SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016"

Transkript

1 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som falder ind under definitionen i Pakkerejseloven. Kunder, som alene bestiller transport inklusiv overnatning under transporten, eller som rejser helt eller delvist i forretnings-, forsknings eller professionelt øjemed, falder bl.a. ikke ind under Pakkerejseloven. For andre rejser end pakkerejser gælder disse Generelle Betingelser med undtagelse af de rettigheder, som er tillagt Kunden i henhold til Pakkerejseloven. For grupper gælder særlige vilkår. PARTER SMYRIL LINE A/S OG KUNDEN Aftalen er indgået mellem den/de personer, som er angivet i rejsedokumenterne (Kunden) og Smyril Line A/S, CVR , Dalsagervej 9 B, 1., 9850 Hirtshals. REJSEGARANTIFONDEN SML er medlem af Rejsegarantifonden og har registreringsnummer AFTALEN INDGÅELSE/BESTILLING 1.1 Aftaleforholdet mellem Kunden og SML etableres ved Kundens bestilling. Aftalen består af disse Generelle Betingelser, SML s program, brochure- og sejlplan og andet markedsføringsmateriale for den pågældende rejse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Særaftaler, baseret på Kundens særlige ønsker, skal altid fremgå skriftligt af aftalen for at være gyldige. 1.2 Kunden er selv ansvarlig for at kontrollere, at indholdet af bekræftelse og/eller faktura stemmer overens med Kundens bestilling. Kunden har selv ansvar for, at SML får oplyst korrekte oplysninger, som er identisk med gyldig rejsedokumentation (pas, sygesikringsbevis, m.v.), for alle rejsende.

2 1.3 Børn og unge under 16 år skal rejse med en forælder eller værge. Børn og unge under 16 år kan rejse med andre, forudsat at mindst en ledsager er over 18 år og fremviser skriftlig tilladelse til rejsen fra forældre eller værge ved bestilling. Der skal fremvises skriftlig tilladelse fra forældre eller værge ved bestilling af rejsende mellem 16 og 18 år, der rejser alene. Side 2 2. REJSENS PRIS HVAD ER INKLUDERET? 2.1 Alle priser er i danske kroner (kr.). Priserne er inkl. alle gebyrer/skatter, når der bookes tur/retur billetter. Den færøske turistskat er inkluderet med 65 kr. pr. person fra 16 år ved udrejse fra Færøerne, dog ikke for transitrejsende. 2.2 For rejser, som inkluderer overnatning på land og som er anført som pris pr. person forudsættes, at minimum 2 voksne rejser sammen. 2.3 Ved alle rejser, som er bestilt inklusiv egen personbil, er bilens max. højde 1,9 m inklusiv tagbagage og antenne og bilens max. længde 5,0 m, medmindre andet er angivet. Der er tillæg for køretøjer med større mål samt for campingvogne, anhængere m.v. 2.4 Børnepriser (3-11 år) er baseret på overnatning i egen køje/opredning i forældrenes kahyt/værelse. Børn 0 og 2 år rejser gratis, hvis de ikke optager egen køje/seng. Ønskes særskilt køje/seng for børn 0-2 år betales samme pris som for børn 3-11 år. 2.5 Udflugter, måltider, drikkevarer, indkvartering på land og hertil knyttede ydelser, transfer, transport på land er ikke inkluderet i prisen, medmindre andet er anført. SML anbefaler at forudbestille udflugter i god tid inden afrejsen, da der er begrænset plads og SML ikke kan garantere, at der er plads på udflugtsbusserne, såfremt bestillingen først sker om bord. 2.6 Overnatning på hotel- og guest house sker i delt dobbeltværelse. Personer, som rejser alene, skal betale enkeltværelsestillæg. 2.7 For alle priser, som vedrører vandrerhjemsophold, forudsættes, at overnatningen finder sted i flersengsværelser. Det er muligt at leje sengelinned mod ekstrabetaling samtidig med bestillingen. 2.8 Overnatning i feriehus i Island er inkl. leje af sengelinned, håndklæder, varme og elektricitet. Kunden er forpligtet til selv at rengøre feriehuset inden afrejsen. 2.9 Overnatning i feriehus på Færøerne er inkl. varme og elektricitet. Slutrengøring er i nogle tilfælde obligatorisk og er i så tilfælde med i prisen. Sengelinned kan lejes samtidig med bestillingen.

3 3. BETALINGSBETINGELSER Side 3 Ved bestilling tidligere end 31 dage før afrejsen skal 1. rate på 25 % (dog min kr.) af rejsens pris være indbetalt til SML senest 7 dage efter bestillingen. 2. rate på den resterende del af rejsens pris skal være indbetalt til SML senest på 31. dagen før afrejsen. Ved bestilling mindre end 31 dage før afrejse, betales hele rejsens pris ved bestillingen. For rejser op til kr., betales hele rejsens pris ved bestillingen. For visse tilbud er det en betingelse, at hele rejsens pris skal betales samtidig med bestilling uanset rejsens pris, længde og afrejsetidspunkt. Sådanne betalingsvilkår fremgår i af det markedsførte tilbud. For grupper er specielle betalingsbetingelse gælder, der henvises til Gruppebetingelser. Alle ovennævnte betalingsforhold omfatter også Internetbestillinger. Overholdes ovennævnte betalingsbetingelser ikke, vil SML annullere det bestilte og opkræve gebyrer i henhold til afbestillingsreglerne. Kreditkort: Ved brug af betalingskort tillægges det til enhver tid gældende gebyr (2014: 1,25 % for danske betalingskort og 3,75 % for udenlandske betalingskort). 4. PRISÆNDRINGER EFTER AFTALENS INDGÅELSE SML kan forhøje eller nedsætte den aftalte pris for pakkerejsen som følge af ændringer i 1) transportomkostninger, herunder brændstofpriser, 2) skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom havne-, landings- eller startafgifter eller 3) valutakurser, som er anvendt ved beregningen af prisen for pakkerejsen. SML underretter hurtigst muligt Kunden herom. Den aftalte pris for rejsen kan ikke forhøjes de sidste 20 dage før det aftalte tidspunkt for pakkerejsens påbegyndelse. 5. KUNDENS ÆNDRINGER AF AFTALEN EFTER AFTALEINDGÅELSE SML vil så vidt muligt efterkomme Kundens ønsker om ændring af aftalen. Kunden skal betale følgende gebyrer for ændringer af afrejsedato, ud og hjemrejsedato, antal rejsende, de rejsendes navne eller de rejsendes bil:

4 Sker ændring inden 31 dage før afrejse, pålægges et administrationsgebyr for ændringer på 100 kr. pr. person/bil + den eventuelle medførte prisændring. Ændringsgebyret forfalder til betaling samtidig med ændringen. Side 4 Foretages ændring 30-8 dage før afrejse pålægges et ændringsgebyr på 200 kr. pr. person/bil + den eventuelle medførte prisændring. Medfører ændringen en forringelse i bestillingen, f.eks. færre antal personer, afbestilling af bil, afbestilling af overnatning o.l., behandles ændringen som en afbestilling. Der henvises til Afbestillingsbetingelser. Foretages ændringer mellem 7 og 4 dage før afrejse pålægges et ændringsgebyr på 400 kr. pr. person/bil + 10 % af prisen. Ændringsgebyret forfalder til betaling samtidig med ændringen. Foretages ændringer på 4. dagen eller mindre end 4 dage før afrejse, pålægges et ændringsgebyr på 600 kr. pr. person/bil plus 10 % af prisen. Ændringsgebyret forfalder til betaling samtidig med ændringen. Ved alle ændringer af overnatning på land tillægges der desuden et ændringsgebyr på 185 kr. pr. værelse pr. nat + den eventuelle medførte prisændring. 6. AFBESTILLINGSBETINGELSER 6.1 Kunden kan afbestille en rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse af rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Kunden har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Afbestillingsretten gælder ikke, hvis Kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. 6.2 FOR SKIBSREJSER GÆLDENDE FOR BÅDE UD-OG HJEMREJSE Ved afbestilling indtil 31 dage før afrejsen tabes 10 %, mindste tab udgør 300 kr. Ved afbestilling dage før afrejse tabes 50 % af rejsens pris, dog min. nævnte administrationsgebyr. Ved afbestilling 14-8 dage før afrejse fortabes 75 % af rejsens pris. Ved afbestilling mindre end 8 dage tabes rejsens totale pris.

5 6.3 FOR PAKKEREJSER Side 5 Kunden kan skriftligt afbestille pakkerejsen mod betaling af følgende beløb til SML: Ved afbestilling indtil 31 dage før afrejse betales et afbestillingsgebyr på 10% af rejsens samlede pris, dog mindst kr. 675 pr person samt 150 kr. pr. nat pr. hotelværelse Ved afbestilling dage før afrejse betales 50 % af rejsens pris samt yderligere administrationsgebyr på 350 kr. pr. person. Ved afbestilling 14-8 dage før afrejse betales 75 % af rejsens pris samt yderligere administrationsgebyr på 350 kr. pr. person. Ved afbestilling mindre end 8 dage før afrejse betales rejsens totale pris. Afbestillingsgebyrer kan stige i tilfælde af, at hoteller eller andre af SML's samarbejdspartnere kræver højere gebyrer for afbestillinger. 6.4 GRUPPEREJSER Specielle afbestillingsbetingelser er gældende for grupper, se separate Gruppebetingelser 7. AFBESTILLINGSFORSIKRING Det er muligt at tegne en afbestillingsforsikring hos SML samtidig med bestilling af rejsen. Afbestillingsforsikring koster 6 % af rejsens samlede pris og bliver tegnet i Gouda. Ved tilbagebetaling af rejseprisen fratrækkes det for forsikringen beregnede beløb. Der henvises i øvrigt til de udleverede vilkår for afbestillingsforsikringen og til 8. AFLYSNING ELLER ÆNDRING FRA SML S SIDE INDEN REJSENS PÅBEGYNDELSE Såfremt SML inden afrejsen aflyser rejsen eller ikke kan gennemføre rejsen som aftalt, skal Kunden hurtigst muligt informeres herom. Dette gælder dog ikke ved mindre ændringer, som Kunden må tåle. Samtidig med informationen om ændringer/aflysninger skal SML informere kunden om kundens beføjelser, reklamation og retsvirkningen af manglende reklamation, jf. Pakkerejselovens kapitel 5. Der henvises yderligere til stk. 10 vedr. sejlads til og fra Island i vinterhalvåret

6 9. SML'S ANSVAR EFTER PAKKEREJSENS PÅBEGYNDELSE Side 6 SML forbeholder sig ret til at ændre eller aflyse udflugter i Island og på Færøerne i tilfælde af udfordrende vejrforhold. Hvis en eller flere udflugter bliver aflyst, vil SML ombord refundere forudbetalt beløb i DKK. Har Kunden bestilt overnatning, har SML ret til at henvise Kunden til andre overnatningssteder i området af tilsvarende eller bedre standard end det bestilte. Er rejsen mangelfuld, kan Kunden kræve, at SML afhjælper manglen, medmindre dette vil påføre SML uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, eller afhjælper SML efter kundens påkrav ikke manglen inden rimelig tid, har Kunden krav på forholdsmæssigt afslag i pakkerejsens pris. Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at formålet med pakkerejsen er væsentligt forfejlet, kan Kunden hæve aftalen. Lider Kunden tab eller sker der skade på Kundens person eller ting som følge af en mangel ved pakkerejsen, har Kunden krav på erstatning fra SML, medmindre (1) manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af SML eller nogen, SML er ansvarlig for, eller (2) manglen skyldes udefra kommende omstændigheder, som SML eller nogen, SML er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet. Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis manglen angår egenskaber, som må anses som garantereret over for Kunden. Har manglen forvoldt kunden væsentlig ulempe, kan der desuden tilkomme kunden en godtgørelse. 10. SPECIFIKKE BETINGELSER VEDRØRENDE SEJLADS TIL ISLAND I VINTERHALVÅRET Smyril Line henleder opmærksomheden på at det kan forekomme, at sejladsen fra Færøerne til Island forsinkes, eller aflyses på grund af vejrforhold, der vurderes at kunne forhindre sikker sejlads I sådanne tilfælde kan passagerer blive forsinket fra Færøerne til Island og fra Island til Færøerne. I sådanne tilfælde, er Smyril Line ikke forpligtet til at betale erstatning, eller tilbyde alternativ transport, eller gratis indkvartering.

7 Omkostninger i sådanne tilfælde påhviler alene kunden. Smyril Line vil dog bestræbe at tilbyde passagerer, der er strandet på Færøerne at overnatte gratis ombord på Norrøna, dog således at der kræves en rimelig betaling for forplejning og der tages forbehold for ledige pladser. Side 7 Der tages forbehold for ændringer i sejlplanen igennem vinterperioden, idet Smyril Line altid planlægger en sejllads, der er sikkerhedsmæssig forsvarlig. Hvis ændringer forekommer, vil passageren altid blive løbende informeret før og under sejladsen. I tilfælde hvor skibet ikke sejler/ankommer til Island i en uge og rejsende, som er ombord på Norrøna ønsker at komme til Island snarest, sker dette på kundens egne regning og anledning og Smyril Line betaler ikke for den eventuelle flyrejse. Såfremt kunden medbringer bil, som kunden ønsker at få fragtet til Island, vil Smyril Line i samarbejde med kunden sørge for at bilen fragtes vederlagsfrit til Island på den næste sejlads. Såfremt kunden strander på Island, oppebærer kunden selv omkostninger til overnatning og forplejning i sådanne tilfælde, Smyril Line betaler ikke for eventuelle udgifter som hotel, mad o.a. i denne forbindelse, dog står Smyril Line gerne til rådighed over for kunden, for at hjælpe med at henvise til mulige overnatningssteder, såfremt det er nødvendigt. Aflysning på grund af denne karakter indtruffet 1 gang i Pr. juni 2015 har der ikke været grundlag for aflysninger i 2014 og 2015, i de perioder, hvor Norrøna har sejlet til Island i vinterperioden. 11. REKLAMATION VIGTIGE FRISTER Vil kunden gøre krav gældende i anledning af, at SML ikke vil kunne opfylde aftalen, eller at rejsen aflyses, skal kunden give SML meddelelse herom. Meddelelsen skal gives inden rimelig tid efter kundens modtagelse af informationen om aflysningen eller ændringen. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav gældende. Vil kunden påberåbe sig en mangel ved rejsen, skal kunden give SML meddelelse herom inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig manglen. Kunden mister dog ikke retten til at påberåbe sig manglen, hvis SML har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller for kundens krav i anledning af personskade.

8 12. ANSVARSBEGRÆNSINGER Side 8 SML begrænser sit ansvar for skader, som kunden eller kundens medpassagerer påføres i henhold til indholdet af relevante internationale konventioner, herunder: Søtransport af passagerer og tilhørende bagage reguleres i henhold til Athenkonventionen af 1974, med tillæg af protokol af 2002, og EU regulativ nr. 392/2009. Indkvartering: Paris-konventionen. De pågældende konventioner indebærer bl.a., at enhver sag med udgangspunkt i søtransport skal anlægges inden for toårsfristen, som er fastsat af Athenkonventionen. Retlige tiltag i forbindelse med krav, som der ikke er angivet forældelsesfrist for i internationale konventioner, eller som er angivet i Søloven, skal tages inden for et år fra Kunden går i land eller skulle være gået i land. SML forbeholder sig retten til at gøre evt. begrænsninger i kompensation gældende, som fremgår af disse eller andre konventioner herunder krav knyttet til dødsfald, personskade, forsinkelse for passagerer og tab, beskadigelse af og forsinket bagage. Da der ifølge internationale konventioner ofte udbetales meget lave erstatningsbeløb, og da den rejsende selv skal afholde udgifter til lægehjælp og sygetransport mv. anbefaler SML, at kunden tegner en rejseforsikring. SML kan ikke holdes ansvarlig for tab eller forventede tab af indtægter eller overskud, af brugstab, kontrakttab eller lignende, ej eller for følgetab, indirekte tab eller skader af lignende art. 13. REJSEFORSIKRING SML anbefaler altid at tegne en supplerende rejseforsikring. 14. REJSETIDER Alle tider, herunder ankomst- og afgangstider er lokaltider og er med forbehold for vejrforholdene anslåede tider. SML forbeholder sig ret til at ændre i sejlplanen, herunder ankomst- og afrejsehavn, check-in tidspunkter og afrejsetider. Passageren er forpligtet til selv at holde sig orienteret om ændringer i sejlplanen på eller på I tilfælde af dårlige vejrforhold kan ankomst- og afrejsehavne på Island, Færøerne og Danmark ændres til anden havn.

9 Kunden skal v ære opmærksom på, at der skal påregnes ventetid i forbindelse med check-in, ombord-kørsel og ilandkørsel, hvorfor Kunden ikke kan forvente at være i land på skibets ankomsttid til havnen. Side SIKKERHED Rejsende skal rette sig efter personalets henvisninger under hele rejsen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan passagerer, bagage, køretøjer gennemsøges før ombordstigning. Passagerer må ikke medbringe genstande eller bagage, som anses for en sikkerhedsrisiko ifølge den internationale sikkerhedskode for havne- og skibe, eller som kan skabe usikkerhed eller være til fare for sikkerheden om bord. SML skal og er berettiget til, afhængig af omstændighederne og uden at skulle holde passageren skadesløs, at bringe bagagen i land eller destruere den, når det er blevet medtaget om bord uden rederiets kendskab og skriftligt bekræftelse. Alle omkostninger som følge af misligholdelse af ovenstående som, at skibet skal holdes tilbage, bliver indskrænket i operationen inklusiv omsætningstab mm., overføres til den forårsagende, og rederiet holdes skadesløst. Adgang til bildækket under sejladsen er ikke tilladt. Berusede personer kan nægtes adgang til at deltage i hele eller dele af pakkerejsen. SML har ret til at afvise passagerer under ombord-stigning eller ilandsætte passagerer under rejsen, hvis passageren efter kaptajnens vurdering er uegnet til at rejse eller kan være til fare for egen eller andres sikkerhed om bord. Afvisning medfører ikke refundering af betalt billet. 16. KAHYTTER Kahytten skal forlades ca. 2 timer før ankomst. Tidspunktet kan variere og annonceres om bord. 17. PAS Passagerer skal være i besiddelse af gyldigt pas og eventuelle visa til hele rejsens varighed. Rederiet forbeholder sig ret til at se legitimation med billede gerne pas. Har rejsende ikke EU pas skal dette meddeles ved bestilling.

10 1 8. SÆRLIGE BEHOV Side 10 Personer med nedsatte fysiske eller psykiske evner til, i en evt. nødsituation, på egen hånd at følge skibets sikkerheds instruktioner, skal oplyse om det ved bestillingen. Passagerer med særlige behov bedes møde i check-in senest 2 timer inden afgang, i Seyðisfjörður (Island), dog senest 3 timer inden afgang. Informer venligst personalet ved bestillingen og ved fremmøde til check-in. Handicapkahytter er til rådighed dog kun for passagerer med kørestol. 19. GRAVIDITET Gravide passagerer kan sejle med Norröna indtil 35. graviditetsuge. Dette er dog altid på egen risiko. Fra 31. graviditetsuge skal der medbringes en lægeerklæring. Norröna har ikke en læge eller sygeplejerske om bord. Venligst kontakt receptionen ombord angående personlige effekter fundet om bord. Henvendelse sker direkte på telefonnummer eller send en til Personlige effekter vil blive holdt ombord i 2 måneder. 22. KÆLEDYR Transport af kæledyr sker mod særskilt tillæg, på eget ansvar og under særlige regler efter aftale med SML og kan ikke medbringes i kahytterne. Kæledyr kan ikke medbringes til Island. Kæledyr må kun medbringes til Færøerne ved ophold på Færøerne på mere end 3 måneder, og under særlige indrejsebestemmelser. SML anbefaler, at Kunden kontakter de lokale myndigheder. 23. PERSONOPLYSNINGER Selskabet behandler alle personlige oplysninger sikkert og i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Indsamling af oplysninger sker til at sikre gennemførelsen af passagerens bestilling og for at kunne sikre den service passageren kan forvente. Ved bestilling af en rejse har selskabet

11 behov for at modtage oplysning om alle rejsendes navn, fødselsdato, pasnummer, telefonnummer og eventuel adresse. I det omfang betaling sker online har SML tillige behov for at modtage oplysning om kreditkort, kreditkortnummer, udløbsdato og eventuel sikkerhedskode. SML forbeholder sig retten til at videreformidle oplysninger til tredjemand, men alene tredjemand som SML har et gensidigt forretningsmellemværende med, herunder særligt leverandører eller underleverandører til den bestilte rejse. Indhentede oplysninger opbevares af selskabet i overensstemmelse med dansk lov. Side OPHOLD PÅ LAND Opholdet finder sted på de i rejsedokumentet nævnte overnatningssteder. På ankomstdagen er normal check-in tid på overnatningsstederne mellem kl. 14 og 16. På afrejsedagen er seneste check-ud, jf. de til enhver tid oplyste tider på overnatningsstedet, normalt ca. kl LOVVALG OG VÆRNETING Aftalen er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Tvister om aftalens fortolkning, indhold eller opfyldelse skal afgøres ved Københavns Byret, medmindre retsplejeloven giver mulighed for at indbringe sagen direkte for Sø- og Handelsretten eller Østre Landsret.

12

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s.

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s. Værd at vide Bestilling og betaling... 2 Forsikringer... 7 Flyrejsen... 10 Indkvarteringen... 18 På rejsemålet... 25 Efter hjemrejse... 27 s. 1 Bestilling og betaling Bestilling Sunweb er en online rejsearrangør,

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER SUNWEB REJSER. Firmainformation. Din rejsearrangør: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH-8001 Zürich Schweiz

GENERELLE BETINGELSER SUNWEB REJSER. Firmainformation. Din rejsearrangør: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH-8001 Zürich Schweiz GENERELLE BETINGELSER SUNWEB REJSER Firmainformation Din rejsearrangør: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH-8001 Zürich Schweiz CH-020.4.049.544-0 CHE-178.977.909 MWST Tlf: +41-(0)44-2666274

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet.

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDR RING PÅ FLYVNINGER OPERERET AF DANISH AIR TRANSPORT A/S Artikel 1. Definitioner Autoriseret agent En agent, som er godkendt af flyselskabet til at sælge billetter til passagerer

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800

2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800 Namibia Safari og himbafolk Specialsafari med biolog og storvildtsjæger Lars Ørlund til bl. a. Naukluftørkenen og himbaerne 2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800 Aarsleff Adventure w w w.l i v s r e j s

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Priser & Fartplaner 2008

Priser & Fartplaner 2008 Priser & Fartplaner 2008 OLIETILLÆG kommer som tillæg til bruchurens priser. Se næste side. Priser pr. 01.07.08. Indhold Color Line er Norges største cruisefærgerederi med op til 12 daglige afgange til

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. USA - Østkystens højdepunkter. Dato 13-07-2014 Varighed 9 dage Pris 15.998, Afrejse København Rejseleder Dansk

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. USA - Østkystens højdepunkter. Dato 13-07-2014 Varighed 9 dage Pris 15.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Rejs med hjerte, hjerne & holdning USA - Østkystens højdepunkter Dato 13-07-2014 Varighed 9 dage Pris 15.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Lincoln Memorial, Washington USA - Østkystens højdepunkter

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Kina fra nord til syd med Folkeskolen

Kina fra nord til syd med Folkeskolen Kina fra nord til syd med Folkeskolen Kejserbyen Beijing, Shanghai Orientens dronning og spændende togrejse på 1. klasse med dansk rejseleder, 9 dage Specialrejse i samarbejde med Folkeskolen Afrejse d.

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere