Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv."

Transkript

1 Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling blev afholdt umiddelbart efter ordinær generalforsamling. Maden blev serveret i kantinen til sidst. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i regnskabsåret Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budget for Forslag fra bestyrelsen 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af to suppleanter for en etårig periode. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Svend Röttig som dirigent. Svend blev valgt. Svend takkede for valget og håbede på en god og saglig diskussion. Dirigenten startede med at konstaterer at vedtægternes regler om indkaldelse mv. er overholdt. Generalforsamlingen er lovlig indvarslet og vi var beslutningsdygtige. 2. Beretning om foreningens virksomhed i regnskabsåret 2011 Formanden fik ordet. Følgende ekstra bemærkninger til den udsendte beretning blev fremført. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen bl.a. brugt meget tid på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vil i det nye år kigge på en bedre anvendelighed af hjemmesiden. Hjemmesiden er nok ikke internettets mest besøgte side, men vi har dog i 2011 haft ca besøgende. Bestyrelsen har ikke helt opnået den opdateringsfrekvens på hjemmesiden de ønskede, da siden blev introduceret, men bestyrelsen arbejder hele tiden på at komme med ideer til forbedringer. Et af de nye tiltag, der bliver arbejdet på er, en ejendomsmægler sektion hvor mæglerne direkte vil kunne hente relevant informationer om foreningen, bl.a. i forbindelse med ejerskifte. Der vil også blive arbejdet på en mailfunktion på siden. Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Besøg os på Et nyt medlem Klintebakken 1 er tilkommet foreningen. Vores kassere har dog måttet sande at det ikke er så nemt at tinglyse dokumenter på ejendomme, men det lykkedes heldigvis med hårdt arbejde.

2 Bestyrelsen vurderer at foreningens samlede økonomi er tilstrækkelig og sund. Strandudvalget har lavet et overslag til kommunen til brug for forhåbentlige tildelte midler fra Naturpuljen. Pengene ønskes hovedsaglig brugt til at oprydde Nordgrundens vandhul. På årets strandrensningsdag var der ikke mange deltagere. Det var stort set kun bestyrelsen, der mødte op til trods for at det var en rigtig hyggelig dag. Bestyrelsen vil gerne opfordre til at flere medlemmer deltager på dagen. Kommunen har af foreningen fået lov til at sandfodre udfor Nordgrunden. Greve kommune har planlagt at fodre med 7000 kubikmeter på de næste 5 år. De små mængder, som foreløbig er lagt, har dog ikke hjulpet meget. Badebroen bliver flittig brugt. I 2011 har det primært være turfolk og ikke badene pga. den dårlige sommer. Stranden har ligeledes været meget plaget af fedtemøg. De dage hvor det var godt vejr havde vi heldigvis badebroen, så det var muligt at komme udover fedtemøget. Bestyrelsen havde igen i år udfordringer med hjælpen til opsætningen og nedtagningen af badebroen. Opsætningen blev udskudt en uge fordi der var for få hænder. Bestyrelsen er meget taknemmelig for den hjælp der kommer (specielt kaffe og kage) men der er brug for flere hænder. Det er tungt arbejde. Bestyrelsen har undersøgt prisen på at få hjælp udefra. Ved brug af eks. Park og Vej vil det koste 700 kr. i timen i hverdage, 4 mand en hel dag svarende til ca kr. for opsætning og det samme for nedtagning. Det vil blive overvejet, om dette skridt skal tages til næste år. Formanden havde en stor ros til foreningens grundejere der havde i det forgangne år ikke været nogen tvister eller andre store ting medlemmerne imellem - tak for det. Vejformanden var desværre syg til GF, men havde udarbejdet et skriftligt indlæg som blev uddelt. De sidste vintre har været hårde og har givet mange reparationer på vejen. Disse forbedringerne må forventes at blive kortvarige og skal hurtigt lappes igen. Foreningen bruger omkring kr. hvert år til vedligeholdelse af de 30 år gamle veje. Villaveje har en normal levetid på ca. 30 år. Så det er ikke unormalt at de snart skal renoveres. Bestyrelsen har fået vurderet vejene af to forskellige firmaer som har givet udsagn om vejenes tilstand. Deres konklusion var stort set den samme vejene er klar til renovering inden for et par år. Overslaget på omkostningerne for en renovering er ca. 2,5 mio. kr. svarende til mellem kr pr. parcel. Kun Klintebakken trænger ikke til renovering. I samme omgang har bestyrelsen spurgt Greve kommune om evt. overtagelse de sidste kommunale veje i foreningens område selvfølgelig i renoveret stand. Det kan være en billigere mulighed at renoverer alle vejene i samarbejde med kommunens renovering af de kommunale veje i området. Renoveringen fra kommunen sker i 2014 og kan reducerer prisen til kr. pr. parcel. Info fra vejformanden - lægges på hjemmeside. Kom gerne med spørgsmål - og vi svarer. Renovering betyder nyt vejasfalt - ikke helt nyt underlag. Nye brønde er ikke med i overslaget. Bestyrelsen forslår at opsamle penge på budgettet til renovering af brønde.

3 Spørgsmål/kommentarer til beretningen: * Klintegårdsvej 19: Der blev omtalt bekymring fra Søren, at det ikke er nok med kun ny asfalt - måske også nyt underlag. Pas på med de nævnte beløb. * Engvej 4: Randi påpegede, at det ene hul på Lille Engvej er meget stort - på naboforeningens side af vejen. Bestyrelsen har gjort opmærksom på det. * Vårgyvelvej 23: Hvem har sagt, at vi skal renoverer på vejene? Hvem har besluttet det. Hvorfor reparerer vi dem? * Formand: Det er en samlet vurdering set udfra budgetomkostningerne for vejene lavet gennem flere år. Vi har i dag et godt billede af hvad de forskellige veje koster i årlige reparationer. Hvis dette vedligeholdelsesniveau skal bevares skal vi hæve kontingent og bruge mere til reparationer. * Agervej 6. Renovering af vejene har været på vej i flere år. Gør det så hurtig som muligt, i stedet for at bruge så mange penge på det hvert år. Formand fortalte, at bestyrelsen vil give en varsling omkring renovering af vejene, da det er et betragteligt beløb for hver parcel. Ligeledes er Dong i dette år på vej med nedlægning af ledninger i vejen også. I bedste fald kan det koordineres sammen med dette arbejde. Bestyrelsen har været meget tilfredse med den standard vores nuværende entreprenør, Brdr. Jensens Maskinstation, har for saltning og snerydning i vinterperioden, men vi er blevet opmærksomme på, at den pris vi betaler, er forholdsvis høj. Dette vil være i fokus for I det forgangne år har vi haft nogle udfordringer med henhold til ønsker fra vore naboforeninger. Navnlig har der været to sager angående hhv. vejtræer på Strandgårdsvej og lukning af Lille Engvej for gennemkørsel. Netop disse to naboprojekter har vi ikke været specielt glade for i bestyrelsen. Helt konkret har bestyrelsen fundet det problematisk, at vi ikke har været inddraget i de to projekter som direkte vil kunne komme til at medfører fysiske ændringer i vores grundejerforening. Særligt sagen om lukning af Lille Engvej er noget som der stadig arbejdes ihærdigt med. Vores nabogrundejerforening har anmodet kommunen om tilladelse til at lukke vejen pga. trafikmængden og trafikhastigheden. (Hvordan hastigheden kan være høj med alle de bump, forstår vi ikke helt. Det reelle problem er nok nærmere, at vores medlemmer slider på deres vej). Bestyrelsen har givet høringssvar til kommunen ang. sagen. Det er bestyrelsen holdning, at hvis man spærrede vejen, begrænser man udgangene for GF medlemmer. De to naboforeninger har af Greve kommune fået tilladelse til at gennemføre en midlertidig lukning af Lille Engvej, under forudsætning af, at de selv gennemfører trafiktællinger og hastighedsmålinger - før og efter - opsætningen af en afspærring. Bestyrelsen har efterfølgende bedt naboforeningen inddrag os på en proaktiv måde - for at få et godt samarbejde. Bestyrelsen erfarer, at Greve kommune ikke vil bekoste at gennemfører føromtalte målinger eller afspærring. Det har medført, at vore naboforeninger nu ønsker at have os med til at betale for projektet om lukning af Lille Engvej. Det har bestyrelsen naturligvis afvist. Bestyrelsen afventer stadig en reaktion fra vores naboforeninger på vores svar. En lukning af Lille Engvej vil medføre, at størstedelen af vores grundejerforenings medlemmer, når de kommer fra syd ad Strandvejen, skal op og vende i rundkørslen ved Fortet, for at komme hjem. Projekt omkring vejtræer på hele Strandgårdsvej.

4 Kommune gør i foråret vores nabo foreninger opmærksom på, at vores grundejerforening skal inddrages i projektet. Dette sker imidlertid ikke. Først da nabo foreningerne sender breve ud til vores medlemmer på Strandgårdsvej, bliver vi opmærksomme på projektet. Bestyrelsen retter henvendelse, for at blive inddraget. Bestyrelsen forsøgte at holde en god dialog men det var ikke nemt. Problemstillingen er, at vores forening ikke har skel til vejens mitte som i naboforeningen - de grønne areal (græsrabatterne) er administreret af GF. Bestyrelsen har meddelt at vi ikke kan støtte projektet. Som en konsekvens af ovenstående sager, tog bestyrelsen allerede i efteråret initiativ til at mødes med vore naboforeninger, for at få en dialog i gang. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vi fik luftet vores forskellige holdninger, til infrastrukturen i det fælles område. Mødet gav også anledning til, at få kigget i krystalkuglen for eventuelle fremtidige synergi, i projekter som f.eks. renovering af den fælles del af Engvej og gadebelysning. Bestyrelsen har lagt op til at gentage møderne med naboforeningerne hvert ½ år. Vi håber de vil være med til det. Omkring hullet på Engvej - vi har rettet henvendelse til nabo GF. Vi retter henvendelse til kommunen, hvis ikke der sker noget. Det gav en effekt sidste gang. Vigtige datoer i 2012 Som vanen tro, en opfordring til at deltage ved årets oprydningsdag (strandrensningdag), som bliver 10. juni På strandrensningsdagen plejer vi vores strandgrunde, med klipning af buske, maling af bænke, sikkerhedstjek af gynger og stativ mv. Det har altså ikke noget med at gå langs stranden og fjerne tang og gammelt affald. Det er faktisk rigtig en rigtig hyggelig dag. Vi starter kl med morgenmad på sydgrunden. Ligeledes opsættes vores badebro lørdag den 12. maj 2012, start kl. 09:00 og nedtagning lørdag den 15. september 2012, ligeledes start kl. 09:00. De gæve bromænd mangler altid nye hænder og kræfter Vi har virkelig brug for nye hænder til at løfte grundejerforeningens opgaver SÅ MØD OP OG VÆR AKTIV I DIN GRUNEJERFORENING og mød en medgrundejer Spørgsmål/kommentarer til beretningen * Agervej 6: Spurgte om ordensreglerne bliver sendt ud til nye medlemmer. Det gør de. Forslog ligeledes at gamle billeder fra grundejerforeningen bliver lagt på hjemmesiden. Alle må rigtig gerne sende billeder til bestyrelsen så bliver de lagt på. Jubilæumsskrift lægges ligeledes på hjemmesiden. Sydgrunden er et dejligt område, men totalt åbent, derfor ikke særlig interessant at bruge. Føler sig kigget på, når man sidder der. Der mangler lidt afdækning. * Svend Röttig: Syntes godt om, at bestyrelsen kigger lidt frem og kigger på en helhedsløsning for vores veje. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budget for 2012 af grundejerforeningens kasserer. Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2011.

5 Regnskabet er godkendt af revisor. Alt materiale gennemgået. Samlet set har foreningen en sund og god økonomi. Under gennemgangen af regnskabet oplyste kassereren endvidere, at der i år var en restance for kontingent og to rykkergebyrer, i alt kr. Restancen vedrørte den samme parcel, og den pågældende havde ikke reageret trods flere rykkere eller henvendt sig for at få en betalingsordning. Kassereren gav udtryk for, at det ikke var rimeligt overfor andre medlemmer af foreningen, at et medlem ikke betalte sit kontingent mv. Realistisk måtte man dog nok indse, at restancen skulle op i nærheden af kr. før man skred til tvangsinddrivelse, da dette ville være forbundet med omkostninger til retsgebyrer og advokatbistand. Omkostninger, som foreningen i første omgang måtte betale. Den pågældende ville dog være pligtig både at betale restancen samt omkostningerne. Generalforsamlingen tilkendegav, at det var uacceptabelt, at et medlem ikke betalte, og at dette i givet fald måtte føre til tvangsinddrivelse. Generalforsamlingen var enig i at se, om betalingen skete i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2012, før man tog skridt til tvangsinddrivelse. Spørgsmål og kommentarer til regnskab og budget. * Klintegårdsvej 19: syntes at bestyrelsen skulle lade restancen stå til næste år. * Agervej 6: syntes der skulle statuerer et eksempel og ikke lade den hænge for længe. Bestyrelsen holder øje med vedkommende og tager aktion når det overstiger 3000 kr. Budgettet blev gennemgået. Trykkeri for nye vedtægter opsættes med kr. - samlet porto, tryk mv kr. Da der i foråret ikke har været mange udgifter til snerydning, kan de nedsættes med kr. til kr. Med ændringerne blev budgettet godkendt. 4. Forslag fremlagt af bestyrelsen. Godkendelse af nye vedtægter og ordensregler. Der var ikke nok medlemmer til at vedtage de nye vedtægter. Formanden og kassereren gennemgik efter opfordringer ændringerne i de nye vedtægter og ordensregler Følgende vedtægter er ændret. 5 - Økonomidelen. Hvis bestyrelsen vælger at bruge inkasso til at indhente kontingenter mv., skal det pågældende medlem selv betale omkostningen. 17 Vedtægterne ændres således at de afspejler, hvorledes virkeligheden er i grundejerforeningen. De gamle vedtægter forudsatte at kassereren havde en bog. PBS fører et system som vi indrapportere til - for at kunne betale via PBS. Ligeledes har vi fået netbank i stedet for at betale med check. Spørgsmål og kommentarer til vedtægter. * Vårgyvelvej: spørgsmålet omkring sammenhængen mellem revisor og revideret, revision er ikke revideret. Svar: kan ske, men koster meget mere. * Engvej 4: Syntes at bestyrelsen skulle have udsendt både gamle og nye vedtægter. 1 - præciserer og gør opmærksom på hjemmeside.

6 8 beskriver at bestyrelsen kan udsende indkaldelsen til GF pr. , hvis medlemmerne siger ja dertil. 12 præciserer brugen af elektronisk protokol. Følgende ordensregler er ændret. Pkt. 2. Præciserer reglen om, at grundejeren skal bekoste vedligeholde græsrabatterne. Ny formulering blev forslået af foreningen "Græsrabbatten uden for egen grund." * Engvej 4 - ingen dato for vedligeholdelsen. Bestyrelsen mener ikke at det giver mening. Pkt. 4. Hesteejere indført i teksten. Pkt. 8. Lovpligtig - kan ikke fjernes. Pkt. 10. Motoriserede redskaber og ikke kun haveredskaber. Tidspunkter i hverdage følger normal arbejdstid. Søn- og helligdage ændres til midt på dagen i stedet for kun formiddag. Formanden henfører til, at tage hensyn til hinanden i stedet for at sætte tidspunkter. Det vil altid være et dårligt tidspunkt for nogen. Spørgsmål/ kommentarer til ordensreglerne: * Ahornvej 27: forsøger at gøre det, når naboen syntes det er mest belejligt. Bestyrelsen har ingen sanktionsmuligheder de kan bruges hvis tidspunkterne ikke overholdes. * Engvej 6: Tiden i weekenden kan være ubelejligt. * Klintegårdsvej 10 tiden i weekenden er ubelejligt for nogen, men ikke alle har tid i hverdage. * Kløvervej 9: der er også sket indskrænkning af tidsperioden om lørdage. * Engvej 6 - hvorfor skal tiderne ændres? Formanden svarer: det kan være svært at slå i vådt græs om søndagen. Håber at tidsintervallerne afspejler alles interesser. Foreningens ordensregler skal ses og forstås som vores leveregler over for hinanden. Dette betyder i bund og grund, at vi skal tage hensyn til hinanden. Pkt. 11. Ny paragraf. Byggegenerator larmer i stedet for byggestrøm. Pkt. 12. Ny paragraf. Vejrabatter kun til gæsteparkering. Pkt. 13. Ny paragraf. Husstandens køretøjer skal holde i egen indkørsel. 4. Forslag fremlagt af bestyrelsen. b. Kontingent foreslås fastholdt til kr Vedtaget uden bemærkninger. c. Fastsættelse af andre gebyrer og honorarer Indskud/ejerskifte/ indmeldelsesgebyr 300,00 kr. Kontingent 1.200,00 kr. Rykkergebyr 100,00 kr. Oplysningsgebyr 100,00 kr. Formand 9.000,00 kr. Næstformand / Vejformand 6.000,00 kr. Kasserer 6.000,00 kr. Sekretær 6.000,00 kr. Vedtaget uden bemærkninger. 5. Forslag fra medlemmerne.

7 Engvej 6 har sendt forslag via hjemmeside. Der bliver kørt rigtig hurtigt på Engvej og det ville hjælpe med vejbump. Bestyrelsen har behandlet henvendelsen og svaret burde være sendt i februar sørger for at svar bliver sendt hurtigst muligt. Bestyrelsen har ikke betragtet henvendelsen som et forslag til GF. Hvis forslag eller sager skal behandles på generalforsamlingen skal det tydeligt fremgå, at det er ønsket. Ellers behandles forslag eller sager inden for bestyrelsens rammer. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Thomas Gram Rasmussen, formand modtager genvalg genvalgt som bestyrelsesmedlem. Lars Kilhof, næstformand modtager genvalg - genvalg som bestyrelsesmedlem. Kirsten Elmøe, bestyrelsesmedlem modtager genvalg genvalgt som bestyrelsesmedlem. Lars Jørgen Pedersen, bestyrelsesmedlem modtager genvalg - genvalgt som bestyrelsesmedlem. 7. Valg af to suppleanter for en et-årig periode Lars Blaaberg, modtager genvalg som suppleant. - genvalgt Sandra Madsen, modtager genvalg som suppleant. - genvalgt 8. Valg af revisor Addere revision, modtager genvalg. - genvalgt 9. Eventuelt Henstilling til bestyrelsen, til at der tages fat i revision/reviderings ordlyden i vedtægter. Følgende forklaring er efterfølgende tilføjet af bestyrelsen. Behandling af 17 Der rejst spørgsmål om betydningen af ordet revideret, idet et medlem havde bemærket at revisoren brugte ordet review i sin påtegning af regnskabet for Diskussionen afdækkede forskellige opfattelser af begrebet, men ingen stillede spørgsmål ved, at det aflagte regnskab var retvisende. Bestyrelsen har efterfølgende søgt at afdække forskellene mellem begreberne. Det synes som om lovgivningen generelt taler om en revisionsforpligtelse af visse regnskaber, men kravene er forskellige afhængig af virksomhedens type og virksomhedens størrelse. Den revisormæssige bistand kan opdeles således: Revision Revision er det mest grundige og omfattende arbejde revisor kan udføre i forhold til et regnskab. Lidt forenklet medfører en revision, at revisor ikke må tage sin kundes ord for gode varer, men selv skal undersøge og derigennem få bekræftet regnskabets poster af en uafhængig 3. part. Hvis kunden fx har et varelager, som tælles op på statusdagen, skal revisor ved besøg i virksomheden selv kontrollere varelagerets tilstedeværelse. På den måde skal revisor ved revision selv undersøge og bekræfte kundens påstande og regnskabstal. Dette giver en høj grad af sikkerhed for, at revisor opdager væsentlige fejl og mangler i regnskabet. Ved en revision afgiver revisor en revisionspåtegning på regnskabet. Review Review er det næst mest grundige arbejde revisor kan udføre i forhold til et regnskab. I modsætning til en revision vil revisor ved review tage kundens ord for gode varer. Hvis kunden fx har et

8 varelager som telles op pa statusdagen, skal revisor ikke pi besog og kontollere lageret. Revisor skal blot se optallingssedleme og vurdere lagerets stsrrelse i forhold til tidligere 6r og i forhold til regnskabe* owige tal. Nfu revisor udforer et review pi et regnskab giver det god sikkerhed for at vesentlige fejl og mangler opdages. Ved review afgiver revisor en erklering om review pi regnskabet. Assistance Assistance er det mindst grundige arbejde revisor kan udfore i forhold til et regnskab. Ved assistance udarbejderevisor regnskabet pi grundlag af belsb og oplysninger fra kunden. Revisor stiller ingen sporgsmil til kunden, men vurderer kun om regnskabet i sin helhed er i orden. N&r revisor udfsrer assistance, giver det ingen sikkerhed for at vresentlige fejl og mangler opdages. ved assistance afgiver revisor en erklering om assistance pi regnskabet. Konklusion Nir revisor setter sin pitegning pe regnskabet afspejler den siledes grundigheden af det udfsrte arbejde. Pi denne baggrund er det bestyrelsens opfattelse, at teksten i $ 17 er dakkende, men at der ikke er behov for en dybereg6ende undersogelse af foreningens regnskab, end hvad der er forudsat i begrebet "revied'. De vedtagne beslutringer og behandlede sager fremgfu af ovennevnte refera! og vil blive indfsrt i foreningens forhandlingsprotokol. Godkendt og underskrevet af dirigent samt tilstedeverende bestyrelsesmedlemmer. i,ilsr* Thomas Sven R6ttig Pedersen Thomas Dahl Larsen 26. april2012

9 Grundejerforeningen Klinteglrdens ekstraordinrr generahorsamling 2012 Dagsorden ifalge vedtegter : 1. Valg af dirigenl Svend Riittig blev valgt. Vedtegterne omkring ekstraordinrer generalforsamling er overholdt. Forskrevet antal medlemmer ved ordinrer generalforsamling var ikke til stede. Ved eksfa ordinrer generalforsamling, er det uden betydning for vedtagelse af punkter, hvor mange der er til stede. 213 af de fremmsdte skal blot stemme for, hvis forslaget om nye vedtegter skal kunne vedtages. 2. Godkendelse af GF klinteg&rdens vedtegter og ordensreglen Ingen modstand mod hindsoprekning ved afstemningen. Opstelling af stemmer viste: 16 stemmer for I 4 i mod / I hverken eller. Vedtegter og ordensregler godkendes med tilfojelser frembragt pi generalforsamlingen. Afslutning Formanden takkede for god ro og orden, safitt for de fremmsdtes deltagelse og diskussionslyst i bide generalfonamlingen og ekstraordiner generalforsamling. Tak for genvalget som formand. Tak til bestyrelsen og ordstyrer Svend Rtittig. Foreningen badpt lidt at spise og drikke i kantinen som sedvanlig. De vedtagne beslutringer og behandlede sager fremgir af ovennavnte referat, og vil blive indfert i foreningens forhandlingsprotokol. Godkendt og underskrevet af dirigent samt tilstedevrerende bestyrelsesmedlemmer. Lars Jorgen Pedersen Thomas Dahl Larsen 26. apil20l2

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere