Referat fra generalforsamling i Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice tirsdag den 20. maj 2014 på Beach Bowl, Søndervig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice tirsdag den 20. maj 2014 på Beach Bowl, Søndervig."

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice tirsdag den 20. maj 2014 på Beach Bowl, Søndervig. Velkomst ved formand Vera Kristensen. Vera bød speciel velkommen til hospicepræst Daniel Kristiansen, der efter generalforsamlingen vil fortælle om sit arbejde på Anker Fjord Hospice. Generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Aflæggelse af regnskab. 5. Bestyrelsens aktivitetsplan for det kommende år. 6. Budget for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse. 7. Indkomne forslag 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af 2 suppleanter. 10. Valg af revisor og dennes suppleant. 11. Eventuelt. Ad 1. Esben Lunde Larsen valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingn var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Ad 2: Der blev valgt stemmetællere. Stemmetællerne kom ikke i brug. Ad 3: Formand Vera Kristensen fortalte om årets gang i Støtteforeningen siden sidste generalforsamling og sagde i sin beretning blandt andet: Det er nu 9 år siden vi stiftede Støtteforeningen. Vi er hel sikker på, at det var godt. Der er nået meget ved fælles hjælp. Vi håber og ønsker, at I alle vil fortsætte med at bakke op og gøre en forskel - mange bække små gør en stor år. Det vi holdt os for øje er: Vi kan, og vi vil ved fælles hjælp gøre en forskel for patienter og de pårørende. Sidste år var foredragsholder Henrik Kruse, leder af kræftrådgivningscenter Hjemdal i Århus. Emne: Hvor vigtigt det er, at ansatte og frivillige støtter og rådgiver mennesker, der har kræft tæt inde på livet. Han var omkring, hvor svært det kan være at rådgive mænd. Gav eksempel på, hvordan en mand kommer ind på rådgivningen og der bliver mødt af en frivillig, får en snak over en kop kaffe, jo han vedgår, han har kræft, men ellers ingen problemer. Henrik Kruse poienterede herved, at mange mænd har svært ved at erkende, at de har andre problemer, som altid følger med. Derfor er der nedsat en forskergruppe. Første spørgsmål, der arbejdes med er, hvorvidt har mænd brug for omsorg. Svaret er JA, men det er ikke det, de oftest får tilbudt.

2 Vi tager fejl, hvis vi tror, at mænd og kvinder har brug for samme hjælp. Mænd er handlingslammet. Kvinder kalder veninder sammen, snakker mere åben om problemerne. Så idag har man både mande- og kvindegrupper. Der var en del spørgen ind til Hjemdal. Nu er der kommet en ny rådgivning i Herning Efter Henrik Kruses foredrag var der kaffe og kage. Herefter generalforsamling. Iver Enevoldsen blev valgt til dirigent. Vi var omkring årets gang, hvad der var sket, og hvad der var opnået. Grethe Bøje og Henning Lukassen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Bente Malgaard, Søren Vejrup og jeg selv blev genvalgt. Endvidere valgtes på bestyrelsens forslag Poul Carlson og Anny Pedersen. Som suppleanter valgtes Birgit Busk, Per Fjord og Torben Nørregaard. Som hhv. revisor og revisorsuppleant valgtes boghandler Frank Kristensen og Mogens Kusk. Kasserer Søren Vejrup gennemgik regnskabet. Der var ikke indkommet forslag. Kontingenter uændret med kr. 125 for enkeltmedlemmer, kr. 175 for familier og kr. 550 for firmaer og foreninger.der blev oplyst, hvad vi ville arbejde med i året, vi starede på. Vi konstituerede os på det efterfølgende bestyrelsesmøde med formand -Vera, næstformand - Poul, kasserer - Søren og sekretær - Esther. Lisbeth Danielsen og Poul Carlson arbejder med og har ansvaret for hjemmesiden. Inge-Lise og Anny hjælper med at registrere telefonnumre og med hjælp fra Jørgen - støtteforeningens "EDB-mand" - sørge for, at hjemmesiden a jourføres. Der var ønske om, at vi skulle stå for salg af noget inventar og effekter, der stod på lageret og samlede støv. Så med lidt pølser og vand og med Søren som aktionarius gik det hurtigt. 12. juni midsommerfest på Anker Fjrod. Det er vist blevet en tradition. Som sædvanligt grillmad, lækre salater og brød, nye kartofler samt kaffe og isvafler. Rigtig lækkert. Slagter og bager var på pletten. Musikindslag med Anne Skareby, der gav den gas med sin gitar og sin sang. Amerikansk lotteri. Inge Lise og hendes hjælpere styrede det med en sikker hånd. Det er en aften, der skal opleves. Patienter og deres pårørende er gæster, der var gæster udefra, der var frivillige hjælpere, der var personalet og så "vi andre". Vi sluttede udenfor med de små bål, hvor Christian-pedel spillede. Vi oplyste sidste år, at der skulle arbejdes med en ny hjemmeside. Det er der arbejdet med i fællesskab med Anker Fjord og de frivillige. Det har været en større omgang. Der er trykket nye foldere til hvervning af nye medlemmer. De er flotte. Sponsor er Rasmussens Bogtrykkeri. Vi håber det er en god investering. Der er købt kuglepenne med støtteforeningens logo og navn. Et ønske fra huset. Personalet bruger kuglepennene, når de er ude på kurser. De skal være med til at synliggøre Anker Fjord - altså "ren reklame". Derfor har vi valgt at give Jer én i aften, som vi håber, I vil bruge meget. Derved er I samtidig ambassadører. Der er købt små malerier fra lokalområdet. Malerier, som er valgt af Herdis, og som er egnet til at tage med ind i lejlighederne. Der er købt en hængekøje efter ønske fra huset. Der er købt kamera til sanserummet, der der kan transmitteres til lejlighederne. Der er købt højskolesangbøger og mindebøger til børn, der har mistet. Der er anlagt flisebelægning rundt om sanserum og væksthus, så der nu er stiforbindelse hele vejen rundet, hvilket er til hjælp for kørestolsbrugere. Der er endvidere købt bænke, så man kan tage en lille pause. Der er købt nye juleting og juletræer, store som små. Rød- og hvidvin til jul og nytår. Juledekorationer til hver lejlighed. Solvognen, som de

3 frivillige betjener, kører stadig rundt med lækkerier og en lille en. Frivillige arrangerer blomster hver fredag til lejlighederne. Sidstnævnte er sponseret af Bente Malgaard. Endvidere blade og aviser samt blomster til krukker udenfor, så de kan plantes til 3 gange om året - igen udført af de frivillige. Der er udsendt julebrev til Jer medlemmer. Portoen er betalt af Feriepartnere. 19. september var der Master Class koncert. Kl var der kaffe på kanden og kl koncert med strygeorkester. Det var et rent overflødighedshorn med Anne Marie Hjelm som konferencier. Temamøde den 24. september over emnet: Aktiv dødshjælp. Et emne som for tiden er højaktuel. Alle var inviteret af huset. Målet med dagen var, at man afklares omkring egne personlige holdninger, således man er klædt på til at kunne svare på spørgsmål om lovgivningen og Anker Fjords holdninger som er "Fokus på livet". Kræftens bekæmpelses lokalafdeling i Herning har givet et beløb til en god oplevelse til personalet, frivillige og støtteforeningens bestyrelse. Så det blev til mad og drikke. 8. oktober koncert med Vildbjergkoret. Hovedpersonen bag arrangementet havde mistet en ægtefælle på Anker Fjord, og ønskede som tak for en svær tid, hvor hjælpen var nær, at kvittere med en koncert sammen med sit kor. 3 adventsarrangementer. Karin Kjærsgaard med konfektværksted, koncert med Holmslandkoret og en søndag med Andrea Øhlenschlæger. Endvidere luciaoptog med juniorkoret ved Anne Marie Hjelm og Birthe Marie Kristensen. Vi forsøger at lave et lille søndagsarrangement en gang om måneden, hvilket har vist sig at være til stor glæde for patienter og de pårørende. 9. april jazzaften. Jazzvenner havde doneret en koncert til minde om deres glade jazz-ven Per Pape. De havde samtidig doneret sommerjazzplakater til støtteforeningen. Indtægterne ved salg af plakaterne går udelukkende til støtte for Anker Fjord. Lars Egelund, Thorkild Mach og Anton Bjerg stod for det musikalske. Der blev serveret lidt godt, som Beach-Bowl har givet en god pris på. Flot aften. Tak for det. 27. april forårskoncert med Holmslandkoret. Rigtig hyggelig. Der var gæster udefra, og mange af husets patienter og deres pårørende deltog. 12. maj besøg af Vostrup Superkor. 25 unge mennesker, der viste, hvad de har lavet igennem året. Tak til alle, der har bidraget til støtteforeningen. Vi vil gerne gøre en forskel. Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. Ad 4 og 6: Disse punkter blev på kasserer Søren Vejrups forslag behandlet under eet.

4 Søren Vejrup gennemgik støtteforeningens regnskab, der udviste indtægter for kr ,74 og udgifter for kr ,00. Der fremkom derved et underskud på kr ,26. Støtteforeningen har herefter pr. 31. december 2013 en likvid beholdning på kr ,40. Søren Vejrup foreslog samtidig uændrede kontingenter for 2014, dvs. kr. 125,00 for enkeltpersoner kr. 175,00 for familier og kr. 550,00 for firmaer og foreninger. Regnskab og forslag om uændrede kontingenter gav ikke anledning til bemærkninger. Regnskabet blev således godkendt og uændrede kontingenter vedtaget. Ad 5: Vera Kristensen fortalte om den foreløbige aktivitetsplan for det kommende år. Hun nævnte blandt andet følgende: Fredag den 20. juni kl Midsommerfest med grillmad, is, underholdning, fællessang, lotteri og små bål. Endvidere vil der være afsløring af en skulptur, som kunstneren Laila Fyhn kalder "JEG GIVER SLIP". Kunstneren fortæller, at skulpturen er lavet specielt til Anker Fjord. Hun skriver: "det er en af de skulpturer, som for mig har krævet lidt flere tanker og tårer, end det ellers plejer at gøre. Men det vidste jeg fra begyndelsen, da denne skulptur har en stor betydning for mig. Jeg har lavet denne skulptur for derved endelig at sige farvel til en i min nære familie. Derfor hedder stenen: JEG GIVER SLIP". Fredag den 5. september kl Koncert i Nysogn Kirke med Hans Ulrik og 4 andre fine musikere. - En gruppe, der spiller "alt fra Monica Zetterlund til Bob Dylan", men i høj danske salmer. Koncerten er kommet i stand i samarbejde med menighedsrådet ved Ny sogn Kirke og Kræftens Bekæmpelse. Aftalen er indgået således, at Ny Sogn Kirke ikke skal have del i et eventuelt overskud. Kl giver gruppen en gratis koncert på Anker Fjord af ca. 1/2 times varighed. Torsdag den 11. september - Master-Class starter på Anker Fjord. Ad 7: - Ingen indkomne forslag. Ad 8: - På valg til bestyrelsen var: Lisbeth Danielsen, Inge-Lise Tanderup, Preben Knudsgaard og Esther Blichfeldt-Christensen, der alle blev genvalgt. Ad 9: - Som suppleanter valgtes Birgit Busk og Per Fjord. Ad 10: - Frank Kristensen genvalgtes som revisor, og Mogens Kusk genvalgtes som revisorsuppleant. Ad 11: - På forespørgsel blev det oplyst, at Støtteforeningen for øjeblikket har 1213 medlemmer. Der fremkom forslag om at fremsende regnskab sammen med indbydelsen til generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev herefter hævet.

5 Efter generalforsamlingen indlæg med hospicepræst Daniel Kristiansen. Daniel, der har været hospicepræst siden 2007, fortalte som dagligdagen som præst på Anker Fjord Hospice. Han kom ind på 3 vigtige områder i sit arbejde på hospice: Håb, angst og værdighed. Han fortalte, at han blandt andet tilbyder samtaler, det kan være på stuerne eller i cafeen. Samtalerne kan handle om alt muligt mellem himmel og jord, om livet, om døden og om et eventuelt liv efter døden. Endvidere holder han andagt på stuerne. 3 ud af 4 uger holder han musikandagt i cafeen med transmission til stuerne. Første spørgsmål Daniel ofte stiller er, hvorvidt den pågældende patient har kontakt til sin lokale præst. I givet fald foranlediger Daniel ofte besøg af denne præst. Samtalerne med patienterne kan ofte kan være af meget jordnære og praktiske karakter, f.eks. hvordan en begravelse foregår. Disse oplysninger er ofte til glæde for såvel patienten som dennes pårørende. Daniel fortalte om håb i dagligdagen på Anker Fjord Hospice. Han kom her ind på, at ankeret bruges, således at skibet kan forankres - skibet kan få ro, så det kan hvile i sig selv. Ankeret er et symbol. "Håbet er som et anker for sjælen". Anker Fjord er netop håbets anker - et hus som står fast, og som kan give mennesket ro. Daniel kom med 4 eksempler på håb: 1. Et fadervor på en stue. 2. Et himmelsk måltid i cafeen - nadveren 3. Et enkelt ord til en dødende 4. En aften for de efterladte - mindeaften. Disse eksempler har været med til at skabe håb, opmuntring og trøst. Daniel kom endvidere ind på den åndelige angst. Det modsatte af håb er angst eller bangehed. Han nævnte 5 eksempler herpå: 1. Gudebilleder og forældrebilleder - forståelsen af gud som den himmelske far opfattes meget forskelligt afhængig af egne forældrebilleder. Skal jeg møde en himmelsk far. Skal jeg møde min jordiske far. 2. Selvbebrejdelse med "åndelig overbygning". Lever jeg mit liv godt nok? Fordømmes jeg? Er der en sammenhæng mellem min sygdom og mine fejltrin i livet? SAMVITTIGHED. Den gode, dårlige samvittighed - (skyld) handler om tilgivelse. Den dårlige dårlige samvittighed (skam) - Noget man ikke selv kan gøre noget ved. 3. Forkyndelse/religiøs opdragelse. Fordømmende forkyndelse. Lav selvværdsopfattelse. Salme 666: "Den grund, hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død; i Jesu pines skygger er sjælens hvile sød. Der har jeg fundet livet, selv er jeg intet værd; hvad Jesus mig har givet, gør mig for Gud så kær". 4. Det store "hvorfor". Hvorfor tillader Gud dette. Er det Guds straf. Har han forladt mig? Er der en mening med dette? Skal jeg lære noget af lidelsen?. 5. Den gode dødsangst. Selvfølgelig er jeg bange, jeg har jo ikke prøvet det før. Ritualernes muligheder. Endelig kom Daniel kort ind på værdighed. En værdig død og aktiv dødshjælp, som for tiden er et højaktuel emne. Selvbestemmelse og frihed. Den ubærlige lidelse og splittethed. Værdighed og kontroltab.

6 Herefter indlæg med hospiceleder Herdis Hansen. Herdis fortalte om, hvad det vil sige at være leder. Om en masse gode medarbejdere og mange udfordringer på Anker Fjord Hospice. Og om at alle arbejder ud fra mottoet " Sammen er vi bedst". Herdis fortalte endvidere om udskrivelser fra Anker Fjord Hospice, som sidste år var på 28%. Hun fortalte om visitationskriterier og henvisningskriterier, herunder at der skal være tale om en forventet kort levetid, at helbredende behandling er ophørt, der skal være tale om komplekse problemstillinger, at behandlingsniveauet skal være afklaret, og at den dødende selv skal have et ønske om at komme på hospice. Der er kommet nye retningslinier, således at hospice nu modtager patienter med andre livstruende sygdomme end kræft, f.eks. KOL og hjerte-lungesygdomme. Herdis fortalte om, at patienten vurderes på tværfaglig konference efter 8-14 dages indlæggelse. Der afsluttes med handleplan: Patienten udskrives, eller besked om at patienten kan blive på Anker Fjord til livets afslutning. Måske "tages" patienten op igen efter 14 dage. I forbindelse med patienters udskrivelser fortalte Herdis ud fra følgende overskrifter: Hvad er patientens oplevelse af ophold på hospice? En anden tilgang. Lindring af symptomer giver overskud De små "puf", f.eks. alt foregår i patientens tempo. Tryghed. Udskrivelse kommer som en overraskelse. Hvorfor kan udskrivelse skabe bekymring hos patient og pårørende? Sygdommen - uforusigelig hverdag. Sygdommen er styrende. Uforusigeligheden er et vilkår. Hospice tilrettelægger hverdagen. Hvor kan vi få hjælp. Finde vej gennem systemet. Rollefordeling. Tryghed/utryghed - vigtigt med livline. f.eks. det palliative team eller hospice. Perspektivering: Tryghed er vigtig. Aldrig love at patienten kan blive på hospice til livets ophold. Uforusigelighed i sygdommen. Beslutning om udskrivelse altid på tværfaglig grundlag. Tydelig kommunikation mellem patient og familien Aftenen sluttede med fællessang "Sig månen langsomt hæver". Referent Esther Blichfeldt-Christensen

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere. www. vammenby. dk www.klubbladet.

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere. www. vammenby. dk www.klubbladet. Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere i årets løb. 40 www. vammenby. dk www.klubbladet.dk VUIF bestyrelse Formand Rene Jensen 86 69

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere