Folketingsvalget den 15. september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingsvalget den 15. september 2011"

Transkript

1 Folketingsvalget den 15. september 2011 Danmark, Færøerne, Grønland

2

3 Folketingsvalget den 15. september 2011

4 2 - Folketingsvalget den 15. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2012 Oplag: 400 Trykt hos: Rosendahls Schultz Foto omslag: Søren Bidstrup/Scanpix Papir-udgave Pris 170 kr. Kan købes på Tlf ISBN Pdf-udgave Kan hentes gratis på ISBN Adresse: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf E-post: Signaturforklaring 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker til at angives... Oplysning foreligger ikke - Nul Danmarks Statistik 2012 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

5 Folketingsvalget den 15. september Forord Med denne redegørelse for folketingsvalget den 15. september 2011 er statistikken om folketingsvalg ført ajour. Fra 1. oktober 2008 har Danmarks Statistik efter aftale med det daværende Velfærdsministerium, nu Økonomi- og Indenrigsministeriet, overtaget opgaven med valgopgørelse ved folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg og i forbindelse hermed tillige opgaven med udarbejdelse af valgstatistik for de nævnte valg og folkeafstemninger. Denne valgstatistik for folketingsvalget 2011 er dermed den første valgstatistik om folketingsvalg, der udarbejdes af Danmarks Statistik efter overtagelsen af valgopgørelsen den 1. oktober Publikationen er dog opbygget på samme måde som publikationen om folketingsvalget 2007 og indeholder med få undtagelser de samme tabeller. Statistikken om kandidaternes personlige stemmetal er fortsat opgjort på opstillingskredse som laveste niveau. Er man interesseret i personlige stemmetal opgjort på enkelte afstemningsområder, kan disse oplysninger udtrækkes fra tabeller i statistikbanken ( Danmarks Statistik, maj Jan Plovsing / Anita Lange

6 4 - Folketingsvalget den 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Tabeloversigt Almindelig redegørelse Indledning Valgloven Valgkredse, kommuner og afstemningsområder Mandaternes stedlige fordeling Valgresultaterne på administrative inddelinger Valgret og vælgertal. Valgbarhed Valgret og vælgertal Valgbarhed Valgdeltagelsen Afgivne stemmer i procent af vælgertallet Brevstemmernes andel Blanke og andre ugyldige stemmer Politiske partier og opstillede kandidater Partier og kandidater uden for partierne Opstillingerne Opstillede kandidater Partiernes stemmetal Stemmeforskydninger i forhold til valgaftenen Fintællingens stemmetal Mandatfordelingen Mandatberegningerne Mandatforskydninger i forhold til valgaftenen Fintællingens mandatfordeling De personlige stemmer Udvælgelsen af folketingsmedlemmer og stedfortrædere Den officielle opgørelse af kreds- og tillægsmandaternes fordeling Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling Valgkredsinddeling Den stedlige mandatfordeling Opstillingsberettigede partier Kandidater uden for partierne Fordeling af kredsmandaterne Betingelser for deltagelse i fordelingen af tillægsmandaterne Tillægsmandaternes fordeling på partier Fordeling af partiernes tillægsmandater på landsdele Fordeling af partiernes tillægsmandater på storkredse Kandidatudvælgelsen... 68

7 Folketingsvalget den 15. september Indholdsfortegnelse 3. Tabelafdeling Vælger- og stemmetal Partiernes relative stemmefordeling Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse og stemmer i alt Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten De valgte kandidater og stedfortræderrækkefølgen Kandidaterne rangordnet efter personlige stemmetal Folketingsvalget på Færøerne Folketingsvalget på Færøerne Valgloven for Færøerne Valgdistrikter. Valgbestyrelse Antal vælgere og afgivne stemmer Partier og kandidater Stemmefordelingen Mandatfordelingen - valgte og stedfortrædere Folketingsvalget i Grønland Folketingsvalget i Grønland Valgloven for Grønland Valgkredse. Valgets ledelse Antal vælgere og afgivne stemmer Partier og kandidater Stemmefordelingen Mandatfordelingen - valgte og stedfortrædere Bilag Bilag 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes stedlige fordeling ved folketingsvalg Bilag 2. Personskift i Folketinget i perioden mellem valget i 2007 og valget i Bilag 3. Oversigt over ændringer af reglerne om folketingsvalg Oversigt over lovændringerne Nye eller ændrede bekendtgørelser Publikationsfortegnelse over valg Danmarks Statistiks udgivelser Økonomi- og Indenrigsministeriets publikationer Økonomi- og Indenrigsministeriets netpublikationer Register

8 6 - Folketingsvalget den 15. september 2011 Tabeloversigt Almindelig redegørelse 1. Folketingsvalget den 15. september Endeligt landsresultat Valgkreds- og kommuneinddeling ved folketingsvalgene i Kommuner fordelt på flere opstillingskredse samt opstillingskredse, der omfatter en eller flere kommuner Antal afstemningsområder og opstillingskredse ved folketingsvalgene i Lokalfordeling af de 135 kredsmandater fordelt efter stor- og amtskredse ved folketingsvalgene i Lokalfordeling af de 40 tillægsmandater fordelt efter landsdele ved folketingsvalgene i Folke- og vælgertal ved folketingsvalgene i Opstillingskredsene fordelt efter vælgertallets størrelse ved folketingsvalget i Afstemningsområderne fordelt efter vælgertallets størrelse ved folketingsvalget i Valgdeltagelsen fordelt efter landsdele ved folketingsvalgene i Valgdeltagelsen fordelt efter storkredse ved folketingsvalgene i Kommuner i de enkelte storkredse, der har højest og lavest stemmeprocent ved folketingsvalgene i Kommunerne fordelt efter stemmeprocentens størrelse ved folketingsvalget i Brevstemmer fordelt efter landsdele ved folketingsvalgene i Brevstemmeprocenten fordelt efter storkredse ved folketingsvalgene i Kommuner i de enkelte storkredse, der har højest og lavest brevstemmeprocent ved folketingsvalgene i Ikke i betragtning tagne brevstemmer ved folketingsvalgene i Blanke og andre ugyldige stemmer fordelt efter storkredse ved folketingsvalgene i Bedømmelse af stemmesedlers ugyldighed ved folketingsvalgene i Ugyldighedsprocenten fordelt efter storkredse ved folketingsvalgene i Kommuner i de enkelte storkredse, der har højest og lavest ugyldighedsprocent ved folketingsvalgene i Partiernes opstillingsform i de ti storkredse ved folketingsvalget i Partiernes opstillingsform i de ti storkredse ved folketingsvalget i Storkredsopstillingerne fordelt efter opstillingsform og partier ved folketingsvalgene i Storkredsopstillingernes relative fordeling ved folketingsvalgene i Opstillede kandidater fordelt efter landsdele, partier og køn ved folketingsvalgene i Opstillede kandidater samt kvindeprocenten fordelt efter landsdele og køn ved folketingsvalgene i Kvindeprocenten for opstillede kandidater fordelt efter landsdele og partier ved folketingsvalgene i Opstillede kandidater samt kvindeprocenten fordelt efter stor- og amtskredse og køn ved folketingsvalgene i Opstillede kandidater fordelt efter storkredse, partier og køn ved folketingsvalget i Opstillede kandidater fordelt efter parti, køn og aldersgrupper ved folketingsvalget i Opstillede kandidater fordelt relativt på partier og aldersgrupper ved folketingsvalget i Gennemsnitsalder for opstillede kandidater fordelt efter partier og køn ved folketingsvalgene i Gen- eller nyopstilling for opstillede kandidater fordelt efter partier ved folketingsvalgene i Uddannelsesniveau for opstillede og valgte kandidater ved folketingsvalget i 2011 samt uddannelsesniveau for hele befolkningen 1. januar

9 Folketingsvalget den 15. september Tabeloversigt Almindelig redegørelse 36. Stemmetalskorrektioner ved fintællingen i forhold til valgaftenens resultat ved folketingsvalget i Stemmetalskorrektioner ved fintællingen i forhold til valgaftenens resultat ved folketingsvalgene i Partiernes stemmetal fordelt efter landsdele ved folketingsvalgene i Partiernes procentvise stemmetilvækst fra folketingsvalget i 2007 til folketingsvalget i Partiernes relative stemmeandel ved folketingsvalgene i Partiernes relative stemmeandel fordelt efter landsdele ved folketingsvalgene i Den relative stemmefordeling fordelt efter storkredse ved folketingsvalgene i Mandatfordelingen ved folketingsvalgene i Mandatfordelingen fordelt efter landsdele ved folketingsvalgene i Mandaternes og de gyldige stemmers relative fordeling ved folketingsvalgene i Antal gyldige stemmer pr. mandat ved folketingsvalgene i Antal personlige stemmer fordelt efter landsdele og partier ved folketingsvalget i Personlige stemmeandele fordelt efter landsdele og partier ved folketingsvalgene i Personlige stemmeprocenter fordelt efter landsdele ved folketingsvalgene i De personlige stemmeprocenter fordelt efter stor- og amtskredse ved folketingsvalgene i Valgte kandidater og stedfortrædere fordelt efter partier og valgmåde ved folketingsvalgene i Nyvalgte og genvalgte kandidater ved folketingsvalgene i Valgte kandidater samt kvindeprocenten fordelt efter landsdele og køn ved folketingsvalgene i Valgte kandidater samt kvindeprocenten fordelt efter partier og køn ved folketingsvalgene i Kvindeprocenten fordelt efter stor- og amtskredse ved folketingsvalgene i Valgte kandidater fordelt efter storkredse, partier og køn ved folketingsvalget i Valgte kandidater fordelt efter parti, køn og aldersgrupper ved folketingsvalget i Valgte kandidater fordelt relativt efter partier og aldersgrupper ved folketingsvalget i Gennemsnitsalder for valgte kandidater ved folketingsvalgene i Den officielle opgørelse af kreds- og tillægsmandaternes fordeling 60. Kredsmandaternes fordeling ved folketingsvalget i Undersøgelse af om partier uden kredsmandat opfylder betingelserne for at få andel i tillægsmandaterne ved folketingsvalget i Beregning af partiernes tillægsmandater ved folketingsvalget i Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer fordelt efter opstillingskredse ved folketingsvalget i Partiernes stemmetal fordelt efter opstillingskredse ved folketingsvalget i Kredsmandaternes fordeling på storkredse, partier og kandidater uden for partierne ved folketingsvalget i Tillægsmandaternes fordeling på landsdele og partier ved folketingsvalget i Kvotienter, der giver tillægsmandat ved folketingsvalget i Tillægsmandaternes fordeling på storkredse og partier ved folketingsvalget i Fordelingen af folketingsmandater ved folketingsvalget i

10 8 - Folketingsvalget den 15. september 2011 Tabeloversigt Tabelafdeling 70. Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer på afstemningsområder ved folketingsvalget i Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer i kommuner dækkende flere opstillingskredse ved folketingsvalget i Partiernes stemmetal på afstemningsområder ved folketingsvalget i Partiernes stemmetal i kommuner dækkende flere opstillingskredse ved folketingsvalget i Partiernes relative stemmeandel på afstemningsområder ved folketingsvalget i Partiernes relative stemmeandel i kommuner dækkende flere opstillingskredse ved folketingsvalget i Ændring i partiernes relative stemmefordeling på opstillingskredse fra folketingsvalget i 2007 til folketingsvalget i Ændring i partiernes relative stemmefordeling i kommuner dækkende flere opstillingskredse fra folketingsvalget i 2007 til folketingsvalget i Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Københavns Storkreds og stemmer i alt ved folketingsvalget i Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Københavns Omegns Storkreds og stemmer i alt ved folketingsvalget i Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Nordsjællands Storkreds og stemmer i alt ved folketingsvalget i Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Bornholms Storkreds og stemmer i alt ved folketingsvalget i Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Sjællands Storkreds og stemmer i alt ved folketingsvalget i Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Fyns Storkreds og stemmer i alt ved folketingsvalget i Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Sydjyllands Storkreds og stemmer i alt ved folketingsvalget i Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Østjyllands Storkreds og stemmer i alt ved folketingsvalget i Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Vestjyllands Storkreds og stemmer i alt ved folketingsvalget i Kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse i Nordjyllands Storkreds og stemmer i alt ved folketingsvalget i Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten ved folketingsvalget i A. Socialdemokratiet Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten ved folketingsvalget i B. Radikale Venstre Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten ved folketingsvalget i C. Det Konservative Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten ved folketingsvalget i F. SF - Socialistisk Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten ved folketingsvalget i I. Liberal Alliance Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten ved folketingsvalget i O. Dansk Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten ved folketingsvalget i V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Kvotienter til bestemmelse af storkredsrækkefølgen for stedfortræderlisten ved folketingsvalget i Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne De valgte kandidater og stedfortræderrækkefølgen ved folketingsvalget i Kandidaterne rangordnet efter personlige stemmer ved folketingsvalget i Valgte kandidater rangordnet efter personlig stemmeandel ved folketingsvalget i

11 Folketingsvalget den 15. september Tabeloversigt Folketingsvalget på Færøerne 99. Vælgertal, afgivne stemmer mv. ved folketingsvalgene i Opstillede og valgte kandidater ved folketingsvalgene i Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer på kommuner og valgdistrikter ved folketingsvalget i Partiernes stemmetal på kommuner og valgdistrikter ved folketingsvalget i Partiernes absolutte og relative stemmefordeling og personlige stemmeandel ved folketingsvalgene i De to mandaters fordeling på partier og kandidater uden for partierne ved folketingsvalget i Kandidaternes stemmetal samt kandidatudvælgelsen ved folketingsvalget i Folketingsvalget i Grønland 106. Vælgertal, afgivne stemmer mv. ved folketingsvalgene i Vælger- og stemmetal inkl. ugyldige stemmer på kommuner og valgkredse ved folketingsvalget i Opstillede og valgte kandidater ved folketingsvalgene i Partiernes stemmetal på kommuner og valgkredse ved folketingsvalget i Kandidaternes stemmetal på kommuner og valgkredse ved folketingsvalget i Partiernes absolutte og relative stemmeandel ved folketingsvalgene i De to mandaters fordeling på partier ved folketingsvalget i Kandidaternes stemmetal samt kandidatudvælgelsen ved folketingsvalget i Bilag 114. Beregninger vedrørende fordeling af samtlige 175 mandater og de 35 kredsmandater på landsdele Beregninger vedrørende kredsmandaternes fordeling på storkredse

12 10 - Folketingsvalget den 15. september 2011

13 1. Almindelig redegørelse Folketingsvalget den 15. september Indledning Der blev afholdt nyvalg til Folketinget i hele riget torsdag den 15. september 2011 i henhold til kongeligt åbent brev af 25. august Danmarks Statistiks officielle opgørelse af valget blev offentliggjort den 26. september 2011 i Statistiske Efterretninger, serien Befolkning og valg 2011:6, og blev sendt til Folketinget ved dets første sammentræden torsdag 29. september søgnedage efter valget. Efterretningsartiklen, der er udarbejdet af Danmarks Statistik, omfatter ud over den officielle opgørelse et afsnit, hvori der blandt andet redegøres for stemmetalskorrektionerne ved fintællingen i forhold til valgaftenens opgørelse, for partiernes relative stemmefordeling i de enkelte opstillingskredse og ændringer heri i forhold til det foregående folketingsvalg samt for opstillede og valgte kandidater fordelt på partier, køn og storkredse. Efterretningsartiklen indeholder endvidere en fortegnelse over de valgte kandidater. I denne publikation, der indeholder en detaljeret redegørelse for folketingsvalget den 15. september 2011, er efterretningsartiklens (2011:6) officielle opgørelse af kredsog tillægsmandaternes fordeling gengivet i kapitel 2. Navnene på de valgte findes i tabel samt i kapitel 3. Kapitel 4 og 5 omhandler henholdsvis folketingsvalget på Færøerne og i Grønland, der blev afholdt samme dag som valget i Danmark. Tabel 1 indeholder en oversigt over landsresultatet af valget i Danmark den 15. september 2011 og ændringer i forhold til folketingsvalget den 13. november Tabel 1. Folketingsvalget den 15. september Endeligt landsresultat Den 15. september 2011 Stemmer Stemmeandel Mandater i alt Kredsmandater Tillægsmandater I forhold til sidste folketingsvalg Den 15. september 2011 I forhold til sidste folketingsvalg Den 15. september 2011 I forhold til sidste folketingsvalg Den 15. september 2011 I forhold til sidste folketingsvalg Den 15. september 2011 I forhold til sidste folketingsvalg I alt , A. Socialdemokratiet ,8-0, B. Radikale Venstre ,5 4, C. Det Konservative ,9-5, F. SF - Socialistisk ,2-3, I. Liberal Alliance ,0 2, K. Kristendemokraterne ,8-0, O. Dansk ,3-1, V. Venstre, Danmarks Liberale Parti ,7 0, Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne ,7 4, Uden for partier , Stemmeprocent: 87,74. Ugyldighedsprocent: 0, Valgloven Valget blev afholdt efter reglerne i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 8. februar Kapitel 6 i bilag 3 indeholder en detaljeret oversigt over de ændringer af folketingsvalgloven, der er gennemført siden folketingsvalget den 13. november Med hensyn til regelgrundlaget for folketingsvalg henvises i øvrigt til vejledning nr. 78 af 26. august 2010 om afholdelse af folketingsvalg, der bl.a. indeholder en oversigt over de bekendtgørelser og cirkulærer, der er udstedt i henhold til folketingsvalgloven, og som på en række punkter supplerer lovens regler. Folketingsvalgloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 8. februar 2011, benævnes i det følgende som valgloven.

14 12 - Folketingsvalget den 15. september Valgkredse, kommuner og afstemningsområder Landet er med virkning fra 2007 inddelt i tre landsdele: Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland. Hovedstaden omfatter region Hovedstaden og er opdelt i fire storkredse. Sjælland-Syddanmark omfatter Region Sjælland og Region Syddanmark og er opdelt i tre storkredse. Midtjylland-Nordjylland omfatter Region Midtjylland og Region Nordjylland og er opdelt i tre storkredse. De ti storkredse er i alt opdelt i 92 opstillingskredse, der fordeler sig med 28 i Hovedstaden, 33 i Sjælland- Syddanmark og 31 i Midtjylland-Nordjylland - jf. tabel 2. Den nye valgkredsinddeling er tilpasset de nye kommuner og regioner, der blev etableret med virkning fra den 1. januar En opstillingskreds består af en eller flere kommuner helt eller delvis. 13 kommuner består af flere opstillingskredse, i alt 37. Det drejer sig om Københavns (9), Aarhus (4), Aalborg (3) og Odense (3) Kommuner samt om Frederiksberg, Bornholms, Vejle, Esbjerg, Kolding, Randers, Viborg, Silkeborg og Herning Kommuner, der hver er inddelt i to opstillingskredse. En af de to opstillingskredse i Esbjerg Kommune omfatter tillige Fanø Kommune. 28 kommuner udgør hver én opstillingskreds. Det drejer sig om Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Hvidovre, Helsingør, Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Roskilde, Holbæk, Slagelse, Assens, Sønderborg, Aabenraa, Tønder, Varde, Fredericia, Haderslev, Favrskov, Horsens, Hedensted, Skive, Ikast-Brande, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Hjørring og Mariagerfjord Kommuner. 50 kommuner indgår i en opstillingskreds bestående af to kommuner. Det drejer sig om henholdsvis Dragør og Tårnby, Herlev og Rødovre, Albertslund og Høje-Taastrup, Ballerup og Glostrup, Fredensborg og Hørsholm, Gribskov og Hillerød, Frederikssund og Halsnæs, Egedal og Furesø, Allerød og Rudersdal, Faxe og Stevns, Køge og Lejre, Greve og Solrød, Kalundborg og Odsherred, Ringsted og Sorø, Nordfyns og Middelfart, Kerteminde og Nyborg, Langeland og Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Ærø, Billund og Vejen, Norddjurs og Syddjurs, Lemvig og Struer, Frederikshavn og Læsø, Brønderslev og Jammerbugt, Morsø og Thisted samt Rebild og Vesthimmerlands Kommuner (kredskommunen er skrevet med kursiv). Seks kommuner indgår i en opstillingskreds bestående af tre kommuner. Det drejer sig om Brøndby, Ishøj og Vallensbæk Kommuner henholdsvis Odder, Samsø og Skanderborg Kommuner (kredskommunen er skrevet med kursiv). Før 2007 var landet valgteknisk ligeledes inddelt i tre landsdele, men med en anden afgrænsning end den der er gældende fra Landsdelene var København-Frederiksberg, Øerne og Jylland (før 1990-valget benævnt Hovedstadens område, Øernes område og Jyllands område). Den første landsdel omfattede Københavns og Frederiksberg Kommuner og var opdelt i tre storkredse, mens Øerne og Jylland hver bestod af syv amtskredse, der svarede til amtsrådskredsene. De 17 stor- og amtskredse var opdelt i 103 opstillingskredse, der fordelte sig med 19 i København-Frederiksberg, 39 på Øerne og 45 i Jylland - jf. tabel 2. Om tilstanden før 2007 med hensyn til kommuner opdelt i flere opstillingskredse henholdsvis opstillingskredse bestående af en eller flere kommuner henvises til oversigten i tabel 3. Ifølge valglovens 9 er hver kommune eller - hvor opstillingskredsen udgør en del af en kommune - hver kommunedel opdelt i afstemningsområder efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. En kommune/ kommunedel kan dog udgøre ét afstemningsområde. I 2011 er alle kommuner/kommunedele opdelt i tre eller flere afstemningsområder. I hvert afstemningsområde foretages afstemningen på et afstemningssted. Stemmeoptællingen på valgaftenen foretages på afstemningsstedet, mens den endelige opgørelse af stemmeafgivningen - fintællingen - foretages samlet for opstillingskredsen senest dagen efter valget. Tabel 4 viser, at antallet af afstemningsområder i 2011 var I 2007 var antallet af afstemningsområder

15 Folketingsvalget den 15. september Mandaternes stedlige fordeling Beregningen af de 135 kredsmandaters og de 40 tillægsmandaters fordeling på de tre landsdele - Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark, Midtjylland-Nordjylland - og for kredsmandaternes vedkommende endvidere af deres fordeling på de enkelte storkredse - er fastsat i bekendtgørelse nr. 211 af 5. marts Beregningerne er gengivet i kapitel 6 i bilag 1. Tabel 5 viser kredsmandaternes lokalfordeling i perioden Tabel 6 viser tillægsmandaternes lokalfordeling i perioden Indtil 1980 blev beregningerne foretaget hvert 10. år, nemlig på grundlag af folketallene ved de afholdte folketællinger i 1960, 1970 osv., mens beregningen fra 1980 blev foretaget hvert 5. år, når folketallet pr. 1. januar 1980, 1985, 1990 osv. var offentliggjort. Reglerne om beregningerne af den stedlige mandatfordeling er indeholdt i valglovens 10. Nye beregninger skal næste gang foretages i 2015, når folketallet pr. 1. januar 2015 er offentliggjort. Tabel 2. Valgkreds- og kommuneinddeling ved folketingsvalgene i Valgkredsinddeling Kommunalinddelingen Storkredse Amtskredse Opstillingskredse Amtskommuner/ Regioner Kommuner Valget København-Frederiksberg Øerne Jylland Valgene København-Frederiksberg Øerne Jylland Valgene København-Frederiksberg Øerne Jylland Valget København-Frederiksberg Øerne Jylland Valget Hovedstaden Sjælland-Syddanmark Midtjylland-Nordjylland Før kommunalreformen den 1. april 1970 var der 22 amter og 25 amtskommuner, idet tre amter var delt. De tre sønderjyske amter - Haderslev, Aabenraa-Sønderborg og Tønder udgjorde én amtskreds. 2 Ved ændringen af den kommunale inddeling pr. 1. april 1974 blev i Københavns Amtskreds Sengeløse Kommune sammenlagt med Høje-Taastrup Kommune og St. Magleby Kommune med Dragør Kommune. Christiansø, der er uden for kommuneinddelingen, administreres af Forsvarsministeriet og udgjorde ved folketingsvalget indtil 2003 et afstemningsområde under Aakirkeby Kommune, Bornholms Amtskreds. 3 Med virkning fra den 1. januar 2003 blev de fem bornholmske kommuner Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby, samt Bornholms Amtskommune sammenlagt til Bornholms Kommune. Christiansø, der fortsat er uden for kommuneinddelingen, udgør ved folketingsvalg et afstemningsområde under Bornholms Kommune, Bornholms Amtskreds, fra 2007 Bornholms Storkreds.

16 14 - Folketingsvalget den 15. september 2011 Tabel 3. Kommuner fordelt på flere opstillingskredse samt opstillingskredse, der omfatter en eller flere kommuner I. Kommuner fordelt på flere opstillingskredse I. Kommuner fordelt på flere opstillingskredse Kommuner Kommuner København København... 9 Frederiksberg... 3 Frederiksberg... 2 Gentofte... 2 Bornholm... 2 Bornholm (fra 2003)... 2 Odense... 3 Odense... 3 Esbjerg Aarhus... 4 Vejle... 2 Aalborg Kolding... 2 Aarhus... 4 Randers... 2 Viborg... 2 Silkeborg... 2 Herning... 2 Aalborg... 3 II. Opstillingskredse, der omfatter 1 eller flere kommuner II. Opstillingskredse, der omfatter 1 eller flere kommuner Kommuner i alt Kommuner i alt Opstillingskredse i alt Opstillingskredse i alt med 1 kommune med 1 kommune med 2 kommuner med 2 kommuner med 3 kommuner med 3 kommuner med 4 kommune med 5 kommuner med 6 kommuner med 7 kommuner En af de opstillingskredse, Sydjyllands Storkreds 4. opstillingskreds Esbjerg By, omfatter en del af Esbjerg Kommune samt Fanø Kommune. 2 En af de tre opstillingskredse, nemlig Nordjyllands Amtskreds 5. kreds, Aalborg Nord, omfattede en del af Aalborg Kommune samt de to kommuner Hals og Aabybro. 3 Gladsaxe, Helsingør, Randers og Morsø. 4 De to kommuner Hals og Aabybro, jf. note 2, er ikke medregnet her, men indgår i summen i nederste linie. 5 Fanø Kommune er ikke medregnet her, jf. note 1, men indgår i summen i nederste linie. Tabel 4. Antal afstemningsområder og opstillingskredse ved folketingsvalgene i Opstillingskredse Kommuner Afstemningsområder ved folketingsvalget Hele landet Hovedstaden Københavns Storkreds Københavns Omegns Storkreds Nordsjællands Storkreds Bornholms Storkreds Sjælland-Syddanmark Sjællands Storkreds Fyns Storkreds Sydjyllands Storkreds Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Storkreds Vestjyllands Storkreds Nordjyllands Storkreds

17 Folketingsvalget den 15. september Tabel 5. Lokalfordeling af de 135 kredsmandater fordelt efter stor- og amtskredse ved folketingsvalgene i Hele landet København-Frederiksberg Søndre Storkreds Østre Storkreds Vestre Storkreds Øerne Københavns Amtskreds Frederiksborg Amtskreds Roskilde Amtskreds Vestsjællands Amtskreds Storstrøms Amtskreds Bornholms Amtskreds Fyns Amtskreds Jylland Sønderjyllands Amtskreds Ribe Amtskreds Vejle Amtskreds Ringkøbing Amtskreds Aarhus Amtskreds Viborg Amtskreds Nordjyllands Amtskreds Hele landet Hovedstaden Københavns Storkreds Københavns Omegns Storkreds Nordsjællands Storkreds Bornholms Storkreds Sjælland-Syddanmark Sjællands Storkreds Fyns Storkreds Sydjyllands Storkreds Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Storkreds Vestjyllands Storkreds Nordjyllands Storkreds Tabel 6. Lokalfordeling af de 40 tillægsmandater fordelt efter landsdele ved folketingsvalgene i Hele landet København-Frederiksberg Øerne Jylland Hele landet Hovedstaden Sjælland-Syddanmark Midtjylland-Nordjylland

18 16 - Folketingsvalget den 15. september Valgresultaterne på administrative inddelinger Den mindste enhed, som anvendes ved offentliggørelsen af valgresultaterne i denne publikation, varierer efter emne. 1. På opstillingskredse meddeles de personlige stemmer på et partis kandidater samt partistemmerne - jf. tabel 78 til tabel 87; oplysninger på lavere niveau som kommuner og afstemningsområder blev før valget i 2007 ikke optaget i de valgbogskopier, der blev modtaget fra opstillingskredsene (fintællingen), idet valgloven før valget i 2007 foreskrev, at disse opgørelser alene skulle foretages for opstillingskredsen som helhed. Fra og med valget i 2007 skal valgbøgerne også indeholde oplysninger på afstemningsområdeniveau om de personlige stemmer og partistemmerne. Offentliggørelse i trykt form på de afstemningsområder vil imidlertid føre for vidt. Oplysninger om personlige stemmer og partistemmer på afstemningsområdeniveau er dog tilgængelige i statistikbanken ( Antal rettidigt modtagne brevstemmer, der er taget i betragtning, er oplyst på afstemningsområdeniveau, jf. tabel 70, mens ikke i betragtning tagne brevstemmer kun er oplyst på opstillingskredse - jf. tabel På afstemningsområder og kommuner meddeles oplysning om vælgere, afgivne stemmer, brevstemmer i betragtning, ugyldige stemmer i alt og disses fordeling på blanke og andre ugyldige, samt gyldige stemmer i alt, og de gyldige stemmers fordeling på de enkelte partier og på kandidater uden for partierne - jf. tabel 70 til tabel 75. På Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan man i øvrigt finde samtlige statistiske oplysninger på afstemningsområdeniveau fra folketingsvalgene som tabeller i pdf-format (ca. 400 sider pr. folketingsvalg) Valgret og vælgertal. Valgbarhed Valgret og vælgertal Ved folketingsvalget den 15. september 2011 gjaldt følgende valgretsbetingelser, jf. valglovens 1 og 2: 1. Valgret til Folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget, medmindre vedkommende er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, anses for at have fast bopæl i riget. Stk. 2. Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i riget: 1. Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening. 2. Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem. 3. Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation. 4. Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed. 5. Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde. 6. Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr Stk. 3. Personer, der opholder sig i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i riget, såfremt de agter at vende tilbage til riget inden for to år efter udrejsen.

19 Folketingsvalget den 15. september Stk. 4. En person, der samlever på fælles bopæl med en person, der er omfattet af stk. 1, 2 eller 3, anses for at have fast bopæl i riget, såfremt de pågældende to samlevende: 1. har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller 2. opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen. I valglovens 3 er det fastsat, at ingen kan udøve valgret (stemme) uden at være optaget på valglisten. Personer, der er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), dvs. registreret med bopæl, fast opholdssted eller under vejkoder større end 9900, optages automatisk på valglisten, dvs. uden at ansøge herom. De optages på valglisten i den kommune, hvor de er bopælsregistreret i CPR senest 15 dage før valgdagen, eller for så vidt angår vælgere, der flytter hertil fra Færøerne eller Grønland, 18 dage før valgdagen, eller vælgere, der flytter hertil fra udlandet, 7 dage før valgdagen. Det gælder endvidere vælgere, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, jf. lovens 2, stk. 1, hvis de har taget ophold i udlandet i forbindelse med den beordrede tjeneste fra og med den 1. juli Fra og med denne dato registreres de nævnte vælgere ikke længere som udrejst, jf. 24, stk. 5 og 6, i lov om det Centrale Personregister (CPR-loven) jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 14. september Det samme gælder under visse betingelser deres ægtefæller, registrerede partnere og samlevere, jf. lovens 2, stk. 4. Øvrige personer, der er omfattet af 2, dvs. opholder sig i udlandet, og som i forbindelse med udlandsopholdet er registreret i CPR som udrejst, optages kun på valglisten efter anmodning herom. De optages i så fald på valglisten i den kommune, hvor de sidst har været bopælsregistreret. Tidligere, dvs. indtil 1. juli 1988, blev personer, der er omfattet af 2, stk. 1 (diplomater m.fl.), optaget på valglisten i Københavns daværende 3. opstillingskreds, Rådhuskredsen. Ved valget den 15. september 2011 var i alt (mod i 2007) optaget på valglisten efter 2. Ifølge påhviler det kommunen - når valg er udskrevet - at udarbejde en valgliste over kommunens vælgere. Er kommunen delt på afstemningsområder, udarbejdes en valgliste for hvert afstemningsområde. På valglisten optages vælgere, der senest 15.-dagen før valget er flyttet til kommunen, og som senest denne dag har anmeldt flytning til kommunens folkeregister. Ved tilflytning fra udlandet er skæringsdagen dog 7.-dagen før valgdagen. Valglisterne udarbejdes på grundlag af oplysningerne i Det Centrale Personregister. Tabel 7 viser på storkredse folke- og vælgertallet for folketingsvalgene I vælgertallet indgår som ovenfor nævnt små persongrupper, der ikke er med i folketallet, idet de bor i udlandet. Fra til valget (46 måneder) er vælgertallet øget med 1,4 pct.; vælgertallet blev øget med 0,5 pct. fra til 2007-valget (33 måneder). I førstnævnte periode ( ) har alle tre landsdele stigning i vælgertallet. Tilvæksten var 2,4 pct. i Hovedstaden, 0,5 pct. i Sjælland-Syddanmark og 1,6 pct. Midtjylland-Nordjylland. Bornholms Storkreds har som den eneste storkreds negativ tilvækst. Tabel 8 belyser opstillingskredsenes fordeling efter vælgertallets størrelse. De to mindste er Rønnekredsen i Bornholms Storkreds med henholdsvis Aakirkebykredsen i Bornholms Storkreds med vælgere, og de to største Hillerødkredsen i Nordsjællands Storkreds med vælgere henholdsvis Kalundborgkredsen i Sjællands Storkreds med Tabel 9 viser en tilsvarende tabel for afstemningsområdernes (afstemningsstedernes) fordeling efter vælgertallets størrelse.

20 18 - Folketingsvalget den 15. september 2011 De to mindste afstemningsområder er Bågø i Assens Kommune med 30 vælgere og Mandø i Esbjerg Kommune med 31, mens de to største er Viborg i Viborg Kommune med og Herning i Herning Kommune med Valgbarhed Ifølge valglovens 4 er enhver valgbar til Folketinget, som ifølge bestemmelserne i 1, jf. 2, har valgret, medmindre pågældende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af Folketinget, jf. grundlovens 30 og gengiver bestemmelsen i grundlovens 30, stk. 1, mens grundlovens 33 bestemmer, at Folketinget selv afgør gyldigheden af sine medlemmers valg samt spørgsmål om, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed. Folketinget fandt, at alle de udpegede valgte ved 2011-valget var valgbare. Tabel 7. Folke- og vælgertal ved folketingsvalgene i Folketal Vælgertal 1. jan jan jan feb nov sep Vækst i pct Pct. af folketal antal Hele landet ,5 1,4 74,0 73,5 73,1 Hovedstaden ,4 2,4 73,1 72,2 70,9 Københavns Storkreds ,6 3,8 74,6 73,1 70,8 Københavns Omegns Storkreds ,1 1,4 71,7 71,0 69,7 Nordsjællands Storkreds ,6 1,7 72,0 71,6 71,8 Bornholms Storkreds ,6-2,2 76,7 77,2 78,3 Sjælland-Syddanmark ,8 0,5 74,4 74,1 74,2 Sjællands Storkreds ,2 0,3 74,9 74,5 74,8 Fyns Storkreds ,8 0,9 75,1 74,7 74,9 Sydjyllands Storkreds ,3 0,5 73,5 73,2 73,1 Midtjylland-Nordjylland ,0 1,6 74,3 74,0 73,9 Østjyllands Storkreds ,5 3,2 74,1 73,5 73,3 Vestjyllands Storkreds ,2 0,7 73,6 73,3 73,2 Nordjyllands Storkreds ,2 0,4 75,2 75,2 75,4 pct. Tabel 8. Opstillingskredsene fordelt efter vælgertallets størrelse ved folketingsvalget i 2011 Opstillingskredse Under Vælgertallets størrelse Hele landet Hovedstaden Københavns Storkreds Københavns Omegns Storkreds Nordsjællands Storkreds Bornholms Storkreds Sjælland-Syddanmark Sjællands Storkreds Fyns Storkreds Sydjyllands Storkreds Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Storkreds Vestjyllands Storkreds Nordjyllands Storkreds

21 Folketingsvalget den 15. september Tabel 9. Afstemningsområderne fordelt efter vælgertallets størrelse ved folketingsvalget i 2011 Under 0,5 Afstemningsområder 0,5-0,9 1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 Vælgertallets størrelse (i 1.000) 5,0-5,9 6,0-6,9 7,0-7,9 8,0-8,9 9,0-9,9 10,0-11,9 12,0-13,9 14,0-15,9 16,0-17,9 18,0-20,9 Hele landet Hovedstaden Københavns Storkreds Københavns Omegns Storkreds Nordsjællands Storkreds Bornholms Storkreds Sjælland-Syddanmark Sjællands Storkreds Fyns Storkreds Sydjyllands Storkreds Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Storkreds Vestjyllands Storkreds Nordjyllands Storkreds Valgdeltagelsen Afgivne stemmer i procent af vælgertallet Ved valget den 15. september 2011 stemte af i alt vælgere, og valgdeltagelsen i hele landet blev således 87,7 pct. mod 86,6 ved valget i I hele landet steg valgdeltagelsen således med 1,1 procentpoint, og for Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland var stigningen henholdsvis 1,2, 1,1 og 1,2, jf. tabel 10. Valgdeltagelse Pct. 15. sep nov feb nov mar sep dec maj sep jan dec okt feb jan dec sep jan nov sep nov maj sep apr sep okt okt mar apr okt nov apr dec apr sep jul apr apr Tabel 11 giver en oversigt over valgdeltagelsen i de enkelte storkredse ved 2011-valget sammenholdt med 2007-valget, samt valgene i 2005, 2001 og 1998, idet kredsene er ordnet i rækkefølge efter stemmeprocentens størrelse ved valget den 15. september Stemmeprocenterne varierer ved 2011-valget inden for intervallet 85,3-90,1 mod ved 2007-valget intervallet 84,8-89,0. Ved 2011-valget ligger Nordsjællands Storkreds højest ligesom ved 2007-valget. Ved begge valg ligger Bornholms Storkreds lavest. Alle storkredse har stigning i valgdeltagelsen - størst for Københavns Storkreds med 1,7 og mindst for Bornholms Storkreds med 0,3 procentpoint.

22 20 - Folketingsvalget den 15. september 2011 Stemmeprocenterne for opstillingskredsene er anført i tabel 63, og det ses, at variationerne ligger mellem 81,4 for Utterslevkredsen i Københavns Storkreds og 92,5 for Rudersdalkredsen i Nordsjællands Storkreds. Ved 2007-valget havde Utterslevkredsen i Københavns Storkreds også lavest valgdeltagelse med 79,8 pct., mens Egedalkredsen i Nordsjællands Storkreds lå højest med 91,6 pct. Tabelafdelingens tabel 70 og tabel 71 anfører stemmeprocenterne for de enkelte kommuner, og i tabel 13 er ud fra denne grundtabel meddelt en oversigt over kommunernes fordeling efter stemmeprocentens størrelse. Det største antal kommuner havde en stemmeprocent på 88 (87,50-88,49), nemlig 24 eller 24,5 pct. af de 98 kommuner. 40 kommuner eller 40,8 pct. havde lavere stemmeprocent, mens 34 eller 34,7 pct. havde højere. Tabel 12 viser for og 2007-valget kommunen med højest henholdsvis lavest stemmeprocent i hele landet, de tre landsdele og de ti storkredse. Af landets kommuner havde ved 2011-valget Allerød i Nordsjællands Storkreds den højeste stemmeprocent med 93,31 og Lolland i Sjællands Storkreds den laveste med 84,23 pct. I alt 14 af de 18 kommuner i storkredsene (ekskl. Bornholms Kommune, der udgør en selvstændig storkreds) er gengangere i forhold til 2007-valget Brevstemmernes andel Ifølge valglovens 53 har vælgere, der er forhindret i at møde op på afstemningsstedet på valgdagen, adgang til at afgive brevstemme på ethvert folkeregister her i landet. Efter 54 kan vælgere, der er indlagt på sygehus, samt vælgere der bor eller opholder sig i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger, afgive brevstemme på sygehuset/boformen/boligen. Vælgere indsat i kriminalforsorgens anstalter eller arresthusene kan brevstemme der. Vælgere kan brevstemme i deres hjem, når de på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet; anmodning skal i så fald indgives til kommunen senest kl. 18 tolv dage før valgdagen. Hvis 12.-dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag, forlænges fristen til førstkommende mandag. Vælgere med bopæl på afsides liggende øer, der ikke udgør et afstemningsområde, kan brevstemme på øen (f.eks. Christiansø). Efter 58 kan søfolk og passagerer på danske skibe i udenrigsfart og personer ansat på danske havanlæg brevstemme på det pågældende skib eller havanlæg. Vælgere, der opholder sig uden for landets grænser, kan brevstemme på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation (ambassade eller konsulat) eller hos en stemmemodtager udpeget af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vælgere, der opholder sig på Færøerne eller i Grønland, kan brevstemme på et derværende folkeregister eller hos en stemmemodtager udpeget af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vælgere, der brevstemmer her i landet i henhold til 53-54, kan stemme de sidste tre uger før valget, dog senest næstsidste søgnedag forud. På Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i udenrigsfart samt på danske havanlæg uden for dansk område kan der brevstemmes fra 3 måneder før valgdagen. Søfolk og deres medsejlende ægtefæller på danske skibe i udenrigsfart kan dog brevstemme på skibet fra dagen efter et folketingsvalg med gyldighed for det førstkommende folketingsvalg. En vælger, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning, kan ikke stemme ved afstemningen på valgdagen. 60 giver regler om brevstemmematerialet, stemmeseddel, konvolut, følgebrev og yderkuvert. Økonomi- og Indenrigsministeriet tilvejebringer brevstemmematerialet.

Folketingsvalget 18. juni 2015. Danmark, Færøerne, Grønland

Folketingsvalget 18. juni 2015. Danmark, Færøerne, Grønland Folketingsvalget 18. juni 2015 Danmark, Færøerne, Grønland Folketingsvalget 18. juni 2015 2 - Folketingsvalget 18. juni 2015 Folketingsvalget 18. juni 2015 Udgivet af Danmarks Statistik Marts 2016 Oplag:

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne redegørelse om Folketingsvalget den 18. juni 2015 indeholder Danmarks Statistiks officielle

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling BEFOLKNING OG VALG 2011:6 26. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Ved kongeligt åbent brev af 25. august 2011 blev det bestemt, at der torsdag den 15. september 2011 skulle afholdes

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Folkeafstemning 25. maj 2014

Folkeafstemning 25. maj 2014 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:5 20. juni 2014 Folkeafstemning 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen 25. maj 2014 om en fælles patentdomstol indeholder Danmarks

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Folketingsvalget den 12. december 1990

Folketingsvalget den 12. december 1990 Folketingsvalget den 12. december 1990 13. Januar 1996 IndenrigsMinisteriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K. 00.54 Folketingsvalget den 12. december 1990 Folketingsvalget den 12. december

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:4 14. december 2015 Folkeafstemning 3. december 2015 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere