Facadeplader. Byggeplader/Brandprodukter. Tagprodukter. Bruttoprisliste 2015 Alle priser excl. moms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facadeplader. Byggeplader/Brandprodukter. Tagprodukter. Bruttoprisliste 2015 Alle priser excl. moms"

Transkript

1 Facadeplader Byggeplader/Brandprodukter Tagprodukter Bruttoprisliste 2015 Alle priser excl. moms

2 Bruttoprisliste januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle varer solgt fra ivarsson A/S ( ivarsson ) til kunder med fast forretningssted i Danmark. Tilbud og ordrebekræftelse Tilbud vedrørende lagervarer er gældende for ivarsson indenfor den i tilbuddet anførte periode. Såfremt tilbud accepteres rettidigt af kunder fremsender ivarsson ordrebekræftelse indeholdende det omtrentlige leveringstidspunkt. Tilbud på ikke-lagervarer er først bindende for ivarsson ved fremsendelse af ordrebekræftelse til kunden. Specifikationer i kataloger, brochurer, prislister m.v., samt mundtlige oplysninger om varers mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt, er kun bindende for ivarsson, når disse udtrykkeligt er anført i tilbuddet/ordrebekræftelsen. Teknisk og arkitektonisk vejledning og udregning af materialeforbrug er udelukkende en service, for hvilken ivarsson ikke påtager sig noget ansvar. ivarsson påtager sig endvidere intet ansvar for rådgivning vedrørende valg af materialer, konstruktionsmæssige forhold eller lignende, idet ivarsson udtrykkeligt opfordrer til, at der antages selvstændig rådgivning herom. Vareprøver er udtryk for materialets gennemsnitlige karakter. Der tages udtrykkeligt forbehold for evt. farveforskelle mellem vareprøver og endelig leverede varer. Priser ivarssons priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som kan ændres uden varsel. I tillæg til priserne, inklusiv de i et tilbud/ordrebekræftelse anførte priser faktureres kunder for de paller som anvendes i forbindelse med levering af varer. Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder moms, som indtræffer efter ivarssons ordrebekræftelse, bæres af køber. Returvarer Standardvarer: Standardvarer modtages kun retur efter forudgående aftale med ivarsson og med fremsendelse af returseddel. Varerne skal være ubrugte, i mangelfri stand og i original emballage. Made to Order ( MTO ), tilvirkede eller specialvarer tages ikke retur. Godkendte returvarer krediteres med fradrag af 20% af indkøbsprisen ekskl. moms. Returnerbar emballage krediteres ved franko levering i uskadt stand inden 3 måneder fra vor levering med det fakturerede beløb, med fradrag af returneringsomkostninger. Garanti overfor slutkunden/bygherren ivarsson yder 15 års garanti på bølgeplader og 10 års garanti på skifer, ivarplank og facadeprodukter i fibercement. Der henvises til separate garantivilkår for de pågældende produkter som fremgår nedenfor og som nøje beskriver hvornår garantien er gældende for slutkunden/bygherren. Hvor garantien gælder, fraviges nærværende salgs- og leveringsbetingelser, idet garantien har forrang. Reklamation Hvor garantien ikke omfatter en vare, eksempelvis fordi der er tale om Made to Order ( MTO ) eller tilbehørsvarer, gælder nærværende salg- og leveringsbetingelser fremfor dansk ret, i det omfang salgs- og leveringsbetingelserne måtte fravige dansk ret. Mangler Køber må straks efter modtagelsen og inden materialerne tages i brug, gennemgå de leverede varer ved visuel inspektion for at sikre, at disse er mangelfri. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelse, samt farve og størrelsesvariationer, der er eller burde have været opdaget ved sådan en undersøgelse, må fremsættes straks, og senest 8 dage efter varens levering på købers plads, for at kunne tages til følge. De produkter der kan bestilles via EDI er udelukkende de varer der findes i vores gældende prisliste og som har et TUN-nr. Der kan ikke benyttes EDI til ordrer der er lavet på projekter og/eller indeholder specialvarer, herunder forarbejdede varer. Farver De angivne farver i prislisten er vejledende. Levering Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er vejledende, med mindre andet fremgår udtrykkeligt af ordrebekræftelsen. I tilfælde af force majeure jvf. Købelovens 24 og lignende forhold, som ligger udenfor ivarssons kontrol, er ivarsson berettiget til at annullere leveringen uden at køber kan gøre noget krav gældende overfor ivarsson i anledning heraf. Hvor intet andet er anført, sker leveringen for ivarssons regning, forudsat der er tale om brofaste øer i Danmark. For mindre leverancer faktureres kunden altid for transport. Hvis der er truffet aftale om levering på slutkundens plads, eller andet af køber anvist sted, leveres varerne så nær brugsstedet, som lastvognen efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast. Levering er altid frit på bil. Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på slutkøbers plads, eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber; ligesom køber må afholde omkostningerne, som følge af at han ikke kan modtage varerne på det aftalte leveringssted. Køber skal straks efter modtagelsen foretage visuel modtagerkontrol af de leverede varer, med henblik på synlige skader. Betaling Betalingsbetingelser er 30 dage netto med mindre andet er aftalt i tilbud/ ordrebekræftelse. Kontantrabat opnås ved betaling indenfor 8 dage efter modtagelse af faktura. Købesuen forfalder til betaling på angivet tidspunkt, selvom købers forhold skulle medføre, at levering ikke kan ske rettidig. Såfremt betalingstidspunktet overskrides, forrentes vort tilgodehavende inkl. moms p.t. med 1,5% pr. måned. Renten tilskrives pr. påbegyndt måned med 1,5% af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo inkl. tidligere tilskrevne renter. Annullering eller ændring af ordre Standardvarer: Køber kan ikke annullere eller ændre tilbud som er accepteret af køber. Såfremt ivarsson undtagelsesvist accepterer annullering eller ændring af ordrer, sker dette altid mod købers dækning af ivarssons tab ved annulleringen eller meromkostninger som følge af ændringen. Omlevering eller supplerende levering sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Made to Order ( MTO )(tilvirkede) eller special varer: Køber kan ikke annullere eller ændre tilbud som er accepteret af køber vedrørende Made to Order ( MTO )/ special varer. Eventuelle skjulte fejl, så som størrelsesvariationer som først opdages i forbindelse med oplægning/opsætning af varen, skal påtales straks og senest 3 måneder efter levering. Kunden skal sikre, at entreprenør/bygherre straks efter at have konstateret en skjult/oprindelige mangel stopper arbejdet. Såfremt køber ikke reklamerer rettidigt i henhold til førnævnte frist eller fortsætter ibrugtagning(oplægning/opsætning) af varen til trods for skjulte fejl, bortfalder retten til at gøre mangler gældende. Reklamationer skal ske via ivarsson.dk, ved fremsendelse af den krævede dokumentation. Reklamationer vil blive behandlet indenfor rimelig tid. Såfremt en vare indeholder en oprindelig mangel, er ivarsson berettiget til frit at vælge mellem at foretage afhjælpning, omlevering eller betale et forholdsmæssigt afslag. Køber afskriver sig udtrykkeligt andre mangelsbeføjelser, herunder retten til at ophæve købet. ivarssons erstatningsansvar er i alle tilfælde og uanset ansvarsgrundlag begrænset til varens værdi og omfatter ikke skader på personer, løsøre, tilbehør, fast ejendom eller dele heraf, ligesom indirekte tab, driftstab, herunder tabt arbejdsfortjeneste ikke omfattes. Erstatningsansvar Med mindre ivarsson ordrebekræftelsen udtrykkeligt har garanteret levering til et bestemt tidspunkt, påtager ivarsson sig ikke erstatningsansvar for forsinkelser. ivarssons erstatningsansvar er i alle tilfælde og uanset ansvarsgrundlag begrænset til varens værdi og omfatter ikke følgeomkostninger, skader på personer, løsøre, tilbehør, fast ejendom eller dele heraf, ligesom indirekte tab, driftstab, herunder tabt arbejdsfortjeneste ikke omfattes. Enhver tvist er undergivet dansk ret. Enhver sag anlægges ved en dansk domstol iht. Retsplejelovens regler herom. Produktansvar ivarsson er ansvarlige efter lov om produktansvar for skader forvoldt af leverede produkter, i det omfang loven ufravigeligt pålægger ivarsson ansvar for sådanne skader, og ivarssons ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. ivarsson er alene ansvarlig for skader, som leverede produkter måtte forvolde, i det omfang skadesforvoldelsen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra ivarssons side. ivarsson har tegnet produktansvarsforsikring med en dækning på kr. 10 millioner på person- og tingskade. ivarssons ansvar for skade på ting kan ikke overstige varens værdi. 2

3 Indholdsfortegnelse Generelt Byggeplader Tag Salgs- og leveringsbetingelser... 2 MASTERPANELS Wetroom ivarskifer Praktiske oplysninger... 4 Masterboard Signaturforklaring... 4 Oversigtstegning af tilbehør til ivarskifer Hydropanel Forarbejdning... 4 Tilbehør ivarskifer Leveringsservice... 5 Materialeoversigt... 5 MASTERPANELS Indoor Duripanel ivarcem 700T Villacem Hydropanel ivarcem 600R MASTERPANELS Outdoor Bølgeplade Facade EQUITONE Tectiva... 6 EQUITONE Linea... 6 EQUITONE Natura... 7 EQUITONE Natura Color... 7 EQUITONE Pictura... 7 Oversigtstegning af tilbehør til EQUITONE... 8 Tilbehør til EQUITONE... 9 Tilbehør til facadeplader... 9 CEDRAL ivarplank træstruktur...11 CEDRAL ivarplank smooth...11 Oversigtstegning af tilbehør til CEDRAL ivarplank Tilbehør til Cedral ivarplank CEDRAL ivarclick træstruktur CEDRAL ivarclick smooth Oversigtstegning af tilbehør til CEDRAL ivarclick Tilbehør til CEDRAL ivarclick CEDRAL Board Oversigtstegning af tilbehør til CEDRAL Board Tilbehør til CEDRAL Board...23 Andet tilbehør til CEDRAL Skruer til alle facadeprodukter Conchip Multiboard Exterior MASTERPANELS Wind Windpanel Standard Windpanel Premium Oversigtstegning af tilbehør til MASTERPANELS Tilbehør MASTERPANEL Wind Skruer til MASTERPANEL Wind Skruer til MASTERPANELS Brandbeskyttelse PROMATECT-H PROMATECT-L PROMATECT PROMATECT Oversigtstegning af tilbehør til tag Tilbehør tag Skruer til tag Sunlux lysplader Tilbehør lysplader Information Håndtering af Facade-, bygge-, brand- og tagplader Kontaktpersoner hos ivarsson Information Tag Brand Byggeplader Facade Generelt 3

4 Bruttoprisliste januar 2015 Praktiske Oplysninger Hovedkontor ivarsson a/s Kometvej 36, 6230 Rødekro T F (salg) F (adm/logistik) Åben kontor Mandag torsdag kl Fredag kl Afhentningslager ivarsson a/s, Kometvej 36, 6230 Rødekro Åben lager Mandag torsdag kl Fredag kl Advisér vores lager minimum 2 timer før afhentning på T , fax eller på Afhentning skal ske fredag senest kl Priser Alle priser er brutto excl. moms og baseret på køb i hele paller. Dette gælder ikke emballage, fragt og forarbejdning. Denne prisliste erstatter alle tidligere prislister. Ret til ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for evt. trykfejl, prisændringer, leveringstider samt udsolgte varer. Modtagerkontrol Køber skal straks ved modtagelse gennemgå leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfrie og i overenssteelse med bestilte varer. Skader/mangler/afvigelser skal noteres på følgeseddel og afleveres til chauffør. Leveringstider Lagervarer lagervarer er markeret med * i prislisten. Lagervarer kan leveres med ivarsson, leveringsservice. Ved større leverancer og projekter aftales leveringstiden individuelt. Bestillingsvarer standardvarer, som ikke lagerføres. Varen er ikke stjernemarkeret, og der er ingen returret på disse. Projektvarer varer som er hjemtaget projektvis. Leveringstider aftales individuelt og evt. ændringer i leveringstider aftales særskilt. Der er ingen returret på disse varer. Betalingsbetingelser 30 dage netto. Forarbejdning Specialmål, fasning, notning m.v. udføres. Indhent venligst tilbud. Varer i specialmål/-udførelser m.v. kan ikke annulleres eller returneres. Skæring Ved bestilling af færdigt opskårne facadeplader skal man være opmærksom på at de fleste plader har en»åreretning«. Ønskes denne bevaret, skal skæreretningen rettes ind efter dette eksempelvis EQUITONE Tectiva. Fraskær leveres som hovedregel ikke med. Tolerance uden rensnit +/-4 pr. plade. Med rensnit +/-2 pr. plade. Forbehold Indholdet i denne prisliste er udarbejdet og gengivet efter bedste viden og overbevisning. Vi tager forbehold for evt. trykfejl og/eller tekniske ændringer i produkt- og anvendelsesmæssige saenhænge. Signaturforklaring Returvarer Antigraffiti Sømpistol egnet Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Det er kun ubeskadigede, herunder korrekt opbevarede hele paller i ubrudt originalemballage, som tages retur med fradrag på 20%. Returvarer fremsendes franko til vort lager i Rødekro eller kan afhentes (fragten debiteres). Tilbehør, specielt fremskaffede varer (ikke lagervarer) og varer, som er ældre end 2 måneder, tages ikke retur. Behandlet overflade som muliggør at graffiti let kan fjernes med graffitirengøringsmiddel Produktet kan befæstes ved hjælp af sømpistol Ved returnering SKAL ivarssons returnuer påføres varen/pallen. EPD Deklareret MK-Godkendelse Samlastes Produktet er miljødeklareret i henhold til ISO og er særdeles velegnet til bæredygtig byggeri Produktet har en særskilt MK-godkendelse foruden en CE-mærkning Varer med dette symbol kan samlastes ab fabrik Varer med dette symbol kan samlastes ab fabrik 4

5 Leveringsservice Ordre kan afgives indtil kl to dage før levering i henhold til leveringsoversigten. Der leveres 2 gange pr. uge til forhandlers domiciler jævnfør ivarssons leveringsservice og leveringszoner (ekskl. Færøerne, Bornholm og ikke brofaste øer). Truck fordres. Ved levering på byggeplads kan aflæsning på jord med truck tilbydes for kr. 750,- såfremt der er kørefast underlag. Leveringsdag Zone 1 Vest- og sydjylland 2 Øst- og nordjylland 3 Fyn 4 Sjælland 1 2 Vest- og sydjylland Ordrestørrelse Forsendelsesform Ugedag Onsdag og fredag Mandag og torsdag Mandag og onsdag Tirsdag og torsdag Danmark alle zoner (inkl. brofaste øer) > kr ,- brutto Frit leveret < kr ,- brutto Paller kr. 875,- Emballage Øst- og nordjylland 3 Fyn Rør/5-100 kg kr. 240,- Postpakke u/5 kg kr. 105,- Paller Pris/kr Retur/kr Europalle 125,00 75,00 Facadepalle 300,00 200,00 Fabrikspalle 100,00 0,00 Ved afhentning af returpaller debiteres fragten. 4 Sjælland Produktoversigt Facade Vores kendte og flotte facadepladeserie, EQUITONE. CEDRAL er familienavnet for ivarplank og ivarclick samt CEDRAL Board, som tidligere hed operal. Byggeplader MASTERPANELS by ivarsson er det nye familienavn for vores byggeplader. Herunder finder du vores sortiment inden for vådrumsplader, vindspærreplader og multifunktionelle byggeplader. Brand Promat sortimentet er optimeret med pladestørrelser og nyt tilbehør. PROMATECT -200, den nye attraktive løsning til inddækning af stålkonstruktioner. Tag Vores stærke tagprogram fortsætter med minimale ændringer. Information Sådan opbevarer du materialerne på dit lager eller på byggepladsen for at bevare deres egenskaber og undgå skader. Information Tag Brand Byggeplader Facade Generelt 5

6 Bruttoprisliste januar 2015 Facade EQUITONE [tectiva] EQUITONE Tectiva facadeplader af homogent gennemfarvet fibercement. EQUITONE Tectiva har en forædlet overflade, som minimerer patineringen. Der kan være farvevariationer pladerne imellem. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). pr palle Vægt Farve kg/m 2 kr/m 2 * 8 x 1195 x ,5 Hvid TE90 213,00 634, * 40 14,5 Beige TE10 213,00 634, * 40 14,5 Grå TE20 213,00 634, * 40 14,5 Antrazit TE80 288,00 860, * 8 x 1195 x ,5 Hvid TE90 213,00 775, * 40 14,5 Beige TE10 213,00 775, * 40 14,5 Grå TE20 213,00 775, * 40 14,5 Antrazit TE80 288, , * 8 x 1220 x ,5 Hvid TE90 209,00 634, * 40 14,5 Beige TE10 209,00 634, * 40 14,5 Grå TE20 209,00 634, * 40 14,5 Antrazit TE80 283,00 860, ,5 Brun TE60 283,00 860, ,5 Rød TE40 283,00 860, ,5 Gul TE30 283,00 860, * 8 x 1220 x ,5 Hvid TE90 209,00 775, * 40 14,5 Beige TE10 209,00 775, * 40 14,5 Grå TE20 209,00 775, * 40 14,5 Antrazit TE80 283, , EQUITONE [linea] 40 14,5 Brun TE60 283, , ,5 Rød TE40 283, , ,5 Gul TE30 283, , EQUITONE Linea er trediensionelle facadeplader fremstillet af gennemfarvet fibercement. Linea facadepladerne giver mulighed for at lege med lys og skyggeeffekter. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). pr palle Vægt Farve kg/m 2 kr/m 2 10 x 1220 x ,8 Grå LT x 1220 x ,8 Brun LT60 Projektvare forespørg på prisen 10 x 1220 x ,8 Grå LT x 1220 x ,8 Brun LT

7 EQUITONE [natura] EQUITONE Natura gennemfarvet facadeplade i fibercement fås i 16 forskellige farver. Overfladebehandlingen er en klar akrylcoating. Pladen er ubrændbart materiale (A2- s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). Farver: N250, N251, N294, N891, N892 Vægt kg/m 2 kr/m 2 8 x 1280 x ,4 325, ,00 EQUITONE findes 8 x 1280 x ,4 325, ,00 i [ ] Bruttoprisliste januar 2015 Farver: N073, N074, N211, N252, N281 Vægt kg/m 2 kr/m 2 8 x 1280 x ,4 339, ,00 EQUITONE findes 8 x 1280 x ,4 339, ,00 i Facade Farver: N154, N161, N162, N163, N861, N961 Vægt kg/m 2 kr/m 2 8 x 1280 x ,4 505, ,00 EQUITONE findes 8 x 1280 x ,4 505, ,00 i Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko kantimprægnering. Fås også i 12 (forhør om pris) og med Procoating (antigraffiti og UV bestandig) mod tillæg på 82,50 pr. m 2. EQUITONE [natura] Color EQUITONE Natura Color facadeplade i fibercement i forskellige farver. Overfladebehandlingen er en akrylcoating med miljøvenlige farvepigmenter. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). [ ] Byggeplader Farver: N593, N594, N991, N972 Vægt kg/m 2 kr/m 2 8 x 1280 x ,4 325, ,00 EQUITONE findes 8 x 1280 x ,4 325, ,00 i Farver: N331, N359, N411, N412 Vægt kg/m 2 kr/m 2 8 x 1280 x ,4 339, ,00 EQUITONE findes 8 x 1280 x ,4 339, ,00 i Brand Farver: N661, N662 Vægt kg/m 2 kr/m 2 8 x 1280 x ,4 505, ,00 EQUITONE findes 8 x 1280 x ,4 505, ,00 i Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko kantimprægnering. Fås også i 12 (forhør om pris) og med Procoating (antigraffiti og UV bestandig) mod tillæg på 82,50 pr. m 2. Tag EQUITONE [pictura] EQUITONE Pictura facadeplade i fibercement i 20 heldækkende matte farver. Antigraffitibehandlingen er en UV- og kemikaliebestandig flerlagsakrylcoating. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). Vægt kg/m 2 kr/m 2 Hele palle 8 x 1280 x ,4 375, ,00 EQUITONE findes 8 x 1280 x ,4 375, ,00 i Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko kantimprægnering. Fås også i 12 og som balkonplade med heldækkende akrylcoating på begge sider, eller specialfarve, kontakt os for priser. Information 7

8 Bruttoprisliste januar 2015 Oversigtstegning af tilbehør til EQUITONE 3 Side 9 15 Side Side Side Side 10 Z-profil EPDM-bånd Inv. hjørne Sideindækning Vandnæse #### DATO: #### Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb ## 1 Side 9 2 Side 9 14 #### Side Side 10 Alu fugeprofil Udv. symetrisk hjørne Sokkelsikring DATO: Sålbænk MÅL: 1:1 DATO: MÅL: 1:1 #### DATO:

9 Tilbehør til EQUITONE Natura, Pictura Luko påføringsflaske Forbrug Indhold Pris pr stk * Til min. 125 m pladekant (vejledende) 0,125 l 60, DE_ Bruttoprisliste januar 2015 Luko kant imprægnering * Til min. 500 m pladekant (vejledende) 0,5 l 153, * Til min m pladekant (vejledende) 1,0 l 281, Luko påføringssæt * Malerbakke og påføringspude Sæt 153, Luko påføringspude Pose á 20 stk 72, Facade Hulforstærker * Anvendes til montage af EQUITONE Pictura og Natura med Pro-coating 250 stk 150, bor til EQUITONE Ø 7 1 stk 424, Savklinge til EQUITONE - diamant klinge Ø 20/160 1 stk , Ø 30/225 1 stk , Byggeplader Tilbehør til facadeplader Betegnelse Mål Farve Pris/stk * Alu fugeprofil 2,5 meter Blank 46, * 1 Sort 53, Hvid 53, Information Tag Brand * Udvendig 3 meter Hvid 274, hjørne * Grå 274, syetrisk * Sort 274, * Antrazit 274, * Z-profil 3 meter Blank 62, ivarclick ivarclick 9

10 Bruttoprisliste januar 2015 Betegnelse Mål Farve Pris/stk * Sålbænk 3 meter Hvid 199, * Grå 199, * Granit 199, * 15 Sort 199, * 7 Antrazit 199, º Vandnæse 3 meter 39 Hvid 274, Grå 274, Granit 274, Sort 274, Antrazit 274, Sideinddækning 3 meter Hvid 274, Grå 274, Granit 274, Sort 274, Antrazit 274, * Indvendig 3 meter Hvid 274, * hjørne Grå 274, Granit 274, * Sort 274, * Antrazit 274, Vandnæse til montage på væg 3 meter Hvid 274, Grå 274, Granit 274, Sort 274, Antrazit 274, xx Alu sokkelsikring 30/50 Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro * 30/50-2,5 m Tlf Fax Blank 88, * 30/50-2,5 m Sort 88, DATO: MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb xx 15 EPDM bånd Profiler * til 6 prisliste stk/kt 36 /20 m Sort 143, * 4 stk/kt 60 /20 m Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Sort 251, Tlf Fax * 6 stk/kt 100 /20 m .: Sort 332, : DATO: MÅL: 1:2 SIGN: dkivpb ## Ventilationsprofil PVC til stern/underbeklædning * 6 x 70 x 3000 Sort 105,

11 CEDRAL ivarplank træstruktur Malet fibercementplanke med træstruktur. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Minimums ordrestørrelse = 12 stk. ens farve Dækareal pr. stk 0,68 m 2 Dækareal v/ 30 overlæg 0,57 m 2. pr palle Vægt kg/stk Farve Farvekoder * 10 x 190 x ,2 Hvid C01 RAL , * Beige C02 RAL , * Sand C03 RAL , * Sortbrun C04 RAL , * Grå C05 RAL , * Granit C15 NCS S R80B 113, * Antrazit C19 RAL , * Brun C30 RAL , * Grøn C31 RAL , * Sort C50 RAL , * Ny svenskrød C61 NCS S5040-Y80R 113, For øvrige farver, se vores brochure, farvekort eller Farvekoder angives som tilnærmelsesvis RAL/NCS farve. Lys Eg CL104 NCSS5030-Y30R 154, Mørk Eg CL105 RAL , Bruttoprisliste januar 2015 Facade Byggeplader CEDRAL ivarplank smooth Malet fibercementplanke med glat overflade. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Minimums ordrestørrelse = 12 stk. ens farve Dækareal pr. stk 0,68 m 2 Dækareal v/ 30 overlæg 0,57 m 2. pr palle Vægt kg/stk Farve Farvekoder * 10 x 190 x ,2 Hvid C01 RAL , * Beige C02 RAL , * Sand C03 RAL , * Grå C05 RAL , * Granit C15 NCS S R80B 113, * Antrazit C19 RAL , * Sort C50 RAL , * Ny svenskrød C61 NCS S5040-Y80R 113, For øvrige farver, se vores brochure, farvekort eller Farvekoder angives som tilnærmelsesvis RAL/NCS farve. Brand Tag Information 11

12 Bruttoprisliste januar 2015 Oversigtstegning af tilbehør til CEDRAL ivarplank Side 14 Side 14 Side 15 Side 13 Side 14 Side Dobbelt endekant Samleprofil EPDM-bånd ivarplank Indvendigt hjørne Sideindækning Vandnæse 10 Side 14 Startprofil 4a Side 13 4 Side 13 Side 15 Side 15 Side 13 Side Afslutningsprop Udv. hjørne, syetrisk Sokkelsikring Sålbænk Udv. hjørne asyetrisk Enkel endekant 12

13 Betegnelse Mål Farve Pris pr stk * Udvendig 3 meter Hvid C01 274, * hjørne Beige C02 274, syetrisk * Sand C03 274, Sortbrun C04 274, * 31 Grå C05 274, * Granit C15 274, * Antrazit C19 274, Brun C30 274, Grøn C31 274, * Sort C50 274, * Ny svenskrød C61 274, * Afslutningsprop til udv. hjørne syetrisk 4a Sort 26, * Udvendig 3 meter Hvid C01 274, hjørne 5 * Beige C02 274, asyetrisk * 31 til ivarplank/ 35 Sand C03 274, facadeplade 27 Sortbrun C04 274, * Grå C05 274, * Granit C15 274, * Antrazit C19 274, Pulverlakerede aluminiumsprofiler Brun C30 274, Produkt / Produktdata ivarplank Grøn C31 274, indvendig hjørneprofil 12 Tilbehør * Sort C50 274, * Tilbehør til ivarplank Ny svenskrød C61 274, * Indvendig 3 meter Hvid C01 274, * hjørne 6 Beige C02 274, * Sand C03 274, ivarsson Sortbrun C04 274, * Grå C05 274, * 25 Granit C15 274, * Antrazit C19 274, Brun C30 274, Grøn C31 274, * Sort C50 274, alle mål i 51 * Ny svenskrød C61 274, * Enkelt Udformning 335 meter 25 Hvid C01 148, * endekantpulverlakerede aluminiumsprofiler Beige C02 148, Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige farver * Sand C03 148, Sortbrun C04 148, Varenr. * Grå C05 148, Nuer Beskrivelse Længde * Granit C15 148, * Antrazit C19 148, Brun C30 148, indv. hjørne, hvid á 3,0 mtr. Grøn C31 148, * indv. hjørne, grå á 3,0 mtr. Sort C50 148, * indv. hjørne, beige á 3,0 mtr. Ny svenskrød C61 148, indv. hjørne, sort á 3,0 mtr indv. hjørne, granit á 3,0 mtr indv. hjørne, Ivarplank dueblå á 3,0 mtr. og ivarclick indv. hjørne, oliven á 3,0 mtr indv. hjørne, brun á 3,0 mtr indv. hjørne, svenskr d á 3,0 mtr indv. hjørne, norskgul á 3,0 mtr indv. hjørne, sortblå á 3,0 mtr indv. hjørne, kirsebær á 3,0 mtr. Information Tag Brand Byggeplader Facade Bruttoprisliste januar 2015 xx 13

14 Bruttoprisliste januar 2015 Betegnelse Mål Farve Pris pr stk * Dobbelt 3 meter Hvid C01 174, * endekant 8 Beige C02 174, * Sand C03 174, Sortbrun C04 174, * 17 Grå C05 174, * Granit C15 174, * Antrazit C19 174, Brun C30 174, ivarsson Grøn C31 174, * Sort C50 174, Produkt / Produktdata * Pulverlakerede aluminiumsprofiler Ny svenskrød C61 ivarplank 174, * Samleprofil 3 Samleprofil Tilbehør meter Hvid C01 183, Tilbehør til ivarplank * Beige C02 183, * 24 Sand C03 183, Sortbrun C04 183, * Grå C05 183, * Granit C15 183, * Antrazit C19 183, Brun C30 183, Grøn C31 183, Udformning ivarsson alle mål i * Pulverlakerede aluminiumsprofiler Sort C50 183, Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige farver Produkt / Produktdata * Pulverlakerede aluminiumsprofiler Ny svenskrød C61 ivarplank 183, * Startprofil Startprofil Tilbehør 3 meter Varenr. Hvid C01 159, Nuer Beskrivelse Længde 10 * Tilbehør til ivarplank samleprofil, hvid á 3,0 mtr. Beige C02 159, * samleprofil, grå á 3,0 mtr samleprofil, beige á 3,0 mtr. Sand C03 159, samleprofil, sort 30 á 3,0 mtr samleprofil, granit á 3,0 mtr. Sortbrun C04 159, * 7 Grå C05 159, * 4º Granit C15 159, * Antrazit C19 159, Brun C30 159, Grøn C31 159, * Sort C50 159, alle mål i * Startprofilen giver en hurtig og korrekt start på projektet, Ny svenskrød C61 159, * Sideinddækning med sin 4º 3 hældning meter er der samtidig ventilation. Hvid C01 274, Lagerføres i flere farver. 11 Beige C02 274, Varenr. Sand C03 274, Nuer Beskrivelse Længde Alu-Startprofil, hvid á 3,0 mtr. Sortbrun C04 274, * Alu-Startprofil, beige á 3,0 mtr. Grå C05 274, * Alu-Startprofil, 35sort á 3,0 mtr. 25 Granit C15 274, * 5 Antrazit C19 274, Brun C30 274, Grøn C31 274, * Sort C50 274, ivarsson, teknisk service, /5/06 Ny svenskrød C61 274, º 14

15 Betegnelse Mål Farve Pris pr stk * Sålbænk 3 meter Hvid C01 203, Beige C02 203, Sand C03 203, Sortbrun C04 203, * Grå C05 203, * 15 Granit C15 203, * 7 Antrazit C19 203, Brun C30 203, Grøn C31 203, * Sort C50 203, Ny svenskrød C61 203, * Vandnæse 3 meter 13 Hvid C01 274, Beige C02 274, Sand C03 274, Sortbrun C04 274, * Grå C05 274, * Granit C15 274, * Antrazit C19 274, Brun C30 274, Grøn C31 274, * Sort C50 274, Ønskes profiler i andre farver end de viste, koer der et tillæg på kr. 500,-. Specialprofiler kan laves efter tilbud se skabelon på Specialprofiler på fixmål, samt profiler med ruflet overflade kan leveres º 5 Ny svenskrød C61 274, Bruttoprisliste januar 2015 Facade Byggeplader 14 Alu sokkelsikring 30/50 Betegnelse Mål Farve Pris pr stk * 30/50-2,5 m Blank 88, * 30/50-2,5 m Sort 88, EPDM bånd Betegnelse Mål Farve Pris pr stk * 1 stk/kt 100 /20 m Sort 195, Brand Ventilationsprofil PVC til stern/underbeklædning Betegnelse Mål Farve Pris pr stk * 6 x 70 x 3000 Sort 105, Monteringshjælpere Betegnelse Mål Farve Pris pr stk * Pose med 6 stk Blank 78, Tag Information 15

16 Bruttoprisliste januar 2015 CEDRAL ivarclick træstruktur Malet fibercementplanke med træstruktur og med fer og not. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Minimums ordrestørrelse = 12 stk. ens farve. Dækareal pr. stk. 0,63 m 2. Vægt kg/stk Farve Farvekoder * 12 x 188 x ,2 Hvid C01 RAL , * Beige C02 RAL , * Sand C03 RAL , * Grå C05 RAL , * Granit C15 NCS S8005-R80B 225, * Antrazit C19 RAL , * Sort C50 RAL , * Ny Svenskrød C61 NCS S5040-Y80R 225, For øvrige farver, se vores brochure, farvekort eller Farvekoder angives tilnærmelsesvis RAL/NCS farve. CEDRAL ivarclick smooth Malet fibercementplanke med glat overflade og med fer og not. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Minimums ordrestørrelse = 12 stk. ens farve. Dækareal pr. stk. 0,63 m 2. Vægt kg/stk Farve Farvekoder * 12 x 188 x ,2 Hvid C01 RAL , * Beige C02 RAL , * Sand C03 RAL , * Grå C05 RAL , * Antrazit C19 RAL , * Sort C50 RAL , * Ny Svenskrød C61 NCS S5040-Y80R 225, For øvrige farver, se vores brochure, farvekort eller Farvekoder angives tilnærmelsesvis RAL/NCS farve. 16

17 Oversigtstegning af tilbehør til CEDRAL ivarclick 57 Side Side Side Side Side 18 Bruttoprisliste januar 2015 PE Folie Clips m/skrue Indvendigt hjørne Sideindækning Vandnæse Tag Brand Byggeplader Facade 52 Side 19 Side 20 Side 19 Side 18 Side Side 18 Startprofil Sokkelsikring Information Udv. hjørne, syetrisk Bæreprofil Sålbænk Enkel endekant 17

18 Bruttoprisliste januar 2015 Ny svenskrød C61 Betegnelse Mål Farve Pris pr stk * Enkelt 3 meter Hvid C01 148, * endekant Beige C02 148, * Sand C03 148, Sortbrun C04 148, * Grå C05 148, * Granit C15 148, * Antrazit C19 148, Brun C30 148, Grøn C31 148, * Sort C50 148, * Ny svenskrød C61 148, * Sålbænk 3 meter Hvid C01 203, Beige C02 203, Sand C03 203, * Grå C05 203, * 15 Granit C15 203, * Antrazit C19 203, * Sort C50 203, Ny svenskrød C61 203, * Vandnæse 3 meter xx 46 Hvid C01 274, Beige C02 274, Sand C03 Kometvej 36274,00 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax * Grå C05 .: 274, * Granit C15 274, * DATO: MÅL: Antrazit 1:1 C19 SIGN: 274,00 dkivpb xx * Sort C50 274, * Sideinddækning Ny svenskrød C61 274, meter 47 Hvid C01 274, Beige C02 274, Sand C03 274, * Grå C05 274, * Granit C15 274, * Antrazit C19 274, * Sort C50 274, * Bæreprofil til lodret montage Ivarplank og ivarclick meter Blank º 5 35 Ny svenskrød C61 274, Farvet 148,00 Projektpris xx Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : DATO: MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb xx 18

19 Betegnelse Mål Farve Pris pr stk * Startprofil 3 meter Blank 244, * Indvendig hjørne ivarclick 3 meter 54 Hvid C01 274, Beige C02 274, Sand C03 274, * Grå C05 274, * Granit C15 274, * Antrazit C19 274, * Sort C50 274, * Ny svenskrød C61 274, * Udvendig hjørne syetrisk ivarclick Hvid C01 274, Beige C02 274, Sand C03 274, * Grå C05 274, * Granit C15 274, * Antrazit C19 274, * Sort C50 274, * Ny svenskrød C61 274, * Multi profil Hvid C01 203, ivarclick Beige C02 203, Sand C03 203, * Grå C05 203, * Granit C15 203, * Antrazit C19 203, * Sort C50 203, * Ny svenskrød C61 203, Ønskes profiler i andre farver end de viste, koer der et tillæg på kr. 500,-. Specialprofiler kan laves efter tilbud se skabelon på Specialprofiler på fixmål, samt profiler med ruflet overflade kan leveres. 55 ivarclick Brand Byggeplader Facade Bruttoprisliste januar 2015 xx Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : Tag DATO: MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb Information 19

20 Bruttoprisliste januar Alu sokkelsikring 30/50 Mål Farve Pris pr stk * 30/50-2,5 m Blank 88, * 30/50-2,5 m Sort 88, Clips med skrue Farve Pris pr pk * á 250 stk. pr. pakke Forbrug ca. 10 stk. pr m 2 eller 7 stk. pr. planke CC 600 PE Folie Blank 658, Mængde Farve Pris pr pk * 30 meter Ca. forbrug 1,7 lbm/m 2 ved CC 600 Sort 47, Ventilationsprofil PVC til stern/underbeklædning Betegnelse Mål Farve Pris pr stk * 6 x 70 x 3000 Sort 105,

21 CEDRAL Board Malet fibercementplade med glat overflade. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Vægt kg/m 2 Farve og farvekode * 9 x 200 x Hvid CB01 RAL 9003 * Sand CB03 RAL 1015 * Grå CB05 RAL 7047 * Antrazit CB18 RAL 7024 * Sort CB50 RAL 9011 * 9 x 300 x Hvid CB01 RAL 9003 * Sand CB03 RAL 1015 kr/m 2 286,00 140, ,00 140, ,00 140, ,00 140, ,00 140, ,00 203, ,00 203, Bruttoprisliste januar 2015 Facade * Grå CB05 RAL 7047 * Antrazit CB18 RAL 7024 * Sort CB50 RAL 9011 * 9 x 400 x Hvid CB01 RAL 9003 * Sand CB03 RAL 1015 * Grå CB05 RAL 7047 * Antrazit CB18 RAL 7024 * Sort CB50 RAL 9011 * 9 x 1220 x Hvid CB01 RAL ,00 203, ,00 203, ,00 203, ,00 265, ,00 265, ,00 265, ,00 265, ,00 265, ,00 744, Byggeplader Brand * Sand CB03 RAL 1015 * Grå CB05 RAL 7047 * Antrazit CB18 RAL 7024 * Sort CB50 RAL ,00 744, ,00 744, ,00 744, ,00 744, * 9 x 1220 x Hvid CB01 RAL 9003 * Beige CB02 RAL 1015 * Sand CB03 RAL 1015 * Grå CB05 RAL 7047 * Granit CB15 NCS S R 80B * Antrazit CB18 RAL 7024 * Sort CB50 RAL 9011 * Øvrige farver findes også i 3050 udgave. For andre farver se ivarsson.dk. Farvekoder angives tilnærmelsesvis RAL/NCS farve. 244,00 908, ,00 908, ,00 908, ,00 908, ,00 908, ,00 908, ,00 908, Tag Information 21

22 Bruttoprisliste januar 2015 Oversigtstegning af tilbehør til CEDRAL Board 3 Side Side Side Side Side 23 Z-profil EPDM-bånd Inv. hjørne Sideindækning Vandnæse #### DATO: #### Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb ## #### 1 Side Side Side Side 23 Alu fugeprofil Udv. hjørne, syetrisk DATO: Sokkelsikring MÅL: 1:1 Sålbænk DATO: MÅL: 1:1 #### DATO:

23 Tilbehør til CEDRAL Board Mål Betegnelse Farve Pris pr. stk. * Alu fugeprofil 2,5 meter 1 Blank 46, * Sort 53, Hvid 53, Bruttoprisliste januar 2015 * Z-profil 3 meter Blank 62, Facade xx * Sålbænk 3 meter Hvid 203, Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro * Grå 203, Tlf Fax : * Granit 203, * 15 Antrazit 203, * DATO: Sort MÅL: 1:1 203,00 SIGN: dkivpb xx * Vandnæse 3 meter Hvid 274, * Grå 274, * Granit 274, * 175 Antrazit 274, º 5 35 * Sort 274, * Sideinddækning 3 meter Hvid 274, * Grå 274, * Granit 274, * Antrazit 274, * Sort 274, Byggeplader Brand * Indvendig 3 meter 54 Hvid 274, * hjørne Grå 274, * Granit 274, * Antrazit 274, * Sort 274, xx Tag DATO: Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro * Udvendig 3 meter Tlf Fax Hvid 274, hjørne .: 55 * Grå 274, syetrisk * facade Granit 274, MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb xx * Antrazit 274, * Sort 274, ivarclick ivarclick Information 23

24 Bruttoprisliste januar 2015 Mål Betegnelse Farve Pris pr. stk. Vandnæse til montage på væg 3 meter Hvid 274, Grå 274, Sort 274, Antrazit 274, Ønskes profiler i andre farver end de viste, koer der et tillæg på kr. 500,-. Specialprofiler kan laves efter tilbud se skabelon på xx Specialprofiler på fixmål, samt profiler med ruflet overflade kan leveres. Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : 14 DATO: Alu sokkelsikring 25/ MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb xx * 25/50-2,5 m Blank 88, * 5/50-2,5 m Sort 88, EPDM bånd 15 * 6 stk/kt 36 /20 m Sort 143, * 4 stk/kt 60 /20 m Sort 251, * 6 stk/kt 100 /20 m Sort 332, Ventilationsprofil PVC til stern/underbeklædning * 6 x 70 x 3000 Sort 105, Andet tilbehør til CEDRAL Savklinge til fibercement - diamant klinge Indhold RAL/NCS Farve Pris pr stk 160/20 1 stk 1.556, /30 1 stk 3.060, Maling til skærekanter på CEDRAL ivarplank og ivarclick samt CEDRAL Board * ½ liter 9010 Hvid C01 152, * 1015 Beige C02 152, * 1019 Sand C03 152, * 8019 Sortbrun C04 152, * 7047 Grå C05 152, * 7046 Granit C15 152, * 7016 Antrazit C19 152, * 8007 Brun C30 152, * 6009 Grøn C31 152, * 9005 Sort C50 152, * NCS S5040-Y80R Ny Svenskrød C61 152, * 7024 CEDRAL Board Farvekoder angives som tilnærmelsesvis RAL/NCS koder. Antrazit CB18 152, ivarcut, guillotine * 1 stk 2.999,

25 Skruer til alle facadeprodukter i-fix facadeskruer til træ A2 pr pk Mål RAL/(NCS) Farve Pris pr pk * 50 stk 4,8 x Hvid C01 91, * 1015 Beige C02 91, * 1019 Sand C03 91, Sortbrun C04 91, * 7047 Grå C05 91, * 7046 Granit C15 91, * 7024 Antrazit C19 91, * 8007 Brun C30 91, Grøn C31 91, * 9005 Sort C50 91, * 3009 Ny Svenskrød C61 91, * 250 stk 4,8 x 33 Blank 220, * 9010 Hvid C01 294, * 1015 Beige C02 294, * 1019 Sand C03 294, Sortbrun C04 294, * 7047 Grå C05 294, * 7046 Granit C15 294, * 7024 Antrazit C19 294, Brun C30 294, Grøn C31 294, * 9005 Sort C50 294, * 3009 Ny Svenskrød C61 294, * 9002 Lysegrå 294, * 7037 Grå TE20 294, * 250 stk 4,8 x 39 Blank 229, * 9010 Hvid C01 310, * 1015 Beige C02 310, * 1019 Sand C03 310, Sortbrun C04 310, * 7047 Grå C05 310, * 7046 Granit C15 310, * 7024 Antrazit C19 310, * 8007 Brun C30 310, Grøn C31 310, * 9005 Sort C50 310, * 3009 Ny Svenskrød C61 310, * 9002 Lysegrå 310, * 7037 Grå TE20 310, * 9010 Hvid TE90 310, * 7037 Grå TE20 310, Beige TE10 310, * 7024 Antrazit TE80 310, Gul TE30 310, Rød TE40 310, Grøn TE50 310, Brun TE60 310, Information Tag Brand Byggeplader Facade Bruttoprisliste januar

26 Bruttoprisliste januar 2015 pr pk Mål RAL/(NCS) Farve Pris pr pk * 250 stk 4,8 x 60 Blank 615, * 9010 Hvid C01 700, Beige C02 700, Sand C03 700, Sortbrun C04 700, * 7047 Grå C05 700, * 7046 Granit C15 700, * 7024 Antrazit C19 700, Brun C30 700, Grøn C31 700, * 9005 Sort C50 700, Ny Svenskrød C61 700, Lysegrå 700, * 7037 Grå TE20 700, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer. i-fix facadeskrue til træ A4 pr pk Mål Farve Pris pr pk * 250 stk 4,8 x 39 Blank 470, stk 4,8 x 39 Farvet 550, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer. i-fix Corona facadeskruer til stål A2 til ståltykkelse 1-1,5 pr pk Mål RAL Farve Pris pr pk * 250 stk 4,8 x 35 Blank 709, * 9010 Hvid 913, * 9005 Sort 913, * 7037 Grå TE20 913, * 7024 Antrazit 913, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer. SQD skrue US-A2 B med undersænket torxhoved, Borespids og fræsekanter. Til ivarplank/cedral board pr pk Mål Farve Pris pr pk * 250 stk 4,2 x 45 TORX hoved 7 skruer pr planke/ 13 skruer pr. m2 v. CC 600 Blank 281, SQD skrue på bånd pr pk Mål Farve Pris pr pk * 1000 stk 4,0 x 45. Blank 1.117,

27 Byggeplader Bruttoprisliste januar 2015 Byggeplader Brand Information Facade Masterpanels by ivarsson, er familienavnet på vores byggeplader. Sortimentet af fibercementbaserede byggeplader passer til mange typer af byggerier, både ved renovering og nybyggeri. For alle Masterpanels gælder det, at der kan være farveforskelle indenfor sae produkt. MASTERPANELS Wetroom Masterboard Masterboard er en kalciumsilikat multibyggeplade. Pladen er velegnet i fugtige miljøer som f.eks. kælderrum. Pladen er også velegnet som beklædning bag brændeovne og lignende. Pladen er A1 ubrandbar og K1 10 (klasse 1) Vægt Farve kg/m 2 kr/m 2 * 10 x 900 x 2500** 50 10,4 Knækket hvid 146,60 330, * 10 x 1200 x ,4 117,00 351, * 12 x 900 x ,4 182,00 409, * 12 x 1200 x ,4 145,00 435, * 15 x 1200 x ,5 180,00 540, ** med fasede kanter på langsider Hydropanel Hydropanel er en stærk og glat fibercementplade til beklædning af krævende opgaver Materialet er ubrændbart (A2-s1,d0) og MK-godkendt til 1 lags pladeløsning ved 9 pladetykkelse. Vægt *Kanter kg/m 2 kr/m 2 * 9 x 600 x ,0 0 BE 130,75 203, x 600 x BE 145,40 226, x 900 x BE 146,00 157, x 900 x BE 146,55 158, * 9 x 900 x BE 117,60 275, x 900 x BE 117,60 275, x 1200 x BE 94,00 293, Tag 9 x 1200 x BE 94,00 293, * 12 x 600 x ,5 2 BE 187,00 292, * 12 x 1200 x BE 123,00 385, Andre dimensioner på bestilling. * 0BE = ingen spartelkant, 2BE=spartelkant på langsider, 4BE=spartelkant på alle 4 sider 27

28 Bruttoprisliste januar 2015 MASTERPANELS Indoor Duripanel Duripanel cementspånplade til indvendig/udvendig brug, er godkendt som klasse A materiale (B-s1, d0) og som klasse 1 beklædning (K10 B-s1,d0) ved 8. Pladen er PEFC mærket. Kan søes/klaes uden forboring op til 10 pladetykkelse. Vægt Farve kg/m 2 kr/m 2 * 8 x 1200 x ,0 Natur 60,95 182, * 8 x 1200 x ,0 60,95 234, * 8 x 1200 x ,0 60,95 223, * 10 x 1200 x ,5 76,50 229, * 12 x 1200 x ,0 81,60 244, x 1200 x ,0 81,60 274, * 16 x 1200 x ,0 102,00 306, x 1200 x ,0 102,00 342, * 16 x 1200 x ,0 102,00 391, x 1200 x ,5 120,40 404, * 20 x 1200 x ,0 127,50 428, x 1200 x ,0 155,60 522, x 1200 x ,0 177,45 596, bredde er ligeledes standard mål, andre dimensioner på bestilling Hydropanel Hydropanel er en stærk og glat fibercementplade, der er specialfremstillet til beklædning i vådrum. Materialet er ubrændbart (A2-s1,d0) og MK-godkendt (MK 7.31/1725) til 1 lags pladeløsning ved 9 pladetykkelse. Vægt *Kanter kg/m 2 kr/m 2 * 9 x 600 x ,0 0 BE 130,75 203, x 600 x BE 145,40 226, x 900 x BE 146,00 157, x 900 x BE 146,55 158, * 9 x 900 x BE 117,60 275, x 900 x BE 117,60 275, x 1200 x BE 94,00 293, x 1200 x BE 94,00 293, * 12 x 600 x ,5 2 BE 187,00 292, * 12 x 1200 x BE 123,00 385, Andre dimensioner på bestilling. *0BE = ingen spartelkant, 2BE=spartelkant på langsider, 4BE=spartelkant på alle 4 sider 28

29 MASTERPANELS Outdoor Conchip Conchip cementspånplade til indvendig/udvendig brug er godkendt som klasse A materiale (B-s1, d0) og som klasse 1 beklædning (K10 B-s1, d0) ved 8. Kan søes/klaes uden forboring op til 10 pladetykkelse. Vægt Farve kg/m 2 kr/m 2 * 8 x 1200 x ,8 Cementgrå 65,70 197, x 1200 x ,8 65,70 220, * 8 x 1200 x ,8 65,70 240, x 1200 x ,8 65,70 252, * 10 x 1200 x ,5 83,50 250, x 1200 x ,5 83,50 280, * 10 x 1200 x ,5 83,50 320, * 12 x 1200 x ,2 91,25 273, * 12 x 1200 x ,2 91,25 306, * 12 x 1200 x ,2 91,25 350, * 16 x 1200 x ,6 120,75 362, * 16 x 1200 x ,6 120,75 405, * 16 x 1200 x ,6 120,75 463, * 18 x 1200 x ,3 123,40 414, * 20 x 1200 x ,0 147,00 493, * 24 x 1200 x ,4 168,75 567, * 28 x 1200 x ,8 196,75 661, Bruttoprisliste januar 2015 Facade Byggeplader Multiboard Exterior Multiboard Exterior beklædningsplade i fibercement, der anbefales at males efterfølgende. Stærk og glat. Farveforskelle kan forekoe. Velegnet til sokkelplade. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). pr palle Vægt kg/m 2 kr/m 2 8 x 1195 x ,48 377, MASTERPANELS Wind Brand Windpanel Standard Windpanel Standard er en uorganisk kalciumsilikat vindspærreplade. Pladen er (K1 10 B-s1, d0) klasse 1 godkendt. Kan tåle op til 3 måneders eksponering. Vægt Farve kg/m 2 kr/m 2 * 8 x 1200 x ,3 Beige 60,00 180, * 8 x 1200 x ,3 60,00 216, Windpanel Premium Tag Windpanel Premium er en vandafvisende, uorganisk kalciumsilikat vindspærreplade. Pladen er (K1 10 B-s1, d0) klasse 1 godkendt. Kan tåle op til 12 måneders eksponering, ved anvendelse af Windpanel tape. Vægt Farve kg/m 2 kr/m 2 * 8 x 1200 x ,3 Beige 69,00 207, * 8 x 1200 x ,3 69,00 223, * 8 x 1200 x ,3 69,00 248, Information 29

30 Bruttoprisliste januar 2015 Oversigtstegning af tilbehør til MASTERPANELS Wind Side 31 Side Galv. h-profil Galv. H-profil 56 Tape Side 31 30

31 Tilbehør til MASTERPANELS Wind Windpanel profiler 18 Galv. h-profil h = profiler anvendes ved horisontale samlinger (Klasse 1 brand) DE12 Betegnelse Mål Farve Pris pr stk * 54 x 10,0 x 15,0 x 2400 Stål 56, Bruttoprisliste januar Galv. H-profil H = profiler anvendes ved vertikale samlinger (Klasse 1 brand) DE13 * 54 x 10,0 x 30,0 x 2400 Stål 87, Tape til Windpanel 56 * Bredde m, 6 rl. pr. kasse Sort 301, Facade Skruer til MASTERPANELS Wind Windpanel skrue til montage på træ og 1-1,5 stål på bånd pr pk Mål Farve Pris pr pk * stk 4,2 x 35 Galvaniseret 710, Skruer til MASTERPANELS Byggeplader Skrue med borespids til Duripanel og Conchip på 1-2 stål A2/Bimetal pr pk Mål Farve Pris pr pk stk 3,9 x 25 Blank 2.295, i-fix skrue til træ A4 pr pk Mål Farve Pris pr pk * 250 stk 4,8 x 39 Blank 470, i-fix skrue til træ A2 pr pk Mål Farve Pris pr pk * 250 stk 4,8 x 33 Blank 220, * 4,8 x , * 4,8 x , Brand i-fix Corona skruer til stål A2 til ståltykkelse 1-1,5 pr pk Mål RAL Farve Pris pr pk * 250 stk 4,8 x 35 Blank 709, * 9010 Hvid 913, * 9005 Sort 913, * 7037 Grå TE20 913, * 7024 Antrazit 913, Tag i-montageskrue A2 til MASTERPANEL pr pk Mål Farve Pris pr pk * 200 stk 3,9 x 40 Blank 145, SQD skrue US-A2 B med undersænket torxhoved, borespids og fræsekanter. pr pk Mål Farve Pris pr pk * 250 stk 4,2 x 45 Blank 281, Information 31

32 Bruttoprisliste januar 2015 Brandbeskyttelse PROMATECT -H Ubrændbar autoklaveret kalciumsilikat plade med høj styrke. Pladen er hygroskopisk, skadedyrsbeskyttet og rådner ikke. PROMATECT-H anvendes typisk i semieksponerede applikationer, såsom altaninddækninger, udhæng samt brandbeskyttelse af stålkonstruktioner, hvor der kræves en stærk plade med meget høj brand- og fugtmodstandsevne. Vægt Farve kg/m 2 kr/m 2 6 x 1250 x ,3 Beige 124,00 387, x 1250 x ,4 157,00 490, * 10 x 1250 x ,6 201,00 628, * 12 x 1250 x ,5 242,00 756, * 15 x 1250 x ,4 302,00 947, x 1250 x ,3 352, , x 1250 x ,2 402, , x 1250 x ,0 506, , x 1250 x ,6 201,00 753, x 1250 x ,5 242,00 907, x 1250 x ,4 303, , x 1250 x ,3 352, , x 1250 x ,2 402, , x 1250 x ,0 506, , PROMATECT -L PROMATECT-L er en ubrændbar autoklaveret kalciumsilikat plade med lav vægt. Pladen er lavet ved hjælp af en nyere teknologi, hvilket sikrer en bedre brandmodstandsevne selv ved lave tykkelser. Pladen anvendes som brandbeskyttelse af bærende konstruktioner. PROMATECT-L har lige kanter og er let at bearbejde. Pladen er uorganisk, modstår råd og angreb af skielsvamp, og tåler en høj daglig temperaturpåvirkning. Vægt Farve kg/m 2 kr/m 2 * 15 x 1200 x ,4 Beige 275,00 825, * 20 x 1200 x ,9 364, , * 25 x 1200 x ,4 456, , * 30 x 1200 x ,7 534, , x 1200 x ,3 698, , x 1200 x ,8 841, ,

33 PROMATECT -100 Ubrændbar kalciumsilikatplade, mættet med gips og armeret med glasfiber. PROMATECT-100 er fremstillet med anvendelse af XONOTLITE, som gør, at pladens brandmodstandsevne og styrke er meget høj. Pladen kan anvendes til brandvægge og lofter med brandkrav op til 120 minutter. PROMATECT-100 har en meget fin glat overflade og leveres med spartelkanter på alle sider. Til indvendig brug, tørt miljø. Vægt Farve kg/m 2 kr/m 2 * 15 x 1200 x ,5 Hvid 172,00 516, Bruttoprisliste januar 2015 PROMATECT -200 Ubrændbar monolitisk kalciumsilikat plade, mættet med gips og armeret med glasfiber. PROMATECT-200 er fremstillet efter den nyeste viden indenfor kalciumsilicatteknologi med anvendelse af XONOTLITE. XONOTLITE i forbindelse med gipsmasse gør, at pladens brandmodstandsevne og styrke er meget høj. Pladen kan anvendes som brandbeskyttelse af stålkonstruktioner med brandkrav op til 120 minutter. PROMATECT-200 er hvid og har en meget fin glat overflade. Leveres uden spartelkanter. Til indvendig brug, tørt miljø. Vægt Farve kg/m 2 kr/m 2 12 x 1200 x ,00 Hvid 109,00 327, * 15 x 1200 x ,2 Hvid 137,00 411, * 18 x 1200 x ,6 Hvid 164,00 492, * 20 x 1200 x ,1 Hvid 182,00 546, x 1200 x ,6 Hvid 201,00 603, x 1200 x ,9 Hvid 228,00 684, x 1200 x ,6 Hvid 276,00 828, Information Tag Brand 33

34 Bruttoprisliste januar 2015 Tag ivarskifer ivarskifer af fibercement til tag og facader i rektangulære og diagonale formater. Produceret iht. DIN EN 492. Farve antrazit. Rektangulær L x B Ca stk pr m 2 Vægt kg/stk Type Farve Hel palle * 600 x ,5 HJ/ 3 Antrazit 15, x ,5 FK/ 3 Antrazit 15, Retangulær med struktur 600 x ,5 FK/ 3 Antrazit 15, Diagonal * 400 x ,4 HJ/ 3 Antrazit 15, Tilbehør til ivarskifer 44 Side Side Side Side 35 Konisk rygning Tagrumsventilation Overgangsstykke Udluftningshætte m/ isorør Tilbehør tilbydes til både rektangulært og diagonalt 34

35 Tilbehør til ivarskifer Koniske rygninger Dækmål = 350 Betegnelse Vægt kg/stk VVS nr Farve Pris pr stk * 400 x , Antrazit 67, Bruttoprisliste januar 2015 Tagrumsventilation (inkl. bånd og skruer) Betegnelse Udluftning VVS nr Farve Pris pr stk * 400 x 400 HJ 200 cm Antrazit 265, * 600 x 300 HJ 200 cm Antrazit 265, * 600 x 300 FK 200 cm Antrazit 265, Udluftningshætte 150 x 150 hældning 150 /450 inkl. tætningsbånd, isorør og skruer. Betegnelse Udluftning VVS nr Farve Pris pr stk * 400 x 400 HJ 200 cm Antrazit 612, * 600 x 300 HJ 200 cm Antrazit 612, * 600 x 300 FK 200 cm Antrazit 612, Overgangsstykke nr. 30 se side Kobberstormklae Betegnelse Anvendes til VVS nr Materiale Pris pr stk * Hoved Kobber , Skifersøm snoet * 23/37 Glat 600x Antrazit , Skifersøm snoet 35/40 struktur 600x300 /diagonal 400x Forzinket , Maling til skærekanter på ivarskifer Mængde Farve Pris pr stk 2,5 L Antrazit 281, Information Tag 35

36 Bruttoprisliste januar 2015 ivarcem 700T Faldsikker bølgeplade med indstøbte polypropylene sikkerhedsbånd. FK = Fuldkantet HJ/HU = Hjørneafskæring og huller. Naturgrå er ubehandlet cement og farveforskelle kan forekoe. pr. m x 1168 => 2,06 stk Dækareal 0,48 m x 1168 => 0,88 stk Dækareal 1,13 m x 1168 => 0,69 stk Dækareal 1,45 m 2 168, , Andre længder 1830, 2135, 2440, 2750 og 3050 indhent oplysninger L x B Vægt kg/stk Type Farve Dæk kr/m 2 Hele palle * 1220 x ,9 FK Naturgrå 73,70 83, * HJ/HU Naturgrå 73,70 83, * FK Sortblå 104,50 118, * HJ/HU Sortblå 104,50 118, * FK Lysegrå 104,50 118, * HJ/HU Lysegrå 104,50 118, * FK Antrazit 104,50 118, * HJ/HU Antrazit 104,50 118, * FK Teglrød 104,50 118, * HJ/HU Teglrød 104,50 118, * FK Rødbrun 104,50 118, * HJ/HU Rødbrun 104,50 118, FK Mocca 104,50 118, HJ/HU Mocca 104,50 118, * 1525 x ,9 FK Naturgrå 94,00 136, FK Farvet 117,20 169, Bestillingsvare Villacem 702 FK = Fuldkantet HJ/HU = Hjørneafskæring og huller pr. m x 1168 => 2,06 stk Dækareal 0,48 m 2 168, ,8 L x B Vægt kg/stk Type Farve Dæk kr/m 2 Hele palle * 610 x ,9 FK Sortblå 130,00 63, * HJ/HU Sortblå 130,00 63, FK Lysegrå 130,00 63, HJ/HU Lysegrå 130,00 63, * FK Antrazit 130,00 63, * HJ/HU Antrazit 130,00 63, * FK Teglrød 130,00 63, * HJ/HU Teglrød 130,00 63, * FK Rødbrun 130,00 63, * HJ/HU Rødbrun 130,00 63, FK Mocca 130,00 63, HJ/HU Mocca 130,00 63,

37 ivarcem 600R Faldsikker bølgeplade med indstøbte polypropylene sikkerhedsbånd. FK = Fuldkantet HJ/HU = Hjørneafskæring og huller. Naturgrå er ubehandlet cement og farveforskelle kan forekoe. pr. m , Bruttoprisliste januar x 1086 => 0,92 stk Dækareal 1,08 m x 1086 => 0,82 stk Dækareal 1,22 m x 1086 => 0,76 stk Dækareal 1,40 m 2 Andre længder 1675, 1825, 1975, 2600, 2750, 2900 og Indhent oplysninger Leveres kun i hele paller L x B Vægt kg/stk Type Farve Dæk kr/m 2 Hele palle * 1220 x ,0 FK Naturgrå 81,25 87, EU_P61220UMR * HJ/HU Naturgrå 81,25 87, EU_P61220MDR * 75 FK Sortblå 120,35 130, EU_P61220UMR26 * HJ/HU Sortblå 120,35 130, EU_P61220MDR26 * FK Teglrød 120,35 130, EU_P61220UMR36 * HJ/HU Teglrød 120,35 130, EU_P61220MDR36 * FK Rødbrun 120,35 130, EU_P61220UMR33 * HJ/HU Rødbrun 120,35 130, EU_P61220MDR33 * FK Mocca 120,35 130, EU_P61220UMR29 * HJ/HU Mocca 120,35 130, EU_P61220MDR29 * 1350 x ,0 FK Naturgrå 86,20 105, EU_P61350R * HJ Naturgrå 86,20 105, EU_P61350RM 1525 x ,5 FK Naturgrå 84,85 118, EU_P61525R HJ Naturgrå 84,85 118, EU_P61525RMLH * 2125 x ,6 FK Naturgrå 82,10 165, EU_P62125R * 2275 x ,9 FK Naturgrå 81,50 177, EU_P62275R * 2440 x ,0 FK Naturgrå 81,50 190, EU_P62440R Bølgeplade 500 Naturgrå er ubehandlet cement og farveforskelle kan forekoe pr. m x 1000 => 1,03 stk Dækareal 0,97 m L x B Vægt kg/stk Type Farve Dæk kr/m 2 Hele palle * 1250 x ,8 FK Naturgrå 102,00 99, * HJ Naturgrå 102,00 99, Bølgeplade 500 leveres alene iht. AB 92. Husk faldsikker net se side 41 Information Tag 37

38 Bruttoprisliste januar 2015 Oversigtstegning Side Side 40 Side 43 Skumbølgeklods Vinkelrygning Rygningsvent. monteres mellem 33 Side 43 Rygningsvent. monteres oveni 30 Side 42 Overgangsstykke 28 Side 42 Udluftningshætte m/ isorør 35 Side Udhængsklods m/ventilation Fuglegitter Side Side 41 Murtilslutning 36 Side 43 Udhængsklods u/ventilation

39 Bruttoprisliste januar 2015 af tilbehør til tag 32 Side 43 Endestykke 31 Side Side Grat-rygning Start/slut Vent. element Side 40 Grat-rygning Midt 39 Side 44 Tætningsbånd 27 Side 41 Tag Ventilation Side 46 Gennemstikskrue Lysplade Opklodsningsstriel Tætningsbånd 39 Information Side 46 Side 46 Side 46

Bruttoprisliste 2016. Alle priser excl. moms

Bruttoprisliste 2016. Alle priser excl. moms Bruttoprisliste 2016 Alle priser excl. moms Indholdsfortegnelse Facade EQUITONE [tectiva] 4 EQUITONE [linea] 5 EQUITONE [natura] 6 EQUITONE [natura] Color 6 EQUITONE [pictura] 7 EQUITONE [materia] 7 Oversigtstegning

Læs mere

Facadeplader. Byggeplader/Brandprodukter. Tagprodukter. Bruttoprisliste 2014 Alle priser excl. moms

Facadeplader. Byggeplader/Brandprodukter. Tagprodukter. Bruttoprisliste 2014 Alle priser excl. moms Facadeplader Byggeplader/Brandprodukter Tagprodukter Bruttoprisliste 2014 Alle priser excl. moms Bruttoprisliste juli 2014 Salgs- og leveringsbetingelser Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bruttoprisliste Alle priser excl. moms

Bruttoprisliste Alle priser excl. moms Bruttoprisliste 2017 Alle priser excl. moms Indholdsfortegnelse FACADE EQUITONE [tectiva] 4 EQUITONE [linea] 5 EQUITONE [natura] 6 EQUITONE [natura] Color 6 EQUITONE [pictura] 7 EQUITONE [materia] 7 Oversigtstegning

Læs mere

Bruttoprisliste juni 2012 Alle priser excl. moms

Bruttoprisliste juni 2012 Alle priser excl. moms Facadeplader Frontline Cedral Tonality Byggeplader/Brand Tagprodukter Bruttoprisliste juni 2012 Alle priser excl. moms Bruttoprisliste juni 2012 Salgs- og leveringsbetingelser Tilbud og ordrebekræftelse

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

tidløs facadebeklædning

tidløs facadebeklædning tidløs facadebeklædning Stærke fibercementplanker med minimalt vedligehold! ivarplank ivarclick Cedral Board www.cedral.dk August 2015 2.133 DK Gør din fritid mere attraktiv med mindre besvær Udnyt mulighederne

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere

Bruttoprisliste marts 2011 Alle priser excl. moms

Bruttoprisliste marts 2011 Alle priser excl. moms Facadeplader Byggeplader Tagprodukter Bruttoprisliste marts 2011 Alle priser excl. moms Bruttoprisliste marts 2011 Salgs- og leveringsbetingelser Tilbud og ordrebekræftelse 1. Tilbud er uforbindende, hvis

Læs mere

Natursten. til anlægsopgaver. Nordisk Granit Import A/S. Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01

Natursten. til anlægsopgaver. Nordisk Granit Import A/S. Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01 Natursten til anlægsopgaver Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01 www.nordiskgranit.dk - post@nordiskgranit.dk Multicolor, brændt Hælfacon 20 x 17 x 5 cm. 192698 Pris excl. moms 54,40

Læs mere

Få mere fritid... ivarplank. ivarclick Operal. www.cedral.dk 1. stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Okt 2014 2.133 DK.

Få mere fritid... ivarplank. ivarclick Operal. www.cedral.dk 1. stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Okt 2014 2.133 DK. Cedral ivarplank Cedral ivarclick Operal Få mere fritid... stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Okt 2014 www.cedral.dk 1 2.133 DK Gør din fritid mere attraktiv med mindre besvær Minimal

Læs mere

Bruttoprisliste maj 2012 Alle priser excl. moms

Bruttoprisliste maj 2012 Alle priser excl. moms Facadeplader Frontline Cedral Tonality Byggeplader/Brand Tagprodukter Bruttoprisliste maj 2012 Alle priser excl. moms Bruttoprisliste maj 2012 Salgs- og leveringsbetingelser Tilbud og ordrebekræftelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Rådner ikke Brandsikret materiale 10 års garanti Nemt at arbejde med Stort tilbehørsprogram

Rådner ikke Brandsikret materiale 10 års garanti Nemt at arbejde med Stort tilbehørsprogram Rådner ikke Brandsikret materiale 10 års garanti Nemt at arbejde med Stort tilbehørsprogram Nordic Fibercement Nordic Fibercement er gennemtestede produkter til det Nordiske marked. Vores fibercement beklædning

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Prisliste Kontakt: -

Prisliste Kontakt: - Prisliste 2017 Kontakt: info@treetops.dk - www.treetops.dk Kirkedal Komposit FibroTech Nordic Fibercement Kirkedal Komposit er kvalitetsprodukter til terrasse og hegn, som giver dig mulighed for at skabe

Læs mere

Giv dit hus en tidløs facade

Giv dit hus en tidløs facade minimalt vedligehold fabriksmalet let at montere Giv dit hus en tidløs facade www.cedral.dk minimalt vedligehold fabriksmalet let at montere Tidløse flotte facader Med et udseende som naturligt træ, nem

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7

TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7 Prisliste 2014 TORO 2 Indholdsfortegnelse TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7 Leveringsterminer Leveringstiden for TORO stole er 2-3 uger. Leveringstiden

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Masterpanels by ivarsson

Masterpanels by ivarsson Masterpanels by ivarsson er familienavnet på vores byggeplader. Sortimentet er udviklet til anvendelse i både nybyggeri og renovering. Pladerne er tilpasset nutidens krav til moderne byggeri, hvor der

Læs mere

ivarplank Få mere fritid... Cedral ivarclick Operal Cedral stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse!

ivarplank Få mere fritid... Cedral ivarclick Operal Cedral stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Cedral ivarplank Cedral ivarclick Operal Få mere fritid... stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! www.cedral.dk Gør din fritid mere attraktiv med mindre besvær Minimal vedligeholdelse

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Få mere fritid. ivarplank. ivarclick CEDRAL Board DK. stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Cedral.

Få mere fritid. ivarplank. ivarclick CEDRAL Board DK. stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Cedral. Cedral ivarplank Cedral ivarclick CEDRAL Board Få mere fritid stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Feb. 2015 www.cedral.dk 2.133 DK Gør din fritid mere attraktiv med mindre besvær Minimal

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Nytstaaltag.dk (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne

Læs mere

164 cm 3,5 cm 1 cm 2 cm 62 cm X X 30 cm X 7,5 cm 2 cm 3 cm 12 cm 54,5 cm 55 cm 54,5 cm 164 cm 3,5 cm 1 cm 2 cm 62 cm X X 36 cm X 7,5 cm 2 cm 3 cm 12 cm 49,5 cm 65 cm 49,5 cm A B R 15 mm R 15 mm 2 11 32

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S April 2016 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

introduktion ivarclick Cedral stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse!

introduktion ivarclick Cedral stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! introduktion ivarclick Cedral stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Den elegante løsning, hvor teglsten på facaden kombineres med ivarclick en elegant materiale kontrast. Stern og udhæng

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Velkommen til MiNALTAN s bestillingsliste Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af altantilbehør i meget høj kvalitet. Produkterne er udvalgte ved en række forskellige

Læs mere

LABOFA Prisliste 2016 TABLES

LABOFA Prisliste 2016 TABLES LABOFA Prisliste 2016 TABLES 2016 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Denne prisliste er gældende fra 15.06.2016 og annullerer alle tidligere prislister. Betingelserne er gældende for standardsortiment,

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Grafiske- og Office produkter

Salgs- og leveringsbetingelser Grafiske- og Office produkter Generelt Leverings- og reklamationsbestemmelser i henhold til General Trade Rules. Alle tilbud afgives uforbindende og med forbehold for mellemsalg. En ordre kan først betragtes som accepteret og bindende

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Prisliste 2014 RAY. Prisliste 2013 RAY. Design: Hans Thyge & Co. & Perch Dynamic Solutions

Prisliste 2014 RAY. Prisliste 2013 RAY. Design: Hans Thyge & Co. & Perch Dynamic Solutions Prisliste 2014 RAY Prisliste 2013 Design: Hans Thyge & Co. & Perch Dynamic Solutions RAY Indholdsfortegnelse RAY farvekoder Side 3 RAY stofprogram Side 4 RAY stole size mark 3-4 Side 5 RAY stole size mark

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Specifikation Farve Varenr. Nyt varenr. DB nr. Vægt kg/stk.

Specifikation Farve Varenr. Nyt varenr. DB nr. Vægt kg/stk. Cembrit Solid Side 60 Cembrit Solid Produkt Cembrit Solid 3) Plader i gennemfarvet fibercement med fulddækkende overfladebehandling. Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. Alle

Læs mere

LABOFA Prisliste GROOVY Design: Hans Thyge & Co.

LABOFA Prisliste GROOVY Design: Hans Thyge & Co. LABOFA Prisliste 2016 Design: Hans Thyge & Co. Leveringsterminer Leveringstiden for polstrede stole er 2 til 6 uger. Leveringstiden for upolstrede stole er 2 til 4 uger afhængigt af farvevalg og antal.

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

fermacell Produktoversigt Stålsystem

fermacell Produktoversigt Stålsystem fermacell Produktoversigt Stålsystem 2 Indhold Levering og bestilling af fermacell stålsystemer Kran A: Levering med kran til jord, maks 2 fermacell Stålprofiler kan leveres på meter fra vognkant. specialmål/fixmål

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Salgs- og leveringsbetingelser maj 2014 Salgs- og leveringsbetingelser I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Facadebeklædning. Nørregade 15, 6622 Bække. (+45)

Facadebeklædning. Nørregade 15, 6622 Bække.  (+45) Facadebeklædning Nørregade 15, 6622 Bække info@walltec.dk (+45) 4698 0808 www.walltec.dk Indhold 04 WallTec facadebeklædning 05 Anvendelses muligheder 06 Hvad er kompaktlaminat 07 WallTec Frontline 08

Læs mere

LABOFA Prisliste COBRA Design: Hans Thyge & Co. & Hans Sandgren Jakobsen

LABOFA Prisliste COBRA Design: Hans Thyge & Co. & Hans Sandgren Jakobsen LABOFA Prisliste 2016 COBRA Design: Hans Thyge & Co. & Hans Sandgren Jakobsen COBRA undervisningsstol COBRA leveringstermin Leveringstiden for COBRA stole er ca. 2-3 uger og afhængigt af stofvalg. COBRA

Læs mere

Cembrit PLAN brædder / Cembrit Patina brædder

Cembrit PLAN brædder / Cembrit Patina brædder Side 45 Cembrit PLAN brædder / Cembrit Patina brædder Cembrit PLAN brædder / Cembrit Patina brædder 11) Savskårne kanter PLAN-Seal behandlet gennemt fibercement 150 200 0 300 embl. 1 5 stk. pr. pk. 00x150x6

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Laboratorieartikler 2013

Laboratorieartikler 2013 Laboratorieartikler 2013 Rehab & Hospitalsartikler A/S Præparatglas med rund bund uden krave. Vasket i demineraliseret vand, støvfrit pakket i æsker med krympefolie og i yderkarton. Sodaglas (Hydrolyseklasse

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

MOGENSEN IN-DOOR PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste In-Door. Priser inkl. moms

MOGENSEN IN-DOOR PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste In-Door. Priser inkl. moms MOGENSEN IN-DOOR PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste In-Door AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN IN-DOOR PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse In-Door skydedøre 3 Libitum korpus, 16 mm 3 Libitum

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Prisliste 2014 COBRA

Prisliste 2014 COBRA Prisliste 2014 COBRA 2 Indholdsfortegnelse Sædeoverflader Side 4 COBRA stole Side 5 COBRA Swing Side 7 COBRA Tablet Side 7 COBRA Single Table Side 9 COBRA borde Side 10 Salgs- og leveringsbetingelser Side

Læs mere

Prisliste 2014 REEF COLLECTION

Prisliste 2014 REEF COLLECTION Prisliste 14 2 Indholdsfortegnelse Stofprogram Side 4 sofa Side 5 bord Side 8 LOUNGE Side 9 HIGH Side Salgs- og leveringsbetingelser Side 11 Leveringsterminer Leveringstiden på, LOUNGE og HIGH er cirka

Læs mere

SORTIMENT JAMES HARDIE

SORTIMENT JAMES HARDIE SORTIMENT JAMES HARDIE 01/10-2017 Distributør af James Hardie facade løsninger DET ØKO-VENLIGE OG BÆREDYGTIGE VALG James Hardie s fornemste opgave er at hjælpe dig til et bedre, mere holdbart og nemmere

Læs mere

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Projektering og anvendelse Indhold Power Board - C plader Power Board - C montering Detaljer 5 Facader byggeeksempler 6 Power Board -C Plank 7 Power Board - C Plank

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

Cembrit planker & Cembrit paneler

Cembrit planker & Cembrit paneler Cembrit planker & Cembrit paneler 15 ÅRS CEMBRIT GARANTI Fibercement - et stærkt byggemateriale Et godt mix af egenskaber Cembrit fibercement er et enestående byggemateriale, der er ideelt til alle former

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere