Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv."

Transkript

1 Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling blev afholdt umiddelbart efter ordinær generalforsamling. Maden blev serveret i kantinen til sidst. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i regnskabsåret Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budget for Forslag fra bestyrelsen 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af to suppleanter for en etårig periode. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Svend Röttig som dirigent. Svend blev valgt. Svend takkede for valget og håbede på en god og saglig diskussion. Dirigenten startede med at konstaterer at vedtægternes regler om indkaldelse mv. er overholdt. Generalforsamlingen er lovlig indvarslet og vi var beslutningsdygtige. 2. Beretning om foreningens virksomhed i regnskabsåret 2011 Formanden fik ordet. Følgende ekstra bemærkninger til den udsendte beretning blev fremført. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen bl.a. brugt meget tid på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vil i det nye år kigge på en bedre anvendelighed af hjemmesiden. Hjemmesiden er nok ikke internettets mest besøgte side, men vi har dog i 2011 haft ca besøgende. Bestyrelsen har ikke helt opnået den opdateringsfrekvens på hjemmesiden de ønskede, da siden blev introduceret, men bestyrelsen arbejder hele tiden på at komme med ideer til forbedringer. Et af de nye tiltag, der bliver arbejdet på er, en ejendomsmægler sektion hvor mæglerne direkte vil kunne hente relevant informationer om foreningen, bl.a. i forbindelse med ejerskifte. Der vil også blive arbejdet på en mailfunktion på siden. Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Besøg os på Et nyt medlem Klintebakken 1 er tilkommet foreningen. Vores kassere har dog måttet sande at det ikke er så nemt at tinglyse dokumenter på ejendomme, men det lykkedes heldigvis med hårdt arbejde.

2 Bestyrelsen vurderer at foreningens samlede økonomi er tilstrækkelig og sund. Strandudvalget har lavet et overslag til kommunen til brug for forhåbentlige tildelte midler fra Naturpuljen. Pengene ønskes hovedsaglig brugt til at oprydde Nordgrundens vandhul. På årets strandrensningsdag var der ikke mange deltagere. Det var stort set kun bestyrelsen, der mødte op til trods for at det var en rigtig hyggelig dag. Bestyrelsen vil gerne opfordre til at flere medlemmer deltager på dagen. Kommunen har af foreningen fået lov til at sandfodre udfor Nordgrunden. Greve kommune har planlagt at fodre med 7000 kubikmeter på de næste 5 år. De små mængder, som foreløbig er lagt, har dog ikke hjulpet meget. Badebroen bliver flittig brugt. I 2011 har det primært være turfolk og ikke badene pga. den dårlige sommer. Stranden har ligeledes været meget plaget af fedtemøg. De dage hvor det var godt vejr havde vi heldigvis badebroen, så det var muligt at komme udover fedtemøget. Bestyrelsen havde igen i år udfordringer med hjælpen til opsætningen og nedtagningen af badebroen. Opsætningen blev udskudt en uge fordi der var for få hænder. Bestyrelsen er meget taknemmelig for den hjælp der kommer (specielt kaffe og kage) men der er brug for flere hænder. Det er tungt arbejde. Bestyrelsen har undersøgt prisen på at få hjælp udefra. Ved brug af eks. Park og Vej vil det koste 700 kr. i timen i hverdage, 4 mand en hel dag svarende til ca kr. for opsætning og det samme for nedtagning. Det vil blive overvejet, om dette skridt skal tages til næste år. Formanden havde en stor ros til foreningens grundejere der havde i det forgangne år ikke været nogen tvister eller andre store ting medlemmerne imellem - tak for det. Vejformanden var desværre syg til GF, men havde udarbejdet et skriftligt indlæg som blev uddelt. De sidste vintre har været hårde og har givet mange reparationer på vejen. Disse forbedringerne må forventes at blive kortvarige og skal hurtigt lappes igen. Foreningen bruger omkring kr. hvert år til vedligeholdelse af de 30 år gamle veje. Villaveje har en normal levetid på ca. 30 år. Så det er ikke unormalt at de snart skal renoveres. Bestyrelsen har fået vurderet vejene af to forskellige firmaer som har givet udsagn om vejenes tilstand. Deres konklusion var stort set den samme vejene er klar til renovering inden for et par år. Overslaget på omkostningerne for en renovering er ca. 2,5 mio. kr. svarende til mellem kr pr. parcel. Kun Klintebakken trænger ikke til renovering. I samme omgang har bestyrelsen spurgt Greve kommune om evt. overtagelse de sidste kommunale veje i foreningens område selvfølgelig i renoveret stand. Det kan være en billigere mulighed at renoverer alle vejene i samarbejde med kommunens renovering af de kommunale veje i området. Renoveringen fra kommunen sker i 2014 og kan reducerer prisen til kr. pr. parcel. Info fra vejformanden - lægges på hjemmeside. Kom gerne med spørgsmål - og vi svarer. Renovering betyder nyt vejasfalt - ikke helt nyt underlag. Nye brønde er ikke med i overslaget. Bestyrelsen forslår at opsamle penge på budgettet til renovering af brønde.

3 Spørgsmål/kommentarer til beretningen: * Klintegårdsvej 19: Der blev omtalt bekymring fra Søren, at det ikke er nok med kun ny asfalt - måske også nyt underlag. Pas på med de nævnte beløb. * Engvej 4: Randi påpegede, at det ene hul på Lille Engvej er meget stort - på naboforeningens side af vejen. Bestyrelsen har gjort opmærksom på det. * Vårgyvelvej 23: Hvem har sagt, at vi skal renoverer på vejene? Hvem har besluttet det. Hvorfor reparerer vi dem? * Formand: Det er en samlet vurdering set udfra budgetomkostningerne for vejene lavet gennem flere år. Vi har i dag et godt billede af hvad de forskellige veje koster i årlige reparationer. Hvis dette vedligeholdelsesniveau skal bevares skal vi hæve kontingent og bruge mere til reparationer. * Agervej 6. Renovering af vejene har været på vej i flere år. Gør det så hurtig som muligt, i stedet for at bruge så mange penge på det hvert år. Formand fortalte, at bestyrelsen vil give en varsling omkring renovering af vejene, da det er et betragteligt beløb for hver parcel. Ligeledes er Dong i dette år på vej med nedlægning af ledninger i vejen også. I bedste fald kan det koordineres sammen med dette arbejde. Bestyrelsen har været meget tilfredse med den standard vores nuværende entreprenør, Brdr. Jensens Maskinstation, har for saltning og snerydning i vinterperioden, men vi er blevet opmærksomme på, at den pris vi betaler, er forholdsvis høj. Dette vil være i fokus for I det forgangne år har vi haft nogle udfordringer med henhold til ønsker fra vore naboforeninger. Navnlig har der været to sager angående hhv. vejtræer på Strandgårdsvej og lukning af Lille Engvej for gennemkørsel. Netop disse to naboprojekter har vi ikke været specielt glade for i bestyrelsen. Helt konkret har bestyrelsen fundet det problematisk, at vi ikke har været inddraget i de to projekter som direkte vil kunne komme til at medfører fysiske ændringer i vores grundejerforening. Særligt sagen om lukning af Lille Engvej er noget som der stadig arbejdes ihærdigt med. Vores nabogrundejerforening har anmodet kommunen om tilladelse til at lukke vejen pga. trafikmængden og trafikhastigheden. (Hvordan hastigheden kan være høj med alle de bump, forstår vi ikke helt. Det reelle problem er nok nærmere, at vores medlemmer slider på deres vej). Bestyrelsen har givet høringssvar til kommunen ang. sagen. Det er bestyrelsen holdning, at hvis man spærrede vejen, begrænser man udgangene for GF medlemmer. De to naboforeninger har af Greve kommune fået tilladelse til at gennemføre en midlertidig lukning af Lille Engvej, under forudsætning af, at de selv gennemfører trafiktællinger og hastighedsmålinger - før og efter - opsætningen af en afspærring. Bestyrelsen har efterfølgende bedt naboforeningen inddrag os på en proaktiv måde - for at få et godt samarbejde. Bestyrelsen erfarer, at Greve kommune ikke vil bekoste at gennemfører føromtalte målinger eller afspærring. Det har medført, at vore naboforeninger nu ønsker at have os med til at betale for projektet om lukning af Lille Engvej. Det har bestyrelsen naturligvis afvist. Bestyrelsen afventer stadig en reaktion fra vores naboforeninger på vores svar. En lukning af Lille Engvej vil medføre, at størstedelen af vores grundejerforenings medlemmer, når de kommer fra syd ad Strandvejen, skal op og vende i rundkørslen ved Fortet, for at komme hjem. Projekt omkring vejtræer på hele Strandgårdsvej.

4 Kommune gør i foråret vores nabo foreninger opmærksom på, at vores grundejerforening skal inddrages i projektet. Dette sker imidlertid ikke. Først da nabo foreningerne sender breve ud til vores medlemmer på Strandgårdsvej, bliver vi opmærksomme på projektet. Bestyrelsen retter henvendelse, for at blive inddraget. Bestyrelsen forsøgte at holde en god dialog men det var ikke nemt. Problemstillingen er, at vores forening ikke har skel til vejens mitte som i naboforeningen - de grønne areal (græsrabatterne) er administreret af GF. Bestyrelsen har meddelt at vi ikke kan støtte projektet. Som en konsekvens af ovenstående sager, tog bestyrelsen allerede i efteråret initiativ til at mødes med vore naboforeninger, for at få en dialog i gang. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vi fik luftet vores forskellige holdninger, til infrastrukturen i det fælles område. Mødet gav også anledning til, at få kigget i krystalkuglen for eventuelle fremtidige synergi, i projekter som f.eks. renovering af den fælles del af Engvej og gadebelysning. Bestyrelsen har lagt op til at gentage møderne med naboforeningerne hvert ½ år. Vi håber de vil være med til det. Omkring hullet på Engvej - vi har rettet henvendelse til nabo GF. Vi retter henvendelse til kommunen, hvis ikke der sker noget. Det gav en effekt sidste gang. Vigtige datoer i 2012 Som vanen tro, en opfordring til at deltage ved årets oprydningsdag (strandrensningdag), som bliver 10. juni På strandrensningsdagen plejer vi vores strandgrunde, med klipning af buske, maling af bænke, sikkerhedstjek af gynger og stativ mv. Det har altså ikke noget med at gå langs stranden og fjerne tang og gammelt affald. Det er faktisk rigtig en rigtig hyggelig dag. Vi starter kl med morgenmad på sydgrunden. Ligeledes opsættes vores badebro lørdag den 12. maj 2012, start kl. 09:00 og nedtagning lørdag den 15. september 2012, ligeledes start kl. 09:00. De gæve bromænd mangler altid nye hænder og kræfter Vi har virkelig brug for nye hænder til at løfte grundejerforeningens opgaver SÅ MØD OP OG VÆR AKTIV I DIN GRUNEJERFORENING og mød en medgrundejer Spørgsmål/kommentarer til beretningen * Agervej 6: Spurgte om ordensreglerne bliver sendt ud til nye medlemmer. Det gør de. Forslog ligeledes at gamle billeder fra grundejerforeningen bliver lagt på hjemmesiden. Alle må rigtig gerne sende billeder til bestyrelsen så bliver de lagt på. Jubilæumsskrift lægges ligeledes på hjemmesiden. Sydgrunden er et dejligt område, men totalt åbent, derfor ikke særlig interessant at bruge. Føler sig kigget på, når man sidder der. Der mangler lidt afdækning. * Svend Röttig: Syntes godt om, at bestyrelsen kigger lidt frem og kigger på en helhedsløsning for vores veje. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budget for 2012 af grundejerforeningens kasserer. Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2011.

5 Regnskabet er godkendt af revisor. Alt materiale gennemgået. Samlet set har foreningen en sund og god økonomi. Under gennemgangen af regnskabet oplyste kassereren endvidere, at der i år var en restance for kontingent og to rykkergebyrer, i alt kr. Restancen vedrørte den samme parcel, og den pågældende havde ikke reageret trods flere rykkere eller henvendt sig for at få en betalingsordning. Kassereren gav udtryk for, at det ikke var rimeligt overfor andre medlemmer af foreningen, at et medlem ikke betalte sit kontingent mv. Realistisk måtte man dog nok indse, at restancen skulle op i nærheden af kr. før man skred til tvangsinddrivelse, da dette ville være forbundet med omkostninger til retsgebyrer og advokatbistand. Omkostninger, som foreningen i første omgang måtte betale. Den pågældende ville dog være pligtig både at betale restancen samt omkostningerne. Generalforsamlingen tilkendegav, at det var uacceptabelt, at et medlem ikke betalte, og at dette i givet fald måtte føre til tvangsinddrivelse. Generalforsamlingen var enig i at se, om betalingen skete i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2012, før man tog skridt til tvangsinddrivelse. Spørgsmål og kommentarer til regnskab og budget. * Klintegårdsvej 19: syntes at bestyrelsen skulle lade restancen stå til næste år. * Agervej 6: syntes der skulle statuerer et eksempel og ikke lade den hænge for længe. Bestyrelsen holder øje med vedkommende og tager aktion når det overstiger 3000 kr. Budgettet blev gennemgået. Trykkeri for nye vedtægter opsættes med kr. - samlet porto, tryk mv kr. Da der i foråret ikke har været mange udgifter til snerydning, kan de nedsættes med kr. til kr. Med ændringerne blev budgettet godkendt. 4. Forslag fremlagt af bestyrelsen. Godkendelse af nye vedtægter og ordensregler. Der var ikke nok medlemmer til at vedtage de nye vedtægter. Formanden og kassereren gennemgik efter opfordringer ændringerne i de nye vedtægter og ordensregler Følgende vedtægter er ændret. 5 - Økonomidelen. Hvis bestyrelsen vælger at bruge inkasso til at indhente kontingenter mv., skal det pågældende medlem selv betale omkostningen. 17 Vedtægterne ændres således at de afspejler, hvorledes virkeligheden er i grundejerforeningen. De gamle vedtægter forudsatte at kassereren havde en bog. PBS fører et system som vi indrapportere til - for at kunne betale via PBS. Ligeledes har vi fået netbank i stedet for at betale med check. Spørgsmål og kommentarer til vedtægter. * Vårgyvelvej: spørgsmålet omkring sammenhængen mellem revisor og revideret, revision er ikke revideret. Svar: kan ske, men koster meget mere. * Engvej 4: Syntes at bestyrelsen skulle have udsendt både gamle og nye vedtægter. 1 - præciserer og gør opmærksom på hjemmeside.

6 8 beskriver at bestyrelsen kan udsende indkaldelsen til GF pr. , hvis medlemmerne siger ja dertil. 12 præciserer brugen af elektronisk protokol. Følgende ordensregler er ændret. Pkt. 2. Præciserer reglen om, at grundejeren skal bekoste vedligeholde græsrabatterne. Ny formulering blev forslået af foreningen "Græsrabbatten uden for egen grund." * Engvej 4 - ingen dato for vedligeholdelsen. Bestyrelsen mener ikke at det giver mening. Pkt. 4. Hesteejere indført i teksten. Pkt. 8. Lovpligtig - kan ikke fjernes. Pkt. 10. Motoriserede redskaber og ikke kun haveredskaber. Tidspunkter i hverdage følger normal arbejdstid. Søn- og helligdage ændres til midt på dagen i stedet for kun formiddag. Formanden henfører til, at tage hensyn til hinanden i stedet for at sætte tidspunkter. Det vil altid være et dårligt tidspunkt for nogen. Spørgsmål/ kommentarer til ordensreglerne: * Ahornvej 27: forsøger at gøre det, når naboen syntes det er mest belejligt. Bestyrelsen har ingen sanktionsmuligheder de kan bruges hvis tidspunkterne ikke overholdes. * Engvej 6: Tiden i weekenden kan være ubelejligt. * Klintegårdsvej 10 tiden i weekenden er ubelejligt for nogen, men ikke alle har tid i hverdage. * Kløvervej 9: der er også sket indskrænkning af tidsperioden om lørdage. * Engvej 6 - hvorfor skal tiderne ændres? Formanden svarer: det kan være svært at slå i vådt græs om søndagen. Håber at tidsintervallerne afspejler alles interesser. Foreningens ordensregler skal ses og forstås som vores leveregler over for hinanden. Dette betyder i bund og grund, at vi skal tage hensyn til hinanden. Pkt. 11. Ny paragraf. Byggegenerator larmer i stedet for byggestrøm. Pkt. 12. Ny paragraf. Vejrabatter kun til gæsteparkering. Pkt. 13. Ny paragraf. Husstandens køretøjer skal holde i egen indkørsel. 4. Forslag fremlagt af bestyrelsen. b. Kontingent foreslås fastholdt til kr Vedtaget uden bemærkninger. c. Fastsættelse af andre gebyrer og honorarer Indskud/ejerskifte/ indmeldelsesgebyr 300,00 kr. Kontingent 1.200,00 kr. Rykkergebyr 100,00 kr. Oplysningsgebyr 100,00 kr. Formand 9.000,00 kr. Næstformand / Vejformand 6.000,00 kr. Kasserer 6.000,00 kr. Sekretær 6.000,00 kr. Vedtaget uden bemærkninger. 5. Forslag fra medlemmerne.

7 Engvej 6 har sendt forslag via hjemmeside. Der bliver kørt rigtig hurtigt på Engvej og det ville hjælpe med vejbump. Bestyrelsen har behandlet henvendelsen og svaret burde være sendt i februar sørger for at svar bliver sendt hurtigst muligt. Bestyrelsen har ikke betragtet henvendelsen som et forslag til GF. Hvis forslag eller sager skal behandles på generalforsamlingen skal det tydeligt fremgå, at det er ønsket. Ellers behandles forslag eller sager inden for bestyrelsens rammer. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Thomas Gram Rasmussen, formand modtager genvalg genvalgt som bestyrelsesmedlem. Lars Kilhof, næstformand modtager genvalg - genvalg som bestyrelsesmedlem. Kirsten Elmøe, bestyrelsesmedlem modtager genvalg genvalgt som bestyrelsesmedlem. Lars Jørgen Pedersen, bestyrelsesmedlem modtager genvalg - genvalgt som bestyrelsesmedlem. 7. Valg af to suppleanter for en et-årig periode Lars Blaaberg, modtager genvalg som suppleant. - genvalgt Sandra Madsen, modtager genvalg som suppleant. - genvalgt 8. Valg af revisor Addere revision, modtager genvalg. - genvalgt 9. Eventuelt Henstilling til bestyrelsen, til at der tages fat i revision/reviderings ordlyden i vedtægter. Følgende forklaring er efterfølgende tilføjet af bestyrelsen. Behandling af 17 Der rejst spørgsmål om betydningen af ordet revideret, idet et medlem havde bemærket at revisoren brugte ordet review i sin påtegning af regnskabet for Diskussionen afdækkede forskellige opfattelser af begrebet, men ingen stillede spørgsmål ved, at det aflagte regnskab var retvisende. Bestyrelsen har efterfølgende søgt at afdække forskellene mellem begreberne. Det synes som om lovgivningen generelt taler om en revisionsforpligtelse af visse regnskaber, men kravene er forskellige afhængig af virksomhedens type og virksomhedens størrelse. Den revisormæssige bistand kan opdeles således: Revision Revision er det mest grundige og omfattende arbejde revisor kan udføre i forhold til et regnskab. Lidt forenklet medfører en revision, at revisor ikke må tage sin kundes ord for gode varer, men selv skal undersøge og derigennem få bekræftet regnskabets poster af en uafhængig 3. part. Hvis kunden fx har et varelager, som tælles op på statusdagen, skal revisor ved besøg i virksomheden selv kontrollere varelagerets tilstedeværelse. På den måde skal revisor ved revision selv undersøge og bekræfte kundens påstande og regnskabstal. Dette giver en høj grad af sikkerhed for, at revisor opdager væsentlige fejl og mangler i regnskabet. Ved en revision afgiver revisor en revisionspåtegning på regnskabet. Review Review er det næst mest grundige arbejde revisor kan udføre i forhold til et regnskab. I modsætning til en revision vil revisor ved review tage kundens ord for gode varer. Hvis kunden fx har et

8 varelager som telles op pa statusdagen, skal revisor ikke pi besog og kontollere lageret. Revisor skal blot se optallingssedleme og vurdere lagerets stsrrelse i forhold til tidligere 6r og i forhold til regnskabe* owige tal. Nfu revisor udforer et review pi et regnskab giver det god sikkerhed for at vesentlige fejl og mangler opdages. Ved review afgiver revisor en erklering om review pi regnskabet. Assistance Assistance er det mindst grundige arbejde revisor kan udfore i forhold til et regnskab. Ved assistance udarbejderevisor regnskabet pi grundlag af belsb og oplysninger fra kunden. Revisor stiller ingen sporgsmil til kunden, men vurderer kun om regnskabet i sin helhed er i orden. N&r revisor udfsrer assistance, giver det ingen sikkerhed for at vresentlige fejl og mangler opdages. ved assistance afgiver revisor en erklering om assistance pi regnskabet. Konklusion Nir revisor setter sin pitegning pe regnskabet afspejler den siledes grundigheden af det udfsrte arbejde. Pi denne baggrund er det bestyrelsens opfattelse, at teksten i $ 17 er dakkende, men at der ikke er behov for en dybereg6ende undersogelse af foreningens regnskab, end hvad der er forudsat i begrebet "revied'. De vedtagne beslutringer og behandlede sager fremgfu af ovennevnte refera! og vil blive indfsrt i foreningens forhandlingsprotokol. Godkendt og underskrevet af dirigent samt tilstedeverende bestyrelsesmedlemmer. i,ilsr* Thomas Sven R6ttig Pedersen Thomas Dahl Larsen 26. april2012

9 Grundejerforeningen Klinteglrdens ekstraordinrr generahorsamling 2012 Dagsorden ifalge vedtegter : 1. Valg af dirigenl Svend Riittig blev valgt. Vedtegterne omkring ekstraordinrer generalforsamling er overholdt. Forskrevet antal medlemmer ved ordinrer generalforsamling var ikke til stede. Ved eksfa ordinrer generalforsamling, er det uden betydning for vedtagelse af punkter, hvor mange der er til stede. 213 af de fremmsdte skal blot stemme for, hvis forslaget om nye vedtegter skal kunne vedtages. 2. Godkendelse af GF klinteg&rdens vedtegter og ordensreglen Ingen modstand mod hindsoprekning ved afstemningen. Opstelling af stemmer viste: 16 stemmer for I 4 i mod / I hverken eller. Vedtegter og ordensregler godkendes med tilfojelser frembragt pi generalforsamlingen. Afslutning Formanden takkede for god ro og orden, safitt for de fremmsdtes deltagelse og diskussionslyst i bide generalfonamlingen og ekstraordiner generalforsamling. Tak for genvalget som formand. Tak til bestyrelsen og ordstyrer Svend Rtittig. Foreningen badpt lidt at spise og drikke i kantinen som sedvanlig. De vedtagne beslutringer og behandlede sager fremgir af ovennavnte referat, og vil blive indfert i foreningens forhandlingsprotokol. Godkendt og underskrevet af dirigent samt tilstedevrerende bestyrelsesmedlemmer. Lars Jorgen Pedersen Thomas Dahl Larsen 26. apil20l2

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

2. Beretning om foreningens virksomhed i regnskabsåret 2013. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2013 og budget for 2014 til godkendelse.

2. Beretning om foreningens virksomhed i regnskabsåret 2013. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2013 og budget for 2014 til godkendelse. Grundejerforeningen Karlslunde, februar 2014 KLINTEGÅRDEN 2690 Karlslunde Til medlemmerne I henhold til vedtægternes 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.30

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere