Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv."

Transkript

1 Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling blev afholdt umiddelbart efter ordinær generalforsamling. Maden blev serveret i kantinen til sidst. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i regnskabsåret Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budget for Forslag fra bestyrelsen 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af to suppleanter for en etårig periode. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Svend Röttig som dirigent. Svend blev valgt. Svend takkede for valget og håbede på en god og saglig diskussion. Dirigenten startede med at konstaterer at vedtægternes regler om indkaldelse mv. er overholdt. Generalforsamlingen er lovlig indvarslet og vi var beslutningsdygtige. 2. Beretning om foreningens virksomhed i regnskabsåret 2011 Formanden fik ordet. Følgende ekstra bemærkninger til den udsendte beretning blev fremført. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen bl.a. brugt meget tid på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vil i det nye år kigge på en bedre anvendelighed af hjemmesiden. Hjemmesiden er nok ikke internettets mest besøgte side, men vi har dog i 2011 haft ca besøgende. Bestyrelsen har ikke helt opnået den opdateringsfrekvens på hjemmesiden de ønskede, da siden blev introduceret, men bestyrelsen arbejder hele tiden på at komme med ideer til forbedringer. Et af de nye tiltag, der bliver arbejdet på er, en ejendomsmægler sektion hvor mæglerne direkte vil kunne hente relevant informationer om foreningen, bl.a. i forbindelse med ejerskifte. Der vil også blive arbejdet på en mailfunktion på siden. Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Besøg os på Et nyt medlem Klintebakken 1 er tilkommet foreningen. Vores kassere har dog måttet sande at det ikke er så nemt at tinglyse dokumenter på ejendomme, men det lykkedes heldigvis med hårdt arbejde.

2 Bestyrelsen vurderer at foreningens samlede økonomi er tilstrækkelig og sund. Strandudvalget har lavet et overslag til kommunen til brug for forhåbentlige tildelte midler fra Naturpuljen. Pengene ønskes hovedsaglig brugt til at oprydde Nordgrundens vandhul. På årets strandrensningsdag var der ikke mange deltagere. Det var stort set kun bestyrelsen, der mødte op til trods for at det var en rigtig hyggelig dag. Bestyrelsen vil gerne opfordre til at flere medlemmer deltager på dagen. Kommunen har af foreningen fået lov til at sandfodre udfor Nordgrunden. Greve kommune har planlagt at fodre med 7000 kubikmeter på de næste 5 år. De små mængder, som foreløbig er lagt, har dog ikke hjulpet meget. Badebroen bliver flittig brugt. I 2011 har det primært være turfolk og ikke badene pga. den dårlige sommer. Stranden har ligeledes været meget plaget af fedtemøg. De dage hvor det var godt vejr havde vi heldigvis badebroen, så det var muligt at komme udover fedtemøget. Bestyrelsen havde igen i år udfordringer med hjælpen til opsætningen og nedtagningen af badebroen. Opsætningen blev udskudt en uge fordi der var for få hænder. Bestyrelsen er meget taknemmelig for den hjælp der kommer (specielt kaffe og kage) men der er brug for flere hænder. Det er tungt arbejde. Bestyrelsen har undersøgt prisen på at få hjælp udefra. Ved brug af eks. Park og Vej vil det koste 700 kr. i timen i hverdage, 4 mand en hel dag svarende til ca kr. for opsætning og det samme for nedtagning. Det vil blive overvejet, om dette skridt skal tages til næste år. Formanden havde en stor ros til foreningens grundejere der havde i det forgangne år ikke været nogen tvister eller andre store ting medlemmerne imellem - tak for det. Vejformanden var desværre syg til GF, men havde udarbejdet et skriftligt indlæg som blev uddelt. De sidste vintre har været hårde og har givet mange reparationer på vejen. Disse forbedringerne må forventes at blive kortvarige og skal hurtigt lappes igen. Foreningen bruger omkring kr. hvert år til vedligeholdelse af de 30 år gamle veje. Villaveje har en normal levetid på ca. 30 år. Så det er ikke unormalt at de snart skal renoveres. Bestyrelsen har fået vurderet vejene af to forskellige firmaer som har givet udsagn om vejenes tilstand. Deres konklusion var stort set den samme vejene er klar til renovering inden for et par år. Overslaget på omkostningerne for en renovering er ca. 2,5 mio. kr. svarende til mellem kr pr. parcel. Kun Klintebakken trænger ikke til renovering. I samme omgang har bestyrelsen spurgt Greve kommune om evt. overtagelse de sidste kommunale veje i foreningens område selvfølgelig i renoveret stand. Det kan være en billigere mulighed at renoverer alle vejene i samarbejde med kommunens renovering af de kommunale veje i området. Renoveringen fra kommunen sker i 2014 og kan reducerer prisen til kr. pr. parcel. Info fra vejformanden - lægges på hjemmeside. Kom gerne med spørgsmål - og vi svarer. Renovering betyder nyt vejasfalt - ikke helt nyt underlag. Nye brønde er ikke med i overslaget. Bestyrelsen forslår at opsamle penge på budgettet til renovering af brønde.

3 Spørgsmål/kommentarer til beretningen: * Klintegårdsvej 19: Der blev omtalt bekymring fra Søren, at det ikke er nok med kun ny asfalt - måske også nyt underlag. Pas på med de nævnte beløb. * Engvej 4: Randi påpegede, at det ene hul på Lille Engvej er meget stort - på naboforeningens side af vejen. Bestyrelsen har gjort opmærksom på det. * Vårgyvelvej 23: Hvem har sagt, at vi skal renoverer på vejene? Hvem har besluttet det. Hvorfor reparerer vi dem? * Formand: Det er en samlet vurdering set udfra budgetomkostningerne for vejene lavet gennem flere år. Vi har i dag et godt billede af hvad de forskellige veje koster i årlige reparationer. Hvis dette vedligeholdelsesniveau skal bevares skal vi hæve kontingent og bruge mere til reparationer. * Agervej 6. Renovering af vejene har været på vej i flere år. Gør det så hurtig som muligt, i stedet for at bruge så mange penge på det hvert år. Formand fortalte, at bestyrelsen vil give en varsling omkring renovering af vejene, da det er et betragteligt beløb for hver parcel. Ligeledes er Dong i dette år på vej med nedlægning af ledninger i vejen også. I bedste fald kan det koordineres sammen med dette arbejde. Bestyrelsen har været meget tilfredse med den standard vores nuværende entreprenør, Brdr. Jensens Maskinstation, har for saltning og snerydning i vinterperioden, men vi er blevet opmærksomme på, at den pris vi betaler, er forholdsvis høj. Dette vil være i fokus for I det forgangne år har vi haft nogle udfordringer med henhold til ønsker fra vore naboforeninger. Navnlig har der været to sager angående hhv. vejtræer på Strandgårdsvej og lukning af Lille Engvej for gennemkørsel. Netop disse to naboprojekter har vi ikke været specielt glade for i bestyrelsen. Helt konkret har bestyrelsen fundet det problematisk, at vi ikke har været inddraget i de to projekter som direkte vil kunne komme til at medfører fysiske ændringer i vores grundejerforening. Særligt sagen om lukning af Lille Engvej er noget som der stadig arbejdes ihærdigt med. Vores nabogrundejerforening har anmodet kommunen om tilladelse til at lukke vejen pga. trafikmængden og trafikhastigheden. (Hvordan hastigheden kan være høj med alle de bump, forstår vi ikke helt. Det reelle problem er nok nærmere, at vores medlemmer slider på deres vej). Bestyrelsen har givet høringssvar til kommunen ang. sagen. Det er bestyrelsen holdning, at hvis man spærrede vejen, begrænser man udgangene for GF medlemmer. De to naboforeninger har af Greve kommune fået tilladelse til at gennemføre en midlertidig lukning af Lille Engvej, under forudsætning af, at de selv gennemfører trafiktællinger og hastighedsmålinger - før og efter - opsætningen af en afspærring. Bestyrelsen har efterfølgende bedt naboforeningen inddrag os på en proaktiv måde - for at få et godt samarbejde. Bestyrelsen erfarer, at Greve kommune ikke vil bekoste at gennemfører føromtalte målinger eller afspærring. Det har medført, at vore naboforeninger nu ønsker at have os med til at betale for projektet om lukning af Lille Engvej. Det har bestyrelsen naturligvis afvist. Bestyrelsen afventer stadig en reaktion fra vores naboforeninger på vores svar. En lukning af Lille Engvej vil medføre, at størstedelen af vores grundejerforenings medlemmer, når de kommer fra syd ad Strandvejen, skal op og vende i rundkørslen ved Fortet, for at komme hjem. Projekt omkring vejtræer på hele Strandgårdsvej.

4 Kommune gør i foråret vores nabo foreninger opmærksom på, at vores grundejerforening skal inddrages i projektet. Dette sker imidlertid ikke. Først da nabo foreningerne sender breve ud til vores medlemmer på Strandgårdsvej, bliver vi opmærksomme på projektet. Bestyrelsen retter henvendelse, for at blive inddraget. Bestyrelsen forsøgte at holde en god dialog men det var ikke nemt. Problemstillingen er, at vores forening ikke har skel til vejens mitte som i naboforeningen - de grønne areal (græsrabatterne) er administreret af GF. Bestyrelsen har meddelt at vi ikke kan støtte projektet. Som en konsekvens af ovenstående sager, tog bestyrelsen allerede i efteråret initiativ til at mødes med vore naboforeninger, for at få en dialog i gang. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vi fik luftet vores forskellige holdninger, til infrastrukturen i det fælles område. Mødet gav også anledning til, at få kigget i krystalkuglen for eventuelle fremtidige synergi, i projekter som f.eks. renovering af den fælles del af Engvej og gadebelysning. Bestyrelsen har lagt op til at gentage møderne med naboforeningerne hvert ½ år. Vi håber de vil være med til det. Omkring hullet på Engvej - vi har rettet henvendelse til nabo GF. Vi retter henvendelse til kommunen, hvis ikke der sker noget. Det gav en effekt sidste gang. Vigtige datoer i 2012 Som vanen tro, en opfordring til at deltage ved årets oprydningsdag (strandrensningdag), som bliver 10. juni På strandrensningsdagen plejer vi vores strandgrunde, med klipning af buske, maling af bænke, sikkerhedstjek af gynger og stativ mv. Det har altså ikke noget med at gå langs stranden og fjerne tang og gammelt affald. Det er faktisk rigtig en rigtig hyggelig dag. Vi starter kl med morgenmad på sydgrunden. Ligeledes opsættes vores badebro lørdag den 12. maj 2012, start kl. 09:00 og nedtagning lørdag den 15. september 2012, ligeledes start kl. 09:00. De gæve bromænd mangler altid nye hænder og kræfter Vi har virkelig brug for nye hænder til at løfte grundejerforeningens opgaver SÅ MØD OP OG VÆR AKTIV I DIN GRUNEJERFORENING og mød en medgrundejer Spørgsmål/kommentarer til beretningen * Agervej 6: Spurgte om ordensreglerne bliver sendt ud til nye medlemmer. Det gør de. Forslog ligeledes at gamle billeder fra grundejerforeningen bliver lagt på hjemmesiden. Alle må rigtig gerne sende billeder til bestyrelsen så bliver de lagt på. Jubilæumsskrift lægges ligeledes på hjemmesiden. Sydgrunden er et dejligt område, men totalt åbent, derfor ikke særlig interessant at bruge. Føler sig kigget på, når man sidder der. Der mangler lidt afdækning. * Svend Röttig: Syntes godt om, at bestyrelsen kigger lidt frem og kigger på en helhedsløsning for vores veje. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budget for 2012 af grundejerforeningens kasserer. Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2011.

5 Regnskabet er godkendt af revisor. Alt materiale gennemgået. Samlet set har foreningen en sund og god økonomi. Under gennemgangen af regnskabet oplyste kassereren endvidere, at der i år var en restance for kontingent og to rykkergebyrer, i alt kr. Restancen vedrørte den samme parcel, og den pågældende havde ikke reageret trods flere rykkere eller henvendt sig for at få en betalingsordning. Kassereren gav udtryk for, at det ikke var rimeligt overfor andre medlemmer af foreningen, at et medlem ikke betalte sit kontingent mv. Realistisk måtte man dog nok indse, at restancen skulle op i nærheden af kr. før man skred til tvangsinddrivelse, da dette ville være forbundet med omkostninger til retsgebyrer og advokatbistand. Omkostninger, som foreningen i første omgang måtte betale. Den pågældende ville dog være pligtig både at betale restancen samt omkostningerne. Generalforsamlingen tilkendegav, at det var uacceptabelt, at et medlem ikke betalte, og at dette i givet fald måtte føre til tvangsinddrivelse. Generalforsamlingen var enig i at se, om betalingen skete i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2012, før man tog skridt til tvangsinddrivelse. Spørgsmål og kommentarer til regnskab og budget. * Klintegårdsvej 19: syntes at bestyrelsen skulle lade restancen stå til næste år. * Agervej 6: syntes der skulle statuerer et eksempel og ikke lade den hænge for længe. Bestyrelsen holder øje med vedkommende og tager aktion når det overstiger 3000 kr. Budgettet blev gennemgået. Trykkeri for nye vedtægter opsættes med kr. - samlet porto, tryk mv kr. Da der i foråret ikke har været mange udgifter til snerydning, kan de nedsættes med kr. til kr. Med ændringerne blev budgettet godkendt. 4. Forslag fremlagt af bestyrelsen. Godkendelse af nye vedtægter og ordensregler. Der var ikke nok medlemmer til at vedtage de nye vedtægter. Formanden og kassereren gennemgik efter opfordringer ændringerne i de nye vedtægter og ordensregler Følgende vedtægter er ændret. 5 - Økonomidelen. Hvis bestyrelsen vælger at bruge inkasso til at indhente kontingenter mv., skal det pågældende medlem selv betale omkostningen. 17 Vedtægterne ændres således at de afspejler, hvorledes virkeligheden er i grundejerforeningen. De gamle vedtægter forudsatte at kassereren havde en bog. PBS fører et system som vi indrapportere til - for at kunne betale via PBS. Ligeledes har vi fået netbank i stedet for at betale med check. Spørgsmål og kommentarer til vedtægter. * Vårgyvelvej: spørgsmålet omkring sammenhængen mellem revisor og revideret, revision er ikke revideret. Svar: kan ske, men koster meget mere. * Engvej 4: Syntes at bestyrelsen skulle have udsendt både gamle og nye vedtægter. 1 - præciserer og gør opmærksom på hjemmeside.

6 8 beskriver at bestyrelsen kan udsende indkaldelsen til GF pr. , hvis medlemmerne siger ja dertil. 12 præciserer brugen af elektronisk protokol. Følgende ordensregler er ændret. Pkt. 2. Præciserer reglen om, at grundejeren skal bekoste vedligeholde græsrabatterne. Ny formulering blev forslået af foreningen "Græsrabbatten uden for egen grund." * Engvej 4 - ingen dato for vedligeholdelsen. Bestyrelsen mener ikke at det giver mening. Pkt. 4. Hesteejere indført i teksten. Pkt. 8. Lovpligtig - kan ikke fjernes. Pkt. 10. Motoriserede redskaber og ikke kun haveredskaber. Tidspunkter i hverdage følger normal arbejdstid. Søn- og helligdage ændres til midt på dagen i stedet for kun formiddag. Formanden henfører til, at tage hensyn til hinanden i stedet for at sætte tidspunkter. Det vil altid være et dårligt tidspunkt for nogen. Spørgsmål/ kommentarer til ordensreglerne: * Ahornvej 27: forsøger at gøre det, når naboen syntes det er mest belejligt. Bestyrelsen har ingen sanktionsmuligheder de kan bruges hvis tidspunkterne ikke overholdes. * Engvej 6: Tiden i weekenden kan være ubelejligt. * Klintegårdsvej 10 tiden i weekenden er ubelejligt for nogen, men ikke alle har tid i hverdage. * Kløvervej 9: der er også sket indskrænkning af tidsperioden om lørdage. * Engvej 6 - hvorfor skal tiderne ændres? Formanden svarer: det kan være svært at slå i vådt græs om søndagen. Håber at tidsintervallerne afspejler alles interesser. Foreningens ordensregler skal ses og forstås som vores leveregler over for hinanden. Dette betyder i bund og grund, at vi skal tage hensyn til hinanden. Pkt. 11. Ny paragraf. Byggegenerator larmer i stedet for byggestrøm. Pkt. 12. Ny paragraf. Vejrabatter kun til gæsteparkering. Pkt. 13. Ny paragraf. Husstandens køretøjer skal holde i egen indkørsel. 4. Forslag fremlagt af bestyrelsen. b. Kontingent foreslås fastholdt til kr Vedtaget uden bemærkninger. c. Fastsættelse af andre gebyrer og honorarer Indskud/ejerskifte/ indmeldelsesgebyr 300,00 kr. Kontingent 1.200,00 kr. Rykkergebyr 100,00 kr. Oplysningsgebyr 100,00 kr. Formand 9.000,00 kr. Næstformand / Vejformand 6.000,00 kr. Kasserer 6.000,00 kr. Sekretær 6.000,00 kr. Vedtaget uden bemærkninger. 5. Forslag fra medlemmerne.

7 Engvej 6 har sendt forslag via hjemmeside. Der bliver kørt rigtig hurtigt på Engvej og det ville hjælpe med vejbump. Bestyrelsen har behandlet henvendelsen og svaret burde være sendt i februar sørger for at svar bliver sendt hurtigst muligt. Bestyrelsen har ikke betragtet henvendelsen som et forslag til GF. Hvis forslag eller sager skal behandles på generalforsamlingen skal det tydeligt fremgå, at det er ønsket. Ellers behandles forslag eller sager inden for bestyrelsens rammer. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Thomas Gram Rasmussen, formand modtager genvalg genvalgt som bestyrelsesmedlem. Lars Kilhof, næstformand modtager genvalg - genvalg som bestyrelsesmedlem. Kirsten Elmøe, bestyrelsesmedlem modtager genvalg genvalgt som bestyrelsesmedlem. Lars Jørgen Pedersen, bestyrelsesmedlem modtager genvalg - genvalgt som bestyrelsesmedlem. 7. Valg af to suppleanter for en et-årig periode Lars Blaaberg, modtager genvalg som suppleant. - genvalgt Sandra Madsen, modtager genvalg som suppleant. - genvalgt 8. Valg af revisor Addere revision, modtager genvalg. - genvalgt 9. Eventuelt Henstilling til bestyrelsen, til at der tages fat i revision/reviderings ordlyden i vedtægter. Følgende forklaring er efterfølgende tilføjet af bestyrelsen. Behandling af 17 Der rejst spørgsmål om betydningen af ordet revideret, idet et medlem havde bemærket at revisoren brugte ordet review i sin påtegning af regnskabet for Diskussionen afdækkede forskellige opfattelser af begrebet, men ingen stillede spørgsmål ved, at det aflagte regnskab var retvisende. Bestyrelsen har efterfølgende søgt at afdække forskellene mellem begreberne. Det synes som om lovgivningen generelt taler om en revisionsforpligtelse af visse regnskaber, men kravene er forskellige afhængig af virksomhedens type og virksomhedens størrelse. Den revisormæssige bistand kan opdeles således: Revision Revision er det mest grundige og omfattende arbejde revisor kan udføre i forhold til et regnskab. Lidt forenklet medfører en revision, at revisor ikke må tage sin kundes ord for gode varer, men selv skal undersøge og derigennem få bekræftet regnskabets poster af en uafhængig 3. part. Hvis kunden fx har et varelager, som tælles op på statusdagen, skal revisor ved besøg i virksomheden selv kontrollere varelagerets tilstedeværelse. På den måde skal revisor ved revision selv undersøge og bekræfte kundens påstande og regnskabstal. Dette giver en høj grad af sikkerhed for, at revisor opdager væsentlige fejl og mangler i regnskabet. Ved en revision afgiver revisor en revisionspåtegning på regnskabet. Review Review er det næst mest grundige arbejde revisor kan udføre i forhold til et regnskab. I modsætning til en revision vil revisor ved review tage kundens ord for gode varer. Hvis kunden fx har et

8 varelager som telles op pa statusdagen, skal revisor ikke pi besog og kontollere lageret. Revisor skal blot se optallingssedleme og vurdere lagerets stsrrelse i forhold til tidligere 6r og i forhold til regnskabe* owige tal. Nfu revisor udforer et review pi et regnskab giver det god sikkerhed for at vesentlige fejl og mangler opdages. Ved review afgiver revisor en erklering om review pi regnskabet. Assistance Assistance er det mindst grundige arbejde revisor kan udfore i forhold til et regnskab. Ved assistance udarbejderevisor regnskabet pi grundlag af belsb og oplysninger fra kunden. Revisor stiller ingen sporgsmil til kunden, men vurderer kun om regnskabet i sin helhed er i orden. N&r revisor udfsrer assistance, giver det ingen sikkerhed for at vresentlige fejl og mangler opdages. ved assistance afgiver revisor en erklering om assistance pi regnskabet. Konklusion Nir revisor setter sin pitegning pe regnskabet afspejler den siledes grundigheden af det udfsrte arbejde. Pi denne baggrund er det bestyrelsens opfattelse, at teksten i $ 17 er dakkende, men at der ikke er behov for en dybereg6ende undersogelse af foreningens regnskab, end hvad der er forudsat i begrebet "revied'. De vedtagne beslutringer og behandlede sager fremgfu af ovennevnte refera! og vil blive indfsrt i foreningens forhandlingsprotokol. Godkendt og underskrevet af dirigent samt tilstedeverende bestyrelsesmedlemmer. i,ilsr* Thomas Sven R6ttig Pedersen Thomas Dahl Larsen 26. april2012

9 Grundejerforeningen Klinteglrdens ekstraordinrr generahorsamling 2012 Dagsorden ifalge vedtegter : 1. Valg af dirigenl Svend Riittig blev valgt. Vedtegterne omkring ekstraordinrer generalforsamling er overholdt. Forskrevet antal medlemmer ved ordinrer generalforsamling var ikke til stede. Ved eksfa ordinrer generalforsamling, er det uden betydning for vedtagelse af punkter, hvor mange der er til stede. 213 af de fremmsdte skal blot stemme for, hvis forslaget om nye vedtegter skal kunne vedtages. 2. Godkendelse af GF klinteg&rdens vedtegter og ordensreglen Ingen modstand mod hindsoprekning ved afstemningen. Opstelling af stemmer viste: 16 stemmer for I 4 i mod / I hverken eller. Vedtegter og ordensregler godkendes med tilfojelser frembragt pi generalforsamlingen. Afslutning Formanden takkede for god ro og orden, safitt for de fremmsdtes deltagelse og diskussionslyst i bide generalfonamlingen og ekstraordiner generalforsamling. Tak for genvalget som formand. Tak til bestyrelsen og ordstyrer Svend Rtittig. Foreningen badpt lidt at spise og drikke i kantinen som sedvanlig. De vedtagne beslutringer og behandlede sager fremgir af ovennavnte referat, og vil blive indfert i foreningens forhandlingsprotokol. Godkendt og underskrevet af dirigent samt tilstedevrerende bestyrelsesmedlemmer. Lars Jorgen Pedersen Thomas Dahl Larsen 26. apil20l2

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 Grundejerforeningen Fjordhusene Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 1) Valg af dirigent Anders (82) blev valgt. 2) Formandens beretning v. Jacob (152), se bilag 1. Generalforsamlingen godkendte

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Mødereferat Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Tid: Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19:00 Sted: Friskolen, Aabybro Deltagere: I alt 36

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Kysing Næs Nord

Grundejerforeningen Kysing Næs Nord Grundejerforeningen Kysing Næs Nord Bestyrelse pr. 22. maj 2016 Formand. Knud Høgh Knudsen knud@hoeghknudsen.dk Mob: +45 20 70 94 00 Fokusområder: Samarbejdspartnere Næstformand. Carsten Juste carsten.juste@post.tele.dk

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen

LOVE. for. Grundejerforeningen LOVE for Grundejerforeningen AGERVÆNGET 20. februar 2013-1 - Stiftet den 22. september 1970 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Agervænget. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup i Holbæk Kommune,

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Vedtægter og ordensregler

Vedtægter og ordensregler Vedtægter og ordensregler Vedtægter for grundejerforeningen Klintegården i Karlslunde 1. Navn og hjemsted 2. Medlemmer 3. Formål 4. Hæftelse 5. Kontingent, indskud og restancer 6. Vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 7. april 2010 Referat Bilag a. Bestyrelsens Beretning for 2009 b. Årsregnskab 2009 c. Budget 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014.

Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014. Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Til bestyrelsen i grundejerforeningen Kløverholm v. formand Leif Krøyer, Stubmarken 12, 3230 Græsted.

Til bestyrelsen i grundejerforeningen Kløverholm v. formand Leif Krøyer, Stubmarken 12, 3230 Græsted. Robert Teddy Jensen Kornbakken 14, Esbønderup 3230 Græsted Esbønderup den 16. marts 2015. Til bestyrelsen i grundejerforeningen Kløverholm v. formand Leif Krøyer, Stubmarken 12, 3230 Græsted. Hermed fremsendes

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere