Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården"

Transkript

1 Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler ved indgangen vi blev i stedet enige om at uddele dem om nødvendigt og klare evt. afstemninger ved håndsoprækning. 1. Valg af dirigent Arne Lundsby Andersen blev foreslået som dirigent og valgt uden modkandidater. Da dirigenten hverken er i bestyrelsen eller revisor for foreningen, opfylder han kriterierne for at blive valgt til dirigent. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var indkaldt jf. foreningens love, ligeledes var generalforsamlingen beslutningsdygtig iht. indkaldelsen af 8. marts Beretning fra bestyrelsen: Året 2011 har været et år med en del aktivitet. I det forløbne år har vi afholdt 3 bestyrelsesmøder. Vores revisorer Svend Hermansen og Ole Porsbo har i det forløbne år været på 2 uanmeldte kasseeftersyn hos vores kasserer Jørgen Rasmussen. Ved begge eftersyn fandt revisorerne intet at bemærke. Vedr. vores grønne områder: I juni måned havde bestyrelsen en gennemgang af vores grønne arealer samt vores boligveje, da bestyrelsen til stadighed ønsker at vores område skal fremstå så pænt som muligt. Flere steder er beplantningerne blevet udtyndet eller ændret med nye beplantninger. Flere torvetræer har måttet lade livet, da deres rodnet var tæt på at ødelægge asfaltbelægningen. Træerne er udskiftet med nye, som flere steder er blevet nedgravet længere inde på græsarealet. Beplantningen ved stien fra Johanne Korchs Vej mod skolestien er blevet udtyndet. Ved legepladsen er der lagt store sten, hvor der er skabt en sti gennem bevoksningen mod skolen. Årsagen til dette skyldes, at også cyklende børn brugte denne vej til skolen. En gang har der været en meget tæt på påkørsel af et cyklende børn i det sidste sving. Bestyrelsen håbet at sætningen af stenene har standset denne trafik. Vedligeholdelse af vores asfalterede stistykker fra Johanne Korchs Vej og Edith Rodes Vej mod den kommunale sti: 1

2 Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Næstved Kommune for ca. 1 uge siden, da man skal lægge nyt slidlag på stien lags Karen Blixsen Vej og stien mellem Johanne Korchs vej og Edith Rodes Vej. Jeg skal her på fredag mødes med Morten Toft Hansen, vejafdelingen, hvor han vil fremlægge en overslagspris på udførelse af slidlag på vores tilslutningsstykker. Jeg forventer, at vi vil tage imod tilbuddet om udførelsen af slidlag på vores tilslutningsstier. Boligveje: Ved gennemgangen af vores grønne områder i juni foretog vi en vurdering af alle boligveje. Bestyrelsen må konstatere, at der er meget stor forskel på vejenes stand. Med den udarbejdede vurdering af alle boligveje vil bestyrelsen fremover have særlig opmærksomhed rettet mod enkelte af vores veje. Opførelse af tilbygning ved Digtervejsskolen: Inden byggeriet start fik vi planen til udtalelse, da en del af byggeriet projekteret højere end lokalplanen foreskriver. Ellers bliver tilbygningen udført i samme stil som den øvrige del af bebyggelsen. Bestyrelsen meldte tilbage, at man ikke havde problemer med overskridelsen af byggehøjden. Dispensationssager: I det forløbne år har grundejerforeningen ikke haft byggesager forelagt til dispensation. Bestyrelsen skal benytte lejligheden til at oplyse, at man altid kan rette henvendelse til bestyrelsen, hvis man er i tvivl om et nyt udhus/carport eller lignende kan opføres, da vores deklaration blandt andet også foreskriver byggefelter, som ikke må overskrides. Grundejerforeningen Lindegårdens hjemmeside: Husk, at vi stadig har vores hjemmeside. Hjemmesiden er altid opdateret med senest nyt for vores medlemmer! Vores hjemmeside hedder gf-lindegaarden.dk. Til slut skal jeg takke vores 2 trofaste revisorer for et veludført arbejde i det forløbne år. Til hele bestyrelsen vil jeg gerne sige tak for et godt samarbejde i det forløbne år. I forlængelse af formandens beretning kom følgende bemærkninger: 2

3 Skal der ikke sås græs/genplantes på de steder, hvor beplantning er fjernet på torve? Svar bestyrelsen: Bestyrelsen undersøger om det ikke allerede er sået græs. Enkelte torve er udvalgt til kun at have en torvetræ uden underbeplantning i græsarealet Kan tømning af affaldsposer i området ikke ske oftere i vinterhalvåret? Svar bestyrelsen: Bestyrelsen har rettet henvendelse til vores anlægsgartner et par gange i løbet af vinteren. Medlemmer af grundejerforeningen må meget gerne underrette formanden, hvis frekvensen i tømning medfører overfyldte affaldsspande. Bør parkering ikke kun ske på det brede vejareal på de enkelte torve? Svar bestyrelsen: Bestyrelsen henviser til at der kun parkeres på pladserne på torve. Beboerne Edith Rodes Vej ønsker torvetræet skiftet ud med en anden sort. Der er endvidere problemer med trailer, som står på vejen. Svar bestyrelsen: Parkering af tailere/campingvogne med videre skal ske på egen grund Der blev spurgt om grusvejen fra Karrebækvej til skolens nye boldbane er permanent eller blot en arbejdsvej. Svar bestyrelsen: Bestyrelsen er ikke bekendt med at vejen skal være permanent. Der er flere, som har bemærket, at de små græsstrimler fra torve mod hovedstier ikke bliver slået. Svar bestyrelsen: Der rettes henvendelse til vores anlægsgartner. Alle græsarealer under Lindegården skal slåes iht. indgået kontrakt. Konstateres mangler vedr. græsslåning bedes dette meddelt bestyrelsen. Formandens beretning blev herefter sendt til afstemning: Afstemningen faldt således ud: Alle stemte for Formandens beretning blev herefter godkendt. 3. Fremlæggelse af regnskabet Jørgen Rasmussen gennemgik regnskabet. Der var ingen bemærkninger til regnskabet. Regnskabet blev herefter godkendt med alle stemmer for. 3

4 4. Forslag fra bestyrelsen Uændret kontingent for Ovenstående forslag blev sendt til afstemning og resultatet blev således: Alle stemte for Forslaget blev vedtaget kontingentet for 2012 er kr. 1450,-. 5. Forslag fra medlemmerne: Der er modtaget følgende 3 punkter fra Christine Andersen, Johanne Korchs Vej 73 pr. mail den 13. marts: Grusstien der flugter langs digtervejsskolen (dvs. den sti der forbinder alle stikvejene på venstre side af Johanne Korchs Vej) er mildest talt ubrugelig i våde og frosne tider, det være sig fra oktober til april. Der er så meget vand ovenpå stien hele vejen hen, at det ikke er muligt at gå på stien ej heller på græsset som er en stor sump. Når det er frostvejr fryser alt vandet til is og det er i sig selv en meget risikabel udfordring at komme fra den ene ende til den anden ende af stien. Hvilke løsningsmuligheder findes der for at dette problem kan blive løst? Så vil jeg gerne forespørge ang. De store sten der er blevet placeret imellem legepladsen på Johanne Korchs Vej og digtervejsskolen? Hvem har placeret disse sten, hvem har betalt for anbringelsen og hvorfor? På vores torv på stikvejen blev der i efteråret fældet det smukkeste kastanjetræ og i stedet plantet et lille nyt træ som så kan bruge 30 år på at vokse sig stor og flot. Kastanjetræet fejlede intet (hvilket jeg kunne observere da det blev fældet) stammen var intakt og ingen tegn på degenerering. Hvem har taget denne beslutning og hvem betaler for dette? Hvorfor er træet blevet fældet? På forhånd tak Med venlig hilsen Christine Andersen Johanne Korchs Vej 73 Bestyrelsens svar: Grusstien: 4

5 Det er en grussti og skal vedblive at være dette. Det betyder, at den ikke altid er god at gå på. Bestyrelsen vurderer løbende om der skal udlægges stabilt grus ud på stien. Vi kigger på det! Sten i beplantningen i skel mod Næstved Kommunes jord: Stenene er placeret for at hindre cykler mod at køre gemmen de snoende boligveje. Stenene blev placeret, hvor de ligger af bestyrelsen, da vi blev bekendt med en næsten påkørsel af et barn på cykel, der kørte i den forkerte side af boligvejen ned til legepladsen. Heldigvis nåede bil og cykel lige netop at få stoppet, inden det gik galt! Træ på boligvejen: Træet er fældet pga rødder, som var ved at ødelægge vejen - der er tale om almindelig vedligeholdelse af området: Flere steder er der udskiftet torvetræer på det sidste. 6. Valg medlemmer til bestyrelsen A. Formand Carl Johan Abel - blev valgt B. Bestyrelsesmedlem Susanne Jannerup - blev valgt. C. Bestyrelsesmedlem - vakant post Bestyrelsen indstillede Finn Henning Rasmussen, Edith Rodes vej 40 - blev valgt uden modkandidat A+B blev valgt uden modkandidater for en 2-årig periode C er valgt for et år iht. vedtægterne Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: A. Valg af 1. suppleant B. Valg af 2. suppleant A) Jørgen G. Stage, JKV 104 B) Peter Møller, ERV 57 Suppleanter er valgt for 1 år. 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: A. Valg af 1 revisor B. Valg af 1 revisor C. Valg af 1 revisorsuppleant A) Ole Porsbo ERV 50, blev valgt til revisor B) Svend Hermansen ERV 84, blev valgt til revisor C) Gunnar Mathiasen ERV 77, blev valgt til revisorsuppleant 5

6 Revisorer og revisorsuppleant blev valgt for 1 år 9. Eventuelt Arne L. JKV 19 fremlagde Næstved Kommunes plan for vedligeholdelse af kommune fællesarealer i vores område. Der blev foreslået om det ikke var muligt at få monteret tavle ved tennisbane, så det er muligt at bestille spilletidsrum. CJA sluttede af med at reklamere for vores grunderejerforenings og hjemmeside som kan findes på : Referatet vil kunne læses på foreningens hjemmeside. Hvis man ikke har mulighed for at læse referatet på hjemmesiden, kan man kontakte sekretæren, der vil udlevere et papireksemplar. Formanden takkede de fremmødte for god ro og orden og dirigenten for ledelse af generalforsamlingen. Næstved d. 25. maj 2012 Referent Carl Johan Abel 6

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Klitborg Grundejerforening

Klitborg Grundejerforening Klitborg Grundejerforening Hjemmeside: www.klitborg.dk September 2011 Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 30. juli 2011 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Beretning 2014. Velkommen:

Beretning 2014. Velkommen: Beretning 2014. Velkommen: Fra 1. januar 2014 blev det tilladt at koble sig på fælles kloakledningen. Der blev gravet alle steder og mange fik også lagt nye fliser samtidigt. Det er vor opfattelse, at

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere