DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK"

Transkript

1 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Nr. 4 maj årgang DRIFT & ARKITEKTUR ISSN Nr FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET SYNSPUNKT Offentlige bygherrer udpiner arkitektbranchen med urimelige krav Den dybe tallerken 2.0 Fremtidens kommunikationsløsninger til hospitaler Sonesson skaber trivsel i omklædningsrummet

2 Lad besparelser på el og vand finansiere investeringen i nye vaskemaskiner og tumblere 8260 Plejehjem, sygehuse, institutioner. På plejehjem, sygehuse og andre institutioner står der mange gamle vaskemaskiner og tørretumblere og tæller negativt i miljøregnskabet. De bruger ganske enkelt alt for meget vand og strøm. Med en GRØNT VASKERI-aftale får I nye, energibesparende vaskerimaskiner, uden det koster ekstra. Investeringen finansieres nemlig af energibesparelsen (ESCO princippet). Og aftalen er naturligvis inkl. servicekontrakt. Ring til Electrolux Professional på tlf , og hør mere om GRØNT VASKERI-aftaler. Eller kig ind på og se, hvordan Kolding Kommune fx sparer 21 tons CO 2 hvert år med GRØNT VASKERI. Electrolux Professional A/S Vaskeriløsninger Hammerholmen DK-2650 Hvidovre tlf

3 Ansvarshavende redaktør John Vabø, cand.polit. Fagredaktion: FSTA Kaj Jensen, Formand FSD Svend Christiansen, formand Redaktion/FSTA Chefredaktør John Vabø FSTA Jan Christensen, formand FSTA Jesper Bo Jensen FSTA Thorkild Vandborg Redaktion/FSD FSD Henning Pedersen FSD Lars Grønager FSD Benny Henning Eilstrup FSD Finn Jensen Redaktionsudvalg: FSTA s bestyrelse: Formand: Kaj Jensen Tidligere Sygehus Vensyssel Næstformand: Mogens Thrane Rigshospitalet Kasserer: Henrik Munch Sørensen NNEPharmaplan Sekretær: Claus Berenthsen Region Sjælland Bestyrelsesmedlem Jan Christensen Balslev Bestyrelsesmedlem Thorkild Vandborg Hospitalsenheden Vest Bestyrelsesmedlem Finn Sørensen Creo Arkitekter Redaktionens adresse: Indlæg og kommentarer kan mailes til Redaktionen: Synspunkt: Forum for debat er åben for sundhedsfaglige og politiske emner, og er uafhængig af redaktionens holdning. Annoncer: Niels Rudolfsen e mail: Tekst: Ib Erik Christensen e mail: Abonnement: 9 udgaver pr. år inkl. moms & porto: Danmark dkk 335, Europa,Færøene & Grønland: dkk 550, Løssalg: dkk 45, Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Udgiver SCANPUBLISHER A/S Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej 35, 2930 Klampenborg Tlf: Fax: ISSN Nr Administration: Katja Neergaard, Layout og tryk: Scanprint a s Kontrolleret af INDHOLD 4/2012 ARKITEKTUR & BYGGERI IT KVALITET LOGISTIK MILJØ & ENERGI PROGRAMMERING RÅDGIVNING TEKNIK FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR Offentlige bygherrer udpiner arkitektbranchen med urimelige krav AF PREBEN DAHL, CHEFJURIST, DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER 4 Den dybe tallerken 2.0 AF HELLE GAUB, HEAD OF DEPART. HOSPITALS AND HEALTHCARE 8 Fremtidens kommunikationsløsninger til hospitaler AF ADM. DIR. PETER KIRKEGAARD 10 Sonesson skaber trivsel i omklædningsrummet AF JOURNALIST, CAND. SCIENT. BIRGER PEDERSEN 14 DNU får fremtidens paneler fra Duelco AF JOURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN 17 Unik dansk sengetransporter i produktion AF HANS WICHMANN 20 Ny salgskonsulent hos Strandmøllen A/S 22 Brandovervågning på hospitaler med specialdetektorer 24 Ny afdelingschef for Sundhedsplanlægning 26 The Feelgood Floor 27 nora gummigulve er løsningen til: Stærke gulve Nem og billig rengøring/vedligeholdelse Bedre ergonomi Behagelig akustik Ring nora systems på tlf for mere information og rekvirér vor hospitalsbrochure nora systems Kontrolleret oplag: i perioden 1. januar 30. juni _Anz_nora_Gesundh_123x35_DK.indd 1 HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 9:59:28 Uhr 4 3

4 SYNSPUNKT Forum for debat er åben for sundhedsfaglige- og politiske emner, og er uafhængig redaktionens holdninger. OFFENTLIGE BYGHERRER UDPINER ARKITEKTBRANCHEN MED URIMELIGE KRAV AF PREBEN DAHL, CHEFJURIST, DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER Preben Dahl er 44 år, chefjurist i DANSKE ARK. Preben har været ansat i DANSKE ARK i snart 7 år, hvor han varetager medlemmernes interesser i forbindelse med kontraktforhold, udbudsret, ophavsret og rådgiverydelser. Preben har tidligere arbejdet i Bygningsstyrelsen. DANSKE ARK og vores medlemmer, arkitektvirksomhederne, er glade for beslutningen om den omfattende udbygning af hospitalerne, som blev besluttet for et par år siden og som nu er ved at blive udkrystalliseret i form af en række spændende projekter over hele landet. Udover den samfundsmæssige interesse i bedre hospitaler skal det ikke være nogen hemmelighed at hospitalsudbuddene har været med til at redde en arkitektbranche som i kølvandet på finanskrisen er voldsomt presset. Som brancheorganisation for arkitektvirksomheder skal vi ikke blande os i diskussionen om placering af hospitalerne eller fordelingen af ressourcer eller i øvrigt komme med nogen som helst hospitalsfaglig vurdering af planerne. Den diskussion overlader vi til andre. Som brancheorganisation for arkitektvirksomhederne går vi derimod stærkt op i arbejdet med at skaffe arkitektvirksomhederne anstændige arbejdsvilkår selv i et presset marked. Hermed mener vi vilkår som både gør det muligt for dem at drive deres forretning og at skabe gode, velfungerende bygninger i høj arkitektonisk kvalitet. I et marked som det nuværende, hvor det private byggeri nærmest er gået i stå, har det offentlige byggeri en meget central rolle. Dertil kommer, at det offentlige byggeri, bl.a. som følge af udbudsreglerne, er underlagt en stram regulering, som hindrer næsten enhver dialog mellem potentielle aftaleparter. I det private erhvervsliv er det ukompliceret og ukontroversielt at kommende forretningsparter sætter sig sammen og drøfter en kontrakt, før den bliver skrevet under. Denne mulighed eksisterer ganske enkelt ikke i det offentlige byggeri (bortset fra ganske få situationer). Det er den offentlige bygherre, som aldeles ensidigt dikterer alle udbuds- og aftalevilkår, stort set uden at tilbudsgiverne har indflydelse på aftalens indhold. Det er blevet et take it or leave it marked for tilbudsgiverne. Enten accepterer man det fremlagte udbudsmateriale, med de vilkår og betingelser bygherren har besluttet, eller også må man pænt sige nej tak og gå glip af opgaven. OFFENTLIGE BYGHERRER SKAL BEHANDLE DERES RÅDGIVERE ORDENTLIGT Denne ensidige fastlæggelse af vilkår medfører efter DANSKE ARKs opfattelse en forpligtelse for den offentlige bygherre til at behandle sin aftalepart på en rimelig og anstændig måde for så vidt angår udbuds- og aftalevilkår. Det er en elementær forudsætning for et godt og frugtbart samarbejde mellem forskellige parter, at det bygger på et aftalegrundlag som begge parter opfatter som rimeligt. Den forudsætning kniber det desværre med at opfylde i mange af de store hospitalsprojekter. Ja, selvfølgelig kan en arkitekt sige nej tak til opgaven, hvis aftalen eller vilkårene i øvrigt er urimelige, men kan han nu også bare det? Når vi taler offentligt byggeri, herunder ikke mindst hospitalsbyggeri, som kræver en helt særlig viden, erfaring og kompetence, har store arkitektvirksomheder brugt mange år på at opbygge disse specialiserede kompetencer. Som markedssituationen er i dag, kan ingen rådgiver tillade sig at springe fra så store opgaver. Hertil kommer at rådgivervirksomhederne, inden udbuddet sættes i gang, allerede har investeret store ressourcer i forarbejdet, i etablering af alliancer med samarbejdspartnere,

5 underrådgivere osv. med henblik på at kunne afgive et kvalificeret tilbud, som kan vinde den eftertragtede kontrakt. DANSKE ARK har i de senere år set en markant ændring i den måde det offentlige byder ud på, og i de mange hospitalsudbud ser regionerne beklageligvis ud til at have lagt sig i front med hensyn til at stramme vilkårene for rådgiverne, samtidig med at rådgiverne skal levere mere og mere såvel i konkurrencefasen som i kontraktfasen uden at vederlagene følger med. Den rådgivning, som arkitekter leverer, kan ikke sammenlignes med indkøb af blyanter eller rengøring. Arkitektrådgivning er unika og består i virkeligheden i en proces, hvor mange parter, inklusive bygherre og brugere, leverer hver deres bidrag, som arkitekterne så bearbejder og integrerer indtil der foreligger en sammenhængende løsning. Som bygherre kan man ikke læne sig tilbage og blot satse på, at aftalens bestemmelser om diverse sanktioner løser alle problemer. Som ansvarlig bygherre er man nødt til at sætte sig for bordenden og deltage aktivt i processen som beslutningstager. Det er ganske enkelt ikke godt nok at bygherren tror han kan udlicitere sin bygherrefunktion til en bygherrerådgiver eller advokat og så regne med at der efter 4 år står et færdigt byggeri, han bare kan flytte ind i. De politisk styrede organisationer det være sig, kommuner, regioner eller statslige institutioner synes efterhånden at have udviklet en berøringsangst overfor processen. Det skyldes måske en frygt for konsekvenserne, hvis processen fører til et dårligt resultat, fx i form af et for dyrt byggeri. Frygten er måske forståelig det tragiske er imidlertid at risikoen for en dårlig proces netop bliver større, når bygherren fjerner sig fra processen og overlader styringen til andre, fx bygherrerådgivere eller advokater. Lange ensidige kontrakter til bygherrens fordel med sanktioner overfor alt muligt er ikke befordrende for samarbejdet eller processen. Pointen er jo netop at en proces er nødt til at være baseret på rimelighed, samarbejde og tillid; ikke mistillid og sanktioner. Hermed siger vi ikke, at rådgiverne ikke skal betale for deres eventuelle fejl, for selvfølgelig skal de det. Det er jo derfor de tegner forsikringer. På stort set alle hospitalsprojekterne ser vi imidlertid, at udbuds- og aftalevilkårene er blevet forvredet i en grad der hverken er rimelig eller hensigtsmæssig. Presset på arkitekterne starter allerede, når de skal søge om at få lov til at deltage i konkurrencen, den såkaldte prækvalifikationsfase. I dag skal de ansøgende virksomheder aflevere meget store mængder dokumentation og redegørelser for overhovedet at komme i betragtning. Materialet er forskelligt fra gang til gang så det er umuligt at have prækvalifikationsmateriale liggende som hyldevare, og arkitekterne og deres medrådgivere bruger i dag rigtig mange ressourcer på at indsende en ansøgning om at blive prækvalificeret. Samtidigt øges risikoen for fejl og forglemmelser i ansøgningen. Mangler der en tro og love erklæring på to linjer om gæld til det offentlige fra selv den mindste underrådgiver medfører det i dag, at en totalrådgivers ansøgning bliver erklæret for ukonditionsmæssig. Det kan lyde som en banal problemstilling, men i dag bliver netop kravene til prækvalifikationsansøgninger af både tilbudsgivere og bygherrer fremhævet som et af de største problemer ved udbudssystemet. Rådgivere, entreprenører og repræsentanter for bygherrerne har nedsat en arbejdsgruppe under paraplyorganisationen Værdibyg, som skal se på dette problem og komme med en vejledning, som kan bane vej for en begrænsning og harmonisering af prækvalifikationsmaterialet. Men bygherrer bør allerede nu tænke sig godt om med hensyn hvad de beder om i prækvalifikationsfasen. De få teams, som kommer igennem nåleøjet og bliver prækvalificeret, er imidlertid ikke fri af problemerne. De prækvalificerede bliver i tilbudsfasen bedt om at fremstille et meget omfangsrigt tilbudsmateriale i forbindelse med selve konkurrencen. Vi ser eksempler på, at rådgiverne i konkurrencefasen, for et symbolsk vederlag, skal levere egentlige kontraktydelser, som de reelt burde have haft fuld betaling for. I nogen situationer er rådgiverne blevet bedt om at levere hvad der svarer til et dispositionsforslag, altså et egentligt stykke projekteringsarbejde. Det lyder måske umiddelbart forjættende, at en bygherre i princippet kan få leveret gratis ydelser i forbindelse med konkurrencen, men er det rimeligt? Og er det overhovedet en god ide at man på den måde udpiner rådgiverbranchen? Tænk bare på det ressourcespild, der ligger i at 5-8 konkurrencedeltagere skal levere en masse projektering, og kun én rådgiver får opgaven. De øvrige 4-7 deltagere kan smide deres projekter lige lukt i skraldespanden. Nogen kommer jo i sidste ende til at betale for dette enorme ressourcespild. Meget ofte vil det udførte arbejde i konkurrencen alligevel skulle laves om eller bearbejdes efter dialog med bygherre og brugere. Vores medlemmer er ved at konkurrere sig til døde og det kan ikke være i samfundets interesse, at man udpiner arkitektbranchen på den måde. Det er i hvert fald en kortsigtet fornøjelse. Ingen rådgivere har nogen forventning om at tjene penge på at deltage i konkurrencer, men i dag er den manglende sammenhæng mellem arbejdsindsats og konkurrencevederlag ved at nå en kritisk grænse. Bygherrerne må derfor se mere selvkritisk på hvad de beder om i konkurrencefasen. Ofte er konkurrenceperioderne styret af bygherrens egen tidsplan uden sammenhæng med hvad en realistisk periode vil være set ud fra opgavens omfang. Meget ofte lægges konkurrenceperioden i sommerferien, efter de prækvalificerede har aftalt ferie med deres medarbejdere. Det kan umiddelbart synes som konkurrencedeltagernes hovedpine, men specielt ved hospitalskonkurrencerne taler vi jo ikke om et enkelt firma, men om at en deltager består at et team af virksomheder, som samarbejder om udarbejdelsen af konkurrenceforslag. Koordinering af medarbejdernes ferier er stor set umulig og inddragelse af planlagt ferie en dyr affære for virksomhederne. Reelt afkortes konkurrenceperioden med sommermåneden og i værste fald går det udover konkurrenceforslagenes kvalitet fordi de forskellige virksomheder i teamet ikke kan arbejde kontinuerligt i ferieperioden. Den ene rådgiver, som står tilbage som vinder og får den eftertragtede kontrakt om opførelse af et nyt hospital, er naturligvis lykkelig, fordi kontrakten betyder sikker beskæftigelse for en masse medarbejdere i mange år, men vinderen må acceptere nogle kontraktvilkår, som er meget ensidige og urimelige, og i værste fald risikerer de at sætte hele virksomhedens eksistens på spil. Der findes vedrørende arkitekt- og ingeniørrådgivning et gammelt, men velfungerende aftalesystem som bygger på et sæt almindelige bestemmelser, det HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 4 5

6 Danske Arkitektvirksomheder, DANSKE ARK, er branche- og arbejdsgiverforening for de private rådgivende arkitektvirksomheder. DANSKE ARK varetager virksomhedernes erhvervsmæssige interesser og arbejder for at styrke virksomhedernes position, kvalitative niveau og professionalisme som bygherrernes uvildige rådgivere. DANSKE ARK har mere end 725 medlemsvirksomheder, der tilsammen beskæftiger ca arkitekter, bygningskonstruktører samt øvrigt teknisk og administrativt personale. Virksomhederne spænder størrelsesmæssigt fra en del enkeltmandsvirksomheder uden ansatte til Danmarks største arkitektvirksomheder, som har mere end 250 ansatte i ind- og udland. såkaldte ABR 89. Det har været anvendt i mange år med godt resultat. Det er et såkaldt agreed document et dokument udarbejdet i fællesskab af staten, Kommunernes Landsforening, (det tidl.) Amtsrådsforeningen, Boligselskabernes Landsforening, København og Frederiksberg Kommune, PAR (nuværende DANSKE ARK) samt Foreningen af Rådgivende Ingeniører. ABR 89 anvendes sammen med en række standardiserede ydelsesbeskrivelser. Tilsammen udgør de et aftalesystem, som fastlægger ansvarsforhold og ydelser på en for alle parter rimelig og velafbalanceret måde. Især ved de mange hospitalskonkurrencer har bygherrerne imidlertid følt, at de skulle udfordre dette aftalesystem i form af fravigelser. Vi ser i hvert fald fravigelser fra ABR 89 på meget væsentlige punkter. Det er nærmest hovedreglen i dag, at bygherren kan hæve kontrakten uden at der foreligger misligholdelse fra rådgiverens side, stort set uden at betale erstatning. En sådan radikal fravigelse er i strid med de helt fundamentale aftaleprincipper, som gælder i Dannmark. Alle rettigheder til projektmaterialet overdrages til bygherren ved ophævelse af kontrakten uden betaling, ligeledes i strid med principperne i ABR og almindelige ophavsretlige principper. Kontrakten udtrykker ikke længere samarbejde, balance og ligeværdighed, men er i stedet erstattet af ensidige aftalevilkår til bygherrens fordel, mistillid og sanktioner. Alle risici, selv risikoen for om bygherren opnår bevilling, overvæltes på rådgiverne, idet bygherren uden videre kan standse opgaven uden at betale tabt fortjeneste til de rådgivere, som jo har en forventning om at de får lov til at løse opgaven. Vi ser også at risikoen for at entreprenørerne ikke afleverer byggeriet mangelfrit og til tiden overvæltes på rådgiverne, fx i form af manglende betaling eller sågar dagbøder. Dette savner mening, da rådgiverne ikke har et aftaleforhold til entreprenørerne og ikke kan diktere dem noget som helst. Rådgiverne tegner typisk en projektforsikring for store sager som hospitalssagerne, det vil sige en forsikring, som er målrettet den konkrete sag og typisk dækker alle totalrådgivernes underrådgivere. Projektforsikringen er i de fleste tilfælde tegnet med dækningssummer som fuldt ud dækker risikoen for rådgivernes fejl og mangler. På mange af hospitalssagerne har vi alligevel parallelt med projektforsikringen set krav om at rådgiverne også skal stille sikkerhed. Udover den økonomiske byrde, er problemet at sikkerhedsstillelse for rådgivere er et ukendt begreb for bankerne. Det betyder, at bankerne gerne stiller sikkerhed for rådgiverne, men kun hvis rådgiverne kan stille en tilsvarende sikkerhed for sikkerheden, krone for krone. Rådgiverne er nødt til at stille kassekredit eller andre aktiver til sikkerhed for sikkerhedsstillelsen, og det betyder at kassekreditten ikke har kunnet bruges til det den er beregnet til. Vi har i forbindelse med hospitalskonkurrencerne set eksempler på, at velkonsoliderede og kompetente arkitektvirksomheder har måttet overdrage totalrådgiverrollen til deres ingeniør, fordi kassekreditten var stillet til sikkerhed i andre sager, og der nu ikke længere var mere at stille sikkerhed med. Med kravet om sikkerhedsstillelse har man dermed faktisk forringet virksomhedernes konkurrenceevne. Og hvad er behovet for sikkerhedsstillelse? Intet. Fejl og mangler er dækket af forsikringen og arkitekter som arbejder for det offentlige går ikke konkurs, så risikoen er jo minimal. Det er vigtigt at den offentlige bygherre fjerner sig fra sit lidt selvcentrerede tunnelsyn og i stedet håndterer rollen ud fra en mere holistisk tankegang, som tager afsæt i erkendelsen af at gode byggesager forudsætter rimelige vilkår for aftaleparterne. Vores medlemmer ved en hel masse om hospitaler. De har en ganske unik viden om hospitaler og hvad arkitektur kan gøre for helbredelse og arbejdsmiljø, men det kræver at de får lov til at udfolde sig. Men de kan kun udfolde sig, hvis rammerne herfor er til stede. Samtidig skal bygherren have forståelse for at arkitekter, ingeniører og entreprenører driver en forretning og at der skal være en rimelig proportionalitet mellem indsats, vilkår og vederlag. Det er vigtigt at man genopfinder en konkurrenceform, hvor man ikke udpiner de konkurrerende, men finder ind til det væsentlige på det rigtige tidspunkt. Man behøver fx ikke have gennemtegnet hospitalet på konkurrencetidspunktet. Det er tværtimod nærmest skadeligt for projektet, fordi konkurrencedeltagerne skal tegne et hospital uden at man har haft dialogen med brugerne og bygherren. I konkurrencerne er det fuldt tilstrækkeligt at lade rådgiverne vise forslagets hovedgreb, baseret på et konkurrenceprogram der selvfølgelig dikterer, hvad byggeriet skal rumme, af m², funktioner, bæredygtighedskrav osv., men uden at man behøver at medtage dem i konkurrenceforslaget. Derefter kan man indgå kontrakten tidligt i forløbet, så rådgiverne kan detaljere projektet sammen med brugerne. Derved opnås det optimale resultat uden ressourcespild. Det forlyder i øvrigt fra de medlemmer, som har fået kontrakt på hospitalsprojekterne, at når konkurrencen er overstået og kontrakten er underskrevet og arkiveret, og advokaterne og bygherrerådgiverne har trukket sig længere tilbage i processen, begynder aktørerne endelig at tale sammen og koncentrere sig om det som er væsentligt, nemlig dialogen og processen. Men sikke mange ressourcer man kunne have sparet, både for bygherrer og rådgivere, hvis man havde koncentreret sig om det væsentlige hele vejen igennem.

7 Oversigt over hospitalets energiforbrug Schneider Electric synliggør energiforbruget på tværs af alle afdelinger på hospitalet, så du kan overvåge forbruget, reducere spild og spare på omkostningerne. Læger har brug for røntgenbilleder, hospitalsdirektører har brug for Schneider Electric Vi hjælper dig med at diagnosticere energiforbruget og finde kuren Integreret bygningsautomatik sikrer besparelser og bedre patientpleje Hospitaler er under et stadigt stigende pres for at klare mere med færre ressourcer for at sikre bedre patientpleje, samtidig med at energiforbruget minimeres. Men med de stigende energipriser, de nye regulativer og det øgede behov for medicoteknisk udstyr, bliver udfordringen kun større hver dag. Schneider Electric TM s innovative integrerede løsninger kan hjælpe med at opfylde kravene, der stilles til bl.a. dit hospitals økonomiske formåen og miljøkrav. Effektivitet er svaret Vi leverer integrerede løsninger, der sikrer, at du kan se, måle og administrere energiforbruget på tværs af alle afdelinger på hospitalet. Med vores løsning kan du dermed allerede fra dag et reducere energiforbruget... Og sænker du energiforbruget gennem forbedret energieffektivitet, kan du øge overskuddet med helt op til 25 % i stedet for det gennemsnitlige overskud på 3,3 %. Samtidig opnår du større patienttilfredshed, øget patientsikkerhed samt øget produktivitet blandt personalet. Vi sikrer energibesparelser på tværs af alle afdelinger på hospitalet > > > > > Bygningsautomatik Frigør bundet kapital, og skab en mere effektiv drift. El-distribution og kritisk strøm Reducér energiomkostningerne, og skab øget effektivitet uden at sætte driftssikkerheden på spil. Installationssystemer og styring Opnå større patienttilfredshed, og reducér energiomkostningerne med automatisk styring og integration. Datacentre Forøg effektiviteten med op til 30 %, og foretag intelligent skalering. Sikkerhed Beskyt dine patienter, medarbejdere og aktiver med åbne integrerede sikringsløsninger. Sådan sikrer energieffektivitet finansiel sundhed på hospitalerne! Download GRATIS Whitepaper, `Sådan sikrer energieffektivitet finansiel sundhed på hospitalerne! Gå ind på Kode 90086t Eller ring på Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes. Schneider Electric og EcoStruxure: Active Energy Management Architecture er varemærker tilhørende Schneider Electric Industries SAS eller associerede selskaber. Schneider Electric Buildings Denmark A/S Hørkær 12B 2730 Herlev Tlf

8 DEN DYBE TALLERKEN 2.0 AF HELLE GAUB, HEAD OF DEPART. HOSPITALS AND HEALTHCARE I 2007 igangsatte regeringen arbejdet med en kvalitetsreform, for at sikre bedre velfærd til borgerne og bedre vilkår og større arbejdsglæde for de offentligt ansatte, som skal levere velfærden. Inden for sundhedsområdet resulterede reformen blandt andet i fordeling af en pulje på ca. 40 milliarder kr. på samlet 14 store nye hospitalsprojekter. Formålet var at standarden og kvaliteten skulle hæves ved hjælp af nye og opdaterede fysiske rammer. Hermed skal f.eks. intentionerne om håndtering af de akutte patientforløb i fælles akutmodtagelser kunne opfyldes og gives gode rammer. Siden har andre dagsordner ligeledes markeret sig på banen. Muligheden for at skabe nye eksportmuligheder til gavn for samfundsøkonomien i en krisetid, hvor danske arbejdspladser reduceres i antal, er i flere sammenhænge blevet set som en supplerende politisk målsætning. Hermed kan investeringen tjene sig ind på flere områder. Eksportpotentialet er dog helt afhængigt af om der kan skabes nye løsninger og udvikling af nye produkter. Hospitalsprojekterne skal ses som udstillingsvinduer for disse. På nuværende tidspunkt er hovedparten af projekterne sparket i gang. De fleste efter omfattende og detaljerede projektkonkurrencer, hvor de bydende rådgivere har forsøgt at give interessante og fremtidssikrede bud på hvordan de nye hospitaler skal udformes. RAMMER FOR INNOVATION Konkurrencerne har været udbudt på grundlag af mere eller mindre detaljerede beskrivelser af bygherrernes ønsker. Spørgsmålet er dog om bygherrerne reelt kender fremtidens behov godt nok til overhovedet at kunne tage stilling. Det er som bekendt svært at spå om fremtiden. De bydende vover ikke at foreslå innovative løsninger, hvis disse ikke er beskrevet i konkurrencegrundlaget. De frygter at dette ville føre til frasortering af tilbuddet og anses derfor for alt for risikabelt. Bygherrerne har på den anden side ikke ønske om at begrænse de bydende eller har ikke haft tid eller kræfter til at gennemføre den krævende innovationsproces inden udbuddet. Derfor er situationen ofte den, at bygherren forventer at rådgiveren skal være innovativ rådgiverne forventer at bygherren skal være det. Resultatet er at man ved afgørelsen af konkurrencerne står med smukke og imponerende projekter, som ikke nødvendigvis er designet til at rumme fremtidens hospitalsbehandling, men nærmere dagens behandling, som vi kender den i dag. Det er ikke nogens skyld, men udelukkende et resultat af processen. Når man forsøger at opføre en kopi af dagens hospitaler, men i en moderniseret udgave, indenfor den kendte ramme findes kun et åbenlyst facit der er ikke penge nok. Og så må der spares, der hugges en hæl og klippes en tå. Også der, hvor det kan få service- eller driftsmæssige konsekvenser. DEN IDEELLE VERDEN At forestille sig fremtiden og lade dette være basis for de bygningsmæssige innovationsprojekter er svært og i nogen grad en fremmed tankegang for et hospitalsvæsen, som bygger hele sin eksistens på at sikre pålidelige og forudsigelige behandlingsresultater for patienterne. Derfor har vi brug for at skabe et sikkert rum, inden for afgrænsede områder, hvor det kan opleves som trygt og ufarligt at tænke nyt. Dette bør

9 Hospitalsbyggerier har en fremtrædende plads i de fleste af verdens økonomier i øjeblikket. Danske sygehusprojekter kan håndteret på den rigtige måde skabe muligheder for eksport af danske og skandinaviske løsninger og produkter. Ill: National Diabetic Center, Riyadh, Saudi Arabia. Samark/COWI. optimalt ske inden projektet startes eller i hvert fald tidligt defineres som black boxes, som senere i processen kan finde deres endelige form. Dette kunne f.eks. være: implementering af telemedicinske løsninger mellem hospitalets afdelinger og funktioner eller til eksterne parter. Et andet felt kunne være udvikling af nye fysiske strukturer for levering af ambulante ydelser. Mange projekter har beskrevet fremtidens sengestue, på trods af at alle er enige om at den sengebaserede behandling får mindre betydning i fremtiden. Det er vigtigt at vi fokuserer vores indsats på innovative elementer, som virkelig vil gøre en forskel for drift og økonomi i de fremtidige hospitaler. Altså definerede felter hvor det ikke bare er tilladt men påkrævet, at der skabes nye løsninger. Hvordan skal patienterne plejes og behandles i fremtiden, hvad forventer vi selv, når vi bliver syge og har behov for hospitalsydelser. Dette kan sagtens være vores udgangspunkt. PROJEKTET OG PROCESSEN En af udfordringerne i tilgangen til innovation i byggeprojekterne er det mismatch, som eksisterer mellem den lineære projektledelsestankegang og den cykliske procesledelse. Hvis det skal lykkes at skabe innovation i jektet, er det nødvendigt at tilpasse de to ledelsesprocesser til hinanden. Udviklingsledelsen må acceptere, at der findes milestones, hvor det når disse passeres, ikke er muligt at gå tilbage og pro- omgøre beslutninger. Projektledelsen må acceptere, at det er nødvendigt at skabe pauser i planlægningsprocessen, for at give tid til en trial-and-error proces i udvikling af nye tiltag. I den ideelle verden udvikles de innovative ideer inden og imens man bygger. Når dette ikke er muligt må vi forsøge at innovere processen i stedet. Vi bør give bedre rammer i projektledelsen for at tilpasse projektet løbende til de kontinuerlige ændringer, som den daglige hospitals- og afdelingsledelse lever under. Det kræver tilpasningsdygtighed fra både rådgivere og hospitalets ledelse, og fælles målsætninger for hele projektet. Vi er nødt til at begynde at se det som et projekt, der handler om udvikling af hospitalsydelserne og ikke opførelse af et bygningsværk. Vi bør ikke stille os tilfredse med, at nogen allerede har opfundet den dybe tallerken. Vi er nødt til at vove at tænke nogle af processerne om, så vi i fællesskab kan komme frem til udviklingen af den dybe tallerken 2.0. Virkelig innovation, som kan skabe basis for eksport, vækst og nye arbejdspladser, men altså også det hospitalsvæsen i verdensklasse, som skulle være resultatet af en investering på godt 40 milliarder kroner. Projektfremdrift og Procesfremdrift HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 4 9

10 ORIENTERING FREMTIDENS KOMMUNIKATIONSLØSNINGER TIL HOSPITALER AF ADM. DIR. PETER KIRKEGAARD I disse år oplever vi en rivende udvikling indenfor teknologier, der giver grundlag for forskellige, nye kommunikationsløsninger til hospitalerne. Storm P. sagde: Det er svært at spå især om fremtiden og dette citat gælder i høj grad også i forhold til hvilke teknologier, der vinder indpas på fremtidens hospitaler. På nogle områder ser vi dog tydelige tendenser, eksempelvis vil brug af mobiltelefoner givetvis erstatte mange DECT systemer i hospitalsverdenen også på forholdsvis kort sigt. Vi sætter i denne artikel fokus på nogle af de mange forskellige teknologier, der allerede findes og som vi vil se blive udbredt i de kommende år. Vi er bevist om, at vores synspunkter naturligvis ikke i alle sammenhænge er den eneste sandhed, men det er helt sikkert, at behovet for udnyttelse og udveksling af informationer mellem de forskellige systemer vil være stigende, så hospitalerne opnår en øget effektivisering. FREMTIDEN ER MOBILTELEFO- NER OGSÅ PÅ HOSPITALERNE Især udviklingen indenfor mobiltelefoni har været voldsomt stigende indenfor de sidste år. Det skyldes naturligvis, at vores dagligdag bestandigt skal optimeres vi skal være hurtigere og udnytte al vores tid effektivt og det er mobiltelefonen et glimrende værktøj til. Mobiltelefonen er blevet en helt fast bestanddel i langt den overvejende del af den danske befolknings hverdag. Vi har vænnet os til, at vores telefoner skal kunne bruges til rigtig mange ting. Mange af os forudsætter ganske enkelt, at mobiltelefonen skal fungere som en mindre computer, der kan bruges til alt fra den oprindelige funktion, nemlig at samtale når man er på farten, til søgning af informationer på internettet, læsning af mails, afspilning af musik, visning af film og meget mere alt sammen mens vi er undervejs. Vi downloader de betjeningsvenlige app s i stort omfang, såvel i arbejdsmæssig som privat sammenhæng og vi bliver fortrolige med teknologien, bl.a. fordi vi også anvender den i vores fritid. MOBILTELEFONER GIVER MERE TID TIL PLEJE AF PATIENTER Også på hospitaler kan man bruge mobiltelefonen som et værktøj til at blive mere effektiv. Det giver personalet bedre tid til at koncentrere sig om deres primære opgave nemlig patientplejen. Man kan således med fordel distribuere kald og alarmer til plejepersonalets mobiltelefoner og endda sikre sig, at bestemte alarmer kun udsendes til de relevante modtagere. Det sker ved at specifikke kombinationer af variabler så som alarmpunkter, prioritet af kald, tidspunkt på døgnet, ugedag samt dato styrer, at rette information kommer frem til rette modtager på rette tidspunkt. MOBILTELEFONERNE INTEGRE- RES MED KALDESYSTEMET Mange af de kaldesystemer, som carecall i dag leverer til sygehuse og hospitaler, indeholder allerede nu mulighed for at distribuere alarmer og hændelser til mobiltelefoner. I praksis kan plejepersonalet via mobiltelefon få adgang til eksakt samme informationer, som findes internt i systemet. Integrationen mellem kaldesystemet og de trådløse modtagere kan eksempelvis ske via BEST Software Suite, der er en meget effektiv og fleksibel softwareplatform til håndtering af kalde- og alarmkommunikation til mobiltelefoner. Løsningen kan også anvendes, hvis hospitalet ønsker at anvende ældre teknologier så som personsøgere, IP-telefoner og DECT telefoner. I mobiltelefonens display kan personalets egne alarmer vises med tydeligt farvede ikoner, alarmtekst og alarmprio-

11 ritet i klartekst (f.eks. Nød, Akut, Fejlalarm). Personalet får på denne måde hurtigt et overblik over egne kalde- og alarmaktiviteter ligesom man kan se, hvilke stuer der aktuelt har besøg af kollegaer. Alle kald vises i den rækkefølge patienterne har aktiveret dem og højere prioriteter vises højest i listen med tydeligt farve ikon i relation til vigtigheden. Alle kald og alarmer kan accepteres direkte på mobiltelefonen og for det øvrige personale i plejeteamet vises, hvis der allerede er en kollega på vej til patienten. På samme måde kan personalet afvise et kald, som så øjeblikkeligt sendes videre til en kollega. Eskalering af kaldehændelser kan ske i niveauer styret af tid, hvilke plejeressourcer der er ledige og vigtigheden af kaldet. Eftersom hele kommunikationskæden er overvåget i BEST Software Suite ved systemet, hvis nogle af mobiltelefonerne ikke kan modtage alarm og eskalering til andre mobiler sker på det grundlag. I BEST Day Planner indikeres den eksakte status for de enkelte mobiltelefoner (online/offline/fravær). Fravær indebærer, at personalet selv indikerer på deres mobiltelefoner, at de ikke er tilgængelige for at modtage alarm på grund af eksempelvis møder eller pauser. Der er også mulighed for at supplere med Log/Statistik, således at der kan vises statistik for alle hændelser i systemet. BEST Software Suite kan håndtere alarmer til personsøgere og DECT telefoner og mobiltelefoner samtidig. Dette indebærer, at forskelligt personale kan udstyres med forskellige modtagere, alt efter hvilket behov det pågældende personale har. Systemet understøtter den One Phone Strategy, der er under indførelse mange steder, hvor hver enkelt ansat kun behøver at anvende én kommunikationsenhed til det samlede kommunikationsbehov. På den måde slutter ringen, og vi er tilbage ved kernen: Personalet får bedre tid til patientplejen. KRITISK ALARMERING FORE- GÅR VIA MOBIL KALDEHÅND- TERING I samarbejde med BEST Teleprodukter tilbyder care-call desuden en helt ny software til håndtering af kritiske alarmer. Løsningen er en revolution på markedet i forhold til patienternes tryghed og er opbygget, så der opnås en meget stor sikkerhed, da hele alarmvejen konstant overvåges. Sikkerheden er markant forbedret i forhold til mange af de løsninger, der i dag anvendes på en del danske hospitaler. Se film om kritisk alarmering på Hvidovre Hospital med BEST Emergency software på PATIENTTERMINALER ELLER TV? Når det handler om patientterminaler eller TV, kan man stille sig selv spørgsmålet: Hvilke behov har patienterne udover pleje, fred og ro? Ofte ønsker patienterne sig bare at blive raske i fredelige og rolige omgivelser uden for mange forstyrrelser fra medpatienter og personale. At de fysiske behov dækkes, er naturligvis afgørende, men de psykiske og sociale behov må i den forbindelse ikke underkendes. BEHOVET FOR INFORMATION OM SIN SYGDOM Vi lever i et informationssamfund, hvor tendensen er, at vi som mennesker ønsker mere og mere information, især målrettet information tilpasset vores egen situation. I en hospitalsseng har man ofte ønsker om og behov for at modtage praktiske informationer om dagligdagen på afdelingen (eksempelvis spise- og besøgstider, kioskmuligheder m.m.). Tendensen er også, at patienterne søger stadig mere information om egen diagnose og behandling, hvilket stiller nye krav til den måde læger og plejepersonale kommunikerer på i relation til patienterne. Vejledninger til genoptræning, kost m.m. kan f.eks. distribueres afdelingsvis via patienternes personlige terminal. Kort, klar og målrettet information er at foretrække og gives denne information visuelt, er der meget større chance for at budskabet modtages korrekt og huskes. Patientterminalen et perfekt medie den giver nemlig mulighed for at kombinere modtagelsen af information fra det almindelige TV med muligheden for selv at søge informationer på internettet. HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 4 11

12 ADGANGEN TIL VERDEN UDENFOR HOSPITALET SOCIALE MEDIER OG MAIL Patienternes adgang til mail, Facebook, Twitter eller lignende sociale medier er en faktor, der kan hjælpe i helbredelsen. At bibeholde kontakten til sit netværk fremmer lysten og energien til at blive rask og derfor vil adgangen til disse tjenester uden tvivl være et af de krav, som et moderne sundhedsvæsen vil blive mødt med fremover. På mange hospitalsafdelinger er der allerede i dag trådløse patientnetværk, som gør det muligt for patienterne at medbringe deres egen bærbare PC eller tablet. Selv om den løsning måske umiddelbart er en mindre investering for hospitalet, er der både hygiejne- og forsikringsmæssige forhold at tage hensyn til, ligesom informationsstrømmen til patienten lettere styres via en løsning med patientterminaler. Hvis hospitalets holdning endvidere er, at alle patienter skal have samme muligheder, er den bedste løsning at installere patientterminaler ved sengene. De kan leveres, så patienterne både får mulighed for at se TV, høre radio og anvende internettet via en trykfølsom skærm, som patienten kan navigere direkte på. Alt dette leveres samlet i en terminal, der er på størrelse med en gammeldags telefonbog og som kan hejses op under loftet eller skubbes hen til væggen, når der er behov for aktivitet omkring patienten. Løsningen giver i øvrigt heller ingen hygiejnemæssige problemer (i modsætning til når patienterne medbringer eget udstyr), da skærmene blot rengøres med Virkon, inden en ny patient skal betjene samme udstyr. SIKRINGEN AF KOMFORT I EN UKOMFORTABEL SITUATION Mulighederne for styring af komforten i og omkring hospitalssengen er stadigt stigende. Problemet er dog ofte, at det dels er svært at placere de nødvendige knapper for styring tæt nok på patienten og dels at gøre betjeningen så enkel og entydig, så patienterne kan finde ud af at anvende funktionerne. Ønsket om nærhed og enkelhed opfyldes allerede i dag med patientterminaler, der kan tilpasses fuldstændig til den enkelte afdeling og som giver en række nye muligheder for komfortbetjening, f.eks.: Tænd og sluk af læselys, styring af solafskærmning og bestilling af mad og drikke m.m. SIKRING AF ET HØJT HYGIEJNISK NIVEAU Den stigende fokus på hygiejne burde betyde, at tiden med almindelige fjernbetjeninger, der kan være rene bakteriebomber, er ved at være slut. Med patientterminaler er problemet elimineret. Rengøringen er ganske enkel, idet man, som tidligere nævnt, blot rengør terminalens enkle overflade med Virkon. Patientterminaler kan også hjælpe med at opfylde personalets behov DET RIGTIGE PERSONALE TIL DEN RIGTIGE PATIENT Det er et ubestrideligt faktum, at plejepersonalet ikke har overskydende ressourcer og derfor er det af yderste vigtighed, at det er det rigtige personale, som patienten tilkalder alt afhængigt af hvilket behov patienten har brug for assistance til. En bedre udnyttelse af de knappe ressourcer kan ske ved, at det er det rigtige personale, der bliver forstyrret, når patienten har behov for hjælp. De individuelle patientterminaler er en stor hjælp i den sammenhæng, for de kan forsynes med entydige kaldeknapper, f.eks. en mad/vand- eller en toiletknap, der kalder en SOSU eller en pilleknap, der kalder en sygeplejerske. Det hjælper plejepersonalet, så de får mulighed for en mere aktionsorienteret dagligdag. Når handlinger skal udføres som en reaktion i relation til andres handlinger, bliver dagligdagen ofte stressende og derfor er det vigtigt, at de løsninger, der installeres, understøtter muligheden for en roligere hverdag, som man i hovedtræk selv planlægger. ENKEL OG LET BETJENING AF TEKNOLOGISK UDSTYR Plejepersonale er traditionelt ikke uddannet til at betjene teknologisk udstyr og derfor gælder det samme råd som i relation til patientbrugerflader: Begræns funktionaliteten til det, der er behovet og sørg for at brugerfladen er så enkel og entydig som overhovedet muligt. GEVINSTER MED PATIENTTERMINALER Med en moderne og tilpasset løsning med patientterminaler, opnår hospitalet således en lang række forbedringsmuligheder i relation til effektivitet, kommunikation og patientunderholdning. Der er gevinster til alle: Patienter, personale, sygehusvæsen, miljøet og dermed i virkeligheden i sidste ende hele samfundet.

13 spital 2006 SILENTIA SKÆRMSYSTEM Optimal hygiejne & fleksibel funktion Koldt drikkevand direkte fra hanen Den oplagte og godkendte løsning til alle hospitaler Silentia foldeskærme er svaret på de krav, som stilles til afskærmning indenfor sygeplejen. Book tid for en gratis fremvisning hos jer af en Silentia foldeskærm. Let at rengøre Let at folde sammen og trække ud Mobil eller fast monteret Stor ressourcebesparelse - kander skal ikke i køleskab eller fyldes med is. Dansk produceret drikkevandskøler uden filter og derfor ingen vedligeholdelse. Ingen serviceaftaler. Flexcool er VA-godkendt. Ingen hygiejneproblemer da vandet strømmer lige igennem, uden tank. Bruger kun naturligt kølemiddel - uden miljøbelastning. Lad få en uforpligtende snak om en løsning til netop jeres sygehus. SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE Silentia ApS Tel: Kuvatek A/S Tlf Kuvatek A/S er en danskejet virksomhed med base og produktion i Sindal, Nordjylland, og speciale inden for POU-køling af drikkevand fra vandforsyningen. Flexcool drikkevandskølere fi ndes i mange varianter og tilpasses nemt (gerne) kundens behov og særlige ønsker. Se mere på excool.dk eller ring på og tal med John. Stærke el-løsninger U-B-Let A/S har et bredt udvalg af el-drevne transportløsninger til hospitalssektoren - både til person og varetransport. Alle køretøjer og vogne er forsynet med et trinløst speeder/bremsesystem, der gør kørslen enkel. Alle kan betjene dem. El-drevne køretøjer er miljøvenlige og støjfri. Vi stiller os meget gerne til rådighed for at finde et produkt, der passer netop til jeres behov. Friis Hansens Vej Vejle Tlf Hospital Drift & Teknologi

14 FIRMAPROFIL SONESSON SKABER TRIVSEL I OMKLÆDNINGSRUMMET Gælder det omklædningsskabe eller opbevaringsskabe, så er Sonesson sagen. Et af Europas førende firmaer, når det gælder skabe og opbevaring, svenske Sonesson med mere end 100 års erfaring, har i den grad været med til at præge udviklingen, så man i dag kommer ind i omklædningsrum, der er langt smukkere og giver en langt større trivsel end tidligere AF JOURNALIST, CAND. SCIENT. BIRGER PEDERSEN Nutidens omklædningsskabe og opbevaringsskabe byder på et design helt anderledes og meget mere indbydende sammenlignet med tidligere tiders grå triste. For en år siden var det absolut ingen fornøjelse at frekventere et omklædningsrum med ensartede grå og dystre skabe, som ofte mødte én med en odør af gammelt, jordslået tøj grundet manglende udluftning. Det er der heldigvis lavet godt og grundigt om på i dag. Et af Europas førende firmaer på det område, svenske Sonesson med mere end 100 års erfaring og med hovedsæde i Malmø, har i den grad været med til at præge udviklingen, så man i dag kommer ind i omklædningsrum, der er langt smukkere og giver en langt større trivsel, og hvor du også har mulighed

15 for selv at bestemme både indretning af skabe, hvilke døre du vil have, hvilke materialer, de skal være lavet af og ikke mindst hvilke farvesammensætninger, du foretrækker. Foruden at omklædningsskabene nu laves med udluftning. Jo, udviklingen er ganske rigtigt gået stærkt, fortæller Jens Märcher, der er teamleder for Sonessons danske afdeling i Køge med fire ansatte, som i en årrække har leveret skabe til praktisk talt hele den danske sygehussektor. OMKLÆDNINGSSKABE SONO-KLS Når vi taler om omklædningsskabe, så er vores SONO-KLS-serie nok noget af det allerbedste, som findes på markedet. De leveres med udluftning, er af høj kvalitet, har låseforstærkning og kan leveres med forskellige former for understel, ligesom farvekombinationerne er talrige. Vi har f.eks. 20 forskellige dørfarver og kan levere 15 forskellige slags laminatdøre og giver bl.a. 10 års garanti på vores stålskabe. Og er du eksempelvis interesseret i, at dit omklædningsrum skal afspejle New Yorks skyline, kan vi også levere det, ligesom der er mulighed for at få en kunstner til at dekorere skabene, hvor vi så blot overfører kunstværket via folie til skabene. Jo, mulighederne er uendelige. Og så skal vi heller ikke glemme, at flere og flere tager cyklen til arbejde, hvorfor det er væsentligt, at udluftning kan sørge for, at tøjet er tørt, når man skal hjemad igen, fortæller den 39-årige teamleder. På forskellige arbejdspladser anvendes forskellige slags arbejdstøj, hvorfor kravene til indretningsalternativer i klædeskabet også skifter efter behov. Nogle arbejder udendørs og skal kunne hænge vådt tøj til tørre natten over. Andre anvender mere skabet som et garderobeskab for overtøj, hvorfor Sonesson også byder på et meget bredt sortiment i klædeskabe og tilbehør. Så du vil altid kunne finde et skab, som passer til netop dig. Der findes et stort udbud af tilbehør til KLS-omklædningsskabet. Tilbehør som gør, at du kan udruste dit skab præcist efter eget behov OPBEVARINGSSKABE SONO-FLEX Opbevaringsskabe eller taskeskabe er et andet stort salgsobjekt fra Sonesson. Og her tør jeg godt påstå, at vores SONO-FLEX serie passer overalt, hvor der er behov for låsbar opbevaring af personlige ejendele, siger Jens Märcher. Hvad enten det drejer sig om opbevaring i et smukt miljø som f.eks. en koncertsal eller i et teater, i et nyt kontorlandskab eller i et omklædningsrum, så fungerer SONO-FLEX. Hvorfor? Ganske enkelt fordi du kan designe SONO- FLEX helt efter dit eget hoved, siger Jens Märcher. SONO-FLEX kan således designes til diskret at smelte ind i miljøet eller det kan udformes, så det bliver meget iøjnefaldende. Du kan selv vælge højde og bredde, og der findes 33 forskellige modeller med syv forskellige slags døre samt flere forskellige låseanordninger og understel. HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 4 15

16 Individuelt skabsdesign tilpasset hospitalsmiljø Omklædningsskabe: SONO-KLS har låseforstærkning og kan leveres med forskellige former for understel, ligesom farvekombinationerne er talrige. Vi har f.eks. 20 forskellige dørfarver og kan levere 15 forskellige slags laminatdøre og giver bl.a. 10 års garanti på vores stålskabe. Opbevaringsskabe: Vores SONO-FLEX serie passer overalt, hvor der er behov for låsbar opbevaring af personlige ejendele. SONO-FLEX kan også designes til at smelte ind i miljøet, og kan udformes så det bliver iøjnefaldende. Man kan selv vælge højde og bredde, og der findes 33 forskellige modeller med syv forskellige slags døre, samt flere forskellige låseanordninger og understel. Sonesson Indretning Theilgaards Torv 1 B 4600 Køge Tlf: Fax: E-post: Service Value Responsibility Legionella bekæmpes effektivt og sikkert med desinfektion Oxyperm Pro fjerner bak terier og andre mikroorganismer i det varme brugsvand Anlægget er kompakt og nemt at betjene Påvirker ikke vandets smag og lugt Krüger Aquacare leverer produkter, løsninger og service til vand be handling, rensning og legionella bekæmpelse Syn af varmtvandssystemer UV-anlæg Kemisk desinfektion Rens og afsyring Tlf

17 PRODUKTINFORMATION DNU FÅR FREMTIDENS PANELER FRA DUELCO Det danske handels- og ingeniørfirma installerer nogle af markedets bedste sengestuepaneler på Det Nye Universitetshospital (DNU) i Aarhus AF JOURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN Personale og patienter kan se frem til stor funktionalitet på sengestuerne. De nye paneler repræsenterer markedets mest moderne, fleksible, rengøringsvenlige og kompakte systemer, der er indrettet på at give brugerne den bedste og letteste adgang til de indbyggede funktioner. Der er tale om Concorde sengestuepaneler leveret af den eneste danske producent Duelco A/S. De er blevet opsat på henholdsvis afdelingen for billeddiagnostik og på intensivafdelingen som led i den storstilede udbygning i Skejby. Der er i panelets design lagt meget stor vægt på detaljerne. Det er en yderst anvendelig og fremtidssikret løsning Duelco har leveret. Concorde panelet opererer med en række såkaldte spor i kanalen. Et enkelt spor kan eksempelvis bruges til en hylde eller rum- og læsebelysning. Concorde har på DNU et spor til 230 V / kraft, et andet til anvendelse ved patientkald PDS med dataudtag eller implementering af anden svagstømsinstallation, et tredje spor er helt reserveret kulisseskinnen til medicinsk udstyr i kanalen etc. De multifunktionelle sengestuepaneler kan således integrere alle former for forsyninger som el, gas, luftarter, svagstrøm, lys og kommunikation med IT skræddersyet efter behov og pladsforhold. Panelet har nederst et sport vinklet en smule nedad der opfylder alle krav til medicinske luftarter og gasser. Vinklingen sikrer, at slanger og udtag, der monteres i kanalen ikke risikerer at få et knæk, så forsyningerne afbrydes, men kan hænge i en naturlig sløjfe. Duelco blev foretrukket til at udføre opgaven ud fra en foregående dialog og analyse, hvor virksomheden har opfyldt alle krav med sit udstyr og Concorde løsningen. ER VORT TOTALKONCEPT De kompakte Concorde sengestuepaneler har naturligvis alle godkendelser vedrørende mekanisk opbygning og jording, men opfylder ydermere normen EN Det betyder, at man ikke kan komme ind i panelet uden at bruge værktøj. Det elektriske materiel kan monteres direkte i installationskanalen, da den nævnte standard giver panelet og dets HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 4 17

18 spor status som en lukket installationsdåse. Duelcos Click-system er en løsning, der gør montagearbejdet ekstra let også fremover. En blandt mange fordele ved sengestuepanelet er, at der kan monteres nye stik med en afstand af kun 45 millimeter. Det skyldes at panelets 230 volts spor overflødiggør bagdåser og rammer. Man kan direkte montere det udtagsmateriale, der er brug for i panelet. På kritiske installationer med behov for meget udstyr og mange stikudtag, er det en meget stor fordel. Den korte afstand mellem kontakterne betyder, at man slipper for utilgængelige stik placeret på panelet på væggen umiddelbart bag patienten. Alle stik kan placeres let tilgængeligt på hver side af hospitalssengen og tilbyder derfor optimale adgangsforhold for personalet i det daglige arbejde. På DNU har Duelco monteret Concorde sengestuepanelerne i længder op til syv meter. Duelco har samlet kanalerne ude på afdelingerne som store, praktiske gennemgående paneler med kapacitet til at betjene flere sengepladser. Concorde panelerne er også fleksible ved, at de både kan monteres som horisontale og vertikale løsninger efter behov. TRE FORRETNINGSOMRÅDER Duelco er en handels- og ingeniørvirksomhed, der har specialiseret sig i tre forretningsområder. Den ene betjener industriens tavleog maskinbyggere med hovedspeciale i elektriske kompetencer og komplette løsninger. Den anden housing omfatter alt i kapslinger såsom udendørsskabe, specialmekanik, kabiner og teknikhuse. Denne aktivitet retter sig mod infrastruktur og kommunikation. Duelcos tredje forretningsenhed er orienteret mod medicoudstyr med sengestuepaneler og alt inden for kabelføringsveje. Det omfatter hovedføringsveje, bakker, stiger, gitterbakker, men virksomheden leverer også eksempelvis sengestuepaneler samt intensivsøjler til operationsstuer. Duelco har et stort program og er en af de få, der kan tilbyde et alternativ til kontakter fra Laurits Knudsen, LK. Virksomheden har sit eget design, sine egne stik og laver forskellige applikationer og tilbyder installationskanaler, der er konfigureret til opgaven. Virksomheden har kørt en konsekvent linje fra starten og altid satset på en høj service, teknisk knowhow og en udstrakt perfektion der sikrer, at såvel produkter som kvalitet og levering er i top. Duelco har styrket sin position som leverandør inden for sundhedssektoren. Direktør Ken Due, Duelco, siger: Sengestuepanelerne til DNU repræsenterer en ret stor og interessant ordre. Vi ønsker at komme i betragtning og deltage i de store opgaver og applikationer, der er behov for i de nye store hospitalsbyggerier i de kommende år. KONE tilbyder et komplet sortiment af elevator- og dør/porte løsninger for personalet, patienter, besøgende, forsyninger og udstyr og vi sikre en smidig trafik på hospitaler og sygehuse landet over. Når Vi designer løsninger til det medicinske miljø, er målene yderste pålidelighed, sikkerhed, hygiejne og energi-effektivitet, som sænker omkostninger og miljøbelastning i bygningens levetid. Materialerne er nøje udvalgt til at være æstetisk tiltalende og lette at rengøre. telefon COSY HALUX IRIS MEDICOOL LED undersøgelses- og sengelampe LED undersøgelseslampe Undersøgelseslampe Sengelampe Totalleverandør af belysning og lyskilder... Waldmann W ENGINEER OF LIGHT. MINELA LED kontorbordlampe HØJAGER BELYSNING A/S

19 Internetbaseret energistyring Sygehuse kan opnå kæmpe besparelser på energibudgettet med MinEnergi.dk Overvåger og rapporterer forbrug Nemt og overskueligt Åbent system med besparelsesgaranti Centervej 5, 4600 Køge, Tlf innovativ velfærdsteknologi

20 UNIK DANSK SENGETRANSPORTER I PRODUKTION Prototypen på sengetransporteren MoovingBeds fra danske Make-it-Move A/S er allerede en succes. MoovingBeds sættes nu i produktion og er snart på markedet i foreløbig Holland, Norge og Danmark. MoovingBeds vil give besparelser, optimeringer og forbedret arbejdsmiljø i hospitalslogistikken verden over AF HANS WICHMANN

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk Copyright 2007, TAC Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60 Regionskontor Odense +45 88 20 40 60 Regionskontor Århus +45 88 20 40 60 www.tac.com/dk Tilbyd den højeste standard inden for for patientpleje og

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Patientpleje Er der mange patienter, der skal plejes på samme tid, og kun begrænset personale giver et Bosch personsikringssystem en problemfri

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier ASSA ABLOY Entrance Systems 1 Genanvend. Reparer. Udskift. Modernisering er en af de mest effektive metoder til opfyldelse af moderne budgetkrav.

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Industriservice i særklasse - så er alt i orden! Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Investering med sikker gevinst Erfaringer viser, at dårlig vedligeholdelse

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Garanti for kvalitet og pålidelighed

Garanti for kvalitet og pålidelighed Garanti for kvalitet og pålidelighed Mange års erfaring B. Schrøder i Holsted er i dag en moderne virksomhed med en lang historie. Firmaet blev oprindeligt grundlagt i 1923 af Frederik Schrøder og senere

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Vores hverdag handler om at tænke nyt, og sådan skaber vi de produkter, der gør, at du altid kan føle dig tryg. ANLÆG FOR TRYGHED1

Vores hverdag handler om at tænke nyt, og sådan skaber vi de produkter, der gør, at du altid kan føle dig tryg. ANLÆG FOR TRYGHED1 Vores hverdag handler om at tænke nyt, og sådan skaber vi de produkter, der gør, at du altid kan føle dig tryg. ANLÆG FOR TRYGHED1 Mere end 100 års erfaring inden for brandsikring og sikringssystemer VI

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

LK FUGA. Kontakt til det enkle og tidløse

LK FUGA. Kontakt til det enkle og tidløse LK FUGA Kontakt til det enkle og tidløse Det enkle design LK FUGA er et komplet afbryder- og stikkontakt-program med et enkelt og tidløst design, der forener funktion, æstetik og en høj brugervenlighed.

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd Installationssystemer - Når design og funktion går hånd i hånd Når design og funktion går hånd i hånd Den er nødvendig. Vi har brug for den, men vi vil helst ikke se den. Sådan er det ofte med el-installationen,

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv jan drøhse jan drøhse Om Jan Drøhse Jan Drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning er en kompetent og erfaren håndværksvirksomhed

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer!

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! John Olsen, Maskimmester Grontmij A/S CTS-KonferenceN 2014 Skanderborg 9. september 2014 København 11. september 2014 Program

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

...matcher dit miljø

...matcher dit miljø SONO FLEX...matcher dit miljø SONESSON INDRETNING SONO FLEX Personlig opbevaring med en stor valgfrihed i form,farve og funktion V i vover at påstå, at SONO-FLEX skabet passer overalt, hvor der er behov

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1

GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1 GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1 2 GETINGE WD15 CLARO 2 GETINGE WD15 CLARO 3 DET ER INDSIGTEN, DER GØR FORSKELLEN Hver gang vi udvikler et nyt

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014 Vejen til det gode byggeri Jesper Johannesen Direktør Sikuki Nuuk Harbour A/S Før anlægschef i Departement for Boliger - før direktør INI Byggeteknik INI Bygningsingeniør

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

EFG WORKSTATIONS EFG ACTIVE EFG TAB EFG ADD

EFG WORKSTATIONS EFG ACTIVE EFG TAB EFG ADD EFG WORKSTATIONS EFG ACTIVE EFG TAB e w r e h t e Tog ake it matter m Sammenhængen mellem skiftende arbejdsstillinger og et sundt ar bejdsmiljø har aldrig været tydeligere, og den traditionelle arbejdsmå

Læs mere

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop velkommen Når du folder brochuren ud, åbner du samtidig op for en hel ny verden af muligheder for kommunikation med dine gæster. Ved

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere