SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016"

Transkript

1 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som falder ind under definitionen i Pakkerejseloven. Kunder, som alene bestiller transport inklusiv overnatning under transporten, eller som rejser helt eller delvist i forretnings-, forsknings eller professionelt øjemed, falder bl.a. ikke ind under Pakkerejseloven. For andre rejser end pakkerejser gælder disse Generelle Betingelser med undtagelse af de rettigheder, som er tillagt Kunden i henhold til Pakkerejseloven. For grupper gælder særlige vilkår. PARTER SMYRIL LINE A/S OG KUNDEN Aftalen er indgået mellem den/de personer, som er angivet i rejsedokumenterne (Kunden) og Smyril Line A/S, CVR , Dalsagervej 9 B, 1., 9850 Hirtshals. REJSEGARANTIFONDEN SML er medlem af Rejsegarantifonden og har registreringsnummer AFTALEN INDGÅELSE/BESTILLING 1.1 Aftaleforholdet mellem Kunden og SML etableres ved Kundens bestilling. Aftalen består af disse Generelle Betingelser, SML s program, brochure- og sejlplan og andet markedsføringsmateriale for den pågældende rejse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Særaftaler, baseret på Kundens særlige ønsker, skal altid fremgå skriftligt af aftalen for at være gyldige. 1.2 Kunden er selv ansvarlig for at kontrollere, at indholdet af bekræftelse og/eller faktura stemmer overens med Kundens bestilling. Kunden har selv ansvar for, at SML får oplyst korrekte oplysninger, som er identisk med gyldig rejsedokumentation (pas, sygesikringsbevis, m.v.), for alle rejsende.

2 1.3 Børn og unge under 16 år skal rejse med en forælder eller værge. Børn og unge under 16 år kan rejse med andre, forudsat at mindst en ledsager er over 18 år og fremviser skriftlig tilladelse til rejsen fra forældre eller værge ved bestilling. Der skal fremvises skriftlig tilladelse fra forældre eller værge ved bestilling af rejsende mellem 16 og 18 år, der rejser alene. Side 2 2. REJSENS PRIS HVAD ER INKLUDERET? 2.1 Alle priser er i danske kroner (kr.). Priserne er inkl. alle gebyrer/skatter, når der bookes tur/retur billetter. Den færøske turistskat er inkluderet med 65 kr. pr. person fra 16 år ved udrejse fra Færøerne, dog ikke for transitrejsende. 2.2 For rejser, som inkluderer overnatning på land og som er anført som pris pr. person forudsættes, at minimum 2 voksne rejser sammen. 2.3 Ved alle rejser, som er bestilt inklusiv egen personbil, er bilens max. højde 1,9 m inklusiv tagbagage og antenne og bilens max. længde 5,0 m, medmindre andet er angivet. Der er tillæg for køretøjer med større mål samt for campingvogne, anhængere m.v. 2.4 Børnepriser (3-11 år) er baseret på overnatning i egen køje/opredning i forældrenes kahyt/værelse. Børn 0 og 2 år rejser gratis, hvis de ikke optager egen køje/seng. Ønskes særskilt køje/seng for børn 0-2 år betales samme pris som for børn 3-11 år. 2.5 Udflugter, måltider, drikkevarer, indkvartering på land og hertil knyttede ydelser, transfer, transport på land er ikke inkluderet i prisen, medmindre andet er anført. SML anbefaler at forudbestille udflugter i god tid inden afrejsen, da der er begrænset plads og SML ikke kan garantere, at der er plads på udflugtsbusserne, såfremt bestillingen først sker om bord. 2.6 Overnatning på hotel- og guest house sker i delt dobbeltværelse. Personer, som rejser alene, skal betale enkeltværelsestillæg. 2.7 For alle priser, som vedrører vandrerhjemsophold, forudsættes, at overnatningen finder sted i flersengsværelser. Det er muligt at leje sengelinned mod ekstrabetaling samtidig med bestillingen. 2.8 Overnatning i feriehus i Island er inkl. leje af sengelinned, håndklæder, varme og elektricitet. Kunden er forpligtet til selv at rengøre feriehuset inden afrejsen. 2.9 Overnatning i feriehus på Færøerne er inkl. varme og elektricitet. Slutrengøring er i nogle tilfælde obligatorisk og er i så tilfælde med i prisen. Sengelinned kan lejes samtidig med bestillingen.

3 3. BETALINGSBETINGELSER Side 3 Ved bestilling tidligere end 31 dage før afrejsen skal 1. rate på 25 % (dog min kr.) af rejsens pris være indbetalt til SML senest 7 dage efter bestillingen. 2. rate på den resterende del af rejsens pris skal være indbetalt til SML senest på 31. dagen før afrejsen. Ved bestilling mindre end 31 dage før afrejse, betales hele rejsens pris ved bestillingen. For rejser op til kr., betales hele rejsens pris ved bestillingen. For visse tilbud er det en betingelse, at hele rejsens pris skal betales samtidig med bestilling uanset rejsens pris, længde og afrejsetidspunkt. Sådanne betalingsvilkår fremgår i af det markedsførte tilbud. For grupper er specielle betalingsbetingelse gælder, der henvises til Gruppebetingelser. Alle ovennævnte betalingsforhold omfatter også Internetbestillinger. Overholdes ovennævnte betalingsbetingelser ikke, vil SML annullere det bestilte og opkræve gebyrer i henhold til afbestillingsreglerne. Kreditkort: Ved brug af betalingskort tillægges det til enhver tid gældende gebyr (2014: 1,25 % for danske betalingskort og 3,75 % for udenlandske betalingskort). 4. PRISÆNDRINGER EFTER AFTALENS INDGÅELSE SML kan forhøje eller nedsætte den aftalte pris for pakkerejsen som følge af ændringer i 1) transportomkostninger, herunder brændstofpriser, 2) skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom havne-, landings- eller startafgifter eller 3) valutakurser, som er anvendt ved beregningen af prisen for pakkerejsen. SML underretter hurtigst muligt Kunden herom. Den aftalte pris for rejsen kan ikke forhøjes de sidste 20 dage før det aftalte tidspunkt for pakkerejsens påbegyndelse. 5. KUNDENS ÆNDRINGER AF AFTALEN EFTER AFTALEINDGÅELSE SML vil så vidt muligt efterkomme Kundens ønsker om ændring af aftalen. Kunden skal betale følgende gebyrer for ændringer af afrejsedato, ud og hjemrejsedato, antal rejsende, de rejsendes navne eller de rejsendes bil:

4 Sker ændring inden 31 dage før afrejse, pålægges et administrationsgebyr for ændringer på 100 kr. pr. person/bil + den eventuelle medførte prisændring. Ændringsgebyret forfalder til betaling samtidig med ændringen. Side 4 Foretages ændring 30-8 dage før afrejse pålægges et ændringsgebyr på 200 kr. pr. person/bil + den eventuelle medførte prisændring. Medfører ændringen en forringelse i bestillingen, f.eks. færre antal personer, afbestilling af bil, afbestilling af overnatning o.l., behandles ændringen som en afbestilling. Der henvises til Afbestillingsbetingelser. Foretages ændringer mellem 7 og 4 dage før afrejse pålægges et ændringsgebyr på 400 kr. pr. person/bil + 10 % af prisen. Ændringsgebyret forfalder til betaling samtidig med ændringen. Foretages ændringer på 4. dagen eller mindre end 4 dage før afrejse, pålægges et ændringsgebyr på 600 kr. pr. person/bil plus 10 % af prisen. Ændringsgebyret forfalder til betaling samtidig med ændringen. Ved alle ændringer af overnatning på land tillægges der desuden et ændringsgebyr på 185 kr. pr. værelse pr. nat + den eventuelle medførte prisændring. 6. AFBESTILLINGSBETINGELSER 6.1 Kunden kan afbestille en rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse af rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Kunden har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Afbestillingsretten gælder ikke, hvis Kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. 6.2 FOR SKIBSREJSER GÆLDENDE FOR BÅDE UD-OG HJEMREJSE Ved afbestilling indtil 31 dage før afrejsen tabes 10 %, mindste tab udgør 300 kr. Ved afbestilling dage før afrejse tabes 50 % af rejsens pris, dog min. nævnte administrationsgebyr. Ved afbestilling 14-8 dage før afrejse fortabes 75 % af rejsens pris. Ved afbestilling mindre end 8 dage tabes rejsens totale pris.

5 6.3 FOR PAKKEREJSER Side 5 Kunden kan skriftligt afbestille pakkerejsen mod betaling af følgende beløb til SML: Ved afbestilling indtil 31 dage før afrejse betales et afbestillingsgebyr på 10% af rejsens samlede pris, dog mindst kr. 675 pr person samt 150 kr. pr. nat pr. hotelværelse Ved afbestilling dage før afrejse betales 50 % af rejsens pris samt yderligere administrationsgebyr på 350 kr. pr. person. Ved afbestilling 14-8 dage før afrejse betales 75 % af rejsens pris samt yderligere administrationsgebyr på 350 kr. pr. person. Ved afbestilling mindre end 8 dage før afrejse betales rejsens totale pris. Afbestillingsgebyrer kan stige i tilfælde af, at hoteller eller andre af SML's samarbejdspartnere kræver højere gebyrer for afbestillinger. 6.4 GRUPPEREJSER Specielle afbestillingsbetingelser er gældende for grupper, se separate Gruppebetingelser 7. AFBESTILLINGSFORSIKRING Det er muligt at tegne en afbestillingsforsikring hos SML samtidig med bestilling af rejsen. Afbestillingsforsikring koster 6 % af rejsens samlede pris og bliver tegnet i Gouda. Ved tilbagebetaling af rejseprisen fratrækkes det for forsikringen beregnede beløb. Der henvises i øvrigt til de udleverede vilkår for afbestillingsforsikringen og til 8. AFLYSNING ELLER ÆNDRING FRA SML S SIDE INDEN REJSENS PÅBEGYNDELSE Såfremt SML inden afrejsen aflyser rejsen eller ikke kan gennemføre rejsen som aftalt, skal Kunden hurtigst muligt informeres herom. Dette gælder dog ikke ved mindre ændringer, som Kunden må tåle. Samtidig med informationen om ændringer/aflysninger skal SML informere kunden om kundens beføjelser, reklamation og retsvirkningen af manglende reklamation, jf. Pakkerejselovens kapitel 5. Der henvises yderligere til stk. 10 vedr. sejlads til og fra Island i vinterhalvåret

6 9. SML'S ANSVAR EFTER PAKKEREJSENS PÅBEGYNDELSE Side 6 SML forbeholder sig ret til at ændre eller aflyse udflugter i Island og på Færøerne i tilfælde af udfordrende vejrforhold. Hvis en eller flere udflugter bliver aflyst, vil SML ombord refundere forudbetalt beløb i DKK. Har Kunden bestilt overnatning, har SML ret til at henvise Kunden til andre overnatningssteder i området af tilsvarende eller bedre standard end det bestilte. Er rejsen mangelfuld, kan Kunden kræve, at SML afhjælper manglen, medmindre dette vil påføre SML uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, eller afhjælper SML efter kundens påkrav ikke manglen inden rimelig tid, har Kunden krav på forholdsmæssigt afslag i pakkerejsens pris. Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at formålet med pakkerejsen er væsentligt forfejlet, kan Kunden hæve aftalen. Lider Kunden tab eller sker der skade på Kundens person eller ting som følge af en mangel ved pakkerejsen, har Kunden krav på erstatning fra SML, medmindre (1) manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af SML eller nogen, SML er ansvarlig for, eller (2) manglen skyldes udefra kommende omstændigheder, som SML eller nogen, SML er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet. Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis manglen angår egenskaber, som må anses som garantereret over for Kunden. Har manglen forvoldt kunden væsentlig ulempe, kan der desuden tilkomme kunden en godtgørelse. 10. SPECIFIKKE BETINGELSER VEDRØRENDE SEJLADS TIL ISLAND I VINTERHALVÅRET Smyril Line henleder opmærksomheden på at det kan forekomme, at sejladsen fra Færøerne til Island forsinkes, eller aflyses på grund af vejrforhold, der vurderes at kunne forhindre sikker sejlads I sådanne tilfælde kan passagerer blive forsinket fra Færøerne til Island og fra Island til Færøerne. I sådanne tilfælde, er Smyril Line ikke forpligtet til at betale erstatning, eller tilbyde alternativ transport, eller gratis indkvartering.

7 Omkostninger i sådanne tilfælde påhviler alene kunden. Smyril Line vil dog bestræbe at tilbyde passagerer, der er strandet på Færøerne at overnatte gratis ombord på Norrøna, dog således at der kræves en rimelig betaling for forplejning og der tages forbehold for ledige pladser. Side 7 Der tages forbehold for ændringer i sejlplanen igennem vinterperioden, idet Smyril Line altid planlægger en sejllads, der er sikkerhedsmæssig forsvarlig. Hvis ændringer forekommer, vil passageren altid blive løbende informeret før og under sejladsen. I tilfælde hvor skibet ikke sejler/ankommer til Island i en uge og rejsende, som er ombord på Norrøna ønsker at komme til Island snarest, sker dette på kundens egne regning og anledning og Smyril Line betaler ikke for den eventuelle flyrejse. Såfremt kunden medbringer bil, som kunden ønsker at få fragtet til Island, vil Smyril Line i samarbejde med kunden sørge for at bilen fragtes vederlagsfrit til Island på den næste sejlads. Såfremt kunden strander på Island, oppebærer kunden selv omkostninger til overnatning og forplejning i sådanne tilfælde, Smyril Line betaler ikke for eventuelle udgifter som hotel, mad o.a. i denne forbindelse, dog står Smyril Line gerne til rådighed over for kunden, for at hjælpe med at henvise til mulige overnatningssteder, såfremt det er nødvendigt. Aflysning på grund af denne karakter indtruffet 1 gang i Pr. juni 2015 har der ikke været grundlag for aflysninger i 2014 og 2015, i de perioder, hvor Norrøna har sejlet til Island i vinterperioden. 11. REKLAMATION VIGTIGE FRISTER Vil kunden gøre krav gældende i anledning af, at SML ikke vil kunne opfylde aftalen, eller at rejsen aflyses, skal kunden give SML meddelelse herom. Meddelelsen skal gives inden rimelig tid efter kundens modtagelse af informationen om aflysningen eller ændringen. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav gældende. Vil kunden påberåbe sig en mangel ved rejsen, skal kunden give SML meddelelse herom inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig manglen. Kunden mister dog ikke retten til at påberåbe sig manglen, hvis SML har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller for kundens krav i anledning af personskade.

8 12. ANSVARSBEGRÆNSINGER Side 8 SML begrænser sit ansvar for skader, som kunden eller kundens medpassagerer påføres i henhold til indholdet af relevante internationale konventioner, herunder: Søtransport af passagerer og tilhørende bagage reguleres i henhold til Athenkonventionen af 1974, med tillæg af protokol af 2002, og EU regulativ nr. 392/2009. Indkvartering: Paris-konventionen. De pågældende konventioner indebærer bl.a., at enhver sag med udgangspunkt i søtransport skal anlægges inden for toårsfristen, som er fastsat af Athenkonventionen. Retlige tiltag i forbindelse med krav, som der ikke er angivet forældelsesfrist for i internationale konventioner, eller som er angivet i Søloven, skal tages inden for et år fra Kunden går i land eller skulle være gået i land. SML forbeholder sig retten til at gøre evt. begrænsninger i kompensation gældende, som fremgår af disse eller andre konventioner herunder krav knyttet til dødsfald, personskade, forsinkelse for passagerer og tab, beskadigelse af og forsinket bagage. Da der ifølge internationale konventioner ofte udbetales meget lave erstatningsbeløb, og da den rejsende selv skal afholde udgifter til lægehjælp og sygetransport mv. anbefaler SML, at kunden tegner en rejseforsikring. SML kan ikke holdes ansvarlig for tab eller forventede tab af indtægter eller overskud, af brugstab, kontrakttab eller lignende, ej eller for følgetab, indirekte tab eller skader af lignende art. 13. REJSEFORSIKRING SML anbefaler altid at tegne en supplerende rejseforsikring. 14. REJSETIDER Alle tider, herunder ankomst- og afgangstider er lokaltider og er med forbehold for vejrforholdene anslåede tider. SML forbeholder sig ret til at ændre i sejlplanen, herunder ankomst- og afrejsehavn, check-in tidspunkter og afrejsetider. Passageren er forpligtet til selv at holde sig orienteret om ændringer i sejlplanen på eller på I tilfælde af dårlige vejrforhold kan ankomst- og afrejsehavne på Island, Færøerne og Danmark ændres til anden havn.

9 Kunden skal v ære opmærksom på, at der skal påregnes ventetid i forbindelse med check-in, ombord-kørsel og ilandkørsel, hvorfor Kunden ikke kan forvente at være i land på skibets ankomsttid til havnen. Side SIKKERHED Rejsende skal rette sig efter personalets henvisninger under hele rejsen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan passagerer, bagage, køretøjer gennemsøges før ombordstigning. Passagerer må ikke medbringe genstande eller bagage, som anses for en sikkerhedsrisiko ifølge den internationale sikkerhedskode for havne- og skibe, eller som kan skabe usikkerhed eller være til fare for sikkerheden om bord. SML skal og er berettiget til, afhængig af omstændighederne og uden at skulle holde passageren skadesløs, at bringe bagagen i land eller destruere den, når det er blevet medtaget om bord uden rederiets kendskab og skriftligt bekræftelse. Alle omkostninger som følge af misligholdelse af ovenstående som, at skibet skal holdes tilbage, bliver indskrænket i operationen inklusiv omsætningstab mm., overføres til den forårsagende, og rederiet holdes skadesløst. Adgang til bildækket under sejladsen er ikke tilladt. Berusede personer kan nægtes adgang til at deltage i hele eller dele af pakkerejsen. SML har ret til at afvise passagerer under ombord-stigning eller ilandsætte passagerer under rejsen, hvis passageren efter kaptajnens vurdering er uegnet til at rejse eller kan være til fare for egen eller andres sikkerhed om bord. Afvisning medfører ikke refundering af betalt billet. 16. KAHYTTER Kahytten skal forlades ca. 2 timer før ankomst. Tidspunktet kan variere og annonceres om bord. 17. PAS Passagerer skal være i besiddelse af gyldigt pas og eventuelle visa til hele rejsens varighed. Rederiet forbeholder sig ret til at se legitimation med billede gerne pas. Har rejsende ikke EU pas skal dette meddeles ved bestilling.

10 1 8. SÆRLIGE BEHOV Side 10 Personer med nedsatte fysiske eller psykiske evner til, i en evt. nødsituation, på egen hånd at følge skibets sikkerheds instruktioner, skal oplyse om det ved bestillingen. Passagerer med særlige behov bedes møde i check-in senest 2 timer inden afgang, i Seyðisfjörður (Island), dog senest 3 timer inden afgang. Informer venligst personalet ved bestillingen og ved fremmøde til check-in. Handicapkahytter er til rådighed dog kun for passagerer med kørestol. 19. GRAVIDITET Gravide passagerer kan sejle med Norröna indtil 35. graviditetsuge. Dette er dog altid på egen risiko. Fra 31. graviditetsuge skal der medbringes en lægeerklæring. Norröna har ikke en læge eller sygeplejerske om bord. Venligst kontakt receptionen ombord angående personlige effekter fundet om bord. Henvendelse sker direkte på telefonnummer eller send en til Personlige effekter vil blive holdt ombord i 2 måneder. 22. KÆLEDYR Transport af kæledyr sker mod særskilt tillæg, på eget ansvar og under særlige regler efter aftale med SML og kan ikke medbringes i kahytterne. Kæledyr kan ikke medbringes til Island. Kæledyr må kun medbringes til Færøerne ved ophold på Færøerne på mere end 3 måneder, og under særlige indrejsebestemmelser. SML anbefaler, at Kunden kontakter de lokale myndigheder. 23. PERSONOPLYSNINGER Selskabet behandler alle personlige oplysninger sikkert og i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Indsamling af oplysninger sker til at sikre gennemførelsen af passagerens bestilling og for at kunne sikre den service passageren kan forvente. Ved bestilling af en rejse har selskabet

11 behov for at modtage oplysning om alle rejsendes navn, fødselsdato, pasnummer, telefonnummer og eventuel adresse. I det omfang betaling sker online har SML tillige behov for at modtage oplysning om kreditkort, kreditkortnummer, udløbsdato og eventuel sikkerhedskode. SML forbeholder sig retten til at videreformidle oplysninger til tredjemand, men alene tredjemand som SML har et gensidigt forretningsmellemværende med, herunder særligt leverandører eller underleverandører til den bestilte rejse. Indhentede oplysninger opbevares af selskabet i overensstemmelse med dansk lov. Side OPHOLD PÅ LAND Opholdet finder sted på de i rejsedokumentet nævnte overnatningssteder. På ankomstdagen er normal check-in tid på overnatningsstederne mellem kl. 14 og 16. På afrejsedagen er seneste check-ud, jf. de til enhver tid oplyste tider på overnatningsstedet, normalt ca. kl LOVVALG OG VÆRNETING Aftalen er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Tvister om aftalens fortolkning, indhold eller opfyldelse skal afgøres ved Københavns Byret, medmindre retsplejeloven giver mulighed for at indbringe sagen direkte for Sø- og Handelsretten eller Østre Landsret.

12

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 Venligst læs disse betingelser nøje, da de udgør en del af aftalegrundlaget for rejsen. OBS

Læs mere

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de

Læs mere

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser København den 26. juli 2010 De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem XXX (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden),

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v.

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående anbefaling er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Vejledningen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0330 afsagt den 25. august 2011 ****************************** KLAGER SRJ (8 personer) 2720 Vanløse SALGSBUREAU ARRANGØR DFDS A/S DFDS A/S REJSEMÅL

Læs mere

1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer

1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Rejsebetingelser for pakkerejser De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Momento Travel (De Graa Busser som teknisk arrangør) og kunder der ønsker at købe et pakkerejseprodukt hos

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Rejseinformation for tillægsrejse. Rejse for Astronomisk Selskab www.astronomisk.dk og Amatør-Astronomisk Forening www.aaf.dk Rejse til USA fra

Læs mere

Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos

Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos GENERELLE BETINGELSER: Hvad er en pakkerejse? Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Transport Indkvartering

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

1. INDLEDNING Før du gennemfører din booking, skal du og dem du rejser sammen med, læse og sætte jer ind i disse Rejsebetingelser.

1. INDLEDNING Før du gennemfører din booking, skal du og dem du rejser sammen med, læse og sætte jer ind i disse Rejsebetingelser. REJSEBETINGELSER 1. Indledning...2 Begrænsninger og ansvar i Rejsebetingelserne... 2 Rejsekategorier... 2 Grupperejse... 2 Pakkerejse... 2 Andre rejsearrangementer... 2 Sikkerhed og vejrforhold mv... 2

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v.

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v. Vilkår og rejsebetingelser gældende fra 1.2.2011 Salg af pakkerejser Ruby Rejser er som turoperatør sælger af pakkerejser, ligesom vi formidler en række produkter som formidlere for en række transportselskaber.

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Albatros Travel A/S Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen

Læs mere

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Indhold 1. Generelt...2 2. Aftaleindgåelse...2 3. Fortrydelsesret...4 4. Leveringstidspunkt- og sted...4 5. Priser,

Læs mere

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende

Læs mere

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Grundpris per person: Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 22 personer DKK 18.970,- Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 16 personer DKK

Læs mere

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti:

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti: Generelle vilkår og betingelser for lejer Du bedes venligst læse disse betingelser omhyggeligt igennem, hvor både dine og Club Villamars rettigheder og forpligtelser beskrives. Din betaling til Club Villamar

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Dansk Turismefremme. Lov om Pakkerejser Odense 20. marts 2014 v/direktør Lars Thykier

Dansk Turismefremme. Lov om Pakkerejser Odense 20. marts 2014 v/direktør Lars Thykier Dansk Turismefremme Lov om Pakkerejser Odense 20. marts 2014 v/direktør Lars Thykier Dagens program Lov om Pakkerejser Hvad er en pakkerejse? Hvem er beskyttet af loven? Hvad betyder det at sælge pakkerejser?

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Grupperejse til London 12-19/04 2015, 8 dage/ 7 nætter 17 4390,00 74630,00 DKK Alexandra Hotel, tillæg enkeltværelse 2 1890,00 3780,00 DKK

Grupperejse til London 12-19/04 2015, 8 dage/ 7 nætter 17 4390,00 74630,00 DKK Alexandra Hotel, tillæg enkeltværelse 2 1890,00 3780,00 DKK Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32 7700 Thisted Att: Michael Søndergård Faktura / Depositum Dossier : 52385/3230 Kundenr. Dato : 0003692 : 29/08/2014 Salgskonsulent : Vibeke Arrangement Antal Stk.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0332 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER HPJ (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Krone Golf Tours, Filial af Golf Plaisir

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

Tilbud aktivrejse 2014

Tilbud aktivrejse 2014 Tilbud aktivrejse 2014 Neukirchen med bus 6 dage/3 nætter Prisen er gældende i uge 27 (28. juni 03. juli) 2014 Gasthof Venedigerhof Pris pr. person unge u. 18 år ved minimum 20 deltagere kr. 2.798,- Wolkensteinerbär

Læs mere

TRAVELLINKS REJSEBETINGELSER

TRAVELLINKS REJSEBETINGELSER TRAVELLINKS REJSEBETINGELSER Alle kontrakter kan indgås på dansk. Vi forbeholder os retten til at vende tilbage inden for 24 timer ved eventuelle tekniske fejl eller prisfejl. Ved booking i weekender eller

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

GENERELLE REJSEBETINGELSER

GENERELLE REJSEBETINGELSER GENERELLE REJSEBETINGELSER 1 Grupperejsedefinition. Grupperejser er i gængs forstand ikke en "pakkerejse", men et skræddersyet tilbud, der aftales mellem én person på vegne af et antal personer og TEAM

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Kære Færgen Bizz kunde

Kære Færgen Bizz kunde Kære Færgen Bizz kunde 20.08.2015 Færgen og BroBizz A/S har indgået samarbejde. BroBizz A/S er Færgens bizz udsteder, hvilket betyder at du skal have en BroBizz for at kunne registrere en Færgen Bizz aftale.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11.

Danhostel Fredericia <fredericia@danhostel.dk> 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: info@cdl.dk <info@cdl.dk> 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11. Side 1 af 5 Jørn Schlamovitz Bang-Andersen Reservation 1 meddelelse Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" Cornelia-De-Lange-Syndrom

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

OPODOS REJSEBETINGELSER

OPODOS REJSEBETINGELSER OPODOS REJSEBETINGELSER Vi forbeholder os retten til at vende tilbage inden for 24 timer ved eventuelle tekniske fejl eller prisfejl. Ved booking i weekender eller på helligdage har vi ret til at vende

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

Fantastiske Island. 2. - 7. juni 2014

Fantastiske Island. 2. - 7. juni 2014 Fantastiske Island 2. - 7. juni 2014 Som rejsende er det nemt at tabe sit hjerte til naturens stilhed og til dens storslået hed. Og lige så nemt er det at miste sin sjæl til Den Blå Lagunes varme termiske

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2011/0096 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER HJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Strobel Travel ApS Strobel Travel ApS

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Priser Ystad - Rønne 2015 inkl. 1,7 % oliepristillæg

Priser Ystad - Rønne 2015 inkl. 1,7 % oliepristillæg Priser Ystad - 2015 inkl. 1,7 % oliepristillæg Standardbillet enkelttur DKK Voksen 197 197 Barn 12-15 år 98 98 Barn 0-11 år a) 0 0 Længde maks. 6 m, højde maks. 1,95 m 1152 1152 Længde maks. 6 m, højde

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2015 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2013 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere