Generelle betingelser for flytransport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser for flytransport"

Transkript

1 Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på et af vores fly eller i henhold til en billet, hvor på vores flyselskabskode står for en flyvning eller delflyvning. Dine rettigheder og pligter overfor os og omvendt i denne sammenhæng, er angivet i betingelserne for transport. Vi anbefaler, at du læser betingelserne for transport grundigt, idet de bl.a. indeholder visse begrænsninger der påvirker dig, for eksempel angående vores begrænsede ansvar overfor dig i tilfælde af skade og forsinkelser, der har betydning for dig og/eller din bagage. Hvis vores begrænsede ansvar ikke opfylder dine behov, råder vi dig til at tegne en personlig rejseforsikring. Disse betingelser for transport kan ændres uden forudgående varsel. 1 Side

2 Indholdsfortegnelse Præambel... 1 Artikel 1: Hvad betyder bestemte udtryk i disse betingelser?... 3 Artikel 2: Anvendelsesområde... 4 Artikel 3: Billetter... 5 Artikel 4: Priser, skatter og gebyrer... 6 Artikel 5: Reservationer... 7 Artikel 6: Check-in og boarding... 7 Artikel 7: Nægtelse og begrænsning af transport... 7 Artikel 8: Bagage... 8 Artikel 9: Tidsplaner, forsinkelser og aflysning af flyvninger, nægtelse af boarding og nedgradering Artikel 10: Refunderinger Artikel 11: Opførsel ombord på flyet Artikel 12: Arrangement af ekstra tjenester Artikel 13: Administrative formaliteter Artikel 15: Ansvar Artikel 16: Ændringer Artikel 17: Tidsbegrænsning af krav og sagsanlæg Artikel 18: Andre betingelser Side

3 Artikel 1: Hvad betyder bestemte udtryk i disse betingelser? Når du læser disse betingelser, skal du bemærke, at: "Vi, vores og "os" betyder Alsie Express Du, din og dig betyder den person, undtaget besætningen, der bliver transporteret eller skal transporteres i et fly i henhold til en billet. (Se også definition af "Passager"). "Flyselskabskode" betyder de to tegn eller tre bogstaver, som identificerer flyselskaber. "Bagage" betyder dine personlige ejendele, som følger dig på din rejse. Med mindre andet er angivet, består den af både din indcheckede bagage og din håndbagage. "Bagagekvittering" betyder den del af billetten, som vedrører transport af din indcheckede bagage. Bagage-ID-kupon betyder et dokument, som er udstedt udelukkende til identifikation af indchecket bagage Transport betyder transport af passagerer og/eller bagage i luften. Tillægsgebyrer pålagt af flyselskabet" betyder tillægsgebyrer og gebyrer, som er pålagt af flyselskabet, såsom brændstof-, sikkerheds- og servicegebyrer osv. Flyselskab betyder det flyselskab, hvis flyselskabskode står på din billet eller på forbindelsesbillet. indchecket bagage betyder den bagage, som vi tager os af, og som vi har udstedt en bagagekvittering for. Indcheckningsdeadline betyder det seneste tidspunkt i den specifikke lufthavn, hvor du senest skal have overstået alle indcheckningsformaliteter og modtaget dit boardingkort, hvor dette er relevant. Konvention betyder Konventionen angående indførelse af visse ensartede regler om international lufttransport, underskrevet i Montreal den 28. maj "Skade" betyder død, kvæstelse eller personskade af en passager, tab, delvist tab, tyveri eller anden skade, som opstår af eller i forbindelse med transport eller andre tjenester udført af os. Dage betyder kalenderdage, inklusive alle syv ugedage. Dette forudsætter i henhold til meddelelser, at afsendelsesdagen ikke tælles med. Med henblik på fastsættelsen af varigheden af en billets gyldighed tælles udstedelsesdagen ikke med, og den dag flyrejsen påbegyndes tælles ej heller med. Elektronisk kupon betyder en elektronisk flykupon eller andet gyldigt dokument i vores database. Elektronisk billet betyder rejseplanen/kvitteringen udstedt af os eller på vores vegne, de elektroniske kuponer og et boardingdokument, hvor det er relevant. Ekstraordinære omstændigheder betyder situationer, hvor en begivenhed ikke kunne have været undgået, selv hvis alle nødvendige forholdsregler var blevet taget. Sådanne omstændigheder kan især opstå i tilfælde af politisk uro, vejrmæssige betingelser, som er inkompatible med den pågældende flyvning, sikkerhedsrisici, uventede flysikkerhedsproblemer, strejker, som kan påvirke flydriften, eller hvor konsekvenserne af en beslutning truffet af luftfartsmyndighederne i forhold til et bestemt fly på en given dag forårsager store forsinkelser eller aflysning af en eller flere flyvninger med dette fly. Force Majeure betyder yderst usædvanlige og fuldstændigt uforudsigelige omstændigheder udenfor din kontrol, hvis konsekvenser ikke kunne have været undgået, selv hvis der var blevet udvist rettidig omhu. Nærmeste familie betyder din ægtefælle eller din sambo, dine forældre, børn, søskende, bedsteforældre, børnebørn, svigerforældre, svogere, svigerinder og svigerbørn. Rejseplan/kvittering betyder et eller flere dokumenter, som vi udsteder til passagererne, som rejser med en elektronisk billet, der indeholder passagerens navn, flyoplysninger og meddelelser. Tillægsgebyrer pålagt af andre end flyselskabet betyder tillægsgebyrer og gebyrer pålagt af andre end flyselskabet, typisk offentlige myndigheder eller lufthavne. Sådanne gebyrer og tillægsgebyrer kunne være lufthavnsskatter, tillægsgebyrer for passagerer osv. 3 Side

4 Meddelelse om kontraktvilkår indarbejdet ved henvisning betyder de erklæringer, som er indeholdt i eller leveret med din billet eller rejseplan/kvittering, og som er identificeret som sådan, og i hvilke disse betingelser for transport samt meddelelser er indarbejdet ved henvisning. Passager betyder enhver person, undtaget besætningen, som transporteres eller skal transporteres i et fly i henhold til en billet. (Se også definitionen af "du", "din" og "dig"). Forordning (EF) 261/2004 betyder Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til flypassagerer ved nægtelse af boarding og ved aflysning eller lange forsinkelser. "SDR" betyder en særlig trækningsret, som er den sammensatte valutaenhed, der er den officielle udvekslingsenhed for den Internationale Valutafond. Oplysninger om den nuværende rate for en SDR i en af de skandinaviske valutaer kan findes i aviser eller banker. Tarif betyder de offentliggjorte billetpriser, gebyr og/eller de relaterede betingelser for transport for et flyselskab, som er registreret hos de relevante myndigheder, hvor det er påkrævet. Billet betyder dokumentet med titlen "Elektronisk billet", som i hvert tilfælde er udstedt af os eller på vores vegne og indeholder "Meddelelse om kontraktvilkår indarbejdet ved henvisning", andre meddelelser og kuponer. "Ikke-indchecket bagage betyder al anden af din bagage end den indcheckede bagage. Artikel 2: Anvendelsesområde 2.1 Generelt Undtaget som angivet i artiklerne 2.2, 2.4, 2.5 og 3.1.2, så gælder vores betingelser for transport kun på flyvninger eller delflyvninger, som udføres af os og/eller, hvor vores navn eller flyselskabskode optræder i flyselskabsfeltet på billetten for den flyvning eller delflyvning. 2.2 Charterflyvninger Hvis transporten udføres i henhold til en charteraftale, gælder disse betingelser for transport kun i det omfang, de er indarbejdet ved henvisning eller på anden måde i charteraftalen eller på billetten. 2.3 Tilsidesættelse af loven Disse betingelser for transport er kun gældende, med mindre de er i strid med gældende lov, som ikke kan tilsidesættes efter aftale mellem parterne, hvilket betyder, at sådanne love har forrang. Hvis en bestemmelse i disse betingelser for transport er ugyldig i henhold til gældende lov, skal de andre bestemmelser fortsat forblive gyldige 2.4 Betingelser har forrang frem for regler Undtaget som angivet i disse betingelser for transport, har disse betingelser for transport forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse betingelser og andre regler, vi måtte have i forbindelse med bestemte emner. 4 Side

5 Artikel 3: Billetter 3.1 Generelle bestemmelser Billetten dokumenterer indgåelse af kontrakt om transport mellem os og passageren, der står nævnt på billetten. Vi transporterer den passager, som står nævnt på billetten, og du bliver eventuelt bedt om at udlevere relevant identifikation En billet kan overføres fuldstændigt (men ikke delvist), forudsat: at du kontakter os angående en forespørgsel om overførsel af din billet mindst 24 timer før det planlagte afrejsetidspunkt, som er vist på billetten, at den person, som billetten skal overføres til lever op til alle betingelser, som gælder for den originale billet. Ved overdragelse af din billet til os, udsteder vi en ny billet i navnet på den person, som billetten skal overføres til. Den nye billet er underlagt samme vilkår og betingelser som den erstattede billet. Du kan blive opkrævet et administrationsgebyr for overførsel af billetten. Undtaget som angivet ovenfor kan en billet ikke overføres Visse billetter sælges til rabatpriser og kan være helt eller delvist ikke-refunderbare. Hvis en billet ikke kan refunderes, vil tillægsgebyrerne pålagt af flyselskabet heller ikke kunne refunderes, hvorimod tillægsgebyrer pålagt af andre end flyselskabet altid vil kunne refunderes, eventuelt efter betaling af et administrationsgebyr. Du bør vælge den pris, der passer bedst til dine behov. Du bør også sikre dig, at du har relevant forsikring til at dække tilfælde, hvor du er nødt til at annullere din billet (a) Hvis du har en billet som beskrevet i artikel ovenfor, og du er forhindret i at rejse på grund af force majeure, og forudsat du med det samme informerer os herom og leverer dokumentation for en sådan force majeure, vil vi efter eget skøn enten refundere billetten indenfor en overskuelig tidsperiode eller kreditere dig det ikke-refunderbare beløb med henblik på en kommende rejse med os. Begge tilfælde vil omfatte fratrækning af et administrationsgebyr (b) Hvis du har en billet som beskrevet i artikel ovenfor, og du er forsinket til din planlagte flyvning på grund af force majeure, og forudsat, at du med det samme informerer os herom og leverer dokumentation for en sådan force majeure, vil vi transportere dig med tidligst mulige afgang, hvor der er plads, uden ekstra gebyrer Billetten er og forbliver til enhver tid det udstedende flyselskabs ejendom Hvis du har en elektronisk billet, får du først lov til at blive transporteret, når du har fremlagt gyldig identifikation, og når en elektronisk billet er blevet udstedt i dit navn. 3.2 Gyldighedsperiode Med mindre andet er angivet på billetten, i disse betingelser for transport eller i gældende tariffer (som kan begrænse gyldigheden af en billet, hvilket i så fald vil stå på billetten), er en billet gyldig: (a) et år fra udstedelsesdatoen; eller (b) et år fra datoen for den første rejse, som billetten dækker, forudsat at den første rejse finder sted inden for et år efter udstedelsesdatoen Hvis du efter påbegyndelsen af din rejse er ude af stand til at rejse indenfor gyldighedsperioden på grund af sygdom, kan gyldighedsperioden for din billet kun forlænges i henhold til bestemmelserne for din billet I tilfælde af, at en passager dør under en rejse kan billetterne for de ledsagende personer ændres ved, at kravet om mindsteophold frafaldes, eller ved at gyldigheden forlænges. I tilfælde af dødsfald i den 5 Side

6 nærmeste familie til en passager, som har påbegyndt en rejse kan gyldigheden af passagerens billet samt dem for hans/hendes nærmeste familie, som ledsager passageren, forlænges. En sådan ændring skal udføres ved modtagelsen af en gyldigt dødsattest, og en forlængelse af gyldighed kan ikke dække mere end en periode på femogfyrre (45) dage fra dødstidspunktet Skulle du ønske at ændre noget ved din rejse, skal du kontakte os på forhånd. Prisen for din nye rejse bliver beregnet, og du vil få valget mellem at acceptere den nye pris eller fastholde din oprindelige transport i henhold til billetten. Skulle du have behov for at ændre noget ved din rejse på grund af force majeure, skal du kontakte os så snart, at det er praktisk muligt, og vi vil gøre, hvad vi kan for at transportere dig til dit næste mellemstop eller din endelige destination uden ny prisberegning Skulle du ændre din rejse uden forudgående aftale med os, vil vi vurdere den korrekte pris for din faktiske rejse. Du vil blive pålagt at betale forskellen mellem den pris, du har betalt og den samlede pris, som gælder for din nye rejse. Vi refunderer forskellen, hvis den nye pris er lavere, men ellers har dine ubrugte kuponer ingen værdi Vær opmærksom på, at visse typer af ændringer ikke medfører en prisændring, mens andre ændringer kan medføre en øget pris, f.eks. hvis afrejsestedet ændres (hvis du ikke flyver den første del), eller hvis du rejser i modsat retning. Mange priser er kun gyldige på de datoer og for de flyvninger, der vises på billetten, og hvor ændringer slet ikke er tilladt eller kun ved betaling af ekstra gebyr Du skal være klar over, at hvis du slet ikke dukker op til en flyvning uden at have givet os besked på forhånd, kan vi annullere din returrejse. Hvis du til gengæld adviserer os på forhånd, annullerer vi ikke din returrejse. Artikel 4: Priser, skatter og gebyrer 4.1 Priser Priserne gælder kun for transport fra oprindelseslufthavnen til destinationslufthavnen, med mindre andet er udtrykkeligt angivet. Priserne indeholder ikke transport på jorden mellem lufthavne og mellem lufthavne og byterminaler, med mindre andet er udtrykkeligt angivet. Med mindre andet er aftalt bliver din pris beregnet i overensstemmelse med vores gældende tariffer på den dato, du reserverer din billet for rejsen for de specifikke datoer og rejseplan, som vises på billetten. Det kan have indflydelse på prisen, hvis du ændrer rejseplanen eller rejsedatoerne. 4.2 Skatter og gebyrer Både tillægsgebyrer pålagt af flyselskabet og af andre end flyselskabet skal betales af dig Hvis du annullerer en refunderbar billet vil samtlige tillægsgebyrer blive refunderet. I henhold til billettypen kan der fratrækkes et administrationsgebyr fra refunderingsbeløbet. Hvis du annullerer en ikkerefunderbar billet, vil du udelukkende få refunderet tillægsgebyrerne pålagt af andre end flyselskabet, og der kan fratrækkes et administrationsgebyr fra refunderingsbeløbet. 6 Side

7 Artikel 5: Reservationer 5.1 Reservationskrav Vi eller vores autoriserede agenter vil registrere din(e) reservation(er). På anmodning giver vi dig en skriftlig bekræftelse af din(e) reservation(er) Visse priser er underlagt betingelser, som begrænser eller udelukker din ret til at ændre eller annullere reservationer eller anmode om refundering. 5.4 Pladser Vi vil gøre, hvad vi kan for at leve op til specifikke pladsforespørgsler, men vi kan imidlertid ikke garantere nogen en bestemt plads. Vi forbeholder ret til at tildele eller omtildele pladser på ethvert tidspunkt, selv efter boarding af flyet. Dette kan være nødvendigt af driftsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager. Artikel 6: Check-in og boarding 6.1 Generelt Indcheckningsdeadline kan variere fra lufthavn til lufthavn, og du skal selv sørge for at være informeret om den og overholde den. Du skal give dig selv tid nok til at overholde indcheckningsdeadline. Vi forbeholder os ret til at annullere din reservation, hvis du ikke overholder den angivne indcheckningsdeadline. Du skal have fuldført indcheckningsprocessen allersenest til den angivne indcheckningsdeadline Vi eller vores autoriserede agenter vil informere dig om indcheckningsdeadline for din første flyvning med os. For efterfølgende flyvninger på din rejse skal du selv sørge for at være informeret om indcheckningsdeadline. Indcheckningsdeadlines for vores flyvninger kan fås fra os eller vores autoriserede agenter Du skal være til stede ved boarding gate senest på det tidspunkt, som er angivet af os eller vores autoriserede agenter, når du checker ind Vi annullerer muligvis den plads, der er reserveret til dig, hvis du ikke ankommer rettidigt til boarding gate Vi er ikke ansvarlige overfor dig for tab eller udgifter, som opstår, fordi du ikke har overholdt bestemmelserne i denne artikel, med mindre vi har udvist forsømmelighed. Artikel 7: Nægtelse og begrænsning af transport 7.1 Ret til at nægte transport Vi kan efter vores eget rimelige skøn nægte at transportere dig eller din bagage, hvis vi har meddelt dig skriftligt, at vi på intet som helst tidspunkt efter meddelelsens dato vil transportere dig på vores flyvninger. Vi kan også nægte af transportere dig eller din bagage, hvis en eller flere af følgende er forekommet, eller som vi mener kan forekomme, når: en sådan handling er nødvendig for at overholde gældende love, regler eller forordninger; transport af dig eller din bagage påvirker eller bringer andre passagerers eller besætningens sikkerhed, helbred eller komfort i fare. 7 Side

8 7.1.3 din mentale eller fysiske tilstand, inklusive påvirkning af alkohol eller stoffer, udgør en fare eller risiko for dig selv, passagerer, besætningen eller ejendele; du har udvist dårlig opførsel på en tidligere flyvning, og vi har grund til at mene, at en sådan opførsel kan blive gentaget; du har nægtet at gennemgå et sikkerhedstjek; du ikke har betalt den gældende pris, skatter eller gebyrer; du ikke lader til at have gyldige rejsedokumenter, vil forsøge at rejse ind i et land, som du er i transit i, eller som du ikke har gyldige rejsedokumenter til, destruerer dine rejsedokumenter under flyvningen eller nægter at overdrage dine rejsedokumenter til flybesætningen, når du bliver bedt om det; eller når vi af andre årsager har grund til at mene, at du ikke vil få tilladelse til indrejse i dit destinationsland eller et andet land, som du er i transit i; du fremviser en billet, som er anskaffet på ulovlig vis, er blevet købt af andre end os eller vores autoriserede agenter eller er blevet meldt tabt eller stjålet, er en forfalskning, eller når du ikke kan bevise, at du er personen nævnt på billetten; du fremviser en billet, som er blevet udstedt eller ændret på nogen måde af andre end os eller vores autoriserede agenter, eller når billetten er ødelagt du ikke overholder vores sikkerhedsinstruktioner. 7.2 Særlig assistance Accept af transport af uledsagede børn, bevægelseshæmmede personer, gravide, personer med sygdom eller andre personer, som kræver særlig assistance forudsætter en forudgående aftale med os, med mindre andet er påkrævet under gældende love, regler eller forordninger. Handicappede passagerer, som på tidspunktet for køb af billetten har adviseret os om særlige behov, og som vi har accepteret, bliver efterfølgende ikke nægtet transport på baggrund af et sådant handicap eller særlige behov. Derudover vil vi gøre alt, hvad vi kan for at yde assistance til handicappede passagerer, selv når passageren ikke har adviseret os på forhånd om et sådant særligt behov Særlig assistance udføres i overensstemmelse med vores regler herom Uledsagede børn vil ikke blive transporteret, hvis vejrforhold eller andre ekstraordinære forhold før afgang antyder, at det kan være svært at lande i den planlagte ankomstlufthavn. Artikel 8: Bagage 8.1 Gratis bagage Du må medtage noget bagage uden beregning i henhold til vores regler og begrænsninger, og disse oplysninger kan downloades fra vores webside til enhver tid. 8.2 For meget bagage Du vil blive afkrævet et gebyr for transport af bagage, der overskrider grænsen for gratis bagage. Priserne er tilgængelige her Genstande, som ikke kan accepteres som bagage Du må ikke medtage følgende i din bagage: genstande, som kan bringe sikkerheden i fare for flyet, personer eller ejendele om bord, som specificeret i International Civil Aviation Organization (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of 8 Side

9 Dangerous Goods by Air og International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations samt vores egne regler (yderligere oplysninger kan fås hos os på anmodning); genstande hvis transport er forbudt af gældende love, regler eller forordninger i de stater, der flyves fra, over og til; levende dyr, undtaget som angivet i artikel 8.9; genstande, som med rimelig grund anses af os som uegnede til transport, fordi de er farlige eller usikre, eller på grund af deres vægt, størrelse, form eller egenskab eller som er skrøbelige eller forgængelige, når man blandt andet tager det anvendte fly i betragtning Skydevåben og ammunition til andet end jagt- og sportsformål er ikke tilladt at transportere som bagage. Skydevåben og ammunition til jagt- og sportsformål kan accepteres som indchecket bagage. Skydevåben må ikke være ladt, de skal være sikrede og være pakket korrekt. Transport af ammunition er underlagt ICAO- og IATA-reglerne, som specificeret i artikel Våben såsom antikke skydevåben, sværd, knive og lignende genstande kan accepteres som indchecket bagage efter vores skøn, men er ikke tilladt i flyets kabine I tillæg til begrænsningerne nævnt i artikel til må du i din indcheckede bagage heller ikke medtage skrøbelige eller forgængelige genstande eller genstande af særlig værdi, såsom men ikke begrænset til: penge, nøgler, receptmedicin, briller/solbriller, flasker, kameraer, smykker, ædelmetaller, computere, personlige elektroniske enheder, mobiltelefoner, musikinstrumenter, forhandlingsdokumenter, værdipapirer eller andre værdigenstande, forretningsdokumenter, pas eller andre identifikationsdokumenter eller prøver. Hvis disse forbudte genstande, som er nævnt i denne artikel, alligevel er medtaget i din indcheckede bagage, er vi ikke ansvarlige for tab, forsinkelse eller skader på sådanne genstande Vi anbefaler, at du i din indcheckede bagage ikke medtager genstandene nævnt i artikel 8.3.4, idet vores ansvar for tab, skade og forsinkelse begrænser sig til 1131 SDR per passager som angivet i artikel Hvis værdien af din indcheckede bagage er større end vores maksimale ansvar specificeret i artikel , skal du, som angivet i artikel , informere os herom ved indcheckning, så du har mulighed for at forsikre din indcheckede bagage fuldt og helt inden rejsen. 8.4 Ret til at nægte transport I henhold til artikel og vil vi nægte at transportere genstande beskrevet i artikel som bagage, og vi vil muligvis nægte yderligere transport af sådanne genstande, hvis de bliver opdaget Enhver genstand, som med rimelig grund kan betragtes af os som uegnet til transport på grund af størrelse, form, vægt, indhold, egenskab eller af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager eller af hensyn til passagerernes komfort, kan vi nægte at transportere som bagage Vi kan afvise bagage til transport, med mindre vi med rimelighed anser det for korrekt og sikkert pakket i passende emballage Med mindre der på forhånd er indgået aftale med os om dets transport, transporterer vi eventuelt din ekstra bagage, som overskrider den gratis bagage, på senere flyvninger, uden at kompenserer dig for en sådan forsinkelse. 8.5 Ret til inspektion Af sikkerhedsgrunde kan vi eventuelt anmode om, at du tillader en inspektion og scanning af din person samt en inspektion, scanning eller røntgenscanning af din bagage. Hvis du ikke er til stede, kan din bagage blive inspiceret i dit fravær for at fastslå, om du besidder eller om din bagage indeholder genstande som beskrevet i artikel eller skydevåben, ammunition eller våben, som ikke er blevet præsenteret for os i 9 Side

10 overensstemmelse med artikel eller Hvis du ikke er villig til at efterleve en sådan anmodning, kan vi nægte at transportere dig og din bagage. I tilfælde af, at en inspektion eller en scanning forårsager dig skade eller en røntgenscanning, inspektion eller scanning skader din bagage, kan vi ikke holdes ansvarlige for sådanne skader, med mindre de opstår på grund af vores fejl eller forsømmelighed. 8.6 Indchecket bagage Ved aflevering til os af din bagage, som du ønsker at checke ind, tager vi hånd om den og udsteder vi en bagage-id-kupon for hvert stykke indchecket bagage Dit navn og din adresse skal være fastgjort til din indcheckede bagage Indchecket bagage vil indenfor det muliges grænser blive transporteret på samme fly som dig, med mindre vi af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager vælger at transportere det med en anden flyvning. Hvis din indcheckede bagage lever op til bestemmelserne i denne artikel 8 og transporteres på en efterfølgende flyvning, vil vi levere den til dig, med mindre loven kræver, at du skal være til stede i forbindelse med fortoldning. Hvis din indcheckede bagage er forsinket, vil bestemmelserne i artikel 15.4 være gældende. 8.7 Ikke-indchecket bagage Bagage, som du medtager på flyet skal passe under sædet foran dig eller i et lukket opbevaringsrum i flyets kabine. Hvis din bagage ikke kan opbevares således, eller hvis den vejer for meget eller anses som usikker af den ene eller anden grund, skal det transporteres som indchecket bagage. Vi har specifikke maksimumsstørrelser og -vægt for bagage, som du må medtage på flyet. Disse oplysninger kan fås hos os eller vores autoriserede agenter på anmodning. Hvis et andet flyselskab opererer på din flyvning, kan andre betingelser være gældende. Oplysninger om disse betingelser kan fås fra det pågældende flyselskab på anmodning. Vi kan assistere dig i at indhente disse betingelser, hvis du anmoder om det Genstande, som ikke egner sig til transport i lastrummet, og som ikke lever op til kravene i artikel ovenfor vil kun blive transporteret i kabinen, hvis du har givet os besked på forhånd, og vi har givet tilladelse hertil. Du skal eventuelt betale et særskilt gebyr for denne service. 8.8 Afhentning og udlevering af indchecket bagage I henhold til artikel skal du afhente din indcheckede bagage, så snart den er til rådighed på din destination eller dit mellemstop. Hvis du ikke afhenter din bagage indenfor en rimelig tidsperiode, kan vi opkræve et opbevaringsgebyr af dig. Skulle din indcheckede bagage ikke blive afhentet indenfor tre (3) måneder fra det tidspunkt, hvor den blev gjort tilgængelig, vil vi eventuelt skille os af med den uden ansvar overfor dig Kun indehaveren af bagagekvitteringen og bagage-id-kuponen har ret til at få udleveret den indcheckede bagage Hvis en person, der efterspørger indchecket bagage ikke er i stand til at fremvise bagagekvitteringen og identificere bagagen ved hjælp af bagage-id-kuponen, vil vi kun udlevere bagagen til denne person på betingelse af, at pågældende person overfor os kan retfærdiggøre sin ret til bagagen. 8.9 Dyr Hvis vi indvilger i at transportere dine dyr, vil de blive transporteret i henhold til følgende betingelser: Du skal sikre, at dyr som hunde, katte, mindre fugle i bur og andre kæledyr er opbevaret korrekt og er udstyret med gyldige sundheds- og vaccineringscertifikater, indrejsetilladelser og andre dokumenter, som er påkrævet af transit- eller indrejselandet, de vil ikke blive transporteret, hvis dette ikke efterleves Hvis dyret accepteres som bagage, bliver det sammen med sin form for opbevaring og mad ikke indregnet i din gratis bagage, men udgør ekstra bagage, som du bliver pålagt at betale et gebyr for i henhold til gældende priser. 10 Side

11 8.9.4 Førerhunde sammen med deres opbevaringsform og mad, der ledsager passagerer, transporteres uden ekstra gebyr Hvor transport ikke er underlagt konventionens ansvarsbestemmelser, er vi ikke ansvarlige for skade på eller tab, sygdom eller dødsfald af et dyr, som vi har indvilget i at transportere, med mindre vi har udvist forsømmelighed Vi kan ikke holdes ansvarlige i forhold til et sådant dyr, der ikke har alle de nødvendige udrejse- eller indrejsedokumenter, helbredsmæssige dokumenter eller andre dokumenter med henblik på dyrets indrejse eller gennemrejse i et land, en stat eller et territorium, og personen, der medbringer dyret, skal refundere os bøder, omkostninger, tab eller hæftelser, som vi med rimelighed bliver pålagt eller må afholde som følge deraf. Artikel 9: Tidsplaner, forsinkelser, aflysning af flyvninger og lukning af ruter, nægtelse af boarding og nedgradering 9.1 Tidsplaner Flytiderne, der fremgår af tidstabellerne kan være blevet ændret mellem dato for offentliggørelsen og den dato, hvor du rejser Før vi accepterer din booking, vil vi eller vores autoriserede agenter give dig besked om den planlagte fly tid, som gælder på det tidspunkt, og den vil blive vist på din billet. Det er muligt, at vi bliver nødt til at ændre den planlagte fly tid efter udstedelse af din billet. Hvis du giver os dine kontaktoplysninger, skal vi gøre, hvad vi kan for at give dig besked om sådanne ændringer. Hvis vi ændrer den planlagte fly tid, efter du har foretaget din reservation, og du ikke kan acceptere denne ændring, og vi er ude af stand til at booke dig på et andet fly, som du kan acceptere, vil du have ret til en refundering i overensstemmelse med artikel Vi vil ydermere hæfte for ethvert dokumenteret tab, som forårsages af vores ændring, i henhold til gældende lov, og bestemmelserne i artikel 15.4 vil være gældende. 9.2 Aflysning af flyvninger og lukning af ruter Medmindre andet er angivet i konventionen, vil vi efter dit valg gøre et af følgende, når vi aflyser en flyvning eller lukker en rute, hvortil du har en bekræftet reservation: transportere dig ved tidligst givne lejlighed eller på en senere dato, der passer dig på en anden af vores planlagte flyvninger, hvor der er ledig plads på en tilsvarende klasse uden ekstra gebyr og om nødvendigt forlænge gyldigheden af din billet indtil vores første flyvning, hvor der er plads; eller ved tidligst givne lejlighed eller på en senere dato, der passer dig indenfor en rimelig tidsperiode transportere dig via en anden rute til destinationen, som står på billetten under tilsvarende transportbetingelser med vores egne fly eller efter vores skøn med et andet flyselskab, eller under andre former og transportklasse efter fælles aftale uden ekstra gebyr; eller refundere billetten i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 10.2, og hvis det er påkrævet af gældende love sørge for en returflyvning ved tidligst givne lejlighed til dit første afrejsested Hvis du vælger mulighederne angivet fra til og hvis det er påkrævet af gældende lov, sørger vi for, at du får assistance (f.eks. telefonopkald, forfriskninger/måltider og indlogering) i et rimeligt forhold til den ventetid, som aflysningen har forårsaget Hvis du ikke har fået besked om en aflysning eller lukning af en rute i rette tid, og hvis aflysningen eller lukningen ikke skyldes ekstraordinære omstændigheder og/eller kunne have været undgået, hvis alle 11 Side

12 nødvendige forholdsregler var blevet taget, vil du i henhold til gældende lov have ret til kompensation. For rejser indenfor EU og fra et ikke-eu-land til EU er gældende lov Forordning (EF) 261/ Bortset fra din ret til assistance som beskrevet i artikel , er vi ansvarlige overfor dig for yderligere skade forårsaget af forsinkelse i henhold til bestemmelserne i artikel Ved aflysning af en flyvning eller lukning af en rute er mulighederne som beskrevet i artikel til artikel dine eneste til din rådighed, og vi har ikke yderligere ansvar overfor dig. 9.3 Lange forsinkelser Vi vil tage alle nødvendige forholdsregler for at undgå forsinkelser, når vi transporterer dig og din bagage. Ved udførelsen af disse forholdsregler og for at undgå at aflyse en flyvning, vil vil i ekstraordinære tilfælde sørge for, at en flyvning bliver udført på vores vegne af et andet flyselskab og/eller på et andet fly I henhold til flyvedistancen og den forventede forsinkelse, hvis vi bliver forsinkede, og hvis det er påkrævet af gældende lov, vil vi yde assistance (f.eks. telefonopkald, forfriskninger/måltider og indlogering) i et rimeligt forhold til ventetiden, forudsat at ydelsen af en sådan assistance ikke medfører yderligere forsinkelse af flyvningen Hvis din afgang er mere end 5 timer forsinket som konsekvens af forsinkelsen, og hvis det er påkrævet af gældende love, vil du have ret til en refundering i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 10.2, og hvis det er relevant, til en returrejse ved tidligst givne lejlighed til dit første afrejsested Hvis din afgang er forsinket med 3 timer eller mere, og hvis forsinkelsen ikke er forårsaget af ekstraordinære omstændigheder, som ikke kunne have være undgået, selv hvis alle nødvendige forholdsregler var blevet taget, har du ret til kompensation, hvis dette er angivet af gældende lov. For rejser indenfor EU og fra et ikke-eu-land til EU er gældende lov Forordning (EF) 261/ Bortset fra din ret til assistance som beskrevet i artikel , er vi ansvarlige overfor dig for yderligere skade forårsaget af forsinkelse i henhold til bestemmelserne i artikel Nægtelse af boarding For at kunne have plads til så mange passagerer som muligt og baseret på erfaringen om, at et antal rejsende ikke dukker op til den flyvningen, de har en reservation til, vil vi eventuelt angive, at der er plads udover flyets kapacitet (også kaldet "overbooking"). Vi og de fleste andre flyselskaber opererer med kompensationsordninger for passagerer med bekræftede reservationer, som uretmæssigt nægtes boarding på grund af manglende pladser. Vi vil gøre alt for at sørge for plads til alle bekræftede reservationer. Når passagerer udvælges til ombooking, søger vi først frivillige, som er villige til at afgive deres reservation, med forbehold for sikkerhedsmæssige og/eller driftsmæssige begrænsninger i den pågældende lufthavn Hvis du er indehaver af en bekræftet reservation på en bestemt flyvning, og du nægtes boarding eller bliver nedgraderet udelukkende på grund af overbooking, har du ret til kompensation for nægtelse af boarding eller nedgradering i overensstemmelse med gældende lov vedrørende disse to tilfælde. For rejser indenfor EU og fra et ikke-eu-land til EU er gældende lov Forordning (EF) 261/ I tilfælde af nægtet boarding vil vi i tillæg til kompensation herfor dække omkostninger indenfor rimelighedens grænser til assistance (telefonopkald, forfriskninger/måltider og indlogering) indtil næste mulige afgang. Derudover vil bestemmelser vedrørende din ret til hjælp i uregelmæssige situationer som beskrevet i artikel 9.4 være gældende for tilfælde af nægtet boarding og/eller nedgradering. 12 Side

13 Artikel 10: Refunderinger 10.1 Hvem vil få refunderingen? Vi refunderer en billet eller en ubrugt del af den i overensstemmelse med gældende prisregler eller tariffer som følger: Med mindre andet er angivet i denne artikel vil vi have ret til at refundere enten den person, som er nævnt på billetten eller den person, der har betalt for billetten ved fremlæggelse af tilfredsstillende bevis af en sådan betaling Hvis en billet er betalt af en person, som er en anden end den, som står nævnt på billetten, og billetten angiver, at der er en begrænsning af refundering, refunderer vi kun den person, som har betalt for billetten eller til den persons ordre Tvungne refunderinger Hvis du har ret til en refundering i overensstemmelse med artikel 9, vil refunderingsbeløbet være: et beløb svarende til den betalte pris, hvis ingen dele af billetten er blevet brugt; hvis en del af billetten er blevet brugt, vil refunderingen blive udregnet i overensstemmelse med gældende love og vil ikke være mindre end forskellen mellem den betalte pris og den gældende pris for en rejse mellem de steder, som billetten er blevet anvendt til Frivillige refunderinger Undtagen i tilfælde af en ikke-refunderbar billet, hvis ingen dele af billetten er brugt, et beløb svarende til den betalte pris, fratrukket rimelige service- eller aflysningsgebyrer; Undtagen i tilfælde af en ikke-refunderbar billet, hvis en del af billetten er brugt, vil refunderingen være et beløb svarende til forskellen mellem den betalte pris og den gældende pris for en rejse mellem de steder, billetten er blevet anvendt til, fratrukket rimelige service- eller aflysningsgebyrer Ret til at nægte refundering Vi kan afvise en refundering, når der ansøges om refundering efter udløb af billettens gyldighed Vi kan afvise en refundering af en billet, som er blevet præsenteret for os eller en statslig myndighed som bevis for intention om at forlade landet, med mindre du kan bevise til vores tilfredsstillelse, at du har lov til at blive i landet, eller at du vil forlade landet med et andet flyselskab eller et andet transportmiddel Valuta Alle refunderinger vil være underlagt love, regler eller forordninger i det land, hvor billetten oprindeligt blev købt og i det land, hvor refunderingen finder sted. I henhold til forudgående bestemmelse vil refunderinger blive udført på samme måde og i samme valuta, som billetten blev betalt med Hvem refunderer billetten? Frivillige refunderinger udføres kun af det flyselskab, som oprindeligt udstedte billetten eller dets autoriserede agenter. Artikel 11: Opførsel ombord på flyet 11.1 Generelt Hvis din opførsel ombord på flyet efter vores rimelige opfattelse bringer flyet eller personer eller ejendele om bord i fare, eller hvis du forhindrer besætningen i at udføre deres pligt, eller hvis du ikke formår at overholde besætningens instruktioner inklusive men ikke begrænset til instruktioner vedrørende rygning, indtagelse af alkohol eller stoffer, eller hvis du opfører dig på en måde, som medfører gener, ulejlighed, skade eller kvæstelser af andre passagerer eller besætningen, vil vi tage de forholdsregler, som vi mener 13 Side

14 med rimelig grund er nødvendige for at forhindre en fortsættelse af en sådan opførsel, inklusive tilbageholdelse. Du kan blive sat af flyet og nægtet fortsat transport og kan blive retsforfulgt for lovovertrædelser begået om bord på flyet. Derudover skal du betale erstatning til os for omkostninger og/eller skader, som vi må afholde i forbindelse med en sådan opførsel fra din side Elektroniske enheder Om bord på flyet kan vi af sikkerhedsgrunde forbyde eller begrænse driften af elektronisk udstyr, inklusive men ikke begrænset til mobiltelefoner, bærbare computere, bærbare optagere, bærbare radioer, cdafspillere, elektroniske spil eller sendeenheder, inklusive radiostyret legetøj, walkie-talkier eller andre elektroniske personlige enheder. Høreapparater og hjertepacemaker er tilladt. Artikel 12: Arrangement af ekstra tjenester 12.1 Generelt Hvis vi aftaler arrangementer for dig med en tredjepart, som skal yde anden service end lufttransport, eller hvis vi udsteder en billet eller en værdikupon, som vedrører transport eller tjenester (andre end lufttransport), som ydes af en tredjepart, såsom hotelreservationer eller billeje, optræder vi udelukkende som din agent. Under sådanne omstændigheder er det tredjepartstjenesteleverandørens vilkår og betingelser, der er gældende. Vi har intet ansvar overfor dig for sådanne arrangementer eller for nogen handling eller udeladelse i tilvejebringelsen eller manglende tilvejebringelse af sådanne ekstra tjenester, undtaget ansvar for forsømmelighed fra vores side i indgåelsen af sådanne arrangementer, hvor et sådant ansvar for os skal være underlagt og begrænset af bestemmelserne i artikel Transport på jorden Hvis vi også yder transport til dig på jorden, kan andre betingelser gælde for denne transport. Artikel 13: Administrative formaliteter 13.1 Generelt Du er ansvarlig for at tilvejebringe alle påkrævede rejsedokumenter og visa samt for at sørge for at overholde alle love, regler og forordninger, krav og rejsekrav i de lande, som der flyves fra, til eller som du er i transit i Vi er ikke ansvarlige for konsekvenserne for en passager, der ikke sørger for at tilvejebringe sådanne dokumenter eller visa eller at overholde sådanne love, regler, forordninger, krav, regler eller instruktioner Rejsedokumenter Før rejsen skal du fremlægge alle udrejse-, indrejse- og sundhedsdokumenter samt dokumenter af anden art påkrævet ved lov, regel eller forordning i de berørte lande og give os mulighed for at tage kopier heraf. Vi forbeholder os ret til at nægte transport, hvis du ikke overholder disse krav, eller hvis dine rejsedokumenter ikke ser ud til at være i orden, eller hvis du ikke giver os lov til at tage kopier heraf Nægtelse af indrejse Hvis du bliver nægtet indrejse i et land, er du ansvarlig for at betale bøder eller gebyrer, som pålægges os af den vedkommende regering, samt omkostninger for transport ud af det pågældende land. Vi vil ikke refundere prisen for transport til stedet, hvor du er blevet afvist eller nægtet indrejse. 14 Side

15 13.4 Passageren er ansvarlig for bøder, tilbageholdelsesomkostninger osv. Hvis vi pålægges at betale en bøde eller straf eller er nødt til at afholde udgifter på grund af din manglende overholdelse af love, regler, krav eller andre rejsekrav i de vedkommende lande eller din manglende evne til at fremvise de påkrævede dokumenter, skal du på forlangende refundere os ethvert betalt beløb eller omkostning, der pålægges os, med mindre den pålagte udgift opstår på grund af vores forsømmelighed. Vi kan i forbindelse med en sådan betaling eller udgift anvende værdien af en ubenyttet transport på din billet eller økonomiske midler, der tilhører dig, men som er i vores besiddelse Toldinspektion Hvis påkrævet skal du overvære inspektionen af din bagage af toldmyndigheder eller anden statslig myndighed. Vi er ikke ansvarlige overfor dig for tab eller skade, som du lider i løbet af en sådan inspektion eller ved din manglende overholdelse af dette krav Sikkerhedsinspektion Du skal underkaste dig ethvert sikkerhedstjek af offentlige myndigheder, lufthavnsmyndigheder, flyselskaber eller af os. Artikel 15: Ansvar Med mindre andet er angivet heri, er transport i medfør af disse betingelser underlagt bestemmelserne i forhold til ansvar, som fastlagt af konventionen, selv hvor en sådan transport ikke er international transport, hvor konventionen træder i kraft automatisk (a) Ethvert ansvar, som vi har for skade, vil blive reduceret i overensstemmelse med gældende lov ved forsømmelighed fra din side, som forårsager eller bidrager til skaden (b) Vi vil kun være ansvarlige for skade, der opstår under transport på flyvninger eller delflyvninger, hvor vores flyselskabskode (6I) optræder i flyselskabsfeltet på billetten for den flyvning eller delflyvning og/eller for den flyvning eller delflyvning, som flyves af os. Hvis et andet flyselskab udfører flyvningen, har du ret til at sende en klage eller et erstatningskrav mod enten os eller det andet flyselskab. Med hensyn til indchecket bagage kan du rejse et krav mod enten det første eller sidste flyselskab (c) Vi er ikke ansvarlige for skade, som opstår fra vores overholdelse af gældende love eller statslige regler eller fra din manglende overholdelse af samme (d) Hvis vi er ansvarlige overfor dig i overensstemmelse med konventionen, er vores ansvar begrænset til erstatning for dokumenterede tab (e) Vi er ikke ansvarlige for sygdom, skade eller handicap, inklusive dødsfald, som kan tilskrives din alder, mentale eller fysiske tilstand eller for forværringen af disse, med mindre denne tilstand eller forværring er opstået på grund af et uheld, som er sket om bord på flyet eller i løbet af på- eller udstigning (f) Vores ansvar er betinget af, at du tilvejebringer relevant dokumentation, herunder hvor det er relevant, dokumenteret købsbevis, inklusive dato og pris for købet. I tilfælde af ansvar for bagage vil en værdiforringelse blive fratrukket (g) Transportkontrakten, inklusive disse betingelser for transport og udelukkelse eller begrænsning af ansvar, gælder for vores autoriserede agenter, embedsmænd, medarbejdere og repræsentanter i samme udstrækning som for os. Det samlede beløb til udbetaling fra os og fra sådanne autoriserede agenter, embedsmænd, medarbejdere og repræsentanter ikke overstiger beløbet for vores egen hæftelse, hvis der 15 Side

16 er nogen Bagage Vi er ikke ansvarlige for skade på ikke-indchecket bagage, med mindre en sådan skade opstår på grund af forsømmelighed fra vores side Undtaget i tilfælde af en handling eller forglemmelse udført med henblik på at forårsage skade eller udført på hensynsløs vis vel vidende, at der ville opstå en skade, er vores ansvar i tilfælde af skade på bagage begrænset til 1131 SDR per passager Hvis værdien af din indcheckede bagage overstiger vores maksimale hæftelse, skal du informere os herom ved indcheckning eller sikre, at den indcheckede bagage er fuldt forsikret inden rejsen Hvis din bagage forårsager skade på andre personer eller ejendele, inklusive vores ejendele, vil du være ansvarlige for sådanne skader. Vi vil ikke være ansvarlige overfor dig for skader forårsaget af din bagage, men mindre vi har udvist forsømmelighed Vi er på ingen måde ansvarlige for tab, forsinkelse eller skade på indchecket bagage med hensyn til artikler, som ikke er tilladt i indchecket bagage i henhold til artikel Vi er på ingen måde ansvarlige for tab, forsinkelse eller skade på artikler, som ikke er tilladt i indchecket bagage i henhold til artikel i det omfang, at tabet, forsinkelsen eller skaden er et resultat af en iboende fejl af, kvalitet af eller mangel ved den indcheckede bagage Vi er på ingen måde ansvarlige for kosmetiske og/eller overfladiske skader på bagagen som resultat af normalt slitage i løbet af transporten Personlig skade osv Undtaget som nævnt i art , er vores ansvar i tilfælde af dødsfald eller kvæstelse af en passager ikke underlagt en økonomisk grænse, uanset om en sådan er defineret af lov, konventionen eller på anden måde I tilfælde af dødsfald eller kvæstelse af en passager er vi ikke ansvarlige for skade udover SDR per passager, hvor vi kan bevise, at skaden ikke skyldtes forsømmelighed eller anden forkert handling eller forglemmelse af os eller vores embedsmænd eller agenter; eller hvis en sådan skade udelukkende skyldes forsømmelighed eller anden forkert handling eller forglemmelse af en tredjepart Artikel og vil ikke være gældende med hensyn til krav fra offentlig socialsikring eller tilsvarende myndigheder. Vi kompenserer dig eller personer, du forsørger, for skadeserstatning udover betalinger, der modtages fra offentlig socialsikring eller tilsvarende myndighed Intet heri skal anses at påvirke vores rettigheder med hensyn til krav, der rejses af, på vegne af eller vedrørende en person, som med vilje har forårsaget skade, hvilket har resulteret i din død, kvæstelse eller anden kropslig skade Vi vil med det samme og under alle omstændigheder ikke senere end femten (15) dage efter at identiteten af den person, der har ret til kompensation, er blevet fastslået, foretage forudbetalinger som nødvendigt for at imødekomme akutte økonomiske behov på et grundlag, der svarer til den tort, der lides. Uden skadevirkning på ovenstående vil en forudbetaling i tilfælde af dødsfald ikke være mindre end SDR i EURO per passager. En forudbetaling udgør ingen anerkendelse af ansvar og vil kunne blive modregnet i efterfølgende beløb, som udbetales på baggrund af vores ansvar, men vil ikke skulle betales tilbage, undtaget: (i) i tilfælde, hvor vi kan bevise, at skaden er forårsaget af forsømmelighed af den kvæstede eller afdøde passager, eller (ii) under omstændigheder, hvor det efterfølgende er bevist, at den person, som modtog forudbetalingen, forårsagede eller bidrog til skaden ved forsømmelighed eller ikke var 16 Side

17 den person, der var berettiget til kompensation Vi har på ethvert tidspunkt tilstrækkelig ansvarsforsikring (passage/tredjepart) til at imødegå lovmæssige krav Forsinkelse I tillæg til vores forpligtelse som beskrevet i artikel 9, hvis vi har forårsaget en forsinkelse for dig og/eller din indcheckede bagage under lufttransporten, vil vi kun være ansvarlige for skade forårsaget af forsinkelsen, hvis vi og vores embedsmænd og agenter (såsom for eksempel madleverandører og handlingsagenter på jorden) ikke har foretaget alle nødvendige forholdsregler for at undgå skaden. Hvis det var umuligt for os og vores embedsmænd og agenter at foretage sådanne forholdsregler, er vi ikke ansvarlige for skade forårsaget af forsinkelse. Hvis vi er ansvarlige for skade forårsaget af forsinkelse, er vores ansvar for sådan skade begrænset som følger: For skade forårsaget af forsinkelse i transporten af passagerer er vores hæftelse begrænset til 4694 SDR for hver passager For skade forårsaget af forsinkelse i transporten af bagage er vores hæftelse begrænset til 1131 SDR for hver passager. Artikel 16: Ændringer Vores betingelser kan kun ændres skriftligt af os. Artikel 17: Tidsbegrænsning af krav og sagsanlæg 17.1 Meddelelse om krav Accept af bagagen af indehaveren af bagagekvitteringen uden klage er tilstrækkeligt bevis for, at bagagen er leveret i god tilstand og i overensstemmelse med kontrakten om transport, med mindre du beviser andet. Hvis du ønsker at fremsætte et krav eller lægge sag an vedrørende skade på indchecket bagage, skal du give os besked herom, så snart du opdager skaden, og mindst indenfor syv (7) dage efter modtagelse af bagagen. Hvis du ønsker at fremsætte et krav eller lægge sag an vedrørende forsinkelse af indchecket bagage, skal du give os besked herom indenfor enogtyve (21) dage fra den dato, hvor bagagen blev overdraget til dig. Enhver meddelelse af denne slags skal være skriftlig Forældelse af sagsanlæg Enhver ret til erstatning i overensstemmelse med konventionen går tabt, hvis der ikke lægges sag an indenfor to år fra datoen for ankomst til destinationen eller fra datoen for flyets planlagte ankomst eller på datoen, hvor transporten ophørte. Alle andre sagsanlæg inklusive sagsanlæg vedrørende passagerers rettigheder i henhold til Forordning (EF) 261/2004 forældes i henhold til national lov. Metoden for udregning af forældelsesperioden fastsættes af domstolen, hvor sagen indbringes. 17 Side

18 Artikel 18: Andre betingelser Transport af dig og din bagage ydes også i overensstemmelse med visse andre regler og betingelser, der gælder eller er anvendt af os i forhold til driftsmæssig sikkerhed, rettidighed og passagerernes komfort. Disse til enhver tid gældende regler og betingelser er vigtige. De vedrører blandt andet: transport af uledsagede mindreårige, handicappede personer, gravide, syge passagerer, begrænsninger i brug af elektroniske enheder og genstande, transport visse farlige artikler, forbud mod rygning og indtagelse af alkoholiske drikkevarer om bord, som ikke er blevet serveret/solgt af vores kabinepersonale. 18 Side

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: SUN-AIR skal være det transporterende luftfartselskab. Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en af vores

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

BEFORDRINGSBESTEMMELSER

BEFORDRINGSBESTEMMELSER BEFORDRINGSBESTEMMELSER 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

Befordringsbestemmelser DK

Befordringsbestemmelser DK Befordringsbestemmelser DK 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 14. juni 2012 Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer

Læs mere

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0044 Klageren: XX Indklagede: DSBØresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med

Læs mere

Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage

Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage A/S Postboks 1012 3900 Nuuk Greenland Tel.: +299 34 34 34 Fax: +299 32 72 88 www.airgreenland.gl AS Reg. nr. 30672 Version af 30. november 2017 Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage Indhold:

Læs mere

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Januar 2015 Kære passager hos Jet Time Nærværende befordringsbetingelser supplerer den aftale, der er indgået mellem Deres

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet. INDLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellem dig, som passager og Air Cairo som flyselskab når du bestiller en rejse med deres rutefly eller du har en billet, eller en del af en billet,

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER Vejle, april 2016 Betingelserne regulerer aftale om formidling af flybilletter mellem VR Travel, CVR 80511817, (herefter benævnt rejsebureauet) og kunder

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Salgs-og rejsevilkår www.aul.gl

Salgs-og rejsevilkår www.aul.gl Salgs-og rejsevilkår www.aul.gl ALMINDELIGE AFTALEVILKÅR VED KØB AF REJSER HOS ARCTIC UMIAQ LINE Vi opfordrer vore rejsende til at gennemlæse salgs- og rejsevilkår inden bestilling/betaling foretages,

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation.

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation. Hvem er vi: I Danmark er vi Lowcostholidays.dk og drives af Lowcostholidays Ltd, en del af Lowcosttravelgroup, beliggende på Suite 4, Sussex House, London Road, East Grinstead, West Sussex RH19 1HH. Vor

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0248 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8680 Ry Arriva Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0115 - genoptaget afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER CFR (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år.

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år. HERTZ: LEJEBETINGELSER Enhver udlejning, du foretager på grundlag af denne booking, sker på grundlag af de lejebetingelser, der gælder på det Hertz-kontor, hvor bilen afhentes. KØREKORT Alle førere (også

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser 3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser "Fra i dag har jernbanepassagerer i EU nye rettigheder" Kort gennemgang af EU's lovgivning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0130 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ankenævnets

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0249 Klageren: XX 8000 Aarhus C Indklagede: DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget.

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2016/0114 afsagt den 31. august 2016 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Bangkok, Thailand.

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation.

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation. Hvem er vi: Lowcostholidays og drives af Lowcosttravelgroup, beliggende på Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick, West Sussex, RH6 0LG och vars säte är East House, 109 South Worple Way, London, SW14

Læs mere

Kurertjeneste ved Nationalmuseet

Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitel 13 Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitlet indeholder en praktisk og faglig vejledning for kurerer på Nationalmuseet samt en kvikvejledning/checkliste for kurerer (Kurerens 3 Bud). Kurerens 3

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere