Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014."

Transkript

1 Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt velkommen, og takkede for det store fremmøde til nogle hyggelige timer. Han opfordrede alle til at blive til generalforsamling. Der var mødt 90 personer op til fællesspisning. Der var rigeligt mad. Under middagen havde vores formand været i de gamle referater, og refererede fra det første bestyrelsesmøde den 6. marts Han fortalte små anekdoter fra de første mange år; dette til stor moro for forsamlingen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Flemming Wrist Knudsen blev foreslået og valgt. Han takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i følge vedtægterne. Der var 48 stemmeberettigede til stede. 2. Valg af 2 Stemmetællere. Flemming Jensen og Arne Mattson blev valgt. 3. Bestyrelsens Beretning. (Se vedlagte) Formanden aflagde beretning. Han sluttede med at takke bestyrelsen og samarbejdspartnere for godt samarbejde i året, der er gået. 4. Indkomne forslag. Jette Frederiksen var kommet med et forslag om opmålte sundhedsstier rundt på vores stisystem. Jette fremlagde sit forslag med PowerPoints. Der var 2 forslag, som hun bad generalforsamlingen stemme om.: 1. En opmålt sundhedssti uden redskaber - udgiftsneutralt en arbejdsgruppe skal opmåle og afmærke stier, herefter kan Næstved kommunen komme og hjælpe med at sætte skilte op à la hjertestierne i Næstved. 2 En opmålt sundhedssti med fitness redskaber på til ca kr. Forsikringsmæssigt er der ingen problemer, idet MGF har en forsikring, der dækker ved evt. skader sket på redskaberne. Forslaget blev debatteret af forsamlingen. Åvænget 38. Det er mange penge at bruge. Hvad med en legeplads i stedet? Foreslog en undersøgelse, der skulle dokumentere behovet for en sti med redskaber på. Åvænget 49. Mente ikke, at vores stier blev benyttet til at motionere på. Åvænget 45. Efter etablering af ny hæk havde de udsyn til en sti, og der kunne godt gå ½ time mellem, at de så nogle gå derude. De var for etablering af sundhedssti, som med tiden kunne tilføjes fitnessredskaber. Åvænget 41. Kunne aldrig drømme om at gå rundt og bruge sådanne redskaber, og spurgte om kommunen ville støtte med penge?

2 Svar. Der er andre muligheder for at søge støttekroner - statspulje og fonde. Det skulle en gruppe have ansvaret for at ansøge om. Kilden 6. Var helt sikker på, at vi kunne få kommunen til at finde nogle penge til os. Han træner fodbolddrenge, og fitnessredskaber ville være det helt stort hit, når de skulle løbe en tur rundt i byen. Brinken 161. Ideen er god med en sti, men vil ikke selv bruge evt. redskaber på en sådan sti. Tilsluttede sig idéen med en brugerundersøgelse, inden der blev brugt penge på redskaber Ageren 2. Super idé. Måske er der ikke så mange af de tilstedeværende, der vil benytte redskaberne på en sundhedssti, men vi har mange yngre beboere i området, som kunne have gavn af dem. Foreslog, at bestyrelsen kontaktede de andre 2 grundejerforeninger i området for at høre, om de ville deltage i dette projekt. Svalehøjen 29. Har boet på Møn. Der er etableret en lignende sundhedssti i Stege. Også her var der i starten skepsis, men med tiden er det blevet et rigtigt stort hit. Vores skole kunne få stor glæde af den. Flemming Jensen. En god ide at finde ud af, hvor stor prisen alt i alt vil blive, hvis der skulle redskaber på. Så kunne medlemmerne spørges igen. Toften 4. Tilsluttede sig forslaget med en undersøgelse for at se, om der er et behov. Ageren 2. Formanden fortalte, at det er helt tilfældigt, at bestyrelsen har afsat kr. til et jubilæumsprojekt til gavn for Mogenstrup. Disse penge er ikke øremærket til en sundhedssti, men er tænkt til en aktivitetsbane evt. nede på Engen. Nogle af pengene kommer fra den nedlagte antenneforening. Men de to ting kunne godt blive bundet sammen. Men der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med ønsker og idéer. Forslagene gik til afstemning: Forslag stemmer Forslag stemmer 1 stemme blank - i alt 48 stemmer. Bestyrelsen skal altså arbejde videre på at etablere en opmålt sundhedssti uden redskaber. 5. Revideret regnskab. Kasserer Henrik gennemgik regnskabet. Kommentarer til regnskabet - Der står, at der bliver brugt en del penge på vores hjemmeside, men den er ikke særlig god og brugbar. Kunne disse penge bruges til en opdatering? Svar fra webmasteren/formanden: Det er noget, vi gerne vil love blive gjort inden længe - det er et hængeparti.

3 - Samtidig fortalte formanden, at de kr., som står som debitorer i regnskabet, er den restance, vi har i Stenlunden. Sagen er lige p.t. hos Folketingets Ombudsmand. - Der blev forespurgt til underskrifter på regnskab. Revisorer var til stede, og kunne bekræfte, at de selv havde underskrevet regnskabet efter revision! - Hvorfor skal der være så stort et overskud i foreningen? Svar: Der er kommet et stort overskud, fordi vores gartner (Næstved Park og Vej) ikke har været så dyr, som forventet. Derfor har vi i budgettet foreslået, at kontingentet nu nedsættes. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 6. Budget herunder fastsættelse af kontingent. Henrik fremlagde bestyrelsens forslag. Det blev fremhævet, at der er lavet en aftale med en gartner, sat penge af til en ny trailer, og afsat kr. til et jubilæumsprojekt. Angående dette projekt, kunne Lars Slot fortælle, at det var tænkt som en aktivitetsbane nede på Engen, som alle kan benytte. Næstved kommune har i Grøn Plan en pulje penge, og sidste ansøgningsfrist var 18. marts Lars har på bestyrelsens vegne sendt en ansøgning, og venter på et svar. Formanden kunne også fortælle, at det ikke er til at sige, hvad den sag med Stenlunden kommer til at løbe op i, når Folketingets Ombudsmand har afsagt sin dom. Budgetforslaget indeholdt også et forslag om at sætte kontingent ned med 100 kr. Kommentarer til budgetforslaget. Flinten 9. Mente, at der var sat lidt mange penge af til en ny trailer. Svar: Den korrekte pris er ca kr., men der er også sat penge af til vedligehold af de gamle trailere. Højen 13. Foreslog at kontingentnedsættelsen blev brugt til vedligehold af de grønne områder og eventuelt til redskaber på sundhedsstien. Svar. Vi mener, at der er afsat nok penge til gartner. Og forslaget om en sundhedssti er vedtaget til at skulle være uden redskaber. Flinten 9. Hvad er særlige arbejder? Og kan der ikke blive ryddet op på stien Skrædderbakken/Højen? Der er klippet en del ned, og afklippet ligger stadig deroppe. Svar. Det er f.eks. de røde korneller nede på engen. De bliver klippet ned hver andet år, og angående de afklippede grene, så skal bestyrelsen nok se på dette hurtigst muligt. Ryttervænget 21. Kan vi ikke stemme om det med at bruge de sparede kontingentpenge til Jettes sti? Svar: Nej, forslaget er debatteret (se punkt 4). Til sidst kunne alle stemme for det fremlagte budgetforslag.

4 Generalforsamlingen blev kortvarigt suspenderet til fordel for en kaffepause, hvor der blev serveret 2 kæmpe logolagkager. 7. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter. Heidi Kubiak var på valg, men ønskede ikke genvalg. Jette Frederiksen, Svalehøjen 19 blev foreslået af bestyrelsen, og blev valgt. John, Finn, Henrik og Jørgen var alle på valg, og ønskede genvalg. De blev alle genvalgt for en 2-årig periode. Vores suppleant Anni var på valg. Bestyrelsen vidste ikke, om hun ønskede genvalg. I stedet blev Kim Skov, Åvænget 54 valgt til posten. Suppleant Tom Kristensen blev sidste år udpeget af bestyrelsen. Han kommenterede, at der var nogle, som bare var blevet valgt sidste år, trods de ikke var til stede, men Tom var klar til at tage det sidste år, ud af de 2, han var valgt ind til. 8. Valg af revisorer og suppleant. Christian Gislinge var på valg og var villig til genvalg, og blev valgt. Revisorsuppleant Lisbeth Tvedebrink genvalgt. 9. Eventuelt, hvor alt kan drøftes men intet besluttes. Bente, Åvænget ville gerne først rose for det arbejde, der er gjort på skråningen ned mod Pederstrupvej. Formanden for deres andelsforening er endnu ikke gået i gang med at gøre beplantningen på skråningen færdig, som de har lovet. Så Bente beder MGF om at sende en lille hilsen med en opfordring til at gøre noget ved beplantningen. Svar: Formanden lover at sende opfordringen inden den 23. april, hvor de afholder generalforsamling. Der blev debatteret snerydning. Nogle veje i området ryddes fint, mens andre veje ikke bliver ryddet. Kunne der arrangeres snerydning mod egenbetaling? Eller evt. via et MGF budget. Post og skraldevogne skal jo også kunne komme ind. Bestyrelsen vil gerne tage en snak med kommunen, om evt. at køre en anden rute, når de er her. Det er et meget ømt punkt, da vi jo alle ved, at kommunen ikke har penge til ekstra kørsel. Vores nye gartner HedeDanmark er meget klar til at løfte snerydningsopgaven for os, når og hvis vi skulle ønske det. Men lige nu er det ikke noget, vi som forening vil gå ind og få gjort noget ved. Bente, Åvænget kunne for tælle, at deres andelsforening havde en aftale med en landmand om at rydde sne hos dem. De betalte ikke voldsomt meget pr. gang. Bente, Åvænget. Forespurgte til den foreslåede aktivitetsbane på engen. Vil den blive lavet af natur materiale. Svar: Det vil den blive. Der er snak om cedertræ, der holder i mange år. Christian spurgte om navnet Revisor ikke er et beskyttet navn. Svar. Det finder bestyrelsen ud af, men ellers er jeres nye navn, bilagskontrollanter. Flemming Wrist Knudsen gjorde opmærksom på Lokalråd Fladså. Det har en meget stor indflydelse i kommunen. Kommunen lytter meget til, hvad der er af ønsker i

5 byen og området. Flemming fortalte, at vores Borgmester var til Dagli Brugsens årsmøde, hvor han fortalte om, hvad vi kan gøre for at holde liv i de små byer rundt om Næstved. Flemming var meget benovet over, at Borgmesteren har helt styr på, hvad der rør sig rundt omkring, og har helt styr på den mindste lille butik/aktivitet, der ligger gemt i kommunen. Flemming Wrist Knudsen ville bede MGF om at sige en stor tak til Næstved Forsyning. De har ryddet fint op efter sig, når de havde været rundt i byen og grave. Det er jo dejligt at se. Til slut takkede Flemming Wrist Knudsen mødedeltagerne for god ro og orden endvidere takkede han bestyrelsen for det gode samarbejde med Dagli Brugsen. Det styrker byen og området. Generalforsamlingen var herefter slut. Ordstyrer og revisorer, fik en lille forårskurv som tak indsatsen. Formanden sagde tak for en god aften, og tak til de fremmødte for konstruktiv debat. Mødet sluttede kl Formand. Jørgen Stange Jensen Ordstyrer. Flemming W. Knudsen Sekretær. Anita Rye Sørensen

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere