HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA."

Transkript

1 PÅ KRONBORG ss Birte. HGWJ./OXFA.

2 "HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Birte. I C IJ. / O X F Å. III - Berlingske lidende 13. Februar = I Sø- og Handelsretten har der været afholdt Søforhør i Anledning af, at Holm & Wonsilds Damper "Birte" i sidste Uge har været nødstedt i Isen i Flinterenden, derunder er stødt paa en ukendt Undervands hindring og er blevet læk. Føreren, Kaptajn Alfred Mathiesen, oplyste, at Damperen den 31. Januar var afsejlet fra G-dynia med en ladning Kul til Amsterdam. Den 2. Februar naaedes Drogden, hvor der ankredes op for Natten, men da der næste Dag var stærk nordgaaende Isdrift lettede man Anker og fortsatte gennem Flinterenden efter en større svensk Konvoj. Kl. 13,20 i Nærheden af Oscarsgrunden mærkedes et Stød i Damperen, og ved foretagen Pejling viste der sig at være 30 lommer Yand i I-Ianken. Det var umuligt at faa lods til Malmø, men Sederiet sørgede for, at "Isbjørn" blev sendt til Hjælp, og Isbryderen slæbte "Birte" til København samme Aften. Da Vandet blev ved med at stige, kom Svitzers Bjergere med Pumper, og Damperen sattes paa G-rund paa Lynetteflakket og blev senere slæbt til Islands Brygge, hvor den blev tættet af Dykkere. Kaptajn Mathiesen mente iøvrigt, at det er en Undervandshindring, Damperen er stødt paa, da denne ikke steppede op, som åen vilde gøre ved en Grundstødning.

3 PÅ KRONBORG ss Birte. I C ff J. / 0 X H. III - Berlingske Tidende Mandag Morgen 8. Marts 1954: Det københavnske Rederi Holm & Wonsilds Damper "Birte" paa Ions d.w. er efter at have losset en Last Koks fra Rotterdam blevet oplagt i Esbjerg Havn, hvor Antallet af oplagte Skibe er I stadig Stigen. Berlingske lidende lirsdag Morgen 9* Marts 1954 Esbjerg, Mandag: Det københavnske Kederi Holm & fonsild havde meddelt Havnemyndighederne i Esbjerg, at Rederiets 3000 Ions store Damper "Birte" skulde oplægges i Esbjerg Havn fra Søndag, men for tredie Gang er det i den ellevete lime lykkedes at skaffe Fragt og undgaa Oplægning. Det er meget velkomment for Esbjerg Havn, der nu har maattet melde helt Stop for Oplægninger. Der ligger nu fem stære oplagte Skibe i Havnen. Man kan ikke foreløbig afgive mere rlads.

4 vz&. O X F' A HAWDELS- OG SØFARTSMUSEET ys^cf^zc^ssb^/?" faé^c^z^c' tk&-z~ fa c^i éyt^ <7i />* #o-**- u /ØsU**i/ fa*rzsi* ~j *&, "~ f -~* fctf r - &.fa$ &^»<S-&-j/ 2 2? 7 Syryc*? %L>t^L % ~tu/fau &* ~* " 'isé'z's <y*v '3 i ^ 'P&-0! s^<&**& < fau^i?uufa fa **«>*% Mi fis&f -f%ø"*t g^y

5 PÅ KRONBORG ^ -ryv- '-e K ^/?. 4-fa yfa,: fa «' 'h Ifa r fa i - / % -y w. fa Vr - 7/ - '& - '-*/ - fa - '*??- "tf ' jlt 'faiycirz. ;/</ t'/j- tf/f- / y<-^. A*-^.Å^W '<-/,<> - tø re ' '% - 'fy,, ~ **/* - tø/, - (Ufy^f^ farcer*, - (Z&4-*&s, -CtL-t^^ff^, 'yt^-<hf~t^^-y. -fax^. -> /,*. - fa->''tfe i tfa^csccsz, s-fr-r j * %. - *f/, 4- - *& - **5t - % - fas - Tfaz~z~-~-«~J tfa e~c*v Ss/-z~~J k fa-c&vz, y> _- f '7/ Y ~ tø ^^^ 'h^-hs-z^fa*--!/ '~ < - JL -**--c-t~t tc^f^é^-^j &^*Jfa^U '/JT - %r - t&/r- 7%-, - <m -

6 11 f s f 1 V.») - } ^iv ti 5? ^ i rt V i ^ <. ri $J*M^

7 ss Birte. 0 X F A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG IV 7/ ank. Odense 10/1 afg. Odense til Casablanca 22/1 31/1 8/2 17/2 21/2 ank. afg. ank., afg. ank* Casablanca til England. Afgaar forventelig 3l/l til Swansea. Casablanca til Swansea Swansea Swansea til Holland Rotterdam til Ghent

8 PÅ KRONBORG '. tj*iy%, }*/ tf/r 'k^j' «ÆU «/ //>? -s-s-? /y/ti tu? ',Æ- fa^-ry* * # PZSfn-jfe^: srs*p ' ' ** *&* Csf^j Oy^i^ fågy^é^ - l% U^å U % Cfao-y^&^z^, (ti / /(^ysæ'f Æ**-'*- 4>t*-t k** 0& <*&r ^m - +&**a+ % Kl- «!*«; Ar diws^w,.-. ff. /tf&. a ^yo /fy>z*.«i^--<^~--/ - >?/. Ms,<.' -K*y \fy~ /'* /.< W^)> },i4 rf ^ilæ*ffi*?'^*s- '/*:. ^ fc < s ^r'c ic * 1 ' ^^i>':' /3r <^/. f Offa-^: ^ K'^t^å^c^&cf/c lyfy<*&*s^-i C

9 PÅ KROMBORG ss Bjarke ex Stensnæs ex Marianne ex Uskmoor. O X Q E. v

10 PÅ KRONBORG ss Bjarke ex Stensnæs ex Marianne ex Uskmoor. 0 1 QE.1II - Berlingske lidende Søndag Morgen 4. April 1948: Dansk Damper "Bjarke", tilhørende Det Dansk Norske Dampskibsselskab (Skibsreder E. A. Robbert), er tidligt i Gaar Morges løbet paa et Skær udfor Kristianssand. Skibet var paa Rejse til Kristianssand med Kul fra Danzig. Der var høj Paalandssø, da Grundstødningen skete, og Besætningen, med Undtagelse af Kaptajnen, der blev om Bord, gik straks i Baadene. Under Arbejdet med at sætte Baadene ud kom Første-Styrmand Bastholm-Jørgensen til Skade, han blev indlagt paa Sygehuset i Kristianssand, og hans lilstand betegnes som ret alvorlig. Hans Hustru, der er bosiddende i København, rejste i Aftes til Kristianssand. Resten af den 25 Mands Besætning kom uskadt i Land. Kaptajnen var dog endnu i Aftes om Bord i "Bjarke", men en Bjergningsdamper, der ligger ved Siden af det strandede Skib, vil tage ham om Bord, hvis Forholdene kræver det. Indberetningerne fra Bjergningsdamperen i Aftes gik i øvrigt ud paa, at "Bjarke" under de herskende Vejrforhold med Storm og høj Sø næppe vil kunne bjerges. ss "Bjarke", der laster ea Ions dw., er den tidligere tyske Damper "Marianne", et af de Erstatningskibe, Danmark har faaet fra lyskland. Det Dansk Norske Dampskibsselskab købte Skibet ved den Auktion, Handelsministeriet lod afholde i September sidste Aar. Berlingske lidende lirsdag Morgen 6. April 1948: Det Dansk Norske Dampskibsselskabs Dampskib "Bjarke", der i Lørdags grundstødte udfor Kristianssand, er, som det var at befrygte, totalforlist. Skibet er i den haarde Sø slaaet i tre Stykker. Mandskabet er rejst hjem, og der vil en af Dagene blfcve afholdt Søforhør I København. Kun Første- Styrmand Bastholm-Jørgensen, der kom til Skade ved Landsætningen, har maattet efterlades paa Sygehuset i Kristianssand, hans lilstand, der straks betegnedes som alvorlig, er dog nu betydelig bedre. Berlingske lidende Fredag Morgen 9. April 1948: Der afholdte I Gaar i Sø- og Handelsretten Søforhør i Anledning af Dampskibet "Bjarkes" Forlis ved Indsejlingen til Kristianssand. "Bjarkes" Fører, Kaptajn L. Bager Jensen, forklarede, at Vejret inden arundstødningen havde været fyrklart, men det havde været Regndis, saa Lodsbaadens Lanterner ikke kunde ses, dog havde man kunnet se dens Projektør. Grundstødningen var sket x

11 PÅ KRONBORG ss Bjarke ex Stensnæs ex Marianne ex Uskmoor. 0 X Q E. III B. I. 9/ (2): den røde Vinkel af Kinn Fyr, men Kaptajnen havde ikke j set dette Fyr, før efter Grundstødningen. Han følte! sig overbevist om, at den egentlige Aarsag til G-rund-! stødningen havde været Strømsætning. Han havde ikke paa ^orhaand opmaalt Afstanden fra de& faste Sektor af Oksøy Bifyr til den Grund, hvor Skibet stødte, idet han ikke havde regnet med Risiko for at blive sat ind : paa denne G-rund. De øvrige mødte Besætningsmedlemmer bekræftede Kaptajnene forklaring.

12 PA KRONBORG typ/_ w. % cb/^r-jfe.,."t^fafa.^. Eflr/t'rcf/; ~f..., huys(/fzj-ic: Bcreyi' %-ffa " f fa 6*~s*/7l*. >ft*-~^> - (< o tifatf ffø-h " faz-x - ifafa; Ijfafa ' & *! 'fa fa ~ 7 A " 3;± _ - tifa-sl fff^st fa/f- -I- - i - - _ --: M' J7 ".._.._.^f^j^.e^._^/^y^^ "rå-

13 ^ u ^ tt) W s C 1 vi! ty; <*;- \ \^J l ^: 1 \ 5 "i ^ ^ j ^ '^ ^ sv V?, vi S: o -r.-*- ^ ^. '-S-- '^ 1! ^ M i Æ_ fa. fa\ *o$\ ^ vi. ^ ' /->>. ^ S fa f^ &. ^. ^o i ^ - <=-_ Vi tv : >~ ^ ' i U tf i Ss) ^» v \-

14 5 ^4 ^ '!^:,i

15 PÅ KRONBORG % 3;^ tzrtre. / to>^j/t faic *$S~/ - fa : fa <S<L thjy^s^.j ^>re.,7s r? ces/) &~7fa~1~1' ^ ^-o fafaxé- hæ^^^y^frfaffa z &-J/i. _ ifafa n

16 PÅ KRONBORG ss Bjørn. N M P L. i int Bygget 19o4 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft. Byggenummer: kk, 1 Stk. 151 NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiaraeter: ^8" Slaglængde: 33" 2 Stk. skotske Kedler hver med 2 glatte Kanaler. Risteflade k8 Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Arbejdstryk 163 Pund pr. Kvadrattomme. Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master, k Luger. Bak 26 Fod. Brodæk 60 Fod. Poop 22 Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 3k9 Tons Forpeaktank 3 - Agterpeaktank fa x 3kfa x 19,5 Fod. l4o / 1.76 ' dw. 1,193 brutto 696 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 68/l9o4 dat. 5/2 19o4 er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Viking, København, for Kr Fa. A. 0. Andersen & Co. er Reder. Indregistreret 6/2 19o*f. 2o/ anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Valkyrien, København, for Kr. 2oo.ooo.- og omdøbt til "Svava". s.d. 26/1 19o5 paa Pejse fra Riga til Antverpen mødte Skib-: et haardt V e jr. Nogle Nitter under Vandlinien løsnede sig paa Grund af Skibets Arbejde : i Søen og der trængte en Del Vand ned i Lasten. 2o/l 19o9 paa Rejse fra Tunis med Fosfat grundstødt for indgaaende til Berwick. /I 191o paa Rejse fra Riga til Antverpen med Træ mødte Skibet haardt Vejr og mistede en Del af Dækslasten. / under Ophold i Esbjerg faldt en Kran ned over Skibet,, der fik en Del ovenbords Skade.

17 PÅ KRONBORG ss Bjørn. (Bugserskib). NRFS. / O T A R.

18 HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Bjørn. (Bugserskib). NRFS. /OYAR. Int Bygget 19o9 - G. Seebeck A/G., Bremerhaven. 1 Stk. kk NHK IHK. Tregangsmaskine. i Cylinderdiameter: ll4-17i-3o n Slaglængde: 23i" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 1 Mast. ; 5 vandtætte Skodder.! Vandballast: 23 Tons. j 85,9 * 26,3 x lo,l Fod.! 2o / dw. 135 brutto o netto. Ifølge Anmeldelse N r. 291/l9o9 dat. 13/3 19o9 er Skibet bygget til: Randers Havnevæsen, Randers. Byggepris Kr oo.- Indregistreret 28/5 19o9-

19 PÅ KRONBORG ss Bjørn. (Bugserskib). NRFS. / O Y A R, V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

20 PÅ KRONBORG ms Bjørn Clausen. 0XJ E T. illl - Berlingske lidende 15. Juli 194-9: Paa lirsdag afleveres fra Aalborg Værft et særlig ventileret Motorskib, "Bjørn Clausen", til Eederiet C. Clausen. Skibet er paa BEI. (2.100 Ions dw.) og fremdrives af en B. & W. Motor, der kan paaregnes at give Skibet en Fart af 15 Knob. ms "Bjørn Clausen", der er indrettet med Transport af Sydfrugter, bl. a. Bananer og lomater, for Øje, har Luftkonditionering. Skibet er udstyret med moderne Navigationsinstrumenter og fuldt moderne Aptering for Officerer og Mandskab, hvortil der er indrettet smukt udstyrede Et- og lomandskamre. Efter Prøveturen gaar ms "Bjørn Clausen" direkte paa sin Jomfrurejse for at indgaa i Rederiets Frugtfart mellem de Canariske Øer og Liverpool. Jyllands-Posten 20. Juli 1949: Aalborg Værfts Nybygning ETr. 86 var i G-aar paa Prøvetur. Det er ms "Bjørn Clausen", der nu er færdigt fra Værftet og afleveres til Eederiet C. Clausen, Eøbenhavn. Skibet er paa Ions og er bygget som et fuldt moderne Frugtskib med et meget kostbart Ventilationssystem. "Bjørn Clausen" er beregnet til Part paa alle Have og er bl. a. forsynet med Forstærkninger for Sejlads i Is. Skibet er fuldtsvejset, hvorved Lasteevnen er blevet 125 Ions større, end hvis det havde været nittet. Der er til Mandskabet indrettet 16 Enkeltmandåkamre, og da Skibet ogsaa er indrettet til Iropesejlads, er der overalt i Kamrene baade naturlig og elektrisk Ventilation. Maskineriets Hovedmotor er paa HK. og kan give Skibet en Fart af over 15,5 Knob med fuld Prugtlast.

21 PÅ KRONBORG [ ms Bjørn Clausen. OURT, ; III - Lloyds List & Shipping G-azette 6. Juli 1950: "Bjørn Clausen" (ms) t., Antwerp or G-hent to Kalamata, 34s 6d per ton, f.i.o., and free stowed, fertilisers in bags. July 10. Nationaltidende 19- November 1951: Skibsklubben paa ms "Bjørn Clausen" har spillet Fodbold paa mange Baner rundt om i Verden. Ben sidste var Julianehaab i G-rønland, og den giver Klubsekretæren, Elektriker Knudsen, Anledning til at skrive følgende: Banen var "morsom". For det første var den skæv til alle Sider. Det ene Hjørneflag stod i en Sump, hvor man sank i til Anklerne. Man maatte over en Grøft for at finde det andet. Det tredie laa hinsides et indtørret Flodleje fyldt med Klipper, og lige bag det løb en brusende Elv. Det fjerde Hjørneflag stod 4 Meter oppe i Klipperne paa en smal Afsats. Det var tilladt at hamre Bolden ind i Klipperne, saa en Tilbagespringer fløj ud paa Midten af Banen. Som en yderligere Effekt regnede det saa stærkt, at man ikke kunde se - men kun høre - om man havde en Medspiller eller en Modspiller for sig. Nationaltidende 31. December 1951: Det danske Motorskib "Bjørn Clausen", tilhørende Eederiet C«Clausen, Svendborg, er i G-aar Eftermiddags paa Vej fra Liverpool til de Canariske øer i Biskayen kollideret med den søgaaende hollandske Slæbebaad "Zwarte Zee" Det danske Eederi fik allerede i Aftes Meddelelse om det passerede fra Kaptajnen paa "Bjørn Clausen", Baagø, som meddelte, at Skibet ikke havde taget nogen Skade, og at Eejsen fortsættes snarest. Derimod synes den hollandske Slæbebaad at have lidt en Del Overlast. Det har udsendt Eadiomeddelelse om, at Fartøjet tager Vand ind paa Bagbords Side, og at dets Slæbespil er gaaet i Stykker.

22 PÅ KRONBORG ss Blekinge ez Vosnæs. 0 I & T. ^F: < if,: --"i ff ;. ' 9bnBAuu.u ie^eseffiffi^! "i.

23 PÅ KRONBORG ) ss Blekinge ex Vosnæs. 0 W G Y. i III - Lloyds List & Shipping Gazette 19. December 1950: "Blekinge", t., Chittagong to Odessa, lump sum f.i.o«., jute. Jan.

24 V ^ N V ro ^.0 W > /\ 'U J f, r - f.*

25 3 % f i I HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ' te-* y^^,ys^ Å^fayL n iyf. VH*. 6&,.y$s C*«u ~$st'g/ Q^u(r tfl 4 <tf -i?.'&^ s *C~-& y&~? nzj * 7 / fx \ faifagsh&u, t-^,/ VyfyQ-t'l*. r - V &&< *'&/ n. ' *Zs? -&C<*é>s2-i>-!. I!*\y 'hl ' ^-yfa^&zr^ '/O '4 $-' - y^ ~c^- y.c-/ &f &c<*g-!&&-t p~y Y~ff => <*&& **/&$* s. yi ' % faz-s/i k. r-^-w tj*-? & 2.Z-, f&sts&i'tr \/j &yzs&-*, ty fa $>&T< a. i t fk - a o {** &*. &C> t -. %d«^/r / *~ & ti ) tf. _ y. y &*?yy''&-^r-r^/ &r~ tfaza^& 4ss '&C-C ée /AJtc*^fat&^g-,

26 h > 7 Xr HANDtLS- OG SØFARTSMUSEET»J t~ ti i. H7 tt* fafa%-fafaf' j I ty'! / L*tyy'ffz^y^ti Uy < **fa ff yc, icé~&*c-? Å ur ~4^^.Æ* : ~* z ~fafa>&3 1 'f - l åy--ly^tøs&yrf'. fa (7 ftf- } t<^rfa &< 7/ 6-^Cfat y % S*- fa % % ts z «yy. i/** '^s&e 44- / $&%? *~J " /! y~z*? ^ ^C^t-S'y/ /4 2 O rv %)&~&&*&<*J gl ' % %*>U&AC# *- d»-i -ic^_^ / Si V, 9 v/ f/s^y -Zf/ a&, ic* y tbcfaf^yiyy?~&yy *^-yf r &&«&ufa '/ "-* 4./3 /. /

27 3 ± - ^ ** f. '. U*~A A/fa?*<< A- ^7 3 _ É-#-SC' 7- azj. U^cz/fa?-^ ~7 &.! "i " Is- _ - HANDELS- OG SØFARTSMUSEET "* pa KRONBORG 3 a\^e_rtfiu* fy/if- */s- '1 :& - fhu*.f *^*fa ~ff ~»f< - "h - & - iy[ - c^^^-fa^^ - 2L*^-.

28 : ^! j T' ^ "^ ' : '' ^ ^' ^ : ^-

29 DG SØ' PÅ KRONBORG < y c C faa f-cfa*^. c e a^' SY' c, // ~ ie^j 7^ faet/7 i- 'A-^i^dk^^-^ 4'MSL*-, ^ud CL^ tf r f'sc/istcci /-, \ (XUL'^' fy. Z^Z~;itfa '/**\ fa~{c --sxo-*^. - \.

30 AN V 4.-., ^ ^ fan * ^J. ^ ^,'f" ^ A, ^ ^l v^ ^ ^ TV UJ Ji^ ij ^ *i t- t ^?' ^ ^ " # <*~ v> i < U i "V 4 1 i i fa < J > <4 i 'i M } 'i i ^ i > 1 * J i 1 i i i -Jr *' ^ ^ < J ^ ' J<> #, J.* ti

31 I ^ ~ PA KRONBORG ) ss Blekinge ex Vosnæs. 0 W G T. 2/1 11/1 15/1 22/1 28/1 4/2 18/ ank. afg. ank. ank. ank* afg. afg. Abldjan til Doula Douala til Pointe Noire Cabinda Landana Malembo til Rotterdam Landana til Las Palmas Las Palmas til Rotterdam

32 PÅ KRONBORG ' y-^.^^w U--, p&*>s*>bws> / Zt "L K -UJØ, <L > d, A- tcm^^éck, lt**fs-~&f Vs S" 4&v% ''iss-a-s-srfsæra^twi;^. ; Y -$*t ie*) VjSstZ**v r y ff ; fe "t^æ-fi-r.6 / > «KÆ4*-;?. SC.U«'Æ/ r 4 '^7 1-^VlS-««^ 2 2-, tf /li ^, iic^ '/i-cw- >>>XcÆ. v" l*^ts4&&ul&+~$. ff \ / >

33 ss Blenda. N D H V. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

34 i I - PÅ KRONBORG I ss Blenda. 33" D E V. Eegistreringsprotokoller: XIV-33. Registreringsdato: 6/ Certifikater: 6/ Bygget 1875 af Gøteborg mekaniska Verkstad, Gøteborg, ifl. Bilbrev dat. Gøteborg Rådhus 28/ Stk. Compoundmaskiner. Dobbeltskruet. Hver Maskine paa 40 NHK. = 250 IHK. fabrikat: Gøteborg mekaniska Verkstad. 1 Dæk. 2 Master. Skarp Boug med glat Stævn. Spejl. Agterskib med rundt Bak. Hytte midtskibs. Halvdæk agter. Ruf paa Halvdæk, Bestik- og Rathus, Halvruf paa Bak. Klinkbygget af Jern. Ufuldstændig Inderklædning. Længde: 131 f 4". Bredde: 19 f 7 f!. Dybde: 9'4"< 19 / 100 dw. 274,39 brutto. 189? 03 netto. Ifl. Skøde dat. Warberg 24/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 2/ købt fra Warbergs Ångfartygs A/B., Warberg, som ss "Blenda" af: A/S. Det forenede Dampskibs Selskab, København. Indførselstolden er ifl. Kvittering dat. Københavns loldkammer 20/ betalt under eet for ss "Saga" og ss "Blenda" med Kr ,oo, som er 3$ af den saml ede Købesum, Kr ,oo. ( Heraf for "Blenda" Kr oo.)

35 Blenda. N D H V. Int. - 1, Ifølge Anmeldelse Nr. 328/19o5 dat. lo/6 19 o? er Skibet solgt til: Direktør Anders Jørgen Andersen, København, (Levin og Sønners Efterfølger). Registreret 1^/6 19o5- Ifølge Anmeldelse Nr. 519/l9o5 dat. l8/lo 19o5 er Skibet solgt til: Thygo Sørensen & Th. Baarsrud, Kristiania. Udslettet af Register 19/lo 19o5 - Udslettelsesprotokol Nr, k - II - Registreringsprotokol Nr

36 % f Q ^, PA KRONBORG ZL~faZ3 ts

37 ss Blenda. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ÉT D H Y. II - 1. Søforklaring i Frederikshavn 9/8 1893:.raa Rejse fra Gøteborg til Frederikshavn kolliderede "Blenda", Kaptajn C. Bondesen, den 18. Juli 1893 udfor G-øtaelven med svensk Skonnert "Ida", der var under Bugsering. "Ida" tog en Del Skade. "Blenda" uskadt.

38 vr / 1 l i i

39 PÅ KRONBORG ss Bodil ex Nevtral ex Fehmarri. N M T B,

40 ss Bodil (I) ex Fehmarn ex Neutral. N M T B. Int. - 1, Bygget G. Howaldt, Kiel. 1 Stk. 81 NHK. - 3^o IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: ik 1/8-23 5/8-39" Slaglængde: 23 3/8" 2 Stk. skotske Kedler hver med 1 glat Kanal. RistefladeA-2 Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Arbejdstryk 156 Pund pr. Kvadtattomme. Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Welldssk. 2 Master. 3 Luger. Bak 29 Rod. Brodæk kk Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 22^ Tons. 193,5 x 3o*l x 16,6 Fod. 225 / l.ooo dw. 763 brutto M-51 netto. Som ss "Neutral" bygget til: Rederiet Paulsen und Ivers, Kiel. solgt til: Nord-Ostsee Reederei, Hamburg, og omdøbt til "Fehmarn". Herfra Ifølge Anmeldelse Nr. 13/5 190^ dat. 13/5 19o4 køht af: A/S. Dampskibsselskabet Vesterhavet, Esbjerg, for Mark og omdøbt til "Bodil". 26/ paa Rejse til Southampton strandet paa Middle Housboro Sand og blevet Vrag. Skibets Værdi* Kr Udslettet af Register 8/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - I - Registreringsprotokol Nr vene

41 /lo 19o5 ankommen til Antverpen efter haard R jse, hvor Skibet mistede en Del Dækslast og fik ovenbords Skader. /2 19o6 paa Rejse fra Windau til Ghent har Skibet haft naardt Vejr og faaet nogen ovenbords Skade. /il 19o6 ankommen til Antverpen fra Riga med Træ. Skibet havde faaet Stormskader og mistet en Del Dækslast. /4 19o7 pa- 3 - Rejse fra Alloa til Kønigsberg med Kul, grundstødte Skibet paa Hveen og blev læk, ligesom det mistede Slingrekølen. /2 19o8 paa Rejse fra Marseilles til Ystad med Oliekager havde Skibet meget haardt Vejfc og fik Skade paa Lasten. 29/11 191o Indkommen til Esbjerg med Tab af Dækslasten. /12> 1911 paa Rejse fra Trångsund til Passajes med Træ mistede Skibet Skruen i Nordsøen og blev af den engelske Trawler "Bellona" slæbt til Rotterdam. /lo 1913 Kollision i Ki t elerkanalen med ss "Alice" af København. Uskadt.

42 PA KRONBORG ss Bodil ex Fehmarn ex Neutral. N M I B. V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer: Johannes Haurslev, København Litteratur:

43 0 V Cs o **!*> k ^ N ' & «^ Y <U fe oi < Ol U~ KJj z G) 0! J j UJ

44 i' PÅ KRONBORG I ms Bodil. (Tankskib). IS D V C. / 0 U P Q, i III Shipbuilding & Shipping Hecord 17. Maj 1923: Længde overalt 36,55 m = 120'0 " P. P. 34,50 m = 113*2 Bredde 7,20 m = 23*6 Dybde 2,60 m = 8*5 Skibets Vægt, komplet udstyret med Maskine, Brændselsolie, Udrustning m.v. 200 Tons. lasten er ved et langskibsskot og 2 Tværskibsskotter delt i 6 Afdelinger og igen adskilt fra Motorrum agter og Beboelse for med ordinære Kofferdams. Under Bakken mellem Olielast og Kolllsionsskod findes Beboelse for Officerer og Mandskab, herunder særligt Kammer for Hovmester og Storesrum. Foran Kol~ lisionsskod Kædekasse og Trimtank. Anbringelsen af Officersbeboelsen i en lang Bak tjener 2 Formaal, at forbedre Skibets Sødygtighed og at undgaa at faa Olielugten fra Lasten ind i Beboelsen. Paa Agterkant har Bakken lukket Staalbulkhead med en Staaldør i hver Side. Disse Døre fører ind til en tværskibs Gang med Malerum i Bagbords Side og WC. i Styrbords Side. Fra G-angen er Indgang til Kabyssen, Medgang til Mandskabsbeboelsen. Midt i Tværgangen fører en langskibs Gang med Indgang til Maskinmesterens Kammer i Styrbords Side, medens Messen findes for Enden af Gangen. Fra Messen er Indgang til Styrmandens Kammer, der ligger I Bagbords Side. Kaptajnens Kammer er i Styrbords Side med Indgang fra Tværskibsgangen. Ovenpaa Bakken findes Styrehus og Bestiklukaf i eet Hua., adskilt ved et Forhæng. Paa Hoveddæk i direkte forbindelse med Bakken findes Pumperummet hvis Tag danner en Forlængelse af Bakdæk og tjener til at bære Bestikhuset. Hovedmaskineriet bestaar af en 3-cylindret Eaaolie Motor, Fabrikat: Grade Motorenwerke A/G., Magdeburg. Cylinderdiameter 325 mm. (12,75") Slaglængde 340 mm. (13 3/8"), udviklende 150 BHK. med 300 Omdrejninger pr. Minut. Bronzeskrue med omstilbare Blade for Bakgang. Der findes 3 Lænsepumper, 1 direkte tilkoblet Hovedmotor, 1 drevet af Pumpemaskineri og 1 Haandpumpe. Al Belysning er elektrisk. 1 oliedreven Dynamo 2,5 kw., der ogsaa leverer Kraft til Capstan paa Agterdæk. Olien tages om Bord ved Hjælp af en Centrifugalpumpe, Kapacitet 150 Tons pr. Time, opstillet i Pumperummet og drevet af 1 Stk. 16 HK. Raaoliemotor. Fra Pumperum gaar Olieledninger, Diameter 150 mm. = 6", langs Dækket, hvorfra Stikledninger, Diameter 125 mm. = 5", gaar ned i de forskellige Tanksektioner. Forbindelse til hver Tank kan afspærres ved Hjælp af Ventiler paa Hovedledning, ligesom Styrbords og Bagbords Tanke kan afsondres ved Hjælp af Ventiler paa Olieledning. Agterste lankgruppe \2 Tanke) kan ogsaa anvendes til Benzintransport, hvorfor en særlig elektrisk drevet Benzinpumpe er installeret. For at undersøge Skibets Stabilitet, blev der i Pfåndraben Kanal i Danzig foretaget omfattende Krængningsprøver med baade lastet og tomt Skib, med fuldt tilfredsstillende Resultat. Prøveturen fandt Sted den 2. Marts 1923 i Danziger Bugt, først med tomt Skib, derefter med 2 midterste

45 PA KRONBORG ms Bodil. (Tankskib). tt D V C. /OUPQ. m _ Shipbuilding & Shipping Eecord 17/ (2): Tanke fyldt med Vand, hvilket gav et Dybgaaende af 5'76", medens Farten var 7,9 Knob. Derefter fyldtes alle Tanke med ialt 240 Tons Vand. Dybgang 7'62", Fart 7,3 Knob. Løbende 300 Omdrejninger pr. Minut udviklede Motoren 146 HK. Dagen efter Prøveturen ankom Skibet til København paa sin Jomfrurejse.

46 PÅ KRONBORG ms Bodil. (Tankskib). NDVC./OUPQ. jin - Nationaltidende 24. Marts 1952: Det danske Kysttankmotorskib "Bodil", der er bygget i Danzig i 1923 og laster 240 TDW, er solgt til Sverrig. "Bodil" solgte i 1951 af A/S. Tankskibsrederiet til Firma H. J. Hansen, Odense, der nu har afhændet det til Rederi A/B. Ockero. Skibets Navn er nu "Brevik".

47 PA KRONBORG ms Bodil. (Tankskib). HDVC. / 0 U P Q. V - 1. Billeder: Shipbuilding & Shipping Eecorå 17/5 1923: General Arrangements 2 Spanterids Opstalt.

48 ss Bogatyr. N P R W. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

49 ss Bogatyr. N P R W. Int. Bygget 19o6 - Howaldtswerke, Kiel. 1 Stk. 96 NHK IHK. Tregangsmaskine. Fart 11 Knob. Cylinderdiameter: 16 3/4-26 9/ /8" Slaglængde: 29T' Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 30 Fod. brodæk 63 Fod. Halvdæk 68 Fod. Poop 13 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: 44o Tons. 231,7 x 36,1 x 19,7 Fod. 285 / I.865 dw. I.360 brutto 845 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 276/1906 dat. I8/5 19o6 er Skibet bygget til: Å/S. Dampskibsselskabet Gefion, København. Indregistreret 18/ Ifølge Anmeldelse Nr. 7o4/1917 dat. 28/ er Skibet den 12/8 191? torpederet i Nordsøen paa Rejse fra Sunderland til Aarhus med Kul til Aarhus Belysningsvæsen, Mandskabet reddet. Assurance Kr *' Udslettet af Register 28/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - I - Registreringsprotokol Nr / kolliderede Skibet i Gefle med en Lodskutter og fik Skruen beskadiget. /Il 1912 grundstødt veé Udsejling fra Riga paa Rejse til Rotterdam. 25/ paa Rejse fra Huelva til Middlesborough med Erts grundstødte Skibet ved Chapel Point. Efter en meget vanskelig Bjergning blev Skibet i stærk beskadiget Tilstand ført til København for Reparation. "Bogatyr" var ude af Drift i 8 Maaneder som Følge af Uheldet. Skibet var under Kommando af engelsk Lods og med bevæbnet engelsk Marinemandskab ombord.

50 PÅ KRONBORG ss Bogatyr. N P R W, V Billeder Negativer: Litteratur

51 PÅ KRONBORG ss Bogø ex Gallicier. JSPDK. /OYA o-r ' - '» ^ - * - --ftvb.,

52 PÅ KRONBORG ss Bogø ex Brookside. N 0 G R. Int Bygget 19o3 - J. Shearer Se Sons, Glasgow. 1 Stk. 59 NHK IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 16-34" Slaglængde: 24" l,stk. skotsk Kedel med 3 glatte Kanaler. Risteflade 4o Kvadratfod. Hedeflade I.080 Kvadratfod. Arbejdstryk 125 Pund pr. Kvadrattomme. Kedel og Maskine fra Muir & Houston, Ltd., Glasgow. Klinkbygget. af Staal. 1 Dæk og Welldæk. 2 Master. Z Luger. Maskine agter. Bak 22 Fod. Brodæk 9 Fod. Halvdæk 44 Fod. 4 vandtætte Skodder, Vandballast: Forpeaktank 24 Tons Agterpeaktank 8-135,3 x 23,1 x 9,5 Fod. 3o / 295 dw. 3oo brutto 8l netto. Som ss "Brookside" bygget til: J. Sheils, Belfast. Ifølge Anmeldelse Nr. 347/l9o7 dat. 28/5 19o7 er Skibet købt fra ovennævnte af: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København, og omdøbt til "Bogø". Indregistreret 5/6 19o7- Ifølge Anmeldelse dat. 17/ er Skibet solgt til. James Kell, Sunderland, for 2.25o Pund Sterling og omdøbt til "Keltic". Udslettet af Register 17/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. 2o - 83* Lloyd Keltic - James Kell, Sunderland Reedness - Reedness S. S. Co., Goole W. J. Ireland, Goole. Derefter ikke i Register.

53 PÅ KRONBORG ss Bogø es Gallicier. N? D L / 0 I A V. III Shipbuilding & Shipping Eecord 16. Juni 1921: Beskrivelse af Skibet som Nybygning ss "Gallicier" tilhørende Lloyd Eoyal Beige Societe Anonyme, Antverpen. Længde overalt 251*0" 11 mellem Perpendikulærer 240*0" Bredde 35 * 6" Dybde 1715«Dybgang paa Last.. 15'6,5" Deplacement lastet Ions. Last: Grain: Bale s No " Bridge space Forecastle space Bunkers: Sidebunkers, Styrbord Ions n Bagbord 67 " Permanente Bunkers, total 119 Ions Bridge space (Reserve) " lotal ebf cbf. 335 ions Vandballast: ffo. 1 lank n 2 tt 5 (tør) «4 11 tt c t " 6 Ialt Bundtanke Forpeak... Agterpeak..., 74,0 110,5 67,0 79,0 55,5 386,0 20,5 15»0 Ions ti it tt ti Ions tt tt 35,5 Ions lotal 421,5 Ions 1 Stk. Iregangsmaskine, 500 IHK. Fabrikat: Mc Kie & Baxter, Glasgow. Cylinderdiameter: 15x25x40" Slaglængde: 27" 2 Stk. cylindriske Kedler med Smiths Overheder. Diameter: 10'3". Længde: 10'8". Hedeflade: Kvadratfod. Kisteflade: 48 Kvadratfod. Arbejdstryk: 185 Ibs Kulforbrug: 7 Ions pr. Dag. Part: 8,5 Knob.

54 PÅ KRONBORG % 3 S G - fy 'f*^ t~j CJ i, /*-*, />c -" J- <^ ^% lv. /7 /.?.. /. Vi * i; <k*fsu~4 t /,-. $> fi-f<t^r 7s'y^y^ tf S" ' i*, te., / > f.

55 PÅ KRONBORG ss Bogø ex Gallicier. O D L /OYAf. I T - 1. Billeder: Arkiv A. "Shipbuilding & Shipping Record 16/6 1921: General Arrangements Hidship Section.

56 OG SØFARTSMUSEET ^KRONBOHG ^ o/f V' ^ fafxa w^c^..?±f<-/y_-..y f_yy : P;" J> JZ- fa " 3c/f s fa " -±fa.±^^^fa fa? < h /fa < M }Q~U,^ 7 ' "ro ni fj ^f u* A'U ~<^v - y^)fa

57 ; ms Bolivia. PÅ KRONBORG 0 U K 0. ;III - Berlingske lidende Fredag 7. September 1945: Det Forenede Dampskibs Selskabs nye Motorskib "Bolivia", der er bygget paa Frederikshavns Yærft og Flydedok, var i Gaar paa teknisk rrøvetur i Sundet og løb om Eftermiddagen ind i Frihavnen. Skibets Dimensioner er følgende: Længde 350*0, Bredde 50*6", Dybde 31'9,! * Bruttotonnagen: 4642,22 Ions, Hettotonnagen: 3.507,02 Ions. Dødvægt: Ions. IHK.: 3.200, Fart: 12,5 Knob. Passagerantal: 12. "Bolivia" afgaar antagelig herfra i Dag til England og videre til Spanien.

58 PÅ KRONBORG ms Bolivia. 0 U K 0. i III j i i Berlingske lidende 24. Oktober 1947: Som omtalt havde DFDS* ms "Bolivia" den 30. Juni d. A. paa Rejse fra New York til Oslo en voldsom Kollision med den amerikanske Damper "Set. Albans Yictory" ud for New York, hvorved begge Skibe led meget betydelig Skade. Der afholdtes ± Gaar i Søretten Forhør herom, og af "Bolivias" Skibsdagborg fremgik, at Skibet var sejlet fra 33"ew York den 29. Juni. Den følgende Morgen Kl. ca. 4,30 saa Styrmanden paa Broen pludselig en laagebanke og en klar loplanterne bag denne. Der blev slaaet fuld Kraft bak, hvilken Ordre Maskinen efterkom, men kort efter løb "Bolivia" ind i Siden af et andet Skib. der dukkede frem af laagen og var "Set Albang Yictory", og begge Skibe leé betydelig Skade, saa der var Fare for, at de skulde synke. Fra "Bolivia" tilkaldtes Hjælp fra New York, hvorfra der næste Dag kom to Bjergningsdampere, hvoraf den ene tog 12 passagerer fra "Bolivia" og førte dem tilbage til New York, medens den anden hjalp Skibet ind til New York, som naaedes den 3. Juli. Føreren af "Bolivia", Kaptajn ±*. N. Olesen, har under et Søforhør paa Konsulatet i New York forklaret, at han først kom paa Broen ca. et halvt Minut før Kollisionen, og at han, efter hvad han i det korte lidsrum havde haft Lejlighed til at observere, mente, at Fejlen maatte ligge hos det andet Skib, der maa have været indhyllet i en laagebanke, ligefør Kollisionen fandt Sted, og denne Forklaring vedstod han i Gaar i Søretten. 1. Styrmand forklarede, at han havde overtaget Yagten efter 2. Styrmand Kl. 4. Lige før Kollisionen saas en mindre, lav laagebanke, der kom fra Bagbord og enten maa have ligget mellem de to Skibe eller omkring det andet Skib. Det oplystes, at en Del af Ladningen i Underlasten ved Nr. 1 Lugen er blevet beskadiget af Søvand, der er trængt ind ved Lækagerne i Forskibet. Efter Søforhøret erfarede vi, at Skadens Udbedring paa begge Skibe, der er foretaget i Amerika, har kostet op mod 1 Million Dollars, og at Rederiet for det amerikanske Skib allerede har anlagt Sag mod : DFDS ved Retten i Amerika for at faa Erstatning for Skaden paa "Set. Albans Yictory", der andrager op mod 1/2 Million Dollars.

59 PÅ KRONBORG ms Bolivia. 0 U K 0. 1 XIX _ B. I. 25/ (2): Yestmolen, blev Andersen ført til Politlgaarden, medens Opdagerne gik i Gang med Afhøring af Besætningen. Berlingske lidende Søndag 26. September 1954: Den 17-aarige Hovmestermath Børge Andersen, som ved Motorskibet "Bolivias" Ankomst til Københavns Frihavn Fredag Aften blev anholdt af Opdagere fra Drabsafdelingen, blev i Gaar Eftermiddags fremstillet i Dommervagten, sigtet for Yold med dødelig "Udgang. Yed Retsmødets Slutning blev han løsladt, idet Sagen maa anses for fuldt opklaret. Børge Andersen var den 6. September om Bord paa "Bolivia" kommet 1 Slagsmaal med den 22-aarige Steward Ernst Sørensen, efter at de begge havde faaet en Del at drikke. Under Haandgemænget blev Sørensen slynget over Bord, men Andersen sprang straks efter ud for at redde ham. Dette mislykkedes, og heller ikke en Redningsbaad, som blev sat ud paa Foranledning af Styrmanden, fandt Sørensen, men tog derimod den nu stærkt forkomne Børge Andersen om Bord. Det amerikanske.r oli ti anholdt Andersen, men han blev senere udleveret til de danske Myndigheder. "Bolivia" bliver kan kort lid i Frihavnen, og Politiet maatte derfor i Hast afhøre Besætningen, medens Børge Andersen blev anholdt. Fremstillingen i Gaar I Dommervagten fandt Sted for lukkede Døre, og ogsaa enkelte Besætningsmedlemmer blev afhørt. Børge Andersen blev sat paa fri Fod, og Sagen skal nu forelægges Statsadvokaten, som skal afgøre liltalespørgsmaalet.

60 PÅ KRONBORG ms Bolivia. 0 U K 0. Berlingske lidende lirsdag Morgen 7. September 1954: New York: Den 17-aarige danske Kahytsdreng Børge Andersen Æra Stege blev arresteret i New York i Gaar og anklaget for Drab paa en Kammerat efter et natligt Slagsmaal om Bord paa Det Forenede Dampskibs Selskabs Motorskib "Bolivia". Politifuldmægtig Daniel Cohen oplyser, at Andersen var kommen op at skændes med en anden dansk Sømand, den 22-aarige Steward Ernst Sørensen fra Kastrup, der var langt mindre og spinklere end han selv. Skænderiet udviklede sig til et forrygende Slagsmaal paa Dækket. Ifølge Cohen har Andersen under Politiforhøret tilstaaet, at han kastede Sørensen over Bord under Slagsmaalet. Da han imidlertid ikke var klar over, om Sørensen kunde svømme, sprang han selv omgaaende ud over Rælingen, og han svømmede rundt og kaldte paa Sørensen. i I Mellemtiden havde Andenstyrmand en, Hans Rasmus- I sen, sat en af "Bolivias* 1 Redningsbaade i Yandet. Yed: en Fejltagelse glemte han imidlertid at sætte Bundproppen i - med det Resultat, at.baaden fyldtes med Yand. \ Sørensen var og blev forsvunden, og senere blev Rasmussen og Andersen samlet op af en Havnefærge. Mu : ligvis er Sørensen besvimet allerede i Faldet langs Skibssiden, idet han faldt mere end fire Meter ned ; fra Rælingen af det Ions store Skib. Berlingske lidende Lørdag Morgen 25- September 1954: DFDS r s Motorskib "Bolivia" ankom i Aftes ved 22,30-Iiden til Frihavnen. Om Bord var som Arrestant den 17-aarige Kahytsdreng Børge Andersen, som under Skibets Ophold i New York under Slagsmaal foraarsagede den 22-aarige Steward Ernst Sørensens Død. Børge Andersen blev modtaget af en større Stab af Opdagere fra Københavns Opdagelsespolitis Drabsafdeling. Dramaet udspilledes den 6. September. Under Slagsmaalet kastede Andersen Stewarden overbord. Da han ikke var klar over, hvorvidt Modparten kunde svømme, sprang han umiddelbart efter selvhad over Rælingen for at redde ham. Som Følge af Mørket lykkedes det dog ikke at finde Stewarden. Ogsaa en Baade blev éat ud, men heller ikke herfra observeredes Ernst Sørensen. De amerikanske Myndigheder rejste Sigtelse for Drab mod Børge Andersen, men ved Indgriben af den danske Generalkonsul i New York blev Sagen henvist til Behandling ved dansk Domstol. Børge Andersen blev derefter overgivet til Kaptajnen paa "Bolivia", under hvis Ansvar han er blevet ført til Danmark. Kort efter at "Bolivia" havde lagt til Kaj ved

61 Ufays'éfa */, O'U t %Åyy * *C&&*Sy/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET X^ds^SE^t^y 7 t&+ A %tuz*cy - CyCAy, få l 2-/ >far^ : A4y.'tih '~J ifa^,fa^ C/A. -w T, Oyiy.? s& s &, i f. / 4" 4Å^<^fk - /A4u<.&kJ M ju~,~y. f> zå 12- Å f é 7>/ ^ yyy. f iltff ty f / if s, %- t i 4 l*^f- / t O/falUf^ / k 't&r? tf$n: -f / 4 %, / f te h*~ - /*o CA /fa& tffff 11% fa; * f$yvcs& *S\ - VÆ-yVS'^-V,;-, f? 7, /O J ' T f' * ty* / -g* sfktf***** tu L/fazi&o - IUh~s - Vtf? / /fa***<t^-/c* w^/ '*** ' t t i / y % <?/ /t^-i^yy $w fa?% Ai fyyit4u*~-*-**c - $&fa&s/fa - %&*fa» - /fa øs$.4e**w vhé»f&. y- /} 1 ~>yf (y/.aj2&*s*>% 4^ "fék*/ 7 4 Co - A"*»»^, e^-'i*^/. * /-gu-.v i^i-^-i: & *? 1&-&1,.- ix«-i-7

62 Nt v^5 S V /.1 ^ vs, V) ^ i \a < s ^.^!.***

63 *? N M^. I ' ' I ) I ' <\J *> M V4 i i vi *» O*. ^ *V N> < N M ^ Ks < *- ry f ^ ^ ^ f fc X ^>

64 ; v

65 PA KRONBORG! j, & t$ tja fal «<? iy&cfyw k, f's^yf^ir-c. it*cy/ Gy$s *&*^r>& **> r l - ; '' -t-^l' - $&/***** $*&, " fli~~*&r:- &w tfy^ <**& j-v?^ t*&,, fé t t 4 f" fr 7* _ fafa // /» - <fl* & &**f*>*t 7*~<ts ' &*S & - ffé. 'f ^^f ^yzø^ys, y$ Ty, [ftc^ ffyyt;. ^fa'^f-ofai^^y&s -é f, &v, y.<^. ^'^y<,r^-.. 'iy?*m w f7'^z^ & f< \*e&f*-*f * V > iy^-\/- %y'.^fsi k*, OJjy? y ff 4 ft** fs4' - S^lyfi^råy fay hf ry

66

67 PÅ KRONBORG i III ms Bonita ex Skule. 0 Y Y Q. Berlingske lidende lorsdag Morgen 12. August 1954: Stockholm-Ingeniøren Sune Johansson vil ifølge "Trelleborg Allehanda" i Slutningen af August begynde et stort Bjergningsforetagende 10 Sømil syd for Irelleborg, idet han med 30 Mand vil forsøge at hente det danske Motorskib "Bonita", ca. 5 o 000 Ions, som ligger paa 40 Meters Dybde. Skibet stødte sammen med et svensk Skib i 1941 og sank.

68 H/s. Boreas. HANDELS- OG SØFARTSMUSEEI PÅ KRONBORG III Berlingske lidende lirsdag Morgen 4. Marts 1852: Det bekjendtgjøres herved, foreløbigen, at Expedi- tionen har et Bugseer-Dampskib paa ca. 60 Hestes Kraft under Bygning i Skotland, hvilket forventes at blive færdigt i Løbet af Juli Maaned d. A. og hvormed man agter at udføre Bugseringer heri Havnen og Sundet. C. P. Å. Koch. 2 li^i S?iSSBÉS_«^É^ Morgen 7. J^i 1 52 Det nybyggede Bugseer-Dampskib "Boreas", 60 Hestes Kraft, forventes hertil sidst i næste Maaned og vil da blive udlagt til Bugseringer heri Havnen og Sundet, hvilket herved bekjendtgjøres. Berlingske lidende Onsdag Aften 29. September 1852: Et i Skotland for dansk Regning bygget Bugseerdampskib ankom hertil igaar, bugserende en ligeledes der for dansk Regning bygget Dampmuddermaskine. Berlingske lidende Lørdag Morgen 23. Oktober 1852: Det nye Dampskib "Boreas" er udlagt til Bugsering heri Havnen og Sundet, og kunne bestilles til Bugseer loure ombord hos Capt. Olsen. Berlingske lidende lorsdag Morgen 23. December 1852: Dampskibsfart paa Issefjorden. At det nybyggede Dampskib "Boreas" til næste Foraar vil blive sat I regelmæssig Fart imellem Roeskilde og Nykjøbing anløbende Selsø, Jægerspriis og Frederiksværk, bekjendtgjøres herved. C. P. A. Koch.

69 ss Borg ex A. Hansen (l) ex Albert Zelck ex lonian. i Int. N R G W.: 1, t 19ol - Grangemouth 8c Greenock Dockyard Co., Greenock. 1 Stk. 88 NHK. - 62o IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 13 7/l6-25-4o" Slaglængde: 3o" 1 Stk. skotsk Kedel med 3 corrugerede Kanaler. Risteflade 55 Kvadratfod. Hedeflade 1.7ol Kvadratfod. Kedel og Maskine fra W. V. V. Lidgerwood, Glasgow. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 3 Luger. Bak 2o Fod. Brodæk 54 Fod. Halvdæk 59 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 146 Tons Agterpeaktank 9-184,7 x 31,2 x 13,9 Fod. 234 / 866 dw. 762 brutto 385 netto. Som ss "lonian" oprindelig bygget til: Skibsreder F. J. Coxhead, London. 19o solgt til: Skibsreder Otto Zelck, Rostock, og omdøbt til "Albert Zelck", Ifølge Anmeldelse Nr. 49l/19o9 dat. 15/H 19o9 er Skibet købt fra sidstnævnte Reder af: A/S. Dampskibsselskabet Thurø, Thurø, og omdøbt til "H. A. Hansen". Skibsreder, Mægler H. A. Hansen, Thurø, er Forretningsfører. Indregistreret 19/11 19o9. Ifølge Anmeldelse Nr. 467/1917 dat. 26/ er Skibet solgt til: Direktør Halfdan Hendriksen, København, og omdøbt til "Borg". Registreret 31/ Blad 2.

70 ss Borg ex H. A. Hansen (l) ex Albert Zelck ex lonian. Int. K R G W. Ifølge Anmeldelse Nr. 877/1917 dat. 2o/ er Skibet solgt til: Den islandske Regering, Reykjavik, og administreret af H. f. Eimskipafelag Islands. Salgssum Kr. l.loo.ooo.- Udslettet af Register 23/lo Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. 27 ~ 86, Lloyd $ Borg - Islandske Regering Amazone - R e deri A/B. Gusten, Malmø Amazzone - Fratelli Montanarl, Ancona Teti -, Rimini Costante C. - ingen Ejer angivet - - "FXumar" Traffici Marittimle & Fluviali, Lussinpiccolo Costante - ingen Ejer angivet Rio Grande - Carlo Landi, Genoa Santa Clara - Transportes Marltimos loo Ltda, Rio Janeiro.

71 s BorF-hild ex Svedania ex Hogstad ex Gro. N T V q. Int. - 1 ss so Bvnrret Åkers mekaniske Verksted, Christiania. 1 Stk. 71 NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglæn-de: 27" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 3 Master. 3 Luger. Maskine agter. 3 vandtætte Skodder«Vandballast 2o2 Tons. 199,3 x 5o,l x 16,2 Fod. 114 / I.086 dv;. 912 brutto 431 nette. Oprindelig bygget som ss "Gro" til: Dannoski-DS A/S. Gro, Christiania, under hvilket Rederi den findes i Lloyds Register 19o4, 1913/14 Udgaven angiver den, stadig som "Gro", tilhørend Dampskips A/S. Oslo, Christiania. Ifølge Anmeldelse Nr. 4o4/l9l6 dat. 26/5 19l6 SOT. "Hogstad" købt fra: Christiania. at : Firmaet Handelsselskabet Svedania, København, Indehavere: Christensen & Plum, København, og omdøb- -il TI OVi dania". Til bestvrende Reder blev antaget A/S. Dan] s kibsselskabet Skagerak, København Indregistreret 6/ O"! Q Ifslr-e Anmeldelse.QSiSK ^'J- Nr.. 92/192o JUL/ J-yenJ dat. w.^'^. 19/H J. X / J_J. 1V~? - <=J. Jkibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Nordania A/5., København, med Overretssagfører Aage Ejnar Jørgensen, København, som Bestyrelsens Formand. Skibet har samtidig skiftet Navn til "Borghild". Registreret 19/2 19?o«>lad 2.

72 ss Borghild ex Svedania ex Hogstad ex Gro. N T V C. Int Ifølge Anmeldelse Nr. 228/1928 dat. 15/ er Skibet solgt til: ederiet P. Rass & Krusk, Tallin. Ingen Navneændring,, Udslettetaf Register 16/ Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - Registreringsprotokol Nr. 3o Lloyds Borghild - P. Rass & Krusk, Tallin o - E. Kriisk o. a., Tallin. Derefter Ikke i Register.

73 .FÅ--KEONBORG ty/f /féj'&f*'nrgc& *.y.f/e./méuc$ r fae^fa^^ faf^^fa^. &-6<"'c^ ffa^-^fa-^fa - fay -'/ "ffj-tc. n ^_.fafa,_&pfafa...^.&/fafafa,'. -Q. ce^,<t4cr " k: l / :.. Tf / '/- > t - V -,UMf y^u^cl $ %;> tøcfd farj'l Ifl X'%

74 PÅ KRONBORG ss Borgholm ex Bornholm. 0 Y J V. Int. Bygget A/S. Burmeister & Wain, København Byggenummer 2o9«1 Stk. 78 NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: o" Slaglængde: 24" Fabrikat: Burmeister & Wain. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og partielt Awning Deck. 2 Master. 5 vandtætte Skodder., Vandballast: 53 Tons. 155,8 x 26,8 x lo,3' 26 / 174 dw. 456 brutto 2o? netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 378/1899 dat. 22/ er Skibet som ss "Bornholm" bygget til: A/S. Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866, Rønne. Byggepris Kr o3,o8. Registrering foretaget 22/ til: Ifølge Anmeldelse Nr. /I924 dat. 25/ solgt Rederi A/B. Svenska - Amerika Linlen, Gøteborg, for Kr. 215.ooo.- og omdøbt til ss "Borgholm". Udslettet af dansk Register 25/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. l4.pag 152, Skibet sejlede i lo Aar under svensk Flag paa Ruten Kalmar - Klaipeda og blev ifølge Anmeldelse Nr. /1934 dat. / 1934 købt af: A/S. Dampskibsselskabet Østersøen, Allinge, for Kr bestemt til Ruten Allinge-Simrlshamn. Intet Navneskifte. Registrering foretaget / Skibet blev ombygget paa Svendborg Skibsværft med en Bekostning paa Kr og fik bl. a. Maskinen udskiftet og kunde nu gøre 11,5 Knob og foretage Rejsen paa li Time. til: Ifølge Anmeldelse Nr. /1937 dat. 22/ solgt A/S. Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866, Ronne, for Kr. 139.ooo.- lo/ anmeldt omdøbt "Østersøen".

75 PÅ KRONBORG ss Borneo (Tankskib) ex Attila. N J V I. Int Bygget R. Craggs & Sons., Hiddlesborough. 1 Stk. 2ol NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 39" 2 S-fck. enkeltbundede skotske Kedler hver 3 corrugerede Fyrkanaler. Risteflade loo Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme. 1 S f k. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra Westgarth, English & Co., Hiddlesborough. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Spar Deck. 3 Master med Skonnertrigning. Maskine agter. 5 vandtætte Skodder. Vandballast: Agterpeaktank lo2 Ions Forpeaktank 88 - Bundtank 94 - Dimensioner: 280,0 x 37,5 x l8,o' Dybgang: 19'11" 5oo / 2.75o dw. 2.o46,37 brutto 1.327,64 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 468/1898 dat. 28/ er Skibet som ss "Attila" af Hiddlesborough købt fra England af: Dampskibs-Aktieselskabet "Borneo", København, med Skibsmægler Christian Carl Wilhelm Sass, København, som Forretningsfører. Registrering foretaget 3/ Ifølge Anmeldelse Nr. 377/19oo dat. 12/7 19de e: Skibet solgt til: "Margaretha" Dampfschiff G. m. b. H., Kamburg, for 365,000 Reichsmark Kr. og omdøbt til "Margaretha". Udslettet af Register 13/7 19oo. (Udslettelsesprotokol Nr. 3 -II. - Registreringsprotokol Nr ) Lloyd : MARGARETHA - Glacomo Calo, Rom

76 PÅ KRONBORG *,.,- 35. _ //-Jvr \ Borneo. (fafa *<Rttt/* 7 ff^-fa : faf^'r^rcfh^- y^a^/ujfu^f^^fafa^-^fa./f^ /fau-^/fa^f fj/fa..-j/f.l "_" _.". JL^^TT^J^^ffy^fa

77 HAMDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG I - ss Bornholm ex Secaboler. N? B E. f ' fac r* 6 r / " Registreringsprotokol: VII-254 r^y w;ckt Registreringsdato; 8/ Certifikater: Interims nationalitets Certifikat, dat. Banske Generalkonsulat i London 10/ / Bygget 1872 af C. W. Dodgie & Co., North Shields Bilbrev findes ikke. 1 Stk. 40 NHK. = IHK. Compoundmaskine. fabrikat: Patterson & Atkinson, Newcastle. 1 Bæk med Halvdæk. 3 Master med Skonnertrigning. Skarpt Forskib med lodretstaaende Stævn. Hækbygget Agterskib med rundt Spejl. Halvdæk agter, Hytte midtskibs, Kommandohus. Klinkbygget af Jern. Ufuldstændig Inderklædning. Længde: 107'4". Bredde: 18'5 I!. Bybde: 9'2 n. dw. 192,25 brutto. 116,72 netto. Købt i London ifl. Skøde (Bill of Sale) dat. Seaham 15/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 7/ som ss "Secaboler" af Wick, tilhørende J ohn. Watson, Seaham, af: Professor ved Københavns Universitet, N. C. Frederiksen, Hummeltofte ved København, for en Pris af og omdøbt til "Bornholm". Ifl. G-eneraldirektoratets Skrivelse af 4/ er Indførselstolden betalt med Da det er blevet oplyst, at Skibet ikke er blevet inddraget under Konkursregnskabet i Professor N. C. Brederiksens Konkursbo ifl. Skrivelse fra Boets Kurator, Højesteretsadvokat Hindenburg, dat. København 12/ og Skrivelse fra By- og Herredsfogeden i Hasle, dat. 22/6 1877, til Rønne loldkammer, idet Skibet ikke var I. C. Frederiksens J«, 3 ensom men derimod tilhørte A/S. Bomholms Kul- og Koksforretning, der ikke opfylder Betingelserne efter Registreringslavens Paragraf 1 til at e^e

78 ' 1-2 PÅ KRONBORG! ~ ss Bornholm ex Secaboler. N P B R, Skib under dansk Flag, er Skibet under dets Ophold i London af den danske G-eneralkonsul dersteds, frataget Nationalitets Certifikat, hvorhos der er draget Omsorg for, at de danske Nationalitetsmærker bliver udhugget og Skibet udslettet af dansk Skibsregister 1 Henhold til G-eneraldirektoratets Skrivelse af 10/ Udslettet som uberettiget til at føre det danske Flag. ( Udslettel Registreringen afsluttet 11/ sesprotokol Nr )

79 , PÅ KRONBORG j! III - 1. ss Bornholm ex Secaboler. N P B R. Nationaltidende 8. Becember 1876: Natten til den 5. ds. grundstødte udfor Ulstrup Strand det tremastede Bampskib "Bornholm", som gav Nødssignal. Da det endelig lykkedes en Baad, efterat det var blevet Bag, at arbejde sig ud til Skibet, havde det ved egen Hjælp bragt sig flot og lagt sig for Anker, afvisende al Hjælp. Skibsføreren forklarede, ifl. "Vendsyssel lidende", for Baadbesætningen, at han ikke var Skibets rigtige Fører, men kun antaget i København for at føre det til London, ; han vidste ikke engang, hvormed det var ladet, men mente, at det var Zinkplader paa Bunden. Han turde ikke fare med Skibet til London, men vilde, naar Vejret havde bedaget sig, prøve at naa Gøteborg Havn. Han havde Bamp oppe hele Natten og laa der endnu Kl. 12 om Middagen. Man mente, at hvis Vinden gik om til Vest, vilde Skibet strande der, hvor det ligger. Nationaltidende 12. Becember 1876: Bet danske Bampskib "Bornholm", Kapt. Hillerstrøm, er ifl. lelegram fra G-øteborg af 11. ds. s efter at have været paa G-rund paa den jydske Kyst, indkommet dertil læk og med Skade paa Maskinen. Skibet maa losse for at blive repareret. Nationaltidende 31. Januar 1877: Den 28. Becember 1876 nedlagde Kaptejn A. G-. ; Sohst fra Hamborg, som befuldmægtiget for "Bie Asse-i euranzcompagnie von 1874" i Hamborg, for Notarius publicus i G-øteborg en udførlig Protest "mod det danske Bampskib "Bornholm" - som er assureret hos det nævnte Selskab - dets Kaptejn, Rederi samt alle andre Vedkommende og i Skibets Interesser". Af Protesten, som meddeles i "G-øteborgs Handelsoch Sjofartstidning", uddrage vi følgende Enkeltheder: "Bornholm.", Kapt. H. P. Jørgensen, som i November' Maaned befragtedes i Stettin for at føre en Ladning Stykgods til København og videre til London, afgik den 24. November med fuld Last fra Stettin til København, hvor det lossede en Bel af Ladningen og ind-' tog andet Gods, Kul og Proviant. Her gik Kaptejnen,, første Styrmand og Maskinmesteren fra Skibet, og dettes Rederi, "Bornholms Kul- og leglværker"?, lod ' da ved Hr. Gelstein (skal vel være Hr. Edelstein} antage en ny Eaptejn og Styrmand, som hverken kendte Skibet, Maskinen, Ladningen eller dennes Stuvning og kom ombord, netop som Skibet skulde afgaa, anden Mester sattes til at være 1. Maskinmester og fik en Assistent ombord. Skibet afgik den 2. Becem- ; ber, og ifl. Søforklaring og edelig Forklaring af Kapt. L. H. Hillerstrøm og Styrmand J. L. Winsløw, Maskinmester Petersen og det øvrige Mandskab, arbejdede og slingrede det overordentlig stærkt i Søen. Med den overmaade svære Last kunde det ikke i

80 PÅ KROMBORG III - 2. ss Bornholm ex Secaboler. N P B R. holdes paa Søen, hvorfor det under Storm af Øst ankredes op under Jyllands Vestkyst, det grundstødte herved, men kom atter flot med lab af Anker og 30 Favne Eætting og skønt Skibet ikke var læk vægrede Mandskabet sig nu ved at gaa længere med det i dets: daværende lilstand. Bet blev derfor ført til Gøte-, borg, hvor det ankom den 7. Becember og hvor Besigtigelse foretoges, dog uden Medvirkning af Assu-- ; randørernes Agent. Bet konstateredes herved, at Skibet var overladet, saa at det Ikke kunde erken-! des for sødygtigt, en Bel af Ladningen maatte udlosses og med et andet Skib føres til London, før Synsmændene kunde afgive Sødygtighedsbevis. Bet tunge Gods, Zink, Sukker o. 1. var stuvet saaledes,; at Skibet maatte arbejde og slingre paa en voldsom '. Maade, hvad der ikke kunde være Rederiet ubekendt. : Hele Maskineriet var I en saa slet lilstand og saa : slidt, at det maatte efterses og delvis fornyes, i før Bevis -kunde udstedes, og denne sltette lilstand' var aabenbart ældre end Rejsens Begyndelse. Maskin-, journalen, som ikke var ført længere end til August' Maaned, vidnede om, at Maskinen i længere lid havde været slet. Maskinpersonalet var utilstrækkeligt, Skibet var ikke, naar der var lale om en Vinterrejse over Nordsøen, forsynet med de i Nødstilfælde' nødvendige Master, Sejl og Rigning. Inventariet, Instrumenter, Pumper og Raa var i yderst slet Tilstand, og endelig savnede Skibet Reservegods. Vand-'- løbet gennem Skodderne var tilstoppet, og under : Garneringen fandtes saa mange forraadnede Bele, at! Pumperne i lilfælde af Læk ikke havde været til mindste Nytte, og Skibet havde maattet synke, da! Vandet ikke kunde samles fra de andre Afdelinger ; til Maskinpumpen. Synsmændene kom saaledes til det ; Resultat, at Skibet var afgaaet i usødygtigt Stand j og overladet, og at det i det Hele var i en saa- ; dan Tilstand, at det maatte anses for at være al- j deles uforsvarligt af Rederiet og andre Vedkommen- [ de paa en saadan Maade at sætte Menneskeliv og Gods ; i Fare. Assurandørernes Agent har derfor krævet, at' Skibet sættes fuldstændigt i Stand og godkendes af Synsmænd, før Assurandørerne overtager Risikoen, hvorhos den lidte Skade og Reparationen er dem aldeles uvedkommende. Fartøjet og navnlig Maskinen blev derpaa reparerede, og efterat 35 Tons Gods var blevet ladt tilbage, fik Skibet Tilladelse til at afgaa til London, hvortil det ankom den 20. Januar. Nationaltidende Aften 1. Februar 1877 Forretningsføreren for "Bornholms Kul- og legværker", Hr. Edelstein, har givet os en Meddelelse, ifølge hvilken den efter "Goteborss Handels- och -to Sjofartstidning" bragte Meddelelse om en Protest fra Assurandørernes Side, skal være i høj Grad tendentiøs. "Bornholm" var ikke fuldt lastet i Stettin, det lossede her 1 København Centner og indtog igen kun Centner, Kaptejnen gik ikke, som det er fremstillet, frivillig fra Skibet, men blev ligefrem afskediget. Maskinmesteren blev ligeledes afskediget, fordi han, som var højt lønnet, vilde have endnu en Maskinmester ombord. Ber antoges ny Kaptejn og Styrmand, som begge før Skibets;

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

ss Chr. Christensen. N M J Q

ss Chr. Christensen. N M J Q HANDELS- OG SØFARTSMUSEET RÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q *d\ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Chr. Christensen. N M J Q. Int. Bygget 19o3 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. 169 NHK. -

Læs mere

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: PÅ KROMSORG i IH " ms Sigrid S. 0 U H C Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: A. E. Sørensens Motorskib "Sigrid S." begynder i Dag Lastning af Bygningsmaterialer fra Den kgl. Grønlandske Handel

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

"> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -"SV.

> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -SV. Q LU UJ n i O t. cc < o L 03 3 2* "> O E s tf O.' ^ -"SV. -SK HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dijmphna ex LinkQping. N 2 G 7. Begistreringsprotokoller: X-113 XI-244 Begistreringsdato; 15/7 1882. Københavns

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG ss Nerma. N G C J. Int. - 1. Ifølge Anmeldelse Nr. 5ol/l895 dat. k/7 1895 har Købmand Laurita Ditlev Lauritzen, Esbjerg, afhændet Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-!

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-! I - 1.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). I* Registreringsprotokoller: Københavns midlertidige Skibsregister Fol. 190. Partøjs Fortegnelse II: Pag. 347- Er. 1255- Ny Fartøjs

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. i L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q T-. i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. *,»i/*w i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T. Int. - 1* Bygget

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 >

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 > Title < 1 > Nationalt maritimt klenodie Title < 3 > Fortid og nutid Burmeister Wain 3335177.2007.10.17 (LS/OG) 4 Opfinderen Rudolf Diesel Første Patent 1893 3334511.2006.11.10 Den visionære praktiker

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller.

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1 Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. 3.760 IHK. Fabrikat: Dieselmotor,

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Pregel. M B M K. ; I - 1,.er: XI-516. 2-125. enhavns Bygget 1889 af A/S. Burmeister & Wain, København, Bygge

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ' H/s Haderslev. ",w^''.: I±I - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: Haderslev, den 26de Januar: Yi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at et anseet Firma

Læs mere

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte-

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga«(I), HCI&. Registreringsprotokallers XIT-25* Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- 2 Stk*

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co«

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co« HANDELS- ZZ S.: FA.\'~.Z'. ss Helge. UT O R J I - i. Registreringsprotokollers 11-256. XI-12. 1-150. 2-155. 1 enhavns Skibsregister 1-120. Registreringsdato: 21/6 1869«l/l 1894«(.Omregistrering) Certifikaters

Læs mere

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt.

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt. HAMMERSHUS 1936 M/S HAMMERSHUS er helt igennem Skibet af 1936, saavel hvad Ydre som Indretning og tekniske Installationer angaar. Det er specielt indrettet for Farten på Bornholm, men er tillige bygget

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/ '"- - ^L..- I OZ /- / O M ^ W - X /7, \NDECS- O G SØFARTSMUSEET; / k/^åul/ufyg,/ &?t &k / ttff^j, X ^, / X. ^ T O,' *pi/aff

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 DG SØFARTSMUSEET KRONBORG OXC/V. ^ fifdc/t\ 4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 'fy'9-zg: ' ''i 7-24: **SfJ o // Ws^,._l- i^u^-^f L '-''. ~ L- /J^, I t s- ljh : }7 7.... ' føv«/ " (li i -5Z4 : -«- -*- OG

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

"Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".:

Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade.: HAN; ms Jacob Jebseru 0 Y J 0. III - "Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".: Side 213: G-anz vom lyp des heutigen Frachtschiffes mit einigen Fahrgastkammern. Schutzdeckschiff mit Yermessungswell? langer

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F, HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG 1, ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,... 2. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / O U I F. Be*i

Læs mere

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af

REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af H. C. TERSLIN REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af Rebslager Frederik Jensen Den største Oplevelse i hans Skoletid var Skolens Brand. Den gjorde

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T.

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. HANDELS- CG: S F.-=' PÅ AAC/.iCF ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex Michelle Selchau N K V T. in." Bvgget 1875 - J. H. Løwe og Søn, brev

Læs mere

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed.

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed. ss Cathrine. N K W R. Tn -f- _ 1 Bygget 19oo - Å/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværf København. Bygge Nummer 23-1 Stk. ik NHK. - 95 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: lo-g-21" Slaglængde: l*f" Fabrikat:

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis KAN DELS- OG SØFARTSMUSEET FÅ KRONBORG H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20 Registreringsdato; 16/12 1867. eeis Certifikater; 16/12 1867 Bygget 1856 i Stockton*

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård.

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård. 01-11-2003 Tema om stabilitets-video VÆLTEPETER TIL SØS! Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har lavet en videofilm om stabilitet. Den hedder Væltepeter til søs! og viser, hvor vigtigt det er med en god stabilitet,

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i UJ IJI (0 '.li (6 r - 05 O r/j 0) O 1 itj Q < (5 A ti. td I PH 1 1 W I t s 1 tf i ti ^ i va a> ri H F» h> w rø i i 1 i i i i i 1 i n, rw HANDEL ss Julie Lynn. N R F H. :Int Bygget 19o9 - Dundee Shipbuilding

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Fulde navn: b) Hvad vil De i skibet A foretage Dem, så snart De får øje på lysene fra B?

Fulde navn: b) Hvad vil De i skibet A foretage Dem, så snart De får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Y3Søv-2/98

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Med lidt Malice. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Med lidt Malice. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1942 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1943 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen.

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA 1912 Da Selandia sattes ind i Skibenes Række, sejrede det fuldkomment, mere overlegent og mere varigt end noget andet Skib. Det blev

Læs mere

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. Int. - 1. Bygget I898 - Wm. Gray 8c Co. Ltd., W. Hartlepool. Byggenummer 355» Søsat 7/4

Læs mere

127 sejl, men uden at avancere. Næste dag stormer det stadig kraftigt,

127 sejl, men uden at avancere. Næste dag stormer det stadig kraftigt, Strandinger Efter godt og vel to år på kysten indsender Heering en ansøgning om orlov, da det er ham»magtpaaliggende i Familieanliggende at foretage en Rejse til Fyn.«124 Emilie er gravid igen og er rejst

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Hoveddata: MRD 3. Hovedstruktur er glasfiberforstærket polyester opbygget på begge sider af en kerne af PVCskum.

Hoveddata: MRD 3. Hovedstruktur er glasfiberforstærket polyester opbygget på begge sider af en kerne af PVCskum. Hoveddata: MRD 3 Skibstype: MRD 3 Skrognummer Kendingssignal Byggeværft: DANYARD AALBORG A/S Nybygningsnummer: 2272 Søsat: 15. September 1995 Længde overalt: 18,25 meter Længde VL: 16,90 meter Bredde midtskibs:

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Bygget 1863 af A. Howaldt & I. Schweffel, Kiel, ifølge Bilbrev dat. Kiel 2/6 1863-

Bygget 1863 af A. Howaldt & I. Schweffel, Kiel, ifølge Bilbrev dat. Kiel 2/6 1863- HANDELS- CG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG ss Struer ex Kiel. I - i. Registreringsprotokoller: Fartøjs fortegnelse II Pag. 33- iflr. 634. Begistreringsdato: Registreringsbevis dat. Struer 27/9 1876. Certifikater:

Læs mere

Bjærgning og bugsering

Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering i isfyldte polarfarvande er nok altid en større udfordring end andre steder på kloden. Her følger to beretninger om dels bjærgning og dels om kombineret bjærgning

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S" T R L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Foreningen ex Elgina* S" T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEE1-1. ss Foreningen ex Elgina. I I Registreringsprotokoller: X-251* 1-119«Københavns Skibsregister II - 389- Registreringsdato:

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast.

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast. ANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - arland & Wolff, Ltd., Belfast. 1 Stk. 526 NK. - 3-000 IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 28-V7-78" Slaglængde:

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1932 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI JUNI 1933 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere