak med os. Vi har åbent hver dag mellem kl.8 og kl.17. Du kan også klikke ind på -> Københavns Kreds hvis du savner flere oplysninger. FADLs udvalg til glæde og gavn for dig! Her er en oversigt over FADLs faglige arbejde i de nationale udvalg til glæde og gavn for dig som lægestuderende. Du kan læse yderligere om udvalgene og de lokale udvalg på Overenskomstudvalget OU forhandler FADLs overenskomst for sygeplejevikarer og ventilatører med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Udvalget tager hånd om dine ansættelsesforhold, fortolker overenskomsten i tvivlsspørgsmål og repræsenterer de lægestuderende i Yngre Lægers overenskomstteam. Lægevikargruppen - LVG forhandler overenskomst for de medicinstuderende i lægevikariater med Danske Regioner. Derudover forhandles løbende lokalaftaler om løntillæg med regioner og sygehuse. Fx, tillæg for at have gennemgået et af FADLs lægevikarkurser. Lægevikargruppen behandler også konkrete sager vedrørende fx løn, ansættelsesvilkår og patientklager. Studenterundervisergruppe - SUG forhandler i fællesskab med Studenterundervisernes Landsforbund (SUL) overenskomst for studerende, der er ansat ved landets universiteter. Forhandlingsmodparten er fx Finansministeriet og repræsentanter for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Kulturministeriet. Udover dette tager SUG sig også af behandling af konkrete sager, lokale forhandlinger samt overenskomstfortolkninger. Uddannelsespolitisk Udvalg - UPU diskuterer og formulerer FADLs holdninger om uddannelse på lægestudiet, turnus og den lægelige videreuddannelse. Udvalgets formål er at give de lægestuderende en stærk og seriøs stemme i samfundsdebatten og overfor politikkerne. Medlemsfordelsudvalget - MFU tager sig af FADLs landsdækkende medlemsaftaler. Udvalgets primære arbejdsområder er forsikring og medlemsaftaler. På aftaleområdet forsøger udvalget at etablere nye fordelagtige medlemsaftaler samt forbedre vilkårene for de eksisterende aftaler på landsplan. 8

9 Dine Medlemsfordele Og Rabatter FADL har en lang række medlemsfordele. Her kan du finde rabatter og medlemsfordele, som gælder for både hele landet og lokalt i de enkelte kredse Nationale fordele: Specialpris for studerende billig og fordelagtig Codan Forsikring billigt medlemskab hos Fitness World som medlem af FADL får du 20 % rabat, når du køber sports- og fritidsudstyr hos Eventyrsport. Kundefordele hos Lægernes Pensionsbank 25 % rabat hos Europæiske Rejseforsikring gode priser på medicinske tidsskrifter, fx Ugeskrift for Læger, Dagens Medicin m.v. adgang til bonus på Forbrugsforeningen af Lokale fordele, København I sortimentet finder du blandt andet: Hos Saga Cykler på Nørrebro kan du som medlem få rabat ved køb af cykler og alle reparationer. Med dit medlemskab af FADL får du rabat på take-away sushi og All You Can Eat menuen hos Takii Sushi, Jagtvej 113. Crossfit Copenhagen - Ikke et normalt fitnesscenter. Med FADL får du rabat på udvalgte medlemskaber. Hos Juul s Vin & Spiritus får du 10% rabat, når du køber vin. Få desuden særpris på whisky, rom, cognac mv Få 15% rabat på alle behandlinger hos Akupunktur Lægehuset. Hvem skaber fordelene? Arbejdet med at optimere fordelene og finde på flere varetages af Medlemsfordelsudvalget (MFU) i samarbejde med FADLs sekretariater. Har du ideer eller ønsker til fordele? Idéer til flere fordele eller aktiviteter, som FADL kunne skabe, er naturligvis meget velkomne. Du skal bare skrive til - så vil idéen blive behandlet! Hvis din idé omhandler noget, der kun er relevant i København, anbefaler vi, at du skriver til dit lokale medlemfordeleudvalg (MFU): fadl.dk 9

10 Via FADLs mange medlemstilbud har du mulighed for at få fordelagtige vilkår og spare penge på forsikring, indkøb og meget mere. FADLs Codans forsikring et tilbud du ikke kan undvære Med Codans Familieforsikring får du en samlet pakke, der består af en indbo-, ansvar-, ulykke-, livs- og rejseforsikring til attraktiv præmie. Forsikringen er skræddersyet til dine behov som lægestuderende og findes i normal dækning og udvidet dækning afhængig af værdien af dit indbo. Priser for 2014 Dækning Med Codans forsikring får du bland andet: Ulykkesforsikring med forhøjet erstatning ved skade på blandt andet fingre, syn og hørelse. dækning af lejlighedsvis udøvelse af selvstændig lægegerning samt ikke erhvervsmæssig lægehjælp, der udøves i henhold til lægeløftet. rejseforsikring, der dækker ferierejser i hele verden op til 60 dage. Cykeldækning (635 kr. i selvrisiko) Nyhed elektronikforsikring! Elektronikforsikring: dækker alle elektriske apparater og giver erstatning i fire år efter købsdatoen for pludselige skader og funktionsfejl på iphonen, computeren, kameraet m.fl..du kan læse mere om forsikringsordningen på FADLs hjemmeside www. fadl.dk. Forsikringsordningen er aftalt mellem FADL og Codan og administreres af FADLs sekretariat. Ansvar Ulykke Pris kr. pr. år Normal dækning Nej Ja Normal dækning Max Ja Normal dækning Max Ja Normal dækning Max Ja Normal dækning Max Ja Udvidet dækning Nej Ja Udvidet dækning Max Ja Udvidet dækning Max Ja Udvidet dækning Max Ja Udvidet dækning Max Ja Enkeltstående 695 ulykkesforsikring* RejsePlus Pr. begivenhed kr. 499 Elektronikforsikring Pr. begivenhed kr. med selvrisiko på 1.112kr 728 Gruppelivsforsikring Forenede Gruppeliv ved dødsfald 25 10

11 FADL din faglige hjælp og støtte Mette, Ida, Mai og Marius Tillidsrepræsentanterne FADLs tillidsrepræsentanter er til for dig som er medlem af FADL. Vi ønsker at sikre, at du får en fair og god behandling i dit arbejde. Har du oplevet at modtage klager? Du kan som FADL-vagt, VT er eller som lægevikar risikere at modtage en klage over dit arbejde. Det kan virke meget voldsomt at blive indkaldt til en klagesamtale, ligesom det også kan udløse en masse bekymringer og spørgsmål. Derfor er vi parate til at hjælpe dig. Som medlem af FADL kan du få gratis hjælp af FADL s tillidsrepræsentanter til at håndtere dine klagesager. Vi kan tilbyde uvildig støtte og vil fungere som bisiddere, der kan vejlede og afklare en masse af de spørgsmål, der måtte vise sig at være. Hvis du ønsker hjælp fra os i en sådan situation, vil vi indledningsvist afholde et formøde, hvor vi forbereder dig til samtalen og får afklaret de spørgsmål du end måtte have. Vi vil endvidere være din sparringspartner under hele forløbet. Under selve klagesamtalen vil vi, som bisiddere, sørge for, at du får en fair behandling, og at der er en ens og retfærdig linje for alle involverede parter. Dette er for at sikre, at du ikke oplever en unødig og uretfærdig hård påtale eller afgørelse. Derudover sidder vi med til holdansættelsessamtaler, hvis dette ønskes. Mai Her er vores opgave at overvære ansættelsessamtalerne, så der undgås vennetjenester og at ansættelsesprocessen følger gældende regler. Endvidere vil vi også gerne hjælpe dig som medlem, hvis du oplever situationer omkring dit arbejde, som du måske ikke vil gå direkte til din arbejdsgiver med, eller hvor du ønsker en uvildig vurdering fra en tredjepart. Du kan til hver en tid kontakte os på Husk, at vi som tillidsrepræsentanter har tavshedspligt! Faglig sagsbehandler Hvis du har brug for faglig hjælp, gældende alt fra; Barsel Feriepenge Selvangivelse og skat Ansættelsesbreve Arbejdsmiljø Arbejde uden for sundhedssektoren Eller andre spørgsmål kan du som medlem af FADL kontakte Torben Conrad fra hovedforeningen. Han vil hjælpe med at forebygge problemer og naturligvis også hjælpe dig i situationer, hvor du allerede oplever et problem. Torben Conrad kan kontaktes på; tlf.: eller Både den faglige sagsbehandler og tillidsrepræsentanter er ansat af kredsforeningen og arbejder uafhængigt af vagtbureauet. De er udelukkende til for dig som FADL medlem. 11

12 Fantastiske bogtilbud kun for FADL s medlemmer Fra 3. februar kan du som medlem af FADL købe medicinske titler fra FADL s Forlag med stor rabat! Henvend dig i receptionen hos FADL, hvis du ønsket at bestille en bogpakke til dit medicinstudie. Bogpakke 1 er til 5. semester SAMLET PRIS: 1540 kr. DU SPARER: 660 kr. Bogpakke 2 er til 4. semester SAMLET PRIS: 1540 kr. DU SPARER: 660 kr. Sådan gør du: Afgiv din bestilling i receptionen inden onsdag så kan du afhente bøgerne allerede om mandagen. 12 FADL KØBENHAVN

13 Lægevikarkurser - forår 2014 FADLs Lægevikarkurser er for FADL-medlemmer, der påtænker at tage et lægevikariat, og det forudsættes, at deltagerne har en rimelig faglig viden og kompetence. Kurserne er ikke tiltænkt som et supplement til eksamensforberedelse i de pågældende emner. Find datoer og undervisere på Klik på kurser og herefter klik københavn Kurserne henvender sig udelukkende til: Studerende på semester Ved deltagelse på kurserne forventes, at relevant kursusmateriale samt opgivet pensum er gennemlæst inden deltagelse. Visse kurser har angivet semesterkrav og er derfor kun relevante for studerende på dette semester eller over. Information om kurserne De fulde kursusbeskrivelser for lægevikarkurserne kan findes på fadl.dk. Vi anbefaler, at du læser den fulde beskrivelse af et kursus, hvis du har tænkt sig at melde dig til. Du vil blandt andet kunne se semesterkravet samt læse en mere fuldendt beskrivelse af kurset. Tilmelding: Tilmeldingen til kurser for forårssemesterets kurser løber fra mandag den 3. februar til torsdag den 6. februar Tilmelding vil foregå elektronisk over Det er her muligt at tilmelde sig max. fire kurser hvorefter der i uge 7 vil foregå tilfældig lodtrækning med uddeling af kursuspladser. For at tilmelde sig skal man logge ind på sin personlige side via ovenstående link. Har man skrevet sig op til vagter i Vagtbureauets elektroniske opskrivningssystem eller tidligere tilmeldt sig kurser, skal man benytte samme login og kode. Er det derimod første gang du logger på systemet, er dit brugernavn dit cpr-nummer og koden er de 4 sidste cifre i dit cprnummer. Du vil herefter blive bedt om at oprette en personlig kode. Ved login er det VIGTIGT at rette din adresse til den, du benytter, således du kan modtage videre information omkring kursusplads mv. såfremt du bliver tildelt plads. Det vil i første omgang kun være muligt at blive tildelt to kursuspladser pr. medlem. Er der efter lodtrækning, i uge 7, ledige pladser, vil disse blive frigivet til yderligere tilmelding. Lodtrækning og venteliste Lodtrækning, foregår ved tilfældig elektronisk lodtrækning hvori alle indgår på lige fod. Bliver du ikke tildelt kursusplads på de ønskede kurser ved lodtrækning, modtager du muligvis plads på en venteliste. Information om tildeling af kursusplads eller venteliste modtages ligeledes pr. mail. Har du tre semestre søgt et bestemt kursus uden at blive tildelt plads, sikres man kursusplads det efterfølgende semester. Pris Kurserne koster kr. 75 pr. kursusdag og inkluderer mad og drikke. Betaling skal ske senest 3 dage efter tildelt kursusplads enten ved betaling med Dankort over tilmeldingssystemet, eller kontant i FadLs sekretariat på Blegdamsvej 26. Ved manglende betaling frafalder pladsen øjeblikkeligt. Bytning af kursuspladser Det er som udgangspunkt IKKE muligt at bytte sin kursusplads med anden studerende. Med venlig hilsen Kursusudvalget FADL 13

14 Her finder du en oversigt over FADLs kurser Skadestue- og ortopædkirurgi (2 dage à 4 timer) Kursusbeskrivelse Kurset tager udgangspunkt i forvagtfunktionen i den ortopædkirugiske skadestue. introduktion til skadestuearbejdet og øvrigt forvagtsarbejde i ortopædkirugien Journaloptag + objektiv undersøgelse skader og skadesedler samarbejde med øvrige specialer, herunder paraklinik behandlingsprincipper gennemgang af en række klassiske skadestue patienter hovedtraumer & øjeskader frakturer & distortioner i bevægeapparatet fremmedlegemer Mm. Akut medicin (3 dage à 4 timer) Kurset er en systematisk symptomorienteret, casebaseret gennemgang af hyppige akutte medicinske tilstande, samt den primære diagnostik og behandling af disse i modtagesituationen. Der gennemgås blandt andet AKS, arytmier, hjertestop, lungeødem, lungeemboli, KOL, hypoglykæmi, bevidstløshed & kramper. dag 1: Åndenød dag 2: Brystsmerter og hjertestop dag 3: Bevidsthedpåvirkning, kramper, mm Radiologi (2 dage à 4 timer) Kurset berører spørgsmål som: hvilken undersøgelse skal bestilles? Og hvad er kontraindikationerne? hvordan ser man på og tolker røntgenbilleder af: thorax, abdomen og knogler? skal der foretages supplerende undersøgelser? Der gives desuden en kort introduktion til samarbejde mellem radiologiske og kliniske afdelinger. OBS! Da kurset er målrettet kommende forvagter vil CT, MR og UL ikke blive gennemgået. Undervisningen finder sted på Rigshospitalet. Psykiatri (2 dage à 4,5 timer) Kursets formål er at gennemgå de hyppigst forekommende problemstillinger inden for psykiatri. Psykiatriske grundprincipper, teoretisk og praktisk gennemgang af hyppigstse diagnoser Lægens rolle i psykiatrien den psykiatriske indlæggelse og den psykiatriske skade Tvang, herunder praktisk udfyldelse af tvangsprotokoller Konflikthåndtering & Den voldelige patient vagtarbejde i pykiatrien Casetræning og diskussion 14

15 Neurologi (2 dage à 4 timer) Kurset omhandler de mest almindelige neurologiske sygdomme og behandling heraf. Der lægges særlig vægt på akutte lidelser. Undervisningen er casebaseret. Modtagelse af den akutte neurologiske/neurokirurgiske patient den bevidstløse patient status epilepticus apoplexia cerevri akut hovedpine Kardiologi (3 dage à 4,5 timer) Der gennemgås de hyppigst forekommende problemstillinger man møder på en kardiologisk afdeling eller en bred intern medicinsk afdeling med kardiologiske patienter. a KS atrieflimmer/flagren hjerteinsufficiens, herunder akut lungeødem Kardiel synkope dvt & lungeemboli Pacemakere akut hypertension Klapsygdomme elektrolytforstyrrelser Infektionsmedicin (2 dage à 4 timer) Fokus vil være på udredning og behandling, samt de mest almindelige ætiologier. Kurset vil også gennemgå de akutte tilstande sepsis og meningitis herunder færdighedstræning i lumbalpunktur. Udredning og behandling af den inficerede patient infektioner i øvre luftveje, lunger, mave- tarmkanal bakteriæmi & sepsis Meningitis & lumbalpunktur hiv viral hepatitis Tuberkulose forholdsregler ved forskellige infektionssygdomme Sår & sutur (1 dag à 4 timer) Kurset fokuserer dels på praktisk udførelse af diverse sutur- og knudeteknikker samt anlæggelse af lokal anæstesi, dels på teori vedrørende brandsår og behandlingen herfor. sårteori suturmateriale og -valg Lokalanalgesi brandsår EKG (3 dage à 4 timer) Undervisningen er baseret på korte teoretiske oplæg efterfulgt af casegennemgang, hvor der inddrages typiske EKG er, der ses i den kliniske hverdag. alment om EKG og arytmi værktøjer til grundig EKG-analyse supraventrikulære og ventrikulære tachyarytmier av-blok, SA-blok, grenblok & elektrolytforstyrrelser iskæm Stetoskopi (1 dag à 4 timer) Hovedvægt ligger på hjerte- og lungestetoskopi med fokus på praktiske færdigheder. Der gennemgås også forskellige bi-/ mislyde og deres respektive ætiologier. systematisk gennemgang af hjertestetoskopi systematisk gennemgang af lungestetoskopi demonstration af lyde og efterfølgende lyd- og billedequiz 15

16 Væske- og elektrolytbalance (2 dage à 4 timer) Kurset gennemgår følgende emner: Klinisk og paraklinisk vurdering af den dehydrerede patient de almindeligste intravenøse væsker forstyrrelser af: natrium, kalium, calcium og magnesium den arterielle blodgas Der vil undervejs være cases med ovenstående emner Blodprøver (1 dag à 4 timer) Teorien bag almindelige blodprøveparametre gennemgås og sættes i relation til den kliniske relevans. hjerteenzymer og levertal CK, CK-MB & TNT ALAT, ASAT, bilirubin & basisk fosfatase Albumin & koagulationsfaktorer Klinisk farmakologi (2 dage à 4 timer) Kurset fokuserer på den farmakologiske side af forvagtens opgaver, fx medicin ved indlæggelse og udskrivelse, smertebehandling, antibiotika og akutbehandling i skadestuen. Der vil til slut på kurset være en quiz i det gennemgåede materiale. forvagtens opgaver hjælpemidler, fx promedicin.dk infektioner og antibiotika farmakologisk smertebehandling akut farmakologi i skadestuen ak-behandling akut behandling med psykofarmaka Nefrologi (2 dage á 4 timer) Kurset et nyt kursus hos FADL, som der endnu ikke er kommet en kursusbeskrivelse til. Du kan læse mere om kurset på eller kontakte FADL for info på infektionstal & nyretal CRP, leukocyt og differentialtælling, venyler & sepsis-pcr Kreatinin, karbamid, K+ & Na+ A-punktur & anæmiprøver ph, po2, pco2 & osmolaritet Koagulationsprøver INR, APTT, D-dimer & trombocytter Antithrombin III, fibrinogen & plasminogen Med venlig hilsen Emil Knudsen List Kursusudvalget, FADL 16

17 Skal du have et lægevikariat i foråret? Skal du bruge dit forår på at arbejde som lægevikar på et af landets sygehuse, så læs dette indlæg! Der er flere ting, der er gode at vide, inden man starter i sin stilling: Ansættelsesbevis For det første er det vigtigt, at du får et ansættelsesbevis, da dette er din garanti for at få den rette løn. Et ansættelsesbevis skal beskrive, hvad det er for en stilling, du er ansat i, til hvilken løn og i hvilken periode, du er ansat. Hvis du vil være sikker på, at dit ansættelsesbevis er i orden, er du velkommen til at sende en kopi af dit ansættelsesbevis til FADLs Hovedforening på adressen: Blegdamsvej 26, 2200 København N. Instrukser Inden du starter med at arbejde, er det vigtigt, at du som medicinstuderende - ansat som vikar for en læge - har set de instrukser, der skal ligge på alle afdelinger. Disse instrukser fortæller, hvad du som medicinstuderende må udføre på afdelingen. Der er altså forskel på de instrukser, der er for behandling af forskellige sygdomme og de instrukser, vi omtaler her, der omhandler dine beføjelser på afdelingen. Instrukserne er forskellige fra afdeling til afdeling, så det er vigtigt, at du får set instrukserne på lige præcis den afdeling, du skal arbejde på. Og så er det vigtigt, at du selv overholder instrukserne. For så længe du gør det, er du under overlægens ansvar. Hvis du opdager, at overlægen giver dig mere ansvar, skal du gøre opmærksom på dette og få det tilføjet i instrukserne. Patientklager Heldigvis er det sjældent, at medicinstuderende er indblandet i patientklager, men skulle det alligevel ske, er det vigtigt, at du kontakter FADL. Særligt vedrørende psykiatri Sundhedsstyrelsen har ændret fortolkningen af lovgivningen vedr. delegation af opgaver i forbindelse med fiksering og tvangsbehandling jf. Psykiatriloven. Dette medfører ændrede vilkår for lægevikarer i psykiatrien. Se mere på Lokalaftaler FADL har forhandlet en række lokalaftaler hjem på nogle af landets sygehuse. Således kan du nogle steder få tillæg for at have haft tre måneders lægevikariaterfaring og have taget et af FADLs lægevikarkurser. Desuden kan du få specielle tillæg for transport. Hvilke sygehuse, der er forhandlet lokalaftaler med, kan du finde på Det er vigtigt at være opmærksom på, om du får de tillæg, du er berettiget til, da det er vores erfaring, at sygehusene ikke altid udbetaler disse tillæg automatisk. Det er desuden tit en god ide at spørge de yngre læger på afdelingen, hvilke tillæg, de får. Lægevikarguide Har du spørgsmål omkring dit lægevikariat har Sundhedsstyrelsen udgivet pjecen Vikar for Læge. Kend ansvarsforholdene som medicinstuderende. Desuden kan du få svar på mange af de spørgsmål, man har før og under det første lægevikariat ved at læse FADLs egen FADLS lille Røde. Du kan for eksempel læse om ansøgninger, ansættelseskontrakter, skatteregler, samt andre regler og krav i forbindelse med arbejdet som lægevikar. Begge dele kan downloades på For medlemmer Job og lægevikariater Rigtig god fornøjelse med dit lægevikariat. Hilsen Lægevikargruppen 17

18 VEND! Vend Vend VEND!

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2014 HVORFOR ARBEJDE FRIVILLIGT FOR FADL? FÅ SVARET PÅ SIDE 7 2014 ÅRET, HVOR FADL FYLDTE 60! LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 GÅ IKKE GLIP AF ARRANGEMENTERNE! SE OG LÆS MERE PÅ SIDE 5 KØBENHAVNS

Læs mere

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2015 OK15, FEMÅRSREGLEN OG FREMDRIFTSREFORMEN LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG FÅ INDBLIK PÅ SIDE 6 HVAD TILBYDER FADL NÅR DU GÅR PÅ BACHELOREN? LÆSE

Læs mere

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter.

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter. Ordinær Generalforsamling i FADL København 2014 Fredag den 10.oktober 2014 kl.17.00 i Studenterklubben på Panum Instituttet 1. Valg af dirigent Gunnar Jørgensen vælges. 2. Valg af referenter Amina Nardo-Marino

Læs mere

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE 1 FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE Foreningen Af Danske Lægestuderende er din fagforening, der arbejder for din løn og dine arbejdsvilkår. Udover at være en velfunderet

Læs mere

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

Introduktion til FADL. - for repræsentantskabsmedlemmer

Introduktion til FADL. - for repræsentantskabsmedlemmer Introduktion til FADL - for repræsentantskabsmedlemmer Forord Denne folder er tænkt som et hjælpeværktøj til repræsentantskabsmedlemmer i FADL. Folderen er en del af en større materialesamling på www.fadl.dk

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

HFs årsberetning 2013/2014

HFs årsberetning 2013/2014 HFs årsberetning 2013/2014 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og produktivt på mange fronter. Politisk er fireårsreglen blevet til en femårsregel, og fremdriftsreformen indført

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget)

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget) Referat: Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Dato 12. december 2011 Journal Vores ref.nr 3 Referat af repræsentantskabsmøde

Læs mere

Kort om kontante fordele

Kort om kontante fordele ... medlemskab betaler sig Kort om kontante fordele TJEN DIT KONTINGENT HJEM medlemskab betaler sig Som kreativ specialist er du bogstaveligt talt noget særligt. Det skal din fagforening naturligvis også

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk.

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Referat af repræsentantskabsmøde nr. 6 Tirsdag den 16.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013

Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013 Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013 Dato 13. september 2013 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og meget produktivt. Politisk er fireårsreglen igen kommet i fokus, og internt

Læs mere

Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver

Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver Organisationscirkulære nr. 13 Hovedforeningens opgaver I vedtægternes 37 bestemmes det, at indhold og rammer for opgaveløsningen i såvel det vedtægtsbestemte som det på samtykke baserede samarbejde i HF

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (3) Fredag d. 9. December 2011. Kl. 12.00,, 12.00-12.10 1. Formalia 1.1. Valg af dirigent Mads Liisberg valgt 1.2. Valg af referent Marie-Louise

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris

Privatsikring Studie. Så behøver du kun én forsikring. SU-venlig pris Privatsikring Studie Så behøver du kun én forsikring SU-venlig pris Nyd studietiden. Vi sørger for, at du er godt forsikret Enhver kan fortælle dig, at det er vigtigt at være forsikret. Men hvem hjælper

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Medlemstilbud og -rabatter. sådan får du mere ud af at være medlem

Medlemstilbud og -rabatter. sådan får du mere ud af at være medlem Medlemstilbud og -rabatter sådan får du mere ud af at være medlem Medlemstilbud og -rabatter Sådan får du mere ud af at være medlem Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Ricky Molloy Layout: Dansk

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Moodle for Adgangskursus

Moodle for Adgangskursus Moodle for Adgangskursus Moodle er et Learning Management System (e-læringssystem), som undervisere og sekretærer på Adgangskursus anvender til at formidle information til de studerende. Moodle er derfor

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 2015 Indhold: SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring Øvrige private forsikringer Lønforsikring

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK Indhold Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK 1 Indledning...1 2 Egen profil...2 2.1 Blå medlems profil...2 2.2 Orange bruger profil...2 3 Overblik...3 4 Indstillinger...4 5 Kommunikation (email)...4

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 201 Indhold: Særlige forsikringsfordele til dig som medlem SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Hvorfor være medlem af Danmarks? Det er der mange gode grunde til. 2014 H O S T R U P S G A D E 3 9. 3 8600 S I L K E B O R G, T L F 86816900,132@D L F. O R G Hvem Skal..? Hvem skal være med til at præge

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I?

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré og Lena Rønsholdt

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Foreningen af Danske Lægestuderende 1. Formalia Dirigent : Toke 2. Valg 1 eller 2 Referenter Referent: Kristina Fruerlund og Rikke Zachar Stemmeudvalg: Christian Tvede

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere