Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre Bilag 1 København har som hovedstad en særlig forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper samt besøgende fra ind- og udland Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Nikolai Bülow Tronche De små storbyteatre Københavns små storbyteatre udgør en dynamisk gruppe af små nytænkende enheder, der bidrager til at udvikle og udfordre det Københavnske teaterbillede og gør København til en platform for et innovativt og eksperimenterende teatermiljø, der tiltrækker kunstnere og besøgende fra hele verden. De små storbyteatre er en ordning, hvor staten og kommunen sammen yder støtte til en række teatre. De nuværende 11 små storbyteatres driftstilskud ligger mellem 1,8 og 6,2 mio. kr. årligt., og udgør samlet 43,2 mio. kr. i årlig støtte. Puljen finansieres af Københavns Kommune med 26,1 mio. kr. (ca. 60%) og af staten med 17,1 mio. kr. (ca. 40%). Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. Ordningen svarer til egnsteatre i landets mindre kommuner. Scenekunst i København De små storbyteatre er en del af en større helhed af offentligt støttede teatre i København. Samlet spænder de over: Det Kongelige Teater, støttet af staten Københavns Teatre (Nørrebro Teater, Betty Nansens Teater, Republique, Østre Gasværk og Folketeatret), støttet af staten De små storbyteatre, støttet samlet af Københavns Kommune og staten Projektstøttede teatre og aktiviteter, støttet individuelt af Københavns Kommune eller staten Sekretariat & Presse Rådhuset, stuen, vær København V Mobil Ud over staten og kommunen spiller diverse fonde også en stor rolle i de enkelte teatres økonomi, ligesom flere teatre også er i stand til at skabe en betydelig indtægt via billetsag mv. Samlet set skal de forskellige støtteordninger sikre en bred vifte af EAN nummer

2 forskelligartede scenekunsttilbud. Aktørerne spænder fra vækstlaget til de helt professionelle aktører, og skuespillere og instruktører bevæger sig frit imellem de forskellige scener. Grundlag for principperne Dans og performance bør være en del af det Københavnske teatertilbud. Dansen som kunstart er vokset fra at være vækstlag til at have fundet fodfæste gennem de senere år. Dansen er blevet placeret i det københavnske publikums bevidsthed, men der skal fortsat arbejdes for at fremme publikumsinteressen. Dans og performance har tidligere været en del af det område, der skulle prioriteres under ordningen de små storbyteatre. Men i forlængelse af sidste valg af små storbyteatre, blev Dansescenen trukket ud af dette område og lagt ind under et større tilskud til Dansehallerne. Støtte til dansescenen håndteres derfor i en anden sammenhæng. Principper for valg af små storbyteatre Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at følgende principper lægges til grund for udvælgelsen af små storbyteatre i perioden De små storbyteatre skal sammen med hovedstadens øvrige scener sikre et bredt og forskelligartet teaterudbud De små storbyteatre er etablerede teatre såvel kunstnerisk som organisatorisk, men har muligheden for at spille et mere smalt og nyskabende/udviklende repertoire, da de ikke har så mange publikumspladser, der skal fyldes. De små storbyteatre skal sikre efterspørgslen fra de meget forskelligartede miljøer og befolkningsgrupper, der ikke er dækket ind af Det Kongelige Teater og teatrene under Københavns Teater. Små storbyteatre skal rumme teater i børnehøjde, nyskabende performance, eksperimenterende teater, ny dansk og udenlandsk dramatik, samt de bedste teaterprojekter fra ind- og udland. De små storbyteatre skal desuden opfange og iscenesætte nye strømninger inden for teaterverdenen og samtidig dyrke talentudviklingen og skabe sikre organisatoriske og kunstneriske rammer for nye projekter. 2. Teatrene skal besidde solid ekspertise - kunstnerisk og organisatorisk Der findes mange nye teatergrupper i København, som arbejder med at finde nye udtryksformer, gå andre veje og udvikle deres egen stil, som især appellerer til det unge publikum. Nogle vil være kortvarige, andre vil blive dem, der i de kommende år bliver toneangivende inden for dansk teater. Store faste tilskud i 3-4 år stiller mange forskelligartede krav til det enkelte teater. Det kræver, at teatrene er veletablerede, velrenommerede og solide, både hvad angår det kunstneriske ni- Side 2 af 5

3 veau og den økonomiske styring. Der bør ved valget af teatre lægges vægt på, at teatrene er solide kunstnerisk såvel som organisatorisk og administrativt. For de spændende men uetablerede grupper vil projektstøtte eller 1-årige tilskud være den rigtige støtte i endnu nogle år. Det bør sikres, at de får plads i det københavnske teaterbillede, men ikke som små storbyteatre. 3. Teatrenes profiler skal være skarpe Skarphed i profilen er nødvendigt for at sikre, at teatret i hele perioden har fingeren på pulsen, opfanger nye strømninger og dækker behovet for kvalitet og fornyelse hos netop den målgruppe, der primært søges dækket ind ved valget af et teater. I denne henseende kan det være en fordel at tilgodese teatre, der er forankrede i København og skaber scenekunst for byens borgere, hvilket også kan bidrage til at brande København som en kreativ by når teatrene turnerer i ind- og udland. 4. Teatre skal nedbryde grænser og anvende nye digitale muligheder De små storbyteatre har det organisatoriske og kunstneriske fundament, der skal til for at tillade nye eksperimenter, uden at være bundet af samme behov for billetindtægter som de statsstøttede teatre. Teatre der udvikler og udfordrer teatret som form, og søger at nedbryde barrierer mellem forskellige kunstarter og fag, samt anvender nye digitale eller teknologiske muligheder i deres udtryksformer, bør derfor prioriteres. At nedbryde grænser kan også forstås i forhold til øget samarbejde med og inspiration fra - andre teatre i Europa og i verden, således at København fremstår som en by med et udfordrende og nytænkende teaterliv i international klasse. 5. Der skal sikres åben scene faciliteter Teatre uden faste spillesteder kan opleves på åbne scener, som gæstespil på eksisterende teaters scener, på utraditionelle spillesteder og i det offentlige rum. Der har gennem flere år været et stærkt ønske om en åben scene i København. Ved valget af de nuværende små storbyteatre blev det sikret, at mindst 25% af opførslerne på de små storbyteatre blev gæstespil - svarende til tidligere perioders niveau. Der er dog i teatermiljøet en stående debat om, hvordan vi i endnu større grad, skaber rum for gæstespil og åben scene-faciliteter. Enten som en dedikeret åben scene eller ved at stille krav til de eksisterende sceners åbenhed for andre teatre. 6. Der skal være plads til vækstlaget Med funktioner som åbne scener og co-produktioner, kan små storbyteatre i kraft af deres professionalisme og ekspertise være væksthus og fødselshjælpere for nye talentfulde og visionæ- Side 3 af 5

4 re teaterkunstnere. Både i ved at stille faciliteter til rådighed, men også gennem administrativ og faglig støtte. 7. Fokus på børne-/familieteater Danmark har en stærk tradition for børneteater af høj kvalitet. Teatrene giver børnene mulighed for oplevelser med fordybelse og nærvær i en dagligdag, der ofte er præget af travlhed og omskiftelser. 18 % af byens indbyggere er børn. Og det bør sikres, at der i København findes børne- og familieteatre af høj kvalitet, som dækker de forskellige aldersgrupper, institutioners og familiers muligheder for teaterbesøg med børnene. Det Kongelige Teater og Københavns Teater stilles også over for krav om familieforestillinger. De store opsætninger kan dog ikke træde i stedet for de små storbyteatres forestillinger i børnehøjde, der ofte foregår i mindre rum med tæt kontakt til skuespillerne. 38% af budgettet til de små storbyteatre, går i den nuværende aftale til børne- og familieteatre. 8. Det unge publikum skal tilgodeses 50 % af Københavns befolkning er mellem 20 og 40 år. Det unge publikum er ved at finde ind i de københavnske teatersale. Det skyldes ikke mindst, at flere teatre bevidst har valgt at satse på det unge publikum, både ved valg af forestillinger, ved målrettet markedsføring og gennem samarbejde i lokalområdet. Ved valg af nye teatre bør det vægtes, at teatrene satser på at udvikle publikumsarbejdet, herunder at åbne institutionerne og involvere unge og i øvrigt andre nye publikumsgrupper i processen. 9. Professionalisering af administration og samarbejder Som led i fornyelsen på de små scener bør der lægges vægt på at støtte teatre, der eksperimentere ikke alene kunstnerisk, men også med nye ledelses- og produktionsformer. Teatrene er små selvejende institutioner med egen administration. Oftest er der kun 2-4 ansatte, som varetager såvel den kunstneriske ledelse som billetsalg, markedsføring, bogholderi, billetkontrol, fundraising osv. De små storbyteatre arbejder sammen om fælles markedsføring, fælles billetkøbsordning og deler f.eks. revisor og it-konsulent. Selvom teatrenes lille størrelse og forskelligheden er teatrenes kendemærke, vurderes det, at der enkelte steder kan skabes et større administrativt samarbejde. Ved udvælgelsen bør der lægges vægt på, at der udvikles nye områder for administrative sammenarbejder. Der bør også etableres flere tværgående aktiviteter, på linje med teaterfestivallen CPH Stage, som skaber synergi og læring på tværs gennem samarbejde. Side 4 af 5

5 10. Tilskuddene til de enkelte teatre skal være bæredygtige Antallet af teatre alene er ikke afgørende for hvor meget og hvor godt teater, der produceres. For små tilskud til for mange teatre betyder, at en uforholdsmæssig stor del af tilskuddet bruges til husleje og administration. Højere tilskud kan sikre større professionalisme, flere produktioner, forestillinger og aktivitetsdage og dermed en bedre udnyttelse af de enkelte teatres faste driftsudgifter. Et tilstrækkeligt budget til professionel markedsføring er essentielt for publikumsinteressen og dermed teatrenes egenindtægter. Kravet om bæredygtighed kan også imødekommes ved at flere mindre teatre går sammen om en fælles ansøgning, hvor fælles scenefaciliteter, profil og administration danner rammen om en enhed. Øvrige forhold der skal være opfyldt Ud over principperne, som skal danne afsæt for valget af små storbyteatre, foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen også nogle basale forhold, som under alle omstændigheder skal være opfyldt på det enkelte teater: De nuværende teatre skal have overholdt de gældende tilskudsaftaler I efteråret 2015 gennemføres evalueringer både af de enkelte små storbyteatre og af ordningen generelt. I evalueringen vil kravene i aftalerne med de enkelte teatre blive gennemgået. Ved valg af teatrene bør det vægtes, i hvilket omfang teatrene har opfyldt kravene i aftalerne med Københavns Kommune. Teatrene skal have adgang til en eksisterende scene og egnede lokaleforhold Der findes allerede mange scener og lokaliteter indrettet til teaterdrift i København. Indretning af nye teaterbygninger og scener med alt hvad dertil hører af publikumsfaciliteter, administrationslokaler, teknisk udstyr mv. er omkostningskrævende. Teatrene bør derfor have adgang til en eksisterende scene. Side 5 af 5

Indhoidsfortegnelse. Bilag. 1. Omverdensanalyse side 8 2. Specificering af strategi og overordnede mi side 12

Indhoidsfortegnelse. Bilag. 1. Omverdensanalyse side 8 2. Specificering af strategi og overordnede mi side 12 AARHUS TEATER Rammeaftale 2012-2015 AARHUS TEATER at Indhoidsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen side 3 2. Mission og vision side 4 3. Omverdensanalyse side 5 4. Strategi og overordnede

Læs mere

Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen

Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen Visionskatapult - For teater i HUSET-KBH og Planeten Fredag d. 1. februar samledes 35 personer fra teatermiljøet og deltog i Visionskatapult for teater i HUSET og Planeten. Formålet var at kickstarte en

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Layout: India Tryk: Bording A/S Oplag: 1000 ISBN: 978-87-7960-136-9 ISBN, elektronisk udgave: 978-87-7960-137-6

Layout: India Tryk: Bording A/S Oplag: 1000 ISBN: 978-87-7960-136-9 ISBN, elektronisk udgave: 978-87-7960-137-6 APRIL 2010 veje til udvikling WWW.KUM.DK scenekunst i danmark veje til udvikling rapport fra teaterudvalget scenekunst i danmark veje til udvikling Udarbejdet af Teaterudvalget: Monna Dithmer, Staffan

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Scenekunsten er ikke lig med scenekunstens institutioner

Scenekunsten er ikke lig med scenekunstens institutioner Scenekunsten er ikke lig med scenekunstens institutioner TEATERRAPPORT Hvis scenekunsten skal forny sig, så er det ikke gjort med en rapport. Vil kulturpolitikerne fremtidssikre og skabe scenekunst med

Læs mere

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HAMLETSCENEN

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HAMLETSCENEN Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HAMLETSCENEN Nicole M. Langkilde Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2 3 Rammer

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA Lene Bak Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2 3 Rammer og tal

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

AALBORG TEATER. CVR-nr. 4707 4053. Beretning og årsregnskab 2008-09

AALBORG TEATER. CVR-nr. 4707 4053. Beretning og årsregnskab 2008-09 AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053 Beretning og årsregnskab 2008-09 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aalborg Teaters ledelse m.m.... 3 2. Beretning... 4 2.1 Aktivitetsmæssigt resultat... 4

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

3.2.6. Faglig organisering, a-kasse m.v. 3.2.7. Forestillingernes tilblivelse 3.2.8. Markedsføring 3.2.9. Ønsker om offentlig økonomisk støtte

3.2.6. Faglig organisering, a-kasse m.v. 3.2.7. Forestillingernes tilblivelse 3.2.8. Markedsføring 3.2.9. Ønsker om offentlig økonomisk støtte Cirkus og artister i Danmark Betænkning fra Kulturministeriets Artistudvalg. Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks 2140 1015 København K Tlf.: 33 92 33 70 Fax 33 91 33 88 Postadresse: Kulturministeriet

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

AALBORG TEATER. CVR-nr. 4707 4053. Beretning og årsregnskab 2009-10

AALBORG TEATER. CVR-nr. 4707 4053. Beretning og årsregnskab 2009-10 AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053 Beretning og årsregnskab 2009-10 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aalborg Teaters ledelse m.m.... 3 2. Beretning... 4 2.1 Kunstnerisk resultat... 4 2.2 Aktivitetsmæssigt

Læs mere

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten OM ROCKmagneten E T B A N E B R Y D E N D E K O N C E P T Orange Stage - fotograf Nanna Kreutzmann, Rockphoto PROJEKTKONKURRENCE Bag projektet Bag idéen om ROCKmagneten

Læs mere