Aula Workshop Onsdag d. 5. september Velkommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aula Workshop Onsdag d. 5. september Velkommen"

Transkript

1 Aula Workshop Onsdag d. 5. september 2018 Velkommen

2

3 S A N G Livstræets krone 1. Der er så meget, der kan trykke, gøre dagen trist og grå. Se de folk, der uden lykke bare går og går i stå. 2. Der er så meget uden varme, uden ånd og uden liv. Folk bli r fattige og arme, tænker kun på tidsfordriv. Lad dem lege Lad dem lege i livstræets krone, lad dem føle, at livet er stort, lad dem skue de blå horisonter og himmelhvælvingens port.

4 S A N G 3. Der er så mange uden venner, uden kærlighed og kys. Folk, som ingen andre kender hvor skal de mon finde lys? Lad dem lege i livstræets krone, lad dem føle, at livet er stort, lad dem skue de blå horisonter og himmelhvælvingens port 4. Der er så hård en kamp om magten alle kæmper for sig selv. der ingen, der har sagt dem, at de slår sig selv ihjel? Lad dem lege 5. Der er så mange, der er slaver, lænket fast til job og tid hvorfor bruges vore gaver uden tanke, uden vid? Lad os lege Erik Lindeberg

5 T i d : O n s d a g d 5. s e p t e m b e r k l S t e d : W o r l d T r a d e C e n t e r B a l l e r u p, B o r u p v a n g 3, B a l l e r u p Program A u l a w o r k s h o p Kl Velkommen Hvad vil vi med Aula i Ballerup? v. Kristine Kl Gruppearbejde to parallelle spor Læring formidling til forældre og elever Trivsel samarbejdet med forældre og fagpersoner Kl Pause Kl Gruppearbejde i distriktet - kommunikation Hvad er den gode kommunikation? Hvilken forventningsafstemning ønsker vi med forældre og elever? Næste skridt v. Kristine Tak for i dag

6 Aula Hvad er det?

7 F R E M T I D E N S K O M M U N I K A T I O N S P L A T F O R M Én indgang Sammenhæng 0-16 år Smart Ny programmering, brugervenligt og intuitivt Sikkert Persondataforordning og log in.

8 H v a d e r A u l a? Erstatter: SkoleIntra, ForældreIntra, ElevIntra, Fællesnettet, BørneIntra Go-Live: Skolestart

9 Aula præsentation - Grupper

10 99+ Widget Widget

11 SKOLER Aula implementeringsproces 3 spor og 3 faser Indhold Anvendelses-strategi sept.- nov Beslutning nov. - dec > indgår i informations-spor IT og Data IT- og data Persondata feb.-okt Udrulning Jan-april 2019 tilpasninger og drift Kurser og Information Superbrugere jan Personalet april-maj 2019 Forældre, elever majaugust 2019

12 O R G A N I S A T I O N AULA skole arbejdsgruppen Distrikterne har en e Aula ansvarlige leder Skole Navn Rolle Måløvhøj Skole Anna Taghizadeh Lokal Aula-Leder Skovvejens Skole Martin Asp Lokal Aula-leder Baltorpskole Line Moberg Sørensen Lokal Aula-leder Skovlunde Skole Jakob Sundmand Lokal Aula-leder Hedegårdsskole Dan Kjelmann Lokal Aula-leder Kasperskolen Bo Albertus Lokal Aula-leder OI Lars Vengfelt Lokal Aula-leder IT-tek. Baltorp Thomas Lund Repræsentant for IT-tek. BFO Baltorp Helle Nellemose Repræsentant for BFO Hedegårdsskolen Henrik Rømer Repræsentant fra Distriktslederne Skovvejensskole Janne Ørbeck Repræsentant for administrative ledere

13 Aula Anvendelsesstrategi Indhold

14 H V A D V I L V I M E D A U L A I B A L L E R U P? m e d a r b e j d e r p e r s p e k t i v Anvendelsesstrategi = Indhold Hvorfor kommunikerer vi? Hvem kommunikerer vi med? Hvad kommunikerer vi? Medskabelse dem der er tæt på kerneopgaven, har de gode erfaringer

15 F R E M T I D E N S K O M M U N I K A T I O N S P L A T F O R M - P r o c e s? Proces for anvendelses strategi Udover hele Aula projektorganisation bruger vi de eksisterende kanaler MED organisation Skolebestyrelser Elevråd

16 F R E M T I D E N S K O M M U N I K A T I O N S P L A T F O R M H v o r f o r k o m m u n i k e r? Værdi - Vision I Ballerup er borgere og kommune fælles om børnenes fremtid. Forældrene mødes i øjenhøjde og oplever et forpligtigende, anerkendende og koordineret samarbejde. I samarbejdet omkring børn og unge sikres forældrene inddragelse, indflydelse og deltagelsesmuligheder. Forældrene tager samtidig del i ansvaret for alle børn og unges trivsel, udvikling og læring ikke kun i forhold til det enkelte barn, men i forhold til alle børn og unge. Ballerups Børn og Unge Strategi Fællesskab for alle Alle i Fællesskab og Forældre som samarbejdspartnere

17 FREMTIDENS KOMMUNIKATIONSPLATFORM Hvad kommunikerer vi? Fra mening til praksis hvordan? Børn- og Unge politik Læring Trivsel Samarbejde Fællesskab for alle Alle i fællesskab og Skole med vilje Alle børn lærer optimalt i skolen, Sammenhængende udviklende forløb. Børn og unge indgår i fællesskaber, anerkendes, accepteres, inddrages. Inddrage forældre og relevante fagpersoner Læring Trivsel Samarbejde Lette kommunikationen mellem, skole, dagtilbud og hjem. Samle og målrette informationer til forskellige brugergrupper. Aula skal understøtte arbejdet i læringsplatformen. Aula skal understøtte dagtilbud- og skolenære behov internt.

18 F R E M T I D E N S K O M M U N I K A T I O N S P L A T F O R M H v o r f o r A U L A? Aula - Én indgang Sammenhæng 0-16 år Smart brugervenligt, intuitivt, ny programmering, Sikkert log in, persondataforordning.

19 F R E M T I D E N S K O M M U N I K A T I O N S P L A T F O R M - m e d h v e m? Forældre Elever Personale

20 F R E M T I D E N S K O M M U N I K A T I O N S P L A T F O R M - H v e m? Forældre

21 S E R V I C E D E S I G N Altid dårlig samvittighed over ForældreIntra citat Skole og Forældre i politikken Men alle er også enige om, at vi var værre stillet uden. Utility relevans - det vi har brug for Usability brugervenlighed - det vi synes er let, virke godt Pleasurbility følelsen rart - det vi kan lide, som gør os veltilpas Husk tilmelding til skole-hjem samtale og husk cykler på fredag, kap. 4 til torsdag, - giver det en rar fornemmelse for forældre?

22 S E R V i C E K O N C E P T Hvad? Produkter og funktionalitet: Kalender, mail, widgets. Hvorfor? Strategisk intention: På tværs af org. opg. Én indgang for borgerne. Faglig kvalitet - Alle i fællesskab, BAL, AULA Hvem? interessenter: Lærer, pædagoger, Forældre, Elever. Mf. Hvordan? processer: Fremstilling af produkter

23 variere Genkendelig relevans, frekvens P R O D U K T O G F U N K T I O N A L I T E T Cikulær: (vaner, forventning) Info produkt funktionalitet (knap) Uge dag mdr. Der er ikke en Knap der hedder Læring eller Trivsel! Den skal I skabe. Hvad hedder det/de produkt(er) hvor I kommunikation og læring og trivsel tænkes ind i??? Ugeplan, Månedsbrev, Nyhedsbrev, Klassens brev, fredagsmail, opslag Lektedagbog, lektiekalender?

24 variere Genkendelig relevans, frekvens Produkter hvad er det for informationer vi grupper Trivsel og læring er begge indhold som kan informeres om i forskellige produkter og på forskellige funktionaliteten. Desuden er det kernen i det vi gerne vil i vores værdi og vision. Derfor er fokus på disse to i dage: Her er der eksempler på sammenfald mellem produkt og funktionalitet: ALLE bruger det ens! Skema Booking af forældremøde Beskedsystem His, DK, Mat, produkt: Skema funktionalitet: (knap) kalender

25 Fælles sprog Arbejdsgruppen 27 eksempler på kommunikation. Faglige resultater = Elevplane og karakter Trivsel i klassen = opslag, nyhedsbrev fra lærer kontaktforældre besked Indhold i undervisningen = Nyhedsbrev ( widget til Meebook) Mit barn trivsel og fagligt = besked fra lærer Begivenheder på skolen = Opslag, grupper Forældremøde, forældresamtale = opslag og besked Husk i klassen (cykeltur, regntøj, julelys) = kalender Vi er kommet til side 40 på torsdag. Opgaver kap 5. Lektier = Lektie widgets? Referater = Dokumenter Social sammenværd elever og forældre fødselsdage, arrangementer i klassen = Klassens sociale gruppe

26 Fælles sprog Faglige resultater = Elevplaner og karakter Trivsel i klassen = opslag fra lærer kontaktforældre besked Mit barn trivsel = besked fra lærer, sms, advis Husk i klassen (cykeltur, regntøj, julelys) Lektier kort indhold i undervisningen = Kan noget kommunikation samles eller deles op. Tid Forældremøde, forældresamtale = opslag og besked Begivenheder på skolen = Opslag, grupper, kalender? Referater = Dokumenter Social sammenværd elever og forældre fødselsdage, arrangementer i klassen = Klassens sociale gruppe

27 Bruger du Ugeplan? Spørgeskema Hvor ofte kommunikere du til forældre? Bruger du andre kommunikationsformer? Jeres svar før workshop 100% er på skoleintra dagligt. Spørgeskema viste at 90% pædagogisk personale kommunikere ugentligt eller oftere på Forældreintra. Vi vil gerne bede de sidste om at få svaret i denne uge.

28 F R E M T I D E N S K O M M U N I K A T I O N S P L A T F O R M H v i l k e n f r e m t i d?

29 K O M M U N I K A T I O N Foto-videotilladelse Samtykkeerklæring Udfyldes af Ballerup Kommune Jeg giver hermed tilladelse til, at Ballerup Kommune må bruge: Foto (kryds af) Video (kryds af) Jeg giver IKKE tilladelse til, bruge af foto/video med nærbillede: Formålet med brugen af biller er formidlingen af Aula Workshop i indeværende år og til visuel formidling af det kommende års implementeringsproces af Aula. Billederne kan bruges til at illustrere Aula i eksterne medier.

30 Workshop. Hvordan vil vi gerne arbejde med kommunikation om læring og trivsel?

31 Gruppearbejde Session I Læring og trivsel

32 T R I V S E L O G L Æ R I N G Alle skaber fællesskaber i skolen Alle børn lærer optimalt i skolen Det professionelle samarbejde

33 Grupperne i session I: (8 deltagere pr. gruppe) Gruppe 1: Indskoling Alle skaber fællesskaber Gruppe 2: Indskoling Alle børn lærer optimalt Gruppe 3: Mellemtrin: Alle skaber fællesskaber Gruppe 4: Mellemtrin: Læring og samarbejde Gruppe 5: Udskoling: Alle skaber fællesskaber Gruppe 6: Udskoling: Læring og samarbejde Gruppe 7: Special klasser OI, Kasperskolen, Gruppeordning: læring og samarbejde Gruppe 8: Special klasser OI, Kasperskolen, Gruppeordning: Trivsel og samarbejde ( BFO og PPR deltagere skal i grupper om trivsel) Gruppearbejde i session II: (7 grupper distriktsopdelt) 1.Måløvhøj,2. Baltorp, 3.Skovvejen, 4.Skovlunde, 5.Hedegården, 6.Kasperskolen og 7. OI, specialklasser og PPR.

34 Jeres gruppe, f.eks. indskoling trivsel Navnet på jeres produkt Værdi for forældrene, elever Hvorfor? Værktøjer Indhold hvad og hvor meget? Tid hvornår, hvor ofte? Hvem og hvordan? hvad gør lærerne og pædagogerne? samarbejde?

35 Jeres gruppe, f.eks. indskoling trivsel Navnet på jeres produkt Værdi for forældrene, Hvorfor? Enkelte elev klassen Indhold hvad og hvor meget? UgeMåndesbrev, Nyhedsbrev, opslag fra lærerteamet, Tid hvornår, hvor ofte? Hvem og hvordan? hvad gør lærerne? samarbejde?

36 G R U P P E A R B E J D E Ca. 40 min. Gruppearbejde I: 2 parallelle temaer: Læring Trivsel. Find frem til det Fælles sprog Ca. 15 min. Præsenter for nabo - gruppen dvs. arbejdsgruppen som har samme afdeling. Spørg ind til hinandens ideer. Vælg en fremlægger til efter pausen. I skal stille nysgerrige spørgsmål til hinanden. Hvordan lader vi os inspirere af spørgsmål og kommentarer fra den anden gruppe?

37 Kaffe pause Nye pladser - Sæt jer i distrikter efter pausen Vi starter igen kl 16.00

38 Gruppearbejde Session II Kommunikation

39 A N V E N D E L S E S S T R A T E G I Fælles principper for Aula i Ballerup 1. Kommunikationen på Aula skal foregå i en god tone. Jo mere uenig du er med et budskab, jo pænere skal du selv skrive. 2. Klassens beskedsystem skal bruges til beskeder, der er relevante for klasses skoleliv i forhold til trivsel, læring og samarbejde. Aula skal understøtte formålene i Anvendelsesstrategien. 3. Hver skole træffer beslutning om lokale retningslinjer for kommunikation mellem skole og hjem.

40

41 Aula Næste skridt

42 F R E M T I D E N S K O M M U N I K A T I O N S P L A T F O R M - P r o c e s? Proces for anvendelses strategi Udover hele Aula projektorganisation bruger vi de eksisterende kanaler MED organisation Skolebestyrelser Elevråd

43 S K O L E R Aula implementeringsproces skolerne 3 spor og 3 faser Indhold Anvendelsesstrategi sept.- nov Beslutning dec. jan. -> indgår i informationsspor IT og Data IT- og data Persondata feb.-okt Udrulning Jan-april 2019 tilpasninger og drift Kurser og Information Superbrugere jan Personalet april-maj 2019 Forældre maj- august 2019

44 D A T A O G I T S P O R R E T Slip for oprydning - Start skoleåret med gode vaner Elektronisk kommunikations oprydning Datamigrering = Flytte filer. HVEM? Superbrugere Administrative ledere Skolearbejdsgruppen Medarbejdere HVAD? Det som skolen skal bruge fremadrette Det som der kan kræves agtindsigt i Oplysninger der ligger til grund for afgørelser Personoplysninger der skal bruges fremadrettet. Det som i personligt vil gemme HVORNÅR? I får en plan!

45 F R E M T I D E N S K O M M U N I K A T I O N S P L A T F O R M Datoer for kurser Superbruger kursus for administrativt personale (Kursus C) onsdag 9. januar timer. Superbruger kursus for pædagogisk personale (B) mandag 28. og tirsdag 29. januar timer. Superbruger kurser Dag: Sted: Distrikt: man tir Multisal Måløvhøj Måløv, OI, Baltorp, Skovlunde Lokale 58, Skovvejens skole øst. Skovvejens skole, Kasperskolen, Hedegårdsskolen

46 K u r s u s A u l a f o r l æ r e r o g p æ d a g o g e r Dato Ugedag Tid Sted - lokale Distrikt Afdeling 25.3 mandag lokale 59, øst Skovvejensskole BFO 8.4 mandag lokale 59, øst Skovvejens skole BFO 25.4 tor. kl Måløvhøj BFO 9.5 tor. kl steder Måløvhøj Alle 23.5 tor. kl steder Måløvhøj Alle 2.5 tor steder Skovvejens Skole Alle 4 steder 9.5 tor Skovvejens Skole Alle afventer Skovvejens Skole BFO 2.5 tor. kl Kasperskolen Alle lærer inkl 10 kl. 9.5 tor. kl Kasperskolen Pædagoer 9.5 tor Kasperskolen lærer afventer Baltorp afdelinger 2.5. tor Baltorp fælles uge 32 1 time Baltorp afdelinger 11.4 tor Auditorie + lærerværelset Hedegårdsskolen Alle 2.5 tor Auditorie + lærerværelset Hedegårdsskolen Alle Afventer OI Alle Afventer Skovlunde Alle

47 Tak for jeres bidrag til Aula

48 TAK FOR I DAG

49 F R E M T I D E N S K O M M U N I K A T I O N S P L A T F O R M Smart - Et udvalg af Aulas funktioner PROFIL KALENDER BESKEDER SMS KONTAKTER GRUPPER OPSLAG GALLERI AULA DREV KOMME/GÅ SØGNING ADMIN

50

51

52

53 Aula præsentation Kalender Tur til Zoologisk Have Kære forældre Torsdag den 24. november tager 0.X på tur til Zoologisk Have. Sørg for at jeres børn er godt klædt på og har drikkedunk og madpakke med. Vi er tilbage på skolen kl

54 54 3 Nyheder er publiceret i uge 25.

55 K O M M U N I A T I O N S P L A N h v o r n å r? Tid Budskab Målgruppe 19. Juni Aula opstart Personale Borger 7. September Workshop Personale 12. September Aula i Ballerup Borger Venter Status Personale, Forældre April Vellykket IT-udrulning Personale Juni Aula Kommer Forældre, Borger Juli Kampagne Personale, Forældre, Elever Første skoledag Aula i luften Borger August Kampagne Personale, Forældre, Elever

56 F R E M T I D E N S K O M M U N I K A T I O N S P L A T F O R Trykhed

57 TAK FOR I DAG