Indholdsfortegnelse. Formål med pjecen. Betydningen af at gå i vuggestue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Formål med pjecen. Betydningen af at gå i vuggestue"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Formålet med pjecen s. 3 Betydningen af at gå i vuggestue s. 3 At søge en vuggestueplads s. 5 Forældrenes rolle til en god start i vuggestuen s. 6 Motorik s. 7 At være optaget af egen leg s. 9 At sige farvel s. 9 Søvn s. 10 Amning og mad s. 11 Trøst s. 12 Hjælp til at passe jeres barn s. 12 Samtaler i vuggestuen s. 13 Start i vuggestuen/ indkøring s måneders samtale s. 13 Senere samtaler s. 14 Øvrige samtaler s. 14 Afslutning s. 15 Inspirationssider s. 16 Formål med pjecen Hjerteligt tillykke med jeres lille nye barn! Nu er han/hun centrum for jeres verden, og et lille menneskes udvikling er gået i gang. Lige nu er jeres lille, tætte familie i fokus og nyd endelig det! Alligevel varer det ikke længe, inden I får brug for at få passet jeres barn af andre. Derhjemme kan I gøre rigtig meget for at hjælpe jeres barn til at få en nemmere start på at blive passet af andre, være i et fællesskab med mange andre, udvikle sig og nyde godt af det. Derfor har vi udarbejdet denne pjece, hvor vi som pædagogisk personale i Ringvejens vuggestue vil give vores erfaringer/oplevelser til inspiration for en god overgang fra hjem til vuggestue. Betydningen af at gå i vuggestue Pasningen og opdragelsen/udviklingen foregår blandt en større gruppe børn i alderen ½ ca. 3 år. Det betyder, at der for jeres barn er mulighed for at spejle sig både i nogen, der ligner mig og i nogen, der er modsætninger. Det sker i forhold til bevægelse, sprog, interesser, temperament, baggrund mm.

2 Det er i vuggestuen, at jeres barn i trygge rammer får lov til at gøre erfaringer væk fra mor og far og derved oplever sig selv i mødet med omverdenen uden for hjemmet. Allerede i vuggestuen gør jeres barn erfaringer med: at kunne være en del af et fællesskab at kunne udtrykke sine behov og læse andres at kunne vente og tage hensyn til andre at kunne få venner at kunne bruge sin kreativitet gennem leg alene og sammen med andre at lære at bevæge sig at lære at tale Samlet er det færdigheder, der er nødvendige for siden hen at kunne begå sig i børnehaven og senere skolen. I vuggestuen vil I blive mødt af et pædagogisk uddannet personale pædagoger og pædagogmedhjælpere, der har viden og erfaring med jeres barns aldersgruppe. Personalet vil i et tæt samarbejde med jer sikre jeres barns udvikling bedst muligt. Jeres barn vil få plads på en stue i institutionen. På en stue er der 10 børn, 1 pædagog og 1 2 medhjælpere. Rytme: Åbner kl Morgenmad fra kl for børn der ikke har spist hjemmefra. Kl.ca.9.00: Frugt og friskbagt brød med vand. Kl : Pædagogiske aktiviteter. Kl.11: Varmt mad, med vand. Kl.12 14: Alle sover udenfor, kommende børnehavebørn indenfor. Kl.14: Frugt, brød dertil vand. Kl.15: De fleste børn hentes. Kl.16: Børn med forlænget åbningstid hentes. Forældrenes rolle til en god start i vuggestue Det er en stor omvæltning både for jer og for jeres barn, at skulle starte i vuggestue. En ny hverdag begynder for jeres familie, med nye rytmer og rutiner. Om muligt er det også en god idé, at lade jeres barn passe af andre inden barnet skal i vuggestue. Et barn der har prøvet at blive passet af bedsteforældre, venner eller barnepige, vil have nemmere ved at starte i vuggestue. Det er bedst for barnet, at én af jer har mulighed for at være med jeres barn de første dage i vuggestuen. I aftaler med personalet på jeres barns stue, hvordan indkøringen af jeres barn skal foregå. Det vil altid være en god idé, hvis I har mulighed for at kunne give jeres barn korte dage til en start. For jeres barn er der rigtig mange indtryk for sanserne ved overgangen til vuggestue livet, og alle disse sansestimuli og det uvante i at være væk fra mor og far er trættende.

3 er begyndt at bruge ske/gaffel eller gribe med hånden om maden og føre til munden Disse færdigheder er med til at gøre barnet mere tilfreds ved at kunne begynde at opfylde egne behov. Det kan eks. være behovet for at nå frem til et bestemt stykke legetøj eller til at kunne flytte sig fra dem, der tumler. Det kan også være behovet for selv at kunne få maden i munden og få noget at drikke, når der er serveret følelsen af frihed ved at kunne selv. Motorik Motorik står for fysisk handling med kroppen og omfatter alt fra at dreje hovedet, vaske hænder, til at sidde op og bevæge munden, når den spiser. De fleste børn starter i vuggestue lige inden de fylder 1 år, og på det tidspunkt er det forventeligt: at barnet kan krybe eller kravle at barnet er begyndt, at rejse sig ved ting. Det er vigtigt for børn i denne aldersgruppe: at de øves i deres motorik at de fra helt små har været vant til at bevæge sig på gulvet at de fra helt små har ligget på maven og løftet hovedet at de fra helt små har rullet og drejet fra side til side En god motorik giver styrke i kroppens muskler og styrke skal der til, for at barnet kan krybe eller kravle og sidenhen rejse sig og gå. Et barn, der selv kan komme fra gulvet og op at sidde, har udviklet en sikker siddestilling. Indtil da bør barnet ligge og kun i kortere tid sidde og da med støtte under fødderne, så det kan holde balancen. Et barn, der i sin motoriske udvikling: er selvhjulpen ved at kunne bevæge sig selv rundt på gulvet er begyndt at kunne holde om et glas Som et lille tillæg til denne pjece, har vi lavet en beskrivelse af dit barns udvikling og desuden stillet nogle forslag op til, hvordan du kan hjælpe dit barn på vej til at kunne selv. At være optaget af egen leg Jeres barn har en alder, hvor det oplever med kroppen. Det gælder både fysisk og psykisk. Jeres barn lærer i samspillet med andre både børn og voksne. Men samtidig med at jeres barn har brug for at være i kontakt med andre, er det også vigtigt, at det kan hvile i sig selv. At være optaget af noget, og dét at undres for sig selv er også en måde at lære verden at kende.

4 Derfor er det hensigtsmæssigt, at jeres barn kan ligge/sidde og lege selv, og det er også herfra, at barnet får mulighed for at blive nysgerrigt på noget og på egen hånd forsøge at bevæge sig mod det ønskede. Er jeres barn vænnet til hele tiden at have jeres opmærksomhed eller være i armene af jer, får de ikke muligheden for at kunne underholde sig selv og finde ro i eget selskab. At sige farvel Det er ikke altid nemt for et barn at skulle sige farvel til mor og far og heller ikke for forældrene. Men det er alligevel vigtigt, at I som forældre altid siger tydeligt farvel til jeres barn, også selv om I ved, at det giver anledning til gråd. Et barn der ikke har fået sagt farvel, vil måske blive søgende og måske græde over ikke at kunne finde sin mor eller far. I kan derhjemme gøre det til vane, at hver gang én af jer går hjemmefra/kommer hjem, siger I tydeligt farvel/goddag til jeres barn. Derved får barnet fornemmelse af, at I går, men kommer igen. Man kan faktisk kalde det for en overbygning på titte bøh legen, som er rigtig sjov at lege for det helt lille barn, men samtidig er grundstenen til at forstå at ting/mennesker eksisterer, selvom det/de ikke kan ses. Når du først har signaleret et farvel, og at du skal gå, er det meget vigtigt, at du står ved din intention. Det skaber forvirring for dit barn, hvis han/hun begynder at græde, og du rækker ud og lader det komme over til dig for at blive trøstet. Det trækker kun pinen ud, da du jo skal videre. Derfor er det en god idé at finde ud af, om det er mor eller far, der vil være bedst til at sige farvel til jeres barn de første dage. Hvis du en dag har haft det svært med at sige farvel og efterfølgende tænker meget på, hvordan dit barn har det, så ring og spørg til hvordan det går. Når du kommer for at hente dit barn, kan det godt være at dit barn begynder at græde, når det ser dig. Det er ikke fordi, at dagen har været dårlig, men fordi barnet ved gensynet kommer i tanke om, at det har savnet dig. Til en god aflevering hører også, at du som forælder tænker over: den måde du taler på det du siger dit ansigtsudtryk og kropssprog Dit barn læser dit kropssprog for at finde ud af, om en situation er tryg. Hvis du signalerer bekymring og har svært ved at sige farvel til dit barn, er det sikkert, at dit barn vil blive utrygt og måske begynde at græde. Derfor er det vigtigt, at du med et smil og optimistisk stemme får sagt farvel. Måske græder dit barn alligevel, men du har sendt et positivt signal om, at alt er i orden. Søvn Jeres lille barn har naturligvis behov for at fortsætte deres søvnmønster, når det starter i vuggestuen. Det vil være et af emnerne ved samtalen, når I starter, men for vuggestuens personale vil det være en stor hjælp, at jeres barn ikke skal vippes i søvn. Det optimale er derfor, at jeres barn har et søvnmønster, der starter med, at det selv kan finde ro og falde i søvn. Et lille barn har brug for at sove længe i løbet af dagen. Det er i søvnen, at kroppen genopbygges og bl.a. væksthormonet udskilles, samtidig med at hjernen får hvile og ryddet op i diverse indtryk.

5 En dårlig nattesøvn kan repareres ved en middagslur, men en dårlig middagslur kan IKKE reparere nattesøvnen. I vuggestuen sover børnene i krybber/barnevogne, så det er en god ide, at dit barn kan sove i en barnevogn. Amning og mad Med hensyn til amning, er det en god idé at barnet enten ikke længere ammes eller kun ammes i døgnets ydertimer, så barnets dag i vuggestuen ikke er præget af savnet og sulten efter mors bryst. Det er forventet, at et barn i starten af sit vuggestueliv er vant til fast føde og gerne skåret i små stykker. Er jeres barn vant til smagen af forskelligt mad og at tygge på forskelligt tekstur, får det dels dækket behovet for forskellige vitaminer gennem maden, men også trænet mundmotorikken. Dette er medvirkende til at kunne lave forskellige lyde og derved senere kunne danne sprog og bogstavlyde. Hjælp til at passe jeres barn Det er altid en god idé, hvis et kommende vuggestuebarn har prøvet at blive passet af andre, inden det starter i vuggestuen. Har det været i hænderne på bedsteforældre, venner eller en barnepige, siger erfaringerne, at det lille barn vil have nemmere ved at starte i vuggestue. Når dit barn starter i vuggestuen, er det en god idé at have planlagt, hvem der kan hjælpe jer med at passe jeres barn, hvis I ikke kan holde fri. Hvis jeres barn bliver sygt i vuggestuen, skal det hentes, og er det sygt hjemmefra, må det ikke komme i vuggestue. I kan opleve, at jeres barn fra morgenstunden virker utilpas, og da er det en god idé at vurdere, om det kan klare en dag i vuggestuens rammer. Trøst Når jeres barn har brug for trøst i vuggestuen, er det til stor hjælp hvis barnet har noget at kunne trøstes ved en sut, en bamse, en klud eller lignende. Så væn gerne jeres barn til at finde trøst ved en af disse. Hvis det er en bamse eller lignende, så sørg for at have to af samme slags, en i vuggestuen og en i hjemmet det med at skulle huske at bringe bamse frem og tilbage hver dag, glipper med garanti på et tidspunkt og så kan det blive en lang dag i vuggestuen eller derhjemme i weekenden! Vuggestuen kan betragtes som barnets arbejdsplads. Der sker en masse ting i form af indtryk samtidig med stimuleringerne af barnets generelle udvikling. Det betyder også, at pauser og hvile er nødvendige for at lagre og bearbejde de mange indtryk. Vuggestuelivet en én lang læringsproces, så en kort dag eller en fridag ind i mellem er godt for jeres barn.

6 Samtaler i vuggestuen Start i vuggestuen/ indkøring Inden I starter i vuggestuen, vil der være en forventnings samtale med stuens pædagog som vil spørge ind til jeres barns rytme og hvor det er i dets udvikling. Det er vigtigt, at I oplyser, hvis der er forhold der kan have indflydelse på jeres barns trivsel, eks. fødselsdepression, for tidlig fødsel, hvis barnet har allergi eller andet. For børn i vuggestue, der ikke selv kan tale og viderebringe informationer, er det vigtigt, at I i det daglige får talt med personalet omkring alt med indflydelse på barnets dag. Ved afleveringen kan I fortælle, hvis barnet har sovet dårligt om natten, hvis barnet ikke har spist morgenmad eller på andre måder vist tegn på noget særligt eller usædvanligt. På samme måde vil I ved afhentning få at vide, hvordan jeres barn har haft det, specielt hvis der har været noget, der afviger fra en normal dag. 3 4 måneders samtale 3 4 mdr. efter jeres barn er startet i vuggestue, vil I blive inviteret til en samtale, dels med vægt på hvordan jeres barn trives i vuggestuen, men også hvordan I har oplevet indkøringen af jeres barn i vuggestue. Senere samtaler Når jeres barn nærmer sig børnehavestart vil I blive inviteret til den sidste samtale i vuggestuen. Her vil personalet give en vurdering af jeres barn ud fra læreplans temaer: Den alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Krop og bevægelse Sproglig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Læreplanstemaerne er politisk besluttet og skal primært understøtte jeres barns udvikling. Men de skal også sikre en informativ overgang fra vuggestue til børnehave og senere fra børnehave til skole. Vi tilbyder at besøge børnehaven med jeres barn og videregiver informationer omkring vuggestuetiden, samt TRAS sproglig udvikling og TRAS MO kropslig udvikling. Øvrige samtaler: Hvis I eller personalet vurderer, at der ud over de planlagte samtaler, er behov for en samtale, aftales et møde. Afslutning Vi håber, at I med denne pjece har fået indblik i, hvordan I kan hjælpe jeres barn til en god start i vuggestue. Børn er forskellige og udvikles forskelligt, så der er ikke kun én måde at udvikle sig på. Derfor er det vigtigt at barnets udvikling foregår i et tæt samarbejde mellem jer og vuggestuens personale. Vores mål er i fællesskab at give jeres barn oplevelsen af: Jeg kan selv Jeg er værd at lege med Jeg kan hjælpe andre Jeg kan modtage hjælp Ergo er jeg betydningsfuld!

7 Med disse ord vil vi byde jer Børn, der ikke kan holde deres hoveder, kan få vanskeligt ved at læse i skolen, fordi det er svært at fokusere skarpt, når ens hoved dingler. Det er også svært at være social, når man hele tiden skal tænke på at holde hovedet stille. Børn, der ikke har motorikken helt på plads, når de starter i skole, bruger meget energi på at følge fysisk med de andre børn og har dermed mindre energi til at fokusere på det faglige. Omvendt vil det styrke dit barn socialt og fagligt op gennem barndommen, når motorikken kører på skinner. Velkommen i Ringvejens Vuggestue Inspirationssider På de følgende sider kan I finde lidt Inspiration til, hvordan du kan støtte dit barns motoriske udvikling: Motorik betyder fysisk handling med kroppen og omfatter alt fra at dreje hovedet, vaske hænder til at sidde op og bevæge munden, når den spiser. Det vigtigste dit barn skal lære det første halve leveår, er at holde sit eget hoved. Hovedkontrollen skal på autopilot, så dit barn kan koncentrere sig om næste skridt; at lære at kravle og sidde. Babyer, der ikke lære at holde deres hoveder i løbet af det først halve års tid, skal bruge meget mere tid på at lære det senere hen. Barnets motoriske udvikling: Børn udvikler sig forskelligt, derfor er der ikke angivet alder på de forskellige udviklingstrin i nedenstående. Første motoriske opgave for et spædbarn er at blive stærk nok til at holde hovedet. Nakke-, hals-, skulder- og rygmuskler hos det nyfødte barn er endnu for svage til at holde det store tunge hoved. Derfor skal et vågent barn ligge på maven, hvor selv små bevægelser i denne stilling er med til, at styrke de muskler som i fremtiden skal holde hovedet og overkroppen i den oprejste og sidde stilling. Hvis barnet ofte ligger på maven, når det er vågent, mindsker man også risikoen for skævt kranie, fordi barnet kun ligger på ryggen, når det sover. De styrkede muskler i nakke og ryg, gør det også lettere for barnet at dreje hovedet i søvne. Mange børn brokker sig når de ligger på maven. Du kan hjælpe barnet ved at lægge dig på gulvet sammen med barnet. I starten kan du lægge barnet på din mave, for her er det lettere for barnet at løfte hovedet og så får det også dit glade og opmuntrende ansigt at se på. Senere kan du lægge dig foran eller ved siden af barnet med yndlingslegetøjet og opmuntre det til at løfte hovedet.

8 I løbet af et par måneder får barnet mere og mere styr på hovedet. Når der er ro på hovedet vil barnet forsøge at komme op på strakte arme og sidenhen ned på albuer/underarme. Fra denne stilling får barnet stabilitet til at udforske omgivelserne. Som regel ruller børn først fra mave til ryg og senere fra ryggen til mave. De første gange sker det tilfældigt, men efterhånden erfarer barnet, at det selv har indflydelse på dét der sker en fantastisk erfaring for barnet. Når barnet ligger på maven, vil det efterhånden løfte numsen og trække benene ind under sig. En vigtig bevægelse at kunne, når man skal lære at kravle og sidde. I første omgang skubber barnet sig bagud og ind i mellem når anstrengelserne lykkes ender barnet i siddestilling. Barnet må sidde, når det selv kan komme fra liggende til siddende stilling. Først der har det balancen og musklerne til at holde ryggen, i den siddende stilling. Det kræver stor koncentration og koordination at lære at kravle. Inden det lykkes barnet at komme fremad, øver barnet sig ved at: Stå på alle fire i lang tid. Falde ned på maven og rejse sig igen. Rokke frem og tilbage. Løfte den ene arm, vælte og komme op igen. Løfte armen igen og sætte den hurtigt ned. Pludselig efter mange anstrengelser, så kravler barnet. Når barnet først har kravlet øver det sig på den næste udfordring; at komme op at gå. Men faktisk foregår barnets skridt i løb. Det kræver nemlig rigtig meget af balancen at gå meget mere end at løbe med overkroppen let fremadhældende. Derfor starter barnet med at løbe. Ofte har barnet noget i hånden, når det øver sig i at gå, det giver stabilitet omkring skulderen og det er rigtig god hjælp, når man skal holde balancen. Inden længe går jeres barn. Forældrerollen i barnets motoriske udvikling: Du skal sørge for at give dit barn plads på gulvet til bevægelse. Du skal opmuntre og lege med dit barn, men det er barnet, der skal gøre arbejdet for at udvikle sig. Tænk på, at hver gang du gør noget for dit barn eks. rækker det bamsen, som ligger udenfor rækkevidde, så fratager du dit barn en motorisk erfaring, som er vigtig i den store sammenhæng. Undervejs er det vigtigt, at du hjælper barnet ved at veksle mellem opmuntring og ro til at eksperimentere. Når du lokker barnet med legetøj, så lad være med at rykke det længere væk, når barnet næsten er fremme lad det ligge! Barnet arbejder hårdt og skal have sin belønning. På den måde lære barnet også noget om, hvor langt der er fra den ene ting til den anden, samt hvordan det skal koordinere øjne og hænder for at få fat i noget. Husk det er hårdt arbejde for dit barn, og det vil til tider brokke sig. Giv plads til pauser men giv ikke op! Hvis barnet brokker sig, og du rækker det tingene, hvis du lader det ligge på ryggen, fordi barnet finder det mest behageligt, hvis du stabler barnet op at sidde med puder eller sætter barnet i længere tid i skrå-/autostol, fordi det er rart så er der på sigt kun én taber, og det er dit barn! Inspiration hentet fra: Netdoktor Elna Søndergaard: Fysioterapeut med speciale i børn Vores børn Hannah Harboe

Information til nye forældre Til dig, hvis barn skal snart i vuggestuen

Information til nye forældre Til dig, hvis barn skal snart i vuggestuen Information til nye forældre Til dig, hvis barn skal snart i vuggestuen Den Integrerede Institution Den Flyvende Kuffert Nyrnberggade 33 2300 København S Tlf.: 32571706 www.den-flyvende-kuffert 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formål med pjecen. Betydningen af at gå i vuggestue

Indholdsfortegnelse. Formål med pjecen. Betydningen af at gå i vuggestue Indholdsfortegnelse Formålet med pjecen s. 3 Betydningen af at gå i vuggestue s. 3 At søge en vuggestueplads s. 5 Forældrenes rolle til en god start i vuggestuen s. 6 - Motorik s. 7 - At være optaget af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formålet med pjecen s. 3 Betydningen af at gå i vuggestue/dagpleje s. 3 Pladsanvisningen s. 4 Hvad I kan gøre for jeres barn

Indholdsfortegnelse Formålet med pjecen s. 3 Betydningen af at gå i vuggestue/dagpleje s. 3 Pladsanvisningen s. 4 Hvad I kan gøre for jeres barn Indholdsfortegnelse Formålet med pjecen s. 3 Betydningen af at gå i vuggestue/dagpleje s. 3 Pladsanvisningen s. 4 Hvad I kan gøre for jeres barn s. 4 - Amning og mad s. 5 - Hjælp til at passe jeres barn

Læs mere

Dit barn skal snart i dagtilbud

Dit barn skal snart i dagtilbud Dit barn skal snart i dagtilbud Her kan du få inspiration til, hvordan du som forælder kan forberede og understøtte dit barn ved start i et dagtilbud. Kære forældre I står nu overfor et nyt kapitel i jeres

Læs mere

En krop i balance. - støt dit barns motoriske udvikling

En krop i balance. - støt dit barns motoriske udvikling En krop i balance - støt dit barns motoriske udvikling 2 En krop i balance Allerede efter fødslen kan du som forælder være med til at styrke dit barns motoriske udvikling. Når du pusler, giver mad og i

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

RUL DIT BARN OM PÅ MAVEN. - og forebyg skæve kranier

RUL DIT BARN OM PÅ MAVEN. - og forebyg skæve kranier RUL DIT BARN OM PÅ MAVEN - og forebyg skæve kranier Når dit barn er vågent, skal det om på maven Væn dit barn til at ligge på maven så meget som muligt, når det er vågent allerede fra første dag efter

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Folder vuggestuen. Her bor vi:

Folder vuggestuen. Her bor vi: Folder vuggestuen Her bor vi: Børnehuset ligger i et naturskønt område med Krengrupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der god mulighed for bevægelse, sansmæssige oplevelser og ro til fordybelse. Velkommen.

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udrednin

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udrednin Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udrednin 0 Den motoriske udvikling Barnet bliver ikke født med en forståelse for verden eller sig selv. Med omgivelsernes kærlige og

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Vuggestuen Småland, Langelandsgade 62, 8000 Århus C

Pædagogiske læreplaner for Vuggestuen Småland, Langelandsgade 62, 8000 Århus C Pædagogiske læreplaner for Vuggestuen Småland, Langelandsgade 62, 8000 Århus C Århus Kommunes grundlæggende arbejde med børn og unge handler om at sikre børns læring, udvikling, fællesskaber, sundhed og

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Velkommen til Bavnebakken.

Velkommen til Bavnebakken. 1 Velkommen til Bavnebakken. Vi ønsker dig og dit barn velkommen til Bavnebakken. Bavnebakken er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er en del af Kolt-Hasselager dagtilbud,

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

Overgang fra vuggestue til børnehave

Overgang fra vuggestue til børnehave Overgang fra vuggestue til børnehave Til forældre Den Integrerede Institution Den Flyvende Kuffert Nyrnberggade 33 2300 København S Tlf.: 32571706 www.den-flyvende-kuffert.dk 1 Overgang fra vuggestue til

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY VELKOMMEN TIL VILLA VALBY Kære Du skal begynde hos Vi glæder os til at se dig. De voksne der vil passe på dig er: Pædagoger: Pædagogmedhjælper: Det direkte telefonnummer til stuen er: Koden til indgangen

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Løfteteknik i Agerskov Børnehus

Løfteteknik i Agerskov Børnehus 1 Løfteteknik i Agerskov Børnehus Løfteteknik i Agerskov Børnehus Introduktion til medarbejder i Agerskov Børnehus---------------------------------------------------------------side 3 Indledning for personalet------------------------------------------------------------------------------------------------side

Læs mere

INSTRUKTION TIL SPØRGESKEMAET SEAM (Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure) undersøger børns sociale og følelsesmæssige adfærd.

INSTRUKTION TIL SPØRGESKEMAET SEAM (Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure) undersøger børns sociale og følelsesmæssige adfærd. Social-Emotional Assessment/ Evaluation Measure RESEARCH EDITION Barnets navn: Respondentens navn: Preschool Pædagog with Skema Ages I for Aldersinterval developmental 2-17 range måneder 36 66 months Barnets

Læs mere

Sådan vil vi gerne modtage dit barn! Og sådan arbejder vi så kan vi støtte børnene i deres udvikling samtidig med, at vi passer på personalet.

Sådan vil vi gerne modtage dit barn! Og sådan arbejder vi så kan vi støtte børnene i deres udvikling samtidig med, at vi passer på personalet. Sådan vil vi gerne modtage dit barn! Og sådan arbejder vi så kan vi støtte børnene i deres udvikling samtidig med, at vi passer på personalet. Her er lidt om, hvordan vi gør i de praktiske omsorgssituationer

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.:

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen til vuggestuen i Eventyrhaven Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen.

Læs mere

Amning når barnet har svært ved at lave vakuum

Amning når barnet har svært ved at lave vakuum Egne noter: Amning når barnet har svært ved at lave vakuum Videnscenter for amning af børn med specielle behov Neonatal- og børnafdelingerne samt føde- og barselsafdelingerne Juliane Marie Centret Rigshospitalet

Læs mere

Guldsmeden en motorikinstitution

Guldsmeden en motorikinstitution Guldsmeden en motorikinstitution Hvad er det Guldsmeden gør anderledes end andre vuggestuer og børnehaver? Guldsmedens børnehave- og vuggestue-børn bliver udfordret motorisk hver dag. Vi laver motorikbaner,

Læs mere

Kommunikation i Rønde Børnehus Vigen

Kommunikation i Rønde Børnehus Vigen Kommunikation i Rønde Børnehus Vigen Generelt om den daglige kommunikation: Den daglige kommunikation i Rønde Børnehus er med til at sikre, at dit barn får en god hverdag i institutionen. Du som forælder

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY VELKOMMEN TIL VILLA VALBY Kære Du skal begynde hos Vi glæder os meget til, at du skal begynde hos os og til at vi modtager dig De voksne der vil passe på dig er: Pædagoger: Pædagogmedhjælper: Det direkte

Læs mere

Læreplaner 2015/2016 Afdeling: Æbletræet

Læreplaner 2015/2016 Afdeling: Æbletræet Læreplaner 2015/2016 Afdeling: Æbletræet Indhold AFDELINGENS LÆREPLAN 2015 / 2016... 3 SKEMA TIL BRUG FOR MEDARBEJDERNES BESKRIVELSE AF LÆREPLANSTEMA... 11 RefHeading Toc424734885 1 2 Åbyhøj Dagtilbud

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Sjælsø

Velkommen i Børnehuset Sjælsø Velkommen i Børnehuset Sjælsø Informationsmappe 2010 Oversigt: Velkommen til Børnehuset Sjælsø o Praktiske oplysninger o Pædagogiske aktiviteter o Lukkedage o Dagsrytme Velkommen i vuggestuen o Indkøring

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

Velkommen til INDHOLD: HVEM ER VI? INDKØRING HJEMMESIDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER

Velkommen til INDHOLD: HVEM ER VI? INDKØRING HJEMMESIDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til INDHOLD: HVEM ER VI? INDKØRING HJEMMESIDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER INT. INST. HAVBLIK, JANUAR 2015 Side 1 VELKOMMEN TIL HAVBLIK Hvem er vi? Havblik er en integreret institution med 80 børn

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen:

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: I vores gruppe er vi 5 dagplejer, Kit, Marianne, Lotte, Anja og Annette P. Vi har tilsammen 20 børn i alderen 0-3 år. Lige nu har vi rigtig mange nye små, som

Læs mere

Velkommen til Brændgård

Velkommen til Brændgård Velkommen til Brændgård Oplysninger specielt for vuggestuen Brændgård Brændgårdvej 12-16 7400 Herning tlf.: 96 28 67 00 Klatremusene tlf.: 96 28 67 04 Spilopperne tlf.: 96 28 67 05 Boblerne tlf.: 96 28

Læs mere

Sorø Kommune BØRN OG MOTORIK I VUGGESTUEN.

Sorø Kommune BØRN OG MOTORIK I VUGGESTUEN. Sorø Kommune BØRN OG MOTORIK I VUGGESTUEN. Dit barn er nu startet i vuggestuen, hvor det prioriteres at arbejde motorisk med dit barn. Begrundelsen for at fokusere på motorik i hverdagen, er et ønske om

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

Hverdagen i dit barns dagpleje

Hverdagen i dit barns dagpleje Hverdagen i dit barns dagpleje 1 Indhold Hvad er en dagpleje? Dagplejepædagogen Derfor er det vigtigt at gå i dagpleje Starten i dagplejen Hverdagen i dagplejen Pædagogiske læreplaner Forældresamarbejde

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE. Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset

Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE. Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset I Højbjerg dagtilbud er det ledelsens og personalets opgave at sikre et godt børnemiljø med omsorgsfulde

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon Velkommen til Børnehaven i D.I.I. Byleddet Byleddet 22a, 8220 Brabrand Telefon 87 13 83 28 Velkommen til børnehaven i Byleddet Med denne lille pjece vil vi gerne byde jeres barn og jer forældre velkommen

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Løfteteknik. Introduktion til nye medarbejdere i Børnehaven Valhalla. Udarbejdet i 2007 af Jytte B. Petersen og Lone Leimand

Indholdsfortegnelse. Løfteteknik. Introduktion til nye medarbejdere i Børnehaven Valhalla. Udarbejdet i 2007 af Jytte B. Petersen og Lone Leimand Indholdsfortegnelse Indledning og mål for personalet 3 Løfteteknik Målet med instruktionen.. 4 Visionen for børnelivet i Valhalla passer med de ergonomiske prioriteringer... 5 Aktiviteter og leg. 7 Måltider.

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

At ligge på maven. Sundhedstjenesten

At ligge på maven. Sundhedstjenesten Hver gang dit barn ligger på maven kan det ligge i længere og længere tid, før det græder. Efter nogle dage kan dit barn ligge lidt selv, inden du behøver at lægge dig ned til det, og efterhånden vil det

Læs mere

Instruktioner for Skildpadden

Instruktioner for Skildpadden Instruktioner for Skildpadden Vuggestilling Mave mod mave Den lette og enkle slynge! Masser af muligheder passer alle størrelser voksen og barn! Der er ikke noget dejligere end at bære sit barn! På hoften

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder Distrikt VEST 2013/14 Den integrerede institution Møllehaven Vikarfolder Indholdsfortegnelse Velkommen til Møllehaven...3 Distrikt VEST...3 Lidt om Møllehaven...3 Velkommen til Møllehaven...3 Forventninger

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet Patientinformation Revideret Marts 2013 Side 12 Svangre-barselsafsnittet, Herning Hospitalsenheden Vest Kære forældre, hjertelig tillykke med jeres barn/børn.

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Barnet udvikles med kroppen i centrum

Barnet udvikles med kroppen i centrum Barnet udvikles med kroppen i centrum Børn er født med en naturlig glæde ved bevægelse. Opgaven som forældre er således at stimulere til forskellig bevægelse og give barnet plads til at kunne bruge sin

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Pædagogik Vores hverdag er præget af en anerkendende tilgang til barnet, hvor vi vil støtte og opmuntre barnet til at være nysgerrig på livet. Forskellige oplevelser og udfordringer er med til at udvikle

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

Nyhedsbrev November /December 2014. Kære forældre

Nyhedsbrev November /December 2014. Kære forældre Nyhedsbrev November /December 2014 Kære forældre Vi vil alle gerne takke jer for det store fremmøde ved vores forældremøde. Det er dejligt at se så mange engagerede og deltagende forældre, især da vi skulle

Læs mere

Motorik. Sammenhæng. Mål

Motorik. Sammenhæng. Mål Motorik Sammenhæng Vi kan ikke forære barnet en god motorik, men vi kan tilbyde det gode rammer for at udvikle sine iboende potentialer. Motorikken er en vigtig del af barnets udvikling. Barnet lærer verden

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Vuggestuen Vestervang

Vuggestuen Vestervang Vuggestuen Vestervang 2 Velkommen 3 Vuggestuen Vestervang er, beliggende midt i boligområdet Vestervang lige ned til Botanisk Have. Huset har tre stuer og et stort fællesrum i midten. På hver stue er der

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE. FORÆLDRE med et pårørende barn

0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE. FORÆLDRE med et pårørende barn 0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte 0-2 ÅR Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Min familie består af min kæreste Jens-Peter og vores 2 dejlige piger Sarah (2008) og Johanne (2011).

Min familie består af min kæreste Jens-Peter og vores 2 dejlige piger Sarah (2008) og Johanne (2011). Musikdagplejer Louise Østergaard Nielsen Klintevej 60 6000 Kolding Åbningstider: Mandag Torsdag: 6.30-16.15 Fredag: 6.30 15.30 Fakta om mig og min familie Jeg er født i 1983. Jeg har arbejdet som dagplejer

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: https://eventyrhaven.herning.dk

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: https://eventyrhaven.herning.dk Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 https://eventyrhaven.herning.dk Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen

Læs mere

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet Patientinformation Side 12 Revideret Juli 2015 Svangre-barselsafsnittet, Herning Hospitalsenheden Vest Side 11 Kære forældre, hjertelig tillykke med jeres barn/børn.

Læs mere

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet Patientinformation Svangre-barselsafsnittet, Herning Hospitalsenheden Vest Kære forældre, hjertelig tillykke med jeres barn/børn. Denne vejledning er henvendt

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen.

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Kære Vi vil gerne indbyde jer til en samtale om jeres barn. Formålet er - at drøfte barnets hverdag hjemme og i vuggestuen - dialog mellem os om jeres barns

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Dit barn har fået tilbudt en plads hos os i Børnehaven Gammelgården. Vi vil med denne pjece fortælle lidt om os, om huset og

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Bogen om barnets signaler

Bogen om barnets signaler Bogen om barnets signaler Præsenteret af Landsforeningen Præmatures Vilkår præmatures vilkår...født for tidligt Landsforeningen Præmatures Vilkår er stiftet af forældre og fagpersoner i 2009 med følgende

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere