Kleinsvej Maribo Tlf Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk"

Transkript

1 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej Maribo Tlf Fax RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar 2009 Det er tid at gøre status, hvis din virksomheds regnskabsår udløber ved årsskiftet. Find bilag, afstemninger og kontoudtog frem nu. Disse papirer udgør fundamentet for både årsrapport og skatteregnskab. Hvis du har styr på dette og leverer grundmaterialet til din revisor i en god kvalitet, går alt meget nemmere. Tag en snak med din revisor om, hvordan I bedst tilrettelægger tingene, og få klarhed over, hvilke materialer din revisor skal bruge. Husk under alle omstændigheder at gøre følgende: Inventar og driftsmateriel Tag kopi af årets købsfakturaer på beløb over grænsen for straksafskrivninger. Det vil sige køb, som beløber sig til kroner eller mere (eksklusive moms). Tilgodehavender Du skal opgøre og bogføre dine tilgodehavender hos kunder. Opgørelsen skal indeholde navn, adresse og beløb for hvert enkelt tilgodehavende. Husk at tjekke, om de bogførte beløb er korrekte. Du skal også opgøre både tilgodehavender hos meget langsomme betalere og sager, du eventuelt har sendt til inkasso. Få en opgørelse over inkassosager på balancedagen fra din advokat. Varelager Du skal opgøre dit varelager ved konkret at gå ud på lageret og tælle beholdningen. Du skal kunne dokumentere varelagerets størrelse og sammensætning

2 med en optællingsliste, hvor hver enkelt vare fremgår med antal og stykpris (indkøbspris). Igangværende arbejder Igangværende arbejder skal også opgøres. Du skal kunne gøre rede for, hvordan hvert enkelt arbejde er opgjort og værdiansat. Du skal opgøre materialeforbrug, anvendte timer og lønninger samt modtagne acontobeløb på igangværende arbejder. Gæld Du skal opgøre og bogføre din virksomheds gæld til leverandører og andre kreditorer. Opgørelsen skal indeholde navn, adresse og beløb for hver enkelt kreditor tjek, at de bogførte beløb er korrekte. Fortsæt på arbejdsmarkedet og modtag en stor skattefri bonus Folketinget har vedtaget en midlertidig ordning, som skal fastholde flere ældre på arbejdsmarkedet. Hvis du fortsætter på arbejdsmarkedet, frem til du fylder 64 år, opnår du en skattefri bonus på op til kroner. Hvis du stadig føler dig frisk, kan du med skattemæssig fordel fortsætte med at arbejde, frem til du fylder 64 år eller længere. Den nye midlertidige ordning indeholder nemlig et incitament til at fortsætte de sidste år. Det giver en kontant skattefri præmie på op til kroner, som du sparer i skat. Udbetalin- gen af denne bonus finder sted i et af de år, hvor du fylder enten 64 eller 65 år, og sker i forbindelse med modtagelsen af årsopgørelsen fra SKAT. Ordningen omfatter kun personer, der er født i perioden 1946 til 1952, og gælder både lønmodtagere, selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller. Dog skal man opfylde en række krav inden for disse grupper for at kunne opnå præmien. Kravene lyder: Lønmodtagere Du må i års-alderen højst have tjent en årlig gennemsnitlig indkomst på kroner. Optjeningen af bonussen sker med udgangspunkt i dit indbetalte arbejdsmarkedsbidrag i alderen fra 60 til 64 år. I denne periode skal følgende krav være opfyldt: Du skal i hvert af årene tjene mindst kroner. Du skal hvert år have betalt ATPbidrag som fuldtidsbeskæftiget. Dette opfylder du ved ugentligt at have arbejdet mindst 27 timer i et fast ansættelsesforhold. Kravet om fuldtidsbeskæftigelse skal være opfyldt i 90 procent af femårsperioden. Dette betyder med andre ord, at du i perioden samlet set må være uden beskæftigelse i op til seks måneder. Selvstændigt erhvervsdrivende Loven stiller samme krav til selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefælle, dog med undtagelse af timekravet for fuldtidsbeskæftigelse, som ikke indgår. For selvstændigt erhvervsdrivende udgør virksomhedens overskud inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger grundlaget for beregningen af bonussens størrelse. Bonusordningen omfatter også medarbejdende ægtefælle. Her stiller loven ligeledes kun krav til indkomsten og ikke til antallet af timer i beskæftigelse. Planlæg i god tid sammen med din revisor Nærværende gennemgang beskriver ordningen i hovedtræk. Hvis du har overvejelser om at fortsætte på arbejdsmarkedet og i øvrigt opfylder kravene, bør du tage en dialog med din revisor. Så kan I sammen vurdere og eventuelt planlægge fortsættelsen af dit arbejdsliv skattefrie kroner er da en overvejelse værd. 2

3 SKAT i gavehumør Beløbsgrænsen for skattefrie gaver hævet med 40 procent. Det har i mange år været en grundregel, at gaver modtaget fra arbejdsgiveren i anledning af jul eller nytår skulle beskattes, hvis markedsværdien af disse gaver oversteg 500 kroner. SKAT har nu besluttet, at gaver i form af naturalier ydet af arbejdsgiveren i anledning af jul eller nytår i praksis ikke skal beskattes fra 2008 og fremover, hvis markedsværdien af gaverne ligger under 700 kroner. SKAT anser stadig gaver i form af kontanter eller gavekort som skattepligtige uanset beløbsstørrelsen. Grænsen på 700 kroner gælder med andre ord kun gaver i form af naturalier, eksempelvis tøj, vin eller madkurve. Men pas på: For gaver over beløbsgrænsen, eksempelvis 750 kroner, er hele gaven skattepligtig. Beløbsgrænsen gælder også lejlighedsgaver i anledning af eksempelvis fødselsdag eller bryllup. SKAT ændrede senest på beløbet for 12 år siden. Betal restskatten i god tid og spar penge Hvis du allerede nu ved, at du skal betale restskat for 2008, kan du spare penge ved at betale i god tid. En restskat koster et tillæg på syv procent. Bliver restskatten på under kroner, har du stadig god tid, hvis du vil undgå at betale procenttillægget. Så skal du blot betale din restskat senest den 1. juli Forventer du en restskat højere end kroner, undgår du at betale procenttillæg ved enten at betale hele restskatten eller den del, der overstiger kroner, senest den 31. december Venter du med at betale din restskat til 2009, kan du frem til den 16. marts 2009 betale beløbet uden at skulle betale tillægget på syv procent. Men for beløbet over kroner skal du dog betale et tillæg på to procent. Tillægget er ikke fradragsberettiget. Er du i tvivl om restskat for 2008, kan du kontakte din revisor for at få beregnet din skat for

4 Når tiderne skifter... Finanskrisen sætter i øjeblikket sine tydelige spor overalt i samfundet. Hver dag bringer medierne historier om den dramatiske kursudvikling, manglende likviditet og en verdensomspændende bankkrise. Krisen kommer også konkret til udtryk i det danske samfund. Antallet af solgte boliger ligger på et historisk lavt niveau. Mange husejere har problemer med at få solgt deres bolig, og hvis det endelig lykkes, sker det oftest med betydeligt tab. Bankerne udviser langt mere agtpågivenhed med långivning, hvilket gør det langt sværere at låne penge i banken, det være sig til forbrug, investeringer eller projekter. Samtidig svinger renten meget set i forhold til tidligere års renteniveau. Sidst men ikke mindst viser en helt ny undersøgelse fra Experian (Ribers Kreditinformation), at antallet af virk- somheder truet af konkurser er stigende, særligt i København og Nordsjælland. Hvad skal man som virksomhedsejer stille op, når konjunkturerne vender nedad? Her får du en række gode råd med på vejen. Du skal sørge for at have en god og løbende dialog med din bank. I denne situation nytter det ikke kun at se din bankrådgiver med sjældne mellemrum. Banken vil gerne vide, når vigtige hændelser indtræffer, og ønsker at have en god fornemmelse af, hvor dygtigt du styrer igennem de rørte vande. Tillid og ærlighed spiller i den forbindelse en væsentlig rolle. Herved kan du muligvis få lov at beholde din kassekredit eller måske endda få finansieret en ny investering. 4

5 Følg tæt op på dine debitorer. Du kan overveje at oprette en debitorforsikring gennem et anerkendt kreditforsikringsselskab, eller du kan overveje at få et inkassoselskab til at forestå opkrævningen af dine tilgodehavender, hvis du ikke selv ønsker at klare opgaven. Endelig kan du se på muligheden for at overdrage dine tilgodehavender til et factoringselskab. Dine sikkerhedsliner koster selvfølgelig penge, men de kan være en god investering, hvis alternativet er ikke at modtage betaling for dine varer eller tjenester overhovedet. Det kan være en rigtig god idé at undersøge kunders økonomiske forhold, inden du handler med dem. Hvis kunden står registreret hos et kreditoplysningsbureau, taler noget for, at du skal være varsom med at handle med kunden. I en sådan situation bør du søge yderligere information. Når du aflægger årsregnskab, skal værdiansættelsen af aktiverne være realistisk. Pas på med at være for optimistisk i værdiansættelsen af maskiner, biler og lager. Pas også på med værdiansættelsen af igangværende arbejder. Et skævt regnskab kan give ubehagelige overraskelser. Syv gode råd, når tiderne skifter Syv råd til de små og mellemstore virksomheder, når de økonomiske tider ikke længere ser så lyse ud: 1. Hav en løbende dialog med din bank. Inddrag banken i alle store beslutninger. Samarbejde mellem virksomhed/revisor/bank er ofte afgørende for virksomhedens succes. 2. Følg tæt op på dine debitorer. Overvej at oprette en debitorforsikring gennem et anerkendt kreditforsikringsselskab eller overvej muligheden for factoring, hvor et professionelt selskab håndterer og indkræver dine tilgodehavender. 3. Vær forsigtig i værdiansættelsen af dine aktiver i form af maskiner, biler, lagervarer og igangværende arbejder. 4. Udarbejd et budget over dine planlagte, fremtidige indtægter og udgifter, gerne opdelt på måneder. Følg løbende op på budgettet og korrigér, når væsentlige ændringer indtræffer. 5. Tilpas din egen løn til virksomhedens økonomiske situation. 6. Overvej leasing i stedet for køb. Det giver en lettere og mere fleksibel binding af midler. 7. Tænk stort - ofte kan man ikke spare sig ud af en krise, men fokus skal sættes på yderligere indtjening. Udnyt din virksomheds ressourcer optimalt. Udnyt de muligheder, som den nye markedssituation giver. Du skal være realistisk i dine budgetter. Når du udarbejder et budget over dine fremtidige indtægter og udgifter, skal du være så præcis som muligt. Udarbejd et budget delt op på måneder. Så kan du langt lettere følge udviklingen tæt og korrigere budgettet, hvis væsentlige ændringer indtræder. Tilpas dine udtræk og din løn til virksomhedens økonomi, så du hele tiden kan opfylde din virksomheds likviditets- behov. Du kan eventuelt også indskyde private frie midler til virksomheden, hvis det kniber med at låne penge i banken. Har du brug for nye investeringer, kan du overveje, om det bedre kan betale sig at lease aktiverne. Herved undgår du at binde dine penge i aktiverne. Endelig giver en ny markedssituation altid mulighed for nye initiativer og aktører. Få overblik over din virksomheds ressourcer og tænk anderledes. Kan ressourcerne udnyttes bedre? Har du mulighed for yderligere indtjening på andre områder end de sædvanlige forretningsområder? Ofte kan det for små virksomheder ikke betale sig at spare sig ud af en krise. 5

6 Sidste udkald: Hæv din boligopsparing Boligopsparinger fra 1998 skal hæves i år ellers udløser det ekstra skat. I 1998 vedtog Folketinget en lov om boligopsparing med skattefri rente. Den særlige boligopsparing havde til hensigt at få befolkningen til at spare mere op. Staten tilbød en skattefri rente, hvis man over mindst tre år satte et beløb ind på en særlig boligopsparingskonto, der skulle oprettes inden udgangen af Pengene kan så hæves igen med tilskrevne renter, når blot de bliver brugt til boligformål, eksem- pelvis køb af bolig, indskud i bolig eller forbedring af bolig. Loven kræver, at alle midler bliver brugt på en gang. Pengene må eksempelvis ikke gå til anlægning af have eller køb af en ny vaskemaskine. Penge sat ind på kontoen skal senest hæves ti år efter kontoens oprettelse, men langt fra alle indskydere har hævet opsparingen. Hvis ikke dette sker, og beløbet ikke bliver brugt på boligformål inden årets udgang, vil renterne være skattepligtige. Hvis du har en boligopsparingskonto og vil undgå en ekstra regning fra SKAT, skal du møde op i dit pengeinstitut med dokumentation for, at du har brugt penge til forbedring af din bolig. Men skynd dig: Den 1. januar 2009 forpasser du muligheden. Nye skatteregler for kommende iværksættere Nyt lovforslag skaber bedre betingelser for kommende iværksættere. Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at forbedre vilkårene for personer, der vil spare op til start af egen virksomhed. En ny ordning giver mulighed for at etablere en iværksætterkonto. Aftalen går ud på, at etableringskontoloven udvides med en opsparingsordning (en iværksætterkonto), som vil give opspareren ret til fuldt fradrag for de beløb, der indskydes på kontoen. Med fuldt fradrag bliver skatteværdien af fradraget op til cirka 59 procent mod cirka 33 procent i dag. Parterne vil efter planen fremsætte lovforslaget om forbedring af etableringskontoloven i november Loven vil have virkning fra indkomståret

7 Aktiejunglen De gyldne papirer fra 2005 Midt i finanskrisen sælger rigtigt mange investorer ud af aktiebeholdningen. Investorerne kan have mange forskellige motiver til at afhænde aktierne netop nu, men typisk ønsker aktionærerne at begrænse tabet. Andre aktionærer slår koldt vand i blodet og gør det modsatte. De går mod strømmen og køber aktier med forventning om at få en senere gevinst. I dag lyder tommelfingerreglen, at du skal svare skat af fortjenesten, når du har realiseret en kursgevinst på aktier. Har du derimod lidt et tab, skal du sondre mellem tab på børsnoterede og tab på unoterede aktier. De gyldne papirer I forbindelse med ændringen af beskatningen af aktier i 2005 fik du som aktionær mulighed for skattefrihed ved aktiesalg, hvis kursværdien af aktiebeholdningen den 31. december 2005 højst beløb sig til kroner. Ægtefæller kunne sammen udnytte muligheden for skattefrihed for det dobbelte beløb, altså en kursværdi op til kroner. Mange aktionærer solgte derfor aktier i slutningen af 2005 for at havne under beløbsgrænsen, andre købte aktier for at nå helt op til grænsen. Som betingelse for, at du kan opnå skattefriheden, skal du på tidspunktet, hvor du sælger dine aktier, have ejet aktierne i mindst tre år. Opfyldte du allerede kravet om tre års ejertid den 31. december 2005, kunne du skattefrit sælge dine aktier mandag den 2. januar Når du sælger ud af dine aktier fra en eventuel skattefri beholdning, skal du derfor sikre dig, at du har haft aktierne i tre år. Når klokken ringer nytår, vil alle skattefrie beholdninger dog opfylde denne betingelse. Herudover skal du som aktionær være opmærksom på flere forhold. Hvad gør jeg nu? Den seneste udvikling i aktiekurserne betyder, at et salg af dine aktier fra den skattefrie beholdning i mange tilfælde medfører et tab. Salget vil samtidig betyde, at du gør din beholdning af skattefrie aktier mindre, hvorfor du mister muligheden for at opnå en skattefri gevinst på et senere tidspunkt. Ser du dig ikke tvunget til at sælge aktier netop nu, skal du gøre op med dig selv, hvilke forventninger du har til udviklingen på aktiemarkederne. Har du en forventning om, at aktierne stiger, bør du vente med at sælge dine aktier fra den skattefrie beholdning. En stigning i aktiekursen vil betyde, at du minimerer dit tab, og skulle kursen stige til mere, end hvad du har givet for dine aktier, skal du huske på, at din fortjeneste er skattefri. Aktionærer har mange regler at holde styr på. Rådfør dig med din revisor. 7

8 Afsender: Foreningen Registrerede Revisorer FRR Åmarksvej Hvidovre Vigtige datoer December 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 29. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), Anmelde tilbagebetaling af for meget indbetalt skat, tegning af livs- og pensionsordninger, frivillig indbetaling af restskat uden procenttillæg Januar 15. Lønsumsafgift 19. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), FerieKonto 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, ATP 26. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Februar 10. Moms (mellem), A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Moms (store) 27. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Marts 2. Moms (små) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 16. Frivillig indbetaling af restskat over kroner 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, acontoselskabsskat 25. Moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Godt at vide Dagpenge 2008 Max. pr. dag: Sygedagpenge kr. Max pr. uge: kr. Yderligere oplysninger: Diskontoen 7. november ,00 pct. 8. oktober ,50 pct. 4. juli ,25 pct. 7. juni ,00 pct. 9. marts ,75 pct. 8. december ,50 pct. 6. oktober ,25 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: km: 1,83 kr. Over 100 km: 0,92 kr. Kørselsgodtgørelse 2008 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km Rejsegodtgørelse 2008 Logi efter regning eller pr. døgn Fortæring pr. døgn Tilsluttende døgn pr. time 3,47 kr. 1,83 kr. 0,40 kr. 189 kr. 440 kr. 18,33 kr. Fri morgenmad 66,00 kr. Fri frokost 132,00 kr. Fri middag 132,00 kr. 25 pct. godtgørelse 110,00 kr. Mindsterenten 1. juli december pct. Yderligere oplysninger: Nettoprisindeks Oktober ,5 September ,7 August ,3 Juli ,2 Juni ,4 Maj ,1 April ,5 Marts ,1 Februar ,6 Januar ,1 December ,7 November ,8 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Peter Nielsen, Henrik Carmel, Tommy Jensen, Jan Brødsgaard, Jan Gerdes og Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer Tryk: Rounborgs grafiske hus ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 5. november 2008 Eftertryk er ikke tilladt Foreningen Registrerede Revisorer FRR

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere