Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet"

Transkript

1 Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter Olsen til sekretær. Svend Andersen og Søren Ottosen valgtes til stemmetællere. 2. Bestyrelsens årsberetning v. formanden Formanden fremlagde en årsberetning som tilkendegav en dyster situation for lokalforeningen. Flere medlemmer ønskede derefter ordet, og tilkendegav deres holdning til de fremtidige muligheder. Årsberetningen godkendtes. 3. Regnskab, budget og kontingent a. Godkendelse af revideret regnskab for Revisorerne godkendte regnskab og bilag. Foreningen havde et overskud på 4349,71 kr. i 2012 og levede op til sine forpligtigelser i forbindelse med modtagelse af kommunal partistøtte. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. b. Fastsættelse at kontingent for kalenderåret Bestyrelsen foreslår 450, kr. som ordinært kontingent og 350, kr. som nedsat kontingent, som kan ønskes af pensionister, studerende og samlevende par. Godkendt af generalforsamlingen. 4. Kommunalvalg 2013 a. Generalforsamlingens godkendelse af det foreløbige valgprogram; se bilag. Godkendt uden rettelser. b. Tilkendegivelse fra generalforsamlingen vedr. budgetramme for det forestående kommunal og regionsrådsvalg i efteråret Generalforsamlingen overlader det fuldt og helt til den kommende bestyrelse, at vurdere hvordan midlerne skal anvendes. 5. Behandling af indkommet forslag Forslag trukket af forslagsstiller. 6. Valg af formand Helle Sommer blev foreslået og accepterede valg. 7. Øvrige valg vedr. lokalforeningen

2 a. Valg for 2 år af mindst tre bestyrelsesmedlemmer. Herdis Djernæs og Gustav Sieg Sørensen modtog genvalg; til foråret b. Ekstra ordinært valg for 1 år af mindst to bestyrelsesmedlemmer. Søren Ottosen og Thomas Baun valgtes for 1 år; til foråret c. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Overlades til bestyrelsen om nødvendigt. d. Valg af en revisor og suppleant for denne. Aase Molbæk blev genvalgt for 2 år. Arvid Dybdahl Thomsen blev valgt som suppleant. 8. Medlemmerne fra hver kommune vælger deres a. Medlem og suppleant til regionsforeningens bestyrelse Bestyrelsen bemyndiges at udpege medlemmer. b. Delegerede til de radikale delegeretmøder for Nordjylland Bestyrelsen bemyndiges til at udpege delegerede. c. Delegerede til Radikale Venstres landsmøde. Bestyrelsen bemyndiges til at udpege delegerede. 9. Valg af folketingskandidat Thomas Baun genvalgtes med applaus. 10. Kandidater til hovedbestyrelsen og eventuelle stedfortrædere Gustav Sieg Sørensen blev valgt med applaus. 11. Kandidater til landsforbundets udvalg Der var debat om udvalgenes virkning. Helle Sommer er tilmeldt udvalget om privat jobskabelse. Gustav Sieg Sørensen er formand for kirkeudvalget, deltager i grundlovsudvalg og deltager i dialogforum for kultur og værdipolitik. 12. Politisk forhandling Folketingskandidaten indledte; øvrige medlemmer bød ind med flere kommentarer. 13. Eventuelt

3 Kommunalvalg 2013 Thisted Kommune Kandidaterne Ved opstillingsmødet mandag d. 25. februar blev Gustav Sieg Sørensen enstemmigt valgt som de radikales spidskandidat ved det kommende kommunalvalgt. De øvrige navne på valglisten kendes først senere, da bestyrelsen endnu er i gang med at supplere listen med radikale mænd og kvinder. Den Radikale Valgkamp kort sagt I mange år har Thisted Kommune kæmpet for at skaffe lokale arbejdspladser i troen på, at folk dermed flyttet til kommunen. Desværre oplever vi stadig oftere, at folk i stedet pendler til kommunen for at arbejde hér, men efter fyraften kører de tilbage til omegnskommunerne og lægger deres skattekroner dér. Vi radikale ønsker at vende fraflytning til tilflytning, og vi tror på, at et skridt på vejen er vores Plan B. Plan B Kommunen skal satse på klassiske radikale værdier: kultur, natur og nærdemokrati, for derigennem at blive en attraktiv kommune at bosætte sig i. Vi vil gerne, at de unge mennesker, som vokser op i Thy og Hannæs, bliver gode ambassadører for vores egn. De skal med stolthed kunne fortælle om deres skolegang, foreningslivet, ungdomskulturen og naturen på en måde, så deres medstuderende i Aalborg, Aarhus og andre uddannelsesbyer får lyst at flytte med dem tilbage til vores egn. Natur og kultur gør det dog ikke alene. Hvis børnefamilier skal slå sig ned i vores kommune, så er det vigtigt, at vi gør op med vores luk og sluk mani. Vi Radikale tror på et partnerskab med private institutioner. Den lokale skole, det lokale plejehjem, de lokale kommunale arbejdspladser er vigtige for de små samfunds beståen og udvikling. Hvis kommunen af nød tvinges til at opgive en lokal institution, så bør man aktivt hjælpe borgerne med at overtage institutionen, som så kan drives videre som friskole, friplejehjem etc. I det hele taget er det vigtigt for nærdemokratiet og børnefamilierne lyst til at bosætte sig i kommunen, at vi udvikler en politisk kultur, hvor borgerne i stadig højere grad høres og respekteres i forbindelse med større ændringer. Kommunen er til for borgernes skyld, ikke omvendt.

4 Kommunalvalg 2013 Morsø Kommune Ingen plan udarbejdet, da ingen har tilkendegivet, at de ønsker at opstille for partiet.

5 FORSLAGET TRUKKET AF FORSLAGSSTILLEREN Tingstrup, d. 13. feb Til Radikale Venstre Thy Mors bestyrelse Følgende forslag ønskes behandlet på generalforsamlingen d. 17. april Forslag om genetablering af den naturlige tredeling Baggrund for forslag For få år siden valgte man at slå Thisted og Morsøs to kommuneforeninger og deres fælles kredsforening sammen til én samlet forening Radikale Venstre Thy Mors ud fra et princip om, at vi ved at samle kræfterne ville skabe en synergieffekt. Desværre har man efterfølgende desværre oplevet, at denne sammenlægning ikke har givet nogen merværdi for foreningen. I stedet opleves, at morsingboerne helt har trukket sig fra både bestyrelsesarbejdet og arrangementer, hvilket er uheldigt, da vi, som bor vestenfjords, ikke har det fornødne overblik over hvad, som rører sig på øen, til, at vi kan fremme radikale værdier og politik både hér også dér. Dette er hverken til gavn for os i Thy Hannæs eller de radikale, som bor på Mors. Forslag som ønskes behandlet Undertegnede ønsker til afstemning blandt de fremmødte medlemmer om, de ønsker at A) foreningen skal fortsætte uændret med den nuværende struktur eller om Mvh. B) den nyvalgte formand og bestyrelse skal stilles i opdrag at a. igangsætte en opløsning af den nuværende forening (Radikale Venstre Thy Mors) b. hjælpe medlemmerne såvel i Thy Hannæs som på Mors med at genetablere opdelte kommuneforeninger c. genetablere en kredsforening, som kan varetage det folketingspolitiske arbejde. Peter Olsen Æblevænget 12, Tingstrup 7700 Thisted

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat for repræsentantskabsmødet

Referat for repræsentantskabsmødet Referat for repræsentantskabsmødet Onsdag d. 4. marts 2015 kl. 19 Glostrup Præstegård (Hovedvejen 134, 2600 Glostrup) Sekretariat v/ Næstformand Gillesager 240, 1. tv 2605 Brøndby Tlf.: 30 60 83 13 Mail:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen valgt til dirigent. Hanne Bruun (LDF),

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 23.-25. OKTOBER 2009 Side 1 af 116 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet

Læs mere