forår Københavns kredsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forår Københavns kredsforening"

Transkript

1 Semester forår 2014 Københavns kredsforening

2 Her kan du komme i kontakt med FADL Her kan du komme i kontakt med FADL Lige på den anden side af vejen ved Blegdamsvejindgangen til Panum, på Blegdamsvej 26, finder du FADLs sekretariat. Her kan du få hjælp til at melde dig ind, få svar på spørgsmål om Codan-forsikringen, om vagtbureauet og vores lægevikarkurser, samt hente journalkoncepter og kittelgejl. Du kan kort sagt få alt at vide om FADL og de muligheder FADL tilbyder. Kom og mød FADL I løbet af de første uger af semestret arrangerer FADL en række møder for alle 1. semester-studerende, hvor medlemmer af repræsentantskabet fortæller om foreningen og dens aktiviteter. Her kan du se, hvornår møderne afholdes. HOLD DATO KKF VB Hold 101 Torsdag 30/ Hold 102 Mandag 3/ Hold 103 Onsdag 5/ Hold 104 Tirsdag 4/ Hold 105 Torsdag 30/ Hold 106 Tirsdag 4/ Hold 107 Mandag 3/ Hold 108 Onsdag 5/ Hold 109 Torsdag 6/ Hold 110 Mandag 3/ Hold 111 Onsdag 5/ FADLs Kredsforening, København Blegdamsvej 26, baghuset 2200 København N Tlf: FADLs Sekretariat har åbent for telefonisk henvendelse mandag-fredag kl Åbningstider i receptionen: Mandag fredag kl adresser Formand Thomas Svare Ehlers SEKRETARIATSCHEF Thomas Kjær Jensen Bogholder Ilse M. Jensen SEKRETÆR Ellen Ranløv STUDENTERMEDHJÆLP Cecilie Forsberg Andersen

3 Velkommen til et nyt semester på medicin Uanset om du har studeret medicin længe og blot er ny på Panum, eller om du netop er påbegyndt dit første semester, vil jeg gerne byde dig velkommen på studiet. Min erfaring er, at et nyt semester altid gås i møde med lige dele spænding og forventningsfuldhed. I min hverdag fylder FADL-arbejdet meget, og jeg ser med forventning frem til de ting, vi skal arbejde med i FADL i det kommende forår: Forberedelser til overenskomstforhandlinger 15, studiefremdriftsreform, 4-års reglen, bedre medlemsservice og bedre samarbejde med de andre kredse. Vi er mange, der er engageret i fagforeningsarbejdet, og jeg er stolt af den fagforening, jeg og repræsentantskabet kan præsentere for dig på de følgende sider. Vores arbejde i FADL er forskelligartet og spænder vidt, og vi har lavet dette semesterstartshæfte for at du som ny i Københavns kreds nemt kan danne dig et overblik over, hvad vi kan tilbyde. På de følgende sider finder du udover praktisk information billeder fra vores arrangementer på studiet samt en introduktion til dit repræsentantskab og vores politiske og fagforeningsrelaterede arbejde. God læselyst (i dette hæfte såvel som i pensum). Med ønsket om et godt semester Thomas Ehlers Formand for FADLs afdeling i København, Københavns Kredsforening, KKF. 3

4 KU 1. maj SUG Repræsentanter DHL MFU UPU LVG 4 MFU KU AFU OU LVG SUG UPU medlemsfordelsudvalget - kursusudvalget arrangements- og fordelsudvalget - overenskomstudvalget - lægevikargruppen studenterundervisningsgruppen - uddannelsespolitisk udvalg

5 OU afu Tillidsrepræsentanter JuleBanko FADL din stamme som medicinstuderende Foreningen Af Danske Lægestuderende sikrer danske medicinstuderendes rettigheder på arbejdsmarkedet, indflydelse på studiet og vægt i samfundsdebatten. Drevet af medicinstuderende til medicinstuderende anstrenger FADL sig for, at du allerede under lægeuddannelsen kan udøve dine evner i lægefaglige studiejobs med god løn og gunstige arbejdsvilkår. Som socialt samlingspunkt for medicinstudiet støtter FADL både rusvejledning, revyer og studenterblade og bringer politisk de medicinstuderendes interesser ind bag Christiansborgs mure. Endvidere er FADL et socialt og hyggeligt samlingspunkt under dit uddannelsesforløb med mange sociale og sjove arrangementer og traditioner. 5

6 Repræsentantskabet De ordinære medlemmer består af: Amina Nielsen Nardo-Marino, Bobby Lo, Emil Knudsen List, Erika Nodin, Gitte Hedermann, Ida Roost, Jesper Brink Svendsen, Joachim Paulsen, Jonas Olsen, Josefine Tangen Jensen, Karen Brorup Heje Pedersen, Kasper Kjær Gasbjerg, Mads Marstrand Helsted, Marie Skougaard Nielsen, Mathias Melgaard, Ossian Nilaus Gundel, Peder Emil Warming, Pelle Petersen, Signe Stensen, Thomas Svare Ehlers, Urd Schrøder Holm Hansen. Suppleanterne består af: Andrea Maier, Anne Terp, Gitte Aabye Olsen, Joachim Aidt Becker, Lui Koch, Morten Hvidtfeldt, Nicolai Lloyd Hughes." Repræsentantskabet er FADLs politiske ledelse. Vi er selv studerende på medicin, og vi arbejder på tværs af årgangene med emner, der er relevante for alle medicinstuderende. Det er også os, der forhandler overenskomst og sikrer, at du får en god løn og ordentlige arbejdsforhold, uanset om du er SPV-vagt, studenterunderviser, lægevikar, ventilatør eller andet. Du er altid velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål, når du ser os på vandregangen, på bib eller i studenterklubben. Hvad FADL er de lægestuderendes fagforening. Hvem FADL ledes af repræsentantskabet, som vælges hvert år i oktober i forbindelse med generalforsamlingen. Det er repræsentantskabet, som vælger, hvem der skal være formand. Hvor mange Repræsentantskabet består af 18 medlemmer og 6 suppleanter. Hvordan I ugen op til generalforsamlingen afholdes der valg til repræsentantskabet, og alle medlemmer af FADL kan stemme på de opstillede kandidater. Alle, som er medlem af FADL, kan stille op til valget. Hvor tit Repræsentantskabet mødes en gang om måneden for at diskutere og drøfte generelle ting, som foregår i FADL lokalt (Københavns Kreds) samt nationalt. Hvad mere Mange repræsentanterne sidder i forskellige udvalg, lokale såvel som nationale. De lokale udvalg består af disse to udvalg: MFU, MedlemsfordelsUdvalget og AFU, Arrangementsog ForedragsUdvalget. Blandt de nationale udvalg er der OU, OverenskomstUdvalget, UPU, UddannelsesPolitisk Udvalg, SUG, StudenterUndervisningsUdvalget, LVG. LægeVikarGruppen og KU, KursusUdvalget. 6

7 Arrangementer og foredrag FADL holder årlige arrangementer og foredrag for medlemmer. Her et uddrag af de tilbagevendende succeser! Derudover inviterer FADL til foredrag og informationsaftener året rundt. Senest i november var der informationsaften om andelsboligkøb i samarbejde med Lægernes Pensionsbank. DHL stafetten er en nyere tradition, der har været meget populær. 100 løbere gav deres bedste i Fælledparken, og der var stor opbakning fra tilskuerne. Lundsgaard fyldes hvert år i december, når FADLs julebanko giver medlemmerne mulighed for at vinde flotte præmier og brugbare boggaver. Omkring 600 studerende samles, og efterfølgende serveres æbleskiver. FADL-huset fyldes til fastelavn af udklædte medlemmer, der slår katten af tønden og får fastelavnsboller. 1. maj fejres hvert år med fane og fest! Der marcheres efter morgenmad til Fælledparken i flok, og man hører brandtaler, kampsange og arbejdergejst. 7

8 KU afu UPU SUG MFU OU LVG FADL som fagforening & FADLs udvalg Foreningen af Danske Lægestuderende - Hvem, hvad og hvorfor? Den 28.april fylder FADL 60 år. Det skal naturligvis fejres som det sig hør og bør. Men hvad er FADL egentlig for en størrelse? Historiens vingesus fortæller os, at der under den store polioepidemi i 50 erne arbejdede mange studerende som ventilatører på Blegdamshospitalet. Dengang arbejdede de mange studerende under kummerlige kår, og da Sygehusforeningen oven i købet varslede nedgang i de studerendes løn, skabte det ballade. Det førte til dannelse af FADL, som er og altid har været en studenterdreven fagforening. Dette førte igen til etablering af de gode overenskomster for vore medlemmer som vi kender i dag. Varetagelse af de studerendes interesser FADL er sat i verden for at forbedre vilkårene for de medicinstuderende. Fireårsreglen og fremdriftsreformen er aktuelle eksempler inden for universitetsområdet. Men også arbejdsmiljø, sundhed, psykiatri og lægeuddannelsen samt løn- og ansættelsesvilkår som vagttager er noget der optager os. Hvad får du for dit kontingent? FADL er mere end blot en fagforening i klassisk forstand. Den er i høj grad også en interesseorganisation, der tilbyder kurser og kompetenceudvikling når du skal være lægevikar, gode muligheder og tilbud i form af en favorabel forsikringsordning, bankaftaler og diverse faglige og sociale arrangementer der gør livet som medicinstuderende lidt sjovere. Vi glæder os til at du kigger ind i FADL-huset på Blegdamsvej 26 hvis du vil have en snak med os. Vi har åbent hver dag mellem kl.8 og kl.17. Du kan også klikke ind på -> Københavns Kreds hvis du savner flere oplysninger. FADLs udvalg til glæde og gavn for dig! Her er en oversigt over FADLs faglige arbejde i de nationale udvalg til glæde og gavn for dig som lægestuderende. Du kan læse yderligere om udvalgene og de lokale udvalg på Overenskomstudvalget OU forhandler FADLs overenskomst for sygeplejevikarer og ventilatører med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Udvalget tager hånd om dine ansættelsesforhold, fortolker overenskomsten i tvivlsspørgsmål og repræsenterer de lægestuderende i Yngre Lægers overenskomstteam. Lægevikargruppen - LVG forhandler overenskomst for de medicinstuderende i lægevikariater med Danske Regioner. Derudover forhandles løbende lokalaftaler om løntillæg med regioner og sygehuse. Fx, tillæg for at have gennemgået et af FADLs lægevikarkurser. Lægevikargruppen behandler også konkrete sager vedrørende fx løn, ansættelsesvilkår og patientklager. Studenterundervisergruppe - SUG forhandler i fællesskab med Studenterundervisernes Landsforbund (SUL) overenskomst for studerende, der er ansat ved landets universiteter. Forhandlingsmodparten er fx Finansministeriet og repræsentanter for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Kulturministeriet. Udover dette tager SUG sig også af behandling af konkrete sager, lokale forhandlinger samt overenskomstfortolkninger. Uddannelsespolitisk Udvalg - UPU diskuterer og formulerer FADLs holdninger om uddannelse på lægestudiet, turnus og den lægelige videreuddannelse. Udvalgets formål er at give de lægestuderende en stærk og seriøs stemme i samfundsdebatten og overfor politikkerne. Medlemsfordelsudvalget - MFU tager sig af FADLs landsdækkende medlemsaftaler. Udvalgets primære arbejdsområder er forsikring og medlemsaftaler. På aftaleområdet forsøger udvalget at etablere nye fordelagtige medlemsaftaler samt forbedre vilkårene for de eksisterende aftaler på landsplan. 8

9 Dine Medlemsfordele Og Rabatter FADL har en lang række medlemsfordele. Her kan du finde rabatter og medlemsfordele, som gælder for både hele landet og lokalt i de enkelte kredse Nationale fordele: Specialpris for studerende billig og fordelagtig Codan Forsikring billigt medlemskab hos Fitness World som medlem af FADL får du 20 % rabat, når du køber sports- og fritidsudstyr hos Eventyrsport. Kundefordele hos Lægernes Pensionsbank 25 % rabat hos Europæiske Rejseforsikring gode priser på medicinske tidsskrifter, fx Ugeskrift for Læger, Dagens Medicin m.v. adgang til bonus på Forbrugsforeningen af Lokale fordele, København I sortimentet finder du blandt andet: Hos Saga Cykler på Nørrebro kan du som medlem få rabat ved køb af cykler og alle reparationer. Med dit medlemskab af FADL får du rabat på take-away sushi og All You Can Eat menuen hos Takii Sushi, Jagtvej 113. Crossfit Copenhagen - Ikke et normalt fitnesscenter. Med FADL får du rabat på udvalgte medlemskaber. Hos Juul s Vin & Spiritus får du 10% rabat, når du køber vin. Få desuden særpris på whisky, rom, cognac mv Få 15% rabat på alle behandlinger hos Akupunktur Lægehuset. Hvem skaber fordelene? Arbejdet med at optimere fordelene og finde på flere varetages af Medlemsfordelsudvalget (MFU) i samarbejde med FADLs sekretariater. Har du ideer eller ønsker til fordele? Idéer til flere fordele eller aktiviteter, som FADL kunne skabe, er naturligvis meget velkomne. Du skal bare skrive til - så vil idéen blive behandlet! Hvis din idé omhandler noget, der kun er relevant i København, anbefaler vi, at du skriver til dit lokale medlemfordeleudvalg (MFU): fadl.dk 9

10 Via FADLs mange medlemstilbud har du mulighed for at få fordelagtige vilkår og spare penge på forsikring, indkøb og meget mere. FADLs Codans forsikring et tilbud du ikke kan undvære Med Codans Familieforsikring får du en samlet pakke, der består af en indbo-, ansvar-, ulykke-, livs- og rejseforsikring til attraktiv præmie. Forsikringen er skræddersyet til dine behov som lægestuderende og findes i normal dækning og udvidet dækning afhængig af værdien af dit indbo. Priser for 2014 Dækning Med Codans forsikring får du bland andet: Ulykkesforsikring med forhøjet erstatning ved skade på blandt andet fingre, syn og hørelse. dækning af lejlighedsvis udøvelse af selvstændig lægegerning samt ikke erhvervsmæssig lægehjælp, der udøves i henhold til lægeløftet. rejseforsikring, der dækker ferierejser i hele verden op til 60 dage. Cykeldækning (635 kr. i selvrisiko) Nyhed elektronikforsikring! Elektronikforsikring: dækker alle elektriske apparater og giver erstatning i fire år efter købsdatoen for pludselige skader og funktionsfejl på iphonen, computeren, kameraet m.fl..du kan læse mere om forsikringsordningen på FADLs hjemmeside www. fadl.dk. Forsikringsordningen er aftalt mellem FADL og Codan og administreres af FADLs sekretariat. Ansvar Ulykke Pris kr. pr. år Normal dækning Nej Ja Normal dækning Max Ja Normal dækning Max Ja Normal dækning Max Ja Normal dækning Max Ja Udvidet dækning Nej Ja Udvidet dækning Max Ja Udvidet dækning Max Ja Udvidet dækning Max Ja Udvidet dækning Max Ja Enkeltstående 695 ulykkesforsikring* RejsePlus Pr. begivenhed kr. 499 Elektronikforsikring Pr. begivenhed kr. med selvrisiko på 1.112kr 728 Gruppelivsforsikring Forenede Gruppeliv ved dødsfald 25 10

11 FADL din faglige hjælp og støtte Mette, Ida, Mai og Marius Tillidsrepræsentanterne FADLs tillidsrepræsentanter er til for dig som er medlem af FADL. Vi ønsker at sikre, at du får en fair og god behandling i dit arbejde. Har du oplevet at modtage klager? Du kan som FADL-vagt, VT er eller som lægevikar risikere at modtage en klage over dit arbejde. Det kan virke meget voldsomt at blive indkaldt til en klagesamtale, ligesom det også kan udløse en masse bekymringer og spørgsmål. Derfor er vi parate til at hjælpe dig. Som medlem af FADL kan du få gratis hjælp af FADL s tillidsrepræsentanter til at håndtere dine klagesager. Vi kan tilbyde uvildig støtte og vil fungere som bisiddere, der kan vejlede og afklare en masse af de spørgsmål, der måtte vise sig at være. Hvis du ønsker hjælp fra os i en sådan situation, vil vi indledningsvist afholde et formøde, hvor vi forbereder dig til samtalen og får afklaret de spørgsmål du end måtte have. Vi vil endvidere være din sparringspartner under hele forløbet. Under selve klagesamtalen vil vi, som bisiddere, sørge for, at du får en fair behandling, og at der er en ens og retfærdig linje for alle involverede parter. Dette er for at sikre, at du ikke oplever en unødig og uretfærdig hård påtale eller afgørelse. Derudover sidder vi med til holdansættelsessamtaler, hvis dette ønskes. Mai Her er vores opgave at overvære ansættelsessamtalerne, så der undgås vennetjenester og at ansættelsesprocessen følger gældende regler. Endvidere vil vi også gerne hjælpe dig som medlem, hvis du oplever situationer omkring dit arbejde, som du måske ikke vil gå direkte til din arbejdsgiver med, eller hvor du ønsker en uvildig vurdering fra en tredjepart. Du kan til hver en tid kontakte os på Husk, at vi som tillidsrepræsentanter har tavshedspligt! Faglig sagsbehandler Hvis du har brug for faglig hjælp, gældende alt fra; Barsel Feriepenge Selvangivelse og skat Ansættelsesbreve Arbejdsmiljø Arbejde uden for sundhedssektoren Eller andre spørgsmål kan du som medlem af FADL kontakte Torben Conrad fra hovedforeningen. Han vil hjælpe med at forebygge problemer og naturligvis også hjælpe dig i situationer, hvor du allerede oplever et problem. Torben Conrad kan kontaktes på; tlf.: eller Både den faglige sagsbehandler og tillidsrepræsentanter er ansat af kredsforeningen og arbejder uafhængigt af vagtbureauet. De er udelukkende til for dig som FADL medlem. 11

12 Fantastiske bogtilbud kun for FADL s medlemmer Fra 3. februar kan du som medlem af FADL købe medicinske titler fra FADL s Forlag med stor rabat! Henvend dig i receptionen hos FADL, hvis du ønsket at bestille en bogpakke til dit medicinstudie. Bogpakke 1 er til 5. semester SAMLET PRIS: 1540 kr. DU SPARER: 660 kr. Bogpakke 2 er til 4. semester SAMLET PRIS: 1540 kr. DU SPARER: 660 kr. Sådan gør du: Afgiv din bestilling i receptionen inden onsdag så kan du afhente bøgerne allerede om mandagen. 12 FADL KØBENHAVN

13 Lægevikarkurser - forår 2014 FADLs Lægevikarkurser er for FADL-medlemmer, der påtænker at tage et lægevikariat, og det forudsættes, at deltagerne har en rimelig faglig viden og kompetence. Kurserne er ikke tiltænkt som et supplement til eksamensforberedelse i de pågældende emner. Find datoer og undervisere på Klik på kurser og herefter klik københavn Kurserne henvender sig udelukkende til: Studerende på semester Ved deltagelse på kurserne forventes, at relevant kursusmateriale samt opgivet pensum er gennemlæst inden deltagelse. Visse kurser har angivet semesterkrav og er derfor kun relevante for studerende på dette semester eller over. Information om kurserne De fulde kursusbeskrivelser for lægevikarkurserne kan findes på fadl.dk. Vi anbefaler, at du læser den fulde beskrivelse af et kursus, hvis du har tænkt sig at melde dig til. Du vil blandt andet kunne se semesterkravet samt læse en mere fuldendt beskrivelse af kurset. Tilmelding: Tilmeldingen til kurser for forårssemesterets kurser løber fra mandag den 3. februar til torsdag den 6. februar Tilmelding vil foregå elektronisk over Det er her muligt at tilmelde sig max. fire kurser hvorefter der i uge 7 vil foregå tilfældig lodtrækning med uddeling af kursuspladser. For at tilmelde sig skal man logge ind på sin personlige side via ovenstående link. Har man skrevet sig op til vagter i Vagtbureauets elektroniske opskrivningssystem eller tidligere tilmeldt sig kurser, skal man benytte samme login og kode. Er det derimod første gang du logger på systemet, er dit brugernavn dit cpr-nummer og koden er de 4 sidste cifre i dit cprnummer. Du vil herefter blive bedt om at oprette en personlig kode. Ved login er det VIGTIGT at rette din adresse til den, du benytter, således du kan modtage videre information omkring kursusplads mv. såfremt du bliver tildelt plads. Det vil i første omgang kun være muligt at blive tildelt to kursuspladser pr. medlem. Er der efter lodtrækning, i uge 7, ledige pladser, vil disse blive frigivet til yderligere tilmelding. Lodtrækning og venteliste Lodtrækning, foregår ved tilfældig elektronisk lodtrækning hvori alle indgår på lige fod. Bliver du ikke tildelt kursusplads på de ønskede kurser ved lodtrækning, modtager du muligvis plads på en venteliste. Information om tildeling af kursusplads eller venteliste modtages ligeledes pr. mail. Har du tre semestre søgt et bestemt kursus uden at blive tildelt plads, sikres man kursusplads det efterfølgende semester. Pris Kurserne koster kr. 75 pr. kursusdag og inkluderer mad og drikke. Betaling skal ske senest 3 dage efter tildelt kursusplads enten ved betaling med Dankort over tilmeldingssystemet, eller kontant i FadLs sekretariat på Blegdamsvej 26. Ved manglende betaling frafalder pladsen øjeblikkeligt. Bytning af kursuspladser Det er som udgangspunkt IKKE muligt at bytte sin kursusplads med anden studerende. Med venlig hilsen Kursusudvalget FADL 13

14 Her finder du en oversigt over FADLs kurser Skadestue- og ortopædkirurgi (2 dage à 4 timer) Kursusbeskrivelse Kurset tager udgangspunkt i forvagtfunktionen i den ortopædkirugiske skadestue. introduktion til skadestuearbejdet og øvrigt forvagtsarbejde i ortopædkirugien Journaloptag + objektiv undersøgelse skader og skadesedler samarbejde med øvrige specialer, herunder paraklinik behandlingsprincipper gennemgang af en række klassiske skadestue patienter hovedtraumer & øjeskader frakturer & distortioner i bevægeapparatet fremmedlegemer Mm. Akut medicin (3 dage à 4 timer) Kurset er en systematisk symptomorienteret, casebaseret gennemgang af hyppige akutte medicinske tilstande, samt den primære diagnostik og behandling af disse i modtagesituationen. Der gennemgås blandt andet AKS, arytmier, hjertestop, lungeødem, lungeemboli, KOL, hypoglykæmi, bevidstløshed & kramper. dag 1: Åndenød dag 2: Brystsmerter og hjertestop dag 3: Bevidsthedpåvirkning, kramper, mm Radiologi (2 dage à 4 timer) Kurset berører spørgsmål som: hvilken undersøgelse skal bestilles? Og hvad er kontraindikationerne? hvordan ser man på og tolker røntgenbilleder af: thorax, abdomen og knogler? skal der foretages supplerende undersøgelser? Der gives desuden en kort introduktion til samarbejde mellem radiologiske og kliniske afdelinger. OBS! Da kurset er målrettet kommende forvagter vil CT, MR og UL ikke blive gennemgået. Undervisningen finder sted på Rigshospitalet. Psykiatri (2 dage à 4,5 timer) Kursets formål er at gennemgå de hyppigst forekommende problemstillinger inden for psykiatri. Psykiatriske grundprincipper, teoretisk og praktisk gennemgang af hyppigstse diagnoser Lægens rolle i psykiatrien den psykiatriske indlæggelse og den psykiatriske skade Tvang, herunder praktisk udfyldelse af tvangsprotokoller Konflikthåndtering & Den voldelige patient vagtarbejde i pykiatrien Casetræning og diskussion 14

15 Neurologi (2 dage à 4 timer) Kurset omhandler de mest almindelige neurologiske sygdomme og behandling heraf. Der lægges særlig vægt på akutte lidelser. Undervisningen er casebaseret. Modtagelse af den akutte neurologiske/neurokirurgiske patient den bevidstløse patient status epilepticus apoplexia cerevri akut hovedpine Kardiologi (3 dage à 4,5 timer) Der gennemgås de hyppigst forekommende problemstillinger man møder på en kardiologisk afdeling eller en bred intern medicinsk afdeling med kardiologiske patienter. a KS atrieflimmer/flagren hjerteinsufficiens, herunder akut lungeødem Kardiel synkope dvt & lungeemboli Pacemakere akut hypertension Klapsygdomme elektrolytforstyrrelser Infektionsmedicin (2 dage à 4 timer) Fokus vil være på udredning og behandling, samt de mest almindelige ætiologier. Kurset vil også gennemgå de akutte tilstande sepsis og meningitis herunder færdighedstræning i lumbalpunktur. Udredning og behandling af den inficerede patient infektioner i øvre luftveje, lunger, mave- tarmkanal bakteriæmi & sepsis Meningitis & lumbalpunktur hiv viral hepatitis Tuberkulose forholdsregler ved forskellige infektionssygdomme Sår & sutur (1 dag à 4 timer) Kurset fokuserer dels på praktisk udførelse af diverse sutur- og knudeteknikker samt anlæggelse af lokal anæstesi, dels på teori vedrørende brandsår og behandlingen herfor. sårteori suturmateriale og -valg Lokalanalgesi brandsår EKG (3 dage à 4 timer) Undervisningen er baseret på korte teoretiske oplæg efterfulgt af casegennemgang, hvor der inddrages typiske EKG er, der ses i den kliniske hverdag. alment om EKG og arytmi værktøjer til grundig EKG-analyse supraventrikulære og ventrikulære tachyarytmier av-blok, SA-blok, grenblok & elektrolytforstyrrelser iskæm Stetoskopi (1 dag à 4 timer) Hovedvægt ligger på hjerte- og lungestetoskopi med fokus på praktiske færdigheder. Der gennemgås også forskellige bi-/ mislyde og deres respektive ætiologier. systematisk gennemgang af hjertestetoskopi systematisk gennemgang af lungestetoskopi demonstration af lyde og efterfølgende lyd- og billedequiz 15

16 Væske- og elektrolytbalance (2 dage à 4 timer) Kurset gennemgår følgende emner: Klinisk og paraklinisk vurdering af den dehydrerede patient de almindeligste intravenøse væsker forstyrrelser af: natrium, kalium, calcium og magnesium den arterielle blodgas Der vil undervejs være cases med ovenstående emner Blodprøver (1 dag à 4 timer) Teorien bag almindelige blodprøveparametre gennemgås og sættes i relation til den kliniske relevans. hjerteenzymer og levertal CK, CK-MB & TNT ALAT, ASAT, bilirubin & basisk fosfatase Albumin & koagulationsfaktorer Klinisk farmakologi (2 dage à 4 timer) Kurset fokuserer på den farmakologiske side af forvagtens opgaver, fx medicin ved indlæggelse og udskrivelse, smertebehandling, antibiotika og akutbehandling i skadestuen. Der vil til slut på kurset være en quiz i det gennemgåede materiale. forvagtens opgaver hjælpemidler, fx promedicin.dk infektioner og antibiotika farmakologisk smertebehandling akut farmakologi i skadestuen ak-behandling akut behandling med psykofarmaka Nefrologi (2 dage á 4 timer) Kurset et nyt kursus hos FADL, som der endnu ikke er kommet en kursusbeskrivelse til. Du kan læse mere om kurset på eller kontakte FADL for info på infektionstal & nyretal CRP, leukocyt og differentialtælling, venyler & sepsis-pcr Kreatinin, karbamid, K+ & Na+ A-punktur & anæmiprøver ph, po2, pco2 & osmolaritet Koagulationsprøver INR, APTT, D-dimer & trombocytter Antithrombin III, fibrinogen & plasminogen Med venlig hilsen Emil Knudsen List Kursusudvalget, FADL 16

17 Skal du have et lægevikariat i foråret? Skal du bruge dit forår på at arbejde som lægevikar på et af landets sygehuse, så læs dette indlæg! Der er flere ting, der er gode at vide, inden man starter i sin stilling: Ansættelsesbevis For det første er det vigtigt, at du får et ansættelsesbevis, da dette er din garanti for at få den rette løn. Et ansættelsesbevis skal beskrive, hvad det er for en stilling, du er ansat i, til hvilken løn og i hvilken periode, du er ansat. Hvis du vil være sikker på, at dit ansættelsesbevis er i orden, er du velkommen til at sende en kopi af dit ansættelsesbevis til FADLs Hovedforening på adressen: Blegdamsvej 26, 2200 København N. Instrukser Inden du starter med at arbejde, er det vigtigt, at du som medicinstuderende - ansat som vikar for en læge - har set de instrukser, der skal ligge på alle afdelinger. Disse instrukser fortæller, hvad du som medicinstuderende må udføre på afdelingen. Der er altså forskel på de instrukser, der er for behandling af forskellige sygdomme og de instrukser, vi omtaler her, der omhandler dine beføjelser på afdelingen. Instrukserne er forskellige fra afdeling til afdeling, så det er vigtigt, at du får set instrukserne på lige præcis den afdeling, du skal arbejde på. Og så er det vigtigt, at du selv overholder instrukserne. For så længe du gør det, er du under overlægens ansvar. Hvis du opdager, at overlægen giver dig mere ansvar, skal du gøre opmærksom på dette og få det tilføjet i instrukserne. Patientklager Heldigvis er det sjældent, at medicinstuderende er indblandet i patientklager, men skulle det alligevel ske, er det vigtigt, at du kontakter FADL. Særligt vedrørende psykiatri Sundhedsstyrelsen har ændret fortolkningen af lovgivningen vedr. delegation af opgaver i forbindelse med fiksering og tvangsbehandling jf. Psykiatriloven. Dette medfører ændrede vilkår for lægevikarer i psykiatrien. Se mere på Lokalaftaler FADL har forhandlet en række lokalaftaler hjem på nogle af landets sygehuse. Således kan du nogle steder få tillæg for at have haft tre måneders lægevikariaterfaring og have taget et af FADLs lægevikarkurser. Desuden kan du få specielle tillæg for transport. Hvilke sygehuse, der er forhandlet lokalaftaler med, kan du finde på Det er vigtigt at være opmærksom på, om du får de tillæg, du er berettiget til, da det er vores erfaring, at sygehusene ikke altid udbetaler disse tillæg automatisk. Det er desuden tit en god ide at spørge de yngre læger på afdelingen, hvilke tillæg, de får. Lægevikarguide Har du spørgsmål omkring dit lægevikariat har Sundhedsstyrelsen udgivet pjecen Vikar for Læge. Kend ansvarsforholdene som medicinstuderende. Desuden kan du få svar på mange af de spørgsmål, man har før og under det første lægevikariat ved at læse FADLs egen FADLS lille Røde. Du kan for eksempel læse om ansøgninger, ansættelseskontrakter, skatteregler, samt andre regler og krav i forbindelse med arbejdet som lægevikar. Begge dele kan downloades på For medlemmer Job og lægevikariater Rigtig god fornøjelse med dit lægevikariat. Hilsen Lægevikargruppen 17

18 VEND! Vend Vend VEND!

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2014 HVORFOR ARBEJDE FRIVILLIGT FOR FADL? FÅ SVARET PÅ SIDE 7 2014 ÅRET, HVOR FADL FYLDTE 60! LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 GÅ IKKE GLIP AF ARRANGEMENTERNE! SE OG LÆS MERE PÅ SIDE 5 KØBENHAVNS

Læs mere

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17 F O R Å R 2 0 0 7 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser side 25-31 Semesterhæfte F

Læs mere

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter.

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter. Ordinær Generalforsamling i FADL København 2014 Fredag den 10.oktober 2014 kl.17.00 i Studenterklubben på Panum Instituttet 1. Valg af dirigent Gunnar Jørgensen vælges. 2. Valg af referenter Amina Nardo-Marino

Læs mere

- En legende på redaktionen takker af

- En legende på redaktionen takker af MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 IC K ØB MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 30-20. maj 2015 EVOLUTION OF DAVID - En legende på redaktionen takker af 2015 2014 2014 2013

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Studiestartsfestival 2007

Studiestartsfestival 2007 Nr. III 12. sep. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nørre Campus Studiestartsfestival 2007 Tid: 14. september 2007 Kl. 16.00 04.00 Sted: På græsplænen

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 15-28. januar 2015

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 15-28. januar 2015 MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 IC K ØB MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 15-28. januar 2015 I 2 MOK Regler for indlæg findes på mok.dk HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!

Læs mere

FADL 2014. Den lille røde for lægevikarer

FADL 2014. Den lille røde for lægevikarer FADL 2014 Den lille røde for lægevikarer 1 Indhold Forord. 3 Lægevikarer fortæller. 4 Mathias Braun Jepsen Anders Peter Højer Karlsen Hani Channir Ansættelse som lægevikar. 7 Ansvar og kompetencer Instrukser

Læs mere

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører FADL 2014 Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører 1 Indhold Forord................................................... 4 En SPVer/VTer fortæller...................................... 5 En SPVer

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 20-4. Marts 2015

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 20-4. Marts 2015 MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 IC K ØB MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 20-4. Marts 2015 I 2 MOK Regler for indlæg findes på mok.dk HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Efterårssemesteret 2014

Efterårssemesteret 2014 Et tidsskrift under Foreningen af Danske Lægestuderende FMagazine Efterårssemesteret 2014 Læsesalsguiden FADLs indsamling Kanelkage Fremdriftsreformen 6 10 14 18 Odense #6 14 JONAS / 10. semester Odense

Læs mere

HVEM ER SKYLDIG I HVAD?

HVEM ER SKYLDIG I HVAD? 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Reformen raser - studerende blokerer undervisningen! s e r ke blo 2 1 / 5. d m! g u o l i 1 e 1 / T gi. 27 o d g m a u d an ons P å å p p u N ing n s i v r e al und på

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XVI 9 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift OVERENSKOMST '05 BEDRE LØN - BEDRE ARBEJDSVILKÅR IGEN ER DET TID TIL OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

Skriv til IMCC: exchange-bolig@imcc.dk eller exchange-kontaktperson@imcc.dk. Må vi bo hos dig? Vil du være vores buddy?

Skriv til IMCC: exchange-bolig@imcc.dk eller exchange-kontaktperson@imcc.dk. Må vi bo hos dig? Vil du være vores buddy? 43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 43. Aarg. Nr. 27 4. maj Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Må vi bo hos dig? Vil du hjælpe udvekslingsstuderende fra hele verden? Udlej din bolig i juli og/eller august

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009. Løgene Udenpå

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009. Løgene Udenpå MOK Issn 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009 Dumt Design Nye beviser på at Gud ikke findes - illustreret ved Lars Løkke... Løgene Udenpå -

Læs mere

Eurovision katastrofe:

Eurovision katastrofe: 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - - Årgang 46 46 - - Nummer 1328-29. - 7. januar maj 2014 Eurovision katastrofe: Basim meget syg! Populær hiphop-duo træder

Læs mere

43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400

43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Nr. 18 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 23. feb. Et nyt semester er begyndt og vi vil gerne i FADL byde jer ordentligt velkommen. Så kom og slå katten af tønden torsdag

Læs mere

46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 19-26. februar 2014

46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 19-26. februar 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 19-26. februar 2014 Læs anmeldelsen af Medicinerrevyen 2014 2 MOK Regler for indlæg findes på mok.dk

Læs mere

45 årg. 2012/2013 ISSN 1904-3400. den 22. marts er der. Årg. 45 Nr. 22-20.3.13

45 årg. 2012/2013 ISSN 1904-3400. den 22. marts er der. Årg. 45 Nr. 22-20.3.13 45 årg. 2012/2013 ISSN 1904-3400 den 22. marts er der Årg. 45 Nr. 22-20.3.13 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 2 mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE Rushåndbogen 2012 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FORORD...2 STUDIESTARTEN...3 INTRODUKTIONS FORLØBET...4 INTRODUKTIONS DAGENE...5 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG 1...6 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG

Læs mere

MOK.dk. presents: OF THE PREMIERE: 20. JUNI 2015, FOR LÆGER: KL. 20:00 FOR ALLE: KL. 23:00

MOK.dk. presents: OF THE PREMIERE: 20. JUNI 2015, FOR LÆGER: KL. 20:00 FOR ALLE: KL. 23:00 OF THE GOLDEN PUMP PREMIERE: 20. JUNI 2015, FOR LÆGER: KL. 20:00 FOR ALLE: KL. 23:00 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 31-27. maj 2015 MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. IX 3. nov. 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift HUSK STEMME! AT Du kan læse FSR's Valgblad på MOK.INFO eller hente det foran MSR's lokaler

Læs mere

mok MOK Lommekompendium MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan årg. 39 :: 2006-2007 :: 11. april :: nr. 22 Vejledning:

mok MOK Lommekompendium MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan årg. 39 :: 2006-2007 :: 11. april :: nr. 22 Vejledning: mok MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan årg. 39 :: 2006-2007 :: 11. april :: nr. 22 1 2 3 4 Klippelip! MOK Lommekompendium Advarsel: kan indeholde spor af Jørgen Clevin Vejledning: 1. Klip langs

Læs mere

SPISTE TØRFODER M& HOR REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM JOACHIM OG EVA ER I EKSIL NÆSTE SPARERUNDE: MED EN STEGEPANDE!

SPISTE TØRFODER M& HOR REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM JOACHIM OG EVA ER I EKSIL NÆSTE SPARERUNDE: MED EN STEGEPANDE! K O M& HOR * * Læge udt "Det er aler : stabilt! " REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM 45 400 9 0 4-3 4 0 0 N 1årg. 2010/2011 0 4-32 ISS44 N2109 S 1/2 01 1 S I 12 årg. 11/2 0 45 20 å rg. ISSN 1904-3400

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere