Information SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Nr. 57 Marts 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I 2012. 3000 VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Nr. 57 Marts 2012."

Transkript

1 Information Nr. 57 Marts 2012 Side 2 SENIORJOB Betaling til efterløn giver mulighed for et seniorjob, hvis dagpengene er væk og der er flere år til efterlønnen. Det er en gylden ordning. Men reglerne er komplicerede. SKATs indsatsområder i 2012 SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Side 6 AMBI SPØGER IGEN For tyve år siden betalte virksomhederne en AMBIafgift. EF-Domstolen dømte den som uforenelig ved EU-retten i 1992, men nu spøger den igen for der er mulighed for at virksomhederne kan få pengene retur. Det er primært de multinationale selskaber, der vil være i søgelyset i De store fisk, som skatteminister Thor Möger Pedersen kaldte de store selskaber, da han præsenterede årets indsatsplan. Det betyder dog ikke, at SKAT ikke holder øje med andre områder. Både bilejere, ejendomshandlere og de, der kører rigtig mange kilometer på vejene kan komme under skærpet opsyn i SKATs indsatsplan. Hele 7000 virksomheder vil gå konkurs i På trods af tvangsopløsning og kon- kurs fortsætter nogle af virksomhederne med at eksistere bare uden at betale skat, moms og afgifter. Det vil SKAT sætte en stopper for, og vil nu gå direkte til de konkursramte virksomheders kunder, for at advare mod de uregistrerede virksomheder. I alt sætter skatteministeriet i deres indsatsplan for 2012 ind med 117 projekter for at mindske skattegabet på 5 mia. Læs mere på side 3 Side 6 DIGITALE REGNSKABER I år skal de første virksomheder indberette årsrapporten digitalt men det kan være svært hvis man ikke er ikke helt klar. Virksomheder i regnskabsklasse B er de første til at gøre forsøget. Dansk Revisions kontorer står parat til at hjælpe med de digitale regnskaber.

2 marts 2012 SIDE 2 valg eller fravalg af efterløn: Seniorer kan gå glip af seniorjob SPØRGSMÅLET OM EFTERLØN RUMMER MERE END PENGE. IND- BETALING TIL EFTERLØN GIVER OGSÅ MULIGHED FOR SENIORJOB A-kasse og efterløn Seniorordningen forudsætter, at den arbejdsløse både er medlem af en A-kasse og at der er betalt til efterlønsordningen. Overvejelsen om at betale til efterlønnen er derfor andet og mere end spørgsmålet om indbetaling og udbetaling. Uden betaling til efterløn mister man retten til seniorjob. Det forklarer Brian Kjøller, juridisk konsulent i Lederne. Mange seniorer overser muligheden for at sikre sig selv et job, hvis de mister deres arbejde. En særlig seniorordning giver ret til et job i kommunen på normale vilkår, hvis man bliver arbejdsløs uden mulighed for at få et normalt, ustøttet job gennem jobcentret. Dog er der en række betingelser og for den enkelte er det helt afgørende, hvor mange år den ledige er fra at kunne få efterløn. Seniorjob er en ret til at få et job i kommunen med normale løn- og arbejdsvilkår og ret til efterløn. Retten kan man opnå, hvis man bliver arbejdsløs som 57-årig eller senere. Som arbejdsløs kan man modtage dagpenge i maksimalt to år. For den nu 59-årige, der ikke har fundet job, betyder det, at han eller hun har ret til et job i kommunen. Seniorjobbet løber så i årene fra 59 år til de 64, hvor man så kan gå på efterløn. Vi har en lang tradition for at sluse folk godt ud af arbejdslivet, når de er ældre. Denne ordning er den seneste af den art, siger Brian Kjøller, juridisk konsulent i Lederne. Betingelserne Forudsætningerne for at være berettiget til et seniorjob er ganske komplicerede. Med efterlønsreformen er retten til efterløn ændret for personer, der er født efter 1. juli 1954 og det gør det yderligere kompliceret. Hovedreglen er dog i kort form, at den ledige, som har betalt til efterlønnen, og som ikke kan få et normalt, ustøttet job ved udløbet af de to års dagpenge, kan få et seniorjob, hvis der er fem år til at personen kan gå på efterløn. Hvis man har opbrugt sin dagpengeret et år forud for efterlønsalderen, så er der kun mulighed for seniorjob i et år. Et eksempel: Ordningen kan fx gælde, hvis en arbejdsløs, der er født før 1. juli 1959, står til at miste dagpengene som 59-årig. Så skal kommunen tilbyde et seniorjob frem til efterlønnen, hvis det ikke lykkes at finde et job i jobcentret. Overgangsreglerne for årgangene 1954 til første halvår 1959 bør A-kassen kunne forklare. Mulighederne afhænger konkret af, hvornår den enkelte mister dagpengeretten i forhold til hvornår vedkommende kan gå på efterløn. Der er tale om en fantastisk ordning, for seniorerne kan ikke alene kræve et job i kommunen, de kan også kræve, at der tages udgangspunkt i deres ønsker og kompetencer. Kommunaldirektøren kan altså ikke bare sende dem alle sammen ud at male bænke,«siger konsulent Michael Rosenby i A-kassernes samarbejde, AK-Samvirke. Vi anbefaler medlemmerne at tænke sig rigtig godt om. Der er mulighed for fem års arbejde på normale vilkår, siger Brian Kjøller hos Lederne. Ordningen blev introduceret i Dengang var ledigheden lav og ordningen blev ikke meget omtalt. I dag er der ca. 100 seniorer i seniorjob i hele landet.

3 marts 2012 SIDE 3 SKAT GÅR EFTER DE STORE VIRKSOMHEDER - OG EN HEL DEL AF DE ANDRE DET ER FØRST OG FREMMEST DE MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, DER MØDER EN MASSIV INDSATS FRA SKAT I SKAT SÆTTER 529 NYE MEDARBEJDERE PÅ OPGAVERNE SKAT sætter i 2012 ind mod fejl i skattebetalingen hos store selskaber. Det står klart med den indsats- og inddrivelsesplan, som skatteminister Thor Möger Pedersen præsenterede i januar. SKAT har fået i alt 529 ekstra årsværk til arbejdet med at inddrive skat og få flere virksomheder til at betale skat i Danmark. Indsats- og inddrivelsesplanen fastlægger, hvor de nye medarbejdere skal sætte ind. De 117 projekter sigter mest mod virksomhederne, der er mål for 49 af projekterne. Heraf drejer de 27 sig om de største virksomheder, 20 om selskabsskat, syv om Transfer Pricing og ni om økonomisk kriminalitet. Borgernes skat er målet for ti af projekterne. På disse sider gennemgår Dansk Revision en række af de vigtigste indsatsområder. Færre fejl i personlige selvangivelser Statsrevisorerne, som hvert år ser på SKATs særlige indsatsområder, har vurderet, at vi er blevet bedre til at udfylde selvangivelsen og bedre til at betale skatten. Fejlprocenten er faldet fra otte til seks. SKAT mener at andelen af personer der bevidst snyder med skatten er faldet fra 0,9 pct. til 0,4 pct., det er altså en ganske lille gruppe der overlagt snyder. Det såkaldte skattegab forskellen mellem hvad vi betaler og hvad vi burde betale er beregnet til ca. fem mia. kr. Personer der formodes at snyde tegner sig for 25 procent eller 1,2 mia. kr. af dette beløb. Personer Indsatsplanen har sat fokus på privatpersoner i SKAT vil gennemføre en undersøgelse af stikprøveudvalgte målgrupper, for at måle graden af reglefterlevelse blandt borgerne. Der vil blive udvalgt 2700 borgere i højrisikogruppen, 1200 borgere i mellemrisikogruppen og 600 i lavrisikogruppen. Følgende vil nogle af SKATs fokusområder for privatpersoner blive gennemgået. De fraflyttede: De danskere, der melder flytning fra Danmark, men stadig har en bolig i landet, er i SKATs kikkert i En række sager med kreditkort har vist, at nogle personer, som tror de ikke er skattepligtige, rent faktisk er skattepligtige i Danmark, fordi de opholder sig i landet i mere end 180 dage om året. Fejl i angivelsen af personlig indkomst tegner sig for næsten halvdelen af alle fejl i selvangivelserne. Fejlagtig angivelse af aktieindkomst står for knap en femtedel. Flere fejl i virksomhederne Såkaldte Compliance-undersøgelser fra 2006 og 2008 viser, at virksomhederne er blevet dårligere til at overholde reglerne. Dårligst står det til blandt virksomheder i personligt regi. De to undersøgelser viser, at samfundet mister i omegnen af 8-9 mia. kr. pr. år. På trods af fejl i regnskaberne, slår SKAT dog fast at 90 pct. af virksomhederne ønsker at følge reglerne, og betale deres skat korrekt. Dem i udlandet: De danskere, der er udstationeret, kan have særlige problemer med selvangivelsen. Indsatsen skal sikre, at de betaler fuld dansk skat, hvis de er forpligtede til dette. Indsatsen på dette område sker dels gennem kontrol, og dels ved at udbrede kendskabet til de særlige regler. De store fradrag: Store virksomheder med mange udenlandske arbejdstagere kan vente et servicebesøg fra SKAT i SKAT vil blandt andet kontrollere om der er konverteret løn til skattefrie godtgørelser. Værdipapirer: Indtægter fra værdipapirer er vanskelige at angive korrekt på selvangivelsen, for reglerne på området er komplicerede. Samtidig er det et område, hvor der er en reel mulighed for at snyde. Det betyder at der er mange der ikke selvopgiver korrekt. SKAT vil give dem bedre viden om beregningssystemerne.

4 marts 2012 SIDE 4 fortsat... Medarbejderaktier: Flere og flere ansatte har de seneste år fået medarbejderaktier, og det volder problemer med skatten. Nu skal beskatningen af medarbejderaktier kontrolleres. VIRKSOMHEDER Lægerne i Norge: SKAT har opdaget, at nogle læger har arbejdet i Norge uden at være blevet beskattet af lønnen dér. SKAT vil sikre, at den skat, de norske myndigheder ikke har opkrævet, nu bliver betalt i Danmark. Dem på private sygehuse: En særlig gruppe er nogle ansatte på privathospitaler, som arbejder som selvstændigt erhvervsdrivende. Betingelserne er ikke opfyldt i alle tilfælde, så hospitalet skal trække A-skatten inden det udbetaler lønnen. Dem med udlandskonto: Money Transfer er betegnelsen for overførsel af penge. Der venter både bøder og fængsel til dem, der fører penge fra Danmark til skattely, hvis det sker som led i skatteunddragelse. Der er lavet aftaler med flere af skattelylandene og det giver SKAT nye og meget bedre muligheder på områder. Dem over grænsen: De, der bare putter pengene i en kuffert og ruller over grænsen, skal ikke vide sig for sikre. Der bliver flere kontroller ved landegrænserne, i lufthavnene og havnene. Man må maksimalt udføre euro uden at oplyse det til myndighederne. Dem med kopier: SKAT vil øge sin indsats over for varemærkeforfalskning og piratkopiering. Ligesom med udførsel af penge vil kontrollen ske ved grænsen, i havne og lufthavne samt hos speditionsvirksomheder. De konkursramte: De danskere, der er erklæret konkurs, er en særlig målgruppe. Der er særlig risiko for, at deres indkomst er anført forkert på selvangivelsen og at de har fratrukket underskud, som de ikke er berettigede til. De, der skylder: SKAT har ret til at tilbageholde gæld til det offentlige i lønnen. Den ret skal udnyttes i fuldt omfang, hedder det i indsatsplanen. Det gælder særligt skatteydere med stor indkomst og skatteydere med B-indkomst. S SKATs særlige indrivelses- og indsatsplan har også tydeligt fokus på virksomhederne. De multinationale og store virksomheder får særlig opmærksomhed, men de mellemstore og små virksomheder er bestemt ikke glemt. SKAT definerer mellemstore virksomheder som virksomheder med under 250 ansatte og små virksomheder som virksomheder med under ni ansatte får besøg Præcis virksomheder bliver særligt udvalgt for at undersøge, om de overholder reglerne. SKAT vil, helt tilfældigt, udvælge personligt drevne virksomheder og 910 mellemstore selskaber. Dertil kommer en indsats over for de små med under ni ansatte. Nedenfor gives nogle eksempler på nogle af SKATs indsatsområder. Listen er dog ikke udtømmende. Rejseudgifter Fra 2010 er fradrag for rejseudgifter begrænset til kr. Det er dog set at nogen, efter loftet er nået, har lavet aftaler om skattefri rejsegodtgørelse mod en nedgang i lønnen. Derfor vil man i 2012 kontrollere arbejdsgivere og deres ansatte indenfor brancher, hvor erfaringen viser at dette har fundet sted. Også multimediebeskatningen af fri telefon kommer under øget kontrol, da der også på dette område kan opstå fejl. Biler og snydere Afgifter på biler er et stort tema for danskerne og også for SKAT, for vi er åbenbart ikke så gode til at overholde reglerne. Temaet biler står højt på listen over indsatser og vi kan se frem til en egentlig kampagne for at komme fejlene på området til livs. Problemet er, mener SKAT, at mange danskere og udlændinge bruger udenlandske køretøjer i strid med reglerne, når de er i Danmark. Det er udlændinge, der har fast ophold, men kører i udenlandsk indregistrerede motorkøretøjer, og danskere, som køber udenlandske biler, men ikke lader dem indregistrere i Danmark eller sætter danske nummerplader, der tilhører et andet køretøj, på bilerne. Og så er der dem, der bruger en dyr bil ejet af virksomheden, men ikke fortæller, at de også bruger bilen privat. Snyderne skal rammes ved målrettede kontrolaktioner på strategisk udvalgte geografiske områder på tværs af landet, skriver SKAT. E-handel Udenlandske web-sites står for 25 pct. af al e-handel i Danmark. Men er disse websites nu rigtig udenlandske eller er de

5 marts 2012 SIDE 5 fokus på virksomheder danske, bare uden afregning af moms, skat og afgifter? Det vil SKAT undersøge i Hvis den danske omsætning på en udenlandsk web-site er på over kr. om året, så skal den registreres i Danmark. Der vil også ske en indsats for at hindre e- handel med ulovlige fødevarer og medicin. Feltlåsning Hvis du oplever, at du ikke længere kan rette i feltet Kapitalindkomst eller andre felter på TastSelv så er det ikke nødvendigvis en teknisk fejl. SKAT har opdaget, at nogen giver sig selv uberettigede fradrag eller lavere indkomst. Der er et stort behov for vejledning på området, for typisk skyldes fejlene, at de, der retter, ikke ved, at det er forkerte data, der tastes ind. På grund af fejlene i indtastningerne har SKAT besluttet at låse adgangen til at rette i bestemte felter. Pensioner Hvor mange pensioner er flyttet til skattely i fx Luxemburg? Det spørgsmål har SKAT stillet sig selv og man vil prøve at besvare det i Reglerne blev strammet i 2010 efter mediehistorier om fiduser med udenlandske ordninger. Nu får området et servicetjek. Ejendomssalg Der er konstateret fejl og der er mange penge at hente i beskatning ved salg af ejendomme. Derfor sætter SKAT ressourcer ind på at lære både private og virksomheder, hvordan de komplekse regler skal anvendes i praksis. SKAT vil dog også bruge den viden man får i løbet af året til andet formål: man vil overveje en forenkling af reglerne på området. Der er også nye regler på vej for fradrag for vedligeholdelse af udlejningsejendomme. Der er fradrag for udgifter, der bruges til at holde ejendommen i samme stand som på købstidspunktet men ikke fradrag for udgifter, der bruges for at bringe ejendommen i bedre stand end da den blev købt. I praksis er denne sondring vanskelig, og det betyder usikkerhed og fejl det vil SKAT ændre, når området er undersøgt engang i virksomheder bliver opløst Revisor, restancer og RKI Hvert år giver revisorer påtegninger på flere hundredetusinde regnskaber. I nogle tilfælde er der ulovlige aktionærlån, som revisor gør opmærksom på i sin påtegning. En del af indsatsplanen er, at der nu skal følges op med en kontrol hos SKAT, så revisors oplysninger også anvendes af myndighederne. Der er fortsat fokus på restancer. SKAT er begyndt at indberette til RKI, når virksomheden skylder mellem og kr. Indsatsen for at indkræve restancer skal øges, og der skal gøres udlæg i aktiver og følges op på betalingsaftaler, hvis pengene ikke falder. I 2012 FORVENTER SKAT, AT DER TVANGSOPLØSES IKKE MINDRE END VIRK- SOMHEDER. DET ER ET VOKSENDE PROBLEM, AT NOGEN AF DEM FORTSÆTTER. Når en virksomhed bliver tvangsopløst kan det skyldes, at der rod i regnskaberne eller stor gæld til det offentlige. SKAT har opdaget, at en del af virksomhederne kører videre blot uden at betale skat, moms og afgifter. Det skal være slut nu. SKAT vil kontakte virksomhedens kunder og fortælle, at de handler med en uregistreret virksomhed. SKAT vil også møde op i skifteretten for at stille spørgsmål til ledelsen, hvis aktiverne er forsvundet, om hovedaktionæren har gæld til selskabet og om der mangler indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

6 marts 2012 SIDE 6 EU-dom gav amdi-penge retur Men ikke alligevel DEN ULOVLIGE AMBI-AFGIFT SPØGER IGEN. STATEN RISIKERER MILLIARD-REGNING Ibare fire år fra 1988 til 1991 betalte danske virksomheder en særlig AMBIafgift. Det var et arbejdsgiverbetalt arbejdsmarkedsbidrag, som erstattede en række sociale bidrag og afgifter. AMBIen var på 2,5 pct. af momsgrundlaget. Over årene blev der opkrævet 55 mia. kr. Den blev afskaffet, fordi den daværende EF-domstol kendte den ulovlig. Det er dermed tyve år siden den blev lagt i graven. På trods heraf taler advokater, revisorer og erhvervsfolk stadig om den. I årene efter AMBIens korte liv fik tusindvis af virksomheder deres AMBI-penge tilbage, men med fradrag af de andre afgifter, som den ulovlige afgift erstattede. I 2011 blev debatten sparket i gang igen: En EU-dom slog fast, at den ulovligt krævede AMBI skal tilbagebetales fuldt og helt uden fradrag af de førnævnte afgifter. Det er også opfattelsen hos FSR danske revisorer, revisorernes brancheforening. SKAT derimod mener ikke, at dommen giver anledning til at tage de gamle sager op igen. Dette skal Østre Landsret nu tage stilling til. Forældelse eller ej Normalt ville de gamle sager for længst være forældede. Forældelsesfristen er for nylig ændret, så den normalt nu er tre år, mens en frist for absolut forældelse nu er på ti år. Revisorer og advokater peger dog på at det er den gamle forældelsesfrist på tyve år, der må gælde. Det giver mulighed for at kræve tilbagebetaling fra SKAT for AMBI-udgifter betalt i Det kan, vurderes det, løbe op i omkring seks milliarder kroner. Dertil kommer et betydeligt beløb i renter. Samtidig peger revisorer og advokater på, at forældelsen helt skal suspenderes, fordi virksomhederne over årene er blevet vildledt af SKAT til at tro, at de ikke har et krav. Det viste sig med EU-dommen at være forkert. Ønsker du at deltage i et kollektivt søgsmål mod SKAT, kan vi henvise til nyheden; Tilbagebetaling af ulovlig AMBI fra den 1. december 2011, på Dansk Revisions hjemmeside. DIGITALT REGNSKAB KAN BLIVE EN UDFORDRING FOR VIRKSOMHEDERNE NU ER DET TID TIL INDBERETNING AF DE FØRSTE DIGITALE REGNSKABER. MEN MANGE VIRKSOMHEDER ER IKKE KLAR, VISER EN NY UNDERSØGELSE I løbet af få måneder skal de første virksomheder indberette deres årsregnskaber digitalt. Dette kan ske både ved manuel indtastning og ved indberetning i det såkaldte XBRL-format. I første omgang er det de virksomheder der er omfattet af regnskabsklasse B, og har balancedato den 31. januar 2012 eller derefter. Dvs. virksomheder, der afslutter deres regnskabsår denne dato eller senere og derfor senest skal indsende deres årsrapport 30. juni Det er tanken at større virksomheder skal kunne indberette i 2013, men intet er helt fastlagt på dette punkt endnu. En ny undersøgelse fra FSR danske revisorer viser, at digitale regnskaber kan få en svær start. Halvdelen af revisorerne vurderer, at virksomhederne slet ikke er klar til at indberette digitalt. Det er både viden og software, der mangler, viser undersøgelsen. Faglig direktør Michael Rugaard, FSR danske revisorer, peger dog på, at det er relativt få virksomheder, nemlig virksomhederne i skatteklasse B, der skal være klar i foråret. Vi kan håbe, at parathedsbilledet ændrer sig inden den helt store klump af virksomheder skal aflevere digitale regnskaber, siger han. Ingen fordel De digitale regnskaber skal gøre processen omkring årsrapporten smidigere. Det bliver bare ikke virksomhederne, der får glæde af dét, vurderer revisorerne i undersøgelsen. Otte ud af ti mener ikke, at det nye system resulterer i en lettelse af virksomhedernes administrative byrder. Til gengæld bliver det lettere at søge i alle regnskabsdata, når de ligger digitalt. Derfor har de danske revisorer sammen med Dansk Erhverv foreslået, at gøre adgangen til alle regnskaber billigere i det digitale format. Det vil være en fordel for en række virksomheder, der søger oplysninger om leverandører og kunder. Dansk Revision Information omtalte kravet om digitale regnskaber i #53 og #55 i Har du spørgsmål omkring digital indberetning er du velkommen til at kontakte dit lokale Dansk Revision kontor.

7 marts 2012 SIDE 7 LUKKELOVEN NY PÅTEGNING Når du ser dit årsregnskab for 2011 har din revisor givet en ny påtegning. Den ligner nok den gamle, men nye internationale standarder om revision og ny lovgivning har medført ændringer. Lukkeloven går mod lukning. Men inden den næsten forsvinder d. 1. oktober 2012, og bliver afløst af en helligdagslovgivning - hvor der kun vil være lukketidsregler for helligdage og enkelte andre dage - kommer der formentlig endnu en ændring. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn vil give mulighed for, at butikkerne i en by, ved ganske særlige lejligheder, kan holde åbent på en helligdag. Anledningen er, at fx Hernings butikker i dag ikke kan få dispensation til at holde åbent, når cykelløbet Giro d Italia kommer til byen på St. Bededag i år. Der er tale om en række overskrifter som din revisor skal anvende. Overskrifterne sikrer en vis overensstemmelse i opbygningen af påtegningerne for danske og udenlandske revisorerklæringer. Hvis årsrapporten for eksempel indeholder en ledelsesberetning, skal revisor som hovedregel skrive en særskilt udtalelse om ledelsesberetningen. NY FORMAND FOR DANSK REVISION Preben Rasmussen Høj, 43, er valgt som ny formand for Dansk Revision A/S. Han er cand.merc.jur fra Copenhagen Business School og er i dag regionsdirektør for Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Preben har tidligere siddet som administrerende direktør i Dansk Revisorforening og senere viceadministrerende direktør i FSR danske revisorer. gratis hjælp til mere eu-handel Hver fjerde danske virksomhed møder handelshindringer, når de handler med et andet EU-land, men det er kun nogle af disse hindringer der er lovlige. Det kan være en tung juridisk proces for virksomhederne at finde ud af, hvad der er lovligt og at finde en vej gennem systemerne. Nu er der imidlertid ny hjælp at hente for eksport-virksomhederne. Erhvervsstyrelsen har oprettet et særligt kontor, ved navn Indre Markeds Center, der skal bistå eksportvirksomhederne. Formålet er bl.a. at hjælpe små og mellemstore virksomhe- der når de eksporterer til øvrige EU-lande, og derved øge eksporten samt medvirke til, at EU s indre marked bliver mere åbent og velfungerende. Centret har bl.a. til opgave at fjerne handelshindringer for eksport af varer og serviceydelser, at fortælle om andre EU-landes krav til konkrete produkter eller serviceydelser, og at oplyse om kravene til at starte eller drive virksomhed i et andet EU-land. Rådgivningen er gratis og anonym. Læs mere på REVISORER FUSIONERER Dansk Revision Viborg og Revisionsfirmaet Axel Udesen har fusioneret fra 1. februar. Aktiviteterne er samlet på Dansk Revision Viborgs adresse Agerlandsvej 16 i Viborg. Efter fusionen har Dansk Revision 23 medarbejdere på kontoret i Viborg.

8 marts 2012 SIDE 8 Frister for betaling af skat og moms i 2012 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, store virksomheder April april 2012 Juli juli 2012 Maj maj 2012 August august 2012 Juni juni 2012 September september 2012 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, små og mellemstore virksomheder Marts april 2012 Juli august 2012 April maj 2012 August september 2012 Maj juni 2012 September oktober 2012 Juni juli 2012 Moms, store virksomheder (månedlig afregning) Marts april 2012 Juli august 2012 April maj 2012 August september 2012 Juni august 2012 September oktober 2012 Moms, mellemstore og nyregistrerede virksomheder (kvartalsvis afregning) 1. kvartal maj kvartal august 2012 Moms, små virksomheder (halvårlig afregning) 1. marts september 2012 befordringsfradrag i 2012 Skatterådet har fastsat satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for Befordringsfradrag km pr. dag mellem hjem og arbejde: Intet fradrag Fra 24 og op til 120 km pr. dag: 2,10 kr. pr. kilometer Fra 121 km og mere pr. dag: 1,05 kr. pr. kilometer Borgere i særlige udkantskommuner kan få forhøjet befordringsfradrag; det betyder, fradragssatsen er 2,10 kr., også ud over de første 120 km. Kommunerne er: Bornholm, Læsø, Morsø, Samsø, Frederikshavn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Svendborg, Ærø, Norddjurs, Tønder, Vesthimmerland, Brønderslev-Dronninglund og Faaborg-Midtfyn. Befordringsfradrag gives til de personer, der selv betaler transport mellem hjem og arbejde, eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse. Skattefri befordringsgodtgørelse i 2012 Op til kørte kilometer: Kørsel ud over de kilometer: 3,80 kroner pr. kilometer 2,10 kroner pr. kilometer Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert eller scooter er 0,50 kr. pr. kilometer. Befordringsgodtgørelse gives til de personer, der kører erhvervsmæssigt i eget køretøj, og hvor arbejdsgiveren fører kontrol med kørselsomfanget. Redaktion: Bjarne Jakobsen (Ansvarshavende) og Judith Skou, Dansk Revision; Anders Krarup, Krarup Kommunikation & Kompagni ApS, tlf Design: Tingkov Design, Tlf Tryk: Handy-Print A/S, Skive Oplag: ISSN: Udgiver: Dansk Revision A/S, Rådhustorvet 1, 3520 Farum, Tlf Bladet kan frit citeres med kildeangivelse. Informationer, der er tilgængelige i denne publikation, er udarbejdet i generelle vendinger med det formål at tilbyde brugeren generel information. Informationerne dækker ikke specifikke situationer og bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Dansk Revision påtager sig ikke tab foranlediget af en gennemført handling, eller undladelse af en handling, på baggrund af informationerne i denne publikation. HER ER DANSK REVISION Aalborg Sofiendalsvej 85, 9200 Aalborg SV T: / e: aarhus Tomsagervej 2, 8230 Åbyhøj T: / e: Esbjerg Smedevej 33, 6710 Esbjerg V T: / e: Frederikssund Havnegade 2-4, P. Boks 48, 3600 Frederikssund T: / e: Hadsten Vesselbjergvej 3, 8370 Hadsten T: / e: Hadsund Aalborgvej 51, 9560 Hadsund T: / e: Hjørring Vandværksvej 10, 9800 Hjørring T: / e: Holbæk Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk T: / e: Kalundborg Banegårdspladsen 1, 2. sal, 4400 Kalundborg t: / e: Kolding Kokholm 3A, 2. sal, 6000 Kolding T: / e: Korsør Jens Baggesens Gade 35, 4220 Korsør T: / e: Mors Havnegade 2, 1. sal, 7900 Nykøbing Mors T: / e: nykøbing F Toldbodgade 11, 4800 Nykøbing Falster T: / e: nykøbing Sj. Svanestræde 9, 4500 Nykøbing Sj. T: / e: Odder Torvet 10, 8300 Odder T: / e: Odense Hjallesevej 126, 5230 Odense M T: / e: Langelinie 79, 5230 Odense M T: / e: Randers Tronholmen 5, P. Boks 199, 8960 Randers SØ T: / e: Roskilde Ny Østergade 11, 4., 4000 Roskilde T: / e: Silkeborg Hagemannsvej 4, 8600 Silkeborg T: / e: Skive Resenvej 79, 7800 Skive T: / e: Slagelse Tjørne Allé 2, 4200 Slagelse T: / e: Sorø Feldskovvej 9, 4180 Sorø T: / e: svendborg Norgesvej 2, 5700 Svendborg T: / e: Sønderborg Grundtvigs Allé 196, 6400 Sønderborg T: / e: tønder Alexandrinevej 1, 6270 Tønder T: / E: Viborg Agerlandsvej 16, 8800 Viborg T: / e:

siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige.

siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige. Information Nr. 58 Juni 2012 Side 2-3 BESKATNING AF PERSONALEGODER: Personalegoder er ikke-kontante goder, som en medarbejder modtager som led i et ansættelsesforhold. Goderne er efter gældende ret udtryk

Læs mere

Information MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS. Nr. 52 December 2010. Side 4. Side 6. Side 7

Information MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS. Nr. 52 December 2010. Side 4. Side 6. Side 7 Information Nr. 52 December 2010 SÅDAN BLIVER NYTÅRSAFTEN: Side 4 Statens budget har også betydning for virksomhedernes budget. Næste års finanslov regulerer en række afgifter, skatter og gebyrer. Et par

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 3 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Skattetrykket og erhvervsudviklingen Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND Revision Side 2 Nu kommer

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet:

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet: NYT FRA ND REVISION NR. 1 2005 Regeringsgrundlaget og skatten 4. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette ske, så merprovenuet ubeskåret anvendes til at

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet.

Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet. NYT FRA ND REVISION NR. 1 2006 Årsrapporten er en del af det skattemæssige årsregnskab, så snart årsrapporten er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskaber behøver derfor ikke at indsende årsrapporten

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

Skat Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel

Skat Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel Skat for Unge Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel 2010 2 Skat for Unge Vi har lavet dette hæfte til dig,

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere