Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013."

Transkript

1 Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På valg Verner Laursen 7. Valg af bestyrelse og suppleant. På valg best. medl. Michael Sørensen best. medl. Hugo Sørensen suppleant Henning Jensen 8. Valg af revisorer og suppleant. På valg revisor Knud E Christensen revisor Kim Stefansen suppleant Tinna Laursen 9. Valg udvalgsmedlemmer. 50m / 200m / 15m / festudvalg 10. Valg af fanebærer. På valg Morten Andersen suppleant Henning Jensen 11. Eventuelt. Formanden indledte med at udtale mindeord over vores ældste æresmedlem Kaj Jørgensen - der blev afholdt 1 minuts stilhed. Ad. 1 - Valg af dirigent. Børge Christensen (BC) blev enstemmigt valgt - og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidig og beslutningsdygtige. Ad. 2 Beretning. Verner Laursen (VL) indledte med at oplyse, at der den udbrød brand i/ved klubhuset på Kimbrerhøje. Branden blev forholdsvis hurtigt slukket, men dette til trods, opstod der skader på bygningen for ca Denne omkostning er dækket af forsikringen og Aalborg Kommune f.s.v. angår selvrisikoen. Side 1

2 I efteråret modtog vi brev fra Miljø ved Aalborg Kommune, hvori man oplyste, at der skulle udfærdiges ny miljøredegørelse p.g.a. de støjmæssige forhold. Man havde den opfattelse, at vores skydebaner skulle vurderes/dæmpes i henhold til vejledning for nye skydebaner. Denne vurdering er Vingsted ikke helt enig i, og er derfor inddraget i dialogen. Denne dialog foregår fortsat, og der er fremsat forslag til, at foretage en dæmpning af støjniveauet. I samme forbindelse er der dialog om at få standpladserne til 100 m banen flyttet, så standpladserne i klubhuset også kan bruges på 100 m - derved vil der blive gennemført en omfattende støjreduktion på 100 m. Samlet omkostning på begge forhold, andrager ca kr. som der søges lån hjem til. På Vesterkæret (15 m) døjer vi fortsat med indtrængende vand ved standpladserne. Efter et noget turbulent handlingsforløb, har fritidsforvaltningen nu erkendt et ansvar, og arbejdet med at finde og lukke kilden, til det indtrængende vand, er nu påbegyndt. Ligeledes på Vesterkæret har Brandvæsenet meldt deres ankomst, og vil besigtige forholdene. For at sikre flugtveje må det formodes, at der skal foretages nogle justeringer. Evt. ændringer vil blive drøftet med Brandmyndighederne torsdag den Efter seneste DM for seniorer har regionen modtaget en protest mod ét af vore medlemmers klassificering. Protesten er blevet taget til følge. Vi har derpå udbedt os en forklaring på det passerede. Vi må desværre erkende, at der er sket en fejl, men vi vil samtidig gøre opmærksom på, at denne fejl sker mange gange, og ikke kun ved os. Vi kan kun håbe, at man lærer af fejlene. Vi vil selvfølgelig fremadrettet være meget opmærksomme på, at andre foreninger fremad vil følge de nedskrevne regler - vi vil i givet fald påtale. Fra kortdistance er der modtaget følgende : Året 2012 har været ualmindelig godt for såvel 50 m som for 15 m. Vi blev færdige med ombygning af 50 m til tiden - og kunne derfor påbegynde udendørs skydningerne som planlagt den 14. april. Der var god søgning og resultaterne var gode. I juli måned var vi meget aktive i projektet med at promovere idrætten skydning sammen med regionen - denne opgave fandt sted på havnearealet i Aalborg, og det var meget godt besøgt. Side 2

3 Til NM på 50 m. kvalificerede vi os med hold i finaleskydningerne i såvel børneklasse, Åbenklasse og Veteran med følgende placeringer : - Børneklasse nr. 4 - Åbenklasse - nr. 5 - Veteran - nr. 2 Individuelt kom Frederik Rubæk i finaleskydningen og sluttede som nr. 2. Generelt tog vore børn sig godt for, af præmierne ved dette stævne. Vi gik derefter videre til DM på 50 m. og på regionsholdet for børn, havde vi 5 deltagere (ud af 15 ) dette hold sluttede som nr. 3 men meget tæt på 2. pladsen. Så begyndte indendørs sæsonen. Vi deltog i år i projekt Skoleskydning vi havde deltagere fra Vesterkærets Skole, Ellidshøj Skole og Svenstrup Skole i alt 52 børn. Det var noget af en oplevelse børnene gjorde det godt, og af dem vi havde med at gøre, kom der 2 hold med i finaleskydningen i Hobro der deltog i alt 252 hold. Aktionen gav et par medlemmer som senere er stoppet MEN den har været med til at nedbryde nogle fordomme, så alt i alt er vi godt tilfredse. Vi holdt juleafslutning med såvel børn som voksne, begge grupper, lyder til at have været tilfredse med arrangementerne. I perioden november og til dato har vi oplevet et meget stort fremmøde af personer der gerne vil prøve at skyde dette har også giver sig udslag i, en del nye medlemmer. Alene på børnesiden kan vi nu disponere over 19 børn (hvornår har vi sidst haft så mange?) Efter nytår fik vi et sponsorat der gav os mulighed for at anskaffe skydejakker til børnene 6 stk. Effekten udeblev da heller ikke næsten samtidig med denne anskaffelse, begyndte vore børn rask væk, at skyde 200 point til træning og også til konkurrencer. Vi har i dag 9 børn, der nu regelmæssigt når de 200 point. Den ene har gennemsnit på 10 skydninger på 200,0 og er derfor begyndt at træne på DSU-skiven som er mindre end den normale - og der er flere på vej i den retning. De gode resultater medførte også, at børneholdet kvalificerede sig til finaleskydning ved NM. Her var det kun de små marginaler der gjorde, at de blev nr. 4. Side 3

4 Ved samme NM havde vi 2 børn i finaleskydningen (ud af 5 deltagere). Vore drenge blev nr. 2 og 3 meget flot. Helt generelt kan det oplyses, at vore børn var den gruppe der tog flest præmier med fra dette stævne 9 pokaler og mange medaljer - som bliver udleveret ved præmieuddelingen i maj måned. De lidt ældre skytter, har også været til NM, også de klarede sig flot, men ikke helt på samme niveau, som børnene. Vi står nu foran DM for ungdom - og håber på nogle gode resultater vores børn er alle fit for Fight det bliver spændende. Den store aktivitet giver sig også udslag i, at vores patronforbrug er steget meget markant. Vi har i 2012 afgivet ca skud på Megalink heraf er de brugt på 50 m banen. Situationen ser ud til at fortsætte for i de første 2 måneder i dette år, har vi afgivet skud på vores anlæg på Vesterkæret. Man skal jo ikke være den store strateg for at kunne se, at det nok medfører, at vi vil komme noget højere op i Alt i alt har vi haft svært ved at få armene ned - vi glæder os over succesen og ser frem mod et nyt og begivenhedsrigt år Tak til alle hjælperne både med opbygning af 50 m. banen men også for hjælpen med vagttjenesterne på såvel 15 som 50 herunder indsatsen under projekt skoleskydning - uden jeres indsats var vi aldrig kommet så langt. Der var efterfølgende et par spørgsmål til formanden ang. arbejdet med støjdæmpningen på udendørs banerne, den famøse protestsag samt om hvor mange medlemmer der p.t. er i foreningen. Ang. Arbejdet med støjdæmpningen var der enighed om, at den beskrevne måde at udføre opgaven på var OK der var også enighed om, at behandlingen af protestsagen var i orden endelig blev det oplyst, at der p.t. er 99 aktive medlemmer i foreningen. Herefter blev beretningen sat til afstemning. Formanden beretning blev derpå godkendt. Ad. 3 Regnskab. Byggeregnskabet er nu endelig afsluttet, og alle tilskud er modtaget. Kassereren gennemgik regnskabet og gjorde rede for de ændringer der er i år, i forhold til tidligere år. Regnskabet blev derpå godkendt. Side 4

5 Ad. 4 - Indkomne forslag. Der var ikke modtaget nogen forslag. Ad. 5 Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vedtaget. Ad. 6 - Valg af formand. Verner Laursen blev genvalgt. Ad. 7 - Valg af bestyrelse. Michael Sørensen ønskede ikke genvalg. Leif Rasmussen blev valgt. Hugo Sørensen blev genvalgt. Henning Jensen blev valgt til anden post. Henrik Jørgensen blev valgt. Ad. 8 - Valg af revisorer. Knud E. Christensen - ønskede ikke genvalg. Henning Jensen blev valgt. Kim Stefansen blev genvalgt. Tinna Laursen blev genvalgt. Ad. 9 - Valg udvalgsmedlemmer. For langdistance faldt udvalget på plads. For 50 m. konstituerer det sig senere der skal laves revurdering af behovet for hjælpere der skal tilføres flere ressourcer til dette område. 15 m udvalget konstitueres sig senere. Ad Valg af fanebærer. Morten Andersen blev genvalgt. Henning Jensen blev genvalgt. Ad. 11 Eventuelt. Side 5

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2011 Husk at tilmelde jer til årets Firma Multi Motions løb. Se siderne 4 & 5 inde i bladet

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Sammen med dette blad er der et girokort for kontingent 2015, som bedes betalt inden d. 1. februar 2015.

Sammen med dette blad er der et girokort for kontingent 2015, som bedes betalt inden d. 1. februar 2015. Nr. 1. januar kvartal 2015 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Juleafslutningen blev til mysteriet om mandlen, der forsvandt Læs mere på side 6 Sammen med dette blad er der et girokort for kontingent

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg.

Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg. Referat af generalforsamling i Århus 1900 Tennis afholdt torsdag den 6. marts kl. 19.00 på Lyseng Allé 25, 8270 Højbjerg. Dagsorden for generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere