Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Viborg"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2015 Jbcenter Vibrg

2 Side 1 Beskæftigelsesplan 2015 Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 Beskæftigelsesplitiske udfrdringer... 3 Generelle udfrdringer... 3 Udfrdringer i frhld til ministermål... 4 Beskæftigelsesstrategi... 7 Demkratisk Medbrgerskab... 9 Unge i jb g uddannelse Beskæftigelsesministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Tværfaglig g sammenhængende indsats Beskæftigelsesministerens mål 2: Langvarige mdtagere af ffentlig frsørgelse skal have en tværfaglig g sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Langtidsledighed Beskæftigelsesministerens mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Virksmhedskntakt g samarbejde Beskæftigelsesministerens mål 4: En tættere kntakt g styrket dialg med virksmhederne Budget fr beskæftigelsesindsatsen Tillæg: Det lkale beskæftigelsesråds plan fr særlige virksmhedsrettede initiativer Tillæg: Oversigt ver mål... 24

3 Side 2 Frrd Søren Gytz Olesen Frmand fr Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget

4 Side 3 Beskæftigelsesplitiske udfrdringer Generelle udfrdringer Ved indgangen til 2014 kendetegnes arbejdsmarkedet i Vibrg med faldende ledighed g lav ledighed fr mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen. Det betyder, at der frtsat er en udfrdring at mdvirke afgang fra arbejdsstyrken g skabe vækst i beskæftigelsen i Vibrg. I de kmmende 8 år frventes beflkningen i den erhvervsaktive alder at falde med 1,8% i Vibrg. Det vil medføre et demgrafisk pres på arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken er i de seneste 4 år faldet med ca persner (-5,2%). Faldet har været størst fr krtuddannede g faglærte, mens der er kmmet flere med en videregående uddannelse. På langt sigt frventes frtsat en stagnerende arbejdsstyrke gså i Vibrg Kmmune. Udsigterne til et fald i arbejdsstyrken på års sigt er dg ændret til en svag stigning, til dels sm følge af de plitiske tiltag (bl.a. tilbagetrækningsrefrmen). Der vil dg sm følge af branchefrskydninger være mråder, hvr der må frventes arbejdskraftmangel både på krt g på langt sigt. På krt sigt vil efterspørgslen på arbejdskraft være påvirket af knjunkturerne. Antallet af beskæftigede falder frtsat, men faldet er mere behersket end tidligere. Der er dg tendenser til stigning i beskæftigelsen inden fr flere brancher, bl.a. Bygge/anlæg g privat service. Den gegrafiske mbilitet i Vibrg er relativt høj. 26% af de beskæftigede i Vibrg pendler til arbejde i en anden kmmune, g 30% af arbejdspladserne i Vibrg er besat med indpendlere. Mens man under finanskrisen plevede en kraftig stigning i ledigheden hs mænd g lav ledighed fr kvinder, ændredes dette i 2011, hvr mændenes ledighed faldt kraftigt, mens kvindernes ledighed steg. Situatinen ved udgangen af 2013 er, at der fr både mænd g kvinder er tale m et fald i ledigheden. Ledigheden er faldet med 12,3% i det seneste år i Vibrg, svarende til et fald på 266 ledige. Krrigeret fr sæsnudsving er den aktuelle ledighed på det laveste niveau siden midten af Ledigheden er generelt højest fr unge under 30 år, sm gså har det mindste ledighedsfald i det seneste år. Ledigheden er faldet mest fr ver 50-årige. En stadig aktuel udfrdring er en række stre investeringer i ffentligt byggeri g infrastruktur i de kmmende 10 år. En mindre del af disse er lkalt i Vibrg Kmmune, men det mærkes, at de større prjekter mkring Århus g Herning påvirker efterspørgslen på arbejdskraft i bygge- g anlægsbranchen gså i Vibrg. Dette giver frventninger m beskæftigelse både til faglærte g ikke-faglærte i branchen, samt ikke mindst behv fr uddannelse af faglært arbejdskraft. Sammenhængen mellem udbud g efterspørgsel på arbejdskraft er essentiel fr de fremtidige vækstmuligheder g fr financieringen af fremtidens velfærd. Den ideelle situatin er, at virksmhedernes vækst ikke begrænses af mangel på kvalificeret arbejdskraft - samtidig med, at der er plads til at inddrage de svagere grupper på arbejdsmarkedet. En velkvalificeret arbejdsstyrke bliver altså en væsentlig frudsætning fr at sikre vækst g vil udgøre en væsentlig knkurrenceparameter i frhld til at tiltrække arbejdspladser til kmmunen. Der er frtsat behv fr at tænke langsigtet i kmpetenceudvikling både med henblik på et generelt løft i arbejdsstyrkens kmpetenceniveau, g med henblik på en målrettet udvikling på specifikke kmpetencemråder. Endvidere er det vigtigt at fasthlde de gde kmpetencer, sm i den nuværende knjunktur ikke er så efterspurgte, men sm senere må frventes at være vigtige fr at imødekmme efterspørgslen ved frnyet vækst i virksmhederne. Ud ver at medvirke til at sikre arbejdsstyrken en kvalifikatinsprfil, der i højere grad matcher efterspørgslen er det vigtigt, at det kmmende års beskæftigelsesindsats gså medvirker til at

5 Side 4 Sikre, at unge pnår uddannelse g efterfølgende mulighed fr at indtræde på arbejdsmarkedet Sikre en større erhvervsdeltagelse fra persner der i dag står uden fr arbejdsmarkedet (nedbringe sygefraværet, reducere antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige, reducere antallet af førtidspensinister mv.) Fasthlde ældre på arbejdsmarkedet i flere år Sikre pkvalificering af ufaglærte vksne Udfrdringer i frhld til ministermål Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Jbcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på g gennemfører en erhvervskmpetencegivende uddannelse. Indsatsen kan med frdel tage udgangspunkt i følgende: Der er ffentlig frsørgede unge i Vibrg, hvraf ver ½-delen er kntanthjælpsmdtagere. Det svarer til, at 13,1 % af de årige i beflkningen er på ffentlig frsørgelse. Andelen er den næsthøjeste i reginen. I frbindelse med kntanthjælpsrefrmen er 84 % (806 unge) visiteret til uddannelseshjælp, dvs. at de ikke har en uddannelse mens 16 % (152 unge) mdtager kntanthjælp, da de har en uddannelse. De unge i Vibrg, sm er visiteret i frbindelse med kntanthjælpsrefrmen, er frdelt på følgende kategrier: 9 % åbenlys uddannelsesparat, 20 % uddannelsesparat, 55 % aktivitetsparat (uden uddannelse), 3 % jbparat, 12 % aktivitetsparat (med uddannelse) g 2 % uplyst kategri. Det er vigtigt at undgå, at de unge starter vksenlivet på ffentlig frsørgelse. De unge, sm debuterede på kntanthjælp sm 18-årige fr 4 år siden, var næsten ½-delen af tiden på ffentlig frsørgelse i Til sammenligning var de øvrige unge i samme aldersgruppe i gennemsnit på ffentlig frsørgelse 18 % af året. De unge, sm afslutter grundsklen i Vibrg, er gde, til at få en uddannelse. På baggrund af de aktuelle uddannelsesmønstre frventes 94 % af få en ungdmsuddannelse, 60 % en videregående uddannelse g 26 % en lang videregående uddannelse m 25 år. I reginen sm helhed er andelene henhldsvis 94 %, 62 % g 28 %. Hvedparten af de årige i Vibrg er enten i gang med en uddannelse eller er i gang med frberedende aktiviteter. Kun ca. 1 % er hverken i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Kun 20,8 % af de elever der afsluttede grundsklen i Vibrg i 2013, tilmeldte sig en erhvervsuddannelse, mens 74,4 % tilmeldte sig en gymnasial uddannelse. Der er frtsat prblemer med frafaldet på især erhvervsuddannelserne, hvr gennemførelsesfrekvensen på reginalt niveau kun er på 55 %. Aktiveringsgraden fr ungegruppen i Vibrg er samlet set på 31 %. De unge er aktiveret i uddannelse/pkvalificering 23 % af tiden g i virksmhedsrettet aktivering 8 % af tiden. Aktiveringsgraden fr unge i Vibrg er lidt lavere end gennemsnittet fr reginen, sm er på 33 %. Situatinen fr de unge udgør således en af Jbcenter Vibrgs helt stre udfrdringer både på krt g langt sigt. Mål 2. Langvarige mdtagere af ffentlig frsørgelse skal have en tværfaglig g sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Jbcentrene skal have en tværfaglig g sammenhængende indsats i frhld til persner, sm mdtager ffentlig frsørgelse ver længere tid. Seneste tal m ffentligt frsørgede viser: Aktuelt er knap persner på ffentlig frsørgelse i Vibrg, svarende til 18,8 % af de årige i beflkningen.

6 Side 5 Halvdelen af de ffentligt frsørgede har mdtaget ffentlig frsørgelse i ver 3 år. Hvedparten af de langvarigt ffentligt frsørgede er førtidspensinister, men der er gså en betydelig gruppe på knap 800 kntanthjælpsmdtagere med ver 3 års ffentlig frsørgelse. Ca. 700 persner i Vibrg har mdtaget ffentlig frsørgelse mellem 2 g 3 år g er dermed i risikgruppen fr at blive langvarigt ffentligt frsørget. Risikgruppen har flere kvinder end mænd. Ca. ¼-del er ver 60 år, g ¼-del er under 30 år. Gruppen består af mange kntanthjælpsmdtagere (50 %) g sygedagpengemdtagere (11 %). Risikgruppen har været aktiveret 36 % af tiden (dvs. i den tid, hvr de har mdtaget ffentlig frsørgelse). Aktiveringsgraden er lidt højere end gennemsnittet fr reginen (33 %). Den virksmhedsrettede indsats ligger relativt lavt fr dagpengemdtagere g kntanthjælpsmdtagere i Vibrg sammenlignet med reginen. Refrmen af førtidspensin g fleksjb har nu virket i mere end 1 år. Antallet af ressurcefrløb svarer dg endnu ikke til de plitiske frventninger. Der har været et markant fald i tilgangen til førtidspensin, men dette fald mdsvares ikke af en tilsvarende stigning i ressurcefrløb g fleksjb. Samtidig har der været en stigning i antallet af langvarigt ffentligt frsørgede. Samlet set er der en str udfrdring i at undgå, at brgere unødigt må leve af ffentlig frsørgelse i længere tid. Det kræver en helhedsrienteret indsats med fkus på at sikre tilknytningen til arbejdsmarkedet. Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jbcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige persner begrænses mest muligt. Indsatsen kan med frdel tage udgangspunkt i følgende: I december 2013 er der 472 langtidsledige i Vibrg. Det svarer til, at 23,2 % af de ledighedsberørte er langtidsledige. I 2013 er antallet af langtidsledige faldet med 31 %. Dg er antallet af langtidsledige kntanthjælpsmdtagere frdblet i samme peride. I begyndelsen af 2014 er antallet af langtidsledige kntanthjælpsmdtagere faldet lidt, g har stabiliseret sig på ca. 200 brgere. Risiken fr langtidsledighed er lavest fr unge under 30 år g højest fr ver 50 årige. 27,5 % af dagpengemdtagerne i Vibrg har mere end 1 års ledighed g er udfaldstruede på sigt. Andelen er på niveau med reginsgennemsnittet (28,8 %) Vibrg har relativt mange udfaldstruede i aldersgruppen år (28 % af gruppen) g medlemmer af 3F (23 % af gruppen). Aktiveringsgraden fr langtidsledige dagpengemdtagere er generelt lavere fr mænd end kvinder. Antallet af samtaler er derimd næsten ens fr alle grupper. Det er en str udfrdring at sikre de jbklare kntanthjælpsmdtagere del i det fald i langtidsledigheden, sm ses i Vibrg. En væsentlig del af disse er de dagpengemdtagere, sm faldt ud af dagpengesystemet i 2013 i frbindelse med dagpengerefrmens indfasning. Mål 4. En tættere kntakt g styrket dialg med de lkale virksmheder Jbcentrene skal styrke samarbejdet med virksmhederne m beskæftigelsesindsatsen. Den virksmhedsrettede indsats g samarbejdet med virksmhederne er et centralt element i jbcentrenes indsats i f.h.t. at understøtte virksmhederne med at rekruttere arbejdskraft, pkvalificere ledige g medarbejdere g fasthlde medarbejdere. Indsatsen er gså en central del af refrmerne af kntanthjælp, førtidspensin g fleksjb samt sygedagpenge. Seneste tal m samarbejdet mellem virksmhederne g jbcentret viser følgende: I 2013 havde 39,3 % af virksmhederne i Vibrg et samarbejde med beskæftigelsessystemet. 34,2 % af virksmhederne samarbejdede med jbcenteret i Vibrg, g 13,2 % havde et samarbejde med andre jbcentre. Virksmhedernes samarbejdsgrad i Vibrg er lidt lavere end gennemsnittet fr reginens virksmheder (41,5 %)

7 Side 6 Fra 2012 til 2013 er samarbejdsgraden i Vibrg faldet 1,9 %-pint. Samarbejdsgraden i Vibrg varierer i frhld til virksmhedsstørrelse g brancher Samarbejdsgraden i Vibrg er lavest fr små virksmheder g størst fr de stre. Frdelt på brancher, er samarbejdsgraden lavest inden fr Landbrugssektren (10 %) g højest inden fr Offentlig sektr (40 %).

8 Side 7 Beskæftigelsesstrategi Vibrg Kmmune har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter g andre interessenter udarbejdet en verrdnet beskæftigelsesstrategi, sm skal ses i sammenhæng med kmmunens erhvervsstrategi g de øvrige plitikmråder, sm har berøringsflader fælles med beskæftigelsesmrådet: uddannelses-, sundheds- g scialplitik. OBS!! Beskæftigelsesstrategien frefindes kun i udkast der arbejdes frtsat på udvikling af strategien i samarbejde med eksterne interessenter frem til efteråret 2014, hvrefter den endeligt indgår i beskæftigelsesplan De nedenstående målsætninger er derfr den freløbige bruttliste, der i prcessen kan blive udvidet med yderligere målsætninger ligesm allerede beskrevne målsætninger kan ændres eller helt brtfalde Beskæftigelsesstrategien har tre hvedtemaer: Fra pbremsning til vækst det dynamiske arbejdsmarked Alle har ressurcer - alle kan bidrage De unge fra skleelev til arbejdskraft Sammen med beskæftigelsesministerens indsatsmråder danner beskæftigelsesstrategien rammen m Beskæftigelsesplan En række målsætninger er knyttet til de tre temaer i beskæftigelsesstrategien Fra pbremsning til vækst det dynamiske arbejdsmarked Målsætning Vi skal øge jbmulighederne fr ufaglærte g faglærte mennesker bl.a. via et gdt virksmhedssamarbejde g herunder skabelse af velfungerende erhvervsklynger. Målsætning Vi skal fasthlde fkus på kmpetenceudviklingen på arbejdsmarkedet. En velkvalificeret arbejdsstyrke er et vigtigt aktiv i bestræbelserne på at udvikle det fremtidige arbejdsmarked i Vibrg Kmmune. Alle har ressurcer - alle kan bidrage Målsætning Vi vil være kendt sm den kmmune, der skaber de bedste vilkår fr at mbilisere vilje, evne g muligheder hs brgere g virksmheder, så alle bidrager med det de kan, g det de ønsker. Brgere g virksmheder skal pleve, at Jbcenterets pgaver løses via en tidlig (hurtig), individuel g krdineret indsats. Målsætning Vi skal øge antallet jbmuligheder fr mennesker, sm har brug fr et jb på særlige vilkår. Derfr skal vi samarbejde m at øge antallet af scialøknmiske virksmheder, jbrtatin g beskyttede prduktinsafsnit på rdinære virksmheder. De unge fra skleelev til arbejdskraft Målsætning Vi vil arbejde på, at virksmhederne står i kø fr at få elever. Derfr skal vi arbejde intensivt på frtsat at fasthlde g udvikle stærke uddannelsessteder, der imødekmmer nutidens g fremtidige behv (f. eks. ved at udarbejde en plan fr, hvrdan vi i 2030 har 30 % fra klasse med en erhvervsuddannelse.) Målsætning Vi vil frtsat fasthlde, at 60 % af de unge får en videregående uddannelse. Dette kan ske ved at fasthlde de eksisterende tilbud g kntinuerligt rientere sig md nye muligheder f.eks. nye tekniske/merkantile uddannelser.

9 Side 8 Målsætning Vi vil styrke de uddannelsesfrberedende tilbud. Dette sker i et samarbejde mellem kmmune, virksmheder g lkale uddannelsesinstitutiner. Målsætning Vi vil gennem et samarbejde mellem erhvervssklerne, arbejdsmarkedets parter g kmmunens frvaltninger minimere frafaldet på erhvervsuddannelserne

10 Side 9 Demkratisk Medbrgerskab Vibrg Kmmunes status sm frikmmune har betydet en mulighed fr at frigøre sig fra en række lvmæssige krav til arbejdsgange g prcesser i beskæftigelsesindsatsen, men det har gså medført vervejelser m selve udgangspunktet fr arbejdet i jbcenteret. Resultatet af disse vervejelser er iværksættelsen af udviklingsprjektet Demkratisk Medbrgerskab i beskæftigelsesindsatsen. Demkratisk medbrgerskab er mdrejningspunkt fr Jbcenter Vibrgs nye tilgang til brgerne i Vibrg Kmmune. Demkratisk medbrgerskab handler verrdnet set m at skabe samfundsmæssig sammenhængskraft, hvr brgeren er lyal ver fr samfundet, hvr brgeren gør sin pligt g føler et medansvar fr samfundet g hvr den enkelte brger følersig sm en del af helheden. I en demkratisk medbrgerskabstankegang handler det således m at jbcentret sm myndighed har den frnødne respekt fr hver enkelt brger g at der fkuseres på at understøtte, at den enkelte brger har viljen til, evnerne til g mulighederne fr at fungere g udflde sig sm ligeværdige brger i Vibrg Kmmune. Et væsentligt element i den tilgang er, at jbcentret skal give ansvaret fr eget liv tilbage til brgeren. Brgeren skal i højere grad end tidligere inddrages aktivt i sagsbehandlingen, så det undgås at brgeren plever at blive påtvunget betingelser der ikke mdsvarer dennes behv. Denne cachende g individuelle tilgang frventes at have en mtiverende virkning fr hver enkelt brger i frhld til den beskæftigelsesrettede indsats sm iværksættes. Et andet centralt element i den demkratiske medbrgerskabsstrategi er, at brgerens vilje til at fungere sm aktive medbrger skal understøttes af, at alle brgere behandles lige. Da brgere har frskellige frudsætninger g behv betyder det i praksis at brgere med frskellige behv håndteres frskelligt fr netp at pnå en lige behandling. Ovenstående er ligeledes et udtryk fr at jbcentret meget bevidst vil undgå at diskriminere frskellige udsatte grupper i frhld til den service sm jbcentret tilbyder. Samtidig skal der udvikles en række valgmuligheder fr de frskellige målgrupper, så den enkelte brger får reel mulighed fr at være tvhlder i sit eget frløb frem md rdinært jb. Valgmulighederne tager afsæt i en given ramme fr hver enkelt målgruppe g jbcentermedarbejderens pgave bliver i høj grad at understøtte brgeren i at træffe sine egne valg på et velfunderet grundlag. Implementeringen af paradigmeskiftet er en frtløbende prces hvr alle medarbejdere er blevet pkvalificeres i frhld til både frståelsesrammen g den cachende rlle ver fr brgerne. Prcessen understøttes af løbende evalueringer, g implementeringen justeres i frhld til udfaldet af disse evalueringer. Paradigmeskiftet g brgernes valgmuligheder understøttes af udviklingen af en række digitale selvbetjeningsløsninger, sm brgeren kan bruge i kntakten med jbcentret. De digitale løsninger indebærer fr brgeren både tilgængelighed til viden g tilgængelighed til værktøjer til planlægning af egen indsats. Herudver findes nye måder at synliggøre jb g uddannelsesmuligheder fr både brgere g medarbejdere. Fr at pnå de bedst mulige resultater skal venstående skifte i sagsbehandlerrllen ligeledes understøttes af, at jbcentret har de rette indsatsmuligheder, sm er kblet p på de fremtidige kmpetencekrav g jbåbninger. I den sammenhæng bliver en styrket virksmhedsrettet indsats afgørende. Målsætninger fr frikmmunefrsøget Kmmunernes Landsfrening, Beskæftigelsesministeriet g de ni frikmmuner har på beskæftigelsesmrådet i fællesskab udvalgt fire fkusmråder, sm kan betragtes sm essensen af frikmmunefrsøget indenfr beskæftigelsesmrådet. Disse fire fkusmråder er styrende fr, hvad der skal evalueres g løbende følges p på i frbindelse med frikmmunefrsøget. Fkusmråderne er: 1. Resultaterne (jbcentret præsterer bedre eller minimum de samme resultater sm tidligere, jf. KL)

11 Side Brgeren får g tager ansvar fr eget frløb. 3. Mere fr pengene. 4. Viden m, hvad der virker fr ikke-arbejdsmarkedsparate brgere. Fkusmråderne er msat til dels en række målsætninger fr prcessen mkring øget medbrgerskab, dels ngle knkrete resultatmål, hvr det verliggende mål er at demnstrere frikmmunernes evne til at administrere friheden - altså at man kan gøre tingene mindst lige så gdt sm før frikmmunefrsøget, trds færre prceskrav g krav til indsatsens indhld fra centralt hld. De knkrete målsætninger fr frsøget er: Brgerne tager mere ansvar fr sit eget frløb kan g vil klare sig selv (vilje, evne g muligheder) Brgeren har indsigt i egen sag samt indsigt i rammer g muligheder fr at handle Mindre bureaukrati Samtlige ansatte får flere muligheder fr at tage ansvar Samtlige ansatte plever øget arbejdsglæde Lige muligheder betyder, at frskellige brgere skal behandles frskelligt g ens brgere ens Synliggøre det vi ved, der virker g bruge de tilbud vi ved, der virker Resultatmålene er: Andelen af ledige g sygemeldte er lavere eller minimum på samme niveau sm i Den gennemsnitlige varighed på ffentlig frsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau sm i 2011 Fasthldelsen i jb/uddannelse 3 mdr. efter afslutningen på ffentlig frsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau sm i 2011.

12 Antal fuldtidspersner Side 11 Unge i jb g uddannelse Beskæftigelsesministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jbcentrene skal have maksimalt fkus på at sikre implementeringen af kntanthjælpsrefrmen g dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men gså gennemfører en rdinær uddannelse, samt at unge med kmplekse prblemstillinger af faglig, scial eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp g støtte, så vi sikrer, at flere unge kmmer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende frudsætning fr at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Udfrdringen: frtsat stigning i andelen af unge på ffentlig frsørgelse De seneste år har temaet m unges tilknytning til uddannelse g jb været et højt pririteret punkt på den ffentlige dagsrden. Også på beskæftigelsesmrådet har der været str fkus på ungemrådet både natinalt g lkalt i Vibrg Kmmune. Den generelle udvikling i ungeledigheden gør, at der gså i 2015 er behv fr frtsat fkus på, hvrdan Jbcenter Vibrg kan være en medvirkende aktør til, at flere unge kmmer i uddannelse eller jb. Figur 1: Ledighedsudviklingen fr hhv. kntanthjælpsmdtagere g dagpengemdtagere under 30 år 1200 Ledighedsudviklingen fr unge under 30 år apr-07 apr-08 apr-09 apr-10 apr-11 apr-12 apr-13 A-dagpenge under 30 år Kntanthjælp under 30 år Kilde: jbindsats.dk Nte: Tallene er pgjrt sm fuldtidspersner, hvilket betyder, at der kan være flere enkeltpersner, der er berørte af ledighed end antallet af fuldtidspersner angiver. Samtidig er tallene pgjrt sm bruttledigheden, hvilket således dækker ledige samt persner i aktivering.

13 Side 12 Adskillige undersøgelser viser, at risiken fr i fremtiden at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet stiger fr unge, sm har mdtaget ffentlig frsørgelse eller sm ikke har en uddannelse (Beskæftigelsesministeriet 2009: Unges uddannelse g tilknytning til arbejdsmarkedet). En analyse fra Beskæftigelsesregin Midtjylland viser gså, at 48 % af de unge i Vibrg, der sm 18-årige mdtg kntanthjælp i 2009, frtsat er på ffentlig frsørgelse ved udgangen af Dette er i øvrigt gældende fr reginen sm helhed. Visin: de unge sm aktive medbrgere på vej til uddannelse eller beskæftigelse Jbcenter Vibrg vil derfr i 2015 videreføre arbejdet med at sikre ungdmsuddannelse til alle unge i Vibrg Kmmune. Den seneste prgnse viser, at det nu kan frventes, at 94 % af en ungdmsårgang i Vibrg Kmmune vil pnå en ungdmsuddannelse dette er blandt de højeste i landet, g meget tæt på den natinale målsætning på 95 %. Det er frtsat en udfrdring at sikre målets realisering, g især at flere unge kmmer bedre igennem uddannelsen. Frafaldet på erhvervsuddannelserne er strt, g mange unge plever at måtte vælge ny uddannelse p til flere gange undervejs til målet. En minimering af disse mvalg vil være et mål i sig selv først g fremmest gennem en bedre frberedelse af de unge på, hvad de enkelte uddannelser kræver g kan tilbyde den unge. Blandt andet prjektet Sklen på jb, sm afvikles i et samarbejde mellem sklefrvaltningen g en række eksterne aktører, herunder Det Lkale Beskæftigelsesråd, skal bidrage til dette. Uanset den enkelte unges vej til uddannelse g jb, vil den unge i Jbcenter Vibrg blive mødt med en frventning m, at vedkmmende har viljen, evnen g mulighederne til at kmme i uddannelse eller beskæftigelse. Fr unge sm har barrierer i frhld til at blive uddannelses- eller arbejdsmarkedsparate, vil Jbcenter Vibrg understøtte den enkelte til at blive en aktiv tvhldere i eget liv g understøtte, at den unge får frskellige muligheder fr at nå dertil. Fr at få alle unge i uddannelse skal der dg andet g mere til. Jbcenter Vibrg kan ikke løse udfrdringen alene. Det kræver et tæt g krdineret samarbejde på tværs af grundskler, ungdmsuddannelser, virksmheder, vejledningstilbud g andre frskellige fag-tilbud, sm kan hjælpe de unge med aktuelle prblemstillinger sm eksempelvis psykiske udfrdringer, misbrug eller kriminalitet. Strategi: samarbejde på tværs nedbrydning af siler Fr at realisere visinen har Jbcenter Vibrg udvalgt en række strategiske indsatsmråder, sm vil kendetegne jbcenterets indsats. Jbcenter Vibrg vil i 2015: Frtsat styrke samarbejdet med ungdmsuddannelserne Frtsat styrke samarbejdet med det lkale erhvervsliv Sikre frskellige veje til uddannelse Styrke de uddannelsesfrberedende tiltag fr unge, der ikke er klar til en ungdmsuddannelse Udbygge g styrke en bred krdinering blandt aktørerne mkring de unge, så der er garanti fr, at de unge altid har et tilbud m uddannelse eller et frløb, sm fører til uddannelse Sikre, at tilbud til unge har fkus på at mtivere til uddannelse Sikre, at tilbud til unge har fkus på styrkelse g vedligehldelse af kmpetencer Udbygge g styrke vergangsinitiativer (udver de nuværende lvpligtige tilbud sm uddannelsesparathedsvurdering g mentr) Etablere praktikfrløb med uddannelsesmæssigt sigte Tilbyde vejledning m valg af uddannelse på tværs give unge kmpetencer til valg af uddannelse Tydeliggøre mulighederne fr unge Give unge lige muligheder, men frskellig indsats alt efter behv Øge unges muligheder fr selv at tilrettelægge deres indsats

14 Side 13 Knkrete initiativer til understøttelse af visin g strategi Jbcenter Vibrg indgår allerede i en lang række knkrete g tværgående tiltag, sm alle er dele på vejen til at sikre, at alle unge pnår en ungdmsuddannelse g at flere unge får g vedligehlder kmpetencer der øger tilknytningen til arbejdsmarkedet. Et centralt element i at msætte visinen g strategien til knkrete handlinger er at pnå viden m, hvad der virker i indsatsen, så denne frtsat styrkes. Nedenstående er således eksempler på initiativer, hvr jbcenteret udvikler ny viden, sm kan anvendes i indsatsen fr de ledige unge uden uddannelse eller jb, samt eksempler på de fra jbcenteret indgår i, hvr krdinatinen sikres. Initiativerne er: Ledelsesnetværket Frum 100 et netværk til styrket samarbejde mellem ungdmsuddannelserne i Vibrg Kmmune g relevante frvaltninger i Vibrg Kmmune Sklen på jb et samarbejde mellem grundskler g lkale virksmheder, der skaber indsigt i arbejdslivet g frnyet lyst til sklearbejde via løsning af rigtige prblemer Mentr til udsatte unge under 30 år uden erhvervskmpetencegivende uddannelse Fasthldelseskaravanen frtsat fasthlde erfaringer fra prjektet g initiativer fr unge med anden etnisk baggrund i tæt samarbejde med ungdmssklen, UU, jbcenter g ungdmsuddannelserne Styregruppen fr prjekt Ungdmsuddannelse Til Alle (UTA) frum hvr repræsentanterne fra ungdmsuddannelserne, erhvervslivet g de kmmunale frvaltninger i UTA-prjektet har valgt at frtsætte samarbejdet Anbefalinger Jbcenter Vibrg anbefaler, at ungeindsatsen i 2015 er kendetegnet ved: Frtsat fkus på ungdmsuddannelse til alle unge Ungeindsatsen sammentænkes alle aktører må se sig selv sm en del af en større helhed Tværgående indsats, nye initiativer fr de unge søges iværksat på tværs af fagmråder Alle fremtidige initiativer der iværksættes skal sikre en klar rød tråd fr de unge g skabe sammenhæng mellem grundskle, uddannelse g arbejdsliv Indsatsen i Vibrg Kmmune krdineres i endnu højere grad på tværs såvel på plitisk sm udførende niveau. Der skal være fkus på en differentieret g individuel indsats med uddannelse sm mål. Når uddannelsen er pnået er det desuden vigtigt at sikre en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet, så de unge ikke er afhængig af ffentlig frsørgelse. Der skal tilbydes en helhedsrienteret indsats ver fr de unge ved at samarbejde på tværs af sektrerne, gså internt i kmmunen, jf. afsnittet m tværgående strategi i frhld til unge. Knkret vil jbcenteret have fkus på øget brug af mentrstøtte, både fr de unge, der ikke er uddannelsesparate, men gså fr at frebygge frafald på uddannelserne. Det er vigtigt, at jbcenteret i sin virksmhedskntakt påvirker virksmhederne til at have fkus på at tilbyde elev-/praktikpladser til de unge, der er påbegyndt en uddannelse på erhvervssklerne, så de unge ikke plever adgangen til hvedfrløbet sm en uverstigelig barriere, når grundfrløbet er gennemført. I frhld til den knkrete målfrmulering vil Jbcenter Vibrg arbejde på at styrke mulighederne fr at deltage i rdinær uddannelse sm en del af aktiveringstilbuddet. Udgangspunktet vil være, at uddannelse så vidt muligt skal tages på rdinære vilkår, men at Jbcenterets tilbud skal supplere, hvr det er nødvendigt

15 Side 14 fr at påbegynde g gennemføre uddannelsen. Dette understøttes i høj grad af de initiativer, der indgår sm led i kntanthjælpsrefrmen. Fr de unge ver 25 år vil der være fkus på vksenlærlingerdningen sm et vigtigt redskab til at sikre at flere unge pnår uddannelse. Frslag til knkrete mål fr mrådet: Flere unge skal i jb g uddannelse, således at antallet af unge tilknyttet Jbcenter Vibrg falder til 1100 i 2015.

16 Side 15 Tværfaglig g sammenhængende indsats Beskæftigelsesministerens mål 2: Langvarige mdtagere af ffentlig frsørgelse skal have en tværfaglig g sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er regeringens mål, at færre skal mdtage ffentlig frsørgelse, g at flere skal pnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfr vigtigt, at kmmunerne understøtter implementeringen af både refrmen af førtidspensin g fleksjb, kntanthjælpsrefrmen g refrmen af sygedagpenge. Kmmunerne skal priritere en frebyggende, tværfaglig g sammenhængende indsats, så den enkelte brger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fkus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere g bedre indsats fr at bringe langtidssygemeldte tilbage i jb, ligesm målet vil understøtte integratinsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er verrepræsenteret i gruppen af langvarige mdtagere af ffentlig frsørgelse. Både i Vibrg Kmmunes frikmmunefrsøg g i de refrmer af beskæftigelsesmrådet, sm er gennemført de senere år, er det et centralt mål at nedbringe den tid, den enkelte ledige eller sygemeldte er afhængig af ffentlig frsørgelse. Dels fr at frebygge, at den ffentlige frsørgelse bliver af permanent karakter, dels fr at imødegå det pres på arbejdsstyrkens størrelse, sm den demgrafiske udvikling betinger. Årsagerne til langvarige frløb kan i princippet deles i tre Systemiske frsinkelser Tidskrævende indsats Knjunkturer g andre eksterne faktrer De systemiske frsinkelser kan f.eks. være ventetider i sagsbehandlingen, hvr der ventes på f.eks. lægelige plysninger, eller hvr den nødvendige indsats ikke kan tilbydes på rette tidspunkt. Jbcenter Vibrg arbejder kntinuert på at minimere sådanne frsinkelser, bl.a. gennem arbejde med LEAN-prcesser g gennem frbedret tværsektrielt samarbejde både internt i kmmunen g eksternt. En tidskrævende indsats kan f.eks. være varigheden af den nødvendige uddannelse, scial indsats eller sygdmsbehandling. Her er det vigtigt, at der er klarhed på, hvad der virker fr hvilke grupper, g at der knstant arbejdes på at frbedre denne viden. Knjunkturer g andre eksterne faktrer påvirker under alle mstændigheder mulighederne på arbejdsmarkedet. Knjunkturerne har mest påvirkning på ledigheden fr a-dagpengemdtagere, men påvirker gså i en vis grad virksmhedernes rummelighed f.eks. i frhld til brgere med behv fr fleksjb. Særligt i frhld til sygemeldte har virksmhedernes beredskab i frhld til at tackle den sygemeldtes tilbagevenden til jbbet gså str betydning. Fleksjb- g førtidspensinsrefrmen har betydet et fald i førtidspensineringen i frhld til tidligere. Dels frdi der nu kan tilbydes fleksjb på meget små timetal, dels frdi andre indsatser til en vis grad erstatter førtidspensin, i hvert fald i en peride. I Vibrg har det vist sig, at den beskæftigelsesrettede indsats fr de mest udsatte kntanthjælpsmdtagere i sig selv har kunnet tunes ind til at mfatte brgere, der tidligere efter lange kntanthjælpsfrløb ville blive bevilliget førtidspensin.

17 Side 16 Desuden skal en str del af de brgere, der tidligere var i målgruppen fr førtidspensin, nu skal tilbydes ressurcefrløb af p til fem års varighed i stedet inden der kan tages stilling til evt. førtidspensin - g er brgeren under 40 år, skal der efterfølgende iværksættes yderligere ressurcefrløb sm alternativ til førtidspensin. Tilgangen til førtidspensin skete tidligere primært fra kntanthjælp, g dernæst sygedagpenge g ftest sygemeldte lønmdtagere. Jbcenter Vibrg har sammen med jbcentrene i Herning, Hlstebr g Silkebrg deltaget i frskningsprjektet Veje til førtidspensin, der har afdækket en række karakteristika ved de sagsbehandlingsfrløb, der har ledt frem til førtidspensinering i en længere peride. Erfaringerne herfra bliver anvendt i sagsbehandlingen i frhld til de målgrupper, der er i risik fr at blive førtidspensinister. Ud ver initiativerne i fleksjb- g førtidspensinsrefrmen vil Jbcenter Vibrg frtsat arbejde fr at nedbringe de langvarige sygemeldinger, de langvarige dagpenge- g kntanthjælpsfrløb, samt fr at sikre, at fleksjbvisiterede brgere kmmer i fleksjb. Implementeringen af de tre stre refrmer (Fleksjb- g førtidspensinsrefrm, kntanthjælpsrefrm g sygedagpengerefrm) betyder, at der er stærkt fkus på det tværsektrielle samarbejde i de såkaldte rehabliliteringsteams. I Vibrg kmmune indgår - ud ver jbcenter, scialmyndigheder g lægefaglig ekspertise gså medarbejdere fra Ungdmmens Uddannelsevejledning g Famileafdelingen, når dette er relevant. Frslag til knkrete mål på mrådet: Færre skal være på ledighedsydelse ver 18 måneder målet er maksimalt 150 persner i 2015 Flere skal i fleksjb målet er 1175 igangværende fleksjb i 2015, heraf 275 på den nye fleksjbrdning.

18 Side 17 Langtidsledighed Beskæftigelsesministerens mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. Det er afgørende, at jbcentrene har fkus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperide. Det er vigtigt, at jbcentrene har fkus på at sikre en tidlig g frbyggende indsats ver fr de ledige, der er i risik fr at blive langtidsledige, således at flere igen får fdfæste på arbejdsmarkedet. Langtidsledigheden i Vibrg tppede i begyndelsen af 2011 g har været næsten knstant faldende siden da. Det er vigtigt at fasthlde dette fald fr at sikre, at de ledige ikke mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Særligt vigtigt er det at sikre, at gså kntanthjælpsmdtagerne får del i faldet i langtidsledigheden. Dette vil ikke nødvendigvis være synligt i statistikkerne fr langtidsledighed, der kun mfatter jbklare kntanthjælpsmdtagere, g ikke de aktivitetsparate, der kmmer direkte i jb eller uddannelse. Den virksmhedsnære indsats er højt pririteret i frhld til de langtidsledige. Både i frhld til at sikre frtsat tilknytning til den lediges hidtidige branche, g i frhld til at gennemføre et eventuelt nødvendigt brancheskift. Jbrtatin er et af de redskaber, sm pririteres højt i bekæmpelsen af langtidsledigheden. Jbcenter Vibrg samarbejder tæt med erhvervssklerne, arbejdsmarkedets parter g VibrgEgnens Erhvervsråd fr at øge anvendelsen af jbrtatin i både ffentlige g private virksmheder. I frhld til langtidsledige, der har behv fr at skifte branche, vil vksenlærlingerdningen være et vigtigt redskab. Frslag til knkrete mål på mrådet: 600 ufaglærte ledige aktiveres med rdinær uddannelse i 2015 Antallet af udfaldstruede frsikrede ledige begrænses til 270 i 2015 Antallet af ledige i virksmhedsrettet indsats skal stige til 540 i 2015

19 Side 18 Virksmhedskntakt g samarbejde Beskæftigelsesministerens mål 4: En tættere kntakt g styrket dialg med virksmhederne. Der er behv fr et øget fkus på virksmhedssamarbejdet. Jbcentrene skal levere en praktiv g systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse g pkvalificering samt fasthldelse af medarbejdere fx i frbindelse med længerevarende sygemelding. Kntakten med virksmhederne er central i jbcenterets arbejde fr at nedbringe ledighed g sygefravær, g særdeles vigtig i frhld til at sikre de svagere grupper en plads på arbejdsmarkedet. Fr alle målgrupper vil jbcenteret øge inddragelsen af virksmhederne i indsatsen fr at sikre brgerne en plads på arbejdsmarkedet. Specielt i frhld til grupper med svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, eller med risik fr at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, har Jbcenter Vibrg gennem årene pbygget et samarbejde med virksmhederne gennem Virksmhedsnet Vibrg. Indsatsen fr de ikke-arbejdsmarkedsparate ( aktivitetsparate ) er desuden understøttet af Jbcenter Vibrgs arbejde med at prette virksmhedscentre. Jbcenteret frventer at frtsætte samarbejdet med de eksisterende virksmhedscentre, g m muligt udbygge med flere virksmheder i Virksmhedskntakten fregår dels sm en psøgende kntakt med fkus på virksmhedernes behv g viden m mulighederne i beskæftigelsesindsatsen, dels sm kntakt i frbindelse med knkrete brgeres beskæftigelsesmæssige behv, hvad enten dette handler m knkret ansættelse, eller virksmhedens medvirken til den beskæftigelsesmæssige indsats fr brgeren. Fr brgerne vil den øgede inddragelse af virksmhederne betyde en øget mulighed fr at pnå direkte kntakt med arbejdsmarkedet. I kmbinatin med, at indsatsen søges igangsat tidligt, vil det mindske risiken fr at falde ud af arbejdsmarkedet, hvilket fr de frsikrede er særligt aktuelt med reduktinen af dagpengeperiden fra 4 til 2 år. Især fr sygemeldte vil indsatsen desuden i høj grad sikre kntakten til enten den arbejdsplads, man er sygemeldt fra eller alternative muligheder fr beskæftigelse, såfremt sygdmmen umuliggør frtsat tilknytning til den hidtidige arbejdsplads. Jbcenter Vibrg har meget fkus på den frebyggende indsats i frhld til sygemeldte. De seneste år har prjektet Servicecenter fr sygdmsfrebyggelse g arbejdsfasthldelse finansieret af Frebyggelsesfnden pbygget et netværk af virksmheder, der har kntakt til Jbcenter Vibrg i frhld til at frebygge sygefravær på arbejdspladsen. Prjektet afsluttedes i 2013, men frtsættes sm en del af Jbcenter Vibrgs indsats, g frventes i 2015 frtsat at bidrage til et større fkus hs virksmhederne i frhld til at frebygge g minimere sygefravær samt fasthldelse af medarbejdere med risik fr at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet på grund af sygdm. Virksmhedsindsatsen vil gså have fkus på de unge, g mulighederne fr at virksmhederne kan bidrage til indsatsen fr at få de unge gennem uddannelse g i hurtigt i jb efter endt uddannelse. En str del af virksmhedskntakten vil udføres direkte i frbindelse med at skabe kntakt mellem knkrete ledige/sygemeldte g virksmheder. Særligt i frhld til brgere i gruppen aktivitetsparate har Jbcenter

20 Side 19 Vibrg et strt netværk i virksmhederne, herunder en række kntakter etableret sm virksmhedscentre, der medvirker i pkvalificering af de mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Det er særligt kmmunens større virksmheder, herunder de større ffentlige arbejdspladser, der indgår i disse indsatser, g det er derfr en udfrdring af få flere af de mindre g mellemstre virksmheder inddraget (virksmheder p til 50 ansatte) Særligt i frbindelse med situatinen i bygge- g anlægsbranchen frventes et tæt samarbejde med både virksmhederne g arbejdsmarkedets parter. Dette samarbejde vil endvidere være tværkmmunalt, idet Jbcenter Vibrg sammen med jbcentrene i de 7 vestjyske kmmuner har indgået et samarbejde m indsatsen i branchen i frbindelse med de planlagte større anlægsprjekter i reginen Frslag til knkrete mål på mrådet: Andelen af delvist raskmeldte sygedagpengemdtagere skal stige til 18 % i 2015, svarende til 250 fuldtidspersner

21 Side 20 Budget fr beskæftigelsesindsatsen 2015 Hvedknt 5. Scial- g sundhedsvæsen Budget 2014 Budget 2015 Driftsudgifter til aktivering på tværs af målgrupper Brutt mi. kr. Brutt mi. kr. Driftsudgifter ved aktivering i alt på Udgifter (knt , gruppering ) 103,0 Antal helårspersner Enhedsmkstning Driftsudgifter ved ressurcefrløb (inkl. mentr) Udgifter (knt plus ny mentrgrup. vedr. ress.frløb) 7,7 Antal helårspersner 100 Enhedsmkstning Driftsudgifter vedr. mdtagere af særlig uddannelsesydelse eller arbejdsmarkedsydelse Udgifter (knt eller 5.xx.xxx.00x) Antal helårspersner Enhedsmkstning Ikke-frsikrede ledige m.v. Kntanthjælp i alt Udgifter (knt samt g ) 203,6 Antal helårspersner Enhedsmkstning Aktiverede kntanthjælpsmdtagere (inkl. frrevalidering) Udgifter (knt ) 83,1 Antal helårspersner 590 Enhedsmkstning Ressurcefrløb (minus driftsudgifter ved aktivering g mentrudgifter) Udgifter (knt minus driftsudgifter ved akt. g mentrudgifter) 15,5 Antal helårspersner 98 Enhedsmkstning Revalidering Udgifter (knt ) 34,0 Antal helårspersner 200 Enhedsmkstning Løntilskud mv. til pers. i fleksjb g løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. skånejbs) Udgifter (knt ) 294,2 Antal helårspersner Enhedsmkstning Sygedagpenge Udgifter (knt ) 218,8 Antal helårspersner 1.043

22 Side 21 Enhedsmkstning Mentrrdning fr alle målgrupper (minus ved ressurcefrløb) Udgifter (knt g 017) 7,9 Medfinansiering af dagpenge m.v. til frsikrede ledige Dagpenge i aktive perider, 50 pct. kmmunalt bidrag Udgifter (knt ) 16,4 Antal helårspersner 166 Enhedsmkstning Dagpenge i aktive perider g under selvvalgt uddannelse, 70 pct. kmmunalt bidrag Udgifter (knt ) 7,1 Antal helårspersner 51 Enhedsmkstning Dagpenge i passive perider, 70 pct. kmmunalt bidrag Udgifter (knt ) 151,2 Antal helårspersner Enhedsmkstning Befrdringsgdtgørelse til frsikrede ledige, 50 pct. kmmunalt bidrag Driftsudgifter (knt , gruppering 005) 1,5 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i alt Udgifter (knt 5.xx.xx, gruppering 00x) Antal helårspersner Enhedsmkstning Frsikrede ledige m.v. Løntilskud frsikrede ledige - ffentlige g private arbejdsgivere Udgifter (knt , gruppering ) 12,8 Antal helårspersner 77 Enhedsmkstning Løntilskud frsikrede ledige - kmmunale arbejdsgivere Udgifter (knt , gruppering 106) 20,3 Antal helårspersner 75 Enhedsmkstning Løntilskud vedr. ledige, der ellers er på særlig udd.ydelse eller arbejdsmarkedsydelse Udgifter (knt x g 5.xx.xxx.00x) Antal helårspersner Enhedsmkstning Løntilskud ved uddannelsesaftaler (vksenlærlinge) Udgifter (knt , gruppering ) 5,3 Antal helårspersner 196

23 Side 22 Enhedsmkstning Jbrtatin Udgifter (knt , gruppering tilsagn) 5,0 Antal helårspersner Enhedsmkstning Hjælpemidler m.v. til frsikrede ledige g beskæftigede Driftsudgifter (knt , gruppering 006) 0,3 Persnlig assistance til handicappede Udgifter (knt , gruppering ) 5,1 Antal helårspersner 110 Enhedsmkstning Særlig uddannelsesydelse Udgifter (knt , gruppering ) Antal helårspersner Enhedsmkstning Hvedknt 6. Administratin mv. Budget 2013 Budget 2015 mi. kr. Administratinsudgifter vedrørende jbcentre g piltjbcentre Udgifter (knt ) 39,1 mi. kr.

24 Side 23 Tillæg: Det lkale beskæftigelsesråds plan fr særlige virksmhedsrettede initiativer.

25 Side 24 Tillæg: Oversigt ver mål De knkrete kvantitative mål er ikke fastlagt endnu, men fastsættes i frbindelse med færdiggørelsen af beskæftigelsesstrategien. Freløbige frslag er beskrevet i de enkelte afsnit.

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Målstyringsaftaler Uddannelse og job

Målstyringsaftaler Uddannelse og job Målstyringsaftale fr Uddannelse g jb 2017 Evaluering Målstyringsaftaler Uddannelse g jb Mål g resultatkrav. Aktivitetsparate kntanthjælpsmdtagere /30 år samt brgere i ressurcefrløb. Med baggrund i kernepgaverne

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp.

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp. Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Udvikling af antallet af unge der påbegynder rdinær uddannelse følges via løbende rapprt/pgørelse hvert halve år. Månedlig status g pgørelse på antallet af unge

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 18. nvember 2015 Aftale mellem Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti Aftale m et kntanthjælpssystem hvr det kan betale sig at arbejde Jbrefrm fase I Fr mange

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær. Regeringsgrundlaget: Regeringen vil føre en aktiv indsats fr at nedbringe det langvarige sygefravær. Langtidssygemeldte skal bevare kntakten til arbejdsmarkedet i videst mulige mfang. Regeringen vil afskaffe

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU fr unge i aldersgruppen 18-30 år Den 14. marts 2016 Ung i gang Der ses et stigende antal unge 18 til 30 årige udsatte misbrugere g herunder et stigende antal hjemløse.

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 LEMVIG KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 LEMVIG KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 21 LEMVIG KOMMUNE EBESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Maj 21 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g sammenfatning... 1 2. Faldende beskæftigelse g stigende ledighed... 3 3. Arbejdsstyrkeudfrdringen

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 SYDDJURS KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 SYDDJURS KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 21 SYDDJURS KOMMUNE EBESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Maj 21 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g sammenfatning... 1 2. Faldende beskæftigelse g stigende ledighed... 2 3. Arbejdsstyrkeudfrdringen

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Målstyringsaftale: Integration

Målstyringsaftale: Integration Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Udvikling i antallet af ydelsesmdtagere følges via løbende rapprt. Status på udvikling i antallet af rdinære jbs via halvårlige pgørelser. Udvikling i antallet

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 21 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE EBESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Maj 21 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g sammenfatning...1 2. Faldende beskæftigelse g stigende ledighed...2 3. Arbejdsstyrkeudfrdringen

Læs mere

Fire services med tilhørende indsatser

Fire services med tilhørende indsatser Fire services med tilhørende indsatser Opkvalifi-cering Rekrutteringsservice Fasthldelse g frebyggelse Støttet (Omvendt frmidling & udplacering) 1 Rekrutteringsservice Fem indsatser 1. Afdækning af g sparring

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 IKAST-BRANDE KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 IKAST-BRANDE KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 21 IKAST-BRANDE KOMMUNE EBESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Maj 21 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g sammenfatning... 1 2. Faldende beskæftigelse g stigende ledighed... 2 3. Arbejdsstyrkeudfrdringen

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 ODDER KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 ODDER KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 21 ODDER KOMMUNE EBESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Maj 21 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g sammenfatning... 1 2. Faldende beskæftigelse g stigende ledighed... 3 3. Arbejdsstyrkeudfrdringen

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 SAMSØ KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 SAMSØ KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 21 SAMSØ KOMMUNE EBESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Maj 21 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g sammenfatning... 1 2. Faldende beskæftigelse g stigende ledighed... 2 3. Arbejdsstyrkeudfrdringen

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 RANDERS KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 RANDERS KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 21 RANDERS KOMMUNE EBESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Maj 21 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g sammenfatning... 1 2. Faldende beskæftigelse g stigende ledighed... 2 3. Arbejdsstyrkeudfrdringen

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 HORSENS KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 HORSENS KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 21 HORSENS KOMMUNE EBESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Maj 21 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g sammenfatning... 1 2. Faldende beskæftigelse g stigende ledighed... 2 3. Arbejdsstyrkeudfrdringen

Læs mere

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet:

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet: Ntat vedr. dimensinering fr PA elever i Næstved kmmune Ny trepartsaftale fra 2017. Parterne på det ffentlige arbejdsmarked har 31. august indgået aftale m antallet af praktikpladser på uddannelsen til

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 SKIVE KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 SKIVE KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 21 SKIVE KOMMUNE EBESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Maj 21 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g sammenfatning... 1 2. Faldende beskæftigelse g stigende ledighed... 2 3. Arbejdsstyrkeudfrdringen

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 HERNING KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 HERNING KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 21 HERNING KOMMUNE EBESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Maj 21 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g sammenfatning... 1 2. Faldende beskæftigelse g stigende ledighed... 2 3. Arbejdsstyrkeudfrdringen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 STRUER KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 STRUER KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 21 STRUER KOMMUNE EBESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Marts 21 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g sammenfatning...1 2. Faldende beskæftigelse g stigende ledighed...2 3. Arbejdsstyrkeudfrdringen

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

Resume af evalueringsrapport

Resume af evalueringsrapport Nvember 2009 Resume af evalueringsrapprt Resultater g erfaringer fra 'Førtidspensinister i jb 4 kmmune prjekt' Indhld Frrd 3 1. Indledning 4 2. Resumé af resultater g erfaringer 5 2.1. Resultater i prjektet...

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 ÅRHUS KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2010 ÅRHUS KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 21 ÅRHUS KOMMUNE EBESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Maj 21 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g sammenfatning... 1 2. Faldende beskæftigelse g stigende ledighed... 2 3. Arbejdsstyrkeudfrdringen

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Udbudspolitik 2016. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2016. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Udbudsplitik 2016 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION CIVILSAMFUNDET Den del af samfundet, der ligger uden fr den frmelle øknmi g det plitiske system, g hvr der indgår enkeltpersner g frskellige frmer

Læs mere

Tabel- og bilagsoversigt

Tabel- og bilagsoversigt Tabel- g bilagsversigt Indhld Tabelversigt... 3 1 Bilag A Beskrivelse af datakilder... 4 1.1 Kvantitative baggrundsdata... 4 1.1.1 Tids- g individperspektiv... 4 1.1.2 Datarensning... 5 1.2 Kvalitative

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge Dat fr byrådsbehandling 21.06.2017 Sciale Frhld g Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsfrslag m Stærkere unge Resume af beslutningsfrslaget: Mange aarhusianere kæmper med psykiske prblemer. Budgetfrslaget

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge Prjektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang fr de unge maj 2014 Intrduktin. Faxe Kmmune vil etablere et ungecenter, hvr unge kan søge råd g vejledning m uddannelse g få adgang til en helhedsrienteret indsats

Læs mere