Markedsblik Fortsat stort pres på arbejdsmarkedet Sygefraværet er tilnærmelsesvis konstant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsblik Fortsat stort pres på arbejdsmarkedet Sygefraværet er tilnærmelsesvis konstant"

Transkript

1 Markedsblik Uge november 2018 Fødevarevirksomheder Agroindustrien Lange videregående Mellemlange videregående Korte videregående Faglærte Ufaglærte Pct Kilde: L&F s virksomhedspanel Fortsat stort pres på arbejdsmarkedet Presset på arbejdsmarkedet kan mærkes i hele landet, hvor ledigheden lå på 3,9 pct. i september I Jylland har hver femte kommune i dag en ledighed under 3 pct. Mere end hver fjerde virksomhed i agro- og fødevareindustrien melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er især kvalificerede faglærte, som virksomhederne har udfordringer med at rekruttere. Læs hele notatet her >> Sygefraværet er tilnærmelsesvis konstant Den gennemsnitlige fraværsprocent i alle sektorer var på 3,5 pct. i Tallet dækker fraværsdagsværk i året, som følge af egen sygdom, i procent af mulige arbejdsdagsværk i året. Fraværet er størst i kommuner/regioner og lavest i virksomheder/organisationer. Det korte sygefravær fylder relativt mest i virksomheder mens længere sygefravær i højere grad forekommer i kommuner/regioner. 6,0 4,0 2,0 0,0 Fraværsprocent Kommuner og regioner Stat Virksomheder og organisationer ,5 3,4 2,8 Kilde: Danmarks Statistik 1 USA er verdens største eksportør af føde- og landbrugsvarer I morgen, tirsdag den 6. nov., er der midtvejsvalg i USA der (målt på værdi) er verdens største eksportnation indenfor føde- og landbrugsvarer i Kronprinsparret præsenterer dansk bæredygtighed i Italien Den nov. deltager kronprinsparret i det danske eksportfremstød for bæredygtige løsninger ikke mindst indenfor fødevareproduktionen. Læs mere om fremstødet her >>

2 Side 2 af 13 Markedsblik Uge november 2018 Nøgletalskalender, udvalgte denne uge M 05 - T 06 - DK: Konkurser + tvangsauktioner (okt.) O DK: Direkte og indirekte luftemissioner (2017) DK: Ejendomssalg (aug.) T 08 - F 09 - Indholdsfortegnelse Side PRISER LANDBRUG OG FØDEVARER.. 3 DANSK ØKONOMI 6 GLOBAL ØKONOMI. 7 FINANS.. 8 UDENRIGSHANDEL. 9 TABELLER.. 10 FORKLARING.. 13

3 Side 3 af 13 Priser landbrug Landbrugspriser Indikator Seneste Udvikling i PCT periode pris enhed 1 md ÅTD 1 år Landbrugets Købspriser sep ,8 Indeks 0,5 1,2 0,1 bytteforhold Salgspriser sep-18 98,7 Indeks -0,4-3,4-7,2 Bytteforhold sep-18 97,0 Indeks -0,9-4,5-7,3 Noteringer mm. Grisekød Uge 45 8,3 kr/kg -4,2-11,7-16,6 Mælk okt-18 2,9 kr/kg 1,9-6,1-6,2 Slagtekyllinger okt-18 6,4 kr/kg 2,3 2,6 2,6 Råstoffer OPEC Olie 30/10 75,51 USD/tdr -6,6 17,1 29,6 Forbrugerpriser Indikator FAO Fødevarer i alt okt-18 Indeks -1,2-3,3-7,4 Fødevareprisindeks Korn okt-18 Indeks 1,4 9,1 8,8 Mejeri okt-18 Indeks -5,1-1,4-15,4 Kød okt-18 Indeks -2,8-4,7-6,6 Danske priser Oksekød sep-18 Indeks -0,2 0,2-0,3 Animalsk Grisekød sep-18 Indeks -2,0 0,1-3,2 Fjerkrækød sep-18 Indeks -1,2-1,8 0,2 Mælk sep-18 Indeks -0,6 1,1 5,5 Ost sep-18 Indeks -0,9 1,2 0,1 Smør sep-18 Indeks 2,0 29,4 8,1 Danske priser Grøntsager sep-18 Indeks -1,0-1,9-4,1 Vegetabilsk Brød og kornprodukter sep-18 Indeks 2,1-0,2 0,3

4 Side 4 af 13 Priser landbrug Landbrugets bytteforhold Indeks ( =) 130 Købsprisindeks Salgsprisindeks 120 Bytteforhold Noteringer (grisekød) Kr. pr. kg. Grisenoteringen - uden efterbetaling Minkskind* Kr. pr. skind 0 Noteringer (mælk) 4,0 Kg. pr. kg Arla-pris 3,5 Accontopris 3,0 2,5 2,0 Gns. eksportpris *Baseret på gns. eksportpris 1,5 Noteringer (slagtekyllinger) Kr. pr. kg 8 Slagtekyllinger Foder (korteste future) 7 6 5

5 Side 5 af 13 Priser landbrug og forbrugere Globale fødevarepriser (FAO) Indeks ( = ) Fødevarer i alt Kød Mejeri Korn Forbrugerpriser, kød Forbrugerprisindeks (2015=) Oksekød Grisekød Fjerkræ 80 Forbrugerpriser, mejeri Forbrugerprisindeks (2015=) Mælk Ost Smør 80 Forbrugerpriser, vegetabilier Forbrugerprisindeks (2015=) Brød og kornprodukter Grøntsager 90 80

6 Side 6 af 13 Dansk økonomi Real BNP-vækst Ledighed Investeringer mv. (2011=) Inflation Renter (danske statsobligationer) Betalingsbalancen

7 Side 7 af 13 Global økonomi Real BNP-vækst Ledighed ISM (US aktivitetsindeks) PMI euroområdet (aktivitetsindeks) OECDs ledende indikatorer Surprise-indeks

8 Side 8 af 13 Finans Valutakurser Pengepolitiske renter Markedsrenter (2-årige statsobligationer) Markedsrenter (10-årige statsobligationer) Aktieindeks Råvarepriser Indeks 2012 = 165 Aluminium Kobber OPEC olie

9 Side 9 af 13 Udenrigshandel Global handel Effektiv kronekurs Fødevareklyngens samlede eksport Mia. kr. Fødevarer Biobaserede produkter Agro teknologi 166, Fødevareklyngens top tre markeder Mia. kr Kina inkl. HK Sverige Tyskland UK , ,6 7, Vareeksport til Storbritannien (værdi) Indeks (2016=) Fødevareklyngen Øvrige danske varer Samlet dansk vareeksport Samlet eksportværdi: jan-jul

10 Side 10 af 13 Tabeller landbrug Global produktion og forbrug af korn, WASDE Mio. tons Produktion Forbrug Kornlager ift. forbrug, h. akse Pct Global produktion og forbrug af hvede, WASDE Mio. tons Produktion Forbrug Kornlager ift. forbrug, h. akse Pct /15 15/16 16/17 17/18* /16 16/17 17/18* 33 USDA prognose World Agricultural Supply and Demand Estimates (oktober 2018) Mio. tons Pct.-ændring 2015/ / / / /18 Total kornproduktion* Produktion ,1 Forbrug ,7 Lager ultimo ,8 Korn (undtagen hvede og ris) Produktion ,4 -USA ,3 -EU ,0 -FSU-12** ,3 -Kina ,2 -Brasilien ,0 -Andre regioner ,4 Forbrug ,5 Lager ultimo ,2 Hvede Produktion ,4 -USA ,3 -EU ,3 -FSU-12** ,1 -Kina ,4 -Indien ,2 -Andre regioner ,2 Forbrug ,6 Lager ultimo ,3 Sojabønner Produktion ,4 -USA ,3 -Argentina ,8 -Brasilien ,6 -Kina ,6 -Andre regioner ,8 Forbrug ,8 Lager ultimo ,0 *Inklusiv ris og majs **FSU-12 = Tidligere Sovjetstater, bla. Rusland, Ukraine og Kasakhstan

11 Side 11 af 13 Tabeller landbrug Eksport fra Fødevareklyngen (udvalgte varegrupper) Jan-juli jan-juli tons mia. kr pct. Grisekød ,0 - heraf levende ,1 Mejeri ,0 - heraf ost ,4 Fisk og skaldyr ,4 Drikkevarer ,0 Kiks, brød og bagværk ,7 Korn ,7 Sukker og sukkervarer ,6 Olier og fedtstoffer ,1 Oksekød ,3 Fjerkrækød ,9 Frugt og nødder ,1 Grøntsager ,5 Kaffe og krydderier ,3 Æg ,3 Biprodukter - spiselige ,1 - øvrige fødevarer ,0 Fødevarer i alt 108,3 112,4 118,5 67,7 66,4-1,9 Biobaserede produkter 36,6 32,2 34,6 21,1 20,2-4,1 - heraf pelsskind 11,0 6,2 7,5 5,6 4,5-19,4 Agro-teknologi 12,0 12,4 13,1 7,9 8,4 6,5 - heraf maskiner - jordbrug mv 5,0 5,2 4,9 3,0 3,3 10,3 Fødevareklyngen i alt 156,8 157,0 166,2 96,6 95,0-1,7 Eksporten af levende grise (mio. stk.) Hele året Antal levende svin 11,3 12,3 13,5 14,5 -heraf grise under 50 kg 10,9 12,0 13,2 14,4 t.o.m. marts Antal levende svin 2,7 3,0 3,3 3,5 3,6 -heraf grise under 50 kg 2,6 2,9 3,3 3,4 3,6

12 Side 12 af 13 Tabeller landbrug Nøgletal Antal landbrugsbedrifter Landbrugsareal, ha Gns. bedriftsstørrelse, ha Beskæftigelse, personer (primærjordbrug) Forarbejdning og forædling Afledte erhverv Fødevareerhvervet i alt Bruttoinvesteringer, mio. kr Antal kvægbesætninger Antal svinebesætninger Antal malkekøer, stk Antal svin, stk Korn i pct. af landbrugsareal Rodfrugter i pct. af landbrugsareal Græs i pct. af landbrugsareal Handelsgødningsforbrug, kg pr. ha: Kvælstof Kalium Fosfor Kornproduktion mio. tons Mængdeindeks for den samlede landbrugsproduktion, 2010 = Salgsprodukter i alt, mio. kr Animalske produkter, mio. kr Vegetabilske produkter, mio. kr Landbrugsmæssige tjenester mv., mio. kr Forbrug i produktionen i alt, mio. kr Generelle driftstilskud, mio. kr Produktionsskatter, mio. kr Bruttofaktorindkomst, mio. kr Resultat af primær drift, kr. pr. heltidsbedrift Finansieringsomkostninger, kr. pr. heltidsbedrift Generelle driftstilskud, pr. heltidsbedrift Driftsresultat, kr. pr. heltidsbedrift Fødevareklyngens eksport, mia. kr i pct. af samlet dansk vareeksport 22,6 28,0 25,0 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Landbrugsaktiver i selveje, kontantværdi, mia. kr Gæld i pct. af kontantværdi Forrentningsprocent på heltidsbrug 1,4 1,7 2,1 3,6 3,0 1,8 1,0 1,1

13 Side 13 af 13 Forklaring ISM PMI OECDs ledende indikatorer Surprise-indeks Global Handel Effektiv kronekurs Arla-pris Aconto pris ÅTD Et aktivitetsindeks for amerikanske virksomheder baseret på en månedlig spørgeskemaundersøgelse om produktion, lagre, nye ordrer mv. foretaget af Institute of Supply Management. Et indeksniveau over 50 signalerer stigende aktivitet. Under 50 signalerer faldende aktivitet. Et aktivitetsindeks baseret på en månedlig spørgeskemaundersøgelse for indkøbschefer om virksomhedernes produktion, lagre, nye ordrer mv. Et indeksniveau over 50 signalerer stigende aktivitet. Under 50 signalerer faldende aktivitet. OECDs ledende indikatorer kan give et tidligt signal om vendinger i konjunkturcyklen. De ledende indikatorer vender ofte 6-9 måneder før de økonomiske konjunkturer. Indekset er baseret på de tidsserier, der historisk har haft gode forudsigende egenskaber, som fx for USA inkluderer byggetilladelser, nye ordrer af varige forbrugsgoder, forbrugertillid, aktiekurser og rentespænd. Et indeks, der angiver om de økonomiske data i de seneste tre måneder har været bedre eller dårligere end konsensusforventningerne. Positive overraskelser kan føre til at forventninger til væksten og virksomhedernes regnskaber skal opjusteres og det kan påvirke aktiemarkeder mv positivt. Indekset udarbejdes dagligt af Citi. En månedlig opgørelse af den samlede globale handel i mængder fra Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB). Den effektive kronekurs er beregnet som et vægtet gennemsnit af de bilaterale valutakurser over for de vigtigste af Danmarks handelspartnere. Vægtene er beregnet ud fra industrivarehandlen i En stigning i indekset er udtryk for en styrkelse af kronen. Arla-pris er prisen hos Arla for bedste kvalitet, inkl. efterbetaling og konsolidering. Aconto pris er råvareværdi samt bedst mulige kvalitetstillæg. År til dato er den procentvise ændring fra årets start (sidste observation året før). 1 md / 1 år Den procentvise ændring fra måneden før / samme måned året før. Kilder (hvor ikke andet er angivet) Danmarks Statistik Eurostat OECD Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) United States Department of Agriculture Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) Macrobond