Kloakdækslet, der blev danefæ. En nyfunden helleristning med skibsbillede og hjulkors fra Rughaven ved Vesterlyng, Eskebjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kloakdækslet, der blev danefæ. En nyfunden helleristning med skibsbillede og hjulkors fra Rughaven ved Vesterlyng, Eskebjerg"

Transkript

1 Kloakdækslet, der blev danefæ. En nyfunden helleristning med skibsbillede og hjulkors fra Rughaven ved Vesterlyng, Eskebjerg Flemming Kaul, Nationalmuseet. 1

2 Kloakdækslet, der blev danefæ. En nyfunden helleristning med skibsbillede og hjulkors fra Rughaven ved Vesterlyng, Eskebjerg Flemming Kaul, Nationalmuseet. Selvom mængden af helleristninger fra bronzealderen i Danmark ikke kan måle sig med, hvad der kendes fra vore nordiske nabolande Sverige og Norge, så bliver der dog til stadighed gjort interessante nyfund. Siden P.V. Globs store oversigtsværk over Danmarks helleristninger udkom i 1969, er der næsten overalt i landet fremkommet eksempler på bronzealderens fascinerende stenkunst. F.eks. kom i 1976 en sten med fire hjulkors for dagen ved Eskebjerg. I 2007 har egnen ved Eskebjerg igen givet os en sjælden sten med helleristningsbilleder; denne gang med et skibsbillede, det vigtigste figurmotiv i bronzealderens religiøse kunst. Sollys på skibsbillede, skålgruber og soltegn I påsken 2007 gik en medarbejder fra Nationalmuseet sig en tur ved Vesterlyng Helleristningsstenen fra Rughave. Den lå som brønddæksel, før den blev flyttet til Kalundborg Museum. Motiverne opmalet. Foto Flemming Kaul. Kalundborg Saltbæk Vig Rughaven Tissø Skarre Sø ikke langt fra Havnsø. Vejret var godt, og i det kraftige sollys fik han øje på nogle mærker i en stor sten, der lå tæt ved en grusvej. Han så nøjere på stenen, der tjente som et slags dæksel på en brønd til en kloakledning. Det viste sig, at mærkerne var runde skålformede fordybninger, som var indhugget i stenen. Sådanne fordybninger eller skåltegn er det mest almindelige motiv på helleristningerne, og de kendes over hele landet. Men han kunne desuden se nogle svagt indhuggede linjer, der så ud til at danne en skibsform, og måske var der også et soltegn. Efter at Kalundborg Museum og Nationalmuseet var blevet orienteret om fundet, drog helleristningseksperten Gerhard Milstreu fra Tanums Hällristningsmuseum i Bohuslän og den, der skriver disse linjer, i maj til Eskebjerg for at besigtige stenen. Det kunne hurtigt konstateres, at stenen var udsmykket med et 38 cm langt skibsbillede. En nøjere undersøgelse viste, at der udover skibsbilledet også var et Helleristningsstenen fra Rughaven som brønddæksel. I baggrunden anes en smuk langdysse fra stenalderen. Foto Flemming Kaul. hjulkors med en diameter på 20 cm samt mindst 74 skåltegn med en diameter på omkring 5 cm. Det ene skåltegn er anbragt i hjulkorsets midte. Stenen er af grålig granit, den måler ca. 1,5 x 1 m og er ca. 0,6 m høj. Bunden er flad, og oversiden med ristningerne er hvælvet Helleristningsstenen fra Rughaven blev snart efter erklæret for danefæ. Sten, der er udsmykket med ristninger i form af figurer som f.eks. skibe, regnes for fortidsfund af særlig kulturhistorisk værdi og er derfor danefæ. Stenen er nu deponeret på Kalundborg Museum. Her står den nu med motiverne opmalet, så publikum klart kan se de gamle stenbilleder. Mens de fleste af skåltegnene er hugget forholdsvis dybt i den hårde sten, er skibsbilledet og hjulkorset knapt så dybt indhugget. Desuden er stenens overflade noget forvitret. Det er ofte vanskeligt at afgrænse sådanne svagt markerede billeder. Derfor er det ikke tilstrækkeligt blot at kigge på stenen for at få styr 2

3 på på de ofte svage indhugninger. Når en helleristning beskrives og motiverne dokumenteres, er det en fordel at kombinere flere metoder. Klippen eller stenen bør undersøges med skrålys, gerne om natten. Ved at lægge lyset på forskellige måder kan man ved hjælp af skyggevirkningen få afsløret ganske lavt indhuggede motiver eller motiver, der næsten er forvitret helt bort. Det er nødvendigt at udføre gnidebilleder eller frottager. På et stort ark tegnepapir, der lægges over ristningen, gnides der med karbonpapir rullet om et viskestykke. Efterfølgende gnides der med græs, hvad der fikserer billedet på papiret. På denne måde kan man overføre stenens struktur og ristningerne på papir. Sådanne frottager afslører ofte træk, der ikke umiddelbart kan ses. Til gengæld kan frottagerne også vise træk og furer, der ikke hører til helleristningen det kan være naturlige furer i stenen eller moderne skader forårsaget af ploven. Ved at kombinere, hvad der kan ses på frottagerne, iagttagelserne ved skrålys, hvad man i øvrigt kan iagttage og føle Frottage af skibsbilledet på helleristningsstenen fra Rughaven. G. Milstreu frottage. Stenen fra Rughaven opmalet ved Gerhard Milstreu. Foto Flemming Kaul. med fingrene, males motiverne op, således at billederne i højere grad bliver synliggjort. Til denne opmaling bruges en hvid kalkopløsning, der regner bort efter kort tid. Hvis det ønskes, kan stenen derefter males op med rigtig maling. De opmalede billeder fotograferes med digitalkamera. Herefter kan de digitale fotos bearbejdes i computeren (photoshop), billedet kan renses og bearbejdes, også med hensyntagen til frottagerne, således at helleristningen til slut fremstår som overskuelig grafik. Det er vigtigt, at det ikke kun er én person, som arbejder alene. Der bør altid være to eller flere til at afgøre tingene, til at holde hinanden i ørerne, så man ej ryger ud ad tangenten i ønsketænkning. Enkelte træk kan være vanskelige at afgøre, når billederne er lavt indhuggede, og stenens overflade er forvitret. Ved stenen fra Rughaven er der således en lille usikkerhed om antallet af mandskabsstreger, d.v.s. de linjer, der stikker op fra skibets skrog, og som markerer dets besætning. På den første opmaling, som blev lavet, da stenen stadig lå som brønddæksel, er der indtegnet fire mandskabsstreger. Men da stenen var blevet flyttet til Kalundborg Museum, hvor vi havde lejlighed til at arbejde med kunstlys om aftenen, da blev vi enige om, at vi kunne erkende seks mandskabsstreger, fem til højre på skibet og én til venstre. Og nu blev stenen opmalet permanent med rigtig maling. Skibet Skibets skrog er dannet af én fure. Fra skroget udgår der i hver ende to linjer, den ene linje markerer kølforlængelsen, den anden den højt rejste stævn. Foran er kølforlængelsen let rejst, agter er den ganske kort og vandret. Den korte, vandrette kølforlængelse agter må være en gengivelse af en slags stabilisator på de virkelige skibe. Vi ser den på mængder af helleristningsskibe. Stabilisatoren har virket som en slags sænkekøl, således at skibet lettere kunne padles lige ud, når der var sidevind. Udfra udformningen af stævne og kølforlængelser er det ofte muligt at datere et skibsbillede, dog indenfor ret brede rammer. Når et skib er af meget enkel form, som det er tilfældet med skibet fra Rughaven, er en datering behæftet med usikkerhed, og den kan ikke være særlig præcis. Ud fra den forholdsvis lave kølfor- Helleristningssten fra Grevinge, Odsherred, ældre bronzealder. Skibene ligner meget skibet fra Rughaven. Fotografik Kaul & Milstreu. 3

4 Grafisk bearbejdning af skibsbilledet på stenen fra Rughaven. Kaul & Milstreu fotografik. længelse foran og den let indaddrejede stævn agter er det mest sandsynligt, at skibet skal placeres i ældre bronzealder, dog næppe den tidligste del af perioden, formodentlig omkring f. Kr. Nord for Eskebjerg, ved Grevinge i Odsherred, fandtes i 1983 i et markgærde en afrundet stenblok med to skibsbilleder og over 30 skåltegn. De indaddrejede stævne og de let rejste kølforlængelser ved forstævnen angiver, at vi befinder os i ældre bronzealder, formentlig mellem 1500 og 1300 f. Kr. Især det nederste skib fremviser gode lighedspunkter med skibet fra Rughaven. Syd for Eskebjerg, ved Kirke Stillinge nær Korsør, pryder to fine skibsbilleder dækstenen på den store dysse, Breddysse. Dyssen er fra stenalderen, skibsbillederne er indhugget senere; de dateres til ældre bronzealder. Stenen fra Rughaven hører således til en eksklusiv gruppe af ristninger fra ældre bronzealder. Udenfor dette vestsjællandske strøg, hvor Rughaven ligger midt mellem Grevinge og Kirke Stillinge, kender vi kun til en enkelt sikker helleristningssten med skibsbilleder fra ældre bronzealder; den er fra en grav ved Truehøjgård i Himmerland. Ellers er der ikke flere af disse tidlige skibe fra, hvad der i dag er Danmark. Men tæt på ved Simrishamn i det østlige Skåne findes på flade klipper med udsigt over Østersøen en hel flåde af skibe fra denne tid. Skibsbillede på krumsværd fra Rørby Selvom egnen ved Kalundborg således ikke glimrer ved det store antal skibsbilleder på sten, kan netop denne egn frem- Det er ingen hverdagsbegivenhed at finde en skibsristning. På Bornholm, hvor der er faste klipper med større flader velegnede til helleristninger, er der på det seneste opdaget mange skibe. Men for resten af Danmark er nye fund af sten med skibsbilleder noget ganske særligt. Vi skal tilbage til begyndelsen af 1990 erne, da der sidste gang dukkede en helleristningssten med skibsbilleder op uden for Bornholm. På stranden nedenfor klinten ved Hyllingebjerg ved Liseleje i Nordsjælland lå en meget stor sten med fire skibsbilleder, to hjulkors og mere end 250 skåltegn. Udfra skibenes form kan billederne på Hyllingebjerg-stenen dateres til yngre bronzealder. I alt kendes der fra Sjælland nu 12 fund af helleristningsskibe fra bronzealderen. De fleste stammer fra Odsherred og Nordsjælland, men enkelte forekommer lidt sydligere. Uden for Sjælland er skibe på sten sjældne. Den flade overside på den store dæksten over dyssen Breddysse ved Kirke Stillinge er prydet med et 1,38 m langt skib og mere end 200 skåltegn. Foto Kaul & Milstreu. Langt de fleste af Danmarks helleristningsskibe dateres til yngre bronzealder. Kun ganske enkelte kan, som vor sten fra Rughaven, dateres til ældre bronzealder. 4

5 Længere nede på Breddysses dæksten findes endnu et skib, 0,47 m langt. Foto Kaul & Milstreu. hæves ved en række skibsbilleder på et andet medium, på bronzegenstande. Fra yngre bronzealder kendes flere rageknive med skibsfremstillinger, bl.a. fra Røsnæs, men perlen blandt disse billeder er utvivlsomt det skib, som er gengivet på et krumsværd fra Rørby øst for Kalundborg. Det kraftige krumsværd, der i 1957 blev fundet ved kartoffeloptagning, markerer fødslen for bronzealderens religiøse kunst. Krumsværdet er fremstillet her i Norden, og ud fra bl.a. dets ornamentik kan det dateres til den tidligste bronzealder, til tiden mellem 1600 og 1500 f. Kr. Sværdet bærer vort ældst daterede skibsbillede. På dets klinge ser vi for første gang bronzealderens skib sejle afsted, her med en besætning på 35 mand, der luder fremad i sejlretningen som for at markere, at de er i færd med at padle skibet fremad. Hvert medlem af mandskabet udgøres af en streg, og hovedet er angivet af en lille prik. Skibet selv har højt rejste indaddrejede stævne i forlængelse af rælingens linje. I køllinjen findes foran her til venstre en helt ret forlængelse af kølen, mens der i agterenden findes en nærmest pølseformet forlængelse. Forlængelsen agter må være en slags rorlignende stabilisator, der kunne sikre skibet en stabil færd i vandet. Rørby-skibet kan nærmest betegnes som en prototype for den nordiske bronzealders skibsbilleder. Alle senere skibsbilleder fremviser stort set de samme træk, men med visse variationer igennem tid. Stenskibene fra Rughaven, Grevinge og Kirke Stillinge slutter sig til skibet fra Rørby. Skibe af form som skibet fra Rørby med indaddrejede stævne fik hurtigt en vid udbredelse. De kendes i stort antal på norske og svenske helleristninger. Så langt mod nord som i Nordtrøndelag i Norge og i Uppland i Sverige findes de. Uden skib ingen bronze I den tidlige bronzealder fik skibet som transportmiddel stigende betydning. Hver eneste dråbe af tin og kobber, der danner det eftertragtede bronze, skulle hentes eller bringes fra fjerne områder, hvortil der i det mindste noget af vejen skulle sejles. Uden skib, ingen bronze uden bronze, ingen markering af rigdom og magt. Kontakter skulle knyttes, og skibet var midlet. Skibet kom til at symbolisere forbindelser, viden om fjerne egne, magt, rigdom og prestige. Da skibet sejlede ind i kunsten, kom andre betydninger til. Det blev knyttet til den guddommelige verden, og udfra især skibsbillederne fra yngre bronzealder kan det ses, at skibet var blevet til Solskibet, der transporterede solen over himlens bue om dagen og gennem underverdenens mørke om natten. Uden skibet kunne solen ikke bevæge sig rundt og rundt på sin evige færd. Et skåltegn på det nederste skib på Grevingestenen kan opfattes som et solbillede. Formodentlig kan også skåltegnene på stenen fra Rughaven opfattes som solbilleder, eller måske andre himmellegemer, som skibet også kunne hjælpe. Fra store dele af Europa kendes billeder, der viser, at forestillinger om Solskibet var af betydning i bronzealderen. Men det var i den nordiske bronzealders religion, at skibet kom til at fremtræde som det mest populære og kraftfulde fælles symbol. Kun ét andet sted havde Solskibet en tilsvarende betydning i religionen, nemlig i Egypten. Det kan ikke helt udelukkes, at tankerne om Solskibet gennem mange led havde rod i gamle egyptiske trosforestillinger. Hjulkorset Stenen fra Rughaven er udover skibet udstyret med et hjulkors. Som symbol knytter det sig til samme kosmologiske eller mytologiske fortælling om solens færd rundt og rundt. Skib og hjulkors supplerer hinanden. Som mange andre symboler har hjulkorset flere sammenvævede betydninger. Hjulkorset er nogle gange set anvendt som et solbillede. Men det er mere end det. Det er samtidig en gengivelse af det firegede hjul (som vi bl.a. ser på Solvognen). -- Og hvad gør et hjul? -- Det kører rundt og rundt. Vi regner med, 5

6 at man i bronzealderen mente, at jorden var flad. Hvad der var rundt, var således ikke jorden, men derimod solens bane over og under den flade jord. Hjulkorset er såvel en fremstilling af solen som af et hjul, der markerer solens bevægelse. Fra Kalundborgegnen stammer en meget fin helleristningssten med hjulkors, fundet ikke langt fra Rughaven, ved forsamlingshuset i Eskebjerg. Stenen blev opdaget i Den er udsmykket med ikke mindre end fire hjulkors og mindst 10 skåltegn. Stenen kan ses på Kalundborg Museum. Det er også muligt at se hjulkors på stedet, hvor de blev hugget. Inde i kammeret i en af landets største jættestuer, som i sig selv er et besøg værd, Rævehøj ved Dalby, ca. 20 km syd for Kalundborg, ses fire hjulkors. Selvom hjulkorsene findes i en jættestue fra stenalderen, opført århundreder før bronzealderens begyndelse, er der intet, der tyder på, at de skulle være så gamle. I Rævehøj er der fundet grave fra yngre bronzealder, og inde i kammeret fandtes lerkarskår af yngre bronzealders karakter. Det hellige gravkammer er blevet brugt igen og igen, og også bronzealderens folk har markeret sig. fortalt, at den blev pløjet op i et i øvrigt stenfrit område ca. 150 m østnordøst herfra. Rughavestenen er således ikke snævert knyttet til dyssen. Det vil være spændende, om der blev mulighed for at foretage en arkæologisk prøvegravning i det område, hvor stenen er blevet pløjet op. Måske kan man finde det sted, hvor stenen oprindelig har stået måske kan man finde spor efter ritualer omkring stenen, et gammelt helligsted, et kildevæld, en kultbygning hvem ved? I alle tilfælde fortæller den nyfundne helleristningssten fra Rughaven om skibets betydning som det vigtigste af bronzealderens billedmotiver. Skibet var det hellige solskib. At stenen fra Rughaven tillige er udstyret med et hjulkors understreger symbolikken omkring solens gang rundt og rundt. Her tæt ved Sejerøbugten og solens nedgang i havet blev der for mere end 3000 år siden indhugget et fint skibsbillede, mens man tænkte over solens videre færd og døgnets gang. Noter/litteratur 1 Glob, P.V., 1969: Helleristninger i Danmark, Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter Bind VII, Århus. 2 Kaul, F., 2004: Bronzealderens religion. Studier af den nordiske bronzealders ikonografi, Nordiske Fortidsminder, Serie B, Bind 22, København. 3 Kaul, F., 2006: Billeder fra en svunden tid. Glimt fra bronzealderen i Nordvestsjælland. Historisk Samfund Årbog for kulturhistorien i Nordvestsjælland , Holbæk, s Pedersen, L., 1982: Hjul i Eskebjerg. Jul i Kalundborg 1982, Kalundborg, s Det 6,7 cm lange skibsbillede på klingen af et krumsværd fra Rørby. Foto F. Kaul. Del af gammelt helligsted? Kun omkring 100 m syd for, hvor Rughavestenen i nogle år fungerede som brønddæksel, ligger en smuk stenalders langdysse. Da vi undersøgte stenen første gang, blev det drøftet, om den oprindeligt kunne have indgået som en randsten i dyssen. Men stenen er af en lidt anden farve og karakter end dyssens sten, så vi var lidt usikre på denne mulighed. Den mand, som for få år siden fandt stenen, og placerede den som brønddæksel, har 6

En spændende helleristningssten fra Langtved ved Ryegaard

En spændende helleristningssten fra Langtved ved Ryegaard En spændende helleristningssten fra Langtved ved Ryegaard Af Flemming Kaul Indledning Selvom mængden af helleristninger fra bronzealderen i Danmark ikke kan måle sig med, hvad der kendes fra vore nordiske

Læs mere

Dysser og jættestuer ved grænsen Agrarsamfundenes ekspansion i Norden

Dysser og jættestuer ved grænsen Agrarsamfundenes ekspansion i Norden Dysser og jættestuer ved grænsen Agrarsamfundenes ekspansion i Norden Ved Flemming Kaul Dysser og jættestuer ved grænsen Flemming Kaul, Danmarks Oldtid. I juli-august 2010 deltog jeg i det årlige helleristningsseminar

Læs mere

Liste over figurer. Fortidsmindedata Kulturarvsstyrelsen 2009; Kortdata GEUS 2000 og KMS 2009.

Liste over figurer. Fortidsmindedata Kulturarvsstyrelsen 2009; Kortdata GEUS 2000 og KMS 2009. Liste over figurer Figur Nr Type Beskrivelse 1 Kort Udbredelseskort over specialets A materiale 1a Kort udbredelseskort A materiale - Øvrige DK 1b Kort Udbredelseskort A materiale - Bornholm 2 Diagram

Læs mere

Udstilling af Hyllingebjergstenen i Det Offentlig Rum i forhallen til biblioteket i Frederiksværk.

Udstilling af Hyllingebjergstenen i Det Offentlig Rum i forhallen til biblioteket i Frederiksværk. Udstilling af Hyllingebjergstenen i Det Offentlig Rum i forhallen til biblioteket i Frederiksværk. August 2010 Hvad er status for projekt Hyllingebjergstenen? Hvad er Helleristninger? Hvor gamle er Helleristningerne?

Læs mere

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune OLDTIDSMINDER i Korsør Kommune 2 Kommer man til Korsør østfra kan man mellem banen og motorvejen efter Svenstrup på marken se en markant langdysse og en runddysse, som desværre ikke er tilgængelig. Men

Læs mere

Sømarke-dyssen med de mange skåltegn

Sømarke-dyssen med de mange skåltegn www.fortidsmindeguide.dk Sømarke-dyssen med de mange skåltegn Sømærke-dyssen ligger helt ud til bivejen 700 m. vest for Sømærke by. Her dyssekammeret, hvor dækstenen over kammergangen er overbroderet med

Læs mere

Skåltegnsten Skrevet af Søren Thrysøe og bragt i Støvring lokalhistoriske forenings medlemsblad Hanen i 1982.

Skåltegnsten Skrevet af Søren Thrysøe og bragt i Støvring lokalhistoriske forenings medlemsblad Hanen i 1982. Skåltegnsten Skrevet af Søren Thrysøe og bragt i Støvring lokalhistoriske forenings medlemsblad Hanen i 1982. Hvis man forestiller sig den situation som vi i dag er med bronzealderen 3000 bag sig, at man

Læs mere

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 70 mennesker fra Snaptun var mødt frem til afsløringen af to Snaptun-sten. En står på Snaptunvej ved byskiltet og en står på Tønballevej ligeledes

Læs mere

Hjulkors og skibenes sejlretninger på helleristningsfelterne

Hjulkors og skibenes sejlretninger på helleristningsfelterne Hjulkors og skibenes sejlretninger på helleristningsfelterne Hvis man har stået og kigget ned på de mærkværdige helleristning-hjulkors, som de ses på specielt Lille Strandbygård, har man måske bare forestillet

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Besigtigelsesnotat. Besigtigelse d. 8. december 2006 af nyfunden sten med skåltegn ved Knivkær Strand, nær Frølunde

Besigtigelsesnotat. Besigtigelse d. 8. december 2006 af nyfunden sten med skåltegn ved Knivkær Strand, nær Frølunde Besigtigelsesnotat SVM 01056 Knivkær Strand 040319-, Tårnborg Sogn Sorø d. 11/12 2006 Besigtigelse d. 8. december 2006 af nyfunden sten med skåltegn ved Knivkær Strand, nær Frølunde Indhold Årsag og sagshistorie:...2

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011 Linå sogn, Gjern hrd., Århus amt., Stednr. 16.01.05 Rapport ved museumsinspektør Anders C. Christensen Okt. 2009 J.nr. 1025/2011 Indhold:

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Plejeplan for fortidsminde Aldersro-jættestuerne. plan for fortidsminde

Plejeplan for fortidsminde Aldersro-jættestuerne. plan for fortidsminde Plejeplan for fortidsminde Aldersro-jættestuerne plan for fortidsminde Frednings nr. Kommune Reg. nr. 3221:6+7 Kalundborg 317-10-010 Navn/lokalitet Matr. nr. Førstegangspleje, år Alderso-jættestuerne 4

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Trekantede grave i Bohuslän

Trekantede grave i Bohuslän Trekantede grave i Bohuslän Bohuslän er i dag et svensk landskab nord for Göteborg. Navnet Bohus hed oprindeligt Bagrhus, der med tiden ændrede sig til Baahus. Det er ikke mange gravhøje formet som en

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Det historiske museum i Kutaisi

Det historiske museum i Kutaisi Det historiske museum i Kutaisi Niko Berdzenishvilis historiske museum ligger i den vestlige del af Georgien. Her opbevares georgiske guldsmedearbejder fra det 10. til 18. århundrede, som hørte hjemme

Læs mere

Kongehøjen ved Voldstedlund

Kongehøjen ved Voldstedlund Kongehøjen ved Voldstedlund Kongehøjen set fra sydøst med de to kammeråbninger mellem randstenene Kongehøjen er en af de flotteste og bedst bevarede stenaldergrave vi har i Danmark og er virkelig sit navn

Læs mere

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n Ældre bronzealder. 2000-1100 før Kristi fødsel Læsetekst for Folkeskolens 3.-6. klassetrin Solens folk Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j

Læs mere

50-kr. dyssen ved Stenvad

50-kr. dyssen ved Stenvad 50-kr. dyssen ved Stenvad Stenvad-dyssen - her set fra nordøst - harmonerer med de fleste danskeres romantiske opfattelse af hvordan en dysse ser ud. Den maleriske stendysse ca. 1,5 km nordvest for Stenvad

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Plejeplan for fortidsminde Regnershøj. plan for fortidsminde

Plejeplan for fortidsminde Regnershøj. plan for fortidsminde Plejeplan for fortidsminde Regnershøj plan for fortidsminde Frednings nr. Kommune Reg. nr. 3321:1 Kalundborg 309-08-020 Navn/lokalitet Matr. nr. Førstegangspleje, år Regnershøj 10 d, Bjerge 1983 Adresse

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

Trekantede grave i Blekinge

Trekantede grave i Blekinge Trekantede grave i Blekinge I 1848 skrev Worsaae "at Blekinge er et af Sveriges skønneste landskaber. Grænsende i vest til Skåne og i nord til Småland, ligger landet i zonen mellem de lave sletter og de

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Årsplan historie 3. årgang skoleåret 2012-2013. Uge Tema Aktivitet Evaluering Formål

Årsplan historie 3. årgang skoleåret 2012-2013. Uge Tema Aktivitet Evaluering Formål Årsplan historie 33 Hvad er historie 34 Danmark før Danmark Fælles oplæsning + samtale om Hvad er historie i Indblik og udsyn Skriftlig opgave: Skriv din livshistorie Placer dine familiemedlemmers oprindelse

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 4. søndag efter Helligtrekonger 2017 Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt 20: Jeg ser dit kunstværk (Sperontes

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011? Jupiter Planeten Jupiter vil den 01.11. stå op nær øst ved solnedgang, og lidt senere vil man have god udsigt til den. I løbet af aftenen og natten

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Undersøgelsesnotat vedrørende indgreb i det fredede anlæg Christiani Quinti (Quintus) Bastion

Undersøgelsesnotat vedrørende indgreb i det fredede anlæg Christiani Quinti (Quintus) Bastion Undersøgelsesnotat vedrørende indgreb i det fredede anlæg Christiani Quinti (Quintus) Bastion Matr.nr. 601, Christianshavns Vold, Vor Frelsers Sogn, Københavns Amt, Fred.nr. 3130:15 KBM 4102 E-doc.nr.:

Læs mere

SVM Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 84.

SVM Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 84. -3-4 Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 84. Kampagne 18-06-2013 (1324-3) Kampagne: 19-06-2013 (1324-4) Registreringsnotat for indlevering af 4 nyfundne

Læs mere

KATALOG APPENDIKS Databasen Hellerist opbygning og struktur... 2 APPENDIKS Dokumentations_ID tabel... 6

KATALOG APPENDIKS Databasen Hellerist opbygning og struktur... 2 APPENDIKS Dokumentations_ID tabel... 6 KATALOG APPENDIKS 1...2 Databasen Hellerist opbygning og struktur... 2 APPENDIKS 2...6 Dokumentations_ID tabel... 6 APPENDIKS 3....8 Relationstyper mellem tabeller i databasen Hellerist... 8 KATALOG...

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler.

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler. 1 19. Afsnit Vi husker at Martinus i begyndelsen af sit arbejde med at beskrive sin kosmologi, valgte at fremstille de overordnede træk af kosmologien i form af symbolbilleder, som han selv tegnede og

Læs mere

Til Københavns Billedkunstudvalg Læsø, 22/6/2015

Til Københavns Billedkunstudvalg Læsø, 22/6/2015 Til Københavns Billedkunstudvalg Læsø, 22/6/2015 Baggrund og idé Sommeren 2015 viser den tyske kunstner, Till Verclas, et udendørs installationsværk, Den Anden Havn, i Bouet på Læsø. Værket består af syv

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

Månen Der er fuldmåne den Der er nymåne den 29. april og den 28. maj, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen

Månen Der er fuldmåne den Der er nymåne den 29. april og den 28. maj, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i maj 2014? Månen Der er fuldmåne den 14.05.14. Der er nymåne den 29. april og den 28. maj, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Fortiden i landskabet

Fortiden i landskabet Fortiden i landskabet Nogle af istidens markante landskaber i Naturparken kan måske give en forståelse for vore forfædres brug og opfattelse af landskabet trods sådanne forestillingers hypotetiske karakter.

Læs mere

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8 Juli 2000 Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser Jørgen Dencker Marinarkæologisk besigtigelse af side scan sonar kontakter ved Rødsand

Læs mere

Esterhøjs Genforeningsten ligger 89 m over havets overflade ved Høve til minde om Genforeningen 1920.

Esterhøjs Genforeningsten ligger 89 m over havets overflade ved Høve til minde om Genforeningen 1920. Esterhøjs Genforeningsten ligger 89 m over havets overflade ved Høve til minde om Genforeningen 1920. Smukt view fra Esterhøj ud over Sejerøbugten. Stenen vidner smukt om sit budskab om Sønderjyllands

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Indendørs er det en god idé at udnytte den mængde dagslys, der kommer ind af vinduerne, men pas på ikke at komme i modlys.

Indendørs er det en god idé at udnytte den mængde dagslys, der kommer ind af vinduerne, men pas på ikke at komme i modlys. 1 LYS: Tina Hare Andersen Når du skal optage video eller film, skal du altid bruge lys under optagelserne. Det kan enten være naturligt lys (solen), kunstlys (lamper) eller en blanding af disse. Dagslys

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug.

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug. Dragværk Fra anden halvdel af 1700-tallet er tekstiler med såkaldt dragværk bevaret. Her trak kvinderne i brede borter tråde ud i hele stoffets bredde og syede derefter figurer som f.eks. dyr og træer

Læs mere

Af Tom Christensen. Fig. 1. Odin-figuren fra Lejre. Foto: Ole Malling, Roskilde Museum. 83616_danefae.indd 174 26-07-2010 11:37:13

Af Tom Christensen. Fig. 1. Odin-figuren fra Lejre. Foto: Ole Malling, Roskilde Museum. 83616_danefae.indd 174 26-07-2010 11:37:13 Odin fra Lejre Af Tom Christensen Stor er den ikke, blot 1,75 cm høj, 1,98 cm bred og 1,25 cm dyb, lavet af sølv og vejer sølle 9 gram. Hvad den mangler i størrelse og vægt, det besidder den imidlertid

Læs mere

Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen.

Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen. Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen. 1 Bækkemonumentet / Klebæk Høje Et spændende og smukt fortidsminde ved

Læs mere

Bjergene De Syv Søstre set fra højderyggen ved Skjeggesnes med mange gravrøser, antagelig fra bronzealderen. F. Kaul foto.

Bjergene De Syv Søstre set fra højderyggen ved Skjeggesnes med mange gravrøser, antagelig fra bronzealderen. F. Kaul foto. Studierejse under Nordlige Verdener (Agrarsamfundenes ekspansion i Norden). Helgeland, Nordland, Nordnorge, 9.-18. august 2010. Dagbogsnoter. Nordlige Verdener nær Polarcirklen. Af Flemming Kaul, Nationalmuseet,

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012 Gl. Rye Kirke, Tyrsting hrd., Aarhus amt. Stednr. 16.04.05 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg J.nr.

Læs mere

Sotetorp. - endnu engang. Flemming Kaul

Sotetorp. - endnu engang. Flemming Kaul Flemming Kaul Sotetorp - endnu engang Indledning Helleristningerne fra Sotetorp i Tanum Sogn, Bohuslän, der gengiver voltigører eller akrobater over skibe, hører til blandt de hyppigst dokumenterede, afbildede

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED BYGHERRERAPPORT. Ginnerup, THY 5088 Grave fra yngre bronzealder i overpløjet gravhøj. Anne-Louise Haack Olsen

MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED BYGHERRERAPPORT. Ginnerup, THY 5088 Grave fra yngre bronzealder i overpløjet gravhøj. Anne-Louise Haack Olsen MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED BYGHERRERAPPORT Ginnerup, THY 5088 Grave fra yngre bronzealder i overpløjet gravhøj Anne-Louise Haack Olsen Baggrund for undersøgelsen I marts/april 2009 undersøgte Museet

Læs mere

VSM Søndersø-området, Asmild sogn, Nørlyng herred, Viborg amt mange KUAS j.nr.:

VSM Søndersø-området, Asmild sogn, Nørlyng herred, Viborg amt mange KUAS j.nr.: VSM 09700 Søndersø-området, Asmild sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130801-mange KUAS j.nr.: 1 Sonderende prøvegravning forud for strukturplan syd for Viborg Søndersø Udført af Mag Art. Kamilla Fiedler

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav en koncentration af 4 kogestensgruber, hvoraf en er C14-dateret til ældre

Læs mere

Eva Egeskjold Iliana og Belin

Eva Egeskjold Iliana og Belin Eva Egeskjold Iliana og Belin Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig Brødre af Blodet 5 Iliana og Belin Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 5 Illustration

Læs mere

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Prøvegravning af område til etablering af sommerhuse ved Arrild svømmehal, Arrild Sogn, sb 30-32, 139, Nr. Rangstrup kommune. Indholdsfortegnelse: Resumé

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i august 2010?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i august 2010? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i august 2010? Venus Planetarieprogrammet Starry Night viser øverst hvad man ser mod vest den 1.8 kl. 21.50 lige over horisonten. Til venstre for Venus ses Mars

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Her stod de så, alle 50, ivrigt lyttende efter hvad Lene Hansen, med ryggen til, havde at fortælle om Blue Hors. Blue

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

En lille hurtig tur til Sverige/Norge.

En lille hurtig tur til Sverige/Norge. En lille hurtig tur til Sverige/Norge. Midt på sommeren var vi nogle stykke GTC er som havde et lille kaffemøde (har vi engang i måneden). Og samtalen er meget righoldig og et af emnerne landede pludselig

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Steffen Baunbæk August. Digte, palepoets publishing, 2014

Steffen Baunbæk August. Digte, palepoets publishing, 2014 Steffen Baunbæk August Digte, palepoets publishing, 2014 Steffen Baunbæk: August Tekster skrevet i Stenbjerg, Thy, august 2014. Fotos taget af forfatteren samme sted, august 2013. Copyright Steffen Baunbæk

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

Ørding Kirke. Kirketur arrangeret af Grundejerforeningen Sillerslevøre 7. September 2013

Ørding Kirke. Kirketur arrangeret af Grundejerforeningen Sillerslevøre 7. September 2013 Ørding Kirke Kirketur arrangeret af Grundejerforeningen Sillerslevøre 7. September 2013 Overgangen til kristendom i Skandinavien foregik nogenlunde samtidig med afslutningen på vikingetiden. Overgangen

Læs mere

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid Af museumsinspektør Kirsten Prangsgaard og arkæolog Anne Katrine Thaastrup-Leth Undersøgelsesområdet,

Læs mere

En megaøkse fra Tissøs mudderbund

En megaøkse fra Tissøs mudderbund En megaøkse fra Tissøs mudderbund Anders Fischer Fig. 1. Den 50 centimeter lange, økselignende genstand fra Tissø. Dens gyldne patina er opstået ved årtusinders ophold i fugtig jordbund. Foto Jens Olsen,

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

1. læsning: sl Evangelium

1. læsning: sl Evangelium 1. læsning: sl.31.2-6 Herre, hos dig søger jeg tilflugt, lad mig ikke for evigt blive til skamme, udfri mig i din retfærdighed! v3 Vend dit øre mod mig, red mig i hast, vær min tilflugts klippe, den borg,

Læs mere

Dit eventyr med robotter Det er dig, der styrer

Dit eventyr med robotter Det er dig, der styrer Dit eventyr med robotter Det er dig, der styrer Stregkode Klap for at starte Edison Indhold Introduction... 3 Før du starter... 4 EdVentyr 1 Klap og kør... 6 EdVentyr 2 Undgå forhindringer... 7 EdVentyr

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere