KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Security Denmark v/bo Christiansen Snedkervej Køge Indklagede: Security Danmark ApS Kildemarken 27B 4100 Ringsted v/advokat Gitte Løvgren Larsen Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede skal overføre domænenavnet security-danmark.dk til klageren, subsidiært slette domænenavnet. Indklagedes påstande Frifindelse, subsidiært afvisning Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 25. november 2014 med syv bilag (bilag 1-7), svarskrift af 5. januar 2015 med 41 bilag (bilag A-AL), replik af 23. januar 2015 uden bilag og duplik af 9. februar 2015 med seks bilag (bilag AM-AR). Registreringsdato: Domænenavnet security-danmark.dk er registreret den 26. maj Sagsfremstilling: Klageren Klageren, Security Denmark, er en enkeltmandsvirksomhed (CVR-nr ), der er stiftet den 1. marts 2012, jf. et print fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren fremlagt som bilag 7. Det fremgår endvidere heraf, at klageren er registreret under branchekode Anden it-servicevirksomhed. 1

2 Ifølge klageskriftet er klageren indehaver af domænenavnet securitydenmark.dk. Ved opslag den 26. april 2015 i DK Hostmasters Whois database har sekretariatet konstateret, at domænenavnet securitydenmark.dk er registreret den 12. marts 2012, og at information vedrørende registrant og fuldmægtig ikke er offentligt tilgængelig. Ifølge klageskriftet ejer klageren pt. 3 webshops med videoovervågning, der ifølge klageskriftet er samlet på hjemmesiden Som bilag AC-AF har indklagede fremlagt en række skærmprints fra Internet Archive Wayback Machine ( ) vedrørende Ved sekretariatets søgning den 26. april 2015 på på har sekretariatet konstateret, at der er arkiveret indhold 5 gange i perioden fra den 17. april 2013 til den 18. december Den 17. april, 18. maj, 25. august og 24. oktober 2013 er arkiveret følgende hjemmeside, jf. også bilag AC-AF: Den 18. december 2014 er arkiveret følgende hjemmeside, der er identisk med klagerens bilag 3: 2

3 Ved opslag den 26. april 2015 på har sekretariatet taget følgende kopi: Det fremgår af forsiden, at hjemmesiden vedrører virksomheden Security Denmark ApS. Under menupunktet Om os fremgår følgende: Hvem er Security Denmark Startede i Marts 2012 med at importere de første IP kameraer til Danmark. Den første webshop blev åbnet 1. Maj 2012, nemlig IPcam-shop.dk, efter kort tid kom endnu en shop til nemlig foscam.dk og nyeste shop kom til da vi i Januar 2013 købte foscam.se og åbnede en nye webshop der. 3

4 Historie Marts Stiftede firmaet Security Denmark Maj Åbnede Oktober Åbnede Foscam.dk Januar Købte foscam.se fra svenske foscam Februar Åbnede nye webshop på foscam.se December Flyttede i nye lokaler December Omdannede firmaet til et ApS Januar Indgik eksklusiv aftale med FOSCAM Februar Flyttede i nye lokaler Maj Udvider lager til dobbelt størrelse. Det fremgår heraf, at firmaet blev omdannet til et ApS i december Ved opslag den 26. april 2015 i Det Centrale Virksomhedsregister ( ) har sekretariatet imidlertid konstateret, at klageren fortsat står registreret som aktiv. Som bilag AP er fremlagt en udskrift af 7. februar 2015 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende selskabet Security Denmark ApS (CVR-nr ). Det fremgår heraf, at selskabet blev stiftet den 29. december 2014 ligeledes under branchekode Anden it-servicevirksomhed, og at selskabets formål er salg af overvågningsudstyr, it-servicevirksomhed samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. Det fremgår endelig heraf, at selskabets stifter og direktør er Bo Christiansen. Indklagede Ifølge svarskriftet er indklagede oprindeligt stiftet den 1. juni 2013 som en enkeltmandsvirksomhed (CVR-nr ) under betegnelsen Security Danmark. Som bilag B er fremlagt et skærmprint af 12. december 2014 fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvoraf fremgår, at den pågældende enkeltmandsvirksomhed blev stiftet den anførte dato og ophørte den 31. maj Ifølge indklagedes duplik etablerede indklagede endvidere faktisk sin enkeltmandsvirksomhed allerede den 19. november Som bilag AM er fremlagt kopi af et udateret brev fra SKAT med information herom. Indklagede, Security Danmark ApS, er stiftet den 16. april Som bilag C er fremlagt et skærmprint af 12. december 2014 fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede. Som bilag A er fremlagt kopi af et registreringsbevis af 12. december 2014 fra SKAT vedrørende indklagede, og det fremgår heraf, at indklagede er registreret under branchekode Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer. Ifølge indklagede blev det omtvistede domænenavn, security-danmark.dk, registreret af den nævnte enkeltmandsvirksomhed i forbindelse med stiftelsen heraf den 1. juni Ved stiftelsen af indklagede blev rettighederne til domænenavnet overført fra enkeltmandsvirksomheden til indklagede. 4

5 Ved opslag den 26. april 2015 i DK Hostmasters Whois database har sekretariatet konstateret, at domænenavnet security-danmark.dk er registreret den 26. maj 2013, og at indklagede står anført som registrant. Ifølge svarskriftet benyttes betegnelsen Security Danmark som indklagedes eneste forretningskendetegn, og virksomheden har ifølge indklagede benyttet forretningskendetegnet Security Danmark og domænenavnet security-danmark.dk over for kunder og leverandører siden 1. juni Indklagede er ifølge svarskriftet importregistreret, og forretningskendetegnet Security Danmark og domænenavnet security-danmark.dk er ifølge indklagede kendt af leverandører både indenlands og i Kina. Indklagede har desuden brugt en del resurser og tid på at opbygge en SEO og Link Building struktur for domænet security-danmark.dk. Ved opslag den 10. december 2014 på har sekretariatet taget følgende kopi, der i det væsentlige er identisk med bilag Y: Ved fornyet opslag den 26. april 2015 på har sekretariatet taget følgende kopier: 5

6 Som det fremgår heraf, tilbyder indklagede Privat alarmer, Erhvervs alarmer, Brandalarmer, DNA mærkning, Tågesikring, Vagt ydelser, Videoovervågning, Varesikring, Adgangskontrol, Personsikring, Brandskabe og Værdiskabe. Som bilag Z, Ø og AB er fremlagt skærmprints af 12. december 2014 af indklagedes side på Facebook, der er oprettet den 4. juni 2013, og hvor der bl.a. henvises til domænenavnet securitydanmark.dk. Ved opslag den 26. april 2015 på den pågældende side på Facebook har sekretariatet taget følgende kopi: 6

7 Som bilag Æ og Å er fremlagt skærmprints af 12. december 2014 af indklagedes side på LinkedIn, hvor der bl.a. henvises til domænenavnet security-danmark.dk. Ved opslag den 26. april 2015 på den pågældende side på LinkedIn har sekretariatet taget følgende kopi: Som bilag AA er fremlagt et skærmprint af 12. december 2014 fra Sikkerhedsbranchens hjemmeside hvor indklagede er omtalt med henvisning til domænenavnet security-danmark.dk. Ifølge svarskriftet har indklagede endvidere en webshop under udarbejdelse. Som dokumentation herfor er som bilag AH fremlagt et skærmprint af 12. december 2014 af en ufærdig hjemmeside 7

8 under domænet og som bilag AI et skærmprint, der viser webshoppens påtænkte layout. Som bilag AG er desuden fremlagt en varemærkeansøgning (VA ) indleveret af indklagede den 26. november 2014 til Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende nedenstående figurmærke: Ved opslag den 26. april 2015 i Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkedatabase har sekretariatet konstateret, at varemærket er ansøgt registreret i klasse 6, 9, 39 og 42 for bl.a. pengeskabe, tyverialarmer, apparater til opdagelse af brand (brandalarmer), adgangskontrolkort, DNA mærkning, apparater og instrumenter til bevogtning, overvågning, supervision og kontrol, elektriske og elektroniske overvågnings- og supervisionsapparater, herunder TV- og videoovervågnings- og supervisionsapparater, detektorer, sensorer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de førnævnte varer, mobile vagtpatruljetjenester og sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. Den 26. april 2015 var varemærkeansøgningens status fortsat Undersøgelse og vurdering. Ved opslag den 26. april 2015 i Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkedatabase har sekretariatet konstateret, at indklagede den 31. januar 2015 endvidere ansøgte om at få registreret betegnelsen Security Danmark ApS som ordmærke (VA ) for samme varer og tjenesteydelser som angivet ovenfor. Af Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 13. februar 2015 til indklagede fremgår bl.a. følgende: Dit ordmærke Security Danmark ApS mangler særpræg Vi kan ikke registrere dit ordmærke Security Danmark ApS, da mærket mangler særpræg for de ansøgte varer og tjenesteydelser. Du kan nedenfor læse vores begrundelse, og hvad du kan gøre for eventuelt at få mærket registreret. Hvis vi ikke hører fra dig senest den 13. juni 2015, vil vi afslå ansøgningen for de ansøgte varer og tjenesteydelser: Begrundelsen for at varemærket mangler særpræg Et mærke mangler særpræg, hvis det kan beskrive de ansøgte varer og tjenesteydelser, eksempelvis deres art eller andre egenskaber ved dem. Dit mærke består af en sammensætning af ordene Security, Danmark og ApS. ApS er en selskabsbetegnelse, som man ikke kan opnå eneret til, da det blot angiver, at varen/ydelsen udbydes fra en virksomhed drevet som et anpartsselskab. 8

9 Danmark kan angive varerne/ydelsernes geografiske oprindelse, altså at de er produceres i eller udbydes fra Danmark. Alle de ansøgte varer og ydelser vedrører sikkerhed, og det engelske ord security angiver dermed en egenskab ved de ansøgte varer og tjenesteydelser. Den danske omsætningskreds har en godt kendskab til engelsk og vil således være bekendt med betydningen af security. Det er vores vurdering af det samlede mærke, at det kan angive at der er tale om varer og tjenesteydelser som vedrører sikkerhed, der udbydes fra et anpartsselskab i Danmark. Vi har før afslået mærket SAFE SIKKERHEDSSERVICE (VA ), fordi det kan angive en egenskab ved Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. Vi henviser til varemærkelovens 13, stk. 2, nr. 1. Hvis du er uenig med os i, at dit varemærke mangler særpræg, kan du skrive til os inden svarfristen. Hvis vi ikke hører fra dig, vil vi afslå din ansøgning som beskrevet ovenfor. Vi har vedlagt Vejledning om varemærker uden særpræg, hvor du kan læse om, hvordan du måske kan få dit varemærke registreret alligevel. Sagens videre forløb Hvis vi ikke hører fra dig senest den 13. juni 2015, vil vi afslå at registrere dit mærke. Det fremgår af den offentligt tilgængelige korrespondance på sagen, at indklagede ultimo marts 2015 fremsendte en række dokumenter som dokumentation for indarbejdelse af indklagedes forretningskendetegn Security Danmark som varemærke. Den 26. april 2015 var også denne varemærkeansøgnings status Undersøgelse og vurdering. Forveksling og parternes forudgående korrespondance mv. I klageskriftet er om tilfælde af forvekslelighed anført bl.a.: [Klageren] blev gjort opmærksom på at [indklagede] eksisterede da en leverandør havde taget fejl af de to virksomheder. Leverandøren havde taget kontakt til [indklagede], der ikke havde kunden i sit kundekartotek. I forbindelse med annoncering er [klageren] ligeledes blevet kontaktet af virksomheder der ville have virksomheden til at annoncere. De troede fejlagtigt at de havde kontaktet [indklagede]. I svarskriftet er hertil anført bl.a.: 9

10 Vi har ikke kendskab til, at leverandører eller kunder har taget fejl af de 2 virksomheder, vi har ej heller haft kendskab til [klageren], før end idéen til en engelsk udgave af securitydanmark.dk kom på tale. Ved Google søgning i oktober måned 2013 fremkom securitydenmark.dk men siden så dengang ud som dokumenteret i ( BILAG AC, AD, AE, AF) [gengivet ovenfor]. Dette udseende gav ikke anledning til at tro, at der ville kunne opstå forvekslingsfare, da siden står som inaktiv, eller at siden i øvrigt blev benyttet i en sådan grad at en domænesag kunne komme på tale. Ved en søgning i 2013 på Google samt CVR registret efter security danmark gav denne ingen hits med baggrund i dette stiftes Security Danmark og herefter Security Danmark ApS. I klagerens replik er herefter anført bl.a.: Klager er ved at flytte domicil, og har gennem denne process kontaktet flere forsikringsselskaber. To af disse selskaber, har ved telefonopringninger foretaget af klager, bedt om vores hjemmeside, hvor de tydeligvis, derefter har besøgt security-danmark.dk. [Klageren] har efterfølgende måtte forklare at det er denmark med E og ikke danmark! Klager bliver ind imellem kontaktet af kunder til [indklagede], der vil have tilbud på alarmer, og dna-mærkning, trods klager IKKE sælger dette! I klageskriftet er om indklagedes anvendelse af søgeord anført bl.a.: Ydermere bruger [indklagede] søgeord der relaterer til [klageren]. Som bilag 1 er fremlagt et udateret skærmprint fra en søgning på Google på ordene security denmark, der bl.a. viser en annonce for indklagede med et link til indklagedes hjemmeside I svarskriftet er som svar herpå anført følgende: Påstanden om, at der snyltes på [klageren] samt at der benyttes søgeord, der medføre at en søgning efter Security Denmark ( BILAG 1) vil resultere i, at søgeren henvises til er forkert og dokumenteres via ( BILAG F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, og X ). En søgning i kildekoderne på efter security denmark giver heller ikke noget resultat. Som bilag F-X er fremlagt en række skærmprints af 1. november 2014 af kildekoderne til indklagedes undersider til hjemmesiden Betegnelsen security denmark fremgår ikke heraf. Ved af 27. oktober 2014 (bilag 4) rettede klageren henvendelse til indklagede og bad om, at indklagede ændrede firmanavn og overdrog domænenavnet security-danmark.dk til klageren. Ved brev af 31. oktober 2014 (bilag 6) afviste advokat Gitte Løvgren Larsen på vegne af indklagede 10

11 klagerens krav. Ved brev af 13. november 2014 (bilag 5) fastholdt advokat Claus N. Christiansen på vegne af klageren, at indklagede enten måtte slette domænenavnet eller overføre det til klageren. Ved brev af 20. november 2014 (bilag AK) afviste advokat Gitte Løvgren Larsen på vegne af indklagede på ny klagerens krav. Som bilag AN og bilag AO er fremlagt resultaterne af indklagedes søgninger på security denmark og security danmark i Det Centrale Virksomhedsregister. Søgningerne viser, at der er en række virksomheder inden for sikkerhedsbranchen, som gør brug af security og/eller Denmark/Danmark i deres virksomhedsnavn. Ved en søgning i Google ( ) den 27. april 2015 på security denmark blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte fire søgeresultater omtale af klageren eller det med klageren forbundne selskab, Security Denmark ApS, mens ét søgeresultat vedrørte omtale af indklagede. De resterende 45 søgeresultater vedrørte primært omtale af andre virksomheder med virksomhedsnavne indeholdende ordet security eller andres brug af ordet security i ordets beskrivende betydning. Ved en søgning i Google ( ) den 27. april 2015 på security danmark blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte ét søgeresultat omtale af klageren, mens syv søgeresultater vedrørte omtale af indklagede. De resterende 42 søgeresultater vedrørte primært omtale af andre virksomheder med virksomhedsnavne indeholdende ordet security eller andres brug af ordet security i ordets beskrivende betydning. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren ejer tre webshops med videoovervågning, der er samlet på at domænenavnet securitydenmark.dk er registreret forud for registreringen af domænenavnet security-danmark.dk, at indklagede er beskæftiget med salg af bl.a. alarmsystemer og videoovervågning, at der er sammenfald imellem de varer/ydelser, der sælges af parterne, at leverandører og kunder forveksler klageren og indklagede, ligesom der sker forvekslinger på Google, at indklagede bruger søgeord, der relaterer til klageren, og at det er påfaldende, at indklagede ansøger om at få registreret varemærker, efter at konflikten er opstået. Indklagede har gjort gældende, at klageren ikke har dokumenteret at have indarbejdet navnet Security Denmark som kendetegn for klagerens virksomhed, at der findes en lang række virksomheder, der anvender samme kendetegn som klageren, at indklagede siden 1. juni 2013 har gjort brug af forretningskendetegnet Security Danmark og domænenavnet security-danmark.dk i forbindelse med salg af alt inden for sikkerhed, 11

12 at indklagede har ansøgt om at få betegnelsen Security Danmark ApS og et figurmærke indeholdende samme betegnelse registreret som varemærke i Danmark, hvilket er helt legitimt, at indklagede har brugt en del tid og ressourcer på søgemaskineoptimering og link building for domænenavnet security-danmark.dk, at indklagedes forretningskendetegn og domænenavn er kendt af leverandører både i Danmark og i Kina og har stor markedsføringsmæssig betydning for indklagede, at indklagede ikke havde kendskab til klageren, før indklagede i oktober 2013 ved en Googlesøgning blev opmærksom på indklagede, at registreringen af domænenavnet security-danmark.dk derfor ikke er foretaget i ond tro, at indklagede ikke har kendskab til, at leverandører eller kunder har taget fejl af klageren og indklagede, at der ikke er nogen forvekslingsfare mellem klageren og indklagede, at indklagede ikke snylter på eller misbruger klagerens navn eller domænenavn, at klageren har haft mere end 1,5 år til at gøre indsigelse mod indklagedes brug af domænenavnet, og at klageren derfor nu har fortabt retten hertil, og at klageren ikke har dokumenteret at have en bedre ret til domænenavnet security-danmark.dk end indklagede. Nævnets bemærkninger: Som sagen er oplyst, giver den i første omgang anledning at overveje, om indklagedes brug af domænenavnet security-danmark.dk er i strid med klagerens eventuelle kendetegnsrettigheder til betegnelsen security denmark. Betegnelsen security denmark består af en sammensætning af to almindeligt kendte engelske ord security og denmark, der må anses for beskrivende for en virksomhed som klagerens, der består af udbud af sikkerhedsmæssige varer og tjenesteydelser i eller fra Danmark, jf. også Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 13. februar 2015 til indklagede vedrørende indklagedes forretningskendetegn Security Danmark. Betegnelsen security denmark har derfor som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som forretningskendetegn for klagerens virksomhed. Det forhold, at klageren har registreret virksomhedsnavnet Security Denmark og har registreret og benytter domænenavnet security-denmark.dk, medfører ikke i sig selv, at betegnelsen security denmark nyder beskyttelse som varemærke eller forretningskendetegn for klagerens virksomhed. Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen security denmark, må klageren godtgøre, at klageren har indarbejdet denne betegnelse på en sådan måde, at den inden for branchen forbindes med netop klagerens virksomhed, jf. (princippet i) varemærkelovens 3 og 13. For så vidt angår generiske betegnelser uden normal adskillelsesevne, vil det i almindelighed være særdeles vanskeligt og ofte umuligt at bevise, at der foreligger en sådan indarbejdelse, og et sådan bevis er da ej heller ført af klageren i den foreliggende sag. Indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet security-danmark.dk forudsætter dog tillige overholdelse af god domænenavnsskik, jf. 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 25. februar 2014 (2014-domæneloven). Denne bestemmelse, der i alt væsentligt er affattet på samme måde som 12, 12

13 stk. 1, i den nu ophævede lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (2005-domæneloven), lyder således: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til 2014-domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det bl.a. forudsat, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik som hidtil gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed. Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af 2014-domænelovens 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime aktiviteter. Klageren har ifølge det oplyste siden marts 2012 drevet virksomhed under brug af forretningskendetegnet Security Denmark og domænenavnet securitydenmark.dk. Klageren kan på den anførte baggrund have en vis interesse i også at kunne gøre brug af det lignende domænenavn security-danmark.dk i forbindelse med markedsføring af sin virksomhed. 13

14 Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagedes selskabsnavn er Security Danmark ApS, og indklagede har siden juni 2013 drevet virksomhed under forretningskendetegnet Security Danmark. Indklagede har derfor en naturlig interesse i at registrere og anvende domænenavnet security-danmark.dk for denne virksomhed. Ved interesseafvejningen må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet securitydanmark.dk består af en sammensætning af de to almindeligt kendte engelske ord security og danmark, der som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver, og hvis signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter, hvilket også ses at være tilfældet. Efter en samlet afvejning af de modstående interesser, finder klagenævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at klagerens interesse i domænenavnet security-danmark.dk overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder derfor, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet security-danmark.dk ikke indebærer en overtrædelse af 2014-domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet security-danmark.dk skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer klagenævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Security Denmark v/bo Christiansen, medhold i, at indklagede, Security Danmark ApS, skal overføre domænenavnet security-danmark.dk til klageren, eller at domænenavnet skal slettes. Dato: 20. maj 2015 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 14