Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i"

Transkript

1 - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Vejvedligeholdelse Ejerlaget Sletten bestyrelses arbejde vedr. dannelse af pumpelag til overfladevand og grundvand Samarbejde med andre grundejerforeninger og Kommunen om pumpelag Diverse 3. Regnskab, snefonden og herunder fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og intet til snefonden i år. 4. Valg af bestyrelse Valgperioden er 2 år Valgt sidste år er: Svend Aage Larsen, formand Finn Skjøde Knudsen, kasserer Leif Olesen, sekretær Erling Jensen Bendt Bjergaard Nielsen Leif Olsen er indstillet på at der skal nye bestyrelsesmedlemmer ind, idet han nu har siddet i bestyrelsen i 35 år. Tilsvarende ønsker Erling Jensen, at der søges indvalgt nyt bestyrelsesmedlem, idet han har siddet i bestyrelsen i 14 år. Bendt Bjergaard Nielsen har siddet i bestyrelsen i 6 år og er villig til genvalg. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til at overveje at stille op til bestyrelsen

2 Valg af bestyrelses suppleanter Jens Thisted 6. Valg af revisorer Jan Buch-Meyer Inge Lis Christensen 7. Valg af revisorer suppleanter Lene Nygaard Andersen 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jens Thisted. Han blev valgt Ad 2. Formandens beretning Drænprojektet. Formanden nævnte at det som omtalt sidste år er der et samarbejde mellem de 3 grundejerforeninger: Vejlby Strand, Vejlby Klit og Ejerlaget Sletten om etablering af pumpelag. Der var borgermøde den 27. maj 2011 om oprettelse af et pumpelag for Vrist. Det var et godt besøgt møde og der er udsendt et referat. I Aug vedtog Lemvig Kommune, at pumpelaget skulle oprettes efter en offentlig høringsperiode. Af udkastet til vedtægter for pumpelaget fremgik det, at der kunne stemmes ved max. 5 fuldmagter. Det betød, at Ejerlaget Sletten med 13 medlemsbidrag kan repræsenterer 65 grundejere og bestyrelsen, som i alt har 7 medlemsbidrag kan repræsenterer 35 grundejere. På den baggrund blev der udsendt en opfordring til at Slettens medlemmer, som ikke kunne deltage i den stiftende generalforsamling, at de kunne indsende en fuldmagt. Det gav bestyrelsen 71 fuldmagter, så vi havde flertal ved alle afstemninger på den stiftende generalforsamling Fra Sletten var der opstillet 4 bestyrelseskandidater, som alle blev valgt. Derudover blev formanden for grundejerforeningen Themisvej vest for banen indvalgt. Vrist Pumpelag s bestyrelse har konstitueret sig med: Bendt Bjergaard som formand Svend Aage Larsen som næstformand Karsten Damm som kasser Bjarne Glargaard som sekretær Jens Hansen-Møller Dermed fik Ejerlaget Sletten den ønskede indflydelse på drænprojektet i vort - 2 -

3 - 3 - område. Der er så sent som den vedtaget en vedtægtsændring i Vrist Pumpelag, så Ejerlaget Sletten ikke længere er selvstændigt medlem for de 13 arealer og vi skal således ikke betale de i alt ca kr i etablering over en årrække plus den årlige drift bidrag. Det er godt for vor regnskab, men det er stadig alle sommerhusejerne, der skal betale hele etablering og drift af drænsystemet. Den øjeblikkelige plan for etablering er at for området mellem Slettevej og Hvilehjemsvej skal der være licitation i jan til udførsel fra forår 2013 til engang hen i efteråret Der vil blive et borgermøde før opstarten for de berørte grundejere og der vil blive vej syn før gravearbejdet begynders. Vi vil sammen med pumpelaget sørge for at der altid er mulighed for at køre frem til de enkelte sommerhuse. Det vil medfører, at der skal laves aftaler med nogle grundejere om midlertidige forbindelsesveje. Om der efter arbejdets færdiggørelse skal ske en fuldstændig fjernelse af disse midlertidige veje eller om nogle af dem kan udlægges som stiforbindelser vil der senere blive aftalt med grundejerne. Det er bestyrelsens opfattelse, at det ville være en fordel for vort område, hvis der kommer offentlige stier mellem de blinde veje i stedet for de trampede stier over private sommerhusgrunde. Vejvedligeholdelse Der er anvendt samme entreprenør Holstebro Grading Service som sidste år og fortsat til bestyrelsens tilfredshed. Vi forventer at fortsætte på samme måde i det kommende år, men dog sådan at vejene fremstår ny istandsatte før vej syn, så vi får dem tilbageleveret i samme stand. Enkelte stikveje vedligeholdelse endnu ikke af Sletten, men der gælder stadig de gamle regler. Der er veje over privat grund, som ikke er overdraget til Sletten, også her glæder de gamle regler. Hvilehjemsvej Arealoverdragelsen fra baneoverskæringen er nu på plads. Der er startet en arealoverdragelse fra Hvilehjemsvej 9 til Sletten og en anden arealoverdragelse fra Sletten til Lemvig Kommune. Det vil betyde at fra og med den asfalterede del af Hvilehjemsvej og ud til Strandvejen kan optages som offentlig vej. Der vil senere på mødet blive stillet forslag om en generalforsamlings beslutning om denne arealoverdragelse til Lemvig Kommune for vor vedkommende. Der er en række andre grundejere der tilsvarende skal lave arealoverdragelser. Fællesmøde med Lemvig Kommune, Teknisk Udvalg og sommerhus grundejerforeningerne. Den 19. maj 2011 var der det årlige møde med LK. Der blev bl.a. talt en del om overfyldte affaldscontainere i sommerhusområderne og en opfordring til at anskaffe den nødvendige størrelse. Det tilsvarende møde i 2012 var den 3. maj Det var som sidst, men nu forlyder det, at de små containere på 140 l ikke længere vil være et tilbud for sommerhusene. Internet og antenneforhold Formanden har undersøgt, om der var nogen som var interesseret i at ligge kabler ned i forbindelse med Kloak/dræn arbejdet. Fra TDC er der kommet det forventede - 3 -

4 - 4 - svar, at det er de ikke interesseret i. Der er heller ikke den store lyst fra LVS til at få flere ledninger ned i udgravningen. Mail adresser Vi har stor glæde af, at så mange har indsendt deres mail adresse, så vi kan sparer ca. 10 kr/medlem, når der skal sendes noget ud. Formanden kan som mail listefører se, at en del ikke har opgivet deres mail adresse til både Sletten og Vrist Pumpelag. Vi har tidlige aftalt, at vi ikke videregiver mail adresser til andre, så de giver de to foreninger ekstra udgifter. Formanden spurgte Er det et ønske fra jer, at mail adresser kan udveksles mellem Ejerlaget Sletten og Vrist Pumpelag? Generalforsamlingen gav udtryk for at udvekslingen var OK. Der kommer et cykelløb for mountainbike den 9. sep om eftermiddagen på Ibsensvej og formanden giver cykelløbet besked om at de selv skal rydde op efter dem. Formandens beretning blev godkendt Ad 3. Regnskab, snefonden og herunder fastsættelse af kontingent Regnskab blev godkendt. Kontingent uændret. Ad 4. Valg af bestyrelse Bendt Bjergaard blev genvalgt Leif Olesen blev overtalt til genvalg Erling Jensen ønskede at trække sig. Bestyrelsen forslog nyvalg af Jens Thisted og han blev valg uden modkandidater. Ad 5. Valg af bestyrelses suppleanter Da Jens Thisted er valgt til bestyrelsen skulle der nyvalg til. Mogens Brandt blev opstillet og valgt. Ad 6. Valg af revisorer Der var genvalg af : Jan Buch-Meyer Inge Lis Christensen Ad 7. Valg af revisorer suppleanter Der var genvalg af: Lene Nygaard Andersen Ad 8. Indkomne forslag Fra bestyrelsen er der følgende forslag til generalforsamlings beslutning/godkendelse af areal overdragelser: Modtagelse af en del af Hvilehjemsvej fra Emblavej 2 ( tidligere Hvilehjemsvej 9 ) vederlagsfrit. Afståelse af en del af Hvilehjemsvej og en del af John Brights vej til Lemvig Kommune, således at del af Hvilehjemsvej (fra Strandvejen til Emblavej) kan optages som offentlig vej af Lemvig Kommune

5 - 5 - I henhold til vedtægten 9 skal generalforsamling godkende afhændelse af fællesarealer. Kortbilag kan ses på vor hjemmeside og vil være fremlagt på generalforsamlingen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ad 9. Eventuelt Intet at refererer. Med venlig hilsen Bestyrelsen - 5 -

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere