LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8"

Transkript

1 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. ISNN: Titel: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen [Online] Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr., maj

3 Legalt provokerede aborter 2006 (foreløbig opgørelse) Indledning I 2005 blev der foretaget provokerede aborter I 2006 blev der foretaget provokerede aborter Halvering af abortkvotienten siden 1975 Hermed foreligger opgørelsen af Legalt provokerede aborter 2006 (foreløbig opgørelse). Opgørelserne omhandler den endelige opgørelse for 2005 og en foreløbig opgørelse for 2006 af legalt provokerede aborter foretaget på kvinder med bopæl i Danmark. Den endelige opgørelse for 2005 viser, at der i alt blev registreret legalt provokerede aborter foretaget på kvinder med bopæl i Danmark. Det er et lille fald i forhold til 2004 svarende til 0,3 pct. Den generelle abortkvotient, der opgøres som antal aborter pr kvinder i den fertile alder (15-49 år), er uændret fra 2004 til 2005, og er for begge år 12,3. Den foreløbige opgørelse for 2006 viser, at der er registreret legalt provokerede aborter foretaget på kvinder med bopæl i Danmark. Det er et lille fald i forhold til 2005 svarende til 0,9 pct. (130 aborter). Den generelle abortkvotient er ligeledes faldet lidt fra 12,3 i 2005 til 12,2 i Figur 1 viser udviklingen i den generelle abortkvotient fra 1974 til Fra 1975, hvor abortkvotienten var på sit højeste, og frem til 2006 er der sket en halvering af den generelle abortkvotient. Fra 1975 til midten af firserne faldt abortkvotienten forholdsvist kraftigt, specielt i perioden fra 1975 til I sidste halvdel af 1980 erne spores en svag stigning i abortkvotienten. Denne tendens vender i 1990, hvorefter udviklingen i abortkvotienten igen udviser en faldende tendens. Figur 1 Den generelle abortkvotient ,0 Generel abortkvotient 22,0 18,0 14,0 10, År Siden 1999 er den faldende tendens i abortkvotienten aftaget, og ser ud til at have stabiliseret sig omkring et niveau på 12,3 aborter pr kvinder i den fertile alder. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr., maj

4 Datagrundlag Data, der indgår i abortstatistikken, er baseret på elektroniske indberetninger til Landspatientregisteret (LPR) fra landets offentlige og private sygehuse og klinikker, hvor både indlagte og ambulante indgreb registreres. Oplysningerne, som indgår, er bl.a. svangerskabslængde, lovgrundlag, indgrebsmetode, samt kvindens alder og bopælsamt. Tabel 1 Antallet af aborter i 2006 fordelt på 5-års aldersgrupper og bopælsamt. Amt Aldersgruppe I alt Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Hele landet Hele landet Antallet af provokerede aborter er faldet 0,9 pct. fra 2005 til 2006 Stigning i antal provokerede aborter hos kvinder i aldersgrupperne år, år og år Den foreløbige opgørelse for 2006 viser, at der er foretaget provokerede aborter. Dette er et lille fald på 130 aborter i forhold til 2005 svarende til 0,9 pct. I aldersgrupperne år, år og år har der, trods faldet i det samlede antal aborter, været en stigning i antallet af aborter fra 2005 til For de årige har der været en stigning på 135 aborter, hvilket er en stigning på 5,7 pct. sammenlignet med For de årige har der været en stigning på 112 aborter fra 2005 til 2006, svarende til en stigning på 3,7 pct. I aldersgruppen årige ses den største procentvise stigning i antallet af aborter fra 2005 til 2006, med 8, 0 pct. svarende til 82 aborter. Dog kan udviklingen i det faktiske antal aborter ikke stå alene. Abortkvotienten giver et bedre billede af udviklingen i antallet af aborter, end det faktiske antal aborter, da antallet af aborter her sættes i forhold til antallet af kvinder. Abortkvotienten tager således højde for udviklingen i antallet af kvinder i den pågældende aldersgrupper. Sigende andel af de årige, årige og årige, der har fået foretaget en abort fra 2005 til 2006 De aldersbetingede abortkvotienter for aldersgrupperne årige, årige og årige er steget lidt fra 2005 til 2006, hvilket vil sige, at en svagt sigende andel kvinder i disse aldersgrupper har fået foretaget en provokeret abort i 2006 i forhold til 2005, selv om en mindre andel af alle kvinder i den fertile alder har fået foretaget en provokeret abort i samme periode. Størstedelen af aborterne foretaget i 2006 ligger i aldersgruppen år, hvis andel udgør 75,4 pct. af det samlede antal aborter. Aldersgruppen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr., maj

5 15-19 år udgør 16,7 pct., mens aldersgruppen år kun udgør 7,9 pct. af det samlede antal aborter i Stigende antal provokerede aborter registreret på private sygehuse og klinikker I 2004 blev det med ikrafttrædelsen af den nye lov om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion (LBK nr. 541 af 16/06/2004) lovligt for private sygehuse/klinikker og privat praktiserende speciallæger at udføre legalt provokerede aborter før udgangen af 12. svangerskabsuge. Før ikrafttrædelsen af denne lov, har det alene været tilladt at udføre legalt provokerede aborter på offentlige sygehuse i Danmark. I 2004 og 2005 er der hhv. blevet udført 9 og 66 legalt provokerede aborter på private sygehuse og klinikker. I 2005 svarer dette til at 0,4 pct. af alle udførte provokerede aborter er udført på private sygehuse og klinikker. I 2006 er der registreret 433 aborter udført på private sygehuse og klinikker, hvilket svarer til 2,9 pct. af alle legalt provokerede aborter. Figur 2 Antal legalt provokerede aborter Antal aborter År Abortkvotienter Tabel 2 viser den aldersbetingede og den samlede abortkvotient for de enkelte amter. Den aldersbetingede abortkvotient er det årlige antal aborter pr kvinder i den pågældende aldersgruppe. Den samlede abortkvotient er beregnet udfra årets aldersbetingede abortkvotienter og er et mål for antallet af aborter, som vil blive foretaget på kvinder i løbet af deres fertile alder, hvis 1. ingen af de kvinder døde før de fyldte 50 år, 2. der i hver aldersklasse blev foretaget netop det antal aborter, som angivet ved årets aldersbetingede abortkvotienter, 3. hver kvinde kun får foretaget én abort i løbet af sin fertile alder. Den samlede abortkvotient angiver således risikoen for, at en kvinde i løbet af sin fertile alder vil få foretaget en abort, hvis hun gennemlevede hele sit fertile liv i det pågældende år, og hver kvinde kun får foretaget én abort. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr., maj

6 Den generelle og samlede abortkvotient stort set uændret fra 2005 til 2006 Den generelle abortkvotient er stort set uændret fra 12,3 i 2005 til 12,2 i Dette vil sige at ca. 1,2 pct. af alle kvinder i den fertile alder med bopæl i Danmark har fået foretaget en provokeret abort i 2005 og Den samlede abortkvotient er også stort set uændret 446,7 i 2005 til 447,5 i Tabel 2 Aldersrelaterede, generel og samlet abortkvotienter i 2006 fordelt på 5-års aldersgrupper og bopælsamt. Aldersgruppe Amt Generel abortkvotienkvotient Samlet abort Københavns Kommune 29,8 25,2 17,7 18,0 16,0 8,0 0,9 17,0 578,2 Frederiksberg Kommune 23,7 20,4 13,0 15,6 15,3 7,4 0,4 13,6 479,6 Københavns Amt 20,1 31,8 25,8 18,2 15,8 7,3 0,9 15,5 599,5 Frederiksborg Amt 18,0 29,9 21,0 17,0 14,2 6,0 0,9 13,0 535,0 Roskilde Amt 18,5 26,8 19,7 17,9 12,1 5,1 0,5 12,7 503,6 Vestsjællands Amt 19,7 28,8 25,3 18,2 13,8 4,6 0,2 14,1 553,5 Storstrøms Amt 22,5 25,2 26,3 20,1 15,3 3,8 0,6 14,4 568,6 Bornholms Regionskommune 13,5 31,6 21,9 18,8 11,9 2,9 0,6 11,3 505,9 Fyns Amt 15,4 17,8 14,8 14,1 10,1 5,1 0,2 10,5 387,5 Sønderjyllands Amt 10,5 19,2 13,5 12,2 7,9 3,0-8,4 331,4 Ribe Amt 11,9 18,1 19,4 13,9 12,3 5,1 0,3 10,7 405,7 Vejle Amt 12,0 18,5 17,7 13,6 7,2 5,4 0,2 10,0 373,2 Ringkøbing Amt 10,0 12,1 11,3 10,6 8,8 3,6 0,4 7,7 283,9 Århus Amt 14,6 16,6 13,9 13,7 12,2 5,7 0,2 10,9 384,6 Viborg Amt 11,2 17,5 13,1 13,0 7,3 4,6 0,2 8,7 334,9 Nordjyllands Amt 12,5 18,6 14,0 13,5 9,8 3,8 0,4 9,8 363,1 Hele landet ,3 21,8 17,6 15,6 12,2 5,4 0,5 12,2 446,5 Hele landet ,9 21,2 17,3 16,4 13,0 5,1 0,5 12,3 446,7 Abortkvotienten for flere aldersgrupper er steget i 2006 Af tabel 2 fremgår det, som tidligere nævnt, at trods faldet i den generelle abortkvotient, er abortkvotienten for aldersgrupperne årige, årige og årige, for hele landet steget. For teenagegruppen er abortkvotienten steget fra 15,9 i 2005 til 16,3 i 2006 (2,7 pct.) jf. tabel 2. Den største stigning fra 2005 til 2006 har været i Storstrøms Amt fra 15,8 til 22,5, hvilket svarer til 42,4 pct. Herefter kommer Vestsjællands Amt, hvor kvotienten er steget fra 15,9 i 2005 til 19,7 i 2006 (23,9 pct.). Teenagekvotienten i 2006 er størst i Københavns Kommune, trods et fald fra 31,9 i 2005 til 29,8 i Den laveste teenagekvotient findes i Ringkøbing Amt med 10,0, som er uændret i forhold til Det største procentvise fald i teenagegruppen ses i Sønderjyllands Amt med 21,1 pct. fra 13,3 i 2005 til 10,5 i For de årige er abortkvotienten steget fra 21,2 i 2005 til 21,8 i I denne gruppe har den største stigning været i Storstrøms Amt fra i 2005 til 25,2 i 2006 (21,2 pct.). Den største abortkvotient for de årige findes i Københavns Amt med 31,8 og den laveste findes i Ringkøbing Amt med 12,1. Stigningen i abortkvotienten for de årige, betyder ikke så meget for den generelle abortkvotient, da der generelt foretages få aborter på kvinder i denne aldersgruppe. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr., maj

7 Store amtslige udsving i abortkvotienten På tværs af amterne ses relativt store udsving i abortkvotienten. Abortkvotienten har traditionelt set været højest i hovedstadsområdet, hvilket også er tilfældet i Af tabel 2 fremgår det, at den højeste generelle abortkvotient findes i Københavns Kommune med 17,0. Ringkøbing Amt har den laveste generelle abortkvotient i 2006 på 7,7. Af de udførte provokerede aborter var godt 60 pct. førstegangsaborter, altså aborter udført på kvinder, der ikke tidligere har fået foretaget en abort. Ca. hver anden kvinde i hovedstadsområdet får udført en provokeret abort i løbet af sit fertile liv. Af tabel 2 fremgår det, at den samlede abortkvotient stort set er uændret fra 446,7 i 2005 til 446,5 i Den samlede abortkvotient er størst for kvinder bosat i hovedstadsområdet. Således får godt hver anden kvinde i hovedstadsområdet foretaget en provokeret abort i løbet af sit fertile liv (givet at hver kvinde kun får foretaget én abort). Den samlede abortkvotient var for Københavns Amt 599,5 i Tabel 3 viser udviklingen siden 1974 for de aldersrelaterede abortkvotienter, den generelle abortkvotient og antallet af udførte aborter. Tabel 3 Aldersrelaterede og generel abortkvotienter samt antal aborter År Aldersgruppe Generel abortkvotient Antal aborter ,0 24,2 27,9 29,5 28,9 22,9 11,2 1,0 21, ,5 31,8 32,6 31,9 30,7 24,2 11,6 1,0 23, ,7 32,7 31,6 30,1 28,3 22,2 10,9 1,2 22, ,7 32,9 30,4 27,9 26,5 21,4 9,7 1,1 21, ,2 32,1 29,0 25,1 23,0 19,0 9,4 1,0 19, ,6 30,3 29,3 24,8 21,9 18,1 9,1 1,0 19, ,5 31,1 29,4 24,9 22,2 17,8 8,9 1,1 19, ,6 29,7 30,1 24,6 21,1 16,5 8,8 1,1 18, ,8 26,6 28,8 23,5 20,1 15,2 8,2 1,0 17, ,1 25,9 28,7 23,2 18,6 14,5 7,5 0,9 16, ,4 25,9 29,2 22,7 18,3 14,5 7,3 1,0 16, ,3 24,1 28,8 22,3 17,4 13,3 6,7 1,0 15, ,1 24,1 28,8 23,0 18,0 13,3 6,1 0,8 15, ,2 23,9 29,9 24,8 18,8 13,5 6,1 0,9 16, ,3 24,9 30,4 25,6 18,9 13,5 6,0 0,8 16, ,4 25,7 31,7 25,7 19,1 13,3 5,6 0,7 16, ,0 24,7 30,2 25,4 18,3 12,2 5,3 0,8 15, ,4 23,6 27,8 24,7 18,6 11,8 5,2 0,7 15, ,3 22,7 26,1 23,2 18,4 11,8 4,8 0,6 14, ,0 22,4 25,4 23,6 18,7 11,4 4,8 0,5 14, ,6 20,9 23,4 21,3 18,2 11,6 4,8 0,5 13, ,3 20,6 22,2 21,0 18,6 12,3 4,7 0,5 13, ,7 21,9 22,9 21,2 19,6 13,2 5,1 0,6 14, ,8 20,2 21,7 20, ,6 4,4 0,5 13, ,5 19,8 20,5 19,8 17,8 12,5 4,9 0,5 12, ,0 18,6 19,7 18,2 18,0 13,0 4,5 0,4 12, ,6 19,6 19,8 18,1 17,8 12,6 4,8 0,5 12, ,4 19,4 19,6 18,1 17,0 13,0 4,6 0,4 12, ,2 19,4 20,1 17,2 16,5 13,1 4,5 0,4 12, ,9 20,9 21,0 18,1 17,2 13,4 5,2 0,4 12, ,1 21,5 21,4 17,1 16,5 12,8 5,1 0,4 12, ,7 22,5 21,2 17,3 16,4 13,0 5,1 0,5 12, ,0 23,2 21,8 17,6 15,6 12,2 5,4 0,5 12, Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr., maj

8 Abortkvotienten er halveret siden 1975 Den aldersrelaterede abortkvotient for de årige er stigende Antal aborter pr levendefødte, var 232 i 2006 Den generelle abortkvotient var på sit højeste i 1975 med 23,7. Frem til 2006 er andelen af kvinder, der får foretaget en abort, stort set blevet halveret til 12,2. I årene 1981 til 2003 har abortkvotienten været højest blandt de årige, men i perioden 2004 til 2006 findes den højeste abortkvotient blandt de årige. Som vist i tabel 2 har der været et lille stigning i den aldersrelaterede abortkvotient for de årige fra 2005 til Som det fremgår af tabel 3 skyldes denne stigning primært at abortkvotienten for de årige, som er steget mere end abortkvotienten for de årige fra 2005 til Tabel 4 viser abortkvoten, dvs. antal aborter pr levendefødte, fordelt på aldersgrupper og bopælsamt. Abortkvoten var i provokerede aborter pr levendefødte. Abortkvoten faldt 1,7 pct. i forhold til Mellem amterne og de enkelte aldersgrupper er der store variationer i abortkvoten. Teenagegruppen og de årige får foretaget flere aborter, end de føder børn med hhv. 2,7 og 1,7 aborter pr. levendefødt i De resterende aldersgrupper, kvinder mellem år, får flere børn end aborter. De store forskelle mellem amterne for aldersgruppen skyldes, at der generelt er meget få graviditeter i aldersgruppen. Dette er også grunden til, at beregningen for nogle amter ikke kan fortages. Tabel 4 Abortkvoten, antal aborter pr levendefødte i Amt Aldersgruppe I alt Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Hele landet Hele landet Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr., maj

9 Lovgrundlag for provokeret abort Ud fra den abortdiagnose, der er blevet indberettet til LPR, kan abortens lovindikation udredes. Nedenfor er givet et resumé af lovgrundlaget for provokerede aborter; (LOV nr. 546 af 24/06/2005) Sundhedsloven afsnit VII Svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion. 92 Fri adgang til svangerskabsafbrydelse inden udløbet af 12. svangerskabsuge. 93 Svangerskabsafbrydelse efter 12. svangerskabsuge uden samrådstilladelse. Lægeligt begrundet fare for kvindens liv eller for alvorlig forringelse af kvindens legemlige eller sjælelige helbred. 94 Svangerskabsafbrydelse efter 12. svangerskabsuge med tilladelse: Stk.1 nr.1 Stk.1 nr.2 Stk.1 nr.3 Stk.1. nr.4 og 5. Stk.1. nr.6 Fare for forringelse af kvindens helbred, grundet legemlig eller sjælelig sygdom eller som følge af kvindens øvrige livsforhold. Graviditeten skyldes omstændigheder ved overtrædelse af straffeloven. Fare for at arvelige anlæg eller beskadigelse eller sygdom i fostertilstanden vil medføre alvorlige lidelser hos barnet. Kvinden skønnes ikke at formå at kunne drage omsorg for barnet på en forsvarlig måde. Svangerskab, fødsel eller omsorgen for barnet skønnes at ville medføre en alvorlig belastning af kvinden. Herunder også hensyn til opretholdelse af hjemmet eller omsorgen for familiens øvrige børn. 98 Samrådstilladelse på begæring fra kvindens værge, grundet kvinden selv er ude af stand til at forstå betydningen af indgrebet. 99 Abortsamrådet kan, når kvinden er under 18 år, tillade svangerskabsafbrydelse uden samtykke eller selv om samtykke fra forældremyndighedens indehaver nægtes. Hovedparten af alle provokerede aborter bliver foretaget efter 92 Som det fremgår af tabel 5, bliver hovedparten af alle provokerede aborter foretaget efter Sundhedslovens 92. I 2006 er således 95,5 pct. af aborterne foretaget efter Sundhedslovens er opdelt i undergrupper, da årsagerne til aborttilladelse efter 94 er meget forskellige. Af undergrupperne i 94 udgør den største gruppe stk. 1 nr. 3 Fare for at arvelige anlæg eller beskadigelse eller sygdom i fostertilstanden vil medføre alvorlige lidelser hos barnet. I antallet af aborter efter dette lovgrundlag er der overordnet sket en stigning i perioden 1998 til Fra 2005 til 2006 er antallet at aborter i denne gruppe steget med 37 svarende til 12,8 pct. Den anden store gruppe under 94 er stk.1 nr. 6 Svangerskab, fødsel og omsorg for barnet skønnes at ville medføre en alvorlig belastning af kvinden. I denne gruppe ses der en stigning gennem perioden indtil 2001 for herefter at udvise en faldende tendens, fra 2005 til 2006 er der et fald på 14 aborter, svarende til 7,4 pct. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr., maj

10 Antallet af aborter foretaget efter 94 er stk.1 nr. 4 og 5 Kvinden skønnes ikke at formå at kunne drage omsorg for barnet på en forsvarlig måde, er steget med 31 aborter fra 2005 til 2006, svarende til 45,6 pct. Tabel 5 Antal aborter fordelt på lovgrundlag Lovgrundlag År eller 94 u. specifikation stk.1 nr stk.1 nr stk.1 nr stk.1 nr.4 og stk.1 nr Uoplyst I alt Hovedparten af de provokerede aborter foretages inden udgangen af 12. svangerskabsuge Tabel 6 viser antal provokerede aborter fra fordelt på svangerskabslængde. Her ses det, at hovedparten af de provokerede aborter foretages inden udgangen af 12. svangerskabsuge. Andelen af provokerede aborter foretaget før udgangen af 12. svangerskabsuge, hvortil den fri abort gælder, var i ,5 pct. I hele perioden har denne andel været forholdsvis konstant omkring pct. af alle legalt provokerede aborter. Tabel 6 Antal aborter fordelt på svangerskabslængde Svangerskabslængde År Før 12 uger 6 uger eller tidligere uger uger uger Total uger eller uger mere Senere end 18 uger Total Ukendt I alt Svangerskabslængden angives i antal fuldendte uger Andelen af aborter foretaget før 8 uger er stigende Andelen af meget tidlige aborter, det vil sige aborter inden udgangen af 8. svangerskabsuge er steget fra i 2005 at udgøre 44,9 pct. til i 2006 at udgøre 47,3 pct. af alle aborter. Ligeledes er andelen af sene aborter, foretaget efter udgangen af 12. svangerskabsuge steget fra i 2005 at udgøre 4,0 pct. til i 2006 at udgøre 4,5 pct. af alle aborter. Tabel 7 viser antallet af aborter fordelt efter indgrebsmetode og svangerskabslængde. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr., maj

11 Tabel 7 Antal aborter fordelt på indgrebsmåde og svangerskabslængde Indgrebsmåde Svangerskabslængde Medicinsk Kirurgisk Medicinsk og kirurgisk I alt - 8 uger uger uger uger uger uger uger I alt Svangerskabslængden angives i antal fuldendte uger. Størstedelen af alle aborter i 2006 er udført kirurgisk Af tabel 7 fremgår det, at størstedelen (58,6 pct.) af alle abortindgreb i 2006 er udført ved et kirurgisk indgreb. Ved 37,7 pct. af indgrebene er udelukkende den medicinske metode anvendt, primært til de tidlige aborter til og med en svangerskabslængde på 8 uger, hvor ca. halvdelen (51,9 pct.) af aborterne er udført medicinsk. Ved 3,7 pct. af indgrebene er der foretaget både et medicinsk og kirurgisk indgreb. Tabel 8 Antal aborter i fordelt på indgrebsmåde. Indgrebsmåde Kirurgisk Medicinsk Medicinsk og kirurgisk I alt Fra 1999 til 2006 ses en konstant stigning i andelen af medicinske aborter Tabel 8 viser udviklingen af den anvendte indgrebsmetode i perioden Gennem perioden ses en markant stigning i andelen af medicinske aborter, fra i 1999 at udgøre 8,8 pct. af alle indgreb til at udgøre 37,7 pct. i I perioden 1999 til 2004 ses der ligeledes en stigning i andelen af provokerede aborter, hvor der både har været et kirurgisk og medicinsk indgreb, fra i 1999 at udgøre 0,8 pct. af alle indgreb til at udgøre 4, 1 pct. i Dette tal dækker over tilfælde hvor der gives en medicinsk behandling forud for et kirurgiske indgreb, for at lette det kirurgiske indgreb, samt tilfælde hvor en intenderet medicinsk abort afsluttes med et kirurgisk indgreb. Andel af aborter hvor medicinsk og kirurgisk indgreb kombineres. Andel er faldet igen til at udgøre 3,7 pct. af alle aborter i Henvendelse: Pia Frøslev, tlf , Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr., maj

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Statistik 211 Revideret den 1. juli 21 Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold 1. De regionale samråds virksomhed

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Statistik 211 Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold 1. De regionale samråds virksomhed i 211 1.2. Svangerskabsafbrydelse

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation Marts 27 Statistik 2 Statistik over afgørelser om abort, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og i Abortankenævnet Indhold De regionale

Læs mere

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Juli 2 Statistik 24 Statistik over afgørelser om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og i

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN 1996 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 2002 (foreløbig opgørelse) 2003:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2002 2003:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009:1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1997-2001 2003:12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9

FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9 FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI 2004-1. HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003 Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 25 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Skadestuernes virksomhed 2000

Skadestuernes virksomhed 2000 Skadestuernes virksomhed 2000 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 7222 7617 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 7222 7845 Skadestuestatistik 2000 Siden 1. januar 1995 har alle landets

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Skadestuernes virksomhed :16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Skadestuernes virksomhed :16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2003 2004:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Skadestuernes virksomhed 1998

Skadestuernes virksomhed 1998 Skadestuernes virksomhed 1998 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Skadestuestatistik 1998 Siden 1. januar 1995 har alle landets skadestuer

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 25 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Juli 216 Statistik 213 Statistik over afgørelser om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere