Information SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Nr. 57 Marts 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I 2012. 3000 VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Nr. 57 Marts 2012."

Transkript

1 Information Nr. 57 Marts 2012 Side 2 SENIORJOB Betaling til efterløn giver mulighed for et seniorjob, hvis dagpengene er væk og der er flere år til efterlønnen. Det er en gylden ordning. Men reglerne er komplicerede. SKATs indsatsområder i 2012 SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Side 6 AMBI SPØGER IGEN For tyve år siden betalte virksomhederne en AMBIafgift. EF-Domstolen dømte den som uforenelig ved EU-retten i 1992, men nu spøger den igen for der er mulighed for at virksomhederne kan få pengene retur. Det er primært de multinationale selskaber, der vil være i søgelyset i De store fisk, som skatteminister Thor Möger Pedersen kaldte de store selskaber, da han præsenterede årets indsatsplan. Det betyder dog ikke, at SKAT ikke holder øje med andre områder. Både bilejere, ejendomshandlere og de, der kører rigtig mange kilometer på vejene kan komme under skærpet opsyn i SKATs indsatsplan. Hele 7000 virksomheder vil gå konkurs i På trods af tvangsopløsning og kon- kurs fortsætter nogle af virksomhederne med at eksistere bare uden at betale skat, moms og afgifter. Det vil SKAT sætte en stopper for, og vil nu gå direkte til de konkursramte virksomheders kunder, for at advare mod de uregistrerede virksomheder. I alt sætter skatteministeriet i deres indsatsplan for 2012 ind med 117 projekter for at mindske skattegabet på 5 mia. Læs mere på side 3 Side 6 DIGITALE REGNSKABER I år skal de første virksomheder indberette årsrapporten digitalt men det kan være svært hvis man ikke er ikke helt klar. Virksomheder i regnskabsklasse B er de første til at gøre forsøget. Dansk Revisions kontorer står parat til at hjælpe med de digitale regnskaber.

2 marts 2012 SIDE 2 valg eller fravalg af efterløn: Seniorer kan gå glip af seniorjob SPØRGSMÅLET OM EFTERLØN RUMMER MERE END PENGE. IND- BETALING TIL EFTERLØN GIVER OGSÅ MULIGHED FOR SENIORJOB A-kasse og efterløn Seniorordningen forudsætter, at den arbejdsløse både er medlem af en A-kasse og at der er betalt til efterlønsordningen. Overvejelsen om at betale til efterlønnen er derfor andet og mere end spørgsmålet om indbetaling og udbetaling. Uden betaling til efterløn mister man retten til seniorjob. Det forklarer Brian Kjøller, juridisk konsulent i Lederne. Mange seniorer overser muligheden for at sikre sig selv et job, hvis de mister deres arbejde. En særlig seniorordning giver ret til et job i kommunen på normale vilkår, hvis man bliver arbejdsløs uden mulighed for at få et normalt, ustøttet job gennem jobcentret. Dog er der en række betingelser og for den enkelte er det helt afgørende, hvor mange år den ledige er fra at kunne få efterløn. Seniorjob er en ret til at få et job i kommunen med normale løn- og arbejdsvilkår og ret til efterløn. Retten kan man opnå, hvis man bliver arbejdsløs som 57-årig eller senere. Som arbejdsløs kan man modtage dagpenge i maksimalt to år. For den nu 59-årige, der ikke har fundet job, betyder det, at han eller hun har ret til et job i kommunen. Seniorjobbet løber så i årene fra 59 år til de 64, hvor man så kan gå på efterløn. Vi har en lang tradition for at sluse folk godt ud af arbejdslivet, når de er ældre. Denne ordning er den seneste af den art, siger Brian Kjøller, juridisk konsulent i Lederne. Betingelserne Forudsætningerne for at være berettiget til et seniorjob er ganske komplicerede. Med efterlønsreformen er retten til efterløn ændret for personer, der er født efter 1. juli 1954 og det gør det yderligere kompliceret. Hovedreglen er dog i kort form, at den ledige, som har betalt til efterlønnen, og som ikke kan få et normalt, ustøttet job ved udløbet af de to års dagpenge, kan få et seniorjob, hvis der er fem år til at personen kan gå på efterløn. Hvis man har opbrugt sin dagpengeret et år forud for efterlønsalderen, så er der kun mulighed for seniorjob i et år. Et eksempel: Ordningen kan fx gælde, hvis en arbejdsløs, der er født før 1. juli 1959, står til at miste dagpengene som 59-årig. Så skal kommunen tilbyde et seniorjob frem til efterlønnen, hvis det ikke lykkes at finde et job i jobcentret. Overgangsreglerne for årgangene 1954 til første halvår 1959 bør A-kassen kunne forklare. Mulighederne afhænger konkret af, hvornår den enkelte mister dagpengeretten i forhold til hvornår vedkommende kan gå på efterløn. Der er tale om en fantastisk ordning, for seniorerne kan ikke alene kræve et job i kommunen, de kan også kræve, at der tages udgangspunkt i deres ønsker og kompetencer. Kommunaldirektøren kan altså ikke bare sende dem alle sammen ud at male bænke,«siger konsulent Michael Rosenby i A-kassernes samarbejde, AK-Samvirke. Vi anbefaler medlemmerne at tænke sig rigtig godt om. Der er mulighed for fem års arbejde på normale vilkår, siger Brian Kjøller hos Lederne. Ordningen blev introduceret i Dengang var ledigheden lav og ordningen blev ikke meget omtalt. I dag er der ca. 100 seniorer i seniorjob i hele landet.

3 marts 2012 SIDE 3 SKAT GÅR EFTER DE STORE VIRKSOMHEDER - OG EN HEL DEL AF DE ANDRE DET ER FØRST OG FREMMEST DE MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, DER MØDER EN MASSIV INDSATS FRA SKAT I SKAT SÆTTER 529 NYE MEDARBEJDERE PÅ OPGAVERNE SKAT sætter i 2012 ind mod fejl i skattebetalingen hos store selskaber. Det står klart med den indsats- og inddrivelsesplan, som skatteminister Thor Möger Pedersen præsenterede i januar. SKAT har fået i alt 529 ekstra årsværk til arbejdet med at inddrive skat og få flere virksomheder til at betale skat i Danmark. Indsats- og inddrivelsesplanen fastlægger, hvor de nye medarbejdere skal sætte ind. De 117 projekter sigter mest mod virksomhederne, der er mål for 49 af projekterne. Heraf drejer de 27 sig om de største virksomheder, 20 om selskabsskat, syv om Transfer Pricing og ni om økonomisk kriminalitet. Borgernes skat er målet for ti af projekterne. På disse sider gennemgår Dansk Revision en række af de vigtigste indsatsområder. Færre fejl i personlige selvangivelser Statsrevisorerne, som hvert år ser på SKATs særlige indsatsområder, har vurderet, at vi er blevet bedre til at udfylde selvangivelsen og bedre til at betale skatten. Fejlprocenten er faldet fra otte til seks. SKAT mener at andelen af personer der bevidst snyder med skatten er faldet fra 0,9 pct. til 0,4 pct., det er altså en ganske lille gruppe der overlagt snyder. Det såkaldte skattegab forskellen mellem hvad vi betaler og hvad vi burde betale er beregnet til ca. fem mia. kr. Personer der formodes at snyde tegner sig for 25 procent eller 1,2 mia. kr. af dette beløb. Personer Indsatsplanen har sat fokus på privatpersoner i SKAT vil gennemføre en undersøgelse af stikprøveudvalgte målgrupper, for at måle graden af reglefterlevelse blandt borgerne. Der vil blive udvalgt 2700 borgere i højrisikogruppen, 1200 borgere i mellemrisikogruppen og 600 i lavrisikogruppen. Følgende vil nogle af SKATs fokusområder for privatpersoner blive gennemgået. De fraflyttede: De danskere, der melder flytning fra Danmark, men stadig har en bolig i landet, er i SKATs kikkert i En række sager med kreditkort har vist, at nogle personer, som tror de ikke er skattepligtige, rent faktisk er skattepligtige i Danmark, fordi de opholder sig i landet i mere end 180 dage om året. Fejl i angivelsen af personlig indkomst tegner sig for næsten halvdelen af alle fejl i selvangivelserne. Fejlagtig angivelse af aktieindkomst står for knap en femtedel. Flere fejl i virksomhederne Såkaldte Compliance-undersøgelser fra 2006 og 2008 viser, at virksomhederne er blevet dårligere til at overholde reglerne. Dårligst står det til blandt virksomheder i personligt regi. De to undersøgelser viser, at samfundet mister i omegnen af 8-9 mia. kr. pr. år. På trods af fejl i regnskaberne, slår SKAT dog fast at 90 pct. af virksomhederne ønsker at følge reglerne, og betale deres skat korrekt. Dem i udlandet: De danskere, der er udstationeret, kan have særlige problemer med selvangivelsen. Indsatsen skal sikre, at de betaler fuld dansk skat, hvis de er forpligtede til dette. Indsatsen på dette område sker dels gennem kontrol, og dels ved at udbrede kendskabet til de særlige regler. De store fradrag: Store virksomheder med mange udenlandske arbejdstagere kan vente et servicebesøg fra SKAT i SKAT vil blandt andet kontrollere om der er konverteret løn til skattefrie godtgørelser. Værdipapirer: Indtægter fra værdipapirer er vanskelige at angive korrekt på selvangivelsen, for reglerne på området er komplicerede. Samtidig er det et område, hvor der er en reel mulighed for at snyde. Det betyder at der er mange der ikke selvopgiver korrekt. SKAT vil give dem bedre viden om beregningssystemerne.

4 marts 2012 SIDE 4 fortsat... Medarbejderaktier: Flere og flere ansatte har de seneste år fået medarbejderaktier, og det volder problemer med skatten. Nu skal beskatningen af medarbejderaktier kontrolleres. VIRKSOMHEDER Lægerne i Norge: SKAT har opdaget, at nogle læger har arbejdet i Norge uden at være blevet beskattet af lønnen dér. SKAT vil sikre, at den skat, de norske myndigheder ikke har opkrævet, nu bliver betalt i Danmark. Dem på private sygehuse: En særlig gruppe er nogle ansatte på privathospitaler, som arbejder som selvstændigt erhvervsdrivende. Betingelserne er ikke opfyldt i alle tilfælde, så hospitalet skal trække A-skatten inden det udbetaler lønnen. Dem med udlandskonto: Money Transfer er betegnelsen for overførsel af penge. Der venter både bøder og fængsel til dem, der fører penge fra Danmark til skattely, hvis det sker som led i skatteunddragelse. Der er lavet aftaler med flere af skattelylandene og det giver SKAT nye og meget bedre muligheder på områder. Dem over grænsen: De, der bare putter pengene i en kuffert og ruller over grænsen, skal ikke vide sig for sikre. Der bliver flere kontroller ved landegrænserne, i lufthavnene og havnene. Man må maksimalt udføre euro uden at oplyse det til myndighederne. Dem med kopier: SKAT vil øge sin indsats over for varemærkeforfalskning og piratkopiering. Ligesom med udførsel af penge vil kontrollen ske ved grænsen, i havne og lufthavne samt hos speditionsvirksomheder. De konkursramte: De danskere, der er erklæret konkurs, er en særlig målgruppe. Der er særlig risiko for, at deres indkomst er anført forkert på selvangivelsen og at de har fratrukket underskud, som de ikke er berettigede til. De, der skylder: SKAT har ret til at tilbageholde gæld til det offentlige i lønnen. Den ret skal udnyttes i fuldt omfang, hedder det i indsatsplanen. Det gælder særligt skatteydere med stor indkomst og skatteydere med B-indkomst. S SKATs særlige indrivelses- og indsatsplan har også tydeligt fokus på virksomhederne. De multinationale og store virksomheder får særlig opmærksomhed, men de mellemstore og små virksomheder er bestemt ikke glemt. SKAT definerer mellemstore virksomheder som virksomheder med under 250 ansatte og små virksomheder som virksomheder med under ni ansatte får besøg Præcis virksomheder bliver særligt udvalgt for at undersøge, om de overholder reglerne. SKAT vil, helt tilfældigt, udvælge personligt drevne virksomheder og 910 mellemstore selskaber. Dertil kommer en indsats over for de små med under ni ansatte. Nedenfor gives nogle eksempler på nogle af SKATs indsatsområder. Listen er dog ikke udtømmende. Rejseudgifter Fra 2010 er fradrag for rejseudgifter begrænset til kr. Det er dog set at nogen, efter loftet er nået, har lavet aftaler om skattefri rejsegodtgørelse mod en nedgang i lønnen. Derfor vil man i 2012 kontrollere arbejdsgivere og deres ansatte indenfor brancher, hvor erfaringen viser at dette har fundet sted. Også multimediebeskatningen af fri telefon kommer under øget kontrol, da der også på dette område kan opstå fejl. Biler og snydere Afgifter på biler er et stort tema for danskerne og også for SKAT, for vi er åbenbart ikke så gode til at overholde reglerne. Temaet biler står højt på listen over indsatser og vi kan se frem til en egentlig kampagne for at komme fejlene på området til livs. Problemet er, mener SKAT, at mange danskere og udlændinge bruger udenlandske køretøjer i strid med reglerne, når de er i Danmark. Det er udlændinge, der har fast ophold, men kører i udenlandsk indregistrerede motorkøretøjer, og danskere, som køber udenlandske biler, men ikke lader dem indregistrere i Danmark eller sætter danske nummerplader, der tilhører et andet køretøj, på bilerne. Og så er der dem, der bruger en dyr bil ejet af virksomheden, men ikke fortæller, at de også bruger bilen privat. Snyderne skal rammes ved målrettede kontrolaktioner på strategisk udvalgte geografiske områder på tværs af landet, skriver SKAT. E-handel Udenlandske web-sites står for 25 pct. af al e-handel i Danmark. Men er disse websites nu rigtig udenlandske eller er de

5 marts 2012 SIDE 5 fokus på virksomheder danske, bare uden afregning af moms, skat og afgifter? Det vil SKAT undersøge i Hvis den danske omsætning på en udenlandsk web-site er på over kr. om året, så skal den registreres i Danmark. Der vil også ske en indsats for at hindre e- handel med ulovlige fødevarer og medicin. Feltlåsning Hvis du oplever, at du ikke længere kan rette i feltet Kapitalindkomst eller andre felter på TastSelv så er det ikke nødvendigvis en teknisk fejl. SKAT har opdaget, at nogen giver sig selv uberettigede fradrag eller lavere indkomst. Der er et stort behov for vejledning på området, for typisk skyldes fejlene, at de, der retter, ikke ved, at det er forkerte data, der tastes ind. På grund af fejlene i indtastningerne har SKAT besluttet at låse adgangen til at rette i bestemte felter. Pensioner Hvor mange pensioner er flyttet til skattely i fx Luxemburg? Det spørgsmål har SKAT stillet sig selv og man vil prøve at besvare det i Reglerne blev strammet i 2010 efter mediehistorier om fiduser med udenlandske ordninger. Nu får området et servicetjek. Ejendomssalg Der er konstateret fejl og der er mange penge at hente i beskatning ved salg af ejendomme. Derfor sætter SKAT ressourcer ind på at lære både private og virksomheder, hvordan de komplekse regler skal anvendes i praksis. SKAT vil dog også bruge den viden man får i løbet af året til andet formål: man vil overveje en forenkling af reglerne på området. Der er også nye regler på vej for fradrag for vedligeholdelse af udlejningsejendomme. Der er fradrag for udgifter, der bruges til at holde ejendommen i samme stand som på købstidspunktet men ikke fradrag for udgifter, der bruges for at bringe ejendommen i bedre stand end da den blev købt. I praksis er denne sondring vanskelig, og det betyder usikkerhed og fejl det vil SKAT ændre, når området er undersøgt engang i virksomheder bliver opløst Revisor, restancer og RKI Hvert år giver revisorer påtegninger på flere hundredetusinde regnskaber. I nogle tilfælde er der ulovlige aktionærlån, som revisor gør opmærksom på i sin påtegning. En del af indsatsplanen er, at der nu skal følges op med en kontrol hos SKAT, så revisors oplysninger også anvendes af myndighederne. Der er fortsat fokus på restancer. SKAT er begyndt at indberette til RKI, når virksomheden skylder mellem og kr. Indsatsen for at indkræve restancer skal øges, og der skal gøres udlæg i aktiver og følges op på betalingsaftaler, hvis pengene ikke falder. I 2012 FORVENTER SKAT, AT DER TVANGSOPLØSES IKKE MINDRE END VIRK- SOMHEDER. DET ER ET VOKSENDE PROBLEM, AT NOGEN AF DEM FORTSÆTTER. Når en virksomhed bliver tvangsopløst kan det skyldes, at der rod i regnskaberne eller stor gæld til det offentlige. SKAT har opdaget, at en del af virksomhederne kører videre blot uden at betale skat, moms og afgifter. Det skal være slut nu. SKAT vil kontakte virksomhedens kunder og fortælle, at de handler med en uregistreret virksomhed. SKAT vil også møde op i skifteretten for at stille spørgsmål til ledelsen, hvis aktiverne er forsvundet, om hovedaktionæren har gæld til selskabet og om der mangler indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

6 marts 2012 SIDE 6 EU-dom gav amdi-penge retur Men ikke alligevel DEN ULOVLIGE AMBI-AFGIFT SPØGER IGEN. STATEN RISIKERER MILLIARD-REGNING Ibare fire år fra 1988 til 1991 betalte danske virksomheder en særlig AMBIafgift. Det var et arbejdsgiverbetalt arbejdsmarkedsbidrag, som erstattede en række sociale bidrag og afgifter. AMBIen var på 2,5 pct. af momsgrundlaget. Over årene blev der opkrævet 55 mia. kr. Den blev afskaffet, fordi den daværende EF-domstol kendte den ulovlig. Det er dermed tyve år siden den blev lagt i graven. På trods heraf taler advokater, revisorer og erhvervsfolk stadig om den. I årene efter AMBIens korte liv fik tusindvis af virksomheder deres AMBI-penge tilbage, men med fradrag af de andre afgifter, som den ulovlige afgift erstattede. I 2011 blev debatten sparket i gang igen: En EU-dom slog fast, at den ulovligt krævede AMBI skal tilbagebetales fuldt og helt uden fradrag af de førnævnte afgifter. Det er også opfattelsen hos FSR danske revisorer, revisorernes brancheforening. SKAT derimod mener ikke, at dommen giver anledning til at tage de gamle sager op igen. Dette skal Østre Landsret nu tage stilling til. Forældelse eller ej Normalt ville de gamle sager for længst være forældede. Forældelsesfristen er for nylig ændret, så den normalt nu er tre år, mens en frist for absolut forældelse nu er på ti år. Revisorer og advokater peger dog på at det er den gamle forældelsesfrist på tyve år, der må gælde. Det giver mulighed for at kræve tilbagebetaling fra SKAT for AMBI-udgifter betalt i Det kan, vurderes det, løbe op i omkring seks milliarder kroner. Dertil kommer et betydeligt beløb i renter. Samtidig peger revisorer og advokater på, at forældelsen helt skal suspenderes, fordi virksomhederne over årene er blevet vildledt af SKAT til at tro, at de ikke har et krav. Det viste sig med EU-dommen at være forkert. Ønsker du at deltage i et kollektivt søgsmål mod SKAT, kan vi henvise til nyheden; Tilbagebetaling af ulovlig AMBI fra den 1. december 2011, på Dansk Revisions hjemmeside. DIGITALT REGNSKAB KAN BLIVE EN UDFORDRING FOR VIRKSOMHEDERNE NU ER DET TID TIL INDBERETNING AF DE FØRSTE DIGITALE REGNSKABER. MEN MANGE VIRKSOMHEDER ER IKKE KLAR, VISER EN NY UNDERSØGELSE I løbet af få måneder skal de første virksomheder indberette deres årsregnskaber digitalt. Dette kan ske både ved manuel indtastning og ved indberetning i det såkaldte XBRL-format. I første omgang er det de virksomheder der er omfattet af regnskabsklasse B, og har balancedato den 31. januar 2012 eller derefter. Dvs. virksomheder, der afslutter deres regnskabsår denne dato eller senere og derfor senest skal indsende deres årsrapport 30. juni Det er tanken at større virksomheder skal kunne indberette i 2013, men intet er helt fastlagt på dette punkt endnu. En ny undersøgelse fra FSR danske revisorer viser, at digitale regnskaber kan få en svær start. Halvdelen af revisorerne vurderer, at virksomhederne slet ikke er klar til at indberette digitalt. Det er både viden og software, der mangler, viser undersøgelsen. Faglig direktør Michael Rugaard, FSR danske revisorer, peger dog på, at det er relativt få virksomheder, nemlig virksomhederne i skatteklasse B, der skal være klar i foråret. Vi kan håbe, at parathedsbilledet ændrer sig inden den helt store klump af virksomheder skal aflevere digitale regnskaber, siger han. Ingen fordel De digitale regnskaber skal gøre processen omkring årsrapporten smidigere. Det bliver bare ikke virksomhederne, der får glæde af dét, vurderer revisorerne i undersøgelsen. Otte ud af ti mener ikke, at det nye system resulterer i en lettelse af virksomhedernes administrative byrder. Til gengæld bliver det lettere at søge i alle regnskabsdata, når de ligger digitalt. Derfor har de danske revisorer sammen med Dansk Erhverv foreslået, at gøre adgangen til alle regnskaber billigere i det digitale format. Det vil være en fordel for en række virksomheder, der søger oplysninger om leverandører og kunder. Dansk Revision Information omtalte kravet om digitale regnskaber i #53 og #55 i Har du spørgsmål omkring digital indberetning er du velkommen til at kontakte dit lokale Dansk Revision kontor.

7 marts 2012 SIDE 7 LUKKELOVEN NY PÅTEGNING Når du ser dit årsregnskab for 2011 har din revisor givet en ny påtegning. Den ligner nok den gamle, men nye internationale standarder om revision og ny lovgivning har medført ændringer. Lukkeloven går mod lukning. Men inden den næsten forsvinder d. 1. oktober 2012, og bliver afløst af en helligdagslovgivning - hvor der kun vil være lukketidsregler for helligdage og enkelte andre dage - kommer der formentlig endnu en ændring. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn vil give mulighed for, at butikkerne i en by, ved ganske særlige lejligheder, kan holde åbent på en helligdag. Anledningen er, at fx Hernings butikker i dag ikke kan få dispensation til at holde åbent, når cykelløbet Giro d Italia kommer til byen på St. Bededag i år. Der er tale om en række overskrifter som din revisor skal anvende. Overskrifterne sikrer en vis overensstemmelse i opbygningen af påtegningerne for danske og udenlandske revisorerklæringer. Hvis årsrapporten for eksempel indeholder en ledelsesberetning, skal revisor som hovedregel skrive en særskilt udtalelse om ledelsesberetningen. NY FORMAND FOR DANSK REVISION Preben Rasmussen Høj, 43, er valgt som ny formand for Dansk Revision A/S. Han er cand.merc.jur fra Copenhagen Business School og er i dag regionsdirektør for Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Preben har tidligere siddet som administrerende direktør i Dansk Revisorforening og senere viceadministrerende direktør i FSR danske revisorer. gratis hjælp til mere eu-handel Hver fjerde danske virksomhed møder handelshindringer, når de handler med et andet EU-land, men det er kun nogle af disse hindringer der er lovlige. Det kan være en tung juridisk proces for virksomhederne at finde ud af, hvad der er lovligt og at finde en vej gennem systemerne. Nu er der imidlertid ny hjælp at hente for eksport-virksomhederne. Erhvervsstyrelsen har oprettet et særligt kontor, ved navn Indre Markeds Center, der skal bistå eksportvirksomhederne. Formålet er bl.a. at hjælpe små og mellemstore virksomhe- der når de eksporterer til øvrige EU-lande, og derved øge eksporten samt medvirke til, at EU s indre marked bliver mere åbent og velfungerende. Centret har bl.a. til opgave at fjerne handelshindringer for eksport af varer og serviceydelser, at fortælle om andre EU-landes krav til konkrete produkter eller serviceydelser, og at oplyse om kravene til at starte eller drive virksomhed i et andet EU-land. Rådgivningen er gratis og anonym. Læs mere på REVISORER FUSIONERER Dansk Revision Viborg og Revisionsfirmaet Axel Udesen har fusioneret fra 1. februar. Aktiviteterne er samlet på Dansk Revision Viborgs adresse Agerlandsvej 16 i Viborg. Efter fusionen har Dansk Revision 23 medarbejdere på kontoret i Viborg.

8 marts 2012 SIDE 8 Frister for betaling af skat og moms i 2012 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, store virksomheder April april 2012 Juli juli 2012 Maj maj 2012 August august 2012 Juni juni 2012 September september 2012 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, små og mellemstore virksomheder Marts april 2012 Juli august 2012 April maj 2012 August september 2012 Maj juni 2012 September oktober 2012 Juni juli 2012 Moms, store virksomheder (månedlig afregning) Marts april 2012 Juli august 2012 April maj 2012 August september 2012 Juni august 2012 September oktober 2012 Moms, mellemstore og nyregistrerede virksomheder (kvartalsvis afregning) 1. kvartal maj kvartal august 2012 Moms, små virksomheder (halvårlig afregning) 1. marts september 2012 befordringsfradrag i 2012 Skatterådet har fastsat satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for Befordringsfradrag km pr. dag mellem hjem og arbejde: Intet fradrag Fra 24 og op til 120 km pr. dag: 2,10 kr. pr. kilometer Fra 121 km og mere pr. dag: 1,05 kr. pr. kilometer Borgere i særlige udkantskommuner kan få forhøjet befordringsfradrag; det betyder, fradragssatsen er 2,10 kr., også ud over de første 120 km. Kommunerne er: Bornholm, Læsø, Morsø, Samsø, Frederikshavn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Svendborg, Ærø, Norddjurs, Tønder, Vesthimmerland, Brønderslev-Dronninglund og Faaborg-Midtfyn. Befordringsfradrag gives til de personer, der selv betaler transport mellem hjem og arbejde, eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse. Skattefri befordringsgodtgørelse i 2012 Op til kørte kilometer: Kørsel ud over de kilometer: 3,80 kroner pr. kilometer 2,10 kroner pr. kilometer Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert eller scooter er 0,50 kr. pr. kilometer. Befordringsgodtgørelse gives til de personer, der kører erhvervsmæssigt i eget køretøj, og hvor arbejdsgiveren fører kontrol med kørselsomfanget. Redaktion: Bjarne Jakobsen (Ansvarshavende) og Judith Skou, Dansk Revision; Anders Krarup, Krarup Kommunikation & Kompagni ApS, tlf Design: Tingkov Design, Tlf Tryk: Handy-Print A/S, Skive Oplag: ISSN: Udgiver: Dansk Revision A/S, Rådhustorvet 1, 3520 Farum, Tlf Bladet kan frit citeres med kildeangivelse. Informationer, der er tilgængelige i denne publikation, er udarbejdet i generelle vendinger med det formål at tilbyde brugeren generel information. Informationerne dækker ikke specifikke situationer og bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Dansk Revision påtager sig ikke tab foranlediget af en gennemført handling, eller undladelse af en handling, på baggrund af informationerne i denne publikation. HER ER DANSK REVISION Aalborg Sofiendalsvej 85, 9200 Aalborg SV T: / e: aarhus Tomsagervej 2, 8230 Åbyhøj T: / e: Esbjerg Smedevej 33, 6710 Esbjerg V T: / e: Frederikssund Havnegade 2-4, P. Boks 48, 3600 Frederikssund T: / e: Hadsten Vesselbjergvej 3, 8370 Hadsten T: / e: Hadsund Aalborgvej 51, 9560 Hadsund T: / e: Hjørring Vandværksvej 10, 9800 Hjørring T: / e: Holbæk Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk T: / e: Kalundborg Banegårdspladsen 1, 2. sal, 4400 Kalundborg t: / e: Kolding Kokholm 3A, 2. sal, 6000 Kolding T: / e: Korsør Jens Baggesens Gade 35, 4220 Korsør T: / e: Mors Havnegade 2, 1. sal, 7900 Nykøbing Mors T: / e: nykøbing F Toldbodgade 11, 4800 Nykøbing Falster T: / e: nykøbing Sj. Svanestræde 9, 4500 Nykøbing Sj. T: / e: Odder Torvet 10, 8300 Odder T: / e: Odense Hjallesevej 126, 5230 Odense M T: / e: Langelinie 79, 5230 Odense M T: / e: Randers Tronholmen 5, P. Boks 199, 8960 Randers SØ T: / e: Roskilde Ny Østergade 11, 4., 4000 Roskilde T: / e: Silkeborg Hagemannsvej 4, 8600 Silkeborg T: / e: Skive Resenvej 79, 7800 Skive T: / e: Slagelse Tjørne Allé 2, 4200 Slagelse T: / e: Sorø Feldskovvej 9, 4180 Sorø T: / e: svendborg Norgesvej 2, 5700 Svendborg T: / e: Sønderborg Grundtvigs Allé 196, 6400 Sønderborg T: / e: tønder Alexandrinevej 1, 6270 Tønder T: / E: Viborg Agerlandsvej 16, 8800 Viborg T: / e:

siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige.

siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige. Information Nr. 58 Juni 2012 Side 2-3 BESKATNING AF PERSONALEGODER: Personalegoder er ikke-kontante goder, som en medarbejder modtager som led i et ansættelsesforhold. Goderne er efter gældende ret udtryk

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

fordi de ikke har været opmærksomme på, hvad der fx er repræsentation og hvad der er reklame.

fordi de ikke har været opmærksomme på, hvad der fx er repræsentation og hvad der er reklame. Information Nr. 51 September 2010 Side 2-3 Iværksætterskatten skal afskaffes. Det har erhvervslivet sagt siden den blev opfundet, fordi den gør det dyrt og besværligt for private investorer. Nu sker det

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder - 1 - Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Skat har en plan 1. del

Skat har en plan 1. del - 1 Skat har en plan 1. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggør hvert år en plan over, hvilke brancher eller skatteområder skattevæsenet det kommende år særligt vil interessere

Læs mere

Skat har en plan. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skat har en plan. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skat har en plan Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat har nu offentliggjort sin såkaldte Indsats- og Inddrivelsesplan for 2012. Har man lidt dårlig samvittighed vedrørende skattebetalingerne

Læs mere

AFGIFTER. NOGET BLIVER BILLIGERE OG EN DEL BLIVER DYRERE.

AFGIFTER. NOGET BLIVER BILLIGERE OG EN DEL BLIVER DYRERE. Information Nr. 56 December 2011 Side 3 MULTIMEDIESKAT Mange glæder sig: Multimedieskatten skal forsvinde. Men i stedet får vi en skat på fri telefon og den ligner temmelig meget. Prisen er 2.500 kr. Du

Læs mere

Information MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS. Nr. 52 December 2010. Side 4. Side 6. Side 7

Information MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS. Nr. 52 December 2010. Side 4. Side 6. Side 7 Information Nr. 52 December 2010 SÅDAN BLIVER NYTÅRSAFTEN: Side 4 Statens budget har også betydning for virksomhedernes budget. Næste års finanslov regulerer en række afgifter, skatter og gebyrer. Et par

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skats Aktivitetsplan for 2014 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere sig om Skats planlagte

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Som optakt til det kommende skatteudspil har regeringen meldt ud, at de ønsker at afskaffe skatten på fri telefon. Det vil være en skattelettelse, der i høj grad

Læs mere

Skats plan for kontrol i 2017

Skats plan for kontrol i 2017 - 1 Skats plan for kontrol i 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark. Mens

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Analyse af kommunale serviceudgifter for budget 2015

Analyse af kommunale serviceudgifter for budget 2015 Analyse af kommunale serviceudgifter for 1 Analyse af kommunale serviceudgifter for Hvert år aftales niveauet for den kommunale økonomi mellem KL og Finansministeriet. Her aftales et samlet tal for de

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Benchmarking notat Emne: Modtagere: Udarbejdet af: Dato: 07. januar 2013 Undersøgelse af restancer i vandselskaber Offentligt tilgængeligt notat. Der findes

Læs mere

Vennetjenester og sort arbejde

Vennetjenester og sort arbejde - 1 Vennetjenester og sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sort arbejde har gennem mange år været i SKAT s søgelys. Men der er tilsyneladende lang vej igen, før det sorte arbejde

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Det går tilbage for den tidlige jobindsats

Det går tilbage for den tidlige jobindsats Organisation for erhvervslivet november 2009 Det går tilbage for den tidlige jobindsats AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK Tempoet i den kommunale beskæftigelsesindsats er faldet. Men hvis alle

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere