Virksomheders erfaring med Six Sigma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheders erfaring med Six Sigma"

Transkript

1 Virksomheders erfaring med Six Sigma Data & information Team-arbejde Projektledelse, PhD, Master Black Belt Lean6Sigma.eu ApS Sandbakkevej Vipperød Faneblad Lean Six Sigma MU erne Page 2 1. august 2016 Source: & Christian Folke: Lean Six Sigma i forretningsprocesser, Erhvervsskolernes Forlag, 2007

2 Lean Six Sigma Menneskesporet De 8 samspils-temaer (inspireret af Karsten Hundeide/ICDP) Følelsesmæssig kommunikation 1. Vis positive følelser Vis at du er glad for teamet og dets medlemmer 2. Tilpas dig teamet og følg dets initiativ 3. Tal med teamet om de ting, der optager dem og prøv at få en samtale i gang omkring mulighederne 4. Giv ros og anerkendelse for det, teamet præsterer Om ikke andet, så for ihærdigheden Page Formidling og berigelse 5. Hjælp teamet til at fokusere opmærksomheden mod forretnings-processen, så I får et fælles ejerskab til procesbeskrivelsen 6. Giv perspektiv på teamets oplevelse af processen Beskrive jeres fællessyn, vise følelser og entusiasme 7. Uddyb og giv forklaringer, når du fornemmer behovet 8. Hjælp teamet med tidsterminer og sæt grænser på en positiv måde ved at vejlede det vise positive alternativer og ved at planlægge sammen Lean Six Sigma Projektledelse Define Measure Analyze Improve Control Projekt opstart Six Sigma FMEA 11/8 13/8 1/9 1/10 25/11 Business Case 11/8 Procesoptimering Projektorganisation 11/8 Proceskort (SIPOC/IPO) 19/8 C&E-matrice (FMEA) 21/8 Multivariate dataanalyse 8/9 Eksperiment (DoE) 25/9 Procestjek Projektopfølgningsplan Erfaringsrapport For sent Til tiden Igangsat Projektomfang (SIPOC) 11/8 Processtabilitet Målesystemevaluering 25/8 Projektrisikoplan Handlingsplan Opdateret projekt charter Bekræftelse (post audit) 30/9 01/03 Projektudvælgelse Implementering Projektrapport 11/8 Project Charter 12/8 28/8 1/12 Proceskapabilitet = Drift = Projekt Certificering Standard Work 28/8 24/12 Page 4 1 oktober 2017

3 Lean Six Sigma datasporet 1. Dataindsamling Passive data indsamles Aktive data bruges med forsigtighed ofte i Analyze Ulejliger folk 2. Dataanalyse Er data normalfordelte, følger de en anden fordeling, er der af en anden type, eller er de ufordelte (kaotiske) 3. Målesystemevaluering Er data pålidelige (evt. laves en målesystemsanalyse (MSA)) 4. Stabilitet Tidsserieanalyser Kontrolkort Findes både for kontinuerte og diskrete data 5. Kapabilitet Sammenlignes før og efter procesforbedringer Page 5 1. august 2014 Mennesker Målesystemfejl Metoder Målesy stemfejl Maskiner Målesystemfejl kan kategoriseres ved Miljø Materialer At måle på det forkerte, eller den forkerte måde, men ellers ved: Nøjagtighed beskriver forskellen mellem det målte og det faktuelle Præcision beskriver variationen ved gentagne målinger i systemet I et målesystem kan man have et eller begge disse problemer Fx kan man have en enhed, der måler dele præcist (lidt variation i målingerne), men ikke nøjagtigt bias Man kan også have en nøjagtig, men ikke præcis måling stor varians Eller man kan have begge problemer Unøjagtigt og upræcist Nøjagtigt, men upræcist Nøjagtigt og præcist Unøjagtigt, men præcist Page 6 1. november 2016

4 Tjek af data er det rådata? Hvad er det for datatyper? Kontinuerte data Diskrete data Hvor kommer de fra? Passive data Databaser og data loggere Aktive data Mennesker involveret Er de pålidelige? Hvem kan have interesse i at rapportere korrekte data? Hvem kan have interesse i det modsatte? Er de tilstrækkelige Rådata eller beregnede data? Er der behov for en egentlig målesystemanalyse? Gage Linearity and Bias Study Gage R&R Attribute Gage Study (Analytic Method) Attribute Agreement Analysis Page 7 1. august 2014 Målesystemanalyser Oversigt Målesystem Kontinuert Diskret Målesystemfejl Præcision Nøjagtighed Gage R&R 1-Way ANOVA Type 1 Gage Study Linearity & Bias Study Attribute Agreement Analysis Attribute Gage Study (Analytical Method) Page 8 1. august 2014

5 Kontinuerte Målesystemanalyser Type 1 studium Kombinerer nøjagtighed og repetérbarhed 50 målinger på et Masteremne Masteremnet skal have en kendt reference-værdi Type 2 studium (Gage R&R) Analyserer variansen opdelt på repetérbarhed og reproducérbarhed Crossed Gage R&R (Balanced ANOVA) Nested Gage R&R (brugt til destruktive test) Type 3 Studier opdeles i 1-Way ANOVA Analyser af variansen fra automatiske målesystemer Expanded Gage R&R Analyser med flere end 2 faktorer Page 9 1. november 2016 Diskrete målesystemer Attribute Gage Study (Analytical Method) Bruges når en kontinuert måling skal bruges til at klassificere et emne Godkendt eller kasseret Kombinerer nøjagtighed (bias) og præcision (variance) i et eksperiment Afhænger meget af de udvalgte emner og antallet af repetioner/emne Attribute Agreement analyse (nominelle eller ordinale ratings) Målingerne er subjektive vurderinger fra flere bedømmere folk snarere end direkte fysiske målinger, fx Klassificering af kvalitet som "god" eller "dårlig Vurdering af kvaliteten af bilmærker Vinsmagning, fx farve, aroma og smag på en 1 til 10 skala Page november 2016

6 Tidsserieanalyse Worksheet: Employ Du ønsker at generere prognoser for de næste 6 måneder i en fødevareforberedende industri ved hjælp af data indsamlet i løbet af de sidste 60 måneder med en sæsonbestemt længde på 12 måneder Du bruger Winters metode med standard multiplikativmodellen, fordi der er en sæsonbestemt komponent og muligvis trend, der er tydelig i dataene Page november 2016 Opsummering 1. Giv medarbejderne indflydelse på deres arbejdssituation 2. Brug statistiske metoder til at understøtte dine ledelsesmæssige beslutninger 3. Man bør altid gennemføre en evaluering af sit målesystem før man går i gang med at trække information ud af sine data 4. Kontakt en kvalificeret medarbejder, før du går i gang med at lave egentlige målesystem- analyser 5. Skærp kniven: Tag en efteruddannelse i Six Sigma Black Belt på Teknologisk Institut Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg Virksomhedstilpasset Green Belt som en del af Black Belt eller som virksomhedsinternt forløb Kontakt mig på Lean6Sigma.eu Page august 2014

7 Page november 2016 Mennesker Metoder Målesystemfejl Maskiner Miljø Materialer Page 14 1 September 2014

8 Gage R&R Eksempel på en målesystemanalyse Målesystemstandardafvigelse Part-to-part standardafvigelsen Den observerede, totale standardafvigelse Reproducérbarhed Repetérbarhed 2 σ Observeret 2 = σ "Part-to-Part" 2 + σ Målesystem 2 σ Målesystem 2 = σ Repeterbarhed 2 + σ Reproducerbarhed Page oktober 2016 Gage R&R Eksempel Data i det følgende eksempel er fra bilindustrien 10 emner er udvalgt omhyggeligt, således at de har forventede værdier over det samlede relevante interval for målinger For lille God (interval 8 µm) For stor 3 operatører måler herefter de 10 emner i tilfældig rækkefølge 3 gange I alt 90 målinger, som skrives in i regnearket Page november 2016

9 Gage R&R Eksempel Her er et eksempel på et rimeligt målesystem Page november 2016 Page november 2016

10 Page november 2016 Page november 2016

11 Page november 2016 Gage R&R Eksempel Her er et eksempel på et dårligt målesystem Page november 2016

12 Page november 2016 Page november 2016

13 Målesystemevaluering af processmålinger Evaluering Eksperimenter Faneblad 2 1. november 2016 Hvordan kommer man videre? SPC kursus på 2 dage Tænkes udbudt i samarbejde med Kalundborg Erhvervsråd Green Belt uddannelse på 2 moduler af hver en uges varighed og med nogle uger imellem hvert modul Konsulentbistand Hjælp til at implementere SPC

14 Tak for i dag Fik I noget med hjem? Giv mig gerne et par eksempler på aha-oplevelser Er der noget jeg skal være mere opmærksom på?

15 Page november 2016