BRUGERVEJLEDNING. Jupiter L3A / L4A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING. Jupiter L3A / L4A"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING Jupiter L3A / L4A

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION SIKKERHED Før start 2.2 Under kørsel 2.3 Mærkater 4 3. OVERSIGT OVER ALLE DELE Beskrivelse af dele 8 4. BETJENING Instrumentbord 4.2 Betjening af scooteren 5. BATTERIOPLADNING OG VEDLIGEHOLD Opladning af batterier 5.2 Batteri 6. EFTERSYN OG VEDLIGEHOLD Eftersyn 6.2 Serviceskema 6.3 Batteri, sikring og dæk 6.4 Opbevaring 6.5 Transport DEMONTERING OG MONTERING FEJLSØGNING OG TEKNISKE DATA GARANTI

3 1. FORORD OG INTRODUKTION Læs venligst denne brugermanual omhyggeligt igennem, før du tager køretøjet i brug. Forkert brug af køretøjet kan medføre risiko for uheld, skader eller trafikulykker. For at kunne benytte køretøjet på den mest hensigtsmæssige måde og få glæde af det, er det nødvendigt at læse denne brugermanual. Brugermanualen indeholder instrukser vedrørende enhver brug af køretøjet, montering samt nødvendige forholdsregler ved eventuelle problemer. Symbolerne i manualen forklares herunder: Alle anvisninger, der er mærket med disse symboler, skal læses ekstra omhyggeligt: Advarsel Forkert brug kan resultere i alvorlig skade eller død Bemærk Tip Forkert brug kan føre til skade og/eller skade på scooteren. Følg disse instrukser for at holde køretøjet i god stand. Manualen indeholder et serviceskema og en garanti. Opbevar venligst disse dokumenter på et sikkert sted eller i scooteren. Hvis en anden person benytter scooteren, skal du huske at give vedkommende brugermanualen, så den kan være tilgængelig for denne. Pga. af det kontinuerlige udviklingsarbejde kan det ske, at nogle illustrationer og billeder i manualen ikke helt svarer til det køretøj, som du har købt. Vi tager forbehold for sådanne ændringer af modellen. Vores scootere er blevet udformet og produceret for at tilbyde en komfortabel og sikker løsning til de aktuelle behov til en overkommelig pris. Tip Man bør oplade batterierne helt før de bruges den første gang. Dette vil optimere batteriernes levetid og ydeevne. 3

4 2. SIKKERHED 2.1 FØR START Brugeren skal sætte sig ind i brugen og betjeningen af scooteren, før den tages i brug. Derfor skal man altid huske følgende sikkerhedsforskrifter. Der gælder samme færdselsregler for brug af dette køretøj som for fodgængere For din egen sikkerheds skyld bør du følge de regler, der gælder for fodgængere. Kør kun på fortove, gågader eller særlige kørebaner. Kør aldrig på motorveje eller almindelige veje. Kør ikke scooteren i alkoholpåvirket tilstand eller når du er træt. Vær forsigtig, når du kører scooter ved dårlige lysforhold. Den er ikke udviklet med henblik på blive kørt i mørke. Ved kørsel på kørebaner sættes hastigheden på 15 km/t. Sådan kører du scooteren Før du kører scooteren i trafikerede eller potentielt farlige områder, bør du have lært scooterens funktioner at kende. Den første gang bør du prøve at køre på en åben plads, f.eks. i en park. For at undgå ulykker med scooteren under kørsel bør du være særlig opmærksom ved acceleration, standsning, drejning, bakning og kørsel opad og nedad ramper. Når du øver, bør hastighedsregulatoren stilles på 3. Sørg for at have nogen med dig, når du kører på en vej den første gang. Sæt kun hastigheden op, når du føler dig helt fortrolig med betjening og styring af scooteren. Scooteren er kun beregnet til en person ad gangen Der må ikke medtages passagerer på scooteren (heller ikke børn) Scooteren må ikke bruges til at fragte eller trække gods Med hensyn til maksimal vægt, der kan transporteres, se venligst MAKS. PERSONVÆGT i 8. SPECIFIKATION Den maksimale last i kurven er 7 kg. 2.2 UNDER KØRSEL Udfør den daglige kontrol. Se venligst afsnittet DAGLIG KONTROL Forhold dig i ro under kørsel Hvis du bevæger dig for meget under kørslen, kan du miste balancen og komme til skade ved et fald. Pas på, at du ikke får tøjet eller andet ind i hjulene. 4

5 2. SIKKERHED Brug ikke køretøjet under følgende omstændigheder. Stærkt trafikerede veje eller veje, der er mudrede, stenede, hullede, smalle, snedækkede, isede eller stier langs vandløb eller søer uden beskyttelse i form af rækværk eller hegn. Undgå steder, hvor man kan køre fast med hjulene. Kør ikke om natten eller i regnvejr, snevejr, tåge eller i stærk blæst. Kør ikke slalom eller foretag skarpe sving. Tag ikke køretøjet med i rullende trapper. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER MÅ MAN SIDDE PÅ KØRETØJET VED TRANSPORT I ANDRE KØRETØJER (F.EKS. BILER, BUSSER, TOG ETC.). Vedrørende mobiltelefoner og andet elektrisk udstyr Brug ikke mobiltelefon eller andet trådløst kommunikationsudstyr under kørsel. Stands altid scooteren og tag tændingsnøglen ud, før du bruger mobiltelefonen. Man må ikke oplade mobiltelefonen eller andet elektrisk udstyr ved hjælp af scooterens batteri. Automatisk slukning For at undgå at strømmen slipper op er scooteren udstyret med en automatisk slukningsfunktion. Hvis scooteren startes og ikke bruges i 30 minutter, slukkes den automatisk. Hvis dette sker, starter man blot scooteren igen. Så vil den være klar til brug igen. Ramper, stigninger og fald Man må ikke køre på ramper, der er stejlere end specificeret. Se afsnittet MAKS. STIGEEVNE i 8. SPECIFIKATION Kør altid i lav fart opad eller nedad et skråt underlag. Kør ikke på veje med ujævnheder eller huller. Sænk hastigheden ved kørsel på vej med stigning eller fald. Foretag ikke pludselig sving ved kørsel på grus eller ramper. Læn dig altid fremad ved kørsel op ad en stigning. Start og kørsel 1. Kontrollér, at sædet er installeret korrekt. 2. Kontrollér, at styrestammen er korrekt sat fast. 3. Fæld armlænene ned, så du kan hvile armene på dem. 4. Drej nøgleafbryderen til ON. Hvis det er nødvendigt, skal forlygten tændes. 5. Se på batteriindikatoren om der er strøm nok til turen. Hvis du er i det mindste tvivl, bør du oplade batterierne før afgang. 6. Stil hastighedsregulatoren på en hastighed, hvor du føler dig sikker og tryg. 5

6 2. SIKKERHED 7. Tjek, at fingerspeederne for kørsel fremad/tilbage fungerer korrekt. 8. Kontrollér, at den elektromagnetiske bremse fungerer korrekt. 9. Kontrollér, at der ikke er nogen fare, før du kører ud på gaden. Aktivér indendørs (6 km/t) knappen, hvis du kører på et fortov. ADVARSEL Brug ikke friløbs-indstillingen ved kørsel på et skrånende underlag. Aktivér altid friløbsblokeringen før brug. Hvis man undlader at gøre dette, er der risiko for en ulykke. For din sikkerheds skyld, vil strømmen altid være slået fra og den elektromagnetiske bremse være aktiveret, når du kører ned ad et skrånende underlag. Dette vil begrænse hastigheden til et sikkerhedsniveau. Tænd for strømmen igen for at starte scooteren igen. Maksimal personvægt Se afsnittet MAKS. PERSONVÆGT i 8. SPECIFIKATION. Overskrides vægtgrænsen kan det føre til skade på scooteren og funktionsfejl samt fare for førerens sikkerhed. Garantien dækker ikke denne type skader. Bemærk 1. Tryk ikke samtidig på begge fingerspeedere. Dette kan gøre det umuligt at styre scooteren. 2. Afbryd ikke strømmen under kørsel, fordi det fører til nødstop og mulig risiko for ulykke og personskade. 3. Brug ikke højeste hastighed ved kørsel indendørs. 4. Drej ikke på hastighedsregulatoren under kørsel, da en pludselig ændring af hastigheden kan medføre fare både for dig selv og andre eller skade din scooter. 5. Anbring ikke magnetiske apparater i nærheden af betjeningen, da dette kan påvirke sikker betjening af køretøjet. 6. Vær ekstra forsigtig ved kørsel i områder med stærk trafik eller mange mennesker. 7. Ved baglæns kørsel skal man være opmærksom på mennesker eller genstande bagved. Stop 1. Slip fingerspeederen helt. Køretøjet bremses automatisk op og standser. 2. Drej tændingsnøglen til (OFF) Træk nøglen ud. Kørsel på fortov Kontrollér, at hastighedsregulatoren er stillet på den laveste hastighed, når scooteren køres på et fortov. Dette vil begrænse scooterens hastighed til 6 km/t. Det er forbudt at færdes med mere end 6 km/t på 6

7 fortovet. På vej eller på privat område må man køre med den højeste hastighed. 2. SIKKERHED 2.3 MÆRKATER Læs alle mærkater omhyggeligt før scooteren tages i brug. Fjern dem ikke af hensyn til fremtidig brug. LØFT ALDRIG SCOOTEREN I FOR- ELLER BAGSKÆRM ADVARSEL: Radiobølger kan skade scooterens kontrol. Radiobølger fra f.eks. radiomaster, amatørradio (HAM) sendere, tovejsradio og mobiltelefoner kan påvirke eldrevne scootere. Nedenstående advarsler bør kunne reducere risikoen for utilsigtet opbremsning eller scooterbevægelser, der kan medføre alvorlig skade. 1. Tænd ikke for håndholdt kommunikationsudstyr, f.eks. radioer og mobiltelefoner, når scooteren er i gang. 2. Vær opmærksom på nærhed til sendere, f.eks. f radio- eller TV-master og prøv at undgå at komme i nærheden af dem. 3. Hvis der sker pludselige bevægelser eller opbremsning, standser man scooteren, så snart dette kan foretages på en sikker måde. 4. Vær opmærksom på, at ekstra tilbehør eller komponenter r eller ændring af scooteren kan gøre den mere modtagelig for radiobølger. (Bemærk: Der er ingen nem måde at fjerne denne effekt fra eldrevne scootere på.) 5. Rapportér alle uheld eller utilsigtede bevægelser eller opbremsninger til forhandleren og notér, om der har været eller ikke har været en radiostrålende kilde i nærheden. 7

8 3. OVERSIGT OVER ALLE DELE 3.1 BESKRIVELSE AF DELE 1. Hastighedsregulator 2. Sidespejl 3. Blinklys 4. Tilslutning af oplader 5. Kurv 6. Justeringshåndtag 7. Sæderotationsgreb 8. Forlygte 9. Sæde 10. Håndbremse 11. Siderefleks 12. Anti-tip hjul 13. Baglygte 14. Bagrefleks 15. Friløbsgreb. 8

9 L4A 4.1 INSTRUMENTBORD 1. Hastighedsregulator 4. BETJENING 2. Horn 3. Blinklys 4. Forlygte / baglygteknap 5. Fingerspeeder 6. Batteriindikator 7. Nødlampe L3A 8. Kontakt indendørs/udendørs 4.2 BETJENING AF SCOOTEREN Nøgleafbryder Drej nøglen til ON eller OFF (ON) (OFF) : Tændt : Slukket Hastighedsregulator L4A Drej på denne knap for at indstille scooterens hastighed. Drej mod uret for at køre langsommere og med uret for at køre hurtigere. Fremad, bak og opbremsning Tryk højre fingerspeeder fremad med tommelfingeren for at køre fremad. Tryk venstre fingerspeeder fremad med tommelfingeren for at bakke. Hornet vil afgive signaler, mens der bakkes. Når man slipper fingerspeederen enten ved kørsel fremad eller tilbage, aktiveres bremsen og køretøjet vil stoppe. Blinklys Lampen blinker og lydsignaler høres, når knappen føres til venstre eller højre. Når man stiller knappen tilbage på midterindstillingen, slukkes lampen. Horn Tryk på knappen, når hornet skal benyttes. Slip knappen for at afbryde hornet. 9

10 4. BETJENING Lysknap Lysknappen bruges til at tænde og slukke for for- og baglygte. Tryk på knappen en gang til for at slukke for lyset. Batteriindikator Batteriindikator Når der tændes for strømmen, viser batteriindikatoren batteriniveauet med lysende røde firkanter. Angivelsen 1 betyder fuld effekt og 0 betyder strømløs. Den strøm, der vises af batteriindikatoren, vil variere afhængig af den aktuelle kørselstid, og hvordan du kører. Gentagne start, stop, kørsel opad vil forbruge strømmen hurtigere. Tip 1. Man bør oplade batterierne hver gang scooteren har været i brug for at være sikker på fuld køredistance. Batterierne bør oplades mindst en gang om ugen, også selv om scooteren ikke har været i brug. 2. Efter opladning eller udskiftning af batteri, skal man køre scooteren i 2-3 minutter for at være på at batteriets kapacitet er tilstrækkelig. 3. Om vinteren reagerer batterierne langsommere og brugstiden kan være kortere. 4. Når man kører på et skrånende underlag, vil batteriindikatorens lys variere i styrke. Dette er et normalt fænomen, så man skal ikke være urolig. 5. Selv om batteriet bruges hensigtsmæssigt, er det naturligt at kapaciteten forringes med tiden, hvilket vil resultere i reduceret brugstid sammenlignet med et helt nyt batteri. Når batteriernes kapacitet falder til 50% af den oprindelige kapacitet, bør man udskifte batterierne. Kontakt forhandleren ved udskiftning af batteriet. Hvis man fortsætter med at bruge et gammelt batteri, efter at det skulle have været udskiftet, kan det medføre et pludseligt fald i ydeevne. 6. Brugstiden reduceres hvis man ofte kører opad og nedad, da det fører til et højere strømforbrug. 7. Batterierne er omfattet af en seks måneders garanti, som dækker fremstillingsfejl. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes forkert opladning af batteriet. Opbremsning4. O P E R AT I O N 4. O P E R AT I O N 4. B E T J E N I N G Elektromagnetisk bremse: Slip fingerspeederen helt, så vil bremsen aktiveres automatisk og scooteren stoppes. PE Advarsel På et skrånende underlag må man ALDRIG sætte scooteren i friløb. Her fungerer bremsen ikke. Dette kan medføre personskader. 10

11 O 4. BETJENING Sæde Sædet kan drejes til 45 grader eller 90 grader. Træk sædejusteringshåndtaget fremad og sving sædet. Slip grebet og fortsæt med at dreje sædet til det låses på plads. Bemærk Før sædet tilbage til køreposition før scooteren startes. Kontrollér, at hastighedsregulatoren er stillet på den laveste hastighed, når scooteren køres på et fortov. Det er ikke tilladt at køre hurtigere end 6 km/t på et fortov. Justering af armlæn Løsn først knappen under sædet og justér derefter armlænene ved at skubbe på dem. Når den rette indstilling er fundet, tilspændes knappen. Indstilling af sædet Sædet kan flyttes fremad eller tilbage for at få en mere komfortabel stilling. For at flytte sædet trækker man i grebet foran på sædet og indstiller sædet. Indstilling af friløb Aktiveret tilstand: Løft håndtaget helt op, så kan scooteren køre med motoren. Friløbstilstand: Tryk håndtaget helt ned, så kan scooteren flyttes manuelt. Højdejustering Styret kan indstilles i flere højder efter smag og behag. Træk 1. Tryk (eller træk) i håndtaget for at indstille styret i den ønskede position. 2. Når den rette højde er fundet, slipper man grebet. Skub 11

12 4. BETJENING Manuel bremse Ligesom ved den elektromagnetiske bremse trækker man i bremsehåndtaget for at bremse og slipper håndtaget for at frigøre bremsen. Den manuelle bremse kan justeres med bremsekablet ved hjulet i venstre side. Hovedafbryder (Tilbagestillingsknap) Når batterieffekten bliver lav eller hvis scooteren bliver for hårdt belastet på grund af stor last eller stejl stigning, kan hovedafbryderen aktiveres for at beskytte motoren og elektronikken mod skader. L3A L4A 12

13 5. BATTERIOPLADNING OG VEDLIGEHOLDELSE 5.1 OPLADNING AF BATTERIET Følg nedenstående procedure trin for trin: 1. Drej tændingsnøglen til (OFF) 2. Tilslut opladerens ledning til en kontakt. 3. Åbn dækslet over ladeindgangen under styret. Tilslut derefter opladerens runde stik til ladeindgangen. 4. Tænd for opladeren. 5. Opladeren lyser nu for at den er tændt og begynder opladning automatisk. 6. Opladning varer ca. 6 timer. For at få fuld effekt anbefales ca. 10 timers opladning. Men vi anbefaler ikke opladning i mere end 24 timer. 7. Sluk for opladeren; tag stikket ud af væg kontakten og tag det runde stik fra scooteren. Advarsel Ventilatoren inde i opladeren startes, når der tændes for opladeren. Hvis ventilatoren ikke fungerer, når opladeren startes, eller hvis den grønne lampe ikke lyser, MÅ MAN IKKE bruge opladeren. Der er risiko for overophedning af opladeren og brand. Der er en rød LED på opladeren for at advare om dette. Hvis den røde LED ikke lyser, er opladeren defekt. Kontakt forhandleren. Bemærk Når man tager fat i og bruger håndtaget, skal man passe på ikke at få fingre og hænder i klemme. Når man sætter batterierne tilbage på plads skal man igen passe på fingre og hænder. En klap ved enden af batteripakken kan åbnes således at der kan anbringes en taske der (under 3 kg). Advarsel 1. Hold god afstand til brandfarlige objekter under opladning, da det kan føre til brand eller at batterierne eksploderer. 2. Man må ikke ryge under opladningen, da batterierne kan udskille brint. Oplad altid batterierne på et sted med god ventilation. 3. Man må aldrig tilslutte eller udtrække stik eller ledning med våde hænder ved opladning. Stik eller ledning må ikke tilsluttes, hvis de er våde. Det kan give stød. BEMÆRK: Bremsefunktionen er aktiveret under opladningen, så scooteren ikke kan køre af sted. 13

14 5. BATTERIOPLADNING OG VEDLIGEHOLDELSE Bemærk Følg venligst nedenstående regler for at undgå ulykker ved opladning. 1. Brug kun en med leveret oplader og oplad batterierne til fuld kapacitet hver gang. Batterierne og scooteren kan tage skade, hvis der benyttes en oplader, der ikke er i henhold til den korrekte specifikation. 2. Oplad på et sted med god ventilation, hvor batterierne ikke udsættes for direkte solskin. Oplad ikke et sted, hvor der er fugtigt eller i regnvejr eller dug. 3. Oplad ikke ved temperaturer lavere end -10 C eller højere end +50 C, da opladeren så ikke vil fundere godt, og batterierne kan blive skadet. 5.2 BATTERI Udsæt ikke batteriet for temperaturer under 10 C eller over 50 C ved opladning eller opbevaring af scooteren. Uden for det ovennævnte temperaturområde kan batteriet enten fryse til eller overophedes. Dette vil skade batterierne og give kortere brugstid. Batterierne er vedligeholdelsesfrie og skal ikke påfyldes vand. Du skal oplade batterierne med regelmæssige intervaller. Selv om scooteren står stille, bør batteriet oplades mindst en gang om ugen. Batterierne er omfattet af producentens 12 måneders garanti. Denne garanti gælder kun fremstillingsfejl og ikke for fejl, der skyldes, at man ikke har opladet batteriet ifølge ovenstående. Tip Optimering af batterieffekt og brugstid 1. Oplad batterierne helt før de tages i brug første gang. 2. Husk at oplade batterierne helt hver gang. Batteriernes brugstid kan afkortes betydeligt eller effekten kan mindskes, hvis batterierne bruges flere gange uden at blive opladet helt. 3. Afslut aldrig opladningen, før den orange LED-lampe er blevet grøn. Afbryd ALDRIG opladningen før den er afsluttet. 4. Hold batterierne helt opladet så vidt muligt. 5. Hvis scooteren ikke skal bruges i længere tid, bør batterierne oplades mindst en gang om ugen for at holde dem brugsklare. 6. Omgivelsestemperaturen påvirker opladetiden. Om vinteren tager opladningen længere tid. 7. Efter opladningen må man ikke lade ladestikket blive siddende i scooteren, da det kan tappe strøm fra scooteren og reducere batteriernes effekt. Rensning af batterierne Hvis der kommer vand, batterisyre, støv eller andre substanser på batterierne, vil det føre til hurtig afladning. De batterier, der leveres med WU S scooter, er forseglede og er derfor vedligeholdelsesfrie uden risiko for batterilækage. Følg venligst nedenstående punkter for at rense batterierne. 14

15 5. BATTERIOPLADNING OG VEDLIGEHOLDELSE 1. Drej tændingsnøglen til (OFF) 2. Fjern sædet og støvbeskyttelsen. 3. Fjern skærmene og afmonter tilslutningen til baglygten og blinklys. 4. Brug en ren klud til at aftørre de beskidte partier. 5. Tag batteriet ud. 6. Tør batteriet af med en ren klud. Hvis tilslutningerne er dækket af et hvidt pulver fjernes det ved hjælp af varmt vand. Udskiftning af ladekontakt 1. Følg procedure 1 og 2 ovenfor. 2. Drej batteriet op som vist i billedet til højre. 3. Bemærk placeringen af ledning og kontakt i batteripakken, før du fjerner opladerens ledning og kontakt. 4. Tag kontakten fra dens tilslutning og udskift den med en ny. 5. Placér ledning, kontakt og LED på batteripakken på samme måde som før udskiftningen. 6. Følg procedure 7 ovenfor. Advarsel 1. Ledninger og oplader blev hensigtsmæssigt placeret i batteripakken ved monteringen på fabrikken. Prøv ikke at finde en ny placering for ledningerne. Uhensigtsmæssig placering af ledningerne kan medføre at ledningerne skades af batteriet, hvilket kan give kortslutning. 2. Sørg for, at batteriklablerne tilsluttes korrekt til batteripolerne. Tip I nødvendige tilfælde kan man kontakte forhandleren for at få råd og vejledning vedrørende udskiftning og vedligeholdelse af batterierne. Tip 1. Kontrollér, at polerne er tilsluttet korrekt og sæt dækslerne på igen. 2. Brug ikke batterierne til at oplade telefoner eller andet udstyr. 3. Batterieffekten vil variere med forholdene ude; køredistancen er kortere om vinteren. Hvis scooteren ikke skal bruges i længere tid, skal man huske at oplade batterierne mindst en gang om ugen. 4. Udskift begge batterier samtidigt. 15

16 6. EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE 6.1 EFTERSYN Aftør scooteren med en fugtig klud og fjern snavs og støv omtrent en gang om ugen for at bevare scooterens udseende. Justér styrets højde og sæt det tilbage til den oprindelige indstilling og drej sædet en gang om ugen for at sikre at delene kan justeres og flyttes smidigt og nemt, når det er nødvendigt. Kig regelmæssigt efter tegn på slitage på dækkene og betrækket. For at få optimal ydeevne og lang brugstid for scooteren anbefales det at have den til serviceeftersyn min. en gang om året. 6.2 SERVICESKEMA For at være sikker på at scooteren får en korrekt gennemført service, bør man tage den til forhandleren til regelmæssigt eftersyn. Dette bør ske hver 6. måned efter en-månedeftersyn. Forhandleren kræver muligvis et vederlag for denne service. ÅR ÅR Servicedato Servicedato Kontroller Polstring On/off afbryder Sæde Fingerspeeder Ryglæn Bremser Armlæn Opladepunkt Elektriske dele Batterier Tilslutninger tilstand Niveauer Lamper Tilslutninger Testkørsel Ladetest Fremad Hjul og dæk Tilbage Slitage Nødstop Tryk Venstresving Lejer Højresving Hjulmøtrikker Stigningstest Motorer Over genstande Ledninger Liste over reparerede dele Støj Tilslutninger Bremser Børster Chassis Tilstand Styring 6.3 BATTERI, SIKRING OG DÆK Batteri Se afsnittet 5.3 BATTERIER i 5. BATTERIOPLADNING OG VEDLIGEHOLD. Sikring Hvis batteriopladeren er tændt og ingen LED-lamper er tændt, tjekkes sikringen. 16

17 6. EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE Tip Spørg forhandleren om hjælp, når sikringen skal undersøges eller udskiftes, da man er nødt til at fjerne styrestammens skjold, før sikringen kan udskiftes. Dæk Dækkenes tilstand afhænger af, hvordan du kører og bruger scooteren. Tjek dækmønsteret Undersøg mønsterdybden regelmæssigt. Udskift dækkene hvis mønsterdybden er under 0,5 mm. Bemærk 1. Når mønsterdybden er under 0,5 mm, er der risiko for at scooteren mister vejgrebet, hvilket Derfor skal man udskifte dækkene så snart som muligt, når de ikke har tilstrækkelig mønsterdybde. 2. Dæktrykket skal være omkring 45 PSI (ca. 1,8KG/cm) for at få den bedste kørsel og styre evne. Bemærk Når der skal udføres vedligeholdelse på scooteren, skal tændingsnøglen drejes til OFF og opladerens ledninger skal fjernes. Tip Sprøjt ikke vand direkte på scooteren ved vask, da dette kan give fejl i det elektriske system. Brug ikke benzin eller opløsningsmidler, da dette kan deformere eller skade skærmene. Brug ikke voks. 6.4 OPBEVARING Sørg for, at scooteren opbevares under følgende forhold: - Sædet skal være i stillingen Fremad - Tændingsnøglen skal være drejet til OFF Tip Opbevar scooteren på et sted, hvor den ikke udsættes for direkte solskin, regn eller dug. Ved opbevaring i længere tid, skal batterierne oplades helt, hvorefter man tager batterierne fra. For nærmere information, kontakt venligst din lokale forhandler. 6.5 TRANSPORT Drej tændingsnøglen til OFF før transport. Løft scooter i chassiset, og ikke i støddæmperne. Løft i støddæmperne kan forårsage skader eller ulykker. For din sikkerheds skyld, bør du altid sørge for at have hjælp. Man bør være 2 eller 3 personer ved løft eller transport af scooteren. 17

18 7. DEMONTERING OG MONTERING 7.1 DEMONTERING AF SCOOTEREN Procedurerne for montering og demontering af scooteren er næsten de samme. Følgende procedure er beregnet til at demontere scooteren i forbindelse med transport. 1. Afbryd scooteren med nøgleafbryderen. 2. Skru sædets håndskrue af og fjern sædet. Vær forsigtig eftersom sædet er tungt. 3. Løft det bagerste dæksel (1) op og afbryd baglygten ved tilslutningen (2) og fjern hele bagskærmen (som vist i billedet nedenfor). 4. Derefter afbrydes batteriet ved at tage den røde konnektor fra den røde tilslutning (3) og den sorte konnektor fra den sorte tilslutning (4). Derefter løsner man batterifastgørelsen (5) og fjerner batteriet (6). Se venligst nedenstående billeder. 5. Afbryd hovedforbindelsen ved at separere kabler fra forreste og bagerste del af scooteren (ikke vist). a. Det er nødvendigt at løsne de to spændbolte i rammen for at det skal være muligt at fjerne låsestiftet (8). Træk låsestiftet (9) op og fjern det og fjern tillige de to møtrikker og bolte, der holder chassisets ramme sammen (10). Til sidst trækker scooterens chassis fra hinanden for at dele det. (11) b. WT-L4A: Træk op og fjern de 3 låsestifter (12). Bremsekablet kan afmonteres ved at fjerne klemmen og låsestiftet (13). Til sidst trækker scooterens chassis fra hinanden for at dele det. 18

19 7. DEMONTERING OG MONTERING 7.2 MONTERING AF SCOOTEREN 1. Før de to dele af scooteren sammen og sæt låsestiftet på plads, samt spænd fast med spændboltene. Tilslut hoved forbindelsen igen. 2. Sæt batteriet på plads og spænd det fast med fastgørelsesanordningen. 3. Tilslut batteriet igen og kontrollér, at de to røde connektorer er sat sammen, og at de to sorte er sat sammen. MAN MÅ IKKE FORBINDE EN RØD OG SORT KONNEKTOR MED HINANDEN: 4. Tilslut baglygtens ledning og sæt bagskærmen og gummibeskyttelsen på plads. 5. Sæt sædet på plads og skru det fast med skruen. 19

20 8. FEJLSØGNING OG TEKNISKE DATA FEJLSØGNING Symptom Afhjælpning Scooteren vil ikke starte Prøv at oplade batterierne Kontrollér sikringen og scooterens afbryder Scooteren starter, men vil ikke køre. Kontrollér, at der er strøm nok i batterierne. Hvis ikke, oplad batterierne. Kontrollér friløbshåndtaget er stillet på KØRE position. Scooteren er langsom Kontrollér batteriernes ladeniveau og oplad Kontrollér, at hastighedsregulatoren ikke er stillet for lavt. Sædet svinger under kørsel Drej langsomt på sædet, til det kommer på plads og låser sig Styret virker løs Spænd højdejusteringshåndtaget for at sikre styret Uventede lyde fra hornet Undersøg om du er kommet til at aktivere hornet. Sluk og tænd for scooteren. Oplad batterierne. Kontakt din WU-forhandler hvis problemet ikke forsvinder. S P E C I F I K AT I O N Model: Jupiter L3A Jupiter L4A Dimension (L x B x H mm) 1450x670x x 670 x 1140 Vægt m/batterier 96 kg 123 kg uden batterier 76 kg 103 kg Batterier 2 x 12V 50Ah 2 x 12V 50 Ah Oplader 8A Off-Board 8A Off-Board Fordæk x 1 4,00-5 x 2 Bagdæk 4,00-5 x 2 4,00-5 x 2 Drev Baghjulstræk (med differentialegear) Baghjulstræk (med differentialegear) Bremsesystem Elektromagnetiske bremser Elektromagnetiske bremser Hastighedskontrol Fingerspeeder Fingerspeeder Tophastighed 15 km/t 15 km/t Stigeevne 18 % 18 % Køredistance km km Max. personvægt 180 kg 180 kg Producenten forbeholder sig ret til ændringer. Bemærk: Køredistancen er baseret på en ude temperatur på 20 C, en 75 kg tung fører, og helt nye, fuld opladet batteri, med en konstant hastighed på 6km/t.. 20

21 9. GARANTI GARANTI Der følger en 24 måneders reklamationsret med fra den dato, hvor Deres el scooter er blevet leveret. Garantien dækker reparationer og udskiftninger på scooteren i denne periode. Se venligst garantiens betingelser nedenfor, for yderligere detaljer. Garantibetingelser 1. Enhver reparation eller udskiftning af dele, skal udføres af en autoriseret EasyGO forhandler. 2. For at gøre brug af garantien, skal nedenstående EasyGO forhandler kontaktes. 3. Hvis reservedele til scooteren indenfor 12 måneder efter levering kræver reparation eller hel-/eller delvis udskiftning, som følge af konstruktionsfejl eller materialefejl, vil dette blive foretaget uden beregning. 4. Reparerede eller udskiftede dele vil være dækket af denne garanti i resten af garantiens levetid for scooteren. 5. Reservedele udskiftet efter at garantiperioden er udløbet, vil være dækket af en 3 måneders garanti. 6. Forbrugsdele, som allerede er leverede, vil normalt ikke være dækket af den normale garantiperiode med mindre disse dele kræver reparation eller udskiftning direkte p.g.a. konstruktions- eller materialefejl. Sådanne dele inkluderer (blandt andet): polstringer, dæk og batterier. 7. Ovenstående garantibetingelser dækker fabriksnye scootere, som er købt til fuld pris. Hvis der er tvivl om hvor vidt scooteren er dækket af garantien, kontakt da venligst EasyGO forhandleren. 8. Under normale omstændigheder påtager vi os ikke ansvaret, hvis scooteren har fejl, der er opstået som følge af: a) Scooterens dele er ikke blevet vedligeholdt, som anbefalet af fabrikanten b) Der er ikke benyttet originale reservedele. c) Scooteren eller dele af den er blevet ødelagt pga. manglende vedligeholdelse, ulykker eller forkert brug d) Scooteren eller dele af den er blevet ændret fra fabrikantens specifikation, eller reparationer har været foretaget før EasyGO forhandleren har været kontaktet I rubrikken nederst på siden finder du oplysninger om din lokale EasyGO forhandler. Ved eftersyn, kontakt din forhandler. Fabrikanten forbeholder sig retten til, uden varsel, at ændre vægt, mål eller andre tekniske data, som er vist i denne manual. Alle illustrationer, mål og kapaciteter, som er vist i denne manual, er gennemsnitlige og udgør ikke specifikationen. Din lokale el scooter forhandler: 21

22 9. GARANTI 10.1 VIN-NR NR (SERIENUMMER) For at sikre korrekt opfølgning og garantiservicesupport, bedes De skrive køretøjets identifikationsnummer ned. Det er placeret i højre side på den bagerste del af stellet. Model 口 L3A 口 L4A Chassis nr. Motor nr. Nøgle nr. Garantiansøgningsformular Navn Køn 口 Mand 口 Kvinde Fødselsdato År Måned Dag Adresse Model 口 L3A 口 L4A Oplysninger Scooter stel nr. : om køretøjet Motor nr.: Nøgle nr. Købsdato År Måned Dag Køberens underskrift 22

BRUGERVEJLEDNING M3C + M4C

BRUGERVEJLEDNING M3C + M4C BRUGERVEJLEDNING M3C + M4C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION... 3 2. SIKKERHED... 2.1 Før start 2.2 Under kørsel 2.3 Mærkater 4 3. OVERSIGT OVER ALLE DELE.. 8 4. BETJENING... 4.1 Instrumentbord

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING M3B / M4B

BRUGERVEJLEDNING M3B / M4B BRUGERVEJLEDNING M3B / M4B 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION.. 3 2. SIKKERHED..... 2.1 Før start 2.2 Under kørsel 2.3 Mærkater 3. OVERSIGT OVER ALLE DELE... Beskrivelse af dele 4. BETJENING...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B

BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B BRUGERVEJLEDNING L3B & L4B EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 1 af 18) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION.. 3 2. SIKKERHED..... 2.1 Før du kører 2.2 Under kørsel 4 3. OVERSIGT OVER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING L4B+

BRUGERVEJLEDNING L4B+ BRUGERVEJLEDNING L4B+ EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 1 af 21) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION... 3 2. SIKKERHED..... 5 2.1 Før du kører 2.2 Under kørsel 3. OVERSIGT OVER ALLE

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Sports Rider

BRUGERVEJLEDNING Sports Rider BRUGERVEJLEDNING Sports Rider INDHOLD 1. FORORD OG INTRODUKTION.. 3 2. SIKKERHED.... 2.1 Før start 2.2 Under kørsel 2.3 Mærkning 2.4 EMI 3. INTRODUKTION TIL SCOOTERENS DELE... Beskrivelse af delene 4.

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug J55T El-scooter Brugervejledning OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug 0 Indholdsfortegnelse 1.INTRODUKTION... 1 2. SPECIFIKATIONER...

Læs mere

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 . Kørsel Kontrol inden start: 1. Tjek batteri kapaciteten. (Hvis du skal køre langt, skal batteriet være fuldt opladet) 2.. Sædet kan køres frem og tilbage

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer:

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer: Amigo Travelmate Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. I hjemmet eller på arbejdspladsen Medtages på udflugter og rejser Godkendt til flytransport Også udendørs på jævnt og fast terræn

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Voyager 8. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

Betjeningsvejledning. Voyager 8. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning Voyager 8 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Introduktion Tillykke med købet af din nye elektriske

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 265

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 265 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 265 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Indhold Indtroduktion... 3 Pakkens indhold:... 3 Sikkerhed... 4 Advarsel... 4 Risiko for skade... 4 OBS... 4 Sådan kommer du igang... 6 Oversigt... 6 Ladning af batteri...

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugervejledning Velo Plus

Brugervejledning Velo Plus Brugervejledning Velo Plus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdfortegnelse Værd at vide... 3 Inden første cykeltur... 4 Din første

Læs mere

Cargo9000 El-kabinescooter. Betjeningsvejledning v Betjeningsvejledning. (trehjulet) Modelnummer CNPW Side 1

Cargo9000 El-kabinescooter. Betjeningsvejledning v Betjeningsvejledning. (trehjulet) Modelnummer CNPW Side 1 Betjeningsvejledning Cargo9000 (trehjulet) Modelnummer CNPW6-800 Side 1 Tak fordi du har valgt at købe netop vores produkt. Vi er sikre på, at du bliver glad for dit nye komfortable køretøj. Hvis du følger

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Servicemappe. C.Reinhardt as

Servicemappe. C.Reinhardt as Servicemappe C.Reinhardt as 1 Indhold Komponenter 3 Batteri hvilespænding 10 Kontrol før aflevering 11 Serviceskema 12 Fejlsøgningsskema 14 Dynamic Controller 16 PG Solo Controller 22 PG S-Drive Controller

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 250 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster. BRUGERVEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Tillykke med din nye Breeze El-scooter. Scooteren hedder: Breeze

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning 1 Dansk Brugervejledning E-Fly Premium M25C Series 1 2 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer:

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer: Karma 737 el-scooter Den perfekte allround-model til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Affjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max. 135 kg Drejesæde

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Mambo 2

BRUGERVEJLEDNING Mambo 2 BRUGERVEJLEDNING Mambo 2 INDHOLD 1. FORORD OG INTRODUKTION... 3 2. SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER... 4 2.1 FØR KØRETUREN... 4 2.2 UNDER KØRETUREN... 4 2.3 MÆRKNING... 6 3. EMI... 7 3.1 ELEKTROMAGNESTISKE FORSTYRRELSER

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Brugsanvisning (dansk oversættelse)

Brugsanvisning (dansk oversættelse) Brugsanvisning (dansk oversættelse) ISRI 6830KA/880 Sadolinsvej 14 DK - 8600 Silkeborg Tlf. +45 87 22 52 22 Fax +45 86 80 33 63 seats@broendum.com www.broendumseats.com Generelt Læs brugsanvisningen før

Læs mere

Karma 731 el-scooter. Tekniske specifikationer: Den perfekt affjedrede allroundmodel til både land og by.

Karma 731 el-scooter. Tekniske specifikationer: Den perfekt affjedrede allroundmodel til både land og by. Karma 731 el-scooter Den perfekt affjedrede allroundmodel til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Dobbeltaffjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max.

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

DOLOMITE Futura / Symphony Rollator. Brugsanvisning

DOLOMITE Futura / Symphony Rollator. Brugsanvisning DOLOMITE Futura / Symphony Rollator Brugsanvisning DK Brugsanvisning 1 GENERELT 3 Generel Information...3 Symboler...3 Produktets Levetid...3 Produktmærkning...3 Specifikation af max brugervægt...3 2 SIKKERHED

Læs mere

Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4)

Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4) Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4) Ultimativ kørekomfort og sikkerhed over store afstande. Totalaffjedring på alle hjul Automatisk nedsættelse af hastighed ved svingning Automatisk afbrydelse af

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

Brugermanual M-43, M44, M64, M94, M100

Brugermanual M-43, M44, M64, M94, M100 Brugermanual M-43, M44, M64, M94, M100 Tillykke med din nye Elektra el-scooter ADVARSEL Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden du bruger din el-scooter. Hvis du ikke forstår dele af denne manual, skal

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

BRUGERMANUAL. VELA Latin 400

BRUGERMANUAL. VELA Latin 400 DK BRUGERMANUAL VELA Latin 400 www.vela.eu INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 SIKKERHED 3 REKLAMATIONSRET 4 UDPAKNING AF STOLEN 4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin 4 BRUGERMANUAL 6 TEKNISK DATA 8 2 INDLEDNING Kære

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

b r u G e r m a n u a l

b r u G e r m a n u a l D K b r u G e r m a n u a l V E L A T a n g o 1 0 0 / 1 0 0 F B / 1 0 0 A / 2 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1.

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

EL - CYKEL FOLDAWAY. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk

EL - CYKEL FOLDAWAY. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk DK MANUAL EL - CYKEL FOLDAWAY Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BIRKEGÅRDSVEJ 8, BIRK TLF.: HERNING Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. BIRKEGÅRDSVEJ 8, BIRK TLF.: HERNING Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til lykke med din nye Alfa el-kørestol.... 3 Opladning af batteriet... 4 Armlæn... 4 Sæde... 5 Sikkerhedssele... 5 Fodstøtter... 5 Lås på hjul... 6 Controller...

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere