Information SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Nr. 57 Marts 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I 2012. 3000 VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Nr. 57 Marts 2012."

Transkript

1 Information Nr. 57 Marts 2012 Side 2 SENIORJOB Betaling til efterløn giver mulighed for et seniorjob, hvis dagpengene er væk og der er flere år til efterlønnen. Det er en gylden ordning. Men reglerne er komplicerede. SKATs indsatsområder i 2012 SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Side 6 AMBI SPØGER IGEN For tyve år siden betalte virksomhederne en AMBIafgift. EF-Domstolen dømte den som uforenelig ved EU-retten i 1992, men nu spøger den igen for der er mulighed for at virksomhederne kan få pengene retur. Det er primært de multinationale selskaber, der vil være i søgelyset i De store fisk, som skatteminister Thor Möger Pedersen kaldte de store selskaber, da han præsenterede årets indsatsplan. Det betyder dog ikke, at SKAT ikke holder øje med andre områder. Både bilejere, ejendomshandlere og de, der kører rigtig mange kilometer på vejene kan komme under skærpet opsyn i SKATs indsatsplan. Hele 7000 virksomheder vil gå konkurs i På trods af tvangsopløsning og kon- kurs fortsætter nogle af virksomhederne med at eksistere bare uden at betale skat, moms og afgifter. Det vil SKAT sætte en stopper for, og vil nu gå direkte til de konkursramte virksomheders kunder, for at advare mod de uregistrerede virksomheder. I alt sætter skatteministeriet i deres indsatsplan for 2012 ind med 117 projekter for at mindske skattegabet på 5 mia. Læs mere på side 3 Side 6 DIGITALE REGNSKABER I år skal de første virksomheder indberette årsrapporten digitalt men det kan være svært hvis man ikke er ikke helt klar. Virksomheder i regnskabsklasse B er de første til at gøre forsøget. Dansk Revisions kontorer står parat til at hjælpe med de digitale regnskaber.

2 marts 2012 SIDE 2 valg eller fravalg af efterløn: Seniorer kan gå glip af seniorjob SPØRGSMÅLET OM EFTERLØN RUMMER MERE END PENGE. IND- BETALING TIL EFTERLØN GIVER OGSÅ MULIGHED FOR SENIORJOB A-kasse og efterløn Seniorordningen forudsætter, at den arbejdsløse både er medlem af en A-kasse og at der er betalt til efterlønsordningen. Overvejelsen om at betale til efterlønnen er derfor andet og mere end spørgsmålet om indbetaling og udbetaling. Uden betaling til efterløn mister man retten til seniorjob. Det forklarer Brian Kjøller, juridisk konsulent i Lederne. Mange seniorer overser muligheden for at sikre sig selv et job, hvis de mister deres arbejde. En særlig seniorordning giver ret til et job i kommunen på normale vilkår, hvis man bliver arbejdsløs uden mulighed for at få et normalt, ustøttet job gennem jobcentret. Dog er der en række betingelser og for den enkelte er det helt afgørende, hvor mange år den ledige er fra at kunne få efterløn. Seniorjob er en ret til at få et job i kommunen med normale løn- og arbejdsvilkår og ret til efterløn. Retten kan man opnå, hvis man bliver arbejdsløs som 57-årig eller senere. Som arbejdsløs kan man modtage dagpenge i maksimalt to år. For den nu 59-årige, der ikke har fundet job, betyder det, at han eller hun har ret til et job i kommunen. Seniorjobbet løber så i årene fra 59 år til de 64, hvor man så kan gå på efterløn. Vi har en lang tradition for at sluse folk godt ud af arbejdslivet, når de er ældre. Denne ordning er den seneste af den art, siger Brian Kjøller, juridisk konsulent i Lederne. Betingelserne Forudsætningerne for at være berettiget til et seniorjob er ganske komplicerede. Med efterlønsreformen er retten til efterløn ændret for personer, der er født efter 1. juli 1954 og det gør det yderligere kompliceret. Hovedreglen er dog i kort form, at den ledige, som har betalt til efterlønnen, og som ikke kan få et normalt, ustøttet job ved udløbet af de to års dagpenge, kan få et seniorjob, hvis der er fem år til at personen kan gå på efterløn. Hvis man har opbrugt sin dagpengeret et år forud for efterlønsalderen, så er der kun mulighed for seniorjob i et år. Et eksempel: Ordningen kan fx gælde, hvis en arbejdsløs, der er født før 1. juli 1959, står til at miste dagpengene som 59-årig. Så skal kommunen tilbyde et seniorjob frem til efterlønnen, hvis det ikke lykkes at finde et job i jobcentret. Overgangsreglerne for årgangene 1954 til første halvår 1959 bør A-kassen kunne forklare. Mulighederne afhænger konkret af, hvornår den enkelte mister dagpengeretten i forhold til hvornår vedkommende kan gå på efterløn. Der er tale om en fantastisk ordning, for seniorerne kan ikke alene kræve et job i kommunen, de kan også kræve, at der tages udgangspunkt i deres ønsker og kompetencer. Kommunaldirektøren kan altså ikke bare sende dem alle sammen ud at male bænke,«siger konsulent Michael Rosenby i A-kassernes samarbejde, AK-Samvirke. Vi anbefaler medlemmerne at tænke sig rigtig godt om. Der er mulighed for fem års arbejde på normale vilkår, siger Brian Kjøller hos Lederne. Ordningen blev introduceret i Dengang var ledigheden lav og ordningen blev ikke meget omtalt. I dag er der ca. 100 seniorer i seniorjob i hele landet.

3 marts 2012 SIDE 3 SKAT GÅR EFTER DE STORE VIRKSOMHEDER - OG EN HEL DEL AF DE ANDRE DET ER FØRST OG FREMMEST DE MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, DER MØDER EN MASSIV INDSATS FRA SKAT I SKAT SÆTTER 529 NYE MEDARBEJDERE PÅ OPGAVERNE SKAT sætter i 2012 ind mod fejl i skattebetalingen hos store selskaber. Det står klart med den indsats- og inddrivelsesplan, som skatteminister Thor Möger Pedersen præsenterede i januar. SKAT har fået i alt 529 ekstra årsværk til arbejdet med at inddrive skat og få flere virksomheder til at betale skat i Danmark. Indsats- og inddrivelsesplanen fastlægger, hvor de nye medarbejdere skal sætte ind. De 117 projekter sigter mest mod virksomhederne, der er mål for 49 af projekterne. Heraf drejer de 27 sig om de største virksomheder, 20 om selskabsskat, syv om Transfer Pricing og ni om økonomisk kriminalitet. Borgernes skat er målet for ti af projekterne. På disse sider gennemgår Dansk Revision en række af de vigtigste indsatsområder. Færre fejl i personlige selvangivelser Statsrevisorerne, som hvert år ser på SKATs særlige indsatsområder, har vurderet, at vi er blevet bedre til at udfylde selvangivelsen og bedre til at betale skatten. Fejlprocenten er faldet fra otte til seks. SKAT mener at andelen af personer der bevidst snyder med skatten er faldet fra 0,9 pct. til 0,4 pct., det er altså en ganske lille gruppe der overlagt snyder. Det såkaldte skattegab forskellen mellem hvad vi betaler og hvad vi burde betale er beregnet til ca. fem mia. kr. Personer der formodes at snyde tegner sig for 25 procent eller 1,2 mia. kr. af dette beløb. Personer Indsatsplanen har sat fokus på privatpersoner i SKAT vil gennemføre en undersøgelse af stikprøveudvalgte målgrupper, for at måle graden af reglefterlevelse blandt borgerne. Der vil blive udvalgt 2700 borgere i højrisikogruppen, 1200 borgere i mellemrisikogruppen og 600 i lavrisikogruppen. Følgende vil nogle af SKATs fokusområder for privatpersoner blive gennemgået. De fraflyttede: De danskere, der melder flytning fra Danmark, men stadig har en bolig i landet, er i SKATs kikkert i En række sager med kreditkort har vist, at nogle personer, som tror de ikke er skattepligtige, rent faktisk er skattepligtige i Danmark, fordi de opholder sig i landet i mere end 180 dage om året. Fejl i angivelsen af personlig indkomst tegner sig for næsten halvdelen af alle fejl i selvangivelserne. Fejlagtig angivelse af aktieindkomst står for knap en femtedel. Flere fejl i virksomhederne Såkaldte Compliance-undersøgelser fra 2006 og 2008 viser, at virksomhederne er blevet dårligere til at overholde reglerne. Dårligst står det til blandt virksomheder i personligt regi. De to undersøgelser viser, at samfundet mister i omegnen af 8-9 mia. kr. pr. år. På trods af fejl i regnskaberne, slår SKAT dog fast at 90 pct. af virksomhederne ønsker at følge reglerne, og betale deres skat korrekt. Dem i udlandet: De danskere, der er udstationeret, kan have særlige problemer med selvangivelsen. Indsatsen skal sikre, at de betaler fuld dansk skat, hvis de er forpligtede til dette. Indsatsen på dette område sker dels gennem kontrol, og dels ved at udbrede kendskabet til de særlige regler. De store fradrag: Store virksomheder med mange udenlandske arbejdstagere kan vente et servicebesøg fra SKAT i SKAT vil blandt andet kontrollere om der er konverteret løn til skattefrie godtgørelser. Værdipapirer: Indtægter fra værdipapirer er vanskelige at angive korrekt på selvangivelsen, for reglerne på området er komplicerede. Samtidig er det et område, hvor der er en reel mulighed for at snyde. Det betyder at der er mange der ikke selvopgiver korrekt. SKAT vil give dem bedre viden om beregningssystemerne.

4 marts 2012 SIDE 4 fortsat... Medarbejderaktier: Flere og flere ansatte har de seneste år fået medarbejderaktier, og det volder problemer med skatten. Nu skal beskatningen af medarbejderaktier kontrolleres. VIRKSOMHEDER Lægerne i Norge: SKAT har opdaget, at nogle læger har arbejdet i Norge uden at være blevet beskattet af lønnen dér. SKAT vil sikre, at den skat, de norske myndigheder ikke har opkrævet, nu bliver betalt i Danmark. Dem på private sygehuse: En særlig gruppe er nogle ansatte på privathospitaler, som arbejder som selvstændigt erhvervsdrivende. Betingelserne er ikke opfyldt i alle tilfælde, så hospitalet skal trække A-skatten inden det udbetaler lønnen. Dem med udlandskonto: Money Transfer er betegnelsen for overførsel af penge. Der venter både bøder og fængsel til dem, der fører penge fra Danmark til skattely, hvis det sker som led i skatteunddragelse. Der er lavet aftaler med flere af skattelylandene og det giver SKAT nye og meget bedre muligheder på områder. Dem over grænsen: De, der bare putter pengene i en kuffert og ruller over grænsen, skal ikke vide sig for sikre. Der bliver flere kontroller ved landegrænserne, i lufthavnene og havnene. Man må maksimalt udføre euro uden at oplyse det til myndighederne. Dem med kopier: SKAT vil øge sin indsats over for varemærkeforfalskning og piratkopiering. Ligesom med udførsel af penge vil kontrollen ske ved grænsen, i havne og lufthavne samt hos speditionsvirksomheder. De konkursramte: De danskere, der er erklæret konkurs, er en særlig målgruppe. Der er særlig risiko for, at deres indkomst er anført forkert på selvangivelsen og at de har fratrukket underskud, som de ikke er berettigede til. De, der skylder: SKAT har ret til at tilbageholde gæld til det offentlige i lønnen. Den ret skal udnyttes i fuldt omfang, hedder det i indsatsplanen. Det gælder særligt skatteydere med stor indkomst og skatteydere med B-indkomst. S SKATs særlige indrivelses- og indsatsplan har også tydeligt fokus på virksomhederne. De multinationale og store virksomheder får særlig opmærksomhed, men de mellemstore og små virksomheder er bestemt ikke glemt. SKAT definerer mellemstore virksomheder som virksomheder med under 250 ansatte og små virksomheder som virksomheder med under ni ansatte får besøg Præcis virksomheder bliver særligt udvalgt for at undersøge, om de overholder reglerne. SKAT vil, helt tilfældigt, udvælge personligt drevne virksomheder og 910 mellemstore selskaber. Dertil kommer en indsats over for de små med under ni ansatte. Nedenfor gives nogle eksempler på nogle af SKATs indsatsområder. Listen er dog ikke udtømmende. Rejseudgifter Fra 2010 er fradrag for rejseudgifter begrænset til kr. Det er dog set at nogen, efter loftet er nået, har lavet aftaler om skattefri rejsegodtgørelse mod en nedgang i lønnen. Derfor vil man i 2012 kontrollere arbejdsgivere og deres ansatte indenfor brancher, hvor erfaringen viser at dette har fundet sted. Også multimediebeskatningen af fri telefon kommer under øget kontrol, da der også på dette område kan opstå fejl. Biler og snydere Afgifter på biler er et stort tema for danskerne og også for SKAT, for vi er åbenbart ikke så gode til at overholde reglerne. Temaet biler står højt på listen over indsatser og vi kan se frem til en egentlig kampagne for at komme fejlene på området til livs. Problemet er, mener SKAT, at mange danskere og udlændinge bruger udenlandske køretøjer i strid med reglerne, når de er i Danmark. Det er udlændinge, der har fast ophold, men kører i udenlandsk indregistrerede motorkøretøjer, og danskere, som køber udenlandske biler, men ikke lader dem indregistrere i Danmark eller sætter danske nummerplader, der tilhører et andet køretøj, på bilerne. Og så er der dem, der bruger en dyr bil ejet af virksomheden, men ikke fortæller, at de også bruger bilen privat. Snyderne skal rammes ved målrettede kontrolaktioner på strategisk udvalgte geografiske områder på tværs af landet, skriver SKAT. E-handel Udenlandske web-sites står for 25 pct. af al e-handel i Danmark. Men er disse websites nu rigtig udenlandske eller er de

5 marts 2012 SIDE 5 fokus på virksomheder danske, bare uden afregning af moms, skat og afgifter? Det vil SKAT undersøge i Hvis den danske omsætning på en udenlandsk web-site er på over kr. om året, så skal den registreres i Danmark. Der vil også ske en indsats for at hindre e- handel med ulovlige fødevarer og medicin. Feltlåsning Hvis du oplever, at du ikke længere kan rette i feltet Kapitalindkomst eller andre felter på TastSelv så er det ikke nødvendigvis en teknisk fejl. SKAT har opdaget, at nogen giver sig selv uberettigede fradrag eller lavere indkomst. Der er et stort behov for vejledning på området, for typisk skyldes fejlene, at de, der retter, ikke ved, at det er forkerte data, der tastes ind. På grund af fejlene i indtastningerne har SKAT besluttet at låse adgangen til at rette i bestemte felter. Pensioner Hvor mange pensioner er flyttet til skattely i fx Luxemburg? Det spørgsmål har SKAT stillet sig selv og man vil prøve at besvare det i Reglerne blev strammet i 2010 efter mediehistorier om fiduser med udenlandske ordninger. Nu får området et servicetjek. Ejendomssalg Der er konstateret fejl og der er mange penge at hente i beskatning ved salg af ejendomme. Derfor sætter SKAT ressourcer ind på at lære både private og virksomheder, hvordan de komplekse regler skal anvendes i praksis. SKAT vil dog også bruge den viden man får i løbet af året til andet formål: man vil overveje en forenkling af reglerne på området. Der er også nye regler på vej for fradrag for vedligeholdelse af udlejningsejendomme. Der er fradrag for udgifter, der bruges til at holde ejendommen i samme stand som på købstidspunktet men ikke fradrag for udgifter, der bruges for at bringe ejendommen i bedre stand end da den blev købt. I praksis er denne sondring vanskelig, og det betyder usikkerhed og fejl det vil SKAT ændre, når området er undersøgt engang i virksomheder bliver opløst Revisor, restancer og RKI Hvert år giver revisorer påtegninger på flere hundredetusinde regnskaber. I nogle tilfælde er der ulovlige aktionærlån, som revisor gør opmærksom på i sin påtegning. En del af indsatsplanen er, at der nu skal følges op med en kontrol hos SKAT, så revisors oplysninger også anvendes af myndighederne. Der er fortsat fokus på restancer. SKAT er begyndt at indberette til RKI, når virksomheden skylder mellem og kr. Indsatsen for at indkræve restancer skal øges, og der skal gøres udlæg i aktiver og følges op på betalingsaftaler, hvis pengene ikke falder. I 2012 FORVENTER SKAT, AT DER TVANGSOPLØSES IKKE MINDRE END VIRK- SOMHEDER. DET ER ET VOKSENDE PROBLEM, AT NOGEN AF DEM FORTSÆTTER. Når en virksomhed bliver tvangsopløst kan det skyldes, at der rod i regnskaberne eller stor gæld til det offentlige. SKAT har opdaget, at en del af virksomhederne kører videre blot uden at betale skat, moms og afgifter. Det skal være slut nu. SKAT vil kontakte virksomhedens kunder og fortælle, at de handler med en uregistreret virksomhed. SKAT vil også møde op i skifteretten for at stille spørgsmål til ledelsen, hvis aktiverne er forsvundet, om hovedaktionæren har gæld til selskabet og om der mangler indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

6 marts 2012 SIDE 6 EU-dom gav amdi-penge retur Men ikke alligevel DEN ULOVLIGE AMBI-AFGIFT SPØGER IGEN. STATEN RISIKERER MILLIARD-REGNING Ibare fire år fra 1988 til 1991 betalte danske virksomheder en særlig AMBIafgift. Det var et arbejdsgiverbetalt arbejdsmarkedsbidrag, som erstattede en række sociale bidrag og afgifter. AMBIen var på 2,5 pct. af momsgrundlaget. Over årene blev der opkrævet 55 mia. kr. Den blev afskaffet, fordi den daværende EF-domstol kendte den ulovlig. Det er dermed tyve år siden den blev lagt i graven. På trods heraf taler advokater, revisorer og erhvervsfolk stadig om den. I årene efter AMBIens korte liv fik tusindvis af virksomheder deres AMBI-penge tilbage, men med fradrag af de andre afgifter, som den ulovlige afgift erstattede. I 2011 blev debatten sparket i gang igen: En EU-dom slog fast, at den ulovligt krævede AMBI skal tilbagebetales fuldt og helt uden fradrag af de førnævnte afgifter. Det er også opfattelsen hos FSR danske revisorer, revisorernes brancheforening. SKAT derimod mener ikke, at dommen giver anledning til at tage de gamle sager op igen. Dette skal Østre Landsret nu tage stilling til. Forældelse eller ej Normalt ville de gamle sager for længst være forældede. Forældelsesfristen er for nylig ændret, så den normalt nu er tre år, mens en frist for absolut forældelse nu er på ti år. Revisorer og advokater peger dog på at det er den gamle forældelsesfrist på tyve år, der må gælde. Det giver mulighed for at kræve tilbagebetaling fra SKAT for AMBI-udgifter betalt i Det kan, vurderes det, løbe op i omkring seks milliarder kroner. Dertil kommer et betydeligt beløb i renter. Samtidig peger revisorer og advokater på, at forældelsen helt skal suspenderes, fordi virksomhederne over årene er blevet vildledt af SKAT til at tro, at de ikke har et krav. Det viste sig med EU-dommen at være forkert. Ønsker du at deltage i et kollektivt søgsmål mod SKAT, kan vi henvise til nyheden; Tilbagebetaling af ulovlig AMBI fra den 1. december 2011, på Dansk Revisions hjemmeside. DIGITALT REGNSKAB KAN BLIVE EN UDFORDRING FOR VIRKSOMHEDERNE NU ER DET TID TIL INDBERETNING AF DE FØRSTE DIGITALE REGNSKABER. MEN MANGE VIRKSOMHEDER ER IKKE KLAR, VISER EN NY UNDERSØGELSE I løbet af få måneder skal de første virksomheder indberette deres årsregnskaber digitalt. Dette kan ske både ved manuel indtastning og ved indberetning i det såkaldte XBRL-format. I første omgang er det de virksomheder der er omfattet af regnskabsklasse B, og har balancedato den 31. januar 2012 eller derefter. Dvs. virksomheder, der afslutter deres regnskabsår denne dato eller senere og derfor senest skal indsende deres årsrapport 30. juni Det er tanken at større virksomheder skal kunne indberette i 2013, men intet er helt fastlagt på dette punkt endnu. En ny undersøgelse fra FSR danske revisorer viser, at digitale regnskaber kan få en svær start. Halvdelen af revisorerne vurderer, at virksomhederne slet ikke er klar til at indberette digitalt. Det er både viden og software, der mangler, viser undersøgelsen. Faglig direktør Michael Rugaard, FSR danske revisorer, peger dog på, at det er relativt få virksomheder, nemlig virksomhederne i skatteklasse B, der skal være klar i foråret. Vi kan håbe, at parathedsbilledet ændrer sig inden den helt store klump af virksomheder skal aflevere digitale regnskaber, siger han. Ingen fordel De digitale regnskaber skal gøre processen omkring årsrapporten smidigere. Det bliver bare ikke virksomhederne, der får glæde af dét, vurderer revisorerne i undersøgelsen. Otte ud af ti mener ikke, at det nye system resulterer i en lettelse af virksomhedernes administrative byrder. Til gengæld bliver det lettere at søge i alle regnskabsdata, når de ligger digitalt. Derfor har de danske revisorer sammen med Dansk Erhverv foreslået, at gøre adgangen til alle regnskaber billigere i det digitale format. Det vil være en fordel for en række virksomheder, der søger oplysninger om leverandører og kunder. Dansk Revision Information omtalte kravet om digitale regnskaber i #53 og #55 i Har du spørgsmål omkring digital indberetning er du velkommen til at kontakte dit lokale Dansk Revision kontor.

7 marts 2012 SIDE 7 LUKKELOVEN NY PÅTEGNING Når du ser dit årsregnskab for 2011 har din revisor givet en ny påtegning. Den ligner nok den gamle, men nye internationale standarder om revision og ny lovgivning har medført ændringer. Lukkeloven går mod lukning. Men inden den næsten forsvinder d. 1. oktober 2012, og bliver afløst af en helligdagslovgivning - hvor der kun vil være lukketidsregler for helligdage og enkelte andre dage - kommer der formentlig endnu en ændring. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn vil give mulighed for, at butikkerne i en by, ved ganske særlige lejligheder, kan holde åbent på en helligdag. Anledningen er, at fx Hernings butikker i dag ikke kan få dispensation til at holde åbent, når cykelløbet Giro d Italia kommer til byen på St. Bededag i år. Der er tale om en række overskrifter som din revisor skal anvende. Overskrifterne sikrer en vis overensstemmelse i opbygningen af påtegningerne for danske og udenlandske revisorerklæringer. Hvis årsrapporten for eksempel indeholder en ledelsesberetning, skal revisor som hovedregel skrive en særskilt udtalelse om ledelsesberetningen. NY FORMAND FOR DANSK REVISION Preben Rasmussen Høj, 43, er valgt som ny formand for Dansk Revision A/S. Han er cand.merc.jur fra Copenhagen Business School og er i dag regionsdirektør for Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Preben har tidligere siddet som administrerende direktør i Dansk Revisorforening og senere viceadministrerende direktør i FSR danske revisorer. gratis hjælp til mere eu-handel Hver fjerde danske virksomhed møder handelshindringer, når de handler med et andet EU-land, men det er kun nogle af disse hindringer der er lovlige. Det kan være en tung juridisk proces for virksomhederne at finde ud af, hvad der er lovligt og at finde en vej gennem systemerne. Nu er der imidlertid ny hjælp at hente for eksport-virksomhederne. Erhvervsstyrelsen har oprettet et særligt kontor, ved navn Indre Markeds Center, der skal bistå eksportvirksomhederne. Formålet er bl.a. at hjælpe små og mellemstore virksomhe- der når de eksporterer til øvrige EU-lande, og derved øge eksporten samt medvirke til, at EU s indre marked bliver mere åbent og velfungerende. Centret har bl.a. til opgave at fjerne handelshindringer for eksport af varer og serviceydelser, at fortælle om andre EU-landes krav til konkrete produkter eller serviceydelser, og at oplyse om kravene til at starte eller drive virksomhed i et andet EU-land. Rådgivningen er gratis og anonym. Læs mere på REVISORER FUSIONERER Dansk Revision Viborg og Revisionsfirmaet Axel Udesen har fusioneret fra 1. februar. Aktiviteterne er samlet på Dansk Revision Viborgs adresse Agerlandsvej 16 i Viborg. Efter fusionen har Dansk Revision 23 medarbejdere på kontoret i Viborg.

8 marts 2012 SIDE 8 Frister for betaling af skat og moms i 2012 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, store virksomheder April april 2012 Juli juli 2012 Maj maj 2012 August august 2012 Juni juni 2012 September september 2012 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, små og mellemstore virksomheder Marts april 2012 Juli august 2012 April maj 2012 August september 2012 Maj juni 2012 September oktober 2012 Juni juli 2012 Moms, store virksomheder (månedlig afregning) Marts april 2012 Juli august 2012 April maj 2012 August september 2012 Juni august 2012 September oktober 2012 Moms, mellemstore og nyregistrerede virksomheder (kvartalsvis afregning) 1. kvartal maj kvartal august 2012 Moms, små virksomheder (halvårlig afregning) 1. marts september 2012 befordringsfradrag i 2012 Skatterådet har fastsat satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for Befordringsfradrag km pr. dag mellem hjem og arbejde: Intet fradrag Fra 24 og op til 120 km pr. dag: 2,10 kr. pr. kilometer Fra 121 km og mere pr. dag: 1,05 kr. pr. kilometer Borgere i særlige udkantskommuner kan få forhøjet befordringsfradrag; det betyder, fradragssatsen er 2,10 kr., også ud over de første 120 km. Kommunerne er: Bornholm, Læsø, Morsø, Samsø, Frederikshavn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Svendborg, Ærø, Norddjurs, Tønder, Vesthimmerland, Brønderslev-Dronninglund og Faaborg-Midtfyn. Befordringsfradrag gives til de personer, der selv betaler transport mellem hjem og arbejde, eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse. Skattefri befordringsgodtgørelse i 2012 Op til kørte kilometer: Kørsel ud over de kilometer: 3,80 kroner pr. kilometer 2,10 kroner pr. kilometer Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert eller scooter er 0,50 kr. pr. kilometer. Befordringsgodtgørelse gives til de personer, der kører erhvervsmæssigt i eget køretøj, og hvor arbejdsgiveren fører kontrol med kørselsomfanget. Redaktion: Bjarne Jakobsen (Ansvarshavende) og Judith Skou, Dansk Revision; Anders Krarup, Krarup Kommunikation & Kompagni ApS, tlf Design: Tingkov Design, Tlf Tryk: Handy-Print A/S, Skive Oplag: ISSN: Udgiver: Dansk Revision A/S, Rådhustorvet 1, 3520 Farum, Tlf Bladet kan frit citeres med kildeangivelse. Informationer, der er tilgængelige i denne publikation, er udarbejdet i generelle vendinger med det formål at tilbyde brugeren generel information. Informationerne dækker ikke specifikke situationer og bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Dansk Revision påtager sig ikke tab foranlediget af en gennemført handling, eller undladelse af en handling, på baggrund af informationerne i denne publikation. HER ER DANSK REVISION Aalborg Sofiendalsvej 85, 9200 Aalborg SV T: / e: aarhus Tomsagervej 2, 8230 Åbyhøj T: / e: Esbjerg Smedevej 33, 6710 Esbjerg V T: / e: Frederikssund Havnegade 2-4, P. Boks 48, 3600 Frederikssund T: / e: Hadsten Vesselbjergvej 3, 8370 Hadsten T: / e: Hadsund Aalborgvej 51, 9560 Hadsund T: / e: Hjørring Vandværksvej 10, 9800 Hjørring T: / e: Holbæk Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk T: / e: Kalundborg Banegårdspladsen 1, 2. sal, 4400 Kalundborg t: / e: Kolding Kokholm 3A, 2. sal, 6000 Kolding T: / e: Korsør Jens Baggesens Gade 35, 4220 Korsør T: / e: Mors Havnegade 2, 1. sal, 7900 Nykøbing Mors T: / e: nykøbing F Toldbodgade 11, 4800 Nykøbing Falster T: / e: nykøbing Sj. Svanestræde 9, 4500 Nykøbing Sj. T: / e: Odder Torvet 10, 8300 Odder T: / e: Odense Hjallesevej 126, 5230 Odense M T: / e: Langelinie 79, 5230 Odense M T: / e: Randers Tronholmen 5, P. Boks 199, 8960 Randers SØ T: / e: Roskilde Ny Østergade 11, 4., 4000 Roskilde T: / e: Silkeborg Hagemannsvej 4, 8600 Silkeborg T: / e: Skive Resenvej 79, 7800 Skive T: / e: Slagelse Tjørne Allé 2, 4200 Slagelse T: / e: Sorø Feldskovvej 9, 4180 Sorø T: / e: svendborg Norgesvej 2, 5700 Svendborg T: / e: Sønderborg Grundtvigs Allé 196, 6400 Sønderborg T: / e: tønder Alexandrinevej 1, 6270 Tønder T: / E: Viborg Agerlandsvej 16, 8800 Viborg T: / e:

siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige.

siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige. Information Nr. 58 Juni 2012 Side 2-3 BESKATNING AF PERSONALEGODER: Personalegoder er ikke-kontante goder, som en medarbejder modtager som led i et ansættelsesforhold. Goderne er efter gældende ret udtryk

Læs mere

AFGIFTER. NOGET BLIVER BILLIGERE OG EN DEL BLIVER DYRERE.

AFGIFTER. NOGET BLIVER BILLIGERE OG EN DEL BLIVER DYRERE. Information Nr. 56 December 2011 Side 3 MULTIMEDIESKAT Mange glæder sig: Multimedieskatten skal forsvinde. Men i stedet får vi en skat på fri telefon og den ligner temmelig meget. Prisen er 2.500 kr. Du

Læs mere

Skat har en plan. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skat har en plan. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skat har en plan Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat har nu offentliggjort sin såkaldte Indsats- og Inddrivelsesplan for 2012. Har man lidt dårlig samvittighed vedrørende skattebetalingerne

Læs mere

Information MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS. Nr. 52 December 2010. Side 4. Side 6. Side 7

Information MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS. Nr. 52 December 2010. Side 4. Side 6. Side 7 Information Nr. 52 December 2010 SÅDAN BLIVER NYTÅRSAFTEN: Side 4 Statens budget har også betydning for virksomhedernes budget. Næste års finanslov regulerer en række afgifter, skatter og gebyrer. Et par

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

reglerne en smule, så muligheden for refusion kommer igen. Men kun i de retssager, der anlægges af SKAT.

reglerne en smule, så muligheden for refusion kommer igen. Men kun i de retssager, der anlægges af SKAT. Information Nr. 55 September 2011 Side 2 JOBBOLIGPLANEN Kært barn har mange navne. Servicefradrag er et af dem det giver fradrag for lønudgifter til både håndværkere, vinduespudsere og børnepassere. Læs

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Lidt om os Insolvensbehandlingens organisering INSOLVENS er en del af Sagscenter Erhverv, der er en landsdækkende enhed under SKAT Nordjylland.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

SKATs nye Innovative indsatsstrategi

SKATs nye Innovative indsatsstrategi SKATs nye Innovative indsatsstrategi Direktør Steffen Normann Hansen SAS Institute seminar den 30-35 mia. 10 mia. Skattegab? Reguleringer Skat til indbetaling 765 mia. Skatteopkrævning Omkostninger til

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015

SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015 SKATs fokus i 2015 v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015 2 Indledning En ikke særlig juridisk, men mere faktuel gennemgang af, hvad SKAT vil lave i 2015. Målrettet kontrol (122 navngivne og helt konkrete

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev:

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev: Indhold i dette nyhedsbrev: NYHEDSBREV 2006-2 Selskabers årsregnskab og selvangivelse Hvad skal med? Skattefri omstrukturering SKAT strammer garnet. Skævdeling af udbytte Opfølgning 60 dages reglen Ny

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Den 15. juni skal du være registreret i det nye Ejerregister, hvis du ejer kapitalandel over 5 %

Den 15. juni skal du være registreret i det nye Ejerregister, hvis du ejer kapitalandel over 5 % Maj 2015 Kære kunde! EJENDOMSADMINISTRATION EN DEL AF rewidan.dk I de sidste par år har vi beskæftiget os i mindre grad med ejendomsadministration. Fra 1. oktober sidste år meldte vi os ind i Ejendomsforeningen

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere